Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008"

Transkript

1 Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige indholdselementer, der kan indgå i en jobplan, rent faktisk bliver brugt af jobcentrene og 2.-antørerne. Denne viden skal bruges af medlemmer af og ansætte i AJKS, til inspiration i forbindelse med medvirken til udarbejdelse af jobplaner i Informationerne fra 2008 kan naturligvis ikke bruges til at fastslå hvordan jobcenter og aktører vil bruge jobplanerne i 2009, men det er dog stadig bedre at pejle i forhold til fortiden end i forhold til ingenting. Jobplanerne gælder medlemmerne af Journalisternes A-kasse (nu sammenlagt med KS-Akasse til AJKS). Det betyder at der bag tallene findes medlemmer med tilknytning til medie og kommuniktationsarbejdsmarkedet, herunder journalister, fotografer, grafikere, designere og produktionsteknikere, samt gruppen af billedkunstnere. I en hurtig optælling har de 583 modtagne jobplaner i 2008 fordelt sig med følgende antal på nedenstående kategorier: Uddannelse 1. Anden aktør/jobcenter egne forløb (Jobsøgningsteknik/Afklaring) 303 jobplaner 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder 31 jobplaner 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder 24 jobplaner Virksomhedspraktik 4. Det offentlige arbejdsmarked 31 jobplaner 5. Det private arbejdsmarked 114 jobplaner Løntilskud 6. Det offentlige arbejdsmarked 48 jobplaner 7. Det private arbejdsmarked 32 jobplaner Uddannelse 1. Anden aktørs /Jobcentrets egne forløb (afklaring/jobsøgningsteknik) Det står klart, at langt det mest almindelige element i en jobplan i 2008, var kursuselementer inden for personlig afklaring og jobsøgningsteknik arrangeret af jobcentret eller 2.-aktøren selv. Mere end hver anden jobplan indeholdt et sådant element. Vi har valgt ikke at udspecificere de mange kurser, men fx drejer det sig om kurser med titler som Karriere og Job, Job Nu 2, Virksomhedskontakt, Jobkanonen Intensivt jobsøgningskursus formidlingsklubben og Job4you, oftest af 4 ugers varighed. 1

2 Ud over at uddannelsesforløb af denne type er langt de mest brugte, er det også tydeligt, at dette element typisk anvendes som det første værktøj, når et medlem skal aktiveres. Der er meget fornuft i at tilbyde afklaringsforløb og kurser i jobsøgningsteknik som første element når der skal aktiveres. De mange ledige, som bare ikke lige har fået jobbet, men som formentlig ville få det af sig selv alligevel, får mulighed for at blive mere effektive og målrettede i deres jobsøgning og kan dermed forkorte deres ledighedsperiode. At flere medlemmer er frustrerede over deres deltagelse på disse forløb er der til gengæld også mange gode grunde til. Det største problem er, at den ledige ikke kan fravælge sin aktivering. Hvis du føler dig tvunget ind i et forløb, er motivationen for at få det bedste ud af forløbet formentlig i bund. Kursernes kvalitet er selvsagt forskellig. Til tider vil deltagergruppen være for uens og for mange af kursisterne have for lav motivation, til at selv motiverede kursister får et ordentligt udbytte. Andre gange kan man mistænke de 2.-aktører der sender deres ledige på deres egne kurser, for mest at være fokuseret på at løse det formelle problem (de ledige skal aktiveres), på en for 2.-aktøren så billig måde som muligt. Når du som ledig skal have udarbejdet en jobplan, er det derfor vigtigt, at du selv spiller en aktiv rolle. Overlad ikke hele initiativet til dit jobcenter eller din 2.-aktør, men spil med på hvad der kunne være den bedste hjælp for dig, når det nu er obligatorisk at du skal have udarbejdet en jobplan. Og hvis du alligevel havde tænkt dig at bruge tiden på at skrive jobansøgninger, så prøv at overvej, om det ikke kunne være gavnligt, hvis et afklaringsforløb kunne gøre dig mere skarp på hvilke job du aktuelt sigter efter, og hvilke du ikke skal bruge tid og kræfter på. Overvej også, om ikke en forbedret jobsøgningsteknik ville kunne formindske dit behov for at have tid til at skrive en masse ansøgninger. Uddannelse 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder I 40 tilfælde har kurser eller uddannelser fra offentlige kursusudbydere eller uddannelsessteder fundet vej ind i vores medlemmers jobplaner i Det mest almindelige er kortere kurser i specifikke computerprogrammer udbudt af tekniske skoler rundt omkring i landet. Der er dog også eksempler på længere omskolingsforløb. Her er meritlæreruddannelsen den oftest forekommende, men der er også eksempler på længere uddannelsesforløb til sygeplejerske, lægesekretær og erhvervsøkonom (HD). 2. Uddannelse Offentlige kursusudbydere Hvad længe Almen undervisning Business Kolding 7 uger Arbejdssted for illustratorer Hald Hovedgaard 2 uger AutoCAD 3D Københavns tekniske skole 4 uger Business2raise Tietgen KompetenceCenter 5 uger Busniess2raise Tietgen kompetencecenter 5 uger 2

3 Digital videoredigering Københavns tekniske skole 1 uge Dreamweaver, InDesign og Photoshop KSC Vejle 5 uger Final Cut Københavns tekniske skole 4 dage Flash Købehavns tekniske skole 7 uger Folkeskolelærer Merit University College Syd 96 uger Fundraising for kreative Kort & dokumentarfilmskolen 2 dage Gipsstøbeforme Kunstakademiets billedskoler 5 dage Grundlæggende lederuddannelse KUC Ærø/Svendborg erhvervsskole 16 dage HD. 1. del, del af 4. semester CBS - Handelshøjskolen 10 uger Hyperlinkteknik og Webopbygning Lemvig Handelsskole 2 uger InDesign grundlæggende Københavns erhvervsakademi 5 dage Individuelt tilrettelagt IT-forløb Odense tekniske skole 4 uger Layout InDesign Københavns tekniske skole 6 uger Lægesekretær (forberedelsesforløb) Århus Købmandsskole 14 uger Meritlærer uddannelsen Silkeborg Seminarium 1 år og 10 måneder Meritlæreruddannelsen Silkeborg Seminarium 98 uger Meritlæreruddannelsen University College Nordjylland 97 uger Meritlæreruddannelsen (del af) N. Zahles skole 47 uger Merkonom, Organisation 21 uger Ordblindeforløb Hovedstadens ordblindeskole 3 mdr. PC-kørekort Uddannelse Vest Ishøj 8 uger Personlig Coaching Forstædernes Udd.center 8 uger Photoshop Københavns tekniske skole 6 uger Photoshop og InDesign KS centret, Vejle 4 uger Photoshop, Illustrator og InDesign Produktionsskolen i Herning 11 uger Produktionsassistent i fødevarevirk. Holstebro tekniske skole 22 uger Professionel scanning, billedbehandling (Ikke afgjort) 26 uger Regnskab 3 Århus Købmandsskole 7 uger Reportagefotografen Københavns tekniske skole 1 uge Sygeplejerskeuddannelsen (fortsat) CVU-Sjælland 19 uger Truckcertifikat Århus tekniske skole 10 dage Uddannelse til taxachauffør Dansk Uddannelses Center 6 uger Webdesign Odense tekniske skole 3 uger Uddannelse 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder Kun i 24 tilfælde optræder privatudbudte kurser i jobplanerne i Oftest er der tale om korte kurser, og ligesom hos de offentlige udbydere, er kortere kurser i specifikke computerprogrammer almindelige. Der er også en håndfuld eksempler på kortere kurser 3

4 fra Updates katalog, samt en enkelt diplomuddannelse i journalistik fra Update. Det er svært at sige hvor mange medlemmer der uden held har forsøgt at få fx kurser på Update til at være en del af deres jobplan, men det er i hvert fald tankevækkende, at kurser på Update kun indgår i 1,5% af jobplanerne i Tilbageholdenhed hos 2.-aktører og jobcentre skyldes rimeligvis, at disse skal betale for uddannelsesaktiviteter der indgår i jobplaner. Det er simpelthen billigere for 2.-aktører og jobcentre at udarbejde jobplaner, der indeholder kurser hos aktøren selv, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Hvis man som medlem skal have held med at få uddannelseselementer til at være del af sin jobplan, vil det være afgørende, at man argumenterer for hvordan kurset konkret vil forøge sandsynligheden for at du hurtigt forlader dagpengesystemet. Når det er gjort, vil det formentlig også være fremmende, hvis man sætter kurset i spil sammen med fx virksomhedspraktik eller løntilskud, for at få en samlet jobplan til at glide ned hos aktøren. 3. Uddannelse private kursusudbydere Hvad længe Adope Indesign,Dreamweaver,Photoshop Jensens Kurser 9 uger Autocad 3D 4 uger Billedbehandling og hjemmesidedesign Netcom 4 uger Billetteringskursus Cramers Køreskole 5 dage Danskundervisning Studieskolen 8 uger Den gode hjemmeside/skriv til nettet Nielsens Bureau Århus 1 dag Dip.uddannelse i journalistik UPDATE 22 uger DtP og Web Futurecom 6 uger Dtp, web og grafik Futurecom 5 uger Fortæl historien fortællende journalistik UPDATE 5 dage Godsbefordring lastbil kat C Nygaard køreskole 6 uge Grafisk/medie forløb IT-kompetence 15 uger IT forløb Webdesign/Protool Fa.Danmedia 1 uge Journalistkørekort til internettet UPDATE 5 dage Kreativitet og Ideudvikling UPDATE 1 dag Kreativt fag Frb.Billedkunstskole 28 uger Liv i sproget UPDATE 5 dage Photoshop/Jobraket NetCom Aps 25 dage Power Point,Flash grundl/avanceret pc-gruppen 11 uger Reportagen Journalistikkens hjerte modul UPDATE 5 dage Reportagen Journalistikkens hjerte UPDATE 9 dage Strategisk Kommunikation UPDATE 13 dage Udd. til buschauffør Cramers Køreskole 6 uger Webjournalistik UPDATE 6 dage Websekretær/webdesigner Netcom 4 uger Virksomhedspraktik 4

5 4. Det offentlige arbejdsmarked I 31 tilfælde har en jobplan i 2008 indeholdt offentlig virksomhedspraktik i 4 uger. I forhold til hvad markedet potentielt kan bære, er det bestemt ikke overvældende. Måske mange af vores medlemmer har svært ved at se det attraktive i en kort virksomhedspraktik i det offentlige, men det er formentlig et sted hvor der er god mulighed for fx som journalist at smage på en kommunikations- eller en pr-stilling og som skrivende at smage på TV/radio (DR). I mange tilfælde vil det være attraktivt for virksomheden, hvis de får en initiativrigt og opvakt medarbejder, der forholdsvis selvkørende i en måned. Tag selv kontakten i stedet for at spørge 2.-aktøren hvor sådan en som dig kan komme i virksomhedspraktik. Snak med dem for at finde ud af, hvilken opgave de har skubbet foran sig i nogen tid, og som du vil kunne hjælpe dem af med, i løbet af en måned. 4. Virksomhedspraktik - Det offentlige arbejdsmarked Hvad længe Fotograf Teater Momentum 4 uger Grafiker Kulturhus Århus 4 uger Journaliseringsmedarbejder Kolding Kommunale Billedskole 4 uger Journalist Århus Universitet 4 uger Journalist DR 4 uger Journalist DR Århus 4 uger Journalist Professionshøjskolen Syd Univ. Coll. 4 uger Journalistisk medarbejder Roskilde Dampradio 4 uger Kommunikationskonsulent Teater Momentum 4 uger Kommunikationsmedarbejder Nordfyns Erhvervsråd 4 uger Kommunikationsmedarbejder Senior Erhverv Århus 4 uger Kommunikationsmedarbejder Odense Tekniske Skole 4 uger Kulturhistorisk formidler Langelands Museum 4 uger Marketingmedarbejder Nexus Kommunikation 4 uger PR-medarbejder Kolding Kommune Godset 4 uger Programmedarbejder DR København 4 uger Projektmedarbejder Kulturhus Århus (Sceneagenturet) 4 uger Pædagogmedhjælper Solgården 4 uger Redigeringstekniker Region Hovedstaden 4 uger Socialmedhjælper Plejehjemmet Hybyhus 4 uger Støbeassistent Vestsjællands Arbejdende Kunstværks. 4 uger 5

6 Støttelærer/pædagogmedhjælper Ørslevkloster Skole 4 uger Tekstforfatter Syddansk Universitet 4 uger Tilsynsførende Assistent Solvang 4 uger Tyskunderviser Syvstjerneskolen 1 uge Underviser Det kgl. Danske Kunstakademi 4 uger Undervisningsassistent University College Syd 4 uger Undervisningsassistent Kofoeds Skoles Oplysningsforbund 4 uger URDU-konsulent Statsbiblioteket 4 uger Værksteds-/servicemedarbejder Christianshavns Beboerhus 4 uger Virksomhedspraktik 5. Det private arbejdsmarked Virksomhedspraktik i private virksomheder blev brugt i 114 tilfælde i medlemmernes jobplaner i Det lader til, at mange medlemmer opnår virksomhedspraktik indenfor deres kerneområder i små private virksomheder. Der er således praktikpladser både som fotograf, grafiker, designer, journalist og kommunikationsmedarbejder og som assistent for kunstner, som er brugt blandt medlemsgruppen af billedkunstnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om en periode af 4 uger. Måske der ligger der et uudnyttet potentiale i virksomhedspraktik hos de lidt større private virksomheder. Større virksomheder bygger naturligvis ikke deres forretning på praktikanter, men omvendt er større virksomheder opbygget af mindre enheder, der givetvis alle sammen har opgaver eller projekter, som de for længe har skubbet foran sig. Du kommer som en kompetent og sindssygt billig arbejdskraft. Hvis du oven i købet kan overbevise arbejdsgiver om, at du ikke vil være en plage at have gående, bør det være muligt at udvide antallet af private virksomhedspraktiksteder. Du er en plage hvis du hele tiden forventer at blive sat i sving eller hvis du hele tiden kigger på arbejdsgiver med hundeøjne der siger vil du ikke nok give mig en fastansættelse?. 5. Virksomhedspraktik i private virksomheder Hvad længe?? AS/3 Employment 5 dage AD Assistent We Made This A/S 4 uger Art Director popupshop.dk 4 uger Art Director Dydsmønster 4 uger Assistent Cuenc-Art 4 uger Assistent Anette Abrahamson billedkunstlærer 4 uger Assistent Jens Haaning (billedkunstner) 4 uger Assistent D.O.S.F.N.A. (Galleri) 4 uger Assistent Ferdinand Ahm Kragh 4 uger 6

7 Assistent Galleri Tom Christoffersen 4 uger Assisterende forlagsredaktør Dunch Forlag 4 uger Bladtegner Kristeligt Dagblad 4 uger Butiksassistent Galleri Tom Christoffersen 4 uger Butiksassistent Barnholdt 4 uger Butiksmedhjælper Dyreshoppen 4 uger Co-facilitator i social design workshop Nostromo 4 uger Designer Carte Blanche 4 uger Designer popupshop.net 4 uger Designer popupshop 4 uger Designer Mat Props 4 uger Designer/Researcher Berglund 4 uger Dyre- og hestepasser Stald Nomis Ridecenter 4 uger Etablere kontaktmøder Senior Erhverv 4 uger Fabriksarbejder Protec Solutions 4 uger Film, TV og videomedarbejder Sunday Animation 4 uger Forlagsassistent Forlaget Goldberg & Mor 4 uger Fotograf Pia Tromborg Studio 4 uger Fotograf Hammel Foto 3 uger Fotograf Territorium 4 uger Fotograf Fotograf?? 3 uger Fotograf Prolab 4 uger Fotograf Boye Koch Reklamefotografi 4 uger Fotograf eshop Gruppen 2 uger Fotograf Pia Tromborg Studio 4 uger Fotograf/webudvikler Mediegruppen 4 uger Fotografassistent Stenild 4 uger Fotografassistent Sonja Iskov 4 uger Fotograf-assistent Louise Kontala photografy 4 uger Fundraiser Lifedesign 4 uger Gallerimedhjælper Henningsen Contemporary 4 uger Grafik/Webdesigner Farlig Fredag 4 uger Grafiker Damsted 2 uger Grafiker JAJAArchitects ApS 4 uger Grafisk Assistent Loppen 4 uger Grafisk design / Web design Them Creative Works 4 uger Grafisk designer Lauridsen Skilte og Reklame 4 uger Grafisk Designer The Project Group I/S 4 uger Grafisk Designer Essensen Aps 2 uger Grafisk designer JAJA ARCHITECTS ApS 4 uger Grafisk designer Them Creative 4 uger Grafisk Layout Lauridsen Skilte og Reklame 4 uger 7

8 Grafisk produktion?? 4 uger Informationsmedarbejder DACS A/S 4 uger Informationsmedarbejder Konrad Lounge 4 uger Interaktionsdesigner No Signal ApS 4 uger Journalist?? 3 uger Journalist A7S Medieselskabet Nordvestsjælland 4 uger Journalist Midtjyske medier 4 uger Journalist Kontrabande ApS 4 uger Journalist Thorkild Høj.dk 4 uger Journalist Horsens Folkeblad 4 uger Journalist 3F 4 uger Journalist Landsforeningen Bedre Psykiatri 4 uger Journalist Martensens Bogtrykkeri 4 uger Journalist og kommunikationsmedarb. Reflekt ApS 4 uger Journalist/kommunikationsmedarbejder Econ Pövry A/S 4 uger Klippeassistent Suite Home ApS 4 uger Klippe-medarbejder Fine & Mellow A/S 4 uger Kommunikation og HR Orbicon 3 uger Kommunikationskonsulent MOVING ART 4 uger Kommunikationskonsulent Teamsinging 4 uger Kommunikationskonsulent Garnstuen 4 uger Kommunikationsmedarbejder Red Barnet 4 uger Kommunikationsmedarbejder Århus Festuge 4 uger Kommunikationsmedarbejder Ice A/S 4 uger Kommunikationsmedarbejder Designbyggeri 4 uger Kommunikationsmedarbejder Kobborg Consult 4 uger Konsulent Idrætssamvirket 4 uger Kontorassistent BC-Assurance 1 uge Kreativ assistent Jeppe Reklame 4 uger Kulturreporter JP/Politikens Hus A/S 4 uger Kunsthåndværker Prang og Stokbro 4 uger Kunstmaler Niels Strøbæk 4 uger Kunstner Location 4 uger Kunstner Hanne Bertelsen Keramik 4 uger Kunstnerassistent The Crystal Land 4 uger Kunstnerassistent The Chrystal Land 4 uger Kunstnerassistent Lars Christensen 4 uger Kunstnerisk assistent Bank & Rau 4 uger Kunstnermedhjælper Lars Christensen 4 uger Kuratorassistent Den Frie Udstilling 4 uger Kursusarrangør Olrik Consult Aps 4 uger 8

9 Markedsføringskonsulent Svendborg Autolak A/S 4 uger Markedsføringskonsulent spar30.dk 4 uger Mediemedarbejder Bornholms Museum 4 uger Ordrebehandler X-paper 4 uger Produktionskoordinator Pars Elektronic 4 uger Programmedarbejder TV2-Bornholm 2 uger Projektleder/journalist Tekst & Vision ApS 4 uger Projektmedarbejder Amnesty International 4 uger Psykoterapeut Svend Erik Knudsen 4 uger Psykoterapeut/underviser Krop og Bevidsthed 4 uger Registrant og arkivar Dansk Forfatterforening 4 uger Researcher og PR-medarbejder MindYourself 4 uger Salgs- og marketingskonsulent Geisler & Rønne 4 uger Salgs- og marketingsmedarbejder Geisler & Rønne 4 uger Salgskonsulent Læborg Autohandel 2 uger Salgskonsulent Lokalavisen Skanderborg 4 uger Studiomedhjælper Jens Benz Studio 4 uger Tekstforfatter Seven Tales Publishing 4 uger Tekstforfatter Protekst ApS 4 uger Udviklingsproducer Bastard Film 4 uger Underviser og Kursusarrangør Mellor.dk 4 uger Videoproduktionsleder?? 4 uger Webredaktør Samfundslitteratur 4 uger Løntilskud 6. Det offentlige arbejdsmarked Løntilskudsjob i det offentligt blev i 2008 brugt i 48 jobplaner. De fleste ansættelser varede 6 måneder, men der er også eksempler på andre længder fra en måned til 12 måneder. Løntilskudsjob er et redskab der typisk kommer i anvendelse hvis kurser og virksomhedspraktik ikke har ændret på medlemmets status som ledig. Der er en del stillinger som journalist, kommunikationsmedarbejder m.m., men også mange stillinger der sigter væk fra medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. 6. Løntilskudsjob i det offentlige Hvad længe?? Lyngby-Taarbæk Kommune 12 mdr. Det pædagogiske område Offentlig arbejdsplads 4 mdr. Kommunikation og HR Offentlig arbejdsplads 6 mdr. 9

10 Administration/Kommunikation Vejen Kommune, Sekretariatet 8 mdr. Administration/Kontor Offentlig arbejdsplads 12 mdr. Bibliotekar Gentofte Bibliotekerne 6 mdr. Biblioteks- /informationsmedarbejder Aalestrup Bibliotek 6 mdr. Biblioteksmedhjælper Tømmerup Skole 6 mdr. Café-medarbejder Café Jydepotten 9 uger Chaufførmedhjælper Frelsens Hær Genbrugscenter 6 mdr. Filmproduktionsassistent Det Danske Filminstitut 6 mdr. Grafisk Designer Nationalmuseet, Tegnestuen 12 mdr. HR-konsulent Slagelse Kommune, HR-afd. 6 mdr. Informationsmedarbejder Børnekulturhuset 6 mdr. Informationsmedarbejder Den økologiske have 6 mdr. Informationsmedarbejder Museum Sønderjylland 6 mdr. Informationsmedarbejder Teater Katapult 3 mdr. Informationsmedarbejder Skatteministeriet 6 mdr. Journalist Århus Pensionistsamråd 6 mdr. Journalist Kommunernes Landsforening 6 mdr. Journalist Børn og Unge/Århus Kommune 6 mdr. Journalist/Kommunikationsrådgiver KommunikationsKompagniet 6 mdr. Kommunikation/Web Silkeborg Turisbureau 4 mdr. Kommunikationskonsulent Kolding Kommune, Godset 6 mdr. Kommunikationskonsulent Ærø Turist- og Erhvervskontor 12 mdr. Kommunikationsmedarbejder Herlev Hospital 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder Statens Teaterskole 12 mdr. Kommunikationsmedarbejder Klima- og Energiministeriet 3 mdr. Kommunikationsmedarbejder NYX 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder TMF- Kommunikationssekretariatet 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder Varde Kommune, Ledelsessekretariatet 6 mdr. Kommunikationsmedarbejder Klima- og Energiministeriet 1. mdr. Kontorassistent Borgerservice og Biblioteker 6 mdr. Kontorassistent Offentlig arbejdsplads 12 mdr. Kontormedhjælper Huset, Vesterbro Torv 6 mdr. Kontormedhjælper Lygby Taarbæk Kommune 12 mdr. Kontormedhjælper Huset, Vesterbro Torv 6 mdr. Koordinator og sekretær Kulturhus Århus 6 mdr. Mediejournalist TV-Ishøj 12 mdr. Museumsmedarbejder Danmarks Borgcenter 6 mdr. Projektmedarbejder Integrationsministeriet 6 mdr. Pædagogmedhjælper Ørslevkloster Skole 6 mdr. Serviceassistent Billund Kommune 2 mdr. 10

11 Skovarbejder Offentlig arbejdsplads 6 mdr. Teatermedarbejder Boldhus Teater 4 mdr. Teknisk assistent Slots- og Ejendomsstyrelsen 6 mdr. Værkstedsmedarbejder Kofoeds Skole, Det åbne værksted 6 mdr. Web-formidler Helsingør Kommunes Museer 6 mdr. Løntilskud 7. Det private arbejdsmarked Ligesom virksomhedspraktik i private virksomheder, er der en tendens til, at løntilskudsjob i private virksomheder centrerer sig om små virksomheder. De 32 eksempler på private løntilskudsjob er primært af 6 måneders varighed, men der er flere eksempler på tilskudsjob på både 12 og 3 måneder. De fleste stillinger ligger i centrum af vores medlemmers faglighed som fx journalist, kommunikationsmedarbejder og designer, og kun i få tilfælde er der tale om stillinger udenfor medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. Tidligere undersøgelser har vist, at private løntilskudjob er bedre end offentlige løntilskudjob, målt på hvor mange der et halvt år efter ikke længere er ledigmeldte. Forklaringen kan være, at en del offentlige løntilskudsjob bliver oprettet fordi arbejdspladsen er forpligtet til det, mens private løntilskudsjob formentlig kun oprettes hvis virksomheden kan se en fordel for sig selv. Det er langt fra sikkert at et løntilskudsjob kan konverteres til en ordinær ansættelse, og derfor giver det ikke mening at være overloyal overfor arbejdsgiveren. Du er stadig jobsøgende mens du er i løntilskudsjob. Men ofte kan tilskudsjobbet give dig erfaring og netværk, der kan være medvirkende til din videre vej på arbejdsmarkedet. Løntilskud - private Hvad længe Butikassistent Barnholdt 3 måneder Café & Køkkenleder Munkeruphus 6 måneder Dekorationskonsulent 12 måneder Designer Hofdamerne 3 måneder Designer Slowmotion FX 6 måneder Ejendomsserviceassistent Villa Fjordhøj 12 måneder Eksport Koordinator Dantrade ApS 6 måneder Film, tv og videomedarbejder Sunday Animation 6 måneder Fotograf privat virksomhed 6 måneder Grafisk designer No Zebra Aps 5 måneder Instruktør Assistent Sebastian Schiørring Produktion 3 måneder Interaktionsgrafiker Utopian City Scape ApS 6 måneder Intern Ordrebehandler m. grafisk styring X-paper Kalenderspecialisten 6 måneder Journalist Syddanmark Broadcast ApS 3 måneder Journalist Protekst ApS 6 måneder Journalist Ærø Kompetence udvik.center 12 måneder Journalist Kontrabande ApS 12 måneder 11

12 Journalist IKU 6 måneder Journalist Graversen kommunikation 6 måneder Journalist Landsforeningen Bedre Psykiatri 12 måneder Journalist Landsforeningen Bedre Psykiatri 12 måneder Kommunikationsmedarbejder Scandlife DK ApS 6 måneder Kommunikationsmedarbejder Nordisk Olie og Gummi Import A/S 6 måneder Kommunikationsmedarbejder Den økologiske Have 6 måneder Kommunikationsrådgiver Thors Design Aps 6 måneder Kommunikationsrådgiver Thors Design ApS 6 måneder Konsulent Ramsdal 6 måneder Researchmedarbejder Partner HR 3 måneder Set Designer Goods Only ApS 6 måneder Web-koordinator Sundhedsguiden Media ApS 12 måneder Web-koordinator Sundhedsguiden Media ApS 12 måneder Web-Medarbejder/Grafisk medarbejder Landsforbundet DUI-LEG og Virke 12 måneder Udarbejdet af: Pernille Fahlmann Kristensen og Mads Løkke Rasmussen Dansk Journalistforbund uddannelse og karriere Tlf: April

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER 08/13 SOCIALRÅDGIVEREN exıt VEJEN UD AF BANDER Mænd en truet art på socialrådgiveruddannelsen Den svenske model på dansk Hver femte socialrådgiver på kanten af sygemelding TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN

Læs mere