Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015"

Transkript

1 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015

2 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: naturerhverv.dk ISBN

3 Indhold 1. Sådan indtegner du marker i IMK Vigtige ændringer siden Nyt om forslag til ændring af markblokke i Internet Markkort Nyt om korttemaer Tilknyt markkort til fællesskemaet Tegn eller redigér dine marker i Internet Markkort Tjek dine marker Sådan tegner du uden om fradragsarealer Tjek om din mark overlapper med naboens mark Sådan gør IMK ved overlap Sådan ser fraklip af overlap ud i IMK Sådan ser du dine naboers indtegnede marker Sådan ser du oplysninger om markblokken Sådan får du alle dine miljøfokusområder med Korttemaer med miljøfokusområder (MFO) Er der fejl i MFO randzone/bræmmekortet? Er der fejl i kortene over GLM-elementer? Hvordan indtegner du marker i markblokke med en støtteprocent? Forslag til ændring af markblokke Sådan indsender du et forslag til ændring af en markblok Forslag til ændring af markblokkens støtteprocent Sådan ser du information om markblokke i et specifikt år Krav til forslag om ændring Opdeling af markblokke Indtegning af nye støtteberettigede arealer Hvilke arealer skal indtegnes på markkortet? Korrekte oplysninger om arealer Søger du med et nyt CVR-nummer Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Sådan finder du korttemaer med tilsagn Sådan opretter du en mark ud fra temaet Indtegning af marker med nyt tilsagn Nye tilsagn om Økologisk arealtilskud Nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer Indtegning af vandboringer og 25 meter beskyttelseszoner Sådan får du vist vandboring og beskyttelseszone i kortudsnittet Sådan opretter du vandboring og beskyttelseszone som en selvstændig mark:

4 Læsevejledning I denne samlede guide til Internet Markkort 2015 har vi tre selvstændige guides. Når der i teksten linkes til en anden guide, kan du finde den i et andet kapitel i denne samlede guide. Du kan også læse en samlet guide til Fællesskema Gå til Samlet brugerguide til Fællesskema

5 1. Sådan indtegner du marker i IMK Her kan du læse om, hvordan du indtegner dine marker på markkort og foreslår ændringer af markblokke i Internet Markkort (IMK). 1.1 Vigtige ændringer siden 2014 Ordningen Enkeltbetaling er ophørt. I stedet kan du i 2015 søge om grundbetaling og støtte for grønne krav. De nye støtteordninger indeholder en række nye støttebetingelser. Derfor er der sket ændringer i fællesskemaet og Internet Markkort (IMK). De vigtigste er: 1. Du skal indtegne dine marker præcist i Internet Markkort. Du kan ikke skrive markens areal ind i fællesskemaet. Det indtegnede areal fra Internet Markkort hentes automatisk til markplanen i fællesskemaet. Gå til guiden Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling 2. Har du mere end 15 ha i omdrift, skal du have mindst 5 procent miljøfokusområder (MFO) på din bedrift. Arealer med randzoner eller 2 m-bræmmer, GLM-søer og - fortidsminder regnes kun som miljøfokusområder, hvis: Arealet fremgår af korttemaerne over MFO randzoner/bræmmer, GLM-søer eller GLM-fortidsminder Arealet er tegnet med som en del af marken Hvis du ikke har mindst 5 procent MFO, vil du blive trukket i støtte. Læs mere i afsnit 1.6 Sådan får du alle dine miljøfokusområder med. Læs om miljøfokusområder i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3 Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 3. Vi tillader ikke overlap mellem flere ansøgeres marker. Er der overlap mellem dine og en anden ansøgers marker, vil du få besked om det. Overlap mindre end m 2 bliver dog slettet automatisk. Hvis overlappet er mellem 100 og m 2, får du en besked om, at det er slettet. Hvis en nabo har tegnet ind over en af dine marker i markkortet, er det en god idé at kontakte ham, så han kan rette sin indtegning, inden du indsender dit Fællesskema og markkort. Læs mere i afsnit 1.4 Tjek om din mark overlapper med naboens mark. 4. Markblokke, som udelukkende indeholder permanent græs, har fået defineret en støtteprocent. Procenten afgør, hvor stor en del af arealet i markblokken, der er støtteberettiget. Fordelen er, at du ikke længere skal tegne uden om helt små arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen. Der er oprettet nye markblokke, der kun 5

6 indeholder permanent græs. Læs mere om, hvordan du gør, i afsnit Hvordan indtegner du marker i markblokke med en støtteprocent?. Læs om reglerne i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 6.4 Markblokkens støtteprcent på permanent græs. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 5. Ændrede betingelser for, hvornår græsarealer er støtteberettigede. Du kan have et større støtteberettiget areal i 2015, end du havde i Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 4.2 Arealer med græs. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 6. Fradragsarealer er indtegnet på korttemaet Fradrag, grundbetaling. Dermed kan du tydeligt se de arealer over 500 m 2, som vi vurderer, ikke er støtteberettigede under grundbetalingen. Du klipper disse arealer ud af din indtegnede mark ved at bruge en hjælpefunktion i IMK. Du skal stadig tegne uden om områder ned til 100 m 2, der ikke er støtteberettigede. I markblokke med permanent græs tegner du først uden om, hvis området er større end 500 m 2. Læs mere i afsnit Tjek dine marker. Nyttige links Læs om de nye betingelser for støtte: Gå til faktaark om grundbetaling og grønne krav Gå til Vejledning om direkte arealstøtte Kort introduktion Hvis du har brug for en kort beskrivelse af ansøgningsprocessen, kan du få overblikket i vores Trin for trin-guide. Gå til Trin-for-tringuiden Gå til en kort film om Fællesskema og markkort 6

7 1.1.1 Nyt om forslag til ændring af markblokke i Internet Markkort Du skal indsende forslag til ændring af markblokke i Internet Markkort i følgende situationer: Nye støtteberettigede arealer på permanent græs I 2015 er der mindre stramme regler for, hvornår et græsareal er støttenerettiget under grundbetalingen. Derfor kan du have støtteberettigede arealer, der ligger uden for markblok, og som skal lægges ind i markblokken. Markenblokkens støtteprocent gælder for permanent græs Vi har fastsat en støtteprocent for alle markblokke, der udelukkende indeholder permanent græs. Vi har desuden opsplittet markblokke med permanent græs. Hvis en markblok med permanent græs efter din vurdering har en forkert støtteprocent, skal du indsende et ændringsforslag og skrive en kommentar om det i IMK. Nyt korttema med fradragsarealer for grundbetaling Arealer større end 500 m 2, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen er lagt ind i korttemaet Fradrag, grundbetaling. Hvis korttemaet ikke er korrekt, sender du et markblokændringsforslag, hvor du beskriver din rettelse af korttemaet. Marker uden for markblok (999-marker) Du skal indsende et ændringsforslag, hvis du søger om støtte for arealer uden for markblok. Ellers vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen, og du kan ikke indsende dit Fællesskema. Du kan kun få støtte for arealet, hvis du har indsendt et forslag om at ændre markblokken. Markblokke med flere ansøgere Hvis du har en markblok, som du deler med andre ansøgere, kan du sende forslag om at opdele den i flere markblokke, så der kun er én ansøger pr. markblok. Det kræver, at der er tydelig adskillelse mellem marker, som dyrkes af forskellige ansøgere, og som kan ses på luftfoto fra indeværende sæson og sidste år. Ved at dele markblokken op, undgår I at tegne overlap mellem jeres marker på markkortet. Fejl i GLM-søer og fortidsminder Hvis der er fejl i korttemaerne over GLM-landskabselementet, skal du indsende et ændringsforslag med en kommentar om det. GLM-landskabselementer lægger vi ind i markblokken, hvis: søen eller fortidsmindet inklusive randbevoksning er 100 m 2 til m 2, og arealet er helt omgivet af støtteberettiget areal. Du kan kun medregne GLM-elementet i dit miljøfokusområde, hvis det fremgår af et korttema i IMK. Fejl i MFO randzone/bræmmekortet MFO randzone/bræmmekort er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets kort over randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer. Det er derfor ikke muligt, at indsende ændringsforslag til NaturErhvervstyrelsen vedrørende MFO randzone/bræmmekortet. Hvis der er fejl i kortmaterialet, skal du kontakte kommunen. Det er kommunen, der har mulighed for, at rette i data. En gang om året modtager NaturErhvervstyrelsen ændringer fra kommunerne for det kommende ansøgningsår. Hvis en kommune retter i data i foråret 2015, kan vi først få rettelsen med i MFO randzone/bræmmekortet i IMK i

8 For mange randzoner Hvis der er for mange randzoner eller bræmmer på MFO randzone/bræmmekortet, skal du indtegne hele marken inklusiv randzonen og bræmmen og anmelde hele marken med den korrekte afgrødekode. Det vil betyde, at du får et for stort MFO-areal på siden Opfyldelse af grønne krav i Fællesskemaet. Derfor skal du sørge for, at du har tilstrækkeligt MFO-areal et andet sted på bedriften, så du stadig har 5 procent MFO-areal udlagt på din bedrift, når den forkerte randzone eller bræmme er trukket fra. Manglende randzoner eller bræmmer Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO-randzone/bræmmekortet, kan du ikke tælle den med som MFO-areal. I dette tilfælde kan du kontakte din kommune for at få rettet fejlen. Rettelsen vil dog tidligst slå igennem til næste ansøgningsår. Forskudte randzoner eller bræmmer I enkelte tilfælde kan randzonen og bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten. Randzonen og bræmmen kan enten være forskudt ind i marken eller den kan være forskudt bort fra marken. Hvis randzonen/bræmmen er forskudt, vil kun den del af randzonen/bræmmen, der er tegnet med som en del af marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i Fællesskemaet. Læs mere om dette i afsnit Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. Du skal huske at rette arealet i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, hvis du bruger markplanen i det skema. Gå til guiden Sådan udfylder du siden Randzoner og MFO-efterafgrøder Gå til Vejledning om skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Fysiske ændringer i landskabet Lige som tidligere år skal du sende ændringsforslag, hvis der er fysiske ændringer i landskabet, fx nye eller sløjfede læhegn og nye søer. Læs hvordan du indsender et forslag i afsnit 1.7 Forslag til ændring af markblokke Nyt om korttemaer Ny standardopsætning Som noget nyt er en række korttemaer slået til, når du kommer ind i Internet Markkort: Fradrag, grundbetaling MFO randzone/bræmmekort GLM-søer GLM-fortidsminder Du kan altid slå korttemaerne fra eller slå nogle andre til. 8

9 Temaerne ligger i gruppen Udvalgte 2015 korttemaer. I den gruppe ligger også disse korttemaer: Marker 2014 Miljømæssigt sårbare områder Artikel 32 Godkendt Artikel 32 Afvist Økologiske arealer Ø-støtte HNV Korttemaerne ligger også i andre grupper af korttemaer. Hvis du vil se oplysninger om de enkelte indtegninger, fx arealets størrelse, skal kan du ikke bruge temaerne i gruppen Udvalgte 2015 korttemaer, da de ikke har oplysningerne. Derved kan de blive indlæst ekstra hurtigt. Gå til liste over alle tilgængelige korttemaer i IMK 1.2 Tilknyt markkort til fællesskemaet Før du kan udfylde markplanen i dit Fællesskema, skal du starte med at tilknytte et markkort. Sådan gør du: 1. Åbn IMK ved klik på knappen Vis/Tilknyt markkort. 2. Klik på knappen Vælg tilknytning, i IMK, for at åbne listen over dine markkort. (Spring dette trin over, hvis du herefter kommer direkte ind i listen over dine markkort). 9

10 Sådan tilknytter du en kopi af dit indsendte markkort fra sidste ansøgningsår til dit Fællesskema: 3. Vælg Tilknyt sidste års indsendte kort. Kortet bliver gemt med navnet Markkort Fællesskema 2015 og tilknyttet dit Fællesskema. Kortet åbner automatisk, og du kan nu redigere i dine marker. Hvis du ikke vil tilknytte en kopi af sidste års markkort, kan du: kopiere et andet kort oprette et nyt blankt kort importere et kort fra dit eget kortprogram og derefter tilknytte det. Du finder en guide til at kopiere og importere markkort ved at klikke på linket øverst i vinduet. Gå til guiden Knappen Vælg/Skift markkort Hvis du har mange rækker i oversigten, kan du klikke på kolonneoverskrifterne for at sortere. Vælg fx 2014 i feltet År, for kun at få dine markkort fra 2014 vist i listen. 10

11 Hvis dine indtegnede marker overlapper med andre landbrugeres marker, får du denne besked. Samme besked fås ved import af markkort fra andre systemer: Her kan du se hvilke marker, der overlapper med en nabo. Klik på Gem for at komme videre. Læs mere i afsnit Sådan gør IMK ved overlap 11

12 Hvis du har marker, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling eller har vandboringer på dine marker, får du denne besked. Samme besked fås ved import af markkort fra andre systemer: Hvis du vil fjerne fradragsarealerne fra din markindtegning, sætter du hak og klikker på Importér eller Gem. Du skal ikke sætte hak, hvis du har: Tilsagn til pleje af græs- og naturarealer Søger grundbetaling under artikel 32 I disse tilfælde er du nødt til at finde ud af, om fradragsarealerne er på markerne med miljøtilsagn eller artikel 32. På disse typer af marker skal fradragsarealerne nemlig ikke klippes væk. Gå til guiden Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Gå til guiden Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Hvis du søger med et nyt CVR-nummer, kan du ikke kopiere markkort fra sidste år. Læs mere om, hvad du gør i afsnit 1.10 Søger du med et nyt CVR-nummer. 1.3 Tegn eller redigér dine marker i Internet Markkort I 2015 kan du ikke selv indtaste et areal i markplanen i dit Fællesskema. Du kan kun hente det areal, som du indtegner i markkortet. Dette stiller krav til, at din indtegning er så præcis som muligt. Nedenfor kan du se, hvordan du tegner eller redigerer dine marker i Internet Markkort. 12

13 1. Klik på Opdatér liste for at se alle dine marker. 2. Vælg tegneredskab, og følg guiden. Du kan klikke på Næste eller trykke på Enter for at komme videre. Redskaberne vil først være til rådighed, når du har tilknyttet et markkort. Når du vælger et tegneredskab, ser du en guide, der fører dig gennem processen. Guiderne skal følges punkt for punkt, og du skal trykke på Næste eller Enter, når du har afsluttet et punkt. Gå til guiden Redigér marker for at se en detaljeret vejledning Tjek dine marker Gennemgå omhyggeligt dine marker og sørg for, at de er tegnet korrekt. Hvis du kopierer markkort fra et år til et andet, tilpasser systemet automatisk dine marker til de gældende markblokgrænser. Det vil sige, at der kan være fjernet areal fra dine markindtegninger. Da det indtegnede areal fra 2015 automatisk overføres til fællesskemaet, skal du være ekstra opmærksom på at tjekke og redigere dine marker. Ved skel mellem to marker i samme markblok, skal du indtegne markerne så nøjagtigt som muligt. Sørg for at zoome så nært ind, at du kan se arealerne tydeligt, fx til 1: Tegn omhyggeligt, hvor landbrugsjord grænser op mod ikke-støtteberettigede arealer. 13

14 Her er marken ikke tegnet korrekt i forhold til markgrænsen. Fradragsarealer indtegnet på korttema Hvis din mark overlapper med arealer i korttemaet Fradrag, grundbetaling, skal du tegne uden om fradragsarealet. Hvis der indgår fradragsarealer i en mark, som du søger grundbetaling til, vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen. Du sender et forslag til ændring af markblokken, hvis fradragsarealet skal tages ud af markblok. Fradragsareal i grundbetaling er markeret med grøn skravering. Hvis du søger grundbetaling under artikel 32, skal du ikke fjerne fradragsarealer fra marken. Du kan indtegne hele den mark i IMK, som du ønsker at søge om grundbetaling for under artikel 32. Ved at ansøge under artikel 32 oplyser du os om, at du mener hele arealet er støtteberettiget til grundbetaling under undtagelsesbestemmelsen i artikel 32. I sagsbehandlingen af din ansøgning vil der blive fastslået om marken kan blive omfattet af artikel 32 eller ej. Godkendes marken under artikel 32 kan den opnå 100 % støtte til det indtegnede areal. 14

15 Landbrugsarealer, som du ikke kan slå eller få afgræsset Hvis du på nogle områder over 100 m 2 på græsarealer ikke kan overholde aktivitetskravet om årlig slåning eller afgræsning, skal du indtegne områderne som særskilte marker, hvor du ikke søger grundbetaling. Det kan fx være områder, hvor du ikke kan komme med slåmaskinen eller få køerne til at gå ud. Hvis du er i tvivl, om du kan slå eller sørge for afgræsning for et område, indtegner du også området som en særskilt mark. Dyrkede arealer Hvis der på dyrkede arealer er områder over 100 m 2, som du alligevel ikke kan dyrke, indtegner du disse områder som særskilte marker. Det er vigtigt, at du indtegner alle landbrugsarealer, som du råder over på bedriften, da alle arealerne indgår i beregningen af, om du overholder de grønne krav Sådan tegner du uden om fradragsarealer 1. Sæt hak, hvis du vil have mulighed for at klippe fradraget ud af marken, eller hvis du vil oprette to delmarker. 15

16 2. Indtast marknummer på den oprindelige mark. Klik derefter på 2- tallet. 3. Vil du beholde den nye delmark, så indtast et marknr. Vil du slette fradraget, så klik på Slet aktuelle mark. Klik derefter på Opret 16

17 Slå korttemaet med tilsagn til, når du tegner Vi anbefaler, at du slår korttemaer for miljø- og økologitilsagn til, når du indtegner dine marker med tilsagn i IMK. I korttemaet kan du se, hvor vi har registreret dit tilsagn. Læs mere i guiden Indtegning af miljø- og økologtilsagn 1.4 Tjek om din mark overlapper med naboens mark Hvis andre landmænd har marker i samme markblok som dig, skal du tjekke at: Du og dine naboer ikke har overlap i jeres indtegninger i Internet Markkort Du og dine naboer ikke har anmeldt et areal, der samlet er større end markblokkens registrerede areal Det er meget vigtigt, at du og din nabo retter overlap inden fristen for ændringer. Når I det ikke inden fristen, vil I begge få et høringsbrev. Afhængigt af, hvordan høringen forløber, vil I begge kunne få reduceret jeres støtte og få en sanktion. Hvis du har miljø- og økologitilsagn til den del af marken, der klippes fra, kan du risikere at tilsagnet bortfalder på den del af marken. Så modtager du et krav om tilbagebetaling af miljøog økologitilskud Sådan gør IMK ved overlap De nye EU-regler for arealstøtte tillader ikke, at to marker er tegnet ind over hinanden. Når du kopierer et markkort fra sidste år, eller hvis du importerer det fra et andet markprogram, kan du risikere overlap med andre landbrugere, der allerede har indsendt deres ansøgning. Overlap mindre end 100 m 2 klipper IMK automatisk væk, når at du indtegner eller redigerer dine marker i IMK. Overlap mellem 100 m2 og m 2 klippes automatisk bort, og du får besked om det fraklippede areal, når at du indtegner eller redigerer dine marker i IMK. Overlap over m 2 skal du selv afklare større overlap med den anden landbruger. Du kan godt indsende dit markkort og Fællesskema, hvis der er overlap større end m 2. Du vil få en advarsel om det i skemakontrollen, og den anden landbruger vil få et brev om det. 17

18 1.4.2 Sådan ser fraklip af overlap ud i IMK Her er overlappet under 100 m 2 Du får grønt tjektegn i punkt 2. IMK har tjekket, om marken overlapper med naboens mark. Eventuelle overlap under 100 m 2 er klippet væk. Du kan ikke vælge, om du vil beholde overlappet. Her er overlappet mellem 100 m 2 og m 2 : Du får besked om, at marken automatisk er klippet til naboens mark. Du kan ikke vælge, om du vil beholde overlappet. Den overlappende del af marken er farvet lilla. 18

19 Her er overlappet større end m 2 : Du skal vælge, om marken skal klippes til naboens indtegning, eller om du vil beholde hele din indtegning. Den overlappende del af marken er farvet lilla. Du sætter hak, hvis den lilla del skal klippes af. 19

20 1.4.3 Sådan ser du dine naboers indtegnede marker For at undgå overlap kan du tjekke, hvor din nabo har indtegnet sine marker i år eller sidste år. Klik på fanen Korttemaer. Klik på Landsdækkende markkort. Når du vælger Marker Fællesskema 2015, ser du indtegningerne, der er sendt ind for Hvis der ikke er sendt et markkort for 2015 endnu, kan du se indtegningen for 2014 ved at vælge Marker Det kan være du skal zoome lidt ind i kortet for at se, om din mark overlapper med naboen. Hvis du vil se matrikelkortet, klikker du på Administrative grænser (længere nede under korttemaer) og vælger Matrikler. Matrikelgrænserne vises i zoomniveau 1:5.000 eller tættere på. Se i næste afsnit, hvordan du kan se størrelsen af dine naboers areal i en markblok. Klar overlap selv og få færre breve om din støtte Hvis dit markkort er helt uden overlap til andre landbrugeres marker inden 11. maj 2015, vil du spare dig selv for det brev, som sendes til alle landbrugere med overlap. Det er derfor en fordel for dig, hvis du og dine naboer i markblokken kan afklare jeres overlap indbyrdes inden du sender din ansøgning. Hvis I ikke kan nå det, så er sidste frist den 11. maj

21 1.5 Sådan ser du oplysninger om markblokken For hver markblok er der registreret en række oplysninger, som du ser ved at bruge: fanen Vis Info, I -knappen eller IK -knappen. Ved ansøgningsperiodens start skal du bruge knappen IK, der viser aktuelle oplysninger for markblokke og indsendte marker i markblokken. Efter fristen for ændringer skal du bruge Vis info eller I -knappen, hvor du også kan se information om markblokke i et specifikt år. De gule streger viser de gældende markblokke i starten af et ansøgningsår. Umiddelbart efter fristen for indsendelse af ændringer låses stregerne, og vi danner et korttema Markblokke 2015 med hvide streger. Markblokke 2015 er herefter gældende for dette ansøgningsår. Hvis du skal se information om en markblok efter ændringsfristen, skal du bruge fanen Vis info eller I -knappen. Hvis der er fejl i markblokkene herefter, kan det få betydning for din udbetaling af støtte. Sådan bruger du knappen IK: 1. Klik på IK -knappen. Klik i markblokken. Oplysningerne kan derefter aflæses i venstre side af IMK. 21

22 2a. Information for den valgte markblok i korttemaet Markblokke (gældende) ser du i infovinduet, øverst. 2b. Bemærk at IK -knappen ikke kan bruges, hvis der er krydset af for Vis info ved mouse-over. 2c. I den grønne boks er der information om det samlede støtteberettigede areal i markblokken samt hvilke landbrugere der har søgt hvad på hvilke marker. Læs mere i afsnit om, hvordan du bruger fanen Vis info og I -knappen, hvilke oplysninger der er tilgængelige i IMK, og hvordan du finder dem. 22

23 1.6 Sådan får du alle dine miljøfokusområder med Du skal ikke indtegne arealer med miljøfokusområder (MFO) som selvstændige marker i Internet Markkort. Arealerne hentes nemlig automatisk forskellige steder i Internet Markkort og fællesskemaet. MFO-type Areal hentes fra Randzoner og 2 Det areal, hvor din indtegnede mark på Internet Markkort overlapper m-bræmmer med korttemaet MFO randzone/bræmmekort. GLM-søer Det areal, hvor din indtegnede mark overlapper med korttemaet GLMsøer. GLM-fortidsminder Det areal, hvor din indtegnede mark overlapper med korttemaet GLMfortidsminder. MFO-brak Marker anmeldt med afgrødekode 308, 309, 312, 313, 317 og 320. Arealet hentes fra siden Markplan og grundbetaling i fællesskemaet. MFO-lavskov Marker mærket med afgrødekode 602 til 605. Arealet hentes fra siden Markplan og grundbetaling. MFO-græsudlæg Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-græsudlæg på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder i fællesskemaet. MFO-efterafgrøder Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-efterafgrøder på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder. Tidligere var de fleste søer og fortidsminder ikke tegnet med som en del af marken. Hvis du stadig har hul i din indtegning, der hvor der ligger et GLM-element, fjerner du hullet, så søen eller fortidsmindet bliver en del af den indtegnede mark. Det gør du ved at bruge tegneredskabet Rediger mark, og slette de punkter som hullet består af. Du kan se overlap mellem dine marker og MFO-korttemaerne i marklisten. Klik på knappen Markliste. Det samlede MFO-areal beregnes i fællesskemaet. Klik på knappen Markliste for at se overlap mellem dine marker og MFOkorttemaerne. 23

24 Eksempel på indtegning: Vandløb Randzone og 2 m-bræmme Mark (vårbyg m. græsudlæg) GLM-fortidsminde Indtegning på markkort En mark med vårbyg og græsudlæg ligger op ad en støtteberettiget randzone og 2 m- bræmme. Samtidig ligger et GLM-fortidsminde på marken. I Internet Markkort indtegner du hele arealet, inklusiv randzone, 2 m-bræmme og GLMfortidsminde som én mark og anmelder den med afgrødekoden 1 for vårbyg. Desuden sætter du hak for Planlagt MFO-græsudlæg på marken på siden Randzoner og MFO-efterafgrøder i fællesskemaet. Tast selv-service beregner derefter arealer for hver af de 3 typer af MFO: Randzone og 2 m-bræmme GLM-fortidsminde MFO-græsudlæg Tast selv-service overfører også selv arealerne til fællesskemaet. Læs mere om, hvordan du anmelder MFO-arealer i disse guides: Gå til guiden Sådan udfylder du siden randzoner og MFO-efterafgrøder Gå til guiden Grønt krav om 5 % miljøfokusområder (MFO) Læs mere om, hvordan arealerne beregnes i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3 Miljøfokusområder. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 24

25 1.6.1 Korttemaer med miljøfokusområder (MFO) Du finder de relevante korttemaer sådan: Du skal sikre dig, at du kan se de gule markblokgrænser. Hvis du ikke kan det, skal du zoome ind til 1: eller tættere ved at bruge zoombaren. 1 Klik på 1: for at zoome. 2. Åbn gruppen Udvalgte 2015 korttemaer og sæt hak ved det relevante korttema Er der fejl i MFO randzone/bræmmekortet? MFO randzone/bræmmekort er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets kort over randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer. Det er derfor ikke muligt, at indsende æn- 25

26 dringsforslag til NaturErhvervstyrelsen vedrørende MFO randzone/bræmmekortet. Hvis der er fejl i kortmaterialet, skal du kontakte kommunen. Det er kommunen, der har mulighed for, at rette i data. En gang om året modtager NaturErhvervstyrelsen ændringer fra kommunerne for det kommende ansøgningsår. Hvis en kommune retter i data i foråret 2015, kan vi først få rettelsen med i MFO randzone/bræmmekortet i IMK i For mange randzoner Hvis der er for mange randzoner eller bræmmer på MFO randzone/bræmmekortet, skal du indtegne hele marken inklusiv randzonen og bræmmen og anmelde hele marken med den korrekte afgrødekode. Det vil betyde, at du får et for stort MFO-areal på siden Opfyldelse af grønne krav i Fællesskemaet. Derfor skal du sørge for, at du har tilstrækkeligt MFO-areal et andet sted på bedriften, så du stadig har 5 procent MFO-areal udlagt på din bedrift, når den forkerte randzone eller bræmme er trukket fra. Manglende randzoner eller bræmmer Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO-randzone/bræmmekortet, kan du ikke tælle den med som MFO-areal. I dette tilfælde kan du kontakte din kommune for at få rettet fejlen. Rettelsen vil dog tidligst slå igennem til næste ansøgningsår. Forskudte randzoner eller bræmmer I enkelte tilfælde kan randzonen/bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten. Randzonen og bræmmen kan enten være forskudt ind i marken eller den kan være forskudt bort fra marken. Hvis randzonen og bræmmen er forskudt, vil kun den del af randzonen/bræmmen, der er tegnet med som en del af marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i fællesskemaet. Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. Situation 1. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den korrekt udlagte. Du skal ikke gøre noget. Det fulde areal beregnes korrekt i fællesskemaet. Kortlagt randzone Korrekt randzone Anmeldt mark Situation 2A. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den faktisk udlagte, men marken dækker kun en del af randzonen. Hvis arealet uden for mark og markblok er støtteberettiget, kan du indtegne en separat mark uden for markblok og indsendt et ændringsforslag til markblokken. Det fulde areal beregnes korrekt i fællesskemaet. 26

27 Kortlagt randzone Korrekt randzone Anmeldt mark Situation 2B. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som ligger længere væk fra vandløbet end den faktisk udlagte, men marken dækker kun en del af randzonen. Areal uden for mark og markblok er IKKE støtteberettiget, og du kan derfor ikke indsende et ændringsforslag. Der beregnes et for stort areal i fællesskemaet, og du skal sikre dig, at du udlægger et MFO-areal af tilsvarende størrelse et andet sted. Situation 3. MFO randzone/bræmmekortet viser en randzone og bræmme, som enten ligger tættere på vandløbet end den faktisk udlagte eller overlapper med vandløbet. Kun den del af randzonen, der indgår i markindtegningen, regnes med som MFO i fællesskemaet Er der fejl i kortene over GLM-elementer? Kun GLM-landskabselementer indtegnet på korttemaerne kan regnes med som miljøfokusområde. Hvis der mangler GLM-søer eller -fortidsminder på de to korttemaer, skal du sende ændringsforslag til markblokken via IMK. I kommentarfeltet skriver du, hvad du gerne vil have ændret. Du kan godt sende fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Vi vil medregne GLMelementet til dit MFO-areal, hvis det bliver lagt ind i korttemaet. Hvis der er et GLM-element for meget på korttemaet, skal du sende et ændringsforslag. Du kan godt indsende fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Du vil så få et for højt MFOareal på siden Opfyldelse af grønne krav. Derfor skal du sørge for at anmelde tilstrækkeligt MFO-areal, så du stadig har 5 procent MFO-areal på bedriften, når det forkerte GLM-element bliver trukket fra Hvordan indtegner du marker i markblokke med en støtteprocent? Du skal ligesom på alle andre arealer tegne uden om de ikke-støtteberettigede arealer over 500 m 2, som fremgår af korttemaet Fradrag, grundbetaling. Se hvordan du gør i afsnit Du skal altid tegne arealer under 500 m 2 ud af marken, hvis det ikke er landbrugsarealer. Dette er fx bygninger, køkkenhaver, opbevaring og veje. Landbrugsarealer, som du ikke kan slå eller få afgræsset Hvis du på nogle områder over 100 m 2 på græsarealer ikke kan overholde aktivitetskravet om årlig slåning eller afgræsning, skal du indtegne områderne som særskilte marker, hvor du ikke søger grundbetaling. Det kan fx være områder, hvor du ikke kan komme med slåmaskinen eller få køerne til at gå ud. 27

28 Hvis du er i tvivl, om du kan slå eller sørge for afgræsning for et område, indtegner du også området som en særskilt mark. Det er vigtigt, at du indtegner alle landbrugsarealer, som du råder over på bedriften, da alle arealerne indgår i beregningen af, om du overholder de grønne krav. Miljø- og økologtilsagn Hvis du har et flerårigt miljøtilsagn, skal arealerne dækket af Fradrag, grundbetaling i visse tilfælde oprettes som selvstændige marker. Dette gælder arealer omfattet af tilsagn, som du ikke søger om grundbetaling til. Disse fradrag kan være berettiget til visse tilsagn, som f.eks. Pleje af græs og naturarealer eller Fastholdelse af vådområde. I afsnit kan du se, hvordan du opretter disse delmarker. Læs mere om at indtegne marker med tilsagn i guiden Indtegning af marker med miljø- og økologtilsagn. Gå til guiden Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Det anmeldte areal under grundbetaling beregnes automatisk i fællesskemaet, hvor det indtegnede areal bliver ganget med støtteprocenten. Vær opmærksom på, at hvis markblokkens støtteprocent er forkert, skal du indsende et forslag om ændring af markblokken og ikke kun tegne uden om de elementer, du mener, ikke er støtteberettigede. 1.7 Forslag til ændring af markblokke Finder du fejl i en af de markblokke, som du anmelder marker i, har du pligt til at indsende et ændringsforslag. Dette gør du også i Internet Markkort via Tast selv-service. Du skal både kontrollere markblokkenes afgrænsning, og om dine markblokkes samlede støtteberettigede areal og støtteprocent er korrekt. Det gælder også, selv om en ændring af arealet ikke kan ses på det nyeste foto i IMK. Det kan fx være, hvis du har bygget en ny lade, eller der ligger et landbrugsareal uden for markblokken. Du sender ændringsforslag i Internet Markkort via Tast selv-service. Du kan indsende forslag om ændringer løbende via IMK. Hvis ændringerne skal gælde for dette ansøgningsår, skal du sende dine forslag inden ændringsfristen. Se fristen for ændringer i guiden Før du går i gang med Fællesskema Gå til Samlet brugerguide for Fællesskema 2015 Vær opmærksom på, at du ikke kan rette i ændringsforslag, når du har trykket på knappen Indsend. Hvis vi ikke accepterer dit ændringsforslag, får du besked om det. Accepterer vi ændringsforslaget, vil du ikke få besked. Du kan løbende se opdateringer af markblokke i IMK. 28

29 1.7.1 Sådan indsender du et forslag til ændring af en markblok 1. Zoom til et passende niveau i den markblok der skal ændres (fx 1:1.000) Klik på Indsend forslag til kort i menuen til venstre. Send gerne forslag til ændring af Grænser på markblokken Korttemaet Fradrag, grundbetaling Støtteprocenten for markblokke med permanent græs Korttemaet GLM-søer Korttemaet GLM-fortidsminder 29

30 2. Klik på Opret ændringsforslag. 3. Følg den guide, som åbner sig i venstre side af skærmbilledet. Du kan klikke på Næste eller trykke på Enter for at komme videre. 30

31 4. Skriv, hvad du ønsker ændret i kommentarfeltet. Hvis der er foretaget ændringer på arealet, som endnu ikke kan ses på nyeste luftfoto (f.eks. fældet træer), skal du skrive, hvornår ændringen er sket. Klik på Indsend Forslag til ændring af markblokkens støtteprocent Støtteprocenten i markblokke med permanent græs afhænger af, hvor stor en del af arealer, vi har vurderet til at være støtteberettiget under grundbetalingen. Hvis du er uenig i støtteprocenten, sender du et forslag om ændring af markblokke, hvor du skriver en kommentar om det. Det kan fx være, hvis: En større del af markblokken er støtteberettiget i 2015 end i 2014, fordi der er nye regler for, hvornår græsarealer er støtteberettiget Du mener, at vi har foretaget en forkert vurdering 31

32 1.7.3 Sådan ser du information om markblokke i et specifikt år I dette eksempel Markblokke Åbn Vis info -fanen, eller klik på I - knappen. 2. Vælg temaet Markblokke 2014 i rullegardinet. 32

33 3. Klik på kortet i den pågældende markblok. Du kan nu se oplysningerne i infovinduet i venstre side. I fanen kan du se følgende oplysninger: Felt Markblok Sidst godkendt dato Areal Taraareal Fradrag, grundbetaling Årsag Type Indhold Markbloknummer Dato for hvornår markblokken sidst er godkendt Markblokkens bruttoareal (geometrisk areal) Er udfyldt, hvis markbloktypen ikke er Permanent græs og der er fraregnet arealer i markblokken. Denne udfases og erstattes med korttemaet Fradrag, grundbetaling. Er udfyldt, hvis markblokken har ét eller flere fradrag på grundbetaling, dvs. ikke-støtteberettigede arealer. De er ikke taget ud af markblokken, da de kan være støtteberettigede under andre støtteordninger. Arealerne kan ses i korttemaet Fradrag, grundbetaling. Årsagen til at markblokken sidst blev redigeret. NAER: Hvis markblokændringen er foretaget på baggrund af fysiske ændringer i markblokken og ved almindelig 3 års opdatering. Ansøger: Hvis markblokændringen er foretaget på baggrund af oplysninger fra landmanden, som ændringsforslag elle svar på brev. Kontrol: Hvis markblokændringen er foretaget på baggrund af seneste kontrolresultater. Viser hvilken type arealer, der er i markblokken. Ændres når 33

34 Felt Indhold forholdene ændrer sig. Vi bruger dette til administration, herunder håndtering af markblokke med markblokkens støtteprocent. BAS: Basis PGR: Permanent græs (markblokkens støtteprocent) VKS: Væksthuse ING: Ingen støtte under grundbetaling LDP: Skov med tilsagn A32: Arealer under artikel 32, som ikke er støtteberettiget under de almindelige regler for grundbetaling Kommentar Oprettet på baggrund af ortofoto fra Markblokkens støtteprocent kategori Ses ej på ortofoto Er udfyldt, hvis der er indsat en kommentar under redigering af markblokken. Det kan være, hvis der ikke er anmeldt areal i indeværende ansøgningsrunde, eller hvis vi registrerer, at der graves ud til motorvej eller lade. Årstal på det luftfoto som vi har redigeret markblokken ud fra. Er udfyldt, hvis markbloktypen er Permanent græs. Er støtteprocent lavere end 100 betyder det, at der er fraregnet spredte ikke-støtteberettigede arealer i markblokken, fx buske. J = Der blev taget hensyn til noget, der ikke var synligt på luftfotoet ved sidste redigering. Dvs. en ny lade, en nyanlagt vej. Det være, hvis du i et ændringsforslag oplyser, at der er sket ændringer på arealet, men vi ikke kan se dette på det nyeste luftfoto Krav til forslag om ændring Da vi retter markblokkene på baggrund af dine oplysninger, er det meget vigtigt, at du indtegner dit forslag til markblokgrænse præcist. Hvis ændringerne i landskabet ikke er på det seneste foto, skal du skrive en kort bemærkning om, hvad der er ændret, og hvornår ændringerne er foretaget. Du må kun indsende forslag til ændring af markblokke, hvis du har marker i markblokken Opdeling af markblokke Hvis du har en markblok med flere ansøgere, kan du sende forslag om at opdele den i flere markblokke, så der kun er én ansøger pr. markblok. Det kræver, at der er tydelig adskillelse mellem marker, som dyrkes af forskellige ansøgere, og som kan ses på luftfoto fra indeværende sæson og sidste år Indtegning af nye støtteberettigede arealer Hvis marker eller mindre dele af marker ligger uden for markblokkenes grænser, er de ikke støtteberettigede. Du kan derfor have behov for at få nye støtteberettigede arealer lagt ind i en markblok. Arealer uden for markblok kan du overføre fra IMK til markplanen i fællesskemaet som en selvstændig mark. Derudover skal du i IMK indsende et forslag til ændring af markblokken. 34

35 Ellers vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen, og så kan du ikke indsende dit Fællesskema. Husk at skrive dato for, hvornår arealet er blevet støtteberettiget, fx fordi du har ryddet krat og træer. Du kan kun få støtte for arealet, hvis vi godkender dit forslag om at ændre markblokken. 1.8 Hvilke arealer skal indtegnes på markkortet? På markkortet skal du indtegne alle bedriftens arealer som marker. Du kan kun lade være med at indtegne: Arealer, der ikke er landbrugsarealer (fx bygninger, haver og hegn) Natur- og skovarealer, som du ikke får støtte for, eller som ikke er omfattet af et flerårigt tilsagn om tilskud Arealer med lavskov, som ikke lever op til de nye og strammere regler om plantesammensætning. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit Støttebetingelser for lavskov. Du skal også indtegne landbrugsarealer, du ikke søger støtte for. Landbrugsarealer er arealer, der er drevet landbrugsmæssigt, og hvor hovedformålet med driften er et landbrugsmæssigt formål. Du skal også indtegne marker under 0,30 ha. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte Økologisk produktion Du skal altid indtegne marker som er omfattet af en autorisation for økologisk produktion. Det gælder også, hvis økologiske dyr afgræsser et areal, du ikke søger støtte for. Juletræer og pyntegrønt Du skal indtegne arealer med juletræer og pyntegrønt på markkort, hvis produktionen foregår på landbrugsjord. Husk dog at markere "Nej" til ansøgning om grundbetaling i fællesskemaet. Skov og natur I visse tilfælde skal du indtegne skov- og naturarealer, også selv om du ikke søger om grundbetaling for dem. Naturarealer skal du indtegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt: Du har flerårigt tilsagn og tilskud for arealet Det indgår i et miljøprojekt, og du får støtte for arealet Økologiske dyr afgræsser arealet Skovarealer skal du indtegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt: Du har tilsagn om tilskud til skovrejsning eller bæredygtig skovdrift på arealet Du har 10- eller 20-årig indkomstkompensation til arealet Arealet er berettiget til grundbetaling 35

36 Læs mere om indtegning i disse guider: Indtegning af arealer med miljø- og økologitilsagn Sådan søger du grundbetaling for et GLM-landskabselement Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne 1.9 Korrekte oplysninger om arealer Det areal, du indtegner på Internet Markkort for 2015, danner grundlag for vores administrative og fysiske kontrol af markerne. Det er dit ansvar, at du indtegner dine arealer korrekt. Hvis vi ved kontrol konstaterer, at en eller flere marker er mindre end det indtegnede areal, nedsætter vi din støtte. Læs mere i vejledningen til den støtteordning, du ansøger under. Vi kontrollerer, at det samlede areal, der søges støtte for i en markblok, ikke er større end det støtteberettigede areal i markblokken Søger du med et nyt CVR-nummer Hvis du ikke har adgang til markkort fra 2014, kan du lettest tegne dit markkort for 2015 på denne måde i fællesskemaet: 1. Vælg Nyt markkort. 2. Giv kortet et navn og vælg Fællesskema i rullelisten. Klik på Opret. 36

37 3. Klik på Åbn tilknyttet markkort. Nu åbner kortet i Internet Markkort. 4. Zoom ind til 1: eller tættere på. Klik Marker Du kan nu se alle de indtegnede marker fra Ansøgerens CVR-nummer står i parentes efter marknumrene. 37

38 Gør følgende for hver af de marker, du vil indtegne i dit markkort for Du skal tage én mark af gangen. 5. Klik på Redigér marker. Vælg Opret mark ud fra korttema. 38

39 6. Vælg Marker 2014 i rullelisten. Tryk Næste eller Enter. 7. Klik på en mark i kortet, som du vil indtegne for Tryk Næste eller Enter. Marken bliver farvet grøn. Udfør resten af guiden i venstre side. 39

40 2. Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem; Arealet i dit tilsagn, din indtegning af marker og korttemaet med tilsagn. Ved at slå korttemaet med tilsagn til og ved at bruge tegneredskaberne, kan du indtegne din mark, så den passer præcist med korttemaet. Indtegningen af tilsagn er ofte flere år gammel og følger måske ikke dine nuværende markgrænser. Mener du, der er fejl i vores registrering af tilsagnsarealer, tager du kontakt til Center for Landbrug, Produktion. Du kan skrive en til eller ringe til Sådan finder du korttemaer med tilsagn 1. Klik på Korttemaer. Klik på Landskabselementer. 40

41 2. Rul ned ad listen, til du finder det relevante korttema. 41

42 2.2 Sådan opretter du en mark ud fra temaet 1. Vælg fanen Rediger marker i menuen til venstre. Vælg tegneredskabet Opret mark ud fra korttema. 42

43 2. Vælg korttema i rullegardinet, og klik på kortet. IMK opretter nu en mark, der er identisk med tilsagnet. 2.3 Indtegning af marker med nyt tilsagn De marker, som du søger om nyt tilsagn til på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn, skal indtegnes i IMK. Dette gælder også marker, som du ikke søger grundbetaling til på siden Markplan og Grundbetaling, fx arealer du først har rådighed over efter ansøgningsfristen. Hvis du først får rådighed over marken efter ansøgningsfristen, indtegner du marken og oplyser afgrødekode 888 i IMK. I fællesskemaet skal marken kun anføres på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn. På siden Markplan og Grundbetaling sletter du marken, da du kun må anføre marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen. I fællesskemaet må Markens tilsagnsareal aldrig være større end det indtegnede areal Nye tilsagn om Økologisk arealtilskud For nye tilsagn om Økologisk arealtilskud vil tilsagnsarealet altid være lig det areal, der er støtteberettiget under grundbetalingen. For arealer i omdrift er tilsagnsarealet derfor lig med det indtegnede areal for markkort. For permanente græsarealer er tilsagnsarealet lig det indtegnede areal ganget med Markblokkens støtteprocent. 43

44 Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, hvis du oplyser en anden arealstørrelse i kolonne 3 Markens tilsagnsareal Nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer For nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer har du mulighed for at ansøge om et mindre tilsagnsareal end det indtegnede areal på markkort. Dette gør du, hvis der i indtegningen indgår mindre arealer, der ikke er berettigede til tilsagn. I IMK finder du korttemaet Fradrag, grundbetaling. I dette kortlag kan du se alle de delarealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingen, men som måske er det under miljøordningerne. På marker, hvor du søger både grundbetaling og tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, kan du være nødt til at opdele marken i flere delmarker, hvis der er arealer, der overlapper med korttemaet Fradrag, grundbetaling. Læs mere om at opdele marker med fradragsarealer i afsnit i Samlet guide til Internet Markkort 2015 Hvert fradragsareal indtegnes som en delmark, som du ikke søger grundbetaling til. Husk at markere på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn, at du ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling til disse separate delmarker, selvom du reelt ikke ansøger om grundbetaling. Kun derved kan de få samme tilskudssats, som den øvrige mark og betragtes som sammenhængende marker. På den indtegnede mark kan der også være spredte områder under 500 m2, der ikke er berettiget til tilsagn om pleje af græs og naturarealer. Så skal du indtaste et mindre areal i fællesskemaet på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn. Markblokkens støtteprocent gælder ikke for tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. På tilsagnsmarker, hvor du ikke søger grundbetaling, behøver du ikke at indtegne fradragsarealer under grundbetalingen som selvstændige marker. Det vil dog være en fordel at slå korttemaet til i IMK for at tjekke om fradragsarealerne er støtteberettiget under tilsagnet. 44

45 3. Indtegning af vandboringer og 25 meter beskyttelseszoner Er der en vandboring på din mark, skal du i visse tilfælde opdele marken og anmelde vandboringen samt beskyttelseszonen omkring den, som en selvstændig mark. Beskyttelseszonen er altid cirkelformet med en radius på 25 meter. Baggrunden er, at du ikke kan få udbetaling for disse tilsagn på arealet med vandboringen. Du skal indtegne boringen, hvis begge disse betingelser er opfyldt: 1. Vandboringen leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere 2. Det er en eller flere af følgende miljø- og økologiordninger på marken: Miljø- og økologitilskud Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt Omlægning til økologisk jordbrug Braklagte randzoner langs vandløb og søer Fastholdelse og pleje af vådområder Fastholdelse af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Opretholdelse af ændret afvanding Du kan søge om grundbetaling for arealet med boringen, hvis det overholder støttebetingelserne. Hvis du søger grundbetaling, skal du overholde kravet om årlig slåning eller afgræsning af arealet med boringen. Du kan også bruge arealet med boringen, til opfyldelse af dit grønne krav om 5 procent miljøfokusområde på bedriften. Brug afgrødekode 309 Udyrket areal ved vandboring. Du skal huske at arealet med vandboring og beskyttelseszone ikke har en kvælstofkvote, så det skal trækkes fra i din beregning af gødningskvoten. 45

46 3.1 Sådan får du vist vandboring og beskyttelseszone i kortudsnittet 1. Klik på "Korttemaer" i IMK. Klik på "Landskabselementer". Temaet ligger i bunden af listen og hedder "Aftale/lov, vandboringer. Vandboringerne vises først fra zoom-niveau 1: og tættere på. 46

47 3.2 Sådan opretter du vandboring og beskyttelseszone som en selvstændig mark: 2. Åbn fanen "Redigér marker". Vælg tegneredskabet "Tilklip mark" og klik i marken. 3. Følg guiden: IMK opretter hver vandboring som en separat mark. 47

48 4. Ved guidens afslutning kan du vælge at beholde eller slette vandboringsmarkerne. Du skal vælge en af følgende afgrødekoder for beskyttelseszonen: Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring Udyrket ved vandboring (tæller med som miljøfokusområde) 48

49 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tel

50

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 3 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Kommentar gældende for Fællesskema 2019

Kommentar gældende for Fællesskema 2019 Afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-ige tilsagnsordninger. e r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring 249 Udnyttet græs ved vandboring 253

Læs mere

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30%

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% IMK og markkort 2008 Antal marker indtegnet i IMK: 370.000 marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% En lidt ujævn geografisk fordeling IMK og markkort: Ansøgningsrunden 2009

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde. Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring:

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Arealtilskud J.nr.: 14-80181-000001 12. maj 2014 Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Hermed sender NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere