Konsulent Profil Jesper Frandsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulent Profil Jesper Frandsen"

Transkript

1 Konsulent Profil Jesper Frandsen Profil Siden 1999 har jeg primært arbejdet med Business Intelligence og Datawarehouse løsninger. Jeg indgår typisk i projekter som arkitekt og udvikler. Men påtager mig også gerne opgaver som teknisk projektleder og underviser. Jeg har bla. undervist hos DTU. Som person, kan jeg beskrives som udadvendt, kreativ og løsningsorienteret. Jeg vurderer selv min vigtigste kvalitet er, at kunne forstå forretningens behov og udnytte den tilgængelige teknologi optimalt. Af teknologier har jeg arbejdet primært med Oracle og SAP Business Objects. Men jeg har ingen præferencer og deltager gerne i projekter hvor andre konstellationer af teknologi anvendes. Kontakt Detaljer Mobil: Periode Projekt IC Companys BPC integration Udarbejdelse af struktur for finansiel rapportering i Business Objects. Udtræk af BPC information ved hjælp af BeX queries og overførsel data til central datawarehouse for standard rapportering. Udvikling af BO Universe med direkte adgang til SAP BW BPC cuber for ad-hoc forespørgsler. Værktøjer: SAP BeX, Business Objects BOE 3.1, Web Intelligence, Universe Designer, Oracle Warehousebuilder - IC Companys Performance Management Opbygning af corporate dashboard struktur dækkende hele værdikæden med strategisk, taktisk og operationelt perspektiv. Udvikling af dashboards i samarbejde med projektteam forankret i Finans., Underviser Værktøjer: Dashboard Designer (Xcelsius 2008), SAP ERP, SAP BW, Crystal Reports IC Companys Building Business Object BI Platform Opbygning af semantisk lag baseret på 14 universer dækkende hele IC Companys værdikæde.

2 Interviewes og workshops i forbindelse med design af Front-End Udvikling og udrulning af standard rapporter. Ca Undervisning af superbrugere og oplæring af interne resourcer. Sparring med Key-users omkring komplekse measures og Kpi'er i brugerrapporter. Design og videreudvikling datawarehousets datamodel stg/edw/dm Assistance omkring ETL udvikling, Underviser Værktøj: Business Objects BOE 3.1, Web Intelligence, Crystal Reports, Universe Designer, Oracle Warehouse Builder Dong Energy Building Datawarehouse 2g modelled Opbygning af Enterprise Datawarehouse modelleret efter Data Vault principperne (2g modellering). Datawarehouset lagrede prisinformationer for de commodities som Dong handler med. Rolle: ETL Udvikler, Datamodels Designer, Univers Designer, Dokumentarist Værktøj: Oracle Warehouse Builder, Universe Designer, Web Intelligence, Erwin KMD Datawarehouse og BI - IT Service reporting Udvikling af central Service Management Entreprise Data Warehouse til lagring IT service målinger fra hostede løsninger og servere. Udvikling af Datamart med beregnede/lagrede KPI measures baseret på kontraktuelle servicemål. Udvikling af standard IT service rapporter som afspejlede forretningsprocessor og driftaftaler baseret på ITIL. Datakilder: BAC/Sitescope/HP Openview/ POP Rolle: Arkitekt, Undervisning og Udvikling Værktøjer: Data Services XI 3.0, Web Intelligence, Xcelsius, Sqlserver, DB2, Oracle 10G KMD/Syddjurs Kommune Kommunal BI løsning Udvikling af kommunal BI løsning, med understøttelse af kommuners forskellige forretningsomåder. Rolle: Arkitekt, Undervisning og Udvikling Værktøjer: Data Services XI 3.0, Web Intelligence, Sqlserver, Oracle 10G IC Companys Datawarehouse og BI Opbygning af to nye forretningsområder i eksisterende Datawarehouse (Retail, Logistics). Foranalyse i samspil med forretningen. Design af nye stjerneskemaer og videreudvikling af eksisterende dimensioner. ETL udviklet i Oracle Warehouse builder. Udvidelser til front-end løsning.

3 Rolle: Arkitekt, udvikler, coach Værktøj: Oracle 10g, PL/Sql, Oracle Discoverer, Oracle Warehousebuilder Nord Data Datawarehouse og BI Review af eksisterende datawarehouse. Undersøgelse af mulighederne for datavalidering i ETL processen (Extract, Transform and Load). Reimplementering af Datawarehouse med salgsdata fra Dagrofas butikskæder. Udvikling af nye ETL programmer i Data Integrator fra Business Objects. I ETL processen blev avancerede valideringsrutiner indbygget til automaticering af datavalidering. Prototype på en Business Objects front-end baseret på web intelligence og Infoview. Rolle: Projektleder, Arkitekt Værktøj: Oracle 10g, PL/Sql, Business Objects Data Integrator, Oracle Discoverer, Oracle Designer HK Datawarehouse og BI Udvikling af EUL(metadata) roadmap i portal, Business areas blev præsenteret i diagrammer i portal. Ved tryk på en mappe blev Discoverers metadata vist (Mappe beskrivelse, elementnavne og elementbeskrivelse). Udvikling af webservice med medlemsinfo. Eksisterende service kodet i Java blev omkodet til pl/sql for optimering af responsetid. Webservice blev brugt i Lotus Notes. Udvikling af planlægningsværktøj som automatisk kunne sende discoverer rapporter som excel filer på mail. Mail kunne sendes med valgfrit interval (dag, uge og måned). Opbygning af nyt business area til analysering af medlemsflow og ledighedstendenser. Proof of concept på data validering ved brug af Oracle warehouse builder 10G rel.2 med Data Profile optionen. Værktøj: Oracle 10g, PL/Sql, Oracle Discoverer, Oracle Portal, Oracle Warehousebuilder, Oracle Designer, HTML, MS Sourcesafe COOP Udtræk af butiksdata til Enterprise Datawarehouse Udvikling af decentral extractprogram som kunne hjemsende butikkers salgtransaktioner og medlemsprofiler. Centralt blev disse indlæst i nordisk DW løsning. Udvikling af rapporter til optimering af kødproduktion i butikker. Videreudvikling af skærmbilleder til håndtering af debitorer.

4 Værktøj: Oracle 8i, PL/Sql, Oracle Reports 6i, Oracle Forms 6i, Unix Shell Script DTU/KU Workflow til behandling af elektroniske fakturaer Udvikling af system til behandling elektroniske fakturaer. Systemet modtager XML filer fra indscanningsbureauer. Disse bliver lagt i en kø (AQ). I næste step bliver disse behandlet enten som indscannede tif filer eller som rene elektroniske fakturaer. Efter behandlingen af XML filen blev et workflow startet som sendte en notifikation og/eller en mail til rette modtager af fakturaen. Til at skabe overblik over indlæste fakturaer blev to html skærmbilleder udviklet. Rolle: Arkitekt,Udvikler Værktøj: Oracle 9i, PL/Sql, AQ, Oracle Workflow Builder, XML, OIOXML,HTML, Oracle WEB Toolkit DR Udvikling af rapporter Udvikling af rapporter til DR's vagtplanlægningssystem. Ved hjælp af en logon-trigger blev brugerens filtrer hentet fra vagtplanlægningssystemet. Brugeren kunne derefter derefter benytter disse filtrer i Discoverer. Udvikling af rapporter til Nationalbanken med betalte/ikke betalte fakturaer indgående/udgående opgjordt pr. måned. Plus rettelser i indkøbsordrerapporten. Værktøj: Oracle 8i, PL/Sql, Discoverer , Reports 6i, Oracle Application DTU Undervisning Videreudvikling af datawarehouse med opbygning af drill-hierarkier. Undervisning i Discoverer. Grundkursus med udtræk af finansielle data. HR-kursus med udtræk af HR relaterede informationer., Underviser Værktøj: Discoverer 4i, Oracle Application CSC/Politiet Opgradering af rapport portefølje Opgradering af rapport-portefølje. Udvikling af rapporter til politiets bødesystem med udgangspunkt i nuværende udgave i RPT. Værktøj: Oracle 9i, PL/Sql, Reports 10G, RPT K.W. Bruun Scandi (Peugeot) Business Intelligence

5 Udvikling af portefølje af rapporter til salgsanalyse med opfølgning mod budgetter. Plus opbygning af skærmbilleder til vedligeholdelse af bilmodeller. Værktøj: Oracle 9i, PL/Sql, Discoverer 4i, Forms 6i Bonnier Publications Implementering af Oracle Applications Udvikling af rapporter i Discoverer til momsudredning, salgsbudgetopfølgning, finanskontoudtog, levarandørkontoudtog, kasseafstemning, debitorliste og kreditorliste. Tilretning af indkøbsordre, faktura, kontoudtog og rykker i reports. Tilretning af Pricing-skærmbillede. Værktøj: Oracle 9i, PL/Sql, Discoverer 4i, Reports 6i, Forms 6i, Oracle Application (GL,AR,AP,PO) DTU Undervisning Undervisning i Discoverer for DTU s ansatte. Rolle: Underviser Værktøj: Discoverer 4i, Oracle Application Danske Spil Ordrelagersystem til administration af Danske Spil's skrabelodder Udvikling af et rapportmodul til bestilling af rapporter som styrede rettigheder og validering af parametre. Udvikling af 12 rapporter til systemet. Skærmbilleder blev udviklet i Designer. Værktøj: Oracle 8i, PL/Sql, Reports 6i, Designer 6i, Forms 6i Danske Spil Datawarehouse og BI Implementering af flere datakilder og forbedring af eksisterende. Af nye datakilder kan nævnes internetspillere fra Danske Spil's onlineløsning. Rapporter til analyse af spillerprofiler med klassificering af spillere inden for produktgrupper, matrix til analyse af krydssalg. Udvikling af en rapport til regionscheferne med et overbliksbillede over en forhandlers performance sammenlignet med sidste år, og for visse kæder også i forhold til antal kunder i perioden (kundestrøm). I denne fase af projektet blev Oracles ETL-værktøj benyttet til indlæsning af nye datakilder og restrukturering af Dimensioner., Underviser

6 Værktøj: Oracle 8i, Oracle Warehouse Builder, PL/Sql, Discoverer , Oracle WEB Toolkit Carlsberg Datawarehouse og BI Migrering fra Oracle Discoverer til SAP Business Warehouse. Udvikling af interface til salgsrapportering for Coca-Cola Atlanta. Værktøj: Oracle 8, PL/Sql, Discoverer , SAP BW Danske Spil Datawarehouse og BI Udvikling af et Enterprise Datawarehouse med 10 datakilder. Indlæsning af salg fra 3 kildesystemer, omkostninger fra serviceleverandører, CRM, demografiske data og 3 kalenderdimensioner., Underviser Værktøj: Oracle 8i,PL/Sql, Discoverer , Forms Carlsberg Datawarehouse og BI Load af ordredata fra SAP til eksisterende løsning i Oracle Discoverer. Værktøj: Oracle 8, PL/Sql, Discoverer Danske Spil Transaktionssilo Udvikling af et batchsystem til rapportbestilling på intranettet. Brugeren kunne bestille en rapport på intranettet, når Reports-serveren var færdig med rapporten fik brugeren automatisk en mail. Den færdige rapport var derefter tilgængelig i en menu på intranettet. Plus diverse vedligeholdelsesopgaver. Værktøj: Oracle 8i, Reports 6, WebDb 2.2 og PL/Sql Coca Cola Nordic Beverages - Datawarehouse og BI Opbygning af Coca-Cola's standard Datawarehouse-løsning. Denne er derefter implementeret i 2 lande. Datawarehouset var opbygget efter Starschema datamodellen. Datamodellen var designet i Oracle Designer. Load-programmerne var udviklet i PL/SQL og placeret i Stored Procedures. Som slutbrugerværktøj blev der brugt Discoverer. Som tillæg til Datawarehouset blev der udviklet et Grossist-modul. Med dette kunne grossisternes salg til detailhandlerne loades ind i DWH fra tekstfiler. Tekstfilerne blev loadet direkte fra Stored Procedures ved hjælp af UTL File-funktionen. Processen blev styret fra en Forms-applikation af slutbrugeren. Rolle: Projektleder, Arkitekt, Udvikler Værktøj: Oracle 8.1.5, PL/SQL, Forms 6.0, Designer, Discoverer, SQL Navigator, Toad, Visio, Robohelp, Web DB og MS Project PKA - Pensionsystem Implementering af et fælles system til opbevarelse og distribution af navne og adresser til brug i

7 eksisterende systemer. Justering af programmer til generering af pensionsoplysningsbreve til kunderne. Medkoordinater og programmør. Opbygning af nye standardrutiner til dato og CPR-behandling, implementeret som Stored Procedures. Rutinemæssig gennemgang af alle programmer for ændring til kald af nye rutiner Udvikling af prototyper på dynamiske hjemmesider til visning af pensionsoplysninger. Implementering af ny beregningsmetode til pensionsberegning. Værktøj: Oracle 7.3.4, PRO*C, PL/SQL, Oracle Forms 4.5, Delphi 4.0, HTML Sprog Skriftlig Mundtlig English Fluent Fluent Danish (mother language) Fluent Fluent Nordic (Swedish and Norwegian) Basic Strong German Basic Basic Kurser År SAP BW 305, Business Explore (BeX Queries), SAP Brussels Business Objects Xcelsius 2008, Blueprint UK Business Objects Crystal Reports 2008, dbvision CPH 2010 Kimball University, Datawarehouse Lifecycle In Depth, Stockholm 2008 Business Objects Universe Design, Blueprint UK 2008 Business Objects Data Integrator, Blueprint UK Oracle BI Warehouse Builder - Under the RoBIn hood, Oracle Danmark Oracle BI Database - Under the RoBIn hood, Oracle Danmark Oracle BI Portal - Under the RoBIn hood, Oracle Danmark

8 BI ROI, IDG 2004 Building Corporate Portals, Oracle Danmark 2004 Business Intelligence, Oracle Belgien 2003 Oracle Warehouse Builder, Oracle Danmark 2002 Oracle Open World Conference 2002 Oracle Designer 6i, Forms-generering, Oracle Danmark 2002 Certificering: Oracle Reports Certificering: Introduction to Oracle SQL & PL/SQL Certificering: Develop PL/SQL Program Units Certificering Oracle forms 1, release II Certificering Oracle forms 2, release II TDWI Europe Copenhagen 2000 Conference 2000 Oracle Forms 4.5 II, Oracle Danmark 1999 Oracle Designer, Server Model Generering, Dbvision 1999 OUGE Conference, Bella Center 1999 Presentation Skills 1999 Datamodellering 1998 C kursus 1998 Unix 1997 PL/SQL, Oracle Danmark 1997 Erfaring Antal År Sidst anvendt Datawarehousing / Business Intelligence 12 Business Objects Crystal Reports Business Objects Web Intelligence XI 2, 3, 3.1 4

9 Business Objects Xcelsius Business Objects Data Integrator, Data Services SQL, PL/SQL 14 SAP Business Explore, BeX 1 Oracle Forms 6, 6i, 4.5, Oracle Reports 6, 6i, 9i 3 Oracle Reports 10G Oracle Discoverer Oracle Designer, Server Model Generering 6 Oracle Designer, Forms-generering Oracle Warehouse Builder 8 Oracle Workflow Builder Oracle Portal, Web DB 2 Oracle 7.3.4, 8, 8i, 9i, 10g, 11g Uddannelse Folkeskole, Dyssegårds Skolen klasse, Kildegårds Gymnasium Handelskole, Lyngby Uddannelses Center Informatik Assistent, Lyngby Uddannelses Center Datamatiker, Lyngby Uddannelses Center Datanom, Niels Brock - OCP Oracle Certified Professional

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER 2012 NUMMER 16 LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE INDHOLD I ONE TRÆF DIN HIDTIL BEDSTE BESLUTNING Tag kontrol over dine data ET FRISK SYN PÅ ANALYSE Omvælt din forretningsforståelse BLIV SMARTERE MENS DU ER MOBIL

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Rollebaserede brugergrænseflade

Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis? Vi lever i en tid, hvor Lean Manufacturing er i fokus. Det vil sige, en produktionsmetode man via fokusering på værdiskabende tid,

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo Forfatter: Allan Sloth Christensen IMM-B.Eng-2011-72 Vejledere: DTU: Bjarne Poulsen LicenseWatch: Lars Landbo Forretningsgrafik (3D) Silverlight i segmenter Vejledere Bjarne Poulsen, DTU-IMM Lars Landbo,

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform.

Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov For at levere den

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere