Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011"

Transkript

1 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning

2 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første ph.d. studerende. Birgitte Nørgaard forsvarede sit projekt og erhvervede sin ph.d. grad i oktober måned efter at have gennemført et stort og spændende kommunikations- projekt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus. Vi har i samme periode fået opstartet 4 nye ph.d. studerende og er i gang med at få indskrevet yderligere to studerende. I takt med at vi har fået flere ph.d. studerende samt flere projektmedarbejdere og kandidatstuderende, er det blevet muligt at etablere et inspirerende tværfagligt forskningsmiljø, hvor vi i det daglige har stor glæde af hinanden blev også året, hvor vi opstartede et projekt, der omfatter alle afdelinger på Sygehus Lillebælt. Direktionen har valgt at gøre kommunikation med patienterne til et prioriteret indsatsområde, og på den baggrund har vi startet projektet Klar tale med patienterne. Et projekt, hvor vi vil undersøge betydningen og effekten af at indføre et kommunikationsprogram, der involverer samtlige personaler med patientkontakt. Som led i vores indsats for at styrke viden og erfaringsudveksling blandt forskningsaktive og forskningsinteresserede på Sygehus Lillebælt har vi foruden de faste netværksmøder også igangsat undervisning i datahåndtering, epidemiologi og statistik. Disse og mange andre aktiviteter er beskrevet nærmere i denne forskningsberetning. Vores forskning er præget af et meget tæt samarbejde med personalet og lederne fra de kliniske afdelinger, og også i år har vi kunnet glæde os over det gode samarbejde, samt den store interesse og opbakning der har været omkring vores aktiviteter. Til vores samarbejdspartnere i klinikken, samt til de mange andre samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor, nationalt såvel som internationalt vil vi gerne sige tak for samarbejdet Jette Ammentorp Poul-Erik Kofoed 2

3 Direktionen SLB Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) Center Lillebælt Enhed for Sundhedstjenesteforskning Forskningsleder Poul-Erik Kofoed Forskningsleder Jette Ammentorp 3

4 Forskningsleder, lektor Jette Ammentorp Ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Forskningsleder, lektor Poul-Erik Kofoed Overlæge, Med. Doc, M.D., DTM, B.A. (social antropologi) Direkte telefon Overlæge Ester Garne Direkte telefon Ph.d. studerende Hanne Irene Jensen Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Ph.d. studerende Eva Knutz Master of Fine Arts Mobil: Ph.d. studerende Mette Juel Rothmann Cand.scient.san., sygeplejerske Telefon: eller Ph.d. studerende Maiken Wolderslund Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Mobil: Ph.d studerende Betty Nørgaard Cand.scient.san., sygeplejerske Bærbar telefon:

5 Ph.d. studerende Henriette Roed Nielsen Læge Direkte telefon Forskningssygeplejerske Rikke Elmose Mols Cand.cur., sygeplejerske Direkte telefon Projektmedarbejder Mette Kjellberg Axboe Cand.scient san., bioanalytiker Direkte telefon Projektmedarbejder Birgitte Michelsen Sønderborg Cand.scient.san., sygeplejerske Direkte telefon Bibliotekar Ebbe Bjørn Carlsen Direkte telefon Sekretær Marianne Lomholdt Direkte telefon Kontormedhjælper Laila Friis Direkte telefon Praktikant Jane Scmidt Jensen Sygeplejerske, studerende (Master of Science in Public Health) Praktikant Mette Rahbek Studerende (Cand.Pæd.Antropologi) Praktikant Lene Hougaard Møller Studerende (Master of Science in Public Health) 5

6 Hvem er vi? Enhed for Sundhedstjenesteforskning er en tværgående enhed i Sygehus Lillebælt. Geografisk er enheden placeret på Kolding Sygehus Organisatorisk er vi tilknyttet Center Lillebælt, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Vores forskningsområde er sundhedstjenesteforskning specielt med fokus på kommunikation i sundhedsvæsenet. Vores aktiviteter hviler på de syddanske værdier Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Og vi lægger vægt på, at det er en forskning, der er kendetegnet ved at være Tværfaglig Relevant og interessant for klinisk praksis Implementerbar Patientcentreret 6

7 Coaching af unge med diabetes I 2011 afsluttede vi et pilotprojekt, der viste, at det var muligt at forbedre 6 ud af 9 unges blodsukkerregulation signifikant, samtidig med at de unge kunne fortælle, at de havde fået mere overskud, mere selvværd og at de havde fået nye redskaber til at ændre rutiner. På baggrund af dette studie er vi i gang med at planlægge et større randomiseret kontrolleret studie, der forventes igangsat i Projektet blev udført i samarbejde med coachfirmaet What is pink? Hvordan optimeres kommunikationen med ikke-dansktalende familier Projektet skal undersøge patienternes oplevelse af telefontolkning versus tilstedeværelsestolkning og er startet op i et samarbejde mellem børneafdelingerne i Kolding, Skejby, Sønderborg, Herlev, Næstved samt Horsens kommune. Projektmedarbejder Birgitte Sønderborg har udført et kvalitativt forstudie med enkelt-interview af 10 familier og 2 fokusgruppeinterview med personalet og har på baggrund af disse interviews udarbejdet et spørgeskema, der skal undersøge forældrenes oplevelser i forbindelse med de to tolkemetoder. Den kvantitative dataindsamling blev påbegyndt i aug Visualisering af calcium score efter hjerte-ct indflydelse på medicin Forskningssygeplejerske, cand.cur. Rikke Elmose fra Hjertemedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus undersøger i dette studie, hvorvidt patienter med brystsmerter og synlige forkalkninger i kransårerne i højere grad vil ændre deres levevis og tage den forebyggende medicin, såfremt de ser deres scanningsbilleder efter Hjerte-CT. I studiet undersøges også, hvorvidt sociale og psykologiske karaktertræk har betydning for graden af medicin adherence (efterlevelse) og hjertesund levevis. Studiet er randomiseret således, at halvdelen af patienterne ser deres scanningsbilleder, hvorimod alle følges op med kontrol efter ½ år. Studiet skal inkludere 300 patienter, og pr. 1. november 2011 var 125 patienter inkluderet. I 2011 startede projektet også på Hjertemedicinsk Afdeling på Esbjerg Sygehus. Projektets intervention afsluttes 1. februar

8 Klar tale med patienterne Projektet blev opstartet i 2011 og indebærer, at alle ansatte på de kliniske afdelinger samt personale med korterevarende patientkontakt skal deltage i et kommunikationskursus udviklet af Læge-foreningen, men målrettet alle personalegrupper. Til at varetage undervisningen vil der blive uddannet lokale undervisere på alle kliniske afdelinger, og for personale med korterevarende patientkontakt bliver der oprettet kurser centralt på SLB.Ved udgangen af 2011 er 6 afdelinger inkluderet og er i gang med eller er færdige med at uddanne undervisere. På kommunikationskurserne træner man den patientcentrerede samtale, man øver sig i at strukturere samtalen og i at gøre den til et professionelt redskab. Indsatsen vil blive evalueret ved hjælp af The RE-AIM framework, og i 2012 vil der blive opstartet 2 ph.d. projekter. Det ene skal undersøge effekten af indførsel af kommunikationsprogrammet i en stor sygehusorganisation, og det andet skal undersøge barrierer og facilitatorer for gennemførslen. Sideløbende arbejdes der med en model for vedligeholdelse og udvikling af kommunikationsfærdighederne på SLB, bl.a. etablering af kontinuerlige brush-up kurser, supervision af underviserne og oprettelse af et fagligt netværk for underviserne på SLB. Jette Ammentorp er tovholder for projektet og står for den overordnede organisering og tilrettelæggelse af evalueringen. Projektet forventes afsluttet i

9 EUROCAT misdannelsesregister EUROCAT er en europæisk database, hvis hovedformål er at overvåge hyppigheden af misdannelser i Europa. Projektet har siden starten i 1980 hovedsageligt været finansieret af EU. Projektet omfatter nu 42 misdannelsesregistre i 21 europæiske lande. Den centrale database har adresse på University of Ulster i Belfast. Det danske register dækker det geografiske område for det gamle Fyns Amt og har været med i overvågningen siden projektets start i Overlæge Ester Garne har ansvar for klassifikation og kodning af misdannelser som formand for EUROCAT Coding and Classification Committee. Herudover indgår videreudviklingen af kvalitetsindikatorer for de lokale registre samt revision af de datavariable, der indgår i databasen i den danske work-package. Ester Garne har som medlem af EUCERD (European Union Committee of Experts on Rare Diseases ) deltaget i en workshop om klassifikation af misdannelser i ICD11. Arbejdet med udviklingen af ICD11 vil fortsætte i Ester Garne er vejleder for 4 ph.d. studerende (2 på Sygehus Lillebælt, 1 på Pædiatrisk Afdeling OUH og 1 på University of Ulster i Belfast), og yderligere et ph.d. studie er ved at blive planlagt via obstetriske afdelinger på SLB og OUH. Flere yngre læger og medicinstuderende arbejder med data fra EUROCAT (om AV-commune, hypospadi, læbe-ganespalter og spina bifida) mhp. videnskabelige publikationer. I marts 2011 startede EUROmediCAT et projekt, som har til formål at skabe mere viden om risikoen for misdannelser ved medicin-indtagelse i graviditeten ved kroniske sygdomme (astma, diabetes, epilepsi og depression). Sundhedstilbud til børn i ulandene I samarbejde med Bandim Health Project, Malaria Laboratoriet på Karolinska Institutet i Stockholm og Sundhedsministeriet i Guinea-Bissau deltager Poul-Erik Kofoed i undersøgelser af malaria hos børn i Guinea-Bissau. Der er netop publiceret en artikel om paracetamols virkning som supplement til klorokin i behandlingen af malaria samt en artikel, hvor effekten af artemether-lumefantrine sammenlignes med højdosis klorokin. Aktuelt er vi i den afsluttende fase af et effectiveness studium af behandling med artemether-lumefantrine. Desuden undersøges, hvordan den nye behandlingsstrategi anbefalet af Det Nationale Malaria Program er blevet implementeret i Bissau. Endelig forsøger vi at finde årsager til den ændrede hyppighed af malaria i Bandim Health Projects studieområde. Desuden deltager vi i et samarbejde med Helsinki Universitet i et studium om ætiologien til diarre hos finske patienter, der har rejst til tropiske rejsemål, sammenlignet med bakteriologiske og parasitologiske fund hos personer fra Bandim både med og uden diarre. 9

10 En fader-venlig neonatalafdeling. Hvilken effekt har det på børn, forældre og personale? v/ ph.d. studerende Betty Nørgaard, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Formålet med projektet At undersøge effekten af en fader-venlig neonatalafdeling hos børn, forældre og personale. En fader-venlig neonatalafdeling forventes at mindske stressniveauet hos forældre øge fædres oplevelse af støtte og vejledning fra personalet give fædre en tidligere relation til deres barn bedre børnenes helbredstilstand hurtigere under indlæggelsen, således at børnene bliver udskrevet tidligere øge personalets oplevelse af, at deres evne til at støtte og vejlede fædre stiger Kort om projektet Projektet er et interventionsstudie, hvor effekten af en fader-venlig neonatalafdeling undersøges gennem en før- og eftermåling. Alle børn, der har fædre, børnenes forældre og plejepersonalet ansat på afdelingen er deltagere. Indledningsvist udføres et forstudie med det formål at undersøge, hvad der er betydningsbærende for fædre i forhold til deres partnere, børn og personale, samt hvordan dette praktiseres. Forstudiet, studiebesøg, før-målingen samt anbefalinger fra internationale studier danner baggrund for udvikling af den fader-venlige neonatalafdeling. Effekten af interventionen undersøges gennem en spørgeskemaundersøgelse (forældre og personale), journal audit samt data fra kvalitetsdatabasen Neobasen (børn), desuden udføres fokusgruppeinterview med personalet i efter-målingen. Projektet forventes afsluttet 1. april Projektet udføres i samarbejde mellem Enheden for Sundhedstjenesteforskning og Pædiatrisk Afdeling på Kolding Sygehus. Projektet udføres på Neonatalafdelingen i Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Vejledere Jette Ammentorp, forskningsleder, lektor, ph.d., cand.scient.san, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt/Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Poul-Erik Kofoed, overlæge Pædiatrisk Afdeling, forskningsleder, lektor, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt/Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Ester Garne, Overlæge, Lektor, Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Helle Johannessen, professor, Mag. Scient., Ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU (supervision til den kvalitative del). 10

11 Lydoptagelse af konsultationen et randomiseret kontrolleret studie af patienternes udbytte v/ ph.d. studerende Maiken Wolderslund, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Formålet med projektet er at undersøge, om en gruppe ambulante patienters forståelse og udbytte af kommunikationen med sundhedspersonalet kan optimeres ved, at patienterne bl.a. får en lydoptagelse af deres konsultation. I forbindelse med projektet er der etableret en digital optageløsning, der gør det muligt for sundhedspersonalet at optage konsultationen via en almindelig telefon. Samtalen gemmes som en elektronisk lydfil, der kan aflyttes af patienterne via deres egen telefon. Ved udgangen af 2011 forventes det, at patienter er inkluderet i projektet og herefter påbegyndes bearbejdning og analyse af data. Projektet gennemføres på: Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Børneambulatoriet, Kolding Sygehus. Medicinsk ambulatorium, Vejle Sygehus og Urologisk Ambulatorium, Fredericia Sygehus i samarbejde med Enhed for Sundhedstjenesteforskning. Projektet forventes afsluttet: Januar 2014 Afslutning af behandling på intensiv afsnit faglige, etiske og samarbejdsmæssige udfordringer v/ ph.d. studerende Hanne Irene Jensen, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Gennem journalgennemgang, interviews med anæstesilæger, intensivsygeplejersker og stamafdelingslæger og en spørgeskemaundersøgelse blandt anæstesilæger, intensivsygeplejersker og stamafdelingslæger i Region Syddanmark er nuværende praksis og opfattelser af samarbejdet omkring afslutning af behandling blevet afdækket. For at afprøve metoder til at forbedre det tværfaglige samarbejde er der endvidere arbejdet med både tværfaglige audits og med udvikling, implementering og evaluering af en retningslinje for afslutning af behandling på intensiv afsnit. Projektet forventes afsluttet: Juli

12 Risikostratificeret screening for osteoporose i Region Syddanmark. Et studie med fokus på patientperspektivet v/ ph.d. studerende Mette Juel Rothmann, indskrevet på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU Studiet er godt i gang, og data er indsamlet. Der er gennemført 5 fokusgruppeinterviews ved baseline, og 3 opfølgende fokusgruppeinterviews mhp. at beskrive kvinders perspektiver på deltagelse i screeningsprogrammet. Derudover er der gennemført 10 individuelle interviews (5 med kvinder, der ikke ønsker screening og 5 med kvinder, der har fået konstateret osteoporose), samt 99 telefon interviews med kvinder, der melder knogleskanning fra. Analysen af fokusgruppe interviews og de individuelle interviews er i gang, og præliminære data er blevet præsenteret på ASBMR (San Diego) og BBC (Malmø). Spørgeskemaundersøgelsen vedr. kvinders selvvurderede risiko for knoglebrud og faktorer, som kan være af betydning herfor, er gennemført. Indtastningen er igangsat, og data forventes klar til analyse i foråret. Projektet forventes afsluttet: Juli 2013 Spilbaseret design med fokus på pædiatriske patienters emotionelle værdier v/ ph.d. studerende Eva Knutz, Designskolen Kolding Institut for Kommunikationsdesign I et krydsfelt mellem designforskning og sundhedsforskning arbejder designer Eva Knutz med et ph.d.-projekt, der omhandler spil-design og pædiatriske patienters emotionelle værdier. Eva har i samarbejde med Forskningsenheden og Børneafdelingen på Kolding Sygehus udviklet et eksperimenterende computerspil, der hedder Child Patient game (CPgame). Spillet har til formål at indhente nogle af de emotionelle oplevelser, børn gennemlever under indlæggelsen. Spillet er i månederne februar til juni 2011 blevet afprøvet på en gruppe indlagte og ikkeindlagte børn i alderen 4 til 6 år. I såvel afprøvningsfasen som analysefasen (i efteråret 2011) er personalet fra børneafdelingen på Kolding Sygehus inddraget. Projektets metodiske tilgang skal ses i lyset af den særlige praktisk-baserede forskningstilgang kaldet "Research through Design", hvor man bruger design til at forske igennem, og hvor selve designet ses som et strategisk forsknings-redskab og projektets drivende kraft. Projektets forventes afsluttet: Sept

13 Den 4. oktober 2011 forsvarede Birgitte Nørgaard sin ph.d. afhandling Communication with patients and colleagues på Kolding Sygehus. Hun afleverede et flot forsvar, der efterfølgende blev godkendt af de tre bedømmere, der bestod af Klinisk lektor Søren Cold, som var SDU s formand for udvalget, af Lektor Kaj Sparle Christensen fra Aarhus Universitet og Professor Pål Guldbrandsen fra Akershus University Hospital, Oslo Formålet med studiet var at undersøge, om et kommunikationskursus for sundhedsprofessionelle kunne forbedre: 1) sundhedsprofessionelles self-efficacy i relation til kommunikation med patienter og kolleger 2) sundhedsprofessionelles evaluering af interkollegial kommunikation 3) den patientoplevede kvalitet 4) samt at undersøge sundhedsprofessionelles oplevelse af at deltage i et kommunikationskursus. Studiet blev gennemført på Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, hvor samtlige ansatte har deltaget i et 3-dages kommunikationskursus. Studiet viste, at et kommunikationskursus kan øge sundhedsprofessionelles self-efficacy i kommunikation med såvel patienter som kolleger og samtidig forbedre den interkollegiale kommunikation. I de efterfølgende fokusgruppeinterviews med personalet var de mest centrale oplevelser af forandring bl.a. en mere sikker kommunikation med patienter og kolleger, samt en øget patientcentrering. Studiet har desuden vist signifikant øget patienttilfredshed i forhold til information, kontinuitet og omsorg, efter at personalet havde deltaget i kommunikationskurset. 13

14 Netværksmøder I det forgangne år har vi holdt 2 tværfaglige netværksmøder for udviklings- og/eller forskningsaktive på SLB. Formålet med møderne er bl.a. gensidig orientering og erfaringsudveksling i relation til igangværende og planlagte forskningsprojekter, samt inspiration og læring i forhold til forskningsprocessen. I 2011 var følgende emner på programmet: "Risikostratificeret screening for osteoporose" - et brugerperspektiv. Fokusgruppeinterview og metodologiske overvejelser, v/ Mette Juel Rothmann, Cand.scient.san, ph.d. studerende. Endokrinologisk Afd, OUH og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. "Syddansk forskerstøtte en introduktio"n v/ Lone Bredahl Jensen, AC-fuldmægtig, Syddansk Forskerstøtte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. "Kontrakter og teknologioverførsel" v/ Mette Toft, Fuldmægtig, Forskerservice, Juridisk Enhed. "BRCA 1 og BRCA 2 mutationer - hvordan udbredes viden om den øgede kræftrisiko i familien, og hvilke forhold påvirker udbredningen?" v/ Henriette Roed Nielsen, ph.d. studerende, Læge, Genetisk Afdeling og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. "Fondsansøgning herunder hvordan man konkret søger i databasen Research Professional" v/ Lone Bredahl Jensen, AC-fuldmægtig, Syddansk Forskerstøtte SDU. Der vil blive planlagt lignende tilbud i

15 Ph.d. netværk I tilknytning til Enhed for Sundhedstjenesteforskning er der etableret et netværk for kommende og nuværende ph.d. studerende. Der er i 2011 afholdt 3 netværksmøder af 1½ times varighed, to i Vejle og et i Kolding. Indholdet af møderne bestemmes af netværksdeltagerne, og emnerne i 2011 har bl.a. været: Standardiseret forløbsprogram for hofteartrose- patienter Erfaringer fra ph.d. studieophold i USA Erfaringer i forhold til ph.d. processen Fader-venlig børneafdeling Præsentation af postere og E-postere til internationale kongresser Interesserede kan henvende sig til ph.d. studerende Hanne Jensen. Telefon: Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet blev etableret i 2011 og har i det forgangne år afholdt 2 halvdagsmøder på Kolding Sygehus. Jette Ammentorp er som den danske repræsentant i styregruppen for EACH (European Association for Communication in Health Care) initiativtager til netværket og står for at indkalde og afholde møderne. Det er et tværfagligt åbent netværk for sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig uddannelsesmæssigt og/eller videnskabeligt med kommunikation i sundhedsvæsenet. Formålet er: - at øge kendskabet til kollegaer, der arbejder inden for samme felt - at give mulighed for og stimulere til udveksling af faglig viden og til sparring. I det forgangne år har forskellige projekter været præsenteret, og vi har bl.a drøftet metoder i forbindelse med kommunikationstræning samt metoder til vurdering af kommunikationsfærdigheder. 15

16 Vejledning I det omfang, hvor der har været vejledningskapacitet og den nødvendige kompetence, har Enheden for Sundhedstjenesteforskning ydet støtte og vejledning til personale ansat på Sygehus Lillebælt, der planlagde eller som var i gang med et forskningsprojekt. Mange ansatte har desuden benyttet sig af bibliotekar Ebbe Carlsens tilbud om undervisning i litteratur- og databasesøgning, har fået hjælp til at komme i gang med Reference Manager m.m. Praktikforløb I 2011 har vi haft 3 studerende tilknyttet vores enhed: Jane Schmidt Jensen fra Master of Science in Public Health, som i hendes speciale har arbejdet med udvikling af spørgsmål til Mutual understanding. Lene Hougaard Møller, fra kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU, har i forbindelse med sin praktik på 3. semester arbejdet med validering af spørgeskemaer - herunder opsætning og indkodning i Enalyzer og EpiData. Mette Uhre Rahbek, fra kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi, DPU Århus, har i hendes modul 5 "Feltstudium og Analysestrategier" arbejdet med at designe og gennemføre et antropologisk feltarbejde. 16

17 Undervisning Et bredt udsnit af sundhedspersonalet på SLB har i 2011 haft glæde af ph.d. studerende Hanne Jensen s undervisning i epidemiologi, statistik og datahåndtering. Kurserne har været efterspurgte, og i alt har 87 sygeplejersker, læger, kiropraktorer, sekretærer m.fl. deltaget. Der vil blive planlagt lignende tilbud i Der har været afholdt følgende kurser: To ens 1-dages kurser i epidemiologiske og statistiske grundbegreber for sundhedspersonale fra Sygehus Lillebælt og IRS. Kurset indeholdt præsentation af forskellige undersøgelsesdesign og associationsmål som prævalens, incidens, RD, OR, RR, og gennemgang af grundlæggende statistiske begreber som SD, SE, CI og p-værdi. Et 2 -dages kursus, som blev afholdt i samarbejde med IRS statistiker René Holst. Udover de emner, der er beskrevet ovenfor, indeholdt kurset også en præsentation af forskellige statistiske tests med øvelser i statistikprogrammet Stata. To ens 1-dages kurser i god praksis for datahåndtering, herunder overvejelser ved planlægning af projekter, spørgeskemametodik, kodebog, analysemetoder etc. Kurserne indeholdt endvidere en introduktion til databaseprogrammet EpiData og en præsentation af statistikprogrammet Stata. 17

18 Enheden for Sundhedstjenesteforskning har i 2011 haft et udbytterigt samarbejde med en lang række samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor, nationalt såvel som internationalt. Vi sætter meget pris på alle disse kontakter og vil gerne bruge denne anledning til at sige alle Mange tak for samarbejdet i 2011! 18

19 Ammentorp J, Kofoed PE, Laulund LW. Impact of communication skills training on parents perceptions of care: intervention study. J Adv Nurs. 2011;67: Ammentorp J, Kofoed P-E. Research in communication skills training translated into practice in a large organization: A proactive use of the RE-AIM framework. Patient Educ Couns. 2011;82: Boyd PA, Loane M, Garne E, Khoshnood B, Dolk H; EUROCAT working group. Sex chromosome trisomies in Europe: prevalence, prenatal detection and outcome of pregnancy. Eur J Hum Genet. 2011;19: Boyd PA, Haeusler M, Barisic I, Loane M, Garne E, Dolk H. The EUROCAT network--organization and processes. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S2-15. Crijns HJ, Jentink J, Garne E, Gispen-de Wied CC, Straus SM, de Jong-van den Berg LT; EUROCAT Working Group. The distribution of congenital anomalies within the VACTERL association among tumor necrosis factor antagonist-exposed pregnancies is similar to the general population. J Rheumatol. 2011;38: Dolk H, Loane M, Garne E; European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) Working Group. Congenital heart defects in Europe: prevalence and perinatal mortality, 2000 to Circulation. 2011;123: Frøslev-Friis C, Hjort-Pedersen K, Henriques CU, Krogh LN, Garne E. Improved prenatal detection of chromosomal anomalies.dan Med Bull. 2011;58:A4293. Garne E, Dolk H, Loane M, Wellesley D, Barisic I, Calzolari E, Densem J; EUROCAT Working Group. Surveillance of multiple congenital anomalies: implementation of a computer algorithm in European registers for classification of cases.birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Garne E, Olsen MS, Johnsen SP, Hjortdal V, Andersen HO, Nissen H, Søndergaard L, Videbaek J; the Danish Register of Congenital Heart Disease. How Do We Define Congenital Heart Defects for Scientific Studies? Congenit Heart Dis Oct 20. [Epub ahead of print]. 19

20 Greenlees R, Neville A, Addor MC, Amar E, Arriola L, Bakker M, Barisic I, Boyd PA, Calzolari E, Doray B, Draper E, Vollset SE, Garne E, Gatt M, Haeusler M, Kallen K, Khoshnood B, Latos-Bielenska A, Martinez-Frias ML, Materna-Kiryluk A, Dias CM, McDonnell B, Mullaney C, Nelen V, O'Mahony M, Pierini A, Queisser-Luft A, Randrianaivo-Ranjatoélina H, Rankin J, Rissmann A, Ritvanen A, Salvador J, Sipek A, Tucker D, Verellen-Dumoulin C, Wellesley D, Wertelecki W. EUROCAT member registries: organization and activities.birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Jensen HI, Ammentorp J, Ørding H. Withholding or withdrawing therapy in Danish regional ICUs: frequency, patient characteristics and decision process. Acta Anaesthesiol Scand 2011;55: Jensen HI, Ammentorp J, Erlandsen M, Ørding H. Withholding or withdrawing therapy in intensive care units: an analysis of collaboration between healthcare professionals. Intensive Care Med 2011;37: Kofoed P-E, Riiskjær E, Ammentorp J. Referral of paediatric patients follows geographic borders of administrative units. Dan Med Bull. 2011;58:A4281. Kofoed P-E, Ursing J, Rodrigues A and Rombo L. Paracetamol versus placebo in treatment of non-severe malaria in children in Guinea-Bissau: a randomized controlled trial. Malar J Jun 1;10:148. Loane M, Dolk H, Garne E, Greenlees R; EUROCAT Working Group. EUROCAT data quality indicators for population-based registries of congenital anomalies. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011;91 Suppl 1:S Review. Nørgaard B, Ammentorp J, Kyvik K, Kofoed P-E. Health care professionals experience of participating in a communication course in an orthopaedic department. International Journal of orthopaedic and trauma nursing.2011;15: Riiskjær E, Ammentorp J, Kofoed P-E. Internettets virkning på læge-patient relationen mod partnerskab eller forbrugerisme? Review. Ugeskrift for læger. 2011:173: Riiskjær E, Ammentorp J, Nielsen JF, Kofoed P-E. Er otte ud af ti patienter tilfredse? Om forståelse af patientkritik og anvendelse af åbne spørgsmål. Nordisk sygeplejeforskning. 2011;1: Riiskjær E, Ammentorp J, Nielsen JF, Kofoed P-E. Semi-customizing patient surveys linking results and organizational conditions. Int J Quality Health Care. 2011;23: Ursing J, Kofoed PE, Rodrigues A, Blessborn D, Thoft-Nielsen R, Björkman A, Rombo L. Similar Efficacy and Tolerability of Double Dose Chloroquine and Artemether-Lumefantrine for Treatment of P. falciparum in Guinea-Bissau: A Randomised Trial. J Infect Dis 2011; 203:

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge UGESKR LÆGER 168/40 2. OKTOBER 2006 3437 Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge OVERSIGTSARTIKEL Cand.scient.san. Jette Ammentorp, professor Jan

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere