ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946"

Transkript

1

2

3 U L>(; VER E: KEDAKTQRERNE W. NELSEN. R. DNSEN. H. BJERREGAARD ÆR0 AVS' BOGTRYKKER MARSTAL. 1946

4 Offentlige Xontorer MARSTAL:

5 Navneregister MARSTAL POSTADRESSEN l'(~i;i Fi.11 nvo1.t Tjc~iii(( D:iii (,i. for s;ini t l igtb Alloiinc~iiti~i2 l,ib. X"" S slnl. ~\11101~1 (;i3(j. l'ilpg:i:~r(l(~ri... l:%) A l' li (;i,(l,i. O~~~~i~elsl~nvo(l..,. 216.\hi tz O 'i,:rs4 hnllt!vcljcn... 10') '1'11. (;i~:li (;i.tl,i. 1,untlsgnnrtl iol[>csl~~tl Acac ja i. 3i~uuii 1,:iritsrc~lssngforc~r Si i*;iritlsti~:ivlc~ v. J. Jargensen ris S1:igtoi~iori~. 3oritl(~bpeii 207 Alt i Aarstidens Blomster < 11(~1~ut' Sri~(~((~ni. hnllc~vej(~n 45 T<tlw;ii8tl Slyi'iiitl. :)Fi'ctlsbo<<.:lhei.tseii Xj,\cl,i Oiriiiic~l Aiiii;i Sypc~~)lr,j~i*sl<c ;'i31<. Carl Johan Albertsen Nnri,(.~;i t l ( ioiitliioi~ \ii.kcstr \lfi,(:tl 'ogiiiii;iii: Oiiinic'l 's C::iiriill;i Eftf. nrotlciifoi'rot :~.iil~;ii~f~~i(l~! (:l;ii.n niogrnft~ii S!S~: i 'ii~sis:~l l<i.il<kn i!olig l<oii(l(~fly(~ii Marstal Somnierlyst.leiis lotctlejei.... :j!) lllei.t '1 1i:illt. ~ii':lgii?~~ T<asirius priis. l.otls Vill;~»:~g(~ly«Gi~~iin(bgntle... 18'7 Xeiiiik 11etl;iktoi~ S<olt~gn(le 12::.loliaiiiies Siii1)sf~i~c.i. vl(~lio<< \l~lll~~uc~j,.ii...'294, \T:~tleiiiai.J. Skillsf. ho(~v. 414 K Skil)si~(~(i(~r 'i~iiis(~i~sg, H:iiis Friis St>,i2ni. Alollerg. 20?7S i\lhrel<8tst~ii C:hi*. \iogiiiii. Haviicg. 34.2lniuntl 11. t>. Skibsi. ))Solvniig«Oinnit~l... 24') Chr. M Alrnli~nd.5.. 3; \~~~gii:1i:iiitl Oiriiiic~... 1:li.,~iitci~s~~ii Oskar A~~l~t~j~s~ntl. Skil~~~c~i'gntli~ S*.~fiht~~1 <:igei~ii~ ii(~l..,. 172 B r:,:ip~(t og < illc'i*.; ioiaii <C. Fodersiol'l'oii.(~tiiiiig,\/S h;ii.stnl Afd. i <'ili;rlt~c~.;t. Sopliiis.1lbci4sen) 318 1::1,wr..l El<s[ll~l~ 1'. l3111~(~~11 i t s... 13,. Sliihsf. \'(~steiag:i(l(~ :~~s~ll~lllll ('t111s (;l,(ll. Oli,l11~ l 't~ei~ Sliibsi. \lnllevt~,icri... l61 :jci.i.eganr(l.\ Tit~<l:ililoi~ S~i~~t~n(lsli~;~tl~~ :oiili>ii~) liiaistc~ii Skibsf. Olsterg;1( loye <i8ik K~hiiitl. Jiollcrg t~i~inariii f: Co. \a.glt~ro.1ssur:iii~~~foi~i.. <nf) og S;il$ :if Skibc Siibsiart ler ri'ik n. 1ii~oiii;iiiii 3olip Sliilliiigl. \ <i~oniiiiiii! l i

6 S s~~iil~i~;i~iliiili~l~... l<olic l\ii~<~~sli~. l0... Se ind til senkræmmeren l :i\.i~ilri... 1l;ii~ultl Foi'l~. \'~~s((~i.~lio\ 'i.<. ~;iiiglic~ilasli'.?... :i. l. l:lgll1... (:ll..,'li. l1;lil~l~.'lsg:~l~til~~l~ li i i~lir,st i,. ;(X... Medleni af: Sig det tned Blonister Bloriister og Kraiise le\leres i Byeii, over iele Laiiclet samt i Udlaildet. Chr. Th. Christensen 227 l (: 111g(~iii1~1~ S~;\~(~,~~.. Chr. H. Christensen iiiil)iii;iiiil... Hans Christenseils Eftf. (.l(~iii: l:iiisc~1l)... 1l;ii.iiis i~~l~iii~l.... S\;ii.ci. i~~hiii:iii<l l'~i'\.<~t... 1) Hotel Danmark \ \ liii.l<cb~) [<ii.l\c,~l i.:\., l i: i i St1.i isl~i~~i~~~~l(~i~i~'~ii~(~iiiii 'iy!;::!+,, l,~iiiil~i~:~~~~.~li~~~ik ), 1i:ii.si;il.\fili~liiig... i!) lii~(~l<!c~i~ (: l< l~'~1l1i11g lll.i\ ;)t ~~~:ii~;l~il 11 1'.\ ~Tl~lll~l~('i'!('lJC'l' ll;iili~il , 1ll'ii l(~t S' litl~stc i>c'.'y<l(~iitlp 0i.i lliiis~~ii {t~il;iltl~i~~ liii!c~~sti~;rtlc!2 l l i s ~ ~ ~ i l ~ ~.(1;. ~ l K. ~ o 'lx.) ~ ~... i o ~ 11 ~ ~ ~ t i ~~iiiiric~i~~~ii i. <i~clskrrk)iiig Hi! iiig~ c10tl1.t i \;ii.slal. H:i\.iic~g;iilc Svarer Chrishnsen Tlf. 60 1<1.ik Sl~~lei~i~~, Fr.,\ai~ufalit~i~hill. Kongensgade C2...

7 ~~ P 1 S..'<>~;.~~: (:\.<(~f~i.i.<~t~iiiig '"'j \lllll~'ll....,. H. Fic.1. iioioi~i;~i og siiii>si~ii. ~ioiip~~iisg;i~li~ (i:: ~'i~~~il~~i~ilis~i,.l,;i\i.(,i. ~ S Y ~...?(i:: l '1.i is,\ l,k SJ ~~:~~~~~!~~O~~. l;i\iil~~~l;iilr;l.ii... 1::.J 11;1[ls(~11 liolig X! Jens Hansen,»ris«.\~ii~~<'~l',C;tl~~' 10...?,J? 11;tlli11~1.~~1~i1l~~l~ li>>^, );~~',~s~~~~(~ l,,r,;t~l)!~~.;~ l!... (: s:tl~~ll(~il:~,~ 1\llllg~~lis~~lll~~ 44...?:l.) S! (: ~~~;~:~. )i~i~~si~~~sg. 7.,.. S!) G ;:~(,s 11,;(5111 l)(' (;;~V;~~~<S\~~~,~ (;;i~\;i~i.li~t... (i( i:i,lii.iiig H )i~ifi.~l~~il~~i~... 18:; <;[)t! lfi~l~tisc~li E. Godtfredsen i<ii~iiit... :'.~;~ tiriiisfoi.~. \.~sii*i.g:itl11... l:!) 'c~ti~l. S; ilwf. T'c~*11~ig:iili~... ](;'i. (;i.r~tli li Sltit~st'. t~~l>i~i~l,i~iic~ii l ;~O:tt~~istei~sf~~~.. '1~11j STP (.\ c>,jrsii... RT, l. GrothChristensen S:tpf~.ii.c~i. c,:iiitl. jiii.. Siilyg. i>.. 1!lS 1)1>!1,1, l ~ ~ ~ l ~ ~ S~,,~,~;,(> ~ t ; t ~ i l ~ ~24.0 l :?i i1i~3 :\l,s~l l i ( i l ~ t ~ ~ : i ~ t ~ l!l111g1 4...?O!) l l (1 S<~~S:~~,~(~~~~~~; )t,i~i. i3errtlinrd Ufi17se11 l 1 (i 7'1,..." 7/1 Koloniai og Rraiidsel Sl<ilisi~i:i~g, ~*~:~~~ Tf 1'3'2 ;c,lig 1i~iiisc~iisp;ii~~~ (i (i ;~~.~~~~;[~iigt~ ;i~irg*fo~~(~~~ii~g (l>l!ll.slctl...?s (;~~~~ 1i <isl~(~(lil~~~. >i.itl,,t~is:n~l~ '?'i.... (i H lj;l;tii( i 1 l:l;lll( ~ ~ ~ ~ s ~ ~ < ' ~ ~, ~ s :! ~ ~ T s.!!\~,, ~~~:~S~] <';~S!Y, :) li~~li!~~:t~i~l ~l\.i~l:~ 1111>(( o1,llliii'i... l:;.; Ornr!~el Brændselsfiorrzfning [:!~S(,.~ li1.11. l$;i:~(l~~~ygg~~i.i og, :t~;r~i~,lsr~fo~~i~i~l~ti~ig 011iiiii~ '1 1i;igl~l. (;i.;[~s\.;i'llg('... 20",l (;,>~~ ;;Z, '!'\.;x31 g:~i!i> l l.. ~JO.!:i:,i' ['...\i~~l~i~;~;i~lrii~~~i~~~~t.>_,.!l!ll\lll....)li Martin Hansen,»Eranthis«l~;lll~ll~.ls og.\lllt~~gsg~il~ili~~l~ N ~~; tisx l Jii~r!i~~ls\.t~.i Y liii~ii~g:i;ii~i!~~~~... l!)!) Willy Hansen

8

9 Erivai,tl Skihshygiii. Skolvg... 1/17 H L, Skibsf. hlcilleb(ii'p Hthherl)aiien Fabiicius Skibsf. i\loler2garlc '28 l'ctei. K Slagtcriii. Oii~iii~l Thon~as Hanseii S1:igici'iiic~str~ <ii'li<~sl i.;i~tli ;) vllof~~g~(1~~ll (11 J1.l~llsc~ll)... 2/12 l~lii\.iit:fo~c~tlli~iitoi~~t. Rl;ii'si til 1 :LV~ c~iiiiiiigscii 1' n\: 'ai'c'cll ist liiitistci~1)iei~g... '>S (,rii'ikseri Sofiis l\ fliv. Sliihsf. (~i~niiiicp;itle Jc~i~iii;iiis(~ii li ~'i.isni. l\iixli(~.sti..!) 94 Hj. Hermansen lltsi.i.(~ og );iiiit~slii~ii~tl~c~~~i liii'k,lsl i.;r:tl(b 4 (i... l is.l 1.otls ltiviic'gtl tlc... :~:0 1, Aaskirini. S~~;~~\~~~O...:il? l1 S!,it)sii~;~~gt~i~, ~i~iiiso~isg. (j 274. H. C. GRUBE ndeh. H. Heriiiaiiseii. Tlf. 274 Rederi og Befragtning Kob og Salg af Skibe ~~~i'iiti (:.. Fi~lic~c~l;~poi~,!i~i'... 1:'s tl~~lisc~ll Sofus l~:ig~l~llc~~t(~l~ Sliovgytlrii l?otogr;if Sko\.gyelcri... :?L(; Fotograferne pensen r S0n Skovgyden. Tlf. 326 Lo]ens Grtlj. Ornriiel... 1% Aage Gai.l.11. <oiig(~iisg. ::l.. 10 h1 Karetili. Roiitlehyt~ii... 29X R1 lv:t lii~siieii lioiigeiis,gatlr?h.\... S03 J. C. Jensen licihlll~11ti Ellrn Ellen gensens Broderi og Korsetforrefiiing Torvet. Tlf. 141 N A 01,gniiist og >%i.er.,s Lai'kegatlc 4...,u JBRGEN JBRGENSEN Alt i senkram Tlf. 211 D. C. Jargensen 9 1 [i. o: (;ultlsiiic.tlefoi.i.. l\ii~krsii~a~eic~... K \ ictlc~i Fi,itl;i 1):i iiii~fi'is~i'inilt~ Firi l\oiigeiisgnrle 8... ii;i,i.byc Siclsc~ii l,\tiia lijole... ltigcrct lioiigoiisgaele 7 Axel Knudsens Boghandel i

10 1iri~t11~i.g 1~';r~i~gc~sti~;r~tlc... (i'i ~ ~l<s[llli~l~~~~gl~l~i Y,. 1~~11~~~~11 ll;l\.i!(~ll....,.) e>. l ;;isvti~i.l<... (i7 l r,? 1;~oiii:iiiii 1l:iiisiiii~ 1'i.li. ~~~.,K~~ Erik 1% hl;t\glc i' op ~liil~si~v:l~~i~ Marstal Mejeri \l<jll<, l l l{ tl;lllb~~li) \~'?ll(~y.!)s, \:\ ig:ii iiiiis~l<olr~ r;)... Marstal Rullegardinfabrik d l! ) i LS. l? Kate Krull, Fodpleje \~ill~\~l'jl~il :... Skotejshuset»City«~.;i~iy~~ i;ii.l;~ Sl~oli1j~~1111~1~1 (:il). liii.l<t~s i.;i~tic> :;l... LegetejsBazaren l i11311 sl<oll~~:itll~ 1.;... ~.:~S~ < ;;~~~. \'iii<(,s,!~>,.;iiii~i~c~i~ (: );iiii~~sl<il~s. \'ill;i,>s~l)lil<(\.st~~;iii~l~c~,ic~ii...,olibi~ ~:V~ io~it~~ot~~l~~~ i'oiiis~iiit(~... Kebillailci L. Lohse lillllillsg;llll... Mntorlabrrkken Marstal v. Aage Hansen l f. 219 priv. J! 5

11 N ~ Chr. Nielsen, Malerrn J~~iiisc~~isr:;i~~~ S~i~llil \l:ll'ii~ <li'~,'. iiiis S!'~<'l)~('j('l'~lil' ; \ 1 l Sl<0l<~....>'l. > S SSP li l (;;<~. l i. 'l'i~oll~~~g, 10 l7:j S ;\ ':ii~c~c~llisi ~oll;i~h....?l? Siitiiiiic~lii~. Sogiic~fopc~l.;i~~i.~iii:iiril \l(~lli~\~i:ic~ii... Sliiklsf, s..fllc~lsg :L!:{ O l )iiiiiii~ 13i~~ic!sf0i~i~iii1y... T Qrnrnel Kulforretning ~~:~~~...?o? '0111<~11l... '!)..llli'\i,l~l....li C. Rasmussen Ommel Kro Tlf. 31 l l;11i5.+)l~,<l~ll li:l)l,?, ~ ~x~lxl~o~< i )iilill~~l...::l) \iilili~.l lii~~~;i~iii~iill. Oiiiii~,i~ls\~. >T \t)ibi,,l. iirl)iii:iii~l llli:lillll~ 1~~~llll;lllilsfoi~i~. ~~iiiiiil~1... l;?( 1{:1s. i~~lllll. S~~l\g;lll~~.j?... Z!),>.\ llgllsl:l 1:l~g~~:lll. \l:lss6fsl* og S\~~~~\~~. ti,, l:; 'l~:ylc.....j.,() Roar Rasmussen Jiil<~i!ii!ii~i~ l~i~i~l~~;~~ili~ 11.,., q:) 1:lllb '.l,:l~c* ljl~lsll~~l~g:l:ll~ll c ii!iilii~lh\l~,;l'ii...?*j ii,i>i i:iii Sli il~si'. ii~~li~~vi~,i~~ii (~111111i'... :j10 l11~111~ili S~~;~~<:+.S~~ i1.1.lit611~ i'i~iiisi~i~s,~:~ii<. l?...?'i(; l~:ihiii~is \~i~giliii. 1:oiiili~l,~~(~li.. 1::: l S li,i~s~~lotici~iliolii'l~l ioii... :!:O :~:!.+c::~~, l'oi~l:ii~g :igq.!~,iofoii('i~ \\(>\SS S~;,C~~~ Sli011'~. '22..?(i Skomager Rusell i ~ l ~ t... i!.)l\)...?:!:l T 1.1 ~~glc~i. og S,it,bi,i~ili~i. r11 1 ;lili'ili li~i.,, e ~ l ~ c l ~i~~iiiliii~lic~l~s ~ ~ i ~ ~ T:~ Siiil~sf. lell< [:, lli~l~i~rl).?(i!) i S ::j. O Slii1)sf. 1t(~l~1~1~li;iiic~ii...?(;'i ;!~~~~C~~ \iiloii (.'. l{i~iiti(~i~...,lcills. S~11i!~ll~l!l. l:ol1(li~ll>~i~l1., 54. Oiiiiil~~l 9??.loli:iiiii~~~ Siii~~ti~~iii. ~<i';igiiik~s : l 0 S (;;~~~~~~ lli~ll~~~i~,j~~ii... :.;, ;:~~~.~~~~~~>~~.l 1{;1il io Sii,!s S11 ii og :illr~lli~ig,~!c~i 'i1i~1i;iiii11i~i i~~iigc~ii~g. iri.,.. :;>!~oiiti~~h>.c:i<l~~... 8ti >. lii~ii~ii < Sli\. ~;;~~~~s~~~~~ <i.isii;iii \'iqiiiii. Ciili[)~iy. S 115 l! j 'l~tl(~i,.\ \~<igliii1. oi1iiii:~1... :? l~~l~li l Fl~tl >!'l'll(~ \7:lL(,y,< ' 1. \'ogiilii:iilll... :<(i Oiiiiiic~l...?(i8 S!h:~lli:~~~~ (' 1).:~gi, iii~li~~st~~. 41 l'oit~~l:iiii~~i:~i~ 1~'111iti>sisi~ii~: S:i;!~~l, <k,;~~~~<~s~~ i \1:11'~l;il r Striiep'c~i...!K d...!i l l'l<l'h( 1':1'1 1'... :'~'li~i:i'~ii.<'; iii: ~'!~:~!'... > l()(; (i? ~~:~>;~~; ji:.ii for.i~~sfo~~sil~i~ii~g l~il1llsl~ll l ~'~11is~ll <ly l)ilvl:<i~ll~ (' ('9 ~:~i~isli;iiis~~ii S'i~lls,Jl~(>ls~ soli^, 1<'1,ii S! \~CJ~~~:!(~ l.. 2;;...n;) 11 l;:is\~;l~i~l;sll<~sly~~l~l~... (i;!; :i s~i~:i~,~l~:.sl~ll fill~~:~llg'l~l~l~~~l~;~fl~ll R ~~:s~,s?.~~~ '(~: ~~~~,~~. i1:2 (Y~ii~ililoi~ ~:1111if~:,1~~i~li:ii1~11 <orig:'c.iisg;~ili, i i i i ~ ~ s 1 : i k; t.t~~,glx l l1~~iil i;i:~si+li~iii ~:~S~~ VY S~\~;~ 211.,.. l{? :.:.~,::~~~... 1)'; ~:\>~s (;i~l,j. SJ~~~~~O>~,,:;;~~!?.;S.\,. li> l~~ii~~~i~iil)~f... $)(i <;. ;~(<,~ ;~V,Q. ;?:j4 A. Stegrnann

12 RUM" B Tre moderne, komfortable 7Personers Vogne knrer Dag og Nat. Forlang Marstal 264 Vognen kommer med det samme Ksrer ol eralt udenns Langture Moderation KBRESKOLE omhyggelig og grundig Undervisning. Vogrimasid Rasrrius Ctiristensen, Marstal Telefon 264 En god GaveJdé / +N/$, NA/, ilegr~v'" A faar De altid ved et Besag hos GR0NNE Papirhandelen i Prinsensgade A Telefon htlarstal 6 %ar De een Sang anvendt: Fint ungt OKSEKBD. Prima KALVEKBD og FLÆSK Let sukkersaltet og letraget HAMBURGERRYG Prima mmre BBFFER. Alt i hjemmelavet PAALÆG fra H. H, Eriksen Marstal kaber De kun hos os Telefon 136, Fedevarer engrosidetail. Toldbodhus 1 t l Telefon Marstal 89 Camilla Albertsens Eff, Garn Broderi Trikotage Daabskjoler udlejes. Ligtaj f~res Tlf. Marstal 77 og 277

13 S\ ;(. 'c.tc7i..if~ii ' <crl)iiiniitl Tiii.licsti~~etle :%i... l?:! S;.l~lltll,oi'p li~ygllils' mlc.pol vrtl S (:.. E~~iks~ri M~ill(~\,~,i(~.r~ S\ ~ti(i?cri Sicssfriil l<~ibiii:~i~( 1Cii~kcsti:ctlr~ Siegfr. Svendsen Vinhandel. Colonial Kirkestrxde Tlf S!tlfyi,s l)iscoiiioh:iiil<./s 8 S!~ifyc~iislcc J):iili~)sl;ihasc~lsl;ubs 1~~is~)l'tli~ioii.... E<spctliic?i. iriutl Grniiiici 3olig... fi Chr. Ssrensen.llikkcrislago~ ioiipciisuutl(~ T TeaterCafeen r hl H;isiriussi~ii S~YS~.. 17 '>'i.) sli~:lll~ls~!l'ictlc : ''i~lc~pi~;ifst:itiu~~~~ii furliiiip ''elcgi~~if~~ii Æ... rii. li~~~l;ilii~ii. ljci'i'cgaai'tl 1:olig Sti.;~ritlst i.a~tli~ Ær0 Avis Ær0 Folkeblad illo\ ~tlli~iit~ï~~l)... O:! (~)~r~s~illi~ig til 1~~~1;~li1~~1~ 13 biil S~ 13oiiz Hotel Ær0,liiiiiti Hasiiiiissr~ii) i 1 s 1 111tot 89. \.;igtpc'i'suii:it~t F«;issui.:iiiccfu1'et1i11g. sciiaitlig 73 Vcsiisti~c~Li1;~i (Ttc~tlaktoi. eririli ~llhci~tsi~ii) Sl<olegatle olig S1;olegarle X'MS~~' lioiiii11~111'1~~ Rlitehil~r T)? l s ~i~ifts11~~l1~1~ Grliriiig

14 ) 126 Raadhusets Kontorer: 9 12:'O 104 De kommunale Vzrker (Gas Omstilling til samtl. Kontorer: og Elektricitet) Omstilling til Driftsleder Vagn Hansen Borgmesterkontoret 12:j0 13'30204 Omstill. til Udvalgsformanden Folkeregister 12 Havnefogden Kommunekontoret 38 Ligningskom missionen Kæmneren (privat 197) Fmd. Lærer G. Larsen Lultværnskontoret 77 Skolekomn~issionen og Skole Socialkontoret 139 Alderdomshiemmet 27 Bevillingsnævnet Fmd. Borgm. 169 Borger og Realskolen Skoleinspekt~r K. Nielsen 90 Brandkommission Fmd. Politimesteren 201 Brandinspektnren A. Andersson, Gyden 27 Bygningskommissionen Frnd Borgmesteren 12 B~rneværnsudval~et Fmd. Havnefoged Lauritzen udvalget Fmd. LRS. Groule 99 Socialudvalget Fmd. Snedkerm. M. Rasmussen Sundhedskommissionen Fmd. Politimesteren 6 Sygehuset (Amts og Bvsyge 166 huset) m. Omstilling til alle Afd. Læger. nspektar m. v. 27 Æraske Kommuners Rutebiler Fmd. Rorgmester Bager 103 Rutebilstationen Torvet 204 Udvalget for Gades.veje og Kloaker. Fmd. Maller Hansen Hotel,,Harmoriieii" Ærssk~bing A GROTH RASMUSSEN Tlf. 2 i Xendf fra Skngen l t fil Gedser Gæster 1 Mine Damer! Damesalonen,,PERFEKT7" er Behandlingen altid perfekt R. CLAUSEN Vestergadi.. Err?~k~l,ii~g Tlf. i75

15 li!) 1 T>li 1 Ti? 1 'lo

16 ... POSTADRESSEN (.i' for sniiifl. Al)oii~i. pi.. ieraslic.~l)inp. i ~ cykjcdclc ~~P ~ MPORTPREN ~~~~mi?iuniskrsseroiier ( 11 ~~S(~S(~ l't~lc~i vig.issisl. i MPORTgREN ~ ~ \7ill:~'~O~~ %i30g,:it(~... l??.ll)ert~(~ri, S h~l;il(~rmestc:i Ctokkc11~... liis Niels Christensen (1 M Sirictlciri. Stolilrc,hy l'iskr~li;riitl~l!i\iltil... C,$ Aiitlcrsctii \Tilii. Stigf. fliv. 3oi'g.r i;~otti f11~. Gr11,i. iiic~st,ri. Totyet \iill:i F,lirictly... l71.2 S Gi3(l,i. Bcrrgii~stl;i!... 1 l? fritz w. christensen P:iul lartlibi. Lage S~iitlt~g. l77 it'i.i'il :,g tl;i~i!rslii~:~~tlrlcri Konsiil~tatioti <!. 131/1,30 \'rsl:>ig,itli>... 1Xi T. Andersen, Paket»Freya«S(B~~, S ~ ~ ~ ~ :... ~? h.:{ 13i'0g:~tl1.... l00.tjiis lic~t~riitl. St~)lili~~l)~ S f' fliv. Sliihsi.ctlci 1:i~ofi';iil~~?j.\l:ii. iii Kr?l)riiel.... 4!) Andersen, Margrethe Fru Hans Christensen Slngtri'foi'i'.. %i.og;itl(,... X(; \.. (:;ii.lo (:lii~i~tc~iisi~ii C. H. Andersen 1.:) iie~~i~~~gs~i~:~~ii~ic~~. S~G)C~OS :ri~i:ipt~i o;: Giilrlsilic:<l o:.\iitc~i~io~ill~:~~~il~~~~ J \Tcster~:ltl~~....\ Sltilisl)ygiii. ;~\iie~~i... li5.411tei~ssoi1'2 ~ ~ : ~ ~ ( ~, ~ ~ ~ o. 201 iolig S1 i~:~iiel~.c~,ic~~i Aiiilic~;issc~ii.\l;ri~titi '111ifi;issisi. Z!: (1 sl<ol~!~sfoi~i~. vi~s~!t~i~~;ltll~..!)s ;i~i~~~stiiiisei... 15: l (~1:ilsi~li sl<i~~1~clllc~i~ltl. sl~r~ll~ll~l... 1x1 (: S:igtci (~).s<~i~)i~o..: (: l'll\'. sl~~~~l~lllll'~~lll S~~~~~,~. s3 Rnnsrii (:.. Gi~~l~. Syg:i;ii~l (::S' Msrinn ïk... 1Y> Hans Clallsen \ t l 11: \.~oglil~1~rll<ls.. Carlemil Bjerrum toi~i~c~liii:~::.se~ii~rl:~i~g:~elc~ ~i~iigllitll. (;ni.tiic'i' S~ilclei*gutlt~... l!):! R. Clausen Thorvald Bjerrum l )~ii~il~fi~i~~1'~~l~~>1101~ 1'1'l'fl'it" Rclbrllitii1tllci ihltiht~lliiisc~i i \~~s~~~~;~~....j.4!t i iiyi og hiiigt. Alfred Clausen Rroga<l+... X:) 1~~1il~iii:i111l rig sa~iil~i~ir~iiiii~~~i~!~ii3gi~li~~tci~li~ii(~i~~i.... l?!; \'t~~ic.i'g:ii :osi!iiip's.:ft f. ih.jciisc>ii\ i ( \~ille~i l i ~ i i i ~ ~ l... ~ ~ i i!)b 3llliil~.tt~i'1iiiiitl(~1 v~~sti~i~g;lill~...!. l;l~l~l l1:1 'l~:l~lll~~~liil. li,l<..!i.;iiiilt ''i \.oli... 1 \tstt

17 P ~ ~ C. Th. Creu:z C:i~~utz' '1'11. logliaritlt~l 1.. S. Tli. (:reutz \'c~stpi.gniic~... 2? ynatnolygter 1 MPORTPREN i Drnish American Gulf Oil Gompany A/S Olieanlæg ~:ii!ske.;~~:~)~~< )J A/S il:,r~skffl~ing.i\ftl l i;iiiei* Clii. Aii(oiiiol)i!li~~i~~<~l \.t~stc~i'g;ide... "(i Urmager H. J. Dauer lli~0g;lilc... l!)l )(, 1)ttii )?t s(, rirt'ste ~c~tytl~iii~i~ Ortl Det Forenede Oliekompagnis Depot (D.P.O.K.)... l 'i.? 1 ~lmmt~r... MPORTOREN A. H. Enghoff.... i igi. \'cs.ic.i, $)g.\la:iltxi. Yl'htc'~~g;il~... l l:' P. Frantzen l.1.n Sl<n~~o~siiing:i::i~~ 1 : i ~ i ~ l i i i i ~ ;i\ i l ii l(iar).<i~crsltnl)iiig...!)'i.\ \~>~.'\~~~l~i~iiir?~~l~ii... iio ~\~lls fog 1~yC~ll.~; :olig Sc~i~i'i~g::tii,...?OG. \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ' ~ ~ L ~ ~ s ~ o ~ ' (. Sigv. ~ ~ Bang ~ ~ ~ Hansen ~.<i~~s!i~hiiig ~. <i.oslinhiiig Fili;i l Soii(~~ig:itlt~ SO ';:i\.\.;ci'1\ og ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ l i c i i c ~ t ~ k 1 ~ 1 ~ i... XX \.c~siri*g:iilt~...!):j,'oi.i.t~t tiiiigsfoi~ei* O.niisc~ii Lilig 1s. Fyns Kulindk~bsforenin~ A. m. l). A. l:i\.lii~ii... 1x0 l~'i,i~i3i.i ii iiigsf~~i~c~~~ i: iiiisr~n iiolip P'i~ic~tlt~i~it.l~st~~i J 1) \:t~.~~!~~i'p;itli~.. 1').... ~~~%l"w'.~kintr MPORTOREN. (;i.o!li1~;isiii~issrii\ intelcjer rl1;ii~iiioriit~ti; 13i.ogntlc J. Chr. Groule,:iiitlsi~c~lssngf~i~~e~~.\iiktio~is ctlci S~iitLci~~titl~~... H a\'ctn0iiici. pp. ~ MPORTOREN ~?'i 11;iiiiiiii~i~icli (;uiiii;i~. T:illetlliuggrr \~i*,~i~i'g;i~t~... 1 li i ~:ili,~l~ll Bernhard Hansen A\iiioiiio~~illi~i~~~~L A~itoiiiobil l<cii~c~~l<oll~ l',~i;g;i;~r<ll'... S;$ 11;illh J('tt'l' ~~~121'1'1~1, \'O~(<!rg. 50.\iitl:~i~s liiii.(~pi: Sygcliusvcjcri 193 1;iiii f : E'oi~i~t~tiiiiigsf. Nnï~g. 185.\lt)tri.( (;i,ilj. Sitikkchb~ ;iiih 1) tit.tij. Stolil<c.iy :iiis 'l'l~oiiist~ii C;i3tlj. Sevïcl ~.~t~i~g~:i:ii~tl S(L\~i*~~ [.:i ui,its (;i.tlj. Sts\iLcx... (i!) '~,!~. (;i,tl,i. Scbvi.e \.:ilil. lolt~l Jliniiis Yc>st(>i*g... >? Bertha Hansen, exam. Organist Saiig o:_:.\lii~ikiiii<lri~vis~~i~ig 76 H. P. Hansen, Filialbestyrer for Dahnfeldts Frnavl Oliiie \i:iiii~oltt~l<~foiiis~tir~~(~ l:;i~g:l:ii~ill~\~l~j G. Hansen liiillir)i~sc~ii \'c~~ii~iy:iilt~ Jens Hansen li~t!ii~i;iiiil Carl Hansen ~~~:~ (:~~:~~:~~~!:i~op;~ili~ ) l\i~l~iii;iiiil Sli)lili<31)~... Thomas Hansen!i~~lii!;ii:il... 2').\lf~,i,il\:~hl,iii og 31otoi. Marius Hansen \iii~iiis Sl;icit~i' Stri?tLci2,c:it!t~.. l Eli Hansen 131i \'ii~iiiii11. S1iitici'g;~tleii.. 5:1 Ol~ \~iiyiilii<l. sygl~liiis\<~jf~ii..? l.\ \ ii\\,;~~iisoi~ \'il(51~:~~li,~\~cj 110

18 ~. ~ Hotel Harmonien 1ll~O~<ill<~... '21 Herman Kromann ~'i.;l\~~li:iii~l~~l i:igg;i;11~111~ ii:lbersen G. Hansen... i11 ti1111 1,iiigs li~~;~~ii~ii~~~htoi~nt ifli~.. l~lll~l!llli~,~~l~l~ s:l~f, \'..\!jll~~l~hl~li) l00 i~~:~i!~lfoi~sili~ p J""'""""' AiPORTORN ::ig~;l;li~<lc\~l~;l~l1... S? Anton Jcnqen!ios~~i~il)s 17i'rf. :loi~isi~~~~li;ri~~li~ \'l~"~'l',c;lll~... :: ~iinilbrugs:~riiklcr JMPORTQREN..irigi~.\ O\~~i~l~olilil,c~l,i~~~~~... r<? Landbogaarden Hotel l l. l<;~.slillissi'!i... '11 R. Larsen i~,\,qg(,i, l:~~~~gg~~i~ie~l 1<1~i... $2 f; P'rii,ii;cl. 1'. ~igiiiiigslic~iii ~ O O... :;s l.;a l ~>l,il Si(,!< ~;:ll~tll. 1i:l~~:l;ll~il' l(;:; (:.. licii~ii:i~iil Peter Larsen 7 Pers. Lillebis,i lli~iilf1ii~i~c~1 11i11,c \'c~slc'i'hi'ci.. 201; l c~!!c~'... Niels Laiiritseii l i ~ l l : l l i, l i l l 1 1, c : l l l... 1:; Lyngbjerns Atelie~ Laur. Jensen 1~oogi~;il' S~?lll1l~l~g~1lli~... 5Tl (;;il;i~i ti~i.i\.;ii~c~foi.i~~~(tiiiig iliiii;i!ii~.~i~t) Vc~~li~i~g;irli~ M i~dkasscr :\ l l)<ll~t 1 li1 ls:z;l 1~111. \Ti,Ll:l \.<x]l,ll l:!(: MPORTCRE N.\lfi~i~ti <nrri <k Focloi~stof \;,~>,.\ ) ~ ~ (ii,(l,i. \.,:;\ (~,~) l!]$ foi~i~c~tiiiiig Toi.\.c~... 20::.\ :...,.' );ii!i~~fi.i.;o)i.s:~oii Rolig... 12::... i:i~og:iclr~ 14.1 ~!~;~< , 1 Knud Jensen. 1'. ~X~L. g ~... l hllaihiecen l<.\ 1<1~11:ili1~11~.14:1~<3 Fi~lli~~t~l:~il li S~<O~::~~~~\~~~J, SOLC~~~~!~ 205.)~;~>.~!'X,~~, S~J~~~~~~~(~ ~isl~~ilil:.l~~~~osli~:~l~i~~~li~?t~sl;~il \.ill;i \.c.;t;i Sli~;ii~~l\<~jc~ii i. og ii<i> Sng11. ii S,!i8:iri~sl;o\\.cj~.ii... li!x Emil May.! ~ ~ ~ ~ SOl~if P ~ C;~~)~J(~~ ;L(, >~:;~~~ 1~1~11g;1elo... (;'i.\g<'lit Alnlli~l~alil<c~ii... K.'i! i l< l<<~ls1,11 11;11~1,i<),: <', S\.gc,11\.. lil ~ ~ : l ~i~i~i1~1~1~11 l l ~ (~;~l~till~l'i... 12s 11;1115,\ (;i',li. S~O\~~~~~... ;!'..\(:i.tlj. Si~!ih~.ft!... C>h ]Mikkelsen Poul.\g~iit ui.foi~l.... 'is \11~1~ilz(~ii lio1.11~, 1' (;i7cl,j. CPORTOREN ( ~~ l l l! O, l... 'i0 l 1 l1;11... >.l<~llsc~il (;;ll:,li tl~i~i\~~il~l~fe~l~l~. \csl.~~i~g;illi~... 1x1... l'(; ' (:i2<lj. St~l;iicl~\... 2 Motorfabrikken»Æra«.\lfl~~! 11:iiisl~ll... l(\:>.l 1:riisc~ii \~~loi~iii~lli~ii ~ ~. ~ ~ MPORTqREN.. \ ~,! ~ ~ S tt~gith<at>sf. ;1!:111ip FEirr;~ Sygellusv. 36 lciii.ik GiXclj. Mstri.gaa ~liil~;.~clsk:~l~~~t

19 Keramik Glas w Porcelæn senkram N. L Nielsen Kolonialforretning. Ærasknbing. Tlf. 83 A HANSEN if. 140 Hvedemel. Groft Rugniel. Sigtet Rugmel. Bygnicl og gryn l v Stort Udvalg i Kranse Sig det med Bloi~zster! og alle Aarstidens Blomster saavel Potteplanter som afskaarnc Smukke Kistedekorationer udferes ANTON JENSEN. Boserups Eftf. Ærask~bing Tlf. 34 j Ha vnekiosken Æraskabing l Dag og Ugeblade, s 01 m. v. A. PETERSEN anbefales til saavel korte som lange Ture. CL. THOMSEN. Stokkeby. Tlf. Ærssksbing 134

20 w iidfares efter fransk Metode af Brandskader og Rifter. SARAH DAHL BTERRUM Æraskabing Sif Drosche og Skolek~rsel Tlf. 183 kruskobi~g. Automobiler Landbrugsniasklner Nors0 og Hess Stabegods HANS CHRSTENSEN v. Carlo Christensen. Ær~sksbing. Tlf. 20 C. Th. Creutz Tlf 22 Æreskebing Tlf. 22 Bilger. Papir. Foto. Legetaj. Lædervarer 1 Glas. Porcellzn. Kunst. Trykkeri. Bogbinderi / Bernhard Hansens Eftf. Carl Hansen Ær~skabing Tlf. 40 Xolotzial Delikutesse Vitie Cigarer ( ÆrrrsRrrbing Mrrbelmagasin 1 H. J. Rasmussen. Tlf. 99 Xval itetsmobler tor alle %jern

21 p ~., J~~i'tlbi~ugc~i~ \'ran... ".OS hr 1' fhv. a\ilef. Urogadc Hans Nielsen Vesterbros Culfoïretr~ing... 12:) Hans Kulhdl. Sivoli... l l i N. L. Nielsen (Laura Nielsen) \of!lriniid sfoinrct. Vost c:i.f)r'o.. S'; William Nielsen & Co. Befragtniiig Klareriilg Rederi Stevedoririg Ekspedition Assurarice Havariageritiir Biireaii For Knb, Salg og Kontrahering af Last og Fiskefart~jer. VV;illi;ii~~ & (:o. s1;i ts;~~iloi~is(:i~(~ Slils~itl... 1,:10 V~: ~('<l;ilit.~~~~ s;~ts;iii,!. Sliilfiiti?c5g~~i Llolig... :O Niels Nielsen Babyudstyr. Garn.Trikotage S~4ii<.~i~p;lilr~... \'illi. \'opiiiii:iiitl L?sic~i.g;~rli~ >issc.ii (:;ii. ll:ip~~i~iii. Stc~lilcc~l~~ ~rigi~ii ito,eiiiiicl. l;igp;i;ii.tl('.. 1S 1 ostehnvle ~ 1MPORTOREN l ili.ili o O, S. 'i. 0 1 l (:. ~ '7 '(~tv1~ (+?lytll. snll~l<~l~g;l(l(~... 1;s Herluf Olsen <oiitlitori ''oi'vc'!...?<'i. Peter Olsen ''i,iliotagc ''orvet F1 ~ Alekaililier H. C. Petersen Sl(~ll og l~illt!~ll11lpgl!1~ s l l »Perfekt(<, Damefrisersalon, li. (:l;riis~~ii... 7: ilc~>~lz )iiiiiiii(~i~'1'01'\'(!1.... (i0 Hotel»Phanix«\':1ltl liiiisl~li... lj~)li~i(~!. 1~oli~il~oiit11~1~t (l<l.!l4)...!jo 'olii ist;~ tioiicw ; 'olilias~ist<~i~~l ;\ii~li~c~;~sc~ii... '>X O~t~~yolit il)c*()1~1~1 A rjar1g(, i... :)? lii~iiiiiii~il[)olili<:ls lionloi'... ]>li. li! s1 bc~\~opliiiiigciis Tiigl...?O? Polyfoto L.. C llaliii~cniclsc~ri '1'oi~v~:l 3i PorsHansen Tandlæge Ær~skb. Konsult.: Kl L~rdag Kl Onsdag Efterm. Kl i Snby Morten Rasinusse~i ~'i~lic~li~iii<l 1c.i Tcsi~~ign~lc lp ergamentsk~rme MPORTPREN.\iiii;i "i.ii Vc~:i.!,oi.gntl(~... 1% ~pp ~p > Hotel Landbogaarden 'al lo Hniis Albpi.l. 13ago1,iii. li;~iiiii<~~ S~?i~ilei'gatlc... S~)ii<~~i~piitl(~ ',:) >cbiicrscri (og Pctersc'ii j.jisils Fisl~cl~~ll, 7est(~i~g;~t(~..!l7 Æra Ej endoniskontor. A411~lr~~~is Grclj. L~ill~~ll~!lills~~li~~ l:js.jens Ditlev Grtlj. ))Pelers M. J. Rasmussen iiiiilrle«stokkeby og A. M. Sækmose.Jens Ditlev Grdj. Sygehusv... :T> Cjaa til os, naar det.trils Xtlcv Grclj. Tivoli... S!) Laurits Grtlj. og Krenturh(l1. gelder X0b eller Salg St,okkeby... 'is af Ejendomme. Tlf. 99 p p Jens Petersen iiill~aiiiller Osterbro... (i7 Ærssksbing Msbelmagasin 11. Sitcx~l l,c.iiii. Vestci.gailc..!)!l Hans Pedersen. Malerier \nïrii:~irii:i Sa~l)c~liusc~! inbniand Smndergade \'c~sic~i*l)i~o Jo hai~nes Petersen l:igssaii~tuler foïluiig Rigstelefonen T)?

22 Radio og Hejtialeranlæg EGEL (ieriits~ade 2 Sveiidborq 7 f. 2 Hans Clai~sen Flytte og Vognmandsforretnirig Suiiidcrgade Aroskclbinl: Tlf og 4 Toiis Vogiic Drejer def sig o1r.1 Xod Marius Hansen Sr~iiilci.gadt,.,$i.osl<nhiiig.Tlf. 11 f(iogade,, S6 K1111 ct.11 1iv:ilitet de11 bedste! 'riseii viser iltkc, at V;ii.eii er 1)illip ~ Lr;ireii viser, lit >riscii er hillik: herre og dattieskraderi aroskabing flg. l86 G. Hansen Eraskabing. Tlf. Y Byens 1. Kl. Kolonialog Delikatesseforretning Eneste fagiiddaniirde i Materialbraiicheri Martin Christensen Ærwskwbiiig 'Tlf. 49 Deter Larsens 7pers.Dros ke bil kmer overalt. Tlf. Ær~sk~bing 206 Ring paa Æraskobing 53 7 Pers. Bil til Ui:leje Garneriet,,TO FTELY" Eli Hansen Sliitteigydcii. Æroskwbiiig NELS LARSEN Æiwskobing 163 Blomster, Buketter gar deres Jndkob i JENS PETERSEN Æraskabing Tlf. 67

23 ~ p 1 Ph. Rising 3lilikeiisl:igt.r Sclnilcigtttlt Aug. Rixen Gultlsiiictlcfoi~ic'liiig Svrricl<.i.g. 127 Aug. Æreskebing Bogtrykkeri Scliitlc~r~iitli~ ~rrktojskasser 1 MPORTOREN ~ \'oigt (311.1 ~oi~i~~~liiiiigsfui~ci Vesterhros Kulforreining l 1 t 1 1 i s ~liiiis i(~ls(~11 l;olig 'i'i~oli , Vulkan.\ Tl:~iisc~ii Viiili:iiiisoi. l'ilt~lis\ ; W"'"P"" l MPORTPREN ~~ ~ Wallentin 1:;ii.)i~i. og J;i.is~i' l Henrik Wi~lff Maririus Stærke w l\~lilli:liitl \~(~rtc~i.g:lill~....li Svr~iirlstrup.Tciiser~ Sofie Dam(' fi:isni*iritlc :oclplc,ict Fi,ii 8~1iitl~~i~g;iile... l:{? Fyelfyii~ l~i~i'~~i~l(>h:~iti.!\/s'~i~i'\'t~t'>(i Sc~~.oiis~,ii J1 1tc~st:iiii~.... T$. '1'c.lcgi~nfstalioiien loi.lniig,. elcgi.:iferi '!i»ni~i,~i rli. C1iia. Gyltj.,auirLioliuseiie... 11:) Sicls Hanseil Husriiaiiil )a.iitl\xng... 1 O! Claus Thomsen Vogiim:intl Stokl:c5h~~... 1:14, l'orvekaféen (Hciliif Ols~ii)... 8 i ~blc~tivej>iiidcr MPORTQREN p AS Dampskibsselskabet Ær0 tlovedkoiitoret Erclskobilig Ekspeditionen Direktareii trzffes Kl Kegiisl<absfclrer N. C. Nielsen Ærcrskabing 36 Ekspedit. i Svendborg Tlf. 262 Fagen Era i Sveridb :rilke~l)lutl Toi,\c.t... 4 Oii~stili~~g t<~tltilil~i~ R. i\..(~riseii h 1 ig :i~ttn~~~lscs~ijciii ifoi~sl:iiitl~~i l e... /i; Ære Korn, Foderstof og Gedningsforretning... ii Oiiistillirig til Foi~i~c~tiiiiigs t'c71,(21, (:;.[ Vnist 111,i\.:1t Ær0 Venstreblad ~ ~ v ~ ~ ~ o (lti~il. ~ \\ill. ~ ~.Yii~lsc~ii! Ciiii~<lt~g:itl<~... l' :oli:... 1T)O Ær0 Ægeksport i l

24 Det rigtige Billede... gaa til Lyilgbjerns Atelier Sundergade. Æruskubing.Tlf.155 i Granne og De k~ber med Fordel Deres Bra~ndsel i VesterbrosKulforretning HANS NELSEN Rrsskubing. Tlf. 129 Priv 114 P. OLSEN Gartner Torvet. Ærusk~bing.Tlf. OS Medlem af,,bloiiisterringeng Ær~skobiiig Tlf. 91 J Cenfrctnl af kro ligger 'ZPindeballe Xro 3c Siiiiikkeste Udsigt fra Kroliaveii Badeværelser automatiske Pumpeanlæg HARALD PETERSEN Tlf. Virideballe 7 Ph. Rising aiit.vaiid og Gasiiiester Æroskubing Tlf. 153 LAURTS HANSEN Rregii. 1. Kl. Cyk1ereparatioiisv;erksted Specialitet: Lakering Vulkafliserint af Autogummi, Proiiipt og onihyggelig Betjcniiig Tlf. Viiideballe 137 Cyklegummi Nyt Autogummi og Gummifodtaj Vulkan Ær~skab. Tlf J Bregninge Xro er Maden og Kaffen go' 'eiision,rrer riioil1;iges Siiiii< gl. Have J. LAURTSEN Trlefaii Viiidel~alle 42

25 Ærsskebing Apotek (J ) b'riiei~i~'l~st~!~) \'t~sti~i~g~lilc... l0 Ærsskebing Msbelfabrik Sig\,. Rniig lniiscii...!).a r Æreskebing Mejeri... i,, Ær~sk~bing Spare og Laanekasse i? ' 1 '',lix\(> ~ ll~i~l<ll~l~ (:ll.. l.:li~sl~i l~i.i\.;ii Rreskb. Skibs&Baadebyggeri S.;ili~l~~~,eiiir~i;li.i..\i*iiiniiil ~:lii~i~li~i!si~i~... :olip Ct~~;iiitlv~~jc~ii... H7.~?.C<'iii~... li S!g<'l\;l 581' i [il~l'lllillllll'll). cj~tl'l' g;itlc S'.gt'l~l(~jc*t'i)~~v~~i~~g!S';!.qik lil(~,i~~i~~l,r~ii i Ctriirl~+i.~!:itli~... T!) 'l'l~lilli:iiiilil~~l~... :u) Æreskebing Trælastforretning v, 'rllolll~ls l;l!l>i~li <k <i,il, Si:iti,l<c>... 'i(; soleringsplader paa Lager.

26 Re vision Bog faring Bogholderianlæg ogr l Skattesager ordnes t i Th. J. Sandorff Statsaut. Revisor Wiggers Gaard, Svendborg' anbefales det rejsende Pi~blikum Pr~vort Sm~rrebr~d H. A. HANSEN Alt i Frugt, Blomster og Grsntsager bedst og billigst hos Carlernil Bjerrum Rroskabing Tlf / Kul Koks Cinders 1 En gros Direkte mport En detail TLF. 180

27 ST. RSE POSTADRESSEN. oi for s;iiritli$o,\hoiiiic~ii t1.12 L. 1)uiik:~r. C ( ::4spei~sc~ii Niels S~igric~i.:inelsfiiitl. Jiirik;arii~n~l~... (:lii~is~tetisrii i11 17i.iswini. og Stisil<c~i. 1)uiikx:r....l~siis(;i~~lh Grtlj. C,i.a.aslt~ii.. ''t~i~l<i~l C;i'flj. Christen C. Christensen \'<~giiiii:iiiil )iiril<a:i,... Th. Clausen, K~bmand Kroejer Dunkær Kro... ' lelitier )iiiiknsi.... Sti~aiitl1~ygnni'~.:ii,s Salg op.\iivisiiiiigsli~iitoi' T,ille Risr... ' (:iia. s:iglci~ ~iiilliil~l~... Petei. Slnplci4 Lilli, lisis... D Dunkær Kro (Th. Clausen)... St.

28 K 1i:isper~~~ii lli~i~~,its li (;l7(l1. 1 l i i 1 1 i l... l< Rr Stii~tlli~~~ 1)uiilia~i.... lii~isteiiseii's 'i'ei~iiel l<iike... N J1 Fo~.riiiii~tl for Hisc. Sp:~iv~ 1,nssc3s, 'i'ilsyriai.iia~l... niis Cii.11.i. Solii:~.;,]. 1:isc....~>iis (;:i;ii~tltiinritl Ci3iit lis iiiiritl~~ iscin;ii+li... lii~oiit;iiiii (;i.tl,i. 1i1.o... Halis At~i'~~bi~ Gi~tlj. ~ii111i~i~ flstc~iqiiinrk... lii...t Gi'tlj. l<ulietgani.tl... A G~J. l)link:?,r \lalak... L J.~,S~ Clil>. 11 Gi*il,i, ~ ~~~(~:~~~gnartlu Tniaii~i... S:, H 1' Gi.11 j. riisc~i~rni.li...!d)..t Gi.ilj. Riao...!)X Lars (irilj. Uro hlnrie xege 1,ille Rise Konsultation Kd ,30 Caiis.J Parrellist Risi:in:iii<.i~iii*itsen 1\1ihiritl. Fo1.t iinn.. (:Til..,a.rei. 1~11ili~~... M Alntlseii Sofie narnrfi.,isoiiiitic 1)iink:ri.... b,inriiis Giailj.... Olc G111. Elmnseganril... Oiif (;i.tlj. Tlioiiipgna~~tl... 2,; Pcrlci. Gi'tlj. 132 klipg. Risciii:~ i31< lo;% 'ctlcr C;r~:lj. Holriiegani'tl Pctci* R Grtlj..illc Ris(.... l l:, Alhcrt f.ille Rise Hans Marleiis 7 Mands Orkester (Kapeliiiester Haiis Marleii) Tlf :!l 11 0 ;lj ; t 1 1 (i5.l('iis Ci;i;ii~~li~i~..illix lisi....j1 (:', ~ ; ~ ~ ~ ~ ~~c~~ ; ~ ~. ~. ~ 64. l< 1'11. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ i l v i l lii~c~;iiiii~litll. )~:L'.... l? ;\li~i.i~ib l~~~i~;ttii~~l~~l. lit1111:l1:1vc~ 11s (~tii~. l1 S6711 Al:is~ii~v:~~rk.~t. llllll:l... Si: li h111ri,1, 11% 1ilit1111..!, llis~s,. f;:; \l:iils ';ii'(.t.llis (;i.ciiiii:rs... '54 ' l':ii~c~~llis~ 1list7iti;~t~l~... '71 (: Sygi~l~;~ssi~hiiss. 1.. Ris(' X4 Anton Rasmussen \isc.. lii.yygi~i~i op sci~e~:iiiif;il~i~i; 100 Rise Bryggeri & scremefabrik i.\iitoii 1~:isinus.cc~n) l 1 1 i tts:rli... '2 Sogiis S\gc~l~cjcfoi2c'i1i~~~ l,il111 iisc S1t;t i~i~<;lss~.... S Christen Thomsen Bygmester Tlf.96 Alt Bygningsarbejde samt Terdzzo udfares ''i~oiti,qc~:i (:ii.is.ti~ri lygiiic~st~~i'..!)li l'(~i1~i. (;i 111. F1uljp;l:ii~rl...?l 1!1i:1s l l. 1iileli:1a1i 11:) \fi,crl.;~iitl~iosthii~l 1'1. lisc..;> (::tlls :\1~~t~~~l~lll, 1)lilll<~~~l~

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika.

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. INDHOLD. i. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. Nordiske Udflyttere fra Øer i Atlanterhavet (Grønland) er de første, *om finder Vej lil Amerika, Aar 1000 c. Kr. kiunmcri.fi/eneti9ittu Helleland

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

SNEDKER & TØMRER FORR.ApS. Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk

SNEDKER & TØMRER FORR.ApS. Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

Nyrøget hver dag MARSTAL KOGER OVER. MED GODE TILBUD LANGFREDAG KL. 11 00-15 00 Se mere på omstående sider her i avisen. Tlf.

Nyrøget hver dag MARSTAL KOGER OVER. MED GODE TILBUD LANGFREDAG KL. 11 00-15 00 Se mere på omstående sider her i avisen. Tlf. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Kontoret holder FRILUKKT i denne uge. I hastende tilfælde kan der rettes henvendelse til vores SORT/HVID

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 TH-ING- DG ARRESTHUSET ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 O-LZ-1ZB6B-LB NHSI.l _ 9fr6/..., :... ~.... :~ ~ l Lene Puck Ishøy 1994 I 1869 var den nyopførte bygning klar

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Aften grill 108,- STEL OMMEL. Sluk sommertørsten. Autogården Reberbanen 61 MARSTAL. gratis vælge et af disse stel! N KS B O.

Aften grill 108,- STEL OMMEL. Sluk sommertørsten. Autogården Reberbanen 61 MARSTAL. gratis vælge et af disse stel! N KS B O. Til samtlige husstande, kontorer og butikker advokat (H) Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 24. juni 2014 - Nr. 26-50.

Læs mere

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas 103. ÅRGANG NR. 50 Vi stiller et par julespørgsmål til læserne: Højt fra træets grønne top eller Driving home for Christmas Nu er nedtællingen til julefesten for alvor gået i gang, og vi har stillet nogle

Læs mere

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted 2 8//- 66 Karnapper eller e ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted Af Svend le Jensen AABYBRO: Skal en del af de ny ældreboliger ved Biersted Aktivitetscenter

Læs mere