Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telegrafregimentet er nu værnsfælles"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles

2 INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm - tlf TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks., heraf 850 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er den 3. oktober eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto, som du ønsker, fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 165 år efter slaget ved Fredericia Fra Fredericia - til Szczecin NATO genindfører HF NY pressemand i Haderslev Hvorfor nu det Endelig i gang En kanon historie OBERSTENS SIDE Har føringsstøtten udviklet primadonnanykker Ole Christen Christensen døde Danske Division på øvelse Måleopgave i Kaia Personelnyt Forsidefoto Forside: Telegrafregimentet er nu værnsfælles. Det blev oberst Susanne Bach Bager, der blev den første regimentschef for det "nye" Telegrafregiment, der nu skal vise vejen frem indenfor kommunikation på alle plan i Forsvaret. Læs mere på side 14. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner

3 Bajonetangreb - episode af slaget ved Fredericia 6. juli Maleriet hænger på Frederiksberg Slot (Hærens Officersskole). 165 år efter slaget ved Fredericia 5. og 6. juli er de historiske dage, hvor Fredericia fejrer det sejrrige og meget snedige udfald fra Fredericia, som fik stor betydning for Danmarks historie. I år var ingen undtagelse, men dagene faldt på en lørdag og søndag, så mange af byens borgere havde weekend og kunne deltage. Af Telegrafens Venner. Det er weekend og alligevel er soldater fra Telegrafregimentet på arbejde. Den 5. og 6. juli i år faldt i en weekend. Det gør, at soldaterne skal ekstra på arbejde, men det betyder også, at byens borgere har fri og kan deltage i de mange ting der sker, som samlet set går ud på at genfortælle byens historie fra tiden 1849, hvor krigen rasede her i byen. Det var dengang, at general Frederik Bülow og general Olaf Rye med flere fik trukket de angribende styrker mod nord og med planer om at sejle vore soldater ned langs kysten og ind i Fredericia igen for på den måde at have mange flere soldater indenfor voldene som var fæstningens område. Tilsvarende blev soldater under ledelse af general Chr. De Meza sejlet ind fra syd. Da soldaterne var på plads, gjorde man et samlet - kraftigt og meget voldsomt udfald - mod den noget mindre belejrende styrke, der blev overrumplet og slået tilbage. I bajonetkamp Datidens krig var med våben, der ikke var så træfsikre, som vi ser det i dag. De havde heller ikke magasiner med flere skud. Der var et skud i bøssen, og derefter var de kæmpende soldater ofte så tæt på fjenden, at kampene blev afgjort med bajonetter. Dem, man kæmpede imod, så man i øjnene, når man dræbte dem. Det var mand mod mand, og mange har i tiden efter beskrevet de voldsomme krigshandlinger i tekst og på malerier. Det var uhyggelige lune juli-aftener blandet med blod, død og rædsel. Et af de bedre malerier, som kan beskrive de rædsler, som soldaterne oplevede, hænger på Frederiksberg Slot, der i dag er officersskole for hærens officerer. Maleriet hedder "Bajonetangreb" og viser de danske styrkers udfald, hvor de efter geværskuddene er så tæt på den fjende, der kæmper for at frigøre hertugdømmerne fra dansk overhøjhed, så det er mand mod mand - og bajonetterne, der afgjorde det. Skrækindjagende må det have været for de fjendtlige styrker at blive overrumplet af en pludselig angribende styrke, der gjorde udfald og nu angreb dem, uden at de var forberedt til kamp denne 6. juli nat for 165 år siden. Har vi lært noget af historien Jeg tror, at vi som samfund og danskere lærte noget dengang. Jeg tror, at de, der døde dengang, ikke døde forgæves. Mange hundrede mistede livet, og deres kære betalte prisen. De mænd, fædre, sønner og brødre, der ikke kom hjem igen, betød, at mange familier måtte ændre deres liv, for det var mændene, der havde forsørget familien, og det var deres opgave at passe dyrene, markerne eller de håndværk, som var levegrundlaget for familierne. Så ikke nok med savnet og fraværet for nogle, så betød det fattigdom og meget svære tider, når man mistede en eller flere af Den Gamle Vagtstyrke gør sig klar fra morgenstunden den 5. juli. Telegrafens Venner 3

4 Flot ser det ud, og stemningen kommer sammen med mørkets frembrud den 5. juli om aftenen efter klokken 22.00, hvor fakler tændes, og soldater går gennem byen. mændene i familien. Det gjaldt selvfølgelig også de fjendtlige faldne - deres efterladte var ligeså dårligt stillede, og de faldnes jordiske rester kom aldrig tilbage. Mange blev stedt til hvile i massegrave, som det også skete på Michaelis Kirkegård. Alle disse voldsomme hændelser, der lå bag det, at vi i Danmark kunne fortsætte med at have vores frihed, blev grundlaget for at fortælle børnene om deres mistede. Det var med til at forklare, at krig skal være sidste udvej - og det var med til, at vi alle sammen som små blev trukket med ind for at se soldaterne og se fakkeltoget, sørgemarchen og senere sejrsmarchen. Det var også med til, at vi igen tog vores børn med ind for at se soldaterne - både de nye og de gamle af slagsen. Nu ser vi så "vores børn" inde i byen med deres børn. Vi har lært noget, og det med krig blev igen nærværende tilbage i starten af 90'erne. Vi har set familier, der har betalt den højeste pris - at en i familien mistede livet år efter I år så vi CIS-Bataljonen og Staben som de store enheder, der marcherede rundt i byen. Vi så Hovedkvartersbataljonen og CIS-Bataljonen stille op med køretøjer og udstyr i anledningen af hærens 400-års jubilæum, og de fik fortalt om nutidens tekniske telegrafsoldater og deres arbejde. Vi så Electronic Warfarekompagniet klare søndag morgens march gennem byen med en eksemplarisk eksercits. Jo, vi kan godt være vores soldater bekendt. Til at skabe rammerne og den rigtige stemning havde vi Slesvigske Musikkorps (SMUK) og ikke mindst Fredericia Postorkester, der ikke var ramt af 11-timers reglen.de var med overalt og gjorde en fantastisk god reklame for det "nye" Post Norden, og netop fordi de her dage faldt i weekenden, så stillede alle postorkesterets medlemmer op til alle de steder, hvor 6. juli komiteen og Fredericia kommune havde ønsket det. Fra den ene ende af byen til den anden og med i marcherne. Jo, de var en stor del af den lyd, der lægger rammer under såvel sørgemarch som sejrsmarch. Her skal jeg selvfølgelig også nævne Hans Excellence grev Ingolf og grevinde Sussi, som velvilligt stiller op hvert år. En journalist fra Fredericia Dagblad spurgte grev Ingolf: "Hvordan kan det være, at de kommer her så trofast år efter år"? Til det svarede Grev Ingolf friskt: "Det er et fantastisk arrangement, og det her er min garnisonsby, så selvfølgelig møder jeg op". Netop det, at greveparret møder op, er en blåstempling af arrangement, og LEVERANDØR TIL DET DANSKE FORSVAR Mission critical training... Anytime - Anywhere IFAD leverer løsninger til træning i radiokommunikation, taktisk træning og FAC/AO træning. Electronic Warfarekompagniet hører til hos os på Ryes Kaserne, og de er superprofessionelle og en væsentlig del af dagligdagen i garnisonen. Naval training Close Air Support training Radio Communication - Simulator, C2 and Sensor interoperability... Anytime Anywhere IFAD T: Telegrafens Venner

5 Stabschef oberstløjtnant Hans Teglers havde kommandoen. Hans formåede endnu en gang at overdøve marchmusikken, publikum og kirkeklokkerne med sin klare meget høje røst og tydelige kommandoer. det betyder meget for et sådant arrangement med greveparrets støtte og opbakning. Synlige politikere Kommunens byrådsmedlemmer møder også op. Man kan sige, selvfølgelig skal bormester Jacob Bjerregaard være der, men det var næsten hele byrådet, der mødte frem. Alle partier var repræsenteret, og det er deres bidrag hver især - fra Susanne Eilersen, Turan Savas, Lars Ejby, Henning Due Lorentzen til vores tidligere kollega Ole Steen Hansen, der er med til at gøre disse dage til noget helt specielt. Det er vores - soldaternes, byens borgere og byrådets måde at fejre friheden på, men også for at ære de, der betalte den højeste pris. De, der var med dengang til at skaffe fred - og de, der er med i dag - til at sikre fred. Det her er to dage hvert år, hvor vi alle i byen har chancen og pligten til at fortælle vores historie videre til de næste generationer. Vi har aldrig tidligere haft et så synligt byråd, som vi har nu, og vi har aldrig haft soldater, der har gjort sig så synlige, som de gjorde i år. Den Gamle Vagtstyrke En ting, der hører disse dage til, er Gammel Vagt. Der er soldater nok, der gerne vil være med i styrken, men den har været lidt for lavt prioriteret i vores enheders dagligdag, men betydningen af deres arbejde disse to dage og den opmærksomhed, de er med til at skaffe Borgmester Jakob Bjerregaard ledsagede grevinde Sussi. Bagved Jakob er det folketingspolitiker Mike Legarth. Rigtig mange byrådspolitikere fulgte med den 6. juli i år. Bag grevinde Sussi ses Pernelle Jensen og Susanne Eilersen. for såvel Telegrafregimentet som for Forsvaret som helhed, den tror jeg ikke helt, man forstår ude i enhederne. Det koster selvfølgelig timer at sætte soldater til dette, men værdien af udbyttet overstiger udgifterne. En sidegevinst er det netværk og de nye kontakter, der knyttes på tværs af alle enheder på kasernen. Stor tak til alle soldater i Gammel Vagt. Regimentet kan være stolt af jeres indsats og uanset, hvor tidligt eller sent, så står I klar, og selv da regnen stod ned i lårtykke stråler, kunne seniorsergent Jens Madsen trække et lille men stramt smil frem, da en ældre dame med et gammeldags kamera med filmstrimmel vil forevige denne skønne fyr. Sorg og glæde Den 5. juli om aftenen er i fakkellysets skær. En rolig, lidt dyster stemning skal lede tankerne tilbage til 1849, hvor brostensbelagte gader var dækket med halm for at skjule de tilsejlede tropper, der skulle gøre udfald samme nat. Musikken er lav og tilpasset - stemningen er alvorlig, og aftenen slutter med, at en ægte fredericianer (født indenfor voldene) holder båltalen. Næste morgen er det kanontorden i en lille halv time, der vækker byen. Her ser vi fædre og sønner kigge på de store kanoner, og her kommer de første fraflyttede borgere tilbage for den 6. juli igen at møde alle de gamle venner fra deres tid i byen. I år ingen undtagelse, og ikke mindre end 30 gamle konstabler m.m. havde sat hinanden i stævne ved Den Gamle Telegrafens Venner 5

6 Den Gamle Vagtstyrke - de skal have æren for at danne rammerne, der fortæller byens historie videre til de næste generationer Hovedvagt, hvor Telegrafregimentets Historiske Samling (THS) havde lavet en stor udstilling af signalhistorisk betydning. En flot og meget stor udstilling, som med museumsinspektør Paul Rochler i spidsen fortalte om kommunikationens udvikling gennem tiden. Den store udstilling og repræsentanterne fra THS var samtidig med til at fortælle om dette år, som også er hærens 400-års jubilæum. Den 6. juli er også dagen, hvor man begynder i sørgemarch, hvor alle soldater med forskellige musikkorps går langsomt rundt i byen for at ende ved Krigergraven. Her holdes tale for de mange faldne. Herfra skifter processionen til sejrsmarch og går til Landsoldatpladsen, hvor en politiker holder tale. I år var det Mike Legarth, og at det er en poltiker, er i dag for at symbolisere, at det at sende soldater i krig er en beslutning, der tages af folketinget - og altså dermed en politisk beslutning. Hvordan slaget og taktikken så skal være, det er op til generalerne, som er de, der har uddannelsen i dette. Fra Landsoldatpladsen gik hele Fredericia (mere eller mindre) til Meldahls Rådhus, hvor de blev budt velkommen af formanden for 6. juli komiteen, og her stod garnisonens kommandant klar til at holde talen for general Frederik von Bülow. Denne ære - denne pligt tilfalder oberst Susanne Bach Bager som regimentschef og garnisonskommandant. En tale med krudt og bid i - en god og, for os soldater, meget vedkommende tale. Talen blev efterfølgende rost og diskuteret blandt flere, så for at alle ansatte kan få alle ordene med, vil jeg undtagelsesvis bringe hele talen her. Talen til general Frederik Von Bülow "Deres excellenser, generaler, hr. borgmester, kære fredericianere og soldater. Året 2014 er blevet et år, hvor vi markerer en række hændelser i den danske historie. Mest kendt er med sikkerhed 150 året for nederlagene ved Dybbøl og Als og dermed tabet af Slesvig, Holsten og Lauenborg. Men 2014 er også året, hvor vi markerer 165 året for udfaldet her fra Fredericia, 100 året for begyndelsen af 1. Verdenskrig, 75 året for begyndelsen af 2. Verdenskrig, 70 året for den allierede landgang i Normandiet 20 året for Operation Bøllebank, hvor danske kampvogne brød med vort nationale traume fra 1864 og sidst men ikke mindst - Hærens 400 års jubilæum. I disse 400 år har hæren været anvendt som et politisk virkemiddel. Desværre ofte med katastrofale følger som konsekvens af politiske fejlvurderinger eller direkte indgriben i den militære føring fra politisk hold. Ofte har hærens førere måttet betale prisen i værste fald ved dødsdomme eller i form af afsked og vanære. I nyere tid sker dette for rullende kameraer en skæbne der er overgået ikke mindre end to forsvarschefer alene i dette århundrede. Den situation, som general Bülow befandt sig i i 1849, var på ingen måde en undtagelse. Men på den anden side må han have vidst, hvad han gik ind til, idet hans forgænger, general Krogh, netop var blevet fyret af krigsminister Hansen. Forgængeren general Hedemann, var blevet fyret af den daværende krigsminister Tscherning i juli Hærchefer holdt ikke så længe den gang. Begge krigsministre havde en fortid som højtstående militære chefer og følte sig ideligt kaldet til at blande sig i de militære operationer ofte i direkte modstrid med den militærfaglige rådgivning givet af hærens chef. I krigsminister Hansens tilfælde var det desuden koblet til nogle knapt så heldige karakteregenskaber. Oberstløjtnant Jens Johansen udgav i 1948 i anledning af 100 året for den 1. Slesvigske Krig et lille hæfte, hvor han betegner krigsminister Hansen som en ualmindelig og alsidig begavelse samt en fremragende administrator. Men han refererer også general Hegermann-Lindencrone for at sige, at han var uberegnelig, lunefuld og halsstarrig, uden dog at være nogen fast karakter. Derforuden var han stokkonservativ og, hvad der var det værste, præget af pessimisme angående muligheden for et heldigt udfald af krigen. Så general Bülow må siges at have været tilstrækkeligt udfordret. Fra starten af fortsætter krigsministeren sin indblanding i krigens førelse. Bl.a. advokerer han for meget risikofyldte sølandsætninger på Fehmern, ved Åbenrå, Ekernførde og Kiel. Over tid opnås der dog enighed om, at kampen skulle stå ved Fredericia, men her ønsker krigsminister Hansen igen store og meget risikofyldte sølandsætninger. Ryes Brigade skulle således landsættes ved Treldeskoven nord for byen og en af general De Mezas brigader skulle landsættes ved Snoghøj. Konflikten mellem den operative chef og det politiske niveau var ikke gået upåagtet hen. Tre andre ministre opfordrede direkte general Bülow til at stå fast og få klare linjer. Bülow tog opgøret med krigsministeren den 16. juni 1849, hvor han endeligt fik lov til at gennemføre udfaldet med fire brigader ud af byen. Resultatet kender vi jo. Det er derfor, at vi står her i dag og fejrer general Bülow som den dygtige, modige og handlekraftige chef, han var. En anden central person i udfaldet var general De Meza chefen for Avantgarden, 6. Brigade der sammen med Ryes 5. Brigade førte an i angrebet og med unikt førerskab på slagmarken var en stærk medvirkende årsag til, at operationen lykkedes. De var dermed alle helte også i den politiske optik. 6 Telegrafens Venner

7 15 år senere står De Meza i Bülows situation, denne gang som overgeneral for de danske styrker ved Dannevirke. Her må han træffe den tunge beslutning natten mellem den 5. og 6. februar 1864 at forlade stillingen, for ikke at blive omgået og nedkæmpet. Han ved godt, at han hermed gør det rigtige militært fagligt set, men også at det er imod det politiske ønske. Men han giver ordren, og meddeler per telegram til København, at nu forlader han Dannevirke og afbryder derefter straks forbindelsen for ikke at få en kontraordre. General De Meza blev kort efter tilbagegangen til Dybbøl frataget kommandoen og blev af datidens politikere gjort til syndebuk for et militært udfald af en situation, som reelt skyldtes en total politisk fejlfortolkning. Eftertiden har renset ham, men det fik han desværre aldrig selv glæden af. Han døde som en bitter mand i september 1865 bare et år efter. Den kyniske lære af dette er, at man kun bliver helt, når det går godt. Har vore nutidige politikere så lært af tidligere politikeres fejlagtige indblanding i militære operationer. Svaret er: I høj grad. Vi ser det tydeligst ved operationerne i Afghanistan og Irak, hvor de danske styrker i modsætning til styrkebidrag fra mange andre lande, stort set ikke har været pålagt politiske begrænsninger i deres anvendelse. Derfor er danske soldater også blevet anvendt, hvor det er gået hårdest til og har høstet stor anerkendelse herfor. Man har også set stor politisk vilje til at skaffe det bedste materiel, den bedste udrustning og den bedst mulige uddannelse, for dermed at give vore styrker de bedste muligheder Formand for 6. juli Komiteen Johannes Lund Nielsen fik overrakt Forsvarsbrødrenes Æreskors den 6. juli. Oberst Susanne Bach Bagers tale for general Frederik von Bülow, fik ros fra mange sider, fordi der blev draget mange paralleller til nutidens soldater for at løse opgaven. Politikerne gør selvfølgelig ikke kun dette for soldaternes skyld. De gør det, fordi de kan se, at det giver politisk kredit hos de store samarbejdspartnere. Men tilbage til general Bülow. Han fremstår for mange af os professionelle chefer som en rollemodel for militært lederskab. Han beviste det i starten af Treårskrigen som brigadechef. Han beviste det som chef for den samlede hær og medvirkede dermed til at vende krigens udfald til dansk fordel. Lidet kunne han ane, at han dermed lagde kimen til det knusende nederlag 15 år senere. Han nåede heldigvis aldrig selv at se det og dermed at se hans nære ven, De Mezas ydmygelse. Han blev stedt til hvile symbolsk nok på Dybbøl Kirkegård i 1858 Tak fordi I fejrer vores by Herfra slutter den officielle del af de festlige dage, der samler nuværende og tidligere fredericianere i deres gamle garnisonsby. Borgerne kunne gå hjem i solskin, og de mange gæster, der var inviteret, kunne køre til en mindre frokost, hvor man fra 6. juli komiteens side kunne takke for deltagelsen, og hvor byens byråd kunne sige tak for opbakningen og endnu en flot fejring af "deres" by - som fæstningsby. Sådan sluttede den 165'tyvende fejring af Danmark som et frit land - et land, hvor vi stadig har freden, dog ikke uden at vi også i talerne blev mindet om, at der var krige efter tiden i 1849, hvor Danmark mistede land og igen senere fik noget af det tabte tilbage. God sommer til alle. Telegrafens Venner 7

8 Send et foto fra din telefon og det kommer frem til modtageren som et postkort i A5-størrelse! Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Installationsfirmaet Hent den nye app "POSTKORTET" til din smartphone. Den nye app gør det muligt at vælge et foto på smartphonen, skrive en personlig hilsen og så sørger Post Danmark for, at postkortet bliver printet og afleveret i brevkassen hos modtageren. Postkortet kan sendes til adresser i hele verden til samme pris. Kun 19,- kr. Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Vidste du at du kan få: madpakke til 30,- (3 stk. smørrebrød) sandwich til 40,- dagens ret til 52,- (fra kl. 17) bragt mad ud du kan også hente selv Hele familien er velkommen! Og det er civile også! KFUM Soldaterhjem i Fredericia - Tlf Telegrafens Venner

9 Af overkonstabel af 1. grad Benedikte Jepsen - Szczecin i Polen. Indgangen til Baltic Barracks - hovedkvarteret i Polen, hvor oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen arbejder. Ove er fra Telegrafregimentet og udsendt for fire år. Fra Fredericia - til Szczecin Benedikte er telegrafsoldat og gift med oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen - tidligere bataljonschef i det daværende 3. Telegrafbataljon på Ryes Kaserne - nu udstationeret til Headquarters Multinational Corps Northeast Szczecin. Læs her, hvordan en udsendt families hverdag kan blive i et fremmed land. Ladies Club solgte kager til hjælp til charity. Fra overkonstabel af 1. grad til Domus terapeut Endelig kom den befaling, hvori der stod, at Ove med familie var blevet udstationeret til Headquarters Multinational Corps Northeast Szczecin fra den 1. august Glæden var stor, men samtidig satte det gang i en masse arbejde, og tankerne fløj rundt. Hvad skulle vi gøre med vores børn? Var de nu gamle nok til at bo alene - 18, 19 og 21 år? Vi havde jo lovet, at de kunne bo hjemme, til de var færdige med at læse. Hvad med huset i Taulov og ikke mindst, hvad med kattene og hunden? Løsningen fandt vi dog sammen. Børnene blev boende i huset sammen med kattene - og vi tog hunden med til Polen. Så skulle der gang i arbejdet. Vi havde en besigtigelsesrejse, hvor vi fik ordnet det således, at vi kunne overtage huset efter Oves forgænger, Peter (NPH) og hans kone Sussi, der nu var på vej hjemad. Der skulle meldes flytning til kommunen, udførsel af vores ene bil, flytte forsikringsselskab, da vores forsikringsselskab ikke ville forsikre en udenlandsk bil, lægeundersøgelser, grænseplader til den nye bil, forsikring og pas til hunden, snakke med flyttefirma. Told og Skat var rigtig svære at danse med, og det tog os lang tid, førend vi fik tilladelsen til at køre i Danmark med vores polsk indregistrerede bil. Men endelig var alt klar, og midt i juli 2013 kunne vi sætte kursen sydøst på. Endelig er vi i den skønne polske natur Vi bor i et rigtig dejligt hus i Pilchowo, der ligger ca. 10 km nord for Szczecin. Huset ligger lige ud til skov og marker. Det hænder, at vi støder på vildsvin og dådyr, når vi er ude med vores schæferhund, og de går ofte lige udenfor vores havehegn. Der er 23 danske soldater udstationeret ved hovedkvarteret, hvoraf næsten alle har deres familie med, og vi ses jævnligt til forskellige arrangementer. I sommer blev der lavet en bådtur på floden Oder, og vi var også på kanotur med efterfølgende grill. Hvert år har vi Dronningemiddag, hvor alle kommer i det helt store skrud. De tre stiftende nationer, Danmark, Polen og Tyskland, holder hvert år deres eget arrangement, hvor alle ansatte på kasernen bliver inviteret. Polakkerne har deres "Armed Forces Day" med en parade og efterfølgende BBQ til alle og med hoppeborge til børnene. Tyskerne holder "Oktoberfest", og dan- Telegrafens Venner 9

10 skerne holder julegløgg. De danske damer holder "julegløgg", hvortil der er lavet en masse ting, såsom smykker, syltetøj, mandelsnaps med mere. Det bliver alt sammen solgt, og indtægten gik i 2013 til et værested for børn fra hjem, hvor forældrene i mange tilfælde er misbrugere. 80% af disse børn er i politiets registre over mishandlede børn. Vi samlede næsten kr. ind. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen Jeg er også blevet sekretær i Ladies Club, og i år er det danskerne, der har formandskabet. Der bliver lavet rigtig mange arrangementer både for familier til de ansatte på kasernen, men også for de medfølgende hustruer. Den 31. januar blev Ove Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Grundet en knæoperation var Ove sygemeldt på det tidsounkt, men blev lokket ind på kasernen under påskud af noget andet. Her var der så gjort klar med en lille reception, og han fik overrakt Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen ved oberst Kris Sørensens foranstaltning. Da han ikke vidste noget, fordi det var Kaskada er et af de smukke indkøbscentre i vestlig stil. Man finder det lige midt i Szczecin. 10 Telegrafens Venner Kun en lille times kørsel fra Szczecin ligger denne smukke badestrand ved byen Miedzyzdroje. en velbevaret hemmelighed, var han selvfølgelig i civilt tøj. Den 1. februar flyttede vores datter ned til os i tre måneder, da hun havde fået en praktikplads i hovedkvarteret som et led i sin markedsføringsuddannelse, så det var rigtig hyggeligt. Men det er ikke bare sjovt alt sammen. Grunden til, at vi er her, er jo egentligt Oves arbejde. Ud over sit job som stabsofficer i en multinational korpsstab med personel fra 13 forskellige nationer, skal hovedkvarteret nu tage sin del af rotationerne ved HQ ISAF (Hovedkvarteret i Afghanistan). Der skal i år udsendes ca. 120 fra hovedkvarteret til ISAF, heraf størstedelen i andet halvår, herunder Ove. Det bringer lidt alvor ind i hverdagen, og man husker på, hvorfor det egentligt er, at vi er her. Udfordringen ligger så i, hvad konerne skal lave langt fra Danmark under mændenes udsendelse. Men det finder vi nok ud af. Da jeg ingen skolebørn har, men kun arbejdet i Ladies Club, er jeg "fritstillet". Lidt om Szczecin Szczecin er en dejlig by med gode indkøbsmuligheder og en spændende historie og kultur. Der er ca indbyggere i byen - nogenlunde det samme som i Ålborg og Århus tilsammen. Indledningsvis var vi noget forsigtige, men fandt hurtigt ud af, at det er trygt og sikkert at færdes i byen. I begyndelsen var vi meget bekymret for vores nye Mazda 6 og parkerede kun på overvågede parkeringspladser, lige indtil det gik op for os, at der overalt kørte store Mercedes'er, Audi'er og BMW'er rundt. Polakkernes bilpark er nyere og pænere, end bilparken er i Danmark. Men selvfølgelig er der visse kvarterer, man skal holde sig bort fra. Dermed adskiller Szczecin sig ikke fra andre storbyer. Det, der overraskede os mest, var nok de mange moderne indkøbscentre og Outlet s, der er overalt. Der er rig mulighed for at nyde en kop kaffe på de mange fortovscaféer. Frokost eller aftensmad kan indtages i de hyggelige restauranter til billige penge. Specielt om sommeren summer gaderne af liv. Priserne i Szczecin er på vej op, efter at Polen er kommet i EU. Men der er stadig langt fra de polske priser til de priser, vi har derhjemme. I Szczecin kan man stadig gå ud og nyde en god middag for det, der svarer til ca. 50 danske kroner, og man kan få et glas fremragende polsk øl til ca.10,- kr. Selvfølgelig er det 1/2 liter, og her fylder man glasset helt op. Det gør man også, hvis man skal nyde et glas Vodka. 5 cl. vodka er standard størrelsen, og en sådan fætter koster de fleste steder ca. 10 kr. I den "gamle

11 by", koncentreret omkring byens ældste rådhus, er man i gang med at genskabe gadebilledet fra det gamle Szczecin, idet man bygger nyt oven på de gamle fundamenter, der bliver gravet ud. I dette spændende område åbner der flere og flere restauranter og pubber. Szczecin burde være kendt af rigtig mange danskere. Faktisk har vi siden vikingetiden haft vores gang i byen. Byen er en af Europas største havne- og værftsbyer, selvom den ligger ca. 60 kilometer fra Østersøen. Igennem de sidste 25 år har Szczecin haft mange danskere på besøg. Disse mange mennesker er som regel kommet for at udnytte de mange gode handelsmuligheder på især de store markeder, hvor der sælges alt mellem himmel og jord. Men Szczecin er andet end blot handel- Byen gemmer på en fantastisk historie om en bys storhed og fald (forfald) og samme bys kamp, for igen at komme op blandt de vigtige europæiske byer. Szczecin er i dag en by, hvor man gør meget for at restaurere de gamle imponerende bygningsværker, der på trods af omfattende ødelæggelser under 2. Verdenskrig er tilbage i byen. Det er de færreste danskere, der har set alle facetter af Szczecin. Byen kaldes faktisk også "Polens Paris" på grund af, at den er inspireret af gadelayoutet i Paris med de mange rundkørsler og store brede boulevarder. Szczecin er en meget stor by. Den dækker et areal på ca. 300 km 2, og byen gemmer også på en utrolig smuk og fremmedartet natur. Faktisk er store dele af byen dækket af grønne områder og store vandområder. Her kan man midt i storbyen støde på hav- og fiskeørne. Szczecins underground er også meget spændende. Vi har været der nogle gange, og vores datter har været med til, at lave en udstilling i et af rummene som fortæller om NATO. Det var i en bunker med underjordiske gange og opholdsrum, der under 2. Verdenskrig kunne huse mennesker. Hovedsageligt tyske borgere. Der var adgangskontrol, så jøder og udlændinge måtte ikke komme ind. Der var flere af disse anlæg. En sejltur på Oder floden er en meget spændende og stærkt afvekslende oplevelse. Man oplever hele tiden kontrasten mellem industri og storby på den ene side og uberørt natur på den anden side meget tæt på. Alt i alt har turen fra Fredericia til Szczecin indtil videre været en god oplevelse, men vi er ikke i tvivl om, at vores hjem stadigvæk er i TAULOV. De bedste hilsner fra Benedikte Jebsen og Ove Kjærsgaard Hansen i Polen. NATO genindfører HF Af sergent J. Falk, overkonstabel af 1. grad B. Tøt, overkonstabel C. Frederiksen og konstabel C. Pedersen fra DCMkompagniet/Hovedkvartersbataljonen. Den 5. maj 2014 drog vi fire mand fra DCM-kompagniet mod Litauen, nærmere bestemt Kaunas, for at deltage i den årlige øvelse Stedfast Cobalt. Øvelsen har til formål at certificere NATO CIS Group under NATO-Response Forces (NRF) beredskabet. Øvelsen blev afholdt i Litauen grundet den tilspidsede situation mellem Ukraine og Rusland. Øvelsen bestod af ca. 500 deltagere fordelt over 17 nationer. Vores opgave under øvelsen var at gennemføre tests og fungere som kontrolstation på HF-netværket. Vi holder os ikke tilbage Turen til Kaunas foregik på hjul til Kiel og derefter ved en opslidende 18 timers sejltur til Klaipeda, hvor det litauiske militærpoliti stod klar for at modtage og eskortere os til øvelsesområdet. Dette skulle blive en fantastisk køretur, hvor vores lille gruppe var i centrum hele vejen, da der ikke blev holdt tilbage for nogen, hverken i rundkørsler, byer, lysreguleringer eller noget andet, som viste sig på vores vej til øvelsespladsen. Den 7. maj startede opsætningen og klargørelsen til øvelsen, hvilket ikke var helt nemt, da vi havde fået tilgang af en antennetype, som ingen på holdet var bekendt med. Antennen var en broadband, fra Harris, som kan operere i hele HF frekvensspekteret. Opgaven blev dog løst, men kønt var det ikke, og små ændringer måtte foretages, da den ansvarlige ingeniør meldte sin ankomst. Efter antennen og radioen var sat op og programmeret, som de skulle være, begyndte vi at lave vores egne tests af systemet. Dette indebar blandt andet at finde nogle civile radiostationer, der sendte ud via HF frekvenser, men grundet vores dårlige beliggenhed, hvor der både var krydsende telefonkabler anno 1920 og en kæmpe lagerhal lige ved siden af vores standplads (lavet helt i blik), måtte vi sande, at vi havde visse begrænsninger, men efter at have finjusteret antennen 9-10 gange og en masse verbal gift og galle, fandt vi dog den bedste løsning, vi var nu klar til at starte vores interne tests inden øvelsens start. Det blev en succes. Vi var klar som de eneste Nu skulle øvelsen selvfølgelig lige starte en mandag morgen kl , hvor ingen var forberedt udover kontrolstationen (som var os). Men hen under eftermiddagen begyndte de første stationer at melde ind, at de nu var klar til at teste. I alt deltog ti HF stationer i seks forskellige lande, hvor en af dem var et spansk skib, som lå i Middelhavet. Nu kunne øvelsen for alvor starte for vores vedkommende. Dette skulle dog vise sig langt fra at være ligetil, da HF har været ude af NATO-regi i lige knapt ti år. Der var derfor temmelig meget "rust", der skulle bankes af rundt omkring. Så som radioprocedure og brugen af udstyret, da de fleste deltagere enten havde været væk fra udstyret i mange år eller var helt nye inden for HF. Ydermere var det en god blanding af NATO-udstyr og nationalt HF udstyr, hvilket ikke altid harmonerede med hinanden, da selve essensen i øvelsen var at teste - Klar tale, Secure Voice og dataoverførelse på netværket. Allerede her måtte vi sande, at vi nok højst sandsynligt ikke ville komme i mål med 100 % tilfredsstillelse, da flere nationer ikke havde alle ovennævnte muligheder, såsom Secure Voice og dataoverførelse. Tilbage til HF igen Derfor blev testene hurtigt revurderet til kun at omhandle klar tale for dem, som ikke havde mulighed for andet, og der blev herefter lavet et udvidet program for de, der havde muligheden for Secure Voice og dataoverførelse. Efter seks dage med mange tests og en ulidelig ventetid for alle implicerede, da øvelsen foregik i zulu-tid, kunne vi konstatere, at øvelsen for vores vedkommende havde været en succes, da vi som kontrolstation havde haft forbindelse i klar tale, Secure Voice og havde sendt og modtaget data. Ydermere fik vi bevist, at der er et behov for HF igen, da det er blevet sværere at få satellittid grundet de mange missioner og øvelser, som NATO er involveret i. Den 26. maj gik turen atter mod Klaipeda, under de samme forhold som da vi ankom med det litauiske militærpoliti i spidsen og med påbud om ikke at holde tilbage for nogen. Den 27. maj henunder eftermiddagen lander vi atter på Haderslev Kaserne godt trætte, men mange oplevelser rigere. Telegrafens Venner 11

12 Voldkomiteen har fået ny formand Af Telegrafens Venner. Oversergent Kennet Bøeg-Jensen er ny mand ved Danske Division til at orientere og informere medarbejderne i dagligdagen. Ny pressemand i Haderslev Kennet Bøeg-Jensen er den ny presse- og informationsbefalingsmand ved Danske Division. Herfra har Telegrafen altid modtaget oplysninger og artikler af stor betydning, og det samarbejde fortsætter. Velkommen til en ny mand på pressesiden. Generalmajor Ib Bager, tidligere regimentschef for Telegrafregimentet, er valgt til ny formand for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold, som i sin tid blev startet af Ruth Riis Hansen, Farumgaard og den kendte overlæge Jørgen Røjel, som blev kendt for sin indsats i modstandsbevægelsen. De to fik idéen til at arbejde for at Fredericia fik sit voldanlæg bragt tilbage til oprindelig stand, og derved opstod Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold med Prins Henrik som protektor. Landskomiteen har med oberst Henning Høngsmark og general K.G.H. Hillingsø skabt mange resultater på volden omkring Fredericia, eksempelvis er Prinsessens Bastion i dag udstyret med kanoner af forskellige slags, og der arbejdes fortsat med mange nye projekter. Af Leon Lindholm Presse-og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. Må jeg præsentere: Oversergent Kennet Bøeg-Jensen. Kennet afløser oversergent Jan Lindberg og er den nye presse- og informationsbefalingsmand ved Danske Division i Haderslev. Kennet kommer fra et mangeårigt ophold (læs 25 år) i Flyvevåbnet. Han startede sin militære karriere i 1984 som værnepligtig på Flyvestation Værløse. Efter endt rekruttid kom han til kanonluftforsvaret (Eskadrille 672) på Flyvestation Skrydstrup. På det tidspunkt var Kennet blevet klar over, hvilken retning hans arbejdsliv skulle udvikle sig, og han startede derfor som konstabel i 1987 i Jonstrup Lejren ved Ballerup som elev ved Brand og Redning. Da grundforløbet var tilendebragt, blev han tilknyttet Brand- og Redningstjenesten på Flyvestation Skrydstrup som redningsassistent. I 2000 foretog Kennet et jobskifte og fortsatte karrieren som forsyningselev ved forsyningstjenesten på flyværkstedet. Da elevtiden var gennemført, fik Kennet en stilling som leder af forsyningstjenesten på elektronikværkstedet på Flyvestation Karup. Det blev starten på en lang periode i Karup med tjeneste ved Combat Support Wing og til slut Helicopter Wing Karup. Her sad han som sagsbehandler i staben for logistik og forsyning. Ålkær - Karup og hjem igen på 4 timer I mellemtiden var han flyttet tilbage til Sønderjylland, hvor han til dagligt danner par med Lene i deres hus i Ålkær ved Gabøl. Afstanden til Karup er lang, og da han brugte ca. fire timer om dagen på transport, måtte der ske noget andet. Da lejligheden bød sig ved Danske Division, var han ikke sen til at søge jobbet som presse- og informationsbefalingsmand. Vel tilbage hjemme i det sønderjyske bruges tiden på at komme ind i de mange nye opgaver, der er forbundet med jobbet og de flere forskellige funktioner ved Danske Division. Fritiden bruges på familien, og som holdleder ved Gram Frivillige Brandværn og som kommandobefalingsmand ved Hjemmeværnskompagni Aabenraa. Tillykke med jobbet og velkommen til Haderslev. Bülows Kaserne et eksperimentarium Landskomiteen har peget på Bülows Kaserne som et nyt historisk og kulturelt formidlingscenter - eller nærmere betegnet et fæstningscenter, som ville blive en turistattraktion med unikke oplevelser og en samling af viden om fæstningshistorie. Fredericia ligger midt i landet, og her kunne samles militær historie og viden om fæstningsværker gennem tiden. Det skal ikke være et museum kun af montre, men nærmere et oplevelsesmuseum med blandt andet et eksperimentarium, hvor eksempelvis børn kan lære at skyde i simulatorer, modeller og udstillinger, der viser og forklarer tingenes funktioner og brug - et levende fæstningscenter. Fredericias historie og andre byers fæstningshistorie og klenodier kan samles her. Tidligere tiders militære effekter, som langsomt er ved at forsvinde sammen med nedlæggelser og indskrænkninger af kasernerne, kunne finde værdig plads på den gamle Bülows Kaserne i en fremtid som oplevelsesmuseum. Stort til lykke til Ib Johannes Bager med valget som ny formand for denne højtagtede komité. LL/RED. 12 Telegrafens Venner

13 Hvorfor nu det Telegrafregimentets administrationselement er nu etableret og "toget kører", hvilket rigtig mange jo allerede har bemærket. Vi har pr. 1. juli, som et nyt tiltag, indført et nyt gammelt system til registrering af arbejdstid. "Og hvorfor nu det"? ved jeg, at rigtig mange tænker. Seniorsergent Jens Hertzum Madsen Af seniorsergent Jens Hertzum Madsen, daglig leder af Administrationselement, Myndighedsstøtteafdelingen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentets administrationselement er nu etableret, og "toget kører", hvilket rigtig mange allerede har bemærket. Det betyder også lidt ændringer i de daglige rutiner. Arbejdstiden, som er en væsentlig økonomisk ressource, skal registreres i SAP og efterfølgende godkendes af chefen, hvilket vi ved månedsafslutningen typisk har imellem 4 og 9 dage til at gøre. Herefter har løn-sagsbehandler ved Forsvarets Personeltjeneste (FPT) to dage til en sagsbehandling. Løndata frigives herefter til IBM, som transporterer og leverer data til Forsvarsministeriets afdeling for løn - dette sker den 15. i måneden. Det koster at få ændret i data Ændringer/rettelser herefter til den registrerede og indrapporterede tid koster hver måned Forsvaret et millionbeløb. Kan vi gøre det bedre? Hvad skal der ske, for at vi når derhen, hvor vi gør det bedre end i dag? Og kan vi gøre det? Svaret er : "Selvfølgelig kan vi det og det vil vi". Derfor har vi indført en ny måde at registrere arbejdstiden på. Nemlig at gøre dette på vores almindelige dataark/regneark, som alle medarbejdere i Fredericia nu anvender. Hvad er så blevet bedre Hvad gør vi så bedre, er der jo nok nogen, der vil tænke og her vil jeg nævne: Ikke uvæsentlig besparelse på udgiften til CATS. En stor bøf Af Telegrafens venner. En stor bøf kan være en, som man kan spise, det kan også hentyde til at lave en stor bøf og betyde - en stor fejl. For nylig kom en reklame på gaden for det nyeste hit - en bøfformer. Nu skal man ikke forme en bøf i hånden, men bruge en bøfformer. Derfor har man annonceret dette nye køkkenredskab til hele det danske grillfolk - læs "mændene". Hvem kan spise en bøf på 90 cm? Tiden registreres af brugerne næsten dagligt, da det nu bliver registreret i SAP ugentligt. Gevinsten er, at chefen allerede den anden arbejdsdag i hver ny måned kan godkende arbejdstiden. Medarbejderen kontrollerer tiden, der er registreret, og fejl bliver rettet inden, at lønsagsbehandleren tager tiden. Herved bidrager vi til at minimere udgiften, som Forsvaret hver måned betaler for at få foretaget rettelser/ændringer. En ensartethed i forbindelse med forvaltningen af arbejdstid med videre. Kontormedarbejderen kopierer blot den i dataarket indtastede tid over i programmet SAP og skal ikke længere sidde og taste alle tiderne, som også tidligere var en mulig fejlkilde. "Hvis det, du gør, ikke virker, så vil jeg anbefale dig at gøre noget andet"! "Kan vi gøre det bedre, end vi gør, så skal vi da gøre det"! Et par sætninger, jeg lægger til grund for vores daglige virke i Administrationselementet, der jo er til for dig. Har du endnu ikke besøgt vores interne hjemmeside, så gør det nu. TGR/ST/DRAFD/Administrations/SitePages/Startside.aspx En bøfformer kan man ikke undvære. Jeg tækte: "Det er godt nok smart, for så bliver alle bøf ens og har samme tykkelse - og så kan man putte fyld ind i ". Da jeg nærlæste annoncen, mistede jeg hurtigt interessen, for det ville blive alt for dyrt i kød. Selve bøfformeren kostede enten 100,- eller 150,-kr. alt efter model, men når man så læser det, der står med småt, så vil det blive for dyrt at lave bøf. Se teksten: "Bøfformer Ø90 cm. Kraftig model med aluminium som trykflade". Der går meget fars til så store bøf. LL/RED. Telegrafens Venner 13

14 Det nye Stab og Operationsstøttecenter ved Telegrafregimentet med en tilgang af personel fra Combat Support Wing. Endelig i gang Det blev oberst Susanne Bach Bager, som blev regimentschefen, der kunne overtage det nye værnsfælles Telegrafregiment. At blive værnsfælles var en tanke, der opstod for mange år siden, og flere regimentschefer har siden arbejdet med idéen. Først nu skulle det vise sig, at tiden var inde, og der var politisk opbakning til at udføre det. Nye tider Det bliver anderledes, men slet ikke svært. Der kommer nye rutiner, men det behøver ikke at være dårligt. Vi skal tænke i større perspektiver og mere rationelle arbejdsgange, og det kan vi sagtens gøre. I fremtiden skal løsninger tænkes sammen på tværs af værnene, og udstyret skal kunne bruges mere bredt, men stadig ramme præcist. Brugerne kræver udstyr med flere muligheder, og derfor vil det også give ændringer i forhold til det, vi kender og har arbejdet med indtil nu, men der er ingen, der ser problemer i det. Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet, Telegrafregimentet. Det var en stor dag, og vejret var måske en forudsigelse på fremtiden, for i det samme, som regimentschefen trådte ind på paradepladsen, stoppede regnen. Det må betyde, at fra nu af vil "vejret" blive bedre, og det nye Telegrafregiment Forsvarets Føringsstøttecenter vil som værnsfælles enhed gå gode tider i møde. Jeg tager kommandoen Brigadegeneral Steen Hartov, stabschef Flyvertaktisk Kommando overdrog sine folk til chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Per Ludvigsen, der derpå kunne overdrage det nye Telegrafregiment til oberst Susanne Bach Bager, der kvitterede med ordene: "Jeg tager Kommandoen"! Passer ressourcerne til opgaverne Der, hvor det kunne tænkes at opstå problemer, er, hvis opgaverne i størrelse og mængde overstiger det, som vi har personel og materiel til. Kan vi få personel og materiel opnormeret, når det bliver en nødvendighed? Det tror vi på. Gennem de seneste to forlig har Telegrafregimentet været igennem den størst tænkelige omstilling til de nye og mere moderne tider. Holdningerne er de rigtige, og visionerne viste sig at være korrekte. Vi er klar til de nye tider.

15 Så forskellige og alligevel så ens Nu skal vi ind i dagligdagen, og der har hidtil ikke været nogen problemer personellet imellem - vi har meget den samme respekt for hinandens kompetencer, og alle, både flyvevåbnets og hærens personel, har meget den samme ånd og tone at arbejde i, det gør det hele meget lettere. Vi har set så forskellige ud, men bag uniformerne er vi alligevel så ens i væremåde og holdninger, som det overhovedet kan lade sig gøre. - Vigtigst af alt, synes jeg, så er humoren og kammeratskabet meget ens, så denne sammensmeltning vil ikke give de store problemer på det arbejdsmæssige. Dermed ikke sagt, at jeg ikke godt ved, at der er nogle ansatte, som er ramt hårdt på deres dagligdag i form af længere afstand og flere timer på landevejen. De gener er selvfølgelig ikke noget, som man vil ønske for nogen kollegaer overhovedet, men når det så er sagt, så må det være formildende omstændigheder, når man så stadig kan tage på arbejde og glæde sig til at skulle være sammen med gode kollegaer og være sammen i gode teams. Samlet set ser det her ud til at blive en god løsning, og det ser ud til, som både genralmajor Per Ludvigsen og brigadegeneral Steen Hartov sagde, at det her er fremtiden. Telegrafregimentet vil vise, hvordan tingene skal gøres værnsfælles, og i fremtiden vil det her blive et godt eksempel på, hvordan det skal og kan gøres. Telegrafregimentet skal nu have tid til at vokse sig på plads og finde sit leje i det samlede forsvar. Nu skal kunderne lære at bruge os Forsvaret skal også lære at bruge Telegrafregimentet på de måder, hvorpå det skal virke for at få den effektivitet frem, som man har udtænkt i form af anderledes afvikling af øvelser, mere fælles materiel og virke. CIS-Bataljonen står nok over for den største forandring, men som helhed vil både de og Hovedkvartersbataljonen blive berørt ved, at flere administrative opgaver nu er lagt over i det nye Stab og Operationsstøttecenter, hvor Myndighedsstøtteafdelingen er placeret. Det vil give ændringer i den daglige service, men forhåbentligt ikke til den dårlige side. Nye måder at gøre tingene på er ikke altid lig med succes, men det her har alle været med til at skabe. Fra starten har regimentet haft de rigtige folk med ind over, så det også fra starten kunne gøres i en positiv ånd og med en positiv tilgang. Andre store ændringer For at vi kunne føre dette forsvarsforlig ud i verden, skulle vi også samles lidt mere. Bülows Kaserne bliver endegyldig nedlagt ved årets udgang og efter de store planer vil alle ansatte derfra være flyttet til Ryes Kaserne. Så man kan godt sige, at før var vi på tre kaserner, og efter en sammenlægning er vi nu på seks! Med Bülows Kaserne havde det været syv. Men igen, vi er de førende indenfor kommunikation, og vi har forbindelserne i orden. I fremtiden vil det værnsfælles Telegrafregiment have enheder på Ryes Kaserne, Haderslev og Antvorskovs Kaserner samt på Flyvestationerne i Skrydstrup, Karup og Aalborg. Med den rette kommunikation og planlægning skal det nok gå, og hvem ved? Måske med tiden vil søværnet få brug for at gå med i samarbejdet. Den nye CIS-Bataljon, Telegrafregimentet - også her er der tilgået personel fra Combat Support Wing.

16 84 pundig let granat kanon opstillet i Prinsessens Bastion. En kanon historie Af forhenværende økonomidirektør, Peer Petersen, museumsassistent Telegrafregimentets Historiske Samling. I Fredericia Socialdemokrat kunne man den 6. juli 1946 bl. a. læse følgende: Direktøren for Tøjhusmuseet, Kaptajn Poulsen, opridsede kanonernes historie, som den fremgik af Kontrolbøgerne, og disse Kontrolbøger ville han nu overdrage til Fredericia til opbevaring på et absolut sikkert sted. De hørte sammen med kanonerne, og hvert fremtidigt løst skud, der affyredes med dem, måtte indføres i Kontrolbogen, som alle tidligere skud var det. For ganske kort tid siden fik Telegrafregimentets Historiske Samling (THS) overdraget en kopi af fire af disse kontrolbøger. De originale kontrolbøger opbevares i Fredericia Lokalhistoriske Arkiv. I kontrolbogen for 84 pundig let granat kanon er der en række spændende informationer. Kanonen blev leveret fra Åker Kanonværk i 1841 og fik da løbenummer 14. Kanonen havde en grændse til skarpe skud. Den 6. april 1849 blev kanonen udleveret fra Kjøbenhavns Arsenal til Fredericias Armering. 24 punds kugle kanon opstillet i Prinsessens Bastion. Kanonen blev behørigt modtaget, og officer Schumacher kvitterede for modtagelsen. Kanonen blev opstillet på Prinsessens Bastion. Hver gang der blev skudt med kanonen, blev der nøjagtigt noteret med hvilken ladning, dato, navnet på den kommanderende officer og i hvilken anledning. Kanonen kom først i brug den 8. maj I forbindelsen med Fredericia s belejring blev der i dagene fra den 8. maj 1849 til og med 4. juli afgivet 123 skud. Ladningen var for alle skud 5-pund krudt og med samme kanonkommandør. Den 5. og 6. juli blev der afgivet 17 skud også med 5-punds ladninger. Den 1. juli 1852 blev kanonen overført fra Fredericia til Kjøbenhavns Arsenal og der modtaget af officer Olivarius. I juli 1853 blev indsat ny fænghulstap af kobber. Den 1. september 1862 bliver kanonen udleveret til 1. Regiment efter Artilleriets ordre af 19. august. Indtil den igen blev tilbageleveret til Kjøbenhavns Arsenal den 22. september 1863, blev der yderligere afskudt 43 skud, alle med 5-punds ladninger. En anden af kontrolbøgerne omtaler en 24 punds kugle kanon. Den blev leveret fra Åker Kanonværk i Kanonen fik løbenummer 11. Denne kanon var også i brug i Fredericia under belejringen, og den var ligeledes placeret på Prinsessens Bastion. Kanonen afgav 36 skud med 6 punds ladninger i dagene 4.-, 5.- og 6. juli. Kanonen blev sidste gang anvendt som saluteringskanon ved 6. juli aktiviteterne i Dog alene med en forladning og med borgmester Arent som kanonkommandør. Kanonen blev i øvrigt overdraget Fredericia By den 5. juli 1946 af De Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg. 16 Telegrafens Venner

17 Gallauniformer udlejes Oberst Susanne Bach Bager hilser på kompagnichef Lars S. Frederiksen på militærmanér, før hun holdt sin tale til de nye soldater i Haderslev. Og selvfølgelig blev obersten mødt af et højtrungende "GOD MORGEN OBERST", på sin hilsen - "god morgen soldater"! Telegrafregimentet under transformation Af regimentschef og garnisonskommandant. oberst Susanne Bach Bager, Telegrafregimentet. Jeg håber, at I alle har haft en god sommerferie og er kommet godt i gang med efterårets mange aktiviteter. Vi har nu det strukturelle grundlag på plads for vores nye organisation, men der er endnu lang vej, inden vores kapaciteter bliver fuldt operative, og inden hæren har gennemført den planlagte digitalisering ned til soldaten på jorden. Hertil kommer opbygning af et større kendskab til føringsstøtteopgaverne til flyvevåbnets enheder og stabe. Det kræver en stor og dedikeret indsats fra jer alle at komme så vidt, og det kræver både stor fleksibilitet og kreativitet at kunne levere den nødvendige føringsstøtte til Forsvarets mange aktiviteter samtidig med, at vi transformerer os. Forsvaret forandrer sig på stort set alle områder og niveauer, hvilket helt uvilkårligt kommer til at påvirke den operative opgaveløsning. Ændringerne af Forsvarets øverste niveauer (Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og de operative kommandoer mv.) skal falde på plads, inden vi kan etablere nye effektive samarbejds- processer, og inden vi kan få lov til at iværksætte nødvendige udnævnelser inden for vores tjenestegren. Mange beslutninger vil trække ud, indtil vores foresatte niveauer er kommet på plads i ny organisation og med nye opgaver. Ændringerne på vores foresatte niveauer kommer naturligvis til at påvirke vores mulighed for at komme helt på plads. Jeg forventer, at I fokuserer på udvikling af faglighed i egen kapacitet, så vi kan levere den bedst mulige føringsstøtte med det personel og materiel, vi har. Jeg forventer tillige, at I tager initiativ og påtager jer et ansvar for den fælles opgaveløsning overfor de operative stabe og enheder, der skal modtage føringsstøtten. Jeg forventer, at I bestræber jer på, at de støttede stabe og enheder oplever at få den bedst mulige føringsstøtte. Til: Gabrielfest, bryllup gallamiddag, barnedåb eller andet. Telegrafregimentet har seks gallauniformer til udlejning. Pris: 500,- kr. Betaling forfalder ved afhentning. Kontakt: Paul Rochler mobil eller privat Ib Bager: mobil Initiativ og mod Transformationsperioden kommer forventeligt til at strække sig over flere år, hvor kravene til forandringsberedthed og kreativitet er rigtigt store. Det er vigtigt, at I bidrager aktivt til, at vi kommer så godt som muligt gennem denne transformation. Det indebærer blandt andet, at vi får etableret et effektivt samarbejde på tværs af vores kapaciteter og enheder. Jeg forventer, at I udviser initiativ og mod i jeres opgaveløsning. Vi har gjort op med nulfejlskulturen. Lad os få udnyttet hele vores råderum, også gråzonerne. Vi har styrket den interne dialog som en del af vores bestræbelser på at reducere konsekvenserne af de uklarheder, der er i transformationsperioden, indtil vi får etableret det nødvendige grundlag for vores virksomhed. Jeg forventer også, at I passer på hinanden i processen, der er ingen, der skal blive syge af at gå på arbejde. Jeg har stor tillid til fagligheden i regimentet og forventer, at I både bringer denne og jeres sunde fornuft i anvendelse og tager et aktivt ansvar for vores fælles opgaveløsning. Jeres RC HUSK! Koncert med Birthe Kjær Telegrafregimentets fødselsdagskoncert fredag den 21. november på Fredericia Teater kl Vi sælger et begrænset antal billetter til ansatte og deres pårørende. 100 kr. /stk. Kontakt os på: eller Telegrafens Venner 17

18 Kontor på YELLOW KNIGHT. Primitivt indrettet og mange Ole Opfinder løsninger, men det virkede. Har føringsstøtten udviklet primadonnanykker Min hustru, der er journalist, siger altid, at et godt udgangspunkt for en artikel er en undren. Den påstand vil jeg sætte på en prøve og denne gang skrive om en undren, jeg har båret rundt på et godt stykke tid nu. Af kaptajn Lars Skaarup Frederiksen, kompagnichef for Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen (KC HQKMP HQBTN). Jeg har beskæftiget mig med hovedkvarterstjeneste i mange år. Som kabelmand i Tønder blev der lagt multikabel ud i rå mængder, som gruppefører på SKT-vognen tæskede jeg løs på fjernskriveren, tiden som delingsfører gik i en telegrafdeling med både VHF relæer, HF-vogne og stabshjælpere, og i perioden som næstkommanderende blev tiden brugt i Danske Divisions (DDIV) hovedkvarterskompagni (HQKMP) under bl.a. NATO Responce Forces (NRF 14). Nu sidder jeg som KC i regimentets sidste og eneste hovedkvarterskompagni og reflekterer lidt over udviklingen indenfor den del af føringsstøtten, som mit kompagni repræsenterer. 18 Telegrafens Venner Lever "Plejer" endnu Der ligger naturligvis en vis provokation i min overskrift, og for at undgå at få hele regimentets horde af teknik- og IT fetichister på nakken vil jeg i det store hele begrænse min provokation til det speciale, som hovedkvarterskompagniet repræsenterer. Det er dermed også en provokation til mig selv. Har jeg formået at påvirke udviklingen af hovedkvarterstjenesten i en positiv retning, eller har jeg været et offer for plejer tænkningen og manglende omstillingsevne? Jeg indledte denne artikel med at nævne en undren, og for helhedsforståelsens skyld vil jeg gerne uddybe nogle begivenheder, der har fået mit undren bæger til at flyde over og udmønte sig i denne artikel. I forbindelse med min sidste udsendelse havde jeg fornøjelsen af at blive udsendt med den britiske Battle Group (BG) i Transition Support Unit Nahr-é Saraj (TSU NES) fra april til oktober (2013). Vi var et hold på 12 mand fra hele landet, samlet under Livgarden, der skulle bestride stabsfunktionerne i TSU NES, der havde mange af de danske enheder under kommando i "Camp Price" i Afghanistan. De to sidste måneder af udsendelsen tilbragte jeg i Camp BASTION sammen med tre kolleger, hvor vi indgik som stabsofficerer i flere britiske enheder, idet vi fulgte kampvognenes skiftende tilhørsforhold. I de seks måneder havde jeg dermed fornøjelsen af at observere og opleve på egen krop, hvordan vores udenlandske kolleger går til opgaven med at oprette og drive et hovedkvarter. Ikke mindst de britiske og amerikanske officerers forventninger og forestillinger om, hvad et feltmæssigt hovedkvarter egentlig er, vakte min undren til live. For illustrationens skyld vil jeg nævne et par observationer Hovedkvarteret for en britisk BG kan for eksempel sagtens bestå af primært telte. En ganske almindelig klapstol med tilhørende ikke højdejusterbart skrivebord kan godt fungere som arbejdsplads for en stabsofficer i seks måneder eller mere. Når situationen kræver det (i dette tilfælde mangel på diesel), kan en stab godt fungere uden aircondition, selv midt i en afghansk sommer. Behov for tavler og projektorlærreder løses i bedste Ole Opfinder stil med træplader ophængt i snore og tilnærmelsesvis hvide lagner fra depotet. Her opstår der ikke panikagtige scener, fordi der er hjørner, hvor stabsofficererne potentielt kan få et blåt mærke, og ej heller er der behov for byggepladsafskærmning imellem to telte for at undgå, at stabsofficeren vælter, når han læner sig op ad teltdugen under en smalltalk session med en kollega. Der er mange flere eksempler og oplevelser, men jeg tror, I er ved at fange budskabet. Mit mål med ovenstående eksempler er ikke at argumentere for dårligere forhold for os selv og de stabe, der anvender os, men når jeg ser på mange af de øvelser, som Hovedkvarterskompagniet understøtter, så synes Sådan kan borde og stole også se ud

19 Spids blyanten! Nu er der to flasker vin på højkant! Kontakt- og velfærdsofficeren ved Telegrafregimentet - KVO giver to flasker vin til bedste artikel i dette blad. Send din artikel til næste blad på: Formålet med TELEGRAFEN er at informere medarbejdere og deres pårørende, medlemmer af Telegrafens Venner samt Telegrafregimentets samarbejdspartnere om regimentets aktiviteter og opgaver. Vil du støtte Telegrafens Venner og dermed vores soldater, så de og deres pårørende fortsat kan få TELE- GRAFEN gratis, så kan du overføre et beløb til konto: reg 1551 konto Send derefter en mail/sms med navn og telefonnummer til eller sms til Sådan klarede man sovefaciliteterne på øvelsen YELLOW KNIGHT. Civilt lejede telte og varmekanoner! vi næsten at være gået helt over i den anden grøft. Nu bliver tonen lidt hård Imens store dele af hæren forsøger at blive skarpere, mere fleksible og med en back to basic - tilgang, bokser Hovedkvarterskompagniet stadigvæk rundt med tunge og teknisk komplicerede udfoldelige containere, der i sin tid blev indkøbt til et hovedkvarter på DIV/Land Component Command-niveau. Vi taler om underbringelse i store opvarmede telte eller endnu bedre i faste bygninger, som om vi ikke havde fået udleveret en teltflage. Bespisning skal helst være i en nærliggende kantine med buffet og blødt brød til kaffen, idet vi åbenbart mener, at feltrationer er opfundet til alle andre end os. Soignering og toiletforhold er et kapitel for sig, som jeg er sikker på, at GODIK og andre leverandører af raketter (toiletcontainere) lever højt på. Hvis det Arbejdsplads i et køretøj - ECON anno 2025? er train as you fight, så er der noget, jeg har misset! Og så det hele i perspektiv Opfordrer jeg til, at vi laver et kæmpe fælles bål og skaffer os af med alt, hvad der hedder udfoldelige containere, badog toiletvogne og aircondition anlæg? Selvfølgelig gør jeg ikke det, for jeg mener faktisk, at alle disse elementer har deres berettigelse i en hær, der skal kunne levere en føringsinstallation til en operativ stab på et højt niveau. Selvfølgelig skal vi levere de bedste arbejdsbetingelser for vores kunder, og hvis tiden og muligheden er til stede, jamen så leverer vi en polstret 5-benet kontorstol i en container med aircondition, som naturligvis er nivelleret, så blyanten ikke triller ned fra skrivebordet, der selvfølgelig har indbygget aflåselige skuffer. Selvfølgelig gør vi det. Primadonnanykker eller en udvikling, vi har misset Det er nærliggende at spørge sig selv, hvorvidt det er os selv som våbenart, der krampagtigt holder fast i nogle løsninger, der synes at prioritere velfærd og velvære højere end taktisk og doktrinær anvendelighed, eller er det vores kunder, der kun efterspørger Hotel D Angleterre -modellen frem for Du kan også tegne et års støttemedlemsskab/abonnement for kun 150,- kr./år. Så får du TE- LEGRAFEN tilsendt på til privatadressen på udgivelsesdagen. Tak fordi du støtter soldaterne. Plastic, holdbart, let, på hjul, vejrbestandigt, ja sådan skal det gøres. FOB ARMADILLO løsningen? Jeg vil lade spørgsmålet stå, for der er sikkert flere af jer, der allerede nu har en monolog med jer selv, hvor I retfærdiggør det ene eller andet valg, I har truffet i forhold til hovedkvartersydelser i tidens løb, og jeg er sikker på, at mange af argumenterne er valide og sobre. Jeg synes derfor, det er mere interessant at se på, hvorvidt der er en tendens eller udvikling, hvor vi måske kan være endnu mere fremme i skoene. Som nævnt tidligere oplever jeg, at hæren anerkender vores erfaringer fra de mange missioner og samtidig ønsker at genfinde klassiske militære dyder. I den forbindelse mener jeg, at vores hovedkvarterskapaciteter ikke blot skal kunne facilitere den ene ende af spektret (den med aircondition, morgenbuffet og flis på jorden, så støvlerne ikke bliver beskidte), men også være i stand til at levere en reel feltmæssig føringsinstallation med tyngde på ind- Telegrafens Venner 19

20 Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia Tlf CVR Medlem af Garanti Byg Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj STP8X - ATEX TETRA TERMINAL Med eller uden fuldt tastatur Opfylder de strengeste ATEX/IECEx standarder 1 W udgangseffekt Klar og høj lyd GPS og Man-Down alarm (option) IP67 E2E-kryptering DMO Repeater WAP Browser og MicroSD-kort Stort sortiment af ATEX-tilbehør A COMPANY IN THE VHF GROUP 10% Rabat på arbejdslønnen ved forevisning af ID-kort FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Garnisonskirken Thomas Ejby, Egumvej 62, 7000 Fredericia Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl September og oktober i Sct. Michaelis Kirke: 7/9 & 5/10 kl : Børnekirke i Michaelisgaarden. "Børn laver kirke for børn". 21/9 kl : Familie og høstgudstjeneste. 30/10 kl : Spaghettigudstjeneste m. spisning (tilmelding på kontoret). Hver onsdag 9.45: Legestue. Ang. babysalmesang se hjemmeside. Se flere aktiviteter på: Garnisonspræst Peter Jacobsen kontaktes på eller Telegrafens Venner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

TANYA BENSOUDA BJERRE

TANYA BENSOUDA BJERRE TANYA BENSOUDA BJERRE På en rejse sammen med dig Min rejse sammen med dig startede i 2011 hvor jeg blev optaget som medlem i LC 16 Odense. Det blev min begyndelse på en rejse med personlig udvikling. De

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør: Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere