Fagprojekter Semi-variogram estimation og kriging

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprojekter 2015. Semi-variogram estimation og kriging"

Transkript

1 Fagprojekter 2015 Semi-variogram estimation og kriging... 1 Analyse af globale SSH-data... 2 Analyse af globale GRACE-data... 2 Modellering af sociale netværksystemer... 2 Modellering af en jernbanevogns køredynamik... 3 Fraktal billedkomprimering... 3 Hvad er formen på et Möbiusbånd?... 4 Et geometrisk optimeringsproblem i bioinformatik... 4 Mapping spatial variation of all frequencies... 5 Forbedrede overflademodeller vha. linje-matching... 6 Seamline i ortofotos... 6 The Mathematics of Virtual Product Placement... 7 Project Specifics... 7 Mathematical Contents... 7 Find Holger ved hjælp af billedanalyse... 8 SmartGrid - Hvordan holder vi varmen?... 8 Lyden af en tromme... 9 Dynamisk model for et aktiemarked... 9 Endoscopic virtual trainer Bluetooth Security Semi-variogram estimation og kriging Campusnet undergruppe: Semi-variogram Estimation af traditionelle geostatistiske mål for autokovarians i spatielle data kan foretages ved hjælp af forskellige former for semi-variogrammodeller. Disse kan så anvendes i kriging, som er en spatiel interpolationsmetode, der kan anvendes på geografiske eller andre spatielle data. Disse metoder studeres og implementeres i f.eks. Matlab eller C. Kontakt: Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Compute, Hjemmeside: 1

2 Analyse af globale SSH-data Campusnet undergruppe: SSH-data SSH er et akronym for sea surface height. Forskellige satellitter har siden 1992 foretaget målinger af den globale havoverfladehøjde. Denne er en betydelig klimaparameter, og dynamik/store forandringer over tid og sted er derfor interessante. Forskellige ofte egenværdibaserede metoder implementeres og anvendes på disse data, og resultaterne tolkes. Kontakt: Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Compute, Hjemmeside: Analyse af globale GRACE-data Campusnet undergruppe: GRACE-data GRACE er et amerikansk-tysk satellitprojekt, gravity and climate experiment. De to satellitter (Tom & Jerry) har siden 2002 foretaget målinger af det globale tyngdefelt. Dette er bl.a. en betydelig klimaparameter, og dynamik/store forandringer over tid og sted er derfor interessante. Forskellige ofte regressionsanalyse- og egenværdibaserede metoder implementeres og anvendes på disse data, og resultaterne tolkes. Kontakt: Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Compute, Hjemmeside: Modellering af sociale netværksystemer Campusnet undergruppe: Sociale-netværk Det er i stigende grad populært at benytte sig af moderne systemer som Facebook, LinkedIn og Orkut, når man skal administrere og vedligeholde sit sociale og professionelle netværk. Disse systemer er alle baseret på at rettighederne til at læse og skrive i private datarum distribueres og deles i hidtil uset omfang. Som udbyder af sådan et system vinder man fordel ved at give brugerne flere muligheder, mens de sikkerhedsmæssige, funktionelle og, i sidste ende, sociale konsekvenser af en sådan eskalering er meget svære at forstå. I dette projekt skal de studerende prøve at bruge moderne teknikker indenfor datalogisk modellering som et redskab til at modellere disse systemer, og begynde at afklare mulige konsekvenser. Gruppestørrelse: Maks. 6 personer Kontakt: Christian W. Probst, DTU Compute, 2

3 Modellering af en jernbanevogns køredynamik Campusnet undergruppe: Jernbanedynamik 1. Projektets formål Projektets formål er 1. at opstille en matematisk model af en fire-akslet jernbanevogn til brug for dynamiske undersøgelser og formulere det dynamiske system, som beskriver jernbanevognens kørsel på et givet spor. Alle de nødvendige data for jernbanevognen foreligger. 2. at implementere modellen i MATLAB og teste den. 2. Baggrund for projektet Nu om dage vinder jernbanerne markedsandele, fordi de kan transportere mange personer og store laster hurtigt, sikkert og med forholdsvis små miljøpåvirkninger. For at være konkurrencedygtige skal jernbanerne levere et billigt og pålideligt produkt i samarbejde med de øvrige transportformer. Udfordringerne tvinger jernbanerne til i samarbejde med industrien at tage store skridt fremad i den teknologiske udvikling for at forbedre infrastrukturen og det rullende materiel (lokomotiver og vogne). Jernbanernes teknologiske udvikling har i over 150 år traditionelt været præget af empiriske forbedringer, som fandt sted i små skridt for ikke at kompromittere sikkerheden. De store teknologiske skridt fremad ind i ukendt territorium f.eks. i forbindelse med bygningen af højhastighedstog blev muliggjort af erkendelsen af den ikke-lineære dynamiks betydning og hurtige udvikling i slutningen af det tyvende århundrede i sammenhæng med computernes anvendelse til analyse af komplicerede matematiske problemer i flere dimensioner. Jernbanekøretøjernes dynamik modelleres som mekaniske flerlegeme-problemer og formuleres matematisk som dynamiske systemer. Hertil kommer kinematiske begrænsninger, som bevirker at beregningen af bevægelsen og kræfterne ikke kan formuleres alene ved hjælp af differentialligninger. 3. Faglige forudsætninger Mekanikkens bevægelsesligninger svarende til Fysik 1 eller Mekanik og fysisk modellering, sædvanlige differentialligninger, grundlæggende numerisk analyse og kendskab til MATLAB. Kontakt: Adjunkt Allan Engsig-Krarup, Emeritus Hans True, Fraktal billedkomprimering Campusnet undergruppe: Fraktal-komprimering Fraktal billedkomprimering er en teknik til at få billeddata til at fylde mindre. Teknikken er baseret på teorien om iteration af systemer af afbildningninger, og er grundlæggende forskellig fra den teori der ligger bag fx jpg filformatet. I dette projekt arbejder vi både teoretisk og praktisk med fraktal billedkomprimering hvilket vil sige vi vil 1) at forstå matematikken bag itererede funktionssystemer og deres attraktorer, 3

4 2) implementere komprimerings- og dekomprimeringsalgoritmer Alt efter interesse kan projektet drejes i en mere teoretisk retning, eller en mere praktisk retning. Der er en rig teori bag fraktaler, fraktal dimension, og attraktorer for partioned itererede funktionssystemer (pifs). Et teoretisk studie kan rettes mod at forstå konvergens af pifs, og undersøge egenskaber for en given attraktor. En mere praktisk tilgangsmåde er at implementere forskellige algoritmer, og tune dem til forskellige situationer. Kontakt Christian Henriksen, DTU Compute, Hvad er formen på et Möbiusbånd? Campusnet undergruppe: Møbiusbånd Tag en papirstrimmel, drej den 180 grader, og lim enderne sammen. Du har nu lavet et Möbiusbånd; men kan formen beskrives matematisk? Formen er bestemt ved, at bøjningsenergien er minimal, og selvom ingen kender den nøjagtige form, kan man finde en tilnærmelse ved hjælp af differentialgeometri og optimering. Det er nødvendigt at tage samtidigt. Kontakt: Jens Gravesen, DTU Compute Steen Markvorsen, DTU Compute Et geometrisk optimeringsproblem i bioinformatik Campusnet undergruppe: Geometrisk-optimering Proteiner er lange kædemolekyler, som folder op til komplicerede og flotte strukturer, før de varetager de fleste funktioner i alle levende organismer. 4

5 Det nok største åbne beregningsproblem i strukturel biologi er at forudsige, hvordan et protein folder, givet at man kender dets aminosyresekvens - for det er overvejende proteinets 3dstruktur, som bestemmer dets biologiske funktion. Forudsigelse af proteiners 3d-struktur deles ofte op i to trin. Første trin går ud på for en given aminosyresekvens at generere en masse modeller for, hvordan det kunne være foldet. Andet trin er at lave en energifunktion eller anden scoreingsfunktion, som kan finde den bedste model. Dvs. man ønsker, at det korrekt, foldede protein skal ligge i et energiminimum. Projektet omhandler kun anden del og går ud på for hvert par af aminosyrer at lave et såkaldt parpotentiale, som modelleres frit som en spline-funktion. Herefter optimeres disse par-potentialer til at en masse forskelligt foldede proteiner hver ligger i sit energi-minimum. Projektet starter med en indføring i spline-funktioner og programmeres i MatLab. Projektet er passende for en gruppe på 2-3 personer. Kontakt: Peter Røgen, DTU Compute, Mapping spatial variation of all frequencies Campusnet undergruppe: DNA-sequences DNA sequences harbored by living individuals display differences caused by genetic muta-tion. Monitoring such genetic variation in space is an important aspect of statistical genetics as it may be an aid e.g. to understand genetic causes of human diseases or to implement conservation genetics strategies of threaten animal or plant species. Statistical methods to monitor such spatial variations have relied so far either on clustering models that assumes some kind of "discrete structure" or on simple models assuming smooth and most importantly homogeneous genetic variation in space. While these methods have enabled to make important progress in the last ten years, they both failed to capture smooth heterogenities in the spatial distribution of alleles in space. The goal of the present project is to assess the performances of a new method that alleviates the previous issue. The method relies on a statistical model and an estimation algorithm already implemented in an unofficial R package. The project will consist in producing genetic data by simulation and analyze them with the above mentioned package. The computer work should be carried out with the R program under Linux. This project does not require any particular knowledge in biology and would be best suited to MatTek students with a good background in statistics and a genuine interest for computer programming and genetics. Contact: Associate Professor Gilles Guillot Mathematical Statistics section DTU Compute See also 5

6 Forbedrede overflademodeller vha. linje-matching Campusnet undergruppe: Overflademodeller 3D-modeller af virkelige objekter bliver oftere og oftere lavet via optiske metoder, fx vha. laserscannere, strukturerede lysscannere og stereo. Ud over visualisering og som del af virtuelle miljøer såsom spil bliver disse modeller også brugt til kvalitetskontrol, produktionsstyring samt 3D-printning. Den optiske estimation af disse 3D-modeller vælges ofte, da det er billigt, nemt og effektivt. Dog har den oftest et problem med ikke at afrunde skarpe kanter. Disse kanter kan dog oftest ses i billeder som linjer. Derfor går dette projekt ud på med udgangspunkt i én struktureret lysscanner at 1. finde linjer i billederne, fx vha. Canny Edge detector 2. registrere disse linijer til hindanden - her skal det bemærkes, at har man en relativt god model fra den strukturerede lysscanner, har man et godt gæt 3. finde 3D-positionen af disse linjer 4. forbedre 3D-scannet vha. af disse linjer ved at ændre på den estimerede overflade Forudsætning: Billedanalyse Kontakt: Henrik Aanæs, DTU Compute, Seamline i ortofotos. Campusnet undergruppe: Ortofotos Når to luftfotos skal sættes sammen fx til at producere satelite view-billeder i Google maps, skal en såkaldt seamline estimeres. Dette er den linje, hvor man syr bilederne sammen og som sådan skærer billederne op. Det er dog ikke ligegyldigt, hvor denne seamline ligger, da der kan være små uoverensstemmelser mellem billederne, fx ændrede skygger og objekter, der er i det ene billede, men ikke i det andet. Et eksempel på et sådant objekt er et tog, der kører, og som sådan vil have flyttet sig, mellem de to billeder blev taget. Man ønsker derfor, at disse seamlines bliver lagt der, hvor billederne er mest ens, som er det denne opgave går ud på. Konkret skal du med udgangspunkt i registrerede flyfotografier: 1. finde de steder, billederne er ens og forskellige - dette har Allan en metode (og matlabkode) til, som baserer sig på test i en Chi i anden fordeling 2. opstille en objektfunktion - dvs. matematisk godhedsmål for seamline i disse bileder 3. finde den optimale seamline vha. denne objektfunktion via optimering - oplagte algoritmer til dette er dynamisk programmering eller graph-cut-algoritmer 6

7 4. evaluere resultaterne og evt. gå tilbage til 2 5. udvide ovestående til at køre i skalarum, således at man først finder en løsning på et meget nedsamplet billede og så aggregerer denne løsning til mindre og mindre nedsamplede billeder. Dette burde få optimeringen til at gå hurtigere samt give bedre løsninger. Forudsætning: Indledende billedanalyse Kontakt: Henrik Aanæs, DTU Compute, Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Space, The Mathematics of Virtual Product Placement Fagprojekt 2015 af Jeppe Frisvad, Niels Jørgen Christensen og Henrik Aanæs Campusnet undergruppe: Ortofotos In many cases, one wishes a virtual rendering of how a given object would look in a particular setting with its own unique lighting, e.g. how a new sofa would look in your home with the curtains up, or how a 3D printed fixture would look in your car driving into the sun, etc. To do this we need a mathematical model of an objects 3D geometry and appearance as well as a mathematical model of the light environment in which it should be virtually placed. The aim of this project is to perform such virtual product placements, aided by our available hardware and software. Project Specifics You are to attempt to do, and evaluate, virtual product placement by: 1. Choosing an object and scanning it in the 3D structured light scanner in our image lab. This scanning also takes a lot of images of the object which should be mapped onto the recorded geometry. 2. Choosing a suitable location and record the lighting environment by taking a high dynamic range photograph of a chrome sphere. Hereby, a so called light environment map is formed. 3. Computing how the object would look in a new environment, by combining the two mathematical models achieved in points 1. and Placing the object in the actual physical location, and take images. 5. Comparing the results from points 3. and 4. And evaluating how well the process went. An issue here is; what mathematical metric should be used? Mathematical Contents Since this is a Fagprojekt for mathematical technology, we would like to outline what mathematical aspects will be drawn upon in this project. 7

8 1. A main part of this project is projective geometry (building on linear algebra). This is the mathematics of how geometry transforms when using a projective transformation. A projection which describes camera optics well and is used in computer graphics. 2. It would also be necessary to map the light reflectance properties of the object onto its surface. This requires parameterization of the scanned surface, which can be done by mapping a mathematical primitive such as a sphere, a cylinder, or a plane onto the object. 3. A graphical rendering tool such as Maxwell render (available in our VR-lab) should be used to simulate the transport of light from the captured environment to the object surface to the eye. Find Holger ved hjælp af billedanalyse Campusnet undergruppe: Holger Maksimal gruppestørrelse: 4 Ud fra metoder, der er lært i kursus 02501, skal man kunne finde Holger i en række indskannede billeder. Holger er høj og tynd, har briller, stok, rød/hvidstribet bluse og hue samt mørkeblå bukser. Kontaktpersons hjemmeside: Kontakt: Jens Michael Carstensen, DTU Compute, Mere information: SmartGrid - Hvordan holder vi varmen? Campusnet undergruppe: SmartGrid En af udfordringerne ved mere vindkraft i Danmark er, at der bliver større udsving i elproduktionen. En måde at styre det på er ved at styre forbruget. Varmepumper i private huse bliver mere og mere almindelige, og en stor del af en families elforbrug går den vej. Spørgsmålet er, hvor meget et hus med varmepumpe kan bruges til at regulere elforbruget og dermed stabilisere elnettet. Det er særlig interessant, hvor længe man kan slukke for varmepumpen, mens forbruget er højt og samtidig have en nogenlunde komfort. Og hvor mange penge skal der på spil, før det er interessant at investere i? Her kan I se en lille film om SmartGrid. Kontakt: Lasse Engbo Christiansen, DTU Compute, 8

9 Lyden af en tromme Campusnet undergruppe: Tromme Maksimal gruppestørrelse: 3 Kort beskrivelse: Lyden af en tromme afhænger af dens form. Den matematiske beskrivelse af trommens lyd ligger i egenværdierne og -funktionerne til Laplace-operatoren. I dette projekt udvikles en model til bestemmelse af spektret for Laplace-operatoren ved brug af såkaldte B- spline-funktioner. Ved hjælp af modellen kan lyden af forskellige trommer analyseres. Forudsætninger: Et vist kendskab til programmering for eksempelvis i MATLAB vil være en fordel. Kontaktpersons hjemmeside: Kontaktpersons Jens Gravesen: og Peter Nørtoft: DTU Compute Dynamisk model for et aktiemarked Campusnet undergruppe: Aktiemarked Formålet med dette fagprojekt er at opstille en ikke-lineær dynamisk differentiallignings model for den tidslige udvikling af et økonomisk indeks, som f.eks. Dow Jones indekset for et aktiemarked. En forklaring på periodiske økonomiske kollaps af markeder er præsenteret af Zeeeman i artiklen [1], men forklaringen er kun fænomenologisk baseret med brug af simpel matematik og geometri. Hypotesen er at handel med aktier på en børs i hovedtræk fortages af to grupper af investorer. Den ene gruppe består af fundamentalister, defineret som investorer, der baserer deres investeringer på dybtgående forskning og analyser af firmaers vækstmuligheder, økonomiske formåen, deres potentiale på et konkurrence betonet marked, med meget mere. Den anden gruppe investorer baserer derimod deres investeringer på hitlister (Engelsk: charts) over den seneste udvikling af et givet aktiemarked. Det kunne være lister over forskellige markeds indeks og aktiepriser. Disse hitliste investorer er altså betydeligt mindre grundige i deres markeds analyser end fundamentalisterne er. På engelsk kalder Zeeman hitliste investorer for chartists. Disse to gruppers investeringsdynamik påstås at give anledning til periodiske kollaps i aktiepriser og det er denne dynamik I skal forsøge at modellere. Med udgangspunkt i Zeemans pseudo matematiske forklaring skal en kvantitaiv differentiallignings model opstilles, hvis dynamik skal fremstille den givne forklarings model. Denne model baseres på at den tidslige afledede J af et økonomisk indeks afhænger af fundamentalisternes samlede investeringsportefølje F samt den samlede investeringsportefølje C gjort af hitliste investorer. Udover at opstille og simulere med en deterministisk differentiallignings model skal vi også se på indflydelsen af stokastiske fluktuationer i investeringerne. Såfremt tiden tillader kan I også undersøge modeller for spot markedet for elektricitet [2]. Her er der mulighed for at udvide 9

10 vejlederkredsen med forfatteren af [2] samt hendes vejleder ved TU Lappeenranta, Finland. Samarbejde/vejledning kan organiseres via Skype. Forudsætninger: Matematik 2 for matematik og teknologi eller Matematik 2. Ønskelige forudsætninger: Kurser i ikke lineær dynamik og bifurkationsteori, eksempelvis Introduktion til komplekse systemer og kaos samt Dynamiske systemer 1. Derudover kurser i statistik f.eks Sandsynlighedsregning og statistik samt kurser i stokastiske processor. Vejleder: Mads Peter Sørensen, DTU Compute, sektion for dynamiske systemer. E-post: Litteratur: 1. E.C. Zeeman, On the unstable behaviour of stock exchanges, Jouranl of Mathematical Economics 1 (1974) M. Jablonska, From Fluid Dynamics to Human Psychology. What Drives Financial Markets Towards Extreme Events, PhD Thesis, Technical University of Lappeenranta, Finland, (2011). Endoscopic virtual trainer Campusnet undergruppe: Endoscopi The use of endoscopic procedures will rise dramatically in the coming years due to new screening programs. Skilled physicians are in need and the required training is cost intensive. There is therefore an increasing need to provide training systems that do not require the presence of an experienced physician to provide feedback. The endoscope is a one meter long and flexible rod that is inserted into the examined patient. It contains a micro-camera and several guide wires that can be used to bend it during insertion. It is well known that experienced physicians aim at keeping the endoscope as straight as possible during insertion to avoid flexing and bending the guide wires. In a training situation, the user of the endoscope could be watching a screen where the users own body posture (pose) is shown together with the optimal posture in the given situation. Furthermore, the system should be able to show which movement patterns should be performed to acquire a better pose. This should be shown in a graphical user interface, i.e. a virtual trainer substituting the experienced physician for providing feedback on endoscope handling. The project should use the Microsoft Kinect to track the user and a graphical user interface should be implemented in for example UNITY using C#. 10

11 Some data has already been captured from both experienced and novice users. A sub-part of the project is to be able to compute the motion trajectories that are needed to go from a bad pose into a good pose. This could for example be implemented using spline curves or Bezier curves, Prerequisites: Some programming experience in for example C++ / C# or Java. A prototype could be implemented in Matlab. Supervisor: Rasmus R. Paulsen. DTU Compute. Image Analysis and Computer Graphics Bluetooth Security Campusnet undergruppe: Bluetooth The objective of the project is to investigate the security of Bluetooth connections, specifically if it is possible to breach the security without breaking the underlying cipher. The main tasks are 1) Study and implement the existing attacks on the pairing protocols. 2) Study the following question: Is it applicable on the most recent version of the Bluetooth protocol. If not then is it possible to tweak the existing attacks to do so. 3) Describe implication of the attacks. Prerequisites: Cryptology 1. Supervisor: Christian Rechtberger, DTU Compute, Section for Cryptology. 11

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration Dato: 8/1/2012 Afslutningsskema 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration 2. Projektidentifikation Energinet.dk project no. 7572 3. Projektperiode (dato,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere