Moving Forward, looking up

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moving Forward, looking up"

Transkript

1 Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T

2 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærmbilleder, lyd og data over internettet. Selskabet har tre forretningsområder: Administration, Education og Communication. Netops unikke og omkostningsbesparende Administration-løsninger gør arbejdslivet lettere for it-professionelle med Remote Control og IT Asset Management. Med de markedsledende Education-løsninger til classroom management og corporate e-learning, hjælper Netop elever og lærere til at opnå optimale resultater gennem virtuel undervisning. Netops Communication-løsninger lader kunder, partnere og kolleger mødes nemt og sikkert i det virtuelle rum via chat, video og tale over internettet. Netop beskæftigede ved udgangen af ansatte og har datterselskaber i USA, England, Rumænien og Schweiz. Selskabet sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. I 2010 omsatte Netop for 92,1 millioner kroner. Læs mere på: NETOP Communication Netop Live Guide NETOP Education Netop MyVision Netop Vision Netop School Netop Pointer Netop Learning Center NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro 2 netop solutions kort fortalt

3 Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Til aktionærerne Hovedpunkter Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Risikoforhold Viden og kompetencer Samfundsansvar & miljøforhold Aktionærforhold Bestyrelse og ledelse Ledelses- og revisionspåtegning Koncernoversigt Koncernregnskab Noter til koncernregnskabet Årsregnskab Noter til årsregnskabet Kent Madsen, CTO Kurt Groth Bager, CEO Jesper Slot, CFO CVR: indholdsfortegnelse 3

4 T i l a k t i o n æ r e r n e Ib Kunøe Formand for bestyrelsen 2010 var et godt år for Netop Solutions, hvor bestyrelsens mål var at få skabt et stabilt og bæredygtigt fundament. Vi opnåede en pæn omsætningsmæssig vækst og realiserede positive pengestrømme fra selskabets drift. Det opnåede EBITDA overgik vores senest udmeldte forventninger, og endte et stykke over de oprindelige forventninger offentliggjort i foråret 2010 Vi opnåede et resultat efter skat på 0,9 mio. kr. for helåret, og selskabets resultatet har forbedret sig kvartal for kvartal. Netop Solutions opnåede således et positivt regnskabsmæssigt resultat efter en succesfuld indsats rettet mod at styrke og effektivisere virksomheden, og er kommet styrket ud af 2010 og er rustet til årene fremover. Vores salgsfokus indenfor Administration segmentet, med direkte salg til Enterprise kunder, primært i de lande hvor Netop Solutions selv har datterselskaber, har sikret en betydelig vækst og vi har nu en væsentlig bedre kontrol med salgsprocessen. Netop Remote Control er stærkt positioneret mod Enterprise kunderne og vi ser et væsentligt potentiale i dette marked fremadrettet, som vi vil udnytte. Selvom Education-markedet har været presset i 2010, er det et område, som vi har store forventninger til. Det vigtige amerikanske marked er dog stadigt mærket af den økonomiske krise med begrænset mulighed for salg af nye licenser, og tilgang af nye kunder. Den nye Cloud-baserede løsning til skolemarkedet er lanceret og sælges som Software-as-a-Service (SaaS), og dette er næste generation af Education produkter. Vi forventer, at dette initiativ og vores servicering af markedet generelt, vil bidrage til yderligere kundetilgang og nysalg i løbet af 2011, og dermed styrke vor position som markedsleder. Vi har igennem 2010 løbende videreudviklet vores Communicationprodukt, Netop Live Guide, som også er et Cloud baseret Software-asa-Service produkt. Netop Live Guide er primært blevet solgt i Danmark, hvor vi har fået godt fat i markedet, og vi vil i 2011 i større udstrækning begynde at bearbejde det amerikanske og engelske marked. Markedet er i betydelig vækst og Netop Solutions har et konkurrencedygtigt og unikt produkt i Netop Live Guide. Vi har oplevet en betydelig procentvis stigning i antallet af abonnementer på denne Software-as-a-Service løsning gennem 2010, og en høj grad af tilfredshed hos vores kunder. Vi vil derfor tilføre yderligere salgsressourcer til dette vigtige vækstmarked i 2011, og forventer fremadrettet at opnå en betydelig vækst i dette segment. Igennem 2010 har der været en konstant forbedring af resultaterne kvartal for kvartal, og det store arbejde, som ledelsen har gennemført med udflytning af udviklingsafdelingen til Rumænien og optimering af interne processer, gav for alvor den ønskede effekt i Derudover er selskabets omkostninger blevet styret stramt igennem hele 2010, uden at dette har haft negativ indflydelse på de nødvendige investeringer i produktudvikling og salgsfremmende aktiviteter. Alle produktområder har nye opdaterede versioner, udviklingsafdelingen i Rumænien drives efter de nyeste standarder for softwareudvikling, og hele vores organisation er blevet strømlinet og har fået opbygget stærke kompetencer. En række af Netop Solutions produkter tilbydes nu som Software as a Service rettet mod tidens mest interessante trend inden for IT, nemlig Cloud Computing, og flere af vores produkter vil udvikle sig i denne retning. Dette kombineret med ekstra ressourcer i salgsorganisationen, samt et mere lean Netop Solutions, vil udgøre en solid platform for fremtidig vækst og indtjening for selskabet. Jeg vil gerne takke alle medarbejderne i Netop Solutions for den store indsats, de har ydet i 2010 for at få skabt en profitabel, omkostningseffektiv og stærk virksomhed. Endelig ønsker jeg at takke vores aktionærer, partnere og kunder for deres samarbejde og tillid gennem Med venlig hilsen Ib Kunøe Formand for bestyrelsen 4 til aktionærerne

5 H o v e d p u n k t e r 4. kvartal 2010 Netop Solutions havde en stærk vækst i 4. kvartal 2010 og omsætningen endte over niveau i forhold til ledelsens forventninger til kvartalet. Dette bekræftede den positive trend i omsætning og EBITDA, der har været året igennem, og 4. kvartal 2010 var præget af øget salg til Enterprise markedet, og en række nye kunder indenfor Communication segmentet. Omsætningen i 4. kvartal 2010 endte på DKK 25,9 mio. mod DKK 17,0 mio. i samme periode 2009, hvilket svarer til en stigning på ca. 52%. EBITDA for 4. kvartal 2010 blev DKK 2,5 mio., mod minus DKK 0,6 mio. i samme periode sidste år. Pengestrømme fra driftsaktivitet var DKK 4,8 mio., mod minus DKK 0,1 mio. i samme periode sidste år i hovedtræk Målsætningen for Netop Solutions i 2010 var at få skabt et stabilt og bæredygtigt fundament samt opnå et positivt EBITDA, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten, og vækst i omsætningen. Netop Solutions overgik på alle tre områder de erklærede målsætninger. Den samlede omsætning blev i 2010 på DKK 92,1 mio. mod DKK 85,3 mio. i 2009, en stigning på 8%. Udviklingen i omsætningen er tilfredsstillende set i lyset af der fortsat har kunnet mærkes en effekt af den økonomiske krise, særligt indenfor Education segmentet. Den realiserede omsætning for 2010 lå over koncernens senest udmeldte forventninger og oversteg forventningerne udmeldt i årsrapporten for EBITDA udgjorde for 2010 DKK 8,2 mio., mod et minus på DKK 34,5 mio. i Netop Solutions reducerede i 2010 omkostningsbasen med 26% i forhold til 2009, og EBITDA er løbende blevet forbedret igennem Resultatet overgår de senest udmeldte forventninger på DKK 7-8 mio., og væsentlig over de oprindelige forventninger på DKK 0-5 mio. på tidspunktet for årsrapporten for Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2010 DKK 5,6 mio., mod minus DKK 29,3 mio. Årets resultat efter skat udgjorde DKK 0,9 mio., mod minus DKK 82,5 i Ledelsen finder de opnåede resultater tilfredsstillende og kan konstatere, at Netop Solutions er gået ind i 2011 væsentligt styrket på alle områder, med en markant forbedret soliditet, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten og ingen rentebærende gæld. Forventninger til 2011 Netop Solutions er efter en omfattende omstillingsproces i 2009 og 2010 nu parat til at udnytte det vækstpotentiale, som eksisterer inden for dets markeder. På baggrund af de tiltag som Netop Solutions har igangsat, såvel som en generel forbedring af markedsforholdene, forventer Netop Solutions en omsætning på DKK mio., svarende til en forventet fremgang på 6-11%. Med udgangspunkt i en streng omkostningskontrol kombineret med nødvendige investeringer i den fremtidige vækst, forventes et EBITDA på DKK 7-12 mio. Nettoomsætning, mio. kr. EBITDA, mio. kr. Årets resultat, mio. kr hovedpunkter 5

6 6 HOVEDPUNKTER

7 Finansielle hoved- og nøgletal for Netop-koncernen DKK HOVEDTAL Resultatopgørelse Omsætning Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (34.524) (33.896) (20.587) Resultat af primær drift (EBIT) (1.883) (67.399) (45.084) (32.006) Resultat af finansielle poster (2.103) (474) (8.032) Resultat før skat (3.986) (67.873) (53.116) (30.859) Årets resultat 905 (82.539) (48.746) (31.734) 670 Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiver excl. likvide beholdninger Selskabskapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (29.348) (36.248) (16.968) (6.057) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4.586) (5.499) (2.569) (34.382) Heraf til investering i materielle anlægsaktiver (135) (528) (1.004) (1.040) (3.406) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (440) (4.141) (9.523) (148) Pengestrømme i alt (43.425) (35.968) (29.060) (40.587) NØGLETAL Regnskabsrelaterede nøgletal 1) EBITDA-margin (%) 9 (40) (37) (24) 7 EBIT-margin (%) (2) (79) (49) (38) 1 Soliditetsgrad (%) Forrentning af egenkapitalen (%) 1 (79) (31) (17) 1 Aktierelaterede nøgletal 1) Resultat pr. aktie 0,2 (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 Udvandet resultat pr. aktie (DKK) 0,2 (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 Indre værdi pr. aktie (DKK) 18,1 15,2 34,7 43,8 54,3 Kurs / indre værdi 0,6 0,5 1,0 1,7 2,2 P / E-værdi 57,3 (0,4) (2,8) (8,7) 587,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (DKK) 1,2 (7,0) (8,6) (4,4) (1,6) Udbytte pr. aktie (DKK) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Børskurs 31. december 11,4 7,8 35,0 73,0 117,5 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk. á DKK 5) Antal aktier ved periodens udløb (1.000 stk. á DKK 5) Medarbejderrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 13). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Der henvises til nøgletalsdefinitioner i anvendt regnskabspraksis note 1. hoved- og nøgletal 7

8 L e d e l s e n s b e r e t n i n g Målsætningen for Netop Solutions i 2010 var at få skabt et stabilt og bæredygtigt fundament og opnå et positivt EBITDA, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten, og vækst i omsætningen. Netop Solutions levede op til og overgik på alle tre områder de erklærede målsætninger. EBITDA udgjorde for 2010 DKK 8,2 mio. og pengestrømme fra driften udgjorde DKK 5,6 mio. Omsætningen steg 8% i forhold til sidste år og udgjorde DKK 92,1 mio. EBITDA og omsætning lå over koncernens senest udmeldte forventninger og oversteg forventningerne udmeldt i årsrapporten for Ledelsen finder de opnåede resultater tilfredsstillende og kan konstatere, at Netop Solutions er gået ind i 2011 væsentligt styrket på alle områder, med en markant forbedret soliditet, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten og ingen rentebærende gæld. Den store omstillingsproces, Netop Solutions har været igennem i 2009 og 2010, er blevet gennemført som planlagt, og omkostningsbasen er reduceret med ca. 26% i forhold til Der har igennem hele 2010 fortsat været fokus på en stram omkostningskontrol, og EBITDA samt pengestrømme er blevet forbedret løbende i de enkelte kvartaler. Det har været et centralt punkt for ledelsen, at en stram omkostningsstyring ikke ville påvirke de nødvendige investeringer i salg, marketing og produktforbedringer og disse er blevet gennemført som planlagt. Netop Solutions markeder var i starten af 2010 stadig præget af usikkerhed i kølvandet på den globale økonomiske krise. I løbet af 2. kvartal 2010 mærkedes en forbedring i markedsvilkårene, især inden for Administration-segmentet, og salgsstrategien med fokus på Enterprise-markedet begyndte at udvise den forventede effekt. Øget kontakt med den eksisterende kundebase og målrettet værdibaseret marketing mod Enterprisemarkedet har resulteret i et forbedret forretningsmæssigt grundlag. Organisationen er blevet tilpasset i forhold til de områder, hvor Netop Solutions i fremtiden skal skabe sin vækst og der er blevet ansat dedikerede salgs- og marketingsressourcer til Enterprise-segmentet. Endvidere er der tilført yderligere ressourcer til udviklingscenteret i Rumænien og nye generationer af Netop produkter er som resultat heraf blevet frigivet til markedet. Der er ligeledes foretaget en række investeringer inden for blandt andet onlinesalg, support af Software-as-a-Service (SaaS) platform og procesoptimerende systemer, der fremadrettet skal medvirke til den fortsatte vækst i omsætning og resultat. Væsentligste begivenheder og tiltag i 2010 Fokus på Enterprise-markedet Netop Solutions har i 2010 sat yderligere fokus på Enterprise-markedet, der består af større virksomheder med store datacentre typisk spredt over flere geografiske lokationer. Disse har ofte særlige krav og behov til leverandører, og produkter som Netop Solutions tilbyder, især på områder som Administration og Communication er blevet målrettet denne kundegruppe. Netop Solutions har indført en mere systematisk tilgang til, hvorledes dialogen med disse kunder finder sted, og dette har udmøntet sig i en stigning af ordrer over DKK I december 2010 opnåede Netop Solutions en ordre på DKK 1,9 mio. fra en større amerikansk finansiel institution, som har implementeret Netop Remote Control som centraliseret værktøj til at yde sikker fjernbetjent ITsupport til medarbejderne, samt andet udvalgt hardware i institutionens filialer. Ordren var et resultat af Netop Solutions salgsstrategi med fokus på større organisationer, hvor Netop Solutions produkter kan medvirke til en mere effektiv brug af fjernbetjeningsværktøjer, og hvor sikkerhed, compliance og risikostyring er vigtige parametre herunder specielt Netop Solutions evne til at sikre overholdelse af de strenge sikkerhedsregulativer gældende for den finansielle sektor, såsom de amerikanske Sarbanes-Oxley regler og PCI-sikkerhedsstandarder. Den centrale løsning sikrer, at en mindre og strømlinet IT-support organisation kan yde en effektiv service til både kunder og ansatte, hvorved der opnås betydelige besparelser i forhold til alternative løsnings-modeller. Kunden var en ny kunde, som efter en testperiode og afprøvning af produktet har valgt løsningen fra Netop Solutions Direct Touch Der blev i 2010 igangsat et program med henblik på at kontakte en lang række eksisterende kunder for at sikre, at disse lever op til de licensbetingelser, som er gældende for Netop Solutions produkter. I en række tilfælde viste det sig, at man ikke efterlevede de gældende licensbetingelser. Netop Solutions har på den baggrund ført en konstruktiv dialog med en række store kunder, der efterfølgende har udmøntet sig i mersalg af licenser, og igen har fået sat Netop Remote Control på agendaen hos en lang række store kunder. Samtidig har det åbnet en dialog omkring behov og muligheder, hvor Netop Solutions og kunden sammen afdækker yderligere forretningsmuligheder. Flere kunder overvejer således om de skal opgradere til nye versioner eller udvide med løsningsmoduler som for eksempel WebConnect eller Security Server. Dette program fortsættes i Netop Solutions har i 2010 kun været i kontakt med en mindre procentdel af den eksisterende kundebase, hvorfor det forventes, at der i de næste år kan høstes yderligere fordele af dette program. Gazelle pris i Rumænien Netop Solutions rumænske udviklingscenter vandt i 2010 to priser som gazelle virksomhed. En første plads i kategorien for bedste mindre/mellemstor virksomhed indenfor IT segmentet i Bukarest regionen og en tredjeplads i kategorien for bedste virksomhed indenfor IT, lige efter store multinationale selskaber som Adobe og Bitdefender. Med udgangen af 2010 er udviklingscenteret vokset yderligere og beskæftiger således 67 medarbejdere. Der er blevet implementeret en række udviklings- og kvalitets- 8 Ledelsens beretning

9 værktøjer, som har minimeret time to market og fejlmarginerne betragteligt. Som led i denne proces er der etableret et tæt samarbejde med Det Tekniske Universitet i Bukarest, der har oprettet en såkaldt Quality Control Unit, der løbende tester Netop Solutions produkter, så fejl i softwaren holdes på et minimum. Netop Solution støtter envidere de studerende med legater og andre midler med henblik på at tilvejebringe bedre studieforhold, og sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag. Det er ledelsens opfattelse at Netop Solutions på udviklingsområdet nu står væsentligt stærkere end de nærmeste konkurrenter, og udflytningen har bidraget betragtligt til de opnåede resultater. Udviklingscenterets høje kompetence og procesniveau har skabt interesse hos andre softwareudviklere, og slutningen af 2010 indgik Netop Solutions en mindre aftale med en dansk software producent, med henblik på at facilitere softwareudvikling. Tilpasningen af produktporteføljen Som led i tilpasningen af selskabets produktportefølje solgte Netop Solutions rettighederne til produktet Netop Remote Control Mobile and Embedded, et nicheprodukt i Netop Solutions Remote Control portefølje, til selskabet WiseMo A/S. Produktet lå i periferien af Netop Solutions Administration portefølje, og var kun allokeret begrænsede resourcer. Netop Solutions fortsætter med at forhandle produktet som ikke eksklusiv forhandler i hele verden og beholder den eksisterende kundeportefølje, der primært udgør en række OEM forhandlere (Original Equipment Manufacturer). Salgsprisen var DKK 5,0 mio., hvoraf DKK 2,0 mio. blev betalt kontant i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Den resterende del af salgssummen erlægges over en 5-årig periode via rabatter til Netop Solutions i forbindelse med en indgået forhandleraftale. Aftalen blev indgået med virkning fra den 1. februar Optagelse af konvertibelt lån I forbindelse med generalforsamlingen for 2010 blev bestyrelsen bemyndiget til at optage et konvertibelt lån på EUR 2,5 mio., idet bestyrelsen ønskede at styrke kapitalberedskabet i Netop Solutions. Lånet blev optaget den 27. april, og långiver var Consolidated Holdings A/S, der er den største aktionær i Netop Solutions. Bestyrelsesformand for Netop Solutions, Ib Kunøe, har bestemmende indflydelse over Consolidated Holdings A/S, og er ligeledes bestyrelsesformand herfor. Lånet blev optaget i henhold til den på generalforsamlingen afgivne bemyndigelse. Lånet er over to omgange blevet konverteret til aktier. Den 17. maj 2010 blev der konverteret EUR , og den resterende del på EUR blev konverteret den 14. december Netop Solutions har således gennemført en kapitalforhøjelse på DKK , svarende til stk. nye aktier, som svarer til det konverterede beløb. Efter konverteringen udestår der ikke yderligere af det konvertible lån, der dermed er fuldt indfriet, og Netop Solutions har herefter ikke længere rentebærende gæld. Forretningsmæssig udvikling Omsætning inden for forretningsområderne Omsætningen af produkterne inden for Administration segmentet, hvor Netop Solutions primært har markedsført og solgt produkterne Netop Remote Control, Netop OnDemand og Netop ProtectOn Pro, udgjorde i 2010 DKK 53,0 mio. mod DKK 42,8 mio. året før, svarende til en stigning på 23,7%, Omsætningen er således på niveau med omsætningen inden den økonomiske krise indtraf. Administration segmentet er det segment med størst vækst, og udgør nu 57% af den samlede omsætning mod 50% året før. Den ændrede strategi med fokus på Enterprise kunder, hvor en række større ordrer er blevet vundet, har sammen med de forbedrede markedsforhold medvirket til væksten i segmentet. På det vigtige amerikanske marked er omsætningen på Administration segmentet steget med 25%, mens væksten i EMEA/APAC har været begrænset. Netop Solutions vurderer, at der stadig er et uudnyttet potentiale i Enterprise markedet, hvor Netop Solutions produkter er positioneret meget stærkt, og der vil i 2011 blive tilført yderligere ressourcer indenfor udvikling, salg og marketing, så man også fremadrettet vil se en vækst i omsætningen. Omsætningen inden for Education segmentet, hvor Netop Solution i 2010 har markedsført og solgt produkterne Netop School, Netop Vision og Netop MyVision, udgjorde i 2010 DKK 36,6 mio. mod DKK 36,2 mio. året før, svarende til en stigning på ca. 0,1%. Education segmentet udgjorde i % af Netop Solutions samlede omsætning i 2010 mod 42% i Education markedet har igennem hele 2010 været mærket af svækkede markedsforhold, særligt i USA, hvor den økonomiske situation i næsten alle skoledistrikter er under pres. Netop Solutions har dog fastholdt sin position som den største aktør indenfor Classroom Management løsninger. Væksten var ca. 0,1%, hvor primært salget af opgraderings- og vedligeholdelsesaftaler bidrog til at fastholde omsætningsniveauet, imens salget af nye licenser endnu ikke er tilbage på samme niveau som før den økonomiske krise. Netop Solutions forventer, at der i løbet af 2011 vil ske en bedring af markedsforholdene, og sammenholdt med lanceringer af nye og forbedrede versioner af alle produkter, vil der fremover være et gennemgående vækstpotentiale som Netop Solution skal udnytte. MyVision er Netop Solutions Software-as-a-Service (SaaS) løsning indenfor Classroom Management. I det første år efter frigivelse har knapt skolelærere på verdensplan registreret anvendelse af produktet. Omsætningen inden for Communication segmentet, hvor Netop Live Guideproduktet er det eneste produkt, udgjorde i 2010 DKK 2,6 mio. mod DKK 1,4 mio. i 2009, efter at omsætningen på det ophørte produkt, Netop Live Communicator, er reklassificeret til ophørende aktiviteter. Segmentet, har i 2010 haft en procentvis stor vækst i omsætningen, der steg med 86%, som dog stadig kun udgør ca. 2% af den samlede omsætning. Denne fremgang levede ikke fuldt op til ledelsens forventninger, og det må konstateres, at der ikke har været tilstrækkelig ressourcer til rådighed til at øge omsætningen yderligere. Antallet af kunder er steget kraftigt og nye kundergrupper Ledelsens beretning 9

10 har opdaget den store nytteværdi, der kan opnås ved brug af produktet og i 2010 leverede Netop Solutions mere end en million chat-sessioner for vores kunder. Produktet sælges som Software-as-a-Service (SaaS) hvorfor omsætningen baseres på abonnementer med løbende aftaler. Netop har haft en vækst på over 200% i antallet af nye aftaler og kunderne har forlænget 99% af de eksisterende aftaler. Netop Solutions har primært adresseret det danske marked, og i 2011 vil man udbrede salget til også at dække USA, England og Sverige, hvorfor der forventes en betydelig vækst inden for dette område. Ledelsen har identificeret Communication som et område, hvor Netop Solutions inden for 3-5 år skal hente en væsentlig større del af omsætningen. Omsætningen fordelt på forretningsområder: Andel Andel Mio. DKK 2010 % 2009 % Administration 52, ,8 50 Education 36, ,2 42 Communication 2,6 3 1,4 2 Øvrige - - 4,9 6 I alt 92, ,3 100 Omsætningsudviklingen på de enkelte markeder I USA regionen, der dækker Nord- og Sydamerika steg omsætningen med 23% til 43,2 mio. kr., hvilket primært skyldes en væsentlig øget omsætning indenfor Administration segmentet. Yderligere er USD styrket overfor DKK med 5% i 2010 i forhold til 2009, hvilket har påvirket omsætningen postivt med ca. DKK 2,5 mio. Danmark, Tyskland og Storbritannien, som er de næststørste markeder, har oplevet et fald i omsætningen. Dette skyldes primært fortsatte svære markedsbetingelser samt at 2009 var præget af flere større ordre, for så vidt angår det danske marked. resultatet for 2010 tilfredsstillende. I resultatet for 2010 indgår en ekstraordinær engangsfortjeneste på DKK 4,7 mio. for salget af rettighederne til Netop Remote Control Mobile and Embedded, der blev solgt primo februar 2010, og var således indregnet i de oprindelige forventninger. Netop Solutions har i 4. kvartal 2010 hensat ca. DKK 0,6 mio. til tab på øvrige tilgodehavender. EBITDA udgjorde i 4. kvartal 2010 DKK 2,5 mio., mod DKK 0,6 mio. i 4. kvartal Resultatet af primær drift, EBIT, udgjorde i 2010 minus DKK 1,9 mio. mod minus DKK 67,4 mio. i 2009, og årets resultat blev DKK 0,9 mio. mod minus DKK 82,5 mio. i Dette svarer til DKK 0,2 pr. aktie (Earnings per share - EPS) i 2010 i forhold til minus DKK 20,2 pr. aktie i EBIT udgjorde i 4. kvartal 2010 DKK 1,3 mio., mod minus DKK 22,8 mio. i 4. kvartal Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgjorde i 2010 en indtægt på DKK 4,9 mio. mod en udgift på DKK 5,8 mio. i Indtægten kan primært henføres til aktivering af den del af koncernens udskudte skatteaktiver, som ledelsen forventer at kunne udnytte inden for de kommende tre år. Omkostninger De samlede driftsomkostninger til produktion (direkte omkostninger), eksterne omkostninger, personaleomkostninger og andre driftsomkostninger udgjorde i 2010 DKK 88,7 mio. mod DKK 120 mio. i 2009, svarende til et fald på ca. 26%. De besparelsesinitiativer, der blev effektueret i slutningen af 2009 har først haft fuld effekt efter 2. kvartal Faldet skyldes generel omkostningstilpasning på alle områder, herunder den fulde effekt af flytningen af udviklingsressourcerne fra Danmark og Schweiz til Rumænien samt reducering af antallet af medarbejdere generelt i koncernen. Omsætningen fordelt på geografiske markeder: Andel Andel Geografiske områder 2010 % 2009 % USA 43, ,9 41 Danmark 10, ,2 17 Tyskland 7,0 8 8,8 10 Storbritannien 5,1 6 5,2 6 Andre lande 26, ,2 26 I alt 92, ,3 100 Driftsresultat Resultatet af primær drift før afskrivninger og amortiseringer, EBITDA, udgjorde i 2010 DKK 8,2 mio., hvilket er væsentligt bedre end det oprindelige EBITDA-mål som var DKK 0-5 mio., og over den senere opjustering til DKK 7-8 mio. Set i forhold til EBITDA for 2009, som var minus DKK 34,5 mio., er Finansielle poster Finansielle poster (netto) udgjorde i 2010 minus DKK 2,1 mio. mod minus DKK 0,5 mio. i Ud over realiserede og urealiserede kursreguleringer indeholder finansielle poster også renter af konvertibelt gældsbrev på DKK 0,4 mio. Aktiver Langfristede aktiver udgjorde ultimo 2010 DKK 76,4 mio. mod DKK 75,9 mio. ultimo Udover normal til- og afgang af materielle anlægsaktiver er der i 2010 aktiveret udviklingsomkostninger vedrørende videreudvikling af koncernens hovedprodukter for i alt DKK 4,4 mio. Andre tilgodehavender under langfristede aktiver er steget, eftersom en del af provenuet fra salget af Netop Remote Control Mobile and Embedded-aktiviteterne afdrages over en periode på maksimalt 5 år. 10 Ledelsens beretning

11 Kortfristede aktiver udgjorde ultimo 2010 DKK 34,3 mio. mod DKK 22,2 mio. ultimo Debitorer udgjorde ultimo 2010 DKK 17,1 mio. mod DKK 14,6 mio. ultimo Udover normal stigning i aktiviteten er stigningen i debitorer også påvirket af en større kundeordre ultimo december Likvide beholdninger udgjorde ultimo 2010 DKK 14,0 mio. mod DKK 4,8 mio. i Stigningen skyldes dels udstedelse af et konvertibelt gældsbrev samt positive pengestrømme fra driften. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2010 DKK 84,8 mio. mod DKK 63,9 mio. ved udgangen af Udover årets totalindkomst på DKK 2 mio. er egenkapitalen påvirket af en kapitaltilførsel på DKK 18,6 mio. Soliditetsgraden udgjorde 77% ved udgangen af 2010 mod 65% ved udgangen af Gældsforpligtelser De samlede gældsforpligtelser er reduceret med DKK 8,3 mio. i forhold til udgangen af 2009, og udgør nu DKK 25,9 mio. mod DKK 34,2 mio. ved udgangen af Det skyldes indfrielse af den garantiforpligtigelse på DKK 10 mio., som Netop Solutions har stillet i forbindelse med opkøbet af GenevaLogic i 2008, og som forfaldt til betaling i september Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgjorde DKK 5,6 mio. mod minus DKK 29,3 mio. i 2009, hvilket kan tilskrives kombinationen af øget omsætning og et markant lavere omkostningsniveau end i Pengestrømmene fra investeringsaktivitet udgjorde i 2010 minus DKK 4,6 mio. mod et minus på DKK 5,5 mio. i Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2010 udgjorde DKK 14,0 mio. og udgøres alene af kontante beholdninger, som det var tilfældet ultimo 2009, hvor beredskabet udgjorde DKK 4,8 mio. Forventninger til 2011 Netop Solutions er efter en omfattende omstillingsproces i 2009 og 2010 nu parat til at udnytte det vækstpotentiale, som eksisterer inden for dets markeder. Inden for Administration segmentet vil Netop Solutions fortsætte sit fokus på Enterprise området, hvor der med nytilførte salgsressourcer, primært i USA, og med lancering af en ny version af selskabets hovedprodukt, Netop Remote Control version 10, forventes erobring af yderligere markedsandele, samt en tocifret vækst i omsætningen i forhold til Målsætningen for 2011 vedrørende Education segmentet, er at blive endnu bedre til at videreformidle de væsentlige forbedringer af klasseundervisning, som skoler oplever på baggrund af vores Classroom Managementløsninger. Der forventes en mindre omsætningsmæssig vækst inden for Education segmentet. Communication markedet, som er inde i en kraftig udvikling, tilføres i 2011 yderligere salgsressourcer. Der forventes en betydelig vækst i omsætningen i 2011, hvor Netop Live Guide nu også sælges gennem Netop Solutions web shop. På baggrund af de tiltag som Netop Solutions har igangsat, såvel som en generel forbedring af markedsforholdene, forventer Netop Solutions en omsætning på DKK mio., svarende til en forventet fremgang på 6-11%. Med udgangspunkt i en streng omkostningskontrol kombineret med nødvendige investeringer i den fremtidige vækst, forventes et EBITDA på DKK 7-12 mio. Forventningen til omsætningen i 2011 er baseret på en USD/ DKK-kurs på DKK 5,60. Ved anvendelse af en USD/DKK-kurs på 5,7 vil omsætningen være forøget med ca. DKK 1,0 mio. og EBITDA vil være forøget med ca. DKK 0,5 mio. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især vedrørende fremtidig omsætning og resultat, afspejler ledelsens nuværende forventninger og er således forbundet med risici. En række faktorer, hvoraf en del vil være uden for Netop Solutions kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra selskabets forventninger. Disse faktorer omfatter blandt andet udviklingen i de økonomiske konjunkturer, de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Netop Solutions markeder, udviklingen i efterspørgslen efter Netop Solutions produkter, konkurrenceforhold samt integration af tilkøbte virksomheder. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 22. Ledelsens beretning 11

12 A d m i n i s t r at i o n With many features for communication and collaboration Netop Remote Control is the ideal tool for Support and Helpdesk environments. PC MagazinE (Germany) Hoved- og nøgletal Omsætningen af produkterne inden for Administration segmentet, hvor Netop Solutions primært har markedsført og solgt produkterne Netop Remote Control, Netop OnDemand og Netop ProtectOn Pro, udgjorde i 2010 DKK 53,0 mio. mod DKK 42,8 mio. året før, svarende til en stigning på 23,7%. Aktiviteter I 2010 har Netop Solutions primært markedsført og solgt tre administrationsprodukter: Netop Remote Control, Netop OnDemand og Netop ProtectOn Pro. Netop Solutions Remote Control er en avanceret fjernbetjeningsløsning, som skaber stor værdi for vores kunder. Mange af disse kunder drager fordel af Netop Solutions remote control moduler, som blandt andet omfatter Netop Security Server, Netop Name Server og Netop Gateway, der sikrer en hurtig og sikker forbindelse. Disse inkluderer endvidere avancerede supportværktøjer til at tilgå alle typer enheder i virksomhedens computersystemer. Den fleksibilitet, som Netop Solutions tilbyder i form af support på en række forskellige platforme samt kommunikationsprotokoller, gør løsningerne yderligere attraktive og unikke. Netop Solutions har i 2010 sat yderligere fokus på Enterprise-markedet, der består af større virksomheder med store datacentre typisk spredt over flere geografiske lokationer. Disse har ofte særlige krav og behov til de leverandører og produkter, som Netop Solutions tilbyder, især på områder som Administration og Communication. Netop Solutions har indført en mere systematisk tilgang til, hvorledes dialogen med disse kunder finder sted, og dette har udmøntet sig i en stor stigning af ordrer over DKK Netop Solutions løsninger medvirker til en mere optimal administration af en virksomheds PC- og infrastruktur, idet en kunde kan fjernbetjene andre enheder hurtigere og mere sikkert samtidig med, at en række funktioner i produkterne blandt andet sørger for overholdelse af f.eks. branchebestemte eller offentlige regulativer. Enterprise segmentet er et attraktivt segment og kommunikation med disse kunder baseres primært på værdiskabelse hos kunden i form af omkostningsbesparelser, forbedret service, en forøgelse af virksomhedens IT-sikkerhed samt muligheden for at sikre compliance ved at understøtte forskellige sikkerhedsstandarder, som for eksempel PCI, FIPS, HIPAA og ISO. Netop OnDemand tilfører virksomheder yderligere værdi ved at muliggøre remote support af computere uden installation af software. Dette omfatter blandt andet kunder eller medarbejdere, som ikke er tilknyttet virksomhedens netværk, og derfor har behov for at installere en midlertidig Host med henblik på, at Support- eller IT-afdelingen kan overtage computeren også selvom denne er placeret uden for virksomhedens netværk. Netop ProtectOn Pro, som blev lanceret i 2009, gør det muligt at beskytte data og sikre netværksenheder. Ved hjælp af dette værktøj kan man blandt andet blokere for brug af CD, USB nøgler eller Wifi-udstyr samt begrænse 12 Ledelsens beretning

13 NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro brug af bestemte internetsider. Desuden kan man helt eller delvist blokere adgang til foldere eller harddiskindhold for bestemte brugere. Det er Netop Solutions opfattelse, at der i 2010 er skabt afstand til de nærmeste konkurrenter især inden for Enterprise markedet, hvilket blandt andet skyldes, at Netop Solutions tilbyder Netop Remote Control som en kombineret remote support software løsning indeholdende forskellige moduler. Den kombinerede løsning indeholder i dag: Netop Remote Control OnDemand, der blandt andet benyttes i fjernbetjeningen af computere, der ikke på forhånd kendes af den, som skal foretage fjernbetjeningen Netop WebConnect, der giver mulighed for at forbinde enheder uden for firewalls Netop Security Server, der giver mulighed for at definere forskellige sikkerhedsniveauer og roller Netop Remote Control Mobile and Embedded, hvormed mobile enheder som smart phones kan fjernbetjenes. Produktudvikling Netop Solutions har fokuseret udviklingsressourcerne inden for Administration på at tilpasse produktets kildekode, så det hurtigt og billigere end hidtil kan skræddersyes til specielle behov som f.eks. overholdelse af bestemte sikkerhedsstandarder eller tilsvarende behov, som er unikke for Enterprise kunder har derfor båret præg af hyppige softwarelanceringer med hovedfokus på tilpasninger formet af specifikke kunders ønsker. I andet halvår af 2010 gik et dedikeret udviklingsteam i gang med at programmere næste generation af Netop Remote Control produkter, som i hovedtræk består af større forbedringer af eksisterende kodebaser, udvikling af nye kodebaser, samt brug af nye udviklingsplatforme. Netop Remote Control version 10, som forventes lanceret i 1. kvartal af 2011, er første skridt i retning af en ny og markedsledende generation af Netop Remote Control produkter. Denne nye generation vil være kendetegnet ved en langt højere fleksibilitet, stabilitet, muligheder for hurtige kundespecifikke tilpasninger og færre omkostninger til vedligeholdelse af produktporteføljen fremadrettet. Udviklingsprojektet forventes afsluttet primo En kombineret løsning giver således kunden mulighed for at konsolidere sine IT-værktøjer i én løsning, der tilgodeser mange af de krav en virksomhed, og specielt større organisationer, har til et Remote Control-produkt, og tilbyder samtidig dette til en konkurrencedygtig pris. IT Infrastructure Millions of problems solved remotely, Millions saved in time and money. Mobility Take any device, Take it anywhere, Take full control. Control & Compliance Take stock of your it assets, Reduce cost, Improve productivity, Stay license compliant. Ledelsens beretning 13

14 NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro Med version 10 vil Netop Solutions fastholde sin konkurrenceevne i Enterprise segmentet ved at kunne frigive opdaterede versioner hyppigere, tilpasse produktet efter kundebehov og lancere en web baseret løsning som Software-as-a-Service (SaaS) baseret på cloud computing. Betroet leverandør med 25 års erfaring 30% besparelse på omkostningerne Hvorfor Netop Remote Control? 100% compliance & konsolidering IT-sikkerhedsniveauet Væsentlig forbedring af Markeder og konkurrencesituation Den globale økonomiske krise tvang mange virksomheder til at reducere deres medarbejderstab og fokusere på at øge produktiviteten, hvilket har øget fokus på omkostningsbesparende IT-løsninger. Virtualisering, cloud computing og Software-as-a-Service står højt på listen over ønskeinvesteringer hos mange virksomheder, idet disse medfører en mindre pengebinding, mindre vedligeholdelse og en øget automatisering af virksomhedens IT-infrastruktur. Salget af mobile enheder (Smarts phones, ipads m.m.) stiger stødt år efter år. Kombinationen af mobile enheder samt muligheden for at opbevare data i Skyen, lagret på en ekstern server gennem internettet, vil give virksomheder mulighed for at tilbyde medarbejderne øget frihed og fleksibilitet i forhold til arbejdssted og dermed medvirke til at fastholde medarbejdere, samt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft uden geografiske begrænsninger. Dette har medført at markedet for traditionelle løsninger forventes mindsket i de kommende år samtidig med, at antallet af konkurrenter forbliver det samme. Netop Solutions estimerer sin markedsandel på dette marked til omkring 5% i 2010, hvor selskabet har formået at vinde markedsandele fra sine konkurrenter. Markedet for traditionelle remote supportløsninger blev i 2010 estimeret til ca. DKK 1,0 mia. Mange store virksomheder vil investere i remote supportløsninger for bedre at kunne servicere medarbejderen, som arbejder på forskellige lokationer eller hjemmefra, og den eksterne konsulent som medbringer sin egen PC, der kun skal have begrænset adgang til virksomhedens ITressourcer. Ligeledes kan remote supportløsninger benyttes i forbindelse med kunder, som henvender sig med et problem, der nemt kan løses ved midlertidig fjernbetjening af dennes computer. Et antal af disse løsninger vil være traditionelle remote supportløsninger, men en større procentdel vil være internet baserede og klientløse løsninger, idet disse tilbyder øget brugervenlighed og fleksibilitet. Kommende udfordringer Netop Solutions har gennem 2010 opbygget og uddannet en salgsorganisation, der har sit primære fokus på, hvilken kvalitativ og ikke mindst kvantitativ værdi kunderne får ved at investere i Netop Remote Control. Fremadrettet vil vores salgsorganisation fortsat fokusere på yderligere penetration i Enterprise segmentet, for at skabe fortsat vækst inden for dette segment. Et andet vigtigt område fremadrettet er den tekniske support, der tager sig af servicering af kunderne i forhold til eventuelle problemstillinger ved brugen af softwaren. Et vigtigt parameter i forhold til Enterprise kunder er at sikre en optimal kundetilfredshed ved at være behjælpelig og servicere disse kunder og forstå de særlige omstændigheder, som gør sig gældende i store organisationer. Der pågår en kontinuerlig oplæring af vores supportfunktion således, at Netop Solutions opnår et øget mersalg af licenser og en større grad af gentegning af support- og softwareopgraderingsaftaler. Netop Solutions vil fortsat levere et best in class Remote Control produkt, som lever op til de krav, som de større virksomhedskunder stiller til den bedste remote supportløsning på markedet. Netop Solutions vil derfor kontinuerligt forny produkterne ved f.eks. at levere bedre brugervenlighed, øget fleksibilitet inden for nye betalingsmuligheder, webbaseret funktionalitet og hostede løsninger. Netop Solutions sælger stadig en del produkter til Small & Medium sized Business markedet (SMB), som er små og mellemstore virksomheder. SMBmarkedet er præget af mange konkurrenter som tilbyder meget billige eller gratis produkter, hvor kunderne ikke altid har behov for de ekstra funktioner, som Netop Solutions tilbyder. Fremadrettet vil SMB markedet fortsat fortrinsvis blive dækket gennem vores partnerkanaler, og vores partnere vil kunne trække på Netop Solutions presales- og channel salesressourcer, som står til rådighed med ekspertise og deltagelse i kundemøder, når større aftaler skal indgås. På Enterpriseniveau fortsætter den nuværende strategi, som indebærer, at vi vil identificere og servicere de største kunder inden for udvalgte geografiske områder og segmenter via selskabets egen salgsorganisation dog under hensyntagen til vores værdifulde partnere og distributører, og med tanke på at sikre en koordineret servicering af alle kunder. 14 Ledelsens beretning

15 E d u c at i o n From a teacher s point of view, this software is very easy to use. It is so intuitive that everyone catches on quickly. Netop School thinks like a teacher. Steve West, Asheville Middle School Hoved- og nøgletal Omsætningen inden for Education segmentet, hvor Netop Solution i 2010 har markedsført og solgt produkterne Netop School, Netop Vision og Netop MyVision, udgjorde i 2010 DKK 36,6 mio. mod DKK 36,2 mio. året før, svarende til en stigning på ca. 0,1%. Education-segmentet udgjorde i % af Netop Solutions samlede omsætning i 2010 mod 42% i Aktiviteter Netop Solutions tilbyder i dag tre løsninger til K12-klasseundervisning (folkeskoler), specialskoler samt gymnasier og universiteter: Netop School, Netop Vision og Netop MyVision. De primære markeder er USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig samt en række mindre Europæiske og Asiatiske lande, hvor USA er det største enkelt marked for Netop Solutions skoleprodukter. Netop Solutions classroom management løsninger komplementerer hinanden, da de henvender sig til tre forskellige segmenter: Det begrænsede behov (Netop MyVision), standardklasselokalet samt de avancerede brugere af classroom management løsninger. De tre løsninger positioneres i forhold til pris og funktionalitet; fra den omkostningseffektive netbaserede løsning med begrænset funktionalitet (Netop MyVision), til de dyrere og mere avancerede løsninger (Netop Vision og Netop School). Skoler, som allerede har investeret i classroom manage- ment løsninger fra Netop Solutions, oplever væsentlige forbedringer af deres klasseundervisning, og vores mål for 2011 er at blive endnu bedre til at formidle disse budskaber til potentielle kunder. Skolemarkederne i de enkelte lande adskiller sig fra den private sektor ved at være finansieret via skatteindtægter og med politisk besluttede budgetter. Det er ofte tilfældet, at langt de fleste investeringer går til underviserlønninger, bøger eller computerhardware. I USA har den økonomiske afmatning haft en negativ indflydelse på skolernes indkøb, idet budgetterne er meget tæt forbundet med de løbende skatteindtægter i de enkelte byer og kommuner. Dette har bevirket, at Netop Solutions salg af nye licenser kun er steget svagt i 2010, og den tendens forventes også at fortsætte ind i første halvår På trods af den økonomiske situation har Netop Solutions i 2010 alligevel formået at skabe en fornuftig omsætning inden for Education området, hvilket primært skyldes igangsættelse af en række initiativer rettet mod de eksisterende kunder, især i USA, til at gentegne support- og softwareopgraderingsaftaler. I USA sælges ca. 35% af vores løsninger via forhandlere og resten sælges direkte til skolerne. Skolesegmentet er et marked, som kræver direkte markedsføring rettet mod underviserne på de enkelte skoler, og 2010 var ingen undtagelse. I de to andre hovedmarkeder, EMEA/APAC, foregår 80-90% af salget og markedsføringen gennem forhandlere. Ledelsens beretning 15

16 NETOP Education Netop MyVision Netop School Netop Pointer Netop Learning Center Produktudvikling Netop Vision, som sammen med Netop School er Netop Solutions primære produkter, blev i 2. kvartal 2010 lanceret med understøttelse for 64 bit computere. I 2010 har vi fokuseret på en forbedret version af Netop Visionproduktet og Vision7 blev præsenteret på en af verdens største messer, det store årlige BETT show i London. Produktet inkluderer en ny brugerflade samt forskellige forbedringer i den underliggende kodebase, som sikrer øget brugersikkerhed og stabilitet. Netop School blev lanceret i december 2010 i en ny version, som understøtter den populære Netop TeachPad (USB enhed), og gør det muligt for underviseren at stå ved tavlen og samtidigt tilgå grundlæggende classroom management funktioner, såsom at blokere internettet, demonstrere en skærm til studerende samt at blokere tastatur og mus på de studerendes computere ved at benytte Netop TeachPad frem for tastaturet. Netop MyVision, som sælges til undervisere via online abonnementer, blev lanceret i slutningen af 2009 som det første onlinebaserede produkt. Formålet var at teste markedet og opnå nyttige erfaringer. Forventningen til Netop MyVision er, at produktet vil udvikle sig så det kan leve op til de fremtidige krav, som stilles til det digitale klasseværelse som f.eks. differentieret og interaktiv læring, læring baseret på samspil mellem studerende og underviser, samt læring de studerende i mellem. Markeder og konkurrencesituation De nyeste tendenser indenfor undervisning er, at engagere de studerende så de i højere grad bliver ansvarlige for deres egen læring. Underviseren skal fremme de studerendes kreativitet samt støtte dem i deres personlige udvikling. Hjælpemidler som virtuel undervisning, sociale netværksmedier, e-learning, skoleportaler samt online fora vil derfor præge fremtidens Classroom Management Solutions With more than 20 years of international, educational software expertise. Deliver Training and Education Anywhere Virtual learning environments, It administration for educational Institutions. Corporate Training Best in class e-learning system, train your employees effectively with Netop education solutions. 16 Ledelsens beretning

17 NETOP Education Netop MyVision Netop School Netop Pointer Netop Learning Center i klassen 30% forbedret effektivitet 50% mere elevengagement Hvorfor Netop Classroom Management? 100% fokus på undervisning et karakterpoint Stigning af gennemsnitskarakteren med op til undervisning. Interaktive tavler er i dag installeret på de fleste skoler, men også Netbooks (1:1 computing) og mobile enheder til optagelser og lagring af data, som f.eks. mobiltelefoner og e-bøger, vil finde vej til klasseværelset. Pga. skolernes begrænsede midler vil IT leveret som service via Cloud Computing blive en god økonomisk investering for skoler, som ønsker at reducere deres interne IT omkostninger. Med en estimeret global markedsandel på ca. 20% er Netop Solutions fortsat markedsledende. Markedsandelene er beregnet ud fra en vurdering af, at der er solgt classroom management løsninger for ca. DKK 150 mio. på verdensplan. Det totale marked kan være vanskeligt præcist at sætte tal på, men Netop Solutions vurderer, at markedet er mindst dobbelt så stort. Blandt Netop Solutions fokusmarkeder, USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz og Frankrig, bruger regeringerne mellem 10 og 15% af deres nationale budgetter på skoler og undervisning, og selvom Netop Solutions er markedsledende, så findes der fortsat tusindvis af skoler i disse lande, som i dag ikke bruger classroom management løsninger. USA betragtes som et af de mest modne lande, hvad angår brug af IT som læringsværktøj i skolerne, og her vurderes raten af studerende per computer i folkeskolen til at være 3 per computer. I de europæiske lande er raten også blevet væsentlig forbedret de seneste år og er nu nede på omkring 3-5 studerende per computer. Jo færre studerende per computer jo mere relevant bliver klasseundervisning ved brug af computer, og jo større bliver behovet for classroom management løsninger. Hvor det indtil nu har været skolens ansvar at anskaffe computere til eleverne, så vil vi i fremtiden se en stigende tendens til, at de studerende selv medbringer egne computere. Denne tendens ses allerede i både USA og de nordiske lande. Kommende udfordringer Udover udfordringen med den økonomiske krise, som har ramt med forsinkelse i skolesegmentet, skal Netop Solutions position som markedsleder udbygges ved at øge omsætningen samt markedsandelen inden for Education segmentet. Netop vil opnå dette gennem at skabe mindre afstand til den primære målgruppe, som er underviserne, og vi vil fortsætte vores iværksatte marketingtiltag, hvor værdien ved udnyttelse af produkterne frem for en specifik funktionalitet illustreres tydeligere. Herudover har Netop Solutions en stor eksisterende kundebase, hvilket skaber gode muligheder for mersalg f.eks. i form af opgraderingsmuligheder og forbedret eller ny funktionalitet. Mange nye teknologier f.eks. mobile learning, virtuel undervisning, skoleportaler, læringsspil osv. vil blive aktuelle i skolernes klasseværelser over de næste 2-3 år. Netop Solutions vil tilpasse sine produkter til disse tendenser; samt designe og udvikle classroom management løsninger, som fortsat kan være en aktiv del af undervisningen i det højteknologiske klasseværelse. Ledelsens beretning 17

18 C o m m u n i c at i o n Netop Live Guide has increased our service efficiency by min. 100%, as we can manage an average of 5-6 chats in the time that it takes to conduct one telephone conversation. Stephan Rosenkilde, E-Commerce, SAS Hoved- og nøgletal Netop Solutions nye produktområde, Communication, hvor Netop Solutions sælger produktet Netop Live Guide, har i 2010 haft en procentvis stor vækst i omsætning, der steg med 85%, hvilket dog stadig kun udgør ca. 2% af den samlede omsætning. Omsætningen udgjorde i 2010 DKK 2,6 mio. mod DKK 1,4 mio. i Aktiviteter Netop Solutions har i 2010 fokuseret salgs- og markedsføringsressourcer på Netop Live Guide, vores web-baserede kontaktcenter løsning, der sikrer en hurtigere og mere effektiv servicering af internet kunder ved anvendelse af produktets tekst, audio og video chat. Netop Solutions har i 2010 primært solgt og markedsført Netop Live Guide i Danmark, idet der ikke har været tilstrækkelige ressourcer til at satse på de større markeder i USA og England. Netop Solutions har valgt at fokusere på tekst-chat delen af Netop Live Guide, og det lykkedes på denne måde at få en del nye store kunder inden for forskellige brancher som rejsebureauer, forsikringsselskaber, banker og e-handel, og selskabet har aktivt brugt disse succeshistorier til at tiltrække flere kunder inden for de samme brancher. Det er relativt enkelt at lave en positiv ROI-beregning (Return on Investment) på Netop Live Guide, som tydeligt kan vise den pågældende virksomhed, hvor meget der kan spares ved at indføre chat som ny kontaktkanal til deres kunder enten i kundeservice eller salg. Live chat koster typisk 1/3- del af et telefonopkald, og dertil kommer, at en chatkonsulent typisk kan håndtere dobbelt så mange kunder per time i forhold til en kollega, som benytter telefonen. Når selskabets salgscyklus alligevel er lang på Netop Live Guide, så skyldes det, at mange virksomheder skal tilpasse deres nuværende forretningsprocesser og kommunikationsstrategi, inden de kan implementere chat som værktøj. I juni blev Netop Live Guide gjort tilgængeligt for online køb på com, således at kunderne kan tegne abonnement på produktet uden en traditionel salgproces. Yderligere tiltag og forbedringer er planlagt for 1. halvår 2011, som skal sikre ydereligere automatisering og skalering af produktsalget. Netop Live Guide, som er 100% web-baseret og tilbydes som hostet cloud applikation, har i løbet af året gennemgået forbedringer, som har gjort applikationen mere skalérbar og mindre sårbar for afbrydelser på inter- 18 Ledelsens beretning

19 NETOP Communication Netop Live Guide nettet. Netop Solutions har også brugt kræfter på at få redesignet hele administrationsmodulet med højt fokus på brugervenlighed. Administrationsmodulet er det første modul, som potentielle nye kunder stifter bekendtskab med, når de første gang downloader en Netop Live Guide trial version, og førstehåndsindtrykket af dette modul er derfor afgørende for kundens købsbeslutning. Det re-designede administrationsmodul vil være tilgængeligt i begyndelse af Netop Solutions anvender naturligvis selv Netop Live Guide til at supportere nuværende kunder og potentielle kunder på internettet, og selskabet har hermed effektiviseret vores salgsproces og teknisk support service. Anvendelsen har også resulteret i konkrete forespørgsler omkring Netop Live Guide fra kunder som selv kan se fordelen i at blive serviceret via online chat. Markeder og konkurrencesituation E-handelen er steget eksplosivt de seneste år, og på vores primære markeder er det de færreste mennesker, som ikke har købt eller solgt varer via internettet. E-handel forventes at stige med 10% årligt indtil I USA forventes e-handlen stige fra USD 155 mia. (DKK 868 mia.) i 2009 til USD 249 Customer Service Problems? Click for personal support when you need it. Remote Support Remotely assist customers on their computers for instant service when they need it. Demonstrate product features or help any customer, regardless of location. Sales Assistance Questions? Click for personal assistance when you are ready. Ledelsens beretning 19

20 NETOP Communication Netop Live Guide 35% stigning i salg 35% forbedring af serviceniveau Hvorfor Netop Live Guide? af serviceniveau 30% forbedring 50% mere kundetilfredshed mia. (DKK mia.) i Også i Vesteuropa vil stigningen være markant. Kundeserviceundersøgelser viser, at størstedelen af kunderne vil blive serviceret over internettet i fremtiden, og at internettet vil udgøre den fortrukne kontaktkanal mellem kunden og virksomheden. Det virtuelle eller online kundekontaktcenter har mange fordele, som både gavner kunderne, som henvender sig for at få hjælp, og servicemedarbejderne. Virksomhederne er ikke længere afhængige af, at deres medarbejdere møder op på virksomhedens fysiske adresse for at udføre deres arbejde, fordi de kan tilgå IT-systemerne andre steder fra. Flere undersøgelser peger på, at den virtuelle medarbejder er mere effektiv end medarbejderen, som gør brug af traditionelle hjælpemidler som for eksempel telefonen eller . Markedet er dog stadig nyt, og et element af læring og forståelse iblandt kunderne i forhold til nytteværdi og brug af produktet er fortsat nødvendig. Der findes ingen officielle tal, som indikerer, hvor stort markedet er for online kommunikation såsom tekst-, audio- og videochat. Alle tendenser peger imidlertid på fortsat massiv vækst inden for e-handel og kundeservice. Chatmarkedet domineres af en stor konkurrent samt omkring 20 mindre aktører. Live Person er med en omsætning på omkring USD 110 mio. (DKK 627 mio) markedsledende. Live Persons omsætning er baseret på omkring kunder primært i USA ensbetydende med, at det globale marked for chat er af stort omfang, og at man indtil videre kun har set toppen af isbjerget. Ifølge det amerikanske konsulentbureau Forrester antages det, at 20% af de amerikanske detailkæder allerede bruger chat, og at yderligere 25% går med overvejelser om køb af programmer til brug herfor. På trods af denne relativt begrænsede brug af chat betragtes USA alligevel som det mest modne marked, hvad angår online kommunikation. Kommende udfordringer Netop Solutions har allerede et avanceret produkt, Netop Live Guide, som kan tilbydes chatmarkedet til en konkurrencedygtig pris, og Netop Solutions anser markedspotentialet for et sådan produkt værende af betydeligt omfang. Netop Solutions største udfordring bliver at gøre vores produkt tilgængeligt og udbrede kendskabet til produktet på verdensplan, samt at skabe en markedsposition, som vil gøre selskabet til en af de førende virksomheder inden for online kommunikation. Investeringen i markedskendskab til produktet vil skabe en betydningsfuld indtægtskilde for Netop Solutions i fremtiden. Dette vil kræve en høj grad af fokus på de enkelte markeder, som Netop Solutions ønsker at penetrere, samt på de kundesegmenter, vi ønsker at skabe værdi hos. Netop Solutions vil derfor investere en del penge i markedsføring og salgsressourcer for at opnå et øget salg. Netop Solutions vil i 2011 investere yderligere i online salgskanalen, samt identificerer forhandlere eller strategiske samarbejdspartnere, som kan hjælpe selskabet med at nå ud til den kritiske masse på det globale marked. 20 Ledelsens beretning

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere