Biler. skat og moms. Jyllandsgade Sønderborg Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98"

Transkript

1 Biler skat og moms Jyllandsgade Sønderborg Tlf Fax

2 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det skyldes ikke mindst det nye klistermærke, som skal påklistres ved privat brug af firmabiler på gule plader, samt SKAT s interesse i, om disse regler nu også bliver overholdt. Reglerne er i det hele taget meget komplicerede, og risikoen for at komme i klemme er høj. Varevogne på gule plader, hvor der ikke er betalt moms af anskaffelsesprisen og heller ikke privatbenyttelsesafgift, må ikke anvendes til privat kørsel. Men hvornår er der tale om privat kørsel? Momsreglerne sætter grænserne for brug af varevogne på gule plader. Selv om en kørsel i nogle specielle tilfælde er lovlig efter skattereglerne, og der derfor ikke skal ske beskatning af fri bil som følge heraf, kan der alligevel være tale om privat kørsel efter momsreglerne med den konsekvens, at der skal ske efterbetaling af moms og betaling af privatbenyttelsesafgift. Reglerne er svære at administrere for virksomhederne, og praksis er ikke helt entydig. Under alle omstændigheder er det et område, hvor man løbende bør følge udviklingen. Redaktionen er afsluttet den 23. november 2007.

3 INDHOLD Indledning... 3 Varevogne på gule plader... 4 Moms- og afgiftsreglerne (4) Beskatning af fri bil (13) Bøder (16) Specialindrettede køretøjer Hvilke biler er specialindrettede køretøjer? (18) Beskatning ved privat kørsel (19) Moms og privatbenyttelsesafgift (20) Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne Hvornår er kørsel erhvervsmæssig? (22) Kørselsgodtgørelse (23) Kørsel mellem hjem og arbejde i firmabil Lovlig kørsel efter momsreglerne (25) 60-dages reglen (26) Kundeopsøgende aktiviteter (27) Chauffører (27) Tilkaldevagt (27) Specialindrettede køretøjer (28) Personbiler på hvide plader Rådighed (30) Kørsel mellem hjem og arbejde (31) Flere medarbejdere benytter samme bil (31) Rådighed over flere biler (31) Leasede firmabiler (32) Moms (32) Skattepligtig værdi af fri bil Biler, der er højst 3 år gamle (34) Biler, der er mere end 3 år gamle (35) Frikørte hyrevogne (35) Leasede firmabiler (36) Udenlandske biler (36) Hvilke udgifter er omfattet af fri bil? (36) Valget mellem firmabil og egen bil Privat kørsel (39) Erhvervsmæssig kørsel (40) Bilens pris og løbende driftsudgifter (40) Eksempel (42) Deleleasing for biler på hvide plader Krav til leasingaftale (44) Moms (45) Selvstændigt erhvervsdrivende Virksomhedsordningen anvendes ikke (47) Virksomhedsordningen anvendes (47) Indhold

4

5 INDLEDNING Håndværkere er et klassisk eksempel på personer, der har rådighed over firmabiler på gule plader, herunder specialindrettede køretøjer, som udelukkende må anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Hvis en håndværker vælger i stedet at køre erhvervsmæssigt i sin egen bil, kan arbejdsgiveren udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til håndværkeren. Skatte-, moms- og afgiftsreglerne for varevogne på gule plader og specialindrettede køretøjer samt reglerne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse er beskrevet i de første tre kapitler. Skattemæssigt set er kørsel mellem hjem og arbejde privat kørsel. Hvis denne kørsel foretages i en firmabil, udløser det normalt beskatning af fri bil. Disse regler samt særlige undtagelser fra hovedreglen er beskrevet i kapitlet Kørsel mellem hjem og arbejde i firmabil. Hvis firmabilen er et decideret personalegode, skal medarbejderen beskattes af fri bil. Disse regler er beskrevet i kapitlerne Personbiler på hvide plader og Skattepligtig værdi af fri bil. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderne kan vælge firmabil mod en bruttolønnedgang, der svarer til arbejdsgiverens budgetterede omkostninger til firmabilen. Men hvad er mest fordelagtigt for den enkelte medarbejder? Det skal der regnes på, og beregningsmodellen er vist i kapitlet Valget mellem firmabil og egen bil. Deleleasing er en mulighed, når arbejdsgiveren stiller en leaset firmabil til rådighed for en medarbejder, der også ønsker at anvende bilen til privat kørsel, men vil undgå at blive beskattet af fri bil. Kapitlet Deleleasing for biler på hvide plader beskriver disse regler. Det sidste kapitel omhandler selvstændigt erhvervsdrivende og biler, da der også på dette område er en række særregler, der skal iagttages. Indledning

6 Varevogne på gule plader Varevogne på gule plader SKAT har iværksat en kontrolkampagne for at komme ulovlig kørsel i varevogne på gule plader til livs. Virksomheder skal ikke betale privatbenyttelsesafgift eller moms af en varevogns anskaffelsespris, hvis varevognen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt. Kampagnen skal sikre, at der ikke sker privat kørsel i varevogne, hvor virksomheden har signaleret udelukkende erhvervsmæssig anvendelse ved at undlade at betale moms og privatbenyttelsesafgift. SKAT har samtidig fået bedre kontrolmuligheder i form af et klistermærke, som ejeren af en varevogn på gule plader modtager ved betaling af privatbenyttelsesafgift, og som skal påføres varevognens bagrude som dokumentation for, at varevognen kan anvendes til privat kørsel. Derudover kan privat kørsel i en varevogn på gule plader medføre beskatning af fri bil for den medarbejder, der anvender varevognen. Sondringen mellem erhvervsmæssig og privat kørsel ikke er helt identisk på moms- og skatteområdet, men medarbejderen skal ikke beskattes af fri bil, hvis kørslen er lovlig efter momsreglerne, hvilket vil sige erhvervsmæssig kørsel, der vedrører virksomhedens momspligtige og momsfrie aktiviteter. Moms- og afgiftsreglerne Erhvervsmæssig kørsel Der er kun fuldt momsfradrag for anskaffelsesprisen eller lejen af en varevogn på gule plader, hvis varevognen udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Hvis varevognen kører blot ganske få hundrede meter i et privat ærinde, er betingelsen om udelukkende erhvervsmæssig kørsel ikke længere opfyldt, og virksomheden er derfor ikke berettiget til at få fuldt fradrag for momsen på anskaffelsesprisen eller lejen. En håndværkervirksomhed, der benytter en varevogn til erhvervsmæssig kørsel til virksomhedens kunder og tilbage til virksomheden igen, opfylder betingelsen om udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Det samme gælder en person med kundeopsøgende aktiviteter, der medbringer kollektionsprøver og lignende. Hvis en varevogn benyttes til at købe ind til virksomhedens momspligtige formål, er der også tale om erhvervsmæssig kørsel,

7 men hvis en medarbejder benytter varevognen til private indkøb, anvendes varevognen ikke længere udelukkende erhvervsmæssigt. Dette gælder også, selv om de private indkøb finder sted samtidig med de erhvervsmæssige indkøb. I henhold til momsreglerne er indkøbsture samt kørsel af børn til skole og til fritidsaktiviteter mv. privat kørsel, uanset at der ikke sker afvigelse fra den erhvervsmæssige kørselsrute. Børn og andre personer, som ikke er ansat i virksomheden, må ikke befinde sig i varevognen heller ikke selv om kørslen i øvrigt er 100 % erhvervsmæssig. Skal bilen altid stå på virksomhedens adresse efter lukketid? Fuldt momsfradrag forudsætter som udgangspunkt, at varevognen er parkeret på virksomhedens adresse uden for normal arbejdstid. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads er nemlig privat kørsel, men er dog momsmæssigt tilladt, hvis kørslen sker: til skiftende arbejdspladser eller i forbindelse med en vagtordning. Skiftende arbejdspladser Kørsel mellem medarbejderens hjem og skiftende arbejdspladser er erhvervsmæssig kørsel, hvis følgende tre betingelser alle er opfyldt: 1. Arbejdet eller fagets karakter nødvendiggør kørslen mellem hjemmet og de skiftende arbejdspladser, og varevognen bruges kun til at køre for den momsregistrerede virksomhed til forskellige arbejdspladser uden for virksomhedens faste forretningssted. 2. Varevognen er forsynet med relevant værktøj, eller der er etableret et lager på medarbejderens bopæl. 3. Virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på varevognen. I modsætning til skattereglerne indeholder momsreglerne ikke en 60-dages regel. Uanset hvor længe en medarbejder kører til skiftende arbejdspladser, anses kørslen for at være momspligtig brug af varevognen. Der er dog ikke tale om kørsel mellem skiftende arbejdspladser, hvis virksomheden har to eller flere faste forretningsadresser, og en medarbejder arbejder skiftevis på de faste forretningsadresser. Her er der i stedet tale om privat kørsel mellem hjem og en fast arbejdsplads. Ved kørsel til skiftende arbejdspladser må kørsel fra hjemmet til virk somhedens faste forretningsadresse kun forekomme lejlighedsvis i forbindelse med eksempelvis afhentning af varer eller værktøj, ved deltagelse i interne kursusforløb eller andre nødvendige Varevogne på gule plader

8 ærinder. Som en tommelfingerregel bør kørsel til virksomhedens faste forretningsadresse højst ske én gang ugentligt, hvis varevognens momspligtige status skal bibeholdes. Omfanget af lovlig kørsel til virksomhedens faste forretningsadresse i løbet af dagen er ikke endeligt afklaret og administreres også lidt forskelligt rundt om i landet. Forhåbentlig kommer SKAT snart med en officiel stillingtagen til spørgsmålet. Vagtordning Kørsel mellem hjem og arbejdsplads som følge af, at en medarbejder indgår i en periodisk vagtordning til uvisse adresser, er erhvervsmæssig kørsel, hvis følgende betingelser er opfyldt: Kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov. Varevognen er forsynet med relevant værktøj og udstyr. Den vagthavende medarbejder har et klart forbud mod at bruge varevognen til privat kørsel. Der er udarbejdet en vagtplan, og der er rapporteringspligt om udkald. Antallet af vagtvogne står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. Den vagthavende medarbejder er i tjeneste i hele vagtperioden. Vagtordningen er tidsbegrænset for den enkelte medarbejder. Varevogne på gule plader Når en medarbejder har en varevogn på gule plader til rådighed i forbindelse med en tilkaldevagt, skal vagten som hovedregel passes fra medarbejderens bopæl. En medarbejder på vagt kan opholde sig på en anden midlertidig adresse, eksempelvis i et sommerhus, uden at virksomhedens momsfradrag for varevognen bortfalder. Medarbejderen må dog ikke bruge varevognen til at køre fra den faste bopæl og direkte til sommerhuset eller omvendt, fordi denne kørsel anses for at være privat kørsel. Derimod må medarbejderen gerne køre direkte fra arbejdspladsen til sommerhuset. Kørselsruten skal være den direkte vej fra arbejdspladsen eller fra en kunde til sommerhuset eller omvendt. Selv om varevognen står parkeret ved medarbejderens bopæl under vagten, må den ikke anvendes til familiebesøg, daglige indkøb, deltagelse i idrætstræning, afhentning af børn i daginstitution, sygebesøg og lignende. Varevognen kan dog medbringes til begivenheder, som er planlagt længere tid i forvejen eksempelvis familiefest, konfirmation og barnedåb og tilkaldevagten passes fra det sted, hvor begivenheden finder sted, uden at det har moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Familien må under ingen omstændigheder køre med i varevognen.

9 Varevogne med en tilladt totalvægt på op til 3 tons Reglerne om momsfradrag ved køb, lease og drift af varevogne med en tilladt totalvægt på op til 3 tons afhænger af varevognens anvendelse. Køb af varevogn Hvis en virksomhed, der kun har momspligtig omsætning, køber en varevogn på gule plader, som udelukkende skal anvendes til erhvervsmæssige aktiviteter, er der fuldt momsfradrag for varevognens anskaffelsespris. Hvis virksomheden også vil anvende varevognen til private formål, er der ikke momsfradrag for varevognens anskaffelsespris. En virksomhed med både momspligtig og momsfri omsætning, som bruger en varevogn til begge formål, har heller ikke momsfradrag for varevognens anskaffelsespris, selv om varevognen ikke anvendes privat. Varevogne på gule plader

10 Lease af varevogn Hvis en virksomhed leaser en varevogn på gule plader, som udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt, er der fuldt momsfradrag for varevognens leasingomkostninger. Hvis virksomheden også vil anvende den leasede varevogn til private formål, er der kun momsfradrag for 1/3 af leasingomkostningerne. En virksomhed med både momspligtig og momsfri omsætning, som bruger en leaset varevogn til begge formål, har kun momsfradrag for 1/3 af leasingomkostningerne. Driftsomkostninger Hvad enten en varevogn på gule plader anvendes udelukkende erhvervsmæssigt eller blandet erhvervsmæssigt og privat samt til momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der fuldt momsfradrag for varevognens driftsomkostninger. Dette gælder, uanset om der er tale om en ejet eller leaset varevogn. Skema 1: Fradragsret for en varevogn med en tilladt totalvægt på op til 3 tons Varevognens Køb Lease Drift Moms Privatbenytanvendelse ved salg telsesafgift Udelukkende Fuldt Fuldt Fuldt Moms af Nej erhvervsmæssig fradrag fradrag fradrag den fulde anvendelse salgspris Blandet erhvervs- Intet 1/3 Fuldt Ingen Ja mæssig og privat fradrag fradrag fradrag moms anvendelse Både momspligtig Intet 1/3 Fuldt Ingen Nej og momsfri fradrag fradrag fradrag moms anvendelse Varevogne på gule plader Salg af varevogn Ved et senere salg af en varevogn, hvor virksomheden har taget fuldt momsfradrag for varevognens anskaffelsespris ved købet, skal der beregnes moms af salgsprisen. Derimod skal der ikke beregnes moms ved et senere salg af en varevogn, hvis virksomheden ikke har taget momsfradrag for varevognens anskaffelsespris ved købet. Varevogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons Reglerne om momsfradrag ved køb, lease og drift af varevogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons afhænger af varevognens anvendelse.

11 Køb af varevogn Hvis en virksomhed, der kun har momspligtig omsætning, køber en varevogn på gule plader, som udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt, har virksomheden fuldt momsfradrag for varevognens anskaffelsespris. Hvis virksomheden derimod også vil anvende varevognen til private formål, kan virksomheden få et skønsmæssigt fradrag for momsen på anskaffelsesprisen. Skønner virksomheden eksempelvis, at varevognen skal anvendes 90 % erhvervsmæssigt og 10 % privat, er der fradrag for 90 % af momsen på anskaffelsesprisen. En virksomhed, som har både momspligtig og momsfri omsætning, og som anvender en varevogn til begge formål, har momsfradrag for varevognens anskaffelsespris med den sats, som virksomheden anvender på tilsvarende fællesomkostninger. Lease af varevogn Hvis en virksomhed leaser en varevogn på gule plader, som udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt, har virksomheden fuldt momsfradrag for varevognens leasingomkostninger. En virksomhed, der anvender en leaset varevogn til både erhvervsmæssige og private aktiviteter, har et skønsmæssigt fradrag for momsen svarende til den erhvervsmæssige anvendelse. En virksomhed, som anvender en leaset varevogn til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, har momsfradrag for varevognens leasingomkostninger med den sats, som virksomheden anvender på tilsvarende fællesomkostninger. Driftsomkostninger Hvis en virksomhed udelukkende benytter en varevogn på gule plader til momspligtige aktiviteter, er der fuldt momsfradrag for varevognens løbende driftsomkostninger. En virksomhed, der benytter en varevogn til både erhvervsmæssige og private aktiviteter, har momsfradrag for de driftsomkostninger, der skønnes at vedrøre virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter. Hvis virksomheden anvender varevognen til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der momsfradrag for varevognens driftsomkostninger med den sats, som virksomheden anvender på tilsvarende fællesomkostninger. Reglerne er ens, uanset om virksomheden ejer eller leaser varevognen. Salg af varevogn Ved et senere salg af en varevogn, hvor virksomheden har taget fuldt eller delvist fradrag for momsen på anskaffelsesprisen, skal der også beregnes moms af salgsprisen. Varevogne på gule plader

12 10 Skema 2: Fradragsret for en varevogn med en tilladt totalvægt på over 3 tons Varevognens Køb Lease Drift Moms Privatbenytanvendelse ved salg telsesafgift Udelukkende Fuldt Fuldt Fuldt Moms af Nej erhvervsmæssig fradrag fradrag fradrag den fulde anvendelse salgspris Blandet erhvervs- Delvist Delvist Delvist Moms af Ja mæssig og privat fradrag fradrag fradrag den fulde anvendelse (skøn) (skøn) (skøn) salgspris Både momspligtig Delvist Delvist Delvist Moms af Nej og momsfri fradrag fradrag fradrag den fulde anvendelse med den med den med den salgspris sats, som sats, som sats, som anvendes anvendes anvendes i virksom- i virksom- i virksomheden heden heden Privatbenyttelsesafgift Der skal betales en afgift for privat anvendelse af en varevogn på gule plader. Privatbenyttelsesafgiften nedsættes til 50 %, hvis varevognen anvendes både til momspligtige og til private formål. Skema 3: Privatbenyttelsesafgift Varevognens Registreret første gang Registreret første gang totalvægt mellem den 2. juni 1998 den 25. april 2007 og den 24. april 2007 eller senere Til og med 2 tons 450 kr. (900 kr.) kr. (5.040 kr.) Over 2 tons til kr. (5.040 kr.) kr. (5.040 kr.) og med 3 tons Over 3 tons til kr. (5.040 kr.) kr. ( kr.) og med 4 tons Beløbene i parentes viser den fulde privatbenyttelsesafgift, som skal betales, hvis en varevogn på gule plader udelukkende skal anvendes til private formål. Der skal ikke betales privatbenyttelsesafgift for en varevogn, som er Varevogne på gule plader indregistreret første gang den 2. juni 1998 eller tidligere. Klistermærke lovpligtig ordning Alle varevogne på gule plader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, som

13 Varevogne på gule plader 11

14 12 anvendes til privat kørsel, skal forsynes med et klistermærke. Kravet gælder for alle varevogne, som er registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer til privat brug eller til blandet erhvervsmæssig og privat brug. Varevogne, som er indregistreret første gang den 2. juni 1998 eller tidligere, er dog ikke omfattet af klistermærkeordningen, fordi der ikke skal betales afgift ved privat benyttelse af disse varevogne. Bilen må bruges privat Klistermærket skal klæbes fast indvendigt på varevognens bagrude, på nær hvis varevognen: ikke har en bagrude, har en tonet rude, eller har et åbent lad (pick-up). I så fald skal klistermærket i stedet placeres et synligt sted på varevognen, Varevogne på gule plader som dog ikke må være på lygterne eller nummerpladen. Hvis klistermærket ikke er placeret som foreskrevet, kan det udløse en bøde på 800 kr. Uretmæssig anvendelse af et klistermærke kan udløse en bøde på kr. Hvis registreringen af en varevogn ændres fra privat eller blandet anvendelse til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal klistermærket straks fjernes. Regulering af momsen ved ændring i anvendelse Hvis virksomheden ændrer varevognens anvendelse fra eksempelvis fuldt erhvervsmæssig anvendelse til blandet anvendelse, har det konsekvenser. En varevogn er pr. definition et driftsmiddel, og nye varevogne med en anskaffelsespris på over kr. ekskl. moms og registreringsafgift er omfattet af reglerne om investeringsgoder. Ved køb af brugte varevogne er det anskaffelsesprisen inkl. registreringsafgift, der skal udgøre mere end kr. Momsmæssigt afskrives en varevogn over en 5-årig periode regnet fra og med anskaffelsesåret. For varevogne med en tilladt totalvægt på op til 3 tons skal der foretages en regulering med 1/5 pr. år, hvis varevognen overgår fra udelukkende erhvervsmæssig anvendelse til blandet anvendelse eller privat anvendelse.

15 13 For varevogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons er der ikke pligt til at foretage momsregulering, hvis udsvinget i fradragsprocenten er mindre end 10 %-point i forhold til fradragsprocenten på anskaffelsestidspunktet. Denne regel gælder, uanset om udsvinget er positivt eller negativt. Da anvendelsen typisk vil være den samme henover en længere årrække, er der derfor normalt ikke grund til at foretage regulering. Beskatning af fri bil Hvis virksomheden har betalt privatbenyttelsesafgift for en firmabil på gule plader, gælder de almindelige regler om beskatning af fri bil ud fra en rådighedsbetragtning. Læs mere herom i kapitlet Personbiler på hvide plader. Hvis en virksomhed ikke har betalt moms og privatbenyttelsesafgift for en varevogn på gule plader, har virksomheden tilkendegivet, at varevognen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Medarbejdere og virksomhedsejere, der kører i en firmabil på gule plader, hvor der ikke er betalt moms og privatbenyttelsesafgift, skal ikke beskattes af fri bil, hvis kørslen er lovlig efter momsreglerne. Der stilles ikke krav om fremlæggelse af kørebog som dokumentation for, at firmabilen ikke har været anvendt privat. SKAT har bevisbyrden for en eventuel privat anvendelse af firmabilen. Landsskatteretten har i to konkrete sager taget stilling til, om SKAT havde løftet denne bevisbyrde. I den ene sag var der tale om en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvendte virksomhedsordningen. Virksomhedens to varevogne på gule plader blev behandlet som 100 % erhvervsmæssige, idet momsen af anskaffelsesprisen var fratrukket fuldt ud, og der ikke var betalt privatbenyttelsesafgift. Varevognene var placeret på den selvstændigt erhvervsdrivendes bopæl, der også var virksomhedens adresse. Der var i sagens natur ingen kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Der var ingen biler i den selvstændigt erhvervsdrivendes husstand i øvrigt, men dog en motorcykel. Der var ikke ført kørebog for de to varevogne. Sagen blev bragt for Skatteankenævnet, som var enigt i, at der ikke kunne ske beskatning ud fra den almindelige rådighedsbetragtning. Skatteankenævnet fandt dog alligevel, at der skulle ske beskatning af fri bil, fordi den selvstændigt erhvervsdrivende ikke havde andre biler til rådighed for privat kørsel, og fordi hverken en kørebog eller andet materiale kunne sandsynliggøre, at varevognene ikke var blevet anvendt til privat kørsel. Sagen blev anket til Landsskatteretten. Da der ikke var Varevogne på gule plader

16 14 betalt privatbenyttelsesafgift, og da momsen på varevognenes anskaffelsespris var fratrukket fuldt ud, var det efter Landsskatterettens opfattelse en tilkendegivelse af, at varevognene ikke blev anvendt privat, hvilket SKAT som udgangspunkt må lægge til grund. Da SKAT ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at varevognene var blevet anvendt til Varevogne på gule plader privat kørsel, kunne der ikke ske beskatning af fri bil. Landsskatteretten fremhævede, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke havde transport til en fast arbejdsplads, som eventuelt kunne nødvendiggøre anvendelse af en bil. I en anden og senere sag for Landsskatteretten skulle en hovedaktionær beskattes af fri bil, selv om SKAT

17 15 ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at firmabilen var blevet anvendt til privat kørsel. Hovedaktionærens selskab drev virksomhed fra hans private bopæl. Selskabet anskaffede en varevogn på gule plader, fratrak momsen på anskaffelsesprisen og betalte ikke privatbenyttelsesafgift for varevognen. Hovedaktionæren havde hidtil været ejer af en personbil på hvide plader, som blev solgt en uge efter selskabets køb af varevognen. Der var ikke andre medlemmer i hovedaktionærens husstand og heller ikke andre biler. I denne sag fandt to af Landsskatterettens medlemmer, at der var en stærk formodning om privat anvendelse af varevognen, og da hovedaktionæren ikke havde fremlagt dokumentation, som kunne afkræfte denne formodning, skulle der ske beskatning af fri bil. Retsformanden var af den opfattelse, at en formodning om privat anvendelse ikke var tilstrækkeligt bevis, men da flertallet af rettens medlemmer var af den opfattelse, at der skulle ske beskatning af fri bil, blev dette sagens udfald. På basis af disse to kendelser fra Landsskatteretten må det konkluderes, at praksis på området ikke er entydig, og at det ikke med sikkerhed kan siges, hvornår SKAT har løftet bevisbyrden for, at der er kørt privat i en firmabil. Den seneste sag for Landsskatteretten blev desværre ikke indbragt for domstolene. Udlejning Da udlejning af varevogne er en momspligtig aktivitet, kan virksomheder også opnå fuldt momsfradrag for varevogne, der både anvendes til momspligtige formål og til lejlighedsvis udlejning til personalet. Selv om personalet anvender varevognen til privat brug, sker der ikke en begrænsning i virksomhedens momsfradragsret for varevognen. Udlejning af varevognen skal ske inklusiv moms, og der bør udarbejdes en lejekontrakt mellem virksomheden og medarbejderen forud for udlejningen. Virksomheden skal ikke betale privatbenyttelsesafgift af en varevogn, som udlejes erhvervsmæssigt inkl. moms til en medarbejder, selv om medarbejderen anvender varevognen til private formål. Spørgsmålet er imidlertid, om der skal ske beskatning af fri bil efter de almindelige regler, selv om medarbejderen har betalt markedslejen for varevognen (eller er blevet beskattet af markedslejen). Efter lovens ordlyd skal der for varevogne på gule plader kun ske beskatning af fri bil efter de almindelige regler dvs. beskatning ud fra en rådighedsbetragtning når der skal betales privatbenyttelsesafgift. Varevogne på gule plader

18 16 Spørgsmålet er ikke afgjort i praksis. Der foreligger en enkelt offentliggjort afgørelse fra 1994, men på det tidspunkt havde loven en anden formulering, og betaling af privatbenyttelsesafgift var ikke indført endnu. I henhold til afgørelsen skulle der ske beskatning af fri bil for en hel måned, dog nedsat med den betalte markedsleje, selv om medarbejderen kun havde lejet varevognen en enkelt dag. Denne praksis gælder fortsat for biler på hvide plader og varevogne på gule plader, hvor der er betalt privatbenyttelsesafgift. Meget tyder på, at der ikke er lovhjemmel til beskatning af fri bil, når en medarbejder har betalt markedslejen inkl. moms (eller er blevet beskattet af et tilsvarende beløb) for en varevogn på gule plader, hvor arbejdsgiveren ikke har betalt privatbenyttelsesafgift. SKAT kan dog meget vel have en anden opfattelse, og derfor kan det i sidste instans blive domstolene, der skal afgøre en sådan tvist. Derudover skal man være opmærksom på forsikringsforhold i form af, om varevognens forsikring dækker ved udlejning. Bøder Hvis SKAT har løftet bevisbyrden for, at der er kørt privat i en varevogn på gule plader, er konsekvensen, at medarbejderen skal beskattes af fri bil. Varevogne på gule plader Når arbejdsgiveren ikke har indeholdt A-skat og AM-bidrag af fri bil i medarbejderens løn, er det en overtrædelse af kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven og skattekontrolloven. Hvis virksomheden har fratrukket den fulde moms af varevognens anskaffelsespris, er der desuden tale om en overtrædelse af vægtafgiftsloven og momsloven. Vægtafgiftsloven, fordi der skulle have været betalt privatbenyttelsesafgift. Momsloven, fordi fradragsretten for momsen på anskaffelsesprisen skulle have været begrænset. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre væsentlige bøder afhængig af de konkrete omstændigheder. Bødens størrelse afhænger dels af, om den manglende skatte- og afgiftsbetaling kan kategoriseres som forsæt, grov uagtsomhed eller simpel uagtsomhed, og dels af størrelsen af det unddragne beløb. Hvis forholdet kategoriseres som forsæt til skatte- og momsunddragelse, udgør bøden som regel to gange det unddragne beløb. Ved grov uagtsomhed udgør bøden det unddragne beløb. Bødetaksten halveres, hvis det unddragne beløb udgør højst kr. Simpel uagsomhed medfører ikke bøde. Der vil ske en konkret vurdering i hver enkelt sag.

19 17

20 18 SPECIALINDRETTEDE KØRETØJER Det er kun biler, som efter deres art og fremtræden kan anvendes som alternativ til en privat bil, der skal beskattes efter de almindelige regler for fri bil. En konkret vurdering afgør, om en bil er egnet til privat anvendelse. Almindelige varevogne på gule plader kan som udgangspunkt anvendes som alternativ til en privat bil, medmindre der i realiteten er tale om et rullende værksted. Begrebet specialindrettede køretøjer kendes ikke på momsområdet. Hvilke biler er specialindrettede køretøjer? Visse biler går under betegnelsen ikke egnet til privat personbefordring dvs. specialkøretøjer. Det gælder lastvogne, kranvogne og lignende specialkøretøjer. Lukkede kassevogne, der er indrettet med værksted (fastmonterede hylder og værkstedsindretning mv.), vil normalt også blive kategoriseret som specialkøretøjer. Da afgørelsen af, om en bil er et specialkøretøj eller ej, i sidste ende beror på en vurdering, har praksis taget stilling til spørgsmålet i enkelte offentliggjorte sager. Specialindrettede køretøjer I en sag var der tale om en lukket kassevogn, som blev anvendt til transport af kød. I en anden sag var en kassevogns endevæg og i et vist omfang også vognens sider indrettet med fastmonterede skuffemoduler til reservedele og værktøj mv. I bunden af varerummet var der en fastmonteret kasse med værktøj i form af stiksav, rundsav og boremaskine mv. Vognen blev anvendt af en køkkenmontør, der bl.a. medbragte hårde hvidevarer til kunderne. I begge disse sager blev kassevognene kategoriseret som specialkøretøjer. Derimod kunne en varevogn, som var indrettet til transport af gardinprøver med moduler, der var boltet fast i vognens bund og sider, ikke anses for at være et specialkøretøj. Varevognen indeholdt bl.a. skuffer med skruer og beslag samt gardinprøver. Praksis på området er temmelig restriktiv. For at undgå ubehagelige overraskelser bør arbejdsgivere i tvivlstilfælde indhente et bindende svar fra SKAT på, om varevognen opfylder betingelserne for at være et specialkøretøj. En fremvisning af varevognen vil normalt være nødvendig.

21 19 Beskatning ved privat kørsel For specialkøretøjer gælder den almindelige rådighedsbetragtning ikke, hvor alene medarbejderens rådighed over en firmabil til privat kørsel udløser beskatning af fri bil. I stedet skal beskatning af privat kørsel ske på grundlag af medarbejderens faktiske anvendelse af specialkøretøjet. Moms- og afgiftsreglerne tillader derimod ikke privat kørsel, heller ikke kørsel mellem hjem og arbejdsplads, medmindre denne kørsel foregår til skiftende arbejdspladser i henhold til momsreglerne. Læs mere herom under afsnittet Moms og privatbenyttelsesafgift i dette kapitel. Der sondres mellem følgende former for privat kørsel: Kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Privat kørsel i øvrigt. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads Kørsel mellem hjem og arbejdsplads er privat kørsel og udløser derfor normalt beskatning af fri bil, hvis kørslen sker i en firmabil. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et specialkøretøj udløser ikke beskatning, hvis brugeren af specialkøretøjet undlader at foretage befordringsfradrag for kørslen. Specialindrettede køretøjer

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2016

BILER SKAT OG MOMS 2016 BILER SKAT OG MOMS 2016 Nørreport 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 Torvegade 6 6330 Padborg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 Jyllandsgade 28, 1. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 77 00 Fax 73

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf - 1 Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om beskatning af fri bil henholdsvis fradrag for erhvervsmæssig kørsel har gennem tiden levet en

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 07-142157 Dato : 7. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42, 43, 44, 45, 46 og

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2016 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for virksomheder og ansatte at overskue

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR.

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen To domme fra

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Firmabil. beskatning af firmabil

Firmabil. beskatning af firmabil Firmabil beskatning af firmabil Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sædvanlige firmabiler 4 1 Bilens anvendelse 4 1.1 Generelt 4 1.2 Udelukkende erhvervsmæssig kørsel 4 1.3 Kørsel mellem hjem og arbejde 7

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som:

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som: Gulpladebiler - skattemæssig henseende Nedenstående er en genopfriskning af skatteregler for anvendelse af gulpladebiler, der udelukkende er indregistreret til erhvervsmæssigt brug med tilladt totalvægt

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere