Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive maskinmestre i februar Desuden bygger undersøgelsen også videre på et samarbejde omkring kompetenceudvikling i foråret 2012, mellem MSK, AAMS og SIMAC. Formålet var at underbygge/undersøge de indikationer på kompetencebehov i fremtidens Blå Danmark som er blevet påpeget i analysen foretaget af Oxford Research, efter opdrag fra Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) partnerkollegiet i Projekt Danmarks Maritime Klynge, som bl.a. har konstateret, at efteruddannelsesmulighederne bør styrkes indenfor den maritime område. 1 Desuden har det været formålet at kigge på, hvad respondenterne dvs. de erhvervsaktive maskinmestre selv, har at sige i relation til kompetencer før, nu og i fremtiden. Grunddata Samlet antal respondenter: (94 %) af de adspurgte er maskinmestre. 51 % af de adspurgte er færdiguddannet indenfor de seneste 10 år 43 % af de adspurgte har lederansvar 11 % af de adspurgte har personaleledelsesansvar Sammenfatninger/opsummeringer Efteruddannelsesandel størst indenfor ledelsefagene 100 % af de adspurgte har haft efteruddannelsesaktiviteter i løbet af deres hidtidige karriere. 87 % af de adspurgte har efteruddannet sig på interne og eksterne kurser på 1 2 uger. 10 % har uddannet sig på diplomniveau og 3 % på masterniveau Dette viser, at kompetencerne fortrinsvis bliver tilegnet via korte kurser dvs. ikke længerevarende forløb og ikke på specifikt akademisk niveau. Ofte kan grunden til dette være, at formelle uddannelsesforløb kan være svære at passe sammen med øvrigt arbejds og privatliv. Nedenstående tabel viser eksempler på typer af efteruddannelsesaktiviteter som angivet af de adspurgte selv. Mønstret er, at de adspurgte, udover de tekniske discipliner, har efteruddannet sig indenfor især 1 Projekt Danmarks Maritime Klynge, kompetencebehov i fremtidens blå Danmark, afsnit 4, side 32. ff. 1

2 ledelse, projektledelse, økonomi og IT. Dette afspejler også de erhvervsaktive maskinmestres opgaver i erhvervet som gående fra teknisk specialist til generalistroller. Især er det evident, at man har opkvalificeret sig indenfor de fag der har manglet i maskinmesteruddannelsen før akkreditering til professionsbachelor. Dog skal det nævnes, at kommercielle kompetencer som salg og forretningsudvikling ikke p.t. er med som en del af bekendtgørelsesgrundlaget for uddannelsen og dermed ofte vil være fraværende også hos professionsbachelorerne, hvorfor disse også efterspørges i. Beskrivelse af efteruddannelse Master in Business Administration Diplomingeniør Stærkstrøm Energikonsulent Sprogkursus VVS Installatør (aut.) spredte salgskurser, men ingen strukturerede "salg A..Z" Diplom udannelse i IT IPMA certificering i projektledelse samt intern lederuddannelse samt diverse kurser indenfor salg, konflikthåndtering, forhandlingsteknik, mødeledelse. projektstyring, mødeledelse, forhandlingsteknik, engelsk, MS Office, technical writing, CADAM, præsentationsteknik Kursus hos FORCE instituttet. Hydraulik, NDT kursus, svejse, elektronik Project Manager Røgdykker, Førstehjælp, Ledelses kurser, Kurserne var tilpasset til en ELFORSYNINGS Selskab samt både høj og lavspændingsmåderne. IT og projektledelse Internt lederkursus Kursus i vandanlæg. HD udenrigshandel ( i dag international business ) ATEX certifikat HD Sikkerhedskurser, Interne såvel som eksterne kurser i separatorer, el teknik motor teknik for superintendents. Førstehjælp Del af diplomuddannelsen i Projektledelse på DTU (Ballerup) NDT testning hos Force Danmark. Eksterne: Projektledelse og LEAN Kompetencer indenfor maskinteknik og el teknik benyttet mest. Fagområde Andel af, i høj grad, eller meget høj grad i procent 2

3 Ledelse 40 % Proces, automation, styring og regulering 45 % 60 % El teknik Maskinteknik 85 % Den tydelige tendens er, at maskinteknik og el teknik er blevet sat i spil, i højere grad end Ledelse og proces, automation, styring og regulering. Dette kan evt. sige noget om den profil som respondenterne fortrinsvis har, da 68 % (49 % er dimitteret for mere end 10 år siden)af de adspurgte ikke har gennemført deres uddannelse som professionsbachelor dvs. er dimitteret for mere end 6 år siden. Derfor har de ikke med samme uddannelsesprofil indenfor Ledelse og proces, automation, styring og regulering som de der er dimitteret som professionsbachelor. KOMPETENCER Ud ad disse respondenter havde over 38,5 % (11 af 26 forslag)savnet kompetencer indenfor Salg/Kommerciel, projektledelse, ledelse og organisation samt økonomi. 49 % har savnet kompetencer i forhold til deres karriere hidtil. Næsten halvdelen af de adspurgte har savnet kompetencer hidtil i deres karriere. Især er der efterspørgsel på ledelse, organisation, projektledelse, økonomi samt kommercielle kompetencer, hvilket igen tyder på, at den brede tekniske profil med fordel kunne suppleres med disse fagområder. Desuden savnes der også proces og reguleringskompetencer. Indikationerne i nærværende undersøgelse afspejler i høj grad beskrivelsen af de udfordringer som maskinmestrene står overfor ude i erhvervet. I forhold til analysen, kompetencebehov i fremtidens blå Danmark , er dette i tråd med anbefalingerne omkring den stigende efterspørgsel på medarbejdere med kompetencer relateret til ledelse, projektledelse, forretningsudvikling og salg. Savnede kompetencer blandt de adspurgte 1. Mere vægt på ledelse og organisationsudvikling 2. Kemi 3. Projektledelse 4. Kompetencer inden for salg BtB og til industri. 5. Energi optimering 6. IT 7. Undervisning i ME motoren. Håber det er kommet med i undervisningen i dag. 8. Mere el trouble shooting og brug af måleudstyr. 9. Praktisk el opgaver under uddannelsestiden på Maskinmesterskolen. Alt praktisk erfaring fik jeg senere på jobbet. 10. (Til ovenstående linje) De teoretiske opgaver var OK, men skal kombineres med en del praktik hos el 2 Projekt Danmarks Maritime Klynge, kompetencebehov i fremtidens blå Danmark 2013, side 36 3

4 virksomheder. 11. Mere økonomi 12. Lejer 13. Flere hands on/tekniske udfordringer. 14. Flere hands on/tekniske udfordringer. 15. Ledelse 16. Praktisk el arbejde 17. Ledelsesmæssige kompetencer 18. Hydraulik 19. Mere økonomi, gerne noget merit givende for HD Det kommercielle i min stilling har jeg ikke fået gennem min maskinmester eksamen, derfor har jeg udbygget med en HD i udenrigshandel 21. Projektledelse 22. Ledelse da jeg har ledelsesopgaver med folk jeg supervisor rundt omkring i verden. Ligeledes med hensyn til nye udfordringer fremadrettet. 23. Større strategisk forståelse og afsætning økonomi 24. PLC styring 25. Mere motor undervisning, og mindre el teknik. 26. at uddannelsen ikke ligestilles med en bachelor 27. El Teknik, Stærkstrøm/Installation, Styring og regulering af robotter. Efteruddannelse efterspørgsel efter kommunikation, projektledelse, miljø/energi, maskinteknik, vedligehold og økonomi. Mest fremtrædende er interessen for kommunikation som efteruddannelsesområde, das dette traditionelt set, fra uddannelses/efteruddannelsesudbyderes sider, har været opfattet som værende af generelt ringe interesse, som efteruddannelsestilbud for erhvervsaktive maskinmestre. Desuden er der nedenfor angivet samtlige områder mht. procentandele for høj, eller meget høj interesse. ADMINISTRATION OG ØKONOMI Procentandel IT kundskaber 51 økonomiske grundkompetencer 62 TEKNOLOGI Procent Teknisk Engelsk 38 Kendskab til nationale og internationale regler(f.eks. STCW, ATEX etc.) 40 El teknik 57 Stærkstrøm/installation 34 Styring, regulering og robotter 49 4

5 Maskinteknik 66 Vedligehold 62 Viden om miljø og energi 68 Sikkerhed og risikohåndtering 42 OFF SHORE Procent Offshore ledelse 28 Offshore Teknologi 40 LEDELSE Procent Ledelse af personale 47 Projektledelse 68 Ledelse af vedligehold 55 Lean og optimering 49 Kommunikation 72 Tværkulturel forståelse 45 Tværfagligt samarbejde 55 Salg og Service 34 Forretningsforståelse 53 Sikkerhedsledelse og risikohåndtering 45 Certificering ville gøre en forskel 39 % siger, at det ville gøre en forskel at kunne blive certificeret Af grunde angives bl.a.: pga. jobmuligheder karriereskift validering af kvalifikationer synliggørelse af fælles forståelse omkring kompetencer Dette tyder på, at det kan være hensigtsmæssigt at bygge flere certificeringer ind i udbudte kurser således, at deltagerne kan få et anerkendt supplement til eksisterende kompetencer. 5

6 Heldagsworkshops, hele dage og e learning/blended learning er mest populære som efteruddannelsesformater Blandt de adspurgte viste det sig, at der var mest tilslutning omkring heldagsworkshops og hele dage med undervisning ved længere forløb. Desuden ligger de nyere og mere tidsmæssigt fleksible formater, e learning og blended learning også højt med hensyn til interesseniveau blandt de adspurgte. Det kan fremhæves, at det ellers meget fremherskende aftensundervisningsformat ikke er mere populært blandt de adspurgte(10 %) som er på aftagersiden, hvorimod en stor del af udbyderne kører mange hold om aftenen. Fleksibilitet i formatet lader til at være vigtigt for de adspurgte, hvis tendenserne sammenholdes. Især kunne faktorer som internationalt arbejde, skiftehold og familieliv spille ind på dette. Hvilke typer uddannelsesforløb foretrækker du når du skal tage efteruddannelse?(sæt gerne flere x) Heldags workshops af f.eks. 3x1 dages varighed 27 24% Tre hele dage om måneden over flere måneder, hvis længere uddannelsesforløb 25 23% Halvdags workshops á f.eks. 4 timer dagligt 4 4% Undervisning om aftenen 11 10% e learning 19 17% Blended learning (klasse + e learning) 24 22% andet 1 1% 6

7 BILAG 1 Spørgeskema til kompetenceudviklingsundersøgelse i projekt Danmarks Maritime Klynge Tak for din deltagelse i vores undersøgelse. Dette spørgeskema er blevet til i et samarbejde mellem Maskinmesterskolen København, Aarhus Maskinmesterskole og Svendborg Maritime Academy. Dine svar vil blive benyttet som et led i indsatsen for en opgradering og styrkelse af kompetencerne i det blå Danmark, med henblik på innovation og fastholdelse af den danske konkurrencekraft indenfor den maritime sektor. Spørgsmål 1 din uddannelse Maskinmester: _ Dual Officer: _ Elinstallatør:_ Spørgsmål 2 Hvornår blev du færdiguddannet som maskinmester/elinstallatør? 0 2 år _ 3 5 år _ 6 10 år _ Mere end 10 år siden _ Spørgsmål 3 7

8 Hvad er din stillingsbetegnelse? Spørgsmål 4 Har du lederansvar? Ja _ Nej _ Spørgsmål 5 Har du personaleledelsesansvar? Ja_ Nej _ Spørgsmål 6 Har du, efter afsluttet uddannelse, haft yderligere efteruddannelsesaktiviteter? Ja_ Nej_ Hvis ja, hvilke? Hvis du har været på kursus og efteruddannelse kryds gerne i begge kategorier _ Kursus (1 5 dage) Navn på uddannelse og evt. varighed: _ Efteruddannelse, f.eks. certifikater, diplomuddannelse, HD, Master etc. Navn på uddannelse og evt. varighed: Spørgsmål 7 Har du savnet bestemte kompetencer i forhold til din karriere indtil nu? Ja_ Nej_ Hvis ja, hvilke? 8

9 Spørgsmål 8 Hvilket fagområde er du mest interesseret i mht. efteruddannelse?(sæt x) Ledelse af personale _ Projektledelse _ Ledelse af vedligehold _ Lean og optimering _ Kommunikation _ Tværkulturel forståelse _ El teknik _ Stærkstrøm/installation _ Styring, regulering og robotter_ Maskinteknik _ Vedligehold _ Offshore ledelse _ Offshore Teknologi _ Spørgsmål 9 Ville det gøre en forskel for dig, hvis du kunne blive certificeret indenfor et af ovenstående fagområder? Spørgsmål 10 I prioriteret rækkefølge: Hvilke kompetencer har du benyttet mest fra din uddannelse i din karriere? mest=1, mindst=4 Ledelse _ 9

10 Proces, automation, styring og regulering _ El teknik _ Maskinteknik _ Spørgsmål 11 Hvilke typer uddannelsesforløb foretrækker du når du skal tage efteruddannelse?(sæt x) Heldags workshop af f.eks. 3 dages varighed _ Halvdags workshops á 4 timer dagligt) _ Undervisning om aftenen _ Andet _ Hvis andet, beskriv gerne: Mange tak for din hjælp! Mvh. Maskinmesterskolen København, Aarhus Maskinmesterskole og Svendborg Maritime Academy Projekt Danmarks Maritime Klynge er delfinansieret af: 10

11 11

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 2 Salget mod 2020 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 Resume... 8 Baggrund for analysen... 11 Formål... 12 1.0 Metode og datagrundlag... 13 1.1.1 Deskstudy af relevante

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC Er du i bevægelse? Karriereudvikling for konsulenter i Staten PERSONALESTYRELSEN DJØF AC indhold Karriere er bevægelse 1 Karriereudviklingssamtaler 2 Jobprofiler for konsulenter 4 Fagligt ansvar kombineret

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere