Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bovbjerg Ostelager - Udvidelse"

Transkript

1 1. Orientering Side : 1/30 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsledelse CE-mærkning mv Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Arbejdets planlægning Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Arbejdets planlægning Autorisation og uddannelse Varmt arbejde Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Generelt Isolering Brand Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Træ og træbaserede plader Metal Fastgørelsesmidler og bygningsbeslag Øvrige pladematerialer Materialer og produkter Generelt Skeletkonstruktion... 12

2 1. Orientering Side : 2/ Lægter, brædder mv Fastgørelsesmidler Vindspærre og undertag Generelt Krydsfinér Fibercementplade Isoleringsmateriale Indvendig pladebeklædning Generelt Gipskartonplader Krydsfinér Spånplade Dampspærre Kompletterende dele Snefangsrør Kantskinner Cementspånplade Udvendig beklædning Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Skeletkonstruktion Generelt Tyndpladeprofiler Fastgørelse Undertag Generelt Krydsfinér Undergulv Generelt Spånplader Indvendig pladebeklædning Isolering Dampspærre Udvendig beklædning Kompletterende dele Gangbro Relationer til andre arbejder Generelt Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol... 21

3 1. Orientering Side : 3/30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Bilag 1 Udbudskontrolplan REVISIONER Alle sider i berørte kapitler bærer revisionsdato, men revisioner omfatter kun det således markerede: Ændringer efter udbud Disse er angivet med gul raster som denne, bortfaldet tekst er angivet således (--) Kapitel Dato Indholdsfortegnelse Generelle specifikationer SK01 Åsetag SK07 Gipspladevægge med stålskelet

4 1. Orientering Side : 4/30 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/ er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: bips B2.<x>, Basisbeskrivelse <x>/åååå-mm-dd. Ad stk.6. Udgår. 1.2 Definitioner Ad stk. 11. bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/ a) bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/

5 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : 2. Omfang Side : 5/30 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: SK01 Åsetag SK02 Let tagdæk SK03 Let etagedæk SK04 Hanebåndsloft SK05 Ventilationsskorstene SK06 Lette facader mod tung bagvæg SK07 Gipspladevægge med stålskelet 2.4 Byggeplads Hvis der under dette arbejde forekommer ydelser i forbindelse med indretning og drift af byggeplads, er disse beskrevet i Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Arbejdet omfatter ikke på forhånd kendte risikobelastede processer/bygningsdele. 2.6 Omgivende miljø Iht. Byggesagsbeskrivelse pos Kvalitetsledelse CE-mærkning mv. Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning Kontroldokumentation Ad stk. 1. d) og e) sammenfattes således: d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav og tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres digitalt Autorisationsdokumentation Ad stk. 1, 2 og 3. Udgår Varmt arbejde Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil inden arbejdet påbegyndes.

6 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : 2. Omfang Side : 6/30 Stk. 2. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, har den fornødne uddannelse iht. Svejsning, skæring mv. i metal, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. Stk. 3. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Gennemføringer og påmonteringer i forbindelse med diverse installationsarbejder er beskrevet under disse Rengøring Beskyttelsesforanstaltninger, mærkater o.l. på bygningsdele monteret ved levering / endt udførelse skal fjernes, når efterfølgende arbejder gør det fornødent, dog senest inden slutrengøring.

7 3. Generelle specifikationer Side : 7/30 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stk. 5. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 6. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Stk. 7. Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig opfugtning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer. Stk. 8. Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp Arbejdets planlægning Autorisation og uddannelse Varmt arbejde Stk. 1. De personer, der skal udføre arbejde med svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, skal have den fornødne uddannelse iht. Svejsning, skæring i metal mv., AT-vejledning. 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Generelt Ad stk. 1. DS/EN AC:2007, DS/EN /A1:2008 DS/EN /A2:2014 a) DS/EN AC:2007 DS/EN /AC:2010.

8 3. Generelle specifikationer Side : 8/30 Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Nationalt anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN DK NA:2014 Energistyrelsen Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen. Stk. 3. Opstilling og brug af stilladser At-vejledning B.3.2 Januar 2006, 2. udgave juni 2008 Arbejdstilsynet. Stk. 4. Svejsning, skæring mv. i metal At-vejledning D April 2005 Opdateret juni 2014 Arbejdstilsynet Isolering Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Brand Ad stk. 1. Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april Stk. 2. DBI vejledning 10 a) Del 1: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 2. udgave, november 2008 b) Del 2: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 2. udgave, november 2008 c) Del 3: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 1. udgave, november 2008 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Undertage TRÆ 67, 2. udgave 2013 Træinformation.

9 3. Generelle specifikationer Side : 9/30 Ad stk. 3. DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 a) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 DS/EN /AC:2012 b) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 DS/EN :2007 DS/EN /A1:2010 DS/EN /AC:2010 c) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2008 DS/EN /AC:2012 e) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010 DS/EN /AC:2014. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker DS/EN DK NA:2013 a) DS/EN DK NA:2014 a) DS/EN DK NA:2012 Energistyrelsen. DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 tillæg 1:2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen. DS/EN DK NA:2012 Energistyrelsen. DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen DS/EN DK NA:2013 Energistyrelsen. Ad stk. 5. DS/EN A1:2009. Stk. 6. Bygningsreglement Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Erhvervs- og Byggestyrelsen med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offent-

10 3. Generelle specifikationer Side : 10/30 liggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 883 af 3. juli 2014 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 898 af 24. juli 2014 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr af 18. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10). Stk. 7. Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223, 2009, 1. udgave Statens Byggeforskningsinstitut Træ og træbaserede plader Ad stk. 1. Udgår. Ad stk. 2. TRÆ 65, 1. udgave Ad stk. 3. DS/EN 338:2009. Ad stk. 4. DS/EN :1999 DS/EN /A1:2002. Ad stk. 5. DS/EN 351-1:2007. Ad stk. 6 udgår og erstattes af: Stk. 6. Nordiske träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä Del 1: Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag. NTR Dokument nr. 1:2013 Nordiska Träskyddsrådet. Ad stk. 7 udgår og erstattes af: Stk. 7. Træbaserede plader til konstruktionsbrug - Ydeevnekarakteristika og krav til bærende plader i brug i gulve, vægge og tage DS/EN 12871:2013 Dansk Standard. Ad stk. 8.

11 3. Generelle specifikationer Side : 11/30 DS/EN 13986:2004. Ad stk. 9. DS/EN 314-2:1994. Ad stk. 10. DS/EN A1:2011. Ad stk. 11. DS/INSTA 142:2009. Ad stk. 12. DS 634-2:2007. Ad stk. 13. DS/EN 636:2012. Ad stk. 14. DS/EN 622-1:2003 a) DS/EN 622-2:2004 b) DS/EN 622-3:2004 c) DS/EN 622-4:2009 d) DS/EN 622-5: Metal Ad stk. 1. DS/EN 10346:2009. Ad stk. 2. DS/EN 14195:2005 DS/EN 14195/AC:2006 DS/EN 14195/ZA:2008. Ad stk. 3. DS/EN A1: Fastgørelsesmidler og bygningsbeslag Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Rustfrie stål Del 1: Liste over rustfrie stål DS/EN :2014 Dansk Standard Øvrige pladematerialer Ad stk. 1. DS/EN 520+A1:2009. Ad stk. 2. DS/EN A1:2009 DS/EN A1/ZA:2011.

12 3. Generelle specifikationer Side : 12/30 Ad stk. 3. DS/EN 12467: Materialer og produkter Generelt I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen senest 5 arbejdsdage inden svar ønskes Skeletkonstruktion Træ Åse i sadeltag Åse i hanebåndsloft Reglar vinkelret på åse i sadeltag Bjælker i skråt og vandret loft ved trappe til rum 20 Murremme ved sadeltag Skalke ved tagfod Planke over åbning for port P1. sklasse 2 Styrkeklasse Åse i sadeltag, reglar vinkelret på åse i sadeltag og bjælker i skråt og vandret loft ved trappe til rum 20: C18. Åse i hanebåndsloft: C24. Træart Fyr / gran. Dimensioner Høvlede emner, dimensioner i henhold til tegninger. Tyndpladestål Type A (---) Type B (---)

13 3. Generelle specifikationer Side : 13/30 Type C (---) Type D Tagskive over mellembygning. Produkt DS, TP 127 / 1,0. Type E Typedæk, etageadskillelse under rum 20. Profiltyper Diverse profiltyper fremgår af specifikationer for den valgte konstruktionstype som er: Knauf ES C150-1,5 600 GF19-TZ20/FF (suppleret med yderligere 1 lag pladetype H). Type F Underlag for let facade på eks. bygning over tag på mellembygning. Produkt DS, C 120 / 1,0. Type G Type-skillevægge. Profiltyper Diverse profiltyper fremgår af specifikationer for de valgte konstruktionstyper som er: (---) -skille- og skunkvægge om rum 20 Knauf VE MR AA/AA M120. -langs- og tværgående vægge over hanebåndsniveau ved trappe til rum 29) Knauf VD MR AA/AA M240

14 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Lægter, brædder mv. Træ Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Lægter af konstruktionstræ skal være klassificeret iht. DS/EN til mindst styrkeklassen C18 og dokumenteret iht. DS/EN og DS/EN 338. Type A Afstandslister i let facade på eks. bygning. sklasse 2 Træart Lærk. Dimension 25x50 mm Type B Underlag i Redair Flex facade. Produkt Redair Flex LVL Type C Gangbroer. sklasse 2 Træart Nåletræ, sorteringsklasse G4-3 iht. DS/EN Dimension 25x100 mm eller 25x125 mm Fastgørelsesmidler Generelt Iht. specifikationer for de pågældende type-konstruktioner samt arkitekt- og ingeniørtegninger. Hvor ikke andet er foreskrevet, skal emnerne være rustfrit stål A4.

15 3. Generelle specifikationer Side : 15/30 Specifikt Skruer type A -anvendelse Montage af Redair Flex planker -produkt Rockwool Redair Flex skruer Friktionsplader -anvendelse Til montage på Redair Flex LVL-planker -produkt Rockwool Flexsystem friktionsplade. Skruer type B -anvendelse Montage af facadeplader. -produkt EQUITONE UNI-skrue. Klæber -anvendelse Montage af isolering på H-profiler. -produkt Klæber iht. Rockwools forskrifter Vindspærre og undertag Generelt Ad stk. 3. TRÆ 54 erstattes af TRÆ Krydsfinér Type A Tagunderlag sklasse 2.

16 3. Generelle specifikationer Side : 16/30 Træart Nåletræ Klasse EN 635-2S roofing III/III. Tykkelse 15 mm. Type B Underlag for kobberbeklædninger på ventilationsskorstene sklasse 2. Træart Nåletræ Klasse EN 635-2S roofing III/III. Tykkelse 22 mm Fibercementplade Vindspærre i let facade på eks. bygning over tag på mellembygning. Produkt Ivarson Windpanel Standard, 8 mm Isoleringsmateriale Type A Isolering generelt af skelet-konstruktioner. Produkter mineraluld klasse 37, dimensioner iht. tegninger eller som angivet ved Knauf-typekonstruktioner, ved let etageadskillelse dog iht. tegning. Type B Isolering af underflanger af H-profiler i hanebåndslofter og isolerede dele af skråvægge.

17 3. Generelle specifikationer Side : 17/30 Produkt Rockwool Pladebatts 10, 30 mm. Type C Indbygning i ydervægge på mellembygning. Type Mineraluld iht. Rockwool Redair Flex system. Tykkelse 200 mm Indvendig pladebeklædning Generelt Gipskartonplader Generelt Plader skal anvendes i størst mulige længde. Type A Beklædning på underside af type-etageadskillelse som er Knauf ES C150-1,5 600 GF19-TZ20/FF Produkt Knauf Secura board 15 mm F-1 Type B Beklædning på skillevægge med stålskelet i rum 20. underside af skrå loftflade over trappe til rum 20 Produkt Knauf, Classic 3 Board, 13/900 mm, type A-3 Type C Beklædning på vægflader der vender væk fra rum 20, herunder vægflade mod trappe til rummet. vægflade mellem trappe til rum 20 og hanebåndsloft, begge vægsider underside af skrå loftflade over trappe til rum 20

18 3. Generelle specifikationer Side : 18/ Krydsfinér Produkt Knauf, Solid Wet Board, 13/900 mm type H-1 (---) Spånplade Gulv på let etageadskillelse under rum 20. sklasse 1. Produkt Gulvspånplade iht. EN13986, mærket "Flooring", kvalitet P4, P6, 22 mm Dampspærre Dampbremse i skillevægge mod uopvarmede tagrum, herunder vægge ved trappe til rum 20 i let etageadskillelse. skråt og vandret loft over trappe til rum 20 Produkt Isover Vario Duplex klimamembran inkl. tilhørende hjælpemidler til komplettering af montage Kompletterende dele Snefangsrør Indbygning ved tagfod ved sadeltag. Produkt Exponet snefangsrør, ventalitationsrør Ø Kantskinner Kantafslutning ved afslutning af pladebeklædninger på gipspladevægge ved betonvægge. Produkt Knauf Kantskinne KS Cementspånplade Underlag på facade for papopbuk på tag over mellembygning. Produkt Cementbundne spånplader kvalitet 1 eller bedre iht. DS/EN 634-2, 15 mm.

19 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Udvendig beklædning Udvendig beklædning på lette facadepartier. Produkt Ivarsson Equitone, MA400, 8 mm. Underlagsbånd -anvendelse Montage af facadeplader. 3.6 Udførelse -produkt Ivarson EPDM bånd med vinger, 36 mm ved mellemunderstøtninger og 60 mm ved pladesamlinger Generelt Stk. 4. Varmt arbejde skal udføres iht. DBI vejledning 10 del 1, 2 og Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Skeletkonstruktion Generelt Tyndpladeprofiler (---) Tagdæk Trapezplader monteres på bæreprofiler på vægge iht. anvisninger på ingeniørtegninger. Etagedæk Etagedæk udføres iht. Knaufs specifikationer for den anførte type-konstruktion, dog udelades lydbøjler og lyddug. Fastføres til stålspær iht. anvisninger på ingeniørtegninger. Se endv Fastgørelse Undertag Skillevægge Skillevægge udføres iht. Knaufs anvisninger for anførte vægtyper. Se endvidere Generelt Ad stk. 4. TRÆ 54 erstattes af TRÆ 67.

20 3. Generelle specifikationer Side : 20/ Krydsfinér Remme for skalke monteres på murkroner iht. oplysninger på ingeniørtegninger. Skalke som vist på tegning monteres på remme med beslag iht. ingeniørtegninger pr. c/c 488 mm efter koordinering med BL, da skalkene styrer placering af rendejern. Ventilationsrør indbygges ved ventilationsspalter som vist på tegninger Undergulv Generelt Spånplader Krydsfinerplader fastgøres til træåse og skalker med angivne skruer Indvendig pladebeklædning Gipsplader De anførte gipsplade-vægtyper iht udføres iht. Knaufs anvisninger for disse og under anvendelse af det angivne tilbehør. Kortkanter (kun på vægside mod trappe til rum 20) affases for spartling (MA). Ved overgang mellem gipspladebeklædning på vægge ved trappe til rum 20 og underliggende betonvæg monteres angivne kantskinne med 12 mm afstand til beton for elastisk fuge Isolering Ad stk. 1. Arbejde med isoleringsmaterialer ændres til Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer. Åsetage, hanebåndslofter og let etagedæk Isoleringen tildannes stramt til tilstødende bygningsdele. Ved stålkonstruktioners H og C-profiler føres isoleringen ind mod kroppen mellem flangerne på disse. På underside af H-profiler monteres angivne hårde batts ved klæbning. Facader på mellembygning De angivne batts monteres på facader og fastholdes midlertidigt til montering af planker Dampspærre Dampbremsen indbygges i de angivne konstruktioner under anvendelse af leverandørens diverse hjælpekomponenter Udvendig beklædning Lette facader på mellembygning LVL-planker monteres pr. maks. c/c 600 mm med angivne skruer pr. maks. 750 mm. Planker ved teglstensvægge monteres med 12 mm afstand til disse for udførelse af elastisk fuge (FU).

21 3. Generelle specifikationer Side : 21/30 På LVL-plankerne monteres facadeplader på angivne underlagsbåd. Pladerne monteres med angivne skruer, med inddeling som vist på tegninger og med 8 mm fuger indbyrdes og til teglstensvægge. Let facade på eks. bygning De angivne C-profiler monteres pr. c/c 600mm og fastgøres til omgivende murværk. Efter indbygning af isolering monteres angivne vindspærre, nederst suppleret med cementspånplade som underlag for opbukket pap i kasserende. På angivne afstandslister monteres facadeplader på angivne underlagsbåd. Pladerne monteres med angivne skruer, med inddeling som vist på tegninger og med 8 mm fuger indbyrdes og til teglstensvægge Kompletterende dele Gangbro Gangbro udføres i bredde som angivet på tegninger i de ikke-udnyttede tagrums fulde længde. Skruemontage på træåse med en indbyrdes afstand på 5 mm mellem brædderne. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt 3.8 Arbejdsmiljø Stk. 7. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. 3.9 Kontrol Generelt Stk. 8. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol

22 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/30 SK01 Åsetag 4. Bygningsdelsbeskrivelser SK01 Åsetag 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Tagkonstruktion af krydsfiner på træåse, monteret på stålrammer med isolering ud for skråvægge, herunder skråvægge til kip i rum Lokalisering Tagværk på sadeltagsbygning. 4.4 Tegningshenvisning Arkitekt 10, 11, 12, 13, 30. Ingeniør (28)3.01, (28)3.02, (99) Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Stålrammer med påsvejsede lapper for montering af åse er opstillet af SM. Bagmure af beton er støbt i glat forskalling af BT. Skalmure af teglsten er udført af MU. 4.9 Materialer og produkter Iht Udførelse Iht Mål og tolerancer Iht Arbejdsmiljø Iht Kontrol Iht. 3.9.

23 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/30 SK02 Let tagdæk SK02 Let tagdæk 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Let tagkonstruktion trapezplader, oplagt på bæreprofiler af stål. 4.3 Lokalisering Tagværk over rum Tegningshenvisning Arkitekt 10, 13, 30. Ingeniør (28) Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Bæreprofiler af L-jern er monteret på vægge af SM. Efterfølgende bygningsdele Papdækning på isolering og gipsplader udføres af TA. Loft med gipsplader udføres af TØ. 4.9 Materialer og produkter Iht Udførelse Iht Mål og tolerancer Iht Arbejdsmiljø Iht Kontrol Iht. 3.9.

24 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/30 SK03 Let etagedæk SK03 Let etagedæk 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Let etagedæk med isolering, brandbeklædning og undergulv, monteret mellem stålrammer. 4.3 Lokalisering Etagedæk under rum 20, over rum 12, 13 (partielt) og 14 (partielt). 4.4 Tegningshenvisning Arkitekt: 10, 30. Ingeniør: (28)3.02, (99) Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Stålrammer med påsvejsede lapper for montering af C-bjælker er opstillet af SM. Efterfølgende bygningsdele Afsluttende beklædning af underside med vådrums-gipsplader udføres af TØ, jf. arbejdsbeskrivelse "Lofter monterede". 4.9 Materialer og produkter Iht Udførelse Iht Mål og tolerancer Iht Arbejdsmiljø Iht Kontrol Iht. 3.9.

25 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/30 SK04 Hanebåndsloft SK04 Hanebåndsloft 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Hanebåndsloft-konstruktion med træåse, monteret på stålrammer, med gangbroer af brædder samt med isolering. 4.3 Lokalisering Hanebåndsloft i rum 13, 14 ekskl. dele af disse rum der ligger under rum Tegningshenvisning Arkitekt 10, 11, 12, 30. Ingeniør (28)3.01, (99) Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Stålrammer med påsvejsede lapper for montering af åse er opstillet af SM. Efterfølgende bygningsdele Lofter monteres af TØ. 4.9 Materialer og produkter Iht Udførelse Iht Mål og tolerancer Iht Arbejdsmiljø Iht Kontrol Iht. 3.9.

26 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/30 SK05 Ventilationsskorstene SK05 Ventilationsskorstene 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Beklædning af vandfast krydsfiner som underlag for kobberbeklædning. 4.3 Lokalisering Krydsfinerunderlag på sider og skrå flade over ventilationsskorstene. 4.4 Tegningshenvisning Arkitekt: 10, 20, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Stålskelet for ventilationsskorstene er monteret af SM. Efterfølgende bygningsdele Alle flader beklædes med kobberplade af BL. 4.9 Materialer og produkter Iht Udførelse Iht Mål og tolerancer Iht Arbejdsmiljø Iht Kontrol Iht. 3.9.

27 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/30 SK06 Lette facader mod tung bagvæg SK06 Lette facader mod tung bagvæg 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Lette, pladebeklædte facader med isolering og forskalling monteret på bagvæg af pladsstøbt beton. mellem nyt tagdæk og eks. teglstensfacade. 4.3 Lokalisering Lette, pladebeklædte facader på mellembygning og på eks bygning over tag på mellembygning Tegningshenvisning Arkitekt: 10, 12, 13, 20, 21, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Pladsstøbte bagmure er udført af BT. 4.9 Materialer og produkter Iht. pos Udførelse Iht. pos Mål og tolerancer Iht. pos Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos. 3.9.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/30 SK07 Gipspladevægge med stålskelet SK07 Gipspladevægge med stålskelet 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Gipspladevægge med stålskelet, herunder skillevægge og skunkvægge. 4.3 Lokalisering Vægge som nævnt i 4.2 forekommer iht. signatur på tegninger, samt ved sider ved- og som loft over trappe til rum Tegningshenvisning Arkitekt: 3 (vægge på hanebåndsloft, herunder vægge ved trappe, er angivet med punktering), 10, 30. Ingeniør: (27)3.01, (57)3.01, (69) Koordinering Der samarbejdes med VS og EL om disses udførelse af installationer i skillevægge. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Underliggende betonvæg er støbt i glat forskalling af BT. Stålrammer med stålsøjler til integrering i skunkvægge er monteret af SM Træåse i tagkonstruktion med veksler for fastgørelse af skunkvægge er monteret af TØ C-profiler i let etagedæk samt træåse i hanebåndsloft er monteret af TØ. 4.9 Materialer og produkter Iht. pos Udførelse Iht. pos Mål og tolerancer Iht. pos Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos. 3.9.

29 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

30 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Rev.dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for skeletkonstruktioner 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Alle materialer Projekt Visuel kontrol 10% Før udførelse Overensstemmelse med projekt 4 Modtagekontrol 4.1 Alle produkter Projekt Dokument kontrol 100% Ved modtagelse Overensstemmelse med ordre 5 Udførelseskontrol 5.1 Bygningsdele generelt Projekt Visuel kontrol 10% Under udførelse Overensstemmelse med projekt 5.2 Bygningsdele med dampspærre Projekt Visuel kontrol 100% Under udførelse Overensstemmelse med projekt 6 Slutkontrol 6.1 Alle bygningsdele Projekt Visuel kontrol 10% Efter udførelse Overensstemmelse med projekt

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Skruemontage på underlag af stål

Skruemontage på underlag af stål Skruemontage på underlag af stål Indhold Heradesign-plader monteret på F-2-skinnesystemet, af nedhængte eller direkte monterede C-skinner. Dokument nr. B 202 Sidst revideret: Juni 2008 Konstruktioner og

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.9 - Betonelementer, montage 2013-11-14 Haderslev Andels Boligforening Blok

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Smedearbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere