Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden Kontakt tlf: Kontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon."

Transkript

1 Profil for Jeppe Cramon Navn: Jeppe Cramon Stilling: IT Arkitekt/Udvikler Alder: 38 år Bopæl: Nordsjælland IT erfaring: Siden 1994 Kontakt tlf: Kontakt Personlig profil Jeppe har, siden han startede i branchen i 1994, været på forkant med de nyeste teknologier og arkitekturelle tiltag inden for softwareudvikling. Jeppe fungerer tit som enterprise-, solution- eller applikations arkitekt og er vant til at tage det overordnede tekniske ansvar for projekter varierende i størrelsen fra 3 til 100 mand. Jeppes involvering dækker hele leverance processen, fra kravs afklaring og specifikation, workshops, løsnings design, usecase beskrivelser, domæne/service modellering, arkitektur valg til selve implementationen. Jeppe besidder stærke analytiske evner og fungerer desuden gerne som koordinator mellem flere leverandører for at sikre at intet falder på gulvet. Jeppes erfaring indenfor systemudvikling er på samme tid meget bred og meget dyb. Jeppes store tekniske viden giver ham et fantastisk overblik og hans evne til at sprede sit gode humør og formidle sine tanker så alle forstår dem, gør ham til det naturlige valg når der skal peges på en arkitekt og mentor. Han fungerer også som underviser, foredragsholder, interviewer og er desuden leder af Dansk IT s Java Kompetence netværk. Jeppe har stor erfaring med Service Orienteret Arkitektur (SOA) og har tit fungeret som SOA arkitekt og har en stærk baggrund inden for komplekse og skalerbare service design og er grundigt inde i de forskellige SOA patterns, så som Message based integration, SEDA (Staged Event Driven Architecture), Event Sourcing, Command Query Responsibility Segregation (CQRS) og Business Process Modeling (BPM). En grundig analyse af problem domænet er essentielt for en succesfuld løsning. Jeppe arbejder gerne ud fra analyse og design principperne i Domain Driven Design (DDD) der fokuserer på at opbygge en stærk terminologi, det allestedsnærværende sprog (Ubiquitous Language), som sikrer at alle på projektet bruger samme sprog/terminologi. Et andet hovedfokus for DDD er brugen af modeller for kommunikation og til at understøtte terminologien. Jeppe foretrækker at arbejde agilt og stræber efter et arkitektur design der følger principperne fra Lean Arkitektur (Coplien), som har fokus på de nuværende behov, samtidigt med at de langsigtede krav bliver tilgodeset i det grundlæggende design. Med den rette omhu og velvalgte abstraktioner, er det muligt at skabe en grundlæggende arkitektur, der kan vokse med opgaverne, gennem løbende forbedringer og refaktoreringer. 1

2 Jeppe stræber at fjerne overflødig kode og trivielle gentagelser. Et af værktøjerne til dette er automatisering og generalisering ved at anvende meta-modellering og meta-programmering. Gennem sine mere end 16 år som professionel, har Jeppe opnået stor erfaring inden for Model Driven Development (MDD) og har været drivende på udviklingen og anvendelsen af MDD på hhv. BEC Pension, Letpension, Miracle, Elektronisk Tinglysning (CSC), PFA og DSB. MDD tillader at specificere løsningen på et højere abstraktions niveau, afkoblet fra teknologi, kombineret automatiseret kode genereringen af f.eks. forretnings regler, webservice kontrakter, java/.net kode, database tabeller og data access kode (f.eks. ORM som Hibernate/nHibernate). Siden 2009 og frem har Jeppe desuden fokuseret meget på skalerbare arkitekturer, multi-tenant systemer, data modellering, data partitionering/sharding og alternative persistens løsninger (NoSql) der tillader mere fleksible data storage former, her i blandt produkter som Neo4J, MongoDB, Cassandra, CouchDB og VoltDB. Jeppe har desuden opnået en status som en af Danmarks største Spring Framework kapaciteter og deltager aktivt i udviklingen af opensource frameworks, f.eks. det agile Web framework Stripes. Jeppe er altid helt opdateret på de vigtigste tekniske frameworks og holder altid teamet klar på hvilken version der tjener projektet bedst. Jeppe har et intensivt kendskab til SOA, Lean Architecture, J2EE/JEE/EJB, Objekt Relationel Mapping (ORM) frameworks, Databaser, Spring Framework, AJAX, Web frameworks, Aspekt Orienteret Programmering. Desuden er Jeppe meget interesseret i.net og har udviklet flere applikationer og frameworks gennemtiden. Vigtigste tekniske kompetencer Java/J2EE Spring Framework Jeppe har arbejdet med Java de seneste 12 år og har de sidste 4 år udelukkende arbejdet med Java 5 og senere versioner. Jeppe har derudover arbejdet med JEE og EJB ere de seneste 9 år og har desuden også god erfaring med Portlet udvikling, bla. i forbindelse med undervisning. Jeppe betagtes som en af Danmark største kapaciteter indenfor Spring Framework. Jeppe har arbejdet med Spring fra før version 1 og følger stadig udviklingen tæt og er en efterspurgt Spring foredragsholder. Hibernate/JPA Action og Komponent baserede Web frameworks Jeppe er helt inde i Hibernate samt den nye JPA 2 standard, samt de problemer der opstår når man benytter ORM i forbindelse med komplekse, data intensive systemer. Jeppe fungerer ofte som problem knuser og lead på ORM delen af projektet. Jeppe er web udviklings specialist og har over tiden implementere flere web frameworks og bidrager bla. til udviklingen af det veldesignede web framework Stripes. Jeppe har fokus på konvention over specifikation og udnytter Java sprogets type stærkhed til at lave web løsninger der nemt understøtter refactoring og dermed agile udvikling. 2

3 Ajax SOA Meta- modellering og programmering NoSQL Domain Driven Design Command Query Responsibility Segregation Jeppe har de seneste 6 år arbejdet med Ajax, heriblandt følgende frameworks: Prototype, jquery, DojoToolkit, Google Web Toolkit (GWT), Taconite, Direct Web Remoting (DWR), Vaadin og Appcelerator. Jeppe har efterhånden været involveret i og arkitekt på mange projekter der indgår i en SOA arkitektur og har en pragmatisk holdning til dette spændende og nødvendige område af IT arkitekturen. Mit fokus er på at understøtte og digitalisere forretningen, ikke at lade teknikken driver forretningen. Jeg er dybt inde i de forskellige grundlæggende SOA design mønstre, så som ROA (REST) og Event Driven SOA (EDA). Meta- modellering og programmering er et effektivt værktøj til at eliminere spild og trivielle repetetive opgaver. Jeppe har gennem udviklingen af 3 store metadata baserede kode generator produkter opnået meget stor erfaring inden for dette spændende og komplekse område. Jeppe er hovedmanden bag TigerMDSD, et Model Drevet Software Udviklings værktøj, der er tilgængeligt gennem TigerTeam - Fleksibel data-storage der passer til applikationens behov. Mulighed for paritionering/sharding på tværs af flere instanser i et cluster. Det handler om at bruge det rigtige værktøj til opgaven og tit kan man, i kombination med CQRS, med stor fordel kombinere flere forskellige storage typer. F.eks. Key/Value store, Graph database eller Document store til f.eks. hoved domænet og benytte Asynkron populering af specielle stores med henblik på hurtig søgning (f.eks. SQL, Cassandra, ElasticSearch, Lucene, SOLR). Det kræver en god forståelse af domænet, specielt omkring identifikation af aggregates (Domæne Drevet Design) og afvejning af korrektheds behovet for de forskellige aggregates. Nogle kræver Read your own writes, mens andre har det fint med at kunne hente data der er op til nogle minutter gammelt (Eventual Consistency i henhold til CAP teorien). Domain Driven Design (DDD) er en tilgang til at design komplekse software løsninger gennem en dyb sammenhæng mellem en dynamisk model at kerne forretnings begreber. Fokus er på kerne domæne og den tilhørende logik. Tilgangen bliver drevet gennem en iterativ proces hvor tekniske og forretnings eksperter arbejder på en mere og mere præcis beskrivelse af domænet. Command Query Responsibility Segregation (CQRS) benytter som grundprincip en separation mellem læsninger og skrivninger. Dette betyder at der findes en skrive model og en læse model, der befinder sig i hver deres Bounded Context (DDD koncept). En populær måde at implementere CQRS er ved benytte Commands (Kommandoer) til at ændre/skrive data (Domæne logik) og Queries (Rapportering/Søgninger) til at læse data. 3

4 Event Sourcing Kommandoer udtrykker en bruger/system intention om at få udført funktionalitet. Alle tilstandsændringer der sker på baggrund af Kommandoer, bliver udtrykt som Events. Disse Events bliver brugt til at opbygge forskellige rapporterings views samt til at synkroniseringen af kildesystemerne. Søgninger/læsninger sker igennem Views (læse modellen) og aldrig igennem skrive modellen. Denne afkobling mellem domæne logik og rapporterings logik, tillader læse og skrive modellerne at ændre sig uafhængigt af hinanden uden at rettelser i den ene behøver at påvirke den anden. Desuden tillader denne afkobling en meget højere skalerings grad for systemet. Bliver tit benyttet i kombination med CQRS, hvor Events der opstår i et system bliver benyttet som transaktions log og aktiv data storage format. I stedet for at benytte relationelle modeller, gemmer man i stedet samtlige Events der er hændt i systemet i en EventStore. Domæne objekter kan til enhver tid reetableres ved at læse Events relateret til Domæne objektet fra EventStoren. En EventStore benytter tit teknikker som Snapshotting for at gøre læsninger fra EventStoren hurtigere. Arbejdsområder Enterprise Arkitektur Software Arkitektur Service Orienteret Arkitektur (SOA) REST baseret system integration Distribuerede systemer Besked/Message baserede systemer NoSQL/SQL J2EE/JEE software udvikling Web og Portal udvikling Component Based Development (CBD) Domain Driven Design (DDD) Model Driven Software Design (MDD/MDSD) Design Patterns og Domain Specific Languages (DSL) Aspect Oriented Programming (AOP) Meta modellering og meta programmering Applikationstyper e-fakturering Forsikrings applikationer Realkredit systemer e-business systemer/e-handel systemer Sales Force Automation applikationer 4

5 System integration Banksystemer Mobile Content Management Systemer System integration Tinglysning Faglige netværk Facilitator for DIT s (Dansk IT) Java kompetence netværk Medlem af DIT s udvikler ambassadør korps IDA Lederforum IDA Iværksætterforum Uddannelse Gymnasium (matematisk linie) Rosborg, 1993 Diplom Ingeniør Elektronik/IT, DTU,

6 EFG Financial Products Periode: Juli 2012 Integrations Arkitekt Teknologier: SOA, MDM (Master Data Management), EDA (Event Driven Architecture) Beskrivelse: SOA Integrations review Schantz Data A/S Periode: Juni 2012? Applikations Arkitekt Teknologier: Agile, Datamodellering, Design Patterns, Maven2, Hibernate, CQRS, OOA/OOD/OOP, Scrum, UML, Unit testing, Usecases, Eclipse, J2EE, J2SE, Java, JEE5, DCI Beskrivelse: Arkitekturel skalering DSB IT Periode: Oktober 2010? SOA Arkitekt, Solution Arkitekt, Applikations Arkitekt Teknologier: Oracle 11g, Agile, Datamodellering, Design Patterns, Maven2, Hibernate, Spring framework, Axon Framework (CQRS/Event Sourcing), OOA/OOD/OOP, RUP, Scrum, UML, Unit testing, Usecases, Eclipse, J2EE, J2SE, Java, JEE5, SOA, EIP (Enterprise Integration Patterns), Camel, Forretningsanalyse, Forretningsprocesser, BPM/BPMN, Teknisk projektledelse, BEA Weblogic, Forandringsledelse, TigerMDSD (Kode generering af Hibernate objekter og Webservice kontrakter så som WSDL/XSD) Beskrivelse: Jeg er aktiv involveret i og fungerer desuden som bindeled mellem 4 projekter i forbindelse med et nyt strategi program. Projekterne er: Nyt Salgs System - Her har jeg været med siden projektet blev startet op. Min involvering inkluderer system analyse, krav workshops, krav specifikation, dokumentation af system landskab, forretnings proces modellering (BPM), estimering, løsnings design. Kunde og Marked - Her har jeg været med siden krav specifikationen og er aktivt involveret i forretnings- og domæne modellering, samt udarbejdelse af løsnings design (inkluderer både backend system specifikation samt specifikation af Master Data Management (MDM) system). Jeg er teknisk ansvarlig (arkitektur og implementation) for MDM løsningen, kaldet KundeKerne. Kundekernen er skrevet i Java og er Modeleret i UML og benytter TigerMDSD til at generere store dele af den tekniske implementation (Java kode, JPA/Hibernate mappings, WSDL kontrakter). Grund designet i Kundekernen er baseret på CQRS og 6

7 Sofismo benytter Event Sourcing til at håndterer persistens og kerne domæne objekterne. Integrationen med omverdenen sker WebService samt en Publish-Subscribe implementation baseret på Oracle Service Bus (OSB 11g). Jeg har desuden fungeret som sparringspartner i forbindelse med indførelsen af SCRUM. SOA Arkitektur - Her deltager jeg som teknisk SOA arkitekt og er medansvarlig for definitionen af DSB s SOA Reference arkitektur. Dette dækker over alt fra kommunikations mønstre (Enterprise Integration Patterns), service principper, governance, dokumentation samt afholdelse af workshops, referencegruppe- og Gå-hjem møder. Udviklingsmiljø - Her deltager jeg i reference gruppen og hjælper med rådgivning, skrive user-stories, estimering, etc. Periode: Juli 2011 Meta modeling architect Teknologier: Java, Eclipse, EMF (ecore), xtext, Xtend Beskrivelse: Model Driven Development (MDD) / domænespecifikke sprog (DSL) proof of concept (PoC) for en finansiel virksomhed. Involveret i udvikle flere Meta model til håndtering af både data strukturer og regler. Dækkede hele PoC fra start til præsentationen af slut resultatet Den strukturelle model blev defineret ved hjælp ecore og regel sproget (der refererer til den strukturelle model) blev defineret ved hjælp af xtext. Udover udformningen af meta modeller og sprog, skabte også skabte vi desuden visuelle editorer til at arbejde med sprogene (inkl. refaktorering og fejlindikation støtte). Tradeshift Periode: April 2010 Juli 2010 Distributed Computing & Scalability Architect Teknologier: J2EE/JEE, Java, Groovy, Java, REST (Jersey), PostgreSQL, Spring 3.0, ActiveMQ, JQuery, JUnit, Maven, Nexus, WebServices, XML, PHP, OAuth, Amazon EC2, AppDynamics Beskrivelse: Var med til at opbygge og modne en multi-tenant platform baseret på SEDA arkitektur. Integrationen til platformen foregår via en REST baseret grænseflade. ActiveMQ og Spring blev brugt som fundament for SEDA arkitekturen. Data tilgang foregik via en specialisering af Spring JDBC der tillod nem isolering af Tenant Data. Hele løsningen bliver hostet i Amazon s EC2 Cloud. Performance monitorering gennem AppDynamics. 7

8 Miracle A/S Periode: September 2009 Januar 2010 Solution Architect Teknologier: J2EE/JEE, Java, Groovy, Oracle 10.x database, Spring 3.0, DWR (Direct Web Remoting), Netty, ActiveMQ, JQuery, JUnit, WebLogic 10.3, Oracle Service Bus (OSB), UML, Maven, WebServices, XML, Enterprise Architect, IDOC, SAP WebServices, Apache XmlSchema library, code generation using TigerMDSD Beskrivelse: SAP integrations projekt baseret på event baseret besked udveksling over en ESB (Enterprise Service Bus). Deltog i arkitektur/integrations design, definerede integrations interfaces (både i tekst, UML og XML/WSDL). WebService kontrakterne blev modelleret som UML klasser diagrammer i Enterprise Architect og tilhærende WSDLs/XML Schemaer blev genereret med TigerMDSD. Jeg skrev SOA integration test software suite, samt en distribueret log/kø/performance monitorerings applikation. PFA Ny portal Periode: December September 2009 Teamlead Teknologier: GWT 1.5, Java 5, J2EE/JEE 1.5, Spring Framework, AOP, XmlBeans, Axis2, JUnit4, Maven2, TigerFoundation, TigerOOMapper, TigerMDSD, WebLogic Application Server 10.0.x Beskrivelse: Teamlead for infrastruktur team et, der leverer portal frontend framework og UI komponenter i GWT (Google Web Toolkit) til resten af projektet. Ansvarlig for SOA inspireret message baseret infrastruktur til front og backend kommunikation der bla. tillader batching og nem caching, Object til Object mapping gennem TigerOOMapper, facilitator for Kode Guru gruppen. Ansvarlig for at starte en model drevet data- og integrations model op, baseret på UML og TigerMDSD. Generel SOA arkitekturel sparring med Arkitektur afdelingen. CSC Elektronisk tinglysning Periode: April December 2008 Arkitekt og implementationsansvarlig Teknologier: Java 5, J2EE/JEE 1.5, EJB3, WebLogic Application Server 10.0.x, Hudson, Spring Framework, Hibernate 3.2/JPA, XmlBeans, Axis2, JUnit4, Ivy, Ant, TigerFoundation, TigerOOMapper, TigerMDSD, JSF 1.2, Facelets, Trinidad Beskrivelse: Ansvarlig for implementationen af backend frameworks, hvilket inkluderer en fælles baseline arkitektur, Spring Framework opsætning, Meta modellering og kodegenerering af en JPA/Hibernate baseret domæne model der bruger vores TigerMDSD produkt, Object til Object mapping gennem TigerOOMapper, generaliseret HTML UI baseret på metatype 8

9 information fra XmlBeans. BEC Pension Livforsikrings applikation for letpension Periode: Arkitekt og implementationsansvarlig Teknologier: Java 5, J2EE/JEE, XFire, JAXB 2.1, Spring Framework 2.0, Hibernate 3.2, JPA, AspectJ 1.5, Acegi, TestNG, CgLib, Spring MVC, MagicDraw UML, Eclipse 3.3, WTP 2, AST, Tomcat 5.5, WebSphere 6.1, RAD 7, PostgreSQL, HSQLDB, SQL Server 2005, jmock, Subversion, ClearCase Beskrivelse: Arkitekt og implementationsansvarlig for livsforsikrings kernen i letpension. Livforsikringssystemet indgår i en større SOA løsning og jeg var med til at udvikle webservice integrations laget, definere serviceprincipperne og havde rollen som service govenor for forsikrings projektet. Derudover indgår videreudvikling af den tekniske in-frastruktur for livsforsikrings kernen, der er beskrevet i BEC Pension - Livforsikrings applikation for flere mindre pensionskasser BEC Pension Livforsikrings applikation for flere mindre pensionskasser Periode: 2006 Arkitekt og implementationsansvarlig Teknologier: Java 5, J2EE/JEE, Spring Framework 2.0, Hibernate 3.2, JPA, AspectJ 1.5, Acegi, TestNG, CgLib, Spring MVC, MagicDraw UML, Eclipse 3.3, WTP 2, AST, Tomcat 5.5, WebSphere 6.1, RAD 7, PostgreSQL, HSQLDB, SQL Server 2005, jmock, Subversion, ClearCase Beskrivelse: Arkitekt og implementeringsansvarlig for et helt nyt Livsforsikringssystem. Udviklingen foregår iterativt og tager udgangspunkt i Model Driven Software Development (MDSD), Domain Driven Design (DDD) og Exposed Domain Model. Betting Portal Var ansvarlig for at sikre det tekniske fundament ovenpå en Spring 2.0 og Hibernate 3.2/JPA platform. Domænemodellen indkapsler forskellige koncepter, såsom bidirek-tionalitet, aktiv historik, versionering (Temporal Object pattern). Udnytter UML-modellering og kodegenerering til at opnå endnu bedre agilitet mht. domænemodellen. Var desuden med til at designe og implementationen et helt nyt komponent baseret Web framework, der benytter et 100% Java baseret View med avanceret bidirektionel og typestærk databinding. Periode: Teknisk ansvarlig arkitekt og udvikler 9

10 Teknologier: Beskrivelse: Spring Framework 2.0, Java 5 (generics, annotations, varargs), J2EE/JEE, AspectJ 1.5, Hibernate annotations, Stripes 1.4, TestNG, Prototype/DOJO/Taconite, PostgreSQL 8.2, Tomcat 5.5, Eclipse WTP 1.5 Medansvarlig for at analysere, modellere, designe og implementere en helt ny betting portal. Kørte en domæne drevet process med en rig exposed domæne model. Transaktioner, sikkerhed og audit fungerer deklarativt og er implementeret med AspectJ. Web laget er skrevet i er baseret på Stripes, med JSP 2.0 som view og essen-tielle komponenter lavet med Tag files. Desuden benyttes der en Web 2.0 tilgang de steder hvor det giver fordele og en bedre bruger oplevelse. Kernen i systemet er event baseret og implementeret med AspectJ. Bankdata Medarbejderportalen Periode: 2005 Udvikler, forfatter og underviser Teknologier: Java 1.4, J2EE/JEE, Java, Struts, JSP, J2EE, EJB, Portlets, WebSphere Portal Server 5.1, WebSphere 5.1, Rational Application Developer (RAD) 6, ClearCase, SQLJ, IBM Webservices Process Choreografer. Beskrivelse: Porterede/migrerede Bankdata s Portlet framework fra WebSphere Portal Server 5.0 til 5.1. Migrerede Portlet og EJB projekter fra WSAD 5.1x til RAD 6. Skrev dokumentation til Bankdatas Portlet og EJB framework. Lavede internt kursusmateriale til undervisning i Bankdatas Portlet/EJB framework. Afholdt internt 3½ dages kursus for 15 personer om udvikling af portletter og EJB ere. Udviklede en konsistens checker, der sammenligner indhold samt tilstand mellem en Opgave database op de tilhørende Processer/Aktiviteter i IBM's Webservices Process Choreografer. Udviklede en Wizard udvidelse til Portlet frameworket. Arkitekturel sparring. BRFkredit Mine lån/selvbetjeningsportal Periode: Arkitekt og udvikler Teknologier: Java 1.4, J2EE/JEE, Struts, J2EE 1.3, EJB 2.0, WebServices, WebSphere 5, Spring framework 1.x, XStream, JUnit, Clover, EasyMock, Ant, AspectWerkz Beskrivelse: Arkitekt og teknisk ansvarlig for BRFkredits Mine Lån/Selvbetjenings portal. Hovedansvarlig for opbygning og udvikling af en komplet ny arkitektur, der skulle drive BRF s nye internet strategi. Arkitekturen skulle arbejde sammen med en Service Oriented Architecture (SOA) strategi. Danmarks første Spring Framework baserede arkitektur. 10

11 Byggede i den forbindelse en udvidelse til Struts der tillod nem udvidelse af frameworket, gennem bla. Spring samt højniveau Flow definitioner. Udviklede et Transparent Data Stubbing framework, der ved hjælp af Aspect Oriented Programming (AOP) giver mulighed for transparent at optage og senere afspille data fra forskellige resourcer (f.eks. Databaser, web services, MQ data). Da vi bruger dynamisk weaving, ved hjælp af AspectWerkz frameworket, kan systemet både benyttes i fulde test miljøer og til enkeltstående Unit/Integrations tests uden af der skal ændres i appli-kations koden. Da data bliver gemt i et XML format, har udviklerne mulighed for selv at lave stub data, således at deres kode kan testes før de eksterne systemer er funktio-nelle (blot interfaces er aftalt). Frameworket som giver komplet frihed til at teste selv om eksterne systemer ikke er online. Se sidst i CV et for referencer til andre projekter... 11

12 Anbefalinger Jacob Asmund Klærke Mikkelsen, Developer, PFA Pension Jeppe joined my workgroup at a time where the project was well under way. Despite its complexity, it took no more than a day or two before Jeppe had a fine grasp of some of the key problems we were facing and had excellent suggestions as to how we could solve some of them - the mark of an expert. Jeppe's insight and approach to development has been a inspiration. He is versatile, helpful, professional and a lot a fun to work with. He has my finest recommendations Gert Sylvest, CTO, Tradeshift Jeppe is one of those rare persons who combines architecture & team lead experience from large, mission critical projects in large organizations with deep technical hands-on skills. He has a large network and is strongly involved in the model driven development space. From his time with Tradeshift he knows all the challenges of building scalable, high-availability, cloud based platform in the B2B space in an agile, highgrowth company. Jesper Antonius, Solution Architect, BEC Pension Jeppe er en gudbenådet teknolog, som virkelig mestrer sit fag. Han formår konstruktivt at udfordre en konceptuel arkitektur og på kort tid, at omsætte den til et brugbart design - som holder skæg og buzzwords hver for sig. Hans tilgang til opgaverne er præget af et stort engagement samt en god forståelse for den rolle, han bidrager til projektet med. Det har været meget berigende at arbejde sammen med Jeppe. Lars Tackmann, Konsulent, Cybercom I have had the privilege to get to know Jeppe while working as a consultant at PFA. Jeppe is a fantastic networker - who contributes significantly to the lively debates and discussions in the group. Jeppe is always open minded and willing to listen to others - and has a very constructive approach to problems that is presented to him. Further more Jeppe is a very talented programmer and a great speaker. Jan Krag, Systems consultant, Schantz Data Jeppe is one of the most qualified enterprise-level java consultants I have had the pleasure to work with in the last many years. He has a very broad and non the less very thorough insight and knowledge of the wide variety of frameworks within this playing-field of technologies. In our work together, he has again and again shown himself not only as a virtual encyclopedia of knowhow about especially Spring and Hibernate, but at the same time has the freedom to design and build new frameworks built on top of these technologies. In conjunction with his technical qualifications, I have found Jeppe to always goodhumored, and ever-helpful towards his Colleagues and customers alike. He manages to balance the sometimes difficult role of an external consultant - fitting in as a part of the group while maintaining the professional focus sometimes expected from external resources. I would be happy to work with Jeppe again in the future. Thomas Fabricius-Bjerre, Portal Architect, CSC Jeppe is a dedicated software architect. Jeppes produces only high quality of work and his technical insight in JEE is overwhelming. No wonder every software developer organization in Copenhagen is trying to lure him aboard. Jeppes makes arhitecture simple to the delevelopers using the right tools at the right time. Agile thinking is in Jeppes head and in his architecture. I allways feel safe relying on his decisions. Jeppes has a high interest in the people he works with and his good mood and positve attitude allways benefits all of his collegues. 12

13 Morten Schantz, CEO, Schantz Data A/S Jeppe is a goto guy that delivers excellent results. Jeppe also has a very pleasant way of interacting with other people on all levels. He is very skilled and is never afraid to take a challenge on the edge of technology. I d recommend Jeppe to every project out there! Jesper Lauritsen, Head of Development, Schantz Data Jeppe, he is sharp! And whats more, he loves to help everyone to also get a little sharper. He is of course also sharp at helping others. He is a win for any project. John Alex Jensen, Technical Architect, BRFkredit Jeppe is one of those people who truly live by the concept - "work smarter - not harder!!" Many speeks about it - but few actually practices it. His capabilities as an architect is rather unique. His Insight from high level logical modelling down to the smallest technical detail is cunning. No problem is too large - and no detail is too smal. He is an inspiration to all the people who works with him. With Jeppe on your team you can be sure of a resource which will not only add his own value to the team - but also enlarge the other team members value, I'm extremely glad that I have had the pleasure of working together with him. Morten Frederiksen, Developer, BEC I ve had the pleasure to work with Jeppe on tree different occasions, starting back in Of the many skills that Jeppe masters, one that always seems to amaze me is his ability to combine the best from many frameworks, into a strong solution. Jeppe always looks at a framework, and identifies areas where a smart solution could be applied. Here are some examples of improvements: reduce the need for configuration in xml files (auto discovering), favouring type safety that makes the IDE able to assist in writing correct code in the first place or by automating recurring coding tasks (code generation). These solutions help the team to work much more effective. I would highly recommend Jeppe to anyone in need of experienced architect. 13

14 Maria Jensen, Partner, imind ApS Jeppe er en dygtig arkitekt, som til alle tider bevarer overblikket over den overordnede løsning samtidigt med, at han kan løse selv helt små detaljer ude i krogene af en opgave. Jeppe er desuden i stand til at forudse, hvor man kan optimere på løsningen inden det rammer slutbrugeren, og dette gør, at man slipper for irriterende tilbageløb, fordi fejl først bliver rettet, når en slutbruger rapporterer dem. Lars Szuwalski, Software developer, BEC Udover at Jeppe altid synes at være i smittende godt humør, er han samtidig een af dem man spørger når tekniske detaljer skal afklares. Et fantastisk mix i en kollega. Mine bedste anbefalinger hermed videregivet! Rasmus Lund, Java Technical Architect, Lund & Bendsen A/S Jeppe er en af de få personer jeg kender, som ved mere om Java end jeg selv gør. Jeppe har altid en finger på pulsen, og det er altid en fornøjelse at få en lille snak med ham, om hvad der rør sig i Javaverdenen - jeg går som regel fra snakken med en lille liste af nye ting, som jeg skal have kigget på ved lejlighed. Jeppe er en kreativ kodedesigner, som har overrasket mig med indtil flere geniale løsninger. 14

15 Kompetence liste Programmeringssprog Års erfaring Niveau Sidst anvendt Java 15 Høj 2012 Scala 2 Middel 2011 AspectJ 6 Høj 2011 C# 6 Middel-Høj 2011 JavaScript 8 Høj 2012 Groovy 8 Middel-Høj 2012 C++ 10 Middel 2000 VB 6 / ASP (VBScript) 5 Middel 2004 Teknologier Års erfaring Niveau Sidst anvendt Java 15 Høj 2012 J2EE/JEE + Servlet/JSP + Tag libraries 12 Høj 2012 EJB 12 Høj 2012 Eclipse Modeling Framework (EMF) ecore 3 Høj 2012 EMF XText 2 Middel 2012 Java Server Faces (JSF) 3 Høj 2009 Spring Framework 9 Høj 2012 Hibernate / JPA 8 / 6 Høj 2012 REST/Jersey 4 Høj 2011 Stripes 5 Høj 2010 Struts 6 Høj 2007 Portlets 4 Høj 2009 SOA 11 Høj 2012 WebServices (SOAP, WSI-Basic, JAX-WS, etc.) 11 Høj 2012 Ajax (CSS/Javascript/JSON/HTML) 8 Høj 2012.NET 6 Middel-Høj 2011 XSLT 9 Høj 2012 XML / XML Schema 13 / 12 Høj 2012 XQuery 1 Middel 2010 JAXB 9 Høj 2012 XmlBeans 4 Høj 2010 GWT 4 Høj 2011 Vaadin / IT Mill 4 Høj 2012 EasyMock/JMock/Mochito/PowerMock 8 Høj 2012 Middleware Års erfaring Niveau Sidst anvendt Tomcat 11 Høj 2011 WebSphere (version 5 til 6.1) 6 Høj 2008 WebSphere Portal Server Middel 2007 BEA Weblogic 10 4 Høj 2010 Jetty 4 Høj

16 JBoss 3 Høj 2012 Databaser Års erfaring Niveau Sidst anvendt PostgreSQL 6 Høj 2011 MySQL 6 Middel 2010 DB2 2 Middel 2005 Microsoft SQL Server 6 Middel 2008 Neo4J, MongoDB, Cassandra, CouchDB, VoltDB 2 Middel 2011 Oracle 10.x / 11.x 5 Middel 2012 Værktøjer Års erfaring Niveau Sidst anvendt Ant 12 Høj 2012 Maven2/ Ivy 5/1 Høj 2012/2008 CVS 8 Høj 2007 Mercurial 2 Høj 2012 Git 2 Middel 2012 SubVersion (SVN) 7 Høj 2012 Clearcase 5 Høj 2009 JUnit 11 Høj 2012 TestNG 4 Høj 2009 Eclipse 10 Høj 2012 IntelliJ IDEA 8 Høj 2012 IBM WSAD/Rational Application Developer 5 Høj 2007 Visual Studio.NET 6 Høj 2011 C++ Builder 6 Høj 2003 TestTrack 1 Lav 2010 Enterprise Architect 6 Høj 2012 MagicDraw 8 Høj 2012 Surround SCM 1 Middel 2010 Metoder Års erfaring Niveau Sidst anvendt OOA/OOD 13 Høj 2012 Design patterns 13 Høj 2012 DDD (Domain Driven Design) 6 Høj 2012 CQRS (Command Query Responsibility Segregation) 2 Høj 2012 UML 13 Høj 2012 XP 9 Høj 2012 Usecases 12 Høj 2012 SCRUM 7 Høj 2012 RUP 10 Høj 2012 BPMN (Workflow) 2 Middel Høj

17 Kurser/Konferencer JAOO 2006 Coaching, Forhandlingsteknik, Innovationslære, Effektiv kommunikation Spring Framework - CodeJam'05, 2005 Kravspecifikation med Usecases (1 dag), 2004 JAOO 2004 JAOO 2003 J2EE and EJB programming using WebSphere 5 and WSAD 5 (1 uge), 2003 J2EE and EJB programming using JBoss and IntelliJ IDEA (1 uge), 2002 Microsoft Exchange 2000 and Microsoft Outlook. Introduktion til.net beta version (1 uge), Projekt erfaringer fortsat 2011: Foredrags holder Introduktion til Model Drevet Udvikling og Domæne Drevet Design ITU Closing the Gap (om hvordan Domæne Drevet Design, Data Context Interaction og Model Drevet Udvikling kan hjælpe til at lukke hullet mellem forretningen og udvikling, samt spare kostbar udviklings tid) CNUG (Copenhagen.NET Users Group) Lean and Agile med Model Drevet Udvikling og Domæne Drevet Design Danish Agile User Group Introduktion til Domain Driven Design DSB Projektleder gruppe Introduktion til Domain Driven Design og Model Driven Development DSB IT Gæste forelæser om Model Drevet udvikling på DTU og ITU 2010: Foredrags holder Lean Architecture using Domain Driven Design & Model Driven Development Lund&Bendsen Spar tid! Domæne Drevet Design i kontekst af Model Drevet Udvikling og Vaadin JavaGruppen Årskonference Hindsgavl 2009: Foredragsholder Introduktion til Model Drevet Software Udvikling Dansk IT Model Drevet Software Design i Praksis Dansk IT/ITU Domæne Drevet Design og Model Drevet Design i Praksis Cybercom Consulting Introduktion til Scala Dansk IT 2007: Foredragsholder Ajax og Agile Web udvikling Dansk IT Web udvikling med Grails (Groovy on Rails) 7N Web udvikling med Stripes 7N Introduktion til Ajax + Google Web Toolkit 7N 17

18 Underviser i 3 dages kursus om Servlets/JSP, Struts og WebSphere Portlet Development 7N : Facilitator for Dansk IT s Java kompetence netværk 2006: Foredragsholder Agile udvikling med Spring Framework 2 (DSB Informatik og Dansk IT Java kompetence netværk) Agile design principper DSB Informatik Domain specific languages og Fluent interfaces DSB Informatik Domain Driven Design DSB Informatik Spring vs. EJB 3 DSB Information og Dansk IT kompetence netværk AOP vs. Interception DSB Information og Dansk IT kompetence netværk Web udvikling med Stripes og SEAM - Dansk IT kompetence netværk Underviser i 3 dages kursus om Servlets/JSP, Struts og WebSphere Portlet Development 7N 2006: Orlov frem til 1/ Udviklede nyt foredragsmateriale om følgende emner: Letvægts portaler med AJAX AJAX web applikationer med JDK 5, Spring Framework 2 og Stripes Web framework Enterprise applikationer med Spring Framework 2, AspectJ 1.5, Hibernate 3.1 (nøgleord: event baserede forretnings applikationer, rige domæne objekter, arkitekturelle kontrakter med AspectJ, nem og simpel arkitektur) Sikre Web applikationer med Acegi, Spring Framework 2 og AspectJ : Foredragsholder Agile og letvægts udvikling med Spring Framework for JavaGruppen i Århus og København, End2End, Dansk IT's Java ERFA gruppe og DSB Informatik. 2005: Bonnier Publications Udviklede reference WebService arkitektur for dansk medie virksomhed, med tilhørende udvikler guide. Teknologier: Java 5, Spring Framework, XFire, XMLBeans, JUnit, Tomcat : End2End A/S Udvikler Var udvikler på End2End's Mobile Content Management system. Var en del af core teamet, som var ansvarlig for den grundlæggende arkitektur og framework. Udviklede blandt andet WAP og Nokia specifikke Web klienter. Udviklingen foregik efter agile principper og test driven development var en essentiel del af udviklingsforløbet. 18

19 Teknologier: Java, Spring Framework, Hibernate, Servlets/JSP, Struts, JUnit, JMock, BEA Weblogic 8, Oracle 8, Log4J, CVS, CruiseControl. 2004: BRFkredit Underviser og forfatter Lavede informationsmateriale og underviste om best practices om: Exception håndtering, Logging, Dokumentation, Unit test (inklusiv information om forskelle mellem Mocks og Stubs), Kode best practices, Best practices for det interne Web framework og arkitektur. Teknologier: Java, JUnit, J2EE, JUnit, EasyMock : BRFkredit Designede og implementerede i et 2 mands team et nyt web framework baseret på Struts. Struts blev udvidet med et Chain of Responsibility (kaldet interceptors i vores framework) design, der tillod os at afkoble og indkapsle forskellige features. Desuden benyttede vi en Spring Frameworks IoC (Inversion of Control) container til at wire applikationen op. Hele frameworket har fyldestgørende JUnit dækning. JSP og taglibs anvendes til UI generering. For at assistere udviklerne i konfigurationen af deres applikation byggede vi et Eclipse plugin, som ved ændringer validerede afhængige java klasser, web.xml samt andre xml konfigurations filer. Teknologier: Java, J2EE (Servlets/JSP), Struts, WebSphere, Spring Framework, JUnit. 2003: SpamRepellant Software Skrev efterfølgeren til SpamRepellant version 1. Benytter IoC og kombineret med en plugin infrastruktur. Den nye version indeholder en abstraktion fra den underliggende klient teknologi, så den nemt kan porteres mellem forskellige klienter og servere. Til Spam Filtrering anvendes et Bayesian filter. Teknologier: C#,.NET, VB6, Outlook, NUnit, Log4N. 2003: The Code Project Arkitekt, udvikler og forfatter Udviklede et DynamicProxy library til.net og skrev en artikel om det kaldet Dynamic Proxies in.net for The Code Project. Er indtil videre blevet læst af over personer og har opnået en rating på 4.71 ud af 5 (pr. juli 2010) Teknologier: C#,.NET, NUnit. 2003: EQ Skrev et Rapport genererings værktøj til et dansk Rekutteringsfirma. Bruger Word og Excel som template engines. Teknologier: VB6 (visual basic), Word og Excel. 19

20 2003: BRFkredit Underviser Holdt et internt kursus om tildeling af objekt ansvar, sammen med to kolleger. Metoder: OOD. 2003: BRFkredit Vejleder Var teknisk vejleder for en gruppe IT studerende i forbindelse med deres eksamensprojekt Attribute Oriented Programming in Java. De fik et 11 tal for deres gode arbejde. Teknologier: Java,.NET, XDoclet, Commons Attributes, QDox. 2003: BRFkredit Underviser Holdt et internt kursus om WebServices sammen med en kollega. Teknologier: Java, WebServices (Axis), WebSphere. 2003: BRFkredit Integrerede et.net baseret system med CICS. WebSphere blev anvendt som WebService gateway til CICS en. Kommunikationen mellem CICS en og WebSphere blev varetaget af en MQ baseret løsning. Teknologier: Java, WebServices (Axis), WebSphere, JUnit. 2003: OpenSource projekt Skrev en opensource RSS reader kaldet FeedExpress (som blandt andet blev vist som illustration i MSDN Magazine). Findes på SourceForge. Teknologier: C#,.NET og XML. 2002: BRFkredit Integrerede et.net baseret system med et eksternt banksystem. WebSphere blev anvendt som WebService gateway til banken. Teknologier: Java, WebServices (Axis), JAXB, WebSphere, TomCat, JUnit. 2002: BRFkredit Udskiftning af et gammelt Domino baseret persistens framework med et, der anvendte DB2 på MVS'en (Java-Cobol integration). Teknologier: Java, MQ og Domino. 2002: BRFkredit Teknisk ansvarlig 20

Curriculum Vitae Jack Petersen

Curriculum Vitae Jack Petersen Curriculum Vitae Jack Petersen Jeg er løsningsarkitekt og erfaren Java-udvikler i de sidste 15+ år har jeg arbejdet i den finansielle sektor, hvor jeg har bygget både frontend og backend systemer. De sidste

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Model Drevet Design i Praksis

Model Drevet Design i Praksis Model Drevet Design i Praksis Dansk IT - På Vej Hjem møde d. 8/9-2009 Jeppe Cramon - TigerTeam ApS Lidt om mig 15 års erfaring som software udvikler Partner i TigerTeam Første erfaring med model drevet

Læs mere

CV for Christian Plougmann Hag

CV for Christian Plougmann Hag CV for Christian Plougmann Hag Navn Christian Plougmann Hag Født 1970 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring siden 1991 Personlig profil Christian er en kapacitet, der med sine mange års erfaring med J2EE/JavaEEsystemudvikling,

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

Curriculum Vitae for Hardy Henneberg

Curriculum Vitae for Hardy Henneberg Curriculum Vitae for Hardy Henneberg Opdateret 20.5. 2012 Ledig nu Alder 56 Familie Gift og to børn Adresse Grønnevej 44, 2830 Virum Telefon 30704565 Email hh@hhenne.dk Resume: Min primære kompetence er

Læs mere

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Flemming Bakkensen Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Summary FAGLIGE VÆRDIER Systemudvikler med 10 års erfaring - hvor jeg

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører.

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører. Navn: David Taxgaard (f. 1979) Profil: DT er en erfaren Java/J2EE systemudvikler og systemdesigner med solid erfaring med SOA, web og client-server løsninger samt web sikkerhed (SAML). Konsulenten har

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Torbjörn Eriksson 1 af 6

Torbjörn Eriksson 1 af 6 Torbjörn Eriksson 1 af 6 Alder: IT-erfaring: Resumé: Nøglekvalifikationer: 41 år 16 år Udvikler og datamatiker med 16 års erfaring. Specialist på Java, J2EE. SCBCD (Sun Certified Business Component Developer)

Læs mere

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder 1/9 Navn Michael Willer Født 07091967 Nationalitet Dansk Sprog Dansk (modersmål), Engelsk (i skrift og tale), Skandinavisk Til rådighed (fastansat med standard

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF,

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF, PROFIL 26 år, samboende ugift Datamatiker Erfaring med kommunikation, analyse, udvikling og IT. Speciale i C#,.NET & Visual Studio Meget lærenem / -villig & fleksibel Stærke analytiske evner, og meget

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Table of Contents Intro Ramón Soto Mathiesen CRM2011 Architectural Overview From a development point of view SharePoint 2010 integration

Læs mere

CV for Ralph Rezende Larsen

CV for Ralph Rezende Larsen CV for Ralph Rezende Larsen Bankgatan 4a, leg: 1101 243 54 Mörarp Sverige Mob.: +45 5195 7757 Email: ralph@ sitewalk.dk Fødselsdato: 24-09-1961 Resume Ralph er hovedsaligt PHP udvikler, men har også arbejdet

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

Finn Rosenkilde Rasmussen

Finn Rosenkilde Rasmussen Finn Rosenkilde Rasmussen Erfaren # J2EE # Java # PHP # Web udvikler linkedin@hvepseeksperten.dk Kort beskrivelse Jeg er en senior java udvikler med mere end 35 års erhvervs erfaring hvoraf 6 af årene

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 15-07-2009 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Lund Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Broagervej 28, Sdr. Tranders 9260 Gistrup Kontaktoplysninger Telefon: 98 18 81 90 Mobil: 25

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Curriculum Vitae. Claus Nielsen. Adresse: Kildemosen 19 2880 Bagsværd. Tlf.: 51 94 62 93. Fødselsdato: 28.08.69

Curriculum Vitae. Claus Nielsen. Adresse: Kildemosen 19 2880 Bagsværd. Tlf.: 51 94 62 93. Fødselsdato: 28.08.69 Curriculum Vitae Navn: Claus Nielsen Adresse: Kildemosen 19 2880 Bagsværd Tlf.: 51 94 62 93 E-mail: cn@cn-consult.dk Fødselsdato: 28.08.69 Civilstand: Samlevende, 1 barn Erhvervserfaring: November 2008

Læs mere

Automatisk build og deploy med Maven. Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz

Automatisk build og deploy med Maven. Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz <mpz@trifork.com> Automatisk build og deploy med Maven Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz 1 Agenda Introduktion til case (kontekst) Byg demoer - Bamboo, Nexus og RAD Modulopbygning

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder Michael Dalgaard Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder PERSONLIGE DETALJER Navn Michael Dalgaard Professionel 16 år Adresse Øster Farimagsgade 73, 2.tv., 2100 København Ø Tlf.nr. 285119 31 E-mail

Læs mere

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk Jeg er udadvendt, initiativrig og engageret, og har let ved at tilegne mig ny viden. Jeg har en meget entusiastisk holdning til nye løsninger og udfordringer, er nem at tale med, og besidder en god portion

Læs mere

Janich dk. Joomla Case sol.dk. Janich Rasmussen. Freelance Joomla! Professional. janich@gmail.com. Joomladay Danmark 2011

Janich dk. Joomla Case sol.dk. Janich Rasmussen. Freelance Joomla! Professional. janich@gmail.com. Joomladay Danmark 2011 Joomla Case sol.dk Janich Rasmussen Freelance Joomla! Professional Email: Twitter: Web: janich@gmail.com @janichdk janich.dk Joomladay Danmark 2011 Hvad er sol? Infrastruktur Tilført kompleksiteter siden

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Ribe Amts forslag til EPJ-arkitektur

Ribe Amts forslag til EPJ-arkitektur EPJ og integration: Ribe Amts forslag til EPJ-arkitektur Esben Dalsgaard IT-leder, Sundhedsområdet, Ribe Amt eda@ribeamt.dk Problemstillinger - set fra en datalogisk-arkitektonisk synsvinkel 2-delt arkitektur

Læs mere

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering.

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering. Curriculum Vitae Navn Gitte Brunn Fugmann Adresse Mosegård Park 9 3500 Værløse. Telefonnr +45 3927 7371 E-mail gbr@fugmann.net Fødselsdato 24. april 1974 Fødselssted Rigshospitalet, København Ægteskabelige

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GIS Is Advancing Rapidly Integrating and Leveraging Many Innovations

GIS Is Advancing Rapidly Integrating and Leveraging Many Innovations GIS Is Advancing Rapidly Integrating and Leveraging Many Innovations Data Computing Infrastructure GIS Innovation Open APIs Expanding the Power of GIS Dagsorden ArcGIS er en omfattende platform Apps ArcGIS

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HVILKEN BIL VIL DU HELST KØRE GALT I? Bemærk at brug og antal Bemærk at brug

Læs mere

Webside score futurehunter.net

Webside score futurehunter.net Webside score futurehunter.net Genereret Juni 02 2015 21:33 PM Scoren er 59/100 SEO Indhold Titel Always take higher ground Leadership comes through experience Længde : 63 Perfekt, din titel indeholder

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Modernisering af IBM Domino applikationer

Modernisering af IBM Domino applikationer Modernisering af IBM Domino applikationer En præsentation for Common Denmark af John Dalsgaard Agenda Om mig Historik IBM Domino udviklingsværktøjer Udfordringen Applikationsstruktur Eksempler/demo Opsummering/spørgsmål

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S IT-Basecamp 2013 Real World Java EE Patterns Adam Bien 1 Indhold Lidt om mig Baggrund for valg af emnet Bogens opbygning Fra J2EE til JEE 5/6 Overflødiggjorte patterns Fremhæve et par patterns 2 Kenneth

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan-juni 2016 Institution UCH/ Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business IT B Lars

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Gør kundedata til sund forretning Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Agenda 09.00 09.15 Velkomst og introduktion til dagen v/s.christoph 09.15 10.00 CRM i small business vækst v/p.ø.jacobsen,

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Making digital life simple on this small planet

Making digital life simple on this small planet Making digital life simple on this small planet The Mission Verden er som altid i bevægelse, Onscope ser det som sin mission at skabe eller integrere det digitale workflow med den fysiske verden. Digitalisering

Læs mere

Webside score digitalenvelopes.

Webside score digitalenvelopes. Webside score digitalenvelopes.email Genereret November 01 2015 11:45 AM Scoren er 59/100 SEO Indhold Titel digitalenvelopes.email Encrypted Webmail Længde : 42 Perfekt, din titel indeholder mellem 10

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab.

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab. Stilling: Systemudvikler/Systemkonsulent Fødselsår: 1965 IT-erhvervserfaring: 28 år Bopæl : Uddannelse: 5450 Otterup IT Profilresumé: Jeg er systemudvikler i RPGLE, RPG, Interform, Cobol, JavaScript, og

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere