BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014"

Transkript

1 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens afkast på 5,4 procent, mens sammenligningsindekset gav et afkast på 4,6 procent. BankInvest Asiens samlede afkast i 2014 blev dermed på 17,7 procent. Bidrag til afkastet På landeniveau var der et bredt bidrag til merafkastet. Kun selskaberne i Kina/Hong Kong og i Indien bidrog negativt. Især vores selskaber i Sydkorea og Thailand bidrog positivt til merafkastet. På selskabsniveau var der relativt store kursbevægelser i begge retninger blandt porteføljeselskaberne. 18 selskaber steg med mere end 10 procent i kvartalet og 10 selskaber faldt med mere end 10 procent. Blandt de selskaber med de største positive bidrag til merafkastet var Samsung Electronics, tun- og rejeproducenten Thai Union Frozen, samt de to kinesiske forsikringsselskaber PICC P&C og China Life. Samsung Electronic steg 17 procent (målt i DKK). I sidste kvartal var Samsung en af de største negative bidragsydere, da det blev klart at de bliver presset mere og mere i deres mobildivision. De har oplevet pres i både mellem- og lavpris-segmentet fra kinesiske producenter og i premium-segmentet fra Apple. Kvartalsregnskabet for tredje kvartal var ikke godt, men ikke så slemt som frygtet, hvilket fik aktien til at stige på offentliggørelsen. I kvartalet offentliggjorde Samsung aktietilbagekøb og muligheden for en ekstraordinær udbyttebetaling, hvilket blev positivt modtaget. Som vi også skrev sidste kvartal er de høje marginer i mobildivisionen givetvis historie. Deres skalafordele, teknologiske fordele og deres integrerede model og lange investeringshorisont vil dog være med til fortsat at gøre mobilforretningen attraktiv. Samsung er langt mere end en mobilproducent, da en stor del af indtjeningen kommer fra andre forretningsområder. Hvis man sætter en konservativ værdi på de resterende forretningsområder samt deres store kontant-beholdning (30% af markedsværdien), er der inddiskonteret meget lave forventninger til mobil-divisionen. Vi er fortsat positive på Samsung Electronics på lang sigt. Thai Union Frozen (TUF) steg som i sidste kvartal 25 procent (målt i DKK) og var igen en af kvartalets største positive bidragsydere til afkastet. De aflagde et rekord godt kvartalsregnskab. Bruttomarginerne i tunforretning er tæt på historisk høje,

2 kæledyrsfoderforretningen er begyndt at tjene penge, og rejeforretningen gør det godt, trods der stadig er nogle problemer med rejesygdomme. I kvartalet offentliggjorde TUF at de havde budt på Bumble Bee Foods, som er en af deres største konkurrenter på det amerikanske marked. Der er høje forventninger til opkøbet af Bumble Bee, men TUF har historisk været god til at implementere selv store opkøb. Efter to kvartaler hvor afkastet samlet set har været 57 procent (målt i DKK) har vi solgt vores position. TUF er et godt selskab, men værdifastsættelsen er ikke længere meget billigt som tidligere på året, og efterlader ikke meget plads til skuffelser. Det kinesiske aktiemarked, og i særdeleshed den kinesiske finanssektor har haft et godt kvartal. Dette blev primært drevet af lempelser fra den kinesiske central bank, blandt andet i form af en rentenedsættelse. Vi har længe haft en undervægt i kinesiske banker men en pæn overvægt i kinesiske forsikringsselskaber. Dette gav et samlet positivt bidrag til afkastet, da gevinsten på vores forsikringsselskaber var større end tabet ved at være undervægtet kinesiske banker. Både vores skadesforsikringsselskab PICC P&C (+19 procent i DKK) og vores livsforsikringsselskab China Life (+48 procent i DKK) steg pænt i kvartalet. PICC har en dominerende position på det kineske marked for bilforsikring. Selskabet har en del af sin investeringsbog i det lokale kinesiske aktiemarked, og har dermed draget fordel de pæne stigninger der har været i kvartalet. Den fundamentale påvirkning på PICCs værdi er dog ikke så stor som den stigning vi har set i markedet. PICC P&C er steget med 59 procent i DKK i Værdiansættelsen er derfor blevet mindre attraktiv og vi har nedbragt vores position betydeligt. China Life er mere fundamental positivt påvirket af rentenedsættelsen, da flere af deres produkter bliver mere attraktive i et miljø med lavere renter. Vi er fortsat positive. Blandt de aktier med det største negative bidrag til merafkastet var det koreanske entreprenørselskab Hyundai Engineering & Construction, den kinesiske emballage producent Greatview, kasinoet SJM og teproducenten Mcleod Russel. Hyundai Engineering & Construction (HEC) faldt 30 procent (målt i DKK), og gav det største negative bidrag til afkastet i kvartalet. Selskabet aflagde et skuffende kvartalsregnskab. I Libyen har de stoppet arbejdet på et projekt grundet de geopolitiske uroligheder og i Venezuela standsede de arbejdet på et raffinaderi, da finansieringen blev forsinket. De faldende oliepriser har betydet at investorer er blevet bange for HECs eksponering til Rusland og Venezuela. Risikoen er dog relativt begrænset, da disse lande kun udgør cirka 13 procent af deres ordrebog. Markedet har også frygtet manglende betaling på det igangværende projekt i Venezuela, men risikoen her er også begrænset da HEC har modtaget betaling for 33 procent af projektet mens kun 19 procent er færdiggjort. Det var et skuffende kvartal. Men med byggefirmaer, især i emerging markets, må man forvente volatilitet fra kvartal til kvartal. I dette kvartal ramlede flere dårlige nyheder sammen end gennemsnitligt. Vi har dog ikke ændret vores syn på selskabet på længere sigt. Der har været vækst i ordrerne i perioden , hvilket vil medføre vækst i omsætningen de kommende år i takt med at ordrerne udføres. Vi mener, at profitabiliteten i de nye projekter er bedre end de gamle grundet ny ledelse samt bedre incitament struktur, intern kontrol og indkøbsdisciplin. Ordrer i Sydkorea med lav profitabilitet fylder mindre og mindre i ordrebogen. Værdifastsættelsen er historisk lav og HEC handler til 6x indtjeningen for Kinesiske Greatview faldt 18 procent (målt i DKK) og gav et af kvartalets største negative bidrag til afkastet. Greatview producerer emballage primært til mælkeprodukter og ikke kulsyreholdige drikkevarer. Deres primære konkurent er svenske Tetrapak. Greatview offentliggjorde i november en profit warning og faldt kraftigt. Salget har i de seneste kvartaler været negativt påvirket af skuffende mælkeproduktion i Kina. I Kina produceres en stor del af råmælken af landmænd der kun har få malkekøer. Grundet et højt omkostningsniveau og grundet høje kødpriser, har mange af disse valgt at slagte deres malkekvæg. Dette har haft negativ indvirkning på den samlede mælkeproduktion og derfor også skuffende salg for Greatview, der leverer emballage til mælkeproducenterne. Vi estimerer at omsætningen faldt omkring 8 procent i tredje kvartal mens indtjeningen faldt over 50 procent. Dette skræmte mange investorer, da de frygtede at marginerne var blevet kraftigt ramt. På det efterfølgende conference call, hvor ledelse gav mere information, blev det dog klart at en stor del af faldet i profitabilitet kunne tilskrives en faldende euro. Greatview har produktionsfaciliteter i Tyskland og salg i Europa. Et kraftigt fald i euroen i perioden har betydet at man har måttet tage en engangsomkostning på tilgodehavender i Euro, da Greatview rapporterer i Hong Kong Dollar. Vi mener blandt andet derfor at faldet i aktiekursen var en overreaktion. Vi besøgte i kvartalet Greatviews hovedkontor i Beijing. Vi er stadig positive på Greatview på længere sigt. Dels grundet at omkostninger til den faldende euro er en engangsomkostning, og dels mener vi at den 2

3 skuffende råmælkeproduktion i Kina er et midlertidigt fænomen. Stigende import af mælkepulver i Kina modvirker samtidig dette, da Greatviews produkter ligeledes anvendes når mælkepulveret laves til slutprodukter. Se investorbrevet for andet kvartal 2014 for mere information om investeringscasen for Greatview. Det kinesiske kasino SJM faldt 13 procent (målt i DKK) i kvartalet og gav et af kvartalets største negative bidrag til afkastet. Generelt har kasinoerne i Macau haft et hårdt år. Dette var også tilfældet i årets sidste kvartal hvor et rygeforbud, president Xi Jinpings besøg til Macau og diverse andre stramninger, påvirkede gaming omsætningen betydeligt testede vores tålmodighed og overbevisning omkring investeringscasen for Macau og specifikt SJM kan blive endnu et besværligt år, blandt andet grundet stigende udbud i form af nye kasinoåbninger og stigende omkostninger. Vi tror dog fortsat på den langsigtede værdi i SJM. Vi tror fortsat den kinesiske regering bakker op om den langsigtede udvikling af Macau. Dog er der fra myndighedernes side mindre tålmodighed med at acceptere overdrevet VIP gambling, så et kontinuerligt skift til mere mass market orienteret gambling er uundgåeligt. Kineserne rejser mere, og som vi skrev i investorbrevet for første kvartal har kineserne en kulturel hang til gambling, derfor tror vi flere vil besøge Macau i de kommende år. Mange af kasinoselskaberne åbner ny kapacitet i 2015, og hvis gaming markedet vokser pænt i 2015 vil dette være positivt. Dog kan det skabe overudbud hvis VIP markedet fortsat er svagt, da VIP spillere typisk tiltrækkes for at fylde kapaciteten ud på nye casinoer i Macau indtil mass-market spillerne begynder at komme. SJM har en stærk balance (kontantbeholdningen udgør 37 procent af markedsværdien) og selskabet betaler en pæn dividende mens vi venter på bedre tider. SJM handler til 10x konsensus indtjeningen for 2015 med et udbytte på 7-8 procent. Mcleod Russel, der er verdens største producent af sort te, faldt 17 procent (målt i DKK) i kvartalet. Mcleod aflagde et skuffende kvartalsregnskab. Indien var relativ stabil, mens profitabilitet var ringe i deres internationale forretning. Grundet en stærk høst i Kenya var te priserne lave i deres afrikanske forretning. Store udsving i profitabiliteten på kort sigt må forventes, vi er forsat positive på Mcleod. Selskabet opererer i et meget fragmenteret marked, og har målt på teproduktion en markedsandel på omkring 8 procent i Indien og 2 procent globalt. De er væsentligt større end deres konkurrenter, hvilket giver dem konkurrencefordele på teknologi, drift og distribution. Grundet højere kvalitet sælger Mcleod til højere priser end deres konkurrenter. Der er solid te-efterspørgselsvækst på sort te drevet af særligt Indien og Kina. Udbudsvæksten er derimod begrænset på grund af mangel på velegnede arealer til teproduktion og det tager omkring 5 år før en nyplantet tebusk kan høstes. Mcleod har historisk lavet værdiskabende opkøb af teplantager, da de ofte kan forbedre driften signifikant. Dette forventer vi vil fortsætte. Mcleod handler til 8-9x konsensus indtjeningen for 2015 med et udbytte på omkring 4%. Køb og salg i kvartalet Vi har købt en række nye selskaber i kvartalet. To selskaber er blevet solgt ud af porteføljen. Indofood Sukses Makmur (Indofood) blev købt ind i porteføljen i fjerde kvartal. Vi har tidligere ejet Indofood, men solgte selskabet i juli Casen har ikke ændret sig betydeligt siden da. Dog er kursen faldet med 6 procent på trods af at indtjeningen er steget med over 20 procent i samme periode. Dermed betaler man nu 12,5x indtjeningen mod 16x i juli Indofoods aktiekurs deltog ikke i det aktierally, der var i Indonesien i Selskabet underperformede det indonesiske marked med mere end 25 procent i Investorerne har været bekymret for opkøbet af China Minzhong og for Indofoods palmeolje divisionen. Dog ligger størstedelen af værdien i forbrugsdivisionen i form af nudler, mejeriprodukter og andre fødevarer. Indofood er verdens største nudelproducent. Indoneserne har et højt forbrug af nudler, men prisen på nudler er meget lav sammenlignet med andre asiatiske lande. Der er derfor et stort potentiale i uptrading til mere high end nudler, som nudler i boks, hvor pris og margin er højere. Denne udvikling har vi set i andre asiatiske lande. Indofood har et stærkt distributionsnetværk også i de mere landlige områder i Indonesien med dårlig infrastruktur. Selskabet benytter sit netværk til at introducere andre produkter som vand på flaske og læskedrikke. De taber i øjeblikket penge i de nye områder, men de kan på længere sigt blive interessante forretningsområder med stort potentiale. En række af Indofoods forretningsområder er børsnoteret separat med Indofood som hovedaktionær. Værdiansættes selskabet som summen af hver af de enkelte dele handler Indofood til en høj rabat sammenlignet med historiske niveauer. I kvartalet købte vi en position i den sydkoreanske memory producent SK Hynix. Memory bruges til lagring af data på eksempletvis computere, tablets 3

4 og telefoner. Historisk set har memory ikke været en god industri, da mange spillere har kæmpet om skalafordele og om at være først med ny teknologi. Det betød høje investeringer og lave og meget cykliske afkast på disse. Vi tror imidlertid at dette har ændret sig. Industrien er blevet kraftigt konsolideret og er nu kontrolleret at tre spillere (DRAM) - SK Hynix, Samsung og Micron. Grundet den skalafordel de tre førnævnte spillere har fået, finder vi det usandsynligt at nye konkurrenter kan true dem, samtidig er det svært for nye spillere, der ikke har været med på den teknologiske udvikling at komme ind på markedet. Efterspørgslen er blevet mindre elastisk og vi tror at industrien fremover vil være mere profitabel og mere stabil. Der vil dog på længere sigt fortsat være perioder med lav indtjening og de nuværende høje afkast på den investerede kapital vil komme ned. SK Hynix handler til ~7,5x konsensus indtjeningen for I Indien har vi købt Oberoi Realty, et Mumbai baseret ejendomsselskab der dels opfører og sælger lejligheder og investeringsejendomme og dels investerer i kontorbygninger, hoteller og indkøbscentre. Hovedparten af selskabets lejlighedsprojekter er dyre ejendomme, hvor målgruppen er personer med høje indkomster eller anden gangs købere. Ejendomsmarkedet i Mumbai har igennem de senere år været svagt grundet den aftagende økonomiske vækst, et stigende renteniveau og relativt høje priser som følge af stærk efterspørgsel i de gode tider. Det er vores vurdering, at selskabet er attraktivt prisfastsat da selskabet handler til en pæn rabat i forhold til værdien af deres aktiver. Denne rabat skyldes sandsynligvis, at selskabet har udskudt lanceringen af et par projekter, hvilket har ført til at markedet tvivler på at lejlighederne kan sælges uden markante prisreduktioner. Udskydelsen af lanceringen af projekterne skyldes, at bystyret har gennemført nogle ændringer i bygningsreglementet, der har medført at Oberoi ikke har fået godkendelse til at kunne påbegynde salget. Oberoi Realty har attraktive landområder, hvor der kan bygges i fremtiden og de har en god historik for at levere kvalitetsprojekter. Desuden har selskabet en stærk balance. Oberoi Realty har i 2014 klaret sig dårligere end markedet og især banksektoren, men vi forventer at aktien vil klare sig bedre i fremtiden i takt med et faldende renteniveau og lancering af nye projekter. Som nævnt solgte vi tun og reje producenten Thai Union Frozen, da værdiansættelsen ikke længere er så attraktiv. Også det indonesiske entreprenørselskab Wijaya Karay er blevet solgt. Vi mener begge selskaber har både gode forretningsmodeller og fremtidsudsigter og vil investere igen hvis forventningerne bliver lavere og værdiansættelsen bliver mere attraktiv. Især Wijaya Karya har været en god investering for afdelingen siden den blev købt i slutningen af Indtjeningen er vokset med over 25 procent om året i perioden og kursen er mere end 4 doblet. Udsigterne til udbygningen af infrastrukturen i Indonesien er gode, men forventningerne er også høje. Vi mener derfor at det nuværende prisniveau ikke giver plads til skuffelser. Udvikling i regionen I fjerde kvartal faldt olieprisen med mere end 40 procent. Den lave oliepris er positiv for langt de fleste asiatiske økonomier og selskaber. Af de 10 lande i det asiatiske indeks er det kun Malaysia, der er netto eksportør af olie. Alle de øvrige lande er netto importører. Den lavere oliepris er med til at forbedre handelsbalancen, reducere inflationen og kan være med til at styrke det offentlige budget i de lande hvor der gives offentlige subsidier til brændstof. En lavere inflation gør det nemmere at føre en mere lempelig pengepolitik og kan give plads til rentesænkninger. En lav oliepris gør det lettere at fjerne de offentlige subsidier til brændstof i Indien og Indonesien, hvilket giver regeringerne mulighed for at investere i langt mere produktive initiativer som for eksempel infrastrukturforbedringer. Samtidig er en lavere oliepris med til at sænke omkostningsniveauet for selskaberne og forbrugerne. Den faldende oliepris har medført kraftige kursfald i en række andre Emerging Market og Frontier lande, mens Asien har leveret et pænt positivt afkast. Dette er et udtryk for at asiatiske aktier er mindre afhængige af stigende råvarepriser end en række andre Emerging Market lande. Vi har været undervægtet rene olieproducerende selskaber, hvor afkastet ofte afhænger meget af udviklingen i olieprisen. I stedet har vi været investeret i energiselskaber, der i højere grad er drevet af deres egen buttom up case. Vi følger udviklingen og ser på potentielle investeringsmuligheder i energisektoren. Det er svært at forudsige den fremtidige oliepris, men der kan opstå muligheder når værdiansættelsen af enkelte selskaber begynder at indregne meget lave olie priser. I november annoncerede Peoples Bank of China den første rentenedsættelse siden juli Efter en periode med lav inflation og relativt høj realrente er dette ikke unaturligt. Markedet tolker det som starten på en mere omfattende stimulering af økonomien. Der forventes nu yderligere rentenedsættelser og reduktion af bankernes 4

5 reservekrav i Tidligere i 2014 så vi mere individuel målrettet stimulering af enkelte dele af økonomien som for eksempel ejendomsmarkedet. Lempelserne skal ses i lyset af den kinesiske regerings vedvarende bestræbelse på at fastholde balancen mellem at gennemføre langsigtede strukturelle reformer og sikre et acceptabelt vækstniveau. Vi forventer fortsat en strukturelt aftagende vækst og en kinesisk regering, der skiftevis vil lempe og stramme ind for at sikre en gradvis vækstnedgang. Vi er fortsat positive omkring de langsigtede reformer, mens vi ser den økonomiske stimulering som mere kortsigtet og et tegn på svag økonomisk vækst. Vi har derfor som nævnt brugt de kraftige kursstigninger i kinesiske finansaktie til at reducere vores vægt i forsikringsaktierne PICC og China Life, der ikke længere er så billige som tidligere. Kinesiske selskaber kan enten være børsnoteret i Hong Kong, målrettet internationale investorer, eller lokalt i Kina, målrettet lokale investorer, eller begge steder. De lokale kinesiske investorer har taget meget positivt imod den øgede stimulering og rentenedsættelsen. Der har i kvartalet været store forskelle på kursudvikling på de to børser. Det lokale indeks er steget med 41 procent i kvartalet mens de Hong Kong noterede aktier i MSCI China er oppe med 12 procent. Selv de selskaber der er børsnoteret begge steder, har oplevet vidt forskellige kursbevægelser. For eksempel er China Life steget 127 procent på den lokale kinesiske børs og kun 48 procent i Hong Kong. Et andet eksempel er energiselskabet PetroChina, der er et af verdens største energiselskaber. I fjerde kvartal er aktien faldet med 10 procent på Hong Kong børsen målt i DKK, mens den er steget 43 procent på den lokale kinesiske børs på trods af det kraftige fald i olieprisen i samme periode. En række lokalt noterede aktier er gået fra at handle til en rabat sammenlignet med Hong Kong noterede selskaber til at handle til en præmie. Især de lokalt noterede finansaktier var lavt prissat med lave multipler efter en årrække med dårlig performance. Derfor er en kursstigning ikke nødvendigvis uberettiget, men styrken og hastigheden af kursbevægelsen er iøjnefaldende. En af årsagerne til at kursstigningerne på det lokale marked har været så kraftige, er en høj deltagelse fra private investorer der investerer for lånte penge. Antallet af private konti og det samlede beløb af gearede investeringer er steget markant i takt med at aktiemarked er steget. også ofte blandt lokale professionelle investorer i en række asiatiske lande, når vi har selskabsmøder sammen med dem. Deres spørgsmål er ofte omkring forventningerne til næste kvartal og der er mindre interesse når vi diskuterer den underliggende forretningsmodel og virksomhedens langsigtede udfordringer og muligheder. Dette kan give gode muligheder til at købe aktier billigt og sælge dem dyrt, når lokale investorer er med til at presse et selskabs børskurs væk fra dets fundamentale værdi. Med venlig hilsen Rune R. Mosbech Redaktionen afsluttet den 7. januar Dette kan ses som et eksempel på at mange lokale investorer har en relativ kort tidshorisont og fokuserer meget på momentum frem for selskabernes underliggende værdi. Dette oplever vi 5

6 .Afkast og risiko Afkastudvikling = dec.11 jun.12 dec.12 jun.13 dec.13 jun.14 dec.14 Asien Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 5,4% 17,7% 17,7% 12,2% 7,9% Standardafvigelse 14,1% Benchmark** 4,6% 19,1% 19,1% 12,4% 9,2% Tracking Error 4,4% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 0,49 ** Benchmark er MSCI All Country Asia ex Japan inkl nettoudbytter i DKK. Information Ratio -0,27 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 6

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Japan som investerings destination

Japan som investerings destination Perspektiv 1 15 som investerings destination Af porteføljeforvalter Morten Springborg og porteføljeforvalter Lars Wincentsen Budgetunderskuddet i er i en kategori for sig selv, og centralbankens nye kvantitative

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere