Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om et professionelt forsvar"

Transkript

1 UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret, skal gennemgå en 3-årig uddannelse i militærkundskab. Stk. 2. Optagelseskrav: Man må ikke være platfodet, overvægtig eller undervægtig. Man skal have normal hørelse. Man skal have normal farvesans. Man skal være over 1,75 m høj. Man skal være over 18 år. 3. Den øverste ledelse udpeges af forsvarsministeren. Forslag til Lov om et professionelt forsvar Stk. 2. Lønadministration og lign. varetages af militærets ledelse. 4. Midler til hæren afsættes på finansloven. 5. Værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, ophæves. 6. Loven gælder også for Færøerne og Grønland. 7. Loven træder i kraft den 1. januar Rosendahls-Schultz Grafisk

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Vi ophæver værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts Ved at afskaffe værnepligtssystemet vil Danmark spare mio. kr. om året, og samtidig kan tilgangen til forsvaret blive meget større. På den måde bliver folk heller ikke tvunget til at komme i forsvaret, selv om de ikke har lyst. Det er også et meget forældet system, da forsvaret i dag for det meste er professionelt, og forsvaret kræver en stærk motivation og en effektiv uddannelse. Folk, der optages i forsvaret, skal have 3 års uddannelse i militærkundskab. På den måde får vi en mere professionel hær. Måske vil nogle mennesker sige, at danskerne ikke længere vil føle, at forsvaret er noget specielt dansk, men den holdning vil ændre sig. Se bare på det danske landshold. Alle danskere bakker op om det, selv om det er et professionelt hold. Man skal være 1,75 m høj for at virke skræmmende. Man må ikke være platfodet, fordi man skal kunne gå langt. Skriftlig fremsættelse 8.G, Brøndbyvester Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om et professionelt forsvar. (Lovforslag nr. L 1). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

3 UP - lovforslag nr. L 2 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. a, Skjern Kristne Friskole Forslag til Lov om hjælp til soldater og pårørende 1. Alle udsendte soldater skal modtage mindst én psykologsamtale inden for 2 måneder efter hjemkomst til Danmark. Stk. 2. Der skal bygges centre, så der er tre i Jylland, et på Fyn og to på Sjælland. Centrene skal have åbent på telefonen 24 timer i døgnet. Stk. 3. Centeret skal indeholde en afdeling til pårørende og en afdeling til hjemkommende soldater. På centeret skal der være fysioterapeuter, ergoterapeuter, forskellige psykologer, en tidligere udsendt soldat og en telefonvagt. De ansatte har selvfølgelig tavshedspligt. Stk. 4. Hvis soldaterne har behov for at blive på centeret for at overnatte, kan de få tilladelse til det. De må overnatte i 3 døgn, og opholdet er gratis. Er der behov for overnatning i mere end 3 døgn, skal der en særlig aftale til, men det kan godt lade sig gøre. 2. Loven træder i kraft den 1. februar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Rosendahls-Schultz Grafisk

4 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Baggrund for lovforslaget 8. a, Skjern Kristne friskole, mener, at der skal laves en lov om hjælp til de soldater, der er kommet hjem fra krig. Tallene viser, at soldater ofte har det dårligt eller har det svært i hverdagen, når de kommer hjem. På centrene skal der sørges for, at soldater, der har det psykisk dårligt, ikke bliver sendt af sted igen, som vi har set er sket. Når en soldat kommer hjem fra krig, kan han/hun have følgende problemer: have selvmordstanker; have en følelse af at være forladt; at noget»inden i«er gået itu; at alt er meningsløst; forholdet til andre mennesker kan i nogle tilfælde være svært; man kan have mareridt og dårlig søvn om natten; man kan gå og være bange. (Kilde: Kammeratstøtte Ifølge Pårørendetelefonen har familiemedlemmer til udsendte ofte problemer med følgende: Hverdagen kan ikke altid hænge sammen derhjemme. Der kan opstå mange problemer og situationer, hvor familien har brug for den udsendte. Søvnløshed er ofte udbredt i den udsendtes familie. Det giver ofte stress hos ægtefælden, der går derhjemme. Der er ofte usikkerhed om, om soldaten stadig er i live. Vi syntes derfor, at det er vigtigt at have centre, hvor pårørende og soldater kan komme hen og få hjælp, f.eks. til at få snakket med psykologer eller med en, der kan hjælpe og har gode råd til at få hverdagen til at hænge sammen derhjemme. Mange siger, at når man vælger at blive soldat, vælger man også de følger, der kommer bagefter. Men det er ikke rigtigt. Vi har snakket med nogle unge, hvis store drøm er at blive en soldat. Det, de tænker på, er at være en helt. Det er drømmen om at hjælpe andre, der virkelig har brug for hjælp. De tænker slet ikke på de følger, der kan være. Det kan være, der lige kommer en tanke flyvende om det, lige før de skal af sted, men der er det jo for sent. Alle de ting, de pårørende prøver at få sagt til deres familiemedlem, bliver ofte først til virkelighed, når man kommer hjem og har alle problemerne. Det er selvfølgelig rigtig godt, at der er nogen i Danmark, der gerne vil være soldat, og det skal der jo bare blive ved med at være. Hvis der skal blive ved med at være det, skal vi også hjælpe dem, som er kommet hjem. Det synes vi er en pligt. Til 3. Vi skal ikke oprette centre på Færøerne og i Grønland, da det bliver for dyrt, og i sidste ende kunne der ske det, at der måske ikke ville blive plads til de danske soldater, som det egentligt var meningen at støtte. Bor færingerne eller grønlænderne i Danmark, gælder reglerne også for dem. 2. Økonomiske konsekvenser At bygge centre i landet med medarbejdere vil selvfølgelig have nogle økonomiske konsekvenser. Men har en soldat og soldatens familie ikke ret til at få hjælp, når de har problemer? Det mener vi. Det er jo langt fra alle soldater og familier, der har problemer, men dem, der har, har også et stort behov for hjælp. Der skal bruges penge til opbygning af centrene, til medarbejderne, til møbler, kontorting og andet. Det er staten, der skal dække det økonomiske behov. Hærens Regimenters Hjælpefond har i 2008 og 2009 modtaget en del donationer. Det har givet kr. Hvis man også kunne gøre det i forbindelse med vores forslag, er man nået et stykke af vejen med at få budgettet til at hænge sammen. Vi synes, det er en åben mulighed. 3. Konklusion Lovforslaget skal gå igennem, fordi soldaterne har brug for hjælp. Det er ikke fair, at de skal gå rundt med psykiske/fysiske problemer. De yder en indsats for vores land, og de repræsenterer vores land. Derfor skal de have ret til ekstra hjælp.

5 3 Skriftlig fremsættelse 8. a, Skjern Kristne Friskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om hjælp til soldater og pårørende. (Lovforslag nr. L 2). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

6 UP - lovforslag nr. L 3 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. b, Langebjergskolen Forslag til Lov om værnepligt for kvinder (kvinder i forsvaret) 1. Lov nr. LBK 255 af 13. marts 2006 (værnepligtsloven) ændres, så der bliver lige status for mænd og kvinder.»mand«erstattes med»borger«i alle relevante afsnit. 2. Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder også for Grønland og Færøerne, da de også skal havde værnepligt for Danmark. Rosendahls-Schultz Grafisk

7 2 Bemærkninger til lovforslaget Mange kvinder har længe kæmpet for ligestilling. Når det gælder ligestilling, skal kvinderne vel have samme vilkår som mændene. Mændene skal have værnepligt, kvinder kan selv bestemme. Er det ligestilling? Med lovforslaget skal kvinder såvel som mænd i forsvaret. I grundloven står der i 81, at»enhver våbenfør mand i Danmark er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.«selv om der står»våbenføre mænd«i paragraffen, kan Folketinget godt bestemme ved lov, at der også skal indføres værnepligt for kvinder. Værnepligtsloven udmønter grundlovens 81. Med ændringen af loven har enhver (uanset køn) pligt til at gøre tjeneste som soldat. De værnepligtige udvælges efter saglige og ensartede kriterier som f.eks. alder, helbred og uddannelse. Skriftlig fremsættelse 8. b, Langebjergskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om værnepligt for kvinder (kvinder i forsvaret). (Lovforslag nr. L 3). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

8 UP - lovforslag nr. L 4 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. klasse, Herlev Privatskole Forslag til Lov om påbudte psykologsamtaler til hjemvendte soldater 1. Soldater, der vender hjem fra krig, skal gennemgå mindst tre lovpligtige psykologsamtaler af 1 times varighed. Stk. 2. Den første behandling skal være inden for 2 uger. Den anden konsultation skal finde sted senest 2 uger efter den første. Den tredje samtale skal være 3 måneder efter den anden samtale. Det vil sige, at man får tre samtaler, efter at man er kommet hjem. Stk. 3. Efter den tredje samtale skal psykologen vurdere, om den udsendte skal have flere påbudte samtaler. Disse timer skal være gratis. Stk. 4. Den udsendtes familie får sammenlagt 3 timers psykologsamtaler tilbudt. Med familie menes: ægtefælle, stedfamilie, forældre, børn og søskende. 2. Psykologen skal have været i en krigszone i minimum 1 uge under sin uddannelse, og efter 5 år skal personen til en krigszone igen i 1 uge. Psykologen skal have speciale i eller forsket i emnet. 3. Hvis soldaten ikke møder op til de aftalte konsultationer med psykologen, pålægges han/ hun en bøde på kr. pr. time, han/hun ikke er mødt op til. Personen vil ikke få en yderligere straf. 4. Loven træder i kraft den 1. januar Grønland og Færøerne er undtaget fra denne lov, fordi de ikke har nogen værn. Rosendahls-Schultz Grafisk

9 2 Bemærkninger til lovforslaget Grunden til, at vi vil indføre lovpligtige psykologsamtaler til de hjemvendte soldater, er, at vi har hørt og set forfærdelige historier. Der er soldater, der er kommet hjem og har skudt familien og sig selv på grund af de skrækkelige ting, de har oplevet i deres tid som udsendte soldater. Mange soldater har ikke kunnet glemme alle de frygtelige ting, og de har derfor ikke kunnet leve et normalt liv. Dette er forfærdeligt, fordi de har været udsendt for Danmark, men der er ingen hjælp, når de kommer hjem. Da mange først viser synlige psykiske spor efter 3 måneder, burde psykologen i den sidste samtale kunne vurdere, om personen er klar til at kunne klare sig uden psykologhjælp eller har behov for ekstra samtaler. Denne ekstra psykologhjælp skal også være lovpligtig, fordi det kan være farligt for den tidligere soldat selv og for samfundet. Så er der mindre chance for, at tidligere udsendte soldater vælger at melde sig ud af samfundet og f. eks. bosætte sig i en skov. Familien er ofte også psykisk medtaget, efter at et nært familiemedlem har været udsendt. Derfor har de brug for muligheden for samtaler med en psykolog. Psykologen skal have erfaring inden for området, så soldaten føler sig i gode hænder, og så soldaten får noget ud af tiden, når de er til konsultation. Da de fleste civile psykologer ikke har meget viden inden for området, vil den tidligere udsendte soldat ikke få meget ud af det. Det vil derfor hjælpe meget, hvis psykologen har været i en krigszone. Skriftlig fremsættelse 8. klasse, Herlev Privatskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om påbudte psykologsamtaler til hjemvendte soldater. (Lovforslag nr. L 4). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

10 UP - lovforslag nr. L 5 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. b, Nordre Skole Forslag til Lov om folkeafstemning i forbindelse med udsendelse af danske soldater til krig i andre lande 1. Folket skal være med til at bestemme, hvis danske soldater skal sendes i krig i andre lande. 2. Værnepligtige skal selv være med til at bestemme, om de vil i krig i andre lande, men hvis de ikke vil i krig, skal de have lov til at blive i hæren, fordi de er sat til at tjene deres eget land og ikke andres. 3. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. 4. Loven skal træde i kraft den 1. maj Rosendahls-Schultz Grafisk

11 2 Skriftlig fremsættelse 8. b, Nordre Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om folkeafstemning i forbindelse med udsendelse af danske soldater til krig i andre lande. (Lovforslag nr. L 5). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

12 UP - lovforslag nr. L 6 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. d, Vanløse Skole Forslag til Lov om oprettelse af bæredygtige p-huse og p-kældre 1. Der opføres p-huse eller p-kældre, hvor dette er hensigtsmæssigt for et bæredygtigt lokalmiljø. 2. Hvor p-hus-løsningen vælges, indrettes parker eller haver på tagene med offentlig adgang. 3. Hvor p-kælder-løsningen vælges, indrettes haver eller parker på overfladen. Der kan også etableres søer eller mindre vandløb til forskønnelse af det bæredygtige bymiljø. 4. P-huse og p-kældre forsynes med egen energiforsyning via solceller, vindmøller, jordvarme el.lign., der ikke påvirker miljøet med skadelig udledning af CO Parkeringsanlæggene udstyres med filtre til opsamling af eventuelle olie- og brændstofrester fra køretøjerne. Der opsættes ventilatorer med filtre til rensning af eventuelle udstødningsgasser. 6. Loven træder i kraft den 1. juni Loven gælder i hele Danmark. Rosendahls-Schultz Grafisk

13 2 Bemærkninger til lovforslaget For at skabe et mere bæredygtigt miljø i lokalområderne skal parkerede biler fjernes fra gadebilledet. Dette foreslås gennemført ved oprettelse af p-huse eller p-kældre. Lovforslaget vil på sigt også skabe nye arbejdspladser til opsyn og vedligeholdelse. Det vil ligeledes være en stor fordel, hvis de nye parkeringsmuligheder etableres i nærheden af offentlige befordringsmidler. Skriftlig fremsættelse 8. d, Vanløse Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om oprettelse af bæredygtige p- huse og p-kældre. (Lovforslag nr. L 6). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

14 UP - lovforslag nr. L 7 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Lundtofte Skole Forslag til Lov om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark 1. Der indføres krav om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark. 2. Målet er at have solcelletage på alle skoler og en del offentlige og nye bygninger i Danmark i år Der foreslås i første omgang bygget solcelletage på seks testskoler i Danmark, der geografisk skal placeres i områder med den mest effektive virkning. 4. Prisen på solcelletaget afhænger af, hvor mange tage der skal bruges, men man kan nemt komme op og runde de høje tal. 5. Der skal være bødestraf for ikke at anvende et solcelletag, idet det bliver lovpligtigt. 6. Loven træder i kraft den 1. januar Loven skal også gælde for både Grønland og Færøerne. Rosendahls-Schultz Grafisk

15 2 Bemærkninger til lovforslaget 9. a, Lundtofte Skole, mener, at indførelse af lovkrav om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark er nødvendig, for at vi kan skåne miljøet, nedsætte CO 2 -udledningen, der medfører global opvarmning, spare en masse penge og bruge pengene på andre nødvendige ting, f.eks. til folkeskolerne. Japan, Tyskland, Kina og andre lande er langt med at udvikle solcelleenergi, så hvad er det Danmark venter på? Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Etablering af solcelletage på offentlige bygninger vil både gavne miljøet og nedsætte CO 2 -udledningen. Ud over at det vil gavne miljøet, vil det også kunne betale sig økonomisk i løbet af højst 10 år. 9. a, Lundtofte Skole, vil sætte ekstra meget fokus på skolerne i Danmark, fordi nedskæringerne rammer os som elever. Ved hjælp af solcelletage på skolerne vil man have flere muligheder og vil ikke i samme omfang blive ramt af besparelserne. Til 2, 3 og 4 Efter nogle år vil det fremgå, hvor meget indførelse af solcelletage på offentlige bygninger vil betyde set ud fra en økonomisk vinkel og med hensyn til besparelser - både miljømæssigt og økonomisk. 9. a, Lundtofte Skole, kan godt se problemet med, hvor vi skal skaffe pengene fra. Hvis vi siger, at en skole bruger ca kr. på el om måneden, skal skolen ikke betale dette beløb, når skolen har fået solcelletag. Så derfor vil skolen kunne benytte sig af de penge til at betale for solcelletaget. Til 5 Der indføres bødestraf, fordi det vil få samfundet til at opfatte budskabet mere seriøst. Til 6 Vi har valgt denne dato, fordi vi gerne vi have, at loven skal træde i kraft så hurtigt som muligt, og det skal være inden foråret på grund af de korte dage om vinteren. Til 7 Loven omfatter også Grønland og Færøerne, fordi det vil gavne miljøet endnu mere. Skriftlig fremsættelse 9. a, Lundtofte Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark. (Lovforslag nr. L 7). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

16 UP - lovforslag nr. L 8 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. x, Tingløkkeskolen Forslag til Lov om forbud mod at smide affald på offentlige arealer 1. Der indføres forbud mod at smide affald på offentlige arealer. Stk. 2. Kommunerne har ansvaret for, at der bliver stillet flere affaldsspande op på offentlige arealer. 2. Den, der overtræder lovens bestemmelser om forbud mod at smide affald på offentlige arealer i Danmark, straffes med bøde på kr. 3. Loven træder i kraft den 1. marts Loven skal både gælde for Danmark og Færøerne. Rosendahls-Schultz Grafisk

17 2 Bemærkninger til lovforslaget Lovforslaget er fremsat af hensyn til miljøet, og derfor er lovforslaget væsentlig. Miljøet skal skånes for unødvendige ting, og det gøres, bl.a. ved at der indføres forbud mod affald på offentlige arealer. Danmark vil opnå renere veje, skove, parker m.v. og et bedre miljø. På grund af miljøet er dette lovforslag væsentligt. Formålet med lovforslaget er at opnå et renere og bedre miljø og en pænere natur. Lovgivningen er nødvendig for at bevare den natur og det miljø, vi har i dag. Skriftlig fremsættelse 9. x, Tingløkkeskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om forbud mod at smide affald på offentlige arealer (Lovforslag nr. L 8). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

18 UP - lovforslag nr. L 9 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. b, Boldesager Skole Forslag til Lov om nedsættelse af CO 2 -udledningen 1. Der indføres pligt til at etablere solfangere på taget af parcelhuse. Stk. 2. Staten giver tilskud til solfangere for at fremme udbredelsen af disse. 2. Om 5-10 år skal alle køretøjer køre på biodiesel. Indtil da sænkes forbruget af fossile brændstoffer, ved at al offentlig transport som f.eks. busser skal køre på biodiesel. Stk. 2. Alle tankstationer sælger biodiesel i stedet for benzin. 3. Alle danskere får udleveret et CO 2 -klippekort. Klippekortet kan f.eks. anvendes til en enkelt flyvning årligt og til at tanke benzin få gange månedligt. Stk. 2. Et nyt CO 2 -klippekort fås ved henvendelse til kommunen mod betaling af kr. pr. klippekort. Stk. 3. Til private biler tildeles klippekort med klip årligt til benzin/biodiesel. Erhvervsbiler (busser, gulpladebiler) undtages, men disse køretøjer skal dog køre på biodiesel. Stk. 4. Ved alle tankstationer og lufthavne opsættes automater, som skal kunne oplyse, hvor mange klip, der er tilbage på kortet. Rosendahls-Schultz Grafisk

19 2 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 og 2 Flere børn og unge får lungekomplikationer og astmasygdomme, på grund af for meget indånding af bl.a. CO 2 i byer og hovedstæder. Hver familie, som bor i et parcelhus, skal derfor have en solfanger på taget, da det giver mere miljøvenlig energi og betyder flere miljørigtige huse. Hvis man anskaffer sig en solfanger, er man et skridt tættere på at redde verden fra klimaforandringer eller en ny istid. Til 3 Klippekortet opfordrer til, at danskerne dyrker mere motion og tænker og handler mere miljøvenligt. Skriftlig fremsættelse 8. b, Boldesager Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om nedsættelse af CO 2 -udledningen. (Lovforslag nr. L 9). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

20 UP - lovforslag nr. L 10 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Klostermarksskolen Forslag til Lov om energibesparende foranstaltninger i stormagasiner, supermarkeder og forretninger m.v. 1. Loven gælder for al butiksvirksomhed i Danmark, på Grønland og på Færøerne. 2. Det pålægges stormagasiner, supermarkeder og forretninger m.v. at sørge for, at al belysning er slukket uden for åbningstiderne. 3. Overtrædelse af 2 kan straffes med en bøde på kr. 4. Loven træder i kraft den 1. august Rosendahls-Schultz Grafisk

21 2 Bemærkninger til lovforslaget 9. a., Klostermarksskolen, har fremsat dette lovforslag af miljømæssige årsager. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at elenergien i Danmark i dag for det meste fabrikeres af kulfyrede kraft-varme-værker, som udsender en masse CO 2 i atmosfæren. Da Danmark har indgået en aftale om en betydelig nedsættelse af CO 2 -udledningen i tiden fremover, er det vores helt klare opfattelse, at nærværende lovforslag vil bidrage væsentligt til at opfylde Danmarks mål om en formindsket CO 2 -udledning i atmosfæren. Nærværende lovforslag vil også efter vores opfattelse have væsentlig betydning for samfundsøkonomien og økonomien i de enkelte butiksvirksomheder. Skriftlig fremsættelse 9. a, Klostermarksskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om energibesparende foranstaltninger i stormagasiner, supermarkeder og forretninger m.v. (Lovforslag nr. L 10). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

22 UP - lovforslag nr. L 11 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. C, Herlufsholm Kostskole Forslag til Lov om ændring af våbenloven (Tydelige rammer for transport af knive og andre skarpe genstande) Ændring af våbenloven 4, stk. 1, hvor der indsættes et nyt stk. 1 b: Det skal være muligt at transportere knive i erhvervsudøvelses medfør uden frygt for at blive konfronteret af politiet. Ved kørsel fra arbejdsplads, fritidsaktivitet el.lign. skal man kunne transportere knive til sin bopæl på trods af andet ærinde i form af eksempelvis indkøb, hjemmebesøg eller offentlige arrangementer, så længe kniven er låst inde i transportmidlets forreste eller midterste handskerum, i fastlukket skede eller i lukket taske. Der er tale om transportmidler som knallert, scooter, motorcykel, bil, lastbil eller andet motoriseret fartøj. Et eksempel på, hvor der bør vises hensyn: To voksne mænd på henholdsvis 22 og 23 år med gyldige jagttegn, beslutter sig for at tage på jagt på Anholt. For at undgå lidende dyr, beslutter de sig for at medbringe en kniv. Anholt er en ø med færgetransport, og nogle kunne umiddelbart mene, at de to unge mænd satte de andre passagerer i fare ved at medbringe kniven. På øen ønsker de to mænd at nyde en is i den lokale kiosk, men da de har kniv med sig, kan de reelt set få en bøde og et fængselsophold på 7 dage. Efter jagten er de to mænd tilfredse med udfaldet og fejrer det med en øl på en bar. Efter et kort besøg på baren tager mændene færgen hjem og slutter aftenen af med en øl hos den ene af mændene. I dette ene eksempel er der flere steder, hvor nogle politibetjente ville tvivle på mændenes ærinder og give dem en bøde og en tur i fængsel. Rosendahls-Schultz Grafisk

23 2 Bemærkninger til lovforslaget På baggrund af nogle af de hændelser, hvor almindelige danske borgere er blevet idømt bøder eller i værste fald fængelsstraf af absurde årsager, har vi valgt at ville ændre våbenloven. Her fortæller vi om et eksempel, hvor en ganske almindelig dansker er blevet udsat for følgende: En 24-årig pædagog fra Nørresundby ved navn Peter Søbygge blev stoppet af politiet, og da de havde tjekket ham for spritkørsel, tjekkede de bilen og fandt et multiværktøj, der bl.a. indeholdt en kniv med et blad på 7,3 cm. Det er 3 mm for meget, og han fik derfor en bøde, men anklageren ankede derefter dommen til landsretten, da loven var blevet strammere. I landsretten endte Peter med at blive idømt 1 uges fængsel. Det har ødelagt den unge mands liv og muligheder videre i livet. Skriftlig fremsættelse 9. C, Herlufsholm Kostskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om ændring af våbenloven. (Lovforslag nr. L 11). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

24 UP - lovforslag nr. L 12 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Ingrid Jespersens Gymnasieskole Forslag til Lov om, at unge kriminelle skal have psykologhjælp 1. Unge kriminelle i alderen år, der bliver idømt fængselsstraf, skal modtage påtvungen psykologhjælp og studievejledning. Behandlingen skal forløbe over en periode på minimum 2 måneder, hvor den unge skal have modtaget psykologhjælp og studievejledning 10 gange. Tidsperioden kan forlænges efter den enkeltes behov for psykologhjælp. 2. Loven skal træde i kraft fra den 1. januar Loven skal også gælde for Færøerne og Grønland. Rosendahls-Schultz Grafisk

25 2 Bemærkninger til lovforslaget Ungdomskriminelle har svært ved at komme ud af kriminaliteten og har derfor brug for hjælp til at komme videre. Ved brug af psykologhjælp og studievejledning får den unge hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet og på den måde bidrage til det danske samfund. Skriftlig fremsættelse 9. a, Ingrid Jespersens Gymnasieskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om at unge kriminelle skal have psykologhjælp. (Lovforslag nr. L 12). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

26 UP - lovforslag nr. L 13 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Kajerødskolen Forslag til Lov om legalisering af prostitution 1. Prostitution skal legaliseres. 2. Gadeprostitution skal forblive ulovligt, men bordeller, som er blevet godkendt, skal gøres lovlige. 3. På bordeller skal de hygiejniske og humane forhold kontrolleres hver tredje måned. 4. Alle prostituerede skal registreres så man kan afkræve skat, og alle prostituerede skal have ret til medlemsskab af en a-kasse. 5. Bordellerne skal ligge inden for bestemte områder bestemt af kommunen, dog med 500 m til nærmeste skole, kirke eller børneinstitution. 6. Der skal være et obligatorisk lægetjek af de prostituerede hver tredje uge. 7. Loven skal træde i kraft fra den 1. januar Loven skal ikke gælde for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Overtrædelse af 2 skal kunne medføre bøde og anden form for straf. Straffens omfang afhænger af sagens alvor. Ved opførelse af bordel skal man søge tilladelse fra staten. Rosendahls-Schultz Grafisk

27 2 Bemærkninger til lovforslaget Begrundelsen for nødvendigheden for dette lovforslag: Prostitution vil altid forekomme og det vil dermed være bedre for alle parter at legalisere det. Dette ville medføre bedre arbejdsvilkår for de prostituerede og få de prostituerede til at føle, at de arbejder i et godkendt erhverv. Der skal også være forøget politiinsats over for den illegale prostitution. Dette ville kunne finanseres gennem de øgede skatteintægter fra den legaliserede prostitution. Skriftlig fremsættelse 9. a, Kajerødskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om legalisering af prostitution. (Lovforslag nr. L 13). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

28 UP - lovforslag nr. L 14 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. C, Katrinebjergskolen Forslag til Lov om, at forældre gøres medansvarlige for deres børns handlinger 1. Værgen til en tiltalt under 18 år skal gøres ansvarlig for tiltaltes handlinger økonomisk, således at værgen tager det fulde ansvar for den unge tiltalte og betaler for alt, der f.eks. er ødelagt eller stjålet. Stk. 2. Værgen til den tiltalte under 18 år skal deltage ved alle møder, kurser og lign. angående tiltalte, da kriminalitet vedrører hele familien. Værgen og den unge vil få hjælp/redskaber til at undgå gentagelse af kriminalitet. Stk. 3. Værgen til den tiltalte under 18 år skal kunne idømmes behandlingsdom sammen med den tiltalte. Familien har et fælles ansvar for at få den tiltalte ud af kriminalitet. 2. Hvis disse krav ikke overholdes, kan barnet blive taget fra værgen, da det viser, at værgen ikke kan tage vare på sit barn og opdrage sit barn. Men værgen skal kunne få hjælp til at opdrage, hvis det er et problem, f.eks. ved hjælp af kurser. 3. Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Rosendahls-Schultz Grafisk

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere Beslutningsforslag nr. B 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Brian Mikkelsen (KF) og Mike Legarth (KF) Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten Opgaver til grundskolen Vi besøger retten udarbejdet af Tina Krogh Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk eller på 21757581 Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere