CV for Signe Hermann. Contents. Signe Hermann. February 13, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CV for Signe Hermann. Contents. Signe Hermann. February 13, 2010"

Transkript

1 CV for Signe Hermann Signe Hermann February 13, 2010 Contents 1 CV for Signe Hermann Uddannelse, kronologisk: Projektrelevante kurser: Undervisningserfaring: Afrika-relevant arbejdserfaring: Projekterfaring: Hos CSIR i Sydafrika: Som medlem af AIDS-gruppen i Sydafrika Kontakt: Som medlem af Dansk Flygtningehjælps frivillige lektiehjælpsgruppe: Anden organisatorisk erfaring: Arbejdserfaring, kronologisk: IT-erfaring: Meget rutineret: Brugerniveau: Kendskab til: Personlige kompetencer: Udlandsophold, med kortere besøg i udviklingslande:

2 1 CV for Signe Hermann Navn: Signe Hermann Fødselsdato: Adresse: Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania Telefon: Uddannelsesniveau: Cand.Scient. (Matematik) Beskæftigelse: Assistant Lecturer, Open University of Tanzania Kørekort til personbil Sprog: Dansk (ydende), engelsk (ydende, Cambridge Prociency Exam samt 4 års ophold i engelsktalende lande), fransk (samtaleniveau, studentereksamen på B-niveau samt kortere ophold i fransktalende lande), swahili (samtaleniveau, bliver undervist på intermediate level og bor i et swahilitalende land) 1.1 Uddannelse, kronologisk: : Andetåret på statistikkurset, dvs. 4 kurser i statistik, Københavns Universitet, Danmark. Mere specikt er det Mål- og Integralteori, Lineære Statistiske Modeller, Betinget Sandsynlighed, Avancerede Lineære Statistiske Modeller og Stokastiske Processer. 2008: Pædagogik for årsvikarer, Institut for Pædagogik, Syddansk Universitet. Kursus i pædagogik, fagdidaktik, indlæring, roller i klasselokalet samt planlægning af undervisningsforløb, i forbindelse med årsvikariat ved Christianshavns Gymnasium. 2007: Rejselegat for matematikere, Canada og Sydafrika. I Canada to kurser i hhv. ikke-lineær statistisk modellering og matematikkens didaktik på fransk, i Sydafrika deltagelse i to projekter omhandlende hhv. brug af matematiske metoder i nødhjælpsarbejde og matematisk modellering af kriminalitetens påvirkning af boligmarkedet. Jeg tilbragte to måneder i Canda 2

3 og 9,5 måneder i Sydafrika. 2006: Lokalisering og Distribution, samt Logistik, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark. 2006: FNs Basale Sikkerhedskursus (på CD). 2005: M.Sc. i matematik, Københavns Universitet, Danmark. Herunder deltagelse i 2 måneders kursus i Paris, Frankrig. 2002: B.Sc. i matematik, Københavns Universitet, Danmark : Kurser i programmering i ML og Java, softwaredesign, udformning af programmeringssprog, hardwaredesign, algoritmik. DIKU (Datalogisk Institut, Københavns Universitet), Københavns Universitet, Danmark. 1997: Cambridge Prociency Exam i engelsk, City College Dublin, Irland. 1996: Studentereksamen, Helsingør Gymnasium, Danmark. 1.2 Projektrelevante kurser: : Monitorering og evaluering. Projektrådgivningen : Arbejde i Koniktområder. Projektrådgivningen Samarbejde mellem NGO'er og private virksomheder. Projektrådgivningen : Lektiehjælp for tosprogede elever. Dansk Flygtningehjælp : Flere kan mere, styrkelse af foreninger. Projektrådgivningen : LFA, Logical Framework Approach. Projektrådgivningen : Advocacy, fortalervirksomhed. Projektrådgivningen : Dreamweaver, webredigering. Sydafrika Kontakt : Facilitering, koniktløsning, tværkulturel forståelse, udvikling af aktiviteter, arbejde med teenagere, risk management. Forberedelse 3

4 af rejseledere til internationale sommerlejre. CISV. 1.3 Undervisningserfaring: nu: Underviser som assistant lecturer ved Open University of Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania. Undervisningssprog: Engelsk : Årsvikariat i matematik, Christianshavns Gymnasium, Danmark : Instruktor ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet. Underviste yngre studerende på første, andet og tredie år som klasselærer i forbindelse med gennemgang af øvelser. Undervisningssprog: Dansk og engelsk. Har siden oktober 2004 været tilknyttet Dansk Flygtningehjælps frivillige lektiehjælp for ygtninge- og indvandrerbørn, hvor jeg giver hjælp med dansk, engelsk, fransk, historie, samfundsfag, fysik, kemi og matematik på biblioteket i Bragesgade, Nørrebro. Var yderligere i tilknyttet en irakisk kurdisk familie gennem Dansk Flygtningehjælps private lektiehjælpsinitiativ. 1.4 Afrika-relevant arbejdserfaring: nu: Ansat ved Open University of Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania (Som del af legatrejsen med Rejselegat for Matematikere): Deltagelse i diverse projekter omhandlende brug af matematik i nødhjælpsarbejde og matematisk modellering, CSIR, Pretoria, Sydafrika. Herunder præsentation af litteraturundersøgelse af brug af matematiske metoder i nødhjælpsarbejde på den internationale ORSSA/ORPA-konference (Operations Research Society of South Africa/ Operations Research Project in Africa). Var hos CSIR i 9,5 måneder i alt (Frivilligt, timer om ugen): Projektarbejde på HIV/AIDSprojekt, Sydafrika Kontakt (nu Afrika Kontakt). Projektet var et holistisk HIV/AIDS-projekt i Swaziland, som indeholder indkomstgenererende aktiviteter, oprettelse af støttegrupper, fortalervirksomhed, fælleshaver for at skae mad til sund ernæring, hjemmepleje, frivillig rådgivning i forbindelse med frivillig test, sorgbearbejdelse og bekæmpelse af stigma, omsorg for AIDS-forældreløse, og en mobil klinik, hvis sygeplejerske uddannes i samarbe- 4

5 jde med MSF i Malawi. Det blev udarbejdet i samarbejde med syd-partneren, SWAPOL, og indebar derfor en del kommunikation på engelsk samt rejseaktivitet i forbindelse med forundersøgelser i Swaziland. Projektforslaget var desuden udarbejdet i henhold til DANIDA s civilsamfundsstrategi (november og december, ca 20 timer om ugen): Deltog i forberedelsen af Sydafrika Kontakts World AIDS Day-arrangement. Stod for vidnesbyrdindsamling, oversættelse og redigering af vidnesbyrd fra HIV-smittede i Sydafrika, Swaziland, Ukraine, Albanien, Rusland og Danmark. 1.5 Projekterfaring: Hos CSIR i Sydafrika: 2007: Deltog i 2 projekter som omhandlede brug af numeriske metoder. Det indebar presentationer, samarbejde mellem forskellige vidensområder, brug af simuleringsredskaber såsom UrbanSim, såvel som at læse mange studier af eekterne af kriminalitet på bymæssig udvikling og mange artikler om brug af matematiske metoder brugt i forbindelse med humanitært arbejde. Det indebar også udarbejdelse af en rapport hvert kvartal Som medlem af AIDS-gruppen i Sydafrika Kontakt: 2005 og 2006: Arbejdede på et HIV/AIDS-projekt i Swaziland i samarbejde med den Swaziske HIV/AIDS-NGO SWAPOL. Projektarbejdet indeholder alle faser af et projekt, lige fra regnskab og budgettering, projektformuleringen i samarbejde med partnerorganisationen, kommunikationen med partnerorganisationen løbende under udarbejdelsen af projektdokumentet, diskussion og fastlæggelse af strategi for implementering og udfasning, samt rejser til Swaziland for at lave forundersøgelser Som medlem af Dansk Flygtningehjælps frivillige lektiehjælpsgruppe: Var med til at planlægge og opstarte det private lektiehjælpsprojekt. Såsom hvilke krav der skal stilles til de frivillige, hvilke kurser, de bør have deltaget i, tavsheds- og rapporteringspligt, estimering af behov for materialer, samarbejdsaftale mellem frivillig og Dansk Flygtningehjælp. 5

6 1.6 Anden organisatorisk erfaring: 2005: Har været ungdomsleder på en 3-ugers sommerskole for 15-årige i Finland under CISV (Childrens International Summer Villages), der er en organisation, der arbejder for fred i verden gennem kulturel forståelse. Forberedelserne indebærer ca. ti møder med de 15-årige, herunder to uddannelsesweekender, hvor der blandt andet bliver givet kurser i koniktløsning, facilitering, organisering og ledelse. 2005: Meldte mig ind i Sydafrika Kontakt, hvor mine opgaver blandt andet består i at opdatere Sydafrika Kontakts hjemmeside, hvilket vil sige at indsamle og bearbejde statistikker fra og om Sydafrika, Zambia og Swaziland, samt at forestå kontakten med en samarbejdspartner på hiv/aids-området, SWAPOL, i Swaziland. Herudover udarbejdelse af ansøgninger til DANIDA og Projektrådgivningen, samt at organisere og idéudvikle arrangementer, blandt andet undervisningsmaterialet til Operation Dagsværks 2006-projekt i Cape Flats, Cape Town, Sydafrika. Derudover har jeg også i SAK arbejdet med daglig ledelse af kontor, herunder forberedelse og indkaldelse til møder, planlægning og organisering af happenings og aktioner, herunder debataftener i samarbejde med andre organisationer, skrivning og udsendelse af pressemeddelelser, løbesedler og plakattekster, skrivning af artikler til medlemsblade og aviser, tegning og layout af plakater, og økonomi. 2004: Begyndte som frivillig lektiehjælper under Dansk Flygtningehjælp. Har givet lektiehjælp med dansk, fransk, historie, samfundsfag, engelsk, matematik og fysik. Lektiehjælpen opfatter sig selv som et integrationsprojekt, og laver ere tværkulturelle arrangementer hvert år, blandt andet en tur til Bonbon-land med brugerne og deres forældre. Har i denne forbindelse deltaget i mange kulturelle arrangementer og kurser. 1.7 Arbejdserfaring, kronologisk: nu: Assistant Lecturer, Open University of Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania. Planlænging af undervisning, udarbejdelse af eksamner, opgaver og prøver, vedligeholdelse af website, uarbejdelse af undervisningsmaterialer. Undervisningssprog: Engelsk : Årsvikar, Christianshavns Gymnasuim, København. 6

7 2008: Interviewer hos IMS Medical Radar. Jobbet består i at interviewe læger, speciallæger, specialister og sygeplejersker om behandlingen af forskellige sygdomme. Jobbet indebærer også en noget produktudvikling af spørgeskemaer til den slags interviews (med Rejselegat for Matematikere): Jeg deltog i projekterne hos CSIR på lige fod med de andre ansatte, og derfor mener jeg, at mit ophold i Sydafrika også tæller som arbejdserfaring (frivilligt): Projektarbejde for Sydafrika Kontakt. HIV/AIDS-projekt i Swaziland med tilhørende rejseaktivitet. 2006: Tilknyttet Børnehaven Hestestalden, Vesterbro, som tilkaldevikar. 2004: Job som illustrator på digtsamlingen Haikus** af Lars Olrik, der er udgivet i vinteren 2004/ (indtil 2005): Ansættelse som instruktor (klasselærer) ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. 1998: Arbejdede for Insight Systems (senere Adaytum Planning) som softwaretester. Arbejdet bestod i at indsamle specikationerne for de forskellige dele af programmerne fra programmørerne, designe testene og udføre dem, konkludere på resultaterne og melde tilbage til programmørerne. Fik samtidigt lidt træning i at programmere i programmeringssproget APL. Påbegyndte datalogistudiet ved Københavns Universitet og fortsatte arbejdet hos Adaytum Planning på deltid. 1997: Arbejdede hos IBM og siden Creative Labs i Dublin, Irland, som telefon-teknikker. Arbejdet bestod i at modtage opkald fra skandinaviske og engelske kunder, som havde problemer med deres IBM- eller Creative Labs-produkter og hjælpe med at løse problemerne telefonisk. 1.8 IT-erfaring: Meget rutineret: MS Oce-pakken, både havd angår Excel (spreadsheets), MS Word, og MS Powerpoint. LaTeX, et textredigeringssprog, der oftest benyttes til videnskabelige ar- 7

8 tikler, da det er specielt velegnet til matematisk formler. Dette dokument er skrevet i LaTeX. Internet-søgemaskiner, da det er den letteste måde at nde meget information på, og det oftest er på internettet, jeg nder information i forbindelse med mit arbejde. Online-kommunikation såsom Chatfora, både fordi jeg normalt rejser meget og det er den nemmeste og billigste måde at holde sig i forbindelse med folk, men også i professionelt regi, f.eks. IBM's IRC. Webredigering, både med Dreamweaver og med andre webredigeringsprogrammer Brugerniveau: Open Oce-pakken, fordi man nogle steder bruger den i stedet for MS Oce-pakken. MatLab, et matematisk regneprogram, man kan lave lettere programmering i, i forbindelse med mine studier. SAS, et statistisk regneprogram, man kan lave lettere programmering i, ligeledes i forbindelse med mine studier. Billedredigering, ere forskellige programmer Kendskab til: Programmering i ML, APL og Java, i forbindelse med mit studie, men også mit tidligere arbejde som softwaretester. Softwaredesign eller -udvikling, ligeledes i forbindelse med mit studie, men også mit tidligere arbejde som softwaretester. 1.9 Personlige kompetencer: Jeg er både kreativ og matematisk, og bruger altså begge halvdele af min hjerne. Jeg er intelligent, videbegærlig, nysgerrig, lærenem og altid interesseret i at komme til at kende de ting, jeg beskæftiger mig med, så godt som muligt. Hvis jeg ikke får undervisning i det, sætter jeg mig gerne selv ind i 8

9 det ved at opsøge viden f.eks. på internettet. Jeg er åben for andre kulturer og mennesker, og elsker at rejse og blive udfordret på mine vaner og normer. Jeg taler dansk og engelsk lige godt, og lærer hurtigt nye sprog. Jeg synes, at menneskelig mangfoldighed er en lærerig gave, og ser kolleger fra mange steder på kloden eller et meget internationalt fokus som en absolut bonus ved et arbejde. Jeg er hurtig til at danne mig overblik, er god til at holde fokus, struktureret, pligtopfyldende, engageret og har gode samarbejdsevner. Jeg har en udpræget sans for humor og let til latter, og er venlig og imødekommende, og samtidig let at begejstre. Jeg har gode pædagogiske evner og kan forklare samme sag fra mange forskellige sider. Jeg er energisk og handlekraftig og trives bedst med konstant at skulle tilegne mig nye kompetencer og overvinde nye udfordringer. Jeg går aldrig af vejen for at lære at løse nye problemer, og har det rigtigt godt med en afvekslende arbejdsdag. Jeg har en høj grad af faglighed og faglig stolthed, og ser det som en del af ethvert arbejde at forbedre metoden undervejs som arbejdet skrider frem og man lærer, hvordan det kan gøres lettere eller bedre Udlandsophold, med kortere besøg i udviklingslande: nu: Tanzania, ansat ved Open University of Tanzania i Dar es Salaam. 2008: Tanzania, 2 besøg af ca en uges varighed. Det første i Iringa, hvor jeg besøgte en ven, der arbejder med e-learning i Afrika og var ved at udarbejde et interaktivt diskussionsspil om HIV/AIDS, primært for gymnasieelever. Det andet i Dar es Salaam, primært for at nde arbejde. Sydafrika, 3 uger hos nogle venner i Soshanguve, som er et township i nærheden af Pretoria. 2007: 9

10 Lesotho, på tur fra Sydafrika. Swaziland, på tur fra Sydafrika. Mozambique, på tur fra Sydafrika. Sydafrika, et ophold på 9,5 måneder. Canada, et ophold på to måneder. 2006: Sydafrika, to kortere besøg på samlet omkring tre uger, i forbindelse med foreberdelser til rejselegatturen og forundersøgelsen til HIV/AIDS-projektet i Swaziland. Swaziland, forundersøgelse til HIV/AIDS-projekt. 2004: Frankrig, studerede to måneder i Paris ved Institut Normale Superiore : Irland, boede og arbejde i Dublin. Tog en Cambridge Prociency Exam i Engelsk. 10

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykolog i MOZAMBIQUE

Psykolog i MOZAMBIQUE UDSTATIONERET AF ELSEBETH ALLER Psykolog i MOZAMBIQUE FOTOS: ELSEBETH ALLER Da Maria Christensen flyttede med sin familie til Mozambique blev hun hurtigt psykolog for de mange udlændinge i landet. Snart

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere