Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret ECTS point

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point"

Transkript

1 Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modulets tema...2 Lektionsplan...2 Læringsudbyttet og tilhørende fag...3 Fordeling af ECTS point for modul Psykomotorisk gruppeundervisning (5 ECTS)...4 Psykomotorisk teori og metode (1 ECTS)...5 Bevægelsesudvikling (1 ECTS)...5 Psykologi (1 ECTS)...6 Pædagogik (1 ECTS)...7 på modul 9 (6 ECTS)...8 Forsikring...9 Etiske retningslinjer...9 kens mål, indhold og litteratur...9 Godkendelse af modul Godkendelse af praktik Modulprøve 9: Den professionelle rolle - undervisning af grupper Sygdom i forbindelse med praktik eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse 9 Side 1 af 13

2 Modulets tema Der vil i dette modul være fokus på viden om gruppeprocesser samt individuelle processer i grupper. Desuden vil der være fokus på gennemførelse af psykomotorisk gruppeundervisning af børn, teenagere, voksne og ældre. Endvidere er der fokus på udvikling af egen professionel le rolle i forhold til at varetage procesorienterede gruppeundervisningsforløb. Herunder viden og læring om udvalgte supervisionsmetoder. Modul 8 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 9. Lektionsplan Til fagene knytter sig detaljerede lektionsplaner som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af underviserne inden modulet begynder. Modulbeskrivelse 9 Side 2 af 13

3 Læringsudbyttet og tilhørende fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for viden om ældre og aldring Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi 2. Redegøre for teenagerens psykomotoriske udvikling 3. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer 4. Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder 5. Anvende viden om kognitions- og motivationspsykologiske aspekter i relation til psykomotorisk praksis Bevægelsesudvikling Psykomotorisk teori og metode Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi 6. Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning 7. Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik 8. På baggrund af viden om målgruppen og dennes forudsætninger, selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere psykomotorisk gruppeundervisningsforløb målrettet modulets temaer 9. Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning 10. Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som underviser 11. Strukturere og arbejde med faglige og fagpersonlige læringsmål som underviser af grupper Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi Psykomotorisk gruppeundervisning Pædagogik Psykomotorisk gruppeundervisning Bevægelsesudvikling Pædagogik Psykomotorisk gruppeundervisning Fordeling af ECTS point for modul 9 Fag ECTS Psykomotorisk gruppeundervisning 5 Psykomotorisk teori og metode 1 Bevægelsesudvikling 1 Psykologi 1 Pædagogik 1 herunder supervision 6 Modulbeskrivelse 9 Side 3 af 13

4 Psykomotorisk gruppeundervisning (5 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for viden om ældre og aldring Jf. læringsudbytte1) på modul 9 Teoretisk og praktisk gennemgang af, centrale fysiske og psykologiske aspekter, i forhold til ældre og aldring. Afspændingspædagogen. Nr. 1, 28. årg. 2006, København, (Temanummer om ældre og gamle). Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning Jf. læringsudbytte 6) på modul 9 Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning Jf. læringsudbytte 9) på modul 9 Anvende viden om kognitions- og motivationspsykologiske aspekter i relation til psykomotorisk praksis Jf. læringsudbytte5) på modul 9 Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik Jf. læringsudbytte7) på modul 9 Gruppeundervisning, som er målrettet forebyggelse og bevarelse af funktionsevnen hos ældre. Undervisningsplanlægning, med inddragelse af teori, egne erfaringer og kreativitet, samt evaluering og vurdering af den udarbejdede. På modulet trænes de grundlæggende psykomotoriske færdigheder indenfor fysisk træning og gruppeundervisning på flere måder. De studerende underviser modul 1 og deltager i praktik. Teori og metoder i undervisningspraksis retter sig mod både normalområdet og specialområdet Fagpersonlig relationskompetence Møller, Lis (2008): Anerkendelse i praksis. Kap. 8. Akademisk Forlag. Nørgaard, Maj-Britt, Winther, Helle, Herskind, Mia (2010): Kunsten at undervise i Fodfæste og himmelkys. Hovedland/ Institut for idræt. Puggard, Lis (2006): Ældretræning - hvorfor og hvordan. Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, S Ravn, Susanne (2005): Med kroppen som materiale. Kapitel 1,2,3,4 og 8. Syddansk Universitetsforlag. Stelter, Reinhard (1999): Med kroppen i centrum, Kap. VII og VIII. Dansk Psykologisk Forlag. På baggrund af viden om målgruppen og dennes forudsætninger selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere psykomotorisk gruppeundervisningsforløb målrettet modulets temaer Jf. læringsudbytte 8) på modul 9 Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring Dialogbaseret undervisning Praksis- og metodetræning Modulbeskrivelse 9 Side 4 af 13

5 Psykomotorisk teori og metode (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det psykomotoriske Arbejde med kropspsykologiske teorier, observation som me- Svendler Nielsen, C.S. (2006): Betydningsfulde øjeblikke i san- fagområde, der relaterer tode samt de fagpersonlige selig praksis. I: Engel L. m.fl. til modulets temaer Jf. læringsudbytte 3) på modul 9 aspekters betydning for dette Emotioner (red.): Bevægelsens poetik. Institut for idræt, Københavns universitet, s Winther, H (red.)(2012): Kroppens sprog i professionel praksis. Billesø og Baltzer, kap. 6, 13, 14. Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Bevægelsesudvikling (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for teenagerens psykomotoriske udvikling Jf. læringsudbytte 2) på modul 9 Teoretisk og praktisk gennemgang af centrale aspekter i den psykomotoriske udvikling hos teenageren Rønhovde L. I. (2011): Under ombygning - om hjernen, teenagere og pædagogisk praksis, Hans Reitzels Forlag, København, s , Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning Jf. læringsudbytte 9) på modul 9 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Praksis- og metodetræning Psykomotoriske indfaldsvinkler på unge og sundhed Udarbejde og gennemføre undervisningsprogram for unge Jensen B (2007): Unges sundhed og sårbarhed. I Akselsen K & Koch B (red.): Sundhed, udvikling og læring - Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed, Billesø & Baltzer, Værløse. Modulbeskrivelse 9 Side 5 af 13

6 Psykologi (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for viden om ældre Gerontopsykologi og aldring Jf. læringsudbytte 1) på modul 9 Pedersen, J. B. (2005). Den tredje alder. I: Hauge, L. &, Brørup, M. (red.), Gyldendals psykologihåndbog (kap. 10., pp ). Kbh.: Gyldendal. Anvende viden om kognitions- og motivationspsykologiske aspekter i relation til psykomotorisk praksis Jf. læringsudbytte 5) på modul 9 Motivation Emotioner Renolen, Å. et al. (2011) Motivation. I: Psykologi for sundhedsprofessionelle (pp ). Kbh.: Gad. Jørgensen, S. (2006): Vallerands hierarkiske model over motivation (upubliceret manuskript). Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik Jf. læringsudbytte 7) på modul 9 Madsen, K.B. (1986): Motivation: Vore handlingers drivkræfter. I: Motivation og Personlighed (pp ). Kbh.: Munksgaard. Social- og gruppepsykologi Lading, Å. H. &, Jørgensen, B. A. (2010). Grupper om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Kbh.: Frydenlund. Pp ( Forskellige aspekter af gruppens dynamik ) og pp : ( Den eksperimentelle socialpsykologis bidrag til forståelse af gruppen ). Koester, T. &, Frandsen, K. (red.) (1998/2003): Introduktion til psykologi. Organisme -Individ - Samfund. København: Frydenlund/Psykologi. Kapitel 22. pp og pp : Sociale grupper. Jørgensen, S (u.d.). Nogle gruppeudviklingsteorier. Upubliceret manuskript. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde med case Gruppeopgaver og -fremlæggelser Jørgensen, S (u.d.). Schutz's teori om gruppeudvikling. Upubliceret manuskript. Modulbeskrivelse 9 Side 6 af 13

7 Pædagogik (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur På baggrund af viden om målgruppen og dennes forudsætninger selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere psykomotorisk gruppeundervisningsforløb målrettet modulets temaer Undervisningsdidaktik induktivt/deduktivt/rammeprincip Tryghed og udfordring i undervisningen Kissow A-M & Pallesen H (2006): Mennesket i bevægelsekøbenhavn, FADL s Forlag. Jf. læringsudbytte 8) på modul 9 Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning Jf. læringsudbytte 9) på modul 9 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Erfaringsdeling Modulbeskrivelse 9 Side 7 af 13

8 på modul 9 (6 ECTS) Målet med praktikken er at udvikle og skabe en sammenhæng mellem den studerendes teoretiske viden og praktiske færdigheder og kompetencer. I praktikken integrerer den studerende redskaber, metoder, teorier, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage afspændingspædagogiske og psykomotoriske arbejdsopgaver med mennesker individuelt eller i grupper. I praktikken indgår den studerende således i autentiske klient- og undervisningsforløb enten alene eller i samarbejde med andre faggrupper. ken foregår inden for det psykomotoriske virksomhedsfelt, og de n studerende tildeles et praktiksted af uddannelsen. ken på modul 9 har fokus på gennemførelse af psykomotorisk gruppeundervisning gennem hhv. undervisning af en gruppe i forløb, observation af gruppen i andre sammenhænge end undervisningsforløbet, korte enkeltstående undervisningsgange eller oplæg/edukation omkring et særligt emne samt åben klinik, ergonomisk vejledning eller pausegymnastik. ken foregår to dage om ugen i modulets 2. til 8. uge. dagene skal opfattes som arbejdsdage på fuld tid, og studiearbejde uden for praktikstedet skal aftales med og godkendes af praktikstedet. Supervision vedrørende praktikken foregår på ikke-praktikdage i de skemalagte supervisionsgrupper. Før praktikkens start skal den studerende udarbejde en skriftlig rammeplan, som skal indeholde: 1) En præsentation af praktikstedet (rammer, målgruppe og stedets kultur/miljø) (½ side) 2) Præsentation af og begrundelse for de planlagte aktiviteter på praktikstedet (½-1 side) 3) Der vælges og beskrives foreløbige læringsmål som underviser af grupper igennem prak tikforløbet (der skal beskrives ét fagligt og ét fagpersonligt læringsmål)(max. ½ side). Rammeplanen skal sendes til praktikvejleder senest fredag i uge 6/35 kl. 12. På modul 9 får den studerende tilknyttet en praktikvejleder enten på praktikstedet eller fra uddannelsesinstitutionen. vejlederens rolle er at vejlede den studerende på praktikstedet samt på mail og telefon. Som afslutning på praktikforløbet skal praktikvejlederen attestere, at den studerende har gennemført de aktiviteter, som knytter sig til modul 9 praktikken. Igennem praktikforløbet skal den studerende arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering i forbindelse med aktiviteterne på praktikstedet, hertil anvendes bl.a. logbogsskrivning og supervision. En nærmere beskrivelse af det obligatoriske indhold og de konkrete dokumentationsmetoder fremgår af attesterings- og dokumentationsbeskrivelsen for modul 9 praktikken, som udleveres til de studerende i slutningen af modul 8. Den studerende skal via de beskrevne metoder dokumentere aktiviteterne i praktikken, og disse "dokumentationsprodukter" og logbogen skal den studerende samle i en mappe for praktikforløbet. I umiddelbar forlængelse af praktikforløbet, og helst inden påbegyndelse af næste modul, skal den studerende uploade kopi af den underskrevne attestering for gennemførelse af praktikken i WISEflow. Originalen gemmer den studerende i egen praktikmappe. ken er bestået, når de beskrevne obligatoriske aktiviteter er gennemført og dokumenteret over for praktikvejlederen samt uddannelsesstedet. Modulbeskrivelse 9 Side 8 af 13

9 FORSIKRING Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Den studerende skal endvidere være i besiddelse af en ansvarsforsikring som dækker, hvis der gøres skade på andre personer (se evt. vejledning om ansvarsforsikring på UCC portalen). ETISKE RETNINGSLINJER Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. PRAKTIKKENS MÅL, INDHOLD OG LITTERATUR kens mål kens indhold kens litteratur Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer. Redegøre for anvendte observationsmetoder til observation på praktikstedet Jf. læringsudbytte 3) på modul 9 Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder Jf. læringsudbytte 4) på modul 9 Deltage i supervision på hhv. praktikstedet og uddannelsesinstitutionen. Redegøre for de anvendte supervisionsmetoder, herunder reflekterende team og episodeanalyse Gruppeundervisningsfagets litteratur fra dette og tidligere moduler, litteratur fra andre fag samt selvvalgte forsknings- og udviklingsbaserede artikler og anden relevant litteratur. Bang S & Heap K (1999): Skjulte ressourcer supervisionsgruppen og dens arbejdsmåde, Hans Reitzels Forlag, København. Anvende viden om kognitions- og motivationspsykologiske aspekter i relation til psykomotorisk praksis Jf. læringsudbytte 5) på modul 9 Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning Jf. læringsudbytte 6) på modul 9 Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik Jf. læringsudbytte 7) på modul 9 Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden Udarbejde undervisningsprogram til hver undervisningsgang Valg af tema begrundes didaktisk ud fra deltagernes forudsætninger Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb og andre aktiviteter for forskellige målgrupper på praktikstederne Evaluere og vurdere hver enkelt undervisningsgang, herunder målgruppens processer og dynamik, samt evaluere de samlede forløb Modulbeskrivelse 9 Side 9 af 13

10 På baggrund af viden om målgruppen og dennes forudsætninger selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere psykomotorisk gruppeundervisningsforløb målrettet modulets temaer Jf. læringsudbytte 8) på modul 9 Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning Mundtligt formidle tema, teori, mål og metoder til de pågældende målgrupper på praktikstedet Jf. læringsudbytte 9) på modul 9 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som underviser Jf. læringsudbytte 10) på modul 9 Strukturere og arbejde med faglige og fagpersonlige læringsmål som underviser af grupper Jf. læringsudbytte 11) på modul 9 Arbejde med egen rolle som underviser. Herunder egen grounding og evne til at være nærværende og empatisk Refleksion og supervision Arbejde med rammeplan, herunder egne læringsmål i praktikken Forberedelse til og modtagelse af vejledning Undervisnings- og arbejdsformer: Skriftlig udarbejdelse af undervisningsplanlægningsmateriale Logbogsskrivning Vejledning Arbejde med egen studieplan Modulbeskrivelse 9 Side 10 af 13

11 Godkendelse af modul 9 Godkendelse af modul 9 forudsætter, at følgende er opfyldt: Modul 9 praktikken er gennemført og bestået Modulprøve 9 er bestået Godkendelse af praktik forløbet bedømmes gennemført og bestået når: Den studerende har gennemført og dokumenteret de obligatoriske aktiviteter i praktikken, som det fremgår af attesterings- og dokumentationsbeskrivelsen for modul 9 praktikken Modulprøve 9: Den professionelle rolle - undervisning af grupper Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 9 er en ekstern prøve, som består af en skriftlig del, en praksisdel og en mundtlig del. De studerende sammensættes i grupper af ca. 3 studerende, som - på baggrund af et emne som trækkes via WISEflow - sammen udarbejder en skriftlig disposition og et undervisningsprogram, som de sammen gennemfører. Derefter eksamineres hver studerende enkeltvis i en 25 min. individuel mundtlig prøve inklusiv votering og tilbagemelding. Eksaminator er underviser i gruppeundervisning, og desuden deltager en ekstern censor. Prøven bedømmes individuelt efter gældende karakterskala og jf. modulets læringsmål, og prøveresultat oplyses i forbindelse med den mundtlige tilbagemelding på prøvedagen. Skriftlig del af modulprøve 9 Den skriftlige del af modulprøve 9 består af udarbejdelse af en disposition i synopseform (max. 2 normalsider á 2400 anslag eksklusiv mellemrum), hvor følgende skal være opfyldt: Inddragelse af psykomotoriske overvejelser over opbygning af program (hvorfor inddrage Laban, basisøvelser, elementer fra behandling osv.). Tema og hovedformål skal klart fremgå, herunder overordnede overvejelser over vægtningen mellem kb/ko. I skal have styr på forskellen mellem et tema (det I har fået tildelt) og et mål (mål skal der kunne måles på). Motivationspsykologi samt anden relevant teori - alt efter valg af mål med undervisningen SKAL inddrages (fx psykologi, pædagogik, anatomi/ fysiologi). Den skriftlige disposition skal afleveres via upload til WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på UCC portalen) senest onsdag i uge 14/43 inden kl. 12. Modulbeskrivelse 9 Side 11 af 13

12 Praksisdel og mundtlig del af modulprøve 9 Praksisdelen og den mundtlige del af modulprøve 9 finder sted på uddannelsesstedet i uge 15/44. Gruppen på 3 studerende gennemfører i samarbejde en gruppeundervisning (20 min. pr. studerende og 15 min. til opsamling pr. gruppe), og målgruppen er andre studerende på PMU. Undervisningen inkl. opsamling har altså en samlet varighed af 75 minutter. Umiddelbart efter undervisningen vil der være ca. 15 minutters pause. Derefter følger den mundtlige del, der varer 25 minutter pr. studerende inklusiv votering og tilbagemelding. Emnet for gruppens undervisning findes ved lodtrækning, som foregår i WISEflow tirsdag i uge 13/42 kl. 11:30. Følgende emner kan trækkes: 1. Kropslige copingstrategier (eksempelvis ift. stress, kontakt) 2. Åndedræt 3. Stemme 4. Kontakt 5. Kropslige ressourcer 6. Sanserne 7. Balance 8. Holdning og vanestillinger 9. Bevægemønstre Overordnet skal undervisningsprogrammets tema og hovedformål være klart og man skal kunne fornemme angivelser af instruktioner, delmål, psykomotorisk og didaktisk metode, tid og begrundelser for musikvalg (fx bevægekvalitet, rytme, stemning). Angiv hvad der er hovedøvelse og hvordan der er bygget op til hovedøvelsen. Undervisningsprogrammet skal indeholde: 1. Opstart/Opvarmning psykisk, fysisk og socialt: Indledende oplæg/teorioplæg. Indstille sig psykisk på, hvad de skal lave. Fysisk skal både indeholde deduktive og induktive elementer. De skal blive fysisk varme og nære i kroppen i relation til formålet med undervisningen. 2. I skal demonstrere skriftligt, hvilken undervisningsmetode I benytter (deduktiv, induktiv, rammeprincip) i programmet. 3. Hovedøvelse(r) der sætter programmets tema i spil, fysisk, psykisk og evt. socialt. 4. Bearbejdning og afrunding af programmet fysisk, psykisk og socialt. F.eks. en integrerende øvelse, KIH, og der skal indgå en afsluttende opsamling (15 minutter). Den mundtlige, individuelle del indeholder følgende: Den studerende fortæller om, hvordan programmet forløb - altså reflekterer over egen praksis. Måtte der ændres undervejs? Hvad skete der i gruppen? Andet? Der vil blive spurgt til begrundelser for valg af psykomotoriske og didaktiske metoder samt diskussion af forslag og variationer til, hvordan programmet ellers kunne være bygget op og samtidig have samme hovedformål? Den studerende skal teoretisk kunne begrunde valg at teori, som danner baggrund for programmet Vurderingskriterier Eksaminator og censor vurderer præstationen samlet set ud fra følgende forhold: Modulbeskrivelse 9 Side 12 af 13

13 Vurderingen af den praktiske udførelse af undervisningen. Kontakten til deltagerne. Overblik over hvad der sker med den enkelte og med gruppen. Hvordan reagerer de på programmet? Virker den studerende troværdig som underviser er tillidsvækkende/ tør deltagerne overgive sig til programmet? Åbnes der for dialog i måden der undervises på? Er instruktioner og støtteinstruktioner klare? Hænger programmet i sin praktiske udførelse sammen med det, der er skrevet på papir? Opfylder det skrevne opgavens krav? Lever programopbygningen op til kravene, hvor hovedformål, delmål, instruktioner og opsamling hænger sammen? Den studerendes evne til at begrunde og reflektere over egen praksis herunder at inddrage relevant teori. Sygdom i forbindelse med praktik eller modulprøve Sygdom ifm. praktik: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at gennemføre væsentlige aktiviteter i praktikken på modul 9, skal den studerende, underviser med tilknytning til opgaven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om evt. godkendelse af praktikken på et alternativt grundlag (herunder evt. nye frister for aflevering af rammeplan og/eller godkendelse). Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at aflevere den skriftlige del af modulprøve 9, skal den studerende, underviser med tilknytning til prøven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i den mundtlige del af modulprøve 9 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 9 Side 13 af 13

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8 Modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point April 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: Februar 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og underviser

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere