Distribution af GPS korrektioner via internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distribution af GPS korrektioner via internettet"

Transkript

1 Distribution af GPS korrektioner via internettet Geoinformatik - Informatik og Matematisk Modellering - DTU Maj 2002 Udført af Morten Ødegaard Nielsen

2 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Differentiel GPS... 5 GPS princippet... 5 Differentiel GPS (DGPS)... 5 Transmission af korrektioner... 6 Software og hardware... 9 Hardware... 9 Software Test af systemet Indsamling af målinger Vurdering af måleresultater Konklusion Litteraturliste Bilagsliste Installation og opsætning af hardware, klient- og server-software.. 20 RTCM formatet Illustrationer af måledata over afvigelser fra målepunkt

3 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 3 Forord Denne rapport er blevet til i forbindelse med kurset Geoinformatik på Danmarks Tekniske Universitet. Rapporten indgår som en del af evalueringen, og er et selvvalgt emne, som beskæftiger sig med differentiel GPS. Til distribution af korrektionsdata, forsøges Internettet benyttet til transmission af data. Projektet forudsætter et grundlæggende kendskab til GPS systemet. Jeg vil gerne takke Keld Dueholm og Ole Jacobi for deres vejledning, ideer og hjælp i forbindelse med projektets realisering. Lyngby 24. maj 2002 Morten Ødegaard Nielsen

4 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 4 Indledning Efter at det globale positionerings-system (GPS) har vundet større indpas i hele den civile sektor, ses stadig flere og flere anvendelsesmuligheder. Blandt de mere oplagte anvendelsesområder er f.eks. bil- og sø navigation. Der kommer også flere ting der har indbygget GPS, som f.eks. mobiltelefoner, håndholdte PC ere (PDA) og sågar køleskabe. For lidt over tusind kroner kan man få en GPS-modtager og koble til sin bærbare computer, og prisen er hastigt faldende. Med dette store udbud af GPS applikationer, er der naturligt kommet mange muligheder og services i kølvandet, som baserer sig på positionering. Vi har næppe set toppen af isbjerget endnu. Med de kommende UMTS telefoner, som giver mobilt højhastigheds-internet, ville det være oplagt at kombinere en indbygget GPS modtager med internet-services. Dette kunne f.eks. være rejsevejledning, eller funktioner som find nærmeste restaurant/museum/station osv. GPS positionens nøjagtig er bedre end ±30m med en almindelig håndholdt modtager. Det største fejlbidrag skyldes forstyrrelser i atmosfæren, der forsinker signalerne mellem satellit og modtager. Kender man den indflydelse som disse forstyrrelser har på signalerne, kan man imidlertid øge præcisionen med ca. en faktor 10. Princippet benævnes Differentiel GPS (DGPS) og er kort beskrevet i næste kapitel. Atmosfærens indflydelse på afstandsmålingerne til satellitter kan beregnes hvis man står i et kendt punkt og satellitternes positioner er kendte. Forskellen mellem den målte og den beregnede afstand vil være korrektionen til afstanden. Da atmosfære-forstyrrelserne hele tiden ændrer sig, kræver dette system dog, at man med få sekunders mellemrum får opdateret sine korrektioner. Der findes flere metoder til at opdatere sine data, hvoraf de fleste foregår via et radio-link eller mobiltelefon. Dette projekt vil dog forsøge at udnytte internettet til distribution af data. Dvs. der kræves en mobil internetforbindelse, enten via mobiltelefon eller trådløst ethernet. Det er håbet at i fremtiden vil f.eks. mobiltelefoner med indbygget GPS modtager og internet kunne udnytte Internet-distribuerede korrektionsdata til at forbedre positionsbestemmelsen.

5 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 5 Differentiel GPS GPS princippet GPS måling består i at måle afstandene mellem satellitterne og modtageren. Kender man afstanden til tre satellitter og deres nøjagtige positioner, er det muligt ved rumlig indbinding at bestemme modtagerens position. Rent praktisk måles afstanden på et radiosignal som satellitterne udsender. Signalet indeholder information om satellitternes positioner sammen med Figur 1 - Rumlig indbinding til bestemmelse af position. en tidsstempling af signalet. Da man kender hastigheden hvormed signalet udbredes (lysets hastighed, c), kan man principielt beregne afstanden ved hvor t er tiden signalet har været undervejs. Der stilles dog store krav til den nøjagtighed hvormed t måles, hvilket kræver meget dyre ure i modtageren. Ved at måle til en fjerde satellit kan dette problem dog elimineres ved at medtage tiden som en ubekendt i den rumlige indbinding. Differentiel GPS (DGPS) Eftersom de i indledningen nævnte forstyrrelser i atmosfæren, har den største indflydelse på positionsnøjagtigheden, kunne det være ønskværdigt at minimere netop denne fejl. Differentiel GPS er en metode netop til dette formål. Princippet heri, består kort fortalt i at beregne hvor meget de enkelte pseudoafstande til satellitterne afviger, og derefter tage højde for dette i sin positionsbestemmelse. Figur 2 - Principskitse for differentiel GPS. Til dette kræves to modtagere: Én modtager der står i et kendt punkt (master), og en modtager som der ønskes benyttet til positionsbestemmelse (rover). Se figur 2. Master-stationen er i stand til at beregne de fysiske pseudoafstande til hver satellit, og sammenligne disse med de målte. Forskellen svarer til korrektionen

6 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 6 til de enkelte satellitter (Pseudorange correction, PRC), og kan herefter lægges til de målte pseudoafstande i roveren. Endvidere beregnes også hastigheden hvormed korrektionen ændrer sig (Range Rate Correction, RRC), og sendes sammen med korrektionen. RRC sikrer at korrektionen kan benyttes inden for et kort tidsrum efter beregningen af korrektionen (typisk 5-10 sekunder), ved lineært at ekstrapolere korrektionerne. Korrektionen PRC til tiden t, kan derved beregnes ved [Parkinson/Spilker]: hvor t 0 er tidspunktet for beregningen af korrektionen. Ved at korrigere pseudoafstandene for atmosfæreforstyrrelser, viser erfaring at man opnår en præcisionen på omkring 2-3 m for en almindelig håndholdt GPSmodtager. Denne præcision er rigelig god til de fleste positionsbestemmelser der ikke er landmålingsbaseret. Præcisionen falder dog hurtigt, efterhånden som (t-t 0 ) stiger, hvorfor det er ønskeligt med hurtig opdatering af korrektionsdata i størrelsesordenen 3-10 sekunder. En håndholdt Garmin kodemåler stopper typisk med at benytte korrektionsdata der er over 30 sek. gamle. Ønsker man ikke realtids bestemmelse af sin position, er der også mulighed for at logge korrektioner fra master og pseudoafstande fra roveren, og senere efter-processere positionerne. De fleste almindelige GPS-modtagere giver dog ikke mulighed for at logge pseudoafstandene. Transmission af korrektioner Ved anvendelse af DGPS, skal der som nævnt i forrige afsnit, sendes korrektionsdata fra master til rover. Der findes flere metoder til at overføre data mellem master og rover, men en hyppigt anvendt metode er radio eller mobiltelefon. Af disse skal kort nævnes følgende etablerede systemer i Danmark: System Datadistribution Type Beacon Radio (Langbølge) Kodemåling SpotFM Radio (FM) Kodemåling NavDK Mobiltelefon/modem Kodemåling GPSnet Mobiltelefon/modem Pt. Kun fasemåling GPSref Mobiltelefon/modem Kun fasemåling Som tidligere nævnt, vil dette projekt forsøge at benytte Internettet til datadistribution, i modsætning til de nævnte der benytter modem eller radio. Dette giver en række nye muligheder for implementering og brug af differentielt

7 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 7 målte GPS positioner. Et eksempel kunne være en udvidelse af den nuværende rejseplan (www.rejseplanen.dk) som tænkes implementeret i en PDA (håndholdt PC), og f.eks. fortælle dig hvornår du skal stå af bussen (forudsat der er tilstrækkelig udsyn til himlen), eller automatisk opdatere rutebeskrivelsen hvis man ikke nåede bussen. Har man en live internet forbindelse til dette, kan man jo lige så godt øge præcisionen af sin position betydeligt. Systemet kunne også implementeres i eksisterende bil-navigationsløsninger, forudsat man har fast opkobling til internettet. Det er ikke utænkeligt, at om en kort årrække er biler udstyret med Internet, til advarsel om tæt trafik og lign. Til udveksling af korrektioner findes flere standarder, men den hyppigst anvendte er RTCM-formatet (RTCM = Radio Technical Commission for Maritime Services). Dette format giver mulighed for at sende PRC og RRC data til en modtager, uden at ødsle med datamængden. Dataformatet giver mulighed for at sende en lang række af besked-typer. Formatet er udførligt beskrevet i RTCM specifikationen, men jeg vil her kort gennemgå de relevante typer, som her er korrektionsdata-typerne. Korrektionsdata er indeholdt i RTCM typerne 1,2 og 9. Disse er: Type 1 : Differential GPS Corrections Type 2 : Delta Differential Corrections Type 9 : High-rate Differential Corrections Type 1 indeholder korrektioner baseret på de nyeste data tilgængeligt. Type 2 beskederne benyttes imellem type 1 beskeder, når der skiftes til beregninger baseret på nye efemeridedata. Type 2 giver derfor mulighed for at benytte korrektioner baseret på ældre data, inden roveren har downloadet de nyeste data. Type 9 beskederne giver mulighed for at sende information flere gange om de samme satellitter, og indeholder samtidigt ikke nødvendigvis information om samtlige synlige satellitter. Type 9 kan også indeholde information om den samme satellit flere gange i en besked, hvis denne f.eks. skulle ændre sig hurtigt. Datalængden af en type 1, 2 eller 9 besked, afhænger af antallet af satellitter der sendes korrektioner for. Beskedens længde kan beregnes ved: -hvor M er længden i bits og N er antallet af satellitter der sendes data for. Ved f.eks. 10 satellitter vil længden være ca. 560 bits (70 bytes). Med en mobiltelefon som er i stand til datatransmission ved 9.600bits/s, vil sådan en besked kunne transmitteres på en brøkdel af et sekund. Hertil skal man dog huske at tillægge paritetsbit i kommunikation mellem seriel-port og modtager, ekstra bits i den protocol der benyttes til datatransmission over internettet og

8 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 8 en generel forsinkelse ved datas rejse via Internet og mobilnet. Umiddelbart vurderer jeg dog denne latency til at være maksimalt omkring 1-3 sekunder, hvilket skulle være rimeligt til DGPS. En nærmere beskrivelse af RTCM og type 1, 2 og 9 kan ses i bilag 2.

9 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 9 Software og hardware Til projektet blev der udviklet to applikationer til en forsøgsopstilling af en DGPS løsning. Det ene program er server-delen som modtager RTCM fra en GPS modtager og udsender RTCM ud på Internettet. Det andet er klient-delen som modtager RTCM, sender det videre til modtageren, der igen sender NMEA 1 data retur til klient-programmet til logning og visning af positionsdata. Figur 3 viser en principskitse af DGPS systemets opbygning. Figur 3 - Principskitse af differentiel GPS via internettet. Hardware Hardware der kræves til systemet er følgende: 1. GPS modtager der i stand til at generere RTCM kode, opstillet i et kendt punkt. 2. PC med internetadgang, koblet til GPS-modtager. 3. Mobiltelefon med mulighed for datatransmission (evt. High Speed Data eller GPRS). 4. Bærbar computer hvor mobiltelefonen er tilkoblet som et modem. 5. Håndholdt GPS-modtager som er i stand til at modtage RTCM og evt. returnere NMEA data. Systemkravene til PC erne er her minimale, og enhver standard Windows PC burde kunne klare at køre softwaren der benyttes. PC erne skal dog være udstyret med seriel-port (RS-232 kompatibel), så GPS-modtagerne kan tilkobles. På flere bærbare findes sådan en port ikke, men det er muligt at få en 1 NMEA er - i stil med RTCM - et standardformat til kommunikation af position, hastighed, retning, satellit-information o.lign.

10 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 10 USB-til-RS232 konverter, som der blev benyttet i dette projekt. En Pocket-PC ville også være fuldt ud i stand til at fungere som klient, men dette ville dog kræve mindre ændringer i programkoden. I dette projekt blev følgende udstyr benyttet: 1. Trimble PathFinder GPS modtager med seriel forbindelse til PC 2. Windows NT4 PC med fast forbindelse til internet via Forskningsnettet (DTU net) 3. Bærbar PC med Windows 2000 og USB-RS232 konverter 4. Garmin etrex håndholdt GPS modtager 5. Da det desværre ikke var muligt at anskaffe en mobiltelefon med mulighed for datatransmission, blev der i stedet benyttet et langt netværkskabel, forbundet til lokalnetværket / intranettet. Da denne forbindelse er 100Mbit i forhold til en mobiltelefons 9.6Kbit, vil der derfor være en mindre latency mellem server og klient. Derfor er der en god chance for at målingerne bliver en anelse bedre i de kommende tests, end de reelt ville have været med den langsommere og længere datatransmission via mobiltelefon. Det er dog blevet testet at man kan modtage på et almindeligt modem via Internettet, hvorfor en mobiltelefons modem ligeledes burde kunne modtage. Softwaren er derfor ikke kun begrænset til intranettet. Software Softwaren der benyttes, er udviklet i Microsoft Visual Basic 6.0, og består som nævnt af en server-del (SendRTCM) og en klient-del (wwwdgps). Serverdelen Send RTCM modtager data fra seriel-porten og broadcaster det ud til klienten via UDP-protokollen. UDPprotokollen, er (i modsætning til TCP/IP 2 ) en metode til at sende data afsted på Figur 4 - Screenshot af serverprogrammet. nettet, med så lidt overflødigt data som muligt. Der kontrolleres ikke om data kommer frem til modtageren eller ej. Var TCP/IP protokollen benyttet, ville programmet automatisk blive ved med at sende data indtil modtageren havde svaret OK for at al data var modtaget korrekt. Dette ville give ekstra data der skal sendes, og derved en ekstra forsinkelse på korrektionsdata. Her er det heller ikke nødvendigt at man forsøger at sende tabt data igen, der måske er blevet erstattet af nye korrektionsdata i mellemtiden. Det er her vigtigere at nyt data bliver sendt ud til modtageren. 2 TCP/IP er en protokol der definerer hvordan datatransmission skal foregå. TCP/IP er den mest almindeligt benyttede protokol på Internettet. Protokollen sørger også for at data kommer korrekt frem til modtager. Hvis ikke, sendes data igen.

11 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 11 Et andet krav er at server-programmet kender IP-nummeret 3 for modtageren. Dette er som regel ikke kendt fra et mobilt internet før man er koblet op til Internettet. Da server-programmet til gengæld vil være kendt, løses dette ved at klient-delen kalder server-programmet og fortæller denne sit IP-nummer og at den ønsker at modtage RTCM korrektioner. Her ville det også være simpelt at implementere en form for login, så man evt. kan sikre at autoriserede brugere kan benytte systemet. Det har dog ikke været muligt i dette projekt at nå at udvikle programmet, til at kunne håndtere kald til serveren. Derfor skal klientens IP manuelt indtastes i server-programmet. Dette er dog ikke gjort i dette system, hvorfor alle har mulighed for at benytte RTCM-servicen, forudsat serverens IP er kendt. Det skal dog nævnes at det er muligt at lave en form for multicast af UDP. Dette vil sige at man sender ud på en kanal, som alle og enhver kan lytte med på. Princippet er helt analogt med radio, og benyttes ofte til Internet-radio og - TV. Ikke alle netværk understøtter at sende UDP-multicasting, inkl. DTU s netværk på Landmålervej, hvorfor denne løsning blev droppet. Her vil det heller ikke være muligt at se hvem der benytter systemet, eller at lave brugerautorisation. Fordelen er at systemet ikke bliver nævneværdigt belastet hvis der er mange brugere samtidigt, da flere servere automatisk vil deles om af distribuere data. Klientprogrammet wwwdgps fungerer blot som opkoblings-program og modtager af RTCM. RTCM-data bliver ubehandlet ført videre til seriel-porten hvor den håndholdte GPS-modtager benytter data til at forbedre positionsbestemmelsen. I princippet kan hele systemet ses som en forlængerledning af seriel-kablet, hvor forlængerledningens længde svarer til Internettets udstrækning. Herudover er klient-programmet i stand til at modtage NMEA-data fra GPS-modtageren, således at den tilsluttede PC kan se og evt. logge position, fart, retning af bevægelse, information om DOP-værdier osv. Der blev som et forsøg indbygget et digitalt kort i programmet vha. MapInfo MapX, hvor det var muligt at få vist sin position vha. et kryds på kortet (se figur 6). Dette er dog ikke implementeret i den endelige version af klientprogrammet, pga. licensbegrænsninger i MapX. Figur 5 - Screenshot af klientprogrammet. 3 IP-nummer er et unikt nummer for alle PC ere på Internettet, og fungerer som et slags telefonnummer. Ofte tildeles dette nummer automatisk når man logger på internettet, og er derfor sjældent det samme som sidst maskinen var tilsluttet et netværk.

12 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 12 Vejledning til installation og opsætning af programmerne kan findes i bilag 1. Figur 6 - Screenshot af kortvinduet i kort-versionen af wwwdgps. Krydset i midten angiver positionen, som automatisk flytter sig når positionen ændres.

13 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 13 Test af systemet Indsamling af målinger For at verificere kvaliteten af DGPS med internet-distribuerede korrektioner, blev der lavet en test af systemet. Der var dog nogle begrænsninger der gjorde at forsøget ikke kunne udføres under optimale test-betingelser. Disse er: 1. Ingen adgang til mobiltelefon med mulighed for datatransmission. I stedet blev lokalnetværket benyttet, som tidligere nævnt. 2. Ikke optimal placering af master-stationen, pga. træer mod øst. Desuden befandt den sig tæt på en bygning, men dette blev til dels modvirket med en antenne-højde på ca. 3.5 meter. 3. Meget kort afstand mellem rover og master (ca. 30m). 1 og 3 er forhold der burde give bedre måleresultater, i modsætning til 2 som forværrer resultatet. På figur 7, ses placering af rover og master i forhold til omgivelserne. Figur 7 - Placering af rover og master i forhold til Landmålervej 7. De to positioner blev først målt ind vha. GPS-net. Præcisionen af disse koordinater var i måleinstrumentet alle bedre end 2 cm i både kote og plan. Koordinaterne blev målt til:

14 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 14 Master Rover E ,304 m ,487 m N ,437 m ,048 m Z 29,862 m 26,682 m Koordinater er angivet i WGS84, UTM Zone 33N Målingerne blev udført over to timer, og en række NMEA data blev logget. Disse er: Longitude/Latitude Kote PDOP,HDOP,VDOP Quality (Invalid/GPS/DGPS) Precision (Garmins beregning af en forventet præcision) NoOfSats (antal satellitter der måles på) Course, Speed TimeUTC og TimePC (lokal tid) Efterfølgende blev disse data indlæst direkte i MapInfo, hvor data blev geokodet. På figur 8 ses et plot af de målte punkter, i forhold til roverpositionen. Her er også angivet en beregnet middel-værdi markeret med et kryds.. Figur 8 - Målepunkter fra to timers måling. Krydset angiver et beregnet center, baseret på gennemsnittet af målingerne.

15 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 15 Vha. MapInfo blev længde/breddegrads-koordinaterne samtidigt konverteret til UTM, så det var muligt at beregne middelværdi og spredning på koordinaterne i meter. Resultatet at dette ses herunder: Middel Standardafvigelse Afvigelse fra position E ,88 m 1,363 m -1,607 m N ,61 m 1,344 m 0,562 m Kote 28,041 m + 4,4 m 3,005 m 5,759 m Grunden til at der lægges 4,4 m til Koten, skyldes modtagerens geoide-model. Da denne måler koten i forhold til sin egen (upræcise) geoide-model, sker der her en fejl i forhold til sand nul-niveau. I NMEA-formatet kan man dog læse, at i det målte punkt er forskellen mellem ellipsoide-højde og Garmin etrex s geoide-model 40,4 m. Ifølge KMS Trans, er forskellen mellem ellipsoide og geoide reelt 36,027 m. Dvs. at modtageren måler en kote der er 40,4 m - 36,027 m 4,4 m for lav. På figur 8 er der også mange sammenfaldende punkter, hvorfor det er svært at bedømme hvordan fordelingen af punkter reelt er. For at få en bedre idé om hvordan målingerne afviger fra den GPSnet-målte position, er der blevet lavet histogrammer der beskriver dette. Disse histogrammer ses i bilag 3. Ligeledes er der i dette bilag, afbildet afvigelserne som funktion af tiden. Vurdering af måleresultater Som tidligere nævnt, skygger en række træer for frit udsyn til himlen fra masterstationen, og til dels også fra rover-stationen. Dette faktum kan være med til at forværre nøjagtigheden af målingerne. Dette vil måske kunne ses både som systematiske og tilfældige fejl. Figur 8 giver en indikation af en systematisk afvigelse i planen. Punkterne har en tendens til at ligge mod vest-nord-vest, i forhold til målepunktet. Dette kan dog også være tilfældigt, da der kun er blevet målt data i to timer. Satellitkonstellationer og atmosfæriske forhold kan ligeledes være skyld i denne afvigelse. De atmosfæriske forstyrrelser burde dog være reduceret til et minumum med den meget korte afstand mellem rover og master. Ser man på histogrammerne over afvigelsen i nord, ses en pæn normalfordeling omkring 0,5 m, og ifølge ovenstående tabel en rimelig lav spredning på ca. 1,3 m. Histogrammet over afvigelser i østlig retning ser dog anderledes ud, da disse har en ret flad fordeling i intervallet -3 til 0 m. Spredningen er her stort set identisk med den nordlige på 1,3 m. Middelafvigelsen er til gengæld 1,6 m, som må betrages som noget større, set i forhold til spredningen. Dette er umiddelbart pudsigt, da man erfaringsmæssigt kunne forvente en højere

16 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 16 præcision i østlig retning, i forhold til nordlig retning. Noget kunne her tyde på en systematisk fejl, men det vil kræve målinger i en længere periode at kunne eftervise dette. Alt i alt giver disse histogrammer et billede der svarer til det man ser på figur 8. Spredningerne på målingerne svarer til den præcision man kan forvente med en håndholdt kodemåler. Dette understøtter sandsynligheden for at der er systematiske fejl i målingerne. Ses der på kote-afvigelserne, vises en noget større afvigelse. Langt de fleste målinger ligger jævnt fordelt mellem 2-10 m over den sande kote. Spredningen på 3 m er dog også hvad man kan forvente med det benyttede udstyr. Igen er der noget der tyder på en systematisk fejl, men det vil også her kræve flere målinger, for at eftervise dette. Afvigelserne som funktion af tiden, giver en svag indikation af om variationerne er tidsafhængige. Afvigelse i planen svinger svagt i de to timer. Afvigelsen i øst er derimod mere jævn, hvor afvigelse i nord er svagt faldende, og afvigelse i koten ligeledes er svagt faldende. Om dette blot er en tilfældig variation, eller der er tale om systematiske svingninger, vil kræve test at systemet igennem længere tid. Alt i alt må man kunne sammendrage at der kræves en måling igennem en længere periode, for at kunne give en indikation om hvad de tilsyneladende systematiske fejl skyldes. Dette kunne være måle eller tastefejl ved opsætning af systemet, eller det kan skyldes satellit-konstellationer og/eller atmosfæriske forhold. Et andet faktum kunne være at der befinder sig en skov i modsat retning af afvigelserne. Spredningen på målingerne giver til gengæld en indikation af at målingerne har en vis præcision, som svarer til den der kan forventes med den anvendte modtager. Et interessant forsøg ville være at gentage de samme målinger med en præcisions GPS modtager. En sådan test kunne benyttes til at teste om begrænsningen på præcisionen ligger i korrektionerne/datatransmissionen, eller om der kan opnås højere præcision med bedre modtager og antenne. Måleforsøget viser at DGPS systemet er funktionelt, og har en indflydelse på præcisionen af positionsbestemmelsen. Den viser dog ikke med sikkerhed en god indikation af den opnåelige præcision. Dette vil kræve målinger udført over et helt døgn eller mere, eller i det mindste en række målinger udført på forskellige tider af døgnet. Den viser heller ikke betydningen af den forsinkelse på korrektionsdata, som der vil opstå hvis data var overført via et langsomt modem. Det kunne være interessant at udføre målinger der opfylder disse krav, men det har ikke været muligt at få opfyldt disse krav i projektperioden.

17 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 17 Konklusion Der blev i projektet lavet et fungerende server og klient program, der er fuldt ud i stand til at overføre korrektionsdata mellem GPS modtagere, via Internettet. Programmerne blev testet på en modem-forbindelse, der beviste at det er i stand til at blive benyttet globalt via internettet. Programmerne mangler dog en vigtig feature, der giver mulighed for login og tilmelding til modtagelse af korrektionsdata. I denne version, kræves der at modtagerens IP-nummer er kendt fra server-siden. Da man ofte ikke kender sit IP-nummer før man står i marken og måler, er det nødvendigt at få en anden til at indtaste modtagerens IP i serverdelen. Skal systemet rent funtionelt fungere, er denne løsning ikke tilstrækkelig. Ved test af systemet, blev der benyttet lokalnetværket, i stedet for en mobil modelforbindelse til internettet. Dette giver en meget hurtig transmission af data, som kan have betydning for kvaliteten af testen. Ligeledes var antennerne ikke placeret optimalt, mht. frit udsyn til himlen. Målingerne viste at DGPS systemet holder positionen med en meget lav spredning (1,3 m i øst og nord, og 3 m i koten). Der var dog en middelafvigelse på 0,5m i nord, og 1,6 m i øst. I koten var denne meget værre, hvor middelafvigelsen lå 5 over den reelle kote, og med en spredning på ca. 3 m. Flere ting tydede på systematiske fejl i forbindelse i målingerne. Dette kan skyldes antennernes placering, indtastningsfejl, og evt. atmosfæriske forstyrrelser. Konklusionen på måleresultatet, var at der kræves flere målinger over længere perioder, for at kunne klarlægge indflydelsen af dette. De lave spredninger i målingerne er hvad man kan forvente en håndholdt kodemåler er i stand til at opnå ved differentiel positionsbestemmelse. Dette giver et hint om at systemet kan opnå en ret god positionsbestemmelse, hvis grunden til middelafvigelsen i øst og koten bliver fundet. Jeg vurderer at man vil se princippet i DGPS via internettet i mange fremtidige applikationer, hvor GPS og fast Internet-opkobling vil blive meget mere udbredt; -bla. med det kommende UMTS system, hvor højhastigheds-internet og mobilitet bliver kombineret. Dette kunne f.eks. være i mobiltelefoner, håndholdte PC ere eller bil-navigationssystemer. 24. maj 2002 Morten Ødegaard Nielsen

18 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 18 Litteraturliste Keld Duehold, Keld, Mikkel Laurentzius GPS Teknisk Forlag A/S, 1999, 1. udg Bradford W. Parkingson, James J. Spilker Jr. Global Positioning System: Theory and Applications, Volume II American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1996, Volume 164, p Jan Balling, Kristoffer Kristensen, Anders Kusk Etablering af differentiel GPS i Sisimiut Rapport fra Specialkursus, udført ved Institut for Planlægning, 1999 Peter Bennett Peter Bennett's GPS and NMEA Site Joshua Trupin Migrating a GPS App from the Desktop to embedded Visual Basic 3.0" MSDN Magazine, Januar 2001

19 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 19 Bilagsliste Bilag 1 Installation og opsætning af hardware, klient- og serversoftware. Bilag 2 RTCM formatet. Bilag 3 Illustrationer af måledata over afvigelser fra målepunkt.

20 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 20 Installation og opsætning af hardware, klient- og server-software Bilag 1 Systemkrav: Windows 2000, Windows NT, eller Windows XP. Ledig seriel-port for tilkobling af GPS-udstyr. Internetforbindelse ved brug af differentiel GPS. Installation af software (gælder både for SendRTCM og wwwdgps): 1. Kopier filerne fra disketten til et bibliotek på harddisken. 2. Dobbeltklik på install.bat. Du skulle gerne få en besked om at en DLL-fil er blevet registreret succesfuldt. 3. Start programmet ved at dobbeltklikke på.exe filen. Af-installation: 1. Dobbeltklik på uninstall.bat Opsætning af SendRTCM: Efter programmet er startet, vælges Options. Her vælges den port hvor GPSmodtageren er tilsluttet. Ligeledes indstilles port-indstillingerne, så disse matcher GPS-modtagerens transmissions-indstillinger. Luk vinduet og gem indstillinger med OK. Under Remote Host i hovedvinduets UDP Options -felt, indtastes IPnummeret på modtageren. Port-nummeret skal matche det tilsvarende portnummer i klient-programmet wwwdgps (denne port må ikke forveksles med seriel-portens nummer). Tryk set for at gemme UDP indstillingerne. Herefter vælges Start for at begynde transmission af data. Show Input, viser i rå format, data der kommer ind på seriel-porten og bliver sendt videre til klient-programmet. Det er muligt at se data i både ASCII, hexidecimalt og binært format. Opsætning af wwwdgps Efter programmet er startet, vælges Options. Her vælges den port hvor GPSmodtageren er tilsluttet. Ligeledes indstilles port-indstillingerne, så disse

21 Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner via Internettet 21 matcher GPS-modtagerens transmissions-indstillinger. Under DGPS - UDP kan brugen af DGPS slås til. Portnummeret skal her matche port-nummeret i SendRTCM (denne port må ikke forveksles med seriel-portens nummer). Luk vinduet og gem indstillinger med OK. Herefter vælges Start for at begynde at modtage NMEA data fra GPSmodtageren, og evt. modtage RTCM fra SendRTCM og videreføre dette til GPSmodtageren. Knappen Show NMEA åbner et vindue, hvor man kan se de rå NMEA data. Knappen GPS info viser satellitternes placering på himlen, og information om DGPS status. I hovedvinduet vises : Position, kurs, fart (Position, Speed, Course) Antallet af satellitterne der benyttes i positionsbestemmelsen (No of sats) Quality (Invalid/GPS/DGPS, som angiver om der der kan måles en position, og om denne er differentiel). PDOP værdier, og estimeret præcision i meter Sættes et hak ud for Log data, vil dele af NMEA-data blive logget til filen dato.csv hvor dato er dags-dato angivet ved dd-mm-åååå. Formatet er komma-separeret tekst, opdelt i følgende kolonner: Longitude,Latitude,Z,PDOP,HDOP,VDOP,Quality,Precision,NoOfSats,Course,Speed,TimeUTC,TimePC Opsætning af hardware Følgende vejledning er specifik for det benyttede hardware. Opsætning af Garmin etrex modtager (rover): Fra Menu-siden vælges Setup og derefter Interface. I/O formatet indstilles til RTCM/NMEA. Bemærk værdien ud for Baud, som angiver den port-hastighed der skal vælges i wwwdgps-programmet. Et datakabel tilkobles GPS modtageren og forbindes til seriel-porten på PC en. Opsætning af Trimple Pathfinder (master): Ved opsætning af Pathfinder til transmission af RTCM data gøres følgende: Tilslut data-kablet til port A. Datakablet er mærket med nummeret DCA 9851". Datakablets Data Out forbindes til serverens seriel-port.

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Brug af GPS for korttegning

Brug af GPS for korttegning Brug af GPS for korttegning Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router 25517 - TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 28-10-2011 09:47:43 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks.

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion Alle henvendelser om GPS-Link bedes foretaget pr. email til supportdlsk@sejlsport.dk Hvad er GPS-Link? GPS-Link anvendes til overførsel af navigationsdata

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Quick Guide for TopSURV DGPS

Quick Guide for TopSURV DGPS Quick Guide for TopSURV DGPS GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 19. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere TCPs måde at transmittere og retransmittere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Internet Protocol (IP)

Internet Protocol (IP) Internet Protocol (IP) IP protokollen: er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation går gennem den. adresserer pakkerne på lag 3 (netværkslaget). arbejder med forbindelsesløs

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Logfiler Basestationpositioner. GPS Kortservice. Database

Logfiler Basestationpositioner. GPS Kortservice. Database Kort Logfiler Basestationpositioner GPS position GPS Kortservice Rapporteret position Logfiler til DB Server Web Lager, database eller filer Webservice Database Dataudveksling Retningsbestemt dataudveksling

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Seriel kommunikation RS232 / RS485

Seriel kommunikation RS232 / RS485 (fortsat fra Positionering/standardfunktion med RS232/RS485) Speed Commanderen har indbygget en seriel kommunikationsenhed, som understøtter RS232 og RS485 kommunikation. Speed Commanderen skal monteres

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere IP-protokollen ved at betragte

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Brug af GPS for korttegning

Brug af GPS for korttegning Brug af GPS for korttegning Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling Publiceringsdato Sidst ændret 22/08-2011 Version 4.22 1. Introduktion Banedanmark (BDK) har ændret den måde, man foretager fjernopkobling

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Bjarne R. Olesen DGI skydning - IT Styregruppen 1.1 Revisions Historik Date of this revision: 08-01-2015 Revision Revisions Dato Ændringer Ændring mærket

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere