Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd"

Transkript

1 ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr Jacob Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam Læs også: En hånd til skibet og én til mobilen Danske havne rammes af svovl-reglerne Hollandsk rederi søger danske navigatører Sømandskirken i Rotterdam renoveret for millioner Ærø får eldrevet færge Indkaldelse til generalforsamling Kandidater til bestyrelsen

2 Ø LEDER Tak for året der gik Som året går på hæld, vil jeg gerne takke for den gode modtagelse, jeg har fået rundt omkring i landet, når jeg i løbet af mit første år som formand har været til medlemsmøder og på skibsbesøg ude på havnene, og hvor jeg ellers har mødt medlemmerne. Særligt vil jeg takke for det store engagement og opbakningen til foreningens vigtigste mærkesager sikringen af Danmarks maritime kompetencer og DIS-skattesagen. V Hvilke maritime kompetencer er der behov for? Og i hvilket omfang? Det kommer Søfartens Ledere med et velfunderet bud på lige efter nytår. Det er vigtigt at få gjort offentligheden opmærksom på, at Danmark ikke kan være en søfartsnation uden søfarende. Forsvinder de maritime kompetencer, hvilket de er på vej til, hvis der ikke gøres noget, vil hele den maritime klynge her i landet lide og måske forsvinde, når den nødvendige arbejdskraft ikke længere er tilgængelig. Men det behøver ikke at gå så galt. Hvis erhvervet og politikerne på Christiansborg samler sig og ser problemerne i øjnene, så kan katastrofen undgås. For netop at kunne finde frem til en mulig løsning er Søfartens Ledere, med COWI s hjælp, i fuld gang med at kaste lys over problemet. Hvilke maritime kompetencer er der behov for? Og i hvilket omfang? Det kommer Søfartens Ledere med et velfunderet bud på lige efter nytår. DIS-skattesagen trækker som bekendt ud. Det giver nogle udfordringer i forhold til forældelse, og dem håndterer foreningen for de medlemmer, der har ønsket det. Til gengæld kan vi glæde os over, at sagen nu endeligt er berammet i Østre Landsret, så sidst i det kommende år får vi en afklaring og det har erhvervet brug for. Jeg håber også, at 2015 bliver året, hvor vi lægger eftervirkningerne af finanskrisen bag os. Krisen førte forståeligt nok til, at rederierne strammede deres økonomiske styring, men det virker som om, den stramme styring har udviklet sig til noget kronisk. Selvom danske officerer, med vores høje uddannelsesniveau og store praktiske erfaring, i den grad kan bidrage til virksomhedernes omkostningsstyring og iver efter at skabe effektivitet, så håber jeg, at de bløde værdier får en mere fremtrædende plads i tiden, der kommer. Det er vigtigt at føle sig værdsat på sin arbejdsplads. Gør man det, skal der meget til, at man skifter job og eftersom det kan være dyrt for en reder at skulle rekruttere fx en ny DPO er, er der for arbejdsgiverne hård og tiltrængt valuta at hente i de bløde værdier. N I den forbindelse har det forbavset mig at se, at mange rederier ikke har en talsmandsordning, der kan bidrage til at sikre en god kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, og som kan være med til at opdage eventuelle problemer, mens de stadig er små. Jeg så derfor gerne, at talsmandsordningerne blev mere udbredte. Endelig vil jeg takke for de mange tilbagemeldinger herunder håndskrevne breve (skriv gerne adresse, eller telefonnummer, så jeg kan vende tilbage) jeg har fået i kølvandet på idéen om at gøre den 6. juni til officiel flagdag til ære for de danske krigssejlere. Søfartens Ledere bakker op om en sådan flagdag og om, at mindeankeret i Nyhavn bliver stående, hvor det står. Er der mulighed for at skabe en mur i Mindelunden i Ryvangen til ære for de faldne, er det også et tiltag, foreningen støtter. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Henrik Hjerl Carstensen, formand for Søfartens Ledere 2 SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

3 INDHOLD Supercargo et uddøende erhverv Supercargo kræver en baggrund med mange års erfaring som ene- eller overstyrmand ved heavy lift- og projektlaster. Stillinger, der ikke længere besættes med danskere. Her er fødekæden allerede brudt ONSHORE: LinkedIn s. 7-9 Mellemleder Sådan bliver jobbet attraktivt Side 11 BØGER Side 15 Ærøfærge på batterier Fremskredne planer om grøn færge Side 22 Er du til at få øje på? Indeholder din profil det, den skal, for at kunne bruges? Og hvordan sikrer du, at den ikke forsvinder i mængden? Vi har spurgt én, der lever af at finde dygtige folk som dig headhunteren Helle Drachmann fra JOB2SEA. Kronik Hvad er den menneskelige fejl? Den menneskelige fejl angives ofte som årsag til en ulykke, men Den Maritime Havarikommission mener, at den menneskelige fejl snarere er et symptom end en årsag. s Sømandskirken i Rotterdam Her kan du altid få en hotdog Side 30 Job i Holland Danske navigatører søges Side 40 Havnene rammes af svovldirektivet Kan flytte gods til lastbiler Side 46 PFA Helbreder og Forebygger Sådan fungerer ordningerne Side 48 Gensyn på Kogtved Søfartsskole 250 gamle elever har allerede tilmeldt sig Bagsiden SØFARTENS LEDERE / 6 /

4 Generalforsamling 2015 Torsdag den 5. marts 2015 kl First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Indskrivning fra kl. 13:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Foreningens regnskaber 4. Budgetorientering og kontingentfastsættelse 5. Bestyrelses- og revisorvalg 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være foreningen i hænde 6 uger før generalforsamlingen senest torsdag den 22. januar Beretning kommer i Søfartens Ledere nr. 1, Program: til ca : Generalforsamling. Ca til 18.00: Foredrag. Herefter er foreningen vært ved en middag. Foreningen betaler transporten for aktive og studerende medlemmer og dækker, hvad der svarer til det billigste, offentlige transportmiddel. Hvis man fx vælger at køre i bil, refunderer foreningen beløbet svarende til det billigste, offentlige transportmiddel. Tilmelding (Husk at skrive, om du deltager i middagen) SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

5 Kandidater til bestyrelsen Fritz T. Frederiksen, 53 år, Overstyrmand, ansat i Norden Genopstiller Jeg genopstiller, fordi jeg mener, at udenrigsfarten fortsat skal være repræsenteret i Søfartens Lederes bestyrelse. Vi bliver færre og færre danskere i skibene. Med risiko for frustration, fremmedgørelse og isolation til følge. Er der overhoved danske søfolk tilbage om 10 år? Er der nogen fremtid i udenrigsfarten? Som andre har sagt og skrevet, er der masser af uddannelsespladser, men de går til søfarende i Asien, og Østeuropa. Nogle meget få danske rederier mener, at der er en fremtid og forsøger heroisk at uddanne kommende officerer. Jeg mener også, at der er en fremtid, men det kræver, at visse dele Per Gammeltoft Jepsen Styrmand Esvagt A/S af uddannelsessystemet sadler om til den virkelighed, der i dag findes i skibene. Hvis målet alene er at uddanne personale til rederikontorerne, er der ingen fremtid i udenrigsfarten. Når rederierne kan få den samme vare langt billigere, er det fuldt ud forståeligt, at rederierne vælger dette. Derfor er det påkrævet med en grundig revision af uddannelserne, således at kommende styrmænds kompetencer kan konkurrere med Asien og Østeuropa. Det er søfolk, der skal uddannes. Når erfaring og kompetence er opnået, kan man skifte til rederikontorene. Ligeledes skal vi som forening deltage i den offentlige debat omkring søfart på en saglig og seriøs måde. Man skal ikke kritisere, hvis man ikke har et seriøst og sagligt forslag til løsning. Derfor er medlemskontakten utrolig vigtig. Gennem medlemsmøder, internet og foreningens netværk skal foreningen kunne Jeg interesserer mig for mine medmennesker, vores fag og vores branche. Mine særlige interesser er uddannelse, videreuddannelse og pensionsforhold. I vores branche er det vigtigt at få nogle nye medarbejdere, der har fået en brugbar uddannelse, som de gennem deres arbejdsliv har mulighed for at udvikle, imens hyren også har en pensionsaftale, som sikrer vores fremtid. Skolerne skal holde en god kontakt til de aktive i søfartserhvervet og inddrage erhvervet. Rederne skal sørge for at videreuddanne alle medarbejdere baseret på mere end krav fra myndigheder og kunder ved fx brugbare medarbejderudviklingssamtaler, og vores pensionsaftaler skal være forståelige for alle. Det vil jeg gøre mit bedste for at bidrage til med mine meninger og holdninger. Derfor har jeg valgt komme tæt på medlemmerne, og medlemmerne tæt på foreningen, så foreningen hele tiden kan få de input, der er nødvendige for, at foreningen hele tiden kan være på forkant med udviklingen og varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Og ingen grupperinger skal have fortrinsret for andre. n at stille op til bestyrelsesvalget i Søfartens Ledere. Min karriere i søfartsbranchen startede med en aspirantuddannelse hos A.P. Møller Mærsk. Her sejlede jeg containerskibe og havde nogle korte turnusperioder på kontoret, hvor jeg arbejdede med rekruttering af nye aspiranter. Et forsøg på at arbejde i land førte til et job som underviser på Svendborg Søfartsskole i tre år, hvor jeg også var røgdykkerinstruktør på brandskolen. For at vedligeholde mine sønæringsbeviser var jeg sommerferieafløser hos Færgen på overfarten Bøjden-Fynshav og valgte derefter at søge et job hos Esvagt. I dag sejler jeg på Esvagt Bergen i norsk sektor som styrmand. Privat: Jeg er 39 år og bosat sammen med min kone på Thurø, hvor vi har et lille rækkehus. n Afgiv din stemme på soefartensledere.dk fra 1. januar SØFARTENS LEDERE / 6 / >

6 Lasse Laier 1. styrmand Fjordline Jeg stiller op til Søfartens Lederes bestyrelse. Jeg er 28 år og er bosat i København. Jeg afsluttede uddannelse som skibsfører på SIMAC i januar 2013 og er efter et år hos Mærsk skiftet til Fjordline kort før sommeren Såfremt jeg bliver valgt ind i SL s bestyrelse, vil jeg være de nyuddannedes stemme i bestyrelsen. Jeg vil slå et slag for juniorofficeren og arbejde på at forbedre de vilkår, vi sejler under. Min grundopfattelse er, at den danske juniorofficer som minimum er på omgangshøjde med vores konkurrenter, og jeg mener, at de kompetencer, vi tager med os fra det danske samfund, er vores store force. Her tænker jeg især på en proaktiv tilgang til problemløsning samt vores miljøbevidsthed. Besætningens velfærd ligger mig meget på sinde. Skal livet til søs fortsat være en interessant karrierevej, kræver det høj fokus på områder som forbedret kommunikation, motionsmuligheder samt den rigtige kost. Det virker ikke altid som noget, rederne, i primært de store rederier, går voldsomt meget op i. Vil vi fortsat have danske søfolk på danske skibe, skal der gøres en indsats. n Torben Ethelfeld Skipper Vagtskibet Windpower Protector Jeg er lidt over 50 år, er uddannet kystskipper fra MARNAV i 2010 og sejler som skipper på vagtskibet Wind Protector. Er lidt ny i trafikken og dermed stadigvæk i stand til at se søfartsverdenen med lidt friske øjne. Hvilket ikke altid er lige kønt. Har sejlet jolle, vikingeskibe, coaster, skonnerter, lodsbåde, crewbåde, småfærger, en smule slæbebåd og nu altså vagtskib. Nogle gange føler jeg det som om, jeg bliver kastet hundrede år tilbage i tiden med den opførsel, der bliver lagt for dagen af arbejdsgiverne. Fx er det ufatteligt, at du stadig i 2014 behøver at gøre opmærksom på, at du skal have en køje at sove i. Vil som bestyrelsesmedlem arbejde for, at alle navigatører skal være overenskomstdækkede med Søfartens Ledere. Vi hører ikke sammen med SOSU-assistenter og gule søfolk. Noget andet, jeg vil arbejde for, er bedre og flere uddannelsespladser. Finder det tåbeligt, at de dygtige ubefarne, jeg har sejlet sammen med indenfor småskibsflåden, ikke kan få lov at læse til navigatør, fordi de mangler udenrigs over 500 bt. Et slogan for vores forening kunne blive: Alle veje ud til søs kan lede til den største bro, hvis du selv vil. Det skal vi nok sørge for. n Max Christian Skou Juniorofficer TORM A/S 6 SØFARTENS ONSHORE LEDERE / SØFARTENS / 6 / 2013 LEDERE / 5 / 2014 Det unge, langfarende medlem af bestyrelsen. Jeg har været i bestyrelsen i ca. 2 år som studerende medlem og er færdig som skibsfører på Marstal Navigationsskole (dec. 2014) med uddannelsesaftale hos TORM A/S. Jeg er blevet opfordret til at stille op igen som en del af det arbejdende folk, og det vil jeg meget gerne. Jeg lægger meget tid i bestyrelsesarbejdet og synes, det er vigtigt med en aktiv bestyrelse, hvor der er mange emner at behandle og tage stilling til. Jeg er en ung mand på 30 år og har haft adskillige jobs igennem livet, også som leder, og har altid involveret mig i det, der foregår omkring mig og mine kollegaer. Vi må holde liv i Danmarks stolthed, søfolkene. Kan vi stadig være stolte af os selv? Og hvorfor skal vi være det? Er der stadig værdi i at sejle, eller skal vi allesammen gå i land? Det, mener jeg ikke, vi skal! Vi skal kæmpe for, at det tiltaler at være sømand, og der skal være uddannelsesmuligheder for dem, som vil det. Vi skal forbedre rekruttering til og information om erhvervet og sikre, at vi kan dække efterspørgslen. Når vi er færdige med at kæmpe mod staten, så ser jeg frem til, at vi kan fokusere på nogle af de vigtigere ting, vi som fagforening bør kæmpe for: overenskomster, uddannelse og pirateri. Det må være der, vi skal slå igennem og gøre os bemærket i erhvervet og i verden. Jeg kender ikke så mange af medlemmerne endnu, men jeg håber, at I vil give mig en chance. Jeg vil gøre mit for at forbedre foreningen. Glæder mig til at møde jer ude i erhvervet. n

7 ONSHORE TEKST og foto: JAKob WANDEL Er du usynlig på LinkedIn? Du har sandsynligvis en profil på LinkedIn for at pleje dit professionelle netværk og måske for også at være synlig, hvis en headhunter skulle være interesseret i én som dig til en spændende stilling. Men er du til at få øje på? Indeholder din profil det, den skal, for at kunne bruges? Og hvordan sikrer du, at den ikke forsvinder i mængden? Vi har spurgt én, der lever af at finde dygtige folk som dig headhunteren Helle Drachmann fra JOB2SEA. Det professionelle netværk LinkedIn er mere udbredt end nogensinde ifølge Danmarks Statistik har flere end erhvervsaktive danskere en online-profil på siden. Udviklingen har medført, at LinkedIn er blevet det allervigtigste rekrutteringsværktøj for arbejdsgivere og de headhuntere, der hjælper dem med at finde de helt rigtige medarbejdere til deres virksomheder. De færreste er imidlertid klar over, hvad udviklingen samtidig har betydet for mulighederne for uopfordret at blive kontaktet om en spændende jobmulighed. - Man kan godt lade være med at have en LinkedInprofil, men så skal man ikke forvente at blive fundet af en headhunter, siger Helle Drachmann, adm. direktør i rekrutteringsvirksomheden JOB2SEA og headhunter gennem en årrække. - Mange synes ikke, at LinkedIn er noget for dem, men de sparker sig selv bagi ved ikke at have en profil. I hvert fald hvis de gerne vil have muligheden for at blive tilbudt et job, siger hun. - Ind i mellem får man som headhunter nogle navne på potentielle kandidater, og det første, man gør, er at slå dem op på LinkedIn. Her forventer man at kunne finde deres CV lige med det samme. Det diskvalificerer ikke kandidater, hvis de ikke har en LinkedIn-profil, og de bliver heller ikke automatisk sorteret fra men jo mere tilgængelig din profil er, jo større sandsynlighed er der for, at det er dig, der bliver kontaktet først. Gode og dårlige profiler Helle Drachmann har set tusindvis af LinkedIn-profiler og har klare holdninger til, hvad der kendetegner en god og > Uanset, hvad du laver, er det utroligt vigtigt at kunne samarbejde og være udadvendt. Hvordan viser du så, at du kan det på din LinkedInprofil? Det gør du ved at sørge for, at du har et netværk og ved at være aktiv. I hvert fald, hvis du gerne vil headhuntes. SØFARTENS LEDERE / ONSHORE / 56 /

8 dårlig profil og hvad der tænder hendes advarselslamper i forhold til en kandidat. - En dårlig profil er, når folk næsten ingenting har udfyldt. Det kan jeg ikke bruge til noget som helst, og så hopper jeg videre lige med det samme. Og noget, der generer mit øje, er, når folk skriver i overskriften, at de er jobsøgende. Jeg vil meget hellere læse, hvad deres kompetencer er, og hvad det er, de leder efter. Og så ser jeg altid på, om kandidaten er en jobhopper. Alle kan komme til at sige ja til et job, der viser sig ikke at passe til dem og derfor får en kort ansættelse, men hvis du har skiftet ofte, så er man som headhunter på vagt. Omvendt er der mange af Søfartens Lederes medlemmer, der er ansat på projekter, og det ved vi godt. Det er ikke noget, der skader dit CV. Sådan er det i den maritime branche, men det varierer selvfølgelig fra segment til segment. - Man kan med det samme se, når folk har gidet gøre noget ud af det. Profilen er udfyldt, man har forholdt sig til, hvilke opgaver man har haft og har skrevet lidt om sin baggrund, og hvad man fremadrettet kunne tænke sig, hvis man gerne vil sende det signal. Og så er det jo altid ligesom i et CV godt at kunne læse en succeshistorie eller to. Én af de bedste øvelser, du kan lave, er at se på din egen profil med arbejdsgiverøjne. Spørg dig selv ville jeg ansætte den her kandidat? Hvordan virker den information, du har valgt at vise? Er det nok? Hvad tænker du, når du ser på billedet? Hold både dig selv og din profil opdateret Hvis man har været i det samme job i fx fem år, kan man spørge sig selv, om der virkelig er noget at tilføje sin LinkedIn-profil. Men det er der, lyder det klart fra Helle Drachmann. - Hvis du har fået nogle nye ansvarsområder eller nye opgaver, du har været involveret i, så føj dem til. Men du skal ikke finde på noget bare for at tilføje noget nyt. 8 ONSHORE / SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

9 ONSHORE Ifølge headhunteren sender det også et vigtigt signal, hvis du aldrig tilføjer noget nyt eller opdaterer din profil. - Jeg har personligt den holdning, at man som minimum skal have ét nyt kursus om året. Det er vigtigt at vise, at du udvikler dig særligt i dagens samfund, hvor det er essentielt at holde sin viden opdateret, siger Helle Drachmann, der samtidig kategorisk afviser, at LinkedIn kun er for jobsøgende. - LinkedIn er for alle både aktivt eller passivt jobsøgende naturligvis men bestemt også for dem, der gerne vil pleje et professionelt netværk i forhold til deres arbejde. - Man hører ofte det udsagn, at når folk opdaterer deres LinkedIn-profil, så ved man med sikkerhed, at de er på udkig efter et nyt job, men sådan tænker jeg ikke. Når jeg selv får nogle nye kompetencer, har været på et nyt kursus, eller der er en ny opgave, jeg har varetaget, så vil jeg til enhver tid opdatere min profil og det har overhovedet ikke noget at gøre med, om jeg er jobsøgende eller ej. Før LinkedIn blev opfundet, kunne man stå i en CV-database hos de forskellige headhuntere, og uha chefen måtte endelig ikke vide det, for så var det ensbetydende med, at man var jobsøgende. Sådan er det altså ikke længere. Og hvis du i øvrigt gør, som du bør, nemlig jævnligt opdaterer din profil, så er der jo ingen, der kan undre sig over det. Gør dig synlig Er du imidlertid ved at nå til enden af et dine projekter, eller er du et sted i karrieren, hvor du af den ene eller den anden grund er interesseret i at skifte job, så kan du øge din synlighed på LinkedIn. - Det gør du ved fx at like relevante opslag, melde dig ind i relevante grupper eller skrive en artikel i én af de grupper, hvor du tænker at her kigger en headhunter nok med. Det kan være mange forskellige grupper, men særligt interessegrupper inden for dit felt er vigtige. Det er et signal, du sender, siger Helle Drachmann. Hun gør samtidig opmærksom på, at det bestemt ikke er lige meget, hvordan du synliggør dig på LinkedIn: - Det sender et signal. Det viser noget om dig. Alt, hvad du skriver, poster, liker eller lægger på om projekter, du har lavet, og hvilke grupper du følger med i, siger noget om, hvad dit fokus er. Der er mange kandidater eller LinkedIn-profiler, som jeg hellere vil kalde dem der orienterer sig meget begrænset. Det er selvfølgelig ok, hvis du fx er tekniker på et meget specifikt område, men det viser, at du måske lever i en lidt for lille verden. Det er naturligvis subjektivt, men det er vigtigt, at man ser på sin egen LinkedIn-profil og spørger sig selv: Hvad vil andre tænke? Specielt, hvis man gerne vil headhuntes. - Og så skal du altid huske, at LinkedIn er et professionelt netværk, så det indtryk du giver, det skal også være professionelt. n 10 tips til dig og din LinkedIn-profil 1 Tjek jævnligt den adresse, du har koblet op til din profil. Et job kan nemt være blevet besat, før du svarer tilbage, hvis det er en mail, du ikke bruger så ofte. 2 Brug altid et billede og brug altid et professionelt billede. 3 Det er god tone at svare på de henvendelser, du får via LinkedIn også selvom om du ikke er interesseret i et nyt job. Husk på, at LinkedIn er et professionelt netværk, og derfor forventes det, at du agerer professionelt. 4 Se på din egen profil og spørg dig selv: hvis det var mig, der skulle ansætte en person med mine kompetencer, har jeg så de informationer her, jeg har brug for? 5 Få nogen til at lave en anbefaling af dig på LinkedIn. Dem læser headhuntere nemlig også. 6 Hold din profil opdateret. Gør det, hver gang du har været på kursus, har fået et nyt ansvarsområde eller kan tilføje en relevant succeshistorie. 7 Vær detaljeret, når du beskriver dine specialer. Det er vigtigt på det maritime arbejdsmarked. 8 Lav din profil på engelsk det maritime miljø er internationalt. 9 Målret de CV er, du sender i forbindelse med ansøgninger, men sørg for, at de altid stemmer overens med din LinkedIn-profil. 1 0 Skriv, hvad dine hovedansvarsområder er. Mange tænker, at det giver sig selv ud fra din stillingsbetegnelse og det gør det også ofte langt hen ad vejen, men der kan være detaljer, som er vigtige. Er en headhunter fx på udkig efter en teknisk profil med erfaring fra tanker-segmentet og helst inden for kemikalie så skal han eller hun kunne læse sig frem til det med det samme. SØFARTENS LEDERE / ONSHORE / 6 /

10 DET ER SVÆRT AT SPÅ - ISÆR OM FREMTIDEN Men Pensionstallet giver dig et realistisk bud. Pensionstallet fortæller dig nemlig, hvad du har at leve af når tiden kommer, hvor du ikke skal arbejde længere. Er du kunde hos os, har vi allerede regnet dit Pensions tal ud. Log ind og se det på mitpfa.dk

11 DIALOGPARTNER ONSHORE Af Lise Mortensen Høy Illustrationer: CAMILLA THYRRING Sådan bliver mellemlederjobbet attraktivt PROCESLEDER PERSONALELEDER MELLEMLEDER Personaleleder, procesleder og dialogpartner. Som mellemleder skal du mestre mange roller. Det kan være et spændende og udfordrende job, hvis du er gjort af det rigtige mellemleder-stof og forvalter din stilling med eftertanke, kurser, sparring og omhu. Læs her, hvad der skal til for at gøre mellemlederjobbet attraktivt. > - Mellemlederens rolle ændrer sig kraftigt i disse år. Før var mellemlederen en form for ligemand med medarbejderne med nogle koordinerende opgaver som bindeled mellem leder og medarbejdergruppe. I dag er forventningerne til mellemlederen ofte langt højere. Du skal ikke længere bare sørge for den daglige drift og tage de hurtige beslut- SØFARTENS LEDERE / ONSHORE / 6 /

12 ninger, du forventes at kunne perspektivere dagligdagen i forhold til virksomhedens langsigtede strategi, forklarer erhvervspsykolog Gaia Nedergaard, der som ejer af ErhvervsPsykologisk Center i Århus holder kurser for mellemledere. Der er mange forskellige typer mellemleder-stillinger. Nogle er nærmeste leder for tre eller fem medarbejdere, andre har 100 medarbejdere under sig. Stillingerne er vidt forskellige, og der er et stort spænd i, hvad du skal kunne for at bestride dem. Samtidig er der nogle fællestræk, nogle faldgruber og nogle gode råd, der er ens for alle: - Som mellemleder skal du kunne være motiverende og bringe organisationens viden og menneskelige ressourcer i spil på nye måder. Ud over opgaver, som vedrører drift og daglig ledelse, skal du i dag forholde dig til rollen som personaleleder, procesleder og dialogpartner og det er vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på din rolle, siger Gaia Nedergaard: - Det stiller krav om, at du er stærk i kommunikation og kan coache dine medarbejdere, så de kan træffe bedre beslutninger. Klar til forandringer - Vi lever i en tid med mange politiske forandringer; og de er med til at øge hastigheden for forandringer i virksomhederne, siger Gaia Nedergaard: - Forandringspresset betyder, at særligt mellemlederne skal kunne mestre forandringskommunikation. Nogle af de udfordringer, mellemlederen står overfor, har ofte været karakteriseret som at være en lus mellem to negle. I forandringstider er der måske i højere grad tale om at skulle navigere mellem forbundne modsætninger og uløselige dilemmaer. Det handler om at kunne møde kritik og modstand på en god måde og at kunne motivere og inddrage. Strategisk ledelseskommunikation får, ifølge erhvervspsykologen, en mere og mere fremtrædende placering i mellemlederens portefølje: - Du skal kunne skabe opbakning til organisationens nye mål, forandringer og reformer samtidig med, at du skal synliggøre organisationens ydelser i nye sammenhænge. Sæt god tid af til præsentation Nogle forandringer er så omfattende, at det kræver god planlægning at få dem formidlet videre, her er det vigtigt, at du giver dig selv mulighed for at tænke dig om. Sæt tid af til at forberede dig, så du har planlagt, hvordan vil du motivere forandringerne, råder Gaia Nedergaard: - Medarbejderne skal have overblik, ellers kommer de til at være modspillere, fordi de ikke forstår, hvad der skal ske, eller fordi de mister motivationen. Selve præsentationen skal være ordentlig og gennemarbejdet; så det er dig, der sætter scenen. Hvis det er muligt, er det en god ide at sætte en dag af til en temadag, så der er god tid til, at alle får talt om fremtiden. Ofte er det en god ide at inddrage medarbejderne allerede i en strategi/visionsfase for at få alle deres gode ideer med, lyder det fra erhvervspsykologen: - Det er vigtigt, at mellemlederen er velovervejet. Det er dig som mellemleder, der sætter en stor del af stemningen; om det er positivt at gå på arbejde og om I griner hver dag. Om I laver det, I er gode til. Om I synes, det er meningsfuldt og vigtigt at gå på arbejde. Om I kan tjene penge til virksomheden. Du skal så at sige finde din personlige stil som leder og bruge din person til at skabe resultaterne, siger erhvervspsykolog Gaia Nedergaard: - Du vil altid blive målt på resultaterne både for dig selv og for dine medarbejdere. Så det er vigtigt at holde fokus på, om I når det, I skal, og opfylder jeres mål. 12 ONSHORE / SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

13 ONSHORE - Det er helt afgørende, at alle ved, hvad de har indflydelse på, og hvad der allerede er bestemt og ikke er til diskussion. Hvordan kan hver enkelt se sig selv i de nye opgaver? Alle skal vide så tidligt som muligt, hvad de skal lave fremadrettet. Endelig er det vigtigt, at medarbejderne kommer til at føle ansvar for forandringerne og ejerskab for arbejdsopgaverne; det gør det mere realistisk at få forandringerne gennemført, understreger Gaia Nedergaard, der tilføjer: - Er der tale om mindre forandringer, kan du kommunikere på andre måder, fx ved skriftlig information. Det kan nogle gange hjælpe medarbejderne til at huske, hvilke rutiner der skal ændres. Mange forskellige kasketter - Det er altid vigtigt, at du er opmærksom på forskellige samtalers karakter. Nogle samtaler handler om hurtige beslutninger, der får driften til at køre. Andre samtaler kræver, at du er mere coachende det kræver andre spørgsmål og en mere reflekterende måde at gribe samtalen an på, råder erhvervspsykologen. Hun peger på, at det er mellemlederen, der som personaleleder skal vide, hvem af medarbejderne, der er klædt på til de forskellige opgaver og få de rigtige folk på de rigtige pladser. - Her er det vigtigt at få sat forskellighederne i spil. Og forskellighed handler ikke kun om faglighed, men også om forskellige personligheder. Nogle medarbejdere er gode til at tænke nyt, andre er meget systematiske. Nogle er gode til at have styr på detaljer og få afsluttet opgaver. Andre er bedst, hvis der skal ske noget i en fart, siger Gaia Nedergaard. Uddelegering af opgaver Uddelegering af opgaver er også en væsentlig del af mellemlederens jobbeskrivelse. Ikke bare til enkeltpersoner, men til grupper af medarbejdere, der forventes at kunne arbejde sammen. - At håndtere ledelse af teamgrupper stiller store krav til dine kompetencer, siger Gaia Nedergaard: - Her er det din opgave at have fokus på, hvad der skaber et godt samarbejde, og hvad der skaber den rigtige opgavefordeling. Det er afgørende, at der er en struktur med et fælles formål. Der skal være klarhed over opgaven, prioritering af kan- og skal-opgaver, afklaring af roller og kultur og værdier, det er grundlaget for et effektivt samarbejde. Den anerkendende metode kan indgå i evaluering af teamets arbejde og udvikling af teammedlemmernes arbejde fremadrettet. Her er fokus lagt på de gode erfaringer, man har fra tidligere, vellykkede arbejdsprocesser og opgaveløsninger frem for at bruge krudtet på alt det, som ikke fungerer. n PROCESLEDER DIALOGPARTNER PERSONALELEDER Har du mellemleder-potentiale? MELLEMLEDER Det er ikke alle, der er født til at være ledere. En personlighedstest kan vise dig, om du har evnerne. Samtidig vil testen vise, hvor dine styrker er som leder og hvor faldgruberne er for dig. Det kan fx være et for stort temperament, at du helst vil gå bagest og ikke vil tage konflikterne, at du gør dig for gode venner med alle eller at du ikke kan træde i karakter. Du skal være god til social tilpasning. Være empatisk og have evnen til at kunne omstille dig og læse situationer, så du kan omgås både medarbejdere og chefer. Du skal være robust. Ikke være så nem at vælte, ikke ryge op i en spids, have en indre harmoni. Du skal kunne holde på dig selv og ikke blæse alle indre følelser ud det fungerer ikke, når du er i en magtposition. Du skal være modstandsdygtig. Kunne udstråle optimisme, se udfordringer og ikke problemer, du skal have lyst til at være problemknuser. Du skal kunne uddelegere og lede igennem andre mennesker. Du skal kunne tage de vanskelige samtaler og sætte folk af holdet, hvis det er nødvendigt. Du skal kunne leve med, at det ofte er ensomt at være leder, du skal have lyst til at tumle med problemerne og se en udfordring i det. > SØFARTENS LEDERE / ONSHORE / 6 /

14 DIALOGPARTNER PERSONALELEDER 7 faldgruber PROCESLEDER MELLEMLEDER 1 Ligemand med medarbejderne Hvis distancen til medarbejderne bliver for kort, kan det være vanskeligt at fastholde din autoritet. Det er svært den ene dag at være venner, tale personligt/fortroligt eller måske diskutere nogle problemer, du har med en anden medarbejder og så den næste dag gå til biddet og klage over, at samme person ikke passer sit arbejde, kommer for sent eller ikke er grundig nok. Det er vigtigt, at der er en naturlig distance, som også giver rum til, at du kan spørge medarbejdere, om de er utilfredse/om noget er galt og at du kan konfrontere dem og kan tage en konflikt. 2 Alt for magtorienteret Nogle ledere dyrker den gammeldags lederstil. Det kan give problemer i en organisation, hvor mange medarbejdere har lige så høj uddannelse som lederen, er vant til at tage ansvar for egne opgaver og er selvstyrende. Det er vigtigt, at du mestrer fleksibel ledelse afhængigt at, hvor du er, og hvem du er sammen med. 3 Vil løse alle problemer selv Nogle ledere tror, at der med lederposten følger en særlig pligt til at løse alle problemer på stort set alle niveauer selv. Det betyder, at du som leder for det første får alt for mange opgaver, at du ofte ender som nåleøjet, der sinker processerne og at du kommer til at fokusere på detaljer i stedet for på de store linjer. Kunsten er at uddelegere og danne selvstændige grupper, der har hele ansvaret for deres opgaver. 4 Find din plads Det er vigtigt, at du ikke stiller dig sammen med medarbejderne og ser ledelsen som problemet. Det hører med til din rolle, at du forstår, at forskellige niveauer i virksomheden giver forskelligt overblik, forskelligt ansvar og forskellig forståelse. Det er dig, der som mellemleder har opgaven med at tage elevatoren op og ned og dermed kan du give medarbejderne den information, de har brug for, til at forstå processer og forandringer. 5 Du holder aldrig fri Stillingen som engageret mellemleder kan nemt føre til, at du arbejder i døgndrift og aldrig holder fri. Jobbet kan også medføre, at du bliver inddraget i forskellige former for selskabelighed uden for arbejdstiden, fx receptioner, i byen med kolleger, middag med teamet, fejring af gode resultater. Du kan komme til at føle, at du er uundværlig, at arbejdet og kollegerne er hele dit liv, og at du ikke kan udskiftes. Jo mere af din tid, du lægger i virksomhedens regi, jo mere uundværlig føler du, at du er. Det er vigtigt at trække relevante grænser og have et liv ved siden af arbejdet med venner, partner, børn og familie. Det er der, du skal restituere dig og koble af i en sammenhæng, hvor din rolle ikke er mellemleder/professionel. Og husk: Alle er bare en brik, der kan udskiftes. 6 I den blå luft - imellem ledelse og medarbejdere Din rolle er per definition mellemleder. Det betyder, at det er din rolle og opgave at være loyal opadtil og have en god og bæredygtig kommunikation med ledelsen. Det er vigtigt, at du har god kontakt til øverste ledelse og bliver inddraget i, hvor virksomheden er på vej hen, og hvad forventningerne er til dig. Samtidig er du den daglige leder for dine medarbejdere, og dem skal du have et fornuftigt samarbejde med; og du skal viderekommunikere opgaver og pejlemærker. Men hvis du har behov for at diskutere din rolle og dit job eller sparre om særlige situationer, er det nogle gange hverken medarbejderne eller ledelsen, der kan hjælpe dig. Det er vigtigt, at du har dit eget netværk kollegaskab med andre mellemledere, der kender dit arbejde, forstår din situation og kan råde dig. Hvis du ikke har andre mellemledere at sparre med, er der mulighed for at finde et netværk på lederkurser eller du kan evt. få virksomheden til at betale for professionel sparring af en coach. 7 Du skal i byen med nyheder, som du ikke kan stå inde for Her kan du godt føle dig som den berømte lus, for det kræves af dig, at du kan navigere, så du er loyal mod ledelsen, som du er ansat af. Det er vigtigt at overveje, hvorfor du ikke kan stå inde for det, du skal formidle videre fra ledelsen. Er der tale om, at det er etisk forkert eller er risikoen for høj? Sættes personalets eller kundernes sikkerhed på spil? Her må du overveje, om du vil sætte din stilling på spil? Når du har gjort op, hvor du står er næste skridt samtale/coaching med én, der kender din komplekse situation; hvor du kan få vendt det hele, få diskuteret konsekvenserne af de forskellige valg og endelig: få truffet nogle valg. Herefter er næste skridt, at du taler med ledelsen om din holdning og ser, hvad konsekvensen bliver. 14 ONSHORE / SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

15 BØGER Svendborg og stålskibsværftet Titel: Stålsat - Frederiksøen og værfterne Forfatter: Kaj Nykjær Jensen Udgiver: Svendborg Museum Omfang: 200 sider Bogen handler om, hvordan Svendborg fik sit stålskibsværft og i løbet af et par årtier sagde endeligt farvel til sejlskibene. Stålskibsværftet blev grundlagt i 1907 af anden generation i skibsbyggerdynastiet Ring Andersen. Familievirksomheden blev i 1916 overtaget af et aktieselskab, som under finanskrisen lige efter Første Verdenskrig blev revet med i nogle spektakulære bankdramaer, herunder Landmandsbankens krak. I 1926 blev værftet rekonstrueret i et nyt aktieselskab og var århundredet ud Svendborgs største arbejdsplads og af nærmest uvurderlig betydning for byens industrielle udvikling. Bogen beskriver de store anlægsarbejder, som afgørende ændrede Svendborgs havnefront trods en indædt lokal modstand. Men især giver den en gennemillustreret beskrivelse af stålskibsværftets udvikling, teknikkens ditto, og værftets nybygninger. Den komplette byggeliste er dermed for første gang dokumenteret fuldt ud. De fleste billeder er fra private albums og aldrig før publiceret. n Vi anbefaler : Er du opmærksom på dig selv? Titel: Fokus de skjulte mønstre bag unikke præstationer Forfatter: Daniel Goleman Forlag: Gyldendal Omfang: 287 sider Opmærksomhed er en undervurderet mental egenskab. Vi bruger den hele tiden, og vi har vænnet os til, at vi helt automatisk vender vores opmærksomhed mod det, vi er interesserede i. Men opmærksomhed er ikke tilfældig. Det er et meget stærkt og vigtigt grundlag for vores koncentration og vores læring. Opmærksomhed er afgørende for, at vi kan mærke vores egne følelser, at vi kan håndtere vores følelsesmæssige reaktioner, at vi kan fornemme andres følelser, aflæse deres intentioner og utallige andre grundlæggende funktioner. Er vi ikke i stand til at holde fokus, bliver vi overfladiske og mister det dybe engagement i verden omkring os. Daniel Goleman kalder fokus for selvreflekterende opmærksomhed det, at vi er i stand til at være bevidste om vores mentale tilstand. Vi kan optræne denne egenskab, og det bør vi gøre, for den er afgørende for vores succes i alle livets gøremål. Denne bog giver grundviden og masser af inspiration til at finde og træne opmærksomheden, så vi bliver i stand til at fokusere på det, der er vigtigt for os. n Bestemmer du selv din karriere? Titel: Din næste karriere Headhunterens guide til livslang succes Forfatter: Stephen Bruyant-Langer Forlag: Lindhardt & Ringhof Omfang: 272 sider Hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation og alligevel brænde ud som aldrig før? De sidste 100 år har vi udviklet stærke psykologiske mekanismer og ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet og ført til enorm fremgang. Men de har vist sig at have en uhyggelig slagside. Vi kan i dag styre og engagere folk i en grad, så de sætter både moral og helbred over styr for at nå mål og deadlines og mens 1400 dør af stress hvert år, styrtdykker vores kreativitet, innovation og menneskelige balance. Spørgsmålet er ikke længere, hvornår vi kører ud over kanten, men hvad vi hver især kan gøre for, at det ikke sker. Som første professionelle ledelsesrådgiver træder Christian Ørsted frem og fortæller om de myter om motivation, anerkendelse, personlig udvikling og teamwork, der har bredt sig som en virus i vores samfund. Bogen går bag de lukkede døre i erhvervslivet, præsenterer chokerende cases og graver i den nyeste psykologiske forskning for at finde sandheden om, hvorfor vi brænder ud. Den fortæller om de overraskende psykologiske kræfter, der er på spil, og hvorfor vores evne til at tænke selv kortsluttes. n SØFARTENS LEDERE / 6 /

16 Af Lise Mortensen Høy fotos: privat Supercargo et uddøende erhverv Henrik Wibrand rejser ud og overtager ansvaret ved rederiet Nordanas lasteoperationer ved heavy lift og projektlaster. Det kræver en baggrund med mange års erfaring som ene- eller overstyrmand i lige netop den slags skibe. Stillinger, der ikke længere besættes med danskere. Her er fødekæden allerede brudt. 16 SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

17 Jeg kommer altid hjem med nye indtryk af områder, der kan udvikles og forbedres. - Når jeg er hjemme i Danmark, har jeg et 8-17 job på kontoret. Jeg vurderer lasterne til skibene, laver stuveplaner og vurderer, om der er mulighed for at optimere indtaget af last så det bliver en mere profitabel rejse. Jeg arbejder sammen med kompetente folk, og det er sjovt. Mange gange kan vi gøre det, der i første omgang er umuligt på papiret muligt i virkeligheden, fortæller Henrik Wibrand, supercargo eller Port Captain, som stillingen også hedder - i Nordana Project & Chartering: - Men jeg har mange andre kasketter på. Jeg sidder helt bogstaveligt imellem Charter og de operationelle vurderer lasterne, indtjeningen, og hvad der skal til, for at operationen går godt. Når lasten så er booket, samarbejder jeg med Operation om kontakten med skibene, med havnene, med stevedorer og agenter, fortæller Henrik Wibrand. Som ansvarlig for selve lasteoperationen er det også Henrik Wibrand, der er med til at tage stilling til, om han eller evt. en anden supercargo skal ud til skibet og forestå lastningen. Når der er tale om heavy lift og projektlaster som fx vindmøller, skal der normalt altid en supercargo derud og når der er tale om vanskelige operationer, er det ofte ham selv, der sætter sig i flyet og forestår operationen; det giver ham årlige rejsedage. - Når jeg er ude, er de fleste arbejdsdage på timer. Jeg får ikke afspadsering, rejserne er en del af jobbet. Jeg tror, at alle, der går i land, kommer til at opleve en reallønsnedgang. Men for mig er det vigtigste, at jeg kan lide mit arbejde, udfordringerne og mine rejser, det er min forbindelse til søfart. tilfælde kan jeg finde besparelser på havneomkostningerne. - Jeg er den, der forbinder det praktiske erhverv ude på skibene med kontoret. Jeg kommer altid hjem med nye indtryk af områder, der kan udvikles og forbedres. Jeg er også rederiets øjne og ører, når jeg går rundt på skibene. Jeg observerer vedligeholdelsesstandarden, om der er rent, om der er druk, om sikkerheden er i orden osv. Og når jeg kommer hjem, giver jeg de andre på kontoret min vurdering af besætningen, agenten, havnearbejderne, stevedore osv., fortæller Henrik Wibrand og noterer: - Det er vigtigt for mig, at jeg forstår de økonomiske sammenhænge, og at jeg ved, om en rejse giver overskud eller underskud jeg synes, det er motiverende at tjene penge. Henrik Wibrand forklarer, at behovet for dokumentation ved lasteoperationer er stigende, og at kravene bliver mere og mere detaljerede. Blandt andet betyder ISO-certificeringerne, at der skal produceres og præsenteres mere dokumentation både før, under og efter operationen for kunderne meget foregår ved at tage fotos af grej og last. - Jeg står ved siden af den overstyrmand, der styrer operationen. Og jeg tjekker løbende, at det er det rigtige sling, det rigtige løfteåg at ballastpumperne er klar, at grejet bliver monteret korrekt osv. - Det, jeg kan, kan man ikke læse sig til. Jeg kunne ikke udføre mit arbejde, hvis jeg ikke havde mange års praktisk erfaring til søs. Rederiets øjne og ører Efter 11 år som Port Captain er Henrik Wibrand Nordanas specialist i heavy lift. - Det er vigtigt for mig, at det er profitabelt for rederiet at sende mig ud til skibene, og det er det stort set altid. For det første skal jeg selvfølgelig sørge for, at der ikke sker skader eller ulykker. Men i mange tilfælde kan jeg også finde et mål, der er større end angivet eller andre omstændigheder, der gør, at lasten bliver dyrere. I nogle SØFARTENS LEDERE / 6 / >

18 Når jeg er ude på rejse, er det mit mål, at jeg er min rejse værd. Fx ved at finde et større mål på den samlede last end pakkelisten opgiver, ved at gennemføre lastningen hurtigere eller ved at tilføre operationen andet, der giver mere på bundlinjen. Og det kan jeg som regel, siger Henrik Wibrand, Port Captain i Nordana. Han tilføjer, at en væsentlig del af hans arbejde ikke kan dokumenteres. Det gik godt men hvad var der sket, hvis jeg ikke havde været der? Overstyrmandsjobbet giver erfaring Henrik Wibrands karriere til søs startede i 80 erne og førte videre til en skibsførereksamen fra Marstal i Herefter sejlede han som ene- og overstyrmand i T&C og J. Poulsen, hvad der gav mange gode erfaringer. De sidste tre år sejlede han som kaptajn: - Jeg er uddannet i Livets Skole med erfaringer fra små havne, mærkelige laster, hvor vi selv måtte hjælpe til med at få det forhåndenværende løftegrej til at fungere. Det var både spændende og udfordrende. - Jobbet som overstyrmand er klart sjovest. Der er man med til at laste og surre, kommer ned i lastrummet og er med i det praktiske. Som kaptajn går meget af dagen med rapportering og andre bureaukratiske gøremål. Henrik Wibrand var en tur omkring Maersk men, som han siger: Der er ikke plads til selvstændig tænkning. - Jeg er sådan en slags ukurant cowboy. Jeg passer ikke ind i Maersk jeg skal have handlemuligheder og ansvar, og jeg vil gerne bruge mig selv og alt det, jeg kan, sammen med kompetente kolleger. På et skib er man meget tæt sammen, men har ikke så meget tilfælles. Det kan føles ensomt. I jobbet på land har jeg meget tilfælles med kollegerne. Her er et godt socialt netværk, som også præger samarbejdet og gør det ret produktivt. Det kan jeg godt lide. Jobbet som overstyrmand betød, at Henrik Wibrand fandt ud af, at han har en særlig evne til at koordinere og visualisere en pakkeliste for en last; og det var baggrunden for, at han søgte videre ad den vej. Han gik i land i 2003 og har siden udelukkende arbejdet med at optimere laster og lasteoperationer som supercargo. Udrydder dogmer - Det er en spændende mulighed for både at udnytte den erfaring, jeg har fra mine år som overstyrmand og samtidig udnytte den mere tekniske del af min uddannelse: skibsteknik, fysik, matematik. Jeg har faktisk lærebøgerne stående og slår af og til op i dem. - Kraftens overførelse til lastegrej, belastninger på sling, en bjælkes styrke, stabilitet og kraftpåvirkninger, når skibet er stift, er helt konkrete problemstillinger, som jeg arbejder med, fortæller Henrik Wibrand. Han har lavet en cargo-manual med praktiske anvisninger til alle skibene omkring trim, last, tyngdepunkters placering, løft i tandem, løft i enkelt, surring osv. - Jeg kommer tit ind i diskussioner med officererne, om skibet skal trimmes to fod agterover for at optimere fart og forbrug men det skal det ikke nødvendigvis. Der er en hel del dogmer, som jeg arbejder på at udrydde. Et andet eksempel er dogmet om, at tyngdepunktet altid skal ligge lavest muligt. Det kan i mange tilfælde særligt ved projektlaster gøre skibet alt for stift og belaste surringer og last. - Hvis besætningen kan sove godt om natten, har lasten det også godt, siger supercargoen i en tone, der fortæller, at den sætning har han doseret mange gange. - Det er min holdning, at jo mere viden, jeg kan dele ud til besætning og kolleger, jo bedre bliver vores resultat. For mig er det en vigtig del af mit arbejde, at jeg kan møde folkene på skibene, der hvor de er, og få dem inddraget med det, de kan og samtidig give mine erfaringer videre til dem. Resultatet bliver bedre, jo flere, der ved noget. På storindkøb Nordana Shipping vil fra april 2015 til april 2017 sætte 10 nye skibe i operation, og som rederiets specialist i heavy lift er det Henrik Wibrand, der udruster skibene med surringsudstyr og løftegrej. - Jeg har kontakt direkte til producenter og leverandører. Meget bliver produceret efter mine tegninger og 18 SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

19 En stor del af Henrik Wibrands arbejde foregår ved computeren, hvor han med et todimensionelt lasteprogram kan placere lasten i en tro computer-kopi af rederiets skibe. I øjeblikket arbejder han sammen med det danske firma Easeacon om at videreudvikle skibenes lastecomputere, så de samtidig kan bruges til stuveplanlægning, hvor afgangskonditionens trim, dybgang og stabilitet samtidig fremgår. beregninger det meste kommer fra Kina, hvor jeg har gode kontakter, fortæller han: - De ti nybygninger er for Nordana det første tegn på, at finanskrisen er redet af. Rederiet har haft røde tal på bundlinjen i de første år efter finanskrisen; de sidste tre år har regnskabet nogenlunde balanceret. - Men nu er der fundet finansiering og samarbejdsaftaler til ti skibe; en finansiering, der kan betegnes som et internationalt kludetæppe. På sigt er det Nordanas ønske at ende på 25 skibe halvdelen indchartrede og halvdelen egne, forklarer Henrik Wibrand. Lessons learnt En del af supercargoens arbejde er at analysere, når noget er gået galt, og uddrage lesson learnt. - Vi havde for nyligt to ens ulykker med løfteåg, der kollapsede, på to forskellige skibe inden for en måned, og det viste sig, at der var brugt forkert grej til opgaven. Den slags erfaringer formidler jeg ud til alle skibene, fortæller Henrik Wibrand. I det hele taget fylder skader, ansvarsfordeling og forhandlinger med P&I forsikringen og klassifikationsselskaberne en god del i supercargoens portefølje. - Der er en holdning i forsikringsbranchen til, at ansvar og skader fordeles fifty-fifty, og det giver en del forhandlinger, for der er mange penge på spil. Den samlede skadesmængde er rent faktisk stigende og alle kommer til at betale. Så min fornemmeste opgave er naturligvis at sørge for, at der ikke sker skader. Supervision og monitorering er vigtigt. Henrik Wibrand peger på kommunikationsproblemer som en væsentlig faktor i damage-regnskabet: - Engelsk er det anerkendte arbejdssprog til søs. Men der er mange, der ikke taler godt engelsk, og som er vanskelige at forstå. Særligt thaier er vanskelige at forstå; de har ikke tradition for engelsk som andetsprog. En del filippinere har engelsk som deres andetsprog, så de kan mere og de fleste indere taler godt engelsk. Thaier særlig udfordring Nu er det ingen hemmelighed, at Nordana Shipping for længst har sagt farvel til de sidste danske skibsofficerer på skibene til fordel for thai-besætninger i rederiets egne skibe og ofte østeuropæere og filippinere i den indchartrede flåde. - Med fare for at lyde racistisk betyder thai-besætningerne, at der er ekstra behov for supervision fra en supercargo. Selv om de på papiret har de samme certifikater, har de ikke samme baggrund som folk, der er vokset op i et industrialiseret land med højt teknisk niveau. Selv om de har samme uddannelse, oplever jeg, at de har svært ved at omsætte den teoretiske viden fra bøgerne til praksis ved lastelugen. Lidt forenklet sagt er deres teknologiske baggrund det, de har med sig på rygraden at deres forældre måske er fiskere eller risfarmere. Og derfra er der altså et stort bevidstheds-skridt til forståelse af kræfterne og kraftoverførelse i heavy lift, siger Henrik Wibrand og fortsætter: Jeg er også rederiets øjne og ører, når jeg går rundt på skibene. Jeg observerer vedligeholdelsesstandard, om der er rent, om der er druk, om sikkerheden er i orden. SØFARTENS LEDERE / 6 / >

20 - Danmark er godt på vej til at miste den ekspertise, der skal til, for at arbejde som supercargo. - Nordana har et kontor i Bangkok i samarbejde med et lokalt rederi. Det er et frugtbart samarbejde, hvor vi en årrække har uddannet besætninger til også at arbejde med projektlaster og heavy lift. Men det er ganske enkelt vanskeligt at finde velegnede medarbejdere til det segment, hvis de kommer fra bulk eller færger, har de ikke erfaringerne. Og når vi endelig har uddannet nogle, er det svært at holde på dem, de bliver ofte hugget til olieudvindingsindustrien. Han tror ikke på, at der kommer danske officerer tilbage i skibene. Til gengæld er der så behov for supervision fra land. Fødekæden slutter her Det fører direkte til spørgsmålet om, hvem der skal efterfølge ham i hans job? - Det ved jeg ikke. Det er min opfattelse, at mit job kræver en årrække som overstyrmand eller enestyrmand i skibe, der sejler heavy lift og projektlaster. Der er kun ganske få danske rederier, der håndterer den slags laster Nordane, Thorco Clipper og J. Poulsen. Men ingen af disse rederier har danske officerer, så det er ikke der, fremtidens supercargoes kan rekrutteres. - Så kan man vende sig imod de nationaliteter, der sejler som officerer på skibene. Hvis vi kigger imod Asien, vil jeg sige, at de har kulturen imod sig. De er måske for smilende og imødekommende, når der mest af alt kræves en stærk koordinator, som kan skære igennem. Som supercargo kommer jeg rundt i hele verden og skal hamle op med krævende stevedores fx amerikanske velorganiserede havnearbejdere, der særligt på vestkysten mest af alt opererer som en mafia. Jeg skal kunne håndtere afskiberes og surveyors ønsker og krav til stuvning, løft og surring m.m. og stadig opnå et både økonomisk og sikkerhedsmæssigt godt resultat. Og ikke mindst skal jeg komme ombord og koordinere organiseringen af lastning, stuvning og surring. Det kræver en stærk mentalitet, gennemslagskraft og evner som problemlknuser hvor jeg er godt hjulpet på vej som dansker og med de uddannelser og erfaringer, jeg har fået. Nordana har allerede i en årrække brugt østeuropæiske supercargoes, især polakker og ukrainere. Hvis vi i dag overhovedet i Vesteuropa skal finde supercargoes, kan det måske være fra nogle hollandske rederier, der fortsat har hollandske officerer. Det er nok et realistisk bud på, hvor de næste supercargoes kan komme fra, siger Henrik Wibrand og tilføjer: - Danmark er godt på vej til at miste den ekspertise, der skal til, for at arbejde som supercargo, for det er ikke længere muligt at få den sejltid og de erfaringer, der skal til, for at klare jobbet. Og når vi som nation ikke længere har ekspertisen, kan rederierne jo lige så godt outsource opgaven og det er starten til en glidebane, hvor flere potentielle danske job inden for søfart kunne gå til udlandet, lyder det fra Henrik Wibrand. n Ansvarsfordeling: Supercargo er rådgiver, men ansvaret for skibet er (som bekendt) altid kaptajnens. Generelt kan man sige, at kaptajnen er ansvarlig for skibets sødygtighed, herunder hvordan lasten er stuvet og surret. Supercargos arbejde starter allerede før lastningen ved valg af lastegrej, løftepunkter, korrekt brug af grejet til lasten er ombord, og skibets stabilitet og styrlastighed er optimal. 20 SØFARTENS LEDERE / 6 / 2014

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere