Retsmedicinsk Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsmedicinsk Institut"

Transkript

1 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2002 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej Aarhus C 8240 Risskov Tlf Tlf Fax Fax

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 In Memoriam Professor Jørgen B. Dalgard... 6 Ledelse... 8 Personale Bygningsmæssige forhold Undervisning Retsmedicinsk Instituts personalepolitik Forskning Publikationer Kongresser og møder Kurser Forskningsområder og igangværende projekter Udvalgsarbejde og anden virksomhed Retsmedicinsk Instituts rekvirerede arbejde Retspatologisk Afdeling Retslægelige obduktioner Obduktioner begæret af statsadvokater Obduktioner begæret af Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber Dødsmåder Klager over sundhedspersonale, tilsynssager og lægefejl Identifikationer Findestedsundersøgelser Retslægelige ligsyn Andre undersøgelser Klinisk retsmedicin Kolposkopiske undersøgelser Retspatologiske effektundersøgelser Øvrige undersøgelser Udtalelsessager Fremmøde i retten Embedslægemøde Retskemisk Afdeling Retstoksikologiske undersøgelser Narkotikaundersøgelser

4 Udsendelsesliste

5 5

6 Forord Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, varetager som andre universitetsinstitutter undervisning og forskning, men indtager en særstilling ved at Statsobducenturet for Jylland er tilknyttet instituttet. Instituttets årsberetning vedrørende forskning og undervisning offentliggøres i Aarhus Universitets årsberetning. Denne afspejler ikke de mange andre aktiviteter, der finder sted ved et retsmedicinsk institut. Især savnes en mere detaljeret beretning om Statsobducenturets forhold, som udgør en væsentlig del af instituttets virksomhed. Der vil i denne årsberetning blive redegjort for instituttets undervisning, forskning og statsobducentur-virksomhed. Den døde instituttets tidligere leder, professor, dr.med. Jørgen Brems Dalgaard (s. 6). Året har været præget af en budgetanalyse, iværksat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Årsberetningen indeholder tillige indlæg vedrørende Retsmedicinsk Instituts Personalepolitik af vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby (s. 15). M. Gregersen 6

7 In Memoriam Jørgen B. Dalgaard Den sov professor i retsmedicin Jørgen B. Dalgaard stille ind i sit hjem. Jørgen B. Dalgaard blev født i Viborg, tog lægevidenskabelig embedseksamen i København 1943 og deltog som frivillig i Finlandskrigen. Han opholdt sig i Sverige fra , hvor han arbejdede på flere sygehuse og var tilknyttet Den Danske Brigade. JBD blev speciallæge i patologisk anatomi i 1951 og forsvarede samme år disputats om serumfosfatasestigningen ved obstruktions icterus. I de følgende år havde han ansættelser i retsmedicin og patologisk anatomi, bl.a. ved Mayo-klinikken og Gades Institut i Bergen. I 1959 blev Jørgen B. Dalgaard udnævnt til professor i et nyoprettet professorat i retsmedicin ved Aarhus Universitet og statsobducent for Nørrejylland. Han var dekan for det lægevidenskabelige fakultet Jørgen B. Dalgaards studenterforelæsninger var velbesøgte og spændende med fremvisning af dagsaktuelle cases krydret med anekdoter fra mange års erfaring. Generationer af læger fra Aarhus Universitet vil altid huske disse forelæsninger. Det var afgørende for Jørgen B. Dalgaard, at de studerende opfattede faget som et samfundsmedicinsk fag, og at de fik lært en retsmedicinsk tankegang, som kunne bruges i deres virke som læger. Jørgen B. Dalgaard var god til at oplære yngre læger, ikke alene i obduktionsteknik, men også i udfærdigelse af erklæringer. Disse skulle være logisk opbyggede, og hvert ord skulle vejes med henblik på efterforskning og senere retsligt brug. Det var ikke nok at fastslå dødsårsagen, men alle læsioner skulle vurderes med hensyn til betydning og opståelsesmåde. En oplæring alle, uanset fremtidige specialer, har haft stor glæde af. Jørgen B. Dalgaard forskningsmæssige indsats blev ofte drevet af harme eller indignation over de mange meningsløse dødsfald. Hans første store retsmedicinske arbejde var en analyse af 550 kuliltedødsfald ved ulykker, selvmord og drab i Jylland. Resultaterne blev offentliggjort i Acta Jutlandica i 1961, men hans fortjeneste lå specielt i formidlingen af resultaterne til befolkningen gennem aviser, foredrag m.v., ligesom han forstod at informere og påvirke politikere og embedsmænd, alt med henblik på at forhindre fremtidige dødsfald. Han har været medvirkende til, at kulilteforgiftninger er blevet sjældne i Danmark. I begyndelsen af 60erne kastede Jørgen B. Dalgaard sig med ildhu over det stærkt stigende antal trafikulykker, som han dagligt blev konfronteret med på sektionsstuen. JBD udtalte ofte det er ikke nok at tælle brækkede ribben, men han ville vide, hvorfor de opstod, og hvordan man kunne forhindre det i fremtiden. Også her forstod han at publicere resultaterne på en pædagogisk måde overfor befolkningen og ikke mindst politikerne. Han kunne som- 7

8 metider blive så ivrig, at resultaterne kom i dagspressen, før de fremkom i fagpressen. Hans særlige interesseområder, sikkerhedsseler, styrthjelme, knallert og cykelulykker samt hastighedsbegrænsning og spirituskørsel, har båret frugt og har sparet mange liv i trafikken. JBD var primus motor i oprettelsen af Dansk Trafikmedicinsk Selskab med samarbejde til andre skandinaviske trafikmedicinske selskaber. Jørgen B. Dalgaard gik også aktivt ind i det samfundsproblem, der opstod i slutningen af 60erne, med misbrug af hash og narkotika, hvor han medvirkede til bestemmelsen om, at alle narkomaner skulle obduceres og have foretaget retskemisk undersøgelse, hvilket fortsat er af stor betydning for vor viden om narkotikamisbruget. Det nordiske samarbejde har altid haft Jørgen B. Dalgaards store interesse og bevågenhed. Han har fra første færd været med i de nordiske retsmedicinske møder og kongresser, som han også deltog i efter pensionering i Han var æresmedlem i Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Selskab for Trafikmedicin og Ulykkesforebyggelse samt de øvrige nordiske trafikmedicinske selskaber. Det var aldrig kedeligt at være sammen med Jørgen B. Dalgaard. Alle medarbejdere husker de mange institutudflugter med kreative og pudsige indfald. Trods legemlige sygdomme efter pensioneringen bevarede han sit intellekt og fortsatte med at interessere sig for det fag, han havde viet sit liv. Han udgav bl.a. bogen Retsmedicinske Epistler og var aktiv til det sidste med nye publikationer. Æret være Jørgen B. Dalgaards minde. 8

9 Ledelse Retsmedicinsk Institut er et universitetsinstitut og er derfor omfattet af Universitetsloven. Loven af 1993 medførte betydelige ændringer i universitetets, fakulteternes og institutternes ledelsesform. For Retsmedicinsk Institut gælder endvidere Bekendtgørelse om de retsmedicinske institutter i København, Odense og Aarhus af Ifølge denne er professoren i retsmedicin også statsobducent og institutleder, medens vicestatsobducenterne er stedfortrædere. Instituttet har valgt indtil videre ikke at have nogen bestyrelse. Ledelsen af undervisning og forskning foregår i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dekanen. Med hensyn til det rekvirerede arbejde og den økonomiske ledelse arbejder lederen tæt sammen med vicestatsobducenterne Annie Vesterby og Peter Leth, Retspatologisk Afdeling, lektor Elisabet Kaa vedrørende ledelsen af Retskemisk Afdeling, og med Aarhus Universitets Budgetkontor ved kontorchef Kirsten Skjødt. Instituttets sagsbehandler var i 2002 fuldmægtig Anders Moestrup. Instituttets regnskaber varetages af overassistent Vivi Vendebæk i samarbejde med Aarhus Universitets Regnskabsafdeling ved regnskabschef Torben Jensen. Ved instituttet findes følgende udvalg: Samarbejdsudvalg: Fra ledelsens side: Markil Gregersen (formand), Annie Vesterby, Peter Leth og Elisabet Kaa. Fra medarbejdersiden: Rasmus Telving (næstformand) og Carsten Hansen fra Retskemisk Afdeling, Jytte Banner Lundemose og Eva Olesen fra Retspatologisk Afdeling. Sikkerhedsudvalg: Peter Leth (formand), Elisabet Kaa, Inge Korup, Karsten Mildahl Nielsen. Byggeudvalg: Ingrid Bayer Kristensen (formand), Carsten Hansen, Allan Laursen, Inge Korup. EDB-udvalg: Markil Gregersen, Peter Leth, Kirsten Lønskov, Ole Lundskov, Carsten Hansen, Rasmus Telving. Kodeudvalg: Kodeudvalget er et fælles udvalg i samarbejde med de øvrige retspatologiske afdelinger. Aarhus-udvalget består af: Markil Gregersen, Peter Leth, Ole Lundskov, Ina Eltang og Kirsten Lønskov. Odense er repræsenteret ved Jørgen Thomsen og Solveig Wandorf, København ved Hans Petter Hougen, Niels Lynnerup, Anette Teller og Steen Lærke. Medarbejdermøder: Instituttet tilstræber at afholde et møde to-tre gange årligt, hvor samtlige medarbejdere deltager. I februar afholdtes et møde, hvor Peter Leth og Mette Findahl Andreasen fortalte om kvalitetssik- 9

10 ring på hhv. retspatologisk og retskemisk afdeling. Tillige gav Peter Leth et referat fra en tur til Jamaica, hvor han som observatør for Amnesty International overværede obduktionen af 7 unge mænd, som var blevet skudt af Jamaican Constabulary Force. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS): Der afvikles årligt MUS-samtaler, disse foretages af Elisabet Kaa på Retskemisk Afdeling og af Annie Vesterby på Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin. 10

11 Personale Institutleder: Professor, statsobducent, dr.med. Markil Gregersen Stedfortrædere: Vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby Charles Vicestatsobducent, ph.d. Peter Leth Afdelingsleder: Lektor, lic.pharm. Elisabet Kaa. Personaleforbrug: Ordinært aflønnet personale Videnskabeligt personale: 2,6 årsværk. Teknisk-administrativt personale: 5,0 årsværk, heraf 0,99 akademisk TAP-årsværk. Personale, aflønnet af rekvireret arbejde Videnskabeligt personale: 4,8 årsværk. Teknisk-administrativt personale: 24,1 årsværk, heraf 5,89 akademisk TAP-årsværk. Videnskabeligt personale Retspatologisk afdeling: Læge Peter Eugen Bruvik-Ruhlmann (til ), læge June Anita Ejlersen, lektor, speciallæge i patologisk anatomi Poul Frederiksen (til ), professor, dr.med., statsobducent Markil Gregersen, læge Marlene Kanstrup ( ), lektor, speciallæge i patologisk anatomi Ingrid Bayer Kristensen, vicestatsobducent, speciallæge i patologisk anatomi, ph.d. Peter Mygind Leth, lektor, speciallæge i patologisk anatomi, ph.d. Jytte Banner Lundemose, læge Søren Johan Mikkelsen (til ), læge Hans Jacob Teglers Nielsen (til ), læge Marianne Cathrine Rohde (fra ), vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby. Speciallæger ved Retsmedicinsk Instituts Regionalafsnit Aalborg/Herning: Marja den Engelsman, Niels Holm-Nielsen, John Jakobsen (fra ), Steen Bo Kalms, Kim Mølenberg, Agnete Tophøj (til ), Anders Ole Agger (til ), Anna Bæk (til ), Erik Damberg (fra konsulent), Jens Misfeldt (til ), Bent Conrad Pedersen (til ). 11

12 Videnskabeligt personale Retskemisk afdeling: Cand.polyt., ph.d. Mette Findal Andreasen, cand.pharm. Claus Dragsholt (til ), cand.scient., ph.d. Mogens Johannsen, lektor, speciallæge i klinisk kemi Axel Carsten Hansen, afdelingsleder, lektor, lic.pharm. Elisabet Kaa, cand.scient. Anette Panduro Falcher Petersen, cand.pharm. Ingrid Rosendal (til ). Teknisk-administrativt personale Retspatologisk afdeling: Kontorpersonale: Overassistent Lis Dupont Birkler, kontorfuldmægtig Ina Eltang, kontorfuldmægtig Kirsten Lønskov, overassistent Birgitte Skovgaard Outzen, overassistent Alice Tonsgaard, overassistent Vivi Melgaard Vendebæk. Laboratoriepersonale: Bioanalytiker Jytte Dreyer Jakobsen, bioanalytiker Eva Olesen. Institutbetjente: Institutbetjent Arne Ernst, institutbetjent Allan Laursen, ledende institutbetjent Karsten Mildahl Nielsen. EDB-medarbejder: Ole Lundskov. Sprog- og virksomhedspraktikant: Iuri Podgorbunschih (til ). Teknisk-administrativt personale Retskemisk afdeling: Kontorpersonale: Overassistent Laila Kearney, overassistent Vivi Melgaard Vendebæk. Laboratoriepersonale: Laboratoriefunktionær Peter Nyborg Andersen (fra ), laboratoriefunktionær Ulla Hanten (til ), laboratoriefuldmægtig Ulla Mejlvang Jensen, laboratorietekniker Per Kastrupsen (til ), laboratoriefuldmægtig Inge Korup, laboratorietekniker Brian Nielsen, laboratorietekniker Dorthe Lyhne Pedersen (fra ), laboratorietekniker Lone Støvring Rattenborg (fra ), laboratoriefunktionær Susanne Lysdahl Røberg, laboratoriefunktionær Ken Rønnov Schneider (til ), laboratoriefunktionær Janni Ankerstjerne Sørensen, laboratorieoverassistent Rasmus Telving, afdelingslaborant Marianne Vogel. Ph.d.-studerende: Kiropraktor Lars Uhrenholt (fra ). Forskningsårs-studerende: Asser Hedegård Thomsen (fra ). 12

13 Bygningsmæssige forhold Instituttets retspatologiske afdeling har til huse i Aarhus Kommunehospitals gamle patologiskanatomiske institut, hvor der findes kontorer, personundersøgelsesrum og histologiske laboratorier samt værksted. Obduktionerne finder sted i den lille sektionsstue på Aarhus Kommunehospitals Patologiske Institut, ligesom man anvender dette instituts store sektionsstue, morgue og genkendelsesrum. På grund af dårlige pladsforhold benytter instituttet stadig to "skurvogne" til kontorer og spise/mødefaciliteter. Den retskemiske afdeling har til huse i en laboratoriebygning på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Der er således en afstand på ca. 3 km mellem de to afdelinger. De bygningsmæssige forhold for den retspatologiske afdeling er fortsat stærkt kritisable. Bygningerne er alt for små og opfylder langtfra de krav, der stilles til arbejdssikkerhed, retssikkerhed og en fornuftig arbejdsgang for personalet. Det bør tilføjes, at også den retskemiske afdeling mangler plads. Instituttet har gennem mange år påpeget de dårlige bygningsmæssige forhold over for Det sundhedsvidenskabelige Fakultet og Rektor samt Undervisningsministerium og Justitsministerium. Instituttet og Teknisk Forvaltning, Aarhus Universitet, udarbejdede i 1994 en dimensioneringsanalyse. På trods af, at et nyt retsmedicinsk institut var Aarhus Universitets højest prioriterede bygningsønske i 1982, er det først lykkedes at få ydet en bevilling til bygning af et nyt institut på Skejby Sygehus medio Af administrative grunde blev konkurrenceprogrammet for byggeriet først udbudt i EU-licitation i efteråret Valg af arkitekt og rådgivende ingeniørfirma fandt sted medio 2001, men byggesagen har siden været præget af stor usikkerhed. Den oprindelige plan med et statsligt byggeri på Skejby Sygehus har måttet opgives, og man har i stedet arbejdet med en leje-løsning med amtet som bygherre og ejer af et kommende retsmedicinsk institut. Ved årets udgang var forholdene fortsat uafklarede, men det kan tilføjes, at der medio 2003 synes at være sket et endeligt gennembrud, således at den egentlige byggefase kan påbegyndes i slutningen af

14 Undervisning Prægraduat undervisning: De medicinske studerende modtager undervisning i retsmedicin på 2. del. Der afholdes 40 forelæsninger samt demonstrationer. Tillige fungerer instituttet som vejleder for forskningsmetodologistuderende. Formålet med undervisningen i retsmedicin er at bibringe de studerende kendskab til medicinallovgivning, klinisk retsmedicin og dødsmåder, dødsårsager, dødsmekanismer m.m., således at de kan forholde sig til retsmedicinske problemstillinger i hverdagen. Gæsteforelæsere: Afdelingsleder, dr.med. Niels Morling, Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, København, og dr. Astrid Heger, University of Southern California, Los Angeles, USA. Eksamen i retsmedicin: Ved vintereksamen 2001/-02 er eksamineret 111 studerende, ved sommereksamen 2002 er eksamineret 109 studerende. Der afholdes endvidere skriftlig eksamen i medicinallovgivning for udenlandske læger, der søger autorisation i Danmark. Postgraduat undervisning: M. Gregersen har undervist i almen medicin, otolaryngologi og patologisk anatomi. I. Bayer Kristensen har undervist ved Sundhedsstyrelsens teoretiske A-kursus i administrativ medicin. A. Vesterby har undervist ved efteruddannelse af Grønlands Politi i seksuelle overgreb mod børn, samt på Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi s Efteruddannelseskursus: Børn- og ungegynækologi. Instituttets medarbejdere har deltaget i undervisningen ved Dansk Selskab for Retsmedicin's efteruddannelseskurser i klinisk retsmedicin samt i postgraduat kursus for personale ved Center for Voldtægtsofre og for læger ved Retsmedicinsk Instituts regionalafsnit i Aalborg og Herning. Forskeruddannelse: Instituttet har haft 1 ph.d-studerende: Kiropraktor Lars Uhrenholt med emnet: Morfologi og patoanatomi af halscolumnas facetled hos trafikdræbte, specielt med henblik på whiplashtraumet et patoanatomisk og billeddiagnostisk studie. Vejledere: Professor, dr.med. Flemming Melsen, Patologisk Institut, Aarhus Amtssygehus, overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk Afdeling, Aarhus Kommunehospital, Markil Gregersen og Annie Vesterby. - samt 1 forskningsårsstuderende: 14

15 Lægestuderende Asser Hedegård Thomsen med emnet: Kuliltedødsfald i Danmark i en 5-årig periode i 1990 erne. Vejleder: Markil Gregersen. Gæstestuderende/gæsteforskere: Instituttet har ikke haft gæstestuderende eller gæsteforskere i

16 Retsmedicinsk Instituts personalepolitik af vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby Den 28. november 2001 nedsatte Samarbejdsudvalget ved Retsmedicinsk Institut en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til instituttets personalepolitik. Arbejdsgruppen kom til at bestå af VIP- og TAP-personale fra såvel den retskemiske som den retspatologiske afdeling (Annie Vesterby, Carsten Hansen, Karsten Mildahl Nielsen, Rasmus Telving, Eva Olesen og Lis Birkler, som også har fungeret som gruppens sekretær). Det første møde blev afholdt den , og der blev fastsat en deadline på forslagets færdiggørelse til Arbejdsgruppen holdt efterfølgende 8 møder, og det endelige forslag blev færdigt den , og dette blev efter små ændringsforslag godkendt i Samarbejdsudvalget. Retsmedicinsk Instituts Personalepolitik afviger ikke fra Aarhus Universitets Personalepolitik, der blev vedtaget af Universitetets Hovedsamarbejdsudvalg den RI s Personalepolitik er afpasset efter Retsmedicinsk Instituts særlige forhold, herunder at Retsmedicinsk Institut består af 2 næsten selvstændige fungerende afdelinger, den retskemiske og den retspatologiske, hvorunder klinisk retsmedicin hører, og at hovedparten af instituttets virksomhed vedrører rekvirerede opgaver fra justitsvæsenet, og i mindre grad universitetsmæssige opgaver. Instituttets personalepolitik er således udarbejdet ud fra den forudsætning, at instituttet som universitetsinstitut er forpligtet til at udføre forskning og undervisning samt rekvireret arbejde for retsvæsenet m.v., og på grundlag af Retsmedicinsk Instituts overordnede målsætninger om, at 1. udføre samt synliggøre og styrke forskningen på højt niveau, og i denne sammenhæng tiltrække forskningsstuderende. 2. give, synliggøre og styrke præ- og postgradual undervisning og uddannelse i retsmedicin. 3. udføre rekvireret arbejde for retsvæsenet m.v. af høj standard og en kvalitet, som mindst er på samme niveau som sammenlignelige institutter i ind- og udland. 4. at kvalitetssikre og udvikle arbejdet på Retsmedicinsk Institut. 5. at have en personalepolitik, der under hensyntagen til ovennævnte gør Retsmedicinsk Institut til en god arbejdsplads, hvor der tages vidtgående hensyn til medarbejdernes trivsel, udvikling og rettigheder. RI s Personalepolitik har til formål at sikre den gode arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel, udvikling, rettigheder og pligter går op i en højere enhed under udførsel af de opgaver, som man er sat til at løse. Det er en skriftlig tilkendegivelse, om de forventninger ledelse og medarbejdere 16

17 har til hinanden, og det er et udtryk for, at et godt arbejdsmiljø skabes af ledelse og medarbejdere i fællesskab. Personalepolitikken er da også udarbejdet af ledelse og medarbejdere i fællesskab, og er udtryk for RI s holdninger til en række personalemæssige forhold, der vedrører ledelse, information, kommunikation, ansættelse, introduktion, arbejdsmiljø, MUS-samtaler og kompetenceudvikling, fratrædelse m.v. Det er hensigten, at der skal ske en løbende revidering af det personalepolitiske dokument for at holde ledelse og medarbejdere faste i, at personalepolitikken er dynamisk, at medarbejderne er den største og væsentligste ressource, som det er vigtigt at fastholde, motivere, videre uddanne og skabe trygge forhold for, for at kunne løse de til enhver tid stillede opgaver på et højt kvalificeret niveau. Det personalepolitiske dokument er i denne sammenhæng et vigtigt redskab. 17

18 Forskning Indledning Et vigtigt grundlag for instituttets forskning er de sager eller det materiale, som undersøges under rekvireret arbejde (statsobducenturet). På grund af instituttets størrelse og særlige materiale må denne forskning drives i samarbejde med andre institutter eller afdelinger i ind- og udland. I den retskemiske afdeling er forskningen især baseret på materiale vedrørende forgiftninger samt undersøgelse af narkotika. I den retspatologiske afdeling har forskningen koncentreret sig om ulykkesanalyse, herunder børnedødsfald, brande, epidemiologiske og metodologiske undersøgelser vedrørende pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS), udviklingen i vold, patologiskanatomiske og retspatologiske emner, herunder åreforkalkningsbetingede lidelser, karforandringer og knogler. Forsknings- og undervisningsmidler (forbrug) Ordinær virksomhed (løn og drift): Fondsfinansieret virksomhed Dagmar Marshalls Fond: Fedtenzymdefekter ved spædbarnsdød (Jytte Banner Lundemose) Dagmar Marshalls Fond: SIDS-relation til fald i incidensen efter ændring af liggestillingen (Jytte Banner Lundemose) EU generelt: Profiling of amphetamine (Elisabet Kaa) L.F. Foghts Fond: SIDS-relationer til fald i incidens (Jytte Banner Lundemose) Sundhedsstyrelsen: Elisabet Kaa (Elisabet Kaa) Sundhedsstyrelsen: Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau (Elisabet Kaa)

19 Publikationer Brink, O.; Bitch, O.; Petersen, K.K.; Charles, A.Vesterby: Two decades of violence. A cohort study from the Danish municipality of Aarhus. Danish Medical Bulletin;49 (1): 64-67, Brink, O.; Bitch, O.; Petersen, K.K.; Charles, A.Vesterby: Vold i Århus gennem to årtier. Ugeskr. Læger; 164(8): , Cole, M.D.; White, P.; Finnon, Y.; Ballany, J.; Stevenson, S.; Sippola, E.; Jalava, K.; Aalberg, L.; Kärkkäinen, T.; Bertler, C.; Dahlen, J.; Andersson, K.; Jonsson, S.; Margot, P.; Lock, E.; Dujourdy, L.; Huizer, H.; Poortman-Van der meer, A.; Lopes, A.; Kaa, E.: Development of a harmonised method for the profiling of amphetamines. Project SMT-CT EU, Bruxelles; pages, Gregersen, M.; Charles, A.Vesterby, Kristensen, I.B.: Jørgen Brems Dalgaard in memoriam. Nordisk Rettsmedisin; 8 (4): 82, Gregersen, M.; Charles, A.Vesterby, Kristensen, I.B.: Jørgen Brems Dalgaard in memoriam. Ugeskr Læger; 164(33): 3890, Hjortshøj, S.P.; Busk, M.; Gregersen, M.: Takayasus arteriitis. En usædvanlig årsag til AMI og pludselig død hos en ung mand. Ugeskr Læger; 164 (25): , Johansen, S.S.; Hansen, A.C.; Müller, I.B.; Lundemose, J.B.: Three fatal cases of PMA and PMMA poisoning in Denmark. Nordisk Rettsmedisin; 8 (2/3): 29-56, Kaa, E.: Ecstasy in Denmark Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet: 1-18 pages, Kaa, E.; Nielsen, E.; Rollmann, D.; Findal Andreasen, M.; Breum Nielsen, I.: Narkotika på gadeplan Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet: 1-21 pages, Nielsen, L. Aa.; Mikkelsen, S.J.; Charles, A.Vesterby: Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae hos seksuelt misbrugte børn i Jylland. Ugeskr Læger; 164 (49): ,

20 20

21 Kongresser og møder Instituttets medarbejdere har i 2002 ydet bidrag til og deltaget i følgende kongresser, symposier m.v.: American Academy of Neurology, Annual Meeting, Denver, Colorado, USA. Deltager: S. Tigaran Foredrag: S. Tigaran, S. Dalager-Pedersen, U. Baandrup, A. Vesterby: Sudden Unexpected Unexplained Death in Epilepsy Post-Mortem Evidence for Malignant Arrhytmias. Brandskolen i Århus: Konference om ældre og brand. Århus. Deltager: P. Leth (medarrangør) Foredrag: P. Leth Brandvæsenet i Hillerød: Konference om ældre og brand. Hillerød. Deltager: P. Leth (medarrangør) Foredrag: P. Leth Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Århus. Deltager: A. Vesterby Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Årsmøde. Århus. Deltager: I. Bayer Kristensen Poster: J.L. Thomsen, I. Bayer Kristensen, H. Nielsen: Lipidindholdet i den Diabetiske fedtnyre. Foredrag: K. Melgaard, T. Steiniche, F. Zucchi, F. Melsen og A. Vesterby: Knoglevolumen, -struktur og remodellering hos patienter med kronisk alkoholmisbrug. Foredrag: S. Dalager-Pedersen, S. Tigaran, A. Vesterby, U. Baandrup: Epilepsi, myocardiefibrose og pludselig uventet død er der en sammenhæng? Dansk Selskab for Retsmedicin. Kursus: Overgreb mod børn. Odense. Deltagere: J. Ejlertsen, M. Kanstrup, P. Leth, M. Rohde, A. Vesterby Dansk Selskab for Retsmedicin. Virusdiagnostik. Forårsmøde. Århus. Deltager: P. Frederiksen, M. Gregersen, I. Bayer Kristensen Dansk Pædiatrisk Selskab. Tværfaglig temadag: Børn udsat for seksuelt overgreb. Deltager: A. Vesterby 21

22 Expert Seminar CASE-project. Linköping, Sverige. Deltager: E. Kaa Expert Seminar CASE-project. Haag, Holland. Deltager: E. Kaa Høring om voldsramte familiesammenførte kvinder. Landstingssalen, Christiansborg. Deltager: J. Banner Lundemose Nordisk DVI (Disaster Victim Identification) møde. København. Deltager: M. Gregersen Nordisk Ekspert Konference. Oslo, Norge. Deltager: M. Johannsen Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt. Oslo, Norge. Deltagere: S. Mikkelsen, A. Vesterby Foredrag: A. Vesterby, S. Mikkelsen, L. Aagaard: Den retsmedicinske undersøgelse og erklæring i sager om seksuelt misbrug af børn. Foredrag: S. Mikkelsen, L. Aagaard, A. Vesterby: Seksuelt overførte sygdomme hos seksuelt misbrugte børn. Nordisk Laborantkongres i Human Genetik. Århus. Deltager: M. Gregersen Foredrag: M. Gregersen: Retsmedicinsk identifikation. Nordisk Rettstoksikologisk Møte. Oslo, Norge. Deltagere: M.F. Andreasen, A.C. Hansen, M. Johannsen, A.P.F. Petersen PTN møde. Tallinn, Estland. Deltager: M.F. Andreasen Seminar on Paleoepidemiology. Antropologisk Database. Odense. Deltagere: P. Leth, L. Warner Boel SMT Management Meeting. Profiling of Amphetamines. Bruxelles, Belgien. Deltager: E. Kaa SMT Management Meeting. Profiling of Amphetamines. Nice, Frankrig. Deltager: E. Kaa 22

23 SMT Management Meeting. Profiling of Amphetamines. Oslo, Norge. Deltager: E. Kaa 8th Meeting ENFSI WGDRUGS. Oslo, Norge. Deltagere: M.F. Andreasen, M. Johannsen, E. Kaa 14th Meeting of Standing Commitee on Disaster Victim Identification, Interpol. Lyon, Frankrig. Deltager: M. Gregersen 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences. Montpellier, Frankrig. Deltagere: P. Bruvik-Ruhlmann, M. Gregersen, I. Bayer Kristensen Poster: P. Bruvik-Ruhlmann, I. Bayer Kristensen, K.R. Nielsen: Suicide among elderly people in a Danish County. Poster: J.L. Thomsen, H. Nielsen, I. Bayer Kristensen: The Fatty kidney in Diabetics. Abnormal Lipid Contents. Poster: B. Kringsholm, J. Jakobsen, B. Sejrsen, M. Gregersen: Unidentified bodies/skulls found in Danish waters Poster: M. Gregersen, E. Jensen: Blood transported by insects. New aspects of forensic entomology. Flere af instituttets medarbejdere har tillige afholdt foredrag i foreninger m.m. 23

24 Kurser Analytical instruments: Videregående kursus i Saturn GC/MS (del 2): Deltagere: M.F. Andreasen, A.C. Hansen, M. Johannsen, E. Kaa, A.P.F. Petersen, I. Rosendal Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi: Leverpatologi, Aalborg. Deltagere: M. Gregersen, I. Bayer Kristensen, J. Banner Lundemose, A. Vesterby Lægeforeningen: Ledelsesudvikling for lægelige chefer (Olau IV). Middelfart. Deltager: A. Vesterby Lægekredsforeningen, Uddannelsesudvalget: Vejlederkursus for læger. Deltager: P. Bruvik-Ruhlmann MS Consult: HPLD Operatør/vedligeholdelse: Deltagere: M.F. Andreasen, M. Johannsen, E. Kaa Red Barnet: Høring: Børn og lovgivningen. Christiansborg. Deltager: A. Vesterby Statsbiblioteket: Litteratursøgning. Århus. Deltager: M. Kanstrup STTC: Kemometrikursus. Allerød. Deltager: M. Johannsen Training Course: Medical evaluation of children/sexual abuse. Childrens Hospital, San Diego, California, USA. Deltager: A. Vesterby Waters: LC-MS Brugerkursus. Hedehusene. Deltager: A.P.F.Petersen Waters: Seminar om Effektiv HPLC metodeudvikling og validering. Aarhus. Deltagere: A.C. Hansen, A.P.F. Petersen Aarhus Universitet: Effektiv brug af digitale billeder i undervisningen. Deltager: J. Banner Lundemose 24

25 Aarhus Universitet: Introduktionskursus. Deltager: M.F. Andreasen Aarhus Universitet: Introduktionskursus i sundhedsvidenskabelig forskning. Forskerkursus. Deltagere: M. Kanstrup, S. Mikkelsen, M. Rohde Aarhus Universitet: Kursus i PowerPoint. Deltager: A. Vesterby Aarhus Universitet: Kursus i videregående brug af regneark i den medicinske forskning. Deltager: M.F. Andreasen Aarhus Universitet: Principper for datadokumentation I, II, III. Forskerkursus. Deltager: S. Mikkelsen Aarhus Universitet: Præsentation af forskningsdata med PowerPoint. Forskerkursus Deltagere: P. Bruvik-Ruhlmann, P. Leth Aarhus Universitet: Windows, grundkursus og god datahygiejne. Forskerkursus. Deltagere: P. Bruvik-Ruhlmann, M. Rohde Det Teknisk-Administrative Personale på det retspatologiske afsnit har deltaget i følgende kurser og møder: Kapelkursus for portører (Hvidovre Hospital). Servicepsykologi 3 (Aarhus Universitet). Psykisk arbejdsmiljø for sikkerhedsfolk (temadag) (Aarhus Universitet). Eksterne midler, Sandbjerg (Aarhus Universitet). Fra WordPerfect til Word2000 (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Fra QuattroPro til Excel2000 (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Engelsk HF-niveau (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Det Teknisk-Administrative Personale på det retskemiske afsnit har deltaget i følgende kurser og møder: HPLC Operatør/vedligeholdelse (MS consult). Videregående kursus i Saturn GC/MS (del 2) (Analytical Instruments, Værløse). Datanom basisfag m/java (Aarhus Købmandsskole). Programkonstruktion I m/java (Aarhus Købmandsskole). Kursus i anvendelse af EDB i akkrediteret kalibrering og prøvning (DANAK). Seminar om Effektiv HPLC metodeudvikling og validering (Waters, Århus). LC-MS Brugerkursus (Waters, Hedehusene). ETB opdatering (Word) (Aarhus Universitet). PØS begynder (Aarhus Universitet). Workshop i KAOS/PØS (Aarhus Universitet). Lær god kommunikation på nettet (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Engelsk sprogbrug videnskabelige artikler, rapporter m.m. (Aarhus Universitet). 25

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicinsk Institut Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2001 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej 2 8000 Aarhus C 8240 Risskov Tlf. 86 12 56 77 Tlf. 86 17 53 22

Læs mere

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicinsk Institut Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2003 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej 2 8000 Aarhus C 8240 Risskov Tlf. 86 12 56 77 Tlf. 86 17 53 22

Læs mere

Institut for Retsmedicin Årsberetning 2014

Institut for Retsmedicin Årsberetning 2014 Institut for Retsmedicin Årsberetning 2014 Institut for Retsmedicin i Aarhus varetager retsmedicinske myndighedsopgaver for politikredsene i Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Sydøstjylland.

Læs mere

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicinsk Institut Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2005 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej 2 8000 Aarhus C 8240 Risskov Tlf. 86 12 56 77 Tlf. 86 17 53 22

Læs mere

Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen. Viden om drab

Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen. Viden om drab Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen Viden om drab Aarhus Universitetsforlag Viden om drab Viden om drab Redigeret af Ole Ingemann Hansen Karen Klitgaard

Læs mere

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicinsk Institut Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2000 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Finsensgade 15 Skovagervej 2 8000 Aarhus C 8240 Risskov Tlf. 86 12 56 77 Tlf. 86 17 53 22 Fax. 86

Læs mere

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007 Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N - Tlf. 8942 9800 Retspatologisk afdeling: Fax

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig lektor,, Århus

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Dansk Selskab for Retsmedicin

Dansk Selskab for Retsmedicin Sundhedsudvalget 2010-11 L 169 Bilag 13 Offentligt Dansk Selskab for Retsmedicin Folketingets Sundhedsudvalg Vedr.: L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2006 2 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2006 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej 2

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. Information til pårørende. De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin

Når der skal foretages retslægelig obduktion. Information til pårørende. De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin Når der skal foretages retslægelig obduktion Information til pårørende De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin Kontaktoplysninger Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

INSTITUT FOR RETSMEDICIN

INSTITUT FOR RETSMEDICIN Mål- og handleplaner for INSTITUT FOR RETSMEDICIN Mål og Handleplan, Institut for Retsmedicin Side 1 1. Beskrivelse af instituttet i ord og væsentligste nøgletal Instituttet blev et samlet institut ved

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 211 Narkotika på gadeplan 21 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus/Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 491 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. februar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor?

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor Lisa Bendroth-Asmussen 1 Introduktion Obduktion eller ej? Sundhedsloven Tilladelse til obduktion Udfyldelse af papirer

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2008 1 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2008 Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N - Tlf. 8942 9800 Retspatologisk Afdeling:

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 7 Narkotika på gadeplan 6 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika på gadeplan

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

LIGSYN OG OMSORG FOR LIG. Forelæsningsnoter. Tilknyttet love og vejledning.

LIGSYN OG OMSORG FOR LIG. Forelæsningsnoter. Tilknyttet love og vejledning. LIGSYN OG OMSORG FOR LIG Seija Ylijoki Sørensen 1.reservelæge, tandlæge, ph.d. stipendiat Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet www.forens.au.dk Forelæsningsnoter Tilknyttet love og vejledning http://www.sst.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2005 Narkotika på gadeplan 2004 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog:

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog: Civilafdelingen Dato: 4. maj 2015 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 1564797 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn R E F E R A T af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn onsdag den 12. december 2007 kl.15.15 Til stede:

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere