Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011"

Transkript

1 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning

2 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første ph.d. studerende. Birgitte Nørgaard forsvarede sit projekt og erhvervede sin ph.d. grad i oktober måned efter at have gennemført et stort og spændende kommunikations- projekt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus. Vi har i samme periode fået opstartet 4 nye ph.d. studerende og er i gang med at få indskrevet yderligere to studerende. I takt med at vi har fået flere ph.d. studerende samt flere projektmedarbejdere og kandidatstuderende, er det blevet muligt at etablere et inspirerende tværfagligt forskningsmiljø, hvor vi i det daglige har stor glæde af hinanden blev også året, hvor vi opstartede et projekt, der omfatter alle afdelinger på Sygehus Lillebælt. Direktionen har valgt at gøre kommunikation med patienterne til et prioriteret indsatsområde, og på den baggrund har vi startet projektet Klar tale med patienterne. Et projekt, hvor vi vil undersøge betydningen og effekten af at indføre et kommunikationsprogram, der involverer samtlige personaler med patientkontakt. Som led i vores indsats for at styrke viden og erfaringsudveksling blandt forskningsaktive og forskningsinteresserede på Sygehus Lillebælt har vi foruden de faste netværksmøder også igangsat undervisning i datahåndtering, epidemiologi og statistik. Disse og mange andre aktiviteter er beskrevet nærmere i denne forskningsberetning. Vores forskning er præget af et meget tæt samarbejde med personalet og lederne fra de kliniske afdelinger, og også i år har vi kunnet glæde os over det gode samarbejde, samt den store interesse og opbakning der har været omkring vores aktiviteter. Til vores samarbejdspartnere i klinikken, samt til de mange andre samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor, nationalt såvel som internationalt vil vi gerne sige tak for samarbejdet Jette Ammentorp Poul-Erik Kofoed 2

3 Direktionen SLB Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) Center Lillebælt Enhed for Sundhedstjenesteforskning Forskningsleder Poul-Erik Kofoed Forskningsleder Jette Ammentorp 3

4 Forskningsleder, lektor Jette Ammentorp Ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Forskningsleder, lektor Poul-Erik Kofoed Overlæge, Med. Doc, M.D., DTM, B.A. (social antropologi) Direkte telefon Overlæge Ester Garne Direkte telefon Ph.d. studerende Hanne Irene Jensen Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Ph.d. studerende Eva Knutz Master of Fine Arts Mobil: Ph.d. studerende Mette Juel Rothmann Cand.scient.san., sygeplejerske Telefon: eller Ph.d. studerende Maiken Wolderslund Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Mobil: Ph.d studerende Betty Nørgaard Cand.scient.san., sygeplejerske Bærbar telefon:

5 Ph.d. studerende Henriette Roed Nielsen Læge Direkte telefon Forskningssygeplejerske Rikke Elmose Mols Cand.cur., sygeplejerske Direkte telefon Projektmedarbejder Mette Kjellberg Axboe Cand.scient san., bioanalytiker Direkte telefon Projektmedarbejder Birgitte Michelsen Sønderborg Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Bibliotekar Ebbe Bjørn Carlsen Direkte telefon Sekretær Marianne Lomholdt Direkte telefon Kontormedhjælper Laila Friis Direkte telefon Praktikant Jane Scmidt Jensen Sygeplejerske, studerende (Master of Science in Public Health) Praktikant Mette Rahbek Studerende (Cand.Pæd.Antropologi) Praktikant Lene Hougaard Møller Studerende (Master of Science in Public Health) 5

6 Hvem er vi? Enhed for Sundhedstjenesteforskning er en tværgående enhed i Sygehus Lillebælt. Geografisk er enheden placeret på Kolding Sygehus Organisatorisk er vi tilknyttet Center Lillebælt, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Vores forskningsområde er sundhedstjenesteforskning specielt med fokus på kommunikation i sundhedsvæsenet. Vores aktiviteter hviler på de syddanske værdier Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Og vi lægger vægt på, at det er en forskning, der er kendetegnet ved at være Tværfaglig Relevant og interessant for klinisk praksis Implementerbar Patientcentreret 6

7 Coaching af unge med diabetes I 2011 afsluttede vi et pilotprojekt, der viste, at det var muligt at forbedre 6 ud af 9 unges blodsukkerregulation signifikant, samtidig med at de unge kunne fortælle, at de havde fået mere overskud, mere selvværd og at de havde fået nye redskaber til at ændre rutiner. På baggrund af dette studie er vi i gang med at planlægge et større randomiseret kontrolleret studie, der forventes igangsat i Projektet blev udført i samarbejde med coachfirmaet What is pink? Hvordan optimeres kommunikationen med ikke-dansktalende familier Projektet skal undersøge patienternes oplevelse af telefontolkning versus tilstedeværelsestolkning og er startet op i et samarbejde mellem børneafdelingerne i Kolding, Skejby, Sønderborg, Herlev, Næstved samt Horsens kommune. Projektmedarbejder Birgitte Sønderborg har udført et kvalitativt forstudie med enkelt-interview af 10 familier og 2 fokusgruppeinterview med personalet og har på baggrund af disse interviews udarbejdet et spørgeskema, der skal undersøge forældrenes oplevelser i forbindelse med de to tolkemetoder. Den kvantitative dataindsamling blev påbegyndt i aug Visualisering af calcium score efter hjerte-ct indflydelse på medicin Forskningssygeplejerske, cand.cur. Rikke Elmose fra Hjertemedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus undersøger i dette studie, hvorvidt patienter med brystsmerter og synlige forkalkninger i kransårerne i højere grad vil ændre deres levevis og tage den forebyggende medicin, såfremt de ser deres scanningsbilleder efter Hjerte-CT. I studiet undersøges også, hvorvidt sociale og psykologiske karaktertræk har betydning for graden af medicin adherence (efterlevelse) og hjertesund levevis. Studiet er randomiseret således, at halvdelen af patienterne ser deres scanningsbilleder, hvorimod alle følges op med kontrol efter ½ år. Studiet skal inkludere 300 patienter, og pr. 1. november 2011 var 125 patienter inkluderet. I 2011 startede projektet også på Hjertemedicinsk Afdeling på Esbjerg Sygehus. Projektets intervention afsluttes 1. februar

8 Klar tale med patienterne Projektet blev opstartet i 2011 og indebærer, at alle ansatte på de kliniske afdelinger samt personale med korterevarende patientkontakt skal deltage i et kommunikationskursus udviklet af Læge-foreningen, men målrettet alle personalegrupper. Til at varetage undervisningen vil der blive uddannet lokale undervisere på alle kliniske afdelinger, og for personale med korterevarende patientkontakt bliver der oprettet kurser centralt på SLB.Ved udgangen af 2011 er 6 afdelinger inkluderet og er i gang med eller er færdige med at uddanne undervisere. På kommunikationskurserne træner man den patientcentrerede samtale, man øver sig i at strukturere samtalen og i at gøre den til et professionelt redskab. Indsatsen vil blive evalueret ved hjælp af The RE-AIM framework, og i 2012 vil der blive opstartet 2 ph.d. projekter. Det ene skal undersøge effekten af indførsel af kommunikationsprogrammet i en stor sygehusorganisation, og det andet skal undersøge barrierer og facilitatorer for gennemførslen. Sideløbende arbejdes der med en model for vedligeholdelse og udvikling af kommunikationsfærdighederne på SLB, bl.a. etablering af kontinuerlige brush-up kurser, supervision af underviserne og oprettelse af et fagligt netværk for underviserne på SLB. Jette Ammentorp er tovholder for projektet og står for den overordnede organisering og tilrettelæggelse af evalueringen. Projektet forventes afsluttet i

9 EUROCAT misdannelsesregister EUROCAT er en europæisk database, hvis hovedformål er at overvåge hyppigheden af misdannelser i Europa. Projektet har siden starten i 1980 hovedsageligt været finansieret af EU. Projektet omfatter nu 42 misdannelsesregistre i 21 europæiske lande. Den centrale database har adresse på University of Ulster i Belfast. Det danske register dækker det geografiske område for det gamle Fyns Amt og har været med i overvågningen siden projektets start i Overlæge Ester Garne har ansvar for klassifikation og kodning af misdannelser som formand for EUROCAT Coding and Classification Committee. Herudover indgår videreudviklingen af kvalitetsindikatorer for de lokale registre samt revision af de datavariable, der indgår i databasen i den danske work-package. Ester Garne har som medlem af EUCERD (European Union Committee of Experts on Rare Diseases ) deltaget i en workshop om klassifikation af misdannelser i ICD11. Arbejdet med udviklingen af ICD11 vil fortsætte i Ester Garne er vejleder for 4 ph.d. studerende (2 på Sygehus Lillebælt, 1 på Pædiatrisk Afdeling OUH og 1 på University of Ulster i Belfast), og yderligere et ph.d. studie er ved at blive planlagt via obstetriske afdelinger på SLB og OUH. Flere yngre læger og medicinstuderende arbejder med data fra EUROCAT (om AV-commune, hypospadi, læbe-ganespalter og spina bifida) mhp. videnskabelige publikationer. I marts 2011 startede EUROmediCAT et projekt, som har til formål at skabe mere viden om risikoen for misdannelser ved medicin-indtagelse i graviditeten ved kroniske sygdomme (astma, diabetes, epilepsi og depression). Sundhedstilbud til børn i ulandene I samarbejde med Bandim Health Project, Malaria Laboratoriet på Karolinska Institutet i Stockholm og Sundhedsministeriet i Guinea-Bissau deltager Poul-Erik Kofoed i undersøgelser af malaria hos børn i Guinea-Bissau. Der er netop publiceret en artikel om paracetamols virkning som supplement til klorokin i behandlingen af malaria samt en artikel, hvor effekten af artemether-lumefantrine sammenlignes med højdosis klorokin. Aktuelt er vi i den afsluttende fase af et effectiveness studium af behandling med artemether-lumefantrine. Desuden undersøges, hvordan den nye behandlingsstrategi anbefalet af Det Nationale Malaria Program er blevet implementeret i Bissau. Endelig forsøger vi at finde årsager til den ændrede hyppighed af malaria i Bandim Health Projects studieområde. Desuden deltager vi i et samarbejde med Helsinki Universitet i et studium om ætiologien til diarre hos finske patienter, der har rejst til tropiske rejsemål, sammenlignet med bakteriologiske og parasitologiske fund hos personer fra Bandim både med og uden diarre. 9

10 En fader-venlig neonatalafdeling. Hvilken effekt har det på børn, forældre og personale? v/ ph.d. studerende Betty Nørgaard, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Formålet med projektet At undersøge effekten af en fader-venlig neonatalafdeling hos børn, forældre og personale. En fader-venlig neonatalafdeling forventes at mindske stressniveauet hos forældre øge fædres oplevelse af støtte og vejledning fra personalet give fædre en tidligere relation til deres barn bedre børnenes helbredstilstand hurtigere under indlæggelsen, således at børnene bliver udskrevet tidligere øge personalets oplevelse af, at deres evne til at støtte og vejlede fædre stiger Kort om projektet Projektet er et interventionsstudie, hvor effekten af en fader-venlig neonatalafdeling undersøges gennem en før- og eftermåling. Alle børn, der har fædre, børnenes forældre og plejepersonalet ansat på afdelingen er deltagere. Indledningsvist udføres et forstudie med det formål at undersøge, hvad der er betydningsbærende for fædre i forhold til deres partnere, børn og personale, samt hvordan dette praktiseres. Forstudiet, studiebesøg, før-målingen samt anbefalinger fra internationale studier danner baggrund for udvikling af den fader-venlige neonatalafdeling. Effekten af interventionen undersøges gennem en spørgeskemaundersøgelse (forældre og personale), journal audit samt data fra kvalitetsdatabasen Neobasen (børn), desuden udføres fokusgruppeinterview med personalet i efter-målingen. Projektet forventes afsluttet 1. april Projektet udføres i samarbejde mellem Enheden for Sundhedstjenesteforskning og Pædiatrisk Afdeling på Kolding Sygehus. Projektet udføres på Neonatalafdelingen i Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Vejledere Jette Ammentorp, forskningsleder, lektor, ph.d., cand.scient.san, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt/Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Poul-Erik Kofoed, overlæge Pædiatrisk Afdeling, forskningsleder, lektor, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt/Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Ester Garne, Overlæge, Lektor, Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Helle Johannessen, professor, Mag. Scient., Ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU (supervision til den kvalitative del). 10

11 Lydoptagelse af konsultationen et randomiseret kontrolleret studie af patienternes udbytte v/ ph.d. studerende Maiken Wolderslund, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Formålet med projektet er at undersøge, om en gruppe ambulante patienters forståelse og udbytte af kommunikationen med sundhedspersonalet kan optimeres ved, at patienterne bl.a. får en lydoptagelse af deres konsultation. I forbindelse med projektet er der etableret en digital optageløsning, der gør det muligt for sundhedspersonalet at optage konsultationen via en almindelig telefon. Samtalen gemmes som en elektronisk lydfil, der kan aflyttes af patienterne via deres egen telefon. Ved udgangen af 2011 forventes det, at patienter er inkluderet i projektet og herefter påbegyndes bearbejdning og analyse af data. Projektet gennemføres på: Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Børneambulatoriet, Kolding Sygehus. Medicinsk ambulatorium, Vejle Sygehus og Urologisk Ambulatorium, Fredericia Sygehus i samarbejde med Enhed for Sundhedstjenesteforskning. Projektet forventes afsluttet: Januar 2014 Afslutning af behandling på intensiv afsnit faglige, etiske og samarbejdsmæssige udfordringer v/ ph.d. studerende Hanne Irene Jensen, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Gennem journalgennemgang, interviews med anæstesilæger, intensivsygeplejersker og stamafdelingslæger og en spørgeskemaundersøgelse blandt anæstesilæger, intensivsygeplejersker og stamafdelingslæger i Region Syddanmark er nuværende praksis og opfattelser af samarbejdet omkring afslutning af behandling blevet afdækket. For at afprøve metoder til at forbedre det tværfaglige samarbejde er der endvidere arbejdet med både tværfaglige audits og med udvikling, implementering og evaluering af en retningslinje for afslutning af behandling på intensiv afsnit. Projektet forventes afsluttet: Juli

12 Risikostratificeret screening for osteoporose i Region Syddanmark. Et studie med fokus på patientperspektivet v/ ph.d. studerende Mette Juel Rothmann, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Studiet er godt i gang, og data er indsamlet. Der er gennemført 5 fokusgruppeinterviews ved baseline, og 3 opfølgende fokusgruppeinterviews mhp. at beskrive kvinders perspektiver på deltagelse i screeningsprogrammet. Derudover er der gennemført 10 individuelle interviews (5 med kvinder, der ikke ønsker screening og 5 med kvinder, der har fået konstateret osteoporose), samt 99 telefon interviews med kvinder, der melder knogleskanning fra. Analysen af fokusgruppe interviews og de individuelle interviews er i gang, og præliminære data er blevet præsenteret på ASBMR (San Diego) og BBC (Malmø). Spørgeskemaundersøgelsen vedr. kvinders selvvurderede risiko for knoglebrud og faktorer, som kan være af betydning herfor, er gennemført. Indtastningen er igangsat, og data forventes klar til analyse i foråret. Projektet forventes afsluttet: Juli 2013 Spilbaseret design med fokus på pædiatriske patienters emotionelle værdier v/ ph.d. studerende Eva Knutz, Designskolen Kolding Institut for Kommunikationsdesign I et krydsfelt mellem designforskning og sundhedsforskning arbejder designer Eva Knutz med et ph.d.-projekt, der omhandler spil-design og pædiatriske patienters emotionelle værdier. Eva har i samarbejde med Forskningsenheden og Børneafdelingen på Kolding Sygehus udviklet et eksperimenterende computerspil, der hedder Child Patient game (CPgame). Spillet har til formål at indhente nogle af de emotionelle oplevelser, børn gennemlever under indlæggelsen. Spillet er i månederne februar til juni 2011 blevet afprøvet på en gruppe indlagte og ikkeindlagte børn i alderen 4 til 6 år. I såvel afprøvningsfasen som analysefasen (i efteråret 2011) er personalet fra børneafdelingen på Kolding Sygehus inddraget. Projektets metodiske tilgang skal ses i lyset af den særlige praktisk-baserede forskningstilgang kaldet "Research through Design", hvor man bruger design til at forske igennem, og hvor selve designet ses som et strategisk forsknings-redskab og projektets drivende kraft. Projektets forventes afsluttet: Sept

13 Den 4. oktober 2011 forsvarede Birgitte Nørgaard sin ph.d. afhandling Communication with patients and colleagues på Kolding Sygehus. Hun afleverede et flot forsvar, der efterfølgende blev godkendt af de tre bedømmere, der bestod af Klinisk lektor Søren Cold, som var SDU s formand for udvalget, af Lektor Kaj Sparle Christensen fra Aarhus Universitet og Professor Pål Guldbrandsen fra Akershus University Hospital, Oslo Formålet med studiet var at undersøge, om et kommunikationskursus for sundhedsprofessionelle kunne forbedre: 1) sundhedsprofessionelles self-efficacy i relation til kommunikation med patienter og kolleger 2) sundhedsprofessionelles evaluering af interkollegial kommunikation 3) den patientoplevede kvalitet 4) samt at undersøge sundhedsprofessionelles oplevelse af at deltage i et kommunikationskursus. Studiet blev gennemført på Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, hvor samtlige ansatte har deltaget i et 3-dages kommunikationskursus. Studiet viste, at et kommunikationskursus kan øge sundhedsprofessionelles self-efficacy i kommunikation med såvel patienter som kolleger og samtidig forbedre den interkollegiale kommunikation. I de efterfølgende fokusgruppeinterviews med personalet var de mest centrale oplevelser af forandring bl.a. en mere sikker kommunikation med patienter og kolleger, samt en øget patientcentrering. Studiet har desuden vist signifikant øget patienttilfredshed i forhold til information, kontinuitet og omsorg, efter at personalet havde deltaget i kommunikationskurset. 13

14 Netværksmøder I det forgangne år har vi holdt 2 tværfaglige netværksmøder for udviklings- og/eller forskningsaktive på SLB. Formålet med møderne er bl.a. gensidig orientering og erfaringsudveksling i relation til igangværende og planlagte forskningsprojekter, samt inspiration og læring i forhold til forskningsprocessen. I 2011 var følgende emner på programmet: "Risikostratificeret screening for osteoporose" - et brugerperspektiv. Fokusgruppeinterview og metodologiske overvejelser, v/ Mette Juel Rothmann, Cand.scient.san, ph.d. studerende. Endokrinologisk Afd, OUH og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. "Syddansk forskerstøtte en introduktio"n v/ Lone Bredahl Jensen, AC-fuldmægtig, Syddansk Forskerstøtte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. "Kontrakter og teknologioverførsel" v/ Mette Toft, Fuldmægtig, Forskerservice, Juridisk Enhed. "BRCA 1 og BRCA 2 mutationer - hvordan udbredes viden om den øgede kræftrisiko i familien, og hvilke forhold påvirker udbredningen?" v/ Henriette Roed Nielsen, ph.d. studerende, Læge, Genetisk Afdeling og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. "Fondsansøgning herunder hvordan man konkret søger i databasen Research Professional" v/ Lone Bredahl Jensen, AC-fuldmægtig, Syddansk Forskerstøtte SDU. Der vil blive planlagt lignende tilbud i

15 Ph.d. netværk I tilknytning til Enhed for Sundhedstjenesteforskning er der etableret et netværk for kommende og nuværende ph.d. studerende. Der er i 2011 afholdt 3 netværksmøder af 1½ times varighed, to i Vejle og et i Kolding. Indholdet af møderne bestemmes af netværksdeltagerne, og emnerne i 2011 har bl.a. været: Standardiseret forløbsprogram for hofteartrose- patienter Erfaringer fra ph.d. studieophold i USA Erfaringer i forhold til ph.d. processen Fader-venlig børneafdeling Præsentation af postere og E-postere til internationale kongresser Interesserede kan henvende sig til ph.d. studerende Hanne Jensen. Telefon: Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet blev etableret i 2011 og har i det forgangne år afholdt 2 halvdagsmøder på Kolding Sygehus. Jette Ammentorp er som den danske repræsentant i styregruppen for EACH (European Association for Communication in Health Care) initiativtager til netværket og står for at indkalde og afholde møderne. Det er et tværfagligt åbent netværk for sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig uddannelsesmæssigt og/eller videnskabeligt med kommunikation i sundhedsvæsenet. Formålet er: - at øge kendskabet til kollegaer, der arbejder inden for samme felt - at give mulighed for og stimulere til udveksling af faglig viden og til sparring. I det forgangne år har forskellige projekter været præsenteret, og vi har bl.a drøftet metoder i forbindelse med kommunikationstræning samt metoder til vurdering af kommunikationsfærdigheder. 15

16 Vejledning I det omfang, hvor der har været vejledningskapacitet og den nødvendige kompetence, har Enheden for Sundhedstjenesteforskning ydet støtte og vejledning til personale ansat på Sygehus Lillebælt, der planlagde eller som var i gang med et forskningsprojekt. Mange ansatte har desuden benyttet sig af bibliotekar Ebbe Carlsens tilbud om undervisning i litteratur- og databasesøgning, har fået hjælp til at komme i gang med Reference Manager m.m. Praktikforløb I 2011 har vi haft 3 studerende tilknyttet vores enhed: Jane Schmidt Jensen fra Master of Science in Public Health, som i hendes speciale har arbejdet med udvikling af spørgsmål til Mutual understanding. Lene Hougaard Møller, fra kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU, har i forbindelse med sin praktik på 3. semester arbejdet med validering af spørgeskemaer - herunder opsætning og indkodning i Enalyzer og EpiData. Mette Uhre Rahbek, fra kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi, DPU Århus, har i hendes modul 5 "Feltstudium og Analysestrategier" arbejdet med at designe og gennemføre et antropologisk feltarbejde. 16

17 Undervisning Et bredt udsnit af sundhedspersonalet på SLB har i 2011 haft glæde af ph.d. studerende Hanne Jensen s undervisning i epidemiologi, statistik og datahåndtering. Kurserne har været efterspurgte, og i alt har 87 sygeplejersker, læger, kiropraktorer, sekretærer m.fl. deltaget. Der vil blive planlagt lignende tilbud i Der har været afholdt følgende kurser: To ens 1-dages kurser i epidemiologiske og statistiske grundbegreber for sundhedspersonale fra Sygehus Lillebælt og IRS. Kurset indeholdt præsentation af forskellige undersøgelsesdesign og associationsmål som prævalens, incidens, RD, OR, RR, og gennemgang af grundlæggende statistiske begreber som SD, SE, CI og p-værdi. Et 2 -dages kursus, som blev afholdt i samarbejde med IRS statistiker René Holst. Udover de emner, der er beskrevet ovenfor, indeholdt kurset også en præsentation af forskellige statistiske tests med øvelser i statistikprogrammet Stata. To ens 1-dages kurser i god praksis for datahåndtering, herunder overvejelser ved planlægning af projekter, spørgeskemametodik, kodebog, analysemetoder etc. Kurserne indeholdt endvidere en introduktion til databaseprogrammet EpiData og en præsentation af statistikprogrammet Stata. 17

18 Enheden for Sundhedstjenesteforskning har i 2011 haft et udbytterigt samarbejde med en lang række samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor, nationalt såvel som internationalt. Vi sætter meget pris på alle disse kontakter og vil gerne bruge denne anledning til at sige alle Mange tak for samarbejdet i 2011! 18

19 Ammentorp J, Kofoed PE, Laulund LW. Impact of communication skills training on parents perceptions of care: intervention study. J Adv Nurs. 2011;67: Ammentorp J, Kofoed P-E. Research in communication skills training translated into practice in a large organization: A proactive use of the RE-AIM framework. Patient Educ Couns. 2011;82: Boyd PA, Loane M, Garne E, Khoshnood B, Dolk H; EUROCAT working group. Sex chromosome trisomies in Europe: prevalence, prenatal detection and outcome of pregnancy. Eur J Hum Genet. 2011;19: Boyd PA, Haeusler M, Barisic I, Loane M, Garne E, Dolk H. The EUROCAT network--organization and processes. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S2-15. Crijns HJ, Jentink J, Garne E, Gispen-de Wied CC, Straus SM, de Jong-van den Berg LT; EUROCAT Working Group. The distribution of congenital anomalies within the VACTERL association among tumor necrosis factor antagonist-exposed pregnancies is similar to the general population. J Rheumatol. 2011;38: Dolk H, Loane M, Garne E; European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) Working Group. Congenital heart defects in Europe: prevalence and perinatal mortality, 2000 to Circulation. 2011;123: Frøslev-Friis C, Hjort-Pedersen K, Henriques CU, Krogh LN, Garne E. Improved prenatal detection of chromosomal anomalies.dan Med Bull. 2011;58:A4293. Garne E, Dolk H, Loane M, Wellesley D, Barisic I, Calzolari E, Densem J; EUROCAT Working Group. Surveillance of multiple congenital anomalies: implementation of a computer algorithm in European registers for classification of cases.birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Garne E, Olsen MS, Johnsen SP, Hjortdal V, Andersen HO, Nissen H, Søndergaard L, Videbaek J; the Danish Register of Congenital Heart Disease. How Do We Define Congenital Heart Defects for Scientific Studies? Congenit Heart Dis Oct 20. [Epub ahead of print]. 19

20 Greenlees R, Neville A, Addor MC, Amar E, Arriola L, Bakker M, Barisic I, Boyd PA, Calzolari E, Doray B, Draper E, Vollset SE, Garne E, Gatt M, Haeusler M, Kallen K, Khoshnood B, Latos-Bielenska A, Martinez-Frias ML, Materna-Kiryluk A, Dias CM, McDonnell B, Mullaney C, Nelen V, O'Mahony M, Pierini A, Queisser-Luft A, Randrianaivo-Ranjatoélina H, Rankin J, Rissmann A, Ritvanen A, Salvador J, Sipek A, Tucker D, Verellen-Dumoulin C, Wellesley D, Wertelecki W. EUROCAT member registries: organization and activities.birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Jensen HI, Ammentorp J, Ørding H. Withholding or withdrawing therapy in Danish regional ICUs: frequency, patient characteristics and decision process. Acta Anaesthesiol Scand 2011;55: Jensen HI, Ammentorp J, Erlandsen M, Ørding H. Withholding or withdrawing therapy in intensive care units: an analysis of collaboration between healthcare professionals. Intensive Care Med 2011;37: Kofoed P-E, Riiskjær E, Ammentorp J. Referral of paediatric patients follows geographic borders of administrative units. Dan Med Bull. 2011;58:A4281. Kofoed P-E, Ursing J, Rodrigues A and Rombo L. Paracetamol versus placebo in treatment of non-severe malaria in children in Guinea-Bissau: a randomized controlled trial. Malar J Jun 1;10:148. Loane M, Dolk H, Garne E, Greenlees R; EUROCAT Working Group. EUROCAT data quality indicators for population-based registries of congenital anomalies. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Nørgaard B, Ammentorp J, Kyvik K, Kofoed P-E. Health care professionals experience of participating in a communication course in an orthopaedic department. International Journal of orthopaedic and trauma nursing.2011;15: Riiskjær E, Ammentorp J, Kofoed P-E. Internettets virkning på læge-patient relationen mod partnerskab eller forbrugerisme? Review. Ugeskrift for læger. 2011:173: Riiskjær E, Ammentorp J, Nielsen JF, Kofoed P-E. Er otte ud af ti patienter tilfredse? Om forståelse af patientkritik og anvendelse af åbne spørgsmål. Nordisk sygeplejeforskning. 2011;1: Riiskjær E, Ammentorp J, Nielsen JF, Kofoed P-E. Semi-customizing patient surveys linking results and organizational conditions. Int J Quality Health Care. 2011;23: Ursing J, Kofoed PE, Rodrigues A, Blessborn D, Thoft-Nielsen R, Björkman A, Rombo L. Similar Efficacy and Tolerability of Double Dose Chloroquine and Artemether-Lumefantrine for Treatment of P. falciparum in Guinea-Bissau: A Randomised Trial. J Infect Dis 2011; 203:

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Program. Coaching i sundhedsvæsenet praksiserfaring og forskning. Egne erfaringer med coaching 17-05-2011

Program. Coaching i sundhedsvæsenet praksiserfaring og forskning. Egne erfaringer med coaching 17-05-2011 Program Coaching i sundhedsvæsenet praksiserfaring og forskning Jette Ammentorp, ph.d, can scient san forskningsleder og lektor v/ Enhed for Sundhedstjenesteforskning Sygehus Lillebælt / Syddansk Universitet.

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN UDBREDELSEN AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Korte oplæg dialog - erfaringsudveksling HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Neonatalafdelingen i Kolding Bred neonatologi fra GA 28+0 Regionsfunktion Tæt samarbejde med OUH og Skejby 43 plejepersonale Plads

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere