Årsrapport Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus."

Transkript

1 Årsrapport 2007 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

2 Indhold I Organisation, ledelse, administration og personale 3 Strukturplanen, daglig ledelse, personale, udvalg, økonomi og budget, eksterne midler, administrative sager, udlån, ophavsret, tjenesterejser, ekstern mødedeltagelse, feltarbejde, Museumsnævnet, medlemskaber af eksterne råd, nævn, udvalg, fonde, kommissioner etc., biblioteket II Bygninger 10 Udstillingslokaler, udvendig vedligehold, værksted, B-43, varmeinstallationer, asfaltering, det gamle fyrrum, det røde pakhus III Samlinger 11 Kunst og andet, gaver, udlån IV Uddannelse, kurser, forskning og formidling 11 Projekter, forskning, kurser, konferencedeltagelse, publikationer, formidling, undervisnings- og censorvirksomhed, forsknings- og studiebesøg V Udstillinger 15 Permanente udstillinger, særudstillinger, rundvisninger, besøgstal, kiosk VI Forhistorie & Fredning 17 Antikvariske opgaver, Grønlands Fortidsmindearkiv (GFA), arealansøgninger, vandkraft-, råstof- og miljøsager, verdensarvs-område, ruinpleje, arkæologiske undersøgelser, besigtigelser og udgravning, arealtildelinger, diverse rapporter, monitering og tilsyn, bygningsfredninger, fredningsproblematikken i Nationalparken, tilsyn VII Dokumentation & Bevaring 21 Genstandsregisrering, museumstekniker, konserveringsafdelingen, deponering, konsulentarbejde VII Arkivet 22 Flytning, personale, besøg, forespørgsler, magasiner og tilgang, tilsyn og konsulentvirksomhed 2

3 I. Organisation, ledelse, administration og personale Strukturplanen NKA er opdelt på 7 hovedområder: 1) Daglig ledelse, 2) Administration, 3) Bygninger, 4) Dokumentation & Bevaring, 5) Forhistorie & Fredning, 6) Historie, Kunst & eformidling, og endelig 7) Arkivet. Daglig ledelse NKA ledes af en direktør, som indgår i ledergruppen med souschefen og førstearkivaren. Direktøren er nærmeste foresat for medarbejderne under afdelingen for Historie, Kunst & eformidling, Bygninger, samt Administration. Souschefen er nærmeste foresat for medarbejderne under afdelingerne Dokumentation & Bevaring, samt Forhistorie & Fredning. Førstearkivaren er foresat for medarbejdere under Arkivet. Kontorlederen er nærmeste foresat for personale under Administration, samt for kustoderne og refererer til direktøren. Personale Daglig ledelse Daniel Thorleifsen, direktør Claus Andreasen, kst. souschef Niels Frandsen, førstearkivar Administration Steen Brandt, kontorleder Mina Lund, overassistent (post/reception/registrering) Andet Køkken og rengøring varetages af Dorthe Vold IT/EDB varetages af konsulent Andreas Harke, Torrak IT Afdelingen for Dokumentation og Bevaring: inspektør Paarnannguaq Kristiansen museumstekniker Frederik Fuuja Larsen overassistent Mina Lund fungerer som medhjælp i registreringen Arkivet førstearkivar Niels H. Frandsen arkivar Ole Christiansen arkivar Ane Marie B. Pedersen (indtil 1. juli) arkivbetjent Hans Kristian Simonsen (oktober-december) 3

4 Pedeller Eivin Lützen, pedel Allan Lynge, pedelmedhjælper Afdelingen for Forhistorie & Fredning: souschef Claus Andreasen inspektør Hans Lange inspektør Mikkel Myrup inspektør Georg Nyegaard post.doc. Ulla Odgard, ph.d., projektleder på ALCOA-projektet (juli-december) Medhjælp: stud. Inuuteq Petersen (medio juni-medio august, december) stud.mag. Mariane Hardenberg har lagt data ind i Fredningsarkivet stud.mag. Hans Christian Lennert har lagt data ind i databasen om Fredede Byginger Afdeling for Historie, Kunst & eformidling direktør Daniel Thorleifsen inspektør Aviâja Rosing Jakobsen ph.d-stipendiat Mille Gabriel, Institut for Antropologi, KU, var periodisk ansat som projektkoordinator for NKAs repatrieringskonference i februar 2007 NKA havde en skiftende stab af kustoder som bestod af Mike Gabrielsen, Jakob Lund, Christa Vahl, Regine Dahl Thorleifsen, Louise Olsen, Johan Frederik Lennert, Margrethe T. Knudsen, Pipaluk Høegh-Knudsen, Arnannguaq Andersen, Aviaq Steenholdt, Upaluk Poppel og Hanne Kirkegaard. Udvalg Bygningsudvalget, hvis opgave er at lægge en 4-årsplan for bygningernes vedligeholdelse og at påse, at den udføres (medlemmer: direktøren, kontorlederen, Niels Frandsen og pedellen som formand), Uddannelsesudvalg, hvis opgave er at udstikke en politik for kompetenceudvikling og faglig opgradering hos alle medarbejderne (medlemmer: Paarnannguaq Kristiansen, Mikkel Myrup og Ane Marie B. Pedersen), Indsamlingsudvalg, hvis opgave er at udstikke retningslinier for antikvarisk indsamlingspolitik og implementering af aktiv indsamling og evt. køb af genstande (medlemmer: Niels Frandsen, Aviâja R. Jakobsen, Paarnannguaq Kristiansen og Hans Lange som formand), Udstillingsudvalg, hvis opgave er planlægning af en langsigtet strategi for udstillingsvirksomhed og sørge for deres gennemførelse (medlemmer: Ane Marie B. Pedersen, Frederik Larsen, Hans Lange, Mikkel Myrup, Georg Nyegaard og Aviâja R. Jakobsen som formand), 4

5 Magasinudvalget, hvis opgave er at sikre magasinernes tilstand og udnyttelse (medlemmer: Frederik Larsen, Aviâja R. Jakobsen og souschefen, Kioskudvalget, hvis opgave er at udvælge, hvilke varer der skal sælges i kiosken, samt analysere mulighederne for driften af en café i tilknytning til kioskvirksomheden (medlemmer: NN-kustode, Hans Lange, Ole Christiansen, Georg Nyegaard og kontorlederen som formand), Sikkerheds- og samarbejdsudvalget består af Ole Christiansen indtil oktober (herefter Fuuja Larsen), souschefen og direktøren som formand. Økonomi og budget FL for 2007 var på DKK Lønudgifter udgjorde 62.5 % af budgettet. Hovedparten af resten gik til faste driftudgifter. Slutregnskab: Oversigt 1: Bevillingernes fordeling i løn og drift, REGNSKAB (i DKK) År Bevilling Løn Drift Lønandel i % Ifølge FL udgjorde personalelønningerne 71.6 % af det samlede budget. Regnskabet viser en lønandel på 62.5 %. Denne reducerede andel skyldes ubesatte stillinger og at en del af de faste lønninger blev dækket ved indtægtsdækket virksomhed. Det frigjorde samtidig midler til en række tiltag omkring bygningsvedligehold og udstillingsarbejde. Eksterne midler 2007(i DKK) Bevillingen på kr. fra 2004 fra Fonden for bevaring af gamle bygninger i Grønland blev brugt flittigt i 2006, så næsten alle fredede bygninger nu er fotograferet og beskrevet på dataark. Direktoratet for Bolig og Infrastruktur udlånte Vagner Kramer fra Tegningsarkivet til at besigtige fredede bygninger Bearbejdning af materiale samt rapportskrivning vedr. udgravningen i 2006 af nordbogården ved Qorlortorsuup tasersua fortsatte med de bevillinger, NKA modtog i 2006 Tanbreez betalte rekognoscering ved planlagt mineraludvinding ved Kangerluarsuk, Qaqortoq 5

6 ALCOA betalte for rekognoscering af søområder i forbindelse med Aluminiumsprojektet. Kontrakten lød på ca. 3 mill. kr. hvoraf der blev brugt ca bevilling i 2006 fra IT-Rådet/Direktoratet for Erhverv til at lægge Fredningsarkivet på Internettet er endnu ikke afsluttet ( ) bevilling fra KIIIP i 2006, til pilotprojekt om registrering af Fredede Bygninger blev opbrugt i foråret ( ) Til den internationale konference om repatriering af kulturarv o Tips & Lotto (80.000) o Forskningsenheden (30.400) o Center for kultur og udvikling, Danmark (48.000) o Nordisk Kulturfond (35.000). En bevilling fra Farumgaard-fonden til frikøb af Georg Nyegaard til forskningsprojektet Økonomi og erhverv i den norrøne Østerbygd. Analyse og sammenskrivning til publikation af det største arkæologiske faunamateriale fra den norrøne bebyggelse i Grønland blev brugt fra d ( ). Eksterne midler til anvendelse i 2008 Nordiske Kulturfond gav i december 2007 tilsagn om økonomisk støtte til diverse udgifter i forbindelse med The Hvalsey Conference 2008 fra d , 2008 i Sydgrønland ( ). Administrative sager Claus Andreasen forestod budget- og kontraktforhandlinger med eksterne partnere til sommerens feltarbejder. I foråret blev der arbejdet på detaljering af økonomien omkring indførelse af ny fredningslov. Loven blev vedtaget på Landstingets Efterårssamling Udlån To eskimoiske trækort til Field s Museum, Chicago. Ophavsret Responsum fra advokatfirmaet Hey/Paulsen om problemstillingerne ved ophavsret til værker i museets besiddelse (kunst, fotos) i forbindelse med f.eks. fremvisning på Internettet, postkort etc. er udmøntet i et udkast til købskontrakt specielt vedr. kunst, fotos og lignende. 6

7 Tjenesterejser, ekstern mødedeltagelse og feltarbejde Claus Andreasen Ilulissat, stormøde om ny styringslov fro Ilisimatusarfik ( ) Stockholm, APEX-møde (IPY-projekt) ( ) Ophold i Danmark med diverse møder med samarbejdspartnere Marieham, Ålandsøerne, Nordisk nationalmuseumsdirektørmøde ( ) Oslo, projektmøde om Nordisk projekt om Klima og Fortidsminder (21.5.) Oslo, møde i Nordisk Museumskomite ( ) København, direktørmøde mellem nationalmuseet og NKA ( ) Nordgrønland; arkæologisk feltarbejde d Island, en 14-dages guidetur til Østgrønland blev aflyst i opstarten; d Danmark, diverse møder; d Paarnannguaq Kristiansen Arbejdsophold på KONKAT, Århus: 20. august 25. august 2007 Hans Lange I forlængelse af projekt Inglefield Land Archaeology gennemgik H. Lange Erik Holtveds arkæologiske og etnologiske materialer på Nationalmuseet, Etnografiske Samling, og på Institut for Eskimologi, København (oktober primo november) Fuuja Larsen Vestgrønlands indland; arkæologisk survey ( ) Mikkel Myrup Vestgrønlands indland; arkæologisk survey ( ) Co-manager på det internationale forskningsprojekt SOAP, Nuup Kangerlua Deltagelse i møde i Gamla Uppsala om det nordiske projekt Så inn i forntiden som er internetbaseret formidling af nordiske vikinge-pladser (ultimo oktober) Deltagelse i møde i styrekomiteen for PAN (Polar Archaeological Network), København (ultimo oktober) Aviâja Rosing Jakobsen Chicago, USA; Kurér på udlån til The Field Museum: d Ilulissat; bestyrelsesmøde i Kulturfonden Danmark Grønland: Qaqortoq; Museumsnævn: Inari, Finland: Seminar om repatriation: Leiden, Holland; Workshop Expert Meeting:

8 Georg Nygaard København, undersøgelse af dyreknogler fra nordbolokaliteten Ø34 i Qorlortup Itinnera i Sydgrønland på Zoologisk Museum, fra d. 1. maj. 15. juni Daniel Thorleifsen Åbningstale, udstillingen: When the Ice Melts, I: National Museum of Ethnology, Leiden, Holland, 12. oktober Møde med ledelsen ved Danmarks Nationalmuseum, København, 27. november KVUG, januar, København Nordisk kulturfond, fællesmøde for sagkyndige, januar, København Styregruppemøde, VNH-netværket, januar, København KVUG, februar, København Nordisk museumsledere, møde i Marienhamn, Åland, april NordForsk: ARKUFO-møde, 20. april, Oslo NordForsk: ARKUFO-møde, 31. maj-1. juni, Oslo Miljøfonden, Nuuk, 18. juni KVUG, august, Nuuk NordForsk: ARKUFO-møde, 24. august, Helsinki KVUG, oktober, Sisimiut Museumsnævnet NKA stiller sekretariat til rådighed for Museumsnævnet. Hans Lange er sekretær og deltager under møderne. NKA finansierer også Nævnets virksomhed. Museumsnævnet afholdte ét møde i Qaqortoq den september. Aviâja R. Jakobsen blev under mødet valgt som formand Medlemskaber af externe råd, nævn, udvalg, fonde, kommissioner etc. Claus Andreasen De grønlandske Kommuners Arkæologiske Fond Fonden til Bevaring af Gamle Bygninger i Grønland Dansk Peary Land Fond Den grønlandske Polarårskomite Styringsgrupper for flere IPY-forskningsinitiativer Redaktionsmedlem, Vestnordens fælleshistorie, VNH Ilisimatusarfik s Universitetsråd Arbejdsgruppen vedr. klassifikation af europæiske bygninger/anlæg i Nationalparken. Nedsat af Direktoratet for Miljø og Natur Redaktionen af Journal of the North Atlantic 8

9 Hans Lange Ole M. Windstedts Mindelegat for Grønlands Landsmuseum NUKAKA De Grønlandske Museers Sammenslutning, næstformand Mikkel Myrup Medlem af Hjemmestyrets Natur - og kulturvejlederudvalg (udvalget har beskrevet ASI-ordningen, en grønlandsk pendant til den danske naturvejlederordning) Medlem af nordisk arbejdsgruppe som arbejder med etableringen af internetbaseret formidling af nordiske forhistoriske pladser Medlem af Steering Committee for PAN (Polar Archaeological Network). Medlem af arbejdsgruppe som udarbejder en Strategisk Miljøvurdering (SMV) ifm evt anlæggelse af alu-smelter Medlem af Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Grønland Georg Nyegaard Medlem af bestyrelsen for Gardar Foundation. Tilforordnet styregruppen for Projekt Verdensarv i Sydgrønland; nedsat af KIIIP. Aviâja Rosing Jakobsen bestyrelsesmedlem i Kulturfonden Danmark - Grønland Daniel Thorleifsen Formand for styregruppen af VNH: forskernetværket om dokumentation, historieskrivning og formidling af de vestnordiske landes fælleshistorie, Medlem af KVUG, Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, pr. januar 2000 for en 4-årig periode. Genudpeget indtil 2008 som medlem og næstformand Sagkyndig, Nordisk Kulturfond Medlem af Referensgruppen i ARKUFO: Nordiskt forskningssamarbete om klimatförändringen och dess konsekvenser i Arktis, Nordisk Ministerrådet Medlem af Steering Committee i North Atlantic Fisheries History Association, NAFHA Medlem af Science Advisory Council, European Polar Consortium, Brussels, Belgium Medlem af Qilakitsoq-fondet Observatør, bestyrelsen for Center for Nordatlantiske Studier, Aarhus Universitet Medlem af Grønlands Miljøfond Medlem af censorkorpset ved Ilisimatusarfik Medlem af censorkorps ved Københavns Universitet 9

10 Biblioteket Der er ingen væsentlig tilvækst i NKA s bibliotek består af 2862 hæfter og monografier samt en række tidsskrifter, newsletters, bulletins, årsskrifter og lignende. Bøger tastes løbende ind i NKA s egen interne database. Biblioteket blev ordnet af bibliotekar Søren Christensen. II. Bygninger Vedligehold, ombygninger og udskiftninger af tekniske installationer m.m. Udstillingslokaler I udstillingsrum II har vi nedtaget hele udstillingen. Gulvet er behandlet med olie. En af væggene blev malet i forbindelse med opsætning af malerier. Geologiudstillingen er nedtaget og gulvet behandlet tilsvarende med olie. I udstillingsrum I er udstillingen også nedtaget. Udvendigt vedligehold B-66 (hovedbygning), B-1859 og B-1860 er malet udvendigt. Hele NKA-udenomsarealet er af kommunen fikset op med græs, sten, fliser og grus. Værksted og B-43 Olietanken i B-43 er udskiftet og jorden mellem B-43 og Værkstedet er renset for olieforurening, som skete ved en lækage. Varmeinstallationer Radiatorer i hovedbygningen og B-1859 er udskiftet og det hele er konverteret til elvarme. Asfaltering Udenfor det gamle fyrrum (det nye pakkerum) er stien blevet asfalteret. Det gamle fyrrum I det gamle fyrrum er alle olieinstallationer nedrevet. Der er lavet en dør mellem konserveringsrummet og det gamle fyrrum mhp. at ibrugtage det som et nyt pakkerum. I samme forbindelse er skorstenen fjernet. Det røde pakhus Hængsler til yderdøren i 1. salen i gavlen er blevet skiftet ud. 10

11 III. Samlinger Kunst og andet Nyerhvervelserne er enten fra private eller offentlige institutioner eller museets egne køb. Indkøbene drejer sig overvejende om kunstværker i form af malerier og tryk, fortrinsvis udført af grønlandske kunstnere og grønlandsmalere. Gaver NKA har på vegne af Qaanaaq Museum modtaget en uhyre fint forarbejdet figur af et Sen Dorset isbjørne-kranium fra Poul Torbensen. Figuren er under afstøbning og reproduktion ved konservator Jeppe Møhl. Udlån Der er udlånt to østgrønlandske trækort fra Gustav Holm Samlingen til The Field Museum, Chicago til udstillingen Maps: Finding Our Place in the World i perioden Der blev udlånt genstande til Emil Rosing s udstilling i Katuaq Nunatsinni naqiteriveqarneq Bogtrykkeri i Grønland i 150 år i september IV. Uddannelse, kurser, forskning og formidling Projekter Fra den 12. til den 15. februar diskuterede ca. 90 museums- og universitetsfolk, arkæologer, antropologer, embedsmænd, jurister, advokater, museumspolitikere, repræsentanter for oprindelige folk og repræsentanter fra UNESCO, ICOM og andre organisationer fra mange nationer emnet om repatriering. Conference on Repatriation of Cultural Heritage blev afholdt i februar 2007 med NKA som arrangør og Daniel Thorleifsen som ansvarlig, Aviâja Rosing Jakobsen som projektleder og Ph.D-stipendiat ved Københavns Universitet, Mille Gabriel som faglig konsulent. Projektet har fået midler fra KIIIPs forskningsenheden, Tips- og lotto, CKU, Nordisk Kulturfond, samt den amerikanske ambassade i København. Se forsidebilledet fra en af sessionerne fra konferencen. Forskning Claus Andreasen projektet Eigil Knuth Site en højarktisk palæoeskimoisk boplads har ligget stille i år 11

12 er med i IPY 6: Dynamic Social Strategies in Arctic Environments: Long-term Perspectives on Movement and Communication. Lead: H.C. Gulløv, Nationalmuseet, DK er i styringsgruppen for IPY 39: Arctic Palaeoclimate and its EXtremes (APEX), Lead: Martin Jakobsson, Stockholm University; projektet er en paraply for mange projekter, bl.a. IPY 120 og IPY 777 er i styringsgruppen for IPY 120: Northern High Latitude Climate variability during the past 2000 years: implications for human settlement (NORCLIM). Lead: Dr Simon Troelstra; Vrije Universiteit Amsterdam; Dr Antoon Kuijpers, Geological Survey of Denmark and Greenland; Orri Vésteinsson, University of Iceland er med i IPY 777: NorthernMost (Lead: Svend Funder, Geologisk Museum, København) deltager i RINK (Respons af Indlandsisen til Naturlige Klimaændringer). Lead: Kurt Kjær, geologisk Museum, København Hans Lange Eskimonæs og den neo-eskimoiske bosætning ved Nordøstvandet, Nordøstgrønland Georg Nyegaard Knoglematerialet fra Ø34. Undersøgelse af økonomi og erhverv i den norrøne Østerbygd Ole Christiansen Projekt om bygningshistorie i Nuuk Niels Frandsen Læsefærdighed og bøger i Nordgrønland Kurser Daniel Thorleifsen har taget Nordisk museumslederuddannelse modul II (Korsør, maj) og III (London, november). Mina Lund: Kursus i udvidet registrering (Regin), København (d ) Claus Andreasen, Hans Lange, Paarnannguaq Kristiansen, Mikkel Myrup, Frederik Larsen og Aviâja Rosing Jakobsen deltog på kursus i grundlæggende projektstyring - Microsoft Office Project 2003, der foregik i Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk d februar. 12

13 Konferencedeltagelse Aviâja Rosing Jakobsen Seminar om Recalling Ancestral Voices i Inari, Finland: Workshop and Expert Meeting. Sharing Knowledge & Cultural Heritage, First Nations of the Americas. Leiden, Holland: Conference on Repatriation of Cultural Heritage, Nuuk, februar Museumskonference, Nuuk, februar Daniel Thorleifsen Conference on Repatriation of Cultural Heritage, Nuuk, februar (Introduction, Chair, Conclusions) Museumskonference, Nuuk, februar IPY-opening og seminar, København, 1. marts IMAK-konference, Nuuk, april (foredrag: Det omsorgsfuld samfund) Workshop and Expert Meeting. Sharing Knowledge & Cultural Heritage, First Nations of the Americas. Leiden, Holland, 27. november - 1. december Georg Nyegaard Conference on Repatriation of Cultural Heritage fra februar arrangeret af Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk Claus Andreasen Conference on Repatriation of Cultural Heritage fra februar arrangeret af Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk APEX s konference om Arctic Palaeoclimate and its EXtremes (APEX), Lead: Martin Jakobsson, Stockholm University, Museumskonference, Nuuk, februar Mikkel Myrup deltog med paper i SILA-konferencen The Thule Culture new Perspectives in Inuit Prehistory; København d oktober Deltagelse med paper i Canadian Archaeological Association s årlige konference afholdt i St. John s, Newfoundland, Canada (medio maj) Museumskonference, Nuuk, februar Hans Lange Museumskonference, Nuuk, februar The Hvalsey Conference 2008 : Nyegaard er i styregruppen sammen med Orri Vesteinsson, Institute of Archaeology, University of Iceland, og Jette Arneborg, Danmarks Nationalmuseum. 13

14 Publikationer Claus Andreasen 2007a: Bennike, Ole and C. Andreasen Radiocarbon dating of walrus (Odobenus rosmarus) remains from Greenland. In: Polar Record 43 (227): (2007) 2007b: Gilbert, Thomas P., Durita Djurhuus, Linea Melchior, Niels Lynnerup, Michael Worobey, Andrew S. Wilson, Claus Andreasen, Jørgen Dissing. mtdna from hair and nail clarifies the genetic relationship of the 15th century Qilakitsoq Inuit mummies. In: American Journal of Physical Anthropology, 2007 Daniel Thorleifsen Historie i Grønland i begyndelsen af 1900-tallet, I: Den dubbla blicken - Historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900, red. H. Gustafsson, F. Persson, C. Tornbjer & A. Wallette, Sekel Bokförlag, Lund 2007, pp Et flerårigt samarbejdsprojekt mellem Grønland, Færøerne, Island og Danmark resulterede i bogen: Nordatlanten og troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne. Kbh Fra Grønland medvirkede arkivarerne Niels Frandsen og Ane Marie B. Pedersen. Formidling Hans Langes fund i 2006 af Grønlands største Sen Dorset langhus i 2006 har givet en del medieomtale i grønlandske og danske medier og desuden afholdtes et foredrag på Alderdomshjemmet i januar. Anden formidling Der er indgået flere kontrakter om køb af fotografier af museets genstande og af mumierne. Inspektørerne besvarer alle henvendelser vedr. genstande, anlæg, generel kulturhistorie. Undervisnings- og censorvirksomhed Claus Andreasen censor på Ilisimatusarfik i faget: Arktisk Arkæologi Daniel Thorleifsen censor, BA-projekter, januar, Ilisimatusarfik censor, kandidatspeciale, august, Ilisimatusarfik 14

15 Forsknings- og studiebesøg Lynda Gullason (Canada) besøgte museet for at studere udvalgte genstandsgrupper fra yngre Thule-kultur Jens Fog Jensen (DK) besøgte museet for at studere palæoeskimoisk materiale fra Peary Land V. Udstillinger Permanente udstillinger Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu har følgende faste udstillinger: Utimut, Tilbageførsler Return Qilakitsoq mumieudstilling Menneske og dyr Bødkerværksted Udstillingen Møder sætter spor er erstattet af malerier udført af Hans Lynge, Peter Rosing, Harald Moltke og Laurits Tuxen. Geologi udstillingen er erstattet af tandudskæringer udført af Aron og Cecilie Kleist, og østgrønlandske træspande med benudsmykninger, samt fedtstensfigurer, udført af Knud Petrussen. Alle inspektører og museumsteknikeren har medvirket i brainstorm og diskussioner om de nye kommende udstillinger. Arkitekt Naja Rosing-Asvid fungerer som ekstern konsulent i forbindelse med planerne for den kommende ombygning og udstilling. Særudstillinger Fotos fra Qaqortoq, Aasiaat og Tasiilaq af Jette Bang I perioden 13. november 2006 og frem til ultimo marts 2007 udstilledes Fotos fra Qaqortoq, Aasiaat og Tasiilaq af Jette Bang. Udstillingen er arrangeret af NKA i samarbejde med enkelte lokalmuseer. Vandreudstillinger Vandreudstillingen Anden Verdenskrig og Grønland, der startede i slutningen 2005 var sidst udstillet i Ilulissat frem til december 2007, hvorefter den er sendt tilbage til NKA. 15

16 Rundvisninger De ansatte har foretaget en række rundvisninger. Gennem hele året har der været rundvisninger for skoleklasser fra det meste af Grønland og nogle enkelte fra Danmark. Nogle har haft bestemte temaer og emner, de gerne ville rundvises i, andre har ønsket en generel rundvisning til alle udstillinger. Studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner har haft forespørgsler om etnografi og etnologi, der ikke er i vores udstillinger men i vores magasiner. Besøgstal I 2007 havde NKA ca besøgende og det er en lille stigning i forhold til året før. I 2005 besluttede NKA at indføre entré for voksne over 15 år på 30 kr. i hverdage i juniseptember, primært i krydstogtskibshøjsæsonen, dog sådan at der ikke tages entré om søndagen. Besøgstallene er anslået. Oversigt 2: Besøgende i Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, ) ) I alt Børn Voksne ) anslået tal ) Kiosk Arbejdet med at ændre museumskioskens varesortiment, så det bliver mere fagligt og kulturorienteret, er fortsat i Udvalget af faglitteratur om kultur- og naturhistoriske emner er forøget, ligesom produktionen af museumskopier er udvidet. Målet er at tilføre museumsbutikken en ny profil med produkter af højere kvalitet. Dette arbejde fortsætter i

17 VI. Forhistorie og Fredning Antikvariske opgaver De lovbundne i opgaver i henhold til fredningslovens bestemmelser omfatter kulturhistorisk vurdering af alle aktiviteter og arealansøgninger i hele Grønland, der indebærer risiko for indgreb i fredede fortidsminder. Grønlands Fortidsmindearkiv (GFA) GFA blev administreret af Mikkel Myrup og Claus Andreasen. GFA blev kun opdateret i begrænset omfang. Mange informationer om lokaliteter ligger stadig i dagbøger og rejserapporter. Antallet af lokaliteter med registrerede kulturminder er 4.890, dvs. en stigning fra sidste år på 72 lokaliteter. Myrup og Andreasen er løbende i kontakt med andre GIS-aktører: ASIAQ, GIS-Greenland samt Direktoratet for Miljø & Natur mhp. udveksling af data til brug i udviklingen af nye GIS-applikationer. Hensigten er at udnytte DMN s platform til at lægge Fortidsmindearkivet ud på Internettet. NKA fik i efteråret ,- kr. fra IT-rådet til at lægge GFA ud på Internettet i en publikumsvenlig version i løbet af Arbejdet startede i december 2006 hvor NKA underskrev kontrakt med NIRAS A/S om at stå for udviklingsarbejdet. Kontrakten overgik senere til Inu:IT. Målet er en summarisk version på grønlandsk, dansk og engelsk. I efteråret 2007 var alle data og datafelter afleveret i versioneret form. Arealansøgninger Vurderingen af arealansøgninger ved opførelse af fritidshuse og fangsthytter baseres desværre ofte på formodninger baseret på en generel viden om et områdes forhistorie. I fåreholderområderne er NKAs viden ikke detaljeret nok. I disse tilfælde afgives en anbefaling om, hvorvidt en arealanvendelse kan være i orden eller ej, men NKA har ikke de nødvendige ressourcer til at være på stedet og indgå i dialog med ansøger/fåreholderne. Det rummer et stort potentiale for brud på fredningsloven. Det er derfor et stort ønske at foretage en omhyggelig kort-lægning af markområderne sammen med alle parter i fåreholdererhvervet. Dette blev der lagt op til i den ny Fredningslov. Arealansøgningerne, i alt 64, fordeler sig på hele landet: Nationalpark 0 Nuuk 9 Qeqertarsuaq 0 Nanortalik 9 Maniitsoq 10 Qasigiannguit 5 Qaqortoq 3 Sisimiut 1 Ilulissat 9 Narsaq 9 Kangaatsiaq 2 Upernavik 2 Paamiut 1 Aasiaat 3 Tasiilaq 1 17

18 Vandkraft-, råstof- og miljøsager Der blev foretaget følgende besigtigelser: Kangerluarsuk (Qaqortoq): Råstoffirmaet Tanbreez ansatte NKA til at gennemgå områderne mellem Qaqortoq og Kangerluarsuk for fortidsminder. Arbejdet blev udført af stud.mag. Niels Algreen Møller. Rapport er afleveret Ved de tre store søbassiner, som skal opstemmes til vandkraft i forbindelse med ALCOA s planlagte aktiviteter. Undersøgelserne blev ledet af post.doc. Ulla Odgaard, ph.d. Undersøgelserne blev gennemført med følgende deltagere: o Mikkel Myrup, Fuuja Larsen og Ulla Odgaard (Grønlands Nationalmuseum) o Anne Tømmervåg og Charlotte Damm (Universitetet i Tromsø, Norge) o Marie Petersen (Københavns Universitet) o Kerstin Pasda (Erlangen Universitet, Tyskland) o Aoife Daly (Syddansk Universitet) ALCOA-projektet har generelt lagt utroligt stort beslag på de faglige og administrative ressourcer (Mikkel Myrup, Claus Andreasen, Fuuja Larsen) med beskrivelser af vidensstatus (IMNI), beskrivelser af SMV-aktiviteter og praktiske felt- og dokumentationsarbejder. Verdensarvs-område NKA er repræsenteret i KIIIP s styregruppe for Projekt Verdensarv i Sydgrønland, med Nyegaard som tilforordnet medlem. Der er afholdt to telefoniske møder i 2007, og den indledende fase blev afsluttet. Grønlands Landstyre godkendte d. 26. juni det udarbejdede materiale om geografisk afgrænsning og story line for Verdensarvsområdet i Sydgrønland. Anden fase kan nu påbegyndes med udarbejdelse af et nomineringsmateriale, som kan fremsendes til UNESCO. NKA bidrager ligeledes til dette arbejde. Ruinpleje Det er ikke en forpligtigelse i henhold til fredningsloven, men i den ny Fredningslov er det medtaget som en opgave. Arkæologiske undersøgelser, besigtigelser, udgravning Der blev godkendt 4 udgravningsprojekter som del af forskningsprojekter. Alle fortsatte tidligere arbejder. 1) SOAP-projektet: Martin Appelt / Mikkel Myrup (Nuuk kommune) a. Nuuk: Mikkel Myrup deltog som co-manager i Martin Appelt s (SILA) projekt med kortlægning af fedtstensforekomster i Nuuk kommune. SOAP (Steatite Objects Analysis Project) er et flerårigt forskningsprojekt forankret i SILA. Det tager udgangspunkt i Nuup Kangerlua s rige 18

19 fedtstensforekomster og har som mål at undersøge forholdet mellem de historisk kendte typer af handel og udveksling og sporene, som disse sætter sig i bopladsernes og fangstanlæggenes placering og interne organisering i forskellige historiske perioder. Med afsæt heri søges den forhistoriske handel og udveksling belyst. Projektet havde i 2007-sæsonen deltagelse af forskere og studenter fra fem nationer i Europa og Nordamerika. Målet er bl.a. at blotlægge nye aspekter af tidlige grønlandske handelsmønstre ved at se på fedtsten fra brud til distribution. Feltarbejdet begyndte i 2005 og fortsatte i 2007 i Ujarassuit paava, Nuup Kangerlua var projektets sidste feltsæson. b. Finansiering: KVUG & SILA 2) Claus Andreasen (Nordgrønlands kyst) a. Claus Andreasen deltog d i det tværfaglige LONGTERM projekt ledet af lektor Svend Funder, Geologisk Museum, Københavns Universitet. Feltarbejdet skulle foregå ved Midsommersøerne, men mangel på TWO-landingspladser medførte, at der blev lavet lejre ved Kap Moltke Stationen, Deltaterrasserne i Jørgen Brønlund Fjord og Kølnæs på Herlufsholm Strand. Der blev kun fundet få nye pladser; herunder et par palæoeskimoiske anlæg på Kølnæs. b. Finansiering: KVUG (IPY) og NKA 3) Jette Arneborg (Nationalmuseet): Vatnahverfi-projektet forsatte med: a. Der blev gennemført mindre sonderende undersøgelser ved kirkerne ved ruingrupperne Ø64 og Ø78 og hjemtaget små prøver af humane knogler hjemtaget. Disse er afleveret til Antropologisk Laboratorium. b. Der blev gennemført små sonderende undersøgelser af møddinger ved Ø60, Ø78 og Ø172. Dyreknoglerne er sendt til analyse på Hunter College, City University of New York. Boreprøver mhp vurdering af bevaringsforholdene blev foretaget ved Ø65, Ø71a, Ø171 & Ø196 c. Deltagere: Louise Felding, Louise Lund Johansen, Christian Koch Hansen, alle Københavns Universitet. Poul Baltzer Heide, Aarhus Universitet, Konrad Smiarowski, Hunter College, City University of New York. Feltleder: Niels Algreen Møller, Københavns Universitet. d. Finansierting: KVUG (IPY-UMTS-midler), SILA & Hunter College, City University of New York 4) Bjarne Grønnow: Geo-Ark Et tværfagligt arkæologisk og geologisk projekt med rekognoscering og udgravning på Sabine Ø og Clavering Ø. a. Et stort antal bopladser blev nybeskrevet, og nye pladser blev opmålt. Der fandtes mange nye palæoeskimoiske pladser og indicier langs Clavering Ø s østkyst. Et væsentligt resultat er, at der med besøgene siden 2003 nu danner sig et billede af et område, der stort set er totalt raseret, når det 19

20 gælder neoeskimoiske vinterhuse. Der eksisterer formentligt nu kun 2 uberørte vinterhuse, som blev fundet i Samtidig kan det konstateres, at bevaringsforholdene er meget ringe en dramatisk forringelse i de sidste 50 år. b. Der fandtes væsentlige korrelationsmuligheder mellem naturvidenskabelige klimadata og den arkæologiske bosættelse. c. Finansierting: KVUG (IPY-UMTS-midler) & SILA Arealtildelinger Fhv. museumsinspektør Hans Kapel foretog en enkelt tilsynsopgave i Qaasiarsuk. Diverse rapporter Der blev modtaget arkæologiske beretninger fra Ragnar Edwardsson om Qorlortorsuaq 2006 Jette Arneborg om Vatnahverfi-projektet Monitering og Tilsyn NKA støtter Narsaq Museum s renoverings- og formidlingsarbejde med Nordbogården i Narsaq (Ø17). Bygninger Database er justeret og der er besvaret en række henvendelser fra kommuner og institutioner med opdaterede lister over fredede bygninger. Mange kommuner og institutioner har ønsket rådgivning om vedligehold af gamle bygninger. NKA har ikke denne ekspertise, men omfanget af henvendelser viser et klart behov. Der blev ikke fredet bygninger i NKA fortsatte pilotprojektet med evaluering af NKA s data om fredede bygninger. Den ny datastruktur i databasen om fredede bygninger mangler evaluering. NKA har haft flere møder med en dansk fond om engagement i restaurering af ældre bygninger. Et påtænkt projekt er midlertidigt udsat. NKA har deltaget i flere møder i Nuuk og København om restaurering af Lichtenau / Alluitsoq. NKA er observatør i projektet. Fredningsproblematikken i Nationalparken Klassifikationen af alle fangsthytter, fangststationer, ekspeditionshuse og andre europæiske monumenter i Nationalparken er blevet uddybet. Tilsyn Bevillingen fra Fonden for bevaring af gamle bygninger i Grønland blev brugt i 2007, så Vagner Kramer fik set alle fredede bygninger. 20

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar Personale I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør Joel Berglund, souschef Niels Frandsen, førstearkivar Mariane Petersen, museumsinspektør Claus Andreasen, museumsinspektør Hans Lange,

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus. Årsrapport 2005 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.gl Indhold I II III IV V VI VII VII I IX X XI Organisation, ledelse, administration

Læs mere

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2008 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold Indledning Registrering, dokumentation og forskning Genstandsregistrering

Læs mere

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Restaureringsarkitekt m.a.a. 1976 1987 Privat restaureringstegnestue Restaureringsprojekter i Danmark, Grønland og Island 1987 1989 Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, DK-3900 Nuuk www.arkiv.gl Årsrapport 2012 INDHOLD FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...4

Læs mere

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Årsberetning 2004 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Forord Det har været atypisk år for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA), idet vi i løbet af 2004 har vi sagt farvel til fem medarbejder

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.g Årsrapport 2012 for Grønlands Nationalmuseum FORORD I 2012 fik

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.)

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) Administration, Bygninger, Økonomi og Personale (Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) Administration Ledelsesgruppen består af direktør, Souschef og Førstearkivar.

Læs mere

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut blev som en privat selvejende institution stiftet i 1954 ved Kgl. Resolution efter at en kreds bestående af universitetsfolk, aktive danske arktiske

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Kulturland under pres

Kulturland under pres Kulturland under pres Kulturlandskab Kulturmindeloven: Kulturhistoriske områder omfatter den sammenhæng, der eksisterer mellem en række kulturminder - eller et område, hvortil der er knyttet særlige begivenheder.

Læs mere

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.)

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) 1 Administration, Bygninger, Økonomi og Personale (Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) Administration Ledelsesgruppen består af direktør, Souschef og Førstearkivar.

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Årsrapport 2011 Indhold FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...5

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Nuuk Playground. Program

Nuuk Playground. Program Nuuk Playground Program Tirsdag, 28. juni Sted: Nuuk Playground 10.00 11.00 Hovedscenen - Velkomst/introduktion 10.05 10.15 Velkommen til Nuuk Tale af orgmester- Asii Chemnitz-Narup 10.15 10.30 Tale af

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU Center for polare aktivtiter (Polar DTU) To hovedformål: At styrke de polarrelaterede

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

En anden forhistorie tegner sig måske

En anden forhistorie tegner sig måske En anden forhistorie tegner sig måske Fortællingerne om Grønlands forhistorie forsøges i disse år udvidet Martin Appelt, Nationalmuseet Denne artikel handler om et unikt samarbejde mellem arkæologi og

Læs mere

Mødet havde flere primære temaer, og referatet er struktureret efter tema.

Mødet havde flere primære temaer, og referatet er struktureret efter tema. 17. juni 2004 TEM Referat af arbejdsgruppemøde i Dragt- og tekstilpuljen vedrørende forskning og undersøgelser under temaet industrialismens tøj (dragt/tekstil) 17. juni 2004 Referent: Tove Engelhardt

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere