Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr."

Transkript

1 SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S september 2014 Jura - maral It og Data - pef J.nr. 14/ Den indledende proces Bygningsstyrelsen udsendte den 31. januar 2014 vejledende forhåndsmeddelelse omkring teknisk dialog med markedet for anskaffelse af nyt IT-system til Bygningsstyrelsen. Ved udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i den tekniske dialog havde Bygningsstyrelsen modtaget henvendelser fra 16 virksomheder, som ønskede at deltage i den tekniske dialog. På baggrund af parametrene angivet i den vejledende forhåndsmeddelelse valgte Bygningsstyrelsen at invitere de følgende fire leverandører til at deltage i de bilaterale møder til den tekniske dialog: Atos IT Solutions And Services A/S Manhattan Software Group IBM Danmark ApS MCG AS Bygningsstyrelsen udsendte den 14. maj 2014 PowerPoint præsentation med agenda for den tekniske dialog samt de spørgsmål til markedet, som Bygningsstyrelsen ønskede at modtage svar på via den tekniske dialog. Præsentationen blev samtidig offentliggjort på Bygningsstyrelsens hjemmeside, hvor Bygningsstyrelsen også opfordrede den resterende del af markedet til at komme med skriftlige svar på spørgsmålene. Præsentationen kan findes på De bilaterale møder blev afholdt i uge 21 hos Bygningsstyrelsen. Carl Jacobsens Vej Valby T CVR Bygningsstyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

2 2. Sammenfatning fra de bilaterale møder 2.1. Atos IT Solutions And Services A/S mandag den 19. maj 2014, kl Deltagere Fra Atos IT Solutions And Services A/S deltog Morten Rye Møller, Anders Frisendal, Peter Ernst Lassen og Claus Burgaard. Fra Bygningsstyrelsen deltog Maria Rask Lund, Boris Lenj, Kræsten Bischoff, Mette Wesarg Papior, Jørgen Steinwart, Jantie Stuhr Thomsen, Kent Therkildsen, Peter Frederiksen og Isabelle Bock. Agenda 1. Kort om den tekniske dialog (Tid: ca. 5 minutter) Bygningsstyrelsen indledte med at gøre leverandøren opmærksom på reglerne og proceduren omkring teknisk dialog. Leverandøren erklærede at have forstået og accepteret dette. 2. Præsentation af Leverandøren (Tid: ca. 10 minutter) Atos præsenterede kort sig selv. Atos oplyste at have 77,000 ansatte i 47 lande (75 pct. af disse i Europa) og at være nummer 1 i Europa indenfor managed services. I Danmark har Atos ca. 300 ansatte. Kunderne er primært indenfor farmakologi, finans og den offentlige sektor. Leveranceorganisationen er delt op i System Integration (som udvikler systemer), Managed Services (outsourcing), og Consulting & Technology. Datterselskab Atos Worldline. 3. Demonstration af leverandørens system (Tid: ca. 2 ½ time) Atos oplyste, at systemet ikke er deres eget system, men at der er tale om en standardløsning fra SAP. SAP Process Integration starter processer, leder efter filer, og deler info med andre systemer. Systemet bygger således informationsbro og laver oversættelser mellem systemer, synkroniserer stamdata inkl. Navision Stat. De enkelte moduler CRM håndterer henvendelser fra kunder, potentielle kunder osv. Kunderne kan også selv få adgang til portalen (man styrer selv, hvad de får adgang til). Synkronisering med ECC. Business Intelligence (DWH), bruges til rapportering (på baggrund af SAP Enterprise Core Component). SAP Enterprise Core Component (ECC) håndterer alle stamdata, centrale forretningsprocesser og logik. Det indeholder modulerne Økonomi (FI og CO), ejendomsadministration og udlejning (RE-FX), projektstyring (PS), og vedligeholdelse (PM). Man kan lave rapportering (udskriftsvenligt, lavet i samarbejde med Microsoft). Man kan lave dashboards og apps. Der er integration til mobile devices. Side 2 af 30

3 HCM modul (human capital management) håndterer ansættelsessamtaler, løn osv. Man kan også blot bruge en lille model, som indeholder organisationsstruktur. Dette anbefales, da det kan bruges i forbindelse med håndtering af workflows o.l. HR modulet følger automatisk med, inkl. tidsregistrering. Systemet kan håndtere såvel eksterne brugere og interne. SAP Enterprise Portal (EP) er den portal, som brugerne logger på for at komme videre til de komponenter i løsningen, som man har brug for. Den peger på enkelte processer samt datawarehouse (inkl. dash boards), som brugerne så kan se. EP gør, at brugerne ikke behøver se alle menupunkter. SAP Supplier Relationship Management (SRM) anvendes til håndtering af udbud og indeholder funktionalitet til at sammenligne indkomne tilbud. Indkøb via kataloger, fx i forbindelse med vedligeholdelse (når man køber samme ting fra samme leverandører). Det er et forholdsvist nyt modul (ca. 10 år). SAP Solution Manager (SOLMAN) styrer sammenhæng mellem systemerne. Opdateringer til systemerne styres herfra. Helpdesk funktion er indeholdt heri. Styrer også test, dokumentation og udviklingsinformation til projektet. Præsentation af systemmæssige muligheder Dashboard funktionalitet bruger-/rolletilpasset startside og undersider Dannes via Business Object (rapporteringslaget i Business Integration Warehouse). Standard integration til MS Office produktioner, som automatisk kan opdateres og distribueres til relevante brugere. Man kan definere dashboards og lægge det ud på portalen til enkelte brugere eller alle, evt. også via mail (begrænset adgang). Brugerinterface kan personificeres til den enkelte bruger (roller). Den enkelte bruger kan lave små tilpasninger (indenfor den tildelte rolles rettigheder). Man vil typisk få behov for hjælp til at definere de kuber der skal bruges til at danne rapporter til dashboard men ellers bør man være nogenlunde selvhjulpen. ATOS' erfaring er, at kunderne med tiden får erfaring nok til selv at kunne lave rimelig avancerede rapporter. Workflow funktionalitet simpelt/avanceret Der er en række standard workflows, som er prækonfigureret. Avancerede workflows kan bygges via SAP Workflow Builder. Virker via drag&drop af værktøjer (beslutninger, hvad skal der ske hvis, send mail, godkend/afvis osv.). Kræver ikke programmering, men kan konfigureres. SAP har sit eget mail program, men løsningen kan integreres til Exchange (link til objektet i SAP som man skal arbejde med). Håndtering af rettigheder, brugere, moduler etc. Brugerne tilknyttes prædefinerede roller med bestemte funktioner. Det kan styres, om data må vises og/eller opdateres. Superbrugere typisk bredere roller med flere funktioner. Roller tildeles mere individuelt. Autorisationskonceptet kan understøtte med governance, risk management og compliance værktøjer til at sikre hvordan kritiske adgange håndteres (SAP GRC). Der vil typisk være få, der har nøjagtig de samme roller. Projekthåndtering Understøtter byggeprojekter, vedligeholdelsesprojekter, interne og øvrige projekter. Projektstruktur (faser, opgaver, relationer mellem opgaver osv). Budgettering på faser og opgaver. Tidsstyring. Allokering af medarbejdere via SAP Workforce Planning (ferie, Side 3 af 30

4 sygdom, andre opgaver). Håndterer indkøb til projekterne (med integration til budgettering) kan sættes op til at give advarsler, når man nærmer sig en grænse, ved hjælp af workflows. Opfølgning og rapportering til projekterne integration til anlægsmodulet og vedligeholdelsesmodulet (når fx byggeriet er færdigt). Demo af projektstyring: man opretter sit projekt med faser og leverancer, ressourcer osv., meget lig som man ville gøre i MS Project. Når man er færdig med projektet kan man låse den fast til en "budgetversion" det er her man kan oprette advarsler og opfølgning på forskellige parametre. Udbudshåndtering Udbud kan oprettes elektronisk RFP. Man kan se, hvem der byder, styre status og workflows, hvem har aktiviteter hvornår osv. Leverandøren kan besvare materialet de kan få adgang til SRM (så de kun kan se de udbud, som de er med i), hvor de kan uploade deres besvarelser. Man kan definere spørgsmål (helst simple ja/nej, slet ikke/delvist/fuldstændigt, og lignende), som systemet så kan sammenligne og evaluere elektronisk. Materiale kan bruges til at oprette kontrakten. Space Management Flexible Real Estate (RE-FX): Modulet samler stamdata, som anvendes på tværs (inkl. BBR data) af løsningen. Det indeholder følgende grundfunktioner: Handel med ejendomme, opførelse, leje. Lagring af kontraktuelle betingelser. Tomgangshusleje. Overvejelser blandt mulige alternativer (salg, nedriv/byg, salg og lease back). Porteføljestyring analyser, arkitektur, brug, partnere, grundstyring. Stamdata, opkræve husleje, regnskaber, fællesregnskaber osv. Integration til CAD hvordan ser bygningen ud fysisk. Inkl. google maps. Man kan skabe kontrakterne baseret på CAD tegningen (ikke noget man skal, men noget man kan). Man kan registrere personer eller virksomheder som man samarbejder med (f.eks. ISS, vicevært, administrator, byggesagsansvarlig osv.). Masser af rapporteringsmuligheder (udlejnings- og tomgangsoverblik, omkostninger og indtægter, osv.). Ejendomsadministration ejendomssøgning, kontraktstyring, konditions regulering, omsætningsbaseret leje, forbrugsregnskaber, 3. parts administration. Inkl. kontraktfornyelse, opsigelse, ansvarsfordelinger og meget mere. Mulighed for intern og ekstern anvendelse af udlejning. Bruger "arealpuljer" (som er fleksible), og udlejningsenheder (som altid udlejes samlet). Man kan også registrere matrikel info, forurening, servitutter, skattedokumenter osv. Håndterer også huslejeopkrævning, betalinger og rykkere etc. Alt hvad der står i kontrakten kan registreres i systemet. Korrespondance med lejeren kan blive gemt evt. med integration til ESDH. Brevflet funktion. Teknisk styring bygningsopgaver, reparation og vedligeholdelse, modernisering og renovering. Der kan laves vedligeholdelsesplaner med info om hvilken håndværker der skal udføre hvilke opgaver. Integrerer til projektstyring hvis relevant, og til anlægsregnskab hvis relevant. Man kan også styre ad-hoc vedligeholdelse (f.eks. reparationer). Support processer: Regnskab, økonomistyring, korrespondance, værktøjer. Integration til CAD, GIS, Navision, Dokumenthåndtering og andre systemer. Byggesagsstyring Processer i forbindelse med håndtering af byggesager Atos henviste til det ovenfor angivne. Side 4 af 30

5 Rapportgenerator samt mulighed for at foretage og gemme avancerede søgninger på tværs af moduler og data Atos henviste til det anførte om Business Intelligence modulet. Unik-identifier Det er "sagen", der er basen (fx kundehenvendelsen) og alle numre i SAP er unikke. Hvis man vælger at køre andre projekter (eller et nyt modul), så vil objekterne kunne integreres dertil med de nye komponenter der måtte være i det nye modul. Der kan være både 1-1 og 1-mange. Der er relationstabeller, der holder styr på det. Genkendelig ensartet brugergrænseflade og en indgang til systemet Enterprise Portal kan tilpasses de individuelle brugere (interne og eksterne). Centralisering af data og informationer (kun én udgave af data) Stamdata kører på tværs af alle modulerne og genanvendes i stort omfang. Genbrug af Stamdata på tværs af moduler Stamdata kører på tværs af alle modulerne og genanvendes i stort omfang. 4. Spørgsmål til markedet (Tid: ca. ½ time) Bygst stillende herefter de spørgsmål, som der ikke var blevet svaret på i forhold til spørgsmålene i den udsendte præsentation til den tekniske dialog. Om Leverandørens produkt Hvad tilbyder Leverandøren af bruger/klient adgang til systemet fx browser (klient)? SAP GUI installeres (tunge brugere). De fleste brugere vil bruge en webbrowser. Hvilke løsninger tilbyder Leverandøren af platformløsninger: Standalone, SaaS m.fl.? Typisk standalone, men også SaaS Hvad tilbyder Leverandøren af moduler, og hvad dækker modulerne over af funktionalitet? Atos henviste til udleveret systemtegning. Det, som er med i ECC, er inkluderet, men der er andre moduler, der kan tilkøbes. Man bestiller nogle ting, men får ikke nødvendigvis adgang til det hele. Ud fra udbudsmaterialet vil Atos anbefale, hvilke moduler Bygningsstyrelsen skal bruge, og typisk vil Atos købe SAP licenserne på vegne af Bygningsstyrelsen (da de har fordelagtige aftaler med SAP). Hvad tilbyder Leverandøren af opdateringsfrekvens både i forhold til kritiske og normale opdateringer? Der er 3 niveauer: hotfixes (flere gange om året), små releases (3-4 gange årligt), større releases (skal typisk køres som projekt, og der går flere år imellem disse). Hvilke af Leverandørens kunder minder mest om Bygningsstyrelsen, og hvilke moduler har kunderne tilkøbt? I DK: Forsvaret (standard SAP og specialmoduler). SKAT. Side 5 af 30

6 Entydigt sags- og/eller opgavenummer (Unik identifier) Leverandøren bedes oplyse om mulighederne for, at en sådan entydig identifikation kan anvendes på alle moduler, både nuværende og fremtidige. Det er "sagen", der er basen (f.eks. kundehenvendelsen) og alle numre i SAP er unikke. Hvis man vælger at køre andre projekter (eller et nyt modul), så vil objekterne kunne integreres dertil med de nye komponenter der måtte være i det nye modul. Praksis fra markedet vedrørende kontraktens varighed, risikofordeling mv. Hvad er efter Leverandørens opfattelse, de vanskeligste funktioner/områder at definere mest korrekt i kontrakten? Hvordan Bygningsstyrelsen vil målrette udbuddet kontraktformen skal være åbent for, at det, som systemet kan, er "godt nok". Hvilke anbefalinger har leverandøren med hensyn til at definere krav og behov i relation til implementering og ibrugtagelse af systemet? Procesflows skal beskrives meget tydeligt så kan leverandøren beskrive, hvor deres standardløsning passer, og hvor den ikke passer (samt hvad det eventuelt vil koste at tilpasse). Det kan være svært at lave kravene, når man selv sidder i det man kan risikere, at forretningens krav bliver misforstået, fordi dem, som laver kravene, er for indforstået med dem. Derfor kan det være en god idé at få eksterne rådgivere med til at lave kravspecifikationen for at sikre, at udbyder og byder ikke går forbi hinanden. Hvordan anbefaler leverandøren at Bygningsstyrelsen bedst muligt opnår den ønskede fleksibilitet på tværs af moduler og ved brug af systemets workflow? Overvej om organisationen er parate til de forandringer, der skal til for at implementere et standardprodukt. Det bliver tit udeladt eller nedtonet, hvor meget en teknisk implementering af et system også er et forandringsprojekt. ESDH journaliseringssystem Hvorledes integrerer Leverandørens System med ESDH-systemer og hvad kan der opstå af udfordringer herved? Erfaring med integration til Microsoft Share Point, CAD/CAM, Documentum og andre. Udfordring: integration, indeksering og fremfinding. Hvilke muligheder er der for dokumenthåndtering i Leverandørens system? SAP har også sit eget journaliseringssystem. Navision integration eller delvis erstatning Hvordan kan Leverandørens system sikre, at indtastet data i Leverandørens System, gemmes og synkroniseres med Navision stat? Alle data kan overføres til Navision Stat også selvom hele regnskabet kører i SAP. Hvordan kan Leverandørens system sikre at data fra Navision stat, synkroniseres med Leverandørens System? Man vil kunne lave et betalingsformat, der er magen til det, som Bygningsstyrelsen sender til SAM i dag, så det kan blive bogført som nu (PI). Hvis kontoplanen er forskellig, kan der laves mapning. Side 6 af 30

7 I hvilket omfang kan leverandørens system håndtere budgetter og regnskaber på et byggeri? I hvilket omfang kan Leverandørens system håndtere processer i forbindelse med byggesagsstyring? Processer i forbindelse med byggesagsstyring kan understøttes via standard processer erfaring fra Forsvarets Bygningstjeneste, Region Hovedstaden. Generelt 3. parts integrationer (API) Leverandøren bedes oplyse, hvorledes systemet understøtter kommunikationen med 3. parts leverandører, fx via standardiserede eller specialtilpassede API 'er. Business Application Programming Interface (BAPI) anvendes til at distribuere elementer i en forretningsproces mellem fysiske separate systemer. F.eks. eksport/import til/fra CAD, GIS osv. Tillader objektorienteret adgang til SAP. Fordele: genbrug af særlige funktioner og data; fleksibel brug af 3. parts software. Muligheder og faldgruber under og efter systemets implementering Bygningsstyrelsen ønsker Leverandørens anbefalinger i forhold til at minimere faldgruber og risici i forbindelse med projektet. Der ønskes anbefalinger vedrørende organisatoriske, økonomiske, tidsmæssige og tekniske risici/udfordringer/faldgruber. Det er ikke i sig selv problematisk at implementere et stort ERP system. Det er måden at gøre det på sameksistens mellem nuværende forretning, og fleksibilitet omkring fremtidig opgaveløsning. Fælles projektledelse, for at "få det til at virke". Systemet kan løse opgaverne, men organisationen skal være villig til at gå med til at gøre ting på en anden måde end de er vant til i dag. Bygningsstyrelsen ønsker Leverandørens anbefalinger i forhold til at optimere mulighederne i forbindelse med projektet. Der ønskes anbefalinger vedrørende organisatoriske, økonomiske, tidsmæssige og tekniske muligheder. Stor fordel at sidde fysisk sammen i forbindelse med implementering, fx hos Forsvaret og Region Hovedstaden det handler om samarbejde og fælles governance. Hvad er Leverandørens erfaringer og anbefalinger til at køre flere af de gamle systemer sideløbende med ibrugtagelsen af det nye system? Bygningsstyrelsen ønsker Leverandørens forslag/muligheder til en løsning, der via struktureret anvendelse af de samme data, kan opfylde Bygningsstyrelsens krav til funktionalitet, workflow og funktionsmæssig fleksibilitet? Det anbefales at tænke ind i udbudsmaterialet, at kravene ikke skal være meget rigide (dvs. specifikke, hvordan skal systemet løse en given opgave, modsat blot at beskrive hvilket forretningsbehov løsningen skal dække). For at få værdien af et standardrammesystem, så skal der ikke kodes særligt meget. Bygningsstyrelsen ønsker Leverandørens forslag/muligheder/anbefalinger til, at brugerne selv importerer og eksporterer simple og avancerede data i Leverandørens system? Jo mere man kan rydde op i det gamle system, jo bedre. Det kan Bygningsstyrelsen starte på med det samme. Leverandøren kan meget tidligt i forløbet sende dataformater til os. Når man definerer kravene bør man få øje på, hvor data trænger til oprydning og så skal det planlægges at gå i gang med det så hurtigt som muligt, så det ikke bliver en stressfaktor senere i processen. Når data skal læses ud af systemet igen: SAP kan modtage hvilket som helst format, og kan udlæse til samme format. Side 7 af 30

8 Incitamentsmodeller til hensigtsmæssig opgaveløsning samt erfaringer fra udbud af lignende opgaver Hvilke anbefalinger har Leverandøren til incitamentsmodeller, som vil understøtte en hensigtsmæssig opgave løsning ved brug af Leverandørens System? Hvilke erfaringer har Leverandørens erfaringer fra tidligere lignende opgaver, som Bygningsstyrelsen efter Leverandørens vurdering vil kunne drage fordel af? Der er aldrig nogen af incitamenterne i den offentlige sektor, som er blevet til noget. Har forsøgt sig med shared risks men kunden valgte til sidst ikke at gøre det. Det er typisk kun almindelige kontraktforhold, der gør sig gældende. Bod kunne blive modregnet i en præmie, hvis man nåede x brugere men det offentlige kontraktregime er efter Atos' erfaring ikke rigtig gearet til at håndtere økonomiske bodsordninger. Uddannelse Hvilke standarduddannelser tilbyder Leverandøren? Anbefaling: superbrugerne skal være daglige deltagere i projektet. Et 2-ugers kursus i SAP er slet ikke nok heller ikke web kursus. Atos udbyder ikke egentlige SAP kurser men det gør SAP. Hvad vil markedsprisen for sådanne standardydelser efter Leverandørens vurdering sædvanligvis være? Et SAP kursus koster ca kr. Men det er kurser som henvender sig til en møbelfabrik, såvel som til en ejendomsadministrationsvirksomhed. Atos anbefaler ikke standard SAP kurser. Udvikling og opsætning af moduler og workflow Hvad kræves der af uddannelse for at en bruger selv kan opsætte og tilpasse moduler og workflow? Superbrugere kan selv udvikle workflows. Ca. 2-3 dage for at blive godt rustet til at lave workflows. Foreslår hands-on øvelse, fremfor et egentligt "fint" SAP kursus. Hvornår skal der tilknyttes en konsulent, når der skal opsættes moduler og workflows? Det er et stykke hen ad vejen en strategisk beslutning ønsker Bygningsstyrelsen selv at have et kompetencecenter for dette? Det afhænger jo også af, hvor mange ændringer der forventes. Hvad er Leverandørens erfaringer og anbefalinger til Kunden, såfremt Kundens brugere selv vil opsætte og ændre moduler og workflows? Hvilke opgaver/behov kan workflows ikke løse/anvendes til? Det skal være ja/nej spørgsmål for at workflows giver mening de kan så at sige ikke tænke selv. Tidsmæssige behov i forbindelse med udbudsprocessen - hvad vil efter Leverandørens erfaringer være en realistisk tidshorisont i forhold til: Idriftsættelse af Leverandørens core systemmodul og indlæsning og opsætning af stamdata? (dataene vil kræve bearbejdning). Der vil blive lavet en implementeringsplan ud fra udbudsmaterialet så jo bedre og mere præcist udbudsmaterialet er, des bedre. Typisk måneder for et samlet projekt. Starter typisk med en måneds forberedelse af projektet også afhængigt af den valgte Side 8 af 30

9 proces (iterativt eller big bang) pct. af tiden bruges på at sætte systemet op resten af tiden bruges på dialog med kunden, for at lære kunden at kende, og for at lære kunden de enkelte fagtermer i det valgte system. Hvad vil efter Leverandørens erfaringer være en realistisk tidshorisont i forhold til afklaring, opsætning, testning og idriftsættelse af 1-2 sammenhængende moduler, inkl. indlæsning af data fra nuværende systemer, samt afholdelse af workshop og godkendelse af modulerne? Typisk måneder. Markedets vurdering af økonomiske konsekvenser for udvalgte krav til systemet samt vurdering af omkostninger til vedligehold og udvikling af systemet Leverandøren bedes estimere i hvilket prisniveau en løsning til Bygningsstyrelsen efter det oplyste må forventes at ligge? Leverandøren bedes oplyse hvilke krav og/eller moduler der særligt kan have betydning for den anslåede pris? Spørgsmål om BYGST vil eje licenser eller om leverandøren skal eje dem; skal BYGST forestå projektledelsen eller skal leverandøren gøre det? Skal leverandøren stå for driften af systemet, eller har BYGST en anden leverandør til det, osv. Leverandøren bedes oplyse, hvilke vederlagsmodeller der sædvanligvis anvendes i markedet? Det er vilkårene i K-kontrakterne, der anvendes. Hvis man kunne gøre noget i forhold til betaling ved kontraktindgåelse vs. ved godkendelse af en leverance, så ville det være en fordel. Man ender typisk i K02, men det giver ofte udfordringer. En iterativ systemudvikling giver bonus, men det tager K02 ikke mulighed for. Fastpriskontrakter er ofte ufordelagtige for kunden. Men det er svært at få gennemført med offentlige kunder. Betydning af forventningen om driftsafvikling hos Statens IT Hvilken betydning har det, hvis tredjemand (eksempelvis Statens IT) hoster og drifter Leverandørens System frem for, hvis det var Leverandøren selv, som stod for at drifte og hoste? For at få optimalt udbytte af en aftale ville det være bedst at få en leverandør til at drifte løsningen. Hvad kræves af server hardware og software (CPU, HD, RAM, OS, DB etc.) for at kunne drifte og hoste en kørende platform med ca. 250 samtidige brugere, som benytter Leverandørens mest server-hardware krævende moduler? Hvad kræver Leverandørens system i forhold til klient hardware og software (CPU, HD, RAM, OS etc.)? Understøttes også på Linux og ios. Det er en meget tynd klient, så det vil typisk ikke give udfordringer. Kører også glimrende på en Citrix platform. Større udfordringer er netværksplaceringen og konfiguration af den centrale løsning. Bygningsstyrelsens datawarehouse Hvilke muligheder har Leverandørens system for håndtering, lagring og udveksling af data, herunder også i relation til datawarehouse løsninger? SAP Business Context: standard rapporteringer som gør at det bliver meget nemt at lave rapporter via SAP. Derfor anbefales det at køre DW i SAP, frem for at køre data over i et andet datawarehouse. Side 9 af 30

10 Diverse/yderligere drøftelser Bygningsstyrelsen oplyste, at man i dag anvender et Navision modul til håndtering af huslejeopkrævning. Det genererer en fil som sendes til Statens Administration (dvs. deres Navision system), som gennemfører selve opkrævningen. Atos oplyser, at - set med danske øjne - vil Bygningsstyrelsen være en stor kunde. Internationalt set vil Bygningsstyrelsen være lille. Atos kører meget nationalt selv man får ofte ikke finner, normænd og svenskere til at hjælpe til. Men på den tekniske side vil man ofte kunne få hjælp fra SAP eller andre hos Atos der har teknisk kompetence. Bygningsstyrelsen spurgte ind til omkostninger i forbindelse med fremtidige opgraderinger i forhold til specialtilpasninger, dvs. hvor mange af de tilpasninger Bygningsstyrelsen vil have brug for, vil blive lavet uden programmering, dvs. alene ved konfiguration? Her oplyser Atos, at Atos vil helst undgå programmering, pga. de udfordringer, der er i forbindelse med. opgraderinger til nye versioner af SAP. Men det er ikke noget, der kan garanteres. Atos oplyste endeligt, at Bygningsstyrelsen skal være opmærksom på at, der vil være en omkostning forbundet ved at alt materiale (fx brugervejledninger, undervisning osv.) skal være på dansk. 5. Afrunding (Tid: ca. 10 minutter) Bygningsstyrelsen oplyste, at Bygningsstyrelsen efter afholdelsen af de tekniske dialogmøder efter fristen for indgivelse af skriftlige svar vil offentliggøre referater samt et afsluttende notat på Bygningsstyrelsens hjemmeside. Bygningsstyrelsen vil herefter behandle de modtagne oplysninger, herunder også oplysninger modtaget ved skriftlige indlæg og træffe beslutning om tilrettelæggelse af et eventuelt udbud Manhattan Software Group tirsdag den 20. maj 2014, kl Deltagere Fra Manhattan Software deltog Jason Allaway og Marcel Ros. Fra KMD (local partner of Manhattan Software in Denmark) deltog Martin Magnussen og Jørn Asmussen. Fra Bygningsstyrelsen deltog Maria Rask Lund, Frank Molin Hulkvist, Vickie Clemen Pedersen, Boris Lenj, Jørgen Steinwart, Charlotte Lindenhoff, Kent Therkildsen, Peter Frederiksen og Isabelle Bock. Agenda 1. Kort om den tekniske dialog (Tid: ca. 5 minutter) Bygningsstyrelsen indledte med at gøre leverandøren opmærksom på reglerne og proceduren omkring teknisk dialog. Leverandøren erklærede at have forstået og accepteret dette. Side 10 af 30

11 2. Præsentation af Leverandøren (Tid: ca. 10 minutter) Manhattan Software. Ranked as leader in Gartner's Magic Quadrant for IWMS. 100% focused on real estate business. 30 years of experience. Designed to manage complete property life cycle. Client installations in over 140 countries, solution is scalable from users. Privately held company, no stock market listing, no venture capitalists -> revenue is reinvested in the product. Many governmental and private clients, trying to reduce costs and manage value. Fit in hosted environment, as well as 3rd party partners (e.g. SIT). System is multi-language, multi-currency, multi-company. Everything shown today, is outof-the-box, no customization, no beta-versions only versions that are available and in use in the market today. System is built based on modules, that can be switched on as needed. Working with PRINCE2 and SixSigma standards. Customers in Scandinavia IKEA, NOKIA, Ericsson, ELKJOP, Bestseller. Bygningsstyrelsen would be in the top 25% customers by number of users, middle third in terms of functionality used. KMD som en Manhattan Software partner Arbejder primært indenfor kommuner og stat. Har set behov for denne type produkt derfor har KMD lavet en analyse (teknisk og kundeanalyse), og har fundet at Manhattan Software er det bedste bud. Vil lave en dansk version af produktet, som de vil introducere til kommunale og statslige kunder, enten som SaaS eller som standalone implementering. KMD bidrager med medarbejdere, der har stor viden indenfor byggeri og energi, som kan omsætte Bygningsstyrelsens behov og understøtte med viden om det danske marked og lovgivning. KMD har valgt Manhattan pga. at det er en dedikeret virksomhed; agilitet og fokus på KMDs kommende kunder; imponerende implementeringskapacitet. KMD tilføjer domæneviden på byggeri og energi; dansk support og drifts setup (herunder med SIT), samt langsitet relation og vedvarende fokus på offentlig it. Sikrer integration til BBR, IKT, energimåleropsamling (herunder el, vand, varme). Øvrig lovgivning omkring byggeri. KMD bygger en dansk brugergrænseflade men backbone maskinen vil være Manhattan Software's produkt. "KMD powered by Manhattan". KMD har kontorer i Aalborg, Aarhus, Odense og Ballerup ansatte, heraf 300 som arbejder med bygninger og energi (alle i Odense). 3. Demonstration of leverandørens system, The system is standard out-of-the-box, but can be customized by configuration. A lot of reports are standard, but are very configurable. 100% web based can be accessed from anywhere with internet connection. Præsentation af systemmæssige muligheder Dashboard functionality - bruger-/rolletilpasset startside og undersider Can be setup individually (drag&drop) by super users, so each user can see dashboard reports as relevant for the individual user, based on their role/user group. E.g. maps, pie charts, project status sheets, graphs, spreadsheets. Side 11 af 30

12 Workflow functionality - simpelt/advanceret Can be setup in the system by super users will trigger activities, s, scheduled reports, approval process flows etc. The system will dictate how you work but can be setup with option to overrule certain steps. External partners can also be included in the workflows (e.g. law firm), and can include a hyperlink to somewhere in the system, where the external party can update information directly in the system (e.g. provide a date, an approval, a comment, or submit/upload a file to the system). The solution can include hyperlinks to other systems as well, e.g. to Outlook, IndFak etc. Håndtering af rettigheder, brugere, moduler etc. Can be configured so the users only see what they need (specific to pages, screens, fields). Can also make exemptions on a user level. Interface will be in Danish, but language will be adapted to our internal terminology (e.g. building vs. property). Can support single-sign on. System can be setup with specific password rules, expiration rules, etc. Projekthåndtering Budget control, fully integrated with Facilities Management and Financials, as well as workflows. Interface with MS Project. Tasks, resources, transactions (compare incoming invoices to budget posts), schedules etc. Project templates, including fixed steps and milestones, e.g. for projects involving roof replacements, pollution clean-up, etc. Can be used for any type of project HR, IT, or any other non-building projects. Can be used to handle procure-to-buy process. From the project you can generate purchase orders. Udbudshåndtering Contract management. Used for warranty management as well (e.g. tenant calls about problem with a door (using the helpdesk function), and the system will check if there is still warranty on that door, or, if you already have plans in the facilities management system to replace the windows as part of your maintenance plan, you will not fix the individual window first.). Fully integrated with Facilities Management and Financials (will take care of budget vs. actual cost). Can create purchase orders from the contract. Assign tasks to different users. Works to handle tendering process, where requirements are entered, and incoming bids are registered and compared. Follows up on time lines as well, so no bids can be submitted after the deadline. Integrated with IKT regulations. Most likely a tender process would be managed using a portal, rather than having the bidders submit information directly to the IWMS. Solution can store T&Cs of the suppliers. Space Management You can view an area, e.g. a university campus, then zoom to a specific building, floor and space. No need for AutoCAD (but presentation is based on imported.dwg files). Layers and colouring can be configured by (super)users.to record what the office space is actually used for, there is a mobile tool that you can used to walk around the building and record the actual use of office space (including e.g. what department or user is in the office). Byggesagsstyring - Processer i forbindelse med håndtering af byggesager Leverandøren spurgte, om dette handler om håndtering af byggeansøgninger hos kommuner eller? Bygningsstyrelsen svarede hertil, at der tænkes på hele byggeprocessen fra A-Z. This will require a CRM system to collect the client's requirements it is a very large process. KMD will provide written feedback to Bygningsstyrelsen about how this can be handled. Side 12 af 30

13 Rapportgenerator samt mulighed for at foretage og gemme avancerede søgninger på tværs af moduler og data Don't really do standard reports there are 100s of them, but they are transactional reports. Reports are tailored to the clients' individual needs. Includes mail-merge function (integrated to MS Word or Excel). Data can be exported to (and imported from) several formats: xls, csv, xml, etc. Integration to 3rd party tools, e.g. CrystalReports, BusinessObjects, IBM Cognos. All fields in any screen are searchable. This works across all modules. In searching, you can use wild cards (=, >, <, older/newer, all starting/ending with, between dates etc.). Search options will be limited to the user's rights so the user cannot search for data that s/he would not normally be allowed to view. Can be used do show KPI measurements (defined by the users). Unik-identifier One backbone: property hierarchy. The property is owned by someone (BYGST or 3 rd party). Divided into floors/zones/units. Can be setup as we like e.g. implement another level, e.g. campus to group a number of buildings in a university complex, and a number of campus areas to one university (client). BYGST need to decide at what moment in time we want to add information? Could create a "shadow property", for as long as we don't have an actual physical property (in case of customer requests for a new but unspecific location). Numbering structure is free can decide that properties are numbered P00001, and customers are numbered C Or you can number the properties indicating the location (DK00001). Very flexible. Genkendelig ensartet brugergrænseflade og en indgang til systemet 100% web based looks basically the same to all users. Web appearance can be configured make the navigation as simple as necessary, remove menues, change terminology etc. Can show different symbols for different types of buildings (tænker: uni, kontor, politi?) Kan også vise billeder af bygningen hvis det er det vi vil. Access based on roles/rules; intuitive navigation menu; menues are "clean", so that users can only see those menu items they have access to view/use. CRM - Customer Relationship Management Full CRM system, used to negotiate leases, approvals, search and matching capabilities. Negotiate multiple options with the client. Any contact is registered as a specific type of contact. For example, one contact can be a supplier as well as a tenant. Invoices, purchase orders, complaints etc. will be stored in the CRM system. System can create tasks and reports e.g. reports on tasks, where there has been no news for 3 days may trigger an escalation to another user. Tredjeparts-data (fx Kort- and Matrikelstyrelsen (GIS), BBR (http://bbr.dk/), Google Maps eller anden aktør, der har satellit- og vejbilleder (streetview) af Danmark) ESRI information, but can also deal with any other provider of data. (KMS/GDS has the same integration as ESRI.) And you don't need an ESRI license to do this. Forskel på raster format og vector formater. Data kan gå ind og ud af systemet. Man kan få matrikelkort ind som baggrund, og arbejde med det. BBR data integration - inkl. ESD register (Ejendoms Stamdata Register). Understøttelse af "Mobility" (fx tablet og smartphone) There is a mobile tool that you can used to walk around the building and record the actual use of office space (including e.g. what department or user is in the office). Mobile Work Orders (e.g. facility managers); information about when a task is registered and solved; includes room booking facilities. Supported on Android and ios. Side 13 af 30

14 Centralisering af data og informationer (kun en udgave af data) Yes. Versionering of data og informationer, herunder mulighed for at genfinde historiske data Single database, and only a database administrator can remove data from the system. If you want to re-use data, you can restore "retired" data to being "actual" again, but you cannot change or delete historic data (except if you are a database administrator). Every user has a diary - includes key events, e.g. who did what, when? Help-desk functionality og integration (fx muligheder for at viderekommunikere opgaver til interne og eksterne brugere) Supported in Manhattan Portal. Want to ensure that a problem is only registered once (e.g. several users in a building report that the main door is broken the problem will be reported once, but information will be distributed to all users of that building). The requests can automatically create purchase orders to suppliers based on certain criteria e.g. if a person gets stuck in an elevator, you want to solve the problem directly with the supplier, automatically (no manual intervention). Can be matched to service contracts. If the work type matches a work type or a warranty, the system will activate that work type or warranty. Genbrug of Stamdata på tværs af moduler Yes, cf. above. 4. Spørgsmål til markedet (Tid: ca. ½ time) Bygst stillende herefter de spørgsmål, som der ikke var blevet svaret på i forhold til spørgsmålene i den udsendte præsentation til den tekniske dialog. Om Leverandørens produkt Hvad tilbyder Leverandøren af supportmuligheder, herunder i forhold til sprog, onsitesupport, support uden for normal arbejdstid mv.? Uanset om man bruge SaaS eller standalone, så er der ét sted at kontakte. Hvad tilbyder Leverandøren af bruger/klient adgang til systemet fx browser (klient)? 100% web based. No need to install software on the user's machine. Hvilke løsninger tilbyder Leverandøren af platformløsninger: Standalone, SaaS m.fl.? The solution is offered both via SaaS and as a standalone solution, as well as a "hybrid" (via Statens IT). 7/10 new clients go SaaS. Typically because of the complexity of having the solution in-house. Hvad tilbyder Leverandøren af moduler, og hvad dækker modulerne over af funktionalitet? 38 modules. Property Management Module is the core module. Other modules: Financial Management, Transaction Management (used for acquisitions and disposals, and is integrated with financials and facility management), Reporting, Portfolio Management, Facilities Management (incl. energy management, procurement and contracts management), Maintenance Management, Project Management, Space Management (incl. CAD integration), Process Control. The solution can be branded as "BYGST" something nobody has to see that it's Manhattan. The solution is database, operating environment, and browser independent. Side 14 af 30

15 Hvad tilbyder Leverandøren af opdateringsfrekvens både i forhold til kritiske og normale opdateringer? Major release every 2-3 years, minor releases in january and july. (Not mandatory to take it.). Always well documented by release notes. Hvilke af Leverandørens kunder minder mest om Bygningsstyrelsen, og hvilke moduler har kunderne tilkøbt? Most clients use a wide range of functionality, both for facilities management and building projects. E.g. IKEA use about 12 of the 38 modules. Based on the information provided for the technical dialogue, Manhattan Software would suggest 8-9 modules for Bygningsstyrelsen. Praksis fra markedet vedrørende kontraktens varighed, risikofordeling mv. Hvad er leverandørens anbefalinger til forløb (implementeringsforløb), varighed mv., i forhold til, at Bygningsstyrelsen kan opnå den bedste balance mellem pris, ydelser og fleksibilitet. Cannot respond to how long it will take depends on BYGST availability of resources and timeline requirements months, depending on resources and quality of our data. Also depends on data conversion projects Between months, realistically. ESDH journaliseringssystem Hvorledes integrerer Leverandørens System med ESDH-systemer og hvad kan der opstå af udfordringer herved? KMD have experience with interfacing to Public360. Hvilke muligheder er der for dokumenthåndtering i Leverandørens system? Manhattan Software have their own document management system. Navision integration eller delvis erstatning Hvordan kan Leverandørens system sikre, at indtastet data i Leverandørens System, gemmes og synkroniseres med Navision stat? Hvordan kan Leverandørens system sikre at data fra Navision stat, synkroniseres med Leverandørens System? I hvilket omfang kan leverandørens system håndtere budgetter og regnskaber på et byggeri? I hvilket omfang kan Leverandørens system håndtere processer i forbindelse med byggesagsstyring? Der er snitflader til gængse Navision systemer, og KMD har Navision Stat kompetencer. OBS på at vi har vores egne kontoplaner, ifbm. integrationen til Navision. Manhattan Software har stor erfaring i at integrere til Navision løsninger, 8-9 kunder. Muligheder og faldgruber under og efter systemets implementering Bygningsstyrelsen ønsker Leverandørens anbefalinger i forhold til at minimere faldgruber og risici i forbindelse med projektet. Don't overestimate the quality of existing data. Der ønskes anbefalinger vedrørende organisatoriske, økonomiske, tidsmæssige og tekniske risici/udfordringer/faldgruber. Planning try to take many steps, instead of big-bang. Build success moments to keep the organization motivated. Realistic time schedules. Side 15 af 30

16 Bygningsstyrelsen ønsker Leverandørens anbefalinger i forhold til at optimere mulighederne i forbindelse med projektet. Der ønskes anbefalinger vedrørende organisatoriske, økonomiske, tidsmæssige og tekniske muligheder. Resources is main importance implementing a solution like Manhattan has big influence on the organisation, and can create a lot of frustration. Need to make sure we have roles+responsibilities of the team in place, and the right level of support in the organisation (strategic and tactical). Hvad er Leverandørens erfaringer og anbefalinger til at køre flere af de gamle systemer sideløbende med ibrugtagelsen af det nye system? Interfacing Bygningsstyrelsen have a complex system landscape today. We should not interface to systems just for the sake of interfacing. Udvikling og opsætning af moduler og workflow Hvad kræves der af uddannelse for at en bruger selv kan opsætte og tilpasse moduler og workflow? To start up a super user totally from scratch will take 3-5 days, provided the user has some general understanding of data and logic. All configuration is stored in the database, and will be kept in case of system upgrades. Tidsmæssige behov i forbindelse med udbudsprocessen Hvad vil efter Leverandørens erfaringer være en realistisk tidshorisont i forhold til? Systemer kan erstattes enkeltvis efter behov/urgency, fx når eksisterende kontrakter udløber. Del projektet op i stykker, der kan løses indenfor fx 6 måneder. Bygningsstyrelsen oplyste, at man umiddelbart overvejede at implementere over en 4 årig periode. Leverandøren mente, at dette lød af meget, og at det bør kunne gøres hurtigere. Markedets vurdering af økonomiske konsekvenser for udvalgte krav til systemet samt vurdering af omkostninger til vedligehold og udvikling af systemet Leverandøren bedes estimere i hvilket prisniveau en løsning til Bygningsstyrelsen efter det oplyste må forventes at ligge? Bygningsstyrelsen oplyste, at Bygningsstyrelsen selv forventede en omkostning på omkring 20 millioner kroner over en 8-årig periode til licenser, support, konsulenter, uddannelse og drift. Betydning af forventningen om driftsafvikling hos Statens IT Hvilken betydning har det, hvis tredjemand (eksempelvis Statens IT) hoster og drifter Leverandørens System frem for, hvis det var Leverandøren selv, som stod for at drifte og hoste? Hvad kræves af server hardware og software (CPU, HD, RAM, OS, DB etc.) for at kunne drifte og hoste en kørende platform med ca. 250 samtidige brugere, som benytter Leverandørens mest server-hardware krævende moduler? Hvad kræver Leverandørens system i forhold til klient hardware og software (CPU, HD, RAM, OS etc.)? Hvad er muligheder for drift og hosting af Leverandørens system i et virtuelt servermiljø (fx Citrix) og hvad er leverandørens anbefalinger med hensyn til fysisk vs. virtuel serverløsning? Manhattan Software do not recommend any specific solution either solution we prefer, they will support. The trend is to go SaaS but it is a decision the market has taken, not a decision taken by Manhattan Software. KMD har gode erfaringer med at samarbejde Side 16 af 30

17 med Statens IT, og hvis vi ønsker (eller skal) vælge dem som leverandør for en standalone løsning, så ser de ingen problemer i det. Bygningsstyrelsens datawarehouse Hvilke muligheder har Leverandørens system for håndtering, lagring og udveksling af data, herunder også i relation til datawarehouse løsninger? We should ask ourselves why we need a separate system to keep our data, if most can be contained within the new IWMS? Diverse Bygningsstyrelsen oplyste, at vi i øjeblikket har ca. 60 forskellige forsyningsselskaber indenfor el, vand og varme. Manhattan Software do not expect that their solution will be the only system we will have in Bygningsstyrelsen. 5. Afrunding (Tid: ca. 10 minutter) Bygningsstyrelsen oplyste, at Bygningsstyrelsen efter afholdelsen af de tekniske dialogmøder efter fristen for indgivelse af skriftlige svar vil offentliggøre referater samt et afsluttende notat på Bygningsstyrelsens hjemmeside. Bygningsstyrelsen vil herefter behandle de modtagne oplysninger, herunder også oplysninger modtaget ved skriftlige indlæg og træffe beslutning om tilrettelæggelse af et eventuelt udbud IBM Danmark ApS onsdag den 21. maj 2014, kl Deltagere Fra IBM deltog Jan Hosbond, Preiesh Kamani, Ole Johansen og Jens Cajus. Fra Bygningsstyrelsen deltog Maria Rask Lund, Kræsten Bischoff, Jørgen Steinwart, Mette Wesarg Papior, Peter Frederiksen, Boris Lenj, Lene Winkel, Isabelle Bock, Charlotte Lindenhoff, Line Krogh Petersen og Jamal Bendahman. Agenda 1. Kort om den tekniske dialog (Tid: ca. 5 minutter) Bygningsstyrelsen indledte med at gøre leverandøren opmærksom på reglerne og proceduren omkring teknisk dialog. Leverandøren erklærede at have forstået og accepteret dette. 2. Præsentation af Leverandøren (Tid: ca. 10 minutter) IBM præsenterede kort sig selv og nævnte, at organisationen har to hovedben - Software Group Tririga og Konsulentdelen (GBS). IBM købte Tririga for 3 år siden - det er oprindeligt et amerikansk produkt. Side 17 af 30

18 3. Demonstration af leverandørens system (Tid: ca. 2 ½ time) Præsentation af systemmæssige muligheder Dashboard funktionalitet bruger-/rolletilpasset startside og undersider Role/process-based navigation, 30 roller, samme interface, web baseret. Kan tilpasses efter egne ønsker. Bookmarks integreret. Setup is based on user roles and security, specified to the user's needs. The widgets on the Dashboard can be expanded or opened in a new window, and can be personalised (if the user has security/access to do that). Available selections are viewable in the menu if you have removed them from your dashboard, and there is an option to "restore to default". Includes a reminders and notifications section (for action items). Workflow funktionalitet simpelt/avanceret Simpel, der skal ikke/kan ikke ændres i kode. Business process workflows e.g. approvals, self service requests, service management process. Will check for duplicate requests (e.g. report for a defect light bulb). Tasks can be automatically assigned to relevant person, can also be prioritised automatically based on rules. Tririga workflows logical technical workflows: setup by the supplier or by super users. Does checks for example prior to saving a record: for all mandatory data, approvals, will ensure status is only changed upon approval, completes certain fields with values based on rules. Workflow solution can handle back-up function and escalations (in case of vacations, or in case of no action) Håndtering af rettigheder, brugere, moduler etc. You can limit the user's access to be able to view only what is relevant to their job role e.g. you can allow the user to change their passwords, and customise nothing else. You can also allow the users to change a lot of settings, e.g. notification preferences, date formats, etc. Access can even be limited to records based on status e.g. a user may only be able to view "in progress" work, or only "active/completed" records. Ekstern adgang kan tildeles enten som en rolle direkte i systemet, eller som "off-line" adgang (excel sendes via mail, udfyldes og sendes tilbage, og systemet opdateres). Projekthåndtering Can handle projects as well as programs, including sub-projects and sub-programs (no limit of how many levels you can have). Can handle both construction and refurbishing projects. Supports reviewing budgets vs. forecast vs. assigned, vs. actual costs. Can be linked to funding request. All types of documents can be uploaded (also using the off-line function). Udbudshåndtering Can be supported by off-line forms send an to potential bidders, and receive response via to the system. Space Management Includes function for space management, to organise department or company moves (with or without furniture and IT equipment). CAD drawing is imported, then reporting can be done on the imported spaces. If you have "put" a certain user in a certain space, you can move the person in the system. Space record shows capacity, occupation, who is being charged for it, who is occupying the space, etc. If you remove a wall, this still needs to be done in CAD you can create a change record, then do the change in CAD, import the new drawing, and do a side-by-side comparison and upon approval, the new draw- Side 18 af 30

19 ing will be the "actual" one. Systemet registrerer, hvem der betaler, hvor meget plads der er behov for, samt hvem der betaler. Systemet kan registrere pladskrav vedr. hjemmearbejdspladser. Mulighed for at styre/planlægge omkring udløb af lejemål; samt lokalebooking via integration til Outlook. Byggesagsstyring Processer i forbindelse med håndtering af byggesager Handled in project module. Indeholder projekt byggestyring, med finansiering, kontrakter, underleverandører. Kan holde styr på leverandører, både interne og eksterne. Mulighed for import/eksport til MS Project. Fakturaer fra leverandør kan linkes til kontrakter. Byggeregnskaber saved on the projects record. Includes a funding request form project budget record with line items and cost codes, and the system will match invoices against the budget line items. Rapportgenerator samt mulighed for at foretage og gemme avancerede søgninger på tværs af moduler og data Can be sorted and filtered (incl. wildcards), can be exported to Excel. Can show active and "retired" data. The reports can collate info from across the different modules, e.g. showing buildings with info about what ongoing projects there are, and what maintenance work is being planned. You can setup what columns can be shown, in what order. Reports can be private and public (shared). Includes notifications of new reports available. Man kan sammenligne lease, køb leje, forventet betaling. Mange indbyggede rapporter, som kører i real-time. Flere dimensioner kan skiftes i eksisterende views. Man kan sætte en lyskurv op som kører i baggrunden så man nemt kan se den røde farve på ens dashboard (opdateres automatisk). Unik-identifier Everything in Tririga has a unique identifier. Can be setup whatever way we want (based on logic, or random), by a set of rules. Can also use a different system to generate the identifier. Also keeps the history of previous identifiers. Anbefaling på navnestandard? Typically use different naming conventions for different things e.g. buildings may be named based on location. Det er muligt at tilføje info om historiske identifiers, fra legacy systemerne. Genkendelig ensartet brugergrænseflade og en indgang til systemet User interface is the same but content and menu depends on user's role and security level. Tabs sections fields (drop-down lists, text fields, number fields, check boxes) can be configured by user. CRM Customer Relationship Management Contacts in the system don't have to be system users e.g. customers, partners, suppliers, employees. Kan indeholde både interne og eksterne leverandører. Tredjeparts data (f.eks. Kort og matrikelstyrelsen (GIS), BBR (http://bbr.dk/), Google Maps eller anden aktør, der har satellit- og vejbilleder (streetview) af Danmark) Interfaces to ESRI data. Understøttelse af Mobility (fx tablet og smartphone) Ja. Side 19 af 30

20 Centralisering af data og informationer (kun én udgave af data) Data is pulled from a central database no data is copied to individual records, if you update the company information on the company record, this will be reflected everywhere in Tririga where the company is mentioned (e.g. for a given contact). Versionering af data og informationer, herunder mulighed for at genfinde historiske data TRIRIGA does not delete data keeps as historic data. Help-desk funktionalitet og integration (fx muligheder for at viderekommunikere opgaver til interne og eksterne brugere) Self service function pre-loads user's location, and shows the available services for that location. Work tasks can be assigned automatically to the person who can solve the problem, or to a supervisor who can manually assign the work to someone. Can be supported by off-line users as well (external parties). System will send an with a form for the external user to fill in and return, and the system will automatically load the information back to the system. Genbrug af Stamdata på tværs af moduler Data for reports can be pulled from across the different modules, into a single report. Kun én database. Relationer bygges selv. Dokumenter gemmes også i databasen. Records have templates for almost all types of records (contracts, buildings, leases, projects (of different types), etc.) Alternative option is to copy from an existing record. 4. Spørgsmål til markedet (Tid: ca. ½ time) Bygst stillende herefter de spørgsmål, som der ikke var blevet svaret på i forhold til spørgsmålene i den udsendte præsentation til den tekniske dialog. Om Leverandørens produkt Hvad tilbyder Leverandøren af supportmuligheder, herunder i forhold til sprog, onsitesupport, support uden for normal arbejdstid mv.? Man køber SW og årlig vedligehold, som indeholder opgraderinger, og 24/7 support (telefon). Typisk indrapportering af fejl, men også alm. brug. Dansk telefonnummer, men det bliver nemt engelsk sproget support. Der sidder danskere ved telefonen, men de kan få brug for 2nd level support. Man installerer hele systemet, men anvendelsen af de enkelte dele af systemet er licensstyret. Energi systemet kan håndtere registrering af fodaftryk, CO2 forbrug, samt energi påvirkninger pr. bygning. Løsningen understøtter integration til Single-sign-on. Hvad tilbyder Leverandøren af bruger/klient adgang til systemet fx browser (klient)? Adgang er baseret på per user licenser (kan være per install, per concurrent user, per user) det har vi ikke spurgt de andre om, hvordan de gør? Vi skal have 10 licenser hvis vi forventer at der er 10 samtidige brugere. Hvis vi kan være skarpe omkring antal brugere per system/modul, så får leverandøren bedre mulighed for at angive priser for brugerlicenser) Hvilke løsninger tilbyder Leverandøren af platformløsninger: Standalone, SaaS m.fl.? P.t. kun som standalone, men planlagt til 2H som SaaS løsning. Side 20 af 30

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN Nyet i deriæl dr epl ej en bet y dni ngenafi ndf l y del s epåegnear bej ds t i der Bes k r i v el s eafi nt er v ent i onerogk ons ek v ens erf orar bej ds t i ds pl anl ægni ngen Ki r st ennabeni el

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

ipads som redskab for læring

ipads som redskab for læring ipads som redskab for læring ipads as a tool for learning Aarhus Universitet Faculty of Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Kandidatspeciale Pædagogisk Psykologi 2012 Afleveret af: Michael

Læs mere

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER If, as it is said to be not unlikely in the near future, the principle of sight is applied to the telephone as well as that of sound, earth will be in truth a paradise,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere