Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008"

Transkript

1 Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige indholdselementer, der kan indgå i en jobplan, rent faktisk bliver brugt af jobcentrene og 2.-antørerne. Denne viden skal bruges af medlemmer af og ansætte i AJKS, til inspiration i forbindelse med medvirken til udarbejdelse af jobplaner i Informationerne fra 2008 kan naturligvis ikke bruges til at fastslå hvordan jobcenter og aktører vil bruge jobplanerne i 2009, men det er dog stadig bedre at pejle i forhold til fortiden end i forhold til ingenting. Jobplanerne gælder medlemmerne af Journalisternes A-kasse (nu sammenlagt med KS-Akasse til AJKS). Det betyder at der bag tallene findes medlemmer med tilknytning til medie og kommuniktationsarbejdsmarkedet, herunder journalister, fotografer, grafikere, designere og produktionsteknikere, samt gruppen af billedkunstnere. I en hurtig optælling har de 583 modtagne jobplaner i 2008 fordelt sig med følgende antal på nedenstående kategorier: Uddannelse 1. Anden aktør/jobcenter egne forløb (Jobsøgningsteknik/Afklaring) 303 jobplaner 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder 31 jobplaner 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder 24 jobplaner Virksomhedspraktik 4. Det offentlige arbejdsmarked 31 jobplaner 5. Det private arbejdsmarked 114 jobplaner Løntilskud 6. Det offentlige arbejdsmarked 48 jobplaner 7. Det private arbejdsmarked 32 jobplaner Uddannelse 1. Anden aktørs /Jobcentrets egne forløb (afklaring/jobsøgningsteknik) Det står klart, at langt det mest almindelige element i en jobplan i 2008, var kursuselementer inden for personlig afklaring og jobsøgningsteknik arrangeret af jobcentret eller 2.-aktøren selv. Mere end hver anden jobplan indeholdt et sådant element. Vi har valgt ikke at udspecificere de mange kurser, men fx drejer det sig om kurser med titler som Karriere og Job, Job Nu 2, Virksomhedskontakt, Jobkanonen Intensivt jobsøgningskursus formidlingsklubben og Job4you, oftest af 4 ugers varighed. 1

2 Ud over at uddannelsesforløb af denne type er langt de mest brugte, er det også tydeligt, at dette element typisk anvendes som det første værktøj, når et medlem skal aktiveres. Der er meget fornuft i at tilbyde afklaringsforløb og kurser i jobsøgningsteknik som første element når der skal aktiveres. De mange ledige, som bare ikke lige har fået jobbet, men som formentlig ville få det af sig selv alligevel, får mulighed for at blive mere effektive og målrettede i deres jobsøgning og kan dermed forkorte deres ledighedsperiode. At flere medlemmer er frustrerede over deres deltagelse på disse forløb er der til gengæld også mange gode grunde til. Det største problem er, at den ledige ikke kan fravælge sin aktivering. Hvis du føler dig tvunget ind i et forløb, er motivationen for at få det bedste ud af forløbet formentlig i bund. Kursernes kvalitet er selvsagt forskellig. Til tider vil deltagergruppen være for uens og for mange af kursisterne have for lav motivation, til at selv motiverede kursister får et ordentligt udbytte. Andre gange kan man mistænke de 2.-aktører der sender deres ledige på deres egne kurser, for mest at være fokuseret på at løse det formelle problem (de ledige skal aktiveres), på en for 2.-aktøren så billig måde som muligt. Når du som ledig skal have udarbejdet en jobplan, er det derfor vigtigt, at du selv spiller en aktiv rolle. Overlad ikke hele initiativet til dit jobcenter eller din 2.-aktør, men spil med på hvad der kunne være den bedste hjælp for dig, når det nu er obligatorisk at du skal have udarbejdet en jobplan. Og hvis du alligevel havde tænkt dig at bruge tiden på at skrive jobansøgninger, så prøv at overvej, om det ikke kunne være gavnligt, hvis et afklaringsforløb kunne gøre dig mere skarp på hvilke job du aktuelt sigter efter, og hvilke du ikke skal bruge tid og kræfter på. Overvej også, om ikke en forbedret jobsøgningsteknik ville kunne formindske dit behov for at have tid til at skrive en masse ansøgninger. Uddannelse 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder I 40 tilfælde har kurser eller uddannelser fra offentlige kursusudbydere eller uddannelsessteder fundet vej ind i vores medlemmers jobplaner i Det mest almindelige er kortere kurser i specifikke computerprogrammer udbudt af tekniske skoler rundt omkring i landet. Der er dog også eksempler på længere omskolingsforløb. Her er meritlæreruddannelsen den oftest forekommende, men der er også eksempler på længere uddannelsesforløb til sygeplejerske, lægesekretær og erhvervsøkonom (HD). 2. Uddannelse Offentlige kursusudbydere Hvad længe Almen undervisning Business Kolding 7 uger Arbejdssted for illustratorer Hald Hovedgaard 2 uger AutoCAD 3D Københavns tekniske skole 4 uger Business2raise Tietgen KompetenceCenter 5 uger Busniess2raise Tietgen kompetencecenter 5 uger 2

3 Digital videoredigering Københavns tekniske skole 1 uge Dreamweaver, InDesign og Photoshop KSC Vejle 5 uger Final Cut Københavns tekniske skole 4 dage Flash Købehavns tekniske skole 7 uger Folkeskolelærer Merit University College Syd 96 uger Fundraising for kreative Kort & dokumentarfilmskolen 2 dage Gipsstøbeforme Kunstakademiets billedskoler 5 dage Grundlæggende lederuddannelse KUC Ærø/Svendborg erhvervsskole 16 dage HD. 1. del, del af 4. semester CBS - Handelshøjskolen 10 uger Hyperlinkteknik og Webopbygning Lemvig Handelsskole 2 uger InDesign grundlæggende Københavns erhvervsakademi 5 dage Individuelt tilrettelagt IT-forløb Odense tekniske skole 4 uger Layout InDesign Københavns tekniske skole 6 uger Lægesekretær (forberedelsesforløb) Århus Købmandsskole 14 uger Meritlærer uddannelsen Silkeborg Seminarium 1 år og 10 måneder Meritlæreruddannelsen Silkeborg Seminarium 98 uger Meritlæreruddannelsen University College Nordjylland 97 uger Meritlæreruddannelsen (del af) N. Zahles skole 47 uger Merkonom, Organisation 21 uger Ordblindeforløb Hovedstadens ordblindeskole 3 mdr. PC-kørekort Uddannelse Vest Ishøj 8 uger Personlig Coaching Forstædernes Udd.center 8 uger Photoshop Københavns tekniske skole 6 uger Photoshop og InDesign KS centret, Vejle 4 uger Photoshop, Illustrator og InDesign Produktionsskolen i Herning 11 uger Produktionsassistent i fødevarevirk. Holstebro tekniske skole 22 uger Professionel scanning, billedbehandling (Ikke afgjort) 26 uger Regnskab 3 Århus Købmandsskole 7 uger Reportagefotografen Københavns tekniske skole 1 uge Sygeplejerskeuddannelsen (fortsat) CVU-Sjælland 19 uger Truckcertifikat Århus tekniske skole 10 dage Uddannelse til taxachauffør Dansk Uddannelses Center 6 uger Webdesign Odense tekniske skole 3 uger Uddannelse 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder Kun i 24 tilfælde optræder privatudbudte kurser i jobplanerne i Oftest er der tale om korte kurser, og ligesom hos de offentlige udbydere, er kortere kurser i specifikke computerprogrammer almindelige. Der er også en håndfuld eksempler på kortere kurser 3

4 fra Updates katalog, samt en enkelt diplomuddannelse i journalistik fra Update. Det er svært at sige hvor mange medlemmer der uden held har forsøgt at få fx kurser på Update til at være en del af deres jobplan, men det er i hvert fald tankevækkende, at kurser på Update kun indgår i 1,5% af jobplanerne i Tilbageholdenhed hos 2.-aktører og jobcentre skyldes rimeligvis, at disse skal betale for uddannelsesaktiviteter der indgår i jobplaner. Det er simpelthen billigere for 2.-aktører og jobcentre at udarbejde jobplaner, der indeholder kurser hos aktøren selv, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Hvis man som medlem skal have held med at få uddannelseselementer til at være del af sin jobplan, vil det være afgørende, at man argumenterer for hvordan kurset konkret vil forøge sandsynligheden for at du hurtigt forlader dagpengesystemet. Når det er gjort, vil det formentlig også være fremmende, hvis man sætter kurset i spil sammen med fx virksomhedspraktik eller løntilskud, for at få en samlet jobplan til at glide ned hos aktøren. 3. Uddannelse private kursusudbydere Hvad længe Adope Indesign,Dreamweaver,Photoshop Jensens Kurser 9 uger Autocad 3D 4 uger Billedbehandling og hjemmesidedesign Netcom 4 uger Billetteringskursus Cramers Køreskole 5 dage Danskundervisning Studieskolen 8 uger Den gode hjemmeside/skriv til nettet Nielsens Bureau Århus 1 dag Dip.uddannelse i journalistik UPDATE 22 uger DtP og Web Futurecom 6 uger Dtp, web og grafik Futurecom 5 uger Fortæl historien fortællende journalistik UPDATE 5 dage Godsbefordring lastbil kat C Nygaard køreskole 6 uge Grafisk/medie forløb IT-kompetence 15 uger IT forløb Webdesign/Protool Fa.Danmedia 1 uge Journalistkørekort til internettet UPDATE 5 dage Kreativitet og Ideudvikling UPDATE 1 dag Kreativt fag Frb.Billedkunstskole 28 uger Liv i sproget UPDATE 5 dage Photoshop/Jobraket NetCom Aps 25 dage Power Point,Flash grundl/avanceret pc-gruppen 11 uger Reportagen Journalistikkens hjerte modul UPDATE 5 dage Reportagen Journalistikkens hjerte UPDATE 9 dage Strategisk Kommunikation UPDATE 13 dage Udd. til buschauffør Cramers Køreskole 6 uger Webjournalistik UPDATE 6 dage Websekretær/webdesigner Netcom 4 uger Virksomhedspraktik 4

5 4. Det offentlige arbejdsmarked I 31 tilfælde har en jobplan i 2008 indeholdt offentlig virksomhedspraktik i 4 uger. I forhold til hvad markedet potentielt kan bære, er det bestemt ikke overvældende. Måske mange af vores medlemmer har svært ved at se det attraktive i en kort virksomhedspraktik i det offentlige, men det er formentlig et sted hvor der er god mulighed for fx som journalist at smage på en kommunikations- eller en pr-stilling og som skrivende at smage på TV/radio (DR). I mange tilfælde vil det være attraktivt for virksomheden, hvis de får en initiativrigt og opvakt medarbejder, der forholdsvis selvkørende i en måned. Tag selv kontakten i stedet for at spørge 2.-aktøren hvor sådan en som dig kan komme i virksomhedspraktik. Snak med dem for at finde ud af, hvilken opgave de har skubbet foran sig i nogen tid, og som du vil kunne hjælpe dem af med, i løbet af en måned. 4. Virksomhedspraktik - Det offentlige arbejdsmarked Hvad længe Fotograf Teater Momentum 4 uger Grafiker Kulturhus Århus 4 uger Journaliseringsmedarbejder Kolding Kommunale Billedskole 4 uger Journalist Århus Universitet 4 uger Journalist DR 4 uger Journalist DR Århus 4 uger Journalist Professionshøjskolen Syd Univ. Coll. 4 uger Journalistisk medarbejder Roskilde Dampradio 4 uger Kommunikationskonsulent Teater Momentum 4 uger Kommunikationsmedarbejder Nordfyns Erhvervsråd 4 uger Kommunikationsmedarbejder Senior Erhverv Århus 4 uger Kommunikationsmedarbejder Odense Tekniske Skole 4 uger Kulturhistorisk formidler Langelands Museum 4 uger Marketingmedarbejder Nexus Kommunikation 4 uger PR-medarbejder Kolding Kommune Godset 4 uger Programmedarbejder DR København 4 uger Projektmedarbejder Kulturhus Århus (Sceneagenturet) 4 uger Pædagogmedhjælper Solgården 4 uger Redigeringstekniker Region Hovedstaden 4 uger Socialmedhjælper Plejehjemmet Hybyhus 4 uger Støbeassistent Vestsjællands Arbejdende Kunstværks. 4 uger 5

6 Støttelærer/pædagogmedhjælper Ørslevkloster Skole 4 uger Tekstforfatter Syddansk Universitet 4 uger Tilsynsførende Assistent Solvang 4 uger Tyskunderviser Syvstjerneskolen 1 uge Underviser Det kgl. Danske Kunstakademi 4 uger Undervisningsassistent University College Syd 4 uger Undervisningsassistent Kofoeds Skoles Oplysningsforbund 4 uger URDU-konsulent Statsbiblioteket 4 uger Værksteds-/servicemedarbejder Christianshavns Beboerhus 4 uger Virksomhedspraktik 5. Det private arbejdsmarked Virksomhedspraktik i private virksomheder blev brugt i 114 tilfælde i medlemmernes jobplaner i Det lader til, at mange medlemmer opnår virksomhedspraktik indenfor deres kerneområder i små private virksomheder. Der er således praktikpladser både som fotograf, grafiker, designer, journalist og kommunikationsmedarbejder og som assistent for kunstner, som er brugt blandt medlemsgruppen af billedkunstnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om en periode af 4 uger. Måske der ligger der et uudnyttet potentiale i virksomhedspraktik hos de lidt større private virksomheder. Større virksomheder bygger naturligvis ikke deres forretning på praktikanter, men omvendt er større virksomheder opbygget af mindre enheder, der givetvis alle sammen har opgaver eller projekter, som de for længe har skubbet foran sig. Du kommer som en kompetent og sindssygt billig arbejdskraft. Hvis du oven i købet kan overbevise arbejdsgiver om, at du ikke vil være en plage at have gående, bør det være muligt at udvide antallet af private virksomhedspraktiksteder. Du er en plage hvis du hele tiden forventer at blive sat i sving eller hvis du hele tiden kigger på arbejdsgiver med hundeøjne der siger vil du ikke nok give mig en fastansættelse?. 5. Virksomhedspraktik i private virksomheder Hvad længe?? AS/3 Employment 5 dage AD Assistent We Made This A/S 4 uger Art Director popupshop.dk 4 uger Art Director Dydsmønster 4 uger Assistent Cuenc-Art 4 uger Assistent Anette Abrahamson billedkunstlærer 4 uger Assistent Jens Haaning (billedkunstner) 4 uger Assistent D.O.S.F.N.A. (Galleri) 4 uger Assistent Ferdinand Ahm Kragh 4 uger 6

7 Assistent Galleri Tom Christoffersen 4 uger Assisterende forlagsredaktør Dunch Forlag 4 uger Bladtegner Kristeligt Dagblad 4 uger Butiksassistent Galleri Tom Christoffersen 4 uger Butiksassistent Barnholdt 4 uger Butiksmedhjælper Dyreshoppen 4 uger Co-facilitator i social design workshop Nostromo 4 uger Designer Carte Blanche 4 uger Designer popupshop.net 4 uger Designer popupshop 4 uger Designer Mat Props 4 uger Designer/Researcher Berglund 4 uger Dyre- og hestepasser Stald Nomis Ridecenter 4 uger Etablere kontaktmøder Senior Erhverv 4 uger Fabriksarbejder Protec Solutions 4 uger Film, TV og videomedarbejder Sunday Animation 4 uger Forlagsassistent Forlaget Goldberg & Mor 4 uger Fotograf Pia Tromborg Studio 4 uger Fotograf Hammel Foto 3 uger Fotograf Territorium 4 uger Fotograf Fotograf?? 3 uger Fotograf Prolab 4 uger Fotograf Boye Koch Reklamefotografi 4 uger Fotograf eshop Gruppen 2 uger Fotograf Pia Tromborg Studio 4 uger Fotograf/webudvikler Mediegruppen 4 uger Fotografassistent Stenild 4 uger Fotografassistent Sonja Iskov 4 uger Fotograf-assistent Louise Kontala photografy 4 uger Fundraiser Lifedesign 4 uger Gallerimedhjælper Henningsen Contemporary 4 uger Grafik/Webdesigner Farlig Fredag 4 uger Grafiker Damsted 2 uger Grafiker JAJAArchitects ApS 4 uger Grafisk Assistent Loppen 4 uger Grafisk design / Web design Them Creative Works 4 uger Grafisk designer Lauridsen Skilte og Reklame 4 uger Grafisk Designer The Project Group I/S 4 uger Grafisk Designer Essensen Aps 2 uger Grafisk designer JAJA ARCHITECTS ApS 4 uger Grafisk designer Them Creative 4 uger Grafisk Layout Lauridsen Skilte og Reklame 4 uger 7

8 Grafisk produktion?? 4 uger Informationsmedarbejder DACS A/S 4 uger Informationsmedarbejder Konrad Lounge 4 uger Interaktionsdesigner No Signal ApS 4 uger Journalist?? 3 uger Journalist A7S Medieselskabet Nordvestsjælland 4 uger Journalist Midtjyske medier 4 uger Journalist Kontrabande ApS 4 uger Journalist Thorkild Høj.dk 4 uger Journalist Horsens Folkeblad 4 uger Journalist 3F 4 uger Journalist Landsforeningen Bedre Psykiatri 4 uger Journalist Martensens Bogtrykkeri 4 uger Journalist og kommunikationsmedarb. Reflekt ApS 4 uger Journalist/kommunikationsmedarbejder Econ Pövry A/S 4 uger Klippeassistent Suite Home ApS 4 uger Klippe-medarbejder Fine & Mellow A/S 4 uger Kommunikation og HR Orbicon 3 uger Kommunikationskonsulent MOVING ART 4 uger Kommunikationskonsulent Teamsinging 4 uger Kommunikationskonsulent Garnstuen 4 uger Kommunikationsmedarbejder Red Barnet 4 uger Kommunikationsmedarbejder Århus Festuge 4 uger Kommunikationsmedarbejder Ice A/S 4 uger Kommunikationsmedarbejder Designbyggeri 4 uger Kommunikationsmedarbejder Kobborg Consult 4 uger Konsulent Idrætssamvirket 4 uger Kontorassistent BC-Assurance 1 uge Kreativ assistent Jeppe Reklame 4 uger Kulturreporter JP/Politikens Hus A/S 4 uger Kunsthåndværker Prang og Stokbro 4 uger Kunstmaler Niels Strøbæk 4 uger Kunstner Location 4 uger Kunstner Hanne Bertelsen Keramik 4 uger Kunstnerassistent The Crystal Land 4 uger Kunstnerassistent The Chrystal Land 4 uger Kunstnerassistent Lars Christensen 4 uger Kunstnerisk assistent Bank & Rau 4 uger Kunstnermedhjælper Lars Christensen 4 uger Kuratorassistent Den Frie Udstilling 4 uger Kursusarrangør Olrik Consult Aps 4 uger 8

9 Markedsføringskonsulent Svendborg Autolak A/S 4 uger Markedsføringskonsulent spar30.dk 4 uger Mediemedarbejder Bornholms Museum 4 uger Ordrebehandler X-paper 4 uger Produktionskoordinator Pars Elektronic 4 uger Programmedarbejder TV2-Bornholm 2 uger Projektleder/journalist Tekst & Vision ApS 4 uger Projektmedarbejder Amnesty International 4 uger Psykoterapeut Svend Erik Knudsen 4 uger Psykoterapeut/underviser Krop og Bevidsthed 4 uger Registrant og arkivar Dansk Forfatterforening 4 uger Researcher og PR-medarbejder MindYourself 4 uger Salgs- og marketingskonsulent Geisler & Rønne 4 uger Salgs- og marketingsmedarbejder Geisler & Rønne 4 uger Salgskonsulent Læborg Autohandel 2 uger Salgskonsulent Lokalavisen Skanderborg 4 uger Studiomedhjælper Jens Benz Studio 4 uger Tekstforfatter Seven Tales Publishing 4 uger Tekstforfatter Protekst ApS 4 uger Udviklingsproducer Bastard Film 4 uger Underviser og Kursusarrangør Mellor.dk 4 uger Videoproduktionsleder?? 4 uger Webredaktør Samfundslitteratur 4 uger Løntilskud 6. Det offentlige arbejdsmarked Løntilskudsjob i det offentligt blev i 2008 brugt i 48 jobplaner. De fleste ansættelser varede 6 måneder, men der er også eksempler på andre længder fra en måned til 12 måneder. Løntilskudsjob er et redskab der typisk kommer i anvendelse hvis kurser og virksomhedspraktik ikke har ændret på medlemmets status som ledig. Der er en del stillinger som journalist, kommunikationsmedarbejder m.m., men også mange stillinger der sigter væk fra medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. 6. Løntilskudsjob i det offentlige Hvad længe?? Lyngby-Taarbæk Kommune 12 mdr. Det pædagogiske område Offentlig arbejdsplads 4 mdr. Kommunikation og HR Offentlig arbejdsplads 6 mdr. 9

10 Administration/Kommunikation Vejen Kommune, Sekretariatet 8 mdr. Administration/Kontor Offentlig arbejdsplads 12 mdr. Bibliotekar Gentofte Bibliotekerne 6 mdr. Biblioteks- /informationsmedarbejder Aalestrup Bibliotek 6 mdr. Biblioteksmedhjælper Tømmerup Skole 6 mdr. Café-medarbejder Café Jydepotten 9 uger Chaufførmedhjælper Frelsens Hær Genbrugscenter 6 mdr. Filmproduktionsassistent Det Danske Filminstitut 6 mdr. Grafisk Designer Nationalmuseet, Tegnestuen 12 mdr. HR-konsulent Slagelse Kommune, HR-afd. 6 mdr. Informationsmedarbejder Børnekulturhuset 6 mdr. Informationsmedarbejder Den økologiske have 6 mdr. Informationsmedarbejder Museum Sønderjylland 6 mdr. Informationsmedarbejder Teater Katapult 3 mdr. Informationsmedarbejder Skatteministeriet 6 mdr. Journalist Århus Pensionistsamråd 6 mdr. Journalist Kommunernes Landsforening 6 mdr. Journalist Børn og Unge/Århus Kommune 6 mdr. Journalist/Kommunikationsrådgiver KommunikationsKompagniet 6 mdr. Kommunikation/Web Silkeborg Turisbureau 4 mdr. Kommunikationskonsulent Kolding Kommune, Godset 6 mdr. Kommunikationskonsulent Ærø Turist- og Erhvervskontor 12 mdr. Kommunikationsmedarbejder Herlev Hospital 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder Statens Teaterskole 12 mdr. Kommunikationsmedarbejder Klima- og Energiministeriet 3 mdr. Kommunikationsmedarbejder NYX 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder TMF- Kommunikationssekretariatet 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder Varde Kommune, Ledelsessekretariatet 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder Klima- og Energiministeriet 1. mdr. Kontorassistent Borgerservice og Biblioteker 6 mdr. Kontorassistent Offentlig arbejdsplads 12 mdr. Kontormedhjælper Huset, Vesterbro Torv 6 mdr. Kontormedhjælper Lygby Taarbæk Kommune 12 mdr. Kontormedhjælper Huset, Vesterbro Torv 6 mdr. Koordinator og sekretær Kulturhus Århus 6 mdr. Mediejournalist TV-Ishøj 12 mdr. Museumsmedarbejder Danmarks Borgcenter 6 mdr. Projektmedarbejder Integrationsministeriet 6 mdr. Pædagogmedhjælper Ørslevkloster Skole 6 mdr. Serviceassistent Billund Kommune 2 mdr. 10

11 Skovarbejder Offentlig arbejdsplads 6 mdr. Teatermedarbejder Boldhus Teater 4 mdr. Teknisk assistent Slots- og Ejendomsstyrelsen 6 mdr. Værkstedsmedarbejder Kofoeds Skole, Det åbne værksted 6 mdr. Web-formidler Helsingør Kommunes Museer 6 mdr. Løntilskud 7. Det private arbejdsmarked Ligesom virksomhedspraktik i private virksomheder, er der en tendens til, at løntilskudsjob i private virksomheder centrerer sig om små virksomheder. De 32 eksempler på private løntilskudsjob er primært af 6 måneders varighed, men der er flere eksempler på tilskudsjob på både 12 og 3 måneder. De fleste stillinger ligger i centrum af vores medlemmers faglighed som fx journalist, kommunikationsmedarbejder og designer, og kun i få tilfælde er der tale om stillinger udenfor medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. Tidligere undersøgelser har vist, at private løntilskudjob er bedre end offentlige løntilskudjob, målt på hvor mange der et halvt år efter ikke længere er ledigmeldte. Forklaringen kan være, at en del offentlige løntilskudsjob bliver oprettet fordi arbejdspladsen er forpligtet til det, mens private løntilskudsjob formentlig kun oprettes hvis virksomheden kan se en fordel for sig selv. Det er langt fra sikkert at et løntilskudsjob kan konverteres til en ordinær ansættelse, og derfor giver det ikke mening at være overloyal overfor arbejdsgiveren. Du er stadig jobsøgende mens du er i løntilskudsjob. Men ofte kan tilskudsjobbet give dig erfaring og netværk, der kan være medvirkende til din videre vej på arbejdsmarkedet. Løntilskud - private Hvad længe Butikassistent Barnholdt 3 måneder Café & Køkkenleder Munkeruphus 6 måneder Dekorationskonsulent 12 måneder Designer Hofdamerne 3 måneder Designer Slowmotion FX 6 måneder Ejendomsserviceassistent Villa Fjordhøj 12 måneder Eksport Koordinator Dantrade ApS 6 måneder Film, tv og videomedarbejder Sunday Animation 6 måneder Fotograf privat virksomhed 6 måneder Grafisk designer No Zebra Aps 5 måneder Instruktør Assistent Sebastian Schiørring Produktion 3 måneder Interaktionsgrafiker Utopian City Scape ApS 6 måneder Intern Ordrebehandler m. grafisk styring X-paper Kalenderspecialisten 6 måneder Journalist Syddanmark Broadcast ApS 3 måneder Journalist Protekst ApS 6 måneder Journalist Ærø Kompetence udvik.center 12 måneder Journalist Kontrabande ApS 12 måneder 11

12 Journalist IKU 6 måneder Journalist Graversen kommunikation 6 måneder Journalist Landsforeningen Bedre Psykiatri 12 måneder Journalist Landsforeningen Bedre Psykiatri 12 måneder Kommunikationsmedarbejder Scandlife DK ApS 6 måneder Kommunikationsmedarbejder Nordisk Olie og Gummi Import A/S 6 måneder Kommunikationsmedarbejder Den økologiske Have 6 måneder Kommunikationsrådgiver Thors Design Aps 6 måneder Kommunikationsrådgiver Thors Design ApS 6 måneder Konsulent Ramsdal 6 måneder Researchmedarbejder Partner HR 3 måneder Set Designer Goods Only ApS 6 måneder Web-koordinator Sundhedsguiden Media ApS 12 måneder Web-koordinator Sundhedsguiden Media ApS 12 måneder Web-Medarbejder/Grafisk medarbejder Landsforbundet DUI-LEG og Virke 12 måneder Udarbejdet af: Pernille Fahlmann Kristensen og Mads Løkke Rasmussen Dansk Journalistforbund uddannelse og karriere Tlf: April

Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2009

Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2009 Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2009 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online.

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. Arbejde: 1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. 7. august 2013 11. august 2013: Dækkede Skanderborg Festival for Horsens Folkeblad. 15. april

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

CV Helle Ann Lauvring

CV Helle Ann Lauvring CV Helle Ann Lauvring Personlige data Helle Ann Lauvring 9. januar 1963 Bakkevej 1 5540 Ullerslev hellelauvring@gmail.com www.hellelauvring.com Tlf. 26 60 97 22 Ikke ryger Gift med Kurt Lauvring, systemadministrator

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen LASTBIL-chauffør BUS-& RUTEBUS-chauffør TAXI-& LIMOUSINE-chauffør EU Efteruddannelse Køreteknik ADR (farligt gods) Energirigtig kørsel Kørehviletid 1 TUC DEKRA

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Når du vil søge som ledig

Når du vil søge som ledig KORT & DOKUMENTAR FILMSKOLEN Når du vil søge som ledig FØR DU HENVENDER DIG TIL JOBCENTRET OM AT FÅ BEVILLIGET KURSUS Alene din sagsbehandler i Jobcentret kan bevillige kursus/uddannelse på Kort & Dokumentar

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Gundsø Omsorgscenter pedel 01-01-2014 29-01-2014. Børnehuset Bullerby pædagogmedhjælper 02-01-2014 24-01-2014

Gundsø Omsorgscenter pedel 01-01-2014 29-01-2014. Børnehuset Bullerby pædagogmedhjælper 02-01-2014 24-01-2014 Løntilskud med start i perioden 01-01-2014-28-02-2014 LAB 2.10 Selvforsørgende Lokalcentret Kristiansminde social- og sundhedshjælper 03-02-2014 31-07-2014 KONTORZONEN ApS lager- og logistikmedarbejder

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 0 AUGUST STEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER L S 0 L S S 0 L S Typ-Lay Illustra Typ-Lay A CSS Web HTML Billed W Bill Webdesigner L S S 0 L S 0 L S

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012. LAB 2.1 Forsikret ledig. Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012 1/5

Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012. LAB 2.1 Forsikret ledig. Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012 1/5 LAB 2.1 Forsikret ledig Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012 kontorassistent-sekretær - Kunster Rune Kidde kontorassistent 05-12-2011 30-12-2011 Din Aktive Isenkræmmer v/j. Bagge - butiksassistent

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere