Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering af ringanalyse i foder, efterår"

Transkript

1 Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 =

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) 2

3 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2009 Plantedirektoratet fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Plantedirektoratet udsendte 5 foderstofprøver til ringanalyse i august: (uformalet tilskudsfoder til kvæg) ( grovformalet 2 mm fuldfoder til smågrise) (uformalet fuldfoder til slagtesvin (uformalet fuldfoder til levekyllinger (uformalet fuldfoder til får) Følgende autoriserede laboratorier deltog i ringanalysen: Plantedirektoratet (laboratorium nr. 1), Dansk Pelsdyrfoder A/S (laboratorium nr.3), Eurofins Steins-afdeling Odense (laboratorium nr. 4), Eurofins Steins (laboratorium nr. 5), Århus Universitet (laboratorium nr. 6), LUFA-Kiel (laboratorium nr. 7) og S.A.B. (laboratorium nr. 8). Plantedirektoratets resultater af visse metal-analyser målt på ICP er behandlet som et ekstra laboratorium (nr. 2). Dette er gjort for at sammenligne måling på ICP og AAS. Der anvendes i dette tilfælde kun én prøveoplukning. Laboratorierne var anmodet om at analysere de udsendte foderprøver for: Råfedt, vand, aske, træstof, råprotein, sukker, stivelse, EFOSsvin, EFOSi, FEsv, energi-indhold i fjerkræfoder, EFOSkvæg, FEkvæg, Se, Mn, Cu, Zn, Fe, Ca, P, Mg, Na, Vitamin A og E, total lysin, total methionin, total threonin og cystin. Deadline for indsendelse af resultater var den 10. september. Direktoratet modtog de sidste resultater den 22. september. Statistiske analyser Statistisk dataanalyse er udført i overensstemmelse med DS/ISO og Laboratorierne har rapporteret resultaterne af analyserne som en enkelt værdi pr. variabel pr. prøve. Middelværdi (X), standardafvigelse (SD) og Z-score ((X prøve -X total )/SD) er beregnet for hver variabel standardafvigelse og Z-score er dog kun beregnet, når flere end to laboratorier har afleveret resultater for den pågældende parameter. Analyseresultaterne er testet ved Grubb s test for Detecting Outliers på 5 % niveau, (ISO ). Outliers er markeret i tabellerne og udeladt af de efterfølgende beregninger. Middelværdi, standardafvigelse og Z-score er genberegnet efter udelukkelse af outliers. = 3

4 N Grubb s kritiske Z-værdi 7 2,02 6 1,89 5 1,71 4 1,48 3 1,15 Det skal i den forbindelse anføres, at beregnet på baggrund af mindre end 6 analyseresultater er behæftet med stor usikkerhed, og derfor skal tages med et vist forbehold. Ligger meget ensidigt i forhold til 0 for et laboratorium, kan dette skyldes, at laboratoriet har en systematisk afvigelse i forhold til laboratorier, hvor svinger mere tilfældigt fra positive til negative. HORRAT værdien for reproducerbarhed er beregnet for nogle parametre. Det er den observerede relative standardafvigelse divideret med RSD R fra Horwitz ligningen. HORRAT skal helst være <2. Analyseresultater Analyseresultaterne er afbildet i tabelform med beregnede middelværdier, standardafvigelser og s. Endvidere er s opført i grafisk form for de variabler, hvor er beregnet. Med venlig hilsen Niels Ellermann Tilsynsførende Annette Plöger Kemiker 4

5 Indhold Plantedirektoratets generelle bemærkninger... 6 Tabeller... 8 Figurer Analysemetoder = 5

6 Plantedirektoratets generelle bemærkninger Vand, råfedt og aske: Ingen bemærkninger til resultaterne. Råprotein: 1 outlier. Der er små variationskoefficienter. Træstof: Ingen bemærkninger til resultaterne. Stivelse: Der er store variationskoefficienter for prøverne og Sukker: Generelt ligger resultaterne pænt samlet. Der er 1 outlier. EFOSsvin: Ingen bemærkninger til resultaterne. EFOSi og FEsv: et laboratorium har leveret resultater fra en prøve efter genanalyse. Resultaterne har små variationskoefficienter. Energi i fjerkræfoder: 4 laboratorier deltog. Resultaterne ligger pænt ens. EFOSkvæg og FEkvæg: 4 laboratorier deltog. Der var 1 outlier for EFOSkvæg; men de øvrige resultater ligger pænt ens. Mn: 1 outlier. Pæne HORRAT-værdier. Cu, Se og Zn: Pæne HORRAT-værdier Fe: 1 laboratorium leveret resultater fra 2 prøver efter genanalyse. Ca: Høje variationskoefficienter samt HORRAT > 2 for alle 5 foderprøver. P: 1 laboratorium havde 3outliers. Mg og Na: HORRAT > 2 for én foderprøve. Analyse med ICP og AAS af mineraler foretaget af laboratorium nummer 1 og 2 viste stort set overensstemmende resultater: To prøver analyseret for kobber viste forskel på > 1. En prøve analyseret for zink og en prøve analyseret for fosfor viste forskel på > 1. Vitamin A: 3 laboratorier deltog. Der er ingen bemærkninger til resultaterne. Vitamin E: 4 laboratorier deltog. Variationskoefficient er 17,9 % og HORRAT > 2 for prøve Lysin, methionin og cystin: Ingen bemærkninger til resultaterne. 4 laboratorier deltog. 6

7 Threonin: 1 outlier. = 7

8 Tabeller Vand (%) /Prøve nr ,9 9,9 12,9 12,5 11,5 3 9,8 10,1 13,1 12,6 11,6 4 9,9 9,9 12,9 12,5 11,6 5 9,7 9,6 12,6 12,3 11,2 6 9,9 10,0 12,9 12,5 11,5 7 9,5 9,9 13,0 12,6 11,5 8 9,8 9,8 12,8 12,4 11,4 Antal laboratorier Gennemsnit 9,8 9,9 12,9 12,5 11,5 Standardafvigelse 0,15 0,15 0,16 0,11 0,14 Variationskoefficient (%) 1,5 1,5 1,2 0,9 1,2 HORRAT 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 1 0,78 0,14 0,11 0,13 0,15 3 0,10 1,45 1,38 1,07 0,86 4 0,78 0,14 0,11 0,13 0,86 5-0,58-1,83-1,80-1,74-1,98 6 0,77 0,48-0,02 0,14 7-1,95 0,14 0,75 1,07 0,15 8 0,10-0,52-0,53-0,80-0,56 Råfedt (%) /Prøve nr ,4 6,1 3,6 3,0 6,4 3 5,0 6,4 3,3 3,1 6,6 4 5,0 6,1 3,5 2,8 6,1 5 5,2 5,8 3,2 2,7 6,3 7 5,0 6,0 3,4 2,6 5,9 8 5,4 6,3 3,8 2,8 6,4 Antal laboratorier Gennemsnit 5,2 6,1 3,5 2,8 6,3 Standardafvigelse 0,20 0,21 0,22 0,19 0,25 Variationskoefficient (%) 3,8 3,5 6,2 6,6 4,0 HORRAT 1,2 1,1 1,9 1,9 1,3 1 1,19-0,08 0,62 0,90 0,47 3-0,85 1,33-0,77 1,43 1,28 4-0,85-0,08 0,15-0,18-0,74 5 0,17-1,48-1,23-0,72 0,07 7-0,85-0,55-0,31-1,25-1,54 8 1,19 0,86 1,54-0,18 0,47 8

9 Aske (%) /Prøve nr ,9 4,6 4,1 4,0 7,4 3 6,5 4,6 4,3 4,1 8,0 4 6,6 5,0 4,0 4,0 7,3 5 6,9 4,8 4,2 4,2 7,6 6 6,9 4,6 4,1 4,1 7,6 7 6,9 4,9 4,2 4,1 7,5 8 6,7 4,7 4,1 4,0 7,3 Antal laboratorier Gennemsnit 6,8 4,7 4,1 4,1 7,5 Standardafvigelse 0,17 0,16 0,10 0,08 0,24 Variationskoefficient (%) 2,5 3,4 2,3 2,0 3,2 HORRAT 0,8 1,1 0,7 0,6 1,1 1 0,78-0,89-0,51-0,97-0,54 3-1,60-0,89 1,58 0,28 1,92 4 1,59-1,55-0,97-0,95 5 0,78 0,35 0,54 1,52 0,28 6 0,69-0,86-0,09 0,84 0,36 7 0,78 0,97 0,54 0,28-0,13 8-0,41-0,27-0,51-0,97-0,95 = 9

10 Råprotein (%) /Prøve nr ,8 18,4 15,9 14,1 17,2 3 20,4* 18,8 16,0 14,1 17,4 4 21,9 18,8 15,9 14,2 16,9 5 21,6 18,8 16,1 14,3 17,1 6 21,7 18,3 16,1 14,4 17,0 7 21,6 18,8 15,7 14,1 16,8 8 21,3 18,9 15,9 14,4 17,0 Antal laboratorier Gennemsnit 21,6 18,7 15,9 14,2 17,1 Standardafvigelse 0,21 0,22 0,13 0,13 0,20 Variationskoefficient (%) 1,0 1,2 0,8 0,9 1,2 HORRAT 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 1 0,76-1,31-0,28-0,94 0,73 3 0,49 0,47-0,94 1,73 4 1,25 0,49-0,28-0,19-0,76 5-0,21 0,49 1,22 0,56 0,24 6 0,07-1,57 0,94 1,13-0,42 7-0,21 0,49-1,78-0,94-1,26 8-1,66 0,94-0,28 1,32-0,26 * 1 outlier Træstof (%) /Prøve nr. 1 11,0 2,5 4,5 4,1 17,9 4 9,6 2,4 4,8 4,6 17,9 5 10,1 2,2 4,3 3,9 17,3 7 11,9 2,6 4,9 4,8 17,9 8 9,9 2,4 4,6 4,0 18,1 Antal laboratorier Gennemsnit 10,5 2,4 4,6 4,3 17,8 Standardafvigelse 0,94 0,15 0,24 0,40 0,30 Variationskoefficient (%) 9,0 6,1 5,2 9,3 1,7 HORRAT 3,2 1,8 1,6 2,9 0,7 1 0,53 0,54-0,45 0,26 4-0,96-0,13 0,75 0,81 0,26 5-0,43-1,48-1,34-0,96-1,71 7 1,49 1,21 1,17 1,31 0,26 8-0,64-0,13-0,08-0,71 0,92 10

11 Stivelse (%) /Prøve nr ,5 42,8 43,4 47,9 11,6 4 12,7 41,0 42,8 48,0 7,3 5 13,2 40,1 42,4 46,8 7,2 7 16,6 41,4 44,4 48,9 12,4 Antal laboratorier Gennemsnit 14,8 41,3 43,3 47,9 9,6 Standardafvigelse 2,09 1,12 0,87 0,86 2,76 Variationskoefficient (%) 14,2 2,7 2,0 1,8 28,7 HORRAT 5,3 1,2 0,9 0,8 10,1 1 0,84 1,31 0,17 0,72 4-0,98-0,29-0,52 0,12-0,84 5-0,74-1,09-0,98-1,28-0,88 7 0,89 0,07 1,32 1,16 Sukker (%) /Prøve nr ,3 5,8 3,4 3,0 5,9 4 9,1 5,9 3,7 3,2 6,5 5 8,5 5,7 3,4 2,9 6,1 7 9,5 7,0* 3,5 3,2 6,6 Antal laboratorier Gennemsnit 8,9 5,8 3,5 3,1 6,3 Standardafvigelse 0,55 0,10 0,14 0,15 0,33 Variationskoefficient (%) 6,2 1,7 4,0 4,9 5,3 HORRAT 2,2 0,6 1,2 1,4 1,7 1-0,71-1,13 4 0,45 1,41 0,83 0,68 5-0,64-0,71-1,17-0,53 7 1,18 0,83 0,98 *1 outlier = 11

12 EFOSsvin (%) /Prøve nr. 1 90,8 86,8 4 90,9 86,8 5 92,7 87,7 6 93,1 89,4 7 92,7 87,6 8 92,4 86,8 Antal laboratorier 6 6 Gennemsnit 92,1 87,5 Standardafvigelse 0,99 0,99 Variationskoefficient (%) 1,1 1,1 1-1,31-0,71 4-1,21-0,71 5 0,60 0,19 6 1,01 1,85 7 0,60 0,09 8 0,30-0,71 EFOSi (%) /Prøve nr ,3 82,1 4 86,4 80,7 5 87,0 80,9 6 87,4 81,8 7 88,3 80,1 8 88,5 80,5 Antal laboratorier 6 6 Gennemsnit 87,7 81,0 Standardafvigelse 0,85 0,78 Variationskoefficient (%) 1,0 1,0 1 0,76 1,40 4-1,47-0,41 5-0,76-0,15 6-0,29 1,01 7 0,76-1,18 8-0,67 12

13 FEsv (%) /Prøve nr ,0 109, ,3 107, ,0 107, ,0 105, ,0 107,0 Antal laboratorier 5 5 Gennemsnit 125,1 107,2 Standardafvigelse 1,10 1,47 Variationskoefficient (%) 0,9 1,4 1 0,85 1,24 4-1,59 0,49 5-0,05-0,12 7 0,85-1,48 8-0,05-0,12 Energi i fjerkræfoder (MJ/100 kg) /Prøve nr , , , ,0 Antal laboratorier 4 Gennemsnit 1166,8 Standardafvigelse 9,00 Variationskoefficient (%) 0,8 1-0,75 4 0,14 5 1,36 7-0,75 = 13

14 EFOSkvæg (%) /Prøve nr ,3* 89,3 4 90,9 89,9 5 90,7 90,3 7 90,7 89,3 Antal laboratorier 3 4 Gennemsnit 90,8 89,7 Standardafvigelse 0,12 0,49 Variationskoefficient (%) 0,1 0,5 1-0,82 4 1,15 0,41 5-0,58 1,22 7-0,58-0,82 * 1 outlier FEkvæg (pr. 100 kg) /Prøve nr ,0 94, ,8 93, ,8 95, ,0 92,0 Antal laboratorier 4 4 Gennemsnit 101,2 93,8 Standardafvigelse 0,85 1,29 Variationskoefficient (%) 0,8 1,4 1-1,35 0,19 4 0,76 0,12 5 0,76 1,05 7-0,18-1,36 14

15 Selen (mg/kg) /Prøve nr ,360 0,521 0,310 0,377 0, ,426 0,583 0,359 0, ,391 0,556 0,329 0,403 0, ,452 0,687 0,386 0,480 0,494 Antal laboratorier Gennemsnit 0,407 0,587 0,346 0,438 0,453 Standardafvigelse 0,04 0,07 0,03 0,06 0,05 Variationskoefficient (%) 9,9 12,2 9,6 13,0 11,3 HORRAT 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 1-1,17-0,92-1,08-1,07-0,98 5 0,47-0,05 0,39 0,95 0,92 6-0,41-0,43-0,62-0,74 7 1,11 1,40 1,20 0,74 0,80 Mangan (mg/kg) /Prøve nr ,3 73,5 67, ,0 2 90,4 72,9 65, ,0 4 84,0 78,0 62, , ,0 84,4 76,6 208* 141,0 6 95,6 73,1 68, ,2 7 99,5 87,3 68, ,2 Antal laboratorier Gennemsnit 94,6 78,2 68, ,9 Standardafvigelse 6,97 6,28 4,82 6,51 1 Variationskoefficient (%) 7,4 8,0 7,1 4,1 9,8 HORRAT 0,9 1,0 0,8 0,5 1,3 1-0,05-0,75-0,07 0,12-0,71 2-0,61-0,84-0,53 0,27-0,63 4-1,52-0,03-1,28-1,57-0,87 5 1,34 0,99 1,75 1,05 6 0,14-0,81 0,09-0,01 1,47 7 0,69 1,45 0,03 1,20-0,29 * 1 outlier = 15

16 Kobber (mg/kg) /Prøve nr ,7 134,0 13,9 16,1 8, ,6 132,0 12,6 14,5 7, ,0 110,0 13,0 13,0 6, ,0 149,0 13,6 13,6 7, ,4 139,5 11,5 13,7 7, ,0 149,7 12,9 15,6 7,07 Antal laboratorier Gennemsnit 11,6 135,7 12,9 14,4 7,20 Standardafvigelse 1,11 14,59 0,83 1,22 0,75 Variationskoefficient (%) 9,6 10,7 6,5 8,5 10,5 HORRAT 0,9 1,4 0,6 0,8 0,9 1 0,98-0,12 1,18 1,39 1,52 2-0,25-0,38 0,07 0,34 4-1,44-1,76 0,10-1,16-1,59 5 1,25 0,91 0,82-0,67 0,05 6-0,21 0,26-1,67-0,60-0,15 7-0,58 0,96-0,03 0,96-0,17 Zink (mg/kg) /Prøve nr ,9 166,0 88, ,1 164,0 86, ,7 152,0 85, ,0 206,0 102, ,3 162,5 96, ,9 188,0 93, Antal laboratorier Gennemsnit 65,3 173,1 92,2 121,2 129,7 Standardafvigelse 5,20 19,99 6,50 8,42 2,81 Variationskoefficient (%) 8,0 11,5 7,0 7,0 2,2 HORRAT 0,9 1,6 0,9 0,9 0,3 1-0,08-0,35-0,51-0,37 1,89 2-0,45-0,91-0,61-0,24 4 0,27-1,05-1,04-0,97-0,95 5 1,67 1,65 1,88 0,12 6 0,19-0,53 0,71 0,10-0,64 7-1,05 0,75 0,24-0,03-0,18 16

17 Jern (mg/kg) /Prøve nr Antal laboratorier Gennemsnit 313,1 283,2 178,9 166,3 456,8 Standardafvigelse 21,68 20,73 24,86 13,02 19,88 Variationskoefficient (%) 6,9 7,3 13,9 7,8 4,4 HORRAT 1,0 1,1 1,9 1,1 0,7 1 0,22-0,35-0,32 0,20 0,36 2-0,01-0,88-0,60-0,72-0,54 4-1,90 1,53 1,85-1,49-1,70 5 1,05 0,23 0,28 1,13 1,07 6 0,16-1,15-0,23 0,98 0,73 7 0,46 0,61-0,98-0,10 0,09 Calcium (%) /Prøve nr ,623 0,753 0,629 0,744 1,08 2 0,635 0,769 0,663 0,771 1,14 4 0,560 0,660 0,570 0,670 0,99 5 0,717 0,904 0,774 0,891 1,29 6 0,599 0,703 0,617 0,710 1,04 7 0,605 0,816 0,633 0,759 1,09 Antal laboratorier Gennemsnit 0,623 0,768 0,648 0,757 1,106 Standardafvigelse 0,05 0,09 0,07 0,07 0,10 Variationskoefficient (%) 8,5 11,2 10,6 9,9 9,3 HORRAT 2,0 2,7 2,5 2,4 2,4 1-0,17-0,27-0,18-0,25 2 0,23 0,02 0,22 0,18 0,33 4-1,20-1,25-1,13-1,17-1,12 5 1,78 1,59 1,83 1,78 1,79 6-0,47-0,75-0,45-0,63-0,60 7-0,34 0,56-0,21 0,02-0,15 = 17

18 Fosfor (%) /Prøve nr ,570 0,543 0,444 0,439 0, ,566 0,539 0,438 0,448 0, ,570 0,550 0,460 0,460 0, ,634* 0,623* 0,496 0* 0, ,564 0,516 0,436 0,445 0, ,545 0,530 0,430 0,449 0,463 Antal laboratorier Gennemsnit 0,563 0,536 0,451 0,448 0,486 Standardafvigelse 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 Variationskoefficient (%) 1,9 2,4 5,4 1,7 4,5 HORRAT 0,4 0,6 1,2 0,4 1,0 1 0,67 0,56-0,27-1,22-0,17 2 0,29 0,26-0,52-0,04-0,67 4 0,67 1,10 0,38 1,53 1,10 5 1,85 1,37 6 0,11-1,49-0,60-0,39-0,61 7-1,73-0,43-0,84 0,12-1,02 * 3 outliers Magnesium (%) /Prøve nr ,466 0,114 0,147 0,131 0, ,473 0,116 0,148 0,133 0, ,420 0,098 0,130 0,120 0, ,529 0,128 0,170 0,148 0, ,420 0,101 0,136 0,123 0, ,440 0,111 0,145 0,133 0,268 Antal laboratorier Gennemsnit 0,458 0,111 0,146 0,131 0,268 Standardafvigelse 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 Variationskoefficient (%) 9,0 9,7 9,4 7,5 8,8 HORRAT 2,0 1,7 1,8 1,4 1,8 1 0,19 0,24 0,08-0,03 0,16 2 0,36 0,43 0,15 0,17 0,29 4-0,92-1,24-1,16-1,16-1,20 5 1,72 1,54 1,75 1,70 1,64 6-0,92-0,93-0,74-0,85-0,88 7-0,43-0,04-0,07 0,17-0,01 18

19 Natrium (%) /Prøve nr ,448 0,215 0,193 0,134 0, ,443 0,207 0,194 0,131 0, ,370 0,180 0,170 0,110 0, ,429 0,185 0,171 0,118 0, ,387 0,176 0,185 0,114 0, ,418 0,229 0,207 0,142 0,347 Antal laboratorier Gennemsnit 0,416 0,199 0,187 0,125 0,322 Standardafvigelse 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 Variationskoefficient (%) 7,5 10,7 7,7 10,3 7,3 HORRAT 1,6 2,1 1,5 1,9 1,5 1 1,03 0,77 0,44 0,71 0,54 2 0,87 0,39 0,51 0,48 0,76 4-1,47-0,87-1,16-1,15-1,36 5 0,42-0,64-1,09-0,53-1,07 6-0,92-1,05-0,12-0,88 0,07 7 0,07 1,41 1,42 1,37 1,06 Vitamin A (I.U. per gram) /Prøve nr ,4 15,0 2,1 8,5 4,1 5 8,5 18,1 1,9 9,4 3,9 7 8,2 15,6 2,8 10,3 4,7 Antal laboratorier Gennemsnit 8,4 16,2 2,3 9,4 4,2 Standardafvigelse 0,14 1,64 0,46 0,90 0,42 Variationskoefficient (%) 1,7 10,1 20,5 9,6 9,8 1 0,31-0,75-0,37-0,98-0,32 5 0,81 1,14-0,76-0,04-0,80 7-1,12-0,39 1,13 1,02 1,12 = 19

20 Vitamin E (mg alfa-tocopherol / kg) /Prøve nr ,0 232,0 46,0 78,0 73,0 5 81,3 233,0 49,8 75,1 78,4 6 64,0 230,0 44,0 65,0 51,0 7 65,9 237,0 46,1 76,1 64,7 Antal laboratorier Gennemsnit 71,3 233,0 46,5 73,6 66,8 Standardafvigelse 7,95 2,94 2,42 5,83 11,93 Variationskoefficient (%) 11,2 1,3 5,2 7,9 17,9 HORRAT 1,3 0,2 0,6 0,9 2,1 1 0,34-0,34-0,20 0,76 0,52 5 1,26 1,37 0,27 0,97 6-0,92-1,02-1,02-1,47-1,32 7-0,68 1,36-0,16 0,44-0,17 Total lysin (g/kg) /Prøve nr ,65 6,74 8, ,30 11,48 8,77 6,51 8, ,80 11,20 8,70 6,78 8, ,90 12,40 9,10 6,90 8,80 Antal laboratorier Gennemsnit 10,63 11,65 8,81 6,73 8,61 Standardafvigelse 0,27 0,52 0,20 0,16 0,26 Variationskoefficient (%) 2,6 4,5 2,3 2,4 3,0 HORRAT 0,7 1,1 0,6 0,6 0,7 1-0,46-0,28-0,77 0,05-1,19 3-1,18-0,32-0,17-1,36 0,90 5 0,64-0,85-0,52 0,29-0,46 7 1,45 1,45 1,03 0,75 20

21 Total methionin (g/kg) /Prøve nr ,15 4,69 4,48 3,09 2,64 3 3,22 4,82 4,60 3,04 3,16 5 3,55 5,04 4,82 3,44 7 3,40 5,00 4,60 3,20 2,90 Antal laboratorier Gennemsnit 3,33 4,89 4,62 3,19 2,93 Standardafvigelse 0,18 0,16 0,14 0,18 0,22 Variationskoefficient (%) 5,4 3,3 3,1 5,6 7,5 HORRAT 1,1 0,7 0,7 1,2 1,5 1-1,22-1,01-0,58-1,31 3-0,60-0,41-0,20-0,85 1,08 5 1,22 0,94 1,38 1,39 0,34 7 0,38 0,69-0,17 0,04-0,11 Total threonin (g/kg) /Prøve nr ,42 9,00 6,48 4,83 7,01 3 8,76 9,12 7,13 5,33* 8,01 5 8,71 8,79 6,53 4,88 7,16 7 8,70 9,10 6,50 4,90 7,30 Antal laboratorier Gennemsnit 8,65 9,00 6,66 4,87 7,37 Standardafvigelse 0,15 0,15 0,32 0,04 0,44 Variationskoefficient (%) 1,8 1,7 4,7 0,7 6,0 HORRAT 0,4 0,4 1,1 0,2 1,4 1-1,48-0,01-0,57-1,11-0,81 3 0,73 0,76 1,45 5 0,41-1,41-0,41 0,28-0,47 7 0,34 0,66-0,51 0,83-0,16 * 1 outlier = 21

22 Total cystin (g/kg) /Prøve nr ,40 2,77 2,74 2,68 3,09 3 3,66 2,88 2,89 2,59 3,32 5 3,72 2,93 2,86 2,66 3,06 7 4,10 3,30 3,10 2,90 3,60 Antal laboratorier Gennemsnit 3,72 2,97 2,90 2,71 3,27 Standardafvigelse 0,29 0,23 0,15 0,13 0,25 Variationskoefficient (%) 7,8 7,8 5,2 4,9 7,7 HORRAT 1,7 1,6 1,1 1,0 1,6 1-1,11-0,87-1,05-0,21-0,71 3-0,21-0,40-0,06-0,88 0,21 5-0,17-0,25-0,35-0,83 7 1,32 1,44 1,36 1,44 1,33 22

23 Figurer Vand = 23

24 Råfedt Aske

25 Råprotein 1 outlier: Træstof = 25

26 Stivelse Sukker 1 outlier:

27 EFOSsvin EFOSi = 27

28 FEsv Energi i fjerkræfoder

29 EFOSkvæg 1 outlier: FEkvæg = 29

30 Mn 1 outlier: Cu

31 Se Zn = 31

32 Fe Ca

33 P 3 outliers: in , , Mg = 33

34 Na Vitamin A

35 Vitamin E Lysin = 35

36 Methionin Threonin 1 outlier:

37 Cystein = 37

38 Analysemetoder vand (%) råfedt (%) aske (%) protein (%) træstof (%) sukker (%) stivelse (%) /152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 3 EU/71/393 EU98/64 EU71/250 Eu93/ /393/EØF 98/64/EF 71/250/EØF 93/28/EØF 92/89/EF 71/250/EØF 99/79/EF /152/EF 98/64/EØF 2009/152/EF 2009/152/EF 92/89/EØF 2009/152/EF 2009/152/EF 6 71/393/EØF 71/250/EØF 93/28/EØF 7 VDLUFA III 3.1 VDLUFA III B VDLUFA III 8.1 VDLUFA III VDLUFA III EU(71/393/EØF) EU(98/64/EØF) EU(71/250/EØF) EU(93/28/EØF) EU(92/89/EØF) VDLUFA III VDLUFA III EFOSsvin (%) EFOSi (%) Fesv (pr. 100 kg) MJ/100kg 1 FO-08/99 FO-05/04 FO 08/ /152/EF 3 4 FO 8/99 FO 05/04 FO 08/06 86/174/EØF 5 PD FO 08/99 PD FO 33/03 DS rap nr /152/EF 6 FO 8/99 FO-05/04 7 FO-08/06/EØF FO-08/06/EØF beregnet efter metode FO-08/06 beregnet efter formlen for blandet fjerkræfoder FMVO 14 afsn. 2 8 FO 08/99(A) FO (33/03) FO 08/06 EFOS kvæg (%) FE (kvæg) per 100 kg Vitamin A (I.U. pr.gram) Vitamin E (mg alfa-tocopherol/kg) 1 FO 19/05 FO-10/ /152/EF 2009/152/EF 3 4 FO 19/05 FO-23/98 5 PD FO-19/05 PD FO-19/05 EN (mod) EN S. K. Jensen et al beregnet efter metode FO-19/05 beregnet efter metode FO-10/99 HPLC-VDLUFA Bd. III, Kap HPLC-VDLUFA Bd. III, Kap

39 Selen (mg/kg tørstof) Mn (mg/kg) Cu (mg/kg) Zn (mg/kg) Fe (mg/kg) Ca (%) P (%) 1 PD-ASS-Hydrid (EF) 152/2009 (EF) 152/2009 (EF) 152/2009 (EF) 152/ (ICP) (EF) 152/ ICP ICP ICP ICP ICP 71/393/EØF 5 DS13805:2002 DS13805:2002 DS13805:2002 DS13805:2002 DS13805:2002 DS13805:2002 DS13805: DJF-ICP-MS 78/633/EØF 78/633/EØF 78/633/EØF 78/633/EØF 78/633/EØF 71/393/EØF 7 VDLUFA VII ; HR-ICPMS 8 VDLUFA VII VDLUFA VII VDLUFA VII VDLUFA VII VDLUFA VII VDLUFA VII Mg (%) Na (%) Total lysin (g/kg) Total methionin (g/kg) Total threonin (g/kg) Total cystin (g/kg) 1 73/46/EØF 71/250/EØF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 3 EU2000/45 EU2000/45 EU2000/45 EU2000/45 4 ICP ICP 5 DS13805:2002 DS13805:2002 EC Dir 98/64 EC Dir 98/64 EC Dir 98/64 EC Dir 98/ /46/EØF 71/250/EØF 7 VDLUFA VII VDLUFA VII Analog EG 98/64 L 257/16 Analog EG 98/64 L 257/16 Analog EG 98/64 L 257/16 Analog EG 98/64 L 257/16 = 39

40 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 3. juni 2013 Rapportering af ringanalyse i foder forår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 16. september 2013 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 17. december 2012 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2012 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke Fuld fart fra start Smågrisekoncentrat Vores viden - Din styrke Forsøg med Vitfoss smågrisekoncentrat 2720 Vægtinterval, Antal grise Gentagelser Daglig Foderudnyttelse, kg pr. forsøg pr. forsøg tilvækst,

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NOTAT NR. 1732 Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2016 et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen. Energikoncentrationen

Læs mere

Utraditionelle råvarer. Boghvede

Utraditionelle råvarer. Boghvede Utraditionelle råvarer Boghvede Tørstof 87,0 Råprotein (standard) 81 Råprotein 11,5 13,2 Råfedt (reelt ford.) 90 Råfedt 2,5 2,9 Fosfor 45 Råaske 2,4 2,8 Træstof 11,5 13,2 Jodtal 0 Jodtalsprodukt/kg TS

Læs mere

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i Markedsføringsforordningens

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Denne offentliggørelse er udarbejdet af

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER ERFARING NR. 1202 Kontrol af 59 færdigfoderblandinger har vist, at indholdet af energi ved den officielt anvendte metode i gennemsnit lå tæt på det deklarerede indhold.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010.

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink.

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink. TILSÆTNINGSSTOFFER Bilag 2. Om tolerancer for tilsætningsstoffer generelt og forblandinger gælder de aktuelle analyseusikkerheder. Ved analyse af fodermidler og foderblandinger skal den tekniske tolerance

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014 NOTAT NR. 1432 I forhold til 2013 er der 6-12 procent lavere råprotein - men højere energikoncentration i vinterbyg, hvede, rug og triticale og lavere fosforkoncentration

Læs mere

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved offentlig kontrol i 2007-2011 December 2012 Kolofon Denne

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 NOTAT NR. 1334 Væsentlige ændringer i forhold til 2012 er: Mere råprotein i vinterbyg, vårbyg og hvede

Læs mere

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015 Mineraler og deres betydning Årsmøde 2015 Hvorfor fokus på mineraler? Velfungerende reproduktion - Mangan - Kobber Sundhed - Selen - Zink - Mg / Ca God yversundhed - Selen - Zink - Jod Stærke klove - Zink

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015 NOTAT NR. 1535 Råproteinkoncentrationen er faldet i vårbyg og havre og er steget lidt i hvede, rug, triticale og vinterbyg i forhold til sidste år. Energikoncentrationen

Læs mere

Næringsindhold i korn fra høsten 2012

Næringsindhold i korn fra høsten 2012 Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development Næringsindhold i korn fra høsten 2012 NOTAT NR. 1226 De væsentligste ændringer i årets kornhøst i forhold til 2011 er, at råproteinkoncentrationen

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER VI HØSTER IKKE ALENE VARIATION FRA GROVFODERET Metan, CO 2 Græsens. Majsens. Tilskudsfoder TMR / PMR Ko 1 Ko 2 Ko 3 Gødning Urin

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016 NOTAT NR. 1626 Råproteinkoncentrationen er steget i byg, hvede, rug, triticale og havre. Fosforkoncentration er steget i vårbyg, hvede og havre, men faldet i vinterbyg.

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0. 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.610 0001 Abrikos, tørret 0006 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.610 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0013

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer Behov og normer Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid Energibehov

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse

Læs mere

Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter

Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter Fodringsseminar 2014 Hotel Legoland 24. april 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund Formål Materialer & metoder Resultater

Læs mere

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Fodermøde 2014 Dagsorden: 13.00 Velkomst v. Pernille Elkjær, SDSR 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 13.40 Korte faglige indlæg om aktuelle emner - Vejrup Andel & Næsbjerg Foderstofforening

Læs mere

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MEDDELELSE NR. 976. & European Agricultural Fund for Rural Development Kontrol af 64 mineralske foderblandinger fra 4 firmaer viste, at der

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors 2015 Kalvefoder Mollerup Mølle Østervang 51, 7900 Nykøbing Mors 2 Kalvefoder fra Mollerup Mølle Tusindvis af kalve har gennem årene nydt godt af Mollerup Mølles s egen udvikling og samarbejde med førende

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN

HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN Støttet af: HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN MEDDELELSE NR. 1002 Smågrisefoder med 25 % hestebønner gav signifikant højere produktionsværdi for smågrise i intervallet 9-30 kg sammenlignet

Læs mere

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Økologikongres 2015 25. November 2015 Vingsted Kongrescenter Niels Finn Johansen SEGES Økologi MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Projektet

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER KOMPAKT FULDFODER Foderplanen til hele besætningen hele døgnet, ugen.! Mindst 2 % foderrest (1 kg/ko) Kompakt fuldfoder (TMR

Læs mere

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER De senest reviderede normer for næringsstoffer findes her i 18. udgave. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION PER TYBIRK, NIELS MORTEN SLOTH & LISBETH JØRGENSEN

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise F A G L I G P U B L I K A T I O N Meddelelse nr. 554 Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise Institution: Forfatter: Landsudvalget for Svin, Den rullende Afprøvning Hanne Maribo Dato: 3.05.00

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008

Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008 Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008 Denne vejledning er udarbejdet af Troels

Læs mere

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER MEDDELELSE NR. 905 Frit lysin, methionin og treonin genfindes 100 % ved analyse af mineralske foderblandinger, hvorimod tryptofan og valin

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69 Råvarekatalog Fiskeensilage... 2 Fiskemel... 3 Grønpiller... 6 Gærfløde... 9 Gærfløde, sprit... 11 Gærfløde, øl... 12 Havre, Afskallet, Nøgen... 13 Hestebønner... 16 Hvedegluten... 19 Hvedeglutenfoder...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer 0001 Abrikos, tørret 2 total-n 0.464 0.5 5165 050 0001 Abrikos, tørret 7 Kulhydrat best. v/diff. 57.2 66.5 050 5165 0001 Abrikos, tørret 13 Vand 28.6 26.2 5148, 5165 5165 0001 Abrikos, tørret 51 L-ascorbinsyre

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK?

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? Jesper Poulsen og Gunner Sørensen Ernæring & Reproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 BAGGRUND Bedre fodereffektivitet i Holland? Indsamling og analyse af 20 hollandske

Læs mere

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER Per Tybirk, SEGES, VSP, Innovation,Team Fodereffektivitet Plantekongres 20. jan. 2016 EMNER N og protein Udvikling i proteinindhold over tid Afledte effekter og værdi

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: HorseLux hestefoder udvikles og sammensættes af Miljøfoder og produceres af Vestjyllands Andel. Vores målsætning for HorseLux hestefoder er, at tilbyde et foder i højeste kvalitet til en fornuftig pris.

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'..

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'.. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet:

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Formål fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Øget dyrkning af bælgsæd Forarbejdning af proteinafgrøder Øget selvforsyning og sikring af foderforsyningen Mindre afhængig af import

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Analyseperiode: - 11.06.2014 1 18428601 Tørstof 72 % 0.2 DS 204 mod. 20 Rumvægt BD 1080 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Beregning Fosfor (P) 240 mg/kg ts. 20 * P-BD - ICP/OES 30 Jern (Fe) 3000 mg/kg ts.

Læs mere

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed Hestefoder Viden Kvalitet Troværdighed MM Hestefoder Hvorfor vælge hestefoder fra Mollerup Mølle? Vores hestefoder er sammensat med henblik på at dække hestens behov i flest mulige situationer, så man

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol. År 2010.

Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol. År 2010. Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol År 2010. 1 Indholdsfortegnelse: Medlemmerne af Den frivillige Foderkontrol.3 Næringsstofanalyser.. 4 Afvigelser for næringsstofanalyser... 5 Askeindhold i forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Komplet startfoderprogram til grise

Komplet startfoderprogram til grise Komplet startfoderprogram til grise Primary er et fuldfoder som med fordel kan introduceres til grise der er startet op i farestald eller efter fravænning. Er til grise fra 5 kg. Primary blandinger er

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET Støttet af: HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET MEDDELELSE NR. 1033 Hyppige, bratte foderskift koster 50 kr. pr. stiplads i tabt produktivitet. INSTITUTION:

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Maj 2016 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i maj 2016 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Virksomhedsoversigt prøver og analyser

Virksomhedsoversigt prøver og analyser Virksomhedsoversigt prøver og analyser Prøverne står anført under virksomheden, hvor prøven er udtaget, altså prøvetagningsstedet. Den mærkningsansvarlige virksomhed er anført umiddelbart over hver enkelt

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

Ændringer i normer for næringsstoffer

Ændringer i normer for næringsstoffer Ændringer i normer for næringsstoffer NOTAT NR. 1207 Normerne for aminosyrer til smågrise og til ung-/slagtesvin er ændret. Effektiviteten af fytaseproduktet Ronozyme-NP er værdisat. Normen for vitamin

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

RÅDGIVNING TIL KVÆG ISO 9001 C E R T IF IE D ISO 14001

RÅDGIVNING TIL KVÆG ISO 9001 C E R T IF IE D ISO 14001 KVÆGMINERALER 2016 RÅDGIVNING TIL KVÆG I Vilomix implementeres den nyeste viden og forskning i mineralfoderet og i vores rådgivning i stalden. Vi yder dig en seriøs suppleringsrådgivning omkring fodring,

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde.

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Complete til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Complete

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Fotograf(er): Colurbox.com

Læs mere

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen.

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. NYT Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active Mini Medium Maxi SELECT

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

KVÆGMINERALER 2014-2015

KVÆGMINERALER 2014-2015 KVÆGMINERALER 2014-2015 Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL Specialløsning. Tilpasset de aktuelle fodermidler på bedriften og dyrenes behov. NOVAMIN

Læs mere

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen NorFor Plan Fælles nordisk fodervurderingssystem til kvæg Ikke additivt system, de enkelte fodermidler har ikke en fast foderværdi Tager hensyn til samspillet

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Program 2013-2014. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk

Program 2013-2014. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk Program 2013-2014 Kvægmineraler inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL NOVAMIN STANDARD KOMIN TYPE ORGAMIN

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste Nye tider for grovfoderanalyser til heste Hest i Danmark leverer analyser specielt til heste. Analysecertifikatet du modtager indeholder analyserede- og beregnede værdier på foderet nedenfor finder du

Læs mere

NÆRINGSSTOFINDHOLDET I FORSKELLIGE SOJAPROTEINPRODUKTER ADSKILLER SIG FRA AFSKALLET SOJASKRÅ

NÆRINGSSTOFINDHOLDET I FORSKELLIGE SOJAPROTEINPRODUKTER ADSKILLER SIG FRA AFSKALLET SOJASKRÅ NÆRINGSSTOFINDHOLDET I FORSKELLIGE SOJAPROTEINPRODUKTER ADSKILLER SIG FRA AFSKALLET SOJASKRÅ NOTAT NR. 1130 På baggrund af analyserede partier af forskellige sojaproteinprodukter og afskallet sojaskrå

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere