Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol"

Transkript

1 Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken tid du kan forvente at bruge på de enkelte elementer i modulet. 1

2 Indhold Modulbeskrivelse... 3 Modulets indhold... 3 Fagligt fokus... 3 Temaer... 3 Fagområder... 3 Tema 1: Introduktion til klinisk undervisning... 4 Mål for læringsudbytte... 4 Sådan arbejder vi... 4 Tema 2: Belysning af problemstilling i relation til ergoterapeutisk praksis, ved hjælp af forskningsbaseret viden... 5 Mål for læringsudbytte... 5 Sådan arbejder vi... 5 Tema 3: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering... 5 Klinisk undervisning... 5 Mål for læringsudbytte... 6 Sådan arbejder vi... 7 Anvendelse af portfolio i klinisk undervisning... 8 Feedback... 9 Modulbedømmelse... 9 Eksaminationsgrundlag... 9 Prøveform Prøveform 1: En observeret praksissituation med efterfølgende eksamination Prøveform 2: En fremvisning af videooptagelse af en praksissituation med efterfølgende eksamination Prøveform 3: En mundtlig præsentation af og refleksion over læringsportfolio i forbindelse med en praksissituation med efterfølgende eksamination Bedømmelse Feedback Studiemæssige konsekvenser ved ikke bestået prøve

3 Modulbeskrivelse Modulets indhold Denne modulbeskrivelse er udarbejdet med udgangspunkt i Professionshøjskolen Metropols lokale udmøntning af den nationale studieordning for ergoterapeutuddannelser i Danmark, som findes på Metropols hjemmeside under uddannelsens opbygning. Se: Fagligt fokus På dette modul vil du overvejende have klinisk undervisning. Derfor fokuserer vi i det teoretiske forløb på ergoterapeutisk indsats overfor målgrupper med aktivitetsproblematikker og sundhedsmæssige problemstillinger, som er typiske for det arbejdsområde, du møder i den kliniske undervisning. Du vil i den kliniske undervisning komme til at arbejde med den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder. Det teoretiske forløb vil være tæt knyttet til den kliniske undervisning. Temaer Modulet er inddelt i tre temaer: 1. Introduktion til klinisk undervisning 2. Belysning af problemstilling i relation til ergoterapeutisk praksis, ved hjælp af forskningsbaseret viden 3. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Fagområder Ergoterapi Udgør 2 ECTS-point på dette modul. Det fremgår af temabeskrivelserne nedenfor, hvad det handler om på dette modul. Den kliniske undervisning 3

4 Udgør 13 ECTS-point på dette modul. Tema 1: Introduktion til klinisk undervisning I temaet introduceres du til modulet og indholdet i den kliniske undervisning. Du vil blive præsenteret for indholdet og læringsudbyttet for den kommende kliniske undervisningsperiode gennem workshops og andet relevant materiale fra undervisningen i de tidligere moduler. Temaet er obligatorisk, hvilket vil sige, at det indgår i de 90 % fremmøde, der er påkrævet, for at du kan gå til modulprøve. Mål for læringsudbytte Forklare, hvad ergoterapeuter bruger aktivitetsanalyse til og forklare indholdet i forskellige aktivitetsanalyser Forklare, hvad ergoterapeuter anvender arbejdsprocesmodeller til og forklare indholdet i den enkelte arbejdsprocesmodel Forklare formålet med forskellige undersøgelser eller interventionsformer Sådan arbejder vi Introduktion til modulet Workshop: o Opsamling af viden fra tidligere moduler og fokus på læringsudbyttet for den kommende kliniske undervisningsperiode, med følgende emner: Aktivitetsanalyse Arbejdsprocesmodeller Interventionsformer/undersøgelse Interventionsformer/behandling Introduktion ti klinisk undervisning: o Indholdet i den kliniske undervisning, pædagogiske metoder og intern prøve o Arbejde med at indsamle relevante portfoliobidrag i den kliniske undervisning til brug i undervisningen på modul 7 og 8 o Den kommende kliniske undervisning og det at være studerende i praksis ved kliniske undervisere o Indblik i hvordan studerende, der tidligere har været i klinisk undervisning, har oplevet deres kliniske undervisningsperiode, samt hvordan du som studerende kan forberede dig 4

5 Tema 2: Belysning af problemstilling i relation til ergoterapeutisk praksis, ved hjælp af forskningsbaseret viden Temaet er tilrettelagt som en workshop, hvor vi fokuserer på videnskabelig belysning af problemstillinger relateret til ergoterapeutisk praksis. Workshoppen er således en forberedelse til den kommende kliniske undervisningsperiode. Du skal arbejde med dine færdigheder i at søge og læse videnskabelige artikler, og i at uddrage relevant forskningsbaseret viden til belysning af en given problemstilling relateret til ergoterapeutisk praksis. Derudover skal du redegøre for ny indsigt i den valgte problemstilling. Temaet er obligatorisk, hvilket vil sige, at det indgår i de 90 % fremmøde, der er påkrævet, for at du kan gå til modulprøve. Mål for læringsudbytte Søge og læse videnskabelige artikler. Uddrage relevant forskningsbaseret viden til belysning af en given problemstilling relateret til ergoterapeutisk praksis. Redegøre for ny indsigt i den valgte problemstilling. Sådan arbejder vi Workshop Forelæsning Gruppearbejde Informationssøgning Vejledning Fremlæggelse Tema 3: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning I den kliniske undervisning vil du komme til at arbejde med den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og habilitering inden for det regionale, det kommunale og det private område. Du vil øve dig i klinisk ræsonnering i mødet med borgeren ved valg og implementering af teorier og modeller. Vi arbejder med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder og specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 5

6 I samarbejde med den kliniske underviser skal du udarbejde læringsmål specifikt for dig. Læringsmål er konkrete mål, der skal opnås i læringsprocessen hen imod at opnå læringsudbyttet for den kliniske undervisningsperiode. På den måde tages der hensyn til individuelle læringsstile med henblik på at fremme din læring. Mål for læringsudbytte Organisation og samarbejde: Forholde sig til organisationens placering og funktion i forhold til et samfundsmæssigt perspektiv Forholde sig til holdninger, normer og værdier i organisationen samt overholde og respektere aftaler og regler Reflektere over egen rolle, arbejdsopgaver og kompetencer som ergoterapeut i samspillet med tværfaglige samarbejdspartnere Indgå aktivt og ansvarligt i samarbejdet med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere Videregive informationer om den ergoterapeutiske intervention til relevante samarbejdspartnere, såvel skriftligt som mundtligt Følge organisationens praksis for dokumentation af ergoterapeutiske ydelser Samspil og terapeutisk kontakt: Etablere, vedligeholde og afslutte terapeutisk kontakt; herunder med situationsfornemmelse at kunne lytte til, respektere og handle ud fra klientens udsagn og adfærd Tage udgangspunkt i klientens forståelse af sin situation og arbejde ud fra principper for klientcentreret praksis Støtte udvikling af klientens motivation for interventionen Reflektere over samspillet med klienten, herunder egen rolle og kontakt Undersøgelse, analyse og vurdering: Vælge og begrunde undersøgelsesmetode og eventuelt undersøgelsesredskab ud fra klientens problematik samt teori/referenceramme Planlægge og udføre undersøgelse, herunder indhente relevante data fra samarbejdspartnere Opsummere oplysninger fra egne og andres undersøgelser 6

7 Analysere og vurdere alle relevante data ud fra teori/referenceramme Redegøre for klientens ressourcer, aktivitetsproblematikker og de bagvedliggende årsagssammenhænge Opstilling af mål: Opstille og redegøre for målbare og aktivitetsrettede kort- og langsigtede mål Beskrive hvorledes de ergoterapeutiske mål bidrager til målene for den tværfaglige intervention Implementering af handleplan: Planlægge og begrunde handleplan for den videre intervention ud fra klientens ressourcer og problematikker samt teori/referenceramme, herunder kunne beskrive og begrunde behandlings- principper, metoder og midler Gennemføre og justere handleplanen i forhold til behov for ændringer Anvende hensigtsmæssig arbejdsteknik og arbejdsstilling Evaluering: Evaluere den ergoterapeutiske intervention sammen med klienten Reflektere over egen ergoterapeutisk indsats, herunder samspillet med klienten Inddrage erfaringerne fra evalueringen i efterfølgende ergoterapeutisk arbejde Etik: Reflektere over etiske problemstillinger og anvende gældende etiske retningslinjer og normer Egen læring: Identificere personlige og faglige ressourcer og beskrive egne læringsmål Reflektere over og strukturere egen læringsproces samt være opsøgende i forhold til læringsbehov Forholde sig åbent og aktivt i forhold til undervisning, vejledning og læringssamtaler Sådan arbejder vi Portfolio: o Styrker sammenhængen mellem teori og praksis og støtter refleksion og læring i den kliniske undervisning. 7

8 Portfolio I tema 1 arbejdes der med at indsamle tidligere portfoliobidrag, der kan være relevant for den kommende kliniske undervisning. I den kliniske undervisning (tema 3) skal du udarbejde min. 3 portfoliobidrag, som den kliniske underviser giver feedback på. Skal-bidrag: Arbejdspapir i forhold til CPPF eller OTIPM Intervention efter undersøgelse og vurdering Et valgfrit bidrag enten fra kan-bidragene (se nedenfor) eller et selvvalgt bidrag samt Refleksion over læring ved arbejde med åbent portfoliobidrag Kan-bidrag: Dagbogsnotat i klinisk undervisning modul 3, 6 og 9 1 Udført aktivitetsanalyse samt portfoliobidraget: Aktivitetsanalyse Udført undersøgelse samt portfoliobidraget: Undersøgelse Desuden kan du vælge at udarbejde flere portfoliobidrag. Vejledning i forhold til disse aftales med klinisk underviser. Ved disse bidrag skal Refleksion over læring ved arbejde med åbent portfoliobidrag altid udfyldes og vedlægges. Vejledning For at støtte dig i at opnå læringsudbyttet får du vejledning i form af klinisk vejledning og udviklingssamtaler. Klinisk vejledning Den kliniske vejledning er en fremadrettet læringsproces, hvor du støttes i at være refleksiv i forhold til faglige og kliniske problemstillinger, således at du kan træffe valg og dermed træne kliniske færdigheder på baggrund af indsigt i og forståelse af den kliniske situation. Begrebet klinisk vejledning handler derfor om læring, refleksion og udvikling af din professions-identitet. Klinisk vejledning gives i forbindelse med din forberedelse, udførelse og evaluering af intervention samt din deltagelse i praksisfællesskabet. I starten kan den kliniske underviser være mere styrende, 1 OBS! Hvis du, i samarbejde med klinisk underviser, vælger prøveformen En mundtlig præsentation af og refleksion over læringsportfolio i forbindelse med en praksissituation med efterfølgende eksamination, skal du lave Dagbogsnotat i klinisk undervisning modul 3, 6 og 9 8

9 det vil sige, at vejledningen kan være præget af rådgivning og anvisninger. Derefter er vejledningen i højere grad præget af spørgsmål, som fremmer selvstændig refleksion. Udviklingssamtaler Udviklingssamtaler fokuserer på din læringsproces mod at opnå læringsudbyttet. Der vil blive afholdt en forventningssamtale, midtvejsudviklingssamtale og afsluttende udviklingssamtale. Du skal forberede dig skriftligt, ud fra de tilhørende dokumenter og aflevere i god tid inden vejledningen. Undervisning Undervisningen er fagligt relateret til det kliniske undervisningssted og tager udgangspunkt i praksis ud fra din læringsproces. Dele af undervisningen kan varetages af andre end den kliniske underviser, det gælder også tværfagligt personale. Undervisningen foregår eventuelt sammen med studerende fra andre faggrupper samt andre kliniske undervisningssteder. Feedback Der gives feedback i forbindelse med fremlæggelse af arbejdet i tema 2. I den kliniske undervisning (tema 3) er feedback en integreret del. Feedback gives i forbindelse med de samtaler, du har med den kliniske underviser om forberedelse, udførelse og evaluering af intervention samt din deltagelse i praksisfællesskabet. Der gives desuden feedback på skal - portfoliobidrag. Modulbedømmelse Modulbedømmelsen består af intern klinisk prøve, som afholdes på dit kliniske undervisningssted. Forud for prøven skal den kliniske underviser attestere på studieplanen, at du har haft et fremmøde på minimum 90 % på modul 1, 3 og 6. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Eksaminationsgrundlag På baggrund af modulets læringsudbytte udvælges følgende punkter som centrale for prøven: Organisation og samarbejde: Forholde sig til organisationens placering og funktion i forhold til et samfundsmæssigt perspektiv Samspil og terapeutisk kontakt: 9

10 Etablere, vedligeholde og afslutte terapeutisk kontakt; herunder med situationsfornemmelse at kunne lytte til, respektere og handle ud fra klientens udsagn og adfærd Tage udgangspunkt i klientens forståelse af sin situation og arbejde ud fra principper for klientcentreret praksis Støtte udvikling af klientens motivation for interventionen Reflektere over samspillet med klienten, herunder egen rolle og kontakt Undersøgelse, analyse og vurdering: Vælge og begrunde undersøgelsesmetode og eventuelt undersøgelses-redskab ud fra klientens problematik samt teori/referenceramme Planlægge og udføre undersøgelse, herunder indhente relevante data fra samarbejdspartnere Opsummere oplysninger fra egne og andres undersøgelser Analysere og vurdere alle relevante data ud fra teori/referenceramme Redegøre for klientens ressourcer, aktivitetsproblematikker og de bagvedliggende årsagssammenhænge Opstilling af mål: Opstille og prioritere målbare og aktivitetsrettede kort- og langsigtede mål Implementering af handleplan: Planlægge og begrunde handleplan for den videre intervention ud fra klientens ressourcer og problematikker samt teori/referenceramme, herunder kunne beskrive og begrunde behandlingsprincipper, behandlingsmetoder og midler Gennemføre og justere handleplanen i forhold til behov for ændringer Evaluering: Evaluere den ergoterapeutiske intervention sammen med klienten Reflektere over egen ergoterapeutiske indsats, herunder samspillet med klienten Inddrage erfaringerne fra evalueringen i efterfølgende ergoterapeutisk arbejde Etik: Reflektere over etiske problemstillinger og anvende gældende etiske retningslinjer 10

11 Egen læring: Identificere personlige og faglige ressourcer og beskrive egne læringsmål Reflektere over og strukturere egen læringsproces samt være opsøgende i forhold til læringsbehov Prøveform Modulbedømmelsen varetages af to eksaminatorer den kliniske underviser og en lektor/adjunkt fra uddannelsesinstitutionen. I modulbedømmelsen bedømmes din viden, færdigheder og kompetencer i forhold til de udvalgte elementer af modulets læringsudbytte, som er beskrevet ovenfor. Eksamensplanen udarbejdes af den kliniske underviser og sendes til lektor/adjunkt fra uddannelsesinstitutionen pr. senest 5 hverdage inden afholdelsen af modulbedømmelsen. Prøvens indhold Gennemførelse af ergoterapeutisk intervention i forhold til en udvalgt klient. Ud fra det kliniske undervisningssteds rammer og dine læringsmål vælger du og den kliniske underviser prøveformen i fællesskab. Der er tre mulige prøveformer: 1. En observeret praksissituation med efterfølgende eksamination. 2. En fremvisning af videooptagelse af en praksissituation med efterfølgende eksamination. 3. En mundtlig præsentation af og refleksion over læringsportfolio i forbindelse med en praksissituation med efterfølgende eksamination. Prøveform 1: En observeret praksissituation med efterfølgende eksamination Prøven er opdelt i følgende trin: Valg af klient: Du vælger en klient i samråd med den kliniske underviser. Forberedelse: Du forbereder praksissituationen og udarbejder et skriftligt oplæg til den valgte praksissituation. Oplægget må maksimalt indeholde 6000 tegn uden mellemrum. Det skal følge Retningslinjer for opgaveskrivning på Ergoterapeutuddannelsen Metropol", dog skal den kliniske undervisers navn ikke stå på forsiden. Oplægget skal fremsendes pr. mail til 11

12 eksaminatorerne senest kl tre hverdage før prøven. Den kliniske underviser giver ikke vejledning på oplægget. Det skriftlige oplæg skal indeholde: o Kort beskrivelse af det kliniske undervisningssted og det regi, praksissituationen skal foregå i. o Præsentation af den udvalgte klient, herunder eventuelle kendte aktivitetsproblematikker og målsætning for klienten. o Redegørelse for klientens mål for den udvalgte praksissituation o Redegørelse for den studerendes formål og handleplan for den udvalgte praksissituation. o Teori, hvor referencerammer anvendes til at redegøre for praksissituationen. Praksissituation: Du gennemfører den planlagte praksissituation, som må vare maksimalt 45 minutter. Det tilstræbes, at praksissituationen finder sted i de sædvanlige rammer. Prøvens to eksaminatorer er til stede som observatører. Refleksion: Efter praksissituationen har du 15 minutter til refleksion alene. Du skal reflektere over din præstation i praksissituationen og læring i forbindelse med denne ved at bruge de første 3-4 faser af refleksionsprocesmodellen af Bjerknes & Bjørk (se side 16) som støtte. Du kan medbringe og anvende egne noter, portfolioer og undervisningsmaterialer. Prøvens mundtlige del: Du redegør for dine refleksioner i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af praksissituationen i 5 minutter. Herefter eksamineres du i 20 minutter. Den mundtlige eksamination består af en drøftelse, hvor eksaminatorerne stiller uddybende spørgsmål til dine refleksioner og begrundelser, herunder til teoribaggrunden for den gennemførte ergoterapeutiske arbejdsproces. Du kan inddrage bidrag fra åben og lukket læringsportfolio i prøven. Prøveform 2: En fremvisning af videooptagelse af en praksissituation med efterfølgende eksamination Prøven er opdelt i følgende trin: Valg af klient: Du vælger en klient i samråd med den kliniske underviser. 12

13 Forberedelse: Du forbereder praksissituationen og udarbejder et skriftligt oplæg til den valgte praksissituation. Oplægget må maksimalt indeholde 6000 tegn uden mellemrum. Det skal følge Retningslinjer for opgaveskrivning på Ergoterapeutuddannelsen Metropol", dog skal den kliniske undervisers navn ikke stå på forsiden. Oplægget skal fremsendes pr. mail til eksaminatorerne senest kl tre hverdage før prøven. Den kliniske underviser giver ikke vejledning på oplægget. Det skriftlige oplæg skal indeholde: o Kort beskrivelse af det kliniske undervisningssted og det regi, praksissituationen skal foregå i. o Præsentation af den udvalgte klient, herunder eventuelle kendte aktivitetsproblematikker og målsætning for klienten. o Redegørelse for klientens mål for den udvalgte praksissituation o Redegørelse for den studerendes formål og handleplan for den udvalgte praksissituation. o Teori, hvor referencerammer anvendes til at redegøre for praksissituationen. Praksissituationen optages herefter. Det er dit ansvar at følge stedets praksis vedrørende samtykke til videooptagelse fra klienten. Udstyr til videooptagelsen skal stilles til rådighed af det kliniske undervisningssted. Det er dit ansvar at afprøve udstyret for at tjekke kvaliteten af optagelse, før praksis-situationen optages. Optagelsen kan ske enten på stativ eller af person, som har tavshedspligt og har tilknytning til det kliniske undervisningssted (ikke klinisk underviser). Du har ansvar for at lave aftale om optagelse. Optagelsen kan kun anvendes til intern prøve, hvis man tydeligt kan se interaktionen dig og mellem klienten samt kan høre, hvad der siges. Det er dit ansvar, at lave drejebog for optagelsen, så dette opfyldes. Videooptagelsen må vare maksimalt 45 minutter. Der må ikke redigeres efter optagelsen. Filmen skal afleveres til klinisk underviser straks efter optagelsen. Den kliniske underviser opbevarer filmen indtil afviklingen af intern prøve. 13

14 Fremvisning af videooptagelse af praksissituation: Det er den kliniske underviseres ansvar at sørge for, at videooptagelsen kan vises til prøven. Du og de to eksaminatorer ser sammen videooptagelsen af praksissituationen. Refleksion: Efter at have set videooptagelsen har du 15 minutter til refleksion alene. Du skal reflektere over din præstation i praksissituationen og læring i forbindelse med denne ved at bruge de første 3-4 faser af refleksionsprocesmodellen af Bjerknes & Bjørk (se side 16) som støtte. Du kan medbringe og anvende egne noter, portfolioer og undervisningsmaterialer. Prøvens mundtlige del Du redegør for dine refleksioner i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af praksissituationen i 5 minutter. Herefter eksamineres du i 20 minutter. Den mundtlige eksamination består af en drøftelse, hvor eksaminatorerne stiller uddybende spørgsmål til dine refleksioner og begrundelser, herunder til teoribaggrunden for den gennemførte ergoterapeutiske arbejdsproces. Du kan inddrage bidrag fra åben og lukket læringsportfolio i prøven. Prøveform 3: En mundtlig præsentation af og refleksion over læringsportfolio i forbindelse med en praksissituation med efterfølgende eksamination Prøven er opdelt i følgende trin: Valg af klient: Du vælger en klient i samråd med den kliniske underviser. Forberedelse: Du forbereder praksissituationen og udarbejder et skriftligt oplæg til den valgte praksissituation. Oplægget må maksimalt indeholde 6000 tegn uden mellemrum. Det skal følge Retningslinjer for opgaveskrivning på Ergoterapeutuddannelsen Metropol", dog skal den kliniske undervisers navn ikke stå på forsiden. Oplægget skal fremsendes pr. mail til eksaminatorerne senest kl tre hverdage før prøven. Den kliniske underviser giver ikke vejledning på dette oplæg. Det skriftlige oplæg skal indeholde: o Kort beskrivelse af det kliniske undervisningssted og det regi, praksissituationen skal foregå i. o Præsentation af den udvalgte klient, herunder eventuelle kendte aktivitetsproblematikker og målsætning for klienten. 14

15 o o o Redegørelse for klientens mål for den udvalgte praksissituation Redegørelse for den studerendes formål og handleplan for den udvalgte praksissituation. Teori, hvor referencerammer anvendes til at redegøre for praksissituationen. Praksissituationen gennemføres herefter. Efter praksissituationen reflekterer du over denne og udfylder Dagbogsnotat modul 6, som støtte til refleksionen (Dagbogsnotatet bygger på refleksionsprocesmodellen af Bjerknes & Bjørk.se side 16). Ud fra de åbne og lukkede portfoliobidrag udvælger og bearbejder du bidrag, der viser din læring i forhold til interventionen. Dagbogsnotatet om praksissituationen skal medtages som en del af de udvalgte portfoliobidrag. Du skal vælge seks elementer fra prøvens læringsudbytte, som du skal komme ind på ved præsentationen i den mundtlige del af prøven. Du skal medbringe to kopier af sine udvalgte portfoliobidrag, som skal udleveres til eksaminator og censor ved intern prøve. Prøvens mundtlige del 1: 20 minutter. Du præsenterer praksissituationen og dine refleksioner over denne. I denne forbindelse inddrages de udvalgte portfoliobidrag og begrundelser for valg af disse. Du skal i præsentationen vægte din læring i forhold til de seks valgte elementer. Refleksion: Efter prøvens mundtlige del 1 har du 15 minutter til refleksion alene. Du skal reflektere over sin præsentation, og om der er noget, der skal tilføjes eller uddybes yderligere. Du kan medbringe og anvende egne noter, portfolioer og undervisningsmaterialer. Prøvens mundtlige del 2: Du redegør for sine refleksioner i 5 minutter. Herefter eksamineres du i 20 minutter. Den mundtlige eksamination består af en drøftelse, hvor eksaminatorerne stiller uddybende spørgsmål til dine refleksioner og begrundelser, herunder til teoribaggrunden for den gennemførte ergoterapeutiske arbejdsproces. Refleksionsprocesmodellen af Bjerknes & Bjørk 15

16 Bedømmelse På baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige, praktiske og mundtlige præstation bedømmes prøven bestået/ikke bestået af de to eksaminatorer. Ved prøveformen: En mundtlig præsentation af og refleksion over læringsportfolio i forbindelse med en praksissituation med efterfølgende eksamination vurderes den skriftlige og mundtlige præstation. Der er afsat 10 minutter til votering. Du får herefter din bedømmelse og en kort begrundelse. Feedback I forlængelse af den mundtlige eksamen vil du - udover karaktergivningen - få feedback på din præstation. Feedbacken gives ud fra modulets læringsudbytte og forholder sig til din forståelse af stoffet og argumentation, struktur og sammenhæng i eksaminationen. Tidspunkt Den interne prøve er placeret indenfor de to sidste uger af den kliniske undervisning. Datoen for modulbedømmelsen fastsættes indenfor den planlagte periode af koordinator for klinisk undervisning. Ekstraordinære situationer vedrørende gennemførelsen af prøven Hvis klienten ikke kan deltage i den valgte praksissituation, træffer de to eksaminatorer beslutning om, hvordan prøven kan gennemføres ud fra de praktiske og tidsmæssige muligheder, der er til stede, så det stiller dig bedst muligt i bedømmelsessituationen. 16

17 Studiemæssige konsekvenser ved ikke bestået prøve Hvis den ordinære prøve er bedømt ikke-bestået, er du automatisk tilmeldt 1. reprøve i studieadministrationen, som fremgår af "Oversigt over eksaminer og modulprøver". Ved ikkebestået prøve har du mulighed for at kontakte en studievejleder vedrørende det videre forløb. 1. reprøve Afholdes hurtigst muligt. Foregår som den ordinære interne kliniske prøve og efter samme retningslinjer, som ovenfor beskrevet. Der kan blive tale om at anvende weekenddage som studiedage. 2. reprøve Hvis 1.re-prøve ikke bestås, drøftes situationen mellem dig og de to eksaminatorer. Uddannelsesleder og studievejleder skal efterfølgende inddrages i forhold til planlægning af det videre forløb. Koordinator for klinisk undervisning skal desuden kontaktes. Hvis 2. re-prøve skal afholdes, skal den forgå som den ordinære interne kliniske prøve og efter samme retningslinjer, som ovenfor beskrevet. Du kan i henhold til Eksamensbekendtgørelsen 6.4 gå tre gange til samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Sygdom Ved sygdom henvises til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pt. BEK nr 1519 af 16/12/2013 ( Eksamensbekendtgørelsen ): 7. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal eksaminanden have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Desuden gælder Regler for planlægning og gennemførelse af bedømmelser og prøver ved Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. 17

18 For alle bedømmelser og prøver gælder, at sygdom skal meddeles studieadministrationen omgående og senest ved prøvens begyndelsestidspunkt. Lægeerklæring skal foreligge senest 24 timer fra prøvetidspunktet. Foreligger der ikke en lægeerklæring, betragtes det som et prøveforsøg, og den studerende skal indstille sig til re-prøve. Den studerende er forpligtet til at raskmelde sig til studieadministrationen umiddelbart efter endt sygdom, så der kan træffes aftale om sygeeksamen. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi (national), august 2008 Modul 6. Tillæg til national studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol Den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pt. BEK nr 1519 af 16/12/2013 ( Eksamensbekendtgørelsen ) (Se Intrapol/Ergterapeutuddannelsen/Fildeling/Studieinformation/Bekendtgørelser, love) 18

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning

Modulbeskrivelse. Modul 7: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning Godkendt i udd.udvalg Dato: Modulbeskrivelse Modul 7: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 2, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret,

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Klinisk undervisning V E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 11, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Januar 2015 Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Læringsprocesser og baggrundsmaterialer udvikling af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

KLINISK UNDERVISNING ERGOTERAPI OG ERGOTERAPEUTISK PRAKSIS PÅ MODUL 1 -ERG510

KLINISK UNDERVISNING ERGOTERAPI OG ERGOTERAPEUTISK PRAKSIS PÅ MODUL 1 -ERG510 KLINISK UNDERVISNING ERGOTERAPI OG ERGOTERAPEUTISK PRAKSIS PÅ MODUL 1 -ERG510 FAG PÅ MODUL 1 ERGOTERAPITEORI PSYKOLOGI PÆDAGOGIK ANATOMI SOCIOLOGI ERGOTERAPITEORI Ansvars- og ansættelsesområder Centrale

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Ledelse. dokumentation. kvalitetsudvikling af ergoterapi

Ledelse. dokumentation. kvalitetsudvikling af ergoterapi Møde med kliniske undervisere d. 7.04.2011 ERG508 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen.

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Palliativ indsats symptomlindring og evidensbaseret praksis (målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.11.2013 Modulbeskrivelse modul 9 justeret 27.06.2016, pebe, heng)

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

2.semester. Anvendelse af ergoterapiteori og analysemodeller i rehabilitering. Semester- og eksamensbeskrivelse. Ergoterapeutuddannelsen

2.semester. Anvendelse af ergoterapiteori og analysemodeller i rehabilitering. Semester- og eksamensbeskrivelse. Ergoterapeutuddannelsen 2.semester Anvendelse af ergoterapiteori og analysemodeller i rehabilitering Semester- og eksamensbeskrivelse Ergoterapeutuddannelsen Juni 2017 Indhold Semesterbeskrivelse... 2 Semestrets indhold... 2

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA Online Elev og censor SOSU Esbjerg Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra onlineundervisningen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret august 2018 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet,

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 16.11.2018 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere

F13V Evaluering af klinisk Modul 12

F13V Evaluering af klinisk Modul 12 F13V Evaluering af klinisk Modul 12 Svarprocent: 47 % Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet I hvilken grad vurderer du følgende: Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere