Moving Forward, looking up

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moving Forward, looking up"

Transkript

1 Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T

2 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærmbilleder, lyd og data over internettet. Selskabet har tre forretningsområder: Administration, Education og Communication. Netops unikke og omkostningsbesparende Administration-løsninger gør arbejdslivet lettere for it-professionelle med Remote Control og IT Asset Management. Med de markedsledende Education-løsninger til classroom management og corporate e-learning, hjælper Netop elever og lærere til at opnå optimale resultater gennem virtuel undervisning. Netops Communication-løsninger lader kunder, partnere og kolleger mødes nemt og sikkert i det virtuelle rum via chat, video og tale over internettet. Netop beskæftigede ved udgangen af ansatte og har datterselskaber i USA, England, Rumænien og Schweiz. Selskabet sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. I 2010 omsatte Netop for 92,1 millioner kroner. Læs mere på: NETOP Communication Netop Live Guide NETOP Education Netop MyVision Netop Vision Netop School Netop Pointer Netop Learning Center NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro 2 netop solutions kort fortalt

3 Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Til aktionærerne Hovedpunkter Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Risikoforhold Viden og kompetencer Samfundsansvar & miljøforhold Aktionærforhold Bestyrelse og ledelse Ledelses- og revisionspåtegning Koncernoversigt Koncernregnskab Noter til koncernregnskabet Årsregnskab Noter til årsregnskabet Kent Madsen, CTO Kurt Groth Bager, CEO Jesper Slot, CFO CVR: indholdsfortegnelse 3

4 T i l a k t i o n æ r e r n e Ib Kunøe Formand for bestyrelsen 2010 var et godt år for Netop Solutions, hvor bestyrelsens mål var at få skabt et stabilt og bæredygtigt fundament. Vi opnåede en pæn omsætningsmæssig vækst og realiserede positive pengestrømme fra selskabets drift. Det opnåede EBITDA overgik vores senest udmeldte forventninger, og endte et stykke over de oprindelige forventninger offentliggjort i foråret 2010 Vi opnåede et resultat efter skat på 0,9 mio. kr. for helåret, og selskabets resultatet har forbedret sig kvartal for kvartal. Netop Solutions opnåede således et positivt regnskabsmæssigt resultat efter en succesfuld indsats rettet mod at styrke og effektivisere virksomheden, og er kommet styrket ud af 2010 og er rustet til årene fremover. Vores salgsfokus indenfor Administration segmentet, med direkte salg til Enterprise kunder, primært i de lande hvor Netop Solutions selv har datterselskaber, har sikret en betydelig vækst og vi har nu en væsentlig bedre kontrol med salgsprocessen. Netop Remote Control er stærkt positioneret mod Enterprise kunderne og vi ser et væsentligt potentiale i dette marked fremadrettet, som vi vil udnytte. Selvom Education-markedet har været presset i 2010, er det et område, som vi har store forventninger til. Det vigtige amerikanske marked er dog stadigt mærket af den økonomiske krise med begrænset mulighed for salg af nye licenser, og tilgang af nye kunder. Den nye Cloud-baserede løsning til skolemarkedet er lanceret og sælges som Software-as-a-Service (SaaS), og dette er næste generation af Education produkter. Vi forventer, at dette initiativ og vores servicering af markedet generelt, vil bidrage til yderligere kundetilgang og nysalg i løbet af 2011, og dermed styrke vor position som markedsleder. Vi har igennem 2010 løbende videreudviklet vores Communicationprodukt, Netop Live Guide, som også er et Cloud baseret Software-asa-Service produkt. Netop Live Guide er primært blevet solgt i Danmark, hvor vi har fået godt fat i markedet, og vi vil i 2011 i større udstrækning begynde at bearbejde det amerikanske og engelske marked. Markedet er i betydelig vækst og Netop Solutions har et konkurrencedygtigt og unikt produkt i Netop Live Guide. Vi har oplevet en betydelig procentvis stigning i antallet af abonnementer på denne Software-as-a-Service løsning gennem 2010, og en høj grad af tilfredshed hos vores kunder. Vi vil derfor tilføre yderligere salgsressourcer til dette vigtige vækstmarked i 2011, og forventer fremadrettet at opnå en betydelig vækst i dette segment. Igennem 2010 har der været en konstant forbedring af resultaterne kvartal for kvartal, og det store arbejde, som ledelsen har gennemført med udflytning af udviklingsafdelingen til Rumænien og optimering af interne processer, gav for alvor den ønskede effekt i Derudover er selskabets omkostninger blevet styret stramt igennem hele 2010, uden at dette har haft negativ indflydelse på de nødvendige investeringer i produktudvikling og salgsfremmende aktiviteter. Alle produktområder har nye opdaterede versioner, udviklingsafdelingen i Rumænien drives efter de nyeste standarder for softwareudvikling, og hele vores organisation er blevet strømlinet og har fået opbygget stærke kompetencer. En række af Netop Solutions produkter tilbydes nu som Software as a Service rettet mod tidens mest interessante trend inden for IT, nemlig Cloud Computing, og flere af vores produkter vil udvikle sig i denne retning. Dette kombineret med ekstra ressourcer i salgsorganisationen, samt et mere lean Netop Solutions, vil udgøre en solid platform for fremtidig vækst og indtjening for selskabet. Jeg vil gerne takke alle medarbejderne i Netop Solutions for den store indsats, de har ydet i 2010 for at få skabt en profitabel, omkostningseffektiv og stærk virksomhed. Endelig ønsker jeg at takke vores aktionærer, partnere og kunder for deres samarbejde og tillid gennem Med venlig hilsen Ib Kunøe Formand for bestyrelsen 4 til aktionærerne

5 H o v e d p u n k t e r 4. kvartal 2010 Netop Solutions havde en stærk vækst i 4. kvartal 2010 og omsætningen endte over niveau i forhold til ledelsens forventninger til kvartalet. Dette bekræftede den positive trend i omsætning og EBITDA, der har været året igennem, og 4. kvartal 2010 var præget af øget salg til Enterprise markedet, og en række nye kunder indenfor Communication segmentet. Omsætningen i 4. kvartal 2010 endte på DKK 25,9 mio. mod DKK 17,0 mio. i samme periode 2009, hvilket svarer til en stigning på ca. 52%. EBITDA for 4. kvartal 2010 blev DKK 2,5 mio., mod minus DKK 0,6 mio. i samme periode sidste år. Pengestrømme fra driftsaktivitet var DKK 4,8 mio., mod minus DKK 0,1 mio. i samme periode sidste år i hovedtræk Målsætningen for Netop Solutions i 2010 var at få skabt et stabilt og bæredygtigt fundament samt opnå et positivt EBITDA, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten, og vækst i omsætningen. Netop Solutions overgik på alle tre områder de erklærede målsætninger. Den samlede omsætning blev i 2010 på DKK 92,1 mio. mod DKK 85,3 mio. i 2009, en stigning på 8%. Udviklingen i omsætningen er tilfredsstillende set i lyset af der fortsat har kunnet mærkes en effekt af den økonomiske krise, særligt indenfor Education segmentet. Den realiserede omsætning for 2010 lå over koncernens senest udmeldte forventninger og oversteg forventningerne udmeldt i årsrapporten for EBITDA udgjorde for 2010 DKK 8,2 mio., mod et minus på DKK 34,5 mio. i Netop Solutions reducerede i 2010 omkostningsbasen med 26% i forhold til 2009, og EBITDA er løbende blevet forbedret igennem Resultatet overgår de senest udmeldte forventninger på DKK 7-8 mio., og væsentlig over de oprindelige forventninger på DKK 0-5 mio. på tidspunktet for årsrapporten for Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2010 DKK 5,6 mio., mod minus DKK 29,3 mio. Årets resultat efter skat udgjorde DKK 0,9 mio., mod minus DKK 82,5 i Ledelsen finder de opnåede resultater tilfredsstillende og kan konstatere, at Netop Solutions er gået ind i 2011 væsentligt styrket på alle områder, med en markant forbedret soliditet, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten og ingen rentebærende gæld. Forventninger til 2011 Netop Solutions er efter en omfattende omstillingsproces i 2009 og 2010 nu parat til at udnytte det vækstpotentiale, som eksisterer inden for dets markeder. På baggrund af de tiltag som Netop Solutions har igangsat, såvel som en generel forbedring af markedsforholdene, forventer Netop Solutions en omsætning på DKK mio., svarende til en forventet fremgang på 6-11%. Med udgangspunkt i en streng omkostningskontrol kombineret med nødvendige investeringer i den fremtidige vækst, forventes et EBITDA på DKK 7-12 mio. Nettoomsætning, mio. kr. EBITDA, mio. kr. Årets resultat, mio. kr hovedpunkter 5

6 6 HOVEDPUNKTER

7 Finansielle hoved- og nøgletal for Netop-koncernen DKK HOVEDTAL Resultatopgørelse Omsætning Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (34.524) (33.896) (20.587) Resultat af primær drift (EBIT) (1.883) (67.399) (45.084) (32.006) Resultat af finansielle poster (2.103) (474) (8.032) Resultat før skat (3.986) (67.873) (53.116) (30.859) Årets resultat 905 (82.539) (48.746) (31.734) 670 Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiver excl. likvide beholdninger Selskabskapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (29.348) (36.248) (16.968) (6.057) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4.586) (5.499) (2.569) (34.382) Heraf til investering i materielle anlægsaktiver (135) (528) (1.004) (1.040) (3.406) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (440) (4.141) (9.523) (148) Pengestrømme i alt (43.425) (35.968) (29.060) (40.587) NØGLETAL Regnskabsrelaterede nøgletal 1) EBITDA-margin (%) 9 (40) (37) (24) 7 EBIT-margin (%) (2) (79) (49) (38) 1 Soliditetsgrad (%) Forrentning af egenkapitalen (%) 1 (79) (31) (17) 1 Aktierelaterede nøgletal 1) Resultat pr. aktie 0,2 (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 Udvandet resultat pr. aktie (DKK) 0,2 (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 Indre værdi pr. aktie (DKK) 18,1 15,2 34,7 43,8 54,3 Kurs / indre værdi 0,6 0,5 1,0 1,7 2,2 P / E-værdi 57,3 (0,4) (2,8) (8,7) 587,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (DKK) 1,2 (7,0) (8,6) (4,4) (1,6) Udbytte pr. aktie (DKK) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Børskurs 31. december 11,4 7,8 35,0 73,0 117,5 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk. á DKK 5) Antal aktier ved periodens udløb (1.000 stk. á DKK 5) Medarbejderrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 13). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Der henvises til nøgletalsdefinitioner i anvendt regnskabspraksis note 1. hoved- og nøgletal 7

8 L e d e l s e n s b e r e t n i n g Målsætningen for Netop Solutions i 2010 var at få skabt et stabilt og bæredygtigt fundament og opnå et positivt EBITDA, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten, og vækst i omsætningen. Netop Solutions levede op til og overgik på alle tre områder de erklærede målsætninger. EBITDA udgjorde for 2010 DKK 8,2 mio. og pengestrømme fra driften udgjorde DKK 5,6 mio. Omsætningen steg 8% i forhold til sidste år og udgjorde DKK 92,1 mio. EBITDA og omsætning lå over koncernens senest udmeldte forventninger og oversteg forventningerne udmeldt i årsrapporten for Ledelsen finder de opnåede resultater tilfredsstillende og kan konstatere, at Netop Solutions er gået ind i 2011 væsentligt styrket på alle områder, med en markant forbedret soliditet, positive pengestrømme fra driftsaktiviteten og ingen rentebærende gæld. Den store omstillingsproces, Netop Solutions har været igennem i 2009 og 2010, er blevet gennemført som planlagt, og omkostningsbasen er reduceret med ca. 26% i forhold til Der har igennem hele 2010 fortsat været fokus på en stram omkostningskontrol, og EBITDA samt pengestrømme er blevet forbedret løbende i de enkelte kvartaler. Det har været et centralt punkt for ledelsen, at en stram omkostningsstyring ikke ville påvirke de nødvendige investeringer i salg, marketing og produktforbedringer og disse er blevet gennemført som planlagt. Netop Solutions markeder var i starten af 2010 stadig præget af usikkerhed i kølvandet på den globale økonomiske krise. I løbet af 2. kvartal 2010 mærkedes en forbedring i markedsvilkårene, især inden for Administration-segmentet, og salgsstrategien med fokus på Enterprise-markedet begyndte at udvise den forventede effekt. Øget kontakt med den eksisterende kundebase og målrettet værdibaseret marketing mod Enterprisemarkedet har resulteret i et forbedret forretningsmæssigt grundlag. Organisationen er blevet tilpasset i forhold til de områder, hvor Netop Solutions i fremtiden skal skabe sin vækst og der er blevet ansat dedikerede salgs- og marketingsressourcer til Enterprise-segmentet. Endvidere er der tilført yderligere ressourcer til udviklingscenteret i Rumænien og nye generationer af Netop produkter er som resultat heraf blevet frigivet til markedet. Der er ligeledes foretaget en række investeringer inden for blandt andet onlinesalg, support af Software-as-a-Service (SaaS) platform og procesoptimerende systemer, der fremadrettet skal medvirke til den fortsatte vækst i omsætning og resultat. Væsentligste begivenheder og tiltag i 2010 Fokus på Enterprise-markedet Netop Solutions har i 2010 sat yderligere fokus på Enterprise-markedet, der består af større virksomheder med store datacentre typisk spredt over flere geografiske lokationer. Disse har ofte særlige krav og behov til leverandører, og produkter som Netop Solutions tilbyder, især på områder som Administration og Communication er blevet målrettet denne kundegruppe. Netop Solutions har indført en mere systematisk tilgang til, hvorledes dialogen med disse kunder finder sted, og dette har udmøntet sig i en stigning af ordrer over DKK I december 2010 opnåede Netop Solutions en ordre på DKK 1,9 mio. fra en større amerikansk finansiel institution, som har implementeret Netop Remote Control som centraliseret værktøj til at yde sikker fjernbetjent ITsupport til medarbejderne, samt andet udvalgt hardware i institutionens filialer. Ordren var et resultat af Netop Solutions salgsstrategi med fokus på større organisationer, hvor Netop Solutions produkter kan medvirke til en mere effektiv brug af fjernbetjeningsværktøjer, og hvor sikkerhed, compliance og risikostyring er vigtige parametre herunder specielt Netop Solutions evne til at sikre overholdelse af de strenge sikkerhedsregulativer gældende for den finansielle sektor, såsom de amerikanske Sarbanes-Oxley regler og PCI-sikkerhedsstandarder. Den centrale løsning sikrer, at en mindre og strømlinet IT-support organisation kan yde en effektiv service til både kunder og ansatte, hvorved der opnås betydelige besparelser i forhold til alternative løsnings-modeller. Kunden var en ny kunde, som efter en testperiode og afprøvning af produktet har valgt løsningen fra Netop Solutions Direct Touch Der blev i 2010 igangsat et program med henblik på at kontakte en lang række eksisterende kunder for at sikre, at disse lever op til de licensbetingelser, som er gældende for Netop Solutions produkter. I en række tilfælde viste det sig, at man ikke efterlevede de gældende licensbetingelser. Netop Solutions har på den baggrund ført en konstruktiv dialog med en række store kunder, der efterfølgende har udmøntet sig i mersalg af licenser, og igen har fået sat Netop Remote Control på agendaen hos en lang række store kunder. Samtidig har det åbnet en dialog omkring behov og muligheder, hvor Netop Solutions og kunden sammen afdækker yderligere forretningsmuligheder. Flere kunder overvejer således om de skal opgradere til nye versioner eller udvide med løsningsmoduler som for eksempel WebConnect eller Security Server. Dette program fortsættes i Netop Solutions har i 2010 kun været i kontakt med en mindre procentdel af den eksisterende kundebase, hvorfor det forventes, at der i de næste år kan høstes yderligere fordele af dette program. Gazelle pris i Rumænien Netop Solutions rumænske udviklingscenter vandt i 2010 to priser som gazelle virksomhed. En første plads i kategorien for bedste mindre/mellemstor virksomhed indenfor IT segmentet i Bukarest regionen og en tredjeplads i kategorien for bedste virksomhed indenfor IT, lige efter store multinationale selskaber som Adobe og Bitdefender. Med udgangen af 2010 er udviklingscenteret vokset yderligere og beskæftiger således 67 medarbejdere. Der er blevet implementeret en række udviklings- og kvalitets- 8 Ledelsens beretning

9 værktøjer, som har minimeret time to market og fejlmarginerne betragteligt. Som led i denne proces er der etableret et tæt samarbejde med Det Tekniske Universitet i Bukarest, der har oprettet en såkaldt Quality Control Unit, der løbende tester Netop Solutions produkter, så fejl i softwaren holdes på et minimum. Netop Solution støtter envidere de studerende med legater og andre midler med henblik på at tilvejebringe bedre studieforhold, og sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag. Det er ledelsens opfattelse at Netop Solutions på udviklingsområdet nu står væsentligt stærkere end de nærmeste konkurrenter, og udflytningen har bidraget betragtligt til de opnåede resultater. Udviklingscenterets høje kompetence og procesniveau har skabt interesse hos andre softwareudviklere, og slutningen af 2010 indgik Netop Solutions en mindre aftale med en dansk software producent, med henblik på at facilitere softwareudvikling. Tilpasningen af produktporteføljen Som led i tilpasningen af selskabets produktportefølje solgte Netop Solutions rettighederne til produktet Netop Remote Control Mobile and Embedded, et nicheprodukt i Netop Solutions Remote Control portefølje, til selskabet WiseMo A/S. Produktet lå i periferien af Netop Solutions Administration portefølje, og var kun allokeret begrænsede resourcer. Netop Solutions fortsætter med at forhandle produktet som ikke eksklusiv forhandler i hele verden og beholder den eksisterende kundeportefølje, der primært udgør en række OEM forhandlere (Original Equipment Manufacturer). Salgsprisen var DKK 5,0 mio., hvoraf DKK 2,0 mio. blev betalt kontant i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Den resterende del af salgssummen erlægges over en 5-årig periode via rabatter til Netop Solutions i forbindelse med en indgået forhandleraftale. Aftalen blev indgået med virkning fra den 1. februar Optagelse af konvertibelt lån I forbindelse med generalforsamlingen for 2010 blev bestyrelsen bemyndiget til at optage et konvertibelt lån på EUR 2,5 mio., idet bestyrelsen ønskede at styrke kapitalberedskabet i Netop Solutions. Lånet blev optaget den 27. april, og långiver var Consolidated Holdings A/S, der er den største aktionær i Netop Solutions. Bestyrelsesformand for Netop Solutions, Ib Kunøe, har bestemmende indflydelse over Consolidated Holdings A/S, og er ligeledes bestyrelsesformand herfor. Lånet blev optaget i henhold til den på generalforsamlingen afgivne bemyndigelse. Lånet er over to omgange blevet konverteret til aktier. Den 17. maj 2010 blev der konverteret EUR , og den resterende del på EUR blev konverteret den 14. december Netop Solutions har således gennemført en kapitalforhøjelse på DKK , svarende til stk. nye aktier, som svarer til det konverterede beløb. Efter konverteringen udestår der ikke yderligere af det konvertible lån, der dermed er fuldt indfriet, og Netop Solutions har herefter ikke længere rentebærende gæld. Forretningsmæssig udvikling Omsætning inden for forretningsområderne Omsætningen af produkterne inden for Administration segmentet, hvor Netop Solutions primært har markedsført og solgt produkterne Netop Remote Control, Netop OnDemand og Netop ProtectOn Pro, udgjorde i 2010 DKK 53,0 mio. mod DKK 42,8 mio. året før, svarende til en stigning på 23,7%, Omsætningen er således på niveau med omsætningen inden den økonomiske krise indtraf. Administration segmentet er det segment med størst vækst, og udgør nu 57% af den samlede omsætning mod 50% året før. Den ændrede strategi med fokus på Enterprise kunder, hvor en række større ordrer er blevet vundet, har sammen med de forbedrede markedsforhold medvirket til væksten i segmentet. På det vigtige amerikanske marked er omsætningen på Administration segmentet steget med 25%, mens væksten i EMEA/APAC har været begrænset. Netop Solutions vurderer, at der stadig er et uudnyttet potentiale i Enterprise markedet, hvor Netop Solutions produkter er positioneret meget stærkt, og der vil i 2011 blive tilført yderligere ressourcer indenfor udvikling, salg og marketing, så man også fremadrettet vil se en vækst i omsætningen. Omsætningen inden for Education segmentet, hvor Netop Solution i 2010 har markedsført og solgt produkterne Netop School, Netop Vision og Netop MyVision, udgjorde i 2010 DKK 36,6 mio. mod DKK 36,2 mio. året før, svarende til en stigning på ca. 0,1%. Education segmentet udgjorde i % af Netop Solutions samlede omsætning i 2010 mod 42% i Education markedet har igennem hele 2010 været mærket af svækkede markedsforhold, særligt i USA, hvor den økonomiske situation i næsten alle skoledistrikter er under pres. Netop Solutions har dog fastholdt sin position som den største aktør indenfor Classroom Management løsninger. Væksten var ca. 0,1%, hvor primært salget af opgraderings- og vedligeholdelsesaftaler bidrog til at fastholde omsætningsniveauet, imens salget af nye licenser endnu ikke er tilbage på samme niveau som før den økonomiske krise. Netop Solutions forventer, at der i løbet af 2011 vil ske en bedring af markedsforholdene, og sammenholdt med lanceringer af nye og forbedrede versioner af alle produkter, vil der fremover være et gennemgående vækstpotentiale som Netop Solution skal udnytte. MyVision er Netop Solutions Software-as-a-Service (SaaS) løsning indenfor Classroom Management. I det første år efter frigivelse har knapt skolelærere på verdensplan registreret anvendelse af produktet. Omsætningen inden for Communication segmentet, hvor Netop Live Guideproduktet er det eneste produkt, udgjorde i 2010 DKK 2,6 mio. mod DKK 1,4 mio. i 2009, efter at omsætningen på det ophørte produkt, Netop Live Communicator, er reklassificeret til ophørende aktiviteter. Segmentet, har i 2010 haft en procentvis stor vækst i omsætningen, der steg med 86%, som dog stadig kun udgør ca. 2% af den samlede omsætning. Denne fremgang levede ikke fuldt op til ledelsens forventninger, og det må konstateres, at der ikke har været tilstrækkelig ressourcer til rådighed til at øge omsætningen yderligere. Antallet af kunder er steget kraftigt og nye kundergrupper Ledelsens beretning 9

10 har opdaget den store nytteværdi, der kan opnås ved brug af produktet og i 2010 leverede Netop Solutions mere end en million chat-sessioner for vores kunder. Produktet sælges som Software-as-a-Service (SaaS) hvorfor omsætningen baseres på abonnementer med løbende aftaler. Netop har haft en vækst på over 200% i antallet af nye aftaler og kunderne har forlænget 99% af de eksisterende aftaler. Netop Solutions har primært adresseret det danske marked, og i 2011 vil man udbrede salget til også at dække USA, England og Sverige, hvorfor der forventes en betydelig vækst inden for dette område. Ledelsen har identificeret Communication som et område, hvor Netop Solutions inden for 3-5 år skal hente en væsentlig større del af omsætningen. Omsætningen fordelt på forretningsområder: Andel Andel Mio. DKK 2010 % 2009 % Administration 52, ,8 50 Education 36, ,2 42 Communication 2,6 3 1,4 2 Øvrige - - 4,9 6 I alt 92, ,3 100 Omsætningsudviklingen på de enkelte markeder I USA regionen, der dækker Nord- og Sydamerika steg omsætningen med 23% til 43,2 mio. kr., hvilket primært skyldes en væsentlig øget omsætning indenfor Administration segmentet. Yderligere er USD styrket overfor DKK med 5% i 2010 i forhold til 2009, hvilket har påvirket omsætningen postivt med ca. DKK 2,5 mio. Danmark, Tyskland og Storbritannien, som er de næststørste markeder, har oplevet et fald i omsætningen. Dette skyldes primært fortsatte svære markedsbetingelser samt at 2009 var præget af flere større ordre, for så vidt angår det danske marked. resultatet for 2010 tilfredsstillende. I resultatet for 2010 indgår en ekstraordinær engangsfortjeneste på DKK 4,7 mio. for salget af rettighederne til Netop Remote Control Mobile and Embedded, der blev solgt primo februar 2010, og var således indregnet i de oprindelige forventninger. Netop Solutions har i 4. kvartal 2010 hensat ca. DKK 0,6 mio. til tab på øvrige tilgodehavender. EBITDA udgjorde i 4. kvartal 2010 DKK 2,5 mio., mod DKK 0,6 mio. i 4. kvartal Resultatet af primær drift, EBIT, udgjorde i 2010 minus DKK 1,9 mio. mod minus DKK 67,4 mio. i 2009, og årets resultat blev DKK 0,9 mio. mod minus DKK 82,5 mio. i Dette svarer til DKK 0,2 pr. aktie (Earnings per share - EPS) i 2010 i forhold til minus DKK 20,2 pr. aktie i EBIT udgjorde i 4. kvartal 2010 DKK 1,3 mio., mod minus DKK 22,8 mio. i 4. kvartal Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgjorde i 2010 en indtægt på DKK 4,9 mio. mod en udgift på DKK 5,8 mio. i Indtægten kan primært henføres til aktivering af den del af koncernens udskudte skatteaktiver, som ledelsen forventer at kunne udnytte inden for de kommende tre år. Omkostninger De samlede driftsomkostninger til produktion (direkte omkostninger), eksterne omkostninger, personaleomkostninger og andre driftsomkostninger udgjorde i 2010 DKK 88,7 mio. mod DKK 120 mio. i 2009, svarende til et fald på ca. 26%. De besparelsesinitiativer, der blev effektueret i slutningen af 2009 har først haft fuld effekt efter 2. kvartal Faldet skyldes generel omkostningstilpasning på alle områder, herunder den fulde effekt af flytningen af udviklingsressourcerne fra Danmark og Schweiz til Rumænien samt reducering af antallet af medarbejdere generelt i koncernen. Omsætningen fordelt på geografiske markeder: Andel Andel Geografiske områder 2010 % 2009 % USA 43, ,9 41 Danmark 10, ,2 17 Tyskland 7,0 8 8,8 10 Storbritannien 5,1 6 5,2 6 Andre lande 26, ,2 26 I alt 92, ,3 100 Driftsresultat Resultatet af primær drift før afskrivninger og amortiseringer, EBITDA, udgjorde i 2010 DKK 8,2 mio., hvilket er væsentligt bedre end det oprindelige EBITDA-mål som var DKK 0-5 mio., og over den senere opjustering til DKK 7-8 mio. Set i forhold til EBITDA for 2009, som var minus DKK 34,5 mio., er Finansielle poster Finansielle poster (netto) udgjorde i 2010 minus DKK 2,1 mio. mod minus DKK 0,5 mio. i Ud over realiserede og urealiserede kursreguleringer indeholder finansielle poster også renter af konvertibelt gældsbrev på DKK 0,4 mio. Aktiver Langfristede aktiver udgjorde ultimo 2010 DKK 76,4 mio. mod DKK 75,9 mio. ultimo Udover normal til- og afgang af materielle anlægsaktiver er der i 2010 aktiveret udviklingsomkostninger vedrørende videreudvikling af koncernens hovedprodukter for i alt DKK 4,4 mio. Andre tilgodehavender under langfristede aktiver er steget, eftersom en del af provenuet fra salget af Netop Remote Control Mobile and Embedded-aktiviteterne afdrages over en periode på maksimalt 5 år. 10 Ledelsens beretning

11 Kortfristede aktiver udgjorde ultimo 2010 DKK 34,3 mio. mod DKK 22,2 mio. ultimo Debitorer udgjorde ultimo 2010 DKK 17,1 mio. mod DKK 14,6 mio. ultimo Udover normal stigning i aktiviteten er stigningen i debitorer også påvirket af en større kundeordre ultimo december Likvide beholdninger udgjorde ultimo 2010 DKK 14,0 mio. mod DKK 4,8 mio. i Stigningen skyldes dels udstedelse af et konvertibelt gældsbrev samt positive pengestrømme fra driften. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2010 DKK 84,8 mio. mod DKK 63,9 mio. ved udgangen af Udover årets totalindkomst på DKK 2 mio. er egenkapitalen påvirket af en kapitaltilførsel på DKK 18,6 mio. Soliditetsgraden udgjorde 77% ved udgangen af 2010 mod 65% ved udgangen af Gældsforpligtelser De samlede gældsforpligtelser er reduceret med DKK 8,3 mio. i forhold til udgangen af 2009, og udgør nu DKK 25,9 mio. mod DKK 34,2 mio. ved udgangen af Det skyldes indfrielse af den garantiforpligtigelse på DKK 10 mio., som Netop Solutions har stillet i forbindelse med opkøbet af GenevaLogic i 2008, og som forfaldt til betaling i september Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgjorde DKK 5,6 mio. mod minus DKK 29,3 mio. i 2009, hvilket kan tilskrives kombinationen af øget omsætning og et markant lavere omkostningsniveau end i Pengestrømmene fra investeringsaktivitet udgjorde i 2010 minus DKK 4,6 mio. mod et minus på DKK 5,5 mio. i Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2010 udgjorde DKK 14,0 mio. og udgøres alene af kontante beholdninger, som det var tilfældet ultimo 2009, hvor beredskabet udgjorde DKK 4,8 mio. Forventninger til 2011 Netop Solutions er efter en omfattende omstillingsproces i 2009 og 2010 nu parat til at udnytte det vækstpotentiale, som eksisterer inden for dets markeder. Inden for Administration segmentet vil Netop Solutions fortsætte sit fokus på Enterprise området, hvor der med nytilførte salgsressourcer, primært i USA, og med lancering af en ny version af selskabets hovedprodukt, Netop Remote Control version 10, forventes erobring af yderligere markedsandele, samt en tocifret vækst i omsætningen i forhold til Målsætningen for 2011 vedrørende Education segmentet, er at blive endnu bedre til at videreformidle de væsentlige forbedringer af klasseundervisning, som skoler oplever på baggrund af vores Classroom Managementløsninger. Der forventes en mindre omsætningsmæssig vækst inden for Education segmentet. Communication markedet, som er inde i en kraftig udvikling, tilføres i 2011 yderligere salgsressourcer. Der forventes en betydelig vækst i omsætningen i 2011, hvor Netop Live Guide nu også sælges gennem Netop Solutions web shop. På baggrund af de tiltag som Netop Solutions har igangsat, såvel som en generel forbedring af markedsforholdene, forventer Netop Solutions en omsætning på DKK mio., svarende til en forventet fremgang på 6-11%. Med udgangspunkt i en streng omkostningskontrol kombineret med nødvendige investeringer i den fremtidige vækst, forventes et EBITDA på DKK 7-12 mio. Forventningen til omsætningen i 2011 er baseret på en USD/ DKK-kurs på DKK 5,60. Ved anvendelse af en USD/DKK-kurs på 5,7 vil omsætningen være forøget med ca. DKK 1,0 mio. og EBITDA vil være forøget med ca. DKK 0,5 mio. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især vedrørende fremtidig omsætning og resultat, afspejler ledelsens nuværende forventninger og er således forbundet med risici. En række faktorer, hvoraf en del vil være uden for Netop Solutions kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra selskabets forventninger. Disse faktorer omfatter blandt andet udviklingen i de økonomiske konjunkturer, de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Netop Solutions markeder, udviklingen i efterspørgslen efter Netop Solutions produkter, konkurrenceforhold samt integration af tilkøbte virksomheder. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 22. Ledelsens beretning 11

12 A d m i n i s t r at i o n With many features for communication and collaboration Netop Remote Control is the ideal tool for Support and Helpdesk environments. PC MagazinE (Germany) Hoved- og nøgletal Omsætningen af produkterne inden for Administration segmentet, hvor Netop Solutions primært har markedsført og solgt produkterne Netop Remote Control, Netop OnDemand og Netop ProtectOn Pro, udgjorde i 2010 DKK 53,0 mio. mod DKK 42,8 mio. året før, svarende til en stigning på 23,7%. Aktiviteter I 2010 har Netop Solutions primært markedsført og solgt tre administrationsprodukter: Netop Remote Control, Netop OnDemand og Netop ProtectOn Pro. Netop Solutions Remote Control er en avanceret fjernbetjeningsløsning, som skaber stor værdi for vores kunder. Mange af disse kunder drager fordel af Netop Solutions remote control moduler, som blandt andet omfatter Netop Security Server, Netop Name Server og Netop Gateway, der sikrer en hurtig og sikker forbindelse. Disse inkluderer endvidere avancerede supportværktøjer til at tilgå alle typer enheder i virksomhedens computersystemer. Den fleksibilitet, som Netop Solutions tilbyder i form af support på en række forskellige platforme samt kommunikationsprotokoller, gør løsningerne yderligere attraktive og unikke. Netop Solutions har i 2010 sat yderligere fokus på Enterprise-markedet, der består af større virksomheder med store datacentre typisk spredt over flere geografiske lokationer. Disse har ofte særlige krav og behov til de leverandører og produkter, som Netop Solutions tilbyder, især på områder som Administration og Communication. Netop Solutions har indført en mere systematisk tilgang til, hvorledes dialogen med disse kunder finder sted, og dette har udmøntet sig i en stor stigning af ordrer over DKK Netop Solutions løsninger medvirker til en mere optimal administration af en virksomheds PC- og infrastruktur, idet en kunde kan fjernbetjene andre enheder hurtigere og mere sikkert samtidig med, at en række funktioner i produkterne blandt andet sørger for overholdelse af f.eks. branchebestemte eller offentlige regulativer. Enterprise segmentet er et attraktivt segment og kommunikation med disse kunder baseres primært på værdiskabelse hos kunden i form af omkostningsbesparelser, forbedret service, en forøgelse af virksomhedens IT-sikkerhed samt muligheden for at sikre compliance ved at understøtte forskellige sikkerhedsstandarder, som for eksempel PCI, FIPS, HIPAA og ISO. Netop OnDemand tilfører virksomheder yderligere værdi ved at muliggøre remote support af computere uden installation af software. Dette omfatter blandt andet kunder eller medarbejdere, som ikke er tilknyttet virksomhedens netværk, og derfor har behov for at installere en midlertidig Host med henblik på, at Support- eller IT-afdelingen kan overtage computeren også selvom denne er placeret uden for virksomhedens netværk. Netop ProtectOn Pro, som blev lanceret i 2009, gør det muligt at beskytte data og sikre netværksenheder. Ved hjælp af dette værktøj kan man blandt andet blokere for brug af CD, USB nøgler eller Wifi-udstyr samt begrænse 12 Ledelsens beretning

13 NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro brug af bestemte internetsider. Desuden kan man helt eller delvist blokere adgang til foldere eller harddiskindhold for bestemte brugere. Det er Netop Solutions opfattelse, at der i 2010 er skabt afstand til de nærmeste konkurrenter især inden for Enterprise markedet, hvilket blandt andet skyldes, at Netop Solutions tilbyder Netop Remote Control som en kombineret remote support software løsning indeholdende forskellige moduler. Den kombinerede løsning indeholder i dag: Netop Remote Control OnDemand, der blandt andet benyttes i fjernbetjeningen af computere, der ikke på forhånd kendes af den, som skal foretage fjernbetjeningen Netop WebConnect, der giver mulighed for at forbinde enheder uden for firewalls Netop Security Server, der giver mulighed for at definere forskellige sikkerhedsniveauer og roller Netop Remote Control Mobile and Embedded, hvormed mobile enheder som smart phones kan fjernbetjenes. Produktudvikling Netop Solutions har fokuseret udviklingsressourcerne inden for Administration på at tilpasse produktets kildekode, så det hurtigt og billigere end hidtil kan skræddersyes til specielle behov som f.eks. overholdelse af bestemte sikkerhedsstandarder eller tilsvarende behov, som er unikke for Enterprise kunder har derfor båret præg af hyppige softwarelanceringer med hovedfokus på tilpasninger formet af specifikke kunders ønsker. I andet halvår af 2010 gik et dedikeret udviklingsteam i gang med at programmere næste generation af Netop Remote Control produkter, som i hovedtræk består af større forbedringer af eksisterende kodebaser, udvikling af nye kodebaser, samt brug af nye udviklingsplatforme. Netop Remote Control version 10, som forventes lanceret i 1. kvartal af 2011, er første skridt i retning af en ny og markedsledende generation af Netop Remote Control produkter. Denne nye generation vil være kendetegnet ved en langt højere fleksibilitet, stabilitet, muligheder for hurtige kundespecifikke tilpasninger og færre omkostninger til vedligeholdelse af produktporteføljen fremadrettet. Udviklingsprojektet forventes afsluttet primo En kombineret løsning giver således kunden mulighed for at konsolidere sine IT-værktøjer i én løsning, der tilgodeser mange af de krav en virksomhed, og specielt større organisationer, har til et Remote Control-produkt, og tilbyder samtidig dette til en konkurrencedygtig pris. IT Infrastructure Millions of problems solved remotely, Millions saved in time and money. Mobility Take any device, Take it anywhere, Take full control. Control & Compliance Take stock of your it assets, Reduce cost, Improve productivity, Stay license compliant. Ledelsens beretning 13

14 NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro Med version 10 vil Netop Solutions fastholde sin konkurrenceevne i Enterprise segmentet ved at kunne frigive opdaterede versioner hyppigere, tilpasse produktet efter kundebehov og lancere en web baseret løsning som Software-as-a-Service (SaaS) baseret på cloud computing. Betroet leverandør med 25 års erfaring 30% besparelse på omkostningerne Hvorfor Netop Remote Control? 100% compliance & konsolidering IT-sikkerhedsniveauet Væsentlig forbedring af Markeder og konkurrencesituation Den globale økonomiske krise tvang mange virksomheder til at reducere deres medarbejderstab og fokusere på at øge produktiviteten, hvilket har øget fokus på omkostningsbesparende IT-løsninger. Virtualisering, cloud computing og Software-as-a-Service står højt på listen over ønskeinvesteringer hos mange virksomheder, idet disse medfører en mindre pengebinding, mindre vedligeholdelse og en øget automatisering af virksomhedens IT-infrastruktur. Salget af mobile enheder (Smarts phones, ipads m.m.) stiger stødt år efter år. Kombinationen af mobile enheder samt muligheden for at opbevare data i Skyen, lagret på en ekstern server gennem internettet, vil give virksomheder mulighed for at tilbyde medarbejderne øget frihed og fleksibilitet i forhold til arbejdssted og dermed medvirke til at fastholde medarbejdere, samt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft uden geografiske begrænsninger. Dette har medført at markedet for traditionelle løsninger forventes mindsket i de kommende år samtidig med, at antallet af konkurrenter forbliver det samme. Netop Solutions estimerer sin markedsandel på dette marked til omkring 5% i 2010, hvor selskabet har formået at vinde markedsandele fra sine konkurrenter. Markedet for traditionelle remote supportløsninger blev i 2010 estimeret til ca. DKK 1,0 mia. Mange store virksomheder vil investere i remote supportløsninger for bedre at kunne servicere medarbejderen, som arbejder på forskellige lokationer eller hjemmefra, og den eksterne konsulent som medbringer sin egen PC, der kun skal have begrænset adgang til virksomhedens ITressourcer. Ligeledes kan remote supportløsninger benyttes i forbindelse med kunder, som henvender sig med et problem, der nemt kan løses ved midlertidig fjernbetjening af dennes computer. Et antal af disse løsninger vil være traditionelle remote supportløsninger, men en større procentdel vil være internet baserede og klientløse løsninger, idet disse tilbyder øget brugervenlighed og fleksibilitet. Kommende udfordringer Netop Solutions har gennem 2010 opbygget og uddannet en salgsorganisation, der har sit primære fokus på, hvilken kvalitativ og ikke mindst kvantitativ værdi kunderne får ved at investere i Netop Remote Control. Fremadrettet vil vores salgsorganisation fortsat fokusere på yderligere penetration i Enterprise segmentet, for at skabe fortsat vækst inden for dette segment. Et andet vigtigt område fremadrettet er den tekniske support, der tager sig af servicering af kunderne i forhold til eventuelle problemstillinger ved brugen af softwaren. Et vigtigt parameter i forhold til Enterprise kunder er at sikre en optimal kundetilfredshed ved at være behjælpelig og servicere disse kunder og forstå de særlige omstændigheder, som gør sig gældende i store organisationer. Der pågår en kontinuerlig oplæring af vores supportfunktion således, at Netop Solutions opnår et øget mersalg af licenser og en større grad af gentegning af support- og softwareopgraderingsaftaler. Netop Solutions vil fortsat levere et best in class Remote Control produkt, som lever op til de krav, som de større virksomhedskunder stiller til den bedste remote supportløsning på markedet. Netop Solutions vil derfor kontinuerligt forny produkterne ved f.eks. at levere bedre brugervenlighed, øget fleksibilitet inden for nye betalingsmuligheder, webbaseret funktionalitet og hostede løsninger. Netop Solutions sælger stadig en del produkter til Small & Medium sized Business markedet (SMB), som er små og mellemstore virksomheder. SMBmarkedet er præget af mange konkurrenter som tilbyder meget billige eller gratis produkter, hvor kunderne ikke altid har behov for de ekstra funktioner, som Netop Solutions tilbyder. Fremadrettet vil SMB markedet fortsat fortrinsvis blive dækket gennem vores partnerkanaler, og vores partnere vil kunne trække på Netop Solutions presales- og channel salesressourcer, som står til rådighed med ekspertise og deltagelse i kundemøder, når større aftaler skal indgås. På Enterpriseniveau fortsætter den nuværende strategi, som indebærer, at vi vil identificere og servicere de største kunder inden for udvalgte geografiske områder og segmenter via selskabets egen salgsorganisation dog under hensyntagen til vores værdifulde partnere og distributører, og med tanke på at sikre en koordineret servicering af alle kunder. 14 Ledelsens beretning

15 E d u c at i o n From a teacher s point of view, this software is very easy to use. It is so intuitive that everyone catches on quickly. Netop School thinks like a teacher. Steve West, Asheville Middle School Hoved- og nøgletal Omsætningen inden for Education segmentet, hvor Netop Solution i 2010 har markedsført og solgt produkterne Netop School, Netop Vision og Netop MyVision, udgjorde i 2010 DKK 36,6 mio. mod DKK 36,2 mio. året før, svarende til en stigning på ca. 0,1%. Education-segmentet udgjorde i % af Netop Solutions samlede omsætning i 2010 mod 42% i Aktiviteter Netop Solutions tilbyder i dag tre løsninger til K12-klasseundervisning (folkeskoler), specialskoler samt gymnasier og universiteter: Netop School, Netop Vision og Netop MyVision. De primære markeder er USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig samt en række mindre Europæiske og Asiatiske lande, hvor USA er det største enkelt marked for Netop Solutions skoleprodukter. Netop Solutions classroom management løsninger komplementerer hinanden, da de henvender sig til tre forskellige segmenter: Det begrænsede behov (Netop MyVision), standardklasselokalet samt de avancerede brugere af classroom management løsninger. De tre løsninger positioneres i forhold til pris og funktionalitet; fra den omkostningseffektive netbaserede løsning med begrænset funktionalitet (Netop MyVision), til de dyrere og mere avancerede løsninger (Netop Vision og Netop School). Skoler, som allerede har investeret i classroom manage- ment løsninger fra Netop Solutions, oplever væsentlige forbedringer af deres klasseundervisning, og vores mål for 2011 er at blive endnu bedre til at formidle disse budskaber til potentielle kunder. Skolemarkederne i de enkelte lande adskiller sig fra den private sektor ved at være finansieret via skatteindtægter og med politisk besluttede budgetter. Det er ofte tilfældet, at langt de fleste investeringer går til underviserlønninger, bøger eller computerhardware. I USA har den økonomiske afmatning haft en negativ indflydelse på skolernes indkøb, idet budgetterne er meget tæt forbundet med de løbende skatteindtægter i de enkelte byer og kommuner. Dette har bevirket, at Netop Solutions salg af nye licenser kun er steget svagt i 2010, og den tendens forventes også at fortsætte ind i første halvår På trods af den økonomiske situation har Netop Solutions i 2010 alligevel formået at skabe en fornuftig omsætning inden for Education området, hvilket primært skyldes igangsættelse af en række initiativer rettet mod de eksisterende kunder, især i USA, til at gentegne support- og softwareopgraderingsaftaler. I USA sælges ca. 35% af vores løsninger via forhandlere og resten sælges direkte til skolerne. Skolesegmentet er et marked, som kræver direkte markedsføring rettet mod underviserne på de enkelte skoler, og 2010 var ingen undtagelse. I de to andre hovedmarkeder, EMEA/APAC, foregår 80-90% af salget og markedsføringen gennem forhandlere. Ledelsens beretning 15

16 NETOP Education Netop MyVision Netop School Netop Pointer Netop Learning Center Produktudvikling Netop Vision, som sammen med Netop School er Netop Solutions primære produkter, blev i 2. kvartal 2010 lanceret med understøttelse for 64 bit computere. I 2010 har vi fokuseret på en forbedret version af Netop Visionproduktet og Vision7 blev præsenteret på en af verdens største messer, det store årlige BETT show i London. Produktet inkluderer en ny brugerflade samt forskellige forbedringer i den underliggende kodebase, som sikrer øget brugersikkerhed og stabilitet. Netop School blev lanceret i december 2010 i en ny version, som understøtter den populære Netop TeachPad (USB enhed), og gør det muligt for underviseren at stå ved tavlen og samtidigt tilgå grundlæggende classroom management funktioner, såsom at blokere internettet, demonstrere en skærm til studerende samt at blokere tastatur og mus på de studerendes computere ved at benytte Netop TeachPad frem for tastaturet. Netop MyVision, som sælges til undervisere via online abonnementer, blev lanceret i slutningen af 2009 som det første onlinebaserede produkt. Formålet var at teste markedet og opnå nyttige erfaringer. Forventningen til Netop MyVision er, at produktet vil udvikle sig så det kan leve op til de fremtidige krav, som stilles til det digitale klasseværelse som f.eks. differentieret og interaktiv læring, læring baseret på samspil mellem studerende og underviser, samt læring de studerende i mellem. Markeder og konkurrencesituation De nyeste tendenser indenfor undervisning er, at engagere de studerende så de i højere grad bliver ansvarlige for deres egen læring. Underviseren skal fremme de studerendes kreativitet samt støtte dem i deres personlige udvikling. Hjælpemidler som virtuel undervisning, sociale netværksmedier, e-learning, skoleportaler samt online fora vil derfor præge fremtidens Classroom Management Solutions With more than 20 years of international, educational software expertise. Deliver Training and Education Anywhere Virtual learning environments, It administration for educational Institutions. Corporate Training Best in class e-learning system, train your employees effectively with Netop education solutions. 16 Ledelsens beretning

17 NETOP Education Netop MyVision Netop School Netop Pointer Netop Learning Center i klassen 30% forbedret effektivitet 50% mere elevengagement Hvorfor Netop Classroom Management? 100% fokus på undervisning et karakterpoint Stigning af gennemsnitskarakteren med op til undervisning. Interaktive tavler er i dag installeret på de fleste skoler, men også Netbooks (1:1 computing) og mobile enheder til optagelser og lagring af data, som f.eks. mobiltelefoner og e-bøger, vil finde vej til klasseværelset. Pga. skolernes begrænsede midler vil IT leveret som service via Cloud Computing blive en god økonomisk investering for skoler, som ønsker at reducere deres interne IT omkostninger. Med en estimeret global markedsandel på ca. 20% er Netop Solutions fortsat markedsledende. Markedsandelene er beregnet ud fra en vurdering af, at der er solgt classroom management løsninger for ca. DKK 150 mio. på verdensplan. Det totale marked kan være vanskeligt præcist at sætte tal på, men Netop Solutions vurderer, at markedet er mindst dobbelt så stort. Blandt Netop Solutions fokusmarkeder, USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz og Frankrig, bruger regeringerne mellem 10 og 15% af deres nationale budgetter på skoler og undervisning, og selvom Netop Solutions er markedsledende, så findes der fortsat tusindvis af skoler i disse lande, som i dag ikke bruger classroom management løsninger. USA betragtes som et af de mest modne lande, hvad angår brug af IT som læringsværktøj i skolerne, og her vurderes raten af studerende per computer i folkeskolen til at være 3 per computer. I de europæiske lande er raten også blevet væsentlig forbedret de seneste år og er nu nede på omkring 3-5 studerende per computer. Jo færre studerende per computer jo mere relevant bliver klasseundervisning ved brug af computer, og jo større bliver behovet for classroom management løsninger. Hvor det indtil nu har været skolens ansvar at anskaffe computere til eleverne, så vil vi i fremtiden se en stigende tendens til, at de studerende selv medbringer egne computere. Denne tendens ses allerede i både USA og de nordiske lande. Kommende udfordringer Udover udfordringen med den økonomiske krise, som har ramt med forsinkelse i skolesegmentet, skal Netop Solutions position som markedsleder udbygges ved at øge omsætningen samt markedsandelen inden for Education segmentet. Netop vil opnå dette gennem at skabe mindre afstand til den primære målgruppe, som er underviserne, og vi vil fortsætte vores iværksatte marketingtiltag, hvor værdien ved udnyttelse af produkterne frem for en specifik funktionalitet illustreres tydeligere. Herudover har Netop Solutions en stor eksisterende kundebase, hvilket skaber gode muligheder for mersalg f.eks. i form af opgraderingsmuligheder og forbedret eller ny funktionalitet. Mange nye teknologier f.eks. mobile learning, virtuel undervisning, skoleportaler, læringsspil osv. vil blive aktuelle i skolernes klasseværelser over de næste 2-3 år. Netop Solutions vil tilpasse sine produkter til disse tendenser; samt designe og udvikle classroom management løsninger, som fortsat kan være en aktiv del af undervisningen i det højteknologiske klasseværelse. Ledelsens beretning 17

18 C o m m u n i c at i o n Netop Live Guide has increased our service efficiency by min. 100%, as we can manage an average of 5-6 chats in the time that it takes to conduct one telephone conversation. Stephan Rosenkilde, E-Commerce, SAS Hoved- og nøgletal Netop Solutions nye produktområde, Communication, hvor Netop Solutions sælger produktet Netop Live Guide, har i 2010 haft en procentvis stor vækst i omsætning, der steg med 85%, hvilket dog stadig kun udgør ca. 2% af den samlede omsætning. Omsætningen udgjorde i 2010 DKK 2,6 mio. mod DKK 1,4 mio. i Aktiviteter Netop Solutions har i 2010 fokuseret salgs- og markedsføringsressourcer på Netop Live Guide, vores web-baserede kontaktcenter løsning, der sikrer en hurtigere og mere effektiv servicering af internet kunder ved anvendelse af produktets tekst, audio og video chat. Netop Solutions har i 2010 primært solgt og markedsført Netop Live Guide i Danmark, idet der ikke har været tilstrækkelige ressourcer til at satse på de større markeder i USA og England. Netop Solutions har valgt at fokusere på tekst-chat delen af Netop Live Guide, og det lykkedes på denne måde at få en del nye store kunder inden for forskellige brancher som rejsebureauer, forsikringsselskaber, banker og e-handel, og selskabet har aktivt brugt disse succeshistorier til at tiltrække flere kunder inden for de samme brancher. Det er relativt enkelt at lave en positiv ROI-beregning (Return on Investment) på Netop Live Guide, som tydeligt kan vise den pågældende virksomhed, hvor meget der kan spares ved at indføre chat som ny kontaktkanal til deres kunder enten i kundeservice eller salg. Live chat koster typisk 1/3- del af et telefonopkald, og dertil kommer, at en chatkonsulent typisk kan håndtere dobbelt så mange kunder per time i forhold til en kollega, som benytter telefonen. Når selskabets salgscyklus alligevel er lang på Netop Live Guide, så skyldes det, at mange virksomheder skal tilpasse deres nuværende forretningsprocesser og kommunikationsstrategi, inden de kan implementere chat som værktøj. I juni blev Netop Live Guide gjort tilgængeligt for online køb på com, således at kunderne kan tegne abonnement på produktet uden en traditionel salgproces. Yderligere tiltag og forbedringer er planlagt for 1. halvår 2011, som skal sikre ydereligere automatisering og skalering af produktsalget. Netop Live Guide, som er 100% web-baseret og tilbydes som hostet cloud applikation, har i løbet af året gennemgået forbedringer, som har gjort applikationen mere skalérbar og mindre sårbar for afbrydelser på inter- 18 Ledelsens beretning

19 NETOP Communication Netop Live Guide nettet. Netop Solutions har også brugt kræfter på at få redesignet hele administrationsmodulet med højt fokus på brugervenlighed. Administrationsmodulet er det første modul, som potentielle nye kunder stifter bekendtskab med, når de første gang downloader en Netop Live Guide trial version, og førstehåndsindtrykket af dette modul er derfor afgørende for kundens købsbeslutning. Det re-designede administrationsmodul vil være tilgængeligt i begyndelse af Netop Solutions anvender naturligvis selv Netop Live Guide til at supportere nuværende kunder og potentielle kunder på internettet, og selskabet har hermed effektiviseret vores salgsproces og teknisk support service. Anvendelsen har også resulteret i konkrete forespørgsler omkring Netop Live Guide fra kunder som selv kan se fordelen i at blive serviceret via online chat. Markeder og konkurrencesituation E-handelen er steget eksplosivt de seneste år, og på vores primære markeder er det de færreste mennesker, som ikke har købt eller solgt varer via internettet. E-handel forventes at stige med 10% årligt indtil I USA forventes e-handlen stige fra USD 155 mia. (DKK 868 mia.) i 2009 til USD 249 Customer Service Problems? Click for personal support when you need it. Remote Support Remotely assist customers on their computers for instant service when they need it. Demonstrate product features or help any customer, regardless of location. Sales Assistance Questions? Click for personal assistance when you are ready. Ledelsens beretning 19

20 NETOP Communication Netop Live Guide 35% stigning i salg 35% forbedring af serviceniveau Hvorfor Netop Live Guide? af serviceniveau 30% forbedring 50% mere kundetilfredshed mia. (DKK mia.) i Også i Vesteuropa vil stigningen være markant. Kundeserviceundersøgelser viser, at størstedelen af kunderne vil blive serviceret over internettet i fremtiden, og at internettet vil udgøre den fortrukne kontaktkanal mellem kunden og virksomheden. Det virtuelle eller online kundekontaktcenter har mange fordele, som både gavner kunderne, som henvender sig for at få hjælp, og servicemedarbejderne. Virksomhederne er ikke længere afhængige af, at deres medarbejdere møder op på virksomhedens fysiske adresse for at udføre deres arbejde, fordi de kan tilgå IT-systemerne andre steder fra. Flere undersøgelser peger på, at den virtuelle medarbejder er mere effektiv end medarbejderen, som gør brug af traditionelle hjælpemidler som for eksempel telefonen eller . Markedet er dog stadig nyt, og et element af læring og forståelse iblandt kunderne i forhold til nytteværdi og brug af produktet er fortsat nødvendig. Der findes ingen officielle tal, som indikerer, hvor stort markedet er for online kommunikation såsom tekst-, audio- og videochat. Alle tendenser peger imidlertid på fortsat massiv vækst inden for e-handel og kundeservice. Chatmarkedet domineres af en stor konkurrent samt omkring 20 mindre aktører. Live Person er med en omsætning på omkring USD 110 mio. (DKK 627 mio) markedsledende. Live Persons omsætning er baseret på omkring kunder primært i USA ensbetydende med, at det globale marked for chat er af stort omfang, og at man indtil videre kun har set toppen af isbjerget. Ifølge det amerikanske konsulentbureau Forrester antages det, at 20% af de amerikanske detailkæder allerede bruger chat, og at yderligere 25% går med overvejelser om køb af programmer til brug herfor. På trods af denne relativt begrænsede brug af chat betragtes USA alligevel som det mest modne marked, hvad angår online kommunikation. Kommende udfordringer Netop Solutions har allerede et avanceret produkt, Netop Live Guide, som kan tilbydes chatmarkedet til en konkurrencedygtig pris, og Netop Solutions anser markedspotentialet for et sådan produkt værende af betydeligt omfang. Netop Solutions største udfordring bliver at gøre vores produkt tilgængeligt og udbrede kendskabet til produktet på verdensplan, samt at skabe en markedsposition, som vil gøre selskabet til en af de førende virksomheder inden for online kommunikation. Investeringen i markedskendskab til produktet vil skabe en betydningsfuld indtægtskilde for Netop Solutions i fremtiden. Dette vil kræve en høj grad af fokus på de enkelte markeder, som Netop Solutions ønsker at penetrere, samt på de kundesegmenter, vi ønsker at skabe værdi hos. Netop Solutions vil derfor investere en del penge i markedsføring og salgsressourcer for at opnå et øget salg. Netop Solutions vil i 2011 investere yderligere i online salgskanalen, samt identificerer forhandlere eller strategiske samarbejdspartnere, som kan hjælpe selskabet med at nå ud til den kritiske masse på det globale marked. 20 Ledelsens beretning

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere