FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%"

Transkript

1 Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

2 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 36% et Meget tilfreds, andre 36% har et Tilfreds, 14% Hverken eller, 10% Utilfreds og 5% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. På grund af afrundinger kan det samlede procentpointsum afvige fra 100%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med et eller flere parametre. Spørgsmål markeret med * er lokale spørgsmål, og indgår ikke i de beregnede indeks. 15 Gns. - + Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,9 0,2 Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 3,9. Den højeste score er 5 og den laveste score er 1. Gennemsnittet på dette sammenligningsparameter er 3,7, mens den gennemsnitlige score for enheden i eksemplet er 3,9. Derfor viser grafen en positiv afvigelse på 0,2. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0.

3 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Til højre for figuren sammenlignes resultatet med det samlede resultat for Rudersdal Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Gns. - + Samlet tilfredshed ,4 Den pædagogiske indsats Samarbejdet med personalet ,5 Børnene imellem De fysiske rammer ,5 0,4 Frokostmåltid ,6 0,2 Fleksibilitet og valgmuligheder ,5-0,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

4 SAMLET TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 03 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Meget tilfreds 74% Tilfreds 22% -21 Hverken eller 3% -4 Utilfreds 0% -3 Meget utilfreds 0% 0 Rudersdal Kommune Gns. - + Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 58 4,3 0, Rudersdal Kommune

5 DE HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 04 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 Den tid, personalet har til dit barn 4,8 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,0 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,5 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 2,

6 STØRSTE FORSKELLE IFT. KOMMUNEN 05 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt mest negativt i forhold til Rudersdal Kommune. Den tid, personalet har til dit barn 1,2 Rengøringsstandarden 0,8 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 0,7 Indeklimaet 0,7 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 0,6 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen -0,1 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen -0,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere -0,1 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer -0,1 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder

7 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (1) 06 Gns. - + Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen ,6 0,3 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven ,5 0,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling ,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling ,4 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

8 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (2) 07 Gns. - + Den pædagogiske indsats Den tid, personalet har til dit barn ,8 1,2 Personalets engagement i hverdagen ,8 Personalets omsorg for dit barn ,8 0,4 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles ,8 0,6 Personalets faglige niveau ,6 0,3 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

9 SAMARBEJDET MED PERSONALET 08 Gns. - + Samarbejdet med personalet ,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet ,6 0,4 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet ,0 0,2 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter ,1 0,4 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter ,4 0,3 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,4 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering ,9 0,7 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning ,8 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

10 BØRNENE IMELLEM 09 Gns. - + Børnene imellem Dit barns forhold til de andre børn ,4 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene ,6 0,4 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

11 DE FYSISKE RAMMER 10 Gns. - + De fysiske rammer ,5 0,4 Åbningstiderne ,4 0,1 De fysiske rammer indendørs ,5 0,4 De udendørs faciliteter ,5 0,3 Rengøringsstandarden ,8 Indeklimaet ,6 0,7 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

12 FROKOSTMÅLTID 11 Gns. - + Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? ,6 0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Er frokostmåltidet leveret udefra eller tilberedt i institutionen? Leveret udefra 2% 1 Tilberedt i institutionen 98% 54 *Disse spørgsmål bees kun af forældre, hvis børn får tilbudt mad i daginstitutionen

13 FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER 12 Gns. - + Fleksibilitet og valgmuligheder ,5-0,1 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) ,5-0,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere ,3-0,1 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen ,2-0,1 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder ,9 - Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen ,3-0,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune *Spørgsmål markeret med bees kun af forældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads.

14 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 13 Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? Det var 1. prioritet 80% 47 Det var 2. prioritet 5% 3 Det var 3. prioritet 0% 0 Havde ingen særlige ønsker 2% 1 Pladsen var uønsket 0% 0 Det er ikke muligt at prioritere i kommunen. 14% 8 I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? I høj grad 0% 0 I nogen grad 11% 6 Hverken/eller 0% 0 I mindre grad 4% 2 Slet ikke 86% 49

15 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 14 Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? Dagpleje 17% 1 Vuggestue 17% 1 Aldersintegreret institution 50% 3 Børnehave 17% 1

16 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 15 Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? Manglende trivsel 0% 0 Adfærdsproblemer 0% 0 Den pædagogiske indsats 17% 1 Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud 0% 0 Niveauet for forældrebetaling 17% 1 Den etniske/sociale sammensætning 0% 0 Ideologiske/religiøse årsager 0% 0 Åbningstider 17% 1 Samarbejdet med personalet 0% 0 Andre årsager 100% 6

17 RESULTATER OPDELT PÅ DISTRIKTER 16 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige distrikter. Dagpleje distrikter Alle kommunal e dagplejere Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,5 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,8 Personalets faglige niveau 4,6 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn Samarbejdet med personalet 4,5 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,0 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,1 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,4 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,4 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER OPDELT PÅ DISTRIKTER 17 Dagpleje distrikter Alle kommunal e dagplejere Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,8 4,8 Børnene imellem Dit barns forhold til de andre børn Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,6 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer 4,5 4,5 Åbningstiderne 4,4 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,5 4,5 De udendørs faciliteter 4,5 4,5 Rengøringsstandarden Indeklimaet 4,6 4,6 Frokostmåltid 4,6 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,5 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,5 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,2 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 2,9 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) Alder 0 år 1 år 2 år Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,6 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,6 4,6 4,5 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,8 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5,0 4,5 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,6 4,6 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 5,0 4,9 4,8 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,6 4,8 Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,8 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,9 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,8 4,8 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,9 4,8 Personalets faglige niveau 4,2 4,6 4,6 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 Samarbejdet med personalet 4,4 4,4 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,6 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,5 4,1 3,9 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,3 4,2 4,0 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 5,0 4,4 4,4 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,4 4,3 4,4 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) Alder 0 år 1 år 2 år Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 5,0 4,8 4,9 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 5,0 4,8 4,8 4,8 Børnene imellem 4,6 Dit barns forhold til de andre børn 4,6 4,5 4,8 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,5 4,5 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 5,0 4,6 De fysiske rammer 4,4 4,5 4,6 4,5 Åbningstiderne 4,2 4,4 4,5 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,3 4,6 4,5 4,5 De udendørs faciliteter 4,5 4,6 4,4 4,5 Rengøringsstandarden 4,6 Indeklimaet 4,5 4,5 4,6 Frokostmåltid 4,2 4,6 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,7 3,3 3,5 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 4,3 3,1 3,6 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 3,3 3,2 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,0 4,2 4,3 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,7 2,6 3,0 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 3,4 3,3 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) Køn Dreng Pige Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,8 4,6 Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,5 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,3 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 4,8 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,8 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,8 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,8 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,8 4,8 Personalets faglige niveau 4,6 4,5 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 Samarbejdet med personalet 4,5 4,4 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,5 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,2 3,8 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,2 4,0 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,5 4,3 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,2 4,6 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ 21 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) Køn Dreng Pige Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 4,8 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,9 4,8 4,8 Børnene imellem Dit barns forhold til de andre børn 4,6 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,6 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer 4,6 4,5 4,5 Åbningstiderne 4,5 4,3 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,5 4,5 4,5 De udendørs faciliteter 4,4 4,6 4,5 Rengøringsstandarden Indeklimaet 4,5 4,6 Frokostmåltid 4,6 4,5 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,6 3,2 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,7 3,2 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 3,3 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,5 3,9 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,1 2,6 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,5 3,1 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Dansk Andet sprog Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,3 Den pædagogiske indsats 4,3 Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,0 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,6 4,0 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,5 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 3,8 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,0 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 4,5 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,3 Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,3 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,5 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,5 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,8 Personalets faglige niveau 4,6 4,5 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 5,0 Samarbejdet med personalet 4,5 4,2 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,0 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,0 4,0 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,1 4,0 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,5 4,3 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,4 3,8 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Dansk Andet sprog Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 4,5 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,9 4,5 4,8 Børnene imellem 4,4 Dit barns forhold til de andre børn 4,0 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,6 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer 4,6 4,3 4,5 Åbningstiderne 4,4 4,5 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,6 4,0 4,5 De udendørs faciliteter 4,5 4,3 4,5 Rengøringsstandarden 4,5 Indeklimaet 4,6 4,3 4,6 Frokostmåltid 4,6 4,0 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,4 3,8 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,5 4,0 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,2 4,0 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,3 4,0 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 2,9 3,3 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 3,8 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% Vejle Kommune Antal besvarelser: 639 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet?

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? 0% 0% 100% 1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? Dagplejen Bagperronen Dagplejen Myretuen Dagplejen Nordstjernen Børnehaven Bybjerget Børneinstitutionen Broparken Vuggestuen Bybjerget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 81,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 81,6% Vejle Kommune Antal besvarelser: 4.633 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 81,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere