Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om et professionelt forsvar"

Transkript

1 UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret, skal gennemgå en 3-årig uddannelse i militærkundskab. Stk. 2. Optagelseskrav: Man må ikke være platfodet, overvægtig eller undervægtig. Man skal have normal hørelse. Man skal have normal farvesans. Man skal være over 1,75 m høj. Man skal være over 18 år. 3. Den øverste ledelse udpeges af forsvarsministeren. Forslag til Lov om et professionelt forsvar Stk. 2. Lønadministration og lign. varetages af militærets ledelse. 4. Midler til hæren afsættes på finansloven. 5. Værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, ophæves. 6. Loven gælder også for Færøerne og Grønland. 7. Loven træder i kraft den 1. januar Rosendahls-Schultz Grafisk

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Vi ophæver værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts Ved at afskaffe værnepligtssystemet vil Danmark spare mio. kr. om året, og samtidig kan tilgangen til forsvaret blive meget større. På den måde bliver folk heller ikke tvunget til at komme i forsvaret, selv om de ikke har lyst. Det er også et meget forældet system, da forsvaret i dag for det meste er professionelt, og forsvaret kræver en stærk motivation og en effektiv uddannelse. Folk, der optages i forsvaret, skal have 3 års uddannelse i militærkundskab. På den måde får vi en mere professionel hær. Måske vil nogle mennesker sige, at danskerne ikke længere vil føle, at forsvaret er noget specielt dansk, men den holdning vil ændre sig. Se bare på det danske landshold. Alle danskere bakker op om det, selv om det er et professionelt hold. Man skal være 1,75 m høj for at virke skræmmende. Man må ikke være platfodet, fordi man skal kunne gå langt. Skriftlig fremsættelse 8.G, Brøndbyvester Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om et professionelt forsvar. (Lovforslag nr. L 1). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

3 UP - lovforslag nr. L 2 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. a, Skjern Kristne Friskole Forslag til Lov om hjælp til soldater og pårørende 1. Alle udsendte soldater skal modtage mindst én psykologsamtale inden for 2 måneder efter hjemkomst til Danmark. Stk. 2. Der skal bygges centre, så der er tre i Jylland, et på Fyn og to på Sjælland. Centrene skal have åbent på telefonen 24 timer i døgnet. Stk. 3. Centeret skal indeholde en afdeling til pårørende og en afdeling til hjemkommende soldater. På centeret skal der være fysioterapeuter, ergoterapeuter, forskellige psykologer, en tidligere udsendt soldat og en telefonvagt. De ansatte har selvfølgelig tavshedspligt. Stk. 4. Hvis soldaterne har behov for at blive på centeret for at overnatte, kan de få tilladelse til det. De må overnatte i 3 døgn, og opholdet er gratis. Er der behov for overnatning i mere end 3 døgn, skal der en særlig aftale til, men det kan godt lade sig gøre. 2. Loven træder i kraft den 1. februar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Rosendahls-Schultz Grafisk

4 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Baggrund for lovforslaget 8. a, Skjern Kristne friskole, mener, at der skal laves en lov om hjælp til de soldater, der er kommet hjem fra krig. Tallene viser, at soldater ofte har det dårligt eller har det svært i hverdagen, når de kommer hjem. På centrene skal der sørges for, at soldater, der har det psykisk dårligt, ikke bliver sendt af sted igen, som vi har set er sket. Når en soldat kommer hjem fra krig, kan han/hun have følgende problemer: have selvmordstanker; have en følelse af at være forladt; at noget»inden i«er gået itu; at alt er meningsløst; forholdet til andre mennesker kan i nogle tilfælde være svært; man kan have mareridt og dårlig søvn om natten; man kan gå og være bange. (Kilde: Kammeratstøtte Ifølge Pårørendetelefonen har familiemedlemmer til udsendte ofte problemer med følgende: Hverdagen kan ikke altid hænge sammen derhjemme. Der kan opstå mange problemer og situationer, hvor familien har brug for den udsendte. Søvnløshed er ofte udbredt i den udsendtes familie. Det giver ofte stress hos ægtefælden, der går derhjemme. Der er ofte usikkerhed om, om soldaten stadig er i live. Vi syntes derfor, at det er vigtigt at have centre, hvor pårørende og soldater kan komme hen og få hjælp, f.eks. til at få snakket med psykologer eller med en, der kan hjælpe og har gode råd til at få hverdagen til at hænge sammen derhjemme. Mange siger, at når man vælger at blive soldat, vælger man også de følger, der kommer bagefter. Men det er ikke rigtigt. Vi har snakket med nogle unge, hvis store drøm er at blive en soldat. Det, de tænker på, er at være en helt. Det er drømmen om at hjælpe andre, der virkelig har brug for hjælp. De tænker slet ikke på de følger, der kan være. Det kan være, der lige kommer en tanke flyvende om det, lige før de skal af sted, men der er det jo for sent. Alle de ting, de pårørende prøver at få sagt til deres familiemedlem, bliver ofte først til virkelighed, når man kommer hjem og har alle problemerne. Det er selvfølgelig rigtig godt, at der er nogen i Danmark, der gerne vil være soldat, og det skal der jo bare blive ved med at være. Hvis der skal blive ved med at være det, skal vi også hjælpe dem, som er kommet hjem. Det synes vi er en pligt. Til 3. Vi skal ikke oprette centre på Færøerne og i Grønland, da det bliver for dyrt, og i sidste ende kunne der ske det, at der måske ikke ville blive plads til de danske soldater, som det egentligt var meningen at støtte. Bor færingerne eller grønlænderne i Danmark, gælder reglerne også for dem. 2. Økonomiske konsekvenser At bygge centre i landet med medarbejdere vil selvfølgelig have nogle økonomiske konsekvenser. Men har en soldat og soldatens familie ikke ret til at få hjælp, når de har problemer? Det mener vi. Det er jo langt fra alle soldater og familier, der har problemer, men dem, der har, har også et stort behov for hjælp. Der skal bruges penge til opbygning af centrene, til medarbejderne, til møbler, kontorting og andet. Det er staten, der skal dække det økonomiske behov. Hærens Regimenters Hjælpefond har i 2008 og 2009 modtaget en del donationer. Det har givet kr. Hvis man også kunne gøre det i forbindelse med vores forslag, er man nået et stykke af vejen med at få budgettet til at hænge sammen. Vi synes, det er en åben mulighed. 3. Konklusion Lovforslaget skal gå igennem, fordi soldaterne har brug for hjælp. Det er ikke fair, at de skal gå rundt med psykiske/fysiske problemer. De yder en indsats for vores land, og de repræsenterer vores land. Derfor skal de have ret til ekstra hjælp.

5 3 Skriftlig fremsættelse 8. a, Skjern Kristne Friskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om hjælp til soldater og pårørende. (Lovforslag nr. L 2). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

6 UP - lovforslag nr. L 3 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. b, Langebjergskolen Forslag til Lov om værnepligt for kvinder (kvinder i forsvaret) 1. Lov nr. LBK 255 af 13. marts 2006 (værnepligtsloven) ændres, så der bliver lige status for mænd og kvinder.»mand«erstattes med»borger«i alle relevante afsnit. 2. Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder også for Grønland og Færøerne, da de også skal havde værnepligt for Danmark. Rosendahls-Schultz Grafisk

7 2 Bemærkninger til lovforslaget Mange kvinder har længe kæmpet for ligestilling. Når det gælder ligestilling, skal kvinderne vel have samme vilkår som mændene. Mændene skal have værnepligt, kvinder kan selv bestemme. Er det ligestilling? Med lovforslaget skal kvinder såvel som mænd i forsvaret. I grundloven står der i 81, at»enhver våbenfør mand i Danmark er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.«selv om der står»våbenføre mænd«i paragraffen, kan Folketinget godt bestemme ved lov, at der også skal indføres værnepligt for kvinder. Værnepligtsloven udmønter grundlovens 81. Med ændringen af loven har enhver (uanset køn) pligt til at gøre tjeneste som soldat. De værnepligtige udvælges efter saglige og ensartede kriterier som f.eks. alder, helbred og uddannelse. Skriftlig fremsættelse 8. b, Langebjergskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om værnepligt for kvinder (kvinder i forsvaret). (Lovforslag nr. L 3). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

8 UP - lovforslag nr. L 4 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. klasse, Herlev Privatskole Forslag til Lov om påbudte psykologsamtaler til hjemvendte soldater 1. Soldater, der vender hjem fra krig, skal gennemgå mindst tre lovpligtige psykologsamtaler af 1 times varighed. Stk. 2. Den første behandling skal være inden for 2 uger. Den anden konsultation skal finde sted senest 2 uger efter den første. Den tredje samtale skal være 3 måneder efter den anden samtale. Det vil sige, at man får tre samtaler, efter at man er kommet hjem. Stk. 3. Efter den tredje samtale skal psykologen vurdere, om den udsendte skal have flere påbudte samtaler. Disse timer skal være gratis. Stk. 4. Den udsendtes familie får sammenlagt 3 timers psykologsamtaler tilbudt. Med familie menes: ægtefælle, stedfamilie, forældre, børn og søskende. 2. Psykologen skal have været i en krigszone i minimum 1 uge under sin uddannelse, og efter 5 år skal personen til en krigszone igen i 1 uge. Psykologen skal have speciale i eller forsket i emnet. 3. Hvis soldaten ikke møder op til de aftalte konsultationer med psykologen, pålægges han/ hun en bøde på kr. pr. time, han/hun ikke er mødt op til. Personen vil ikke få en yderligere straf. 4. Loven træder i kraft den 1. januar Grønland og Færøerne er undtaget fra denne lov, fordi de ikke har nogen værn. Rosendahls-Schultz Grafisk

9 2 Bemærkninger til lovforslaget Grunden til, at vi vil indføre lovpligtige psykologsamtaler til de hjemvendte soldater, er, at vi har hørt og set forfærdelige historier. Der er soldater, der er kommet hjem og har skudt familien og sig selv på grund af de skrækkelige ting, de har oplevet i deres tid som udsendte soldater. Mange soldater har ikke kunnet glemme alle de frygtelige ting, og de har derfor ikke kunnet leve et normalt liv. Dette er forfærdeligt, fordi de har været udsendt for Danmark, men der er ingen hjælp, når de kommer hjem. Da mange først viser synlige psykiske spor efter 3 måneder, burde psykologen i den sidste samtale kunne vurdere, om personen er klar til at kunne klare sig uden psykologhjælp eller har behov for ekstra samtaler. Denne ekstra psykologhjælp skal også være lovpligtig, fordi det kan være farligt for den tidligere soldat selv og for samfundet. Så er der mindre chance for, at tidligere udsendte soldater vælger at melde sig ud af samfundet og f. eks. bosætte sig i en skov. Familien er ofte også psykisk medtaget, efter at et nært familiemedlem har været udsendt. Derfor har de brug for muligheden for samtaler med en psykolog. Psykologen skal have erfaring inden for området, så soldaten føler sig i gode hænder, og så soldaten får noget ud af tiden, når de er til konsultation. Da de fleste civile psykologer ikke har meget viden inden for området, vil den tidligere udsendte soldat ikke få meget ud af det. Det vil derfor hjælpe meget, hvis psykologen har været i en krigszone. Skriftlig fremsættelse 8. klasse, Herlev Privatskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om påbudte psykologsamtaler til hjemvendte soldater. (Lovforslag nr. L 4). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

10 UP - lovforslag nr. L 5 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. b, Nordre Skole Forslag til Lov om folkeafstemning i forbindelse med udsendelse af danske soldater til krig i andre lande 1. Folket skal være med til at bestemme, hvis danske soldater skal sendes i krig i andre lande. 2. Værnepligtige skal selv være med til at bestemme, om de vil i krig i andre lande, men hvis de ikke vil i krig, skal de have lov til at blive i hæren, fordi de er sat til at tjene deres eget land og ikke andres. 3. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. 4. Loven skal træde i kraft den 1. maj Rosendahls-Schultz Grafisk

11 2 Skriftlig fremsættelse 8. b, Nordre Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om folkeafstemning i forbindelse med udsendelse af danske soldater til krig i andre lande. (Lovforslag nr. L 5). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

12 UP - lovforslag nr. L 6 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. d, Vanløse Skole Forslag til Lov om oprettelse af bæredygtige p-huse og p-kældre 1. Der opføres p-huse eller p-kældre, hvor dette er hensigtsmæssigt for et bæredygtigt lokalmiljø. 2. Hvor p-hus-løsningen vælges, indrettes parker eller haver på tagene med offentlig adgang. 3. Hvor p-kælder-løsningen vælges, indrettes haver eller parker på overfladen. Der kan også etableres søer eller mindre vandløb til forskønnelse af det bæredygtige bymiljø. 4. P-huse og p-kældre forsynes med egen energiforsyning via solceller, vindmøller, jordvarme el.lign., der ikke påvirker miljøet med skadelig udledning af CO Parkeringsanlæggene udstyres med filtre til opsamling af eventuelle olie- og brændstofrester fra køretøjerne. Der opsættes ventilatorer med filtre til rensning af eventuelle udstødningsgasser. 6. Loven træder i kraft den 1. juni Loven gælder i hele Danmark. Rosendahls-Schultz Grafisk

13 2 Bemærkninger til lovforslaget For at skabe et mere bæredygtigt miljø i lokalområderne skal parkerede biler fjernes fra gadebilledet. Dette foreslås gennemført ved oprettelse af p-huse eller p-kældre. Lovforslaget vil på sigt også skabe nye arbejdspladser til opsyn og vedligeholdelse. Det vil ligeledes være en stor fordel, hvis de nye parkeringsmuligheder etableres i nærheden af offentlige befordringsmidler. Skriftlig fremsættelse 8. d, Vanløse Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om oprettelse af bæredygtige p- huse og p-kældre. (Lovforslag nr. L 6). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

14 UP - lovforslag nr. L 7 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Lundtofte Skole Forslag til Lov om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark 1. Der indføres krav om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark. 2. Målet er at have solcelletage på alle skoler og en del offentlige og nye bygninger i Danmark i år Der foreslås i første omgang bygget solcelletage på seks testskoler i Danmark, der geografisk skal placeres i områder med den mest effektive virkning. 4. Prisen på solcelletaget afhænger af, hvor mange tage der skal bruges, men man kan nemt komme op og runde de høje tal. 5. Der skal være bødestraf for ikke at anvende et solcelletag, idet det bliver lovpligtigt. 6. Loven træder i kraft den 1. januar Loven skal også gælde for både Grønland og Færøerne. Rosendahls-Schultz Grafisk

15 2 Bemærkninger til lovforslaget 9. a, Lundtofte Skole, mener, at indførelse af lovkrav om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark er nødvendig, for at vi kan skåne miljøet, nedsætte CO 2 -udledningen, der medfører global opvarmning, spare en masse penge og bruge pengene på andre nødvendige ting, f.eks. til folkeskolerne. Japan, Tyskland, Kina og andre lande er langt med at udvikle solcelleenergi, så hvad er det Danmark venter på? Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Etablering af solcelletage på offentlige bygninger vil både gavne miljøet og nedsætte CO 2 -udledningen. Ud over at det vil gavne miljøet, vil det også kunne betale sig økonomisk i løbet af højst 10 år. 9. a, Lundtofte Skole, vil sætte ekstra meget fokus på skolerne i Danmark, fordi nedskæringerne rammer os som elever. Ved hjælp af solcelletage på skolerne vil man have flere muligheder og vil ikke i samme omfang blive ramt af besparelserne. Til 2, 3 og 4 Efter nogle år vil det fremgå, hvor meget indførelse af solcelletage på offentlige bygninger vil betyde set ud fra en økonomisk vinkel og med hensyn til besparelser - både miljømæssigt og økonomisk. 9. a, Lundtofte Skole, kan godt se problemet med, hvor vi skal skaffe pengene fra. Hvis vi siger, at en skole bruger ca kr. på el om måneden, skal skolen ikke betale dette beløb, når skolen har fået solcelletag. Så derfor vil skolen kunne benytte sig af de penge til at betale for solcelletaget. Til 5 Der indføres bødestraf, fordi det vil få samfundet til at opfatte budskabet mere seriøst. Til 6 Vi har valgt denne dato, fordi vi gerne vi have, at loven skal træde i kraft så hurtigt som muligt, og det skal være inden foråret på grund af de korte dage om vinteren. Til 7 Loven omfatter også Grønland og Færøerne, fordi det vil gavne miljøet endnu mere. Skriftlig fremsættelse 9. a, Lundtofte Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om etablering af solcelletage på offentlige bygninger i Danmark. (Lovforslag nr. L 7). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

16 UP - lovforslag nr. L 8 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. x, Tingløkkeskolen Forslag til Lov om forbud mod at smide affald på offentlige arealer 1. Der indføres forbud mod at smide affald på offentlige arealer. Stk. 2. Kommunerne har ansvaret for, at der bliver stillet flere affaldsspande op på offentlige arealer. 2. Den, der overtræder lovens bestemmelser om forbud mod at smide affald på offentlige arealer i Danmark, straffes med bøde på kr. 3. Loven træder i kraft den 1. marts Loven skal både gælde for Danmark og Færøerne. Rosendahls-Schultz Grafisk

17 2 Bemærkninger til lovforslaget Lovforslaget er fremsat af hensyn til miljøet, og derfor er lovforslaget væsentlig. Miljøet skal skånes for unødvendige ting, og det gøres, bl.a. ved at der indføres forbud mod affald på offentlige arealer. Danmark vil opnå renere veje, skove, parker m.v. og et bedre miljø. På grund af miljøet er dette lovforslag væsentligt. Formålet med lovforslaget er at opnå et renere og bedre miljø og en pænere natur. Lovgivningen er nødvendig for at bevare den natur og det miljø, vi har i dag. Skriftlig fremsættelse 9. x, Tingløkkeskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om forbud mod at smide affald på offentlige arealer (Lovforslag nr. L 8). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

18 UP - lovforslag nr. L 9 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. b, Boldesager Skole Forslag til Lov om nedsættelse af CO 2 -udledningen 1. Der indføres pligt til at etablere solfangere på taget af parcelhuse. Stk. 2. Staten giver tilskud til solfangere for at fremme udbredelsen af disse. 2. Om 5-10 år skal alle køretøjer køre på biodiesel. Indtil da sænkes forbruget af fossile brændstoffer, ved at al offentlig transport som f.eks. busser skal køre på biodiesel. Stk. 2. Alle tankstationer sælger biodiesel i stedet for benzin. 3. Alle danskere får udleveret et CO 2 -klippekort. Klippekortet kan f.eks. anvendes til en enkelt flyvning årligt og til at tanke benzin få gange månedligt. Stk. 2. Et nyt CO 2 -klippekort fås ved henvendelse til kommunen mod betaling af kr. pr. klippekort. Stk. 3. Til private biler tildeles klippekort med klip årligt til benzin/biodiesel. Erhvervsbiler (busser, gulpladebiler) undtages, men disse køretøjer skal dog køre på biodiesel. Stk. 4. Ved alle tankstationer og lufthavne opsættes automater, som skal kunne oplyse, hvor mange klip, der er tilbage på kortet. Rosendahls-Schultz Grafisk

19 2 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 og 2 Flere børn og unge får lungekomplikationer og astmasygdomme, på grund af for meget indånding af bl.a. CO 2 i byer og hovedstæder. Hver familie, som bor i et parcelhus, skal derfor have en solfanger på taget, da det giver mere miljøvenlig energi og betyder flere miljørigtige huse. Hvis man anskaffer sig en solfanger, er man et skridt tættere på at redde verden fra klimaforandringer eller en ny istid. Til 3 Klippekortet opfordrer til, at danskerne dyrker mere motion og tænker og handler mere miljøvenligt. Skriftlig fremsættelse 8. b, Boldesager Skole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om nedsættelse af CO 2 -udledningen. (Lovforslag nr. L 9). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

20 UP - lovforslag nr. L 10 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Klostermarksskolen Forslag til Lov om energibesparende foranstaltninger i stormagasiner, supermarkeder og forretninger m.v. 1. Loven gælder for al butiksvirksomhed i Danmark, på Grønland og på Færøerne. 2. Det pålægges stormagasiner, supermarkeder og forretninger m.v. at sørge for, at al belysning er slukket uden for åbningstiderne. 3. Overtrædelse af 2 kan straffes med en bøde på kr. 4. Loven træder i kraft den 1. august Rosendahls-Schultz Grafisk

21 2 Bemærkninger til lovforslaget 9. a., Klostermarksskolen, har fremsat dette lovforslag af miljømæssige årsager. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at elenergien i Danmark i dag for det meste fabrikeres af kulfyrede kraft-varme-værker, som udsender en masse CO 2 i atmosfæren. Da Danmark har indgået en aftale om en betydelig nedsættelse af CO 2 -udledningen i tiden fremover, er det vores helt klare opfattelse, at nærværende lovforslag vil bidrage væsentligt til at opfylde Danmarks mål om en formindsket CO 2 -udledning i atmosfæren. Nærværende lovforslag vil også efter vores opfattelse have væsentlig betydning for samfundsøkonomien og økonomien i de enkelte butiksvirksomheder. Skriftlig fremsættelse 9. a, Klostermarksskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om energibesparende foranstaltninger i stormagasiner, supermarkeder og forretninger m.v. (Lovforslag nr. L 10). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

22 UP - lovforslag nr. L 11 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. C, Herlufsholm Kostskole Forslag til Lov om ændring af våbenloven (Tydelige rammer for transport af knive og andre skarpe genstande) Ændring af våbenloven 4, stk. 1, hvor der indsættes et nyt stk. 1 b: Det skal være muligt at transportere knive i erhvervsudøvelses medfør uden frygt for at blive konfronteret af politiet. Ved kørsel fra arbejdsplads, fritidsaktivitet el.lign. skal man kunne transportere knive til sin bopæl på trods af andet ærinde i form af eksempelvis indkøb, hjemmebesøg eller offentlige arrangementer, så længe kniven er låst inde i transportmidlets forreste eller midterste handskerum, i fastlukket skede eller i lukket taske. Der er tale om transportmidler som knallert, scooter, motorcykel, bil, lastbil eller andet motoriseret fartøj. Et eksempel på, hvor der bør vises hensyn: To voksne mænd på henholdsvis 22 og 23 år med gyldige jagttegn, beslutter sig for at tage på jagt på Anholt. For at undgå lidende dyr, beslutter de sig for at medbringe en kniv. Anholt er en ø med færgetransport, og nogle kunne umiddelbart mene, at de to unge mænd satte de andre passagerer i fare ved at medbringe kniven. På øen ønsker de to mænd at nyde en is i den lokale kiosk, men da de har kniv med sig, kan de reelt set få en bøde og et fængselsophold på 7 dage. Efter jagten er de to mænd tilfredse med udfaldet og fejrer det med en øl på en bar. Efter et kort besøg på baren tager mændene færgen hjem og slutter aftenen af med en øl hos den ene af mændene. I dette ene eksempel er der flere steder, hvor nogle politibetjente ville tvivle på mændenes ærinder og give dem en bøde og en tur i fængsel. Rosendahls-Schultz Grafisk

23 2 Bemærkninger til lovforslaget På baggrund af nogle af de hændelser, hvor almindelige danske borgere er blevet idømt bøder eller i værste fald fængelsstraf af absurde årsager, har vi valgt at ville ændre våbenloven. Her fortæller vi om et eksempel, hvor en ganske almindelig dansker er blevet udsat for følgende: En 24-årig pædagog fra Nørresundby ved navn Peter Søbygge blev stoppet af politiet, og da de havde tjekket ham for spritkørsel, tjekkede de bilen og fandt et multiværktøj, der bl.a. indeholdt en kniv med et blad på 7,3 cm. Det er 3 mm for meget, og han fik derfor en bøde, men anklageren ankede derefter dommen til landsretten, da loven var blevet strammere. I landsretten endte Peter med at blive idømt 1 uges fængsel. Det har ødelagt den unge mands liv og muligheder videre i livet. Skriftlig fremsættelse 9. C, Herlufsholm Kostskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om ændring af våbenloven. (Lovforslag nr. L 11). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

24 UP - lovforslag nr. L 12 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Ingrid Jespersens Gymnasieskole Forslag til Lov om, at unge kriminelle skal have psykologhjælp 1. Unge kriminelle i alderen år, der bliver idømt fængselsstraf, skal modtage påtvungen psykologhjælp og studievejledning. Behandlingen skal forløbe over en periode på minimum 2 måneder, hvor den unge skal have modtaget psykologhjælp og studievejledning 10 gange. Tidsperioden kan forlænges efter den enkeltes behov for psykologhjælp. 2. Loven skal træde i kraft fra den 1. januar Loven skal også gælde for Færøerne og Grønland. Rosendahls-Schultz Grafisk

25 2 Bemærkninger til lovforslaget Ungdomskriminelle har svært ved at komme ud af kriminaliteten og har derfor brug for hjælp til at komme videre. Ved brug af psykologhjælp og studievejledning får den unge hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet og på den måde bidrage til det danske samfund. Skriftlig fremsættelse 9. a, Ingrid Jespersens Gymnasieskole: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om at unge kriminelle skal have psykologhjælp. (Lovforslag nr. L 12). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

26 UP - lovforslag nr. L 13 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. a, Kajerødskolen Forslag til Lov om legalisering af prostitution 1. Prostitution skal legaliseres. 2. Gadeprostitution skal forblive ulovligt, men bordeller, som er blevet godkendt, skal gøres lovlige. 3. På bordeller skal de hygiejniske og humane forhold kontrolleres hver tredje måned. 4. Alle prostituerede skal registreres så man kan afkræve skat, og alle prostituerede skal have ret til medlemsskab af en a-kasse. 5. Bordellerne skal ligge inden for bestemte områder bestemt af kommunen, dog med 500 m til nærmeste skole, kirke eller børneinstitution. 6. Der skal være et obligatorisk lægetjek af de prostituerede hver tredje uge. 7. Loven skal træde i kraft fra den 1. januar Loven skal ikke gælde for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Overtrædelse af 2 skal kunne medføre bøde og anden form for straf. Straffens omfang afhænger af sagens alvor. Ved opførelse af bordel skal man søge tilladelse fra staten. Rosendahls-Schultz Grafisk

27 2 Bemærkninger til lovforslaget Begrundelsen for nødvendigheden for dette lovforslag: Prostitution vil altid forekomme og det vil dermed være bedre for alle parter at legalisere det. Dette ville medføre bedre arbejdsvilkår for de prostituerede og få de prostituerede til at føle, at de arbejder i et godkendt erhverv. Der skal også være forøget politiinsats over for den illegale prostitution. Dette ville kunne finanseres gennem de øgede skatteintægter fra den legaliserede prostitution. Skriftlig fremsættelse 9. a, Kajerødskolen: Som forslagsstillere tillader vi os herved at fremsætte: Forslag til lov om legalisering af prostitution. (Lovforslag nr. L 13). Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Ungdomsparlamentets velvillige behandling.

28 UP - lovforslag nr. L 14 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 9. C, Katrinebjergskolen Forslag til Lov om, at forældre gøres medansvarlige for deres børns handlinger 1. Værgen til en tiltalt under 18 år skal gøres ansvarlig for tiltaltes handlinger økonomisk, således at værgen tager det fulde ansvar for den unge tiltalte og betaler for alt, der f.eks. er ødelagt eller stjålet. Stk. 2. Værgen til den tiltalte under 18 år skal deltage ved alle møder, kurser og lign. angående tiltalte, da kriminalitet vedrører hele familien. Værgen og den unge vil få hjælp/redskaber til at undgå gentagelse af kriminalitet. Stk. 3. Værgen til den tiltalte under 18 år skal kunne idømmes behandlingsdom sammen med den tiltalte. Familien har et fælles ansvar for at få den tiltalte ud af kriminalitet. 2. Hvis disse krav ikke overholdes, kan barnet blive taget fra værgen, da det viser, at værgen ikke kan tage vare på sit barn og opdrage sit barn. Men værgen skal kunne få hjælp til at opdrage, hvis det er et problem, f.eks. ved hjælp af kurser. 3. Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Rosendahls-Schultz Grafisk

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde Gruppe 1: (Til afsnittene Ung indflydelse og Unge og sammenhængskraft ) Side 5, linje 38, ændring: 3 ændres til det samme antal Side 5, linje 43, ændring: skoler

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige 2013/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. marts 2014 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF) og Villum Christensen (LA)

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies Spillet om lovforslag introduk t ion til rollespil ETH LOGH nd byggies METH LOGH scal land byggies 2 Spillet om lovforslag Tag eleverne med ind i den politiske verden, hvor meninger mødes, hvor forhandlingsevner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om lempelse af kørekortkrav for ældre

Forslag til folketingsbeslutning om lempelse af kørekortkrav for ældre 2013/1 BSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. december 2013 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Villum Christensen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Alternativets skatteudspil

Alternativets skatteudspil #alternativskat Alternativets skatteudspil 1 Skat på finansielle transaktioner + 26 mia. kr. i 2017-2020 Alternativet vil indføre en skat på 0,1 pct. på aktie- og obligationshandler og en skat på 0,01

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET Christiansborg er centrum for folkestyret i Danmark. Her ligger landets parlament, Folketinget, hvor de 179 folkevalgte

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Meget mere demokrati - også i folketinget

Meget mere demokrati - også i folketinget En artikel fra KRITISK DEBAT Meget mere demokrati - også i folketinget Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 16. december 2011 Den seneste tids afsløringer af lækager og indblanding i en konkret skattesag

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning.

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning. 2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren

Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren Kopi af Sfs beslutningsforslag - http://www.folketinget.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b20/som_fremsat.htm B 20 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren.

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Radikal Ungdom mener:

Radikal Ungdom mener: Straf Indledning Hvorfor straffer vi? Det er vigtigt at overveje, når man vil finde sin egen holdning til strafferet. Radikal Ungdom går ind for straffe, der nytter. Der skal tages hensyn til ofrene -

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere