I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner."

Transkript

1 JENS HOLST-ANDERSEN VESTRE ALLE 4 KIRKE VÆRLØSE 3500 VÆRLØSE CURRICULUM VITAE Prfessinel prfil Jeg er uddannet frstkandidat, hvilket er en lederuddannelse med på fkus på langsigtet planlægning g investering. Jeg har suppleret min teretiske viden med certifikater g kurser på master niveau inden fr ledelse, prjektledelse g markedskmmunikatin. Nøglerdene i min 17 år lange praktiske erfaring er ligeledes ledelse g kmmunikatin. Jeg har haft ledelsesansvar på virksmheds-, prgram-, prjekt- g persnaleniveau i danske g internatinale virksmheder. Jeg er rejse- g frhandlingsvant i stre dele af Eurpa g USA. Jeg mtiveres stærkt af udadvendte rller med ansvar fr medarbejdere, prjekter, kunder g leverandører. Hvr jeg kan tage ansvar fr at pnå resultater gennem samarbejde g caching. Jeg ser mig selv sm en plagt kandidat til stillinger sm managementknsulent, prjektchef, prgramchef eller pineren, der skal starte ny, mindre virksmhed p i Danmark på vegne af et udenlandsk fretagende. Starte det første kntr p, med de første ansættelser, leverandør- g kundekntakter. Fkusmråder Prjektledelse Jeg har sammenlagt mindst ti års erfaring med prjektledelse både inden fr det private g det ffentlige. Jeg har bl.a. udfyldt rller sm prgramleder med ansvar fr større prjektprtefølje, IT prjektleder, haft ansvar fr både større g mindre prjekter inden fr udvikling af ny strategi fr markedskmmunikatin, g har desuden været prjektleder fr naturgenpretningsprjekt. Nøglerdene i mine kmpetencer g kvalifikatiner er: Lang erfaring med discipliner såsm: Integratin management, Scpe management, Time management, Cst management, Human resurce management, Cmmunicatins management g Prcurement management. Intensiv viden m g erfaring med prjektstandarder g guidelines: ITIL v3, Hewlett-Packard Glbal Methd, Ericssn PROPS Prject Steering, CMM g CMM-I samt ISO9001. Ekspert i anvendelse af især Micrsft Excel, men gså Micrsft Prject i prjektplanlægning, prteføljestyring, øknmipfølgning g budgettering. Certificeret PRINCE2 Practitiner. Organisatinsudvikling Jeg har flere gange fået ansvaret fr at pbygge nye rganisatiner eller afdelinger. Jeg har bl.a. fået ansvaret fr at pbygge nyt prduktmråde med ver 200 medarbejdere fra frskellige datterselskaber i str internatinal virksmhed. Jeg har pbygget ny prduktmarketing afdeling i mellemstr dansk virksmhed. Jeg har udnyttet mine erfaringer g evner sm entreprenør til bl.a. at starte ny virksmhed g til at afhlde strategiseminar i frbindelse med mstrukturering. I kraft af mine rller sm persnaleansvarlig har mtivatin af medarbejdere været nøglen til succes fruden de rent frretningsmæssige ambitiner. Change Management, udvikling af prcesser fr at ptimere arbejdsgange, caching af medarbejdere i nye rller er blandt de pgaver, sm har været en del af min dagligdag. KIRKE VÆRLØSE, DEN 15. AUGUST

2 Prjekter g pgaver Facilitatr g rådgiver, Nvmentr Nvmentr er mit brand, g jeg har udført pgaver fr en kundegruppe bestående af ICCC A/S (g deres kunder Nrdic Edge AB g Ericssn AB), Udenrigsministeriet (COP15), Nv Nrdisk A/S (clean Department) g Hewlett- Packard ApS (A.P. Mller-Maersk, OK amba g Danske Bank Accunt). Jeg psøger pgaver gennem mit prfessinelle netværk. Mine pgaver har hidtil mfattet følgende: Analyse g udvikling af strategi fr markedskmmunikatin med henblik på øgning af salg glbalt. Udarbejdelse af værktøjskasse til brug fr Reginal Accunt Managers. Markedsanalyse af mulighederne fr lancering af IAM (Trusted Identity and Access Management) prdukt prtefølje i Danmark. IT prjektleder med fkus på kravhåndtering. Medarrangør g facilitatr af heldagsseminar Strategi i det Fri. Leder af UC4 Glbal Transitin and Transfrmatin Prject. Leder af mstruktureringsprjekt, hvr 2nd Line IT Supprt skulle flyttes fra lkal til glbal rganisatin. Implementering af HP Glbal Methds g ITIL v3 prcesser. Leder af n-site Applicatin Management Team. Leder af IT g Server Management Outsurcing prjektprtefølje. Aftaleindgåelse mkring SLA (Service Level Agreements), prjekter g utsurcing af IT på vegne af min kunde. Løbende kundestatusmøder på vegne af min kunde Prduktmarketingchef (afdelingsleder), Phase One A/S Phase One er et dansk firma, sm er førende glbalt inden fr digitale mellemfrmat kamerasystemer g -løsninger. Jeg var engageret i frretningsmrådet fr hardware. Opbygning af ny afdeling inden fr prduktmarketing (med fem medarbejdere lkalt g 5+ tilknyttede ressurcer glbalt). Samarbejde med, herunder rejser til g frhandlinger med Phase One USA m fælles prduktmarketing indsats samt ptimering af glbale ressurcer. Samarbejde med udviklingsafdelingen, prduktinen g salget m prduktlanceringer. Ansvarlig fr kmmunikatinen til Phase Ones frhandlere. Presse- g pressebureaukntakt, primært i USA, England g Tyskland. Medlem af virksmhedsledelsen Salg- g marketingchef, Trebl Technlgy ApS Trebl Technlgy var et initiativ taget af tre tidligere klleger fra Ericssn g mig selv. Vi tilbød ffshre løsninger g utsurcing af sftwareudvikling til små g mellemstre danske firmaer. Udvikling g implementering af salgs- g marketingstrategi. Primært fkus på arkitekt, ingeniør g IT brancherne. Udvikling af prdukter g prismdeller. Kundemøder g tilbudsgivning. En kllega g jeg slgte vres andele i selskabet i KIRKE VÆRLØSE, DEN 15. AUGUST

3 Kmmunikatinschef, Bycirklen Bycirklen var et samarbejde mellem ni kmmuner g tre amter i den nrdvestlige del af hvedstadsmrådet. Samarbejdet havde til mål at fremme infrastruktur g investeringer. Der var fr min del tale m en treårig prjektansættelse. Prjektleder af markedskmmunikatinsprjekt fr Bycirklen. Ansvar fr at udvikle nyt brand g kmmunikatinsstrategi. Lave aftaler med g styre underleverandører. Rapprtere til Brgmestermødet. Ansvarlig fr intern g ekstern kmmunikatin via nyhedsbreve, hjemmeside g mødeaktiviteter. Pressekntakt Glbal Prvisining Manager, senere afdelingsleder (Prduct Area Manager), L.M. Ericssn A/S Ericssn er en glbalt førende udbyder af telekmmunikatinsudstyr g relaterede tjenester til mbil g fastnet peratører. Min ansættelse var inden fr Switching Prducts, Intelligent Netwrk. Vi håndterede stre end-t-end prjekter. Prgram Management ansvar: Opbygning g implementering af prces fr prjektevaluering. Vedligehldelse af prduct radmap g tilhørende prjektprtefølje. Frmand fr prjektstyregruppe. Opbygning af ny rganisatin med ansvar fr prduktmråde inden fr Intelligent Netwrk, Service Switching: Med 200+ medarbejdere i primært Danmark, Frankrig g England. Udvikling g implementering af prces fr prjektprtefølje- g ressurcestyring inden fr prduktmrådet. En prces, der senere blev udpeget sm Best Practice inden fr Switching Prducts (2000+ medarbejdere). Leder af et glbalt ledelsesteam (Prduct Area Management team) med repræsentanter fra de enkelte underleverandører. Surcing, underleverandørstyring g kntraktfrhandling. Rejseaktiviteter i især Sverige (Karlstad g Stckhlm), Frankrig g England, men gså Kratien, Tyskland, Italien, Irland g Brasilien. Opfølgnings- g samarbejdsmøder med de lkale afdelings- g prjektledere Nedlukning af de danske R&D aktiviteter, psigelse af medarbejdere g verflytning af ansvaret fr prduktmrådet til Ericssn Italien i Frstfuldmægtig, Miljøministeriet, Skv- g Naturstyrelsen Stedfrtrædende skvrider. Skvlvsadministratin. Prjektleder fr naturgenpretningsprjekt Hejrede Sø med ansvar fr pkøb af jrd g afhldelse af infrmatinsmøder fr ldsejerne. Ansvar fr driftsøknmi på skvdistrikt Værnepligtig g senere frivillig befalingsmand, Frsvaret Værnepligtig Sergent ved Sjællandske Livregiment. Underviser ved Lægekrpsets Rekrutskle. KIRKE VÆRLØSE, DEN 15. AUGUST

4 Uddannelse Frstkandidat, Den Kngelige Veterinær- g Landbhøjskle (nu: Københavns Universitet, Bividenskabelige Fakultet) En lederuddannelse med fkus på langsigtet planlægning g investering. Fag inden fr øknmi, bilgi g jura Master f Science, Første del (t år), Københavns Universitet Fag inden fr bilgi, matematik g kemi. Første del af master eksamen bestået juli Befalingsmand, Sergentsklen Sønderbrg Uddannelse inden fr ledelses-, undervisnings- g instruktørkmpetencer. Eksamen bestået juni Student, Klding Gymnasium Matematisk/naturvidenskabelig student. Certifikater 2011 PRINCE2 Practitiner, VIA University Cllege Førende prjektledelsesstandard. Eksamen bestået maj Markedskmmunikatin i Praksis, Cpenhagen Business Schl (CBS) Halvt års kursus på Master niveau (Cand.merc). Eksamen bestået januar The Leadership Cre Curriculum, Ericssn Manager II, L.M. Ericssn A/S 200+ timers kursus i ledelse. Fem mduler med fkus på: Understanding Self. Leadership Cmmunicatin. Situatinal Leadership. Leading Teams. Leading Change. Certifikat udstedt maj KIRKE VÆRLØSE, DEN 15. AUGUST

5 Sprg Tale 1) Skrift 2) Dansk Mdersmål Akademisk Engelsk Flydende Præsentatinsniveau Svensk Frhandlingsniveau Præsentatinsniveau Fransk Knversatinsniveau Ngen skriveegenskaber 1) 2) Mdersmål; Flydende; Frhandlingsniveau; Knversatinsniveau; Ngen frståelse Akademisk; Præsentatinsniveau; Dkumentatinsniveau; Ngen skriveegenskaber; Ringe Persnlig prfil Jeg er 46 år g far til Carline på 15 år g Niklaj på 11 år. I min fritid er jeg gerne udendørs, aktiv g sammen med mine børn eller venner. Jeg hlder meget af at cykle muntainbike på de halsbrækkende stier mkring Furesøen, i Hareskven eller andre smukke steder mkring København. Sjvest er det, når vi er hel gruppe, der tager af sted, g udfrdrer hinanden. Min lille familie er medlem af Skiklubben Hareskv, g det er blevet en traditin at tage med på den årlige familietur til Tjekkiet. Her er både træning g scialt samvær i højsædet. Ftgrafering er en af mine stre passiner. Jeg ftgraferer gerne familien, landskaber g arkitektur. Fra min tid i Phase One har jeg fået kendskab til prfessinelt sftware g teknikker. Indendørs - fr det er jeg gså - bliver det gerne til guitarspil med sønnen, eller diverse gør-det-selv prjekter, g gerne fr andre, der ikke helt har mdet selv. Endelig har jeg på det seneste gået på frskellige aftenskler, med fransk, dans g rytmisk træning blandt emnerne. Fruden sjv g lærdm møder jeg mange nye spændende mennesker på denne måde. KIRKE VÆRLØSE, DEN 15. AUGUST

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere