Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?"

Transkript

1 Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014

2 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan etablerer jeg mig som børnepasser?...5 Krav til børnepassere...5 Det pædagogiske tilsyn... 6 Opstartsmøde... 6 Økonomi...6 Pris og tilskud... 6 Fripladstilskud...6 Søskendetilskud...6 Tilskudssatser... 7 Skat, arbejdsmarkedsbidrag og pension... 7 Forsikringer...7 Arbejdsskadeforsikringer... 7 Ansvars- og ulykkesforsikringer... 7 Sygedagpenge... 7 A-kasse... 8 Fordele ved at være børnepasser frem for at være ansat...8 Fordele for forældre ved køb af plads hos en børnepasser...8 Opsigelsesvarsel...8 Lokalekrav...8 Pasning i dit eller børnenes hjem... 8 Pasning i andre lokaler... 8 Krav til dig, hvis du har ansatte...9 Normeringsnøgle Nyttige adresser og telefonnumre Kvitteringsblanket... 12

3 Forord Velkommen til privat børnepasning Privat børnepasning er en ordning, hvor forældrene benytter en plads i en storordning, køber pasning hos en børnepasser eller selv ansætter en børnepasser. Dermed er der ikke tale om et kommunalt pasningstilbud, men derimod en privat pasningsordning, hvor kommunen dækker op til 75 % af forældrenes udgifter i forbindelse med pasningen. Privat børnepasning kan tilbydes fra barnet er 24 uger og indtil den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i børnehaveklasse. Denne vejledning er til dig, der ønsker at blive privat børnepasser eller at etablere en storordning. Københavns Kommune bestræber sig på at yde den bedste rådgivning til dig, der ønsker at arbejde som privat børnepasser. Kommunen står til rådighed for vejledning - både når du skal starte den private pasningsordning op og senere med et løbende tilsyn med ordningen. Rigtig god fornøjelse med privat børnepasning. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 3

4 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Københavns Kommune, kan få tilskud til at ansætte deres egen børnepasser eller til at købe pasning hos en børnepasser. Det kan enten være hos en enkelt person eller i en større privat pasningsordning. Tilskudsreglerne er de samme uanset hvilken løsning, der vælges. Københavns Kommune giver et tilskud, der dækker 75 % af forældrenes udgifter (i 2014 dog max. kr se side 7), i forbindelse med pasning af deres børn. Tilskuddet udbetales direkte til forældrene og skal anvendes til at nedbringe deres udgift til pasningen. Denne vejledning er udformet til dig, som ønsker at blive børnepasser alene eller sammen med andre i en storordning. Hvem kan blive børnepasser? Følgende krav skal være opfyldt, før kommunen kan godkende pasningsordningen og dermed yde økonomisk tilskud til forældrene og pædagogisk tilsyn med børnene. Du skal: være fyldt 18 år have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde. være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af barnet og kan omsætte det til gavn for barnets trivsel have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af barnet på forsvarlig vis. Du skal skal skrive under på en rekvisitionsblanket om at Privat børnepasning må indhente dansk straffeattest, samt børneattest på dig. Blanketten kan du hente på www. kk.dk/ privatboernepasning og printe, underskrive og sende til det pædagogiske tilsyn ved privat børnepasning (se s. 11). Hvis du passer i dit eget hjem skal øvrige personer over 18 år i hjemmet selv indhente straffeattest på den lokale politistation og indsende den til Privat børnepasning (se s. 11) selv levere en original straffeattest fra dit hjemland, hvis du oprindeligt ikke er fra Danmark, og du har været i landet i mindre end ti år. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på børnepassers hjemlands ambassade i Danmark have arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt evt. Udlændingeservice for yderligere information. have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed kunne give barnet omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser være nærværende og kommunikerende i kontakten med barnet med særlig fokus på barnets sproglige udvikling kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynførende pædagog 4

5 Hvordan etablerer jeg mig som børnepasser? Hvis du ønsker at blive børnepasser, skal du beslutte, hvor pasningen skal foregå. Det kan enten være i børnenes hjem, hos dig eller i andre lokaler, der er egnede til at huse et pasningstilbud. Derefter kontakter du Københavns Kommunes INFO-team, der kan hjælpe dig med råd og vejledning (se s. 11). Det er mest almindeligt at blive godkendt til at passe 2 børn af det pædagogiske tilsyn. Hvis du ønsker at at passe 3 eller 4 børn, skal du som hovedregel have passet to børn i en periode på minimum tre måneder før det pædagogiske tilsyn kan give en tillladelse til at du må passe flere end to børn. Du kan max. passe 4 børn og kun, hvis du bliver vurderet egnet til det. Vurderingskriterierne er udover de førnævnte krav blandt andet uddannelsesbaggrund, erfaring og fysiske forhold. Hvis der passes mere end fire børn og du har en ansat, kræves der en ibrugtagningstilladelse, se nærmere på s. 8 og 9. Du skal underskrive en samtykkeerklæring, så Privat børnepasning kan indhente din straffeattest. Vurderingen af, om du kan blive godkendt som børnepasser bygger blandt andet på, om du lever op til de krav, der er nævnt under punktet: Hvem kan blive børnepasser. Du skal lave en skriftlig aftale med det pædagogiske tilsyn. Aftalen skal bl.a. indeholde retningslinier og eventuelle særaftaler med Privat børnepasning. De indgåede aftaler udleveres til forældre i pasningsordningen. Derudover kan det være en god idé at lave en årsplan. Her kan du præsentere dig selv, den private pasningsordning og de aktiviteter, som du planlægger i årets løb. Dine retningslinier kan bl.a. indeholde: pris åbningstid ferie personalenormering Krav til børnepassere Du skal: Selv skabe kontakt med de familier, der ønsker at købe pasning hos dig måske ved hjælp af Opslagstavlen, som du kan finde på: Her kan du enten selv sætte et opslag op eller kontakte nogle af de forældre, der efterlyser børnepassere. Bede forældrene om at udfylde ansøgningsskemaet med overskriften Kontrakt (ansøgningsskema) til forældre, der ønsker at købe børnepasning hos en børnepasser eller købe plads i en større pasningsordning, som du kan finde på: Udskrive kvitteringer for betaling af pasning (brug eventuelt kvitteringen på side 14). Privat børnepasning fremsender årsopgørelsen til SKAT (se afsnittet: Skat, arbejdsmarkedsbidrag og pension side 7). Skrive under på, at du/institutionen arbejder efter dagtilbudslovens formålsparagraf for daginstitutioner, der fastlægger målsætningen om, at du skal give børnene omsorg og støtte. Udfordre dem med oplevelser og aktiviteter, så de opnår sociale og almindelige færdigheder gennem medbestemmelse og medansvar. 5

6 Det pædagogiske tilsyn Kommunen skal godkende de enkelte pasningsordninger for at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige til børnepasning. Der er løbende tilsyn i pasningsordningen ved både anmeldte og uanmeldte besøg. Formålet med disse besøg er: At sikre at pasningsordningen er pædagogisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig. At de aftalte retningslinier overholdes og det enkelte barn trives og udvikles. At pædagogen vil stå til rådighed med råd og vejledning. Du skal annoncere de anmeldte besøg tydeligt, så forældrene har mulighed for at deltage. Opstartsmøde Når et nyt barn starter vil det pædagogiske tilsyn tage kontakt til forældrene for et eventuelt opstartsmøde, hvor pædagogen, børnepasseren samt forældre og barn er til stede. Mødet har til formål: At den tilsynsførende pædagog får hilst på forældre og barnet. At den tilsynsførende pædagog via samtalen får skabt et kendskab til barnet. Dette kendskab bruges til at følge op på barnets trivsel og udvikling ved tilsynsbesøgene. At få den tilsynsførende pædagog til at vurdere om dette pasningstilbud er optimalt for barnets behov. At informere om tilsynets rolle og kompetence. Opstartsmødet skal holdes, før ansøgningen kan indstilles til godkendelse. Når Privat børnepasning har godkendt ansøgningen, udbetales tilskuddet til forældrenes NEMkonto. Forældrene i en større etableret pasningsordning får ikke automatisk tilbudt opstartsmøde. Pædagogen sender et brev til forældrene, hvori der vedlægges retningslinier samt orienteringsbrev. Hvis forældrene eller børnepasseren ønsker et opstartsmøde vil det blive imødekommet. Økonomi Pris og tilskud Du fastsætter selv den månedlige pris for pasning af et barn. Københavns Kommunes tilskud til forældrene udgør op til 75 % af den pris, du tager. Dog er der nogle maksimale satser for tilskuddet, som er styret af barnets alder og antallet af pasningstimer. Det er en god idé at have disse satser for øje, når du fastlægger din pris. Tilskuddet kan gives fra barnet er 24 uger og indtil den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i børnehaveklasse. Fra den første i den måned, hvor barnet fylder tre år ændres tilskuddet. Forældre skal indsende en ny ansøgning til Privat børnepasning, da tilskuddet ellers stopper automatisk. Både du og forældrene har pligt til skriftligt at informere privat børnepasning, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet. Kommunen kan stoppe udbetalingen af tilskud, hvis den godkendte aftale ikke afholdes. I tabellen på næste side kan du se de maksimale månedlige tilskud pr. barn i Fripladstilskud Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt for forældrene at få nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning. Søskendetilskud Det er muligt for forældrene at få søskendetilskud, hvis de har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, forældrene ville have betalt, hvis barnet gik i institution. 6

7 Maksimalt tilskud i 2014 og eksempler på udgifter og egenbetaling: Pasning over 30 timer pr. uge Alder 24 uger - 3 år* 3 år - 6 år** Din pris pr barn kr kr Maks. tilskud kr kr Forældres andel kr kr Pasning timer pr. uge Alder 24 uger - 3 år* 3 år - 6 år** Din pris pr barn kr kr Maks. tilskud kr kr Forældres andel kr kr Pasning under 20 timer pr. uge Alder 24 uger - 3 år* 3 år -6 år** Din pris pr barn kr kr Maks. tilskud kr kr Forældres andel kr kr. 724 * Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned barnet fylder tre år. ** Senest indtil den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i børnehaveklasse. Din pris kan som sagt være højere eller lavere end angivet i tabellen. Nedenunder er et eksempel, hvor udgangspunktet er, minimum 30 timers pasning af et barn i vuggestuealderen, der koster forældrene kr , hvilket ca. er prisen på en plads i vuggestue: Din pris kr Tilskud kr Forældres andel kr Du skal huske at lægge feriepenge til side af din egen indtægt. De skal bruges, når du holder ferie næste år. Forældrene kan få bevilliget tilskud fra den opstartsdato I har angivet i kontrakten/ ansøgningsskemaet - dog tidligst fra den dag, hvor Privat Børnepasning har modtaget kontrakten/ ansøgningsskemaet og såfremt pasningsordningen bliver godkendt. Skat, arbejdsmarkedsbidrag og pension Du er B-skattepligtig og er selv ansvarlig for at indbetale skat af din indtægt samt indbetale arbejdsmarkedsbidrag. Du skal få SKAT til at ændre din forskudsregistrering, og du kan samtidig bede dem om at udstede giroindbetalingskort, så du kan betale forskudsskat. Hvis du passer børn i eget hjem er du berettiget til et skattemæssigt standardfradrag på 50% af den månedlige betaling. Standardfradraget skal dække udokumenterede udgifter til børnenes kost og slitage på dit hjem. Udover standardfradraget har du også dit eget personfradrag. Arbejdsmarkedsbidraget (8%) opkræves normalt én gang årligt i forbindelse med selvangivelsen/ årsopgørelsen - dvs. året efter indtjeningen. Du kan eventuelt bede SKAT om, at du også kan betale dette beløb løbende. Du har mulighed for at betale til din Abejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP). Prisen er 180 kr. om måneden i 2014 (kontakt ATP-huset se adresse side 11). Hvis du har ansatte skal din virksomhed registreres hos Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, læs mere på s. 9 om arbejdsgiveransvar. Forsikringer Sygedagpenge En børnepasser kan tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonmisk tab i forbindelse med egen sygdom, ved graviditet og barsel. Der kan sikres sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Derudover kan der tegnes forsikring til fuld sats eller 2/3 af fuld sats. Læs mere om regler og priser på under Forsikring Enkeltmandsvirksomhed eller I/S eller send en mail til 7

8 Ansvars- og ulykkesforsikringer Som børnepasser kan du vælge at tegne en frivillig ansvars- og ulykkesforsikring i et privat forsikringsselskab, der dækker ved materielle skader forvoldt på pasningsstedet. A-kasse Du kan søge om optagelse i en A-kasse for selvstændige. Du kan høre nærmere om reglerne for at blive dagpengeberettiget ved blandt at kontakte ASE, Krifa eller DANA (se adresser side 11). Fordele ved at ikke at være ansat; En børnepasser, der ikke er ansat, har som regel en større indtægt. En børnepasser, der ikke er ansat, har lettere ved at få børn i sin pasningsordning. En børnepasser, der ikke er ansat, har bedre mulighed for selv at planlægge børnenes hverdag. Fordele for forældre ved køb af plads hos en børnepasser Forældrene undgår arbejdsgiveransvaret og den medfølgende administration. Forældrene kan nemmere gennemskue deres månedlige udgift. Opsigelsesvarsel Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage for både børnepasser og forældre. Pga. tilskuddet kan opsigelsesvarslet ikke ændres til en længere periode. Vigtigt: En skriftlig opsigelse skal sendes til Privat Børnepasning (se adresse side 11). Aftalen kan ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis børnepasser er langtidssygemeldt en måned eller mere, hvis kontrakten er misligholdt (ved udeblivelse eller lignende), eller hvis kommunen har mistanke om, at der er tale om en proformaaftale. Lokalekrav Pasning i dit eller børnenes hjem De lokaler, som du ønsker at indrette pasningsordningen i, skal godkendes af Københavns Kommune. I de tilfælde, hvor pasningen skal foregå i forældrenes eller dit hjem, bliver hjemmet først godkendt, når pædagogen har været på opstart. Pasning i andre lokaler Du kan vælge at tilbyde pasning i andre lokaler end din og børnenes bopæl. Du skal selv finde disse lokaler. Denne løsning er især aktuel, hvis du vil etablere en større pasningsordning. Overordnet gælder følgende regler: Der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse inden pasningsordningen kan godkendes. Kontakt Center for Byggeri (se s. 11). Gulvarealet i opholdsstuen må ikke ligge lavere end gadeplan. Hvis lokaler ligger under gadeplan, skal der søges om dispensation hos Center for Byggeri. Der vil blive lavet en konkret vurdering i det enkelte tilfælde (se s. 11) Hvis institutionen skal indrettes i en villa eller bolig, skal du, ifølge boligreguleringslovens 46, finde en erstatningsbolig i samme størrelse og kvalitet. Anskaffelse af husdyr under pasningsforløbet Hvis der anskaffes husdyr på pasningsstedet efter godkendelse af den private børnepasningsordning, skal der sendes en ansøgning til: Ulla Thuesen Hansen, Dagplejekontoret Nørre Voldgade 15, 2. sal 1358 København K. Ansøgningen skal indeholde flg. oplysninger: 1. Barnets/børnepassers cpr.nr. eller navn på storordning 2. Hos hvem og hvor pasningen foregår 3. Hvilket/hvilke dyr det drejer sig om 8

9 Bygningskrav: Hvis lokalerne ligger i tæt bebygget område, skal der foretages en nabohøring. Foranstaltninger mod støj. I tilfælde af at udearealerne er beliggende tæt på trafikerede veje, skal Miljøkontrollen ind drages i byggeprojektet, så det kan fastslås, om der skal ud ar bej des tiltag for at dæmpe trafikstøjen. Miljøkontrollen skal kontaktes i god tid, inden byggearbejdet udføres (se adresse bagest i pjecen). Der opsættes brandmateriel/brandalarmer efter brandtilsynets retningslinier. Adgang til handicaptoilet. Lovmæssig isolering af lokalerne Der skal være 3 m² frit gulvareal pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn. Der skal være direkte adgang til udeareal. 10 m² pr. barn. Der skal være et gruppe-, pusle-, personale- og rengørings- / teknikrum samt køkken og toilet. Der skal være puslerum med adgang til varmt vand og udsugning. Adgang til køkken, der skal sikkerhedsgodkendes af det pædagogiske tilsyn. Hvis der er tale om madlavning til mere end 20 børn, skal Fødevaredirektoratet kontaktes. Børnene skal have mulighed for at sove indenfor og udenfor. Der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse inden pasningsordningen kan godkendes. Kontakt Center for Byggeri (se s. 11). Pasningsstedet skal forhåndsgodkendes af Det pædagogiske tilsyn, inden forældrene kan modtage tilskud. Som ansøger skal du til Center for Byggeri sende: Plantegning Snittegning Oversigt over rumanvendelse Antal børn/voksne Udeareal Det er muligt at henvende sig i kundecenteret med plantegning og snittegning. Her kan du få en vurdering af, om du har mulighed for at få dispensation (se s. 11). Se i øvrigt Etablering af private børnepasninger, der kan fås hos INFO-team (se s. 11) eller på Eksempel på pasningsordning med 10 børn og 3 voksne: - Grupperum til 10 børn m² - Puslerum 10 m² - Garderobe 10 m² - Køkken 10 m² - Personalerum incl. toilet 10 m² - Teknik (ventilation)/rengøring 5 m² - Nettoareal 75 m² + ca. 20% til vægge etc. Bruttoareal ca. 90 m² Eksempel på pasningsordning med 20 børn og 4-6 voksne: - Grupperum til 20 børn m² - Puslerum 15 m² - Garderobe 15 m² - Køkken 15 m² - Personalerum incl. toilet 15 m² - Teknik (vent.)/rengøring 5 m² - Nettoareal 125 m² + ca. 20 % til vægge etc. Bruttoareal ca. 150 m² Krav til dig, hvis du har ansatte Du skal: Have et CVR-nr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrerings-blanketten kan du finde på Udbetale løn til dine ansatte. Indbetale feriepenge til FerieKonto Indbetale ATP-bidrag. Du får automatisk en opkrævning for dine ansattes ATP-bidrag, når du bliver registreret som arbejdsgiver via dit CVR-nr. ATP-satsen varierer med antallet af arbejdstimer. Indbetale lovpligtigt bidrag til barselsfonden. Du får automatisk en opkrævning, når du bliver registreret som arbejdsgiver via dit CVR-nr. Tegne en lovpligtig arbejdsskade-forsikring, 9

10 hvis du har ansatte mere end 400 timer i hele perioden. Arbejdsskadeforsikringen dækker, hvis dine ansatte kommer ud for en ulykke eller erhvervssygdom i pasningsforholdet. Arbejdsskade-forsikringen består af to dele: Én Arbejdsulykkesdækning, som du skal tegne i et forsikringsselskab. Den koster ca. kr om måneden. Én Erhvervssygdomsdækning, som du skal tegne hos Arbejdsmarkeds- og Erhvervssygdomssikring (AES). Du får automatisk en opkrævning for erhvervssygdomsdækningen, når du betaler dit første ATP-bidrag. Normeringsnøgle Nedenstående normering skal opfattes som vejledende i forhold til; børnepassers fysiske og psykiske ressourcer, de fysiske rammer samt pasningsstedets åbningstid. Normeringsnøgle for børn mellem 24 uger til 3 år: 3 børn 1 voksen 6 børn 2 voksne 10 børn 3 voksne 16 børn 4 voksne 20 børn 5 voksne Erhvervssygdomsdækningen koster kr. 521 og betales for et år ad gangen. Alle medarbejdere skal underskrive en samtykkeerklæring. Det pædagogiske tilsyn indhenter straffeoplysninger på baggrund af denne. Den enkelte medarbejder kan først starte i ordningen, når vedkommendes straffeoplysninger foreligger. Børnepassere skal have fysiske og psykiske ressourcer for at varetage pasningen af børn. Børnepassere skal samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Hvis der passes 7 eller flere børn kræver det ansættelse af minimum 1 uddannet pædagog. Normeringsnøgle for børn i alderen 3-6 år: 4 børn 1 voksen 10 børn 2 voksne 18 børn 3 voksne 24 børn 4 voksne Hvis der passes 11 eller flere børn kræver det ansættelse af minimum 1 uddannet pædagog. Børnepasser er forpligtiget til at videregive oplysninger til det pædagogiske tilsyn, hvis det har relevans for barnets trivsel og udvikling. Hvis det sker, skal forældrene informeres. 10

11 Nyttige adresser og telefonnumre Du kan besøge privat børnepasnings hjemmeside på hvor du kan læse mere om ordningen. På kan du komme i kontakt med familier og andre børnepassere. Hvis du ønsker råd og vejledning, inden du bliver børnepasser, kan du kontakte: INFO-team & Privat Børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København K Tlf , tast 4 Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Pædagogisk tilsyn ved privat børnepasning Nørre Voldgade 15, 2. sal 1358 København K. Tlf ATP-huset/Feriekonto Kongens Vænge Hillerød Tlf Krifa A-Kasse Klokhøjen Århus N Tlf ASE A-kassen for selvstændige La Cours Vej Frederiksberg Tlf Center for Byggeri Njalsgade København S Tlf DANA A-kasse Kirke Værløsevej Værløse Tlf Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Registrering af virksomhed SKAT Københavns Borgerservicecentre Tlf Udlændingservice Ryesgade Kbh. Ø Tlf Øvrige adresser: 11

12 12

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger Rudersdal Kommunes Tilskud til private pasningsordninger Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for private pasningsordninger herunder muligheden for kommunalt tilskud er beskrevet i 78-81 i Lov om dag-,

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune.

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune. Notat Sagsnr.: 2014/0008276 Dato: 28. august 2014 Titel: Vejledning om etablering af privat pasningsordning Sagsbehandler: Torben Pries Administrativ konsulent Vejledning om etablering af privat pasningsordning

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning.

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskemaet drøftes mellem forældre og børnepasser med udgangspunkt i den private børnepassers virksomhedsplan. Skemaet underskrives af begge

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger.

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. I følge lov om Dagtilbudslovens 78 skal kommunerne ansøges

Læs mere

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder.

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder. Hvis I ønsker at starte en ordning og ansætte en børnepasser Skal I sende en ansøgning til Dagplejen i Fredensborg Kommune, Boserupvej 101B, 3050 Humlebæk. Att.: Suzanne Hey eller på mail shey@fredensborg.dk

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 53 60 Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf. 74 34 11 47 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 1 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere