Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v."

Transkript

1 Personlige data CV Navn: Svend Erik Christensen Adresse: Frejasvej 20, DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: Fødselsdato: Civilstand: Gift og 2 sønner på 37 og 33 år Resume/Resultater: Jeg har en uddannelse som maskiningeniør og en mangeårig ledelseserfaring fra større danske internationale virksomheder og med opgaver/ansvar indenfor ledelse af højteknologiske virksomheder med hovedvægten på produktion, logistik, PTA samt R&D og med ansvar for op til 180 ansatte. Erfarings- og ansvarsområderne er specificeret på vedlagte CV. Resultatmæssig har jeg gennem årene opnået nogle gode resultater, jeg har stor driftsøkonomisk indsigt og god til at identificere nye forretningsmæssige muligheder jeg har med stor succes anvendt LEAN til optimering af produktivitet, reducering af spild/omkostninger, effektivisering, opstilling og opfølgning på nøgletal, herunder igangsætning af korrigerende handlinger. Udarbejdelse og implementering af ny forretningsstrategier, sikrer optimalt samarbejde mellem både danske og udenlandske afdelinger. Her har en af hovedopgaverne bl.a. været opstilling, synliggørelse og forfølgelse af nye mål og strategier, skabe en nye fælles identitet samt en videre udvikling af organisation og sikrer at synergieffekten kunne høstes. Er god til at kommunikerer og skabe kontakt både internt og eksternt, bruger meget story telling som internt kommunikation, bl.a. at en god kunde løsning kommer på vores intranet osv. Vedr. personaleledelse vil jeg her nævne min positive erfaring ved etablering af medstyrende grupper, ændring af kommunikation/samarbejde, medarbejderinvolvering, samt uddannelse/opkvalificering af medarbejdere. Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v. Jeg har ligeledes stor erfaring med forhandling af kontrakter baseret på FIDIC, AB92 eller NLM 94, Endvidere vil jeg pege på min brede erfaring med overordnede ledelse/styring af kvalitet og miljø, herunder ISO9000 og EMAS certificering samt arbejdsmiljø og sikkerhed. Jeg har ligeledes været aktiv i udvikling og implementering af forskellige LEAN værktøjer, så som 5S, VSM samt FMEA og DFM. Ovenstående karriereforløb medfører, at jeg kan tilbyde en stor ledelsesmæssig ekspertise til en moderne international virksomhed, jeg vil samtidig kunne sikre at LEAN danner grundlaget for nye proces, teknologi samt produkter og samtidig sikre udbygning af de forretningsmæssige muligheder således at selskabet også fremover vil fremstå som en fleksibel og effektiv enhed som levere kunde orienteret løsninger til konkurrencedygtige priser og de aftalte leveringsterminer.

2 Kompetencer: Ledelse Organisationsudvikling Teambuilding LEAN og værktøjer Kvalitet og Miljøledelse Salg & markedsføring Strategiudvikling Kompetenceudvikling Projektledelse Teknisk optimering Økonomistyring/ Invest. Overordnet ledelse Basisviden Nogen erfaring Middel Del erfaring Solid erfaring Erhvervserfaring (uddybes på side 4): Interim Manager/Senior Specialist: Vestas Control Systems A/S, Hammel Operations Manager: Eaton A/S, Vejle Divisions chef: DELPRO A/S, Kolding Site Manager: ABB A/S, Frederica Teknologichef: Machinery & Technology, Brd. Hartmann, Tønder Konstruktionschef: LEGO Engineering A/S, Billund Direktør: CAD/CAM Systemer, Kolding Udvik. og fabrikschef: Holmia A/S, Kolding Udvik. og produk.chef: DME-Plastic, Hårby Uddannelsesforløb: Militærtjeneste ved Ingeniørtropperne i Randers Maskiningeniør med Plast som speciale fra Århus Teknikum Udlært mekaniker samt maskinarbejder Kurser og videreuddannelser: DfSS Design for Six Sigma (Eric C Maass) Vestas DK Vestas Six Sigma DMAIC (Yellow Belt) Vestas DK PDD (Performance and Development Dialogue) Vestas DK Code of Conduct Vestas DK Recognising Conflicts of Interest Vestas DK ELS (Eaton Lean System) Eaton DK EBE (Eaton Business Excellence) Eaton NL FIDIC (Internationale kontakter) ECV DK Kaizen (Center for ledelse) TI DK Project Management ABB DK Ledelse og løn DI DK CE-mærkning og risiko, Maskindirektivet Boman DK Forhandlingsteknik DIEU DK Key Account Management Børsen DK Supply Chain Management Compass DK

3 Miljøledelse (EMAS) Hartmann DK Benchmarking IIR DK Living and Executing Compass Management LEGO DK International Development on General Management IMD CH Underviser og afholder kursus indenfor følgende områder: LEAN værktøjer: o 5S o VSM o Kaizen o SMED o TPM o 360 LEAN Assessment (Er en selvevaluering, som er dialogbaseret ) JSA (Job Safety Analysis) Et værktøj til at synliggør risikofyldte arbejdsprocesser FMEA herunder D-FMEA, P-FMEA, PWI, samt kontrolplaner DFM (Design for Manufacturing) NLM94, AB92, FIDIC m.v. It-kundskaber: Microsoft Office 2010: -Excel -Word -PowerPoint -Access -Project Outlook Internet Explorer Mindjet MindManager 9 Solid Works edrawings 2009 JCVGantt Pro3 APIS Software for FMEA and Risk Analysis Sprog: Modersmål Sprog Forstå Tale Skrive Lytte Læse Samtale Redegøre Engelsk C2 C2 C1 C1 C1 Tysk C2 C2 C1 C1 B2 Norsk B2 B1 A2 A2 A2 Svensk B2 B1 A2 A2 A2 Dansk C2 C2 C2 C2 C2 Fritidsinteresser: Familie og venner Foto Hus og have Vin Bøger både fag - og skønlitteratur

4 Geografiske områder: REGIONER JA NEJ Bemærkninger Midtjylland x Nordjylland Syddanmark x Sjælland Udlandet x DiSC: Type ENTJ: Fokus på at træffe beslutninger ENTJ-typer er ofte energiske, strukturerede og beslutsomme personer, der holder af at organisere, gennemføre planer og lede andre mod et mål. Deres talent ligger i at udvikle de overordnede strategiske planer og være den drivende kraft i realiseringen af dem. De er fremadskuende og forholder sig risikovilligt til de muligheder, der byder sig. De kan ofte fremstå som karismatiske personer, som giver andre en naturlig lyst til at slutte op om deres projekter. For ENTJer er det derfor vigtigt, at organisationen eller virksomheden er ubureaukratisk, men dog i nogen grad så struktureret og velorganiseret, at de arbejder frit og selvstændigt inden for disse rammer med at omsætte idéer til konkrete handlingsplaner. Man ser derfor ofte denne type i fremtrædende lederpositioner i velstrukturerede organisationer, hvor de har stor indflydelse og ansvar. Referencer: Kan oplyses efter nærmere aftale Erhvervserfaring (i detaljer): 1/2007- Interim Manager, Vestas Control Systems A/S, Hammel Startede som Interim Manager for opbygning af en nye PTA funktion, efterfølgende ansvarlig for flere produktionsstrategiske opgaver. Refererer til VP Skabe et organisatorisk overblik over Teknisk Support funktionen. Igangsætter aktiviteter som sikre at TS funktionen er klar til fremtidige udfordringer. Sikre udarbejdelse og implementering af nye produktions strategier inklusiv opbygning og indretning af nye produktionsfabrikker Igangsætter forandringsprocessen fra håndværkervirksomhed til industrielvirksomhed. Sikrer implementering af LEAN værktøjerne. Udarbejdelse og implementering af DFM. Udarbejder det organisatorisk overblik og sikre ansættelse af nye medarbejder, afdelingen går fra 3 til 25 medarbejder på kun 6 måneder og med lang højere faglige kompetence niveau. Ledelsesmæssig ansvarlig for layout/indretning af ny fabrik i Hammel, layout på ny fabrik i Kina samt indkøb af maskiner og udstyr. Implementering af industrielle værktøjer, såsom Projekt model, FMEA, OEE m.v.

5 Sikre at LEAN værktøjerne er blevet en del af hverdagen, og mål fokus på kvalitet og effektivitet herunder gennemførelse af bl.a. 5S kursus, som har givet en meget strømlignet produktion, og ikke værdiskabende aktiviteter er fjernet. Sikrer udarbejdelse af DFM manuale, som i dag anvendes i forbindelse med udvikling af nye produkter/processer. 10/ /2007 Operations Manager, Eaton Holec A/S, Vejle Ansvarlig for hele produktionsområdet, virksomheden udvikler, producer systemkomponenter til det elektromekaniske område. Produktionen er hovedsalig baseret på metalpladebearbejdning herunder stansning, bukning, svejsning og rulleformning samt pulver maling. Refererede til Plant Manager for DK. Overordnet ledelse for hele produktions- og logistikområdet inkl. indkøb. Optimering af den samlede værdikæde. Sikker implementering af LEAN processerne. Sikre en transformationsproces mod en dynamisk og proaktiv organisation hvor moderne og procesorienterede produktionsprincipper er i fokus. Synlighed, væsentlig involvering samt helhedstænkning. Deltage i implementering og vedligeholdelse af Eaton Business System. Ansvarlig for ca. 115 medarbejder heraf ca. 15 funktionærer. Mange LEAN aktiviteter, bl.a. Kaizen event og med effektivitetsforbedring på op til 15 %. On-line styret Paternoster er implementeret samtidig med nye proces og forretningsgange, lagerværdien er reduceret med 25 %, og leveringsservicen er steget med ca. 20 %. TPM er indført på mange maskiner/områder. Genforhandling og opdatering af lokalaftalerne med en kraftig reducering af antal som resultat samtidig med udgivelse af en ny medarbejderhåndborg. Ændring af organisationen fra intern fokus til kundefokus. Optimering af indkøbsfunktionen, herunder reducering af antal leverandører, køb i Fjernøsten m.v. 8/2003-9/2005 Divisionschef, DELPRO A/S, Kolding Ansvarlig for en kvalitativ og fleksibel projektering og projektledelse af højspændings- og kommunikationsanlæg, gennem coaching og udvikling af medarbejderne at skabe en kontinuerlig høj ressourceudnyttelse og gennem dialog med kunder bidrage til virksomheden kan have en høj kundetilfredshed samt at afdelingens kompetencer udvikles. Refererede til Adm. direktør. Overordnet ansvarlig for divisionsledelse af projektafdelingen, inkl. salgssupport, Engineering samt gennemførelse. Ansvarlig for forretningsudvikling inkl. acquistion. Ansvarlig for procesbeskrivelse og kvalitet Ansvarlig for både system drift af IT området, som udvikling og implementering af nye optimale IT-værktøjer. Ansvarlig for indkøb og samhandelsaftaler. Ansvarlig for ca. 30 medarbejder.

6 Udvikling og implementering af et kvalitetssystem baseret på ISO900 og ISO14001 inkl. procesbeskrivelser samt nye procedure for projekt gennemførelse. Udarbejdelse og implementering af nyt forretningsområde (Lysleder) Sikker ordreindgang på næste 100 mil. DKK, hovedsalig i forbindelse med udenlandskaktiviteter. Implementering af et nyt intranet med on-line præsentation af nøgletal for den ansvarlige projektleder samt at procesbeskrivelse m.m. højest var 2 muse klik væk. Aktiv deltager i fusion af yderligere 2 firmaer, senest indsourcing af 60 medr. fra NESA. Ændring af organisationen fra monopol kunde-leverandør forhold til fri konkurrence. 8/2000-7/2003 Site Manager, ABB A/S, Fredericia Ansvarlig for salg, produktion samt udvikling af el-anlæg, hovedsalig til danske netselskaber og større industrivirksomheder, men også til skibsværfter og offshore industrien. Refererede til område direktør i hhv. Norge og DK. Ansvarlig for salg, Engineering samt produktion og Commissioning Ansvarlig for forretningsudvikling. Ansvarlig for opfølgning på budget samt udarbejdelse af forecast. Ansvarlig for Kvalitetssystemet Ansvarlig for SU-arbejdet samt overenskomstforhandlingerne. Sikker at forretningsområdet blev effektiv bl.a. baseret på LEAN aktiviteter. EBIT blev fordoblet i perioden. Besparelse på ca. 20 % ved outsourcing af en større metal og kobberproduktion. Ændret fra internt fokus til kunde fokus. Udarbejdelse af Business Continuty Plan. Forbedre leveringsservice fra ca. 65 % til 93 %. Reduceret lagerværdien med 50 %. Implementering af CRM inkl. KAM ansvarlig for nøgle kunder. Sikre ISO900 og ISO14001 godkendelse inkl. Risk Management. Udvikling og implementering af komplet nyt kabelskab inkl. markedsføring. Opbygning af større service afdeling hovedsalig til offshore industrien. 8/1998-7/2000 Teknologichef, Machinery & Technology Brødrene Hartmann, Tønder Det samlede tekniske ansvar for maskin- og teknologi-divisionen. Ansvarlig for udvikler, konstruerer og producerer teknologi, udstyr, forme og komplette produktionsanlæg til fremstilling af støbepapemballage. Refererede til Business Unit Manager på hovedkontoret i Lyngby Overordnet ledelse af videnscenter, konstruktion og maskinfremstilling. Aktivt formidling af viden til støbepap producenter. Igangsætte aktiviteter, der udbygger og forankring af knowhow Sikre basis for udvikling af teknologien. Skabe rammerne for en stadig udvikling af stort netværk af underleverandører Projektleder på større internationale opgaver. Ansvarlig for ca. 50 medarbejder heraf ca. 20 funktionærer. Udarbejdelse af ny produktions og indkøbsstrategi inkl. aktivitetsplan og implementering. Etablering af nyt produktions- og planlægningssystem.

7 Ændring af kommunikation/samarbejdet til direkte mellem de implicerede medarbejder. B-t-B salg af større tekniske projekter til nøgle kunder. Sikre ISO14001 samt EMAS godkendelse, herunder mål for miljøforbedringer i forbindelse med design. 10/1990-7/1998 Konstruktionschef, LEGO Engineering A/S, Billund. Ansvarlig for planlægning samt styring af afdelingen og sikker optimal kommunikation med øvrige afdelinger/områder. Sikre det faglige høje tekniske niveau, bl.a. ved optimal udnyttelse af nyeste viden indenfor værktøjer herunder anvendelse af CAD/CAM, ståltype, overfladebelægning m.v. Refererede til direktøren for Form-divisionen. Ansvarlig for konstruktion og fremskaffelse af produktionsudstyr, hovedsalig sprøjtestøbeforme. Ansvarlig for kommunikation med 3 værktøjsfabrikker i Schweiz og Tyskland samt sikre dialog produktionsenhederne i Billund, CH og USA. Ansvarlig for styring af teknologi udvikling indenfor værktøjsområdet. Ansvarlig for udvikling af organisation inklusiv opgradering af medarbejderne. Ansvarlig for ISO9000 samt tilhørende Q-Værktøjer for området. Ansvarlig for ca. 60 medarbejder, heraf 10 i CH. Udvikling af komplet ny værktøjs- og produktionskoncept. Besparelse i produktionsomkostninger, vha. analyse af nøgletal fra produktionsenheder. Norm og standardisering af hele værktøjsområdet, bl.a. baseret på standard formkasser. Opstart af projekt for salg af produktionsværktøjer til eksterne kunder. Sikre ISO9000 godkendelse inkl. Q-værktøjer. Opstart af nyhedsbrev til medarbejder og interessenter. (DA, TY og ENG). Udvikling og opgradering af medarbejderne, baseret på en 5 år uddannelsesplan. 5/1985-9/1990 Direktør, CAD/CAM Systemer, Kolding Egen virksomhed indenfor salg af avanceret 3D CAD/CAM systemer i hele Skandinavien. Salg af avanceret 3D CAD/CAM systemer i hele Skandinavien Kundesupport inkl. hotline Udarbejdelse af salg og markedsføringsplaner samt samhandelsaftaler med leverandører. Ansvarlig for 5 medarbejder Implementering af salgsstrategien. Salg af mere end 30 komplette anlæg inkl. undervisning. 3/1978-4/1985 Udviklings- og fabrikschef, Holmia A/S, Kolding. En mellemstor virksomhed, der leverede plastemballage samt maskiner til fødevarer og den tekniske industri. Refererede til Adm. direktør. Ansvarlig produktionen, PTA, R&D, indkøb samt lager. Ansvarlig for kvalitetskontrol herunder udarbejdelse af kvalitetshåndbog. Ansvarlig for teknisk salgssupport, herunder salg af maskiner til nøglekunder.

8 Ansvarlig for ca. 160 medarbejder heraf ca. 20 funktionærer. Re-design af hele produktionsområdet for at sikrer en højre effektivitet og bedre kvalitet. Udarbejdelse af 3 års Business Strategy Plan Indførelse af resultat løn, baseret på tilstedeværelse, effektivitet samt kvalitet. Udvikling af nyt emballagesystem samt tilhørende hjælpemaskiner. Opstart af medarbejder Nyhedsbrev. 3/1976-4/1978 Udviklings- og produktionschef, DME-Plastic, Hårby. DME-Plastic var en mellemstor virksomheden der hovedsalig leverede til fødevare og den kemiske industri, af færdige emballager, spande, flasker m.v. Refererede til Adm. direktør. Ansvarlig for produktionen inkl. trykkeri, PTA samt udvikling. Ansvarlig for opstart af kvalitetsafdeling. Ansvarlig for teknisk kundesupport. Ansvarlig for ca. 90 medarbejder heraf ca. 10 funktionærer. Optimering af produktionen inkl. nøgletal tal samt online målinger. Reducering af kundereklamationer med næsten 50 % efter opstart af kvalitetsafdeling.

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion E R A E rh v e rv s p æ d a g o g is k R å d g iv n in g Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion Udført af Svend Jensen, ERA i samarbejde med Jørgen Bo

Læs mere

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 9. marts 2015, Århus 11. marts 2015, København Hvordan får du din organisation med i transformationen..? Direktør for Indkøb, Supply Chain Management & Kommercielle

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere