Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015"

Transkript

1 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015

2 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: naturerhverv.dk ISBN

3 Indhold 1. Sådan indtegner du marker i IMK Vigtige ændringer siden Nyt om forslag til ændring af markblokke i Internet Markkort Nyt om korttemaer Tilknyt markkort til fællesskemaet Tegn eller redigér dine marker i Internet Markkort Tjek dine marker Sådan tegner du uden om fradragsarealer Tjek om din mark overlapper med naboens mark Sådan gør IMK ved overlap Sådan ser fraklip af overlap ud i IMK Sådan ser du dine naboers indtegnede marker Sådan ser du oplysninger om markblokken Sådan får du alle dine miljøfokusområder med Korttemaer med miljøfokusområder (MFO) Er der fejl i MFO randzone/bræmmekortet? Er der fejl i kortene over GLM-elementer? Hvordan indtegner du marker i markblokke med en støtteprocent? Forslag til ændring af markblokke Sådan indsender du et forslag til ændring af en markblok Forslag til ændring af markblokkens støtteprocent Sådan ser du information om markblokke i et specifikt år Krav til forslag om ændring Opdeling af markblokke Indtegning af nye støtteberettigede arealer Hvilke arealer skal indtegnes på markkortet? Korrekte oplysninger om arealer Søger du med et nyt CVR-nummer Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Sådan finder du korttemaer med tilsagn Sådan opretter du en mark ud fra temaet Indtegning af marker med nyt tilsagn Nye tilsagn om Økologisk arealtilskud Nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer Indtegning af vandboringer og 25 meter beskyttelseszoner Sådan får du vist vandboring og beskyttelseszone i kortudsnittet Sådan opretter du vandboring og beskyttelseszone som en selvstændig mark:

4 Læsevejledning I denne samlede guide til Internet Markkort 2015 har vi tre selvstændige guides. Når der i teksten linkes til en anden guide, kan du finde den i et andet kapitel i denne samlede guide. Du kan også læse en samlet guide til Fællesskema Gå til Samlet brugerguide til Fællesskema

5 1. Sådan indtegner du marker i IMK Her kan du læse om, hvordan du indtegner dine marker på markkort og foreslår ændringer af markblokke i Internet Markkort (IMK). 1.1 Vigtige ændringer siden 2014 Ordningen Enkeltbetaling er ophørt. I stedet kan du i 2015 søge om grundbetaling og støtte for grønne krav. De nye støtteordninger indeholder en række nye støttebetingelser. Derfor er der sket ændringer i fællesskemaet og Internet Markkort (IMK). De vigtigste er: 1. Du skal indtegne dine marker præcist i Internet Markkort. Du kan ikke skrive markens areal ind i fællesskemaet. Det indtegnede areal fra Internet Markkort hentes automatisk til markplanen i fællesskemaet. Gå til guiden Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling 2. Har du mere end 15 ha i omdrift, skal du have mindst 5 procent miljøfokusområder (MFO) på din bedrift. Arealer med randzoner eller 2 m-bræmmer, GLM-søer og - fortidsminder regnes kun som miljøfokusområder, hvis: Arealet fremgår af korttemaerne over MFO randzoner/bræmmer, GLM-søer eller GLM-fortidsminder Arealet er tegnet med som en del af marken Hvis du ikke har mindst 5 procent MFO, vil du blive trukket i støtte. Læs mere i afsnit 1.6 Sådan får du alle dine miljøfokusområder med. Læs om miljøfokusområder i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3 Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 3. Vi tillader ikke overlap mellem flere ansøgeres marker. Er der overlap mellem dine og en anden ansøgers marker, vil du få besked om det. Overlap mindre end m 2 bliver dog slettet automatisk. Hvis overlappet er mellem 100 og m 2, får du en besked om, at det er slettet. Hvis en nabo har tegnet ind over en af dine marker i markkortet, er det en god idé at kontakte ham, så han kan rette sin indtegning, inden du indsender dit Fællesskema og markkort. Læs mere i afsnit 1.4 Tjek om din mark overlapper med naboens mark. 4. Markblokke, som udelukkende indeholder permanent græs, har fået defineret en støtteprocent. Procenten afgør, hvor stor en del af arealet i markblokken, der er støtteberettiget. Fordelen er, at du ikke længere skal tegne uden om helt små arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen. Der er oprettet nye markblokke, der kun 5

6 indeholder permanent græs. Læs mere om, hvordan du gør, i afsnit Hvordan indtegner du marker i markblokke med en støtteprocent?. Læs om reglerne i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 6.4 Markblokkens støtteprcent på permanent græs. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 5. Ændrede betingelser for, hvornår græsarealer er støtteberettigede. Du kan have et større støtteberettiget areal i 2015, end du havde i Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 4.2 Arealer med græs. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 6. Fradragsarealer er indtegnet på korttemaet Fradrag, grundbetaling. Dermed kan du tydeligt se de arealer over 500 m 2, som vi vurderer, ikke er støtteberettigede under grundbetalingen. Du klipper disse arealer ud af din indtegnede mark ved at bruge en hjælpefunktion i IMK. Du skal stadig tegne uden om områder ned til 100 m 2, der ikke er støtteberettigede. I markblokke med permanent græs tegner du først uden om, hvis området er større end 500 m 2. Læs mere i afsnit Tjek dine marker. Nyttige links Læs om de nye betingelser for støtte: Gå til faktaark om grundbetaling og grønne krav Gå til Vejledning om direkte arealstøtte Kort introduktion Hvis du har brug for en kort beskrivelse af ansøgningsprocessen, kan du få overblikket i vores Trin for trin-guide. Gå til Trin-for-tringuiden Gå til en kort film om Fællesskema og markkort 6

7 1.1.1 Nyt om forslag til ændring af markblokke i Internet Markkort Du skal indsende forslag til ændring af markblokke i Internet Markkort i følgende situationer: Nye støtteberettigede arealer på permanent græs I 2015 er der mindre stramme regler for, hvornår et græsareal er støttenerettiget under grundbetalingen. Derfor kan du have støtteberettigede arealer, der ligger uden for markblok, og som skal lægges ind i markblokken. Markenblokkens støtteprocent gælder for permanent græs Vi har fastsat en støtteprocent for alle markblokke, der udelukkende indeholder permanent græs. Vi har desuden opsplittet markblokke med permanent græs. Hvis en markblok med permanent græs efter din vurdering har en forkert støtteprocent, skal du indsende et ændringsforslag og skrive en kommentar om det i IMK. Nyt korttema med fradragsarealer for grundbetaling Arealer større end 500 m 2, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen er lagt ind i korttemaet Fradrag, grundbetaling. Hvis korttemaet ikke er korrekt, sender du et markblokændringsforslag, hvor du beskriver din rettelse af korttemaet. Marker uden for markblok (999-marker) Du skal indsende et ændringsforslag, hvis du søger om støtte for arealer uden for markblok. Ellers vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen, og du kan ikke indsende dit Fællesskema. Du kan kun få støtte for arealet, hvis du har indsendt et forslag om at ændre markblokken. Markblokke med flere ansøgere Hvis du har en markblok, som du deler med andre ansøgere, kan du sende forslag om at opdele den i flere markblokke, så der kun er én ansøger pr. markblok. Det kræver, at der er tydelig adskillelse mellem marker, som dyrkes af forskellige ansøgere, og som kan ses på luftfoto fra indeværende sæson og sidste år. Ved at dele markblokken op, undgår I at tegne overlap mellem jeres marker på markkortet. Fejl i GLM-søer og fortidsminder Hvis der er fejl i korttemaerne over GLM-landskabselementet, skal du indsende et ændringsforslag med en kommentar om det. GLM-landskabselementer lægger vi ind i markblokken, hvis: søen eller fortidsmindet inklusive randbevoksning er 100 m 2 til m 2, og arealet er helt omgivet af støtteberettiget areal. Du kan kun medregne GLM-elementet i dit miljøfokusområde, hvis det fremgår af et korttema i IMK. Fejl i MFO randzone/bræmmekortet MFO randzone/bræmmekort er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets kort over randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer. Det er derfor ikke muligt, at indsende ændringsforslag til NaturErhvervstyrelsen vedrørende MFO randzone/bræmmekortet. Hvis der er fejl i kortmaterialet, skal du kontakte kommunen. Det er kommunen, der har mulighed for, at rette i data. En gang om året modtager NaturErhvervstyrelsen ændringer fra kommunerne for det kommende ansøgningsår. Hvis en kommune retter i data i foråret 2015, kan vi først få rettelsen med i MFO randzone/bræmmekortet i IMK i

8 For mange randzoner Hvis der er for mange randzoner eller bræmmer på MFO randzone/bræmmekortet, skal du indtegne hele marken inklusiv randzonen og bræmmen og anmelde hele marken med den korrekte afgrødekode. Det vil betyde, at du får et for stort MFO-areal på siden Opfyldelse af grønne krav i Fællesskemaet. Derfor skal du sørge for, at du har tilstrækkeligt MFO-areal et andet sted på bedriften, så du stadig har 5 procent MFO-areal udlagt på din bedrift, når den forkerte randzone eller bræmme er trukket fra. Manglende randzoner eller bræmmer Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO-randzone/bræmmekortet, kan du ikke tælle den med som MFO-areal. I dette tilfælde kan du kontakte din kommune for at få rettet fejlen. Rettelsen vil dog tidligst slå igennem til næste ansøgningsår. Forskudte randzoner eller bræmmer I enkelte tilfælde kan randzonen og bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten. Randzonen og bræmmen kan enten være forskudt ind i marken eller den kan være forskudt bort fra marken. Hvis randzonen/bræmmen er forskudt, vil kun den del af randzonen/bræmmen, der er tegnet med som en del af marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i Fællesskemaet. Læs mere om dette i afsnit Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. Du skal huske at rette arealet i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, hvis du bruger markplanen i det skema. Gå til guiden Sådan udfylder du siden Randzoner og MFO-efterafgrøder Gå til Vejledning om skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Fysiske ændringer i landskabet Lige som tidligere år skal du sende ændringsforslag, hvis der er fysiske ændringer i landskabet, fx nye eller sløjfede læhegn og nye søer. Læs hvordan du indsender et forslag i afsnit 1.7 Forslag til ændring af markblokke Nyt om korttemaer Ny standardopsætning Som noget nyt er en række korttemaer slået til, når du kommer ind i Internet Markkort: Fradrag, grundbetaling MFO randzone/bræmmekort GLM-søer GLM-fortidsminder Du kan altid slå korttemaerne fra eller slå nogle andre til. 8

9 Temaerne ligger i gruppen Udvalgte 2015 korttemaer. I den gruppe ligger også disse korttemaer: Marker 2014 Miljømæssigt sårbare områder Artikel 32 Godkendt Artikel 32 Afvist Økologiske arealer Ø-støtte HNV Korttemaerne ligger også i andre grupper af korttemaer. Hvis du vil se oplysninger om de enkelte indtegninger, fx arealets størrelse, skal kan du ikke bruge temaerne i gruppen Udvalgte 2015 korttemaer, da de ikke har oplysningerne. Derved kan de blive indlæst ekstra hurtigt. Gå til liste over alle tilgængelige korttemaer i IMK 1.2 Tilknyt markkort til fællesskemaet Før du kan udfylde markplanen i dit Fællesskema, skal du starte med at tilknytte et markkort. Sådan gør du: 1. Åbn IMK ved klik på knappen Vis/Tilknyt markkort. 2. Klik på knappen Vælg tilknytning, i IMK, for at åbne listen over dine markkort. (Spring dette trin over, hvis du herefter kommer direkte ind i listen over dine markkort). 9

10 Sådan tilknytter du en kopi af dit indsendte markkort fra sidste ansøgningsår til dit Fællesskema: 3. Vælg Tilknyt sidste års indsendte kort. Kortet bliver gemt med navnet Markkort Fællesskema 2015 og tilknyttet dit Fællesskema. Kortet åbner automatisk, og du kan nu redigere i dine marker. Hvis du ikke vil tilknytte en kopi af sidste års markkort, kan du: kopiere et andet kort oprette et nyt blankt kort importere et kort fra dit eget kortprogram og derefter tilknytte det. Du finder en guide til at kopiere og importere markkort ved at klikke på linket øverst i vinduet. Gå til guiden Knappen Vælg/Skift markkort Hvis du har mange rækker i oversigten, kan du klikke på kolonneoverskrifterne for at sortere. Vælg fx 2014 i feltet År, for kun at få dine markkort fra 2014 vist i listen. 10

11 Hvis dine indtegnede marker overlapper med andre landbrugeres marker, får du denne besked. Samme besked fås ved import af markkort fra andre systemer: Her kan du se hvilke marker, der overlapper med en nabo. Klik på Gem for at komme videre. Læs mere i afsnit Sådan gør IMK ved overlap 11

12 Hvis du har marker, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling eller har vandboringer på dine marker, får du denne besked. Samme besked fås ved import af markkort fra andre systemer: Hvis du vil fjerne fradragsarealerne fra din markindtegning, sætter du hak og klikker på Importér eller Gem. Du skal ikke sætte hak, hvis du har: Tilsagn til pleje af græs- og naturarealer Søger grundbetaling under artikel 32 I disse tilfælde er du nødt til at finde ud af, om fradragsarealerne er på markerne med miljøtilsagn eller artikel 32. På disse typer af marker skal fradragsarealerne nemlig ikke klippes væk. Gå til guiden Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Gå til guiden Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Hvis du søger med et nyt CVR-nummer, kan du ikke kopiere markkort fra sidste år. Læs mere om, hvad du gør i afsnit 1.10 Søger du med et nyt CVR-nummer. 1.3 Tegn eller redigér dine marker i Internet Markkort I 2015 kan du ikke selv indtaste et areal i markplanen i dit Fællesskema. Du kan kun hente det areal, som du indtegner i markkortet. Dette stiller krav til, at din indtegning er så præcis som muligt. Nedenfor kan du se, hvordan du tegner eller redigerer dine marker i Internet Markkort. 12

13 1. Klik på Opdatér liste for at se alle dine marker. 2. Vælg tegneredskab, og følg guiden. Du kan klikke på Næste eller trykke på Enter for at komme videre. Redskaberne vil først være til rådighed, når du har tilknyttet et markkort. Når du vælger et tegneredskab, ser du en guide, der fører dig gennem processen. Guiderne skal følges punkt for punkt, og du skal trykke på Næste eller Enter, når du har afsluttet et punkt. Gå til guiden Redigér marker for at se en detaljeret vejledning Tjek dine marker Gennemgå omhyggeligt dine marker og sørg for, at de er tegnet korrekt. Hvis du kopierer markkort fra et år til et andet, tilpasser systemet automatisk dine marker til de gældende markblokgrænser. Det vil sige, at der kan være fjernet areal fra dine markindtegninger. Da det indtegnede areal fra 2015 automatisk overføres til fællesskemaet, skal du være ekstra opmærksom på at tjekke og redigere dine marker. Ved skel mellem to marker i samme markblok, skal du indtegne markerne så nøjagtigt som muligt. Sørg for at zoome så nært ind, at du kan se arealerne tydeligt, fx til 1: Tegn omhyggeligt, hvor landbrugsjord grænser op mod ikke-støtteberettigede arealer. 13

14 Her er marken ikke tegnet korrekt i forhold til markgrænsen. Fradragsarealer indtegnet på korttema Hvis din mark overlapper med arealer i korttemaet Fradrag, grundbetaling, skal du tegne uden om fradragsarealet. Hvis der indgår fradragsarealer i en mark, som du søger grundbetaling til, vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen. Du sender et forslag til ændring af markblokken, hvis fradragsarealet skal tages ud af markblok. Fradragsareal i grundbetaling er markeret med grøn skravering. Hvis du søger grundbetaling under artikel 32, skal du ikke fjerne fradragsarealer fra marken. Du kan indtegne hele den mark i IMK, som du ønsker at søge om grundbetaling for under artikel 32. Ved at ansøge under artikel 32 oplyser du os om, at du mener hele arealet er støtteberettiget til grundbetaling under undtagelsesbestemmelsen i artikel 32. I sagsbehandlingen af din ansøgning vil der blive fastslået om marken kan blive omfattet af artikel 32 eller ej. Godkendes marken under artikel 32 kan den opnå 100 % støtte til det indtegnede areal. 14

15 Landbrugsarealer, som du ikke kan slå eller få afgræsset Hvis du på nogle områder over 100 m 2 på græsarealer ikke kan overholde aktivitetskravet om årlig slåning eller afgræsning, skal du indtegne områderne som særskilte marker, hvor du ikke søger grundbetaling. Det kan fx være områder, hvor du ikke kan komme med slåmaskinen eller få køerne til at gå ud. Hvis du er i tvivl, om du kan slå eller sørge for afgræsning for et område, indtegner du også området som en særskilt mark. Dyrkede arealer Hvis der på dyrkede arealer er områder over 100 m 2, som du alligevel ikke kan dyrke, indtegner du disse områder som særskilte marker. Det er vigtigt, at du indtegner alle landbrugsarealer, som du råder over på bedriften, da alle arealerne indgår i beregningen af, om du overholder de grønne krav Sådan tegner du uden om fradragsarealer 1. Sæt hak, hvis du vil have mulighed for at klippe fradraget ud af marken, eller hvis du vil oprette to delmarker. 15

16 2. Indtast marknummer på den oprindelige mark. Klik derefter på 2- tallet. 3. Vil du beholde den nye delmark, så indtast et marknr. Vil du slette fradraget, så klik på Slet aktuelle mark. Klik derefter på Opret 16

17 Slå korttemaet med tilsagn til, når du tegner Vi anbefaler, at du slår korttemaer for miljø- og økologitilsagn til, når du indtegner dine marker med tilsagn i IMK. I korttemaet kan du se, hvor vi har registreret dit tilsagn. Læs mere i guiden Indtegning af miljø- og økologtilsagn 1.4 Tjek om din mark overlapper med naboens mark Hvis andre landmænd har marker i samme markblok som dig, skal du tjekke at: Du og dine naboer ikke har overlap i jeres indtegninger i Internet Markkort Du og dine naboer ikke har anmeldt et areal, der samlet er større end markblokkens registrerede areal Det er meget vigtigt, at du og din nabo retter overlap inden fristen for ændringer. Når I det ikke inden fristen, vil I begge få et høringsbrev. Afhængigt af, hvordan høringen forløber, vil I begge kunne få reduceret jeres støtte og få en sanktion. Hvis du har miljø- og økologitilsagn til den del af marken, der klippes fra, kan du risikere at tilsagnet bortfalder på den del af marken. Så modtager du et krav om tilbagebetaling af miljøog økologitilskud Sådan gør IMK ved overlap De nye EU-regler for arealstøtte tillader ikke, at to marker er tegnet ind over hinanden. Når du kopierer et markkort fra sidste år, eller hvis du importerer det fra et andet markprogram, kan du risikere overlap med andre landbrugere, der allerede har indsendt deres ansøgning. Overlap mindre end 100 m 2 klipper IMK automatisk væk, når at du indtegner eller redigerer dine marker i IMK. Overlap mellem 100 m2 og m 2 klippes automatisk bort, og du får besked om det fraklippede areal, når at du indtegner eller redigerer dine marker i IMK. Overlap over m 2 skal du selv afklare større overlap med den anden landbruger. Du kan godt indsende dit markkort og Fællesskema, hvis der er overlap større end m 2. Du vil få en advarsel om det i skemakontrollen, og den anden landbruger vil få et brev om det. 17

18 1.4.2 Sådan ser fraklip af overlap ud i IMK Her er overlappet under 100 m 2 Du får grønt tjektegn i punkt 2. IMK har tjekket, om marken overlapper med naboens mark. Eventuelle overlap under 100 m 2 er klippet væk. Du kan ikke vælge, om du vil beholde overlappet. Her er overlappet mellem 100 m 2 og m 2 : Du får besked om, at marken automatisk er klippet til naboens mark. Du kan ikke vælge, om du vil beholde overlappet. Den overlappende del af marken er farvet lilla. 18

19 Her er overlappet større end m 2 : Du skal vælge, om marken skal klippes til naboens indtegning, eller om du vil beholde hele din indtegning. Den overlappende del af marken er farvet lilla. Du sætter hak, hvis den lilla del skal klippes af. 19

20 1.4.3 Sådan ser du dine naboers indtegnede marker For at undgå overlap kan du tjekke, hvor din nabo har indtegnet sine marker i år eller sidste år. Klik på fanen Korttemaer. Klik på Landsdækkende markkort. Når du vælger Marker Fællesskema 2015, ser du indtegningerne, der er sendt ind for Hvis der ikke er sendt et markkort for 2015 endnu, kan du se indtegningen for 2014 ved at vælge Marker Det kan være du skal zoome lidt ind i kortet for at se, om din mark overlapper med naboen. Hvis du vil se matrikelkortet, klikker du på Administrative grænser (længere nede under korttemaer) og vælger Matrikler. Matrikelgrænserne vises i zoomniveau 1:5.000 eller tættere på. Se i næste afsnit, hvordan du kan se størrelsen af dine naboers areal i en markblok. Klar overlap selv og få færre breve om din støtte Hvis dit markkort er helt uden overlap til andre landbrugeres marker inden 11. maj 2015, vil du spare dig selv for det brev, som sendes til alle landbrugere med overlap. Det er derfor en fordel for dig, hvis du og dine naboer i markblokken kan afklare jeres overlap indbyrdes inden du sender din ansøgning. Hvis I ikke kan nå det, så er sidste frist den 11. maj

21 1.5 Sådan ser du oplysninger om markblokken For hver markblok er der registreret en række oplysninger, som du ser ved at bruge: fanen Vis Info, I -knappen eller IK -knappen. Ved ansøgningsperiodens start skal du bruge knappen IK, der viser aktuelle oplysninger for markblokke og indsendte marker i markblokken. Efter fristen for ændringer skal du bruge Vis info eller I -knappen, hvor du også kan se information om markblokke i et specifikt år. De gule streger viser de gældende markblokke i starten af et ansøgningsår. Umiddelbart efter fristen for indsendelse af ændringer låses stregerne, og vi danner et korttema Markblokke 2015 med hvide streger. Markblokke 2015 er herefter gældende for dette ansøgningsår. Hvis du skal se information om en markblok efter ændringsfristen, skal du bruge fanen Vis info eller I -knappen. Hvis der er fejl i markblokkene herefter, kan det få betydning for din udbetaling af støtte. Sådan bruger du knappen IK: 1. Klik på IK -knappen. Klik i markblokken. Oplysningerne kan derefter aflæses i venstre side af IMK. 21

22 2a. Information for den valgte markblok i korttemaet Markblokke (gældende) ser du i infovinduet, øverst. 2b. Bemærk at IK -knappen ikke kan bruges, hvis der er krydset af for Vis info ved mouse-over. 2c. I den grønne boks er der information om det samlede støtteberettigede areal i markblokken samt hvilke landbrugere der har søgt hvad på hvilke marker. Læs mere i afsnit om, hvordan du bruger fanen Vis info og I -knappen, hvilke oplysninger der er tilgængelige i IMK, og hvordan du finder dem. 22

23 1.6 Sådan får du alle dine miljøfokusområder med Du skal ikke indtegne arealer med miljøfokusområder (MFO) som selvstændige marker i Internet Markkort. Arealerne hentes nemlig automatisk forskellige steder i Internet Markkort og fællesskemaet. MFO-type Areal hentes fra Randzoner og 2 Det areal, hvor din indtegnede mark på Internet Markkort overlapper m-bræmmer med korttemaet MFO randzone/bræmmekort. GLM-søer Det areal, hvor din indtegnede mark overlapper med korttemaet GLMsøer. GLM-fortidsminder Det areal, hvor din indtegnede mark overlapper med korttemaet GLMfortidsminder. MFO-brak Marker anmeldt med afgrødekode 308, 309, 312, 313, 317 og 320. Arealet hentes fra siden Markplan og grundbetaling i fællesskemaet. MFO-lavskov Marker mærket med afgrødekode 602 til 605. Arealet hentes fra siden Markplan og grundbetaling. MFO-græsudlæg Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-græsudlæg på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder i fællesskemaet. MFO-efterafgrøder Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-efterafgrøder på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder. Tidligere var de fleste søer og fortidsminder ikke tegnet med som en del af marken. Hvis du stadig har hul i din indtegning, der hvor der ligger et GLM-element, fjerner du hullet, så søen eller fortidsmindet bliver en del af den indtegnede mark. Det gør du ved at bruge tegneredskabet Rediger mark, og slette de punkter som hullet består af. Du kan se overlap mellem dine marker og MFO-korttemaerne i marklisten. Klik på knappen Markliste. Det samlede MFO-areal beregnes i fællesskemaet. Klik på knappen Markliste for at se overlap mellem dine marker og MFOkorttemaerne. 23

24 Eksempel på indtegning: Vandløb Randzone og 2 m-bræmme Mark (vårbyg m. græsudlæg) GLM-fortidsminde Indtegning på markkort En mark med vårbyg og græsudlæg ligger op ad en støtteberettiget randzone og 2 m- bræmme. Samtidig ligger et GLM-fortidsminde på marken. I Internet Markkort indtegner du hele arealet, inklusiv randzone, 2 m-bræmme og GLMfortidsminde som én mark og anmelder den med afgrødekoden 1 for vårbyg. Desuden sætter du hak for Planlagt MFO-græsudlæg på marken på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder i fællesskemaet. Tast selv-service beregner derefter arealer for hver af de 3 typer af MFO: Randzone og 2 m-bræmme GLM-fortidsminde MFO-græsudlæg Tast selv-service overfører også selv arealerne til fællesskemaet. Læs mere om, hvordan du anmelder MFO-arealer i disse guides: Gå til guiden Sådan udfylder du siden randzoner og MFO-efterafgrøder Gå til guiden Grønt krav om 5 % miljøfokusområder (MFO) Læs mere om, hvordan arealerne beregnes i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3 Miljøfokusområder. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 24

25 1.6.1 Korttemaer med miljøfokusområder (MFO) Du finder de relevante korttemaer sådan: Du skal sikre dig, at du kan se de gule markblokgrænser. Hvis du ikke kan det, skal du zoome ind til 1: eller tættere ved at bruge zoombaren. 1 Klik på 1: for at zoome. 2. Åbn gruppen Udvalgte 2015 korttemaer og sæt hak ved det relevante korttema Er der fejl i MFO randzone/bræmmekortet? MFO randzone/bræmmekort er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets kort over randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer. Det er derfor ikke muligt, at indsende æn- 25

26 dringsforslag til NaturErhvervstyrelsen vedrørende MFO randzone/bræmmekortet. Hvis der er fejl i kortmaterialet, skal du kontakte kommunen. Det er kommunen, der har mulighed for, at rette i data. En gang om året modtager NaturErhvervstyrelsen ændringer fra kommunerne for det kommende ansøgningsår. Hvis en kommune retter i data i foråret 2015, kan vi først få rettelsen med i MFO randzone/bræmmekortet i IMK i For mange randzoner Hvis der er for mange randzoner eller bræmmer på MFO randzone/bræmmekortet, skal du indtegne hele marken inklusiv randzonen og bræmmen og anmelde hele marken med den korrekte afgrødekode. Det vil betyde, at du får et for stort MFO-areal på siden Opfyldelse af grønne krav i Fællesskemaet. Derfor skal du sørge for, at du har tilstrækkeligt MFO-areal et andet sted på bedriften, så du stadig har 5 procent MFO-areal udlagt på din bedrift, når den forkerte randzone eller bræmme er trukket fra. Manglende randzoner eller bræmmer Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO-randzone/bræmmekortet, kan du ikke tælle den med som MFO-areal. I dette tilfælde kan du kontakte din kommune for at få rettet fejlen. Rettelsen vil dog tidligst slå igennem til næste ansøgningsår. Forskudte randzoner eller bræmmer I enkelte tilfælde kan randzonen/bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten. Randzonen og bræmmen kan enten være forskudt ind i marken eller den kan være forskudt bort fra marken. Hvis randzonen og bræmmen er forskudt, vil kun den del af randzonen/bræmmen, der er tegnet med som en del af marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i fællesskemaet. Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. Situation 1. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den korrekt udlagte. Du skal ikke gøre noget. Det fulde areal beregnes korrekt i fællesskemaet. Kortlagt randzone Korrekt randzone Anmeldt mark Situation 2A. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den faktisk udlagte, men marken dækker kun en del af randzonen. Hvis arealet uden for mark og markblok er støtteberettiget, kan du indtegne en separat mark uden for markblok og indsendt et ændringsforslag til markblokken. Det fulde areal beregnes korrekt i fællesskemaet. 26

27 Kortlagt randzone Korrekt randzone Anmeldt mark Situation 2B. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den faktisk udlagte, men marken dækker kun en del af randzonen. Areal uden for mark og markblok er IKKE støtteberettiget, og du kan derfor ikke indsende et ændringsforslag. Der beregnes et for stort areal i fællesskemaet, og du skal sikre dig, at du udlægger et MFO-areal af tilsvarende størrelse et andet sted. Situation 3. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som enten ligger tættere på vandløbet end den faktisk udlagte eller overlapper med vandløbet. Kun den del af randzonen, der indgår i markindtegningen, regnes med som MFO i fællesskemaet Er der fejl i kortene over GLM-elementer? Kun GLM-landskabselementer indtegnet på korttemaerne kan regnes med som miljøfokusområde. Hvis der mangler GLM-søer eller -fortidsminder på de to korttemaer, skal du sende ændringsforslag til markblokken via IMK. I kommentarfeltet skriver du, hvad du gerne vil have ændret. Du kan godt sende fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Vi vil medregne GLMelementet til dit MFO-areal, hvis det bliver lagt ind i korttemaet. Hvis der er et GLM-element for meget på korttemaet, skal du sende et ændringsforslag. Du kan godt indsende fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Du vil så få et for højt MFOareal på siden Opfyldelse af grønne krav. Derfor skal du sørge for at anmelde tilstrækkeligt MFO-areal, så du stadig har 5 procent MFO-areal på bedriften, når det forkerte GLM-element bliver trukket fra Hvordan indtegner du marker i markblokke med en støtteprocent? Du skal ligesom på alle andre arealer tegne uden om de ikke-støtteberettigede arealer over 500 m 2, som fremgår af korttemaet Fradrag, grundbetaling. Se hvordan du gør i afsnit Du skal altid tegne arealer under 500 m 2 ud af marken, hvis det ikke er landbrugsarealer. Dette er fx bygninger, køkkenhaver, opbevaring og veje. Landbrugsarealer, som du ikke kan slå eller få afgræsset Hvis du på nogle områder over 100 m 2 på græsarealer ikke kan overholde aktivitetskravet om årlig slåning eller afgræsning, skal du indtegne områderne som særskilte marker, hvor du ikke søger grundbetaling. Det kan fx være områder, hvor du ikke kan komme med slåmaskinen eller få køerne til at gå ud. 27

28 Hvis du er i tvivl, om du kan slå eller sørge for afgræsning for et område, indtegner du også området som en særskilt mark. Det er vigtigt, at du indtegner alle landbrugsarealer, som du råder over på bedriften, da alle arealerne indgår i beregningen af, om du overholder de grønne krav. Miljø- og økologtilsagn Hvis du har et flerårigt miljøtilsagn, skal arealerne dækket af Fradrag, grundbetaling i visse tilfælde oprettes som selvstændige marker. Dette gælder arealer omfattet af tilsagn, som du ikke søger om grundbetaling til. Disse fradrag kan være berettiget til visse tilsagn, som f.eks. Pleje af græs og naturarealer eller Fastholdelse af vådområde. I afsnit kan du se, hvordan du opretter disse delmarker. Læs mere om at indtegne marker med tilsagn i guiden Indtegning af marker med miljø- og økologtilsagn. Gå til guiden Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Det anmeldte areal under grundbetaling beregnes automatisk i fællesskemaet, hvor det indtegnede areal bliver ganget med støtteprocenten. Vær opmærksom på, at hvis markblokkens støtteprocent er forkert, skal du indsende et forslag om ændring af markblokken og ikke kun tegne uden om de elementer, du mener, ikke er støtteberettigede. 1.7 Forslag til ændring af markblokke Finder du fejl i en af de markblokke, som du anmelder marker i, har du pligt til at indsende et ændringsforslag. Dette gør du også i Internet Markkort via Tast selv-service. Du skal både kontrollere markblokkenes afgrænsning, og om dine markblokkes samlede støtteberettigede areal og støtteprocent er korrekt. Det gælder også, selv om en ændring af arealet ikke kan ses på det nyeste foto i IMK. Det kan fx være, hvis du har bygget en ny lade, eller der ligger et landbrugsareal uden for markblokken. Du sender ændringsforslag i Internet Markkort via Tast selv-service. Du kan indsende forslag om ændringer løbende via IMK. Hvis ændringerne skal gælde for dette ansøgningsår, skal du sende dine forslag inden ændringsfristen. Se fristen for ændringer i guiden Før du går i gang med Fællesskema Gå til Samlet brugerguide for Fællesskema 2015 Vær opmærksom på, at du ikke kan rette i ændringsforslag, når du har trykket på knappen Indsend. Hvis vi ikke accepterer dit ændringsforslag, får du besked om det. Accepterer vi ændringsforslaget, vil du ikke få besked. Du kan løbende se opdateringer af markblokke i IMK. 28

29 1.7.1 Sådan indsender du et forslag til ændring af en markblok 1. Zoom til et passende niveau i den markblok der skal ændres (fx 1:1.000) Klik på Indsend forslag til kort i menuen til venstre. Send gerne forslag til ændring af Grænser på markblokken Korttemaet Fradrag, grundbetaling Støtteprocenten for markblokke med permanent græs Korttemaet GLM-søer Korttemaet GLM-fortidsminder 29

30 2. Klik på Opret ændringsforslag. 3. Følg den guide, som åbner sig i venstre side af skærmbilledet. Du kan klikke på Næste eller trykke på Enter for at komme videre. 30

31 4. Skriv, hvad du ønsker ændret i kommentarfeltet. Hvis der er foretaget ændringer på arealet, som endnu ikke kan ses på nyeste luftfoto (f.eks. fældet træer), skal du skrive, hvornår ændringen er sket. Klik på Indsend Forslag til ændring af markblokkens støtteprocent Støtteprocenten i markblokke med permanent græs afhænger af, hvor stor en del af arealer, vi har vurderet til at være støtteberettiget under grundbetalingen. Hvis du er uenig i støtteprocenten, sender du et forslag om ændring af markblokke, hvor du skriver en kommentar om det. Det kan fx være, hvis: En større del af markblokken er støtteberettiget i 2015 end i 2014, fordi der er nye regler for, hvornår græsarealer er støtteberettiget Du mener, at vi har foretaget en forkert vurdering 31

32 1.7.3 Sådan ser du information om markblokke i et specifikt år I dette eksempel Markblokke Åbn Vis info -fanen, eller klik på I - knappen. 2. Vælg temaet Markblokke 2014 i rullegardinet. 32

33 3. Klik på kortet i den pågældende markblok. Du kan nu se oplysningerne i infovinduet i venstre side. I fanen kan du se følgende oplysninger: Felt Markblok Sidst godkendt dato Areal Taraareal Fradrag, grundbetaling Årsag Type Indhold Markbloknummer Dato for hvornår markblokken sidst er godkendt Markblokkens bruttoareal (geometrisk areal) Er udfyldt, hvis markbloktypen ikke er Permanent græs og der er fraregnet arealer i markblokken. Denne udfases og erstattes med korttemaet Fradrag, grundbetaling. Er udfyldt, hvis markblokken har ét eller flere fradrag på grundbetaling, dvs. ikke-støtteberettigede arealer. De er ikke taget ud af markblokken, da de kan være støtteberettigede under andre støtteordninger. Arealerne kan ses i korttemaet Fradrag, grundbetaling. Årsagen til at markblokken sidst blev redigeret. NAER: Hvis markblokændringen er foretaget på baggrund af fysiske ændringer i markblokken og ved almindelig 3 års opdatering. Ansøger: Hvis markblokændringen er foretaget på baggrund af oplysninger fra landmanden, som ændringsforslag elle svar på brev. Kontrol: Hvis markblokændringen er foretaget på baggrund af seneste kontrolresultater. Viser hvilken type arealer, der er i markblokken. Ændres når 33

34 Felt Indhold forholdene ændrer sig. Vi bruger dette til administration, herunder håndtering af markblokke med markblokkens støtteprocent. BAS: Basis PGR: Permanent græs (markblokkens støtteprocent) VKS: Væksthuse ING: Ingen støtte under grundbetaling LDP: Skov med tilsagn A32: Arealer under artikel 32, som ikke er støtteberettiget under de almindelige regler for grundbetaling Kommentar Oprettet på baggrund af ortofoto fra Markblokkens støtteprocent kategori Ses ej på ortofoto Er udfyldt, hvis der er indsat en kommentar under redigering af markblokken. Det kan være, hvis der ikke er anmeldt areal i indeværende ansøgningsrunde, eller hvis vi registrerer, at der graves ud til motorvej eller lade. Årstal på det luftfoto som vi har redigeret markblokken ud fra. Er udfyldt, hvis markbloktypen er Permanent græs. Er støtteprocent lavere end 100 betyder det, at der er fraregnet spredte ikke-støtteberettigede arealer i markblokken, fx buske. J = Der blev taget hensyn til noget, der ikke var synligt på luftfotoet ved sidste redigering. Dvs. en ny lade, en nyanlagt vej. Det være, hvis du i et ændringsforslag oplyser, at der er sket ændringer på arealet, men vi ikke kan se dette på det nyeste luftfoto Krav til forslag om ændring Da vi retter markblokkene på baggrund af dine oplysninger, er det meget vigtigt, at du indtegner dit forslag til markblokgrænse præcist. Hvis ændringerne i landskabet ikke er på det seneste foto, skal du skrive en kort bemærkning om, hvad der er ændret, og hvornår ændringerne er foretaget. Du må kun indsende forslag til ændring af markblokke, hvis du har marker i markblokken Opdeling af markblokke Hvis du har en markblok med flere ansøgere, kan du sende forslag om at opdele den i flere markblokke, så der kun er én ansøger pr. markblok. Det kræver, at der er tydelig adskillelse mellem marker, som dyrkes af forskellige ansøgere, og som kan ses på luftfoto fra indeværende sæson og sidste år Indtegning af nye støtteberettigede arealer Hvis marker eller mindre dele af marker ligger uden for markblokkenes grænser, er de ikke støtteberettigede. Du kan derfor have behov for at få nye støtteberettigede arealer lagt ind i en markblok. Arealer uden for markblok kan du overføre fra IMK til markplanen i fællesskemaet som en selvstændig mark. Derudover skal du i IMK indsende et forslag til ændring af markblokken. 34

35 Ellers vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen, og så kan du ikke indsende dit Fællesskema. Husk at skrive dato for, hvornår arealet er blevet støtteberettiget, fx fordi du har ryddet krat og træer. Du kan kun få støtte for arealet, hvis vi godkender dit forslag om at ændre markblokken. 1.8 Hvilke arealer skal indtegnes på markkortet? På markkortet skal du indtegne alle bedriftens arealer som marker. Du kan kun lade være med at indtegne: Arealer, der ikke er landbrugsarealer (fx bygninger, haver og hegn) Natur- og skovarealer, som du ikke får støtte for, eller som ikke er omfattet af et flerårigt tilsagn om tilskud Arealer med lavskov, som ikke lever op til de nye og strammere regler om plantesammensætning. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit Støttebetingelser for lavskov. Du skal også indtegne landbrugsarealer, du ikke søger støtte for. Landbrugsarealer er arealer, der er drevet landbrugsmæssigt, og hvor hovedformålet med driften er et landbrugsmæssigt formål. Du skal også indtegne marker under 0,30 ha. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte Økologisk produktion Du skal altid indtegne marker som er omfattet af en autorisation for økologisk produktion. Det gælder også, hvis økologiske dyr afgræsser et areal, du ikke søger støtte for. Juletræer og pyntegrønt Du skal indtegne arealer med juletræer og pyntegrønt på markkort, hvis produktionen foregår på landbrugsjord. Husk dog at markere "Nej" til ansøgning om grundbetaling i fællesskemaet. Skov og natur I visse tilfælde skal du indtegne skov- og naturarealer, også selv om du ikke søger om grundbetaling for dem. Naturarealer skal du indtegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt: Du har flerårigt tilsagn og tilskud for arealet Det indgår i et miljøprojekt, og du får støtte for arealet Økologiske dyr afgræsser arealet Skovarealer skal du indtegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt: Du har tilsagn om tilskud til skovrejsning eller bæredygtig skovdrift på arealet Du har 10- eller 20-årig indkomstkompensation til arealet Arealet er berettiget til grundbetaling 35

36 Læs mere om indtegning i disse guider: Indtegning af arealer med miljø- og økologitilsagn Sådan søger du grundbetaling for et GLM-landskabselement Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne 1.9 Korrekte oplysninger om arealer Det areal, du indtegner på Internet Markkort for 2015, danner grundlag for vores administrative og fysiske kontrol af markerne. Det er dit ansvar, at du indtegner dine arealer korrekt. Hvis vi ved kontrol konstaterer, at en eller flere marker er mindre end det indtegnede areal, nedsætter vi din støtte. Læs mere i vejledningen til den støtteordning, du ansøger under. Vi kontrollerer, at det samlede areal, der søges støtte for i en markblok, ikke er større end det støtteberettigede areal i markblokken Søger du med et nyt CVR-nummer Hvis du ikke har adgang til markkort fra 2014, kan du lettest tegne dit markkort for 2015 på denne måde i fællesskemaet: 1. Vælg Nyt markkort. 2. Giv kortet et navn og vælg Fællesskema i rullelisten. Klik på Opret. 36

37 3. Klik på Åbn tilknyttet markkort. Nu åbner kortet i Internet Markkort. 4. Zoom ind til 1: eller tættere på. Klik Marker Du kan nu se alle de indtegnede marker fra Ansøgerens CVR-nummer står i parentes efter marknumrene. 37

38 Gør følgende for hver af de marker, du vil indtegne i dit markkort for Du skal tage én mark af gangen. 5. Klik på Redigér marker. Vælg Opret mark ud fra korttema. 38

39 6. Vælg Marker 2014 i rullelisten. Tryk Næste eller Enter. 7. Klik på en mark i kortet, som du vil indtegne for Tryk Næste eller Enter. Marken bliver farvet grøn. Udfør resten af guiden i venstre side. 39

40 2. Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem; Arealet i dit tilsagn, din indtegning af marker og korttemaet med tilsagn. Ved at slå korttemaet med tilsagn til og ved at bruge tegneredskaberne, kan du indtegne din mark, så den passer præcist med korttemaet. Indtegningen af tilsagn er ofte flere år gammel og følger måske ikke dine nuværende markgrænser. Mener du, der er fejl i vores registrering af tilsagnsarealer, tager du kontakt til Center for Landbrug, Produktion. Du kan skrive en til eller ringe til Sådan finder du korttemaer med tilsagn 1. Klik på Korttemaer. Klik på Landskabselementer. 40

41 2. Rul ned ad listen, til du finder det relevante korttema. 41

42 2.2 Sådan opretter du en mark ud fra temaet 1. Vælg fanen Rediger marker i menuen til venstre. Vælg tegneredskabet Opret mark ud fra korttema. 42

43 2. Vælg korttema i rullegardinet, og klik på kortet. IMK opretter nu en mark, der er identisk med tilsagnet. 2.3 Indtegning af marker med nyt tilsagn De marker, som du søger om nyt tilsagn til på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn, skal indtegnes i IMK. Dette gælder også marker, som du ikke søger grundbetaling til på siden Markplan og Grundbetaling, fx arealer du først har rådighed over efter ansøgningsfristen. Hvis du først får rådighed over marken efter ansøgningsfristen, indtegner du marken og oplyser afgrødekode 888 i IMK. I fællesskemaet skal marken kun anføres på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn. På siden Markplan og Grundbetaling sletter du marken, da du kun må anføre marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen. I fællesskemaet må Markens tilsagnsareal aldrig være større end det indtegnede areal Nye tilsagn om Økologisk arealtilskud For nye tilsagn om Økologisk arealtilskud vil tilsagnsarealet altid være lig det areal, der er støtteberettiget under grundbetalingen. For arealer i omdrift er tilsagnsarealet derfor lig med det indtegnede areal for markkort. For permanente græsarealer er tilsagnsarealet lig det indtegnede areal ganget med Markblokkens støtteprocent. 43

44 Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, hvis du oplyser en anden arealstørrelse i kolonne 3 Markens tilsagnsareal Nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer For nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer har du mulighed for at ansøge om et mindre tilsagnsareal end det indtegnede areal på markkort. Dette gør du, hvis der i indtegningen indgår mindre arealer, der ikke er berettigede til tilsagn. I IMK finder du korttemaet Fradrag, grundbetaling. I dette kortlag kan du se alle de delarealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen, men som måske er det under miljøordningerne. På marker, hvor du søger både grundbetaling og tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, kan du være nødt til at opdele marken i flere delmarker, hvis der er arealer, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling. Læs mere om at opdele marker med fradragsarealer i afsnit i Samlet guide til Internet Markkort 2015 Hvert fradragsareal indtegnes som en delmark, som du ikke søger grundbetaling til. Husk at markere på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn, at du ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling til disse separate delmarker, selvom du reelt ikke ansøger om grundbetaling. Kun derved kan de få samme tilskudssats, som den øvrige mark og betragtes som sammenhængende marker. På den indtegnede mark kan der også være spredte områder under 500 m2, der ikke er berettiget til tilsagn om pleje af græs og naturarealer. Så skal du indtaste et mindre areal i fællesskemaet på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn. Markblokkens støtteprocent gælder ikke for tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. På tilsagnsmarker, hvor du ikke søger grundbetaling, behøver du ikke at indtegne fradragsarealer under grundbetalingen som selvstændige marker. Det vil dog være en fordel at slå korttemaet til i IMK for at tjekke om fradragsarealerne er støtteberettiget under tilsagnet. 44

45 3. Indtegning af vandboringer og 25 meter beskyttelseszoner Er der en vandboring på din mark, skal du i visse tilfælde opdele marken og anmelde vandboringen samt beskyttelseszonen omkring den, som en selvstændig mark. Beskyttelseszonen er altid cirkelformet med en radius på 25 meter. Baggrunden er, at du ikke kan få udbetaling for disse tilsagn på arealet med vandboringen. Du skal indtegne boringen, hvis begge disse betingelser er opfyldt: 1. Vandboringen leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere 2. Det er en eller flere af følgende miljø- og økologiordninger på marken: Miljø- og økologitilskud Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt Omlægning til økologisk jordbrug Braklagte randzoner langs vandløb og søer Fastholdelse og pleje af vådområder Fastholdelse af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Opretholdelse af ændret afvanding Du kan søge om grundbetaling for arealet med boringen, hvis det overholder støttebetingelserne. Hvis du søger grundbetaling, skal du overholde kravet om årlig slåning eller afgræsning af arealet med boringen. Du kan også bruge arealet med boringen, til opfyldelse af dit grønne krav om 5 procent miljøfokusområde på bedriften. Brug afgrødekode 309 Udyrket areal ved vandboring. Du skal huske at arealet med vandboring og beskyttelseszone ikke har en kvælstofkvote, så det skal trækkes fra i din beregning af gødningskvoten. 45

46 3.1 Sådan får du vist vandboring og beskyttelseszone i kortudsnittet 1. Klik på "Korttemaer" i IMK. Klik på "Landskabselementer". Temaet ligger i bunden af listen og hedder "Aftale/lov, vandboringer. Vandboringerne vises først fra zoom-niveau 1: og tættere på. 46

47 3.2 Sådan opretter du vandboring og beskyttelseszone som en selvstændig mark: 2. Åbn fanen "Redigér marker". Vælg tegneredskabet "Tilklip mark" og klik i marken. 3. Følg guiden: IMK opretter hver vandboring som en separat mark. 47

48 4. Ved guidens afslutning kan du vælge at beholde eller slette vandboringsmarkerne. Du skal vælge en af følgende afgrødekoder for beskyttelseszonen: Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring Udyrket ved vandboring (tæller med som miljøfokusområde) 48

49 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tel

50

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave august 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice 1 Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er faldet i forhold til 2014. 54% af konsulenterne og 32% hos landmændene svarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Notits. Oversigt over ændringsønsker vedr. Tast selv-service 2015 og status for ændringsforslagene

Notits. Oversigt over ændringsønsker vedr. Tast selv-service 2015 og status for ændringsforslagene Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug: JEMJ, SIB Sagsnr.: 15-8024-000004 Dato: 1. juli 2015 Notits Oversigt over ændringsønsker

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012 Vejledning om randzonelovens bestemmelser 31. august 2012 Kolofon Vejledning om randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i august 2014 Bidragyder(e): Center for

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Strategi og Vision for fremtidens GIS og geodata i FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

Strategi og Vision for fremtidens GIS og geodata i FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Strategi og Vision for fremtidens GIS og geodata i FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Fødevareministeriet Strategi og Vision for fremtidens GIS og geodata i FERV 2 FødevareErhverv Strategi

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1)

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80140-000013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Januar 2014

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Januar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2014 Januar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning om Ø-støtteordningen. januar 2014

Vejledning om Ø-støtteordningen. januar 2014 Vejledning om Ø-støtteordningen januar 2014 Kolofon Vejledning om Ø-støtteordningen januar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om støtte for jordbrugere på visse småøer. Februar 2013 1 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om støtte for jordbrugere på visse småøer. Februar 2012 1 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Markblokpleje nu og i fremtiden

Markblokpleje nu og i fremtiden 2 SEPTEMBER 2010 med udgangspunkt i telemålingskontrollen Birger F. Pedersen Indhold Udviklingen i IACS og LPIS (markblokkort) i DK Ortofoto LPIS opdatering tidlige år Telemålingskontrollen Blokkontrol

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter 2 Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter Udgivet April 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000

Læs mere

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Det er lettest og hurtigst at oprette en ny markplan i Vandregnskab, hvis du kan hente data fra Dansk Markdatabase. Det kræver, at bedriftens markplan

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere