Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 2: Forslag fra EL om kontanthjælpsloft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 2: Forslag fra EL om kontanthjælpsloft"

Transkript

1 Sag 2: Forslag fra EL om kontanthjælpsloft Vi går til sag nummer 2, som er forslag fra Enhedslisten om kontanthjælpsloft. Der skal jeg bede om markeringer. Jeg vil bare stadigvæk gøre opmærksom på, at der fortsat er ret mange sager på, så det, at det er lidt længere bemærkninger, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det behøver at være lange. Hvem ønsker ordet til sagen? Det gør Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo. Hüseyin Arac (S): Mange tak. Kontanthjælpsloftet, loven er vedtaget af blå partier i folketinget, vi synes, at det er en usympatisk lov, loven er også usolidarisk efter vores vurdering. Regeringen har vedtaget loven og håber på, at få nogle mennesker på overførselsindkomst i arbejde. Vi håber også, at folk på overførselsindkomster kommer i arbejde, men vi tror bare ikke på, at man får dem i arbejde, fordi man skærer ned på deres hjælp. Men vi skal følge loven som kommune. Vi Socialdemokrater vil vente og se på følgevirkningerne af loven. Jeg vil for en god ordens skyld gentage vores holdninger i forbindelse med at få folk i arbejde. Ja det er godt og det er positivt og vi vil støtte alle ordninger, der vil få folk i arbejde. Alle der kan arbejde og alle dem der er arbejde til skal arbejde for at klare sig selv økonomisk og socialt. Det sagde vi tidligere og det vil vi gentage også i dag. Men nu tilbage til Enhedslistens beslutningsforslag. Vi synes, det er et sympatisk forslag, men vi vil som sagt gerne vente og se, hvordan loven virker. Hvis nogle af de mennesker på overførselsindkomster kan se skriften på væggen og gøre en ekstra indsats for at finde arbejde eller kommer i arbejde, så er det jo kun godt jo, både for de mennesker selv, men også for vores samfund. Det vil være et mirakel, som vil glæde os alle sammen. Men vi er bange for, at virkningerne vil være negative, og en del mennesker vil gå ned i indtægt og måske blive presset til at forlade deres bolig og have et dårligere liv både for sig selv, men også for deres børn. En del af de mennesker vi snakker om, især børnerige familier vil få kolossalt store problemer, er vi bange for. Derfor vil vi Socialdemokrater følge virkningerne nøje og være forberedt på at træde til for at løse og hjælpe de mennesker, der kommer i klemme. Vi har allerede fået en redegørelse fra Beskæftigelsesudvalget omkring loven. Med beskæftigelsesformandens tilladelse vil jeg anmode forvaltningen at orientere Beskæftigelsesudvalget hver eneste måned, hvordan det går, og hvor mange mennesker der bliver ramt. Vi synes udtalelserne fra Social og Beskæftigelsesmagistraten er en god og fornuftig udtalelse. Udtalelsen imødekommer og besvarer en del af spørgsmålene og bekymringerne fra Enhedslisten, og det synes vi, at det er godt. Derfor vil vi fra Socialdemokraternes side erklære vores støtte til forvaltningens udtalelse og tage den til efterretning. Jeg vil gentage igen, vi er nødt til at holde øje nøje med, hvilken virkninger lovgivningen giver, så kan vi reagere hurtigere, inden det er for sent for de mennesker, der bliver ramt. Henrik Arens, Venstre.

2 Henrik Arens (V): Igen, selvom den her indstilling er noget mere konkret, så minder den jo meget om, hvad vi diskuterede, det var så godt nok med korte bemærkninger, tidligere. Jeg vil prøve at fremrøre Enhedslistens punkt fire her. Vi er meget positive overfor, at man kan hjælpe borgere, uanset hvilken rådmand eller afdeling i kommunen en borger berører. Vi ved alle sammen, at vi har alt for mange problemer med, at borgere de skal berøre kommunen på alt for mange fronter og ikke kan overskue det. Men at det så betyder, at vi skal afsætte flere personaleressourcer, altså det er da kun, hvis man flytter rundt på de interne medarbejdere. Vi er altså i en konjunktur, hvor vi har en øget beskæftigelse. Logikken burde sige, at det betyder så, at der er færre borgere, der har brug for vores hjælp nu, og så må man så kunne bruge ressourcerne et andet sted. På punkt seks, minder mest om endnu et slag i luften, om at vi skal have fokus fra byrådet og rådmanden og forvaltningen om at skabe jobs til og få jobs til de her mennesker, der bliver berørt af loftet. Jeg kan kun gentage, som Marc Perera Christensen fra de Konservative tidligere sagde, jeg troede faktisk, at det var jobcentrenes fornemmeste opgave at få folk i arbejde. Og så må vi sige, vi lytter også til den forklaring og den beskrivelse, der er kommet fra magistraten fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, at mange af de her initiativer er i gang, og det bliver fulgt rigtig tæt fra udvalget. Og helt generelt så mener jeg heller ikke, at det burde være en hel umulig opgave at få mange af de her mennesker i arbejde. Igen, en konjunktur med stigende beskæftigelse, og vi har rigtig mange set på arbejdsmarkedet ubesatte stillinger, det er svært at få besat. Og mange af de stillinger, der normalt ikke har de store kvalifikationer for at få de her besat med udenlandsk arbejdskraft på overenskomstlige vilkår selvfølgelig. Så derfor mener vi ikke, at det her burde være det store problem. Igen mener vi bare, at det her er for at bekræfte, at vores medarbejdere gør det, hvad loven er og som giver mening, er at hjælpe de her mennesker. Tak. Maria Sloth, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Maria Sloth (EL): Regeringens fattigdoms eller fattiggørelsespolitik rammer rigtig, rigtig mange aarhusianere. Det er flere tusind familier, der bliver berørt. Rådmanden har givet flere skriftlige svar på Enhedslistens forespørgsler og beslutningsforslag, men vi føler lidt, at det er et skønmaleri. Svarene taler indsatserne op og problemerne. Rådmanden skriver for eksempel som svar på vores forslag fire om en taskforce, en socialfaglig beredskabsgruppe: det er vurderingen, at en god implementering af lovændringerne opnås bedst ved at løse dem i den eksisterende organisering og drift. Med andre ord, den ekstraordinære situation håndteres bedst ved, at vi gør som vi plejer. Det kan gøres bedre. Om integrationsydelsen, som jo mildest talt er et misvisende navn, vi har hørt tallet 688 udsendte breve om afgørelse. Det fremgår af rådmandssvarene, at ingen har været indkaldt til rådgivningssamtale, eller eventuelle samtaler er efter rådmandens besvarelse sket på klienternes eget initiativ efter varslingsskrivelserne og afgørelse. Det synes vi heller ikke er godt nok. I forhold til bolighjælp, så skriver rådmanden, at de, der grundet fattigdomsydelserne ikke længere kan betale deres husleje, får hjælp via den sociale boligtildeling. Jo jo, men det er jo en offentlig hemmelighed, at den sociale boligtildeling hjælper få og det varer ganske lang tid. Hidtil så har det mig bekendt heller ikke været muligt at komme i

3 betragtning til boligtildeling, før man allerede var boligløs. Men det er måske ændret nu? Det vil vi gerne have rådmandens svar på. Om 225-timers reglen og dens aflægger 113timers reglen, så skriver rådmanden i juni: tilbuddet om en vejledningssamtale er en del af den sagsbehandling, der er implementeret i forvaltningen. Forvaltningen har derfor fra første april haft stor fokus på at rådgive og vejlede om betydning af de nye regler. Hvor mange mennesker er blevet varslet om, at deres kontanthjælp kan bortfalde, som følge af 225-timers reglen og er blevet indkaldt til rådgivningssamtale? Jeg spørger bare, fordi de breve vi har set, de ikke indeholder nogen indkaldelse, end ikke en opfordring til at tage kontakt til sagsbehandleren. Hvis det bare er et åbent tilbud, så det er det ikke meget værd. Vi i Enhedslisten, vi har det indtryk, at klienterne sjældent selv tager initiativet, og at klienterne ofte er lidt nervøse for de samtaler, de indbydes til, og derfor ikke kommer rendende af sig selv. Om arbejdspladser, der synes vi heller ikke, at svaret er fyldestgørende for det, vi ønsker. Der er masser ord om, hvordan de ledige kan kæmpe mod hinanden i kapløbet om at få de ledige jobs, men der er intet om, som forslaget gik på, faktisk kan skabe nogle flere. Aarhus byråd bør bruge den rest af kommunal selvstyre, der eksisterer på det social område, til at bekæmpe virkningerne af fattigdomslovgivningen, så vidt som det overhovedet er foreneligt med loven. Det ville klæde byrådet at sige til medarbejderne, hvis du er i tvivl om, hvorvidt klienten kan fritaget for 225-timers reglen eller ej, så lad tvivlen komme klienten til gode. Det er blandt andet noget af det, vi snakkede om på det tidligere forslag. Som den opmærksomme lytter nok har spottet, jamen så kan vi ikke bare op om den udtalelse, der er kommet fra MSB. Vi anbefaler stadig, at man støtter op om vores eget oprindelige forslag. Det handler ikke om, at vi ikke ønsker folk i job, selvfølgelig gør vi det, det er der en lang række positive effekter ved. Men vi skal ikke straffe dem, fordi de ikke kan finde et, vi skal hjælpe dem med at finde det. Så er det Anne Nygaard, Det Radikale Venstre. Anne Nygaard (R): Jamen i Det Radikale Venstre der synes vi, at det her det er et rigtig godt forslag, som er stillet af Enhedslisten, og vi deler i høj grad Enhedslistens bekymringer om kontanthjælpsloftet og hvilke alvorlige konsekvenser det vil få for en rigtig stor del af byens og landets borgere. I Radikale Venstre der synes vi, at det er enormt trist at være vidende til en regering, der er med til at gøre byens udsatte borgere endnu mere udsatte, og vi mener ikke, at kontanthjælpsloftet og alle de øvrige regler, som er nævnt her i forslaget, er en gulerod, det er og bliver pisk. Vi synes dog trods alt, at det er lidt opløftende at læse, at Aarhus Kommune har en skarp social- og beskæftigelsesforvaltning, som allerede arbejder på højtryk for at hjælpe og støtte de berørte borgere, som kommer til at stå i en rigtig svær situation fremover, selvom de står i en svær situation formentligt allerede. I Radikale Venstre der plejer vi altid at sige, at en by den skal kendes på, hvordan den behandler de borgere, der har det allersværest. Og det mener vi fortsat, at Aarhus skal kendes på. Og det er derfor vigtigt, at vi sætter ind for borgere, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet. Så som udgangspunkt støtter vi op om det notat, der ligger fra Beskæftigelsesforvaltningen. Men på baggrund af de

4 opmærksomhedspunkter, som Enhedslistens ordfører Maria Sloth lige har nævnt her, så kunne det godt lyde til, at der var nogle flere ting, der er behov for at følge op på. Men det lignede, at rådmanden sad og skrev en hel masse, så mon ikke der kommer nogle svar nu her. Tak. Så er det Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): En af det republikanske partis helt store grundlæggere og præsidenter, Abraham Lincoln, sagde jo meget viseligt, man kan ikke give mennesker varigt hjælp ved at gøre det for dem, de skulle have gjort selv. Og i bund og grund er det jo den tråd og det spor, som præger debatten, eller som det manglende spor, der præger den debat vi har omkring beskæftigelsesindsatsen. For hvor meget skal vi gøre, og hvor meget skal vi forvente, at den enkelte gør selv? Og så er det her en af de debatter, der meget nemt kan blive en folketingsdebat mere end det kan blive en hvordan håndterer vi den lovgivning, der er. Og så er det spørgsmålet om, hvornår er noget ekstraordinært, al ny lovgivning er vel ekstraordinær, indtil det øjeblik vi får den omsat til den driftsvirkelighed vi har, og det er vores klare opfattelse, at Aarhus Kommunes måde at håndtere ny lovgivning på er fungerende. Ja, der har været meget ny lovgivning, ja vi har været bevidste om det i beskæftigelsesudvalget og diskuteret rigtig meget, hvordan vi håndterer mængden af ny lovgivning. Og det er jo vores opgave at implementere og efterleve den lovgivning der er, med de retninger der er givet fra Christiansborg og fra vores lovgivende forsamling. Og så kan vi jo have mange holdninger til, om vi synes lovgivningen er god eller dårlig. Det er bare ikke i det her forum, vi skal forholde os til, om vi synes lovgivningen er god eller dårlig. Det er i det her forum, hvor vi skal tilstræbe at efterleve lovens ånd og bogstav på bedst mulig vis, og den handler jo om at få folk i arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde, det er det budskab, der er blevet klart leveret af et folketingsflertal. Det må vi gøre alt, hvad vi kan for at indfri, det er forventningen til det kommunale selvstyre, at vi som minimum gør, hvad vi kan for at indfri forventningerne til os, og det er at implementere og omsætte lovgivning til handling. Der er arbejde til dem, der vil arbejde i det her land. Det er der. Det kan godt være, at man ikke synes, at det er sjovt at arbejde i landbruget, det kan godt være, at man ikke synes, at det er spændende, bare for at tage nogle af de steder, hvor der er rigtig mange stillinger med masser af arbejdskraft. Det kan godt være, at det er træls at skulle bevæge sig ud af sin comfort zone i det område, hvor man bor, og konstatere at det arbejde man skal leve af, det er et andet sted, end hvor man lige troede. Men der er arbejde til dem, der vil arbejde, og dem der vil bevæge sig efter det arbejde, der er. Og det er jo helt nede ved roden af, føler man det er ens eget ansvar at sikre, at man holder sig i beskæftigelse og er en aktiv bidragsyder, eller er det andres opgave, at man skal være forsørget. Der er mennesker, der ikke kan arbejde, og til de mennesker har vi jo systemer, der gør det muligt at forlade arbejdsmarkedet, og hvor det er helt reelt, at flertallet af befolkningen siger, I kan ikke arbejde, så I får hjælp og støtte fra samfundet. Men der er rigtig mange, der er i beskæftigelsessystemet, som kan arbejde, og som skal arbejde. Og derfor handler det ikke for os om at bøje og dreje og indrette os efter, hvad vi nu synes, der er rigtigt eller forkert efter vores samvittighed, nej det handler om at omsætte lovgivningen til kommunal virkelighed med det udgangspunkt, at der er arbejde til dem, der vil arbejde.

5 Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Det her forslag det udstiller jo netop det problem, som er i både dansk politik, men også i det danske samfund som helhed i dag. Og det er, at man symptombehandler og prøver på at lukke huller, i stedet for at fikse de reelle problemer, som der er. Det har den her regering med støtte fra de andre borgerlige partier heldigvis gjort noget ved. For det helt grundlæggende problem det er, at incitamentet for at tage et arbejde i Danmark ikke har været stort nok. Det har været alt for let at placere sig selv på offentlige overførsler år efter år efter år. Vi har tidligere i dag netop talt om, at vi har over for indvandrerkvinder placeret dem alt for længe på netop de her overførsler. Men der er også andre grupper, som har været alt for længe på overførsler. Og det vi skal gøre i stedet for, det er skabe et samfund, hvor de her mennesker, de får lettere ved at tage arbejde, og ikke sværere ved at tage arbejde. For det er ganske rigtigt, som den Konservative ordfører siger, der er masser af arbejde i Danmark, de bliver bare besat af udlandet. Det synes vi sådan set fra Liberal Alliances side er ganske fint, men det er jo ikke fordi, at arbejdsgiverne fravælge danskerne på grund af deres arbejdsiver, men fordi danskerne måske ikke er motiveret nok til at tage de her jobs. Og det er de ikke, fordi vi har haft og til stadighed også stadigvæk har en lovgivning, som gør det yderst rentabelt at være på offentlige overførsler. Vi har en offentlig sektor og en stat, som er så stor, som kræver så stor del af den samlede samfundskage, at skatter og afgifter er afsindigt høje i det her land. Og når afgifter og skatter er afsindigt høje, så presser det reallønninger op, og det skaber et problem. Fordi familierne skal betale regningerne for alle de her afgifter, som vi pålægger dem. Og det gør, at de skal ud og kræve fra arbejdsgiverne, at de skal have en høj løn for at kunne betale deres skat, for stadigvæk at have penge til mad. Og det er de ting, som vi skal sætte fokus på i stedet for. I stedet for at udbygge et system, om det er et aktiveringssystem eller et socialt system, som bare vokser sig større og større i lovgivning, som bliver endnu mere kompliceret, så der skal endnu flere folk til at sidde og varetage det her. Jeg var til et debatmøde i Randers, hvor det kom frem, at den kommune, som lavede færrest fejl omkring nogle social sager for børn, var Esbjerg, som havde en fejlmargen på omkring 52 procent. Det i sig selv er jo sigende og råber til himlen. Så jo før vi kan komme i gang med at løse det her samfunds problemer, så vi netop ikke behøver alle de her foranstaltninger, så kommer vi ikke det her til livs. Og det her er absolut ikke den rigtige vej at gå for det. Så er det rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Thomas Medom, SF. Thomas Medom (SF): Jeg blev en lille smule ked af Enhedslistens indlæg, fordi det viser jo, at der var mistillid til beskæftigelsesforvaltningens praksis i den her sag. Og lad os prøve at gennemgå nogle af de kritikpunkter, der så bliver rejst. Først og fremmest så, det første kritikpunkt er, at man ikke tager problemet særlig seriøst, fordi vi ikke bakker op om, at der skal være en taskforce. Det er jo op imod 6000 mennesker, skal vi huske, der bliver ramt af de her fattigdomsydelser i Aarhus Kommune. Så mener Enhedslisten, at der skal være sådan en særlig taskforce, som sådan dribler rundt og håndterer den her problemstilling. Jeg er bare nødt til at sige, det synes jeg, altså jeg synes næsten, at det giver sig selv, at når det er så mange mennesker, det her berører, så er det en kerneopgave for medarbejderne i beskæftigelsesudvalget, det er

6 ikke bare noget, man lige kan pådutte nogle få ekstra folk at komme og klare. Der er 29 lofter, og derfor er der allerede i øvrigt, Henrik Arens, ansat ganske mange ekstra medarbejdere til at løfte den her opgave. Der er altså 29 loftniveauer, man skal ind og kigge på, så det her det er noget, som skal løftes bredt af beskæftigelsesforvaltningen, og det er netop et tegn på, at det bliver taget dybt alvorligt og ikke bare bliver pakket væk med at politisk stunt, som en taskforce jo som regel er udtryk for, når man ikke har bedre ideer. Og jeg vil sige, noget af den anden kritik, fordi man har set et brev omkring 225-timers reglen, at der ikke står noget om en samtale der, så mener man ikke, at de ord der kommer om at man prioriterer det dybt alvorligt, at man laver vejledningssamtaler, så mener man ikke, at de er rigtige. Og så kræver man så igangsat det her kæmpe bureaukrati, som det ville være manuelt at tælle antallet af samtaler op og afrapportere det. Det synes jeg er en rigtig dårlig ide, at vi skal have et særligt afrapporteringssystem på antallet af samtaler. Og have tillid til at i den løbende vejledning og samtaler med de borgere, der bliver ramt af 225-timers reglen, at når det er signaleret så klart, at samtaler og rådgivning selvfølgelig er et redskab, der skal bruges, så bliver det også brugt. Så kommer der en kritik i forhold til skaf nogle flere boliger, skaf nogle flere jobs så man kan løse det her. Altså det tænker jeg jo det er en bred målsætning for byrådet, det er en bred målsætning for beskæftigelsesforvaltningen, og der er endda her skitseret nogle konkrete bud på, hvordan vi så også får nogle flere af de her målrettede vikarjobs, småjobs, som kan være særligt relevant i forhold til 225-timers reglen. Vi har endda, i modsætning til hvad Enhedslisten har gjort, stillet budgetforslag, der handler om både flere boliger, der også handler om flere jobs. Så det her det handler om, at man nu vil angribe beskæftigelsesforvaltningen for at vise, at man er dem, der er mest modstander af de her fattigdomsydelser. Jeg synes i stedet for, at man skulle fortsætte den udmærkede kamp man laver for så at bekæmpe lovgivningen. For jeg er enig i, at den er dybt, dybt problematisk og fattigdomsgørende, og så lad os stå sammen i den kamp i stedet for. Maria Sloth, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Og under Maria Sloth bliver talerlisten lukket. Maria Sloth (EL): Det skal som sådan set ikke forstås som en mistillid til forvaltningen, det skal forstås som en uenighed i, hvor prioriteringen skal ligge. Det der brev vi har set et af, det er jo det brev, som rådmanden selv har vedlagt til forespørgslen, så vi tror sådan set på, at det er det, der bliver sendt ud, hvor der ikke fremgår noget om rådgivningssamtaler. Vi har hørt signalet om, at beskæftigelsesforvaltningen gerne vil fokusere på rådgivning og vejledningssamtaler, det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at det signal ikke bliver givet videre til borgeren. Og vi ved, at dem der er, i hvert fald dem der er langtidsledige, de måske ikke er dem, der får læst alle aviserne hver eneste dag. Så blev det kommenteret fra Venstre om de der personaleressourcer, om det var nogen, der kunne flyttes rundt. Det synes vi sagtens, de kan. Det behøver ikke være ekstra penge. Man kunne for eksempel spare på aktiveringsindsatsen. Så blev det nævnt fra de Konservative, at der er masser af arbejde, det kan godt være, at det er noget, folk de ikke gider, men der er masser af arbejde. Så vil jeg bare sige, at i dag der har man altså ikke muligheden for at sige, det arbejde det gider jeg ikke at tage. For hvis du bliver anvist et arbejde og du siger nej, så ryger

7 understøttelsen i hvert fald. Så jeg synes da bare, som vi også har nævnt flere gange før i byrådssalen, at vi skal komme videre med at anvise folk arbejde. Det er sådan set det de mangler, og det vil stille os alle sammen tilfredse. Så synes jeg Socialdemokratiets indlæg var dejligt at høre. Det er tættere på vores holdning, end det de kom med i det sidste kontanthjælpsforslag, vi diskuterede. Her virker det jo rent faktisk til, at Socialdemokratiet gerne vil være med til at gå lige til grænsen af lovgivningen, selvfølgelig ikke længere, men til grænsen. Og det er da dejligt at høre den nye tone. Jeg synes også, at det var rigtig godt foreslået, at rådmanden månedligt skal orientere beskæftigelsesudvalget. Det er jo derfor, vi faktisk har skrevet det i forslaget. Men det er dejligt, at vi er enige om den ting i hvert fald. Henrik Arens, Venstre. Henrik Arens (V): Bare en lille kommentar til ordførerens indlæg om, at der altså ikke er arbejde, fordi i dag kan man ikke sige nej, så vil man miste sin overførselsindkomst. Den regel er jeg sådan set enig med, at hvis man får tilbudt et arbejde, og det er der. Men jeg synes bare, at det så er forunderligt, når man holder den regel op med, hvor mange af vores arbejdspladser er besat af udenlandsk arbejdskraft, og det er altså alt lige fra lagerarbejde, rengøring i kontorbygninger og så videre, så det er ikke dem, der kræver de store kvalifikationer. Og jeg vil da også sige af egne erfaringer kan jeg da også undre mig over, at nogen vi har haft til samtale, kommer ind og siger nej tak til jobbet og så går tilbage til jobcentret. Vi har selvfølgelig ikke mulighed for at følge op på sagen senere hen, om de så har fået frataget deres overførselsindkomst, men jeg er meget tvivlsom over, at det er det, der er sket i den situation. Men helt ordinært vil jeg bare sige, der er masser af arbejde derude. Det er, som ordføreren fra Konservative var inde på, det er bare, at vi som danskere mener, at vi måske ikke helt har lyst til det job, fordi det ikke lige ligger i vores comfort zone eller det vi havde drømt om i vores unge dage. Tak. Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): I forlængelse af det Venstres ordfører er inde på, jamen så er det jo spørgsmålet om, om man tager det arbejde, der bliver anvist, og hvor gode er vi så til at anvise arbejde, hvor godt fat har vi i hele den servicesektor, hvor stillingerne i dag er besat af udenlandsk arbejdskraft? Og agerer vi alene i et arbejdskraft-opland der hedder Aarhus Kommune, eller er vi bevidste om at en række af de her stillinger, de ligger i andre kommuner? Og vi derfor skal tænke de her jobformidlingsansatser på tværs af kommunegrænser, og så sige prøv at høre, der er arbejdskraft inden for de her arbejdsområder i den her kommune og den her kommune og den her kommune, så vi får en mere strategisk arbejdsformidling. Og så sige, okay der er anvist et stykke arbejde i Favrskov Kommune, i Odder Kommuner, i Skanderborg Kommune, i Vesthimmerlands Kommune, afhængig af hvor det nu er, at jobsene nu er, og så er det dem, vi er nødt til at forholde os til.

8 Lad os gå ind i den diskussion, lad os få et billede af hvor gode vi er til at anvise arbejdskraft og ledige stillinger på kryds og tværs af kommunegrænser, fordi der er arbejde til dem, der vil arbejde. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Der er talrige eksempler på, folk der så får anvist et job møder op den første dag, måske møder op den anden dag, og så melder de sig syge og så er de ikke tilgængelige alligevel, og så kommer der langstrakte følger, og ham der har ansat dem, han står med problemerne, og siger det her kan jeg jo ikke bruge, det kan jeg ikke arbejde med. Altså, ( ) kig i virkeligheden, og så får man altså det der indblik af, at der er masser af arbejdspladser derude, hvis man vil. Det kan godt være, at det ikke lige ligger i nabolaget. Det kan godt være, at det ikke lige er det, ens uddannelse var ment til at være. Men man har en forpligtigelse til det, at tage det. Og lige nu er det ikke sådan, at man skal tage det. Der er også nogle regler omkring radius, hvor langt man skal transporterer sig. Så hvis man kommer ud over det, så kan man faktisk sige nej tak til arbejdet. Det er også sådan noget, man skulle prøve at kigge på. Så kunne man jo sænke registreringsafgifterne og afgiften på benzin, så alle folk kan komme frem og tilbage samtidig. Så kunne det være, at folk ville tage det arbejde, der også lå lidt længere væk end halvanden time. Godt. Der er rejst en stribe spørgsmål, og jeg går ud fra, at man ønsker dem behandlet i en udvalgsbehandling. Er det korrekt? Ja, godt. Så bliver sagen sendt til behandling i udvalget. Jeg lukkede talerlisten under Maria Sloths tidligere indlæg, og det er derfor, Maria Sloth ikke kan få ordet igen. Sagen er sendt i Beskæftigelsesudvalget.

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

I det følgende gengives Enhedslistens forslag et for et, og Sociale Forhold, og Beskæftigelses bemærkninger knyttes til.

I det følgende gengives Enhedslistens forslag et for et, og Sociale Forhold, og Beskæftigelses bemærkninger knyttes til. Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Kontanthjælpsloft, 225 timers reglen og integrationsydelse 1. Konklusion Sociale forhold og beskæftigelse har igangsat en række indsatser for at opnå

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Referat med beslutningsgrundlag

Referat med beslutningsgrundlag Side 1 af 13 Referat med beslutningsgrundlag for møde i Beskæftigelsesudvalget, torsdag den 3. oktober 2013, kl. 17.30 Udvalgslokale 390 Åbent referat 1. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus 2.

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Side 1 af 5 Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Forslag fra EL om kontanthjælpsreform 1. Konklusion Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation Politisk nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 Tema: Manuel behandling og manipulation Efter et langt forløb er der nu lavet et kommissorium, der skal danne baggrund for en undersøgelse af manuel behandling og manipulation.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Og så går vi videre til sag nummer 13, som er forslag til indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand, og der skal jeg bede

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Vi tager fat med de to sager 3 og 4, prioriteret sag fra Sundhed og Omsorg, udmøntning af værdighedsmilliarden, og en udsat sag fra Sundhed og Omsorg og værdighedspolitik.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus.

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus. Sag 2: Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi.

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Så vender vi tilbage til de sager, som kræver lidt længere tid, og er kommet til sagerne 5 og 6, hvor

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Det første punkt vi skal behandle på lidt længere bemærkninger, det er velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune. Hvem ønsker ordet

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen.

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen i

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene Side 1 af 12 Abonnement / Kontakt Chikane Sexchikane trives i byrådene 5. maj 2017 En rundspørge blandt nyvalgte byrådsmedlemmer ved KV13 viser, at otte procent af kvinderne har været udsat for sexchikane.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice 9. maj 2016 Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Venstre og Det Konservative Folkeparti om det nyindkøbte IT-system i Magistratens afdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 629 Offentligt T A L E Samrådstale vedr. spm. CA, CB, CC og CD om 225- timersreglen (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål CA Ministeren

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Vi tager fat på sag nummer 8, forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone. Der skal jeg bede rådmand fra Teknik og Miljø,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere