D A T A L I S T E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A T A L I S T E. +45 42 45 10 03 torsten@hagemann.dk"

Transkript

1 D A T A L I S T E P E R S O N L I G I N F O R M A T I O N Kontakt Torsten Bjørn Hagemann Sankt Knuds Vej Frederiksberg P R O F I L Projektledelse Jeg har i mange år og i mange sammenhænge fungeret som projektleder med ansvar for IT- og internetprojekter på op til 10 mandår. Arbejdet har omfattet både projekt- og programledelse, samt governance, porteføljestyring, projektledelsesmetodik og kvalitetssikring. Jeg har primært anvendt agile og iterative projektmetoder, og er certificeret Scrum Master og IPMA C. Forretningsforståelse Teknisk baggrund Personaleledelse I de fleste ansættelsesforhold har jeg varetaget en rolle som forretningsanalytiker, hvor jeg har identificeret og formuleret bruger- og forretningsbehov, og formidlet denne viden til udviklingsteams. Jeg har sikret at løsningen opfyldte de forretningsmæssige strategiske behov, og at den fremstod ensartet og konsistent i den brugermæssige sammenhæng. Jeg har indgået i ledelsesfora og bestyrelser samt haft opgaver som management konsulent, og derigennem arbejdet med strategi og budget. Endvidere har mange af mine ansættelser involveret udarbejdelse af kontraktmateriale samt review af kontrakter. Min uddannelse som datalog er løbende blevet holdt ved lige i kraft af involvering i arkitektur- og udviklingsopgaver. I en række af mine ansættelsesforhold har jeg haft personaleansvar, enten som decideret leder eller i form af dagligt ansvar for tilrettelæggelse af opgaver, coaching, mentor, udviklingssamtaler, rekruttering osv. Side 1 (6)

2 Branchespecifik erfaring Jeg har særligt branchekendskab inden for disse områder: Statslig administration. Ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt mange statslige kunder i min ansættelse hos Rehfeld Partners. Finans- og pensionssektoren. Ansat i SaxoBank, samt projekter for Forca, Liberty Pensions, Sparbank Gripen og Nykredit. Sundshedssektor. Projekter for Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Falck og Falck Healthcare. Rejsebranchen. Projekter for Kilroy Travels, DSB, Swissair. E R H V E R V S E R F A R I N G 09/14 Software Project Manager, 3Shape A/S Projektleder for Orthodontics projektet, som forestår udvikling af avancerede CAD/CAM løsninger til brug af både specialtandlæger og dentallaboratorier. CAD/CAM løsningerne benytter input fra vores egenudviklede 3D scannere. Projektet omfatter flere scrumteams og er geografisk fordelt mellem Kiev og København. Det omfatter koordination på tværs af afdelinger og lande, samt overholdelse af fastlagte udviklings- og verifikationsprocedurer, således at vi kan opretholde godkendelse som leverandør af medicinsk udstyr. 09/10 05/14 Senior projektleder, Rehfeld Partners A/S Projekt- og programleder på små og mellemstore BI projekter op til 5 mandår, både inden for privat, offentlige og sundhedssektor, herunder udarbejdelse af kontrakter og tilbud, projektreviews, porteføljemanagement og ledelsesinformation/projektopfølgning. Endvidere involveret i faglig udvikling i projektledergruppen, i metodeudvikling og -implementering samt rekruttering (både projektledere, administrativt personale og teknikere). Udvalgt kundeliste: Statens Serum Institut, Energinet.dk, Danmarks Statistik 06/08 08/10 Senior projektleder, Capgemini A/S Projektleder på mellemstore projekter op til 15 mandår inden for finans- og telekommunikation, og på en række forskellige teknologiske platforme. Endvidere udarbejdelse af tilbudsmateriale samt management konsulent med udarbejdelse af strategi og assistance med efterfølgende implementering. Udvalgt kundeliste: Forca, TDC, G4S Side 2 (6)

3 05/06 06/08 Department head, Senior projektleder, Saxo Bank A/S Department Head i Web Systems Development, med ansvar for den afdeling der forestår udvikling af den tekniske platform i Saxo Banks web applikationer. Afdelingen består af 18 mand i 4 teams fordelt i København, Skt. Petersborg og Geneve. Projektleder i Remote Development, med ansvar for offshore udviklingsprojekter hos SaxoSoft, Skt. Petersborg. 05/02 03/06 Senior Projektleder, Creuna Danmark A/S En bred vifte af ansvarsområder inden for leveranceorganisation Projektleder for internet- og IT-projekter, op til 4 mandår. Ansvarlig for Creuna Danmarks projektlederforum, samlingen af projektledere i Creuna, hvilket omfatter faglig coaching, indførelse af metodik mv. Arbejde med udbud, tilbud og kontraktforhandlinger, ansvarlig for review af kontrakter og projekter. Deltagelse i ledelsesmøder, ledelsesrapportering og projektopfølgning (økonomi og fremdrift). Kundeansvarlig for større kunder. Udviklingsopgaver. Udvalgt kundeliste: Falck og Falck Healthcare, Hjemmeværnet, GN ReSound, Dansk Journalistforbund. 05/00 05/02 Senior Projektleder, Icon Medialab A/S Ansvar for internet- og IT-projekter op til 4 mandår, og delvist kundeansvarlig på mindre og mellemstore kunder. Arbejde omfattede endvidere udarbejdelse af kravspecifikationer, tilbud og kontrakter, herunder EU-udbud, samt kvalitetssikring og metodearbejde. Derudover varierende ansvarsområder i perioder, med ansvar for en personalegruppe (udviklere) på 10 mand med fokus på faglig udvikling, udviklingssamtaler samt opgavetildelinger. Med i daglig afdelingsledelse med ansvar for projektlederne. Udvalgt kundeliste: DSB, KILROY Travels, Mærsk, LM Glasfiber. 03/98 04/00 Projektleder, Cambridge Technology Partners Ansvar for udviklingsprojekter op til 10 mandår gennem alle faser af projekter. Projekterne var for større nationale og internationale koncerner, og hovedparten af projekterne afvikledes i andre dele af Europa. Var medarbejderansvarlig for yngre kollega i form af ansvar for udviklingssamtaler, opgavetildeling og mentorordning. Medvirkede desuden som primær koordinator på etablering af afdelingen i København, omfattende en bred vifte af områder, Side 3 (6)

4 bl.a. rekruttering, strategiske oplæg samt fastlæggelse af interne procedurer, men også almindelige praktiske gøremål mht. kontakt til offentlige myndigheder, indretning, flytninger o.lign. Udvalgt kundeliste: Nykredit (Danmark), Swissair (Zürich, Schweiz), Liberty Pensions (Peterborough, UK), Sparbanken Gripen (Lund, Sverige). 04/96 02/98 Projektleder, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, IT-afdelingen Ansvar for afvikling af interne IT-projekter med ekstern leverandør, herunder afklaring af brugerbehov, affattelse af kravspecifikation, implementering og aftestning. Endvidere fastlæggelse af metoder og kvalitetskrav. 01/94 03/96 Konsulent, Price Waterhouse, Systemdivisionen International intern konsulent med ansvar for specifikation, dokumentation, test, undervisning og implementering af et egenudviklet administrationssystem i de europæiske kontorer. Omfattende rejseaktivitet og kontakt til finansansvarlige i alle europæiske kontorer. 09/86 02/93 Diverse studiejob Underviser: Datalogisk Afdeling, Århus Universitet (09/87-01/93) Forestår tilrettelæggelse af undervisningsforløb, hvilket inkluderer udarbejdelse af undervisningsmateriale samt afholdelse af forelæsninger og holdøvelser. Endvidere HF lærer i matematik/datalogi samt instruktør på 4 uger intensivt Oracle kursus. Programmør/tekniker: Selvstændig i TBH Consult, udvikler mindre applikationer i Borland Pascal og til HP-41, forestår Oracle implementering. Diverse: diverse arbejde i servicesektoren, såsom bartender, musiker, postbud o.lign. U D D A N N E L S E Uddannelse 09/83 01/93 Universitetsgrad: cand.scient. i datalogi (Århus Universitet) 09/90 06/92 Studie i musikvidenskab uden afsluttende eksamen (Århus Universitet) 09/86 06/88 Universitetsgrad: bach.scient.pol. statskundskab (Århus Universitet) 09/83 06/85 Studie i matematik og statistik uden afsluttende eksamen (Århus Universitet) 08/80 06/83 Matematisk-fysisk studentereksamen (Kolding Gymnasium) Side 4 (6)

5 Certificeringer 01/12 03/12 IPMA C Certified Project Manager (Dansk Projektledelse) 06/07 06/07 Certified Scrum Master (Jeff Sutherland) 01/94 06/94 Regnskabslære og Virksomhedsøkonomi (Århus Handelsskole, HH) Kurser Løbende videreuddannelse i form af kortere uddannelsesforløb (op til et par uger) indenfor salg, ledelse, projektledelse, kontrakter og udbud samt diverse tekniske og firmaspecifikke kurser. T I L L I D S H V E R V 11/04 03/06 Bestyrelsesmedlem, Creuna Danmark A/S 11/02 11/06 Bestyrelsesmedlem, Polymus, Lyngby 11/01 11/08 Bestyrelsesmedlem, Datalogforeningen, København 10/90 03/96 Bestyrelsesmedlem, Andelsboligforeningen Willemoesgade 4, Århus 09/91 09/92 Formand for Århus HHH (orienteringsløb), samt ansvarlig koordinator for weekendarrangementer IT Jeg har teknisk erfaring inden for følgende områder: Applikationer Databaser Stor erfaring med MS Office-pakken og MS Project. Primær erfaring med MS SQL server, har tidligere arbejdet med Oracle og Btrieve. Programmering Bred vifte af programmeringssprog, primært objektorienterede (C#, Beta, Simula) og procedurelle (Pascal, Visual Basic), derudover funktionelle (LISP) og logiske (ProLog). Andet Webudvikling (html, css, javascript), BI værktøjer (SSIS, SSRS, SSAS) S P R O G K U N D S K A B ER Dansk Engelsk Svensk Fransk Tysk Modersmål Flydende skrift og tale Kendskab Kendskab Kendskab Meget begrænsede russiskkundskaber. Side 5 (6)

6 Ø V R I G E I N F O R M A T I O N E R Andre aktiviteter 09/93 11/93 Medansvarlig og initiativtager til oprettelse af JobKlub for Arbejdsløse Akademikere 02/93 06/93 Musikdaghøjskole, Århus 03/89 08/89 Rejser og arbejder i USA Personoplysninger Født 10. juli 1964, København Ægtestand Personligt Fritid Gift, ingen børn Jeg vil beskrive mig selv som ansvarsbevidst og analytisk og med et stort overblik, og jeg lægger stor vægt på ansvarlighed, gensidig respekt og på en hverdag hvor humor indgår. Jeg er udadvendt, tillidvækkende og har et positivt og optimistisk syn på tilværelsen. Musik, passivt nydende såvel som aktivt ydende, klassisk, jazz, rytmisk. Litteratur, kunst, film, rejser, motorcykel og Ultimate Frisbee. Side 6 (6)

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC Er du i bevægelse? Karriereudvikling for konsulenter i Staten PERSONALESTYRELSEN DJØF AC indhold Karriere er bevægelse 1 Karriereudviklingssamtaler 2 Jobprofiler for konsulenter 4 Fagligt ansvar kombineret

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

14 Designsucceser. Baggrundsrapport

14 Designsucceser. Baggrundsrapport 14 Designsucceser Baggrundsrapport April 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, april 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Publikationen

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Leder uden titel. af lektor og forsker Søren Voxted

Leder uden titel. af lektor og forsker Søren Voxted Leder uden titel af lektor og forsker Søren Voxted We are all managers: who is the manager? Spørgsmålet om hvem der er leder, nu hvor vi alle sammen er ledere, stiller den engelske professor Karen Legge

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere