KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007"

Transkript

1 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder

2 Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik Kommunikation i praksis Coaching i organisationen Innovative processer Erhvervsøkonomi Tidspunkter og priser Produktionsoptimering Logistik Ledelse 6-8 Gennemførelse af medarbejdersamtaler Konflikthåndtering for nøglemedarbejdere Lær at coache Kommunikation Den Grundlæggende Lederuddannelse Projektstyring og -ledelse 9 MS Project Projektledelse Tidsplanlægning med MS Project Kommunikation Lær at coache Kommunikation Præsentationsteknik Konflikthåndtering for nøglemedarbejdere Salg- og markedsføring 12 CMS og Netbutik Markedsføring for alle sanser Profilér din virksomhed Skilteskrivning Økonomi 13 Virk. økonomi for nøglemedarbejdere Kalkulationer og driftens nøgletal Budgettering for nøglemedarbejdere Sprog Engelsk - brush up Norsk - til butiksbrug Skriftlig engelsk - fjernundervisning Tysk - til butiksbrug Skriftlig Tysk - fjernundervisning Fransk - brush up LEAN LEAN kurser Kvalitet 18 Kurser i Kvalitet IT kurser IT Shots Avanceret Power Point Bedre Excel regneark med makroer Præsentér dine Excel data med Power Point Grafik til WEB med Adobe Photoshop CMS og Netbutik Konstruktion af hjemmesider 1 Konstruktion af hjemmesider 2 IT studiecenter - arbejdsmarkedskurser IT studiecenter - økonomikurser IT studiecenter - øvrige kurser Bygge & Anlæg Nivellering og afsætning Kloakkursus Armering, enkle løsninger Bygge & Anlæg, fortsat Systemstillads Rulle/bukkestillads Dampspærre Vådrum Levnedsmiddel Produktkvalitet og egenkontrol Ernæring, fedt og psyke Sensorik, kvalitet, smag og behag Almen fødevarehygiejne for flygtninge og indvandrere Almen fødevarehygiejne - obl. certifikat Pynt og pift Skolebespisning Træindustri 28 Kurser - Træindustri Metal 29 Kurser - Metal Transport Førere af lastbiler Førere af vogntog Førere af gaffeltruck Førere af kraner Farligt gods Farligt gods - repetition Vejen som arbejdsplads Førere af busser Svejsning 32 Kurser - Svejsning Erhvervsfiskeri 33 Kontaktpersoner 34

3 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 Velkommen i Kursuscentret Det er et helt specielt kursuskatalog, du nu sidder med. Det er en præmiere! Kataloget viser den alsidighed der er i Kursuscentret, som er det nye navn for efteruddannelsesdelen efter fusionen mellem Nordvestjysk Handelsgymnasium og Nordvestjysk Uddannelsescenter. Derfor er vores overskrift En verden af lokale muligheder. Vi spænder vidt i fællesskab i Kursuscentret, og det vil du kunne se, når du læser vores katalog igennem. Truck, tegningsforståelse og teambuilding. Akademifag, armeringskurser og anretning IT, innovation og italiensk Ledelse, LEAN og lysbuesvejsning Kommunikation, Kran D og kvalitet Vi mener, der bør være noget for enhver smag på paletten! Ud over kurserne for første halvår af 2007 kan du også læse kommentarer, fra nogle af de mange lokale virksomheder, der bruger os, når deres medarbejdere skal uddannes. Det kan forhåbentlig tjene som inspiration og synliggørelse af, hvad vi kan i fællesskab i det nye Kursuscenter. God fornøjelse med læsning af brochuren. - og velkommen i Kursuscentret. En verden af lokale muligheder. Vi spænder vidt i fællesskab i Kursuscentret Marianne Bukh Villesen Uddannelseschef EUC Nordvest 3

4 Akademiuddannelser (AU) EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Med en mellemlang videregående teknisk uddannelse og 7 års ledelseserfaring bag mig, fik jeg lyst til at tage en uddannelse som var direkte møntet på ledelse. Samtidig havde jeg et ønske om at booste min personlige udvikling i forhold til arbejdsmarkedet. Med den 2-årige Akademiuddannelse i Ledelse, opnår man en god indsigt i nogle af ledelsesteorierne samt nært tilknyttede fagområder vedr. virksomhedsdrift og virksomhedsudvikling. Igennem uddannelsesforløbet opnår jeg, som leder, stor inspiration til mit daglige virke. Både i forhold til ledelse i mit eget ansvarsområde men i særdeleshed også i forhold til mine kollegaer i ledelsesgruppen. Jeg oplever med tydelighed værdien af, at jeg bliver stadig bedre og bedre til at knytte min ledelseserfaring sammen med ledelsesteori. På det personlige plan er det, til tider, lidt hårdt men også skønt at være tilbage på skolebænken. Igennem uddannelsesforløbet oplever man massiv indlæring af ny viden over en længere periode hvilket, for mig at se, giver en noget større personlig udvikling end kurser af kortere varighed. Samtidig tages uddannelsen i et miljø, hvor indlæring af ny viden er i højsædet og sammen med andre højt motiverede medstuderende. Erik Lodahl Andersen Produktionschef RBM A/S Ledelse i praksis Udvikling af personlig lederstil samt varetagelse af ledelsesmæssige funktioner i praksis. Ledelsesteori Personlig lederstil og udvikling Kommunikation Lærings- og udviklingsprocesser Konflikthåndtering Lederspecialisering Tag del i virksomhedens strategiske lederskab og udvikl derigennem din ledelse. Strategisk kompetenceudvikling Lederskab og sparring Økonomistyring I dette fag arbejdes der blandt andet med følgende emner: Analyse og vurdering af virksomhedens kapitalbehov Vurdering af forslag til investering Udarbejdelse af delbudgetter og virksomhedens totalbudget Analysere og vurdering af afsætnings- og omkostningsforhold Statistik Grundlæggende forståelse for statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder. Hypotesetests og konfidensintervaller Stokatiske variabler og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse og stikprøveudvælgelse Kommunikation i praksis Skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellige kontekster. Kommunikationspsykologi og -modeller Planlægnings- og formidlingsværktøjer Kommunikationsopgaven i praksis Coaching i organisationen Fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. Coaching som metode og tænkning Kommunikationsteori Ledelseskompetence 4 Igennem uddannelsesforløbet oplever man massiv indlæring af ny viden over en længere periode hvilket, for mig at se, giver en noget større personlig udvikling end kurser af kortere varighed

5 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 Akademiuddannelser (AU) Innovative processer I dette fag arbejdes der med følgende emner: Teamledelse Den innovative proces De kreative metodikker Den innovative organisation Markedsudvikling Formidlingsprocessen Produktionsoptimering En helhedsforståelse af produktionsoptimering så man kan tage del i produktionens problemstillinger. Produktionsforbedringer Projektledelse og projektstyring Statistiske tests Vareflow Det er med til at udvide horisonten Erhvervsøkonomi Logistik Centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Anvendelse af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. Økonomistyring Virksomhedsanalyse Investering og finansiering Tidspunkter og priser En helhedsforståelse af virksomhedens logistiksystem og forsyningskæder. Indkøbsstyring Logistisk effektivitet Produktionsstyring Distributionsstyring Ledelse i praksis Tirsdage uge 3 til 10 kl kr. excl moms* Produktionsoptimering Onsdage uge 3 til 10 kl kr. excl moms* Økonomistyring Mandage uge 5 til 12 kl eller kr. excl moms* Kommunikation i praksis Tirsdage uge kl kr. excl moms* Innovative processer Onsdage uge 12 til 19 kl kr. excl moms* Lederspecialisering Tirsdage uge kl kr. excl moms* Statistik Mandage uge kl kr. excl moms* Logistik 15 tirsdage fra med start i uge kr. excl moms* Coaching i organsationer 15 onsdage kl med start i uge kr. excl moms* Erhvervsøkonomi 15 mandage fra med start i uge kr. excl moms* Økonomistyring 15 onsdage fra kl med start i uge kr. excl moms* * Priserne dækker undervisning, materialer og forplejning Jeg synes, det er spændende at blive præsenteret for teorier, der umiddelbart kan omsættes til min praksis på Opbygningsgården. Det er tilfældet med Akademifagene. De forskellige fag giver mig et godt overblik, som jeg kan benytte, når vi for eksempel skal vælge strategi. Diskussionerne til undervisningen bærer præg af, at mange forskellige erhverv er repræsenteret. Det er med til at udvide horisonten, hvilket er godt. Hanne Hage Ali Konstitueret leder Opbygningsgården, Skyum 5

6 Ledelse EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Kursusdagen har haft flere positive konsekvenser Gennemførelse af medarbejdersamtaler Formål og indhold med samtalen Lær at anvende relevant interview- og spørgeteknik Hvordan siger man det, der er svært? Kend og forstå medarbejdernes signaler og kropssprog Få konkrete input og forslag til skemaer til medarbejdersamtaler AMU Gennemførelse af personalesamtaler Forudsætninger: Ingen Periode: , og kl kr. excl. moms Konflikthåndtering for nøglemedarbejdere Lær at afvæbne besværlige typer Vælg løsningsorienteret adfærd Sådan løser du en konflikt, så det bliver en vinder/vinder situation Vi har afholdt en kursusdag for vores ledergruppe på Kursuscentret med den ledelsesmæssige kommunikation som tema. Kursusdagen har haft flere positive konsekvenser: For det første har vi fået et fælles udgangspunkt at tale om kommunikation, feedback og ledelse ud fra. For det andet har det været med til at styrke sammenholdet i gruppen. I en travl dagligdag med et stort fokus på drift er det afgørende, at vi også får drøftet selve ledelsesaspektet, hvilket var muligt på kursusdagen. AMU Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Forudsætninger: Ingen Periode: kl kr. excl. moms 6 Som en ekstra sidegevinst fik vi taget hul på temaet ledelse og forandringer, som vi får brug for fremtidigt i vores fusion med Familielandbrugets Landbrugsrådgivning I/S Gl. Viborg Amt. Alt i alt har vi haft stort udbytte af kursusdagen, og jeg er sikker på, at vi igen kommer til at benytte os af mulighederne i Kursuscentret. Karl Kristian Guldhammer Centerleder NordVest Agro

7 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 Ledelse Lær at coache Lær at få dig selv og andre til at yde ekstraordinære præsentationer Få andre til selv at finde løsningen på deres problemer Find din egen personlige coachingstil Vi har haft stort udbytte af deres erfaringer og ideer AMU Coaching som ledelsesværktøj Forudsætninger: Ingen Periode: , og kl kr. excl. moms Kommunikation Lær at gennemføre konstruktive dialoger med medarbejdere og kunder Lær at analysere forskellige kommunikationssituationer Målret din kommunikation til modtageren Få feedback på din personlige kommunikation AMU Kommunikation som ledelsesværktøj Forudsætninger: Ingen Periode: , og kl kr. excl. moms Vi bruger EUC Nordvest i forbindelse med vores organisering i selvstyrende grupper. EUC Nordvest har understøttet udviklingsprocessen gennem kurser og rådgivning på både det strategiske og operationelle niveau. Vi har stort udbytte af deres erfaringer og idéer og kan kun anbefale andre at drage nytte heraf. Søren Jensen Produktionschef Outrup Vinduer og Døre A/S Til nogle AMU-kurser koster materialer 150 kr. excl moms. Hør nærmere ved tilmelding. 7

8 Ledelse EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Lederuddannelse med succes Over 150 offentlige og private ledere har deltaget på Den Grundlæggende Lederuddannelse på EUC Nordvest. Jeg har lært meget om det at være leder på Den Grundlæggende Lederuddannelse. Det var meget lærerigt at være sammen med ledere fra andre typer af virksomheder, fordi vi på kryds og tværs kunne få noget ud af at høre om hinandens måde at være ledere på. Det bedste ved kurset er, at man bliver præsenteret for nogle værktøjer, som kan bruges hjemme i virksomheden med det samme. I det hele taget var det givtigt for mig at få tid og lejlighed til at overveje, hvilken ledertype og lederstil der kendetegner mig, og den virksomhed, jeg er ansat i. Selv om det kan være svært at få tid til at gå på kursus 13 dage, så kan det lykkes, når kursusdagene er fordelt over så lang tid. Jeg mener, man skal prioritere det at komme på kursus, for hvis vi skal vente, til vi får tid, så bliver det vist aldrig! Som ny leder har det virkelig givet mig noget at deltage på Den Grundlæggende Lederuddannelse. Jeg er blevet præsenteret for et hav af teorier og metoder, som jeg har måttet forholde mig til. Samtidig er jeg blevet udfordret på min ledelsesform i kraft af de andres mening om og holdning til ledelse. Det er ikke det hele, jeg kan bruge. Men bare det at få vendt og drejet ledelsesaspektet i forhold til min eget daglige virke har været givtigt. På den måde har forløbet i høj grad været med til at hjælpe mig med at finde mine egne ledelsesben at stå på. Ulla Christoffersen Bofællesskabet Drengshøj Thisted Kommune Gennem kursets undervisning har jeg lært værktøjer som jeg kan bruge i mit arbejde som nyudnævnt leder. Jeg har fået mere styr på stærke og svage sider - så jeg har noget konkret at arbejde videre med til gavn for både kollegaer og mig selv. Jeg har desuden fået kendskab til andre virksomheder og deres ledere, og hvordan de håndterer forskellige ledelsesmæssige opgaver. Jeg synes, det har været et meget intensivt og udbytterigt kursus. Marianne Skammelsen Kontorleder Carl Thøgersen A/S Forløbet er for nyudnævnte og erfarne ledere, der har en kortere uddannelse uden en ledelsesteoretisk baggrund. Kontakt os hvis du ønsker referencer fra tidligere deltagere. Den Grundlæggende Lederuddannelse Forløbet indeholder bl.a. følgende emner: Motivation og trivsel Kommunikation og konflikthåndtering Medarbejdersamtaler Personlig planlægning og prioritering Delegering Mødeledelse Forandringsledelse Periode: AMU Hold 1: 13 kursusdage i perioden til Hold 2: 13 kursusdage i perioden til kr. excl. moms. Materialer kan købes for i alt 750 kr. excl. moms 8 Tonny Hoxer Driftleder Hanstholm Fiskemelsfabrik

9 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 Projektstyring og -ledelse MS Project Lær at anvende MS-project til projektstyring Få overblik over projektet og lær værdien af en projektplan AMU - Lederens projektplanlægning Forudsætninger: Kurset henvender sig til alle nuværende og kommende projektledere. Periode: 1. kursus , og , kl kursus , og , kl kr. excl. moms Projektledelse Lær at forhandle med opdragsgiver og egen organisation om ressourcer Udvikling af projektgruppen til et effektivt team Lær at håndtere usikkerhed og forandringer AMU - Lederens projektplanlægning Forudsætninger: Erfaring som projektleder. Periode: , og kl kr. excl. moms Undervisningen er foregået i vores hus, så vi har sparet meget transporttid Tidsplanlægning med MS Project Planlægge, indtaste og vedligeholde en projektplan Oprette opgaver og milepæle Justering og optimering af tidsplanen Udskrivning og rapportering af tidsplanen IV Forudsætninger: Fortrolig med PC og Windows på brugerniveau. Periode: Den kl kr. excl. moms men inklusiv materialer og forplejning Vi har gennemført et kursus i brug af MS Project som projektplanlægningsværktøj med en underviser fra Kursuscentret. Undervisningen er foregået i vores hus, så vi har sparet meget transporttid for vores medarbejdere. Selve kurset har været med til at sætte fokus på MS Project som et styringsværktøj i vores arbejde med projekter. På den måde sikrer vi bedre overblik og overholdelse af vores projektplaner. Indtil nu har vi haft to forløb, og vi har været særdeles tilfredse med både indhold og afvikling. Søren Vinther Jensen Kaptajn Flyvestationen, Karup 9

10 Kommunikation EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Vi har i samarbejde med EUC Nordvest gennemført en lang række kurser med fokus på bl.a. LEAN Thinking, teamledelse og servicekultur. Samarbejdet har givet et meget positivt udbytte efter kurserne har deltagerne været yderst engagerede med vilje og lyst til at gennemføre de nødvendige forandringer hjemme i virksomheden Jesper Overgaard Direktør Jesperhus Efter kurserne har deltagerne været yderst engagerede med vilje og lyst til at gennemføre de nødvendige forandringer hjemme i virksomheden Lær at coache Lær at få dig selv og andre til at yde ekstraordinære præsentationer Få andre til selv at finde løsningen på deres problemer Find din egen personlige coachingstil AMU Coaching som ledelsesværktøj Forudsætninger: Ingen Periode: , og kl kr. excl. moms Kommunikation Lær at gennemføre konstruktive dialoger med medarbejdere og kunder Lær at analysere forskellige kommunikationssituationer Målret din kommunikation til modtageren Få feedback på din personlige kommunikation AMU Kommunikation som ledelsesværktøj Forudsætninger: Ingen Periode: og og kl kr. excl. moms 10

11 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 Kommunikation Præsentationsteknik Lær at fremlægge dit budskab for en større forsamling Anvend hensigtsmæssige præsentationsteknikker Få personlig feedback på din kommunikationsstil i fremlæggelsen Konflikthåndtering for nøglemedarbejdere Lær at afvæbne besværlige typer Vælg løsningsorienteret adfærd Sådan løser du en konflikt, så det bliver en vinder/vinder situation IV Forudsætninger: Ingen Periode: kl kr. excl. moms men inklusiv materialer og forplejning AMU Konflikthåndering som ledelsesværktøj Forudsætninger: Ingen Periode: kl kr. excl. moms Vi har været meget glade for samarbejdet Vi havde i vores medarbejdergruppe brug for at få klarlagt en fælles linje i forhold til konflikthåndtering. Derfor specialsyede vi en kursusdag sammen med Kursuscentret med udgangspunkt i vores dagligdag og behov. Det var givtigt for os at komme væk fra de vante rammer og diskutere den, til tider, turbulente hverdag, vi befinder os i. Samtidig har det den positive effekt, at vi nu har bedre kendskab til hinandens måder at håndtere konflikter på og derfor også til, hvordan vi kan bakke hinanden op. Jan Arnbjørn Centerleder Hanstholm Asylcenter Vi har brugt EUC Nordvests kompetencer i forbindelse med fastlæggelse af organisationens interne samarbejdsværdier og værdier generelt. Processen blev gennemført i forbindelse af med udviklingen af vores nye radiokanal Limfjord Plus og udbyttet fra processen har absolut været med til give en god start på Limfjord Plus internt i organisationen Jeg kan varmt anbefale andre firmaer at bruge og benytte Kursuscentret på EUC Nordvest og deres viden. Vi har været meget glade for samarbejdet. Lars Wolf Forretningsfører Radio Limfjord 11

12 Salg & Markedsføring EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET CMS og Netbutik Gør din virksomheds hjemmeside opdatérbar med et CMS- og netbutik modul. Du lærer at opdatere og vedligeholde din hjemmeside og netbutik, og kan få CMS og netbutikken i drift på din hjemmeside. Opsætning af hjemmesiden. Udvikling af grafik til brugerfladen. Opsætning og brug af Netbutik.* * Modulet der anvendes vil ved efterfølende brug medføre månedlige driftsudgifter på 117,- ekskl. moms AMU E-design og e-brugervenlighed Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til IT på PC-bruger niveau Periode: Torsdage kl i perioden (7 gange i alt) 300 kr. excl. moms Profilér din virksomhed Få inspiration til at få skabt en klar og stærk profil af din virksomhed. Det er muligt efter kursusdagen at aftale opfølgning på jeres virksomhed med underviseren. Det er ikke inkluderet i prisen. Virksomhedens identitet og selvforståelse Lær at agere og kommunikere hensigtsmæssigt på virksomhedsniveau IV Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til markedsføring Periode: kl kr. excl. moms men inklusiv materialer og forplejning 12 Markedsføring for alle sanser Få større gennemslagskraft i din markedsføring ved at tale til alle kundens sanser! Virksomhedens brand og dets karakter udtrykt i lyd, billede, duft og smag Praktiske virkemidler Implementering IV Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til markedsføring Periode: kl kr. excl. moms men inklusiv materialer og forplejning Skilteskrivning Skilte og plakater er din butiks profil - få fifs til udformning af professionelle skilte og plakater. Produktion af skilte og plakater med ensartet og læsbar skrift Udvælgelse af relevant design og materiale AMU Skilteskrivning Forudsætninger: Intet eller lidt kendskab til skilteskrivning Periode: Onsdag d , og og kl ,- excl. moms. Udgifter til materialer afregnes under kurset.

13 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 Økonomi Virk. økonomi for nøglemedarbejdere Forstå hvad der påvirker den økonomiske styring og drift i virksomheden Lær grundlæggende regnskabsforståelse Nøgletal og analyseværktøjer Budgettering for nøglemedarbejdere Forstå sammenhængen mellem virksomhedens kalkulationer og resultater Grundlæggende kalkulationsmetoder og nøgletalsberegninger Nøgletallenes informationsværdi AMU - Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Forudsætninger: Nøglemedarbejdere uden økonomisk baggrund Periode: , og kl kr. excl. moms AMU Budget som ledelsesværktøj Forudsætninger: Nøglemedarbejdere uden økonomisk baggrund Periode: , og kl kr. excl. moms Kalkulationer og driftens nøgletal Forstå sammenhængen mellem virksomhedens kalkulationer og resultater Grundlæggende kalkulationsmetoder og nøgletalsberegninger Nøgletallenes informationsværdi Til nogle AMU-kurser koster materialer 150 kr. excl moms. Hør nærmere ved tilmelding. AMU - Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Forudsætninger: Nøglemedarbejdere uden økonomisk baggrund Periode: , og kl kr. excl. moms 13

14 Sprog EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Engelsk doktoren Få vurderet engelskniveauet i jeres virksomhed. Få anbefalinger omkring udviklingen af de sproglige kompetencer. Styrk virksomhedens sproglige gennemslagskraft! Vores engelskkonsulent kommer ud på virksomheden og lytter til og ser helt konkret på jeres kommunikation på engelsk. På den baggrund får I en evaluering af virksomhedens sproglige værktøjer, kompetencer og potentiale. Uanset om engelsk er koncernsprog eller blot et element, der engang imellem dukker op til overfladen, vil et besøg af en sproglig konsulent give et kvalitetsmæssigt løft. Sproget er virksomhedens ansigt udadtil. Derfor er det vigtigt, at det afspejler jeres profil, og at det er professionelt udformet. Kontakt os og hør nærmere om et besøg af Engelsk doktoren. Engelsk - brush up Fokus på det talte sprog Lær at konstruere sætninger Udvid dit ordforråd AMU - Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Forudsætninger: For dem, der har lært engelsk engang, men nu skal til at bruge det igen. Periode: Mandage kl i perioden (12 gange i alt) 750 kr. Vi har fået sat fokus på vores formuleringer og er blevet opmærksomme på at bruge hinanden mere, når vi skriver mails til kunder og leverandører. Forløbet med engelskdoktoren har taget udgangspunkt i vores aktuelle korrespondance, hvilket har været særdeles godt. På mange måder har det været mere informativt end egentlig undervisning, hvor vi har fået gode tips til nye formuleringer i vores daglige korrespondance. Marianna Simonsen Shipping & HR Manager Simonsen & Sons Norsk - til butiksbrug Undervisning målrettet kontakt med norsktalende i de lokale butikker. Fokus på forståelse og udtale Vendinger IV Forudsætninger: Intet eller lidt kendskab til norsk Periode: Tirsdage kl i perioden (4 gange i alt) kr. excl. moms Skriftlig engelsk - fjernundervisning Du afleverer dine egne breve og dokumenter på engelsk til rettelse hos en underviser. Via underviserens kommentarer får du udvidet og nuanceret dit sprog IV Forudsætninger: Kendskab til skriftlig engelsk Periode: Der er løbende optag på kurset. Fra du starter og til kurset skal være færdiggjort, har du 3 måneder. Der er 7 opgaver i forløbet ,- excl. moms 14

15 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 Sprog Tysk - til butiksbrug Undervisning målrettet kontakt med tysktalende i de lokale butikker. Fokus på forståelse og udtale Vendinger Bliv bedre til konstruktion af sætninger AMU - Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Forudsætninger: Intet eller lidt kendskab til tysk Periode: Mandage i ugerne 6 til 17 kl kr. excl. moms Skriftlig Tysk - fjernundervisning Du afleverer dine egne breve og dokumenter på tysk til rettelse hos en underviser. Via underviserens kommentarer får du udvidet og nuanceret dit sprog IV Fransk - brush up Opbyg og udvid dit ordforråd Bliv bedre til konstruktion af sætninger Styrk din anvendelse af sproget IV Forudsætninger: For dem, der har lært fransk engang, men nu skal til at bruge det igen. Periode: Holdet oprettes, når der er et tilstrækkeligt antal deltagere. Tilmeld dig nu. Kurset afvikles i dagtimerne. Undervisningen er 3 lektioner pr. gang i alt 10 gange kr. excl. moms (ved 10 deltagere) Til nogle AMU-kurser koster materialer 150 kr. excl moms. Hør nærmere ved tilmelding. Vi har sammen med Kursuscentret lavet kompetenceafklaring (IKA) på nogle af vores medarbejdere indenfor engelsk. Via en opgave og en samtale med underviseren blev medarbejderne inddelt i niveauer. Det har haft stor betydning for den efterfølgende undervisning i teknisk engelsk, da de har været på hold med kolleger på cirka samme niveau. Selv om det tager lidt tid at lave en kompetenceafklaring, så har tiden i vores tilfælde været givet godt ud. Den efterfølgende undervisning har styrket vores medarbejdere til at fungere i en hverdag fyldt med teknisk engelsk. Den efterfølgende undervisning har styrket vores medarbejdere Forudsætninger: At du skriver tyske breve eller dokumenter på dit arbejde Periode: Der er løbende optag på kurset. Fra du starter og til kurset skal være færdiggjort, har du 3 måneder. Der er 7 opgaver i forløbet. Svend Hamborg Personalekonsulent Coloplast kr. excl. moms 15

16 LEAN EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Alle begynder at tænke på arbejdspladsen, virksomheden og kunden 16 Vi besluttede på Wega A/S, at alle medarbejdere skulle gennemgå et 5 dages LEAN forløb. Baggrunden var, at vi lavede store organisatoriske forandringer og havde behov for, at forøge virksomhedens kapacitet. Idet vi også ønsker såvel medarbejdernes deltagelse og forpligtelse i jagten på vore fælles mål, så vi LEAN som en sund indgangsvinkel hertil. Undervejs i forløbet blev vi mere og mere klar over, at LEAN er en filosofi, hvor alle begynder at tænke på arbejdspladsen, virksomheden og kunden på en helt ny måde. Vores umiddelbare udbytte har blandt andet været, at medarbejderne nu kommer med mange forslag til forbedringer, som for små midler har gjort vores arbejde smartere. Og så har vi erkendt, at vi kun lige er begyndt på, at lære om forandringer. Forandringer vi definerer som: Størst muligt udbytte, ved mindst mulige indsats. Kurt Sohn Direktør Wega A/S Både medarbejdere og ledere har oplevet, at arbejdet er blevet bedre Efter at ledergruppen begyndte at arbejde med LEAN begrebet, gennemførte vi et pilotprojekt i en afdeling. Vi blev hurtigt klar over, hvilke ressourcer, der kunne frigives med indførelsen af LEAN. Næsten alle Oticons medarbejdere har nu gennemført et 4 dages forløb og vi har mange helt konkrete eksempler på arbejdsrutiner, der er lavet grundlæggende om. Både medarbejdere og ledere har oplevet, at arbejdet er blevet bedre, nemmere og mere overskueligt. Vi har samtidig kunne nedbringe vore lagre og har fået et hurtigere gennemløb. I et pilotområde har vi påvist en reduktion i gennemløbstid på ca. 70%. Kristian Øland Projektkoordinator Oticon A/S

17 KURSER I NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 LEAN LEAN kurser Kursus Varighed Pris Logistik og samarbejde 5 dage 500 kr. excl. moms Anvendelse af 5S modellen 2 dage 300 kr. excl. moms Omstillingseffektivisering 2 dage 300 kr. excl. moms LEAN kortlægning 3 dage 450 kr. excl. moms LEAN LEAN handler kort fortalt om, hvad der giver værdi for kunden og hvad der tilfører værdi til produktet eller serviceydelsen. Der er mange værktøjer til at få afdækket dette, som vi arbejder indgående med på vores LEAN forløb. Virksomhedens flow Lager og varer i arbejde Flaskehalse i virksomheden Spild Løbende forbedringer Orden og systematik Udstyrsvedligehold Det handler om at skabe forbedringer i virksomheden, der er simple, logiske og smarte. Den fidus har mange lokale virksomheder taget til sig. Kontakt os, hvis I også kan se fidusen. Vi skræddersyer til jer. Klyngeforløb Vi laver klyngeforløb for små og mellemstore virksomheder inden for LEAN. 2-3 virksomheder kommer på kursus sammen og lærer LEAN-principperne. Gevinsten for de små virksomheder er klar: De behøver ikke sende 14 medarbejdere afsted på én gang. Samtidig får de ideer og inspiration fra deltagerne fra de andre virksomheder. Hovedparten af vores medarbejdere har deltaget på et LEAN forløb i Kursuscentret på EUC Nordvest. Det har været givtigt at have medarbejderen af sted på kursus, hvor de har haft mulighed for at diskutere LEANprincipperne og LEAN-værktøjerne i forhold til deres egen dagligdag på fabrikken. Vi har erkendt, at vi ikke bliver færdige med LEAN på én gang, men vi synes afgjort at vi har fået nogle gode værktøjer at arbejde videre med. Mogens Nielsen Direktør Sjørring Maskinfabrik Vi synes afgjort, vi har fået nogle gode værktøjer at arbejde videre med 17

18 Kvalitet EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Kurser i Kvalitet Kursus Varighed Pris Kvalitetsbevidsthed 3 dage 450 kr. excl. moms Kvalitetsstyring i virksomheden 3 dage 300 kr. excl. moms Kunde/leverandørforhold 1 dag 150 kr. excl. moms Systematisk problemløsning 2 dage 300 kr. excl. moms Coloplast bruger EUC Nordvest til grundlæggende uddannelse i kvalitet. Alle nye medarbejdere lærer om kvalitet og kvalitetsstyring og dermed kan de deltage aktivt i kvalitetsarbejdet på Coloplast. Kurset tager udgangspunkt i Coloplasts eget kvalitetssystem og det gør, at medarbejderne kommer tilbage med konstruktive indspark til hverdagen på Coloplast. Der er en klar forskel i hverdagen, efter de har været på kurset. Jesper V. Jensen Kvalitetschef Coloplast Skræddersyede løsninger 18 Virksomheder der ønsker at arbejde professionelt med kvalitetsbegrebet kan finde god inspiration og mange muligheder i Kursuscentret. Vi skræddersyer ovenstående kurser til hver enkelt virksomhed, så indholdet rammer helt plet. Det betyder også, at kursernes varighed afhænger af den endelige aftale, vi laver. Vi er medspiller hele vejen i processen. Som tovholder i udarbejdelsesfasen, ved implementering i virksomheden og ved opfølgning og forbedring af kvalitetssystemet.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en industriel virksomhed, gruppeleder i hjemmeplejen eller

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011 Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Efterår 2011 Grundlæggende Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 1. halvår 2012 Fremtiden tilhører dem, der kan omstille sig og lære nyt uden at gå i panik Citat - Anders Lund Madsen Omstilling og læring kan ske på mange niveauer: Virksomheden,

Læs mere

- det handler om mennesker...

- det handler om mennesker... University - det handler om mennesker... Mette Danielsen, delikatesseleder i Superbest: Jeg går på uddannelsen Ledelse i praksis - det er super godt og meget lærerigt med masser af gode værktøjer, som

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS Morgenmøde Den 13. maj Få det optimale ud af din webshop NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din webshop.

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater Kompetenceløft DK Lidt om baggrunden Formål Metode Resultater Lidt om baggrunden Trepartudvalg og fokus på lederens rolle Problem for fremtidens arbejdsmarked? Intentionen god og mange initiativer Knæk

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere