OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184"

Transkript

1 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 1. Grundlaget for regulativet Betegnelse af vandløbene Vandløbenes skikkelse, dimensioner, bygværker m.v Stationering og oplande Plankort Dimensioner A 3 Astrup Bæk A 4 Fuglbæk Generelle bestemmelser Administrative bestemmelser Bestemmelser om sejlads Bredejerforhold Vedligeholdelse Oprensning Grødeskæring Bredvegetation Rørlagte strækninger Tilsyn Revision Regulativets ikrafttræden BILAGSFORTEGNELSE Bilag nr. 1: Planredegørelse Bilag nr. 2: Oversigtskort med plankortinddeling... 24

3 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 3 Vandløbene Astrup Bæk og Fuglbæk er optaget som offentlige vandløb i Esbjerg kommune, der i henhold til vandløbslovens 7, stk. 2 er vandløbsmyndighed. Fuglbæk, opstrøms Gl. Lifstrupvej, er opklasificeret til kommunevandløb i henhold til politisk beslutning af Dato for beslutning om optagelse som offentligt vandløb for de øvrige strækninger er ukendt. Regulativet er udarbejdet på grundlag af: 1. Lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb. 2. Ribe amts Regionplan Hidtidige regulativer og kendelser mv.: Astrup Bæk Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Fuglbæk Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Beslutning vedrørende opklassificering af Projekt for fiskepassage godkendt af Esbjerg kommune den Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven vedrørende fiskepassage givet af Ribe amt den Midlertidigt tillæg til regulativer og tillægsregulativer for kommunevandløb i Esbjerg kommune af for samtlige Esbjerg kommunes vandløb, excl. grænsevandløbene, stadfæstet af Miljøstyrelsen den Øvrige regionale planer jf. planredegørelsen, bilag De ved opmåling konstaterede forhold for de åbne strækninger. Fuglbæk opstrøms Gl. Lifstrupvej er opmålt af OJP-MILJØrådgivning i 1993, mens den øvrige opmåling er udført af Hedeselskabet i Den rørlagte strækning øverst i A 3 er med data fra kort i målestok 1:1000 modtaget fra Esbjerg kommune, nov Foreliggende kendelser, overenskomster o.l. langs vandløbene fremgår af side 19 i planredegørelsen, bilag 1. Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, som er i uoverensstemmelse med Esbjerg kommunes vandløbsplan, tidligere afsagte kendelser o.l., har bestemmelserne i dette regulativ højeste prioritet.

4 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE I forbindelse med regulativrevisionen har byrådet ønsket at ændre vandløbenes numre og navne. vl. nr. 38 Bryndum-Astrup Bæk betegnes fremtidigt kvl. nr. A 3 Astrup Bæk. vl. nr. 43 og V98 Fuglbæk betegnes fremtidigt kvl. nr. A 4 Fuglbæk. Ovenstående forslag til numre- og navneændringer er gennemført i resten af regulativet med bilag. A 3 Astrup Bæk begynder som offentligt vandløb ved afløbet fra Bryndum rensningsanlæg, i matr. nr. 17v Bryndum by, Guldager. Vandløbet forløber herfra i overvejende nordlig retning til udløbet i A 1 Alslev Å, i skellet mellem matr. nre. 2a Forum By, Bryndum og 4a Astrup By, Bryndum. Vandløbets længde er m, heraf er 611 m rørlagt. A 4 Fuglbæk begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nre. 4c Forumlund, Bryndum og 4g Lifstrup By, Vester Nebel. Vandløbet forløber herfra i overvejende sydvestlig og sydlig retning til udløbet i A 1 Alslev Å, i skellet mellem matr. nre. 5 Forumlund, Bryndum og 4g Lifstrup By, Vester Nebel. Vandløbets længde er m. Vandløbenes samlede længde er m, heraf er 611 m rørlagt. Vandløbenes begyndelses- og slutpunkter har følgende UTM-kortreferencer: A 3 Astrup Bæk Udløb st. 0 UTM - E N Udspring st UTM - E N A 4 Fuglbæk Udløb st. 0 UTM - E N Udspring st UTM - E N Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til omstående oversigtskort, hvoraf vandløbenes UTM-koordinater og topografiske opland fremgår.

5 5 UTM-ORT 1: A 3 Astrup Bæk

6 6 UTM-ORT 1: A 4 Fuglbæk

7 3. VANDLØBENES SIELSE, DIMENSIONER, BYGVÆRER MV Stationering og oplande Stationeringen er fra udløbet og op mod udspringet. Højre og venstre side af vandløbet er set med strømretningen. Det topografiske opland ved udløbet i A 1 Alslev Å er for A 3 Astrup Bæk ca. 6,50 km 2 og for A 4 Fuglbæk ca. 2,70 km Plankort Plankortene er opfotograferede "4 cm kort", der er forsynet med aktuelle vandløbsinformationer. Med hensyn til signaturforklaringer henvises til de originale "4 cm kort". Åbne vandløbsstrækninger er optegnet med dobbelte linier, markeringerne mellem disse linier er "100 m mærker". Rørlagte vandløbsstrækninger er optegnet med stiplede enkeltlinier, cirklerne angiver brønde. Udløb/overløb fra kloaksystem er påført med numre fra spildevandsplanen Dimensioner Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af krav til vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse. Vandløbenes dimensioner, bygværker mv. fremgår af dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider. Skråningsanlæg for alle åbne vandløbsstrækninger er 1, såfremt andet ikke er anført i skemaerne under bemærkninger. Det mindste tilladte afstrømningsareal er de i dimensionsskemaerne angivne regulativmæssige dimensioner med 0,10 m aflejring i bunden. Der kontrolleres afstrømningsarealer henholdsvis 0,4 m og 0,8 m over regulativmæssig bund. For nærmere beskrivelse se vandløbsplanen. Længdemåling, bundbredder, vandslug og dimensioner mv. er angivet i meter. De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul. Følgende GI-fikspunkt er benyttet ved opmålingen i 1993: , Bolt, Gl. Lifstrupvej 31, SØ gavl, lade kote 19,084 DNN Følgende GI-fikspunkter er desuden beliggende i området: , Bolt, Bryndumvej 170, SØ gavl, stuehus kote 21,099 DNN , Bolt, Bryndumvej 191, Ø gavl, lade kote 21,397 DNN Følgende forkortelser er anvendt i dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider: P : Privat V : Venstre : ommune H : Højre A : Amt vl. : ommunevandløb

8 A 3 Astrup Bæk Stationering Bundbredde Fald o/o o Bygværker Tilløb Bemærkninger Anlæg 1,5 for st Art Vandslug Ejerforhold Vand løbsside Dimen-sion 0 4,50 x x Udløb i A 1 Alslev Å 62 4,59 1,4 V 4,98 Grøft 152 4,71 x 80,0 x Stryg Ved faunapassagevans keligheder bør stryget ændres, jf. vandløbslovens bestemmelser 162 5, ,63 Rørbro 4,91 ø 1,10 Astrupvej Rørbro ligger dybt 260 5,64 5, ,65 V 5,69 Grøft 379 5,80 1,4 V 6,11 ø 0, ,82 H 6,03 ø 0, ,87 0,50 V 6,40 Grøft 476 5,94 V 6,53 Grøft 590 6,09 V 6,59 Grøft 642 6,16 x 40,0 x Stryg Ved faunapassagevans keligheder bør stryget ændres, jf. vandløbslovens bestemmelser 652 6,56 V 6,83 Grøft 653 6,56 H 6,63 ø 0, ,89 3,6 V 6,86 Grøft

9 9 A 3 Astrup Bæk Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug Ejerforhold Vandløbsside Dimension 742 6, ,91 V 6,75 ø 0, ,98 V 6,92 ø 0, ,99 3,6 H 6,63 ø 0, ,06 V 6,72 ø 0, ,10 H 6,82 Grøft 812 7,14 V 6,94 ø 0, ,22 V 6,96 ø 0, ,38 x 923 7,55 0,50 V 7,54 ø 0, ,63 V 7,71 ø 0, ,02 V 8,20 ø 0, ,15 V 8,40 Grøft ,21 V 8,35 ø 0, ,38 3,8 H 8,72 Grøft ,56 H 8,49 Grøft ,60 H 8,62 ø 0, ,79 H 8,73 ø 0,20

10 10 A 3 Astrup Bæk Stationering Bundbredde Fald o/o o Bygværker Tilløb Bemær k- ninger Art Vandslug Ejerforhold Vandløbsside Dimension ,79 3,8 H 8,73 ø 0, ,97 H 8,90 Grøft ,98 H 9,00 ø 0, ,00 x Rørbro 8,72 ø 0,80 P ,01 8, ,18 H 9,23 Grøft ,43 H 9,57 ø 0, ,64 0,50 H 9,61 ø 0, ,69 H 9,58 ø 0, ,76 H 9,77 ø 0, ,24 V 10,23 ø 0, ,26 H 10,22 ø 0, ,32 3,1 V 10,06 ø 0, ,48 H 10,71 ø 0, ,52 V 10,59 ø 0, ,59 H 10,89 Grøft

11 11 A 3 Astrup Bæk Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug Ejerforhold Vandløbsside Dimension ,59 H 10,89 Grøft ,68 3,1 H 10,93 Grøft ,79 H 11,01 Grøft ,90 H 10,76 Grøft ,90 x H 10,82 ø 0, ,79 Rørbro 11,43 ø 0,80 P ,82 11,65 7, ,84 0,50 H 12,12 Grøft ,64 H 12,66 ø 0, ,67 H 12,54 ø 0, ,41 Rørbro 13,07 ø 0,80 P ,44 13, ,50 x H 13,61 ø 0, ,08 4,2 V 13,84 Grøft ,37 Rørbro 14,26 ø 0,60 Sdr. Forumvej ,40 x 14,34

12 12 A 3 Astrup Bæk Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug Ejerforhold Vandløbsside Dimen-sion ,40 x Rørbro 14,34 ø 0,60 Sdr. Forumvej ,40 V 14,70 Grøft ,40 H 14,54 Grøft ,77 0,50 1,9 V 14,86 ø 0, ,82 V 14,99 ø 0, ,88 V 14,96 ø 0, ,03 x x Rørlagt 15,03 ø 1, ,12 Brønd Rørlagt 15,12 ø 1, ,12 Brønd Rørlagt 15,12 ø 1, ,28 Brønd Rørlagt 15,28 ø 1, ,46 Brønd Rørlagt 15,46 ø 1, ,62 Brønd

13 13 A 3 Astrup Bæk Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug Ejerforhold Vandløbsside Dimen -sion 3020 Rørlagt 15,62 ø 100 Brønd ,75 Brønd Rørlagt 15,75 ø ,94 Brønd Rørlagt 15,94 ø ,10 Brønd Rørlagt 16,10 ø ,33 Brønd Rørlagt 16,33 ø ,52 Brønd Rørlagt 16,52 ø ,67 Brønd Rørlagt 16,67 ø ,87 Brønd Rørlagt 16,87 ø ,97 Brønd, Rensningsanlæg.

14 A 4 Fuglbæk Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Anlæg 1,5 for st Art Vandslug Ejerforhold Vandløbsside Dimen-sion 0 4,58 x x Udløb i A 1 Alslev Å 30 4,62 H 5,16 Grøft 291 4,94 0,50 1,3 Rørbro 4,81 ø 0,80 P 298 4,95 4, ,96 x 0,30 x 330 5,37 x 15,2 x Stryg 455 5,52 V 5,55 Grøft 493 5,57 0,50 1,2 5,45 Skalapæl ,58 Rørbro 5,46 ø 0,70 Gl. Lifstrupvej 5, ,60 x x Brønd H 5,74 ø 0,30 0,30 10, ,10 x x 5,4 x 7,5 x 5,8 x Stryg Faunapassage 740 7,47 0, , ,10 x V 9,11 Grøft Udspring

15 15 4. GENERELLE BESTEMMELSER 4.1 Administrative bestemmelser De administrative bestemmelser følger vedtagelserne i vandløbsplanen. 4.2 Bestemmelser om sejlads Vandløbene må ikke besejles. 4.3 Bredejerforhold Ifølge vandløbslovens 69 skal en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb friholdes for dyrkning, jordbehandling, plantning mm.. For de øvrige vandløb har vandløbsmyndigheden fastlagt en bræmme på 1 m. 2 m bræmmebredde gælder for: A 3 Astrup Bæk, st A 4 Fuglbæk For den rørlagte vandløbsstrækning; A 3 Astrup Bæk, st gælder bl.a., at beplantning ikke må anbringes nærmere ledningens midte end 6 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Bredejerforholdene følger bestemmelserne i vandløbsplanens generelle del.

16 16 5. VEDLIGEHOLDELSE 5.1 Oprensning Vedligeholdelsen af A 3 Astrup Bæk og A 4 Fuglbæk følger bestemmelserne i vandløbsplanen med hensyn til oprensning. Dimensionerne er angivet i skemaerne i afsnit 3. ontrolkoterne er henholdsvis 0,4 og 0,8 m over regulativmæssig bund. 5.2 Grødeskæring Vandløbet gennemløber almindelige landbrugsarealer. Grødeskæring vil blive foretaget jf. nedenstående skema, dog således at terminen har et spillerum på +/- 14 dage. Ved grødeskæringen vil strømrenden blive udvidet til % af den regulativmæssige bundbredde. A 3 Astrup Bæk station Regulativmæssig bundbredde m Termin , A 4 Fuglbæk station Regulativmæssig bundbredde m Termin , , , , , Såfremt vandløbsmyndigheden skønner, at strømrendebredden ligger i det angivne interval på terminstidspunktet, kan skæring evt. helt undlades. Grøden er skåret ifølge regulativet, hvis strømrendebredden ligger i det angivne interval umiddelbart efter grødeskæringen. Såfremt strømrenden senere tilgror mere end angivet ved terminstidspunktet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte flere grødeskæringer, men er ikke forpligtiget til det.

17 Bredvegetation Skæring af bredvegetation følger bestemmelserne i vandløbsplanen. 5.4 Rørlagte strækninger Vedligeholdelsen af den rørlagte strækning; A 3 Astrup Bæk, st følger bestemmelserne i vandløbsplanen. Den rørlagte strækning er beskrevet i skemaerne side 12-13, samt vist på plankort. Vedligeholdelse af den rørlagte strækning sker ved rensning af brøndene 1 gang om året. Brønde, hvis dæksel ligger under terrænhøjde, og som er jorddækket, vil ikke blive renset rutinemæssigt 6. TILSYN Der føres tilsyn jf. vandløbsplanens bestemmelser. 7. REVISION Regulativet skal revideres senest 10 år fra endelig godkendelsesdato. 8. REGULATIVETS IRAFTTRÆDEN Såfremt der ingen klager fremkommer inden udløbet af klagefristen, træder regulativet i kraft ca. 4 uger fra nedenstående godkendelsesdato. Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser inden den / Regulativet er herefter endelig vedtaget af byrådet for Esbjerg ommune, den / - 19,.

18 Bilag 1 PLANREDEGØRELSE til regulativ for Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 Indhold Side Foreliggende regulativer og kendelser mv. 19 Forhold til regionplan mv. 19 Afvandingsmæssige konsekvenser: 20 Bemærkninger til eksisterende forhold og regulativmæssige dimensioner vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMUNE

19 19 Foreliggende regulativer og kendelser mv. A 3 Astrup Bæk Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Regulativ stadfæstet af amtsrådet den A 4 Fuglbæk Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Opklassificering af Projekt for fiskepassage godkendt af Esbjerg kommune den Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven vedrørende fiskepassage givet af Ribe amt den Forhold til regionplan mv. Vandløbene har i Ribe amts Regionplan 2004 følgende målsætninger: A 3 Astrup Bæk, st A 3 Astrup Bæk, st A 4 Fuglbæk B2 Ikke målsat (Rørlagt) B1 Med hensyn til det planmæssige grundlag for nærværende regulativ henvises til Esbjerg kommunes vandløbsplan, hvor de overordnede forhold til regionplan, fredningsplan, vandindvindingsplan mv. er gennemgået. Afvandingsmæssige konsekvenser I dette kapitel vurderes, om det nye regulativ for A 3 Astrup Bæk og A 4 Fuglbæk medfører ændringer for afvandingen af de vandløbsnære arealer. Der vil kunne være ændringer i forhold til både tidligere regulativer og de eksisterende forhold. Endvidere er de eksisterende rørbroer i A 3 Astrup Bæk og A 4 Fuglbæk samt rørlagt strækning af A 3 Astrup Bæk på baggrund af beregninger vurderet ved en given afstrømning. Afledningskapaciteten for rørbroerne og den rørlagte strækning er skønnet tilstrækkelige. Samtlige beregninger på afledningskapaciteten er foretaget ved en meget kraftig afstrømning. Afstrømningen, der anvendes, er 75 l/sek/km 2. På de nederste strækninger af A 3 Astrup Bæk og A 4 Fuglbæk må der ved høj vandstand i A 1 Alslev Å og samtidig stor afstrømning forventes oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

20 20 Med hensyn til grødeskæring kan det bemærkes, at en miljømæssig skånsom skæring af grøden i en strømrende vil medføre en tilstrækkelig vandføringsevne til at aflede de forholdsvis lave sommervandføringer. Skulle der blive behov for flere grødeskæringer, kan vandløbsmyndigheden iværksætte disse. Det kræver dog som hovedregel en henvendelse herom fra lodsejerside. Grødeskæringspraksis er en videreførsel af den grødeskæring, der idag foretages i henhold til kommunens tillægsregulativ for samtlige offentlige vandløb i Esbjerg kommune. I det følgende er de nye regulativmæssige dimensioner for A 3 Astrup Bæk og A 4 Fuglbæk sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold. De eksisterende forhold henfører til de eksisterende vandløbsdimensioner på opmålingstidspunktet. A 3 Astrup Bæk, st Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 1½, og bundkoterne er fastlagt i DNN. I det nye regulativ er bundbredden, anlæg og bundkoter uændrede. Det skal bemærkes, at på trods af vandløbsstrækningens målsætning B2 er to stryg med henholdsvis 80 o/oo og 40 o/oo fald bibeholdt. I praksis skønnes det ikke at give passagevanskeligheder for faunaen. Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen. Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold På den midterste del af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold. Under de eksisterende forhold er der ikke passagevanskeligheder for faunaen ved de to stryg. Det forventes, at de eksisterende forhold ikke vil ændre sig så meget, at det giver passagevanskeligheder. Som antydet i dimensionsskemaet side 8 bør der dog holdes nøje øje hermed. Såfremt det eksisterende fald ved strygene alligevel skulle ændre sig, således at faunapassage vanskeliggøres, bør der etableres stryg med f.eks. 15 o/oo fald. Det skal bemærkes, at rørbroen under Astrupvej ligger dybt placeret i forhold til den nye regulativmæssige bundlinie. Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på den midterste del af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

21 21 A 3 Astrup Bæk, st Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner I det tidligere regulativ fra 1950 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN. I det nye regulativ er bundbredden, anlæg og bundkoter uændrede. Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen. Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold På hele strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold. Det skal bemærkes, at bundkoten på 15 rørtilløb ligger under den nye regulativmæssige bundlinie. Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på hele strækningen at medføre en forringelse for afvandingen. A 3 Astrup Bæk, st Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner Der foreligger ingen tidligere fastlagte dimensioner for denne strækning. I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN. Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser. Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold. Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på den øverste del af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen. A 3 Astrup Bæk, st Strækningen er rørlagt. A 4 Fuglbæk, st

22 22 Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 1½, og bundkoterne er fastlagt i DNN. Desuden er der fastlagt et 10 m langt stryg med 40 o/oo fald. For at sikre passagemulighed for faunaen er stryget i det nye regulativ forlænget til 26 m og ændret til at have et fald på 15 o/oo. I det nye regulativ er bundbredden uændret, dog er bundbredden i stryget, st mindsket til 0,30 m. Anlægget er uændret. rne er uændret, dog er bundlinien hævet i stryget, st Det nye regulativ skønnes ikke at medføre væsentlige ændringer af kravene til afvandingsevnen. Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser. Flere steder på strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende dimensioner. Lokalt er der udskridende brinker, der er forsøgt stabiliseret med faskiner. Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen. A 4 Fuglbæk, st Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner I projektet for fiskepassage fra 1995 er bundbredden fastlagt til 0,30 m, anlæg er fastlagt til 1,5. rne er fastlagt i DNN. I det nye regulativ er bundbredden, anlæg og bundkoterne uændrede. Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen. Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold På tidspunktet for udarbejdelsen af dette regulativ er den projekterede fiskepassage godkendt, men endnu ikke etableret i terrænet. A 4 Fuglbæk, st Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

23 23 Strækningen er opklissificeret i Der foreligger således ingen tidligere fastlagte dimensioner for strækningen. I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN. Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser. For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

24 24 Oversigtskort med plankortinddeling: A 3 Astrup Bæk, st Plankort 1. A 3 Astrup Bæk, st A 4 Fuglbæk - 3.

25 Astrup Bæk og Fuglbæk Esbjerg ommune

26 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 ESBJERG OMMUNE

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 DECEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN Regulativ nr. 2 VANDLØBSNAVN VANDLØBS NR. KLEBÆK 4 ØSTER VAMDRUP BÆK 9 NAGBØL Å 3 SØGÅRD BÆK 8 HJARUP BÆK 24 VAMDRUP Å 25 BØNSTRUP Å 26 Vamdrup kommune Side 2

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune. Omfattede vandløb:

Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune. Omfattede vandløb: Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune Omfattede vandløb: 1. Tidligere amtsvandløb, Elling Å. 2. Kommune vandløb, Skærum

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET Nr. 303 Svenstrup å Regulativ 2002 Kommentar [PM1]: FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt REGULATIV FOR NØRREÅ (Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå) Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 1 Århus Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk Udkast d. 13-07-2016 Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk 1 2 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Kankbølle Bæk. Det indeholder de specifikke

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Regulativrevision. Viborg Kommune

Regulativrevision. Viborg Kommune Regulativrevision Viborg Kommune Dagsorden 1. Velkomst og introduktion v/ Anders Ahrenfeldt, Landboforeningen 2. Introduktion til regulativrevision og følgegruppe i Viborg Kommune v/ Chef for Natur og

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Skelgrøft i Skanderup

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Skelgrøft i Skanderup Hylkedalvej By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse efter vandløbsloven

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere