Jeg har over 35 års erfaring fra arbejdsmarkedet spændende fra håndværk over administrative opgaver til udvikling af IT-programmer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har over 35 års erfaring fra arbejdsmarkedet spændende fra håndværk over administrative opgaver til udvikling af IT-programmer:"

Transkript

1 Erfaring fra flere brancher g selvstændig virksmhed Jeg har ver 35 års erfaring fra arbejdsmarkedet spændende fra håndværk ver administrative pgaver til udvikling af IT-prgrammer: Lager- g indkøbschef ved AutTank A/S. Daglig ledelse af de kørende mntører ved AutTank A/S. IT-knsulent ved AutTank A/S. Leverandør af betalingssystemer, vaskeanlæg g vandrens til biler, busser g tg. IT-tekniker ved Ninki Bilvask, der er en førende leverandør af bilvaskeanlæg Selvstændigt erhvervsdrivende med udvikling af specialprgrammer Opstart af pressebureau med speciale i mtrsprt Prjektudvikler i Ejendms-Gruppen Lager- g EDB-chef ved MTO Electric, en gazellevirksmhed i Vejle Specialarbejder ved Demex Electric IT-knsulent med udvikling af prgram til håndtering af farligt gds på vej, bane g skib Beredskabsmedarbejder under Industriministeriet g dansk repræsentant i den civile del af NATO Assurandør ved Cdan Frsikring Selvstændig kursusvirksmhed med uddannelse af brandmænd Officer i CF-Krpset (beredskabskrpset) med uddannelse af brand- g redningsmandskab, udrykningsvagt Videbegærlig g engageret Jeg er fra fødslen heldigvis blevet begavet med en str videbegærlighed g evnen til lynhurtigt at tilegne mig nyt stf. Jeg hlder mig derfr ikke bare pdateret m udviklingen fr mit arbejdsmråde, men gså generelt g frsøger altid at se mulighederne fr at udnytte den nye viden i mit arbejde g derigennem skabe den største værdi fr min arbejdsgiver. Stærk til at kmbinere viden g erfaring med teknik i prcesptimering Min brede erfaring kmbineret med mine øvrige kvalifikatiner gør, at jeg kan varetage mange funktiner med alle deres frskellige aspekter. Mine spidskmpetencer er: Analyserende g undersøgende. Arbejder knstant på at ptimere tingene. Udpræget selvstarter Systematisk g struktureret arbejdsfrm, der giver verblik g grundlag fr priritering

2 Har altid et gdt verblik g er i stand til at tage beslutninger g ændre pririteter Anser en virksmheds persnale sm dens største ressurce, der gennem caching kan vkse med pgaverne til glæde fr både dem selv g virksmheden Er dygtig til at kmmunikere på alle niveauer fra byggeplads til ministerkntrer. Indgående kendskab til almindelig sftware sm MS-Office, MicrSft Dynamics C5 samt en række prgrammeringssprg. Indsigt i g frståelse af data g dermed mulighederne fr at udtrække g pstille analysedata

3 CV Lager- g indkøbschef AutTank A/S Marts Sm en naturlig frlængelse af pgaverne med ptimering af servicerganisatinen blev det besluttet at få ptimeret hele lagerfunktinen g herunder at få etableret en lager- g lgistikfunktin. Kmplet prydning af lager 25 år uden ngen frm fr lagerstyring havde sat sit præg på lageret både med hensyn til rden g behldninger Effekt fr firmaet Kørt 10 tns ukurante g defekte reservedele til scrap Struktur på lagerlayut Rerganisering af lager Nyt layut ptimeret til plukkerutiner g registrering af varernes placering Opdatering af lagerkarttek Lagerkarttek i C5 blev ikke brugt Samme varenummer brugt til indkøb af flere varer Indkøbspriser ikke pdateret Ingen system i dækningsgrader Ingen sammenhæng med leverandørkarttek Effekt fr firmaet Salgspriser pdateret sm knsekvens af rigtig brug af DG g indkøbspriser Hver vare sit varenummer så statistikker kan bruges Overblik ver leverandører Opdatering af leverandørkarttek Ajurføring Samling af indkøb ved færre leverandører Identificering af alternative leverandører Effekt fr firmaet Bedre indkøbspriser Større frsyningssikkerhed Lagerstyring i C5 Lagerstyring i C5 havde aldrig været brugt. Tilpasning af funktinalitet g udbredelse af kendskab til rigtig brug af øknmisystemet Effekt fr firmaet lagerstatus passer Lagerbinding reduceret med 40% Lagerbinding i mntørbiler reduceret med 20%

4 Indkøbsstyring i C5 Brug af indkøbsmdul til styring af indkøb Tidligere købte hvem sm helst hvad sm helst hvr sm helst Effekt fr firmaet Overblik ver indkøbsstatus Ingen dbbeltindkøb Ventetid på reservedele reduceret Varemdtagelse Mdtagekntrl Effekt fr firmaet Sikkerhed fr at varerne er leveret Reservedele til mntører ekspederes med det samme Rykkeprcedure fr restrdrer Genfrhandling af fragtaftaler Optimering af priser Opbygning af lager- g lgistikstyring Med t lagerlkatiner g ti mntørbiler er det vigtigt at kende status alle steder Optimering af reservedelsbehldning i mntørbiler (reduceret 20%) Optimering af reservedelsbehldning på hvedlager (reduceret 40%) Indførelse af min/max-behldninger på reservedele Effekt fr firmaet Reduceret lagerbinding Reservedele i mntørbiler passer til pgaver Mindre vægt i mntørbiler Mindre spildtid ved kørsel efter reservedele IT-knsulent AutTank A/S September 2013 marts 2014 Firmaet havde undersøgt markedet fr prgrammer til styring af servicepgaver, prjekter, time-sagsstyring g tracking af servicebiler g tegnet kntrakt med en leverandør. En demnstratin af et prgram jeg tidligere havde udviklet, fik dem til at skrtte det indkøbte system g lave en prjektansættelse. Opgaven blev kmpliceret af, at man havde haft tre frskellige virksmheder med hver sit øknmisystem sm ukritisk var blevet hældt ind i et nyindkøbt C5-øknmisystem g nu skulle fungere sm et samlet system, men med alle de gamle særheder. GPS-enheder var indkøbt g mnteret sm del af den prindelige aftale, så vi måtte selv udvikle sftware til at kmmunikere med enhederne. Udvikle serviceprgram Prjektledelse, udvikling, prgrammering g implementering. Alle papirrapprter afskaffet. Fakturering hver dag af afsluttede pgaver. Integratin med GPS-system Integratin til C5-øknmisystem herunder definere grænseflade til C5, sm

5 eksterne knsulenter kunne bruge Integratin til nyudviklet vandrensningssystem med alarmer til ejer g autmatisk registrering af pgaver til mntører Mulighed fr særlige kunder til selv at lægge pgaver ind Ressurceplanlægning på kundeprjekter Frberedelse til autmatisk lønindberetning til lønbureau Tilkald af frskellige serviceleverandører Registrering af alle pkald g henvendelser Generering af jb Frdeling af jb til mntører Reservedelsfrbrug Reservedelsbestilling Faktureringsgrundlag Time- g diætregnskab Analyseværktøjer Uddannelse af g supprt til mntører Effekt fr firmaet: Fakturering hver dag GPS-integratin viser mntørernes psitin så der kan pririteres ved hastepgaver Flere reservedele faktureret frdi de blev registreret på pgaverne Dkumentatin på respnstid Afskrivninger på reservedele reduceret Papirarbejde g -frbrug reduceret med > 85% IT-tekniker Ninki Bilvask A/S Februar 2010 juni 2013 Udvikle fjernvervågning af bilvaskemaskiner. Frandringsprjekt. Mdstand md frandring. Fkus på medarbejderne gennem caching, kunder g bundlinie. Prjektledelse, udvikling, prgrammering g implementering. Målet var at kunne løse 80% af driftsprblemerne nline. Resultatet blev at 95% kunne løses nline. Integratin med frskellige kamerasystemer Integratin med skadesbehandling Tilkald af frskellige serviceleverandører Udviklet vagtcentral g sftware hertil, hvrfra 120+ maskiner vervåges g styres Udarbejdet manual til vagtpersnale Uddannet vagtpersnale Effekt fr kunder: Oppetid mærkbart frøget

6 Udvikle rdrehåndteringsprgram. Nyt frretningsmråde. Løbende implementering. Effektivitet g lønsmhed. Udvikle prgram til styring af serviceafdeling til afløsning af papirsystem. Business Prcess Reengineering Skadesbehandling fr lieselskab. Frretningsudvikling g strategi med vægt på kundefkusering Reducerede mkstninger til udkald af servicemntører Effekt fr firmaet: Reducerede mkstninger til servicemntører i.f.m. garanti- g servicekntrakter Reduceret behvet fr servicemntører trds vækst i antal maskiner Nyt frretningsmråde med vagtcentral Prjektledelse, udvikling, prgrammering g implementering. Registrering af salgsrdrer Udveksling af data via EDI med Danske Fragtmænd Faktureringsgrundlag til C5 Fakturering via EDI fr visse kunder Omsætningsanalyser. Udviklet algritme til indkøbsdispnering, sm tager højde fr sæsnudsving Prjektledelse, udvikling, prgrammering g implementering. Registrering af pkald Generering af jb Frdeling af jb til mntører Reservedelsfrbrug Reservedelsbestilling Faktureringsgrundlag Time- g diætregnskab Analyseværktøjer Uddannelse af mntører Effekt fr firmaet: Fakturering hver dag Flere reservedele faktureret frdi de blev registreret på pgaverne Dkumentatin på respnstid Afskrivninger på reservedele reduceret Målet var at sikre en ensartet g hurtig behandling af skadesanmeldelser fra selskabets vaskehaller. Prjektledelse, udvikling, prgrammering g implementering. Sagsbehandling. Registrering af skader Sikring af dkumentatin Afgørelse på skadesanmeldelser Samarbejde med taksatrer Regres verfr skadevldere Effekt fr lieselskabet: Mærkbar frøget kundetilfredshed

7 Omsætningsstigning på 10% i faldende marked Reduktin i skadesudbetalinger Reklameprgram til venterum Målet var et prgram til visning af vide fra vaskehallen kmbineret med reklamer fr prdukter i butikken. Prjektledelse, udvikling, prgrammering g implementering. Styring af priser fr bilvask i frbindelse med kampagner Styring af priser fr bilvask ud fra dage g tidspunkter Visning af reklamer tilpasset tidspunkt på dagen Telefnsystem Ansvarlig fr psætning g tilpasninger i telefnsystem (TDC/Scale) Byggesager Ansvarlig fr alle nødvendige tilladelser g færdigmeldinger Selvstændig IT-virksmhed, M-Inent Februar 2009 februar 2010 Udviklet egen versin af Things n Internet Knsulentpgave. Prducenter af maskiner g betjeningspaneler havde åbnet fr kmmunikatin ver internettet, men kun i en passiv frm, hvr man aktivt skulle spørge den enkelte maskine m fejltilstand. Fandt en løsning, hvr maskinerne selv kunne melde m fejl Opstart af Media Målet var at skabe det bedste pressebureau med fkus på mtrsprt. Skete i samarbejde med min søn, sm i dag har vertaget g driver firmaet. Resultat: Danmarks største efter 12 måneder Trendsetter på actinbilleder Kendt fr branchens bedste pressemeddelelser g nyhedsbreve Design af ngle af de fltteste racerbiler i Danmark Kendt fr at levere det bedste g mest gennemarbejdede spnsrmateriale Glimt af dansk mtrsprt Årbg udgivet med billeder fra danske g enkelte udenlandske løb. Er sat på hld, indtil knjunkturerne i dansk mtrsprt vender

8 Prjektudvikling, Ejendms-Gruppen Udvikling af bligprjekter Prjektudvikler. Sptte g evaluere eksisterende bygninger I samarbejde med arkitekter udvikle prjekter på bestående ejendmme Ombyggede bl.a. det gamle dmmerkntr i Ringsted til fire fltte lejligheder Udvikling af prjekter til detailhandel Prjektudvikler. Finde egnede grundstykker I samarbejde med supermarkedskæder pføre supermarkeder Dkumentatin på prjekter Systematisering g rerganisering af dkumentatin på prjekter Selvstændig IT-virksmhed, Spider-Web Udvikling af CMS-system Udviklede eget CMS-system sm mdsvar til de meget dyre systemer, der fandtes på det tidspunkt Lager- g EDB-chef, MTO Electric A/S Etablering af lager Firmaet blev dannet ved et management buy-ut, hvr man vertg lager g en del kunder. Beregninger på lagerbehv Beregning på behv fr hyldemeter g pallepladser Layut fr lager fr ptimale plukkerutiner Arbejds- g prcedurebeskrivelser fr alle lagerfunktin Lagerdrift Integratin af frsendelsessystemer med C5 Persnaleansvar Mdtagekntrl Kntrl på vareafsendelse Indkøb

9 EDB-drift Kvalitetskntrl af knsulentarbejde på C5 Fejlfinding i C5 IT-sikkerhed g backup Specialarbejder, Demex Electric (startede sm vikar) Mntering af gruppetavler Skulle bare mntere ledninger Fandt fejl i mange diagrammer g fik det rettet Rerganiseret hele tegningsarkivet Fik kmpetence til at gdkende andres mntagepgaver Arbejdet med Intelligent Huse Cntrl Mntering af maskinstyringer Mntering af styringer til bl.a. malkekarruseller, fdermøller g vindmøller Udvikling af prttype I samarbejde med udviklingsafdelingen bygget prttype på styring til svejserbt. Jeg blev valgt, frdi jeg selv byggede mine cmputere Prgrammør, Farligt Gds Knsulenten Udvikling af prgram til farligt gds Målet var at udvikle et prgram, der kunne håndtere alle aspekter ved transprt af farligt gds på landevej (ADR), jernbane (RID) g med skib (IMO). Prjektledelse, udvikling g prgrammering Tage højde fr alle samlæsningregler Tage højde fr alle mængderegler Krav til køletransprt Udskrive alle nødvendige dkumenter til transprten Beredskabsmedarbejder, Industriministeriet

10 Planlægning af frsyningsberedskab Frmålet var at sikre en frtsat industriel prduktin i tilfælde af krig. Afklaring fr civile g militære behv Afklaring af frsyningsveje Afklaring af grænser mellem de frskellige ministerier Priritering af varer til civilt g militært brug Planlægge g gennemføre øvelsesvirksmhed Udpege dansk persnale til NATO-rganer Udpege persnale til danske krigstidsrganer Opbygge nyt jurnalsystem Resultat: Udmøntet i bekendtgørelse m pririterede virksmheder Dansk repræsentant i Industrial Planning Cmmittee i NATO Samarbejde mellem NATO-lande Deltage i frskellige task frces Leder af flere task frces Leder af permanente arbejdsgrupper Ansvarlig fr øvelsesplanlægning Vice Chairman Sikkerhedschef Ansvarlig fr sikkerhedsgdkendelser Samarbejde med PET Assurandør, Cdan Frsikring (stppet grundet barns sygdm) Assurandør Afdækning af frsikringsbehv på virksmheder Tegning af frsikringer fr virksmheder g private Officer, CF-Krpset Uddannelse af værnepligtige Fører fr en deling. Uddannelses i brand- g redningstjeneste Røgdykning Katastrfeførstehjælp

11 Specialtjeneste Frureningsbekæmpelse Bådtjeneste Øvelsesplanlægning Afløser fr uddannelsesleder Uddannelse af ambulancegruppeførere Planlægning af ny uddannelse helt fra bunden Gennemføre g evaluere uddannelsen Uddannelsesfilm I frbindelse med etablering af naturgasnettet fik CF-Krpset en række nye pgaver. Jeg fik en ide m at lave en uddannelsesfilm til frmålet. Planlægning Strybard Optagelse Redigering af filmen Udvalgsarbejde mv Deltagelse i frskellige specialudvalg under Civilfrsvarsstyrelsen Specialuddannelser Udviklet g gennemført specialuddannelse fr brandflk ved flyvevåbnets radarstatiner Udviklet g gennemført specialuddannelse af persnel til plitiets aktinsstyrke Udrykningsvagt Vagthavende Udrykninger til ildebrande g frureningsulykker IT: Wrd Excel ASP JavaScript WrdPress MS-Prject C5 HTML CSS Jmla Sprg: Engelsk Tysk

12 Fritid: Mtrsprtsftgrafering Naturvidenskab Natur Finere madlavning Teknik Histrie

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon 45 59562760 Fax 45 59562727 Email kaj-nielsen@post.tele.dk Precon Management ApS ApS nr. 7985 CVR nr. 49710313 www.kn-udvikling.dk Undersøgelse

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere