o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o"

Transkript

1 i i o-n t/3 H Pi < w O i hj w S w c«w O < Q w H CO Q co < Pi i ^H H co pi P CO W Pi W D 2 < o Pi

2 STJERNEN MARTS 1992 ARTIKLER HJÆLPEFORENINGEN 150 ÅR EM HILSEN FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR 1 REDSKAR FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR»DERSOM I ER TROFASTE«PRÆSIDENT GORDON B. HINCKLEY 2 CÉCIEE PEEOES: KÆRLIGHED OG VENSKAR I IMDIEM THIERRY CRUCY O HIMLENS SLESER YAEKO SEKI 1 6 CRISAMTA JEAM MARVIN K. GARDNER 1 8 FIDENCIA GARCIA DE ROJAS: EM MEXICANSK PIONERS LIV AUGUSTIN ROJAS SANTOS 22 På omslaget: Vi har hver især en mission på denne jord" siger søster Cécile rebus fra Paris Frankrig stav, som tilbringer tre måneder hvert år med at hjælpe de fattige i Indien. Se Cécile Poulus: Kærlighed og venskab i Indien" side 8. Forsidefoto: Norbert Mestraletti. Bagsidefoto: Léo Jallais. Stjernens omslag: Foto: Michael Schoenfeld. MODERKALDETS GLÆDER PETREA KELLY 25 HØJTIDELIGHOLDELSE AF HJÆLPEFORENLNGENS 150-ÅRSDAG ET INTERNATIONALT SØSTERFÆLLESSKAR 34 FORNYELSE AF DIN ANDELIGE ENERGI SHIRLEEN MEEK SAUNDERS 42 FASTE PUNKTER RESØGSLÆRERINDEREDSKAR: OPRETTELSEN AF HJÆLPEFORENTNGEN 48 BØRNESTJERNEN WILFORD WOODRCFF KELLENE RICKS 2 FRA VEN TIL VEN: ÆLDSTE JAMES M. PARAMORE 4 MARCOS RESLETNFNG PAULA HUNT 6 FÆLLESTID: NEPHI HYGGER ET SKIR VIRGINIA PEARCE 9 EMILY VENTEDE IKKE NANCY ALBERTS 1 2 RARE FOR SJOV: FIND DYRENES PARTNERE 1 4 MINE HÆNDER KAN VÆRE ÆRBØDIGE I KIRKEN BARBARA JOHNS 1 6

3 Marts årgang Nummer 3 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson De Tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott. Vejledere: Rex D. Pinegar, Gene R. Cook, John E, Groberg, Robert E. Wells Redaktør: Rex D. Pinegar Adm. direktør for Curriculum Department: Ronald L. Knighton. Adm. direktør for Kirkens tidsskrifter: Thomas L. Peterson International Magazines: Chefredaktør: Brian K. Kelly Assisterende redaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Tilsynsførende art director: M. M. Kawasaki Art Director: Scott D. Van Kampen Designer: Sharri Cook Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf DK-2200 København N 1992 by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailansk; kvartalsvis på islandsk. STJERNEN (ISSN ) is publ.shed monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 50 East North Temple, Salt Lake City, UT Second-class postage paid at Salt Lake City, Utah. Subscription price $ a year. $ 1.00 per single copy. Thirty days notice required for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Subscription information telephone number POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. HJÆLPEFORENINGEN 150 AR En hilsen fra Det Første Præsidentskab Højtideligholdelsen af Hjælpeforeningens 150-årsdag i 1992 er en begivenhed af stor vigtighed for Kirken. Da Hjælpeforeningen blev organiseret den 17. marts 1842, sagde Joseph Smith:»... denne vil glæde og fryde sig, og kundskab og intelligens vil tilflyde jer fra nu af; det er begyndelsen til bedre dage for de fattige og trængende, som skal komme til at glæde og fryde sig og udøse velsignelser over jer«(profeten Joseph Smiths Lærdomme, s. 275). Vore søstre har i sandhed velsignet utallige mennesker gennem de uselviske og udviklende aktiviteter i Hjælpeforeningen. Hjælpeforeningens kvinder over hele Kirken efterlever deres motto:»kærligheden ophører aldrig«. Vi roser lederne i Hjælpeforeningen for at være opmærksomme på 15 0-året ved at fejre begivenheden ved at tjene andre. Vær venlig at opmuntre Hjælpeforeningens ledere i dette arbejde. Vi er taknemmelige for vore søstre, som spiller en væsentlig rolle i opbyggelsen af Guds rige over hele jorden. Vi er begejstrede for Hjælpeforeningens organisation, for dens mission og for det gode, som kommer til hele verden på grund af de kvinder, som er medlemmer. Vi beder om, at højtideligholdelsen af Hjælpeforeningens 150-årsdag vil styrke og velsigne alle Kirkens medlemmer. Kærlig hilsen Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson Abonnement: 12 numre DKK 96,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 1 2 gange om året Tryk: BG Offset Dk-3500 Værløse ISSN Danish MARTS 1992

4 \* *y y : '\

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB»Dersom I er trofaste«præsident Gordon B. Hinckley Førsterådgiver i Det første Præsidentskab or 150 år siden organiserede profeten Joseph Smith Hjælpeforeningen i Nauvoo i Illinois. Den første præsidentinde for denne organisation var profetens hustru, Emma Hale Smith. Emma blev kaldt»en udvalgt kvinde.«hun var Herrens udvalgte redskab. Hver enkelt af jer er en udvalgt For nylig blev jeg atter ledt til at læse det 25. afsnit i Lære & Pagter. Som I ved, er dette en åbenbaring, givet gennem Profeten Joseph til Emma. Den kvinde. I er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi gengivne evangelium. blev givet i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830, kun kort tid efter Kirkens organisering. En kvinde skrev for nylig til mig med stor bekymring. Hun antydede, at hun havde lidt nederlag eller havde fejlet i næsten alt, hvad hun havde forsøgt at gøre. Derefter spurgte hun:»hvad forventer Gud af mig?«nogle af de ting Gud forventer af hende og af enhver anden kvinde - ja, o z t/l o faktisk af os alle - bliver fremsat i denne smukke åbenbaring. Når jeg gennemgår Herrens ord i denne åbenbaring, henvender jeg mine tanker til søstrene i Kirken. MARTS

6 Herren sagde til Emma og til enhver af os:»jeg giver fortsatte med at sige:»dine synder er dig forladt, og du er dig en åbenbaring om min vilje, og dersom du er trofast en udvalgt kvinde«(vers 3). Jeg er så taknemmelig for og vandrer på dydens stier for mig, vil jeg bevare dit liv, tilgivelsens gave, som er givet os af en barmhjertig Fader, og du skal få en arvelod i Zion«(vers 2). Herren sagde følgende gennem profeten Esajas angående»dersom du er trofast og vandrer på dydens stier for dem, som omvender sig og bliver tilgivet:»er eders synmig«- disse ord kunne være emnet på en meget lang der som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end tale. Jeg vil blot knytte nogle få kommentarer til dem. røde som purpur, de skal dog blive som uld«(esajas 1:18). I meget høj grad holder hver enkelt af os selv nøglen For alle, som er fortvivlede over alvorlige fejltagelser i til den Almægtiges velsignelser over os. Hvis vi ønsker deres liv, henviser jeg til den forsikring, som blev givet i velsignelsen, må vi betale prisen. En del af den pris er at gammel og ny åbenbaring, at hvor der er omvendelse, er være trofast. Trofast over for hvad? Tro mod os selv, mod der tilgivelse. Dvæl ikke ved fortidens tragiske fejltageldet allerbedste, som er i os. Ingen kvinde har råd til at ser. Følg hellere Almas råd:»se frem til Gud og lev«nedværdige sig selv, gøre sig selv ubetydelig eller nedvur- (Alma 37:47). dere sine evner eller muligheder. Lad hver enkelt kvinde være tro mod de store, guddommelige egenskaber, som er Emma blev kaldt»en udvalgt kvinde«. Med andre ord fra skriften var hun et af Herrens udvalgte redskaber (se i hende. Vær tro mod evangeliet. Vær tro mod Kirken. Moroni 7:31). Hver enkelt af jer er en udvalgt kvinde. I Vi er alle omgivet af dem, som søger at underminere den, er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi genat kigge efter svagheder hos dens ledere, at finde fejl ved givne evangelium. I har foretaget jeres udvælgelse, og dens programmer, at kritisere den. Jeg giver jer mit vid- dersom I lever op til den, vil Herren ære jer i den og nesbyrd om, at den er Guds værk, og de, som taler imod den, taler imod ham. ophøje jer. Han sagde dernæst til Emma:»Knur ikke over de ting, Vær tro over for ham. Han er den eneste sande kilde som du ikke har set«(vers 4). til jeres styrke. Han er jeres Fader i Himlen. Han lever. Han talte om de plader, som hendes mand var i færd Han hører og besvarer bønner. Vær tro mod Gud. med at oversætte, mens hun på det tidspunkt fungerede Herren fortsatte, henvendt til Emma:»Dersom du som hans sekretær. Øjensynlig havde hun beklaget sig vandrer på dydens stier.«over, at Joseph ikke ville vise hende pladerne. Herren Jeg tror, at alle sidste dages hellig kvinder forstår be- sagde til hende:»knur ikke. Beklag dig ikke. Acceptér tydningen af det. Jeg føler, at disse ord blev givet til det, som er min evige visdom, og lad være med at finde Emma Smith og dermed til os alle som en betingelse, der fejl.«der findes nogle få kvinder i Kirken, som beklager skal opfyldes for at kunne modtage en arvelod i Guds sig, fordi de ikke bærer præstedømmet. Jeg tror Herren rige. Mangel på dyd er fuldstændig uforenelig med lydig- ville sige til jer:»knur ikke over de ting, som ikke er hed mod Guds bud. Der findes intet skønnere end dyd. Der findes ingen anden styrke, som er større end dydens styrke. Der findes ingen anden ædelhed, som er lig med givet dig.«dette er hans værk. Det var ikke Joseph, som fastlagde reglen om, at pladerne ikke måtte vises til andre. Han fik dydens ædelhed. Der findes ingen anden kvalitet, der er instruktion om det. Det er heller ikke os, der fastlægger så klædelig, intet smykke så attraktivt. reglerne om, hvem der bør modtage præstedømmet. De Det er interessant, at Herren i denne åbenbaring - blev fastsat af ham, hvem dette værk tilhører, og han efter at have givet dette store betingede løfte til Emma - alene kunne ændre dem. STJERNEN 4

7 Emma skulle være lærer i levede i. Denne udfordring retfærdighed og sandhed. Hun vedrører alle kvinder i denne skulle studere evangeliet og kirke, emner fra den verden, hun skal gives dig ved min And«(vers 7). Hun skulle være lærer. Hun skulle være instruktør i retfærdighed og sandhed. For Herren sagde angående sin kaldelse til hende:»du skal modtage den Helligånd, og din tid skal anvendes til at skrive og til at lære meget«(vers 8). Hun skulle studere evangeliet. Hun skulle også studere tingene i den verden, hun levede i. Det blev gjort klart i efterfølgende åbenbaringer, som passer på os alle. Hun skulle indvi sin tid til og give udtryk for sine tanker.»at lære meget«. Hun skulle skrive Til jer kvinder af i dag, hvad enten I er unge eller gamle, må jeg foreslå, at I skriver, at I skriver dagbøger, at I udtrykker jeres tanker på papir. At skrive er en storslået disciplin. Det er et formidabelt uddannelsesmæssigt forehavende. Det vil hjælpe jer på forskellig måde, og I vil velsigne manges liv - jeres familie og andre - nu og i kommende år, efterhånden som I nedfælder nogle af jeres erfaringer og nogle af jeres oplevelser. Ifølge åbenbaringen blev Emma kaldet for»at være en trøst for min tjener Joseph Smith, din mand, ved i ydmyghed at tale opmuntrende ord til ham i hans prøvelser«(vers 5). Det er interessant sprogbrug. Hun var hans hustru, hans ledsager, hans styrke under prøvelser. Hun skulle trøste ham med opmuntrende ord, givet i en ydmyg ånd. Jeg ser deri en udfordring til enhver kvinde, som er hustru, om at sætte tonen for samtale i hjemmet. Det blev fordum sagt, at et»mildt svar stiller vrede«(ordspr. 15:1). Jeg synes det er interessant, at Herren i denne åbenbaring talte om opmuntrende ord i ydmyghed. Der er så meget skænderi i hjemmene. Det er så ødelæggende. Det er så nedbrydende. Det fører kun til bitterhed, knuste hjerter og tårer. Hvilket vidunderligt råd, at vi alle under spændinger, gnidninger og problemer kunne tale med opmuntrende ord i en ydmyg ånd. Emma skulle ordineres (indsættes) under Josephs hånd»til at udlægge skriften og formane kirken, eftersom det Med åbenbaringens ord skulle hun»udlægge skriften og formane kirken, eftersom det skal gives dig ved min Ånd.«Hvilken bemærkelsesværdig opgave for hende og for alle kvinderne i denne kirke. Der skal være undervisning, der skal være forberedelse, der skal være organiserede tanker, der skal være udlæggelse af skriften, og der skal være formaning til gode gerninger efter Helligåndens vejledning. Herren fortsatte:»sandelig siger jeg dig: Du skal lægge de verdslige ting til side og søge det, der hører til en bedre verden«(vers 10). Jeg føler ikke, han bad Emma om ikke at bekymre sig om et sted at bo, mad på bordet, og beklædning. Han sagde til hende, at hun ikke skulle lade disse ting optage hende fuldstændigt, som så mange af os er tilbøjelige til at lade det gøre. Han bad hende om at koncentrere tankerne om de højere ting i livet, ting der hører til retfærdighed og godhed, emner der vedrører barmhjertighed og næstekærlighed, evige emner. Emma fik til opgave at MARTS

8 , -". i: rt ;> -> i* C; il ^f <<? %i- N \ SMS V'^ii.«*!^- ÉÉÉÉi^^ \-tf>*.-mv**'*"

9 Emma fik til opgave at min sjæl fryder sig i hjertets udarbejde en samling af sang, ja, de retfærdiges sang salmer til Kirken. Og når vi er som en bøn til mig, og den synger salmerne, lad os da huske på Herrens ord:»thi skal besvares med velsignelser på deres hoveder.«udarbejde en samling af salmer til Kirken, og det er inter- de jer hver især til at læse den. Overvej den. Gud velsigessant, at dette råd kom kun tre måneder efter Kirkens ne jer, mine elskede søstre - I små piger, som vi påskønorganisation. I forbindelse med dette kald udtrykte Her- ner så meget; I smukke unge piger, som drømmer vidunren en bemærkelsesværdig erklæring, som ofte citeres derlige drømme om fremtiden; I, som ikke er gift og af og blandt os:»thi min sjæl fryder sig i hjertets sang, ja, de til føler jer ensomme, men som jeg forsikrer, at Herren retfærdiges sang er som en bøn til mig, og den skal besva- ikke har glemt; de af jer som bærer byrderne med at res med velsignelser på deres hoveder«(vers 12). opdrage børn; de af jer som er enker eller fraskilte; og I Derefter sagde Herren:»Opløft derfor dit hjerte og fryd vidunderlige ældre kvinder, som vi elsker, ærer og respekdig og hold fast ved de pagter, du har gjort«(vers 13). terer. Gud velsigne jer med ethvert retfærdigt ønske, med Jeg mener, at han siger til os alle: vær lykkelige. Evan- fred i jeres hjerte alle jeres dage som Guds døtre, velsignet geliet er en frydefuld ting. Det giver os grund til glæde, med lyset fra hans evige evangelium. Naturligvis er der tider med sorg. Naturligvis er der tider med bekymring og spænding. Vi bekymrer os alle. Men Herren har bedt os om at opløfte vort hjerte og fryde os. Jeg ser så mange mennesker, deriblandt mange kvinder, som aldrig synes at se solskinnet, men som konstant vandrer med uvejr under mørke skyer. Sørg for at udvikle en FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERE lykkelig indstilling. Opdyrk en optimistisk ånd. Gå med 1. De råd, der blev givet af Herren til Emma Smith i tro, fryd dig over naturens skønhed, over godheden hos 1830, er anvendelige for alle søstre. dem, du elsker, og over det vidnesbyrd, du bærer i dit 2. Ingen kvinde har råd til at nedværdige sig, til at gøre hjerte angående guddommelige ting. sig selv ubetydelig eller nedvurdere sine evner eller mu-»vedbliv i sagtmodighedens ånd og vogt dig for hov- ligheder. Lad enhver være trofast mod de store, guddommod«(vers 14). Disse ord er fra den samme åbenbaring, melige egenskaber, som er i hende. De har betydning for os alle. 3. Hver enkelt søster i Kirken er en udvalgt kvinde. I»Hold stedse mine bud, så skal du få en retfærdigheds er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi genkrone«(vers 15). Dette var Herrens løfte til Emma Hale givne evangelium. I har foretaget jeres udvælgelse, og Smith. Det er også Herrens løfte til enhver af jer. Lykken dersom I lever op til den, vil Herren ære jer i den og er at holde budene. For en sidste dages hellig kvinde kan ophøje jer. der kun være elendighed ved at bryde disse bud. Og for 4. Herren har givet en bemærkelsesværdig opgave til hver den, som holder dem, er der løftet om en krone, en alle kvinderne i denne kirke. Der skal være undervisning, dronningekrone for hver datter af Gud, en krone af ret- forberedelse, organiserede tanker, udlæggelse af skriften færdighed og evig sandhed. og formaning til gode gerninger efter Helligåndens vej- Som afslutning på åbenbaringen sagde Herren:»Dette ledning, er min røst til alle«(vers 16). Derfor er de råd, Herren giver 5. Sørg for at udvikle en lykkelig indstilling. Opdyrk ved denne lejlighed, anvendelige for hver enkelt af os. en optimistisk ånd. Gå med tro, fryd dig over naturens Jeg anbefaler jer alle disse ord i denne storslåede åben- skønhed, over godheden hos dem, du elsker, og over det baring, givet for 162 år siden. Den er lige så betydnings- vidnesbyrd, du bærer i dit hjerte angående guddommelige fuld i dag, som den var, da den blev udtalt. Må jeg tilskyn- ting. MARTS

10 i CÉCILE PELOUS Kærlighed og venskab i Indien Thierry Crucy I mere end 20 år har søster Cécile Pelous, medlem af Cergy-Pontoise gren i staven i Paris, arbejdet for de fineste modehuse i Paris - Dior, Cardin og Ricci. Hun designer og syr kjoler til de mest velhavende kvinder i verden. Men siden 1986 har denne yndige, dynamiske kvinde anvendt sin glorværdige karriere som middel til at udføre et andet arbejde. Hun tilbringer tre måneder hvert år med at tjene de nødlidende i Indien. Hun arbejder i de fattige forstæder i Calcutta og i børnehjemmene i Bengal og anvender alle sine sparepenge samt gaver fra franske venner til at hjælpe fattige børn - med velvillig assistance fra lokalbefolkningen. JEG VIDSTE, DER VAR MASSER AT GØRE Cécile stiftede bekendtskab med Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i 1974 under et ferieophold i USA. Hendes rejseselskab besøgte Temple Square og overværede en koncert med Tabernakelkoret.»Det var en intens og følelsesladet oplevelse,«fortæller hun. Senere fortalte hun sine medrejsende, at hendes lytten til koret var det, hun syntes bedst om på hele turen. Måneder senere bankede missionærerne på hendes dør i Frankrig. Cécile var ikke interesseret, indtil en af dem sagde, at han var fra Salt Lake City. Idet hun kom i tanker om sin oplevelse, spurgte hun, om han repræsenterede»kirken med koret«. Da han sagde ja, lukkede hun dem ind og lyttede til deres budskab. Hun blev døbt nogle få måneder senere - i Elleve år senere, i juli 1986, rejste Cécile for første gang til Indien.»Jeg tog til Calcutta i min ferie med den tanke at hjælpe min næste,«fortæller hun.»jeg medbragte mit førstehjælps-certifikat, min gode vilje og mine kufferter pakket med medicin.«hun havde hørt en del om forholdene i Indien gennem læsning og foredrag.»jeg vidste, at der var masser at gøre,«siger hun. Det arbejde hun fandt foregik mest blandt de ældre, de nyfødte og de handicappede børn i Calcutta.»Jeg fandt muligheder for at have travlt og gå op i mit arbejde. Snavset tøj og lagner skulle koges og vaskes, der skulle laves mad, der skulle serveres for patienter i nattely og fattighuse, og de skulle ydes pleje,«fortæller hun.»de døende måtte vaskes, og de måtte have varme og hengivenhed med på vejen bort fra denne verden. Nogle babyer, som skulle skiftes og mades, var så svage, at man ønskede man kunne tvinge sin egen sundhed ind i deres små kroppe.«først arbejdede hun med Mother Theresa- Søstrene og senere med andre grupper.»jeg er ikke nogen heltinde,«siger Cécile.»Min oplevelse i Indien handler om kærlighed og venskab.«q o I o i < o STJERNEN 8

11 I&23*' -&'-: fl i.jpp* Mk '"/I

12 2 Børn, som sultede og som let blev syge, befinder sig nu i Dayal Ashram-børnehjemmet og har forbedrede levevilkår på grund af søster Pelous' indsats. Hun har udover at komme med forsyninger også undervist i uafhængighedsprincipper. Maden, som de nu venter på ved spisetid, omfatter grøntsager, fisk og æg. Søster Pelous stopper op et øjeblik (længst til højre] sammen med en af sine venner, Milli.»HERREN HAR SENDT DIG«BØRNENE I BANIPUR Under dette første besøg i Indien opdagede Cécile også et hjem for et hundrede ældre mennesker, de fleste sengeliggende.»der var kun to katolske missionærer til at sørge for dem alle, og en af dem havde været syg i tre dage. Da jeg ankom sammen med en anden frivillig, smøgede vi straks vores ærmer op og gik i gang,«fortæller hun.»søster Thérésina, en af missionærerne, kyssede mig og sagde: 'Herren har sendt dig!' - og jeg troede hende.«senere i Pilkana, en forstad til Calcutta, fandt Cécile Derefter opdagede Cécile, hvad en ashram er. Det er et religiøst samlingssted, der fungerer som børnehjem. I hver ashram er der omkring et hundrede børn, fra 5 til 1 år gamle. Mange af disse børn kom på børnehjem på grund af sygdom, underernæring eller tigeroverfald. Når de først kommer til en ashram, har de sultet længe. Mange har hudsygdomme og lider af feber, tarmproblemer og engelsk syge (forårsaget af alvorlig vitaminmangel). Det tager de fleste børn tre måneder at vænne sig til tanken om, at de også vil få ris at spise den næste dag. For tiden er der otte ashramer i Bengal og blandt disse Dayal svidende høje varmegrader, oversvømmelser under monsunregnen og en tilstand af fattigdom, som lamslog hende.»men jeg fandt også meget håb, fordi børnene stadig ved, hvordan man ler og har det sjovt, det over hele verden.«ligesom børn gør Der mødte Cécile også et europæisk ægtepar, som havde arbejdet i 20 år for at hjælpe de mest udsatte indere til at klare sig selv.»de havde startet et helt indisk velfærdsprojekt, og jeg var så heldig at komme med i det foretagende,«siger hun.»jeg fandt et uddannelsescenter, hvor piger mellem 14 og 17 får undervisning i, hvordan man laver batik, så de en dag kan blive i stand til at sørge for deres familie.«med sin erfaring i modedesign lærte Cécile også pigerne at lave mønstre samt at tilskære og sy deres eget tøj. Pigerne fremstiller nu tøj til børnene på børnehjemmet. Cécile hjalp også med at åbne en suppekø for de fattige - og gratis lægeundersøgelser.»der,«ashram (»det glade hus«) i Banipur midt inde i junglen.»denne ashram står mit hjerte meget nær,«siger Cécile,»fordi det er der, jeg lærte indernes hjerte at kende. Dér følte jeg mig hjemme. Jeg lærte børnene at lege, synge og le. De lærte mig at sove på gulvet, at spise med min hånd som ske, at tage mine sko af inden døre og på hellige steder og at værdsætte den vigtige del af livet - kærligheden.«meget hurtigt blev der skabt bånd af hengivenhed mellem Cécile og børnene, som kalder hende»cécile Didi«- storesøster Cécile. Da hun blev syg af paratyfus under sit første ophold, plejede og passede hendes små indiske venner hende, som om de var de store søskende. De masserede hendes arme og ben for at lette de kramper, som forårsages af sygdommen. siger hun,»giver dem, der har lidt, til dem, der intet har.«nogle få måneder før Céciles første besøg i Banipur i STJERNEN JO

13 1986, var det lykkedes en lokal velfærdsorganisation at bygge en hønsegård med 120 høns, som forsynede hver af de otte hundrede ashram-børn med et æg om ugen. Æggene var et værdifuldt protein-tilskud i en kost, der ellers kun bestod af ris og rødder, som var gravet op i junglen. Uheldigvis var hønsene ved at dø, da Cécile ankom.»en DRÅBE VAND«brev til stavens medlemmer og fortælle dem om mit projekt i Banipur. Tre dage senere modtog jeg rørt en check fra staven. Det var overskuddet fra stavens 'vanddråbe kampagne', frivillige bidrag som blev indsamlet under fasten for at hjælpe med at afbøde fattigdom i verden. Stavslederne havde nu besluttet, at pengene skulle anvendes til hønsegården.«den følgende september var Cécile tilbage i Banipur. Dér købte hun 120 liggehøns, 120 kyllinger som kunne begynde at lægge æg fem måneder senere, byggemateriale»da jeg vendte tilbage til Frankrig,«fortæller Cécile,»besluttede jeg, at hvis jeg kom tilbage til Banipur, ville jeg bygge en hønsegård, fordi det var livsvigtigt for børnene. Forholdene dér havde bevæget mig så dybt, at jeg vidste, at jeg måtte finde en eller anden måde, hvorpå jeg kunne komme tilbage og være til virkelig hjælp.«det tog fem måneder for Cécile at komme sig efter sin paratyfus. Men»så snart jeg havde det bedre, genoptog jeg mit arbejde og begyndte at spare op. Men jeg indså snart, at mine personlige midler ikke var tilstrækkelige. Jeg bad min himmelske Fader om at hjælpe mig. Og jeg følte, at jeg skulle fortælle min familie, mine venner og mine medsøskende i Kirken om mit projekt. Under en sammenkomst i mit hjem var der mange af dem, som - uden af have aftalt det indbyrdes - gav mig kuverter med penge til mad, til hønsene og til børnenes almindelige velfærd. Jeg var dybt rørt over deres tillid og deres kærlighed.«dernæst fortalte hun sin stavspræsident, Daniel Pichot, om projektet.»han rådede mig til at skrive et til en hønsegård, hønsefoder til et år samt tredive ænder, hvis efterladenskaber ville opfodre fiskene i en nærliggende dam. Med resten af pengene købte hun mælkepulver til seks måneders forbrug for børnene i denne ashram. Cécile havde spurgt franske fjerkræeksperter om vejledning i, hvordan man skulle indrette og styre hønsegården. Takket være deres hjælp lægger hønsene i Banipur nu æg med hårde skaller, hvilket ikke er set før i denne region. Gennem denne indsats for at afhjælpe sult instruerede Cécile i nogle principper for selvopholdelse:»nu er børnene ansvarlige for den rette pasning af hønsegården. De indsamler og tæller æggene; de har alle opgaver, selv de yngste. Og de lærer at være ansvarlige for hinanden - for i en ashram er der kun to voksne ledere og tre handicappede kokke til et hundrede børn.«begyndelsen TIL SELVFORSYNING Efter sit første besøg er Cécile rejst tilbage til Banipur to gange om året. Ved hjælp af sine egne sparepenge sam- MARTS

14

15 Madlavning i Banipur (til venstre) omfatter de grøntsager, som er dyrket af børnene. Udover at spise karry og ris til middag, så får børnene (til højre) nu et æg hver søndag. Æggene kommer fra de høns som søster Cécile Pelous købte med penge fra Kirkens medlemmer i sin hjemstavn i Paris. Hun kom også med ænder, korn og byggematerialer til en hønsegård. men med gaver fra venner, navnlig i Paris og i Strasbourg, fortsætter hun med at organisere velfærdsprojekter. Af og til arbejder hun alene. Til andre tider koordinerer hun sin indsats med lokale organisationer som fx Seva Sang Samiti, eller med frivillige - som fx Sorit Kumar Da, en lokal Braman, som gav afkald på et velhavende liv for at hjælpe de udstødte, og Gaston Grandjean, en katolsk præst, som valgte at leve blandt de fattigste. Alle disse kærlighedsbidrag gør stor gavn. Og hver gang Cécile kommer tilbage til Banipur, ser hun fremgang. Uopdyrket jord er blevet skabt om til en køkkenhave til denne ashram. I begyndelsen blev haven opdyrket af børnene med kæppe, idet de ingen redskaber havde. De har nu nogle få spader og hakkejern. Nogle få fisk blev anbragt i en nærliggende dam; skønt det endnu er for tidligt at kalde dette et fiskebrug, udgør fangsten nu 240 kilo pr. år. Hvert enkelt barn kan nu spise grøntsager regelmæssigt og fisk af og til. Landsbyboerne borede en brønd, og de unge i et ward i Paris indsamlede penge til at købe en pumpe til den. Derfor har landsbyen - som tæller flere end 1500 indbyggere samt udefra kommende patienter til en lokal apoteksklinik - nu to tappesteder for drikkevand. Køerne er kortere. Nogle infektionssygdomme bliver undgået. Efter åbningen af en vej i 1986 behandler apoteksklinikken i Bélari, som blev bygget af Sorit Kumar Da og landsbyens beboere, 3000 patienter hver måned. Et plejehjem for 25 underernærede børn er oprettet. Hver mor får her en undersøgelse og 250 gram mælkepulver pr. uge til sit barn. Små liv bliver reddet. I Bélari blev en skole bygget af landsbyens beboere. Mænd, kvinder og børn var alle med til at bære mursten under opførelsen. Både bygninger, lærere og kokke bliver betalt med penge indsamlet af søster Pelous. Som resultat heraf har nogle få landsbyboere nu - mens de bidrager til deres medmenneskers velfærd - lønnet arbejde. I november 1988 blev 35 af de fattigste familier udvalgt til at lære at holde høns. Hver af familierne modtog to høns og en hane. Efter et år havde de familier, som var tålmodige nok til ikke at spise deres fjerkræ straks, over tredive høns, som kunne sælges og indbringe ris, medicin, bøger og tøj. Dette er begyndelsen til selvforsyning. HJÆLP TIL HJEMLØSE BØRN I NEPAL I 1989 bad en ven, Father Francois Laborde, søster Pelous om at indrette et hjem, en skole, en apoteksklinik og en farm til 47 hjemløse børn - hvoraf 21 også var blinde - i Napalganj, Nepal. Fra Bengal tog Cécile til Nepal og vurderede behovene. Da hun kom hjem til Paris begyndte hun at indsamle de nødvendige midler, men uden succes. Men en begivenhed, som Cécile tilskriver vor himmelske Faders godhed, reddede projektet. En ejendomsmægler tilbød hende en virkelig god pris for hendes hjem, som var ideelt beliggende i en forstad tæt ved Paris. Cécile slog straks til. Hun ville købe et mindre dyrt hus - skønt ikke så rigt på minder - og for de penge, hun sparede, kunne hun betale for projektet i MARTS

16 ! ""l. : i... 1" ' '^8 - i #- É (. s -- "V^ Jfev "''- ' Jni J*3 > ' Der frelses liv i et Bélari dagplejecenter (til venstre). Alle mødre gennemgår en ugentlig lægeundersøgelse og modtager 250 gram mælke- Pilkana. Søster Pelous siger, at hun aldrig glemmer en kvindes ansigt (længst til højre), som kom med et barn, der var dehydreret fcss ppilk, * / ~W f^'^**h^i 4 pulver til sit barn batik-julekort (til højre) tilvejebragte en indtægt til de unge piger i træningscentret og havde blodmangel. Hun kom til medicinuddelingsstedet og bad:»red mit barnebarn!«nepal. Hjemmene og skolen blev bygget i 1990, og Cécile er nu på jagt efter midler til en behandlingsklinik og farm-projekter. Hun har mange oprigtige ønsker at alle børnene må spise sig mætte og gå i skole, at en bedre vandforsyning og kloaksystem må standse udbredelsen af sygdomme. Hun drømmer og håber. Dersom så få penge og så få hænder kan gøre en så stor forskel, hvad kunne der ikke gøres med større midler? AT NÆRE ÅNDEN Søster Pelous' arbejde er ikke blot for folkets timelige velfærd.»når folk først har tilstrækkeligt med føde og klæder kan de begynde at reagere på evangeliet,«forklarer hun. Hun lærer sig det bengalske sprog og har uddelt adskillige eksemplarer af Uddrag fra Mormons Bog i Bengali til mennesker, som har spurgt hende om Kirken. Men hendes mest magtfulde undervisning er imidlertid hendes eksempel. Som udtalt af Christian Euvrard, de lokale myndigheder, idet de sagde:»hun ville aldrig gøre noget uærligt. Hun er mormon.herren åbner ofte døre for mig,«bevidner Cécile.»Engang lod toldbetjente i Calcutta mig tage dobbelt så meget medicin med ind i landet som andre frivillige nogen sinde havde fået lov til. Og jeg har fået tildelt den sidste plads i en 'fuldt optaget' flyvemaskine i sidste øjeblik. Mange gange har jeg modtaget nødvendige godkendelser fra myndighedspersoner, der som regel er villige til at hjælpe. Når det er Herrens vilje, behøver jeg blot at gøre min del, før han vil gøre sin.«hver gang hun forlader Paris for at vende tilbage til Bengal, anmoder hun om at få en velsignelse af præstedømmet, som vejleder hende gennem sit ophold. HÅBET GRYR Naturligvis indser Cécile, at behovene er enorme. Det ville kræve hundreder af skoler, vandpumper, børnehaver, hønsegårde, behandlingssteder, latriner og lærere i hygiejne og sanitære forhold for at lette de nuværende lidelser og bane vejen for en mere human fremtid. Men medlem af Paris stav og forhenværende regionalrepræsentant:»hun følger principperne i Kirkens velfærdsprogram. Og hun modtager en masse ved at rette sig efter hun plejer at sige:»hvad der er nået er lidt, men alligevel indisk lov og ved at arbejde gennem lokale indiske organisationer. På denne måde opnår Kirken en godt omdøm- Banipur og Bélari fornemmer at tingene kan forandres, at en del.«fremtiden er lys. Håbet gryr. Hendes venner i me - og den vokser konstant.«den onde cirkel med sult og sygdom kan vendes. De er Cécile erindrer rørt den dag, hvor bengalske venner, ved at fatte mod og lære at hjælpe sig selv. som ikke var medlemmer af Kirken, talte hendes sag for Medlemmer i Paris stav, hvor Cécile har tjent som STJERNEN 14

17 Y^^fc ^ Vi 2f^3r^^^H Jk 1 Hf H f iiy^ ^ ^ T stavens præsidentinde for Unge Piger og som wardets»vil DU IKKE NOK REDDE MIT BARNEBARN«præsidentinde for Primary og for Hjælpeforeningen, er blevet mere og mere involveret i projektet. I 1988 og 1990 bestilte medlemmer af staven batik-julekort - små kunstværker - hos de unge piger ved uddannelsescentret i Pilkana, således at de fik betalt arbejde. Nogle af Céciles venner køber også tørklæder, lommetørklæder og bøjler med de flotte batikmønstre, som er skabt i Pilkana. Primarybørn i Paris stav forærer deres eget legetøj og spil til børnene i Bengali. Og unge fra Paris udveksler breve med ahsram-børnene. Præsident Daniel Pichot fra Paris stav siger:»vi ser dette som en god mulighed for at undervise vore medlemmer, især de unge. Takket være søster Pelous' arbejde har vore børn og unge mulighed for at være mere opmærksomme på deres velsignelser og for at se, at meget kan opnås med lidt.«hver gang Cécile vender tilbage fra sine rejser, aflægger hun rapport til sine venner i Paris stav og i Strasbourg om sine projekter og om anvendelsen af de indsamlede midler. Mens de lytter til hende, indser de, at takket være dem er levevilkårene forbedret i et lille, Når hun bliver spurgt, hvad der motiverer hende i arbejdet, siger Cécile, at hun aldrig vil glemme ansigtet på en kvinde, som bragte en udmarvet, underernæret pige til en apoteksklinik, idet hun bønfaldende sagde:»vil du ikke nok redde mit barnebarn!«og hun husker, at hun ofte har set grupper af unge hindubørn i Banipur i ærbødig bøn, uden en voksens vejledning. Hun er dybt bevæget over den åndelige rigdom, hun ser i disse forarmede børn.»hver enkelt af os har en mission på denne jord og et ansvar over for vor næste, lige om hjørnet eller længere borte. Vi kan ikke forblive upåvirkede,«siger Cécile.»Vi er velsignet med kundskab om sandheden, og vi har et vidunderligt personligt forhold til vor himmelske Fader. For mig er det min største rigdom. Den sikreste måde at øge den på er at investere den i tjeneste for andre. Det er en ubrudt kæde af kærlighed. Lad os ikke vente på, at Kirken skal give os konkrete instruktioner om, hvordan vi skal gøre godt,«fortsætter hun.»hvis vi glemmer os selv, når vi hjælper andre, vil vi blive velsignet mere end vi kan fatte.«fjernt hjørne af verden. Hendes beretninger og billeder af børnene (som fx Milli, Rano, Tulu, Sima, Boula, Aouti og mange andre) og om de voksne ledere (som fx Sukeshi, Shonda, Lucy og Minoti) får abstrakte humanitære projekter til at fremstå som konkrete tilfælde af omsorg og broderskab. Broder Thierry Crucy, oversætter for Kirken, er medlem af Torcy Ward. Paris France Stake. MARTS

18 v i mi \i wæm J r ml iiii,., \ M'ti.v li- ;7/flife{'/i fefejy^f WV);

19 Himlens SLUSER Yaeko Seki Q familie og jeg tilbragte en dag Min i den japanske alpe-nationalpark, omgivet af bjergene i de nordlige egne. Mine børn løb begejstrede omkring. Jeg ventede vores fjerde barn og følte mig temmelig træt, så jeg lagde mig under træerne. Mens jeg lå og kiggede op i den blå, skyfri himmel, begyndte jeg at tænke på vore økonomiske problemer. Mit hjerte blev overvældet, og tårerne kom frem.»herre, vi betaler trofast tiende. Vi har ofret så meget. Hvornår vil himmelens sluser åbne sig for os og vore byrder blive lettet?«jeg bad af hele mit hjerte. Så vendte jeg mig for at betragte min mand og børn, som legede og lo sammen. Scenen så fredfyldt og smuk ud for mig. Pludselig vidnede o Anden for mig, at mine velsignelser var umådelige, og at min familie var den største velsignelse, vor himmelske Fader kunne give mig. Fra dengang jeg blev døbt i 17-årsalderen var mit højeste ønske at få en familie fyldt med kærlighed. Nu da jeg har den omsorgsfulde ægtemand og kærlige familie, jeg altid har ønsket, prøver jeg på ikke at glemme at takke Gud for denne store skat. Præsident Spencer W. Kimball sagde engang:»hjemmet og familien er vort grundlag... børn og forældre, som gensidigt elsker hinanden og støtter sig til hinanden. Det er sådan, at Herren har planlagt, at vi skal leve«(den danske Stjerne, juli 1975, side 5). Jeg har et fasttømret mål i mit sind om at leve sammen med min familie i evighederne.»mor, græder du?,«spørger min 3-årige søn mig ofte. Så holder jeg om ham og siger:»ja, min skat, fordi jeg har sådan en dejlig familie. Jeg kan ikke lade være med at græde af glæde. Lad os sige tak til vor himmelske Fader.«MARTS

20 3 $ < STJERNEN J8

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Teksten er den del af: Tro mod sandheden Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Hjælpeforeningen Søstre, I må gå fra at mene, at I bare deltager i Hjælpeforeningen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Omsluttet af hans kærligheds arme

Omsluttet af hans kærligheds arme Præsident Gordon B. Hinckley Omsluttet af hans kærligheds arme Oprettet: 19. september 2007 Det er den bedste kvindeorganisation i hele verden. Den har guddommelig oprindelse. Mine kære søstre, hvilken

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple.

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab En sand discipel Oprettet: 19. september 2007 En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles 1. søndag i fasten, 2. tkt. rk. 2016 Læsninger: 1. Mos 4, 1-12 Jak 1,9-16 Luk 22, 24-32 Salmer: 747: Lysets engel 498: Gud efter dig jeg længes 557: Her vil ties 70: Du kom til vor runde jord 697: Herre,

Læs mere