DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer"

Transkript

1 Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Version: 0.5 Status: Godkendt i PF for GD2 Oprettet: 15. maj 2014 Opdateret: 4. juli 2014 Fil:Bilag 9 DAGI_Losningsarkitektur_Bilag_A_Servicebeskrivelse_v0.5.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Dokument oprettet S&DRSP Tilrettet afsnit 2, fjernet afsnit 9 om generelle krav til DF. GSTRULKR Tilføjet manglende beskrivelser + enkelte rettelser GSTPHS Tilrettelser efter afklaringsmøde med DAR. Klar til Projektforum Redaktionelle ændringer efter PF review. Godkendt i PF GSTRULKR MBBLTHJ 2 af 30

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING FORKORTELSER OVERBLIK OVER INTEGRATIONER OVERBLIK SERVICEPRINCIPPER DAGI AJOURFØRINGSSERVICES Upload af afstemningsområder AJOURFØRINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER DAGI UDSTILLINGSSERVICES UDSTILLINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER DAGI HÆNDELSER HÆNDELSER FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER ØVRIGE INTEGRATIONER DAGI AJOURFØRINGSSERVICES SUPPLERENDEBYNAVN BASIS Opret SupplerendeBynavn Ændret skrivemåde for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Ændret skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Fortryd skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Slet SupplerendeBynavn Fortryd Slet SupplerendeBynavn SUPPLERENDEBYNAVN NYE SupplerendeBynavn Nye SUPPLERENDEBYNAVN GEOMETRI Opret ny geometri til SupplerendeBynavn til ny virkningstid Ændret geometri for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Ændret geometri for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Slet geometri til Supplerende Bynavn Opret ny geometri til SupplerendeBynavn til ny virkningstid Ændret geometri for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Ændret geometri for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Slet geometri til Supplerende Bynavn GADEPOSTNUMMER OMRÅDEUDVIDELSE Udvid område for Gadepostnummer AJOURFØRINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER DAGI UDSTILLINGSSERVICES af 30

4 5.1 DAGI WFS SERVICES UDSTILLINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER ADRAU_ADRESSEREGISTER (DE PRÆCISE BEHOV ER ENDNU IKKE FASTLAGT) <navn på operation> (et afsnit pr. operation) DAGI HÆNDELSER DAGI INDDELING HÆNDELSER FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER DAR Husnummer/adgangsadresse af 30

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: At sikre at adresseprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau. Inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de to grunddataregistre DAR og DAGI en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver de services og hændelser som skal indgå i DAGIs løsningsarkitektur til brug for den tværgående kvalitetssikring. At danne rammerne for kravspecificering, udvikling og tilpasning af DAGI i relation til Adresseprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Bilagets sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag A Servicebeskrivelser. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Adresseprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for adressedata som grunddata. Rammearkitekturer herunder INSPIRE og forretningsarkitekturer på matrikelområdet. GST/DAGI Eksisterende beskrivelser for udstilling af data, der sammen med informationsmodellen sætter rammerne for, hvilke udstillingsservices og ajourføringsservices, der er mulige. 5 af 30

6 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik over integrationer Indeholder en oversigt og en kort beskrivelse af alle integrationer, som findes i DAGIs løsningsarkitektur. Kapitel 3 DAGI ajourføringsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af DAGIs ajourføringsservices, der kan anvendes direkte i kravspecifikationen. Kapitel 4 Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer Indeholder en detaljeret logisk specifikation af DAGIs krav til ajourføringsservices hos andre grunddatasystemer. Kapitel 5 DAGI udstillingsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af hvilke DAGI udstillingsservices, der kan forventes på Datafordeleren. Kapitel 6 Udstillingsservices fra andre grunddatasystemer Indeholder en detaljeret logisk specifikation af DAGIs krav til udstillingsservices hos andre grunddatasystemer. Kapitel 7 DAGI hændelser Indeholder en detaljeret logisk specifikation af DAGIs udstillede hændelser, der indgår som krav til Datafordeleren. Kapitel 8 Hændelser fra andre grunddatasystemer Indeholder en detaljeret logisk specifikation af DAGIs krav til hændelser fra andre grunddatasystemer, samt DAGIs krav til abonnementsfunktionalitet på Beskedfordeleren. 1.4 Forkortelser Følgende forkortelser anvendes i dokumentet: FORKORTELSE DAR BBR DAGI BETYDNING Danmarks Adresse Register Bygnings Bolig Register Danmarks Geografiske Inddelinger 6 af 30

7 2. Overblik over integrationer 2.1 Overblik Dokumentet indeholder en funktionel beskrivelse af de services og integrationer til myndigheder og offentlige registre som DAGI skal kommunikere med i forbindelse med Adresseprogrammet. Udstilling af DAGI data foregår via de udstillingsservices, som udstilles via Datafordeleren. Herfra vil anvendere af disse oplysninger som Danmarks Statistik, de nuværende OIS anvendere og andre grunddataanvendere skulle hente oplysninger om ejendomme. Ajourføring af DAGI fra andre systemer sker gennem ajourføringsservices. Skulle Dagi få brug for det vil DAGI anvende ajourføringsservices hos andre grunddatasystemer, når oplysninger hos disse skal opdateres, i øjeblikket er der dog ikke sådan et behov Dette kapitel indeholder en oversigt over DAGIs integrationer med en tilhørende kort beskrivelse af den enkelte integration. De efterfølgende kapitler indeholder en nærmere specifikation af de enkelte integrationer. 2.2 Serviceprincipper Grundlæggende designes services således, at den samme service kan tilgås både fra en brugerflade og fra en systemtilsystem løsning. Der anvendes de samme serviceprincipper for alle DAGI services, uanset om disse udstilles direkte fra DAGI eller de udstilles via Datafordeleren. En serviceanvender vil opleve de samme serviceprincipper, uanset om denne anvender ajourføringsservices fra DAGI eller udstillingsservices fra Datafordeleren. Det kan ikke sikres at løsningsarkitekturen fuldstændigt understøtter de forskellige anvendere af DAGI services, da de specifikke krav fra de kommende systemer, der skal anvende DAGI services kun i begrænset omfang er kendt. For at minimere kommende ændringer i arkitekturen og servicegrænsefladen, skal arkitekturen i DAGI services i videst muligt omfang og specielt i forbindelse med eksterne snitflader efterleve en række serviceorienterede principper, som beskrevet i pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor 1. De enkelte services udbygges så vidt muligt med sikkerhed i henhold til de fællesoffentlige standarder herfor, således at klienter kan fungere på tværs af de forskellige registre uden behov for at skulle logge in i forhold til hvert enkelt register. Navngivning af såvel udstillings som ajourføringsservices følger de regler, som opstilles af datamodelprojektet under Grunddataprogrammets delprogram 7. Supplerende forretningsbeskrivelser 2 udstilles via Datafordeleren i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser uden samtidig at hente forretningsdata. 1 Pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor, som findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: 2 Tidligere kaldt forretningsmæssige metadata. 7 af 30

8 2.3 DAGI ajourføringsservices DAGI udstiller følgende ajourføringsservices: SERVICE BESKRIVELSE SupplerendeBynavn Basis Denne services anvendes til at Oprette et nyt SupplerendeBynavn med kommunerelation Ændre skrivemåden af et eksisterende Supplerende Bynavn Rette tidligere indsendte oplysninger Nedlægge et eksisterende SupplerendeBynavn Servicen kan kaldes med eet SupplerendeBynavn (= én UUID) af gangen. SERVICEOPERATION Opret nyt SupplerendeBynavn Ændre skrivemåde for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Ændre skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Fortryd skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Slet SupplerendeBynavn Fortryd Slet Supplerende Bynavn BESKRIVELSE Opretter et nyt Supplerende Bynavn med tilhørende ny virkningstid og øvrige oplysninger i henhold til produktionssystemets objektmodel, dog uden geometri. Det nye SupplerendeBynavn tildeles UUID af systemet. Opdaterer Skrivemåde for et SupplerendeBynavn til medsendt ny virkningstid. (vedtaget ændring) Retter skrivemåde for et SupplerendeBynavn til medsendt eksisterende virkningstid. (korrektion eller fejlrettelse) Sletter tidligere angivet skrivemåde for et SupplerendeBynavn til medsendt eksisterende virkningstid (fortryd). Herefter vil der ikke være nogen registrering for det SupplerendeBynavn til virkningstidspunktet. Anvendes til at lade et SupplerendeBynavn helt udgå. Navnet vil ikke senere kunne genoprettes med samme UUID uden slet operation først fortrydes (se nedenfor). Anvendes til at fortryde en tidligere sletning af et Supplerende Bynavn. Operationen virker ved at annullere den tidligere slet operation (Der vil aldrig kunne være huller i et SupplerendeBynavns livslinje). SERVICE BESKRIVELSE SupplerendeBynavn Nye Anvendes til at få en liste over nyregistrerede SupplerendeBynavne, der endnu ikke har fået tildelt geometri. SERVICEOPERATION Nye SupplerendeBynavn BESKRIVELSE Returnerer liste med de SupplerendeBynavn der i databasen endnu ikke har fået tildelt geometri 8 af 30

9 SERVICE BESKRIVELSE SupplerendeBynavn Geometri Anvendes til at tildele, opdatere eller slette geometrier tilhørende eksisterende SupplerendeBynavn. Et kald til service kan indeholde ønskede ændringer vedrørende flere SupplerendeBynavn. Ændringer for flere medsendte Supplerende Bynavn behøver ikke at være at samme ændringstype. Vær opmærksom på, at et SupplerendeBynavn på samme tid kan være repræsenteret ved flere adskilte geometrier. Opdatering og sletning af geometrier kræver derfor, at man ud over det SupplerendeBynavn (= UUID) også medsender Dagiid, der angiver hvilken af eventuelt flere geometrier opdateringen vedrører. Man medsender kun de geometrier, der ønskes ændret. SERVICEOPERATION Opret geometri til SupplerendeBynavn til virkningstid Korriger geometri til SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Ændre geometri til SupplerendeBynavn fra ny virkningstid Slet geometri til SupplerendeBynavn Fortryd geometri til SupplerendeBynavn BESKRIVELSE Anvendes til at angive en ny geometri for SupplerendeBynavn gældende fra medsendt virkningstidspunkt. Hvis et SupplerendeBynavn består af flere polygoner, oprettes disse som enkeltgeometrier med samme Supplerende Bynavn(UUID), og så tildeler DAGISYS dem hver sit Dagiid. Anvendes til at angive en ændret geometri for SupplerendeBynavn gældende fra et eksisterende virkningstidspunkt, hvor der for samme kombination af Supplerende Bynavn(UUID) og geometri (Dagiid) tidligere har været registreret en (anden) geometri. Systemet gør den tidligere geometri med samme Dagiid og virkningstid historisk. Anvendes til at angive en ændret geometri for SupplerendeBynavn gældende fra et nyt virkningstidspunkt, hvor der for samme kombination af SupplerendeBynavn(UUID) og geometri (Dagiid) ikke tidligere har været registreret en geometri. Anvendes til at slette en geometri (Dagiid) for et SupplerendeBynavn (UUID) gældende fra et nyt medsendt virkningstidspunkt, hvor der for samme kombination af SupplerendeBynavn og geometri tidligere har været registreret en geometri. Anvendes til at fortryde en til et bestemt virkningstidspunkt tidligere indsat geometri (Dagiid) for et SupplerendeBynavn (UUID). SERVICE BESKRIVELSE GadePostnummer_Områdeudvidelse Denne service anvendes til at angive, at området svarende til et bestemt gadepostnummer, skal udvides så det efterfølgende inkluderer eet bestemt medsendt adressepunkt, som det ikke inkluderede i 9 af 30

10 forvejen. Virkningstidspunktet for ændringen vil altid svare til indsendelsestidspunktet. SERVICEOPERATION Udvid område for gade Postnummer BESKRIVELSE Servicen udvider området for et angivet gadepostnummer således at medsendt (x,y) koordinat falder indenfor gadepostnummerets område. Opdateringen sker alene ud fra oplysning om postnummer og (x,y) koordinat. Der medsendes ikke virkningstid, UUID eller Dagiid. Der sendes kvittering til for at koordinaten for adressen er korrekt modtaget Upload af afstemningsområder For afstemningsområder er ajourførings procedure og tjenester ikke endeligt afklaret. 2.4 Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer Ikke aktuelt. 2.5 DAGI udstillingsservices Opmærksomheden henledes til informationsmodellen, Bilag B, der skal opfattes som en udstillingsmodel. Hvad der fremgår af informationsmodellen kan udstilles i forskellige kombinationer. Samtlige af de data, der er vist i informationsmodellen er grunddata, og vil derfor blive udstillet via Datafordeleren. DAGI har defineret følgende services, til udstilling på Datafordeleren: SERVICE SERVICEOPERATION Dagi wfs services BESKRIVELSE Standard wfs kald I datafordeleren udstilles Dagi data via standard WFS services. Alle WFS services baserer sig direkte på datamodellen for dataudstilling. Alle oplysninger i denne model vil være tilgængelige via WFS services. For at lette tilgangen til data udstilles data i forskellige afgrænsninger. Afgrænsningerne er ikke endeligt fastlagt, men vil stadig kunne specificeres anderledes. Afgrænsningerne sker i forhold til følgende parametre: Enkeltgeometrier (med Dagiid) vs multigeometrier Fuldt datasæt vs. Kun gældende dags dato 10 af 30

11 I disse WFS services udstilles mindst mulighed for søgning på objektype, objekttype kombineret med BoundingBox og objekttype kombineret med sammensat attributsøgning 2.6 Udstillingsservices fra andre grunddatasystemer DAGI har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra andre grunddatasystemer. GRUNDDATASYSTEM Myndighedsregister ADRaU_Adresseregister SERVICEOPERATION Giv officielt navn (og eventuel anden beskrivelse) for givet registrerings og virkningstidpunkt for given Dagi inddelingsuuid Giv alle historiske, gældende og kommende navne (og eventuel anden beskrivelse) for given Dagi inddelingsuuid Giv liste af officielle navne og UUID for givet registrerings og virkningstidpunkt for alle Dagi inddelinger af given type De præcise behov er ikke færdigafklaret. Der regnes med et behov for: Opslag (fx fremsøgning baseret på vejnavn/husnummer) Wfs forespørgsel på BoundingBox 11 af 30

12 2.7 DAGI hændelser DAGISYS har ingen særskilt udstilling af hændelser. DAGISYS foretager løbende opdatering af data i Datafordeleren. Alle Dagi data i datafordeleren er mærkede med registrerings og virkningstider. Det vil være Datafordelerens opgave at generere nødvendige hændelser derudfra. 2.8 Hændelser fra andre grunddatasystemer DAGI skal anvende følgende eksterne hændelser: GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE Myndighedsregister Ny Dagi inddeling af inddelingstype Ændret navn eller eventuel anden beskrivelse af Dagi inddeling Dagi inddeling ændret relation til anden Dagi inddeling Nedlagt Dagi inddeling DAR ADRaH_HusnummerAdgangsadresse. Til brug for opdatering af afstemningssted. 2.9 Øvrige integrationer DAGI anvender følgende øvrige integrationer: Ingen 12 af 30

13 3. DAGI ajourføringsservices 3.1 SupplerendeBynavn Basis Navn: ADRdA_SupplerendeBynavn_Basis Formål: Disse services anvendes til at Oprette et nyt SupplerendeBynavne med kommunerelation Ændre skrivemåden af et eksisterende Supplerende Bynavn Rette tidligere indsendte oplysninger Nedlægge et eksisterende SupplerendeBynavn Servicen kan kaldes med eet SupplerendeBynavn (= én UUID) af gangen. Understøttede processer: Vedligeholdelse af beskrivelser for objekttypen SupplerendeBynavn Liste over operationer/metoder: Opret SupplerendeBynavn Ændre skrivemåde for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Ændre skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Fortryd skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Slet SupplerendeBynavn Fortryd Slet SupplerendeBynavn Service informationsmodel: SupplerendeBynavn Service Level Agreement (SLA): <skal fastlægges> Data til ajourføring trækkes fra WFS udstillingsservicen, hvor data ajourføres i nærrealtid Opret SupplerendeBynavn Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at oprette et nyt SupplerendeBynavn Input parametre: Obligatorisk: navn, Kommuneinddeling, virkningfra, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, status, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Valgfrit: 13 af 30

14 Output parametre: UUID registreringfra Returkoder: OK Ulovlig indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: Samme inddeling må ikke tidligere have været oprettet Status må ikke være angivet som henlagt eller nedlagt Postbetingelser: Nyt SupplerendeBynavn oprettet med det angivne indhold og uden geometri Sikkerhed: Ændret skrivemåde for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at give ny skrivemåde for et eksisterende SupplerendeBynavn til medsendt virkningfra Input parametre: Obligatorisk: UUID, navn, eksisterende virkningfra, eksisterende registreringfra, ny virkningfra, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, status, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Nyt registreringfra Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: UUID skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Status må ikke være angivet som henlagt eller nedlagt Eksisterende virkningfra og eksisterende registreringfra skal svare til nærmest foregående levende registrering i databasen Ny virkningfra angiver virkningstiden for det ændrede navn Postbetingelser: Ny post for SupplerendeBynavn UUID oprettet med det angivne navn og virkning Fra, status mv. 14 af 30

15 Sikkerhed: Ændret skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at give ny skrivemåde for et eksisterende SupplerendeBynavn til eksisterende virkningfra Input parametre: Obligatorisk: UUID, navn, eksisterende virkningfra, eksisterende registreringfra, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, status, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Ny registreringfra Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: UUID skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Status må ikke være angivet som henlagt eller nedlagt Kombinationen af eksisterende virkningfra og eksisterende registreringfra skal eksistere i databasen for den angivne UUID. Posten må ikke være mærket med registreringtil navn angiver den ændrede stavemåde for UUID Postbetingelser: Ny post for SupplerendeBynavn UUID oprettet med det angivne navn og virkning Fra, status mv. og ny registreringfra Eksisterende post for SupplerendeBynavn UUID er tilføjet registreringtil svarende til ny posts registreringfra Sikkerhed: Fortryd skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at fortryde en tidligere angivet skrivemåde for et eksisterende SupplerendeBynavn UUID til en eksisterende virkningfra 15 af 30

16 Input parametre: Obligatorisk: UUID, eksisterende virkningfra, eksisterende registreringfra, registrerings Aktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Ny registreringtil Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: UUID skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Kombinationen af eksisterende virkningfra og eksisterende registreringfra skal eksistere i databasen for den angivne UUID og ikke have registreringtil sat Postbetingelser: Eksisterende post for SupplerendeBynavn UUID er tilføjet registreringtil svarende til ny posts registreringtidfra. Bemærk at hvis sidste foregående handling til eksisterende virkningfra for pågældende SupplerendeBynavn (UUID) var en ændret skrivemåde for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid vil fortryd operation IKKE bringe tilstanden tilbage til tilstanden før førstnævnte operation, idet den tidligere post stadig vil optræde med registreringtil sat. Sikkerhed: Slet SupplerendeBynavn Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at slette (=lade udgå) et SupplerendeBynavn Input parametre: Obligatorisk: UUID, eksisterende virkningfra, eksisterende registreringfra, ny virkningtil, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Ny registreringfra Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl 16 af 30

17 Præbetingelser: UUID skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Kombinationen af eksisterende virkningfra og eksisterende registreringfra skal eksistere i databasen for den angivne UUID og være den højeste registreringfra på den højeste virkningfra registreret i databasen. Postbetingelser: Ny post for SupplerendeBynavn UUID er tilføjet med virkningtil sat Sikkerhed: Fortryd Slet SupplerendeBynavn Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at fortryde en Slet SupplerendeBynavn operation Input parametre: Obligatorisk: UUID, eksisterende virkningtil, eksisterende registreringfra, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Ny registreringfra Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: UUID skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Kombinationen af eksisterende virkningtil og eksisterende registreringfra skal eksistere i databasen for den angivne UUID Postbetingelser Eksisterende post for SupplerendeBynavn UUID er tilføjet registreringtil Sikkerhed: 3.2 SupplerendeBynavn Nye Navn: ADRdA_(ikke fastlagt) Formål: Denne service anvendes til at Få oplysninger om SupplerendeBynavn der endnu ikke har fået tildelt geometri 17 af 30

18 Understøttede processer: Vedligeholdelse af beskrivelser for objekttypen SupplerendeBynavn Liste over operationer/metoder: SupplerendeBynavn uden geometri Service informationsmodel: SupplerendeBynavn Service Level Agreement (SLA): <skal fastlægges> SupplerendeBynavn Nye Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at få en liste af SupplerendeBynavn der endnu ikke har fået tildelt geometri Input parametre: Output parametre: Liste med kombinationer af UUID, virkningfra, registreringfra, navn, status og Kommuneinddeling Returkoder: OK Teknisk fejl Præbetingelser: Postbetingelser: Sikkerhed: 3.3 SupplerendeBynavn Geometri Navn: ADRdA_(ikke fastlagt) 18 af 30

19 Formål: Anvendes til at tildele, opdatere eller slette geometrier tilhørende eksisterende SupplerendeBynavn. Et kald til service kan indeholde ønskede ændringer vedrørende flere SupplerendeBynavn. Ændringer for flere medsendte SupplerendeBynavn behøver ikke at være af samme ændringstype. Vær opmærksom på, at et SupplerendeBynavn på samme tid kan være repræsenteret ved flere adskilte enkeltgeometrier. Opdatering og sletning af geometrier kræver derfor, at man ud over det SupplerendeBynavn (= UUID) også medsender Dagiid, der angiver hvilken af eventuelt flere geometrier opdateringen vedrører. Man medsender kun de geometrier, der ønskes ændret. Ikke medsendte geometrier forbliver uændrede. Understøttede processer: Vedligeholdelse af geometriske beskrivelser for objekttypen SupplerendeBynavn Liste over operationer/metoder: Opret ny geometri til SupplerendeBynavn til ny virkningstid Ændret geometri for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Ændret geometri for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Slet geometri til Supplerende Bynavn eometri til Supplerende Bynavn Service informationsmodel: SupplerendeBynavn Service Level Agreement (SLA): <skal fastlægges> Opret ny geometri til SupplerendeBynavn til ny virkningstid Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at angive en ny geometri for et eksisterende SupplerendeBynavn til medsendt virkningfra Input parametre: Obligatorisk: UUID, geometri, ny virkningfra, registreringsaktoer, registrerings Forretningsomraade, registreringsforretningsproces, status, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse 19 af 30

20 Output parametre: Ny registreringfra Ny Dagiid Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: UUID skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Status må ikke være angivet som henlagt eller nedlagt Ny virkningfra angiver virkningstiden for den nye geometri Postbetingelser: Ny geometri for SupplerendeBynavn UUID oprettet som den angivne geometri og virkningfra, status mv. Dagiid samt registreringfra Sikkerhed: Ændret geometri for SupplerendeBynavn til eksisterende virkningstid Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at angive en ændret geometri for et eksisterende SupplerendeBynavn til eksisterende virkningfra Input parametre: Obligatorisk: UUID, Dagiid, eksisterende virkningfra, eksisterende registreringfra, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, status, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Ny registreringfra Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: Kombinationen af UUID og Dagiid skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Kombinationen af eksisterende virkningfra og eksisterende registreringfra skal eksistere i databasen for den angivne UUID geometri angiver den ændrede geometri for kombinatinen UUID og Dagiid 20 af 30

21 Postbetingelser: Ny post for SupplerendeBynavn UUID oprettet med den angivne geometri og virkningfra, status mv. og ny registreringfra Eksisterende post for SupplerendeBynavn UUID er tilføjet registreringtil svarende til ny posts registreringfra Sikkerhed: Ændret geometri for SupplerendeBynavn til ny virkningstid Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: Anvendes til at angive en ændret geometri for et eksisterende SupplerendeBynavn til ny virkningfra Input parametre: Obligatorisk: UUID, Dagiid, eksisterende virkningfratid, eksisterende registreringfratid, ny virkningtiltid, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, status, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Ny registreringfra Returkoder: OK Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: Kombinationen af UUID og Dagiid skal eksistere og referere til et SupplerendeBynavn Kombinationen af eksisterende virkningfra og eksisterende registreringfra skal svare til nærmes foregående levende registrering i databasen Ny virkningfra angiver virkningstiden for den ændrede geometri geometri angiver den ændrede geometri for UUID og Dagiid Postbetingelser: Ny post for SupplerendeBynavn UUID oprettet med den angivne geometri og virkningfra, status mv. og ny registreringfra Sikkerhed: Slet geometri til Supplerende Bynavn Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) 21 af 30

22 Formål: Anvendes til at slette en geometri for et SupplerendeBynavn Input parametre: Obligatorisk: UUID, Dagiid, eksisterende virkningfra, eksisterende registreringfra, registreringsaktoer, registreringsforretningsomraade, registreringsforretningsproces, virkningsaktoer, virkningsforretningshaendelse Output parametre: Ny registreringtil Returkoder: Ok Ulovligt indhold eller kombination af inddata angivet Teknisk fejl Præbetingelser: Kombinationen af eksisterende virkningfra og eksisterende registreringfra skal eksistere i databasen for den angivne UUID og Dagiid kombination og være den højeste registreringfra på den højeste virkningfra registreret i databasen for denne kombination. Postbetingelser: Eksisterende kombination af virkningfratid og registreringfratid forsynet med virkningtil Sikkerhed: 3.4 Gadepostnummer Områdeudvidelse Navn: ADRdA_(ikke fastlagt) Formål: Denne service anvendes til at angive, at området svarende til et bestemt gadepostnummer, skal udvides så det efterfølgende inkluderer eet bestemt medsendt adressepunkt, som det ikke inkluderede i forvejen. Virkningstidspunktet for ændringen vil altid svare til indsendelsestidspunktet. Understøttede processer: Vedligeholdelse af beskrivelser for objekttypen SupplerendeBynavn 22 af 30

23 Liste over operationer/metoder: Udvid område for gadepostnummer Service informationsmodel: Postnummer Service Level Agreement (SLA): <skal fastlægges> Udvid område for Gadepostnummer Navn: ADRdA_ (ikke fastlagt) Formål: At udvide området for et angivet (gade)postnummer således at medsendt (x,y) koordinat falder indenfor (gade)postnummerets område. Opdateringen sker alene ud fra oplysning om postnummer og (x,y) koordinat. Der medsendes ikke virkningstid, UUID eller Dagiid. Der sendes kvittering for at koordinaten for adressen er korrekt modtaget. Input parametre: postnummer koordinatsæt (x,y) Output parametre: Returkoder: OK X,y allerede inkluderet i postnummer postnummer eksisterer ikke Teknisk fejl Præbetingelser: Postnummer skal eksistere for registreringstidspunkt X,y må ikke i forvejen være inkluderet i gadepostnummers område Postbetingelser: Området for postnummer er udvidet til også at omfatte (x,y) Sikkerhed: 23 af 30

24 4. Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer 24 af 30

25 5. DAGI udstillingsservices 5.1 DAGI wfs services Navn: (ikke fastlagt) Formål: Udstilling af Dagi data Understøttede processer: Opslag i Dagi data Liste over operationer/metoder: I datafordeleren udstilles Dagi data via standard WFS services. Alle WFS services baserer sig direkte på datamodellen for dataudstilling. For at lette tilgangen til data udstilles data i forskellige afgrænsninger. Afgrænsningerne er ikke endeligt fastlagt, men vil stadig kunne specificeres anderledes. Afgrænsningerne sker i forhold til følgende parametre: Enkeltgeometrier (med Dagiid) vs multigeometrier Fuldt datasæt vs. Kun gældende dags dato I disse WFS services udstilles mindst mulighed for søgning på objektype, objekttype kombineret med BoundingBox og objekttype kombineret med sammensat attributsøgning Service informationsmodel: Dagi udstillingsmodel Service Level Agreement (SLA): 25 af 30

26 6. Udstillingsservices fra andre grunddatasystemer 6.1 ADRaU_Adresseregister (De præcise behov er endnu ikke fastlagt) Service Level Agreement (SLA): <navn på operation> (et afsnit pr. operation) Formål: Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: Output parametre: Returkoder: OK Teknisk fejl Præbetingelser: Postbetingelser: Sikkerhed: Udfyldes af serviceudbyder 26 af 30

27 7. DAGI hændelser 7.1 DAGI inddeling Hændelsesnavn: ADRdH_DAGIinddeling Sikkerhed Ingen Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Generelle egenskaber for alle beskeder Kan være: Sogneinddeling Kommuneinddeling Regionsinddeling Landsdel Afstemningsområde Opstillingskreds Menighedsrådsafstemningsområde Retskreds Politikreds Postnummerinddeling Supplerende bynavn UUID på det berørte objekt. (HttpURI som specificeret i IETF RFC 3986) Kan være: Foreløbig Forslag Henlagt Vedtaget Der kan foretages stedbestemmelse med følgende objekter: Inddelingens eget geoobjekt Forretningsområde: FORM: Opgave/aktivitet: Kan være: Navn Virkningstid Geometri Øvrige opdateringer CRUD operation Oprettet Opdateret Nedlagt Ekstra egenskaber for alle beskeder Forretningsdata 27 af 30

28 Navn før Navn efter VirkningFra før VirkningFra efter VirkningTil Forretningshændelse Sognekode Kommunekode Regionskode Kan være: fejlrettelsefip fejlrettelseøvrige FOTAjourføring indberetningip matrikulærajourføring systemetablering ændretbekendtgørelse Hvis Sogn Hvis Kommune Hvis Region Hvis Afstemningsområde Opstillingskredsnummer Hvis Opstillingskreds Valgkredsnummer Afstemningsområdenummer MRafstemningsområdenummer Storkredsnummer Valglandsdelsbogstav Politikredsnummer Myndighedskode Retskredsnummer Postnummer ergadepostnummer NUTS1 NUTS3 Delta geometri Hvis Opstillingskreds Hvis Menighedsrådsafstemningsområde Hvis Storkreds Hvis Valglandsdel Hvis Politikreds Hvis Politikreds eller Retskreds Hvis Retskreds Hvis Postnummer eller Samlepostnummer Hvis Postnummer Hvis Danmark Hvis Landsdel Markering af ændringsområde (beregnet af Datafordeleren) 28 af 30

29 8. Hændelser fra andre grunddatasystemer 8.1 DAR Husnummer/adgangsadresse Hændelsesnavn: ADRaH_HusnummerAdgangsadresse Sikkerhed Ingen Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Generelle egenskaber for alle beskeder Husnummer UUID Følgende status er kan forekomme: Foreløbig Foreslået Godkendt Gældende Henlagt Nedlagt Der kan foretages stedbestemmelse med følgende objekter: Kommune Adgangspunkt (geoobjekt) Postnummer Supplerende bynavn Afstemningsområde Sogn Menighedsrådsafstemningsområde Jordstykke Politikreds Retskreds Region Opstillingskreds Forretningsområde: n/a 29 af 30

30 Opgave/aktivitet: Ændringstype(r): Ændret adressebetegnelse Ændret adressepunkt o Adgangspunkt, vejpunkt Ændret DAGI tema reference Ændret BBR reference o Bygning, Teknisk anlæg Ændret Matrikel reference o Jordstykke Ekstra egenskaber for alle beskeder CRUD operation Oprettet Opdateret Nedlagt Genaktiveret Ændret attributter BFE Forretningsdata Før og efter værdi på alle ændrede attributter, ved oprettelse medsendes hele forretningsobjektet (alle attributter i udstillingsmodellen, inklusiv adgangspunkt, vejpunkt og referencer til DAGI inddelinger.) 30 af 30

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Grunddatabeskedmodel version 1.0

Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddatabesked Side: 1 Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddata-besked version 1.0 Beskedformatet er det samme for både beskeder, som genereres af datafordeleren på basis af data-opdateringer fra registrene,

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Hændelser på dåtåfordeleren

Hændelser på dåtåfordeleren Hændelser på dåtåfordeleren En kort introduktion til begreber og anvendelsesmuligheder SDFE version 1.0 24. oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Overordnet arkitektur... 2 Hændelsesbegrebet... 3 Forretningsmæssige

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere