DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser"

Transkript

1 DØDSÅRSAGSREGISTERET Tal og analyser 2011

2 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej København S. Telefon: Hjemmeside: Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Tal og analyse[online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

3 Dødsårsagsregisteret 2011 Hermed foreligger dødsårsagsstatistik for 2011, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Statens Serum Institut. De store dødsårsager Fald i den samlede dødelighed I tabel 1 ses en oversigt over de fem største dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens overordnede grupper. Den samlede dødelighed fortsætter med at falde fra 2010 til 2011 (tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr indbyggere er faldet fra 912 dødsfald i 2010 til 869 i 2011, svarende til 4,8 pct. For mænd er faldet på 4,9 pct., og for kvinder på 4,8 pct. Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem største dødsårsager, aldersstandardiserede rater pr indbyggere Samlet Kræft Hjertesygdomme Sygdomme i åndedrætsorganer Andre kredsløbssygdomme Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Svagt fald i kræftdødeligheden Der ses et svagt fald i den aldersstandardiserede kræftdødelighed fra 264 dødsfald pr indbyggere i 2010 til 260 i Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn. Andelen af kræftdødeligheden set i forhold til alle dødsfald har været svagt stigende de senere år. Denne udvikling gælder både det samlede tal og for begge køn. I 2011 døde 30 pct. af en kræftsygdom. Den højeste kræftdødelighed ses for begge køn for gruppen af luftrør, bronkie og lungekræft (figur 1 og 2) med samlet 60 dødsfald pr indbyggere i For mænd er raten faldende for denne gruppe (figur 2), mens den er uforandret for kvinder over de seneste år (figur 2). Dødeligheden af disse kræfttyper er højest for mænd med 68 dødsfald pr indbyggere mod 55 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere i De næsthøjeste rater for kræftdødelighed er brystkræft og tyktarmskræft for kvinder (figur 1), og kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft for mænd (figur 2). For begge køn ses et svagt fald i den specifikke dødelighed af tyktarmskræft de seneste år (figur 1 og 2). Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 24 dødsfald pr indbyggere i Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

4 For kvinder har dødeligeheden af brystkræft været svagt faldende de seneste år (figur 1), mens dødeligheden af kræft i blærehalskirtel for mænd har været uforandret over de seneste år (figur 2). Figur 1 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder Luftrør, bronkie, lunge, kvinder Bryst, kvinder Tyktarm, kvinder Figur 2 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd Luftrør, bronkie, lunge, mænd Blærehalskirtel, mænd Tyktarm, mænd Det er generelt fortsat et åbent spørgsmål i hvilken grad den øgede indsats for at stille kræftdiagnoser tidligt og den gradvist forbedrede diagnostik påvirker statistikken. Det er en kendsgerning, at der har været en stigning i antallet af registrerede kræfttilfælde. Da der således findes flere tilfælde, er der også flere dødsfald, hvor diagnosen anføres på dødsattesten. Dette fører til at flere dødsfald registreres med kræft som dødsårsag, som måske tidligere ville være blevet registreret med ukendt eller anden årsag. Hjertedødelighed falder fortsat Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (apopleksi) og andre kredsløbssygdomme falder fortsat (tabel 1 og fig. 3). Dette fald er set over mange år, og gælder både de samlede tal og for begge køn. Faldet er størst for dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme fra 121 dødsfald pr indbyggere i 2005 til 77 dødsfald i Flere mænd end kvinder dør af iskæmisk hjertesygdom. I modsætning til ovenstående udvikling ses en svag stigning i dødeligheden af blodtryksforhøjelse (hypertension) over de seneste år, som dog er i en mindre størrelsesorden (figur 3). Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

5 Figur 3 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne Blodtryksforhøjelse Lungeemboli Andre kredsløbssygdomme Svagt fald i dødelighed af sygdomme i åndedrætsorganer Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer har været svagt faldende de seneste par år, men har, set over en længere periode, været uforandret (tabel 1). Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses den højeste dødelighed for hhv. andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) og lungebetændelse for begge køn (figur 4). Dødeligheden af KOL er svagt stigende de seneste år, og raten er højest for mænd med 67 dødsfald pr indbyggere mod 53 dødsfald pr indbyggere for kvinder i Dødeligheden af lungebetændelse er set over en længere periode uforandret med udsving enkelte år. Raten er også her højest for mænd (39 dødsfald blandt mænd mod 28 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere) i Figur 4 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af sygdomme i åndedrætsorganer Lungebetændelse, kvinder Lungebetændelse, mænd Lungebetændelse, total Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), kvinder Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), mænd Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), total Svagt fald i dødelighed af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser er uforandret over de seneste par år, med et svagt fald fra 2010 til 2011 (tabel 1). Den langsigtede tendens har været en markant stigning. Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

6 Den højeste dødelighed inden for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ses for ikke-alzheimer demens både for det samlede tal og for begge køn. Ses på kønsfordelingen, så er raten højest for kvinder (figur 5). Kvindernes andel af det samlede antal dødsfald af ikke-alzheimer demens er på 68 pct. i Stigningen i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet. Figur 5 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom) Demens excl. Alzheimers, kvinder Demens excl. Alzheimers, total Demens excl. Alzheimers, mænd Udvikling i andre udvalgte grupper Selvmord Antallet af selvmord i aldersstandardiserede rater er på niveau med de forudgående år med en svag faldende tendens set over en længere periode både samlet set og for begge køn (figur 6). Raten er højest for mænd med 17 dødsfald i 2011 pr indbyggere mod 5 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere. Medianalderen for dødsfald af selvmord er 53 år i 2011, hhv. 52 år og 56 år for mænd og kvinder. Figur 6 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af selvmord Selvmord total Selvmord, mænd Selvmord, kvinder Stigende tendens i dødelighed af faldulykker Dødeligheden på grund af faldulykker er steget over de seneste par år, og stigningen ses særligt blandt mænd (figur 7). Dødeligheden i aldersstandardiserede rater er højest for mænd. Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 86 år i 2011, hhv. 81 år for mænd og 88 år for kvinder. Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

7 Figur 7 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af faldulykker Faldulykker, total Faldulykker, mænd Faldulykker, kvinder Andel af dødsfald blandt personer over 85 år stiger fortsat Andelen af personer over 85 år blandt alle dødsfald stiger for både mænd og kvinder (fig. 8a og 8b, side 10). Andelen er på 24 pct. blandt mænd, og på 43 pct. blandt kvinder. Medianalder er på 79 år for alle personer og på 82 år for kvinder og 76 år for mænd i Medianalderen er uændret i forhold til Baggrund Årsagsspecifik dødelighed Tilgrundliggende Dødsårsag Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag. Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden. Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den årsagsspecifikke dødelighed. Vælges cancersygdommen, kan denne føre til en infektionssygdom, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som tilgrundliggende dødsårsag. Kodning Statens Serum Institut har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2011 anvendt den automatiske kodning efter ACME 1 -systemet, som i de tidligere år. ACME koder den tilgrundliggende dødsårsag efter ICD-10 reglerne. I de tilfælde hvor ACME ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Der valideres omkring 20 pct. af alle dødsattester manuelt i en årgang. 1 ACME:Automated Classification of Medical Entities. Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

8 Diagnosegruppering: A- og B-liste Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnose grupper. Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål. B-listen er en udfoldning af A-listen eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 38 i publikationen. Dataafgrænsning Tal for 2011 Dødsårsagsstatistikken 2011 bygger i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark. Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark. Data for 2011 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Statens Serum Institut den 23. november I alt dødsattester var indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på Der manglende således dødsattester. Erfaringsmæssigt har der i tidligere år udestået attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på , dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 4,1 pct. i forhold til hvad der fandtes i data. Forhøjelsen er 4,1 pct. for samlede tal for begge køn, 3,8 pct. for mænd og 4,4 pct. for kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede. Tal for 2009 og 2010 Da Statens Serum Institut løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for 2009 og 2010, end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2011, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2009 og 2010 end tidligere publiceret. For 2010 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 3,0 pct. for det samlede tal for begge køn, 2,9 pct. for mænd og 3,0 pct. for kvinder. For 2009 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 2,2 pct. for det samlede tal, og for begge køn. Aldersstandardiserede rater Data på ssi.dk For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr indbyggere, standardiseret efter befolkningen i år Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og for hele landet. Primo 2013 vil opdaterede tal tilbage til 1977, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

9 Oversigtstabeller Dødsfald efter alder Dødsfald efter A-listen Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper. Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Dødsfald efter A og B- listen Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr indbyggere. Henvendelse: Claudia Ranneries, tlf , Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

10 Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år år år år år år år år år år år år Total Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år år år år år år år år år år år år Total Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år år år år år år år år år år år år Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

11 Figur 6a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 85+ år år 0-74 år 30% 20% 10% 0% Figur 6b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 85+ år år 0-74 år 30% 20% 10% 0% Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

12 Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

13 Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

14 Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,0 0,7 1,3 1,6 1,7 1,6 A-02 Kræft 25,0 27,1 28,0 28,3 29,2 30,4 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 1,6 3,3 3,6 3,5 3,3 3,3 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,5 2,8 4,6 5,8 5,9 6,0 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,6 3,1 3,6 3,6 A-08 Hjertesygdomme 27,1 23,7 20,3 18,3 18,0 16,9 A-09 Andre kredsløbssygdomme 12,6 12,2 12,0 9,6 9,5 9,2 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 9,0 9,1 9,5 11,5 11,1 11,4 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,9 5,2 5,2 5,2 4,9 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,1 1,2 1,6 1,5 1,5 1,5 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 7,5 4,5 2,9 4,0 3,8 3,4 A-19 Ulykker 3,9 4,1 3,1 2,8 2,6 2,8 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 1,0 1,1 1,1 1,1 Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

15 Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

16 Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

17 Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,2 0,6 1,3 1,5 1,6 1,5 A-02 Kræft 25,6 28,1 29,2 29,8 30,8 32,3 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 1,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,6 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,4 2,6 4,4 5,1 5,3 5,3 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,5 2,0 2,3 2,8 3,2 3,2 A-08 Hjertesygdomme 27,8 24,4 21,0 18,6 18,3 17,4 A-09 Andre kredsløbssygdomme 10,9 10,7 10,9 8,9 8,9 8,4 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 9,0 8,7 9,2 10,9 10,4 10,8 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 5,2 5,2 5,6 5,4 5,1 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,2 1,2 1,8 1,6 1,6 1,5 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 6,8 3,7 2,3 3,4 3,2 2,5 A-19 Ulykker 4,2 4,3 3,6 3,1 3,0 3,2 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 2,0 1,9 1,7 1,8 1,6 1,8 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 0,9 1,1 1,1 1,1 Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

18 Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

19 Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

20 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 0,8 0,7 1,4 1,6 1,9 1,6 A-02 Kræft 24,4 26,0 26,8 26,9 27,7 28,6 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 1,8 3,2 3,7 3,5 3,2 3,0 1,6 2,9 4,9 6,6 6,6 6,7 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,8 3,4 3,9 4,1 A-08 Hjertesygdomme 26,5 22,9 19,6 17,9 17,6 16,5 A-09 Andre kredsløbssygdomme 14,2 13,7 13,0 10,3 10,1 10,0 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,5 9,9 12,0 11,8 12,0 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,6 5,3 4,8 4,9 4,7 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0. 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 A-18 Symptomer og abnorme fund, 8,1 5,2 3,6 4,5 4,4 4,3 dårligt definerede årsager A-19 Ulykker 3,6 4,0 2,7 2,5 2,2 2,5 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 1,0 1,1 1,1 1,2 Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

21 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme B-001 Tuberkulose B-002 Infektion med meningokokker B-003 AIDS (HIV-sygdom) B-004 Viral leverbetændelse B-005 Andre infektionssygdomme A-02 Kræft B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg B-007 Kræft i spiserør B-008 Kræft i mavesæk B-009 Kræft i tyktarm B-010 Kræft i endetarm B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje B-013 Kræft i bugspytkirtel B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler B-015 Kræft i strubehoved B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge B-017 Kræft i lungehinder B-018 Kræft i knogler og ledbrusk B-019 Ondartet modermærkekræft i hud B-020 Kræft i bryst B-021 Kræft i livmoderhals B-022 Kræft i andre dele af livmoderen B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer B-024 Kræft i blærehalskirtel B-025 Kræft i testikel B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) B-027 Kræft i urinblære B-028 Kræft i andre dele af urinveje B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen B-031 Kræft i lymfatisk væv B-032 Leukæmi B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation A-03 Andre svulster (anden neoplasi) B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ B-037 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

22 B-038 For lavt stofskifte B-039 Sukkersyge B-040 Underernæring og fejlernæring B-041 Cystisk fibrose B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser B-047 Affektive sindslidelser B-048 Spiseforstyrrelser B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker) B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) B-052 Alzheimers demenssygdom B-053 Multipel (dissemineret) sklerose B-054 Epilepsi B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis) B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme B-057 Iskæmiske hjertesygdomme B-058 Blodtryksforhøjelse B-059 Andre hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme B-060 Lungeemboli B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis) B-062 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer B-063 Influenza B-064 Lungebetændelse B-065 Astma B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår B-069 Kronisk leversygdom B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer A-12/ B-071 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv B-072 Leddegigt B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer B-074 Sygdomme i nyre og ureter B-075 Andre sygdomme i urinveje B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

23 B-077 Sygdomme i brystkirtel B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer A-15/ Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel B A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden B-080 Immaturitet og præmaturitet B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer B-084 Kromosomanomalier B-085 Andre medfødte misdannelser A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation)) B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død B-089 Andre symptomer og abnorme fund A-19 Ulykker B-090 Faldulykker ** B-091 Transportulykker på land B-092 Transportulykker på vand B-093 Drukneulykker B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer B-096 Andre forgiftningsulykker B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling * 21* 31* B-098 Andre ulykker ** A-20 Selvmord og selvmordsforsøg B-099 Selvforgiftning B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg A-21/ Drab, overfald B A-22 Hændelser med uvis omstændighed B-104 Forgiftning med uvis omstændighed B-105 Drukning med uvis omstændighed B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed A-23/ B-107 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24/ Dødsfald uden medicinske oplysninger B Total * Kodningen af dødsfald i denne gruppe er ændret fra 2007, og tallene for 2009, 2010 og 2011 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. ** Kodningen er ændret for denne gruppe i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO). Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

24 Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12,3 7,0 13,0 14,6 16,0 13,5 B-001 Tuberkulose 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,3 B-002 Infektion med meningokokker 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 B-003 AIDS (HIV-sygdom) 4,9 0,5 0,7 0,5 0,5 0,3 B-004 Viral leverbetændelse 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 B-005 Andre infektionssygdomme 6,0 5,2 11,4 13,0 14,4 12,4 A-02 Kræft 303,4 290,0 274,2 261,8 263,7 260,0 B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 4,9 5,8 5,7 5,4 5,8 5,4 B-007 Kræft i spiserør 6,6 7,7 7,1 6,0 6,5 6,8 B-008 Kræft i mavesæk 9,3 6,9 7,3 6,8 7,0 6,6 B-009 Kræft i tyktarm 28,4 27,7 26,7 24,8 24,1 24,0 B-010 Kræft i endetarm 11,2 10,6 9,3 9,0 9,0 8,7 B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 5,7 4,8 5,8 5,1 6,5 6,2 B-013 Kræft i bugspytkirtel 13,6 14,9 14,3 15,2 15,2 14,9 B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 B-015 Kræft i strubehoved 2,5 2,4 1,9 1,5 1,5 1,7 B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 67,7 64,3 64,4 62,9 63,3 60,1 B-017 Kræft i lungehinder 1,2 1,0 0,6 1,7 1,2 1,2 B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 4,2 4,0 4,2 4,4 4,4 4,5 B-020 Kræft i bryst 29,0 25,1 22,8 21,2 20,9 20,7 B-021 Kræft i livmoderhals 3,4 2,7 2,5 1,6 2,0 1,3 B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 4,3 3,4 3,1 2,5 2,7 2,4 B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer 8,7 8,7 7,2 6,3 6,8 6,5 B-024 Kræft i blærehalskirtel 20,0 20,3 20,1 20,9 20,4 21,3 B-025 Kræft i testikel 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 6,5 6,9 6,2 5,1 5,1 4,5 B-027 Kræft i urinblære 11,9 11,3 9,8 9,0 9,3 8,5 B-028 Kræft i andre dele af urinveje 0,7 0,8 0,7 1,1 1,2 1,1 B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet 6,2 6,6 6,2 7,3 7,8 7,8 B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 B-031 Kræft i lymfatisk væv 13,0 11,5 10,5 9,6 10,0 9,9 B-032 Leukæmi 9,6 8,5 8,4 7,8 7,6 8,9 B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation 32,0 31,6 27,1 24,6 23,0 24,7 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 8,5 9,1 8,2 5,7 4,7 4,6 B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ B-037 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem 2,1 1,6 1,7 0,8 0,8 0,5 6,4 7,5 6,5 4,8 3,9 4,0 2,3 3,7 3,9 4,9 5,0 4,7 A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 20,0 35,3 35,1 32,6 29,7 28,9 Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

25 samt stofskiftesygdomme B-038 For lavt stofskifte 0,1 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 B-039 Sukkersyge 15,4 26,8 24,1 23,6 21,6 23,6 B-040 Underernæring og fejlernæring 0,1 0,9 0,8 0,4 0,3 0,3 B-041 Cystisk fibrose 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme 4,5 7,1 9,5 7,9 7,2 4,5 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 18,4 29,8 45,6 54,4 54,3 52,4 B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) 12,7 19,0 28,2 37,5 37,8 36,4 B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug 4,4 8,9 12,9 12,8 11,9 11,4 B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående 0,2 0,3 1,2 0,9 1,3 0,9 psykoser samt skizoaffektive psykoser B-047 Affektive sindslidelser 0,2 0,6 1,7 0,9 1,4 1,4 B-048 Spiseforstyrrelser 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 0,3 0,4 0,9 1,4 1,0 1,2 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 17,1 21,6 25,5 29,6 32,8 31,7 B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker) 1,1 0,7 0,7 0,5 0,8 0,5 B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) 3,8 5,9 4,9 4,8 5,9 5,3 B-052 Alzheimers demenssygdom 2,8 4,9 10,1 12,8 15,1 15,1 B-053 Multipel (dissemineret) sklerose 2,4 2,0 1,8 2,4 2,3 1,9 B-054 Epilepsi 1,0 1,2 1,8 2,0 2,2 1,8 B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 5,9 6,7 5,9 6,8 6,3 6,9 A-08 Hjertesygdomme 330,5 253,5 200,1 170,7 163,9 146,8 B-057 Iskæmiske hjertesygdomme 246,0 170,7 121,2 96,7 88,5 77,2 B-058 Blodtryksforhøjelse 6,6 9,4 12,0 15,3 15,4 15,2 B-059 Andre hjertesygdomme 77,9 73,4 66,9 58,7 59,9 54,4 A-09 Andre kredsløbssygdomme 153,9 131,2 118,7 90,2 87,0 80,4 B-060 Lungeemboli 7,0 4,5 3,8 3,5 3,1 3,4 B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis) 107,7 93,6 86,3 68,0 67,2 59,2 B-062 Andre kredsløbssygdomme 39,3 33,1 28,5 18,8 16,7 17,8 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 108,6 97,8 94,8 108,3 102,0 100,1 B-063 Influenza 2,9 1,0 0,7 0,7 0,1 0,5 B-064 Lungebetændelse 38,3 21,6 31,3 37,2 34,1 31,9 B-065 Astma 4,7 3,4 1,6 1,4 1,2 1,1 B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) 55,2 65,2 53,5 59,9 57,2 58,0 B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer 7,5 6,6 7,7 9,0 9,4 8,6 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 55,2 52,5 51,6 48,1 46,8 42,4 B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår 12,8 10,7 8,9 7,5 7,4 6,0 B-069 Kronisk leversygdom 17,0 15,0 14,7 15,1 15,2 13,3 B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 25,4 26,8 28,0 25,6 24,2 23,0 A-12/ B-071 Sygdomme i hud og underhud 1,0 1,0 1,6 1,2 1,1 1,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 4,3 5,9 6,3 6,0 6,2 5,7 B-072 Leddegigt 1,0 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 3,3 4,5 5,0 4,5 4,7 4,3 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 12,9 12,5 16,3 14,6 14,0 13,4 B-074 Sygdomme i nyre og ureter 9,4 8,3 9,4 8,4 9,2 7,7 B-075 Andre sygdomme i urinveje 2,5 3,1 5,4 4,9 4,2 4,9 Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

26 B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer 1,0 0,9 1,4 0,9 0,4 0,7 B-077 Sygdomme i brystkirtel - 0,0-0,0 0,0 0,0 B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 A-15/ Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel B-079 0, ,1 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 3,3 3,1 3,2 1,7 1,7 2,3 B-080 Immaturitet og præmaturitet 1,0 1,6 1,9 1,0 1,1 1,6 B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden 2,3 1,4 1,4 0,7 0,6 0,7 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 4,4 4,1 3,5 2,0 1,8 2,3 B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer 1,5 1,5 1,0 0,6 0,4 0,8 B-084 Kromosomanomalier 0,7 0,9 0,8 0,6 0,4 0,7 B-085 Andre medfødte misdannelser 1,6 1,2 1,4 0,6 0,8 0,7 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 91,9 47,8 28,9 36,9 34,7 29,6 B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation)) 18,9 12,0 11,2 10,1 13,2 15,0 B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død 67,9 32,1 15,9 23,4 18,5 12,2 B-089 Andre symptomer og abnorme fund 4,6 3,4 1,6 3,3 2,9 2,3 A-19 Ulykker 47,5 44,4 31,3 26,7 24,7 25,5 B-090 Faldulykker 25,8 10,9** 5,2 6,6 8,2 9,0 B-091 Transportulykker på land 11,7 9,3 6,6 5,7 5,0 3,9 B-092 Transportulykker på vand 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 B-093 Drukneulykker 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler 1,3 0,8 1,2 1,7 1,4 1,9 B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer 2,0 2,3 2,0 2,3 1,9 1,8 B-096 Andre forgiftningsulykker 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling 0,1 0,1 0,0 0,6* 0,4* 0,5* B-098 Andre ulykker 4,7 19,7** 15,1 8,9 6,8 7,3 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 17,8 13,6 11,6 11,3 10,3 10,8 B-099 Selvforgiftning 6,0 3,9 3,1 2,6 3,2 3,0 B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning 6,1 5,5 4,6 5,0 3,9 4,5 B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning 1,4 0,8 0,5 0,7 0,4 0,5 B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg 4,2 3,4 3,4 2,9 2,8 2,8 A-21/ Drab, overfald B-103 1,2 1,3 1,0 0,9 0,8 0,8 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 3,3 3,6 3,5 2,0 1,4 1,7 B-104 Forgiftning med uvis omstændighed 2,1 2,5 2,3 1,4 0,8 1,3 B-105 Drukning med uvis omstændighed 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed 0,8 0,6 0,9 0,4 0,4 0,3 A-23/ B-107 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) ,1 0,0 0,1 A-24/ Dødsfald uden medicinske oplysninger B ,0 9,5 10,4 10,4 10,2 Total * Kodningen af dødsfald i denne gruppe er ændret fra 2007, og tallene for 2009, 2010 og 2011 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. ** Kodningen er ændret for denne gruppe i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO). Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2015 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. k_aldertim 0-71 Afdødes alder i timer 83-86 Afdødes alder i dage (83 = 3 dage, 84 = 4 dage, etc.) 91-93 Afdødes alder i uger (91 = 1 uge, 92 = 2

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsagsregisteret 2000 2004:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1998

Dødsårsagsregisteret 1998 Dødsårsagsregisteret 1998 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 3348 7579 Datakoordinator Piero Torre, lokal 3348 7640 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1998 foreligger hermed. I 1998

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal SKS-kodestruktur felt antal kar. start feltnavne pos. i SKS-db værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2015 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdatastyrelsen.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2014 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdata.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark fra Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGDOMSMØNSTER I 1999

SYGDOMSMØNSTER I 1999 5. april 2002 Af Jens Asp - Direkte telefon: 33 55 77 27 Resumé: SYGDOMSMØNSTER I 1999 Dette notat analyserer, hvordan befolkningen over 15 år var i kontakt med den offentlige sygehussektor i 1999. Notatet

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal ) CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal 2002 2003) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013 Kategori Variabel 1 Antal personer Variabeltype og navn i AnalysePortalen er en kategorisk variabel er en kontinuert variabel Demografiske variable Svarmuligheder Cpr-nummer KMS 1 Patient Navn KMS 2 Køn

Læs mere

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1.

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1. Dødsfald Deaths 78 - Dødsfald Tabel 24. Dødeligheden 1931-1999 Mortality 1931-1999 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt År 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl.... 19 345

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Vejledning KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Opdateret den 13.09.17 Spørgsmål 1-6 udfyldes for alle patienter, der er henvist til specialiserede, palliative

Læs mere

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 CANCERREGISTERET 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Dødsfald. Deaths. ((Side 77))

Dødsfald. Deaths. ((Side 77)) Dødsfald Deaths ((Side 77)) 78 - Dødsfald Tabel 28. Dødeligheden 1931-1997 Mortality 1931-1997 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl....

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL)

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 11. februar 2014 Udarbejdet af: Lars Kristian Beck E-mail: Lars.Kristian.Beck@rsyd.dk Telefon: 76631833 Notat Svar til Vibeke

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

CANCERREGISTERET 2005 og 2006

CANCERREGISTERET 2005 og 2006 CANCERREGISTERET 2005 og 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME

25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME 25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME Baggrund for dokumentet Efter offentliggørelsen af Rapporten har Statens Institut for Folkesundhed identificeret

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

2015 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. 1. Organisatoriske forhold på socialområdet. 2. Det sociale sikkerhedsnet

2015 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. 1. Organisatoriske forhold på socialområdet. 2. Det sociale sikkerhedsnet 2015 statistik årbog Sociale forhold og sundhed 1. Organisatoriske forhold på socialområdet Organisatoriske forhold på socialområdet Ansvaret for det sociale område er placeret hos Departementet for Familie,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

Kapitel 10. DØDSÅRSAGER

Kapitel 10. DØDSÅRSAGER Kapitel 10. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere