Fagprojekter Semi-variogram estimation og kriging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprojekter 2015. Semi-variogram estimation og kriging"

Transkript

1 Fagprojekter 2015 Semi-variogram estimation og kriging... 1 Analyse af globale SSH-data... 2 Analyse af globale GRACE-data... 2 Modellering af sociale netværksystemer... 2 Modellering af en jernbanevogns køredynamik... 3 Fraktal billedkomprimering... 3 Hvad er formen på et Möbiusbånd?... 4 Et geometrisk optimeringsproblem i bioinformatik... 4 Mapping spatial variation of all frequencies... 5 Forbedrede overflademodeller vha. linje-matching... 6 Seamline i ortofotos... 6 The Mathematics of Virtual Product Placement... 7 Project Specifics... 7 Mathematical Contents... 7 Find Holger ved hjælp af billedanalyse... 8 SmartGrid - Hvordan holder vi varmen?... 8 Lyden af en tromme... 9 Dynamisk model for et aktiemarked... 9 Endoscopic virtual trainer Bluetooth Security Semi-variogram estimation og kriging Campusnet undergruppe: Semi-variogram Estimation af traditionelle geostatistiske mål for autokovarians i spatielle data kan foretages ved hjælp af forskellige former for semi-variogrammodeller. Disse kan så anvendes i kriging, som er en spatiel interpolationsmetode, der kan anvendes på geografiske eller andre spatielle data. Disse metoder studeres og implementeres i f.eks. Matlab eller C. Kontakt: Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Compute, Hjemmeside: 1

2 Analyse af globale SSH-data Campusnet undergruppe: SSH-data SSH er et akronym for sea surface height. Forskellige satellitter har siden 1992 foretaget målinger af den globale havoverfladehøjde. Denne er en betydelig klimaparameter, og dynamik/store forandringer over tid og sted er derfor interessante. Forskellige ofte egenværdibaserede metoder implementeres og anvendes på disse data, og resultaterne tolkes. Kontakt: Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Compute, Hjemmeside: Analyse af globale GRACE-data Campusnet undergruppe: GRACE-data GRACE er et amerikansk-tysk satellitprojekt, gravity and climate experiment. De to satellitter (Tom & Jerry) har siden 2002 foretaget målinger af det globale tyngdefelt. Dette er bl.a. en betydelig klimaparameter, og dynamik/store forandringer over tid og sted er derfor interessante. Forskellige ofte regressionsanalyse- og egenværdibaserede metoder implementeres og anvendes på disse data, og resultaterne tolkes. Kontakt: Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Compute, Hjemmeside: Modellering af sociale netværksystemer Campusnet undergruppe: Sociale-netværk Det er i stigende grad populært at benytte sig af moderne systemer som Facebook, LinkedIn og Orkut, når man skal administrere og vedligeholde sit sociale og professionelle netværk. Disse systemer er alle baseret på at rettighederne til at læse og skrive i private datarum distribueres og deles i hidtil uset omfang. Som udbyder af sådan et system vinder man fordel ved at give brugerne flere muligheder, mens de sikkerhedsmæssige, funktionelle og, i sidste ende, sociale konsekvenser af en sådan eskalering er meget svære at forstå. I dette projekt skal de studerende prøve at bruge moderne teknikker indenfor datalogisk modellering som et redskab til at modellere disse systemer, og begynde at afklare mulige konsekvenser. Gruppestørrelse: Maks. 6 personer Kontakt: Christian W. Probst, DTU Compute, 2

3 Modellering af en jernbanevogns køredynamik Campusnet undergruppe: Jernbanedynamik 1. Projektets formål Projektets formål er 1. at opstille en matematisk model af en fire-akslet jernbanevogn til brug for dynamiske undersøgelser og formulere det dynamiske system, som beskriver jernbanevognens kørsel på et givet spor. Alle de nødvendige data for jernbanevognen foreligger. 2. at implementere modellen i MATLAB og teste den. 2. Baggrund for projektet Nu om dage vinder jernbanerne markedsandele, fordi de kan transportere mange personer og store laster hurtigt, sikkert og med forholdsvis små miljøpåvirkninger. For at være konkurrencedygtige skal jernbanerne levere et billigt og pålideligt produkt i samarbejde med de øvrige transportformer. Udfordringerne tvinger jernbanerne til i samarbejde med industrien at tage store skridt fremad i den teknologiske udvikling for at forbedre infrastrukturen og det rullende materiel (lokomotiver og vogne). Jernbanernes teknologiske udvikling har i over 150 år traditionelt været præget af empiriske forbedringer, som fandt sted i små skridt for ikke at kompromittere sikkerheden. De store teknologiske skridt fremad ind i ukendt territorium f.eks. i forbindelse med bygningen af højhastighedstog blev muliggjort af erkendelsen af den ikke-lineære dynamiks betydning og hurtige udvikling i slutningen af det tyvende århundrede i sammenhæng med computernes anvendelse til analyse af komplicerede matematiske problemer i flere dimensioner. Jernbanekøretøjernes dynamik modelleres som mekaniske flerlegeme-problemer og formuleres matematisk som dynamiske systemer. Hertil kommer kinematiske begrænsninger, som bevirker at beregningen af bevægelsen og kræfterne ikke kan formuleres alene ved hjælp af differentialligninger. 3. Faglige forudsætninger Mekanikkens bevægelsesligninger svarende til Fysik 1 eller Mekanik og fysisk modellering, sædvanlige differentialligninger, grundlæggende numerisk analyse og kendskab til MATLAB. Kontakt: Adjunkt Allan Engsig-Krarup, Emeritus Hans True, Fraktal billedkomprimering Campusnet undergruppe: Fraktal-komprimering Fraktal billedkomprimering er en teknik til at få billeddata til at fylde mindre. Teknikken er baseret på teorien om iteration af systemer af afbildningninger, og er grundlæggende forskellig fra den teori der ligger bag fx jpg filformatet. I dette projekt arbejder vi både teoretisk og praktisk med fraktal billedkomprimering hvilket vil sige vi vil 1) at forstå matematikken bag itererede funktionssystemer og deres attraktorer, 3

4 2) implementere komprimerings- og dekomprimeringsalgoritmer Alt efter interesse kan projektet drejes i en mere teoretisk retning, eller en mere praktisk retning. Der er en rig teori bag fraktaler, fraktal dimension, og attraktorer for partioned itererede funktionssystemer (pifs). Et teoretisk studie kan rettes mod at forstå konvergens af pifs, og undersøge egenskaber for en given attraktor. En mere praktisk tilgangsmåde er at implementere forskellige algoritmer, og tune dem til forskellige situationer. Kontakt Christian Henriksen, DTU Compute, Hvad er formen på et Möbiusbånd? Campusnet undergruppe: Møbiusbånd Tag en papirstrimmel, drej den 180 grader, og lim enderne sammen. Du har nu lavet et Möbiusbånd; men kan formen beskrives matematisk? Formen er bestemt ved, at bøjningsenergien er minimal, og selvom ingen kender den nøjagtige form, kan man finde en tilnærmelse ved hjælp af differentialgeometri og optimering. Det er nødvendigt at tage samtidigt. Kontakt: Jens Gravesen, DTU Compute Steen Markvorsen, DTU Compute Et geometrisk optimeringsproblem i bioinformatik Campusnet undergruppe: Geometrisk-optimering Proteiner er lange kædemolekyler, som folder op til komplicerede og flotte strukturer, før de varetager de fleste funktioner i alle levende organismer. 4

5 Det nok største åbne beregningsproblem i strukturel biologi er at forudsige, hvordan et protein folder, givet at man kender dets aminosyresekvens - for det er overvejende proteinets 3dstruktur, som bestemmer dets biologiske funktion. Forudsigelse af proteiners 3d-struktur deles ofte op i to trin. Første trin går ud på for en given aminosyresekvens at generere en masse modeller for, hvordan det kunne være foldet. Andet trin er at lave en energifunktion eller anden scoreingsfunktion, som kan finde den bedste model. Dvs. man ønsker, at det korrekt, foldede protein skal ligge i et energiminimum. Projektet omhandler kun anden del og går ud på for hvert par af aminosyrer at lave et såkaldt parpotentiale, som modelleres frit som en spline-funktion. Herefter optimeres disse par-potentialer til at en masse forskelligt foldede proteiner hver ligger i sit energi-minimum. Projektet starter med en indføring i spline-funktioner og programmeres i MatLab. Projektet er passende for en gruppe på 2-3 personer. Kontakt: Peter Røgen, DTU Compute, Mapping spatial variation of all frequencies Campusnet undergruppe: DNA-sequences DNA sequences harbored by living individuals display differences caused by genetic muta-tion. Monitoring such genetic variation in space is an important aspect of statistical genetics as it may be an aid e.g. to understand genetic causes of human diseases or to implement conservation genetics strategies of threaten animal or plant species. Statistical methods to monitor such spatial variations have relied so far either on clustering models that assumes some kind of "discrete structure" or on simple models assuming smooth and most importantly homogeneous genetic variation in space. While these methods have enabled to make important progress in the last ten years, they both failed to capture smooth heterogenities in the spatial distribution of alleles in space. The goal of the present project is to assess the performances of a new method that alleviates the previous issue. The method relies on a statistical model and an estimation algorithm already implemented in an unofficial R package. The project will consist in producing genetic data by simulation and analyze them with the above mentioned package. The computer work should be carried out with the R program under Linux. This project does not require any particular knowledge in biology and would be best suited to MatTek students with a good background in statistics and a genuine interest for computer programming and genetics. Contact: Associate Professor Gilles Guillot Mathematical Statistics section DTU Compute See also 5

6 Forbedrede overflademodeller vha. linje-matching Campusnet undergruppe: Overflademodeller 3D-modeller af virkelige objekter bliver oftere og oftere lavet via optiske metoder, fx vha. laserscannere, strukturerede lysscannere og stereo. Ud over visualisering og som del af virtuelle miljøer såsom spil bliver disse modeller også brugt til kvalitetskontrol, produktionsstyring samt 3D-printning. Den optiske estimation af disse 3D-modeller vælges ofte, da det er billigt, nemt og effektivt. Dog har den oftest et problem med ikke at afrunde skarpe kanter. Disse kanter kan dog oftest ses i billeder som linjer. Derfor går dette projekt ud på med udgangspunkt i én struktureret lysscanner at 1. finde linjer i billederne, fx vha. Canny Edge detector 2. registrere disse linijer til hindanden - her skal det bemærkes, at har man en relativt god model fra den strukturerede lysscanner, har man et godt gæt 3. finde 3D-positionen af disse linjer 4. forbedre 3D-scannet vha. af disse linjer ved at ændre på den estimerede overflade Forudsætning: Billedanalyse Kontakt: Henrik Aanæs, DTU Compute, Seamline i ortofotos. Campusnet undergruppe: Ortofotos Når to luftfotos skal sættes sammen fx til at producere satelite view-billeder i Google maps, skal en såkaldt seamline estimeres. Dette er den linje, hvor man syr bilederne sammen og som sådan skærer billederne op. Det er dog ikke ligegyldigt, hvor denne seamline ligger, da der kan være små uoverensstemmelser mellem billederne, fx ændrede skygger og objekter, der er i det ene billede, men ikke i det andet. Et eksempel på et sådant objekt er et tog, der kører, og som sådan vil have flyttet sig, mellem de to billeder blev taget. Man ønsker derfor, at disse seamlines bliver lagt der, hvor billederne er mest ens, som er det denne opgave går ud på. Konkret skal du med udgangspunkt i registrerede flyfotografier: 1. finde de steder, billederne er ens og forskellige - dette har Allan en metode (og matlabkode) til, som baserer sig på test i en Chi i anden fordeling 2. opstille en objektfunktion - dvs. matematisk godhedsmål for seamline i disse bileder 3. finde den optimale seamline vha. denne objektfunktion via optimering - oplagte algoritmer til dette er dynamisk programmering eller graph-cut-algoritmer 6

7 4. evaluere resultaterne og evt. gå tilbage til 2 5. udvide ovestående til at køre i skalarum, således at man først finder en løsning på et meget nedsamplet billede og så aggregerer denne løsning til mindre og mindre nedsamplede billeder. Dette burde få optimeringen til at gå hurtigere samt give bedre løsninger. Forudsætning: Indledende billedanalyse Kontakt: Henrik Aanæs, DTU Compute, Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Space, The Mathematics of Virtual Product Placement Fagprojekt 2015 af Jeppe Frisvad, Niels Jørgen Christensen og Henrik Aanæs Campusnet undergruppe: Ortofotos In many cases, one wishes a virtual rendering of how a given object would look in a particular setting with its own unique lighting, e.g. how a new sofa would look in your home with the curtains up, or how a 3D printed fixture would look in your car driving into the sun, etc. To do this we need a mathematical model of an objects 3D geometry and appearance as well as a mathematical model of the light environment in which it should be virtually placed. The aim of this project is to perform such virtual product placements, aided by our available hardware and software. Project Specifics You are to attempt to do, and evaluate, virtual product placement by: 1. Choosing an object and scanning it in the 3D structured light scanner in our image lab. This scanning also takes a lot of images of the object which should be mapped onto the recorded geometry. 2. Choosing a suitable location and record the lighting environment by taking a high dynamic range photograph of a chrome sphere. Hereby, a so called light environment map is formed. 3. Computing how the object would look in a new environment, by combining the two mathematical models achieved in points 1. and Placing the object in the actual physical location, and take images. 5. Comparing the results from points 3. and 4. And evaluating how well the process went. An issue here is; what mathematical metric should be used? Mathematical Contents Since this is a Fagprojekt for mathematical technology, we would like to outline what mathematical aspects will be drawn upon in this project. 7

8 1. A main part of this project is projective geometry (building on linear algebra). This is the mathematics of how geometry transforms when using a projective transformation. A projection which describes camera optics well and is used in computer graphics. 2. It would also be necessary to map the light reflectance properties of the object onto its surface. This requires parameterization of the scanned surface, which can be done by mapping a mathematical primitive such as a sphere, a cylinder, or a plane onto the object. 3. A graphical rendering tool such as Maxwell render (available in our VR-lab) should be used to simulate the transport of light from the captured environment to the object surface to the eye. Find Holger ved hjælp af billedanalyse Campusnet undergruppe: Holger Maksimal gruppestørrelse: 4 Ud fra metoder, der er lært i kursus 02501, skal man kunne finde Holger i en række indskannede billeder. Holger er høj og tynd, har briller, stok, rød/hvidstribet bluse og hue samt mørkeblå bukser. Kontaktpersons hjemmeside: Kontakt: Jens Michael Carstensen, DTU Compute, Mere information: SmartGrid - Hvordan holder vi varmen? Campusnet undergruppe: SmartGrid En af udfordringerne ved mere vindkraft i Danmark er, at der bliver større udsving i elproduktionen. En måde at styre det på er ved at styre forbruget. Varmepumper i private huse bliver mere og mere almindelige, og en stor del af en families elforbrug går den vej. Spørgsmålet er, hvor meget et hus med varmepumpe kan bruges til at regulere elforbruget og dermed stabilisere elnettet. Det er særlig interessant, hvor længe man kan slukke for varmepumpen, mens forbruget er højt og samtidig have en nogenlunde komfort. Og hvor mange penge skal der på spil, før det er interessant at investere i? Her kan I se en lille film om SmartGrid. Kontakt: Lasse Engbo Christiansen, DTU Compute, 8

9 Lyden af en tromme Campusnet undergruppe: Tromme Maksimal gruppestørrelse: 3 Kort beskrivelse: Lyden af en tromme afhænger af dens form. Den matematiske beskrivelse af trommens lyd ligger i egenværdierne og -funktionerne til Laplace-operatoren. I dette projekt udvikles en model til bestemmelse af spektret for Laplace-operatoren ved brug af såkaldte B- spline-funktioner. Ved hjælp af modellen kan lyden af forskellige trommer analyseres. Forudsætninger: Et vist kendskab til programmering for eksempelvis i MATLAB vil være en fordel. Kontaktpersons hjemmeside: Kontaktpersons Jens Gravesen: og Peter Nørtoft: DTU Compute Dynamisk model for et aktiemarked Campusnet undergruppe: Aktiemarked Formålet med dette fagprojekt er at opstille en ikke-lineær dynamisk differentiallignings model for den tidslige udvikling af et økonomisk indeks, som f.eks. Dow Jones indekset for et aktiemarked. En forklaring på periodiske økonomiske kollaps af markeder er præsenteret af Zeeeman i artiklen [1], men forklaringen er kun fænomenologisk baseret med brug af simpel matematik og geometri. Hypotesen er at handel med aktier på en børs i hovedtræk fortages af to grupper af investorer. Den ene gruppe består af fundamentalister, defineret som investorer, der baserer deres investeringer på dybtgående forskning og analyser af firmaers vækstmuligheder, økonomiske formåen, deres potentiale på et konkurrence betonet marked, med meget mere. Den anden gruppe investorer baserer derimod deres investeringer på hitlister (Engelsk: charts) over den seneste udvikling af et givet aktiemarked. Det kunne være lister over forskellige markeds indeks og aktiepriser. Disse hitliste investorer er altså betydeligt mindre grundige i deres markeds analyser end fundamentalisterne er. På engelsk kalder Zeeman hitliste investorer for chartists. Disse to gruppers investeringsdynamik påstås at give anledning til periodiske kollaps i aktiepriser og det er denne dynamik I skal forsøge at modellere. Med udgangspunkt i Zeemans pseudo matematiske forklaring skal en kvantitaiv differentiallignings model opstilles, hvis dynamik skal fremstille den givne forklarings model. Denne model baseres på at den tidslige afledede J af et økonomisk indeks afhænger af fundamentalisternes samlede investeringsportefølje F samt den samlede investeringsportefølje C gjort af hitliste investorer. Udover at opstille og simulere med en deterministisk differentiallignings model skal vi også se på indflydelsen af stokastiske fluktuationer i investeringerne. Såfremt tiden tillader kan I også undersøge modeller for spot markedet for elektricitet [2]. Her er der mulighed for at udvide 9

10 vejlederkredsen med forfatteren af [2] samt hendes vejleder ved TU Lappeenranta, Finland. Samarbejde/vejledning kan organiseres via Skype. Forudsætninger: Matematik 2 for matematik og teknologi eller Matematik 2. Ønskelige forudsætninger: Kurser i ikke lineær dynamik og bifurkationsteori, eksempelvis Introduktion til komplekse systemer og kaos samt Dynamiske systemer 1. Derudover kurser i statistik f.eks Sandsynlighedsregning og statistik samt kurser i stokastiske processor. Vejleder: Mads Peter Sørensen, DTU Compute, sektion for dynamiske systemer. E-post: Litteratur: 1. E.C. Zeeman, On the unstable behaviour of stock exchanges, Jouranl of Mathematical Economics 1 (1974) M. Jablonska, From Fluid Dynamics to Human Psychology. What Drives Financial Markets Towards Extreme Events, PhD Thesis, Technical University of Lappeenranta, Finland, (2011). Endoscopic virtual trainer Campusnet undergruppe: Endoscopi The use of endoscopic procedures will rise dramatically in the coming years due to new screening programs. Skilled physicians are in need and the required training is cost intensive. There is therefore an increasing need to provide training systems that do not require the presence of an experienced physician to provide feedback. The endoscope is a one meter long and flexible rod that is inserted into the examined patient. It contains a micro-camera and several guide wires that can be used to bend it during insertion. It is well known that experienced physicians aim at keeping the endoscope as straight as possible during insertion to avoid flexing and bending the guide wires. In a training situation, the user of the endoscope could be watching a screen where the users own body posture (pose) is shown together with the optimal posture in the given situation. Furthermore, the system should be able to show which movement patterns should be performed to acquire a better pose. This should be shown in a graphical user interface, i.e. a virtual trainer substituting the experienced physician for providing feedback on endoscope handling. The project should use the Microsoft Kinect to track the user and a graphical user interface should be implemented in for example UNITY using C#. 10

11 Some data has already been captured from both experienced and novice users. A sub-part of the project is to be able to compute the motion trajectories that are needed to go from a bad pose into a good pose. This could for example be implemented using spline curves or Bezier curves, Prerequisites: Some programming experience in for example C++ / C# or Java. A prototype could be implemented in Matlab. Supervisor: Rasmus R. Paulsen. DTU Compute. Image Analysis and Computer Graphics Bluetooth Security Campusnet undergruppe: Bluetooth The objective of the project is to investigate the security of Bluetooth connections, specifically if it is possible to breach the security without breaking the underlying cipher. The main tasks are 1) Study and implement the existing attacks on the pairing protocols. 2) Study the following question: Is it applicable on the most recent version of the Bluetooth protocol. If not then is it possible to tweak the existing attacks to do so. 3) Describe implication of the attacks. Prerequisites: Cryptology 1. Supervisor: Christian Rechtberger, DTU Compute, Section for Cryptology. 11

Fagprojekter 2013 MATEMATIK OG TEKNOLOGI

Fagprojekter 2013 MATEMATIK OG TEKNOLOGI MATEMATIK OG TEKNOLOGI Fagprojekter 2013 Indhold Constructive Solid Geometry with quadrics (cones, cylinders, spheres, ellipsoids, paraboloids, hyperboloids)... 2 Undersøgelse af hjertefunktionen ved hjælp

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Fremtiden tilhører de kreative MoreToMath 1 2 Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Matematik til aktive elever Med MoreToMath 1 2 vil dine elever glæde sig til

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere