Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016"

Transkript

1 Generel information Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING

2 Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Indhold Generel information Udbud... side 3 Fagenes indhold... side 3 Fagenes kompetence... side 3 Tilrettelæggelse af undervisning... side 4 Studiemiljø... side 4 Faciliteter... side 4 Udtalelse... side 5 Tompladsordningen... side 6 Omfang... side 6 Udbud tompladsordningen... side 7 Adgangskrav undervisningsfag... side 8 Kurser... side 9 Sikkerhedskurser... side 9 Vandaktiviteter og svømmelæreruddannelsen... side 9 Fjernundervisning Udbud fjernundervisning... side 10 Tilrettelæggelse... side 10 Udtalelse... side 11 Økonomi Deltagerbetaling... side 12 Egenbetaling/arbejdsgiverbetaling... side 12 Frister Ansøgningsfrist... side 13 Besked om optagelse... side 13 Information Andre uddannelser... side 13 Særlige udbud... side 13 Yderligere information... side 14 Informationsmøde... side 14 U F F 2

3 Å b e n U d d a n n e l s e Udbud Behovet for uddannede lærere og efteruddannelse af disse er stort. Her kan du læse om vores udbud af enkeltfag og kurser i læreruddannelsen i studieåret 2015/2016. Der tilbydes undervisning på hold og som fjernundervisning. Der er mulighed for at følge fag på gammel og ny uddannelse. Du kan få mere information ved at kontakte studievejlederne. Generel information Fagenes indhold Læreruddannelsen er en pædagogisk uddannelse. Vi arbejder ud fra et fagsyn, hvor faglige og pædagogiske aspekter indgår i en helhedstænkning. Vi lægger vægt på varierede arbejdsformer, der forudsætter, at du som studerende viser engagement, initiativ og selvstændig stillingtagen. Fagenes kompetence Et enkeltstående fag kan give kompetence til undervisning på f.eks. aftenskoler, handelsskoler, højskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsuddannelser selvfølgelig afhængig af forudgående uddannelse og kvalifikationer. 3

4 L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Generel information Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen er tilrettelagt efter de samme betingelser, som er gældende for den ordinære læreruddannelse. Som studerende under Åben Uddannelse afslutter du et fag med eksamen/prøve efter læreruddannelsens bestemmelser. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvilken studieordning du skal følge. Studieordningerne kan du finde på Mål og indhold er de samme som gælder i den ordinære læreruddannelse. Du skal opfylde studieordningens betingelser for at blive indstillet til eksamen/prøve. Bestemmelserne om deltagelsespligt gælder ikke for studerende under Åben Uddannelse, dog er der mødepligt til kurser. Du vil have mulighed for at deltage i undervisningen på: Tompladsordningen i dagtimerne Fjernundervisning Der oprettes kun hold, hvis der er nok ansøgere til det enkelte fag/kursus. SVi bestræber os på at skabe et inspirerende studiemiljø med god plads til samtale og diskussion. Udover undervisningen arrangeres der foredrag, stormøder, debat, teater, musical og musik. Der er mulighed for at deltage i morgensang. Studiemiljø Faciliteter Vi har gode faciliteter, som udgør rammen om dit studium. Du kan arbejde i forskellige lokaler og værksteder, selvfølgelig også ud over den normale undervisningstid. Vores pædagogiske bibliotek er udstyret med masser af faglitteratur. Der er trådløst netværk til rådighed. Det anbefales at du, såfremt du ikke allerede har en bærbar pc, anskaffer en sådan. I vores kantiner kan du købe mad og drikkevarer til fornuftige priser. Der er forskellige åbningstider i Hjørring og Aalborg. Hvis der ikke er åbent, kan et hold dog altid lave en aftale med kantinen via underviseren. 4

5 Å b e n U d d a n n e l s e At komme som lærer på UCN og tage et ekstra linjefag i dansk, kan jeg virkelig anbefale. Jeg er blevet mødt af fagligt dygtige og engagerede lærere, som har været med til at provokere og inspirere mig i den daglige undervisning. Det er min oplevelse, at der bliver undervist i de seneste teorier og det nyeste undervisningsmateriale. Hvis man får brug for et godt råd eller vejledning til opgaveskrivning, får man feedback med stor faglig indsigt. I det hele taget er jeg blevet mødt af et venligt og imødekommende personale, der altid er klar til at hjælpe, hvis man måtte få brug for det. Lærer Michael Dahl Hansen udtaler: De fysiske rammer er også helt i top. Nybyggeri og udvidelse af Professionshøjskolen gør, at stedet virker lyst og imødekommende og spiller fint sammen med de andre lokaliteter. At Center for Undervisningsmidler har fået til huse under samme tag virker meget inspirerende og hensigtsmæssigt. Her kan man altid låne og fordybe sig i de nyeste undervisningsmaterialer, teorier og litteratur. Jeg kan derfor varmt anbefale at læse linjefag på UCN, for her bliver man godt klædt på til at komme ud og undervise børnene i den danske folkeskole og det er jo dét, det hele handler om. Generel information Mødet med de nye lærerstuderende er også et vigtigt element, når der diskuteres og argumenteres. Her får man en god fornemmelse for, hvad der rører sig blandt de nye lærerstuderende. 5

6 Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g T Tompladsordningen Undervisning i dagtimerne Du har mulighed for at deltage i fag og kurser i læreruddannelsen i dagtimerne, såfremt der er ledige pladser. Vi kalder dette udbud for tompladsordningen. Du deltager i undervisningen sammen med øvrige studerende. Du kan få oplysninger om ledige pladser på de enkelte fag og kurser ved at henvende dig til vores administration i begyndelsen af februar Primo maj kan vi oplyse placeringen af linjefagene/undervisningsfagene i ugeskemaet. U tompladsordningen kan timernes placering i ugeskemaet først oplyses i slutningen af juni Med hensyn til øvrige fag/moduler på Omfang Nedenstående skema viser, hvor stor arbejdsbyrden ca. vil være pr. år i de forskellige fag. Fag / kursus Varighed % af årsværk* * Et fuldtidsstudium - med undervisning, vejledning, praktik og selvstændigt studiearbejde = 1 årsværk = 1643 arbejdstimer. Omfanget kan sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet. ** Arbejdstimer = undervisningstimer, vejledning og selvstudium udregnet i gennemsnit pr. uge. Der kalkuleres med 40 undervisningsuger pr. år. Kursernes omfang varierer, men kan oplyses ved henvendelse til studievejlederen. Arbejdstimer pr. uge** Linjefag 0,6 årsværk 1 år 60% 24,6 Almen didaktik 1 år 18,3% 7,5 Psykologi 1 år 18,3% 7,5 Pædagogik 1 år 18,3% 7,5 1 modul = 10 ECTS ny uddannelse 1/2 år 33,4% 13,7 Svømmelæreruddannelsen 1/2 år 10% 8,4 6

7 Å b e n U d d a n n e l s e Udbud tompladsordningen Nedenstående oversigt viser vores udbud. Ny uddannelse Gammel uddannelse Undervisningsfag Linjefag Dansk klassetrin Biologi Dansk klassetrin Fysik/kemi Matematik klassetrin Matematik klassetrin Billedkunst Biologi Engelsk Fysik/kemi Geografi Historie Idræt Kristendomskundskab/religion Madkundskab Musik Natur/teknik Samfundsfag Pædagogik og lærerfaglighed Lærerens tilrettelæggelse af undervisning Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling Inklusion, fag og praktik Generel information Undervisningsfagene dansk og matematik på ny uddannelse består af 5 moduler, øvrige undervisningsfag består af 4 moduler. Modulerne skal være gennemført før man kan indstilles til afsluttende prøve. 7

8 Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Adgangskrav til undervisningsfag For at du kan blive optaget på undervisningsfagene skal du opfylde adgangskravet. Nedenstående skema viser, hvilket gymnasialt niveau du skal have læst faget på. For at opfylde adgangskravet skal du have bestået prøven i faget med karakteren 02. Undervisningsfag Billedkunst Biologi Dansk klassetrin Dansk klassetrin Engelsk Fransk Fysik/kemi Geografi Historie Hvis du har fået både en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Hvis du ikke har været til prøve i faget, erstatter årskarakteren prøvekarakteren. Krav til adgangsgivende gymnasiale fag Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C eller Design C Teknikfag A- proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi B, Fysik B, Kemi B eller Naturgeografi B Dansk A Dansk A Engelsk B Fransk begynder- eller fortsættersprog B Teknikfag A eller Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B Biologi B, Fysik B, International Økonomi B, Kemi B eller Naturgeografi B Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B K V Håndværk og design Idræt Kristendomskundskab/ religion Madkundskab Matematik klassetrin Matematik klassetrin Musik Natur/teknik Teknikfag A design og produktion eller Teknikfag A byggeri og energi Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C Idræt B eller Dans B Filosofi B, Historie B, Idehistorie B, Kulturforståelse B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Bioteknologi A eller Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed Biologi C eller Kemi C Matematik B Matematik B Musik B Teknikfag A eller Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B 8 Samfundsfag Tysk Afsætning B, Historie B, International Økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller Virksomhedsøkonomi B Tysk begynder eller fortsættersprog B For alle fag gælder desuden, at du har mulighed for at blive kompetencevurderet, hvis du ikke opfylder det formelle krav, men har andre kompetencer, der kan sidestilles med kravet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har adgang til de fag, du ønsker, så er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.

9 Å b e n U d d a n n e l s e Kurser Vi har et særligt udbud af kurser, som har fokus på forskellige områder. Det kan for eksempel være it-kurser, korsang, artikelsøgning, klasselærerkursus, færdselslære inkl. førstehjælp, forskellige emner og områder, der er tværfaglige i forhold til fag i læreruddannelsen. SSikkerhedskurser Du har også mulighed for at deltage i sikkerhedskurser i fysik/kemi og håndværk og design (sløjd). Der vil være forskellige udbud efterår og forår. Kurserne foregår i dagtimerne. Er du interesseret, er du velkommen til at rekvirere særskilt folder om kursustilbuddene. Ansøgningsfrist og priser for kurserne vil fremgå af folderen. Generel information Vandaktiviteter og svømmelæreruddannelsen Undervisningssted og tidspunkt kan først oplyses i juni 2015, da det afhænger af leje af svømmehal. Uddannelsen tilbydes kun på tompladsordningen. Prisen for uddannelsen er kr ,-. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til studievejlederen. 9

10 L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Fjernundervisning Udbud fjernundervisning Du kan tage en lang række af læreruddannelsens fag som fjernundervisning, dog med undtagelse af praktik, som afvikles på en folkeskole. Adgangskravene er de samme som tidligere nævnt. Vi udbyder følgende fag/moduler: Ny uddannelse: Dansk Engelsk Matematik Biologi Historie Kristendomskundskab/religion Samfundsfag Lærerens tilrettelæggelse af undervisning Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling Den professionelle lærerpraksis i skolen Inklusion, fag og praktik Pædagogisk dannelse og praksis Gammel uddannelse: Almen didaktik Psykologi Pædagogik Professionsbacheloropgaven Tilrettelæggelse TUndervisningen foregår primært som fjernundervisning, dog vil de fleste fag blive suppleret med tilbud om seminarer. Det enkelte fags underviser vil informere om dette ved studiestart. 10 Seminarer afholdes på Skolevangen 45 i Hjørring eller på Mylius Erichsens Vej 131 i Aalborg. Grundidéen i udbuddet er, at vi vil give lærere og andre undervisningsinteresserede et moderne, fleksibelt og professionelt tilrettelagt uddannelsestilbud ud over det eksisterende udbud af uddannelser og kurser. Fleksibiliteten vil betyde, at du selv kan tilrettelægge dit studium, således at det passer ind i din hverdag, og at du ikke skal møde frem for at deltage. Forløbet vil dog i de fleste fag blive suppleret med tilbud om seminarer eller lignende, der netop gives som tilbud og ikke er obligatoriske. Du kan se gældende studieordninger på vores hjemmeside Du er velkommen til at kontakte studievejlederen for yderligere oplysninger. Den undervisnings- og vejledningsmæssige kommunikation med underviserne vil primært komme til at foregå via . Desuden vil der blive anvendt en del faglitteratur. Vores faciliteter vil stå til rådighed i samme omfang, som hvis du havde deltaget i undervisningen med fremmøde. Kommunikationen foregår via et konferencesystem, hvor vi er ansvarlige for drift og funktion. Vi påtager os ikke serviceringen af dit udstyr og programmer. Det er en forudsætning, at du har en bredbåndsforbindelse samt de programmer, der skal bruges i undervisningen. Dette vil variere fra fag til fag.

11 Å b e n U d d a n n e l s e SStuderende Mette Nylund udtaler: Det hele startede det forår, da jeg fik et vikarjob på en herlig skole i Værløse, 2 måneder på fuld tid i fast skema med 5. og 6.klasse, og jeg var solgt. Jeg ville være lærer. Hvordan bliver man det, når man bor i Finland, er 50 år gammel og helst vil tage en eksamen i Danmark, så man har mulighed for at undervise begge steder og hvilke fag skal man så vælge? Jeg kan ikke finsk, det er ikke bydende nødvendigt, da jeg bor i en svensk kommune med svensksprogede skoler. At rejse hjem i flere år var helt udelukket, jeg har mand og barn i Finland. At arbejde et par måneder om året dernede er ok, men en hel uddannelse, hvad gør man så? Jeg skyndte mig på Google og søgte på fjernundervisning og havnede på Hjørring Seminariums hjemmeside. Det var lige sent nok at søge ind det år, men efter en snak med studie vejleder Kirsten Larsen sendte jeg en ansøgning alligevel. Jeg bestemte mig for engelsk og matematik (de to fag jeg havde undervist i allerede). Det viste sig, at jeg skulle tage HF i dansk for at læse engelsk. Øv, så kommer jeg ikke i gang før næste år, tænkte jeg. Kirsten sagde, at jeg var velkommen til at læse matematik samtidig med HF i dansk, men jeg syntes det ville blive lidt for meget af det gode, da jeg har en meget travl hverdag, og jeg havde valgt dansk på A niveau. Jeg tog min HF i dansk på KVUC i København, og det blev en super træning i fjernundervisningens univers. Det passede mig rigtig godt, og jeg vidste, da jeg startede på læreruddannelsen, at hvis jeg ikke fuldfører denne uddannelse, så er det ikke på grund af den netbaserede undervisning! At læse via nettet er en udfordring i selvdisciplin og initiativ, det kommer man ikke udenom. Men til gengæld er det helt fantas tisk at kunne slæbe den bærbare med ind i seng og nyde sin kaffe, mens man skriver! Transporttid og dårlige hårdage er ikke på listen over bekymringer, og det passer mig fortrinligt, at jeg kan skrive/læse et par timer ad gangen, når der er et ledigt hul i løbet af dagen. Men man har jo aldrig rigtig fri, når man ikke er fysisk i skole et fast antal timer, hvorpå man forlader slagfeltet. Man skal tage sig selv i skole, og mange gange er det blevet udskudt til lidt for sent om aftenen inden en opgaveaflevering! Men jeg klager ikke, det er en god uddannelsesform for mig. Jeg kan godt lide at løse opgaver alene. Jeg tror, at det er forskelligt, hvordan man oplever fjernundervisning. Nogle kan tænkes at føle sig lidt isolerede, savner studiekammerater og gruppearbejde. Af og til savner man den direkte kontakt med læreren, hvis man lige har et hurtigt spørgsmål. Dog er mine lærere ret flinke til at svare på konferencen. Mit eneste problem er afstanden til Nordjylland, når der skal være seminar eller eksamen. Jeg har ikke råd til at tage ned til Danmark for et par timers seminar, så der har jeg været helt udenfor fællesskabet. Det er lidt trist, men hvis lærerne bare skriver gode referater, så klarer man at holde sig ajour. Det er ofte vigtig info, det handler om, opgaveskrivning og eksamensgennemgang, så her skal man være opmærksom på at få det hele med. Jeg skal afslutte engelsk og psykologi til sommer, så jeg er spændt på at se mine lærere for første gang. Jeg tager hovedfagene et ad gangen, det er dejligt med fleksibilitet i uddannelsen. Her er en klar fordel med netbaseret undervisning. Man kan virkelig tilrettelægge sit forløb individuelt. Jeg er meget glad for, at jeg fandt denne mulighed for at opnå mit mål. 11 Fjernundervisning

12 Økonomi L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Deltagerbetaling Fagene gennemføres under lov om Åben Uddannelse og er derfor med deltagerbetaling. Ny uddannelse: Et modul (0,1667 årsværk) kr ,- Gammel uddannelse: Linjefag, øvrige (0,600 årsværk) kr ,- Pædagogik (0,183 årsværk) kr ,- Psykologi (0,183 årsværk) kr ,- Almen didaktik (0,183 årsværk) kr ,- De oplyste priser er kun gældende for dette studieår. Herudover må du som studerende regne med udgifter til bøger, kopiering, print og evt. andre materialer varierende fra fag til fag. Hvis der på holdet træffes beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, sker dette for egen regning. Deltagerbetalingen for det enkelte fag/ modul er ens, uanset om du deltager i undervisningen på fjernundervisning eller i dagtimerne sammen med de øvrige studerende ( tompladsordningen ). Forud for hvert semesters begyndelse skal du indbetale det angivne beløb. Indbetalingen er din semestertilmelding. Pengene betales ikke tilbage, hvis du er påbegyndt undervisningen i det pågældende semester. A A Egenbetaling/arbejdsgiverbetaling Egenbetaling Hvis du selv skal betale uddannelsesforløbet, skal du på ansøgningsskemaet angive, at der er tale om privat betaling. Arbejdsgiverbetaling Hvis din arbejdsgiver eller anden instans skal betale uddannelsesforløbet, skal du få dem til at stemple og underskrive ansøgningsskemaet samt oplyse EAN nr. Faktura vil så blive sendt direkte dertil. 12

13 Å b e n U d d a n n e l s e Ansøgningsfrist Fristen for indsendelse af ansøgning er den 1. april Andre uddannelser Vi udbyder også: Praktiklæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Disse uddannelser er beskrevet i særskilt folder, som du kan få tilsendt ved henvendelse til vores administration. Besked om optagelse Senest med udgangen af juni 2015 vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb. Særlige udbud Vi er i stand til at tilrettelægge særlige kurser eller uddannelsesforløb på opfordring fra enkeltpersoner, institutioner eller virksomheder. Vi undersøger gerne mulighederne for at etablere et forløb under forudsætning af, at der tilmelder sig et tilstrækkeligt antal deltagere. Hvis der er et ønske eller en idé, så ret henvendelse til os. Frister og information 13

14 L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Information Yderligere informationer Du er velkommen til at kontakte: AALBORG: Telefon Helle Rahbek Thomsen studievejleder Direkte tlf HJØRRING: Telefon Kirsten Larsen studievejleder Direkte tlf Camilla Øland studievejleder Direkte tlf Mandag - torsdag kl , fredag kl (for personlig vejledning ring og reserver en tid hos en af studievejlederne) Du kan også få mere information på vores hjemmeside: Vi afholder Informationsmøder Onsdag den 4. marts 2015 kl Mylius Erichsens Vej Aalborg SØ Tlf Torsdag den 5. marts 2015 kl Skolevangen Hjørring Tlf Der informeres om alle vores uddannelser.

15 Å b e n U d d a n n e l s e Generel information 15

16 Generel information Læreruddannelsen Mylius Erichsens Vej 131 Postboks Aalborg Tlf Læreruddannelsen Skolevangen Hjørring Tlf

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017 Generel information Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2016 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i august/oktober

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Skolebaseret læreruddannelse

Skolebaseret læreruddannelse Skolebaseret læreruddannelse Kombinationen af teori og praksis på skolen - hver uge under den 4-årige læreruddannelse. phabsalon.dk/skolebaseret Hvad er skolebaseret læreruddannelse? En skolebaseret læreruddannelse

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2017 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i september/oktober

Læs mere

Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019

Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019 Læreruddannelsen Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019 Læs mere om enkeltfag på: https://ucc.dk/laerer/enkeltfag/ansoegning-enkeltfag Er du uddannet

Læs mere

Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg

Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg Program Kl. 17.00-17.10: Velkomst ved koordinator for Åben Uddannelse, Mette Marie Gräs Kokholm Kl. 17.10-18.00: Generel information om meritlæreruddannelsen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

MERITLÆRERUDDANNELSEN

MERITLÆRERUDDANNELSEN VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN CAMPUS NORDSJÆLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Program KL. 17.00-17.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 17.10-17.25: OPLÆG VED UNDERVISER

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG Program KL. 18.00-18.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 18.10-18.20: OPLÆG VED DANSKUNDERVISER ANETTE

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2015/2016

Meritlæreruddannelsen 2015/2016 Meritlæreruddannelsen 2015/2016 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Indhold M Generel information Meritlæreruddannelsen... Side

Læs mere

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder Gør en forskel VIA Læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen med de mange muligheder VIA Læreruddannelsen Om Læreruddannelsen På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2017/2018

Meritlæreruddannelsen 2017/2018 Meritlæreruddannelsen 2017/2018 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Indhold M Generel information Meritlæreruddannelsen... Side

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgningen skal sendes elektronisk til ses@ucsj.dk og være uddannelsesstedet i hænde senest den 1.april 2017 Dokumentation skal vedhæftes

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS LÆRERUDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS LÆRERUDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS LÆRERUDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE CAMPUS CARLSBERG PROGRAM VELKOMST ved Jon Gade, uddannelsesleder FÆLLESSANG INFORMATION OM LÆRERUDDANNELSEN RAMMERNE FOR LÆRERUDDANNELSEN

Læs mere

Min læreruddannelse. Indhold:

Min læreruddannelse. Indhold: Min læreruddannelse Indhold: Læreruddannelsen..... side 2 Min læreruddannelse.. side 3 Læreruddannelsens fag... side 5 Adgangskrav til linjefag...... side 8 Optagelseskrav side 12 Realkompetencevurdering....

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole Skolestart: August 2019 Indhold Målgruppe... 3 Den 2-årige HF-uddannelse... 3 Uddannelses-

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde I dette hæfte beskrives, hvordan praksissamarbejde tænkes i læreruddannelsen på Metropol, og hvordan samarbejdet med praktikskolerne rammesættes.

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Cpr.nr: Telefon: Mailadresse: Specialiseringsområde

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Det Gyldne Overblik. Velkommen til læreruddannelsen på University College Nordjylland

Det Gyldne Overblik. Velkommen til læreruddannelsen på University College Nordjylland Det Gyldne Overblik Velkommen til læreruddannelsen på University College Nordjylland Kære studerende på læreruddannelsen. Vi ved du allerede har fået en fælles folder udleveret omkring UCN Hjørring. Vi

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum 2011 til 2013.

Evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum 2011 til 2013. Den 14. marts 014 Evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum 011 til 013. I henhold til Pædagogikumbekendtgørelsen er der i relation til teoretisk pædagogikum nedsat et rådgivende udvalg,

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Frederiksberg hf-kursus 2019

Frederiksberg hf-kursus 2019 www.frberg-hf.dk Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg Telefon 38 77 38 00 www.frberg-hf.dk fhf@frberg-hf.dk Frederiksberg hf-kursus 2019 1 Vi udvikler den enkelte elevs potentiale Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

HF Enkeltfag. E-learning HF pakker En hel HF

HF Enkeltfag. E-learning HF pakker En hel HF HF Enkeltfag E-learning HF pakker En hel HF HF-pakker, HF-enkeltfag eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Vil du have en HF-uddannelse specielt designet til dig? Med netop de

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Det Gyldne Overblik. Velkommen til læreruddannelsen på University College Nordjylland

Det Gyldne Overblik. Velkommen til læreruddannelsen på University College Nordjylland Det Gyldne Overblik Velkommen til læreruddannelsen på University College Nordjylland Kære studerende på læreruddannelsen. Vi ved du allerede har fået en fælles folder udleveret omkring UCN Hjørring. Vi

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere