2-trins godkendelse af timeregistreringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2-trins godkendelse af timeregistreringer"

Transkript

1 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver, hvordan TimeLog Project understøtter godkendelse af medarbejderens ugesedler på afdelingsleder- og projektlederniveau. side 1

2 Vejledning til 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer I timeregistreringerne 1 Introduktion 2 2 Godkendelsesflowet i korte træk Godkendelse af ugesedler Afvisning af ugesedler Godkendelse for andre 5 3 Gennemgang af siden Godkend ugerapporter Fanebladene Projekter til godkendelse og Ugesedler til godkendelse Filtersektionen Visning Visningsmuligheder Projektgodkendelse Indholdssektionen Fanebladet Projekter til godkendelse Fanebladet Ugesedler til godkendelse 10 4 Godkendelsesflowet et eksempel Lukning af ugesedler Godkendelse og afvisning af ugesedler - projektleder udgave Skrevet af Søren Lund TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes Godkendelse af ugesedler Afvisning af en ugeseddel Godkendelse af ugesedler afdelingsleder 15 5 Godkendelsesloggen 16 6 Rapporten Godkendelsesflow 17 side 2

3 1 Indledning BEMÆRK! Felter og funktionsnavne samt skærmbilleder er baseret på TimeLog Project 5.8, og de kan derfor afvige i forhold til den nuværende version af TimeLog Project. Dertil skal det nævnes, at guiden tager udgangspunkt i tilkøbsmodulet TimeLog Departments. Dette dokument beskriver, hvordan TimeLog Project understøtter godkendelse af medarbejderens ugesedler på afdelingsleder- og projektlederniveau. Dokumentet har særligt fokus på, hvordan funktionen Godkend ugerapporter skal anvendes. Dokumentet henvender sig til projektledere, afdelingsledere og systemadministratorer med TimeLog Project Business Edition og TimeLog Project Enterprise Edition, som ønsker indsigt i godkendelsesprocessen. 2 Godkendelsesflowet i korte træk Når en projektmedarbejder har lukket sin ugeseddel, skal ugesedlen godkendes. I TimeLog Project kan godkendelsen af ugesedler ske på tre måder: De godkendes automatisk, når de lukkes af projektmedarbejderen. De skal godkendes af afdelingslederen. De skal først godkendes af projektlederen og derefter af afdelingslederen. Opsætning og valg af, hvilken godkendelsesmodel der anvendes sker her: Systemadministration > Godkendelse af ugesedler og indkøb/udlæg. Figur 1 Hvordan ugesedler skal godkendes, angives i systemadministrationen side 3

4 2.1 Godkendelse af ugesedler Denne vejledning tager udgangspunkt i, at ugesedler skal godkendes af både projektlederen og afdelingslederen, dvs. i to trin (jf. figuren nedenfor). Figur 2 Scenarier for godkendelse af ugesedler i to forskellige trin Som figuren viser, er der typisk tre situationer, som kan opstå, når der godkendes ugesedler i to trin. Scenarie 1: Ugeseddel godkendt uden problemer 1. Projektmedarbejder 1 (PM1) lukker sin ugeseddel. 2. Projektleder 1 (PL1) og projektleder 2 (PL2) godkender deres respektive projekter på PM1s ugeseddel. 3. Afdelingslederen(AL) godkender herefter PM1s ugeseddel i sin helhed. Scenarie 2: Ugeseddel afvises af PL1 1. Projektmedarbejder 1 (PM1) lukker sin ugeseddel. 2. Projektleder 1 (PL1) afviser ugesedlen. 3. Ugesedlen genåbnes, og der sendes en mail til PM1 herom. Når ugesedlen genlukkes, skal godkendelsesprocessen gennemføres igen. side 4

5 Scenarie 3: Ugeseddel afvises af AL 1. Projektmedarbejder 1 (PM1) lukker sin ugeseddel. 2. Projektleder 1 (PL1) og projektleder 2 (PL2) godkender deres respektive projekter på PM1s ugeseddel. 3. Afdelingsleder (AL) afviser herefter ugesedlen. 4. Ugesedlen genåbnes, og der sendes en mail til PM1 herom. Når ugesedlen lukkes på ny, skal godkendelsesprocessen gennemføres igen. 2.2 Afvisning af ugesedler Såfremt en projektleder eller afdelingsleder ikke kan godkende de timer, som en medarbejder har lagt på en ugeseddel, kan de afvise ugesedlen og angive en begrundelse. Denne begrundelse gemmes på ugesedlen og sendes til projektmedarbejderen som en . Når en ugeseddel afvises, så annulleres alle godkendelser på ugesedlen og ugesedlen genåbnes for medarbejderen, som herefter kan foretage de nødvendige justeringer. Når medarbejderen har lukket ugesedlen igen, bliver tidsregistreringerne sendt til godkendelse endnu engang hos projektledere og afdelingsleder. 2.3 Godkendelse for andre I forbindelse med eksempelvis ferie og sygdom, kan der være behov for godkendelse på andre kollegaers vegne, så en ugeseddel kan blive afsluttet og godkendt endeligt uden at skulle afvente, at den rette medarbejder får det gjort. For at kunne godkende for andre i TimeLog Project, skal man have rettigheder som Koordinator. Denne rettighed sættes på den enkelte medarbejder under Systemadministration > Medarbejdere og skal aktiveres manuelt. Der foretages altid en logning af, hvem der har foretaget godkendelse på hvilke ugesedler. 3 Gennemgang af siden Godkend ugerapporter Når TimeLog Project er sat op til to-trins-godkendelse af ugesedler (beskrevet ovenfor), så foretages godkendelse af ugesedler her: Projektadministration > Godkendelse af ugesedler. Denne side anvendes af såvel projektledere og afdelingsledere. For at få adgang til siden kræver det som minimum rettigheder som projektleder. side 5

6 Figur 3 Godkend ugerapporter find den under Projektadministrationen. 3.1 Fanebladene Projekter til godkendelse og Ugesedler til godkendelse Siden Godkend ugerapporter (Se Figur 4) indeholder to faneblade: Projekter til godkendelse Ugesedler til godkendelse Fanebladet Ugesedler til godkendelse er dog kun klikbart, hvis brugeren er sat som Afdelingsleder på en afdeling i TimeLog Departments eller hvis brugeren har rettigheder som Koordinator. Se Figur 4 (næste side). side 6

7 Figur 4 Siden Godkend ugerapporter: Vælg selv hvordan resultatet præsenteres i filtersektionen med de tre forskellige muligheder: 3.2 Filtersektionen Filtersektionen indeholder tre filtergrupper: Visning, Visningsmuligheder og Projektgodkendelse Visning Som udgangspunkt viser siden alle de ugesedler, som den aktuelle bruger skal godkende i denne og sidste uge. I filtergruppen Visning kan man imidlertid tilpasse antallet af viste registreringer ved at filtrere på: Afdeling Medarbejder Viste uger side 7

8 3.2.2 Visningsmuligheder I filtergruppen Visningsmuligheder kan man sætte nedenstående indstillinger. Vis kun medarbejdere som jeg skal godkende (altid markeret) Hvis denne indstilling er slået til, vises kun de medarbejdere, som man selv skal godkende ugesedler for. Hvis indstillingen slås fra, vises alle medarbejdere, som har ugesedler til godkendelse såvel godkendelser på projektleder- og afdelingslederniveau. Denne indstilling anvendes, hvis man har rettigheder i systemet som koordinator og ønsker at godkende ugesedler for andre. Vis kun lukkede ugesedler Hvis denne indstilling er slået til, vises kun de ugesedler, som er blevet lukket af medarbejderen. Bemærk, at hvis man har koordinatorrettigheder, så er det også muligt at lukke medarbejderens ugesedler direkte på fanebladet Ugesedler til godkendelse øverst. Markér projekter uden kommentarer Hvis denne indstilling er slået til, markeres alle timetotaler, som mangler kommentarer til timerne, med en lyserød baggrund. Dermed er det lettere at identificere, hvor kvaliteten af timeregistreringerne ikke er tilfredsstillende Projektgodkendelse Denne filtergruppe indeholder indstillinger, som kun er relevante på projektniveau, og som derfor kun er synlig på fanebladet Projekter til godkendelse. Filtergruppen indeholder følgende indstillingsmuligheder: Vis kun projekter, som jeg skal godkende Hvis denne indstilling er slået til, vises kun de projekter, som den aktuelle bruger skal godkende ugesedler på. Har en medarbejder eksempelvis registreret timer på fire projekter i en uge, hvor den aktuelle bruger kun er projektleder på det ene af disse projekter, så er det kun timerne fra dette projekt, der vises ved godkendelse. Hvis denne indstilling er slået fra, så vises i ovenstående tilfælde alle fire projekter (samt eventuelt fravær). Dog er det fortsat kun det ene af de fire projekter, som den aktuelle bruger kan godkende. Indstillingen er som standard slået fra, så alle projekter vises, da dette giver et bedre overblik over en medarbejders uge, når timer skal godkendes. Vis projekt nr. og kunde nr. Er disse indstillinger slået til, vises projektnummer og kundenummer på de projekter, som der skal godkendes timer på. side 8

9 3.3 Indholdssektionen (godkendelsesmodulet) I indholdssektionen vises timer, projekter og medarbejdere fra filtersektionens prævalg Fanebladet Projekter til godkendelse Figur 5 Fanebladet Projekter til godkendelse (øverst til venstre): De vigtigste kolonner i denne sektion er (set fra venstre mod højre): Statuskolonnen yderste til venstre viser en godkendt markering ud for godkendte projekter og ugesedler. Projektnavn indeholder navnet på projektet. Kundenavn indeholder navnet på den kunde projektet tilhører. PL viser initialerne på den projektleder, som skal godkende timerne. Timer viser antallet af registrerede timer (ugevis). Klik på timeantallet eller den lille pil for at få timernes fordeling vist. Status hvor langt ugesedlen er kommet i godkendelsesflowet. Det kan fx være Ugeseddel åben eller Godkendt af PL1". den lille pil for at få vist, hvordan timerne er fordelt. side 9

10 I statuskolonnen yderst til højre vil projekter, som den aktuelle bruger kan godkende, indeholde en checkboks på grøn baggrund. På allerede godkendte ugesedler vises en checkboks, som er låst men markeret. På projekter, der ikke er klar til godkendelse fx fordi ugesedlen stadig er åben vises en checkboks, som er låst og umarkeret. Yderst til højre er der for hver ugeseddel følgende handlingslinks. o Send anvendes til at sende en til medarbejderen. Funktionen kan være nyttig, hvis medarbejderen eksempelvis mangler at godkende sin ugeseddel. o Afvis anvendes, hvis man ønsker at afvise en ugeseddel. Når der klikkes på linket, åbnes et lille pop-op vindue, hvor man kan skrive og sende en besked til medarbejderen om årsagen til afvisningen. o Log indeholder en log over, hvilke godkendelseshandlinger der er foretaget på ugesedlen. o Luk ugeseddel lukker medarbejderens ugeseddel, således at godkendelse kan påbegyndes. Knappen Godkend bruges til godkendelse af ugesedler Fanebladet Ugesedler til godkendelse Figur 6 Fanebladet Ugesedler til godkendelse viser de registreringer, der står til godkendelse på projektet. side 10

11 De vigtigste kolonner i denne sektion er (set fra venstre mod højre): Statuskolonnen yderste til venstre viser en godkendt markering ud for godkendte ugesedler. Medarbejder indeholder initialerne på medarbejderen. Afdeling indeholder den afdeling, som medarbejderen sidder i. Afdelingsleder viser initialerne på den afdelingsleder, som skal godkende ugesedlens timer. Timer viser antallet af registrerede timer (ugevis). Klik på timeantallet eller den lille pil for at få vist, hvordan timerne er fordelt. Status hvor langt ugesedlen er kommet i godkendelsesflowet. Det kan fx være Ugeseddel åben eller Godkendt af PL1". I statuskolonnen yderst til højre vil ugesedler, som den aktuelle bruger kan godkende, indeholde en checkboks på grøn baggrund. På allerede godkendte ugesedler vises en checkboks, som er låst men markeret. På ugesedler, der ikke er klar til godkendelse fx fordi ugesedlen stadig er åben vises en checkboks, som er låst og umarkeret. Yderst til højre er der for hver ugeseddel følgende handlingslinks. o Send anvendes til at sende en medarbejderen. Funktionen kan være nyttig, hvis medarbejderen eksempelvis mangler at godkende sin ugeseddel. o Afvis anvendes, hvis man ønsker at afvise en ugeseddel. Når der klikkes på linket, åbnes et pop-op vindue, hvor man kan skrive og sende en besked til medarbejderen om årsagen til afvisningen. o Log indeholder en log over, hvilke godkendelseshandlinger der er foretaget på ugesedlen. o Luk ugeseddel lukker medarbejderens ugeseddel, således at godkendelse kan påbegyndes. Knappen Godkend bruges til godkendelse af ugesedler. 4 Godkendelsesflowet et eksempel Vi har lavet et lille eksempel med to projektmedarbejdere (PM1 og PM2), som hver er allokeret til to projekter, der har hver sin projektleder (PL1 og PL 2) og to afdelingsledere (AL1 og AL2). De er hver leder for en afdeling med én projektmedarbejder og en projektleder. Derudover er der en koordinator (KOR). (Se eksempel næste side) side 11

12 Tabel 1 Medarbejdere i vores eksempel: Medarbejdere Initialer Afdeling Afdelingsleder Projektmedarbejder 1 PM1 Afdeling 1 AL1 Projektmedarbejder 2 PM2 Afdeling 2 AL2 Projektleder 1 PL1 Afdeling 1 AL1 Projektleder 2 PL2 Afdeling 2 AL2 Afdelingsleder 1 AL1 Afdeling 1 - Afdelingsleder 2 AL2 Afdeling 2 - Koordinator KOR - - Tabel 2 Projekter i vores eksempel: Navn på projekt Projektleder Projektmedarbejdere Projekt 1-1 PL1 PM1 + PM2 Projekt 1-2 PL1 PM1 + PM2 Projekt 2-1 PL2 PM1 + PM2 + PL2 Projekt 2-2 PL2 PM1 + PM2 + PL2 Figur Lukning af ugesedler Projektmedarbejderne PM1 og PM2 har registreret henholdsvis 44,75 og 40,75 timer i uge 31. Projektmedarbejder 1 (PM1) s lukkede ugeseddel for uge 31, år 2013: side 12

13 Figur 8 Projektmedarbejder 2 (PM2) s lukkede ugeseddel for uge 31, år 2013: 4.2 Godkendelse og afvisning af ugesedler - projektleder Når projektmedarbejderne PM1 og PM2 har lukket deres ugesedler, kan projektlederne PL1 og PL2 godkende de tidsregistreringer, som projektmedarbejderne har foretaget på projekterne. Dette foretages på fanebladet Projekter til godkendelse. I eksemplet herunder er projektlederen PL1 logget på. Derfor vises tidsregistreringer på de projekter, som PL1 kan godkende. Figur 9 Liste over de projekter, som PL1 kan godkende. (De lyserøde felter viser de tidsregistreringer, som mangler kommentarer): side 13

14 4.2.1 Godkendelse af en ugeseddel Projektlederen vælger i eksemplet at godkende tidsregistreringerne på projekterne Projekt 1-1, Projekt 1-2 for Projektmedarbejder 1 og tidsregistreringer på projektet Projekt 1-2 for Projektmedarbejder 2. Projekter godkendes ved at markere checkboksen ud for de ønskede projekter og klikke på knappen Godkend Afvisning af en ugeseddel Projektlederen vælger i eksemplet at afvise tidsregistreringerne for Projektmedarbejder 2 på Projekt 1-1. Afvisningen sker ved at klikke på linket Afvis ud for Projekt 1-1 på Projektmedarbejder 1-2. Derved fremkommer nedenstående skærmbillede, hvor der kan afgives en forklaring. I eksemplet skrives, at projektmedarbejderen PM2 har registreret flere timer end aftalt, og at der derfor skal angives en kommentar. Denne sendes automatisk til projektmedarbejderen på . Figur 10 Ved afvisning af en ugeseddel sendes en til projektmedarbejderen, som så skal lukke ugesedlen på ny: Når PM2 har lukket sin ugeseddel på ny, kan PL1 og PL2 godkende ugesedlen på ny. Allerede godkendte projekter vil fortsat være Godkendt af PL1. side 14

15 4.3 Godkendelse af ugesedler - afdelingsleder Når alle projektledere har godkendt en medarbejders timer på projektniveau, så kan afdelingslederen påbegynde godkendelse af ugesedlerne på afdelingslederniveau. Afdelingslederen går ind i godkendelsesmodulet og klikker på fanebladet Ugesedler til godkendelse. Her vises de ugesedler, som AL1 kan godkende for de valgte uger. Når PL2s ugeseddel ikke er på listen, skyldes det, at PL2 ikke hører til i Afdeling 1, men i Afdeling 2. Som det fremgår af figuren herunder, er PL1s og PM1s ugesedler klar til godkendelse, mens AL1s egen ugeseddel stadig er åben. Grunden til at AL1s egen ugeseddel er med på listen er, at AL1 er placeret i sin egen afdeling og derfor godkender sig selv. Figur 11 Listen viser de ugesedler AL1 skal godkende: Afdelingslederen markerer de to ugesedler, som er klar til lukning og klikker på knappen Godkend. I Figur 12 på næste side har AL1 lukket sin egen ugeseddel. Nu mangler den dog godkendelse fra AL1s projektledere, som er AL1 selv og JVN, da AL1 udover at være afdelingsleder også er projektleder i sin egen afdeling. side 15

16 Figur 12 AL1 har godkendt ugesedlerne for PM1 og PL1: 5 Godkendelsesloggen Linket Vis log ud for hvert projekt og hver ugeseddel giver adgang til en oversigt over godkendelseshandlinger, som er foretaget for hhv. projektet og ugesedlen. Figur 13 Vis log-funktionen viser alle godkendelseshandlinger, der er foretaget på hhv. projektet og ugesedlen: side 16

17 Ved at klikke på linket dukker et pop-op vindue op, som fortæller, hvilke handlinger der er foretaget hvornår og af hvem. Figuren herunder viser log-handlinger for PM1s ugeseddel for uge 31 i Som det fremgår, har der været mange godkendelser og afvisninger. Figur 14 Vinduet med loginformationer for PM1, på ugesedlen for uge 31 år 2013: 6 Rapporten Godkendelsesflow Rapporten Godkendelsesflow bruges til at få overblik over, hvor langt medarbejdernes ugesedler er kommet i godkendelsesprocessen. Specielt koordinatoren kan have glæde af denne rapport, da man kan vælge at se alle afdelingers godkendelsesstatus og alle medarbejdere, så man kan sørge for, at alle ugesedler bliver godkendt. Rapporten kan enten tilgås fra linket Godkendelsesflow øverst til højre under Genveje på siden Godkend ugerapporter eller fra Projektadministration > Godkendelsesflow. Se Figur 15 (næste side): side 17

18 Figur 15 Placering af rapporten godkendelsesflow i TimeLog Project: Herunder ses rapporten for AL1s afdeling, Afdeling 1. I rapporten ses det for hver medarbejder, hvem der på hvilket niveau har godkendt ugesedlen, og hvem der ikke har. Figur 16 Rapporten Godkendelsesflow for Afdeling 1: side 18

2-trins godkendelse af

2-trins godkendelse af 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Godkendelse af timer Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3 Juni 2011 Whitepaper Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser

Læs mere

allokering af medarbejdere

allokering af medarbejdere Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Overblik for projektledere Det store overblik Betydningen af korrekt allokering Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter Quick guide Timeprishåndtering i projekter Sådan håndteres timepriser i projekter TimeLog Project kan automatisk tildele timepriser til medarbejdere ved tidsregistrering på faser. Denne vejledning beskriver,

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DEBITORBOGHOLDEREN Dan næste acontobegæring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER TIDSHÅNDTERING I SEKRETÆRENS OPGAVER 1 Indhold 1. Sekretærens opgaver i ProMark... 2 2. Sådan registrerer du egen projekttid og eget fravær... 2 3. Sådan kontrollerer du, om alle uger i en måned er lukket

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) kan tjekke data om badevandsstationer i PULS, godkende ændringer i stamdata samt låse stationer op i tilfælde

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Integration med e-conomic/

Integration med e-conomic/ Integration med e-conomic/ Reviso Integration med e-conomic/reviso Kom godt i gang Integration med e-conomic/ Reviso Kom ordentligt fra start Dette er en komplet vejledning i opsætning af integrationen

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik.

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Ferieplanlægning er et modul i Smartklik, hvor man kan planlægge sit fravær på nedenstående typer af fravær: Ferie Særlige feriedage Omsorgsdage Seniordage

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF TILBUD ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID TIDSHÅNDTERING I REGISTRERING AF PROJEKTTID 1 Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Indhold 0. Indledning...

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Vejledning til registrering af resultater i Stads-VIP

Vejledning til registrering af resultater i Stads-VIP Vejledning til registrering af resultater i Stads-VIP Version 1.1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Sådan logger du ind... 2 2. Hvem skal registrere resultater, og i hvilken rækkefølge?... 3 2.1 Der er kun

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

ACUBIZ EXPENSE MANAGEMENT Acubiz One

ACUBIZ EXPENSE MANAGEMENT Acubiz One ACUBIZ EXPENSE MANAGEMENT Acubiz One Kom godt i gang Miniguide 1 COPYRIGHT 2017 ACUBIZ // Acubiz One Udgifter Udlæg og køb på kreditkort Kørsel Automatisk eller manuelt Tidsregistrering Timer og fravær

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

App manual. Android/ ios

App manual. Android/ ios i App manual Android/ ios Indhold Minuba App... 2 Indstillinger... 2 Min tid... 3 Registrering af arbejdstid... 3 Aflevering af timesedler... 1 Min plan... 1 På ordren... 2 Status... 2 Noter... 3 Materialeregistrering...

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Help desk med kvalitet TimeLog Support er frigivet i ny og drastisk revideret version. På samme tid skifter modulet navn til TimeLog Help Desk. TimeLog Help Desk er et ekstramodul

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud:

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud: Fejlretter Smarte tricks til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Følgende vejledning beskriver, hvordan du kan optimere din brug af Fejlretter, således at rettearbejdet bliver endnu mere effektivt

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.01 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s.

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. VEJLEDNING til praktiserende øjenlæger Ny Sentinel Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning nyt i Sentinel s. 1 2. Hvis du ønsker historiske data slettet s. 2 3. Tag stilling til din opsætning af Sentinel

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere