Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011"

Transkript

1 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning

2 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første ph.d. studerende. Birgitte Nørgaard forsvarede sit projekt og erhvervede sin ph.d. grad i oktober måned efter at have gennemført et stort og spændende kommunikations- projekt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus. Vi har i samme periode fået opstartet 4 nye ph.d. studerende og er i gang med at få indskrevet yderligere to studerende. I takt med at vi har fået flere ph.d. studerende samt flere projektmedarbejdere og kandidatstuderende, er det blevet muligt at etablere et inspirerende tværfagligt forskningsmiljø, hvor vi i det daglige har stor glæde af hinanden blev også året, hvor vi opstartede et projekt, der omfatter alle afdelinger på Sygehus Lillebælt. Direktionen har valgt at gøre kommunikation med patienterne til et prioriteret indsatsområde, og på den baggrund har vi startet projektet Klar tale med patienterne. Et projekt, hvor vi vil undersøge betydningen og effekten af at indføre et kommunikationsprogram, der involverer samtlige personaler med patientkontakt. Som led i vores indsats for at styrke viden og erfaringsudveksling blandt forskningsaktive og forskningsinteresserede på Sygehus Lillebælt har vi foruden de faste netværksmøder også igangsat undervisning i datahåndtering, epidemiologi og statistik. Disse og mange andre aktiviteter er beskrevet nærmere i denne forskningsberetning. Vores forskning er præget af et meget tæt samarbejde med personalet og lederne fra de kliniske afdelinger, og også i år har vi kunnet glæde os over det gode samarbejde, samt den store interesse og opbakning der har været omkring vores aktiviteter. Til vores samarbejdspartnere i klinikken, samt til de mange andre samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor, nationalt såvel som internationalt vil vi gerne sige tak for samarbejdet Jette Ammentorp Poul-Erik Kofoed 2

3 Direktionen SLB Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) Center Lillebælt Enhed for Sundhedstjenesteforskning Forskningsleder Poul-Erik Kofoed Forskningsleder Jette Ammentorp 3

4 Forskningsleder, lektor Jette Ammentorp Ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Forskningsleder, lektor Poul-Erik Kofoed Overlæge, Med. Doc, M.D., DTM, B.A. (social antropologi) Direkte telefon Overlæge Ester Garne Direkte telefon Ph.d. studerende Hanne Irene Jensen Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Ph.d. studerende Eva Knutz Master of Fine Arts Mobil: Ph.d. studerende Mette Juel Rothmann Cand.scient.san., sygeplejerske Telefon: eller Ph.d. studerende Maiken Wolderslund Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Mobil: Ph.d studerende Betty Nørgaard Cand.scient.san., sygeplejerske Bærbar telefon:

5 Ph.d. studerende Henriette Roed Nielsen Læge Direkte telefon Forskningssygeplejerske Rikke Elmose Mols Cand.cur., sygeplejerske Direkte telefon Projektmedarbejder Mette Kjellberg Axboe Cand.scient san., bioanalytiker Direkte telefon Projektmedarbejder Birgitte Michelsen Sønderborg Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Bibliotekar Ebbe Bjørn Carlsen Direkte telefon Sekretær Marianne Lomholdt Direkte telefon Kontormedhjælper Laila Friis Direkte telefon Praktikant Jane Scmidt Jensen Sygeplejerske, studerende (Master of Science in Public Health) Praktikant Mette Rahbek Studerende (Cand.Pæd.Antropologi) Praktikant Lene Hougaard Møller Studerende (Master of Science in Public Health) 5

6 Hvem er vi? Enhed for Sundhedstjenesteforskning er en tværgående enhed i Sygehus Lillebælt. Geografisk er enheden placeret på Kolding Sygehus Organisatorisk er vi tilknyttet Center Lillebælt, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Vores forskningsområde er sundhedstjenesteforskning specielt med fokus på kommunikation i sundhedsvæsenet. Vores aktiviteter hviler på de syddanske værdier Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Og vi lægger vægt på, at det er en forskning, der er kendetegnet ved at være Tværfaglig Relevant og interessant for klinisk praksis Implementerbar Patientcentreret 6

7 Coaching af unge med diabetes I 2011 afsluttede vi et pilotprojekt, der viste, at det var muligt at forbedre 6 ud af 9 unges blodsukkerregulation signifikant, samtidig med at de unge kunne fortælle, at de havde fået mere overskud, mere selvværd og at de havde fået nye redskaber til at ændre rutiner. På baggrund af dette studie er vi i gang med at planlægge et større randomiseret kontrolleret studie, der forventes igangsat i Projektet blev udført i samarbejde med coachfirmaet What is pink? Hvordan optimeres kommunikationen med ikke-dansktalende familier Projektet skal undersøge patienternes oplevelse af telefontolkning versus tilstedeværelsestolkning og er startet op i et samarbejde mellem børneafdelingerne i Kolding, Skejby, Sønderborg, Herlev, Næstved samt Horsens kommune. Projektmedarbejder Birgitte Sønderborg har udført et kvalitativt forstudie med enkelt-interview af 10 familier og 2 fokusgruppeinterview med personalet og har på baggrund af disse interviews udarbejdet et spørgeskema, der skal undersøge forældrenes oplevelser i forbindelse med de to tolkemetoder. Den kvantitative dataindsamling blev påbegyndt i aug Visualisering af calcium score efter hjerte-ct indflydelse på medicin Forskningssygeplejerske, cand.cur. Rikke Elmose fra Hjertemedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus undersøger i dette studie, hvorvidt patienter med brystsmerter og synlige forkalkninger i kransårerne i højere grad vil ændre deres levevis og tage den forebyggende medicin, såfremt de ser deres scanningsbilleder efter Hjerte-CT. I studiet undersøges også, hvorvidt sociale og psykologiske karaktertræk har betydning for graden af medicin adherence (efterlevelse) og hjertesund levevis. Studiet er randomiseret således, at halvdelen af patienterne ser deres scanningsbilleder, hvorimod alle følges op med kontrol efter ½ år. Studiet skal inkludere 300 patienter, og pr. 1. november 2011 var 125 patienter inkluderet. I 2011 startede projektet også på Hjertemedicinsk Afdeling på Esbjerg Sygehus. Projektets intervention afsluttes 1. februar

8 Klar tale med patienterne Projektet blev opstartet i 2011 og indebærer, at alle ansatte på de kliniske afdelinger samt personale med korterevarende patientkontakt skal deltage i et kommunikationskursus udviklet af Læge-foreningen, men målrettet alle personalegrupper. Til at varetage undervisningen vil der blive uddannet lokale undervisere på alle kliniske afdelinger, og for personale med korterevarende patientkontakt bliver der oprettet kurser centralt på SLB.Ved udgangen af 2011 er 6 afdelinger inkluderet og er i gang med eller er færdige med at uddanne undervisere. På kommunikationskurserne træner man den patientcentrerede samtale, man øver sig i at strukturere samtalen og i at gøre den til et professionelt redskab. Indsatsen vil blive evalueret ved hjælp af The RE-AIM framework, og i 2012 vil der blive opstartet 2 ph.d. projekter. Det ene skal undersøge effekten af indførsel af kommunikationsprogrammet i en stor sygehusorganisation, og det andet skal undersøge barrierer og facilitatorer for gennemførslen. Sideløbende arbejdes der med en model for vedligeholdelse og udvikling af kommunikationsfærdighederne på SLB, bl.a. etablering af kontinuerlige brush-up kurser, supervision af underviserne og oprettelse af et fagligt netværk for underviserne på SLB. Jette Ammentorp er tovholder for projektet og står for den overordnede organisering og tilrettelæggelse af evalueringen. Projektet forventes afsluttet i

9 EUROCAT misdannelsesregister EUROCAT er en europæisk database, hvis hovedformål er at overvåge hyppigheden af misdannelser i Europa. Projektet har siden starten i 1980 hovedsageligt været finansieret af EU. Projektet omfatter nu 42 misdannelsesregistre i 21 europæiske lande. Den centrale database har adresse på University of Ulster i Belfast. Det danske register dækker det geografiske område for det gamle Fyns Amt og har været med i overvågningen siden projektets start i Overlæge Ester Garne har ansvar for klassifikation og kodning af misdannelser som formand for EUROCAT Coding and Classification Committee. Herudover indgår videreudviklingen af kvalitetsindikatorer for de lokale registre samt revision af de datavariable, der indgår i databasen i den danske work-package. Ester Garne har som medlem af EUCERD (European Union Committee of Experts on Rare Diseases ) deltaget i en workshop om klassifikation af misdannelser i ICD11. Arbejdet med udviklingen af ICD11 vil fortsætte i Ester Garne er vejleder for 4 ph.d. studerende (2 på Sygehus Lillebælt, 1 på Pædiatrisk Afdeling OUH og 1 på University of Ulster i Belfast), og yderligere et ph.d. studie er ved at blive planlagt via obstetriske afdelinger på SLB og OUH. Flere yngre læger og medicinstuderende arbejder med data fra EUROCAT (om AV-commune, hypospadi, læbe-ganespalter og spina bifida) mhp. videnskabelige publikationer. I marts 2011 startede EUROmediCAT et projekt, som har til formål at skabe mere viden om risikoen for misdannelser ved medicin-indtagelse i graviditeten ved kroniske sygdomme (astma, diabetes, epilepsi og depression). Sundhedstilbud til børn i ulandene I samarbejde med Bandim Health Project, Malaria Laboratoriet på Karolinska Institutet i Stockholm og Sundhedsministeriet i Guinea-Bissau deltager Poul-Erik Kofoed i undersøgelser af malaria hos børn i Guinea-Bissau. Der er netop publiceret en artikel om paracetamols virkning som supplement til klorokin i behandlingen af malaria samt en artikel, hvor effekten af artemether-lumefantrine sammenlignes med højdosis klorokin. Aktuelt er vi i den afsluttende fase af et effectiveness studium af behandling med artemether-lumefantrine. Desuden undersøges, hvordan den nye behandlingsstrategi anbefalet af Det Nationale Malaria Program er blevet implementeret i Bissau. Endelig forsøger vi at finde årsager til den ændrede hyppighed af malaria i Bandim Health Projects studieområde. Desuden deltager vi i et samarbejde med Helsinki Universitet i et studium om ætiologien til diarre hos finske patienter, der har rejst til tropiske rejsemål, sammenlignet med bakteriologiske og parasitologiske fund hos personer fra Bandim både med og uden diarre. 9

10 En fader-venlig neonatalafdeling. Hvilken effekt har det på børn, forældre og personale? v/ ph.d. studerende Betty Nørgaard, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Formålet med projektet At undersøge effekten af en fader-venlig neonatalafdeling hos børn, forældre og personale. En fader-venlig neonatalafdeling forventes at mindske stressniveauet hos forældre øge fædres oplevelse af støtte og vejledning fra personalet give fædre en tidligere relation til deres barn bedre børnenes helbredstilstand hurtigere under indlæggelsen, således at børnene bliver udskrevet tidligere øge personalets oplevelse af, at deres evne til at støtte og vejlede fædre stiger Kort om projektet Projektet er et interventionsstudie, hvor effekten af en fader-venlig neonatalafdeling undersøges gennem en før- og eftermåling. Alle børn, der har fædre, børnenes forældre og plejepersonalet ansat på afdelingen er deltagere. Indledningsvist udføres et forstudie med det formål at undersøge, hvad der er betydningsbærende for fædre i forhold til deres partnere, børn og personale, samt hvordan dette praktiseres. Forstudiet, studiebesøg, før-målingen samt anbefalinger fra internationale studier danner baggrund for udvikling af den fader-venlige neonatalafdeling. Effekten af interventionen undersøges gennem en spørgeskemaundersøgelse (forældre og personale), journal audit samt data fra kvalitetsdatabasen Neobasen (børn), desuden udføres fokusgruppeinterview med personalet i efter-målingen. Projektet forventes afsluttet 1. april Projektet udføres i samarbejde mellem Enheden for Sundhedstjenesteforskning og Pædiatrisk Afdeling på Kolding Sygehus. Projektet udføres på Neonatalafdelingen i Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Vejledere Jette Ammentorp, forskningsleder, lektor, ph.d., cand.scient.san, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt/Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Poul-Erik Kofoed, overlæge Pædiatrisk Afdeling, forskningsleder, lektor, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt/Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Ester Garne, Overlæge, Lektor, Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Helle Johannessen, professor, Mag. Scient., Ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU (supervision til den kvalitative del). 10

11 Lydoptagelse af konsultationen et randomiseret kontrolleret studie af patienternes udbytte v/ ph.d. studerende Maiken Wolderslund, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Formålet med projektet er at undersøge, om en gruppe ambulante patienters forståelse og udbytte af kommunikationen med sundhedspersonalet kan optimeres ved, at patienterne bl.a. får en lydoptagelse af deres konsultation. I forbindelse med projektet er der etableret en digital optageløsning, der gør det muligt for sundhedspersonalet at optage konsultationen via en almindelig telefon. Samtalen gemmes som en elektronisk lydfil, der kan aflyttes af patienterne via deres egen telefon. Ved udgangen af 2011 forventes det, at patienter er inkluderet i projektet og herefter påbegyndes bearbejdning og analyse af data. Projektet gennemføres på: Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Børneambulatoriet, Kolding Sygehus. Medicinsk ambulatorium, Vejle Sygehus og Urologisk Ambulatorium, Fredericia Sygehus i samarbejde med Enhed for Sundhedstjenesteforskning. Projektet forventes afsluttet: Januar 2014 Afslutning af behandling på intensiv afsnit faglige, etiske og samarbejdsmæssige udfordringer v/ ph.d. studerende Hanne Irene Jensen, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Gennem journalgennemgang, interviews med anæstesilæger, intensivsygeplejersker og stamafdelingslæger og en spørgeskemaundersøgelse blandt anæstesilæger, intensivsygeplejersker og stamafdelingslæger i Region Syddanmark er nuværende praksis og opfattelser af samarbejdet omkring afslutning af behandling blevet afdækket. For at afprøve metoder til at forbedre det tværfaglige samarbejde er der endvidere arbejdet med både tværfaglige audits og med udvikling, implementering og evaluering af en retningslinje for afslutning af behandling på intensiv afsnit. Projektet forventes afsluttet: Juli

12 Risikostratificeret screening for osteoporose i Region Syddanmark. Et studie med fokus på patientperspektivet v/ ph.d. studerende Mette Juel Rothmann, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Studiet er godt i gang, og data er indsamlet. Der er gennemført 5 fokusgruppeinterviews ved baseline, og 3 opfølgende fokusgruppeinterviews mhp. at beskrive kvinders perspektiver på deltagelse i screeningsprogrammet. Derudover er der gennemført 10 individuelle interviews (5 med kvinder, der ikke ønsker screening og 5 med kvinder, der har fået konstateret osteoporose), samt 99 telefon interviews med kvinder, der melder knogleskanning fra. Analysen af fokusgruppe interviews og de individuelle interviews er i gang, og præliminære data er blevet præsenteret på ASBMR (San Diego) og BBC (Malmø). Spørgeskemaundersøgelsen vedr. kvinders selvvurderede risiko for knoglebrud og faktorer, som kan være af betydning herfor, er gennemført. Indtastningen er igangsat, og data forventes klar til analyse i foråret. Projektet forventes afsluttet: Juli 2013 Spilbaseret design med fokus på pædiatriske patienters emotionelle værdier v/ ph.d. studerende Eva Knutz, Designskolen Kolding Institut for Kommunikationsdesign I et krydsfelt mellem designforskning og sundhedsforskning arbejder designer Eva Knutz med et ph.d.-projekt, der omhandler spil-design og pædiatriske patienters emotionelle værdier. Eva har i samarbejde med Forskningsenheden og Børneafdelingen på Kolding Sygehus udviklet et eksperimenterende computerspil, der hedder Child Patient game (CPgame). Spillet har til formål at indhente nogle af de emotionelle oplevelser, børn gennemlever under indlæggelsen. Spillet er i månederne februar til juni 2011 blevet afprøvet på en gruppe indlagte og ikkeindlagte børn i alderen 4 til 6 år. I såvel afprøvningsfasen som analysefasen (i efteråret 2011) er personalet fra børneafdelingen på Kolding Sygehus inddraget. Projektets metodiske tilgang skal ses i lyset af den særlige praktisk-baserede forskningstilgang kaldet "Research through Design", hvor man bruger design til at forske igennem, og hvor selve designet ses som et strategisk forsknings-redskab og projektets drivende kraft. Projektets forventes afsluttet: Sept

13 Den 4. oktober 2011 forsvarede Birgitte Nørgaard sin ph.d. afhandling Communication with patients and colleagues på Kolding Sygehus. Hun afleverede et flot forsvar, der efterfølgende blev godkendt af de tre bedømmere, der bestod af Klinisk lektor Søren Cold, som var SDU s formand for udvalget, af Lektor Kaj Sparle Christensen fra Aarhus Universitet og Professor Pål Guldbrandsen fra Akershus University Hospital, Oslo Formålet med studiet var at undersøge, om et kommunikationskursus for sundhedsprofessionelle kunne forbedre: 1) sundhedsprofessionelles self-efficacy i relation til kommunikation med patienter og kolleger 2) sundhedsprofessionelles evaluering af interkollegial kommunikation 3) den patientoplevede kvalitet 4) samt at undersøge sundhedsprofessionelles oplevelse af at deltage i et kommunikationskursus. Studiet blev gennemført på Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, hvor samtlige ansatte har deltaget i et 3-dages kommunikationskursus. Studiet viste, at et kommunikationskursus kan øge sundhedsprofessionelles self-efficacy i kommunikation med såvel patienter som kolleger og samtidig forbedre den interkollegiale kommunikation. I de efterfølgende fokusgruppeinterviews med personalet var de mest centrale oplevelser af forandring bl.a. en mere sikker kommunikation med patienter og kolleger, samt en øget patientcentrering. Studiet har desuden vist signifikant øget patienttilfredshed i forhold til information, kontinuitet og omsorg, efter at personalet havde deltaget i kommunikationskurset. 13

14 Netværksmøder I det forgangne år har vi holdt 2 tværfaglige netværksmøder for udviklings- og/eller forskningsaktive på SLB. Formålet med møderne er bl.a. gensidig orientering og erfaringsudveksling i relation til igangværende og planlagte forskningsprojekter, samt inspiration og læring i forhold til forskningsprocessen. I 2011 var følgende emner på programmet: "Risikostratificeret screening for osteoporose" - et brugerperspektiv. Fokusgruppeinterview og metodologiske overvejelser, v/ Mette Juel Rothmann, Cand.scient.san, ph.d. studerende. Endokrinologisk Afd, OUH og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. "Syddansk forskerstøtte en introduktio"n v/ Lone Bredahl Jensen, AC-fuldmægtig, Syddansk Forskerstøtte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. "Kontrakter og teknologioverførsel" v/ Mette Toft, Fuldmægtig, Forskerservice, Juridisk Enhed. "BRCA 1 og BRCA 2 mutationer - hvordan udbredes viden om den øgede kræftrisiko i familien, og hvilke forhold påvirker udbredningen?" v/ Henriette Roed Nielsen, ph.d. studerende, Læge, Genetisk Afdeling og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. "Fondsansøgning herunder hvordan man konkret søger i databasen Research Professional" v/ Lone Bredahl Jensen, AC-fuldmægtig, Syddansk Forskerstøtte SDU. Der vil blive planlagt lignende tilbud i

15 Ph.d. netværk I tilknytning til Enhed for Sundhedstjenesteforskning er der etableret et netværk for kommende og nuværende ph.d. studerende. Der er i 2011 afholdt 3 netværksmøder af 1½ times varighed, to i Vejle og et i Kolding. Indholdet af møderne bestemmes af netværksdeltagerne, og emnerne i 2011 har bl.a. været: Standardiseret forløbsprogram for hofteartrose- patienter Erfaringer fra ph.d. studieophold i USA Erfaringer i forhold til ph.d. processen Fader-venlig børneafdeling Præsentation af postere og E-postere til internationale kongresser Interesserede kan henvende sig til ph.d. studerende Hanne Jensen. Telefon: Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet blev etableret i 2011 og har i det forgangne år afholdt 2 halvdagsmøder på Kolding Sygehus. Jette Ammentorp er som den danske repræsentant i styregruppen for EACH (European Association for Communication in Health Care) initiativtager til netværket og står for at indkalde og afholde møderne. Det er et tværfagligt åbent netværk for sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig uddannelsesmæssigt og/eller videnskabeligt med kommunikation i sundhedsvæsenet. Formålet er: - at øge kendskabet til kollegaer, der arbejder inden for samme felt - at give mulighed for og stimulere til udveksling af faglig viden og til sparring. I det forgangne år har forskellige projekter været præsenteret, og vi har bl.a drøftet metoder i forbindelse med kommunikationstræning samt metoder til vurdering af kommunikationsfærdigheder. 15

16 Vejledning I det omfang, hvor der har været vejledningskapacitet og den nødvendige kompetence, har Enheden for Sundhedstjenesteforskning ydet støtte og vejledning til personale ansat på Sygehus Lillebælt, der planlagde eller som var i gang med et forskningsprojekt. Mange ansatte har desuden benyttet sig af bibliotekar Ebbe Carlsens tilbud om undervisning i litteratur- og databasesøgning, har fået hjælp til at komme i gang med Reference Manager m.m. Praktikforløb I 2011 har vi haft 3 studerende tilknyttet vores enhed: Jane Schmidt Jensen fra Master of Science in Public Health, som i hendes speciale har arbejdet med udvikling af spørgsmål til Mutual understanding. Lene Hougaard Møller, fra kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU, har i forbindelse med sin praktik på 3. semester arbejdet med validering af spørgeskemaer - herunder opsætning og indkodning i Enalyzer og EpiData. Mette Uhre Rahbek, fra kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi, DPU Århus, har i hendes modul 5 "Feltstudium og Analysestrategier" arbejdet med at designe og gennemføre et antropologisk feltarbejde. 16

17 Undervisning Et bredt udsnit af sundhedspersonalet på SLB har i 2011 haft glæde af ph.d. studerende Hanne Jensen s undervisning i epidemiologi, statistik og datahåndtering. Kurserne har været efterspurgte, og i alt har 87 sygeplejersker, læger, kiropraktorer, sekretærer m.fl. deltaget. Der vil blive planlagt lignende tilbud i Der har været afholdt følgende kurser: To ens 1-dages kurser i epidemiologiske og statistiske grundbegreber for sundhedspersonale fra Sygehus Lillebælt og IRS. Kurset indeholdt præsentation af forskellige undersøgelsesdesign og associationsmål som prævalens, incidens, RD, OR, RR, og gennemgang af grundlæggende statistiske begreber som SD, SE, CI og p-værdi. Et 2 -dages kursus, som blev afholdt i samarbejde med IRS statistiker René Holst. Udover de emner, der er beskrevet ovenfor, indeholdt kurset også en præsentation af forskellige statistiske tests med øvelser i statistikprogrammet Stata. To ens 1-dages kurser i god praksis for datahåndtering, herunder overvejelser ved planlægning af projekter, spørgeskemametodik, kodebog, analysemetoder etc. Kurserne indeholdt endvidere en introduktion til databaseprogrammet EpiData og en præsentation af statistikprogrammet Stata. 17

18 Enheden for Sundhedstjenesteforskning har i 2011 haft et udbytterigt samarbejde med en lang række samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor, nationalt såvel som internationalt. Vi sætter meget pris på alle disse kontakter og vil gerne bruge denne anledning til at sige alle Mange tak for samarbejdet i 2011! 18

19 Ammentorp J, Kofoed PE, Laulund LW. Impact of communication skills training on parents perceptions of care: intervention study. J Adv Nurs. 2011;67: Ammentorp J, Kofoed P-E. Research in communication skills training translated into practice in a large organization: A proactive use of the RE-AIM framework. Patient Educ Couns. 2011;82: Boyd PA, Loane M, Garne E, Khoshnood B, Dolk H; EUROCAT working group. Sex chromosome trisomies in Europe: prevalence, prenatal detection and outcome of pregnancy. Eur J Hum Genet. 2011;19: Boyd PA, Haeusler M, Barisic I, Loane M, Garne E, Dolk H. The EUROCAT network--organization and processes. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S2-15. Crijns HJ, Jentink J, Garne E, Gispen-de Wied CC, Straus SM, de Jong-van den Berg LT; EUROCAT Working Group. The distribution of congenital anomalies within the VACTERL association among tumor necrosis factor antagonist-exposed pregnancies is similar to the general population. J Rheumatol. 2011;38: Dolk H, Loane M, Garne E; European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) Working Group. Congenital heart defects in Europe: prevalence and perinatal mortality, 2000 to Circulation. 2011;123: Frøslev-Friis C, Hjort-Pedersen K, Henriques CU, Krogh LN, Garne E. Improved prenatal detection of chromosomal anomalies.dan Med Bull. 2011;58:A4293. Garne E, Dolk H, Loane M, Wellesley D, Barisic I, Calzolari E, Densem J; EUROCAT Working Group. Surveillance of multiple congenital anomalies: implementation of a computer algorithm in European registers for classification of cases.birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Garne E, Olsen MS, Johnsen SP, Hjortdal V, Andersen HO, Nissen H, Søndergaard L, Videbaek J; the Danish Register of Congenital Heart Disease. How Do We Define Congenital Heart Defects for Scientific Studies? Congenit Heart Dis Oct 20. [Epub ahead of print]. 19

20 Greenlees R, Neville A, Addor MC, Amar E, Arriola L, Bakker M, Barisic I, Boyd PA, Calzolari E, Doray B, Draper E, Vollset SE, Garne E, Gatt M, Haeusler M, Kallen K, Khoshnood B, Latos-Bielenska A, Martinez-Frias ML, Materna-Kiryluk A, Dias CM, McDonnell B, Mullaney C, Nelen V, O'Mahony M, Pierini A, Queisser-Luft A, Randrianaivo-Ranjatoélina H, Rankin J, Rissmann A, Ritvanen A, Salvador J, Sipek A, Tucker D, Verellen-Dumoulin C, Wellesley D, Wertelecki W. EUROCAT member registries: organization and activities.birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Jensen HI, Ammentorp J, Ørding H. Withholding or withdrawing therapy in Danish regional ICUs: frequency, patient characteristics and decision process. Acta Anaesthesiol Scand 2011;55: Jensen HI, Ammentorp J, Erlandsen M, Ørding H. Withholding or withdrawing therapy in intensive care units: an analysis of collaboration between healthcare professionals. Intensive Care Med 2011;37: Kofoed P-E, Riiskjær E, Ammentorp J. Referral of paediatric patients follows geographic borders of administrative units. Dan Med Bull. 2011;58:A4281. Kofoed P-E, Ursing J, Rodrigues A and Rombo L. Paracetamol versus placebo in treatment of non-severe malaria in children in Guinea-Bissau: a randomized controlled trial. Malar J Jun 1;10:148. Loane M, Dolk H, Garne E, Greenlees R; EUROCAT Working Group. EUROCAT data quality indicators for population-based registries of congenital anomalies. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Nørgaard B, Ammentorp J, Kyvik K, Kofoed P-E. Health care professionals experience of participating in a communication course in an orthopaedic department. International Journal of orthopaedic and trauma nursing.2011;15: Riiskjær E, Ammentorp J, Kofoed P-E. Internettets virkning på læge-patient relationen mod partnerskab eller forbrugerisme? Review. Ugeskrift for læger. 2011:173: Riiskjær E, Ammentorp J, Nielsen JF, Kofoed P-E. Er otte ud af ti patienter tilfredse? Om forståelse af patientkritik og anvendelse af åbne spørgsmål. Nordisk sygeplejeforskning. 2011;1: Riiskjær E, Ammentorp J, Nielsen JF, Kofoed P-E. Semi-customizing patient surveys linking results and organizational conditions. Int J Quality Health Care. 2011;23: Ursing J, Kofoed PE, Rodrigues A, Blessborn D, Thoft-Nielsen R, Björkman A, Rombo L. Similar Efficacy and Tolerability of Double Dose Chloroquine and Artemether-Lumefantrine for Treatment of P. falciparum in Guinea-Bissau: A Randomised Trial. J Infect Dis 2011; 203:

FORSKNINGSBERETNING 2012/2013

FORSKNINGSBERETNING 2012/2013 FORSKNINGSBERETNING 2012/2013 ENHED FOR SUNDHEDSTJENESTEFORSKNING FORORD 02/12 03/12 FORSKNING MED PATIENTKOMMUNIKATION OG PATIENTOPLEVELSER I FOKUS OM ENHED FOR SUNDHEDSTJENESTEFORSKNING Vi oplever i

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne - metoder, erfaringer og effekter Læringsseminar 9 for De 5 patientsikre sygehuse Comwell, Kolding den 2. december 2015 Jette Ammentorp Professor, forskningsleder Sygehus Lillebælt

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Kommunikationi sundhedsvæsenet

Kommunikationi sundhedsvæsenet Kommunikationi sundhedsvæsenet - vejen til empowerment Tiltrædelsesseminar Sygehus Lillebælt Den 20. august 2014 Jette Ammentorp Professor, forskningsleder 1 2 3 Juni 2009 Vejen til empowerment Disposition

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Hvordan bidrager lydoptagelse af patientsamtaler til bedre patientkommunikation?

Hvordan bidrager lydoptagelse af patientsamtaler til bedre patientkommunikation? Hvordan bidrager lydoptagelse af patientsamtaler til bedre patientkommunikation? MAIKEN WOLDERSLUND, POSTDOC, PHD ENHED FOR SUNDHEDSTJENESTEFORSKNING - SYGEHUS LILLEBÆLT INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Patienten i centrum. DSDK årsmøde Hindsgavl den 8. April 2017

Patienten i centrum. DSDK årsmøde Hindsgavl den 8. April 2017 Patienten i centrum DSDK årsmøde Hindsgavl den 8. April 2017 Jette Ammentorp, professor og forskningsleder Sygehus Lillebælt / IRS Syddansk Universitet 1 Patienten i centrum? DSDK årsmøde Hindsgavl den

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Program. Coaching i sundhedsvæsenet praksiserfaring og forskning. Egne erfaringer med coaching 17-05-2011

Program. Coaching i sundhedsvæsenet praksiserfaring og forskning. Egne erfaringer med coaching 17-05-2011 Program Coaching i sundhedsvæsenet praksiserfaring og forskning Jette Ammentorp, ph.d, can scient san forskningsleder og lektor v/ Enhed for Sundhedstjenesteforskning Sygehus Lillebælt / Syddansk Universitet.

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd.

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. 8. Nationale rehabiliteringskonference 26. 10.15 På Brugerrådets vegne: Kim Hørslev-Petersen Kong Christian X s Gigthospital, Center

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling

Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling Diabetes Update 16 November 2o15 Helle Terkildsen Maindal, MPH, Ph.d. Sektion for Sundhedsfremme og

Læs mere

Patienternes oplevelse af kvalitet afhænger af, hvornår r de besvarer spørgeskemaet

Patienternes oplevelse af kvalitet afhænger af, hvornår r de besvarer spørgeskemaet Nyborg Strand den 4 maj 2010 Patienternes oplevelse af kvalitet afhænger af, hvornår r de besvarer spørgeskemaet Ammentorp J, Jensen H.I, Kofoed P-E Enhed for Sundhedstjenesteforskning Sygehus Lillebælt

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Temadag om Relationsformer og metoden Guidet Egen Beslutning

Temadag om Relationsformer og metoden Guidet Egen Beslutning Temadag om Relationsformer og metoden Guidet Egen Beslutning Infektionsmedicinske sygeplejersker Århus, 3. marts 2011 v. Lisbet Jolin-Laursen Laursen, Diabetessygeplejerske, Århus Hovedpunkter: Relationsformer

Læs mere

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD, lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte?

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? Ph.d.-studerende: Dorthe Boe Danbjørg, Enheden for Sygeplejeforskning,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR)

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT CRAFT har 3 formål med rådgivningen: 1) At få den drikkende i behandling 2)

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

IRS supervision 2016

IRS supervision 2016 IRS supervision 2016 To book a supervision session (1-1½ hour), contact supervision coordinator Lone Myllerup Hansen (IRS-Biostat-vejledning@health.sdu.dk), please specify your department/unit affiliation

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

Aktuelle journal clubs pr

Aktuelle journal clubs pr Aktuelle journal clubs pr. 17.01.13 Journal club, Fertilitetsklinikken Etableret hvornår December 2012 Bioanalytiker Helle Bendtsen Hver 6-8 uge kl. 14:00-15:30 Hvor mange deltagere og er det de samme

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere