BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer"

Transkript

1 NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16

2 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN april 2013 er 11. marts Indhold Leder: Inddrag civilsamfundet i samfundets beredskab Af Søren Ipsen....side 3 Navne: Første grønlænder på katastrofe-kursus...side 4 FKB: Debat: Meget andet end blå blink... side 5 Chefmøde i kreds 5: Enighed om beredskabets hjørnesten...side 8 Kreds 6 inviterer til beredskabsdage...side 9 BBS: Uformel invitation side 10 Mere fokus på forebyggelse...side 10 BRS forudser RBD-pukkel...side 10 Kræft og brandmænd: Ja, der er vistnok en risiko side 12 Hvilke kræftformer?....side 12 Røg er farlig men hvor meget?...side 12 Begrænset viden...side 12 FKB stiller skarpt på sikkerhed....side 13 Kun få anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen...side 14 Der er noget i luften...side 14 Tøjet er forurenet...side 14 Arbejdsgivers ansvar...side 15 Første lyserøde brandbil i Europa...side 15 København: Skift tøj på brandstedet...side 15 Falck: Fokus på indsats i røg...side 16 Vejle: Af med tøjet...side 16 Frederikshavn: Befolkningsuddannelse i hjertestart...side 17 Gas: Giftig gas er en ny udfordring...side 18 Gas med 3-dobbelt farlighed...side 18 Stigende antal henvendelser om kemi...side 19 Udkald til gas giver mange tanker...side 19 Konference: Fokus på kemi... side 20 Ny energi giver store udfordringer....side 21 Hvordan kommer man ud af en brændende bus?.... side 22 Voldsomme busbrande...side 23 Stikflamme fra gastank er et tegn på sikkerhed...side 24 Naturgas kan næsten ikke brænde...side 25 Fakta om gas....side 25 Først Odense og nu Fredericia...side 26 16,2 mio. kører på gas.... side 26 Holstebro gi r den gas...side 27 Forebyggelsesstafet: Red farmor Af Peter Hofman-Bang...side 28 3 ud af 4 danske hjem har røgalarm...side 29 Lidt om Brandbevægelsen...side 30 Ikke politisk flertal for tvungne røgalarmer i gamle huse...side 32 Røgalarmer kan kobles trådløst sammen Af Lasse Hansen....side 33 Hvem sælger...side 34

3 Marts 2013 BRANDVÆSEN LEDER Inddrag civilsamfundet i samfundets beredskab Den robuste kommune viser vejen. Lokal forberedelse på det ekstreme Dette blad har inden for de seneste 12 måneder omtalt projektet Den Robuste Kommune i flere omgange. Projektet er sat i verden af PRIMO Danmark, der er stiftet af Kommunaldirektørforeningen i Danmark, og af FKB. Det tager sigte på at udvikle og styrke et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab ud i den yderste bolig. Det vigtige nærhedsprincip FKB tager del i projektet for projektets grundtanke om, at borgerne skal involveres i sårbarhedsreducerende foranstaltninger ved samfundskritiske risici og afhjælpende indsats ved omfattende hændelser. Det understøtter FKBs mantra om et robust redningsberedskab med borgere, institutioner og virksomheder i centrum. Budskabet tager afsæt i nærhedsprincippet og spiller fint sammen med projektet Den Robuste Kommune, der er centreret om det lokale, sammenhængende beredskab i kommunerne. Hvor projektet indledningsvist bl.a. via to velbesøgte konferencer i henholdsvis foråret og efteråret 2012 har handlet om at skabe en fælles forståelse af begrebet robusthed i en beredskabsmæssig sammenhæng, retter projektet nu fokus mod konkrete initiativer. Borgerne skal være med I boligforeningen 3B har projektet Den Robuste Kommune fundet en samarbejdspartner, hvor det giver god mening at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab ud i den yderste bolig. I bebyggelsen Egedalsvænge i Kokkedal har det foreløbigt ført til etableringen af et udviklingsarbejde, hvor beboerne inddrages i at forberede sig på fx ekstremt vejr. Udviklingsarbejdet har det særlige aspekt, at beboersammensætningen er meget blandet. Fælles for de konkrete initiativer er, at Den Robuste Kommune bidrager til at vise vejen for en forebyggelsesindsats, der inddrager civilsamfundet i samfundets beredskab. Projektet er derfor særdeles relevant for kommunerne, der kan se frem til nyttige læringspunkter fra projektet Forberedt til kriser Tilsvarende har Den Robuste Kommune etableret en samarbejdsrelation til Beredskabsforbundet, som udbyder forebyggelseskurser til borgerne med udgangspunkt i hjemmets beredskabsplan. Konceptet tænkes anvendt i bebyggelsen Egedalsvænge og i et andet projekt, der igangsættes under Vanløse Lokaludvalg. Her har opgaven hidtil været at spotte en gruppe af ildsjæle, som inden for rammen af Den Robuste Kommune kan bidrage til videreudvikling af den robuste kommune. Fælles for de konkrete initiativer er, at Den Robuste Kommune bidrager til at vise vejen for en forebyggelsesindsats, der inddrager civilsamfundet i samfundets beredskab. Projektet er derfor særdeles relevant for kommunerne, der kan se frem til nyttige læringspunkter fra projektet. Læringspunkterne bør indgå i den kommunale, helhedsorienterede beredskabsplanlægning og den tværgående risikostyring, der er så afgørende for, at kommunerne kan forberede sig på og komme godt igennem kriser og særlige hændelser. I forlængelse heraf skal det nævnes, at KL i et høringssvar vedrørende udkastet til nationalt risikobillede har foreslået Beredskabsstyrelsen at øge fokus på samfundets modstandsdygtighed med afsæt i projektet Den Robuste Kommune. Af Søren Ipsen, bestyrelsesmedlem FKB og bestyrelsesmedlem PRIMO Danmark 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Marts 2013 Første grønlænder på katastrofe-kursus Målet er en stilling ved beredskabet på Grønland Uddannelsesleder Lars Zwisler havde fornøjelsen at ønske Aqqaluk Petersen tillykke. IDanmark kan man køre gennem en hvilken som helst kommune på under en time. I Grønland kan det tage flere dage at rejse mellem to byer i samme kommune. Alligevel kan den grønlandske kommunesammenlægning i 2009 på visse områder sammenlignes med den danske kommunesammenlægning to år tidligere, fortæller Aqqaluk Petersen. Han er første grønlænder på katastrofeog risikomanager-uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, er efter to år netop færdig som beredskabstekniker og fortsætter nu på anden del. Som Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: hovedopgave på første del beskrev Aqqaluk Petersen de beredskabsmæssige udfordringer i den grønlandske kommunesammenlægning, hvor man som i Danmark stadig arbejder med de kulturelle forskelle fra tidligere, noget med fælles historie og fælles oplevelser på den enkelte brandstation og at sådan plejer vi at gøre. Opgaven bygger bl.a. på en række interviews og munder ud i flere anbefalinger til grønlandske politikere og beredskaber. Aqqaluk Petersen, der er 31 år, begyndte som 19-årig som deltids-brandmand i Nuuk. Sideløbende har han rejst meget rundt i Grønland i forbindelse med mineralefterforskning, og selv om han umiddelbart gerne vil arbejde ved beredskabet i Nuuk, er en fremtid inden for råstof- og oliebranchen også en mulighed, når han om halvandet år bliver færdig med sin bachelorgrad. Det er en branche, der fokuserer langt mere på sikkerhed, end man gør i det almindelige, landbaserede beredskab, siger han. Miljø og sikkerhed Ud over erfaring fra beredskabet i Nuuk har Aqqaluk Petersen også været deltidsansat brandmand ved Beredskabscenter Aalborg, mens han læste politik ved Aalborg Universitet. Men inspireret af holdledernes stærke faglighed i såvel Grønland som Aalborg sprang han over til katastrofe- og risikomanager-uddannelsen. Det vil være en oplagt baggrund for en stilling brandvæsnet. Sideløbende er han ved at tage en arbejdsmiljølederuddannelse på Teknologisk Institut i Taastrup, lige som han har taget nogle kurser inden for off-shore branchen i Esbjerg, samt et PHTLS-kursus i nødbehandling. Alt sammen for at få en god basis til at fortsætte inden for brandvæsnet eller anden form for beredskab på Grønland, hvor en grønlandsk baggrund tit kan blive et vigtigt bindeled mellem myndigheder og de mange nationaliteter, der er beskæftiget inden for råstofbranchen. Praktik på Grønland Samtidig med, at Aqqaluk Petersen i første del af sin bachelor-uddannelse har været i praktik hos Nuuk Brandvæsen, har han også skaffet flere af sine medstuderende praktikpladser i det grønlandske redningsberedskab og hos Air Greenland. Selv er han ved siden af sit studium med til udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering i Vordingborg Kommune. 4

5 Marts 2013 BRANDVÆSEN fkb Meget andet end blå blink Naboforhandlinger. Besparelser eller mere service. Erstatning for støttepunkter. Hvem sørger for kriseledelse? Strukturdebat med mange emner 10%af beredskabernes drift handler om blå blink, men i tale fylder blå blink 90 %. Det sidste bør ændres både inden for beredskabet og udadtil, så borgerne får en bedre forståelse for værdien af et effektivt beredskab. Alt det andet fyldte da også mest på årets første debatmøde om beredskabets struktur. Næsten 60 chefer deltog i FKBs chefseminar den 30. januar, hvor der var lagt op til en bred brainstorm omkring nuværende og fremtidige muligheder for samarbejder på tværs af kommunegrænserne, selv om kommissoriet for det kommende udvalgsarbejde om strukturen ikke er fastlagt endnu. Stop og start for naboforhandlinger Kommunernes første reaktioner på Folketingets beslutning om at se nærmere på redningsberedskabets struktur har været meget forskellige. Forinden forhandledes der flere steder i landet om nye samarbejder mellem naboberedskaber. Nogle af disse drøftelser er nu sat helt i bero, mens man afventer det kommende udvalgsarbejde. Andre steder har Folketingets udmelding sat skub i nye forhandlinger, der meget let kan munde ud egentlige, fælleskommunale brandvæsner. Alt sammen set i lyset af, at beredskabet er til for borgernes skyld, og at stordrift kan være godt men ikke nødvendigvis i alle tilfælde giver den bedste og billigste service, som en deltager sagde. Få skræddersyet din bilforsikring GF Forsikring har Danmarks bedste muligheder for valg af forsikringer der dækker netop dine behov. Ring og få et skarpt tilbud og et gratis forsikringstjek. GF Brand, Redning og Vagt Tlf

6 FKB BRANDVÆSEN Marts 2013 Stort fremmøde og intense debatter om beredskabets mange facetter. Selv om sparekniven også skærer i de kommunale beredskaber, blev der advaret om, at strukturdebatten ikke kun bør blive en spareøvelse ud fra et spørgsmål om at skabe det billigste beredskab. Mange modeller Debatten afslørede mange modeller for samarbejde lige fra vederlagsfri nabohjælp og aftaler om fordeling af specialmateriel til fælles brandslukning, mens hver kommune fortsat beholder myndighedsopgaver som fx brandsyn. Vigtigt er det at bevare muligheden for forskel i det kommunale serviceniveau. Hvorfor ikke mest for pengene? Selv om sparekniven også skærer i de kommunale beredskaber, blev der advaret om, at strukturdebatten ikke kun bør blive en spareøvelse ud fra et spørgsmål om at skabe det billigste beredskab. I Norge har man i stedet valgt at gå efter det bedste beredskab for de samme penge. Altså at få mere for pengene i forhold til branddøde og øvrige samfundsmæssige omkostninger som følge af brand mv. Trods alt repræsenterer beredskabet kun 0,5 % af de kommunale budgetter. Nye støttepunkter Flere deltagere tilkendegav frustration over den pludselige nedlæggelsen af de kommunale støttepunkter, og flere steder forsøger kommuner at genskabe dem nu blot i rent kommunalt regi. Det gamle materiel kan lånes tilbage fra Beredskabsstyrelsen, så opgaven lyder alene på at finde en model for finansiering af driften. Måske kan det ligefrem blive indgangen til nye fællesskaber for materiel? Og måske kan de frivillige blive en del af dette fællesskab med ansvar for specialopgaver på tværs af kommunegrænser. Hele frivillighedsarbejdet fylder ikke meget i beredskabernes økonomi, men det har en stor samfundsøkonomisk betydning, blev det understreget. Alene i Region Sjælland kan 450 af de frivillige i dag tilkaldes på tværs af kommunegrænserne til opgaver, der ikke har med brandslukning at gøre, fx pumpeopgaver ved skybrud. Flere deltagere tilkendegav frustration over den pludselige nedlæggelsen af de kommunale støttepunkter, og flere steder forsøger kommuner at genskabe dem nu blot i rent kommunalt regi. Masser af risici Ud over nuværende og fremtidige muligheder for samarbejde gik en af dagens øvelser på alt det andet, som beredskaberne arbejder med eller kan arbejde med for her er der endog meget store forskelle kommunerne imellem. Alt det andet er alle de opgaver, der løses ved siden af opgaver jævnfør beredskabsloven. 6

7 Marts 2013 BRANDVÆSEN fkb Små, gule sedler blev brugt til at holde styr på dagens mange input. Notaterne er senere blevet renskrevet for at indgå i det videre arbejde. Det er vigtigt at få denne alsidighed frem i lyset, så personer udenfor beredskabet får en større forståelse for, hvad beredskabet egentlig tager sig af i dag. Det gælder fx kriseledelse og sikring af den fortsatte drift af kommunens ydelser til borgere og samfund. I forhold til, at de enkelte kommune svarer til store koncerner med hver deres milliard-omsætning, er følgende spørgsmål meget relevante: Hvem står for den kommunale kriseledelse? Har kommunen en strategisk risikostyring? Hvilke planer og hvilken sikkerhed har de enkelte forvaltninger for fortsat drift, hvis fx elektriciteten forsvinder fredag eftermiddag? I mange kommuner sikrer det kommunale redningsberedskab i dag den tværgående koordination og kvalitet af den samlede kommunale beredskabsplan. Idé-katalog Der var ikke lagt op til beslutninger på chefseminaret. Tværtimod. Her var langt flere spørgsmål end svar, hvilket også var forventningen. Spørgsmål og forslag til nye samarbejdsområder blev samlet sammen til brug som baggrundsmateriale for det kommende arbejde om modeller for beredskabets struktur samt med henblik på at skabe et idé-katalog for foreningens medlemmer. skadeservice i sandhedens øjeblik DØGNVAGT DB-82x50.indd :15:56 7

8 FKB BRANDVÆSEN Marts 2013 Byrådssalen i Gentofte var en både flot og praktisk ramme, da beredskabscheferne i kreds 5 diskuterede fremtid, fællesskaber og beredskabets værdier. Enighed om beredskabets hjørnesten Chefmøde i kreds 5. Hvad forventer borgerne? Hjørnestenene i det kommunale redningsberedskab nu og i fremtiden er: kvalitet nærhedsprincippet sektor ansvar den risikobaserede dimensionering Det var den enstemmige konklusion, da FKB kreds 5 Hovedstaden holdt chefmøde den 23. januar for med hjælp fra kommunikationsrådgiver Trine Sick at diskutere fremtidens beredskab. Meget bevidst havde man valgt en ordstyrer uden beredskabsfaglig baggrund til at stille spørgsmål og styrer debatten. På den måde kom der mere fokus på svarene. Målet for mødet var ikke at blive enige og træffe endelige beslutninger, men at få holdninger og ideer frem til brug for FKBs videre arbejde ikke mindst i forhold til, hvad borgerne forventer af deres lokale beredskaber. Rent konkret blev det foreslået, at kredsen udarbejder et idékatalog med nuværende og fremtidige initiativer hen over kommunegrænserne med muligheder og samarbejder, der kan skabe værdi i fremtidens beredskab. 8

9 Marts 2013 BRANDVÆSEN fkb Kreds 6 inviterer til beredskabsdage Generalforsamling på en fjeldside og elastik i programmet Generalforsamlingen i FKBs Kreds 6 Færøerne, Føroyskir Sløkkiliðsleiðarar, holdes i år den 10. maj på fjeldsiden Hálsur på øen Kalsø, der den dag næsten får fordoblet sit indbyggertal. Øen har 85 fastboende fordelt på fire bygder, Syðradalur, Húsar, Mikladalur og Trøllanes. Generalforsamlingen er en del af de fælles beredskabsdage, der holdes maj sammen med brandmandsforeningen Landsfelag Sløkkiliðsmanna, og hvortil også FKB medlemmer fra Danmark er velkomne til at deltage. Beredskabsdagene foregår på de nordlige øer med base i Klaksvig, og førstedagen vil for det meste foregå udendørs for kredsens A-medlemmer, udstillere og gæster. Turen til Kalsoy foregår med skibet Dragin og tager 20 minutter. Der er planlagt en bustur på øen, og der er intet jag. På Færøerne går man ikke højt op i tid. Et program har altid en elastik på en halv time til hver side, fortæller kredsformand Sunleiv Højgaard. En vigtig del af fredagens arrangement, der foregår sammen med brandmandsforeningen, er udstilling og salg af materiel til brand og redning. Desuden byder beredskabsdagene bl.a. på indlæg om dykkeruddannelsen, konkurrencer mellem brandfolk og besøg på alarmcentralen. Programmet slutter med festaften lørdag, og når der er fest, er der et hav mellem færøsk og dansk kultur. På Færøerne er der med garanti sang på programmet, og sangen udgør let 50 % af festen. Vil man opleve den færøske kultur, natur og gode humør, er der tilmelding inden 1. april. Links: UHPS Indsats for fuldt tryk Maksimal slukningseffekt. Minimalt vandforbrug. Det effektive og kompakte slukningssystem fra Rosenbauer, som er specielt udviklet til den hurtige førsteindsats, og ligeledes er fleksibel til bl.a. efterslukning og Hazmat opgaver. Kontakt RK Brand & Teknik A/S for yderligere informationer. 02_2013_GBK_Brandvaesen_185x130_DK.indd :46 9

10 brs BRANDVÆSEN Marts 2013 Uformel invitation Alle beredskabschefer er velkomne De to seneste år har Beredskabsstyrelsen inviteret nye beredskabschefer til et generelt info-møde med introduktion til styrelsens organisation og arbejdsområder. I år er invitationen ændret, og både nye beredskabschefer og de kolleger, som har haft jobbet i flere år, og som bl.a. har lyst til en snak med styrelsens direktion, er velkomne. Mødet holdes den 30. april hos Beredskabsstyrelsen i Birkerød, og ud over en orientering om styrelsens arbejde, bliver der tid til at drøfte de emner, der interesserer gæsterne, lover styrelsen. Af samme årsag begrænses deltagerantallet, så hvis der tilmelder sig væsentlig flere end ti, vil de sidst tilmelde i stedet få mulighed for at deltage i et tilsvarende arrangement senere på året. Forståelse og samarbejde Programmet for dagen er fastlagt ud fra et ønske om at give beredskabscheferne en bredere forståelse for, hvad styrelsen kan tilbyde ud over, hvad de kender fra kontakten til de fem beredskabscentre. Formålet med mødet er både at øge kendskabet til Beredskabsstyrelsen og at styrke samarbejdet mellem det statslige og det kommunale redningsberedskab begge veje, siger styrelsens direktør, Henning Thiesen. Brug statistik og data Hovedvægten vil ligge på den risikobaserede dimensionering, ODIN, forebyggelse, uddannelser og øvelser samt Beredskabsstyrelsens assistanceberedskab. Beredskabsstyrelsen vil blandt andet komme ind på, hvad det er vigtigt at have fokus på ved revision af dimensioneringsplanerne. Et vigtigt led i denne proces er anvendelse af data og statistik, og her vil styrelsen give en række eksempler på, hvilke data der kan trækkes på baggrund af kommunernes indberetning, samt beskrive de statistikpublikationer, som styrelsen er ansvarlig for. HOB-værktøj Ved større ulykker eller katastrofer er det er vigtigt, at samfundet fortsat kan fungere. Til det formål har Beredskabsstyrelsen udviklet konceptet den helhedsorienterede beredskabsplanlægning eller blot HOB. Styrelsen har udviklet en række hjælpeværktøjer til HOB en, som vil blive nærmere beskrevet. Ved introduktionen til Beredskabsstyrelsens operative beredskab vil der blive lagt vægt på styrelsens kapacitet til at assistere kommunerne og dermed mulighed for at løse konkrete opgaver. Invitationen er sendt til alle beredskabschefer. Mere fokus på forebyggelse Det forebyggende arbejde udgør fortsat en meget lille del af de kommunale dimensioneringsplaner. Ud over de lovpligtige brandsyn og den brandtekniske byggesagsbehandling er der mange steder kun plads til enkelte initiativer som fx kampagner på skoler og institutioner. I den politiske aftale for beredskabet er der sat fokus på forebyggelse. Det sker bl.a. med beslutningen om, at der skal udarbejdes en national forebyggelsesstrategi, og at der skal ske en yderligere udvikling af kampagne- og oplysningsinitiativer til brug for kommunerne. BRS forudser RBD-pukkel Halvdelen af kommunerne har endnu ikke indsendt dimensioneringsplaner for denne valgperiode Kun halvdelen af landets kommuner har på nuværende tidspunkt indsendt reviderede beredskabsplaner om den risikobaserede dimensionering til Beredskabsstyrelsen, og hvis ikke kommunerne skynder sig, kan det give problemer med sagsbehandlings tiden senere på året, forudser overingeniør Jan Petersen fra Beredskabsstyrelsen. Planerne skal revideres en gang i hver kommunal valgperiode, og det vil sige inden nytår. Beredskabsstyrelsen havde gerne set, at beredskabsplanerne kom i en jævn strøm, og styrelsen har adskillige gange opfordret kommunerne til at speede processen op, men uden det store resultat. Problemet kan skyldes ressourcemangel i kommunerne, men Beredskabsstyrelsen har heller ikke for mange ressourcer, og selv uden travlhed vil en ren sagsbehandling, hvor styrelsen ikke har behov for at indhente supplerende oplysninger, tage mindst 4-6 uger i styrelsen. Efter sagsbehandlingen skal beredskabsplanen retur og godkendes i kommunalbestyrelsen og derefter indsendes til styrelsen i den endelige version. Alt dette skal være på plads inden årets udgang. - Så kommunerne må gerne skynde sig, lyder det fra Jan Petersen. Spareplaner I de dimensioneringssplaner, der er indsendt, er der i en række tilfælde indskrevet mere samarbejde på tværs af kommunegrænser end tidligere, og det glæder Jan Petersen, fordi det i flere år har været et af styrelsens fokuspunkter for at sikre borgerne den hurtigst mulige hjælp. I de tilfælde, hvor det ikke er sket, 10

11 Marts 2013 BRANDVÆSEN opfordrer styrelsen typisk til et øget samarbejde. Noget tyder også på, at flere dimensioneringssplaner er ændret som led i kommunale spareøvelser. Disse spareøvelser kan føre til en reduktion i kommunernes dimensionering, og styrelsen har flere gange opfordret kommuner til at genoverveje beslutningen om sådanne reduktioner, og i andre tilfælde anbefalet kommuner til at følge situationen med den nye dimensionering nøje. Der er også andre situationer, hvor styrelsen ikke er enig med kommunerne. Styrelsen har således påtalt, at en kommune valgte kun at have deltidsansatte indsatsledere, dvs. indsatsledere som alene varetager indsatsledelsesmæssige opgaver for redningsberedskabet. Derved vil der kunne mangle en vigtig dialog mellem det operative og det forebyggende i beredskabet, mener styrelsen. Kommunen fastholdt imidertid sin beslutning på trods af påtalen. Ikke meget forebyggende Det forebyggende arbejde udgør fortsat en meget lille del af de kommunale beredskabsplaner. Ud over det lovpligtige er der stort set kun plads til en lille dialog ved brandsyn, samt nogle kampagner på skoler og institutioner, og der er ikke indskrevet noget om succeskriterier for forebyggelse. Det burde være et direkte mål, at kommuner afsætter måske bare en del af et årsværk til forebyggelse og ikke kun nævner forebyggelse lidt mere uforpligtende som en hensigt. 50 års erfaring indenfor Skadebegrænsning & Fugtteknik 24 timers døgnvagt Skadebegrænsning Brand Vand POWERMOON ballonbelysning mobilt lysanlæg til skadesteder Miljø Indeklima Yderligere information på l. stabiltank Bardun fri 1000 W HQI, blænd-og skyggefrit lys Militærvej Næstved Tlf Prøvensvej Rødovre Tlf Polygon A/S Rypevang 5 DK-3450 Allerød Tlf Fax

12 kræft og brandmænd BRANDVÆSEN Marts 2013 Ja, der er vistnok en risiko Brandmænd har formentlig øget kræftrisiko på grund af røg, partikler og kemikalier Ja, brandmænd har muligvis/sandsynligvis en forøget risiko for at få kræft. Nej, der findes ingen beviser for denne øgede risiko. Ja, der bør forebygges noget mere. Risikoen bør tages alvorligt. Nej, man kender ikke alle faktorer, der skal beskyttes imod. Ja, der bør hurtigst muligt laves en dansk undersøgelse omkring brandmænds kræftrisiko. Sådan lyder den korte version af en stor konference på Christiansborg om emnet Brandmænd og kræft, men netop usikkerheden giver i sig selv nogle begrænsninger, for hvordan skal der forebygges? Konferencen med deltagere af alle parter lige fra FOA og FKB til Kræftens Bekæmpelse og Arbejdstilsynet gav ikke noget entydigt billede ud over, at alle bør tage risikoen alvorligt og sørge for den bedst mulige beskyttelse. Hvilke kræftformer? Brandmænd har ikke oftere lungekræft end andre Tre kræftformer nævnes især i forbindelse med brandmænd. Det er de kræftformer, hvor der statistisk tegner sig det tydeligste billede, fortalte seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse: Testikelkræft Prostatakræft Lymfekræft Flere undersøgelser tyder på, at brandmænd har 20 % forhøjet risiko for at få en af disse kræftformer, og selv om der er en vis usikkerhed i materialet, er det nok til en advarsel men i forhold til hvad? Netop for disse kræftformer ved lægerne stort set intet om mulige årsager. Langt mere naturligt havde det været, hvis brandmænd havde en øget risiko for lungekræft på grund af de røgpartikler og kemiske stoffer, som de bliver udsat for i forbindelse med brandslukning, men det er der ingen statistik, der tyder på. Ud fra, at kræft formentlig skyldes en kombination af flere påvirkninger af alt fra kemiske stoffer til natarbejde, er reglerne for beskyttelse skærpet. Røg er farlig men hvor meget? Konklusion på alle undersøgelser: Brug personligt beskyttelsesudstyr Brandrøg indeholder en lang række kræftfremkaldende stoffer, fx benzen, der kan give leukæmi, og formaldehyd, der kan give lungecancer. Der er ingen tvivl om, at brandmænd er meget udsatte for en lang række kræftfremkaldende stoffer, men der er til gengæld stor usikkerhed omkring følgerne, for hvor længe og hvor kraftig er påvirkningen. Og selv om man ved, at nogle af de farlige stoffer kommer ind i kroppen på brandmænd, ved man ikke, om det sker i skadelige mængder. Seniorforsker Niels Ebbehøj fra Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg kunne Begrænset viden På trods af mindst 50 undersøgelser på verdensplan om brandmænd og kræft, er der stadig begrænset viden om en øget risiko. Det viser den hidtil grundigste gennemgang af alt materiale, som WHOs kræftforskningsinstitut, IARC (International Agency for Research on Cancer), offentliggjorde i på Christiansborg ikke komme med entydige konklusioner omkring risikoen 12

13 Marts 2013 BRANDVÆSEN kræft og brandmænd ved at være brandmand. På baggrund af undersøgelser fra hele verden om brandmænd og kræftrisiko nåede han alene frem til, at det at være brandmand i et helt liv kan muligvis være kræftfremkaldende. Definitionen muligvis kræftfremkaldende kan man i realiteten ikke bruge til så meget, hvis man bliver syg. Men man kan gøre en indsats for at nedsætte den ekstra risiko, forklarede Niels Ebbehøj. Personlig beskyttelse handler meget om kultur og rutiner. Indsatsen på billedet stammer fra 2009 og opfylder næppe reglerne om brug af åndedrætsværn. Foto: Jørgen Brieghel. Overflødige helbredstjek Det er ikke nødvendigvis en god idé at undersøge alle brandmænd for kræft, advarede Niels Ebbehøj. Sådanne undersøgelser er ikke pålidelige nok. Der vil komme rigtig mange falske positive svar, dvs. at raske mennesker vil få diagnosen syg, og efterfølgende operationer er ikke ufarlige. Niels Ebbehøj anbefalede til gengæld at følge alle regler for brug af værn og at sørge for en god sikkerhedsorganisation på arbejdspladsen. FKB stiller skarpt på sikkerhed Personlig beskyttelse ved indsatser bliver i FKB behandlet i de respektive faggrupper. Aktuelle emner er bl.a.: Politik om rengøring af branddragter Man kan ikke måle for alt. Giver målinger falsk tryghed? Skal overtryksventilatoren køre lidt længere? Sikkerhedsafstand uden maske fra brande, herunder bilbrande? Hvor længe skal røgdykkerapparatet blive på? Skal holdleder og indsatsleder have røgdykkermaske på for at understrege alvoren? Hvornår skal indsatsdragten skiftes? Få fuldt udbytte af SINE-netværket Birdy TETRA Pager 3 års fuld garanti Dækningssikring ved hjælp af back-up på GPRS Man down funktion 24 timers batteritid Vælg alarmtone som MP3 fil RFID Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj Birdy III Pager 3 års fuld garanti 2-vejs digital pager POCSAG/GPRS/GPS Mulighed for kryptering Nødkaldsfunktion Indbygget RFID Min. 65 timers batteritid Birdy WP Pager 3 års fuld garanti IP-67 godkendt POCSAG Mulighed for kryptering Lang batteritid (4000 timer) Robust Vibrator alarm A COMPANY IN THE VHF GROUP 13

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Electrolux Professional. Sikker håndtering og rengøring af brandfolks tøj og udstyr

Electrolux Professional. Sikker håndtering og rengøring af brandfolks tøj og udstyr Electrolux Professional Sikker håndtering og rengøring af brandfolks tøj og udstyr Brandmændene på Ronneby Brandstation i Sverige har via projekt Friska Brandmän sikkerhed for, at deres tøj og udstyr altid

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Præsentationen I dag

Præsentationen I dag Tommy Bækgaard Kjær 1986 til 2014 uddannet og fungeret ved hhv. Civilforsvaret (Nu Beredskabsstyrelsen) som bl.a. instruktør, befalingsmand (holdleder) og indsatsledelse og Københavns Brandvæsen. Ambulancebehandler

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ingen Ingen

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB Organisering af Hovedstadens Beredskab fase 1 Kære alle Dette ekstraordinære nyhedsbrev handler om ét emne, processen for organiseringen af vores fælles arbejdsplads, Hovedstadens Beredskab. Som jeg sagde

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere