Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune"

Transkript

1 Tal og trends 2011

2 Indhold Indledning Befolkning Befolkningsudvikling Top 4 over kommuner med størst antal flytninger til Holstebro Kommune Demografisk udvikling Beskæftigede, der pendler ind eller ud af kommunerne Ind- og udpendling af Holstebro Kommune fordelt på brancher Top 6 over kommuner, der pendles til fra Holstebro Kommune Top 6 over kommuner, der pendles fra til Holstebro Kommune Indkomst Gennemsnitlig indkomst Ændring i indkomst Indkomst fordelt på uddannelsesniveau Gennemsnitlig indkomst for personer med en erhvervsindkomst Beskæftigelse Beskæftigede efter branche (pct.) Registrerede ledige 4. kvartal kvartal Udvikling i beskæftigelsen fordelt på brancher Erhverv Produktivitet Produktivitetsniveau i den private sektor Årlig vækst i produktivitetsniveau og Vækst Mervækst Værditilvækst pr. beskæftigede (kr.) Iværksætterrate Iværksætteri Nye virksomheder som andel af eksisterende (pct.) Andel innovative virksomheder Eksportintensitet - Eksport som andel af omsætning (pct.) Samlet omsætning i Holstebro Kommune (1000 kr.) Handelsbalanceindeks - Holstebro Kommune Handelsbalanceindeks Uddannelse Holstebro gymnasium og HF Holstebro Handelsskole Erhvervsakademi Midtvest, Holstebro VIA University College, Campus Holstebro VUC Holstebro Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

3 Samarbejde om erhvervsudvikling I et positivt og engageret samarbejde med erhvervslivet, kulturinstitutioner og foreninger har Holstebro Kommune lavet en ny erhvervspolitik. Den skal understøtte og udbygge de mange styrkepositioner, der er i kommunen. Vi skal blandt andet udnytte de muligheder, der er i synergierne mellem vores erhvervsliv, handelsliv og turismen. Vores særlige erhvervspolitiske indsatsområder skal styrkes og udvikles. Det gælder f.eks. satsningerne indenfor klima og fødevarer og sundhed, hvor vi er godt i gang. Det gælder også synergierne mellem erhverv og kreativitet. Mulighederne for at bygge på de mange kreative og erhvervsmæssige kompetencer, som bl.a. har skabt Holstebro som kulturby, skal undersøges og udvikles. Opgaver er lagt om For i endnu højere grad at udbygge samarbejdet er opgaverne på erhvervsområdet lagt om: Væksthus Midtjylland leverer med base i Nupark den lokale erhvervsservice. Målet med den basale erhvervsservice er at sikre et enstrenget system og en professionel screening af vækstiværksættere, så de kan få den nødvendige specialiserede erhvervsservice. Byrådet har også oprettet et nyt politisk udvalg, Udvalget for Erhverv og Turisme, og en enhed for erhvervs- og turismeudvikling for at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, handelsliv og turisme. Den nye enhed har til huse i Holstebro Badeland som en del af det nye turistbureau. Målet med enheden er at styrke kontakten og dialogen med erhvervslivet og sikre den videre udvikling og implementering af kommunens nye erhvervspolitiske ramme og turismestrategi. Fra 2011 er der oprettet et nyt udviklingsråd for erhverv, handel og turisme. Det skal være rådgivende og sparrings- og dialogpartner for Udvalget for Erhverv og Turisme og for Byrådet. Rådet har 15 medlemmer med borgmesteren som formand. Alle emner af betydning for virksomheder, turismen og handlen i Holstebro Kommune kan drøftes i udviklingsrådet. Formålet med rådet er også at dele viden om initiativer og muligheder, f.eks. nye erhvervstiltag, fælles aktiviteter og events. Ønsker om og finansiering af projekter kan indstilles til Udvalget for Erhverv og Turisme. Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 3

4 4 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

5 Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningstallet i Holstebro Kommune har været svagt stigende gennem en årrække, bortset fra Kilde: Danmarks Statistik Holstebro Herning Randers Ringkøbi ng- Skjern Skive Viborg Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 5

6 Top 4 over kommuner med størst antal flytninger til Holstebro Kommune (gennemsnitstal for ) Holstebro Kommune har overskud på flyttebalancen i forhold til disse 4 nabokommuner Tilflyttere pr år Fraflyttere pr år netto pr år Herning Struer Ringkøbing-Skjern Lemvig Kilde: Danmarks Statistik Demografisk udvikling Den generelle udvikling i Danmark med væsentligt flere ældre afspejler sig også i prognosen for Holstebro Kommune. Antallet af personer mellem 0 og 64 år vil falde markant, mens antallet af personer over 64 år vil stige med næsten 60%. Udvikling i andelen af indbyggere i aldersgrupperne: 0-15 årige årige -4, årige -12, årige -20,8 65 år og ældre 57,9 Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik 6 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

7 Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 7

8 Pendling Beskæftigede, der pendler ind eller ud af kommunerne 2009 I Holstebro og Viborg pendler væsentligt flere ind i kommunen end ud Holstebro Randers Herning Ringkøbi ng-skjern Kilde: Danmarks Statistik Skive Viborg Indpendling Udpendling Ind- og udpendling af Holstebro Kommune fordelt på brancher Der er flest, der pendler, indenfor Offentlig administration, undervisning og sundhed Indpendling Udpendling 6 Finansiering og forsikring 4 Handel og transport mv. 2 Industri, råstofindvinding og forsyningsv... 9 Offentlig administration, undervisning og... 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 7 Ejendomshandel og udlejning 5 Information og kommunikation 10 Kultur, fritid og anden service 3 Bygge og anlæg 8 Erhvervsservice 11 Uoplyst aktivitet Kilde: Danmarks Statistik 8 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

9 Top 6 over kommuner, der pendles til fra Holstebro Kommune Tabellen viser, hvor stor en andel af indpendlerne der kommer fra en given kommune. Næsten halvdelen af pendlerne fra Holstebro Kommune kører til Herning- eller Struer Kommune Herning 21,4 Struer 21,2 Ringkøbing-Skjern 16,8 Lemvig 7,4 Skive 7 Viborg 5,9 Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 9

10 Top 6 over kommuner, der pendles fra til Holstebro Kommune De fleste indpendlere til Holstebro Kommune kommer fra Struer- og Herning Kommuner. Struer 26,7 Herning 22,5 Lemvig 11,1 Ringkøbing-Skjern 8,6 Skive 7,1 Viborg 5,4 Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik Indkomst Gennemsnitlig indkomst Holstebro ligger blandt de bedste af de 6 kommuner, der sammenlignes med her. Dog har Holstebro som den eneste haft en negativ udvikling i den gennemsnitlige indkomst fra 2007 til Holstebro Randers Herning Ringkøbi ng-skjern Skive Viborg Kilde: Danmarks Statistik 10 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

11 Ændring i indkomst Samme billede gør sig gældende, når der ses på indkomsten i et lidt længere perspektiv. Holstebro er stadig med i toppen, men Viborg er i front med en vækst, der ligger 3 procentpoint over Holstebro. Vækst i indkomst (pct.) Holstebro 49% Randers 44% Herning 44% Skive 49% Viborg 52% Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik Indkomst fordelt på uddannelsesniveau Diagramet viser den gennemsnitlige indkomst for personer med et givent uddannelsesniveau i Holstebro Kommune GRUNDSKOLE GYMNASIALE UDDANNELSER ERHVERVSUDDANNE LSER KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INKL. BACHELOR LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Kilde: Danmarks Statistik Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 11

12 Gennemsnitlig indkomst for personer med en erhvervsindkomst Holstebro er på niveau med de sammenligningskommuner, der har den højeste erhvervsindkomst Holstebro Randers Herning Ringkøbi ng-skjern Skive Viborg Kilde: Danmarks Statistik 12 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

13 Beskæftigelse Beskæftigede efter branche (pct.) Tendensen er den samme i alle sammenligningskommunerne. Der er flest ansatte i brancherne Offentlige og personlige tjenester og Industri Holstebro Randers Herning Ringkøbing-Skjern Skive Viborg 9. Uoplyst aktivitet 8. Offentlige og personlige tjenester 7. Finansiering og forretningsservice 6. Transport, post og tele 5. Handel, hotel og restauration 4. Bygge og anlæg 3. Energi og vandforsyning 2. Industri 1. Landbrug, gartneri og skovbrug Kilde: Danmarks Statistik Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 13

14 Registrerede ledige 4. kvartal kvartal 2010 Antallet af ledige steg kraftigt i perioden mellem 2008 og I perioden kan der dog blandt andet i Holstebro konstateres et fald i antallet af ledige Antal K4 2008K4 2009K4 2010K4 0 Holstebro Herning Randers Ringkøbi ng-skjern Skive Viborg Kilde: Danmarks Statistik 14 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

15 Udvikling i beskæftigelsen fordelt på brancher Tabellen viser udviklingen i beskæftigelsen fra 1999 til Den er opdelt på 19 overordnede brancher. Landbrug, skovbrug og fiskeri -25,70% Råstofindvinding -50,40% Føde-, drikke og tobaksvareindustri -6,70% Træ- og papirindustri, trykkerier 49,40% Metalindustri -53,00% Elektronikindustri og fremstilling af elektronisk udstyr 39,70% Øvrig industri 10,10% Energiforsyning 26,60% Vandforsyning og renovation -41,40% Bygge og anlæg 23,60% Handel 15,40% Transport -5,50% Hoteller og restauranter 3,10% Information og kommunikation -22,20% Finansiering og forsikring -11,40% Ejendomshandel og udlejning 35,80% Videnservice 14,40% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 10,70% Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 15

16 Erhverv Produktivitet Produktivitetsniveau i den private sektor 2008 Holstebro har ca. samme produktivitetsniveau i den private sektor som Herning, Randers og Skive, mens Viborg ligger noget under og Ringkøbing-Skjern noget over. Fælles for alle sammenligningskommunerne er dog, at de ligger væsentligt under landsgennemsnittet på Randers Herning Holstebro Viborg Skive Ringkøbing-Skjern Landsgennemsnit Kilde: Copenhagen Economics 16 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

17 Årlig vækst i produktivitetsniveau og I perioden havde Holstebro en årlig vækst, der var højere end sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. I perioden fra er væksten steget endnu mere i Holstebro, men i sammenligningskommunerne og på landsplan er den steget væsentligt mere. I perioden er Holstebro således overhalet af sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet og har nu den laveste årlige vækst i produktivitet. 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Årlig vækst Årlig vækst Landsgennemsnit Viborg Skive Ringkøbing-Skjern Randers Herning Holstebro Kilde: Copenhagen Economics Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 17

18 Vækst Mervækst Væksten i indkomst er på landsplan steget ca. 47% i perioden fra 1993 til Holstebro har i perioden klaret sig 2 procent point bedre end gennemsnittet, hvilket er væsentligt mere end både Herning og Randers. Grundlaget for væksten skal specielt findes i udviklingen af antallet af beskæftigede, som er steget væsentligt mere end sammenligningsbyerne. Samtidigt er produktiviteten også steget mere end landsgennemsnittet. Holstebro kunne have haft en endnu større mervækst, hvis ikke erhvervsfrekvensen havde udviklet sig markant dårligere end landsgennemsnittet. Andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, har således udviklet sig 6 procentpoint dårligere end landsgennemsnittet. Vækst i indkomst (pct.) Mervækst relativt til landsgennemsnit, pct. point Mervækst fra produktivitet Mervækst fra beskæftigelsesfrekvens 1 Mervækst fra erhvervsfrekvens 2 Mervækst fra demografi Holstebro 49% 2,0% 2% 5% -6% 0% Randers 44% -2,5% -4% -5% 6% 0% Herning 44% -3,2% 3% -3% -1% -1% Skive 49% 2,5% 2% 2% -2% 1% Viborg 52% 5,2% 5% -3% 2% 1% Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 1 Beskæftigelsesfrekvensen defineres som antallet af beskæftigede i pct. af hele populationen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som er i beskæftigelse. 2 Erhvervsfrekvensen angiver, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige enten er i arbejde eller vil kunne arbejde (svarende til arbejdsstyrken). 18 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

19 Værditilvækst pr. beskæftigede i 2008 (kr.) Hovedparten af brancher har en værditilvækst, der ligger på mellem kr Det er dog værd at bemærke at, brancherne hoteller og restauranter, handel, samt kommunikation ligger væsentligt under de øvrige. Landbrug, skovbrug og fiskeri pt. ukendt Råstofindvinding 1,573,000 Føde-, drikke og tobaksvareindustri 547,237 Træ- og papirindustri, trykkerier 445,904 Metalindustri 485,882 Elektronikindustri og fremstilling af elektronisk udstyr 502,667 Øvrig industri 509,048 Energiforsyning 2,042,805 Vandforsyning og renovation 400,994 Bygge og anlæg 454,476 Handel 288,723 Transport 504,849 Hoteller og restauranter 156,520 Information og kommunikation 176,704 Finansiering og forsikring pt. ukendt Ejendomshandel og udlejning 905,394 Videnservice 441,313 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 494,656 Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 19

20 20 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

21 Iværksætterrate Holstebro Kommune har en af de laveste iværksætterrater i Region Midtjylland Holstebro 8,19% 8,09% 6,21% 5,22% Randers 10,51% 8,79% 7,05% 6,95% Herning 9,14% 7,20% 6,49% 6,35% Ringkøbing-Skjern 7,71% 7,35% 6,01% 5,04% Skive 8,51% 6,40% 5,94% 4,96% Viborg 9,22% 8,03% 6,86% 6,26% Iværksætteri Nye virksomheder som andel af eksisterende (pct.) Tabellen viser nye virksomheder som andel af de eksisterende indenfor hver branche. Det er værd at bemærke, at der indenfor en række brancher startes så mange nye virksomheder, at det svarer til 10% af det samlede antal virksomheder indenfor branchen. Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,3 Råstofindvinding 0 Føde-, drikke og tobaksvareindustri 11,8 Træ- og papirindustri, trykkerier 4,8 Metalindustri 3,6 Elektronikindustri og fremstilling af elektronisk udstyr 0 Øvrig industri 1,9 Energiforsyning 0 Vandforsyning og renovation 0 Bygge og anlæg 5 Handel 5,7 Transport 3,8 Hoteller og restauranter 10,8 Information og kommunikation 0 Finansiering og forsikring 0 Ejendomshandel og udlejning 7,4 Videnservice 9,6 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 9,8 Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 21

22 Andel innovative virksomheder Kun 20% af virksomhederne i Holstebro er innovative. De 15 procentpoint heraf er produktinnovation, mens de resterende 5 procentpoint er procesinnovation. Produkt- eller procesinnovation 20 Produktinnovation (procentdel af ovenstående) 87,5 Procesinnovation (procentdel af ovenstående) 25 Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik 22 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

23 Eksportintensitet - Eksport som andel af omsætning (pct.) Tabellen viser, hvor meget eksporten betyder for hver enkelt branche som andel af den samlede omsætning. Det skal bemærkes, at føde-, drikke og tobaksvareindustrien henter over 50% af omsætningen på eksport. Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 Råstofindvinding 0 Føde-, drikke og tobaksvareindustri 50,3 Træ- og papirindustri, trykkerier 20,9 Metalindustri 14 Elektronikindustri og fremstilling af elektronisk udstyr 14,2 Øvrig industri 34 Energiforsyning 0 Vandforsyning og renovation 86,7 Bygge og anlæg 0,9 Handel 3,6 Transport 2,9 Hoteller og restauranter 0 Information og kommunikation 0,2 Finansiering og forsikring 0 Ejendomshandel og udlejning 0 Videnservice 4,5 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 1,3 Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 23

24 Samlet omsætning i Holstebro Kommune (1000 kr.) Tabellen viser Holstebro Kommunes samlede omsætning indenfor områderne Dagligvarer 1,196,418 1,258,084 1,302,305 Beklædning 466, , ,517 Boligudstyr 779, , ,815 Øvrig udvalgsvarer 985,925 1,017,456 1,098,836 Bil, båd og camping 952,341 1,169,852 1,020,811 Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S - Handelsbalance 2010 Handelsbalanceindeks - Holstebro Kommune I diagrammet er indeks 100 lig den omsætning, som Holstebro Kommunenes egne borgere vil generere, hvis det kun var dem, som handlede i kommunen. På samtlige områder er der en højere omsætning, end der kan forventes i Holstebro Kommune Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrig udvalgsvarer Bil, båd og camping Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S - Handelsbalance Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

25 Handelsbalanceindeks 2008 Diagrammet sammenligner de 6 kommuner i Dagligvarer Boligudstyr Bil, båd og camping Holstebro Randers Herning Ringkøbing-Skjern Skive Viborg Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S - Handelsbalance 2010 Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 25

26 Uddannelse Holstebro gymnasium og HF Tabellen viser antallet af optagne studerende på Holstebro Gymnasium og HF i perioden Hf Stx Kilde: Undervisningsministeriet Holstebro Handelsskole Tabellen viser antallet af optagne studerende på Holstebro Handelsskole i perioden Hhx,3-årig, 1. år Erhvervsfaglige uddannelser Kilde: Undervisningsministeriet Erhvervsakademi Midtvest, Holstebro Tabellen viser antallet af optagne studerende på Erhvervsakademi Midtvest, Holstebro i perioden Finansøkonom Laborant Procesteknolog Bygningskonstruktørudd Kilde: Undervisningsministeriet 26 Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

27 VIA University College, Campus Holstebro Tabellen viser antallet af optagne studerende på VIA UC, Campus Holstebro i perioden Pædagoguddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Kilde: Undervisningministeriet VUC Holstebro Tabellen viser antallet af årskursister på VUC Holstebro i perioden Årskursister defineres som det samlede antal af kursister omregnet til årskursister Kilde: VUC Holstebro Tal og trends 2010 Holstebro Kommune 27

28

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Kommunenotat Syddjurs Kommune

Kommunenotat Syddjurs Kommune 9. februar 2011 Kommunenotat Syddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Øst markdria@rn.dk INDHOLD BO OG LEVE 3 Befolkningsudvikling 2007-2014 3 Befolkningsudvikling i s byer 2007-2014

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Kommunenotat Norddjurs Kommune

Kommunenotat Norddjurs Kommune 23. marts 2011 Kommunenotat Norddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 2. UDVIKLINGEN

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuleringen af en ny erhvervspolitik for Randers Kommune

Formuleringen af en ny erhvervspolitik for Randers Kommune Notat Forvaltning: Erhverv og udvikling Dato: 4. august 211 J.nr.: Br.nr.: Udfærdiget af: Pernille Bouteloup Kofoed Vedrørende: Udfordringer for den nye erhvervspolitik Notatet sendes/sendt til: Erhvervsudvalget

Læs mere