Vandløbshydraulik, hydrologi, Grundvandsmodellering, modellering og Vandressourceplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandløbshydraulik, hydrologi, Grundvandsmodellering, modellering og Vandressourceplanlægning"

Transkript

1 Curriculum Vitae Jan B. Gregersen Civilingeniør, Ms.C. Ph.D. Særlige erfaringsområder: Vandløbshydraulik, hydrologi, Grundvandsmodellering, modellering og Vandressourceplanlægning Jan Gregersen har 25 år erfaring indenfor hydrologisk og hydraulisk modellering, udvikling af numeriske modeller, og projektledelse. Jan har udført et stort antal projekter inden for vandløbs analyse og modellering, oversvømmelsesproblematikker, grundvand, og vandressourceplanlægning Udannelse: 1988 Civilingeniør, Ms.C. fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU 1995 PhD fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU Ansættelser: : HydroInform Direktør og ejer. Hydraulisk/hydrologisk modellering og beregning : Niras Senior rådgiver Hydraulisk og hydrologisk modellering : DHI vand og miljø Projektleder, udvikler, rådgiver Hydraulisk og hydrologisk modellering, forskning og udvikling, softwareudvikling : Danmarks Tekniske Universitet, DTU Ph.D. studerende / forskningsassistent Eksperimentel og numerisk analyse af umættet strømning 1991: U.S.Salinity Laboratory, Colorado, USA Ph.D. studerende / forskningsassistent Numerisk analyse af umættet strømning 1990: Dansk Americas Cup Challenge Design ingeniør / sejler Beregninger på design af Americas Cup båd / professionel sejler 1989: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Forskningsassistent Laboratorieundersøgelser af umættet strømning

2 Udført arbejde 2014 Opsætning af vandestandsloggere ved vandløb i Søro Kommune Projektleder Kalibrering, konfigurering og opsætning af fem vandlandsloggere ved vandløb i Sorø kommune. Klinet: Sorø kommune 2014 Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand sommerhusområde, Lolland Projektleder / Opsætning af vandløbsmodel (HECRAS) for afstrømningskanal med forskellige geometrier, for at undersøge konsekvensen i forhold til drænforhold. Klient: Lolland Kommune 2014 Hydraulisk konsekvensanalyse af uddybning af hovedkanalen opstrøms Kramnitse pumpestation. Projektleder / Opsætning af vandløbsmodel (HECRAS) for hovedkanal og tilløb for alternative grader af uddybning, for at undersøge konsekvensen i forhold til oversvømmede landbrugsarealer. Klient: Pumpelaget for Kramnitse pumpestation : Hydraulisk / hydrologisk model for Rødby Fjord Projektleder / Opsætning vandløbsmodel (HECRAS) for 80 km vandløbssystem. Statistiske analyser, scenariekørsler og afholdelse af workshops. Klient: Lolland kommune 2013: Saltø Å, vandløbsmodellering Projektleder / modelleringsekspert Vandstandsberegninger (HECRAS) for Saltø Å Klient: Ålav for Saltø Å System 2013: Konsekvensberegning af etablering af drænpumpe Projektleder / modelleringsekspert Vandløbsmodellering af Bjerreby-Skovballe vandløb på Tåsinge, men henblik på konsekvensvurdering af etablering af drænpumpe. Klient: Kjeld Morel / lokal lodsejer 2012: Vandstandsberegning for Stenkildebæk Mike 11 beregning af vandstande i Stenkildebæk. Klient: Bregentved Gods.

3 2012: Hydrauliske beregninger af overløb og fisketrappe Beregning af hydraulisk kapacitet af fisketrappe ved ved Ålbergaåen kraftværk. Klient: Skogstyrelsen, Sverige, : Hydrologisk analyse af Sengeløse og Vasby moser Hydrologiske analyser overfladevand og grundvand for at klarlægge årsager til vandstandsstigninger i Sengeløse og Vasby moser. Klient: Høje-Taastrup kommune 2012: Hydraulisk analyse af overløb i Ribe Å. Mike 11 scenarie beregninger af vandstande opstrøms og nedstrøms overløb i Ribe Å. Klient: Naturstyrelsen 2120: Risikokortlægning af områder omkring Gudenåen og Storå. Opsætning og scenariekørsler med Mike 11 for Gudenåen og Storå. Klient: Niras / Naturstyrelsen 2012: Oversvømmelsesvurdering for Kværkerby bæk. Analyse af oversvømmelsesrisiko som følge af omlægning af spildevandssystem i Ringsted fra fælles til separat system. Mike 11 beregninger Klient: Ringsted kommune 2012: Flakvad rende, hydraulisk analyse Beregninger i forbindelse med tiltag til at forhindre oversvømmelser. Modelberegninger (Mike 11) og GIS analyser. Klient: Hørsholm kommune. 2012: Hydraulisk analyse af Søborg Sø vandløbssystem Dynamiske Mike 11 modelberegninger af konsekvenser for tilledning af bymæssig afstrømning til Søborg kanal. Klient: GribVand 2011: Naturgenopretning Holme og Omme Å Hydrodynamiske beregninger (Mike 11) af vandstande og strømningshastigheder. Klient: Naturstyrelsen 2011: Evegrøften Vådområde Beregning af stationære vandstande (Mike 11) Klient: Næstved Kommune. 2011: Lindes Å Stationære vandstandsberegninger for Lindes Å. (Mike 11) Klient: Slagelse kommune 2011: Design af underløb under jernbane. Mike 11 hydrauliske beregninger scenarier og følsomhedsanalyse for underløb af jernbane nedstrøms Karlstrup mose. 2011: Grundvandsmodel Køge kommune Opdatering af Visual MODFLOW grundvandsmodel. Klient: Køge kommune. 2011: Design og dimensionering af dige langs Usserød Å Hydrodynamiske konsekvensberegninger (Mike 11) for uddybning af- og etablering af dige langs Usserød

4 Å, med henblik på beskyttelse mod oversvømmelse. Klient: Fredensborg Kommune 2010: Udvikling af IT-værktøjer til DK-Modellen Udvikling af IT-værktøjer til håndtering af store datamængder i forbindelse med opsætningen af den landsdækkende grundvandsmodel (DK-modellen) Klient: GEUS 2010: OpenMI tilpasning af tidsseriedatabase Kisters A.G. i Tyskland udvikler og sælger vandinformationssystemer til håndtering af bl.a. tidsseriedata. For at gøre det let at koble numeriske modeller til vandinformationssystemerne via internettet skulle disse gøres kompatible til den internationale IT-standard - OpenMI. Jan Gregersen udviklede, i tæt samarbejde med Kisters, en software løsning for dette. Klient: Kisters A.G., Tyskland 2010: Udvikling af konceptuel model for udveksling mellem grundvand og overfladevand. Under puljen for udvikling af miljøeffektive teknologier udviklede Jan Gregersen en konceptuel model til kortlægning af udveksling af vand mellem søer, vandløb og det underliggende grundvand. Klient: Naturstyrelsen : OpenMI Life Workpackage leder / projektleder / softwareudvikler Udvikling af IT-standard, som understøtter dynamisk kobling af hydrologiske og hydrauliske modeller. Klient: EU / DHI 2007: Vandinformationssystemer til Serbien. IT-ekspert Design og IT-arkitektur for et landsdækkende vandinformation til Serbien. Klient: DHI, EU, EPTISA 2006: Udvikling af DSS framework Projektleder og DSS koordinator Udvikling af IT-arkitektur, som understøtter hurtig opbygning af skræddersyede beslutningssystemer for vand og miljø HarmonIT Projektleder og workpackage leader Udvikling af IT-standard (OpenMI), som understøtter dynamisk kobling af hydrauliske og hydrologiske modeller. Udviklingen skete i tæt samarbejde mellem de førende modelsoftware leverandører i Europa (DHI, Wallingford Software, Deltares). Klient: EU 2002: Mike Objects Projektleder / software arkitekt / software udvikler It-arkitektur og udvikling af generiske software komponenter til Mike produkterne, herunder tidsserier. 2002: Undervisning og rådgivning af vandressource institutter, Vietnam Projektleder / modelleringsekspert Undervisning og rådgivning i integreret vandressource modellering. Klient: Vandressource institutter i Vietnam

5 : Software arkitektur for Mike modellerne Projektleder / software arkitekt / softwareudvikler Udvikling af overordnet arkitektur til DHI s modeller og IT-værktøjer 2001: Vandressource kursus på DTU Underviser Undervisning i integreret vandressource planlægning på DTU Klient: DTU 2001: Udvikling af Mike Basin Softwareudvikler Udvikling af vandressource modellen Mike Basin. 2001: Integrated Water Quality / Limnology Study for Lake Victoria. Modelleringekspert Overfladevandsmodellering og hydrologi for Lake Victoria. Klient: World Bank 2000: Model udvikling and træning, Western Australia Water and Rivers Commission. / softwareudvikler Tilpasning af Mike Basin, rådgivning og undervisning ifbm. vandressource planlægning. Klient: Western Australia Water and Rivers Commission 1999: Undervisning af Sri Lanka Western Rivers Authority medarbejdere. Undervisning i vandressource planlægning. 1999: Cape Fear water resource plan, USA Rådgivning og modeltilpasning I forbindelse med integreret vandressource planlægning 1999: Rådgivning af HydroData i Torino, Italien Rådgivning i forbindelse med Hydrodata s projekter indenfor vandressource planlægning. 1998: Zambezi Action Plan, Zambia Modelleringseskpert Træning og rådgivning i vandressource planlægning. Klient: Zambezi river Authority. 1998: Vandkvalitetsmodellering for Tjekkiet / softwareudvikler Rådgivning modeltilpasning i forbindelse med opstilling af en landsdækkende model for vandressource og vandkvalitet. 1998: Udvikling af C++ software komponenter til tidsseriehåndtering. Softwareudvikler Udvikling af første generation af DHI s tidsseried værktøjer

6 1997: Reservoirmodellering, Wielowies Klasztorna, Polen. / Mikebasin ekspert Design af reservoir. 1996: National Water Master Plan, Algeria / softwareudvikler Udvikling af model til national vandplan for Algeriet (den første version af Mike Basin), samt rådgivning og undervisning af modellens lokale brugere. 1995: Undervisning i hydrologi på AIT i Thailand. Associated professor i et halvt semester Undervisning i hydrologi og vandressourceplanlægning Klient: Danida 1994: Grundvandsmodellering, Lillerød vandværk Grundvandsmodellering med Mike She i forbindelse afværgeforanstaltninger for Lillerød vandværk. Klient: Lillerød vandværk 1994: Forskningsprojekt i grundvandsmodellering Anvendelse af radardata til 3D Mike she modelberegninger for dynamisk transport af vand og stof Klient: Forskningsstyrelsen 1994: Udvikling af partikeltransport modul til Mike She Softwareudvikler Produktudvikling af Mike She s partikeltransport modul, bl.a. anvendes til bestemmelse af indvindingsoplande. 1994: Forskningsprojekt i grundvandsmodellering / softwareudvikler Anvendelse af grundvanddatering til 3D MikeShe modelberegninger for dynamisk transport af vand og stof. Udvikling af første generation af DHI s partikkel modul til Mike She. Klient: Forskningsstyrelsen : Ph.D. projekt. Ph.D-studerende Eksperimentelle og numeriske undersøgelser af to-dimentionale strømninger i umættet jord. 1991: Udvikling af model til simulering af to-dimensional umættet strømning. Ph.D studerende / forskningsassistent U.S. Salinity Laboratory, California, USA 1990: Design af Americas Cup båd Designingeniør / sejler Numerisk analyse af sejl og skrov til Dansk Americas Cup båd. Klinet: Dansk Americas Cup Challenge intern udvikling 1989: Numerisk analyse af vandstrømninger i askedepoter. Forskningsassistent Laboratorieundersøgelser af retentionskurver for aske, med henblik på at undersøge egnethed for aske som hydraulisk barriere. Klient: DTU intern

7 Publikationer OpenMI design patterns for river-groundwater interaction P.J.A Gijsbers, Deltares-Delft Hydraulics, The Netherlands, J.B. Gregersen, DHI Water, Environment and Health, Denmark, P.Sinding, DHI Water, Environment and Health, Denmark, S.Hummel, Deltares-Delft Hydraulics, The Netherlands, MODFLOW and More Conference, International Ground Water Modeling Center, Colorado, USA OpenMI: OpenMI Open Modelling Interface J. B. Gregersen DHI Water & Environment Denmark, P. J. A. Gijsbers WL/Delft Hydraulics The Nederlands, S. J. P. Westen WSL Wallingford Software Ltd U.K. Journal of Hydroinformatics, OpenMI: The essential concepts and their implications for legacy software J. B. Gregersen DHI Water & Environment Denmark, P. J. A. Gijsbers WL/Delft Hydraulics The Nederlands, S. J. P. Westen WSL Wallingford Software Ltd U.K., and M. Blind RIZA Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment The Nederlands. Advances in Geosciences, 4, 37 44, 2005 SRef-ID: /adgeo/ , European Geosciences Union 2005 Towards an Open Modelling Interface (OpenMI) the HarmonIT project M. Blind, Directorate-General of Public Works and Water Management, Institute of Inland Water Management and Waste Water Treatment (RWS-RIZA), PO Box 17, 8200AA Lelystad, The Netherlands, J. B. Gregersen, DHI Water & Environment, Agern All e 5, 2970 Hørsholm, Denmark. Advances in Geosciences, 4, 69 74, 2005, SRef-ID: /adgeo/ , European Geosciences Union, OpenMI: A glue for model integration Gijsbers, PJA WL/Delft Hydraulics, The Netherlands, and J B Gregersen DHI Water and Environment, Denmark. MODSIM05, International Congress on: Modelling and simulation, Melbourne, Australia, December Applying the Open Modelling Interface (OpenMI). Dudley, J WRc plc, UK, W Daniels Wallingford Software Ltd, UK, PJA Gijsbers WL/Delft Hydraulics, The Netherlands, D Fortune Wallingford Software Ltd, UK, S Westen Wallingford Software Ltd, UK, and JB Gregersen DHI Water and Environment, Denmark. MODSIM05, International Congress on: Modelling and simulation, Melbourne, Australia, December OpenMI: The essential concepts and their implications for legacy software The International Environmental Modelling and Software Society Conference University of Osnabrück, Germany, June 2004 J. Gregersen, DHI Water & Environment, Denmark, M. Blind, RIZA, The Nederlands Towards an Open Modelling Interface (OpenMI) The HarmonIT project The International Environmental Modelling and Software Society Conference University of Osnabrück, Germany, June 2004 M. Blind, RIZA, The Nederlands J. Gregersen, DHI Water & Environment, Denmark OpenMI - New Opportunities for Model Developers. 6th International Conference on Hydroinformatics - Liong, Phoon & Babovic (eds) 2004 World Scientific Publishing Company, ISBN

8 STEFAN WESTEN Wallingford Software Ltd., HR Wallingford Group, Howbery Park Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BA, UK, DAVID FORTUNE, Wallingford Software Ltd., HR Wallingford Group, Howbery Park, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BA, UK, JAN GREGERSEN,DHI Water & Environment, Agern Alle 11, DK-2970, Horsholm, Denmark OpenMI: Harmonizing water management through an open modelling interface Douglas N. Graham1, P.J.A. Gijsbers2, Jan Børge Gregersen1 MODFLOW and More 2003: Understanding through Modeling, Sept 16-19, 2003, Golden, CO. Editors: E.Poeter, C.Zheng, M.Hill, J.Doherty MikeObjects The Open-Ended Architecture of DHI Software Sales, M., T., T. Bech, J. B. Gregersen. Proceedings 1st North American DHI Software Conference, June 2002, Florida, USA. Integrated Water Resources Modelling And Object Oriented Code Architecture Havnø, J., H. R. Sørensen, J. B. Gregersen. Conference on Water Resources Modeling and Management, Japan academic society of hydraulics. November 2001.

Projekt forløb/indhold

Projekt forløb/indhold Projektbeskrivelse Projekttitel Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede oversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen (KIMONO) Baggrund KIMONO beskriver udviklingen

Læs mere

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Ståbi i grundvandsmodellering, Henriksen et al. (red) 21/56 GEUS Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling, GEUS

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Natur- og vildtreservater

Natur- og vildtreservater 80 AREAL INFORMATIONS SYSTEMET Natur- og vildtreservater Natur- og vildtreservater Baggrund og formål Vildtreservater oprettes i henhold til Lov om jagt- og vildtforvaltning med det formål at beskytte

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL Britt S.B. Christensen og Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling, GEUS Indledning Med henblik på at validere DK-modellens rodzonemodul sammenlignes data fra rodzonemodulet

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Geofysik i umættet zone: En vurdering af metoder og instrumentsystemers egnethed til kortlægning af den umættede zone

Geofysik i umættet zone: En vurdering af metoder og instrumentsystemers egnethed til kortlægning af den umættede zone Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, Rapport nr. 1 Geofysik i umættet zone: En vurdering af metoder og instrumentsystemers egnethed til kortlægning af den umættede zone Ingelise Møller Danmarks

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere