Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere."

Transkript

1 Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej Hornslet Telefon CVR / RID CVR: RID: Indsendt: :16 Ansøgningsnr.: byg Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Projekt: Klassifikation: Ansøgningstyper Toftevej 29B, 8543 Hornslet KLnr: P19 B Dobbelthus (to boliger med lodret lejlighedsskel) - tilbygning (herunder tagetager, kviste, karnapper m.v., som medfører udvidelse af etagearealet) Sted(er) Adresser Toftevej 29A, 8543 Hornslet Ejendomme Ejendomsnr.: Matrikler Hornslet By, Hornslet - 3ba Ansøgere Torben Lading Ravnhøjvej Hornslet Telefon:

2 Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger på.. ejeren Samlet oversigt over.... bilag..... i. indsendelsen Oversigt over..... dokumentation pr... fase Som.... del... af.. ansøgningen Før... arbejdet igangsættes Når... arbejdet udføres Efter.... endt.... arbejde Planlagt arbejde Fuldmagt BBR-oplysninger om... byggearbejde (blanket ) BBR-oplysninger om... de... enkelte bolig og.. erhvervsenheder Vælg.... bygning(er) Situationsplan Plantegninger (etageplaner) Facadetegninger/facadeskitser Byggearbejde i. forhold til.. lokalplan(er) og... byplanvedtægt(er) Tinglyste deklarationer Orientering om... autorisation Dispensation fra... bygningsreglementet Udstykningsforslag Håndtering af.. jord Tilladelse efter..... vejlovgivningen Dispensation efter..... naturbeskyttelsesloven Forhold til.. anden..... lovgivning Vælg..... matrikel(er) Tidligere indsendelser

3 Kontaktoplysninger på ejeren Formularfelt Navn Vejnavn Husnummer Udfyldt værdi Torben Lading Toftevej 29 A og B Etage Dørbetegnelse Postnummer 8543 By Hornslet Telefon Evt. CVR-nr Samlet oversigt over bilag i indsendelsen Bilag med versionskode Myndighedstegning facader.jpeg SHA1:47ADDD80918EF7D02CCF37898F7C579982E391CB Myndighedstegning PLAN jpeg SHA1: E10839D229D2BB760E0AF763D01B24F03 Myndighedstegning principsnit.jpeg SHA1:04FFE7F72666D270BD13E4C4A9EBCA62C8AD8D47 Refereret fra Planlagt arbejde Planlagt arbejde Planlagt arbejde Oversigt over dokumentation pr. fase Det var i ansøgningsøjeblikket ikke muligt at bestemme alle dokumentationskrav. Der kan blive tilføjet yderligere dokumentationskrav på et senere tidspunkt Som del af ansøgningen Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes. Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Kontaktoplysninger på ejeren Planlagt arbejde Fuldmagt BBR-oplysninger om byggearbejde (blanket 210) BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder Vælg bygning(er) Situationsplan Plantegninger (etageplaner) Facadetegninger/facadeskitser Side 1 ud af 6

4 Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) (i) Tinglyste deklarationer Orientering om autorisation Dispensation fra bygningsreglementet Udstykningsforslag Håndtering af jord Tilladelse efter vejlovgivningen Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Forhold til anden lovgivning Vælg matrikel(er) Orientering om anlægs- og byggeaffald samt PCB-holdigt affald Før arbejdet igangsættes Dokumentation som skal udfyldes før arbejdet igangsættes eller når arbejdet igangsættes Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri Når arbejdet udføres Dokumentation der kan/skal indsendes når arbejdet udføres eller afsluttes Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Dokumentationer iht. Byggetilladelsen Efter endt arbejde Dokumentation som skal indsendes for at dokumentere det udførte arbejde Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Færdigmelding af byggearbejdet Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggelinje- og servitutattest Planlagt arbejde Eksisterende erhvervsdel ønskes nedlagt og ændres til bolig. Der anmodes om tilladelse til at ændre status fra erhverv til bolig Toftevej 29A er godkendt til bolig. Bygningen ønskes opdelt i to lige store lejemål. Der udføres ombygning i henhold til vedhæftede planer. Der ønskes tilladelse til tilbygning (kvist) i henhold til vedhæftede planer Bilag Myndighedstegning principsnit.jpeg Myndighedstegning facader.jpeg Myndighedstegning PLAN jpeg Side 2 ud af 6

5 Fuldmagt Underskrift: Dokumentationen er ikke underskrevet. ikke relevant BBR-oplysninger om byggearbejde (blanket 210) Formularfelt Udfyldt værdi Anvendelseskode (se vejledning) Antal boliger med køkken 2 Antal boliger uden køkken 0 Antal pladser i sikringsrum 0 Ydes der offentligstøtte Nej [Kode: nej] Bebygget areal (stueetage) i m² 167,71m2 - Heraf indbygget garage 0 - Heraf indbygget carport 0 - Heraf indbygget udhus 0 - Heraf udestue (uopvarmet) 0 - Heraf affaldsrum (i terrænniveau) 0 Antal etager, stue, 1. sal, 2. sal osv. (men ekskl. tagetage og kælder) 1 Samlet bygningsareal af disse etager i m² 167,71 Areal af tagetage i m² 67,69 - Heraf udnyttet tagetage 67,69 Samlet areal af kælder i m² 64 - Heraf kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn 64 - Heraf kælderareal, der må anvendes til beboelse 0 Samlet boligareal i m² 234,96 Samlet erhvervsareal i m² 0 Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv i m² 0 Samlet adgangsareal i bygningen i m² 0 Samlet areal af lukkede, uopvarmede overdækninger på bygningen (f udestuer og lukkede altaner) i m² 0 Areal af åbent, overdækket areal i stueetage i m² 0 Samlet areal af åbne overdækninger i øvrige etager i m² 0 Byggematerialer, ydervæg (Vælg det mest anvendte materiale) 1. Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) [Kode: 1] Hvis andet materiale, angiv hvilket Asbest i ydervæg Nej [Kode: nej] Supplerende ydervægsmaterialer Hvis andet supplerende materiale, angiv hvilket facade plader Byggematerialer, tagdækning (Vælg det mest anvendte materiale) 3. Fibercement, herunder asbest (bølge-/skiferetermit) [Kode: 3] Side 3 ud af 6

6 Hvis andet materiale, angiv hvilket Asbest i tagdækning tagpap Nej [Kode: nej] Varmeinstallation 1. Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) [Kode: 1] Opvarmningsmiddel Hvis andet opvarmningsmiddel, angiv hvilket Supplerende varmeinstallationer Hvis anden supplerende varme, angiv hvilken Byggeskadeforsikring, selskab Vandforsyning Afløbsforhold Bemærkninger/beskrivelse af byggearbejdet Tryk 1. Alment vandforsyningsanlæg. Vandværk under kommunalbestyrelsens tilsyn (tidligere offentligt) [Kode: 1] 1 Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand tilsluttet kloak [Kode: 1] se vedhæftede tegninger BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder Markeret ikke relevant: Vælg bygning(er) Valgte bygninger Hornslet By, Hornslet - 3ba Bygning 1, 164 m², Toftevej 29A, 8543 Hornslet, Ejendomsnummer: BBR anvendelse: 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). BBR arealer: 164 m² bebygget, 100 m² bolig, 164 m² samlet. Situationsplan se vedhæftet Plantegninger (etageplaner) se vedhæftet Facadetegninger/facadeskitser se vedhæftet Side 4 ud af 6

7 Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) Markeret ikke relevant: Tinglyste deklarationer Markeret ikke relevant: Orientering om autorisation Orientering Dokumentationen er medtaget som information, og er ikke udfyldt af ansøger. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du både tjekke, om din håndværker er autoriseret, og hvad du selv må lave af arbejde. Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Dispensation fra bygningsreglementet Der anmodes om dispensation fra myndighedskrav på ma bebyggelsesprocent på 30% Der ansøges om tilladelse til bebyggelsesprocent på 33% i henhold til beregning på vedhæftede tegning nr. 1.0 For at kunne udføre anvendelige værelser i kvist samt opfylde de højere isoleringskrav i tilbygningen ønskes bebyggelsesprocent på 33 Udstykningsforslag Se vedhæftede beliggenhedsplan Håndtering af jord Orientering Bygherre eller det firma, der skal flytte jorden, er ansvarlig for at jorden kommer det rigtige sted hen. Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående Tilladelse efter vejlovgivningen Orientering Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående Dispensation efter naturbeskyttelsesloven ikke relevant Side 5 ud af 6

8 Forhold til anden lovgivning Markeret ikke relevant: Vælg matrikel(er) Valgte matrikler Hornslet By, Hornslet - 3ba Tidligere indsendelser Der er ingen tidligere versioner Side 6 ud af 6

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Hillerød Kommune Indsendt af Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej 130 3310 Ølsted E-mail: sv.erikogleni@mail.dk Telefon 20273602 Indsendt: 05-10-2017 15:27 BOM-nummer: byg-2017-176230

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 15/37218 Indsendt af Ebba Merete Bech Højmarksvænget 78 8600 Silkeborg E-mail: fskovbo@hotmail.com Telefon 20848805 Indsendt: 16-10-2015 00:04 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12 Ansøgning Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af 2650 Hvidovre E-mail: Telefon: Indsendt: 21-02-2017 14:39 Ansøgningsnr.: byg-2017-129554 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning Ansøgning for Enfamiliehuse,

Læs mere

Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Rev. Tegninger Situationsplan tilhørende 07.08.2018 byggeansøgning 1 2 - Facader vest og syd 2 3 - Facader øst og nord 3 2 - Indsendelse: 1, Ansoegning.pdf Ansvarlig myndighed Hedensted Kommune Indsendt

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren. Ansvarlig myndighed Gladsae Kommune Indsendt af Pseudonym Skovtoften 16 2880 Bagsværd E-mail: frederikroed@hotmail.com Telefon 30753901 Indsendt: 07-09-2015 09:20 Ansøgningsnr.: byg-2015-37933 Indsendelse

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Per Meldgaard Andersen Risvangsvej 20 8530 Hjortshøj E-mail: pma@aaservice.dk Telefon 40642906 Indsendt: 22-12-2016 13:55 Ansøgningsnr.: byg-2016-118493

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Indsendt af Gorm Helles Nivåvænge 241 2990 Nivå E-mail: hellesarchitects@gmail.com Telefon 21461672 Indsendt: 16-01-2018 13:35 BOM-nummer: byg-2018-193972 Indsendelse

Læs mere

Side 1 ud af 6. Karin Andersen. Samsø Kommune. Brundby Hovedgade 17, 8305 Samsø. KLnr: 02.34.02 P19 B. Enfamiliehus - nyt

Side 1 ud af 6. Karin Andersen. Samsø Kommune. Brundby Hovedgade 17, 8305 Samsø. KLnr: 02.34.02 P19 B. Enfamiliehus - nyt Ansvarlig myndighed Samsø Kommune Indsendt af Karin Andersen E-mail: link@linkhuse.dk CVR / RID CVR:29509174-RID:14047396 Indsendt: 18-03-2016 11:15 Ansøgningsnr.: byg-2016-68424 Indsendelse nr.: 1 Fase:

Læs mere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Sagsnummer: 17/34930 Indsendt af Tue Trærup Madsen Nansensgade 92 4 tv 1366 København K E-mail: tue.t.elskaer@gmail.com Telefon 27216967 Indsendt: 08-01-2018 14:40

Læs mere

Nedrivning - af byggeri (herunder enfamiliehuse, etagebyggeri og avls- og driftsbygninger m.v.)

Nedrivning - af byggeri (herunder enfamiliehuse, etagebyggeri og avls- og driftsbygninger m.v.) Ansøgning Ansvarlig myndighed Frederikshavn Kommune Indsendt af Birte Grane Mikkelsen Markusvej 5 9352 Dybvad E-mail: mg5aps@48t.dk Telefon 31357300 CVR / RID CVR:32306411-RID:63869117 Indsendt: 28-07-2016

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Ejup Aslani Urtehaven 70 st tv 2500 Valby E-mail: sabajdin@hotmail.com Telefon 81755015 Indsendt: 02-03-2018 11:23 BOM-nummer: byg-2018-203576 Indsendelse

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Jørgen Christen Ringgaard Stabrandvej 3 8560 Kolind E-mail: jr@djursokologi.dk Telefon 20485546 Indsendt: 08-12-2016 11:46 Ansøgningsnr.: byg-2016-116067

Læs mere

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Ivan Jensen Industrivej 11 9900 Frederikshavn E-mail: ivan@stenhoj-husene.dk Telefon 21779191 CVR / RID CVR:32148301-RID:78917936 Indsendt: 13-07-2016

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Aalborgvej 139, Brøndum, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Aalborgvej 139, Brøndum, 9670 Løgstør Inge Merete Søgaard Christensen Aalborgvej 139 Brøndum 9670 Løgstør Dato: 2. januar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-65445 Dokumentnr.: 820-2017-87 Sagsbehandler:

Læs mere

Gribskov Kommune. Mikkel Englund Haugaard Grønnevang Gilleleje. Grønnevang 137, 3250 Gilleleje. KLnr: P19 B

Gribskov Kommune. Mikkel Englund Haugaard Grønnevang Gilleleje. Grønnevang 137, 3250 Gilleleje. KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Gribskov Kommune Sagsnummer: 2017/12107 Indsendt af Mikkel Englund Haugaard Grønnevang 137 3250 Gilleleje E-mail: mikkel@hogo.dk Telefon 20289930 Indsendt: 13-07-2017 10:38 BOM-nummer:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Foulumvej 27, Ullits, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Foulumvej 27, Ullits, 9640 Farsø Ullits Skole og LBO att. Birthe Pedersen Kjeldsen mail: bkj@vesthimmerland.dk Foulumvej 27, Ullits 9640 Farsø Dato: 22. maj 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-15332

Læs mere

FENCE HEIGHT = 2400MM

FENCE HEIGHT = 2400MM FENCE HEIGHT = 2400MM GATE FENCE HEIGHT = 2400MM FENCE HEIGHT = 2400MM GATE GATE FENCE HEIGHT = 2400MM C0 30-6-2016 PERMIT UPS Deutschland Görlitzer Strasse 1 41460 Neuss, Germany UPS Copenhagen Denmark

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Grandgaardsvej 56, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Grandgaardsvej 56, 9620 Aalestrup Lars Høyer Thygesen Bratbjergvej 4 9610 Nørager Dato: 3. juni 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Landzonetilladelse Landzonetilladelse på ejendommen, Grandgaardsvej 56,

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Benjamin Ebbe Jernbane Alle 94 ST tv. 2720 Vanløse E-mail: be@be-ark.dk Telefon 22276128 CVR / RID CVR:37678686-RID:49647611 Indsendt: 03-07-2018 15:15

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Nymarken 18, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen, Nymarken 18, 9640 Farsø Helle Dalsgaard Nymarken 18 Mail: helle@hesthim.dk 9640 Farsø Dato: 11. juli 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-893-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66

Læs mere

Ansøgning for Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Ansøgning for Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Carina Kunckel Kock Søndergårdsvej 69C 0 Værløse E-mail: arkitekt.carina.kock@gmail.com Telefon 51518606 Indsendt: 29-08-2017 11:57 BOM-nummer: byg-2017-168696

Læs mere

Syddjurs Kommune. Michael Rohde Skolevej Tørring. Herold Svarres Vej 7, 8543 Hornslet. KLnr: K08 B. Nedsivning tag- og overfladevand

Syddjurs Kommune. Michael Rohde Skolevej Tørring. Herold Svarres Vej 7, 8543 Hornslet. KLnr: K08 B. Nedsivning tag- og overfladevand Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Michael Rohde Skolevej 41 E-mail: Michael@pj-huse.dk Telefon 75805171 CVR / RID CVR:18309882-RID:21569339 Indsendt: 15-09-2016 11:19 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Svend Erik Schmidt Plutovej 1 E-mail: ses@miltonhuse.dk Telefon 21510467 CVR / RID CVR:33492782-RID:92130982 Indsendt: 18-11-2016 11:57 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Københavns Kommune. ENDK Niels Chr. Brix Pederstrupvej Ballerup RID: Artillerivej 186, 2300 København S, KLnr:

Københavns Kommune. ENDK Niels Chr. Brix Pederstrupvej Ballerup RID: Artillerivej 186, 2300 København S, KLnr: Ansøgning Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Sagsnummer: 522821 Indsendt af ENDK Niels Chr. Bri Pederstrupvej 76 2750 Ballerup E-mail: ncb@energinet.dk Telefon 44873378 CVR / RID CVR:28980671- RID:1245239870960

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 84, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 84, Næsborg, 9670 Løgstør Næsborg, Tolstrup og Omegns Borgerforening v/ Erik Christensen mail: erikmie@mail.dk Hougårdsvej 87 9670 Løgstør Dato: 15. juni 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-16544

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Køge Kommune Sagsnummer:

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Køge Kommune Sagsnummer: Ansøgning Ansvarlig myndighed Køge Kommune Sagsnummer: 2016-014703 Indsendt af Akbar Rahman Jalawan Gammel Hastrupvej 10 4600 Køge E-mail: akbar_2999@hotmail.com Telefon 42432613 Indsendt: 20-11-2016 18:39

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Plansager. Sted(er) Ansøgere. Roskilde Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Plansager. Sted(er) Ansøgere. Roskilde Kommune Ansvarlig myndighed Roskilde Kommune Indsendt af Ulla Larsen Rødbyvej 19 4000 Roskilde E-mail: ulla@madkulturen.dk Telefon 29403979 Indsendt: 19-08-2018 15:47 BOM-nummer: byg-2018-239949 Indsendelse nr.:

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget From: kre@autocon.dk Sent: 27 Mar 2018 22:22:02 +0200 To: Said Samir Fakhri Subject: Avedøreholmen 64 bygge sags nummer 17/48370 Attachments: Facade tegning og illustration for byggehøjde I skel Avedøreholme

Læs mere

Ansøgning. 1. Ansoegning.pdf. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere

Ansøgning. 1. Ansoegning.pdf. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere 1. Ansoegning.pdf Ansøgning Hører til journalnummer: 02.00.00-G01-75-16 Ansvarlig myndighed Solrød Kommune Indsendt af Anita Korremann Bygaden 11 2690 Karlslunde E-mail: anitakorremann@gmail.com Telefon

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Glostrup Kommune Sagsnummer: 18/11755

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Glostrup Kommune Sagsnummer: 18/11755 Ansvarlig myndighed Glostrup Kommune Sagsnummer: 18/11755 Indsendt af Filip Finell Rådhusparken 2 2600 Glostrup E-mail: Filip.Finell@glostrup.dk Telefon 20123346 CVR / RID CVR:65120119-RID:61397765 Indsendt:

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Side 1. Møllevangen 40A. Generelle oplysninger. Tårnborg Hgd., Korsør Jorder Matrikelnummer Ejendomsnummer 5631 Moderejendomsnummer 0

Side 1. Møllevangen 40A. Generelle oplysninger. Tårnborg Hgd., Korsør Jorder Matrikelnummer Ejendomsnummer 5631 Moderejendomsnummer 0 Generelle oplysninger Beliggenhed Ejendomsnummer 5631 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Areal med bygning på fremmed grund. Ejerforhold Ejerforhold Antal ejere 1 Ejeroplysninger Ejers navn

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars Klaus Ryberg Nyrupvej 12 9600 Aars Dato: 3. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-864-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29 32 47 03

Læs mere

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m²

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m² Når jeg skal opføre et udhus eller lignende bygning på højst 10 m² -billede af et udhus på op til 10 m²- Kontaktoplysninger til Guldborgsund Kommune Byggeri: Tlf.: 5473 2500 Mailadresse: byggeri@guldborgsund.dk

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

Kulturstyrelsen. Helge Davidsen Frederiksgade 72B 8000 Aarhus C KLADDE. Slotsgade 34, 5800 Nyborg. KLnr: P19 B

Kulturstyrelsen. Helge Davidsen Frederiksgade 72B 8000 Aarhus C KLADDE. Slotsgade 34, 5800 Nyborg. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Kulturstyrelsen Indsendt af Helge Davidsen Frederiksgade 72B 8000 Aarhus C E-mail: hd@cubo.dk Telefon 86939483 CVR / RID CVR:15659386-RID:78090257 KLADDE Fase: Ansøgning Ansøgning

Læs mere

Syddjurs Kommune. Annette Hansen Rømersvej IkastIkast. Skovalleen 1A, 8400 Ebeltoft KLnr: P19 B. Ny Jordvarme Vandret

Syddjurs Kommune. Annette Hansen Rømersvej IkastIkast. Skovalleen 1A, 8400 Ebeltoft KLnr: P19 B. Ny Jordvarme Vandret Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Annette Hansen Rømersvej 30 7430 IkastIkast E-mail: aha@klimadan.dk Telefon 96277070 CVR / RID CVR:33065019-RID:32027966 Indsendt: 10-08-2016

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Borgergade 96, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Borgergade 96, 9620 Aalestrup Thorkild Nielsen Borgergade 96 9620 Aalestrup Sendt til: thorkilkrogen@gmail.com Dato: 9. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-862-19 Erland Laugesen

Læs mere

Idet udhuset samlet overstiger 50 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse jf. Planloven.

Idet udhuset samlet overstiger 50 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse jf. Planloven. Peter Anthon Pedersen Havhøjvej 19 9640 Farsø Dato: 1. februar 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-850-19 Landzonetilladelse Kim Stadsvold Telefon:

Læs mere

Erik Frøkjær Pibe Møllevej 28 Alsønderup Hillerød LANDZONETILLADELSE

Erik Frøkjær Pibe Møllevej 28 Alsønderup Hillerød LANDZONETILLADELSE Erik Frøkjær Pibe Møllevej 28 Alsønderup 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Lovliggørelse af løsdriftsstald til ponyer på ejendommen Pibe Møllevej 28. Matr. nr.: 6 c, Alsønderup By, Alsønderup By og Miljø

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af udestue ved indgang til Ishøj golfklubs hovedbygning, Køgevej 275 matr.nr. 15l Torslundemagle By, Torslunde

Landzonetilladelse til opførelse af udestue ved indgang til Ishøj golfklubs hovedbygning, Køgevej 275 matr.nr. 15l Torslundemagle By, Torslunde Center for Byudvikling, Byg Ronnie Markussen Skt. Hans Gade 18 1 th 2200 København N 11. marts 2019 Sagsbehandler: Birol Yücelbas Telefon: 4357 7510 Email: byg@ishoj.dk Journalnummer: 02.34.02-P19-11-19

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 69, Myrhøj, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 69, Myrhøj, 9640 Farsø Niels Kristian Veggerby Nakkevej 23 Risgårde 9640 Farsø Sendt til: info@myrhocamping.dk Dato: 22. februar 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-3429 Dokumentnr.:

Læs mere

Syddjurs Kommune. Jørgen Kejser Remshøjevej Balle. Øreflippen 62, 8400 Ebeltoft. KLnr: K08 B. Nedsivning spildevand

Syddjurs Kommune. Jørgen Kejser Remshøjevej Balle. Øreflippen 62, 8400 Ebeltoft. KLnr: K08 B. Nedsivning spildevand Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Remshøjevej 7 8444 Balle E-mail: Telefon 20462392 CVR / RID CVR:27017665-RID:48341167 Indsendt: 12-06-2016 08:07 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-9452

Læs mere

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Olietanke, sløjfning. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Olietanke, sløjfning. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Børge Jensen Juul Revnvej 1 8500 Grenaa E-mail: entr.firmaet.b.juul@mail.dk Telefon 40217925 CVR / RID CVR:10814847-RID:36385423 Indsendt: 11-09-2016

Læs mere

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Palle Maarslet Sørensen Bals Mark 2 8541 Skødstrup E-mail: mail@lb-maskinstation.dk Telefon 86999700 CVR / RID CVR:74051812-RID:16111375 Indsendt:

Læs mere

Herning Kommune. Peter Kristian Kristensen Stavlundvej Haderup. Stavlundvej 8, 7540 Haderup. KLnr: P25 B

Herning Kommune. Peter Kristian Kristensen Stavlundvej Haderup. Stavlundvej 8, 7540 Haderup. KLnr: P25 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Herning Kommune Indsendt af Peter Kristian Kristensen Stavlundvej 8 7540 Haderup E-mail: peter@stangsdal.dk Telefon 20464587 Indsendt: 05-12-2016 11:17 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-14362

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Sallingvej 69, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen, Sallingvej 69, 9670 Løgstør Jørgen Lundgaard Nibevej 450 9240 Nibe Dato: 11. juli 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-894-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29 32 47

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Byplanudvalget. Referat. 6. april 2017 kl. 08:00. Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært møde. Indkaldelse

Byplanudvalget. Referat. 6. april 2017 kl. 08:00. Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært møde. Indkaldelse Byplanudvalget Referat 6. april 2017 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært møde Indkaldelse Simon Pihl Sørensen Dorete Dandanell Jan Kaspersen Henrik Bang Karsten Lomholt Henrik Brade Johansen Aase

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Jordvarme. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Jordvarme. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: aha@klimadan.dk CVR / RID CVR:33065019-RID:32027966 Indsendt: 28-05-2015 10:42 Ansøgningsnr.: miljoe-2015-1865 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø

Vejledning til Byg og Miljø Vejledning til Byg og Miljø r + Brand- og konstruktionsklasse For det private byggeri BR18 1 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind

Læs mere

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052 kbos 3-7-22 U2 WWW.OIS.dk Din genvej til ejendomsdata Norrevang 4 3eliggenhed ' Moderejendomsnummer Zone Ejendommen benyttes til iptffnmnu Ejerforhold ftntal ejere :jers navn Ejers C/O navn Ejers adresse

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Lis Hansen Jegstrupvej 80 8361 Hasselager E-mail: lih@aarsleffrail.com Telefon 29478049 CVR / RID CVR:32282296-RID:38477646 Indsendt: 02-09-2016

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Det ansøgte kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, da der hermed er meddelt en tilladelse jf. planlovens 35, stk. 1.

Det ansøgte kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, da der hermed er meddelt en tilladelse jf. planlovens 35, stk. 1. Mathias Buus Nielsen Postbakken 6 9640 Farsø Mail: MB.autotek@gmail.com Dato: 26. marts 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-861-19 Kim Stadsvold Telefon:

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål. Sted(er) Ansøgere. 1 - Bilag til høring - Ansoegningpdf.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål. Sted(er) Ansøgere. 1 - Bilag til høring - Ansoegningpdf. 1 - Bilag til høring - Ansoegningpdf.pdf Ansvarlig myndighed Halsnæs Kommune Indsendt af Jan Spange Sørensen Lerpøtvej 1B 6800 Varde E-mail: js@telcon.dk Telefon 61206468 CVR / RID CVR:29806772-RID:41835745

Læs mere

Niels Andreasen Uggeløsevej Lynge LANDZONETILLADELSE

Niels Andreasen Uggeløsevej Lynge LANDZONETILLADELSE Niels Andreasen Uggeløsevej 2 3540 Lynge LANDZONETILLADELSE Lovliggørelse af etableret ridebane på ejendommen Uggeløsevej 2. Matr. nr.: 7 i, Uvelse By, Uvelse Hillerød Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Hjælp til udformning af tegningsmateriale Er min grund

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport, udhus, drivhus,

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15 Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt for ændringer på Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø, CVR nr.

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt for ændringer på Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø, CVR nr. Thorsø Miljø og Biogas Amba, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø Att. Anders Nedergaard E-mail kontakt@thorsobiogas.dk Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Hanne Ross Jacobsen E-mail: hrj@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:68638922 Indsendt: 10-05-2016 08:26 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-8505 Indsendelse nr.:

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Udskrift fra Bygnings- og Boligregistret pr Ejendomsnr: Beliggenhed: Skrænten 9

Udskrift fra Bygnings- og Boligregistret pr Ejendomsnr: Beliggenhed: Skrænten 9 * * * B B R - E J E R M E D D E L E L S E * * * Udskrift fra Bygnings- og Boligregistret pr. 24.06.99 SIDE E H Ursula Larsen Dommervænget 8 A st tv 4000 Roskilde Ejendomsnr: 03 561-7 Beliggenhed: Skrænten

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Vejledning om lovliggørelse af byggeri Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Dette er en kort vejledning til dig, der skal søge om lovliggørende tilladelse til allerede opført

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere