ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946"

Transkript

1

2

3 U L>(; VER E: KEDAKTQRERNE W. NELSEN. R. DNSEN. H. BJERREGAARD ÆR0 AVS' BOGTRYKKER MARSTAL. 1946

4 Offentlige Xontorer MARSTAL:

5 Navneregister MARSTAL POSTADRESSEN l'(~i;i Fi.11 nvo1.t Tjc~iii(( D:iii (,i. for s;ini t l igtb Alloiinc~iiti~i2 l,ib. X"" S slnl. ~\11101~1 (;i3(j. l'ilpg:i:~r(l(~ri... l:%) A l' li (;i,(l,i. O~~~~i~elsl~nvo(l..,. 216.\hi tz O 'i,:rs4 hnllt!vcljcn... 10') '1'11. (;i~:li (;i.tl,i. 1,untlsgnnrtl iol[>csl~~tl Acac ja i. 3i~uuii 1,:iritsrc~lssngforc~r Si i*;iritlsti~:ivlc~ v. J. Jargensen ris S1:igtoi~iori~. 3oritl(~bpeii 207 Alt i Aarstidens Blomster < 11(~1~ut' Sri~(~((~ni. hnllc~vej(~n 45 T<tlw;ii8tl Slyi'iiitl. :)Fi'ctlsbo<<.:lhei.tseii Xj,\cl,i Oiriiiic~l Aiiii;i Sypc~~)lr,j~i*sl<c ;'i31<. Carl Johan Albertsen Nnri,(.~;i t l ( ioiitliioi~ \ii.kcstr \lfi,(:tl 'ogiiiii;iii: Oiiinic'l 's C::iiriill;i Eftf. nrotlciifoi'rot :~.iil~;ii~f~~i(l~! (:l;ii.n niogrnft~ii S!S~: i 'ii~sis:~l l<i.il<kn i!olig l<oii(l(~fly(~ii Marstal Somnierlyst.leiis lotctlejei.... :j!) lllei.t '1 1i:illt. ~ii':lgii?~~ T<asirius priis. l.otls Vill;~»:~g(~ly«Gi~~iin(bgntle... 18'7 Xeiiiik 11etl;iktoi~ S<olt~gn(le 12::.loliaiiiies Siii1)sf~i~c.i. vl(~lio<< \l~lll~~uc~j,.ii...'294, \T:~tleiiiai.J. Skillsf. ho(~v. 414 K Skil)si~(~(i(~r 'i~iiis(~i~sg, H:iiis Friis St>,i2ni. Alollerg. 20?7S i\lhrel<8tst~ii C:hi*. \iogiiiii. Haviicg. 34.2lniuntl 11. t>. Skibsi. ))Solvniig«Oinnit~l... 24') Chr. M Alrnli~nd.5.. 3; \~~~gii:1i:iiitl Oiriiiic~... 1:li.,~iitci~s~~ii Oskar A~~l~t~j~s~ntl. Skil~~~c~i'gntli~ S*.~fiht~~1 <:igei~ii~ ii(~l..,. 172 B r:,:ip~(t og < illc'i*.; ioiaii <C. Fodersiol'l'oii.(~tiiiiig,\/S h;ii.stnl Afd. i <'ili;rlt~c~.;t. Sopliiis.1lbci4sen) 318 1::1,wr..l El<s[ll~l~ 1'. l3111~(~~11 i t s... 13,. Sliihsf. \'(~steiag:i(l(~ :~~s~ll~lllll ('t111s (;l,(ll. Oli,l11~ l 't~ei~ Sliibsi. \lnllevt~,icri... l61 :jci.i.eganr(l.\ Tit~<l:ililoi~ S~i~~t~n(lsli~;~tl~~ :oiili>ii~) liiaistc~ii Skibsf. Olsterg;1( loye <i8ik K~hiiitl. Jiollcrg t~i~inariii f: Co. \a.glt~ro.1ssur:iii~~~foi~i.. <nf) og S;il$ :if Skibc Siibsiart ler ri'ik n. 1ii~oiii;iiiii 3olip Sliilliiigl. \ <i~oniiiiiii! l i

6 S s~~iil~i~;i~iliiili~l~... l<olic l\ii~<~~sli~. l0... Se ind til senkræmmeren l :i\.i~ilri... 1l;ii~ultl Foi'l~. \'~~s((~i.~lio\ 'i.<. ~;iiiglic~ilasli'.?... :i. l. l:lgll1... (:ll..,'li. l1;lil~l~.'lsg:~l~til~~l~ li i i~lir,st i,. ;(X... Medleni af: Sig det tned Blonister Bloriister og Kraiise le\leres i Byeii, over iele Laiiclet samt i Udlaildet. Chr. Th. Christensen 227 l (: 111g(~iii1~1~ S~;\~(~,~~.. Chr. H. Christensen iiiil)iii;iiiil... Hans Christenseils Eftf. (.l(~iii: l:iiisc~1l)... 1l;ii.iiis i~~l~iii~l.... S\;ii.ci. i~~hiii:iii<l l'~i'\.<~t... 1) Hotel Danmark \ \ liii.l<cb~) [<ii.l\c,~l i.:\., l i: i i St1.i isl~i~~i~~~~l(~i~i~'~ii~(~iiiii 'iy!;::!+,, l,~iiiil~i~:~~~~.~li~~~ik ), 1i:ii.si;il.\fili~liiig... i!) lii~(~l<!c~i~ (: l< l~'~1l1i11g lll.i\ ;)t ~~~:ii~;l~il 11 1'.\ ~Tl~lll~l~('i'!('lJC'l' ll;iili~il , 1ll'ii l(~t S' litl~stc i>c'.'y<l(~iitlp 0i.i lliiis~~ii {t~il;iltl~i~~ liii!c~~sti~;rtlc!2 l l i s ~ ~ ~ i l ~ ~.(1;. ~ l K. ~ o 'lx.) ~ ~... i o ~ 11 ~ ~ ~ t i ~~iiiiric~i~~~ii i. <i~clskrrk)iiig Hi! iiig~ c10tl1.t i \;ii.slal. H:i\.iic~g;iilc Svarer Chrishnsen Tlf. 60 1<1.ik Sl~~lei~i~~, Fr.,\ai~ufalit~i~hill. Kongensgade C2...

7 ~~ P 1 S..'<>~;.~~: (:\.<(~f~i.i.<~t~iiiig '"'j \lllll~'ll....,. H. Fic.1. iioioi~i;~i og siiii>si~ii. ~ioiip~~iisg;i~li~ (i:: ~'i~~~il~~i~ilis~i,.l,;i\i.(,i. ~ S Y ~...?(i:: l '1.i is,\ l,k SJ ~~:~~~~~!~~O~~. l;i\iil~~~l;iilr;l.ii... 1::.J 11;1[ls(~11 liolig X! Jens Hansen,»ris«.\~ii~~<'~l',C;tl~~' 10...?,J? 11;tlli11~1.~~1~i1l~~l~ li>>^, );~~',~s~~~~(~ l,,r,;t~l)!~~.;~ l!... (: s:tl~~ll(~il:~,~ 1\llllg~~lis~~lll~~ 44...?:l.) S! (: ~~~;~:~. )i~i~~si~~~sg. 7.,.. S!) G ;:~(,s 11,;(5111 l)(' (;;~V;~~~<S\~~~,~ (;;i~\;i~i.li~t... (i( i:i,lii.iiig H )i~ifi.~l~~il~~i~... 18:; <;[)t! lfi~l~tisc~li E. Godtfredsen i<ii~iiit... :'.~;~ tiriiisfoi.~. \.~sii*i.g:itl11... l:!) 'c~ti~l. S; ilwf. T'c~*11~ig:iili~... ](;'i. (;i.r~tli li Sltit~st'. t~~l>i~i~l,i~iic~ii l ;~O:tt~~istei~sf~~~.. '1~11j STP (.\ c>,jrsii... RT, l. GrothChristensen S:tpf~.ii.c~i. c,:iiitl. jiii.. Siilyg. i>.. 1!lS 1)1>!1,1, l ~ ~ ~ l ~ ~ S~,,~,~;,(> ~ t ; t ~ i l ~ ~24.0 l :?i i1i~3 :\l,s~l l i ( i l ~ t ~ ~ : i ~ t ~ l!l111g1 4...?O!) l l (1 S<~~S:~~,~(~~~~~~; )t,i~i. i3errtlinrd Ufi17se11 l 1 (i 7'1,..." 7/1 Koloniai og Rraiidsel Sl<ilisi~i:i~g, ~*~:~~~ Tf 1'3'2 ;c,lig 1i~iiisc~iisp;ii~~~ (i (i ;~~.~~~~;[~iigt~ ;i~irg*fo~~(~~~ii~g (l>l!ll.slctl...?s (;~~~~ 1i <isl~(~(lil~~~. >i.itl,,t~is:n~l~ '?'i.... (i H lj;l;tii( i 1 l:l;lll( ~ ~ ~ ~ s ~ ~ < ' ~ ~, ~ s :! ~ ~ T s.!!\~,, ~~~:~S~] <';~S!Y, :) li~~li!~~:t~i~l ~l\.i~l:~ 1111>(( o1,llliii'i... l:;.; Ornr!~el Brændselsfiorrzfning [:!~S(,.~ li1.11. l$;i:~(l~~~ygg~~i.i og, :t~;r~i~,lsr~fo~~i~i~l~ti~ig 011iiiii~ '1 1i;igl~l. (;i.;[~s\.;i'llg('... 20",l (;,>~~ ;;Z, '!'\.;x31 g:~i!i> l l.. ~JO.!:i:,i' ['...\i~~l~i~;~;i~lrii~~~i~~~~t.>_,.!l!ll\lll....)li Martin Hansen,»Eranthis«l~;lll~ll~.ls og.\lllt~~gsg~il~ili~~l~ N ~~; tisx l Jii~r!i~~ls\.t~.i Y liii~ii~g:i;ii~i!~~~~... l!)!) Willy Hansen

8

9 Erivai,tl Skihshygiii. Skolvg... 1/17 H L, Skibsf. hlcilleb(ii'p Hthherl)aiien Fabiicius Skibsf. i\loler2garlc '28 l'ctei. K Slagtcriii. Oii~iii~l Thon~as Hanseii S1:igici'iiic~str~ <ii'li<~sl i.;i~tli ;) vllof~~g~(1~~ll (11 J1.l~llsc~ll)... 2/12 l~lii\.iit:fo~c~tlli~iitoi~~t. Rl;ii'si til 1 :LV~ c~iiiiiiigscii 1' n\: 'ai'c'cll ist liiitistci~1)iei~g... '>S (,rii'ikseri Sofiis l\ fliv. Sliihsf. (~i~niiiicp;itle Jc~i~iii;iiis(~ii li ~'i.isni. l\iixli(~.sti..!) 94 Hj. Hermansen lltsi.i.(~ og );iiiit~slii~ii~tl~c~~~i liii'k,lsl i.;r:tl(b 4 (i... l is.l 1.otls ltiviic'gtl tlc... :~:0 1, Aaskirini. S~~;~~\~~~O...:il? l1 S!,it)sii~;~~gt~i~, ~i~iiiso~isg. (j 274. H. C. GRUBE ndeh. H. Heriiiaiiseii. Tlf. 274 Rederi og Befragtning Kob og Salg af Skibe ~~~i'iiti (:.. Fi~lic~c~l;~poi~,!i~i'... 1:'s tl~~lisc~ll Sofus l~:ig~l~llc~~t(~l~ Sliovgytlrii l?otogr;if Sko\.gyelcri... :?L(; Fotograferne pensen r S0n Skovgyden. Tlf. 326 Lo]ens Grtlj. Ornriiel... 1% Aage Gai.l.11. <oiig(~iisg. ::l.. 10 h1 Karetili. Roiitlehyt~ii... 29X R1 lv:t lii~siieii lioiigeiis,gatlr?h.\... S03 J. C. Jensen licihlll~11ti Ellrn Ellen gensens Broderi og Korsetforrefiiing Torvet. Tlf. 141 N A 01,gniiist og >%i.er.,s Lai'kegatlc 4...,u JBRGEN JBRGENSEN Alt i senkram Tlf. 211 D. C. Jargensen 9 1 [i. o: (;ultlsiiic.tlefoi.i.. l\ii~krsii~a~eic~... K \ ictlc~i Fi,itl;i 1):i iiii~fi'is~i'inilt~ Firi l\oiigeiisgnrle 8... ii;i,i.byc Siclsc~ii l,\tiia lijole... ltigcrct lioiigoiisgaele 7 Axel Knudsens Boghandel i

10 1iri~t11~i.g 1~';r~i~gc~sti~;r~tlc... (i'i ~ ~l<s[llli~l~~~~gl~l~i Y,. 1~~11~~~~11 ll;l\.i!(~ll....,.) e>. l ;;isvti~i.l<... (i7 l r,? 1;~oiii:iiiii 1l:iiisiiii~ 1'i.li. ~~~.,K~~ Erik 1% hl;t\glc i' op ~liil~si~v:l~~i~ Marstal Mejeri \l<jll<, l l l{ tl;lllb~~li) \~'?ll(~y.!)s, \:\ ig:ii iiiiis~l<olr~ r;)... Marstal Rullegardinfabrik d l! ) i LS. l? Kate Krull, Fodpleje \~ill~\~l'jl~il :... Skotejshuset»City«~.;i~iy~~ i;ii.l;~ Sl~oli1j~~1111~1~1 (:il). liii.l<t~s i.;i~tic> :;l... LegetejsBazaren l i11311 sl<oll~~:itll~ 1.;... ~.:~S~ < ;;~~~. \'iii<(,s,!~>,.;iiii~i~c~i~ (: );iiii~~sl<il~s. \'ill;i,>s~l)lil<(\.st~~;iii~l~c~,ic~ii...,olibi~ ~:V~ io~it~~ot~~l~~~ i'oiiis~iiit(~... Kebillailci L. Lohse lillllillsg;llll... Mntorlabrrkken Marstal v. Aage Hansen l f. 219 priv. J! 5

11 N ~ Chr. Nielsen, Malerrn J~~iiisc~~isr:;i~~~ S~i~llil \l:ll'ii~ <li'~,'. iiiis S!'~<'l)~('j('l'~lil' ; \ 1 l Sl<0l<~....>'l. > S SSP li l (;;<~. l i. 'l'i~oll~~~g, 10 l7:j S ;\ ':ii~c~c~llisi ~oll;i~h....?l? Siitiiiiic~lii~. Sogiic~fopc~l.;i~~i.~iii:iiril \l(~lli~\~i:ic~ii... Sliiklsf, s..fllc~lsg :L!:{ O l )iiiiiii~ 13i~~ic!sf0i~i~iii1y... T Qrnrnel Kulforretning ~~:~~~...?o? '0111<~11l... '!)..llli'\i,l~l....li C. Rasmussen Ommel Kro Tlf. 31 l l;11i5.+)l~,<l~ll li:l)l,?, ~ ~x~lxl~o~< i )iilill~~l...::l) \iilili~.l lii~~~;i~iii~iill. Oiiiii~,i~ls\~. >T \t)ibi,,l. iirl)iii:iii~l llli:lillll~ 1~~~llll;lllilsfoi~i~. ~~iiiiiil~1... l;?( 1{:1s. i~~lllll. S~~l\g;lll~~.j?... Z!),>.\ llgllsl:l 1:l~g~~:lll. \l:lss6fsl* og S\~~~~\~~. ti,, l:; 'l~:ylc.....j.,() Roar Rasmussen Jiil<~i!ii!ii~i~ l~i~i~l~~;~~ili~ 11.,., q:) 1:lllb '.l,:l~c* ljl~lsll~~l~g:l:ll~ll c ii!iilii~lh\l~,;l'ii...?*j ii,i>i i:iii Sli il~si'. ii~~li~~vi~,i~~ii (~111111i'... :j10 l11~111~ili S~~;~~<:+.S~~ i1.1.lit611~ i'i~iiisi~i~s,~:~ii<. l?...?'i(; l~:ihiii~is \~i~giliii. 1:oiiili~l,~~(~li.. 1::: l S li,i~s~~lotici~iliolii'l~l ioii... :!:O :~:!.+c::~~, l'oi~l:ii~g :igq.!~,iofoii('i~ \\(>\SS S~;,C~~~ Sli011'~. '22..?(i Skomager Rusell i ~ l ~ t... i!.)l\)...?:!:l T 1.1 ~~glc~i. og S,it,bi,i~ili~i. r11 1 ;lili'ili li~i.,, e ~ l ~ c l ~i~~iiiliii~lic~l~s ~ ~ i ~ ~ T:~ Siiil~sf. lell< [:, lli~l~i~rl).?(i!) i S ::j. O Slii1)sf. 1t(~l~1~1~li;iiic~ii...?(;'i ;!~~~~C~~ \iiloii (.'. l{i~iiti(~i~...,lcills. S~11i!~ll~l!l. l:ol1(li~ll>~i~l1., 54. Oiiiiil~~l 9??.loli:iiiii~~~ Siii~~ti~~iii. ~<i';igiiik~s : l 0 S (;;~~~~~~ lli~ll~~~i~,j~~ii... :.;, ;:~~~.~~~~~~>~~.l 1{;1il io Sii,!s S11 ii og :illr~lli~ig,~!c~i 'i1i~1i;iiii11i~i i~~iigc~ii~g. iri.,.. :;>!~oiiti~~h>.c:i<l~~... 8ti >. lii~ii~ii < Sli\. ~;;~~~~s~~~~~ <i.isii;iii \'iqiiiii. Ciili[)~iy. S 115 l! j 'l~tl(~i,.\ \~<igliii1. oi1iiii:~1... :? l~~l~li l Fl~tl >!'l'll(~ \7:lL(,y,< ' 1. \'ogiilii:iilll... :<(i Oiiiiiic~l...?(i8 S!h:~lli:~~~~ (' 1).:~gi, iii~li~~st~~. 41 l'oit~~l:iiii~~i:~i~ 1~'111iti>sisi~ii~: S:i;!~~l, <k,;~~~~<~s~~ i \1:11'~l;il r Striiep'c~i...!K d...!i l l'l<l'h( 1':1'1 1'... :'~'li~i:i'~ii.<'; iii: ~'!~:~!'... > l()(; (i? ~~:~>;~~; ji:.ii for.i~~sfo~~sil~i~ii~g l~il1llsl~ll l ~'~11is~ll <ly l)ilvl:<i~ll~ (' ('9 ~:~i~isli;iiis~~ii S'i~lls,Jl~(>ls~ soli^, 1<'1,ii S! \~CJ~~~:!(~ l.. 2;;...n;) 11 l;:is\~;l~i~l;sll<~sly~~l~l~... (i;!; :i s~i~:i~,~l~:.sl~ll fill~~:~llg'l~l~l~~~l~;~fl~ll R ~~:s~,s?.~~~ '(~: ~~~~,~~. i1:2 (Y~ii~ililoi~ ~:1111if~:,1~~i~li:ii1~11 <orig:'c.iisg;~ili, i i i i ~ ~ s 1 : i k; t.t~~,glx l l1~~iil i;i:~si+li~iii ~:~S~~ VY S~\~;~ 211.,.. l{? :.:.~,::~~~... 1)'; ~:\>~s (;i~l,j. SJ~~~~~O>~,,:;;~~!?.;S.\,. li> l~~ii~~~i~iil)~f... $)(i <;. ;~(<,~ ;~V,Q. ;?:j4 A. Stegrnann

12 RUM" B Tre moderne, komfortable 7Personers Vogne knrer Dag og Nat. Forlang Marstal 264 Vognen kommer med det samme Ksrer ol eralt udenns Langture Moderation KBRESKOLE omhyggelig og grundig Undervisning. Vogrimasid Rasrrius Ctiristensen, Marstal Telefon 264 En god GaveJdé / +N/$, NA/, ilegr~v'" A faar De altid ved et Besag hos GR0NNE Papirhandelen i Prinsensgade A Telefon htlarstal 6 %ar De een Sang anvendt: Fint ungt OKSEKBD. Prima KALVEKBD og FLÆSK Let sukkersaltet og letraget HAMBURGERRYG Prima mmre BBFFER. Alt i hjemmelavet PAALÆG fra H. H, Eriksen Marstal kaber De kun hos os Telefon 136, Fedevarer engrosidetail. Toldbodhus 1 t l Telefon Marstal 89 Camilla Albertsens Eff, Garn Broderi Trikotage Daabskjoler udlejes. Ligtaj f~res Tlf. Marstal 77 og 277

13 S\ ;(. 'c.tc7i..if~ii ' <crl)iiiniitl Tiii.licsti~~etle :%i... l?:! S;.l~lltll,oi'p li~ygllils' mlc.pol vrtl S (:.. E~~iks~ri M~ill(~\,~,i(~.r~ S\ ~ti(i?cri Sicssfriil l<~ibiii:~i~( 1Cii~kcsti:ctlr~ Siegfr. Svendsen Vinhandel. Colonial Kirkestrxde Tlf S!tlfyi,s l)iscoiiioh:iiil<./s 8 S!~ifyc~iislcc J):iili~)sl;ihasc~lsl;ubs 1~~is~)l'tli~ioii.... E<spctliic?i. iriutl Grniiiici 3olig... fi Chr. Ssrensen.llikkcrislago~ ioiipciisuutl(~ T TeaterCafeen r hl H;isiriussi~ii S~YS~.. 17 '>'i.) sli~:lll~ls~!l'ictlc : ''i~lc~pi~;ifst:itiu~~~~ii furliiiip ''elcgi~~if~~ii Æ... rii. li~~~l;ilii~ii. ljci'i'cgaai'tl 1:olig Sti.;~ritlst i.a~tli~ Ær0 Avis Ær0 Folkeblad illo\ ~tlli~iit~ï~~l)... O:! (~)~r~s~illi~ig til 1~~~1;~li1~~1~ 13 biil S~ 13oiiz Hotel Ær0,liiiiiti Hasiiiiissr~ii) i 1 s 1 111tot 89. \.;igtpc'i'suii:it~t F«;issui.:iiiccfu1'et1i11g. sciiaitlig 73 Vcsiisti~c~Li1;~i (Ttc~tlaktoi. eririli ~llhci~tsi~ii) Sl<olegatle olig S1;olegarle X'MS~~' lioiiii11~111'1~~ Rlitehil~r T)? l s ~i~ifts11~~l1~1~ Grliriiig

14 ) 126 Raadhusets Kontorer: 9 12:'O 104 De kommunale Vzrker (Gas Omstilling til samtl. Kontorer: og Elektricitet) Omstilling til Driftsleder Vagn Hansen Borgmesterkontoret 12:j0 13'30204 Omstill. til Udvalgsformanden Folkeregister 12 Havnefogden Kommunekontoret 38 Ligningskom missionen Kæmneren (privat 197) Fmd. Lærer G. Larsen Lultværnskontoret 77 Skolekomn~issionen og Skole Socialkontoret 139 Alderdomshiemmet 27 Bevillingsnævnet Fmd. Borgm. 169 Borger og Realskolen Skoleinspekt~r K. Nielsen 90 Brandkommission Fmd. Politimesteren 201 Brandinspektnren A. Andersson, Gyden 27 Bygningskommissionen Frnd Borgmesteren 12 B~rneværnsudval~et Fmd. Havnefoged Lauritzen udvalget Fmd. LRS. Groule 99 Socialudvalget Fmd. Snedkerm. M. Rasmussen Sundhedskommissionen Fmd. Politimesteren 6 Sygehuset (Amts og Bvsyge 166 huset) m. Omstilling til alle Afd. Læger. nspektar m. v. 27 Æraske Kommuners Rutebiler Fmd. Rorgmester Bager 103 Rutebilstationen Torvet 204 Udvalget for Gades.veje og Kloaker. Fmd. Maller Hansen Hotel,,Harmoriieii" Ærssk~bing A GROTH RASMUSSEN Tlf. 2 i Xendf fra Skngen l t fil Gedser Gæster 1 Mine Damer! Damesalonen,,PERFEKT7" er Behandlingen altid perfekt R. CLAUSEN Vestergadi.. Err?~k~l,ii~g Tlf. i75

15 li!) 1 T>li 1 Ti? 1 'lo

16 ... POSTADRESSEN (.i' for sniiifl. Al)oii~i. pi.. ieraslic.~l)inp. i ~ cykjcdclc ~~P ~ MPORTPREN ~~~~mi?iuniskrsseroiier ( 11 ~~S(~S(~ l't~lc~i vig.issisl. i MPORTgREN ~ ~ \7ill:~'~O~~ %i30g,:it(~... l??.ll)ert~(~ri, S h~l;il(~rmestc:i Ctokkc11~... liis Niels Christensen (1 M Sirictlciri. Stolilrc,hy l'iskr~li;riitl~l!i\iltil... C,$ Aiitlcrsctii \Tilii. Stigf. fliv. 3oi'g.r i;~otti f11~. Gr11,i. iiic~st,ri. Totyet \iill:i F,lirictly... l71.2 S Gi3(l,i. Bcrrgii~stl;i!... 1 l? fritz w. christensen P:iul lartlibi. Lage S~iitlt~g. l77 it'i.i'il :,g tl;i~i!rslii~:~~tlrlcri Konsiil~tatioti <!. 131/1,30 \'rsl:>ig,itli>... 1Xi T. Andersen, Paket»Freya«S(B~~, S ~ ~ ~ ~ :... ~? h.:{ 13i'0g:~tl1.... l00.tjiis lic~t~riitl. St~)lili~~l)~ S f' fliv. Sliihsi.ctlci 1:i~ofi';iil~~?j.\l:ii. iii Kr?l)riiel.... 4!) Andersen, Margrethe Fru Hans Christensen Slngtri'foi'i'.. %i.og;itl(,... X(; \.. (:;ii.lo (:lii~i~tc~iisi~ii C. H. Andersen 1.:) iie~~i~~~gs~i~:~~ii~ic~~. S~G)C~OS :ri~i:ipt~i o;: Giilrlsilic:<l o:.\iitc~i~io~ill~:~~~il~~~~ J \Tcster~:ltl~~....\ Sltilisl)ygiii. ;~\iie~~i... li5.411tei~ssoi1'2 ~ ~ : ~ ~ ( ~, ~ ~ ~ o. 201 iolig S1 i~:~iiel~.c~,ic~~i Aiiilic~;issc~ii.\l;ri~titi '111ifi;issisi. Z!: (1 sl<ol~!~sfoi~i~. vi~s~!t~i~~;ltll~..!)s ;i~i~~~stiiiisei... 15: l (~1:ilsi~li sl<i~~1~clllc~i~ltl. sl~r~ll~ll~l... 1x1 (: S:igtci (~).s<~i~)i~o..: (: l'll\'. sl~~~~l~lllll'~~lll S~~~~~,~. s3 Rnnsrii (:.. Gi~~l~. Syg:i;ii~l (::S' Msrinn ïk... 1Y> Hans Clallsen \ t l 11: \.~oglil~1~rll<ls.. Carlemil Bjerrum toi~i~c~liii:~::.se~ii~rl:~i~g:~elc~ ~i~iigllitll. (;ni.tiic'i' S~ilclei*gutlt~... l!):! R. Clausen Thorvald Bjerrum l )~ii~il~fi~i~~1'~~l~~>1101~ 1'1'l'fl'it" Rclbrllitii1tllci ihltiht~lliiisc~i i \~~s~~~~;~~....j.4!t i iiyi og hiiigt. Alfred Clausen Rroga<l+... X:) 1~~1il~iii:i111l rig sa~iil~i~ir~iiiii~~~i~!~ii3gi~li~~tci~li~ii(~i~~i.... l?!; \'t~~ic.i'g:ii :osi!iiip's.:ft f. ih.jciisc>ii\ i ( \~ille~i l i ~ i i i ~ ~ l... ~ ~ i i!)b 3llliil~.tt~i'1iiiiitl(~1 v~~sti~i~g;lill~...!. l;l~l~l l1:1 'l~:l~lll~~~liil. li,l<..!i.;iiiilt ''i \.oli... 1 \tstt

17 P ~ ~ C. Th. Creu:z C:i~~utz' '1'11. logliaritlt~l 1.. S. Tli. (:reutz \'c~stpi.gniic~... 2? ynatnolygter 1 MPORTPREN i Drnish American Gulf Oil Gompany A/S Olieanlæg ~:ii!ske.;~~:~)~~< )J A/S il:,r~skffl~ing.i\ftl l i;iiiei* Clii. Aii(oiiiol)i!li~~i~~<~l \.t~stc~i'g;ide... "(i Urmager H. J. Dauer lli~0g;lilc... l!)l )(, 1)ttii )?t s(, rirt'ste ~c~tytl~iii~i~ Ortl Det Forenede Oliekompagnis Depot (D.P.O.K.)... l 'i.? 1 ~lmmt~r... MPORTOREN A. H. Enghoff.... i igi. \'cs.ic.i, $)g.\la:iltxi. Yl'htc'~~g;il~... l l:' P. Frantzen l.1.n Sl<n~~o~siiing:i::i~~ 1 : i ~ i ~ l i i i i ~ ;i\ i l ii l(iar).<i~crsltnl)iiig...!)'i.\ \~>~.'\~~~l~i~iiir?~~l~ii... iio ~\~lls fog 1~yC~ll.~; :olig Sc~i~i'i~g::tii,...?OG. \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ' ~ ~ L ~ ~ s ~ o ~ ' (. Sigv. ~ ~ Bang ~ ~ ~ Hansen ~.<i~~s!i~hiiig ~. <i.oslinhiiig Fili;i l Soii(~~ig:itlt~ SO ';:i\.\.;ci'1\ og ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ l i c i i c ~ t ~ k 1 ~ 1 ~ i... XX \.c~siri*g:iilt~...!):j,'oi.i.t~t tiiiigsfoi~ei* O.niisc~ii Lilig 1s. Fyns Kulindk~bsforenin~ A. m. l). A. l:i\.lii~ii... 1x0 l~'i,i~i3i.i ii iiigsf~~i~c~~~ i: iiiisr~n iiolip P'i~ic~tlt~i~it.l~st~~i J 1) \:t~.~~!~~i'p;itli~.. 1').... ~~~%l"w'.~kintr MPORTOREN. (;i.o!li1~;isiii~issrii\ intelcjer rl1;ii~iiioriit~ti; 13i.ogntlc J. Chr. Groule,:iiitlsi~c~lssngf~i~~e~~.\iiktio~is ctlci S~iitLci~~titl~~... H a\'ctn0iiici. pp. ~ MPORTOREN ~?'i 11;iiiiiiii~i~icli (;uiiii;i~. T:illetlliuggrr \~i*,~i~i'g;i~t~... 1 li i ~:ili,~l~ll Bernhard Hansen A\iiioiiio~~illi~i~~~~L A~itoiiiobil l<cii~c~~l<oll~ l',~i;g;i;~r<ll'... S;$ 11;illh J('tt'l' ~~~121'1'1~1, \'O~(<!rg. 50.\iitl:~i~s liiii.(~pi: Sygcliusvcjcri 193 1;iiii f : E'oi~i~t~tiiiiigsf. Nnï~g. 185.\lt)tri.( (;i,ilj. Sitikkchb~ ;iiih 1) tit.tij. Stolil<c.iy :iiis 'l'l~oiiist~ii C;i3tlj. Sevïcl ~.~t~i~g~:i:ii~tl S(L\~i*~~ [.:i ui,its (;i.tlj. Sts\iLcx... (i!) '~,!~. (;i,tl,i. Scbvi.e \.:ilil. lolt~l Jliniiis Yc>st(>i*g... >? Bertha Hansen, exam. Organist Saiig o:_:.\lii~ikiiii<lri~vis~~i~ig 76 H. P. Hansen, Filialbestyrer for Dahnfeldts Frnavl Oliiie \i:iiii~oltt~l<~foiiis~tir~~(~ l:;i~g:l:ii~ill~\~l~j G. Hansen liiillir)i~sc~ii \'c~~ii~iy:iilt~ Jens Hansen li~t!ii~i;iiiil Carl Hansen ~~~:~ (:~~:~~:~~~!:i~op;~ili~ ) l\i~l~iii;iiiil Sli)lili<31)~... Thomas Hansen!i~~lii!;ii:il... 2').\lf~,i,il\:~hl,iii og 31otoi. Marius Hansen \iii~iiis Sl;icit~i' Stri?tLci2,c:it!t~.. l Eli Hansen 131i \'ii~iiiii11. S1iitici'g;~tleii.. 5:1 Ol~ \~iiyiilii<l. sygl~liiis\<~jf~ii..? l.\ \ ii\\,;~~iisoi~ \'il(51~:~~li,~\~cj 110

18 ~. ~ Hotel Harmonien 1ll~O~<ill<~... '21 Herman Kromann ~'i.;l\~~li:iii~l~~l i:igg;i;11~111~ ii:lbersen G. Hansen... i11 ti1111 1,iiigs li~~;~~ii~ii~~~htoi~nt ifli~.. l~lll~l!llli~,~~l~l~ s:l~f, \'..\!jll~~l~hl~li) l00 i~~:~i!~lfoi~sili~ p J""'""""' AiPORTORN ::ig~;l;li~<lc\~l~;l~l1... S? Anton Jcnqen!ios~~i~il)s 17i'rf. :loi~isi~~~~li;ri~~li~ \'l~"~'l',c;lll~... :: ~iinilbrugs:~riiklcr JMPORTQREN..irigi~.\ O\~~i~l~olilil,c~l,i~~~~~... r<? Landbogaarden Hotel l l. l<;~.slillissi'!i... '11 R. Larsen i~,\,qg(,i, l:~~~~gg~~i~ie~l 1<1~i... $2 f; P'rii,ii;cl. 1'. ~igiiiiigslic~iii ~ O O... :;s l.;a l ~>l,il Si(,!< ~;:ll~tll. 1i:l~~:l;ll~il' l(;:; (:.. licii~ii:i~iil Peter Larsen 7 Pers. Lillebis,i lli~iilf1ii~i~c~1 11i11,c \'c~slc'i'hi'ci.. 201; l c~!!c~'... Niels Laiiritseii l i ~ l l : l l i, l i l l 1 1, c : l l l... 1:; Lyngbjerns Atelie~ Laur. Jensen 1~oogi~;il' S~?lll1l~l~g~1lli~... 5Tl (;;il;i~i ti~i.i\.;ii~c~foi.i~~~(tiiiig iliiii;i!ii~.~i~t) Vc~~li~i~g;irli~ M i~dkasscr :\ l l)<ll~t 1 li1 ls:z;l 1~111. \Ti,Ll:l \.<x]l,ll l:!(: MPORTCRE N.\lfi~i~ti <nrri <k Focloi~stof \;,~>,.\ ) ~ ~ (ii,(l,i. \.,:;\ (~,~) l!]$ foi~i~c~tiiiiig Toi.\.c~... 20::.\ :...,.' );ii!i~~fi.i.;o)i.s:~oii Rolig... 12::... i:i~og:iclr~ 14.1 ~!~;~< , 1 Knud Jensen. 1'. ~X~L. g ~... l hllaihiecen l<.\ 1<1~11:ili1~11~.14:1~<3 Fi~lli~~t~l:~il li S~<O~::~~~~\~~~J, SOLC~~~~!~ 205.)~;~>.~!'X,~~, S~J~~~~~~~(~ ~isl~~ilil:.l~~~~osli~:~l~i~~~li~?t~sl;~il \.ill;i \.c.;t;i Sli~;ii~~l\<~jc~ii i. og ii<i> Sng11. ii S,!i8:iri~sl;o\\.cj~.ii... li!x Emil May.! ~ ~ ~ ~ SOl~if P ~ C;~~)~J(~~ ;L(, >~:;~~~ 1~1~11g;1elo... (;'i.\g<'lit Alnlli~l~alil<c~ii... K.'i! i l< l<<~ls1,11 11;11~1,i<),: <', S\.gc,11\.. lil ~ ~ : l ~i~i~i1~1~1~11 l l ~ (~;~l~till~l'i... 12s 11;1115,\ (;i',li. S~O\~~~~~... ;!'..\(:i.tlj. Si~!ih~.ft!... C>h ]Mikkelsen Poul.\g~iit ui.foi~l.... 'is \11~1~ilz(~ii lio1.11~, 1' (;i7cl,j. CPORTOREN ( ~~ l l l! O, l... 'i0 l 1 l1;11... >.l<~llsc~il (;;ll:,li tl~i~i\~~il~l~fe~l~l~. \csl.~~i~g;illi~... 1x1... l'(; ' (:i2<lj. St~l;iicl~\... 2 Motorfabrikken»Æra«.\lfl~~! 11:iiisl~ll... l(\:>.l 1:riisc~ii \~~loi~iii~lli~ii ~ ~. ~ ~ MPORTqREN.. \ ~,! ~ ~ S tt~gith<at>sf. ;1!:111ip FEirr;~ Sygellusv. 36 lciii.ik GiXclj. Mstri.gaa ~liil~;.~clsk:~l~~~t

19 Keramik Glas w Porcelæn senkram N. L Nielsen Kolonialforretning. Ærasknbing. Tlf. 83 A HANSEN if. 140 Hvedemel. Groft Rugniel. Sigtet Rugmel. Bygnicl og gryn l v Stort Udvalg i Kranse Sig det med Bloi~zster! og alle Aarstidens Blomster saavel Potteplanter som afskaarnc Smukke Kistedekorationer udferes ANTON JENSEN. Boserups Eftf. Ærask~bing Tlf. 34 j Ha vnekiosken Æraskabing l Dag og Ugeblade, s 01 m. v. A. PETERSEN anbefales til saavel korte som lange Ture. CL. THOMSEN. Stokkeby. Tlf. Ærssksbing 134

20 w iidfares efter fransk Metode af Brandskader og Rifter. SARAH DAHL BTERRUM Æraskabing Sif Drosche og Skolek~rsel Tlf. 183 kruskobi~g. Automobiler Landbrugsniasklner Nors0 og Hess Stabegods HANS CHRSTENSEN v. Carlo Christensen. Ær~sksbing. Tlf. 20 C. Th. Creutz Tlf 22 Æreskebing Tlf. 22 Bilger. Papir. Foto. Legetaj. Lædervarer 1 Glas. Porcellzn. Kunst. Trykkeri. Bogbinderi / Bernhard Hansens Eftf. Carl Hansen Ær~skabing Tlf. 40 Xolotzial Delikutesse Vitie Cigarer ( ÆrrrsRrrbing Mrrbelmagasin 1 H. J. Rasmussen. Tlf. 99 Xval itetsmobler tor alle %jern

21 p ~., J~~i'tlbi~ugc~i~ \'ran... ".OS hr 1' fhv. a\ilef. Urogadc Hans Nielsen Vesterbros Culfoïretr~ing... 12:) Hans Kulhdl. Sivoli... l l i N. L. Nielsen (Laura Nielsen) \of!lriniid sfoinrct. Vost c:i.f)r'o.. S'; William Nielsen & Co. Befragtniiig Klareriilg Rederi Stevedoririg Ekspedition Assurarice Havariageritiir Biireaii For Knb, Salg og Kontrahering af Last og Fiskefart~jer. VV;illi;ii~~ & (:o. s1;i ts;~~iloi~is(:i~(~ Slils~itl... 1,:10 V~: ~('<l;ilit.~~~~ s;~ts;iii,!. Sliilfiiti?c5g~~i Llolig... :O Niels Nielsen Babyudstyr. Garn.Trikotage S~4ii<.~i~p;lilr~... \'illi. \'opiiiii:iiitl L?sic~i.g;~rli~ >issc.ii (:;ii. ll:ip~~i~iii. Stc~lilcc~l~~ ~rigi~ii ito,eiiiiicl. l;igp;i;ii.tl('.. 1S 1 ostehnvle ~ 1MPORTOREN l ili.ili o O, S. 'i. 0 1 l (:. ~ '7 '(~tv1~ (+?lytll. snll~l<~l~g;l(l(~... 1;s Herluf Olsen <oiitlitori ''oi'vc'!...?<'i. Peter Olsen ''i,iliotagc ''orvet F1 ~ Alekaililier H. C. Petersen Sl(~ll og l~illt!~ll11lpgl!1~ s l l »Perfekt(<, Damefrisersalon, li. (:l;riis~~ii... 7: ilc~>~lz )iiiiiiii(~i~'1'01'\'(!1.... (i0 Hotel»Phanix«\':1ltl liiiisl~li... lj~)li~i(~!. 1~oli~il~oiit11~1~t (l<l.!l4)...!jo 'olii ist;~ tioiicw ; 'olilias~ist<~i~~l ;\ii~li~c~;~sc~ii... '>X O~t~~yolit il)c*()1~1~1 A rjar1g(, i... :)? lii~iiiiiii~il[)olili<:ls lionloi'... ]>li. li! s1 bc~\~opliiiiigciis Tiigl...?O? Polyfoto L.. C llaliii~cniclsc~ri '1'oi~v~:l 3i PorsHansen Tandlæge Ær~skb. Konsult.: Kl L~rdag Kl Onsdag Efterm. Kl i Snby Morten Rasinusse~i ~'i~lic~li~iii<l 1c.i Tcsi~~ign~lc lp ergamentsk~rme MPORTPREN.\iiii;i "i.ii Vc~:i.!,oi.gntl(~... 1% ~pp ~p > Hotel Landbogaarden 'al lo Hniis Albpi.l. 13ago1,iii. li;~iiiii<~~ S~?i~ilei'gatlc... S~)ii<~~i~piitl(~ ',:) >cbiicrscri (og Pctersc'ii j.jisils Fisl~cl~~ll, 7est(~i~g;~t(~..!l7 Æra Ej endoniskontor. A411~lr~~~is Grclj. L~ill~~ll~!lills~~li~~ l:js.jens Ditlev Grtlj. ))Pelers M. J. Rasmussen iiiiilrle«stokkeby og A. M. Sækmose.Jens Ditlev Grdj. Sygehusv... :T> Cjaa til os, naar det.trils Xtlcv Grclj. Tivoli... S!) Laurits Grtlj. og Krenturh(l1. gelder X0b eller Salg St,okkeby... 'is af Ejendomme. Tlf. 99 p p Jens Petersen iiill~aiiiller Osterbro... (i7 Ærssksbing Msbelmagasin 11. Sitcx~l l,c.iiii. Vestci.gailc..!)!l Hans Pedersen. Malerier \nïrii:~irii:i Sa~l)c~liusc~! inbniand Smndergade \'c~sic~i*l)i~o Jo hai~nes Petersen l:igssaii~tuler foïluiig Rigstelefonen T)?

22 Radio og Hejtialeranlæg EGEL (ieriits~ade 2 Sveiidborq 7 f. 2 Hans Clai~sen Flytte og Vognmandsforretnirig Suiiidcrgade Aroskclbinl: Tlf og 4 Toiis Vogiic Drejer def sig o1r.1 Xod Marius Hansen Sr~iiilci.gadt,.,$i.osl<nhiiig.Tlf. 11 f(iogade,, S6 K1111 ct.11 1iv:ilitet de11 bedste! 'riseii viser iltkc, at V;ii.eii er 1)illip ~ Lr;ireii viser, lit >riscii er hillik: herre og dattieskraderi aroskabing flg. l86 G. Hansen Eraskabing. Tlf. Y Byens 1. Kl. Kolonialog Delikatesseforretning Eneste fagiiddaniirde i Materialbraiicheri Martin Christensen Ærwskwbiiig 'Tlf. 49 Deter Larsens 7pers.Dros ke bil kmer overalt. Tlf. Ær~sk~bing 206 Ring paa Æraskobing 53 7 Pers. Bil til Ui:leje Garneriet,,TO FTELY" Eli Hansen Sliitteigydcii. Æroskwbiiig NELS LARSEN Æiwskobing 163 Blomster, Buketter gar deres Jndkob i JENS PETERSEN Æraskabing Tlf. 67

23 ~ p 1 Ph. Rising 3lilikeiisl:igt.r Sclnilcigtttlt Aug. Rixen Gultlsiiictlcfoi~ic'liiig Svrricl<.i.g. 127 Aug. Æreskebing Bogtrykkeri Scliitlc~r~iitli~ ~rrktojskasser 1 MPORTOREN ~ \'oigt (311.1 ~oi~i~~~liiiiigsfui~ci Vesterhros Kulforreining l 1 t 1 1 i s ~liiiis i(~ls(~11 l;olig 'i'i~oli , Vulkan.\ Tl:~iisc~ii Viiili:iiiisoi. l'ilt~lis\ ; W"'"P"" l MPORTPREN ~~ ~ Wallentin 1:;ii.)i~i. og J;i.is~i' l Henrik Wi~lff Maririus Stærke w l\~lilli:liitl \~(~rtc~i.g:lill~....li Svr~iirlstrup.Tciiser~ Sofie Dam(' fi:isni*iritlc :oclplc,ict Fi,ii 8~1iitl~~i~g;iile... l:{? Fyelfyii~ l~i~i'~~i~l(>h:~iti.!\/s'~i~i'\'t~t'>(i Sc~~.oiis~,ii J1 1tc~st:iiii~.... T$. '1'c.lcgi~nfstalioiien loi.lniig,. elcgi.:iferi '!i»ni~i,~i rli. C1iia. Gyltj.,auirLioliuseiie... 11:) Sicls Hanseil Husriiaiiil )a.iitl\xng... 1 O! Claus Thomsen Vogiim:intl Stokl:c5h~~... 1:14, l'orvekaféen (Hciliif Ols~ii)... 8 i ~blc~tivej>iiidcr MPORTQREN p AS Dampskibsselskabet Ær0 tlovedkoiitoret Erclskobilig Ekspeditionen Direktareii trzffes Kl Kegiisl<absfclrer N. C. Nielsen Ærcrskabing 36 Ekspedit. i Svendborg Tlf. 262 Fagen Era i Sveridb :rilke~l)lutl Toi,\c.t... 4 Oii~stili~~g t<~tltilil~i~ R. i\..(~riseii h 1 ig :i~ttn~~~lscs~ijciii ifoi~sl:iiitl~~i l e... /i; Ære Korn, Foderstof og Gedningsforretning... ii Oiiistillirig til Foi~i~c~tiiiiigs t'c71,(21, (:;.[ Vnist 111,i\.:1t Ær0 Venstreblad ~ ~ v ~ ~ ~ o (lti~il. ~ \\ill. ~ ~.Yii~lsc~ii! Ciiii~<lt~g:itl<~... l' :oli:... 1T)O Ær0 Ægeksport i l

24 Det rigtige Billede... gaa til Lyilgbjerns Atelier Sundergade. Æruskubing.Tlf.155 i Granne og De k~ber med Fordel Deres Bra~ndsel i VesterbrosKulforretning HANS NELSEN Rrsskubing. Tlf. 129 Priv 114 P. OLSEN Gartner Torvet. Ærusk~bing.Tlf. OS Medlem af,,bloiiisterringeng Ær~skobiiig Tlf. 91 J Cenfrctnl af kro ligger 'ZPindeballe Xro 3c Siiiiikkeste Udsigt fra Kroliaveii Badeværelser automatiske Pumpeanlæg HARALD PETERSEN Tlf. Virideballe 7 Ph. Rising aiit.vaiid og Gasiiiester Æroskubing Tlf. 153 LAURTS HANSEN Rregii. 1. Kl. Cyk1ereparatioiisv;erksted Specialitet: Lakering Vulkafliserint af Autogummi, Proiiipt og onihyggelig Betjcniiig Tlf. Viiideballe 137 Cyklegummi Nyt Autogummi og Gummifodtaj Vulkan Ær~skab. Tlf J Bregninge Xro er Maden og Kaffen go' 'eiision,rrer riioil1;iges Siiiii< gl. Have J. LAURTSEN Trlefaii Viiidel~alle 42

25 Ærsskebing Apotek (J ) b'riiei~i~'l~st~!~) \'t~sti~i~g~lilc... l0 Ærsskebing Msbelfabrik Sig\,. Rniig lniiscii...!).a r Æreskebing Mejeri... i,, Ær~sk~bing Spare og Laanekasse i? ' 1 '',lix\(> ~ ll~i~l<ll~l~ (:ll.. l.:li~sl~i l~i.i\.;ii Rreskb. Skibs&Baadebyggeri S.;ili~l~~~,eiiir~i;li.i..\i*iiiniiil ~:lii~i~li~i!si~i~... :olip Ct~~;iiitlv~~jc~ii... H7.~?.C<'iii~... li S!g<'l\;l 581' i [il~l'lllillllll'll). cj~tl'l' g;itlc S'.gt'l~l(~jc*t'i)~~v~~i~~g!S';!.qik lil(~,i~~i~~l,r~ii i Ctriirl~+i.~!:itli~... T!) 'l'l~lilli:iiiilil~~l~... :u) Æreskebing Trælastforretning v, 'rllolll~ls l;l!l>i~li <k <i,il, Si:iti,l<c>... 'i(; soleringsplader paa Lager.

26 Re vision Bog faring Bogholderianlæg ogr l Skattesager ordnes t i Th. J. Sandorff Statsaut. Revisor Wiggers Gaard, Svendborg' anbefales det rejsende Pi~blikum Pr~vort Sm~rrebr~d H. A. HANSEN Alt i Frugt, Blomster og Grsntsager bedst og billigst hos Carlernil Bjerrum Rroskabing Tlf / Kul Koks Cinders 1 En gros Direkte mport En detail TLF. 180

27 ST. RSE POSTADRESSEN. oi for s;iiritli$o,\hoiiiic~ii t1.12 L. 1)uiik:~r. C ( ::4spei~sc~ii Niels S~igric~i.:inelsfiiitl. Jiirik;arii~n~l~... (:lii~is~tetisrii i11 17i.iswini. og Stisil<c~i. 1)uiikx:r....l~siis(;i~~lh Grtlj. C,i.a.aslt~ii.. ''t~i~l<i~l C;i'flj. Christen C. Christensen \'<~giiiii:iiiil )iiril<a:i,... Th. Clausen, K~bmand Kroejer Dunkær Kro... ' lelitier )iiiiknsi.... Sti~aiitl1~ygnni'~.:ii,s Salg op.\iivisiiiiigsli~iitoi' T,ille Risr... ' (:iia. s:iglci~ ~iiilliil~l~... Petei. Slnplci4 Lilli, lisis... D Dunkær Kro (Th. Clausen)... St.

28 K 1i:isper~~~ii lli~i~~,its li (;l7(l1. 1 l i i 1 1 i l... l< Rr Stii~tlli~~~ 1)uiilia~i.... lii~isteiiseii's 'i'ei~iiel l<iike... N J1 Fo~.riiiii~tl for Hisc. Sp:~iv~ 1,nssc3s, 'i'ilsyriai.iia~l... niis Cii.11.i. Solii:~.;,]. 1:isc....~>iis (;:i;ii~tltiinritl Ci3iit lis iiiiritl~~ iscin;ii+li... lii~oiit;iiiii (;i.tl,i. 1i1.o... Halis At~i'~~bi~ Gi~tlj. ~ii111i~i~ flstc~iqiiinrk... lii...t Gi'tlj. l<ulietgani.tl... A G~J. l)link:?,r \lalak... L J.~,S~ Clil>. 11 Gi*il,i, ~ ~~~(~:~~~gnartlu Tniaii~i... S:, H 1' Gi.11 j. riisc~i~rni.li...!d)..t Gi.ilj. Riao...!)X Lars (irilj. Uro hlnrie xege 1,ille Rise Konsultation Kd ,30 Caiis.J Parrellist Risi:in:iii<.i~iii*itsen 1\1ihiritl. Fo1.t iinn.. (:Til..,a.rei. 1~11ili~~... M Alntlseii Sofie narnrfi.,isoiiiitic 1)iink:ri.... b,inriiis Giailj.... Olc G111. Elmnseganril... Oiif (;i.tlj. Tlioiiipgna~~tl... 2,; Pcrlci. Gi'tlj. 132 klipg. Risciii:~ i31< lo;% 'ctlcr C;r~:lj. Holriiegani'tl Pctci* R Grtlj..illc Ris(.... l l:, Alhcrt f.ille Rise Hans Marleiis 7 Mands Orkester (Kapeliiiester Haiis Marleii) Tlf :!l 11 0 ;lj ; t 1 1 (i5.l('iis Ci;i;ii~~li~i~..illix lisi....j1 (:', ~ ; ~ ~ ~ ~ ~~c~~ ; ~ ~. ~. ~ 64. l< 1'11. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ i l v i l lii~c~;iiiii~litll. )~:L'.... l? ;\li~i.i~ib l~~~i~;ttii~~l~~l. lit1111:l1:1vc~ 11s (~tii~. l1 S6711 Al:is~ii~v:~~rk.~t. llllll:l... Si: li h111ri,1, 11% 1ilit1111..!, llis~s,. f;:; \l:iils ';ii'(.t.llis (;i.ciiiii:rs... '54 ' l':ii~c~~llis~ 1list7iti;~t~l~... '71 (: Sygi~l~;~ssi~hiiss. 1.. Ris(' X4 Anton Rasmussen \isc.. lii.yygi~i~i op sci~e~:iiiif;il~i~i; 100 Rise Bryggeri & scremefabrik i.\iitoii 1~:isinus.cc~n) l 1 1 i tts:rli... '2 Sogiis S\gc~l~cjcfoi2c'i1i~~~ l,il111 iisc S1t;t i~i~<;lss~.... S Christen Thomsen Bygmester Tlf.96 Alt Bygningsarbejde samt Terdzzo udfares ''i~oiti,qc~:i (:ii.is.ti~ri lygiiic~st~~i'..!)li l'(~i1~i. (;i 111. F1uljp;l:ii~rl...?l 1!1i:1s l l. 1iileli:1a1i 11:) \fi,crl.;~iitl~iosthii~l 1'1. lisc..;> (::tlls :\1~~t~~~l~lll, 1)lilll<~~~l~

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Regnskabet for det første hele regnskabsår i Skamby 1929

Regnskabet for det første hele regnskabsår i Skamby 1929 Regnskabet for det første hele regnskabsår i Skamby 1929 Maj 2003 Den 11. november 1928 blev Anny Kirstine Jørgensen og Rasmus Holger Yndgaard gift i Davinde kirke. Medio august samme år havde Holger overtaget

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS JULI 2011 BRYLLUP OG PIRATERI

JCI YOUNG LEADERS JULI 2011 BRYLLUP OG PIRATERI JCI YOUNG LEADERS JULI 2011 BRYLLUP OG PIRATERI JCI YOUNG LEADERS JULI 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg God SOMMER Indholdsfortegnelse Formandens ord s. 3 Pirateri s. 4 Tillykke s. 6 JCI SVENDBORG

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Huset i Skodsborg Stempel 62.20 Sagførersalær 122.17 Aviser, blade, bøger Hjemmet 1.90 Politiken 4.50 Blade 4.00 Aviser 6.00

Huset i Skodsborg Stempel 62.20 Sagførersalær 122.17 Aviser, blade, bøger Hjemmet 1.90 Politiken 4.50 Blade 4.00 Aviser 6.00 Januar 1918 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 63.00 Renter af obligationer 63.00 Renter af sparekassebøger 6 hl koks 30.00 Husholdningen 213.18 Forsikringsforeningen 26.00 Deraf forelæsning 20.00 Elektricitet

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere