Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016"

Transkript

1 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015

2 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: naturerhverv.dk ISBN nyt 2

3 Indhold 1. Brugerguide til Internet Markkort Vigtige ændringer siden Ny opbygning af fanen Korttemaer Liste over dine markkort Ny knap Kortkontrol Nye støtteberettigede arealer Når du søger grundbetaling og grøn støtte Tilknyt markkort til Fællesskemaet Tegn eller redigér dine marker i Internet Markkort Tjek dine marker Brug knappen Kortkontrol Marker der overlapper med Fradrag, grundbetaling Sådan tegner du uden om fradragsarealer Landbrugsarealer, som du ikke kan slå eller få afgræsset Markblokke med støtteprocent Tjek om din mark overlapper med naboens mark Sådan gør IMK ved overlap Sådan ser fraklip af overlap ud i IMK Sådan ser du dine naboers indtegnede marker Sådan ser du oplysninger om en markblok Sådan får du alle dine miljøfokusområder med Korttemaer med miljøfokusområder (MFO) Er der fejl i MFO randzone/bræmmekortet? Er der fejl i kortene over GLM-elementer? Forslag til ændring af markblokke Hvornår skal du indsende forslag til ændring af markblokke? Sådan sender du forslag til ændring af en markblok Sådan ser du information om markblokke i et specifikt år Hvilke arealer skal indtegnes på markkortet? Korrekte oplysninger om arealer Søger du med et nyt CVR-nummer Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Sådan finder du korttemaer med tilsagn i Internet Markkort I hvilket korttema ligger mit tilsagn? Sådan opretter du en mark ud fra et tema Indtegning af marker med nyt tilsagn Særligt for tilsagn om Økologisk arealtilskud Særlig for nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer

4 3. Indtegning af vandboringer og 25 meter beskyttelseszoner Sådan får du vist vandboring og beskyttelseszone i kortudsnittet Sådan opretter du vandboring og beskyttelseszone som en selvstændig mark: Læsevejledning I denne samlede guide til Internet Markkort har vi samlet tre selvstændige guides. Når der i teksten linkes til en anden guide, kan du finde den i et andet kapitel i denne samlede guide. Du kan også læse en samlet guide til Fællesskema. Gå til Samlet brugerguide til Fællesskema

5 1. Brugerguide til Internet Markkort I denne guide kan du læse om, hvordan du bruger Internet Markkort (IMK). Her kan du blandt andet læse om: vigtige ændringer siden 2015 hvad du skal være opmærksom på i IMK, når du søger grundbetaling og grøn støtte hvordan du tilknytter markkort til dit Fællesskema hvordan du tegner eller rediger dine marker hvordan du foreslår ændringer af markblokke i Internet Markkort (IMK) hvordan du indtegner marker med miljø- og økologitilsagn hvordan du indtegner vandboringer og 25 meters beskyttelseszoner Frister Ansøgningsfrist for Fællesskema april 2016 Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i fællesskemaet. 2. Frist for at sende ændringer til Fællesskema maj 2016 Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. 3. Frist for forsinket indsendt Fællesskema 16. maj 2016 Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. 1.1 Vigtige ændringer siden Ny opbygning af fanen Korttemaer For at gøre det nemmere at finde de forskellige korttemaer, har vi ændret den måde korttemaerne er grupperet på. Rækkefølgen af korttemagrupperne er ændret Korttemaer, der vedrører grundbetaling, herunder grønne krav og miljøfokusområder, har fået deres egen gruppe Grundbetaling, Grønne krav og MFO Gruppen Landskabselementer er slettet, og korttemaerne lagt i disse grupper: Miljø- og økologitilsagn: rummer temaer med Miljøtilsagn, MB og OM Projekttilskud har så vidt muligt fået egne grupper 5

6 Gruppen Udvalgte 2016 korttemaer er lagt øverst og indeholder det udvalg af korttemaer, som de fleste ansøgere får brug for til deres ansøgning om grundbetaling. Nogle af disse korttemaer slået til, når du kommer ind i Internet Markkort. De udvalgte korttemaer kan du også finde i de andre hovedgrupper. Du kan altid selv slå korttemaer fra eller til. Link Gå til liste over hvilke korttemaer, der ligger i hvilke grupper Liste over dine markkort Vi har ændret i den liste over dine markkort, som du møder, når du klikker på knappen Vis/Tilknyt markkort inde i skemaet. Læs mere i afsnit 1.3 Tilknyt markkort til Fællesskemaet Listen over dine markkort på fanen Markkort er uændret, Ny knap Kortkontrol Billede af knappen Kortkontrol Kortkontrollen tjekker om dine marker: 1) har overlap med andre ansøgeres marker 2) krydser markblokgrænser 3) har fået tilknyttet nyt markbloknummer I alle tre situationer skal du tjekke den enkelte mark. Er der overlap med en anden ansøgers indsendte marker skal overlappet løses. Se hvordan du bruger knappen i afsnit Nye støtteberettigede arealer Reglerne for støtteberettigede græsarealer er blevet lempet, så visse lysåbne arealer i skov, arealer i lufthavne og arealer brugt til rekreative formål fremover ofte kunne være støtteberettigede. Læs mere i afsnit i Vejledning om direkte arealstøtte Disse arealer vil typisk have en støtteprocent på 0 % i IMK. Eller også ligger de slet ikke inden for markblok. Hvis du vil søge støtte til dem, skal du derfor sende os et forslag til ændring eller ny markblok. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 1.2 Når du søger grundbetaling og grøn støtte 6

7 Du skal være opmærksom på disse punkter: 1. Du skal indtegne dine marker præcist i Internet Markkort. Du kan ikke skrive markens areal ind i Fællesskemaet. Det indtegnede areal fra Internet Markkort hentes automatisk til markplanen i Fællesskemaet. Link - Gå til guiden Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling 2. Har du mere end 15 ha i omdrift, skal du have mindst 5 procent miljøfokusområder (MFO) på din bedrift. Arealer med frivillige randzoner, GLM-søer og -fortidsminder regnes kun som miljøfokusområder, hvis: Arealet fremgår af korttemaerne over MFO randzoner/bræmmer, GLM-søer eller GLM-fortidsminder Arealet er tegnet med som en del af marken Arealet er anmeldt som et omdriftsareal Hvis du ikke har mindst 5 procent MFO, vil du blive trukket i støtte. Det gælder dog ikke økologiske bedrifter. Læs mere i afsnit 1.6 Sådan får du alle dine miljøfokusområder med. Læs om miljøfokusområder i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 3. Vi tillader ikke overlap mellem flere ansøgeres marker. Er der overlap mellem dine og en anden ansøgers marker, vil du få besked om det. Overlap, som er mindre end 100 m 2 bliver dog slettet automatisk. Hvis overlappet er mellem 100 og m 2, får du en besked om, at det er slettet. Hvis en nabo har tegnet ind over en af dine marker i markkortet, er det en god idé at kontakte ham, så han kan rette sin indtegning, inden du indsender dit Fællesskema og markkort. Læs mere i afsnit 1.4 Tjek om din mark overlapper med naboens mark. 4. Markblokke, som udelukkende indeholder permanent græs, har defineret en støtteprocent. Støtteprocenten afgør, hvor stor en del af arealet i markblokken, der er støtteberettiget. Fordelen er, at du ikke længere skal tegne uden om helt små arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen. Læs mere i afsnit Markblokke med støtteprocent. Læs om reglerne i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 6.4 Markblokkens støtteprocent på permanent græs. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 5. Fradragsarealer er indtegnet på korttemaet Fradrag, grundbetaling. På den måde kan du tydeligt se de arealer over 500 m 2, som vi vurderer, ikke er støtteberettigede under grundbetalingen. Du klipper disse arealer ud af din indtegnede mark ved at bruge en hjælpefunktion i IMK. 7

8 Områder, som er mindre end 100 m2, og som ikke er støtteberettigede, skal du tegne ud af dine marker. I markblokke med permanent græs skal du dog først tegne områder ud af marken, når de er større end 500 m 2. Læs mere i afsnit Marker, der overlapper med Fradrag, Grundbetaling Nyttige links Læs om de nye betingelser for støtte: Gå til faktaark om grundbetaling og grønne krav Gå til Vejledning om direkte arealstøtte Kort introduktion Hvis du har brug for en kort beskrivelse af ansøgningsprocessen, kan du få overblikket i vores Trin for trin-guide. Link - Gå til Trin-for-tringuiden Link - Gå til en kort film om Fællesskema og markkort 8

9 1.3 Tilknyt markkort til Fællesskemaet Før du kan udfylde markplanen i dit Fællesskema, skal dine marker være indtegnet i IMK, og du skal tilknytte et markkort. Husk, at alle dine marker skal være indtegnet. Hvis du ønsker at tilknytte en kopi af sidste års markkort gør du sådan: 1. Åbn IMK ved klik på knappen Vis/Tilknyt markkort. 2. Klik på knappen Vælg tilknytning i IMK, for at åbne listen over dine markkort. (Spring dette trin over, hvis du kommer direkte ind i listen over dine markkort). Sådan tilknytter du en kopi af dit indsendte markkort fra sidste ansøgningsår til dit Fællesskema: 3. Vælg Tilknyt sidste års indsendte kort. Kortet bliver gemt med navnet Markkort Fællesskema 2016 og tilknyttet dit Fællesskema. Kortet åbner automatisk, og du kan nu redigere i dine marker. Billede skal skiftes 9

10 Hvis du ikke vil tilknytte en kopi af sidste års markkort, kan du: kopiere et andet kort oprette et nyt blankt kort, og tegne dine marker i dette importere et kort fra dit eget kortprogram og derefter tilknytte det Du finder en guide til at kopiere og importere markkort ved at klikke på linket Læs mere om at kopiere, oprette eller importere kort øverst i vinduet. Gå til guiden Knappen Vælg/Skift markkort Hvis du har mange rækker i oversigten, kan du klikke på kolonneoverskrifterne for at sortere. Vælg fx 2014 i feltet År, for kun at få dine markkort fra 2014 vist i listen. Hvis dine indtegnede marker overlapper med andre landbrugeres marker, får du denne besked. Du får samme besked, hvis du importerer markkort fra andre systemer: 10

11 Billede skal skiftes Her kan du se hvilke marker, der overlapper med en nabo. Klik på Gem for at komme videre. Du kan altid få vist en liste over eventuelle overlap mellem dine og andre ansøgeres indsendte marker ved at bruge den nye knap Kortkontrol. Se hvordan du bruger knappen i afsnit Brug knappen Kortkontrol. Læs mere i afsnit Sådan gør IMK ved overlap Hvis du har marker, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling og eller vandboringer, får du denne besked. Samme besked fås ved import af markkort fra andre systemer: 11

12 Billede skal skiftes Hvis du sætter hak, opretter IMK delmarker efter korttemaet, i dette eksempel efter korttemaet Fradrag, grundbetaling. Du kan derefter vælge at slette eller beholde markerne. Vi anbefaler, at du lader IMK opdele markerne, men venter med at slette dem, til du har kontrolleret dem i kortet. Du kan også lade være med at sætte hak. Så opretter IMK ingen delmarker, og du vil i skemakontrollen blive gjort opmærksom på eventuelle overlap med korttemaet Fradrag, grundbetaling. Du skal ikke sætte hak, hvis du: har et tilsagn til Miljøordningerne (fx pleje af græs- og naturarealer) som du ikke søger grundbetaling til søger grundbetaling under artikel 32 I det tilfælde tjekker du dine marker, før du tegner eventuelle fradrag ud af markkortet. Læs hvordan du gør i disse guides: Gå til guiden Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Gå til guiden Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Hvis du søger med et nyt CVR-nummer, kan du ikke kopiere markkort fra sidste år. Læs mere om, hvad du gør i afsnit 1.11 Søger du med et nyt CVR-nummer. 1.4 Tegn eller redigér dine marker i Internet Markkort Du skal tegne så præcis som muligt. Når du har tegnet dine marker, henter du dem over i dit Fællesskema. Du kan kun hente det areal, som du har indtegnet i markkortet. I det følgende kan du se, hvordan du tegner eller redigerer dine marker i Internet Markkort. 12

13 1. Klik på Opdatér liste for at se alle dine marker. 2. Vælg tegneredskab, og følg guiden. Du kan klikke på Næste eller trykke på Enter for at komme videre. Tegneredskaberne vil først være vist, når du har tilknyttet et markkort. Billede skal skiftes Når du vælger et tegneredskab, starter en guide, der fører dig gennem processen. Du følger guiden punkt for punkt. Du klikker på Næste eller trykker Enter, når du har afsluttet et punkt. Gå til guiden Redigér marker for at læse om de forskellige tegneredskaber Tjek dine marker Gennemgå omhyggeligt dine marker og sørg for, at de er tegnet korrekt. Hvis du kopierer markkort fra et år til et andet, tilpasser systemet automatisk dine marker til de gældende markblokgrænser, hvis din gamle markindtegning krydser markblokgrænsen. Det vil sige, at der kan være fjernet areal fra dine markindtegninger. Hvis markblokken er blevet større end sidste år, skal du selv rette marken. Da det indtegnede areal automatisk overføres til Fællesskemaet, skal du være ekstra opmærksom på at tjekke og redigere dine marker. Ved skel mellem to marker i samme markblok, skal du indtegne markerne så nøjagtigt som muligt. 13

14 Sørg for at zoome så nært ind, at du kan se arealerne tydeligt, fx til 1: Tegn omhyggeligt, hvor landbrugsjord grænser op mod ikke-støtteberettigede arealer. Her er marken ikke tegnet korrekt i forhold til markgrænsen Brug knappen Kortkontrol Kortkontrollen tjekker om dine marker: 1) har overlap med andre ansøgeres marker 2) krydser markblokgrænser 3) har fået tilknyttet nyt markbloknummer I alle tre situationer skal du tjekke den enkelte mark. Er der overlap med en anden ansøgers indsendte marker skal I sammen løse overlappet. De to sidste punkter dækker situationer, hvor vi har ændret en af de markblokke, som du har marker i. Her kan du som oftest nøjes med at opdatere marken ved at vælge Rediger mark, og trykke næste og gem i guiden. Din mark bliver nu klippet til markblokken og registreret med det korrekte markbloknummer. Hvis du mener at markblokken er forkert skal du, som altid oprette et markblokrettelses forslag. Læs, hvordan du gør i afsnit Sådan sender du forslag til ændring af markblokke. Kortkontrollen tjekker ikke alle muligheder for fejl på en mark, da det en ny funktion, som ikke er fuldt udviklet. Du vil stadig få fejlbeskeder om markkortet i skemakontrollen. Billede af de tre situationer Marker der overlapper med Fradrag, grundbetaling 14

15 Korttemaet Fradrag, grundbetaling dækker arealer, som vi ikke vurderer er støtteberettigede under grundbetaling. Derfor skal du sørge for at fjerne disse arealer fra marker, hvor du søger grundbetaling, med mindre du søger under artikel 32. Se afsnittet om artikel 32 herunder. Fradragsareal, grundbetaling er markeret med grøn skravering. Når du tegner nye marker, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling, tilbyder IMK at opdele marken efter temaet. På eksisterende marker kan du bruge tegneredskabet Tilklip mark. Hvis der indgår fradragsarealer i en mark, som du søger grundbetaling til, vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen. Du skal derfor sende et forslag til ændring af markblokken, hvis du mener, at arealet er støtteberettiget, og fradraget skal ændres. Læs, hvordan du gør i afsnit Sådan sender du forslag til ændring af markblokke. Miljø- og økologtilsagn og korttemaet Fradrag, grundbetaling Hvis du har et flerårigt miljøtilsagn, fx Pleje af græs- og naturarealer eller Fastholdelse af vådområder, kan der være dele af marken, som ikke er støtteberettiget til grundbetaling. Disse områder er ofte med på korttemaet Fradrag, grundbetaling. Fradragene indtegner du som delmarker, hvor du overholder betingelserne for tilsagn, men ikke søger grundbetaling. I afsnit kan du se, hvordan du nemmest opretter disse delmarker. Læs mere om at indtegne marker med tilsagn i guiden Indtegning af marker med miljø- og økologtilsagn. Gå til guiden Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Artikel 32 og korttemaet Fradrag, grundbetaling I visse situationer kan du søge grundbetaling under artikel 32, selvom marken ikke overholder de almindelige betingelser for grundbetaling. 15

16 Hvis du søger grundbetaling under artikel 32 til en mark, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling, må du gerne tegne fradragsarealer med som en del af marken. Ved at ansøge under artikel 32 oplyser du os om, at du mener hele arealet er støtteberettiget til grundbetaling. I sagsbehandlingen af din ansøgning vil det blive fastslået om marken kan blive omfattet af artikel 32 eller ej. Godkendes marken under artikel 32, kan du få grundbetaling til hele det indtegnede areal. Gå til guiden Sådan søger du grundbetaling under artikel Sådan tegner du uden om fradragsarealer Billeder skal skiftes 1. Sæt hak, hvis du vil have mulighed for at klippe fradraget ud af marken, eller hvis du vil oprette to delmarker. 16

17 2. Indtast marknummer på den oprindelige mark. Klik derefter på 2- tallet. 3. Vil du beholde den nye delmark, skal du give den et marknummer Vil du slette fradraget, så klik på Slet aktuelle mark. Klik derefter på Opret Landbrugsarealer, som du ikke kan slå eller få afgræsset Hvis du på dine græsarealer har nogle områder over 100 m 2 hvor du ikke kan overholde aktivitetskravet om årlig slåning eller afgræsning, skal du indtegne områderne som særskilte marker, hvor du ikke søger grundbetaling. Det kan fx være områder, hvor du ikke kan komme med slåmaskinen eller ikke kan få køerne til at gå ud. 17

18 Hvis du er i tvivl, om du kan slå eller sørge for afgræsning for et område, indtegner du også området som en særskilt mark, hvor du ikke søger grundbetaling. Dyrkede arealer Hvis der på dyrkede arealer er områder over 100 m 2, som du alligevel ikke kan dyrke, indtegner du disse områder som særskilte marker, hvor du ikke søger grundbetaling. Det er vigtigt, at du indtegner alle landbrugsarealer, som du råder over på bedriften, da alle arealerne indgår i beregningen af, om du overholder de grønne krav Markblokke med støtteprocent For markblokke med permanent græs har vi defineret en støtteprocent. Det betyder, at du kan tegne visse mindre ikke-støtteberettigede arealer med i din mark. I markblokke med støtteprocent kan du tage hele markblokken med i indtegningen af din mark, på nær fradrag under grundbetalinger, se afsnit 1.4.3, og støtteberettigede områder du ikke kan slå eller få afgræsset, se afsnit I Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 6.4, kan du læse mere om markblokkens støtteprocent. Link - Gå til Vejledning om direkte arealstøtte Slå korttemaet med tilsagn til, når du tegner Vi anbefaler, at du slår korttemaer for miljø- og økologitilsagn til, når du indtegner dine marker med tilsagn i IMK. I korttemaet kan du se, hvor vi har registreret dit tilsagn. Læs mere i guiden Indtegning af miljø- og økologtilsagn 18

19 1.5 Tjek om din mark overlapper med naboens mark Brug den nye knap Kortkontrol til at tjekke, om dine marker har overlap med andre ansøgeres indsendte marker. Billede af knappen Det er meget vigtigt, at du og din nabo retter overlap inden fristen for ændringer. Når I det ikke inden fristen, vil I begge få et høringsbrev om overskridelsen Sådan gør IMK ved overlap EU-regler for arealstøtte tillader ikke, at to marker er tegnet ind over hinanden. Når du kopierer et markkort fra sidste år, eller hvis du importerer det fra et andet markprogram, kan du risikere overlap med andre landbrugere, der allerede har indsendt deres ansøgning. Overlap, som er mindre end 100 m 2 klipper IMK automatisk væk, når at du indtegner eller redigerer dine marker i IMK. Overlap, som er mellem 100 m 2 og m 2 klippes automatisk bort, og du får besked om det fraklippede areal, når at du indtegner eller redigerer dine marker i IMK. Overlap over m 2 skal du selv afklare med den anden landbruger. Du kan godt indsende dit markkort og Fællesskema, hvis der er overlap, som er større end m 2. Du vil få en advarsel om det i skemakontrollen, og den anden landbruger vil få et brev om overlappet. 19

20 Sådan ser fraklip af overlap ud i IMK Billeder skal skiftes Her er overlappet under 100 m 2 Du får grønt tjektegn i punkt 2. IMK har tjekket, om marken overlapper med naboens mark. Eventuelle overlap under 100 m2 er klippet væk. Du kan ikke vælge, om du vil beholde overlappet. Her er overlappet mellem 100 m 2 og m 2 : Du får besked om, at marken automatisk er klippet til naboens mark. Du kan ikke vælge, om du vil beholde overlappet. Den del af marken der klippes væk er farvet lilla. 20

21 Her er overlappet større end m 2 : Du skal vælge, om marken skal klippes til naboens indtegning, eller om du vil beholde hele din indtegning. Den del af marken der er farvet lilla klippes væk, når du sætter hak. Klar overlap selv og få færre breve om din støtte Hvis dit markkort er helt uden overlap til andre landbrugeres marker inden ændringsfristen 16. maj 2016, vil du spare dig selv for det brev, som sendes til alle landbrugere med overlap. Det er derfor en fordel for dig, hvis du og dine naboer i markblokken kan afklare jeres overlap indbyrdes, inden du sender din ansøgning. Hvis I ikke kan nå det, så er sidste frist ved ændringsfristen. 21

22 1.5.3 Sådan ser du dine naboers indtegnede marker For at undgå overlap kan du tjekke, hvor din nabo har indtegnet sine marker i år eller sidste år. Billede skal skiftes Klik på fanen Korttemaer. Marker fra sidste års ansøgninger er tegnet ind i Marker 2015, og marker der er indsendt i indeværende ansøgningsår er i Marker Fællesskema Begge ligger i Udvalgte korttemaer Hvis dine naboer har indsendt deres ansøgning for 2016, kan du se deres marker i Marker Fællesskema Du kan også se deres marker fra sidste år i Marker Det kan være, du skal zoome lidt ind i kortet for at se, om din mark overlapper med naboen. 22

23 1.6 Sådan ser du oplysninger om en markblok For hver markblok er der registreret en række oplysninger, som du ser ved at bruge: IK -knappen, i ansøgningsperioden. I -knappen og Vis info fanen efter ansøgningsfristen I ansøgningsperioden skal du bruge knappen IK, der viser aktuelle oplysninger for markblokke og indsendte marker i markblokken. Efter fristen for ændringer skal du bruge Vis info eller I -knappen, hvor du også kan se information om markblokke i et specifikt år. De gule streger viser de gældende markblokke i starten af et ansøgningsår. Umiddelbart efter fristen for indsendelse af ændringer, låser vi stregerne og danner et korttema Markblokke 2016 med hvide streger. Markblokke 2016 er herefter gældende for dette ansøgningsår. Hvis du skal se information om en markblok efter ændringsfristen, skal du bruge fanen Vis info eller I -knappen. Hvis der er fejl i markblokkene herefter, kan det få betydning for din udbetaling af støtte. Sådan bruger du knappen IK (før fristen for ændringer): 1. Klik på IK -knappen. Klik i markblokken. Oplysningerne kan derefter aflæses i venstre side af IMK. 23

24 2a. Information for den valgte markblok i korttemaet Markblokke (gældende) ser du i infovinduet, øverst. 2b. Bemærk at IK -knappen ikke kan bruges, hvis der er krydset af for Vis info ved mouse-over. 2c. I den grønne boks er der information om det samlede støtteberettigede areal i markblokken samt hvilke landbrugere der har søgt hvad på hvilke marker. 24

25 Læs mere i afsnit om, hvordan du bruger fanen Vis info og I -knappen efter ændringsfristen, hvilke oplysninger der er tilgængelige i IMK, og hvordan du finder dem. 1.7 Sådan får du alle dine miljøfokusområder med Dine arealer med miljøfokusområder (MFO) hentes automatisk forskellige steder i Internet Markkort og Fællesskemaet. MFO-type Areal hentes fra Frivillige MFOrandzoner med korttemaet MFO randzone/bræmme kort. De frivillige randzoner Det areal, hvor din indtegnede mark på Internet Markkort overlapper tæller kun med i det samlede MFO-areal, hvis du oplyser det i fællesskemaet. GLM-søer Det areal, hvor din indtegnede mark overlapper med korttemaet GLMsøer. GLM-fortidsminder Det areal, hvor din indtegnede mark overlapper med korttemaet GLMfortidsminder. MFO-brak Marker anmeldt med afgrødekode 308, 309, 312, 313, 317, 319, 320 og 325. Arealet hentes fra siden Markplan og grundbetaling i Fællesskemaet. MFO-lavskov Marker mærket med afgrødekode 602 til 605. Arealet hentes fra siden Markplan og grundbetaling. MFO-græsudlæg Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-græsudlæg på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder i Fællesskemaet. MFO-efterafgrøder Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-efterafgrøder på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder i Fællesskemaet. Tidligere var de fleste søer og fortidsminder ikke tegnet med som en del af marken. Hvis du stadig har hul i din indtegning, der hvor der ligger et GLM-element, fjerner du hullet ved at redigere marken, så søen eller fortidsmindet bliver en del af den indtegnede mark. Du kan se overlap mellem dine marker og MFO-korttemaerne i marklisten. Klik på knappen Markliste. Det samlede MFO-areal beregnes i Fællesskemaet. Klik på knappen Markliste for at se overlap mellem dine marker og MFO-korttemaerne. 25

26 Eksempel på indtegning: Vandløb MFO-Randzone/bræmme Mark (vårbyg m. græsudlæg GLM-fortidsminde Indtegning på markkort En mark med vårbyg og græsudlæg ligger op ad en frivillig MFO-randzone. Samtidig ligger et GLM-fortidsminde på marken. I Internet Markkort indtegner du hele arealet, inklusiv den frivillige MFO-randzone og GLM-fortidsminde som én mark. Du overfører derefter arealerne til fællesskemaet I Fællesskemaet anmelder du marken med afgrødekode 1 for vårbyg samt sætter hak, hvis den frivillige MFO-randzone skal tælle med som MFO-areal. Desuden sætter du hak for Planlagt MFO-græsudlæg på marken på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder. Tast selv-service beregner derefter arealer for hver af de 3 typer af MFO: MFO-randzone/bræmme GLM-fortidsminde MFO-græsudlæg Læs mere om, hvordan du anmelder MFO-arealer i disse guides: Gå til guiden Sådan udfylder du siden randzoner og MFO-efterafgrøder Gå til guiden Grønt krav om 5 % miljøfokusområder (MFO) Læs mere om, hvordan arealerne beregnes i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3 Miljøfokusområder. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 26

27 Korttemaer med miljøfokusområder (MFO) Sådan finder du de relevante korttemaer: Du skal sikre dig, at du er i et zoomniveau på minimum 1:10.000, zoom via zoombaren, eller brug luppen over kortudsnittet. 1 Klik på 1:10K for at zoome. 2. Åbn Korttemaer. Gruppen Udvalgte korttemaer er åben, sæt eller fjern hak ved de korttemaer du ønsker at se eller fjerne. Billede skal skiftes 27

28 Er der fejl i MFO randzone/bræmmekortet? MFO randzone/bræmmekort er udarbejdet på baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets kort over randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer i Det er ikke muligt at indsende ændringsforslag til MFO randzone/bræmmekortet. For mange randzoner Da randzonerne er frivillige, kan kortet også indeholde randzoner som du ikke vil udlægge. Du skal lade være med at sætte hak i kolonne 7, hvis du indtegner en mark henover en randzone, som er anført på kortet, men som du ikke udlægger. Manglende randzoner eller bræmmer Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO-randzone/bræmmekortet, kan du ikke tælle den med som MFO-areal. Kun frivillige MFO-randzoner, som er omfattet af kortet, kan tælle med som MFO. Forskudte randzoner eller bræmmer I enkelte tilfælde kan randzonen/bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten, enten ind i marken eller væk fra marken. Hvis korttemaet MFO Randzone/bræmmekort er forskudt, vil kun den del af randzonen eller bræmmen, der ligger inde i marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i Fællesskemaet. Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. Situation 1. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den korrekt udlagte. Du skal ikke gøre noget. Det fulde areal beregnes korrekt i Fællesskemaet. 28

29 Kortlagt randzone Kortlagt randzone Korrekt randzone Anmeldt mark Korrekt randzone Anmeldt mark Situation 2A. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den faktisk udlagte, men marken dækker kun en del af randzonen. Hvis arealet uden for mark og markblok er støtteberettiget, kan du indtegne en separat mark uden for markblok og indsende et ændringsforslag til markblokken. Hvis ændringsforslaget acceptres af NaturErhvervstyrelsen, vil det fulde areal beregnes korrekt i Fællesskemaet. Situation 2B. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den faktisk udlagte, men marken dækker kun en del af randzonen. Areal uden for mark og markblok er IKKE støtteberettiget, og du kan derfor ikke indsende et ændringsforslag. Der beregnes et for stort areal i Fællesskemaet, og du skal sikre dig, at du udlægger et MFO-areal af tilsvarende størrelse et andet sted. Situation 3. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som enten ligger tættere på vandløbet end den faktisk udlagte eller overlapper med vandløbet. Kun den del af randzonen, der indgår i markindtegningen, regnes med som MFO i Fællesskemaet Er der fejl i kortene over GLM-elementer? Kun GLM-søer og fortidsminder der er indtegnet på korttema, kan regnes med som miljøfokusområde. Hvis der mangler GLM-søer eller -fortidsminder på korttemaerne, skal du sende ændringsforslag til markblokken via IMK. Du kan godt sende Fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Vi vil medregne GLM-elementet til dit MFO-areal, hvis det bliver lagt ind i korttemaet. Hvis der er et GLM-element på korttemaerne, der ikke burde være der, skal du sende et ændringsforslag. Du kan godt indsende Fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Du vil så få et for højt MFO-areal på siden Opfyldelse af grønne krav. Derfor skal du sørge for at anmelde 29

30 tilstrækkeligt MFO-areal, så du stadig har 5 procent MFO-areal på bedriften, når det forkerte GLM-element bliver trukket fra. Se hvordan du indsender ændringsforslag til markblokke i afsnit Forslag til ændring af markblokke Finder du fejl i en af de markblokke, som du anmelder marker i, har du pligt til at indsende et ændringsforslag. Dette gør du også i Internet Markkort via Tast selv-service. Du skal både kontrollere markblokkenes afgrænsning og om dine markblokkes samlede støtteberettigede areal og støtteprocent er korrekt. Det gælder også selv om en ændring af arealet ikke kan ses på det nyeste foto i IMK. Det kan fx være, hvis du har bygget en ny lade, eller der ligger et landbrugsareal uden for markblokken. Du kan indsende forslag om ændringer løbende via IMK. Se i afsnit 1.8.2, hvordan du gør. Hvis ændringerne skal gælde for dette ansøgningsår, skal du sende dine forslag inden ændringsfristen. Vær opmærksom på, at du ikke kan rette i ændringsforslag, når du har trykket på knappen Indsend. Hvis vi ikke accepterer dit ændringsforslag, får du besked om det. Accepterer vi ændringsforslaget, vil du ikke få besked. Du kan løbende se opdateringer af markblokke i IMK Hvornår skal du indsende forslag til ændring af markblokke? Da vi retter markblokkene på baggrund af dine oplysninger, er det meget vigtigt, at du indtegner dit forslag til markblokgrænsen præcist. Hvis ændringerne i landskabet ikke ses på det seneste foto, skal du skrive en kort bemærkning om, hvad der er ændret i landskabet, og hvornår ændringerne er foretaget. Du må kun indsende forslag til ændring af markblokke, hvis du har marker i markblokken. Du skal indsende forslag til ændring af markblokke i Internet Markkort i følgende situationer: Hvis der er fejl i markblokkens støtteprocent (permanent græs) Alle markblokke, der udelukkende indeholder permanent græs, har en støtteprocent. De fleste har en støtteprocent på enten 100 eller 0, der er dog enkelte med en støtteprocent på 80 eller 6. Dette skyldes, at de fleste ikke-støtteberettigede arealer er tegnet ind i Korttemaet Fradrag, grundbetaling. Hvis en markblok med permanent græs efter din vurdering har en forkert støtteprocent, skal du indsende et ændringsforslag i IMK og skrive i kommentaren for ændringsforslaget, hvorfor støtteprocenten skal ændres. 30

31 Hvis der er fejl i korttemaet Fradrag, grundbetaling Arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen, eller hvor der tidligere ikke er søgt grundbetaling, er lagt ind i korttemaet Fradrag, grundbetaling. Hvis du ønsker at søge grundbetaling til fradragsarealer, sender du et forslag til ændring af markblokken, hvor du beder om at få fradraget taget ud af korttemaet. Hvis du har marker uden for markblok (999-marker) Du skal indsende et ændringsforslag, hvis du søger om støtte til arealer uden for markblok. Du kan kun få støtte for arealet, hvis du har indsendt et forslag om at ændre markblokken, og vi kan godkende arealet. Hvis du har tilsagnsmarker uden for markblok Du skal indsende et ændringsforslag til markblokken, hvis der ligger et tilsagnsareal uden for markblok. Arealet skal overholde betingelserne for tilsagn. Hvis du har marker i en markblok med flere ansøgere Hvis du har marker i en markblok, som du deler med andre ansøgere, kan du sende forslag om at få den opdelt. Derved er der kun én ansøger pr. markblok. Det kræver, at der er tydelig adskillelse mellem jeres marker, som kan ses på de 2 seneste års luftfoto. Hvis der er sket ændringer i landskabet Du skal sende ændringsforslag, hvis der er fysiske ændringer i landskabet, fx nye eller sløjfede læhegn og nye søer. Gå til guiden Sådan udfylder du siden Randzoner og MFO-efterafgrøder Gå til Vejledning om skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 31

32 Sådan sender du forslag til ændring af en markblok Billeder skal skiftes 1. Zoom til et passende niveau i den markblok der skal ændres (fx 1:1.000) Klik på Indsend forslag til kort i menuen til venstre. 32

33 Send gerne forslag til ændring af Grænser på markblokken Korttemaet Fradrag, grundbetaling Støtteprocenten for markblokke med permanent græs Korttemaet GLM-søer Korttemaet GLM-fortidsminder 33

34 2. Klik på Opret ændringsforslag. 3. Følg den guide, som åbner sig i venstre side af skærmbilledet. Indtegn et specifikt areal eller indtegn hele markblokken, alt efter hvad du ønsker ændret. Klik på Næste eller tryk Enter for at komme videre. 34

35 4. Skriv, hvad du ønsker ændret i kommentarfeltet. Hvis der er foretaget ændringer på arealet, som endnu ikke kan ses på nyeste luftfoto (f.eks. fældet træer), skal du skrive, hvornår ændringen er sket. Klik på Indsend. 35

36 1.8.3 Sådan ser du information om markblokke i et specifikt år I dette eksempel Markblokke Billeder skal skiftes 1. Åbn Vis info -fanen, eller klik på I - knappen. 2. Vælg temaet Markblokke 2014 i rullegardinet. 36

37 3. Klik på kortet i den pågældende markblok. Du kan nu se oplysningerne i infovinduet i venstre side. I fanen kan du se følgende oplysninger: Felt Markblok Sidst godkendt dato Areal Taraareal Årsag Indhold Markbloknummer Dato for hvornår markblokken sidst er godkendt Markblokkens bruttoareal (geometrisk areal) Er udfyldt, hvis markbloktypen ikke er Permanent græs, og der er fraregnet arealer der ikke er støtteberettigede. Årsagen til at markblokken sidst blev redigeret. Type NAER: markblokændringen er foretaget på baggrund af fysiske ændringer i markblokken og ved almindelig 3 års opdatering. Ansøger: markblokændringen er foretaget på baggrund af oplysninger fra en ansøger eller en konsulent. Kontrol: markblokændringen er foretaget på baggrund af seneste kontrolresultater. SBHAUTO / OPDAUTO: markblokken blev opdateret automatisk dvs. at markblokkens grænser ikke er ændret. Viser hvilken type arealer, der er i markblokken. Vi bruger typeangivelsen til administration, herunder håndtering af markblokke med markblokkens støtteprocent. BAS: Basis PGR: Permanent græs (med markblokkens støtteprocent) VKS: Væksthuse 37

38 Felt Kommentar Oprettet på baggrund af ortofoto fra Markblokkens støtteprocent kategori Ses ej på ortofoto Indhold ING: Ingen støtte under grundbetaling LDP: Skov med tilsagn MIL: Arealer med miljøtilsagn ingen støtte under grundbetaling A32: Arealer under artikel 32, som ikke er støtteberettiget under de almindelige regler for grundbetaling Er udfyldt, hvis der er indsat en kommentar under redigering af markblokken. Det kan være hvis der ikke er anmeldt marker i indeværende ansøgningsrunde, eller hvis vi registrerer, at der graves ud til motorvej eller andet. Årstal på det luftfoto som vi har redigeret markblokken ud fra. Er udfyldt, hvis markbloktypen er Permanent græs. Er støtteprocent lavere end 100 betyder det, at der er fraregnet spredte ikkestøtteberettigede arealer i markblokken, fx buske. J = Der blev taget hensyn til noget, der ikke var synligt på luftfotoet, ved sidste redigering. Det være, hvis du i et ændringsforslag oplyser, at der er sket ændringer på arealet, men vi ikke kan se dette på det nyeste luftfoto. 1.9 Hvilke arealer skal indtegnes på markkortet? På markkortet skal du indtegne alle bedriftens arealer som marker. Du kan kun undlade at indtegne: Arealer, der ikke er landbrugsarealer (fx bygninger, haver og hegn) Natur- og skovarealer, som du ikke får støtte for, eller som ikke er omfattet af et flerårigt tilsagn om tilskud Arealer med lavskov, som ikke lever op reglerne om plantesammensætning. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit Støttebetingelser for lavskov. Reglerne for støtteberettigede græsarealer er blevet lempet, så visse lysåbne arealer i skov, arealer i lufthavne og arealer brugt til rekreative formål fremover ofte kunne være støtteberettigede. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte 2016, afsnit Du skal også indtegne landbrugsarealer, du ikke søger støtte for. Landbrugsarealer er arealer, der er drevet landbrugsmæssigt, og hvor hovedformålet med driften er et landbrugsmæssigt formål. Har du en græsningsaftale, er det den landbruger, der udfører landbrugsaktiviteten for egen regning og risiko, der kan anmelde arealet i sit Fællesskema på siden Markplan og grundbetaling. Læs mere om dette Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit Du skal også indtegne marker under 0,30 ha. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 38

39 Økologisk produktion Du skal altid indtegne marker som er omfattet af en autorisation for økologisk produktion. Det gælder også, hvis økologiske dyr afgræsser et areal, du ikke søger støtte for. Juletræer og pyntegrønt Du skal indtegne arealer med juletræer og pyntegrønt på markkort, hvis produktionen foregår på landbrugsjord. Husk dog at markere "Nej" til ansøgning om grundbetaling i Fællesskemaet. Skov og natur I visse tilfælde skal du indtegne skov- og naturarealer, også selv om du ikke søger om grundbetaling for dem. Naturarealer skal du indtegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt: Du har flerårigt tilsagn og tilskud for arealet Det indgår i et miljøprojekt, og du får støtte for arealet Økologiske dyr afgræsser arealet Skovarealer skal du indtegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt: Du har tilsagn om tilskud til skovrejsning eller bæredygtig skovdrift på arealet Du har 10- eller 20-årig indkomstkompensation til arealet Arealet er berettiget til grundbetaling Læs mere om indtegning i disse guider: Indtegning af arealer med miljø- og økologitilsagn Sådan søger du grundbetaling for et GLM-landskabselement Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne 1.10 Korrekte oplysninger om arealer Det areal, du indtegner på Internet Markkort og indsender sammen med din ansøgning, danner grundlag for vores administrative og fysiske kontrol af markerne. Det er dit ansvar, at du indtegner dine arealer korrekt. Hvis vi ved kontrol konstaterer, at en eller flere marker er mindre end det indtegnede areal, nedsætter vi din støtte. Læs mere i vejledningen til den støtteordning, du ansøger under. Vi kontrollerer, at det samlede areal, der søges støtte for i en markblok, ikke er større end det støtteberettigede areal i markblokken. Arealer på marker, markblokke og landskabselementer vises i hektar med 2 decimaler i Internet Markkort og Fællesskemaet. Da vi ikke må udbetale støtte til mere areal end der er i markblokken, runder vi altid det 3. decimal ned på marker. 39

40 1.11 Søger du med et nyt CVR-nummer Hvis du ikke har adgang til markkort fra tidligere år, kan du lettest tegne dit markkort på denne måde i Fællesskemaet: Billeder skal skiftes 1. Vælg Nyt markkort. 2. Giv kortet et navn og vælg Fællesskema i rullelisten. Klik på Opret. 40

41 3. Klik på Åbn tilknyttet markkort. Nu åbner kortet i Internet Markkort. 4. Zoom ind til 1: eller tættere på. Åbn korttemaer, og Landsdækkende markkort, markér det ønskede år. Du kan nu se de indsendte marker fra året. Ansøgerens CVR-nummer står i parentes efter marknumrene. 41

42 Gør følgende for hver af de marker du vil kopiere til dit markkort. Du skal tage én mark af gangen. 5. Klik på Redigér marker. Vælg Opret mark ud fra korttema. 42

43 6. Vælg markerne fra det ønskede år i rullelisten, i dette eksempel Marker Klik på Næste eller tryk Enter. 6. Indtast marknummer, eventuelt afgrøde og klik på Opret. 43

44 44 7. Klik på den mark i kortet, som du vil overføre til dit markkort. Klik på Næste eller tryk Enter. Marken bliver farvet grøn. Udfør resten af guiden i venstre side.

45 2. Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Har du tilsagn til miljø- og økologiordningerne skal du være særligt opmærksom på indtegning af dine arealer i Internet Markkort (IMK). Som noget nyt er det i 2016 et krav, at du indtegner dine tilsagnsarealer, så de geografisk overlapper de registrerede tilsagnsarealer i Internet Markkort. Det betyder, at selvom du i fællesskemaet har anmeldt et tilsagnsareal, der svarer til det registrerede tilsagnsareal, kan du godt mangle at indtegne arealer på markkortet med registreret tilsagn. Du har derved ikke anmeldt dit tilsagn korrekt, og du kan risikere bortfald med eventuelt krav om tilbagebetaling af tilskud for tilsagnsarealer, der ikke er indtegnet. Du må ikke ændre på placeringen af et tilsagnsareal i løbet af den 5-årige eller 20-årige tilsagnsperiode. Placeringen af tilsagnet må heller ikke ændres, hvis du modtager et tilsagn ved producentskifte. Mener du, der er fejl i vores registrering af tilsagnsarealer, tager du kontakt til Center for Landbrug, Produktion. Du kan skrive en til eller ringe til Ved at slå de forskellige korttemaer med tilsagn til og ved at bruge tegneredskaberne i IMK, kan du indtegne dine arealer, så de passer med placeringen af tilsagnet. I afsnit 2.2 finder du en liste over hvilke tilsagn, der hører til hvilke korttemaer 2.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn i Internet Markkort Herunder kan du se, hvordan du slår temaer med Miljø- og økologitilsagn til i IMK. Billede skal skiftes 45

46 1. Åben Internet Markkort. Klik på Korttemaer. Klik på Miljø- og økologitilsagn. 2. Slå det/de relevante korttemaer til. Se i afsnit 2.2 hvad de enkelte temaer indeholder 46

47 2.2 I hvilket korttema ligger mit tilsagn? I gruppen Miljø- og økologitilsagn ligger følgende korttemaer: Tilsagn, MB indeholder tilsagn til MB til juletræer. Tilsagn, OM indeholder tilsagn til Omlægning til økologi. Tilsagn, Miljøtilsagn Vådområder indeholder tilsagn om 20-årige vådområde samt 5-årige tilsagn til Opretholdelse af ændret afvanding. Tilsagn, Pleje af græs indeholder tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, der er givet i 2015 og frem. Tilsagn, Økologisk arealtilskud indeholder tilsagn til Økologisk arealtilskud, der er givet i 2015 og frem. Tilsagn, Miljøtilsagn øvrige typer indeholder alle øvrige miljøtilsagn inklusiv tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, der er givet fra 2014 og tidligere. 2.3 Sådan opretter du en mark ud fra et tema Billeder skal skiftes 47

48 1. Vælg fanen Rediger marker i menuen til venstre. Vælg tegneredskabet Opret mark ud fra korttema. 48

49 2. Vælg det relevante korttema i rullegardinet, og følg guiden. Din mark vil efterfølgende være tegnet, så den følger det valgte tema i Internet Markkort. Indtegning af marker med nyt tilsagn Du indtegner alle de marker på markkort, hvor du søger om nyt tilsagn. Det gælder også hvis du ikke har rådighed over dem på datoen for ansøgningsfristen, og du derfor ikke har dem med på siden Markplan og grundbetaling. Hvis du ikke har rådighed over markerne på datoen for ansøgningsfristen, skal du give dem afgrødekode 888 i Internet Markkort (IMK). Når markerne er indtegnet på markkort, henter du dem ind i fællesskemaet ved at klikke på knappen Hent på siden Markplan og grundbetaling. Marker du ikke har rådighed over på ansøgningstidspunktet, sletter du fra siden Markplan og grundbetaling, når du har overført dem til din ansøgning om nye tilsagn Særligt for tilsagn om Økologisk arealtilskud Både for nye tilsagn om Økologisk arealtilskud og ved udbetaling af Økologisk arealtilskud er tilsagnsarealet lig med det indtegnede areal for markkort. 49

50 Du skal dog også være opmærksom på dette: Markblokke med støtteprocent under 100: For markblokke med permanente græsarealer, er der fastsat en støtteprocent. Du kan ikke få tilsagn for arealer i markblokke med støtteprocent på 0. For markblokke med støtteprocent på 80 eller 60 reducerer vi tilsagnsarealet til det indtegnede areal ganget med støtteprocenten. Kontrollér om markblokkens støtteprocent er korrekt. Hvis støtteprocenten er 0, sletter du ansøgning om nyt tilsagn for marken. Hvis du ikke er enig i den fastsatte støtteprocent, indsender du forslag til ændring til markblokken via IMK, samtidig med at du søger nyt tilsagn. Arealer, der er indtegnet på korttemaet Fradrag, grundbetaling : Arealer, der ikke er landbrugsarealer, er ikke berettiget til tilsagn om Økologisk Arealtilskud. Hvis der er fradragsarealer under grundbetalingen, opdeler du marken i delmarker. For marker med fradragsarealer sletter du ansøgning om nyt tilsagn og grundbetaling. Kontroller om de registrerede fradragsarealer er korrekt. Hvis du ikke er enig i fradragsarealer indsender du forslag til ændring til markblokken via IMK. 3-arealer: Du kan ikke søge nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud for de arealer, der i IMK er registreret som 3-moser, 3-heder eller 3-overdrev. Hvis marken overlapper et areal, der er registreret som dette, skal du opdele marken i delmarker. For delmarker med 3-arealet sletter du ansøgning om nye tilsagn. Kontroller dine marker. Hvis du ikke er enig i registreringen af 3-arealet, skal du anmode din kommune om at ændre 3-registreringen. Du skal indsende kommunens godkendelse af ændringen til os senest den 16. maj Du skal vedhæfte kommunens skriftlige godkendelse til Fællesskemaet. Kun hvis vi rettidigt har modtaget dokumentation for, at kommunen vil ændre 3-registreringen, vil du kunne modtage tilsagn om økologisk arealtilskud for arealet. Læs, hvordan du sender et forslag til ændring af markblokken i Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016, afsnit Link Gå til Samlet brugerguide til Internet Markkort Særlig for nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer For nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer har du mulighed for at ansøge om et mindre tilsagnsareal end det indtegnede areal på markkort. Dette gør du, hvis der i indtegningen indgår mindre arealer, der ikke er berettigede til tilsagn, og som ikke umiddelbart kan tegnes ud. Større områder, der ikke er berettiget til tilsagn, skal tegner du ud af den ansøgte mark. Ønsker du at søge på et mindre areal end det indtegnede areal i Internet Markkort, kan du nedskrive det ansøgte areal i fællesskemaet. 50

51 Du skal dog også være opmærksom på dette: Arealer, der er indtegnet på korttemaet Fradrag, grundbetaling : Arealer omfattet af korttemaet Fradrag, grundbetaling er ikke støtteberettigede under grundbetalingen. På Pleje af græs- og naturarealer kan arealer omfattet af fradrag dog være berettiget til tilsagn, hvis du kan plejes dem efter tilsagnsbetingelserne. På marker, hvor du søger både grundbetaling og tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, kan du være nødt til at opdele marken i flere delmarker, hvis der er arealer, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling. På tilsagnsmarker, hvor du ikke søger grundbetaling, behøver du ikke at indtegne fradragsarealer under grundbetalingen som selvstændige marker. Læs mere om at opdele marker med fradragsarealer i afsnit i Samlet guide til Internet Markkort Link Gå til Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Markblokkens støtteprocent gælder ikke for tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Selvom en mark har en støtteprocent på under 100, kan hele arealet være omfattet af tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis hele det indtegnede areal overholder tilsagnsbetingelserne. 51

52 3. Indtegning af vandboringer og 25 meter beskyttelseszoner Du ikke kan få udbetaling for arealet med vandboringen for nogle typer af tilsagn. Derfor skal du i visse tilfælde opdele marken og anmelde vandboringen samt beskyttelseszonen omkring den, som en selvstændig mark. Beskyttelseszonen er altid cirkelformet med en radius på 25 meter. Du skal indtegne boringen, hvis begge disse betingelser er opfyldt: 1. Vandboringen leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere 2. Det er en eller flere af følgende miljø- og økologiordninger på marken: Miljø- og økologitilskud Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26) Omlægning til økologisk jordbrug (tilsagnstype 35) Braklagte randzoner langs vandløb og søer (tilsagnstype 41) Fastholdelse og pleje af vådområder (tilsagnstype 50 og 51) Fastholdelse af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold (tilsagnstype 50) Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (tilsagnstype 75, 76, 77 og 78) Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) Ændret afvanding (tilsagnstype 64) Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37) Du kan søge om grundbetaling for arealet med boringen, hvis det overholder støttebetingelserne. Hvis du søger grundbetaling, skal du overholde kravet om årlig slåning eller afgræsning af arealet med boringen. Du kan også bruge arealet med boringen til opfyldelse af dit grønne krav om 5 procent miljøfokusområde på bedriften. Brug afgrødekode 309 Udyrket areal ved vandboring. Du skal huske, at arealet med vandboring og beskyttelseszone ikke har en kvælstofkvote, så det skal trækkes fra i din beregning af gødningskvoten. 52

53 3.1 Sådan får du vist vandboring og beskyttelseszone i kortudsnittet Billeder skal skiftes 1. Klik på "Korttemaer" i IMK. Klik på "Landskabselementer". Temaet ligger i bunden af listen og hedder "Aftale/lov, vandboringer. Vandboringerne vises først fra zoom-niveau 1: og tættere på. 53

54 3.2 Sådan opretter du vandboring og beskyttelseszone som en selvstændig mark: 2. Åbn fanen "Redigér marker". Vælg tegneredskabet "Tilklip mark" og klik i marken. 3. Følg guiden: IMK opretter hver vandboring som en separat mark. 54

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 3 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Kommentar gældende for Fællesskema 2019

Kommentar gældende for Fællesskema 2019 Afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-ige tilsagnsordninger. e r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring 249 Udnyttet græs ved vandboring 253

Læs mere

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30%

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% IMK og markkort 2008 Antal marker indtegnet i IMK: 370.000 marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% En lidt ujævn geografisk fordeling IMK og markkort: Ansøgningsrunden 2009

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring:

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Arealtilskud J.nr.: 14-80181-000001 12. maj 2014 Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Hermed sender NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde. Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Landbrugsstyrelsen Direkte Betalinger madavk 29. november 2018 Journalnr. 18-21110-000007 Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Mødedato: 29. november 2018 kl. 9.30 15.00 Sted: LBST, Nyropsgade

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere