DOS BULLETIN FORÅRSMØDET BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER GÖRAN BAUER S GRANT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR ÅRGANG FORÅRSMØDET INDKALDELSE AF ABSTRACTS REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS BESTYRELSEN INFORMERER LEDER DOS BULLETIN DOS FONDEN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER SPECIALESPECIFIKKE KURSER HOVEDUDDANNELSESREPRÆSENTANT EVALUERING AF WORKSHOP GÖRAN BAUER S GRANT MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLANDET

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, sektorchef, klinisk forsk. lektor Per Kjærsgaard-Andersen Ortopædkirurgisk afdeling Vejle Sygehus, Kabbeltoft Vejle Næstformand Ledende overlæge Benn Rønnow Duus Ortopædkirurgisk afdeling M Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke København NV Kasserer Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Herlev Hospital, Herlev Ringvej 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Sajida Afzal Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital, Kettegård allé Hvidovre Sekretær Overlæge, professor, dr. med., ph.d, Benny Dahl Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik 2162 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse i DOS kan kun ske via hjemmesiden: Aktivér linket Meld dig ind i DOS og udfyld ansøgningen sammen med oplysninger om personlige data. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Sajida Afzal Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, 3342 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 9. januar 2009 TEKST: Fredag den 30. januar 2009

3 DOS FORÅRSMØDET 2009 DOS Forårsmøde 2009 afholdes i Odense onsdag den 29. april - fredag den 1. maj Den ortopædkirurgiske afdeling på Odense Universitetshospital vil være vært. I forbindelse med mødet afholdes DOS generalforsamling Der afholdes symposium onsdag og videnskabelige sessioner torsdag og fredag samt en posterkonkurrence. HUSK!! DOS Generalforsamling afholdes ligesom sidste år om torsdagen d. 30. april 2009 om eftermiddagen mød op. Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til forårsmødet Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Det er fortsat kun muligt at tilmelde abstracts via DOS s Hjemmeside. Denne procedure har været en stor succes og fortsætter uændret. Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav (se følgende sider). Abstracts kan tilmeldes på hjemmesiden frem til deadline: Mandag, den 23. februar Der forventes i løbet af uge 11 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 3

4 Regler for indsendelse af: Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Skal forfattes efter de instruktioner der står på DOS Hjemmeside: under menuen Møder: Som hovedregel accepteres kun arbejder, der ikke har været publiceret tidligere. I visse motiverede situationer kan denne regel dog fraviges. Såfremt dette er tilfældet, bedes du argumentere i kommentarfeltet. Alle medforfattere skal have læst og accepteret fremsendelsen af abstractet. Det er alene bestyrelsens afgørelse om det fremsendte abstract skal præsenteres som poster eller foredrag. Enkelte arbejder egner sig dog bedst til poster, hvilket kan angives i feltet "ønsket præsentation". Selve teksten (ekskl. titel, forfatternavne og afdelinger) må ikke fylde mere end tegn og skal opdeles med følgende overskrifter, som begynder med STORE bogstaver på ny linie: INTRODUCTION MATERIAL AND METHODS RESULTS CONCLUSION Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica (se deres hjemmeside). Foredraget tilmeldes og sendes kun via DOS Hjemmeside 4

5 Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft PowerPoint 2000 el. tidl.) Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Red. 5

6 BESTYRELSEN ORIENTERER Glædelig jul og godt nytår til alle Igen i 2008 havde vi et godt Årsmøde med rekord mange deltagere. I alt deltog 485 i mødet og 312 i Gallamiddagen (inklusive deltagere fra industrien). Mødet startede onsdag med 2 symposier. "Præsentation af Faglige bedømmelseskriterier til Hoveduddannelsesstilling i Ortopædisk Kirurgi" og "Specialeplanlægning proces samt status". Det forløbne års arbejde blev præsenteret og blev positivt modtaget med en god diskussion. Uddannelsesudvalget afholdt workshop for turnuslæger og læger i introduktionsstilling med stor succes og et stort antal deltagere. Der var 2 sessioner, basal artroskopi ved SAKS og ankelfraktur osteosyntese ved DOT. Ved dagens afslutning var DOS-bestyrelsen vært ved en buffet på Scandinavia. Torsdag afholdtes Guildal forelæsning med Jonas Ranstam, for hvem det lykkedes at gøre statistik let forståeligt for alle. Han blev efterfølgende citeret ved flere foredrag. Mødet om fredagen var præget af en række gode foredrag samt Presidential Guest Lecturer, professor Roberto Binazzi fra Milano (inviteret af DOS-formand) og professoral tiltrædelsesforelæsning ved professor Finn Bjarke Christensen. Foredragskonkurrencen var et stort tilløbsstykke hvor der for første gang blev afprøvet nyt voteringssystem. Tilhørerne kunne stemme på det foredrag de syntes var bedst. Vinderen af førstepræmien, kr. for bedste foredrag, blev stud. med. Jan Rölfing som præsenterede et flot arbej- 6

7 de Erythropoietin s Osteogenetic effect In Posterolateral Spinal Fusion. Der blev afgivet 178 stemmer af tilhørerne, 103 stemmer til vinderen af 1. præmien. 2. og 3. plads vindere fik hver 63 stemmer og vandt kr. hver. Nr. 4 fik 48 stemmer. Bestyrelsen vil gerne ønske velkommen til den nye webmaster, Steen Lund Jensen, som allerede har lagt et stort arbejde i bl.a. opdatering af vores hjemmeside. Red. 7

8 DOS Bulletin 2009 Bulletinen udkommer efter planen også i år 2009 med seks udgaver. Med henblik på at sikre at information til DOS medlemmer, herunder korrespondancer, anmeldelser, annonceringer af møder og andet når ud i tide, er der nedenfor angivet en liste over planlagte deadlines for indlæg i Bulletinen i år Listen er vejledende, idet justeringer kan forekomme. Deadline for annoncer ligger fortsat tidligere end for tekstsider, da produktionstiden for annoncer er længere end for tekstsider. Annonceringer af møder, kurser og kongresser regnes for tekstsider. På Bulletinens side 2 nederst vil næste og gældende deadline hver gang være trykt. Der kan ikke garanteres optagelse af større indlæg i visse numre. Husk det er fortsat muligt at sende mindre indlæg, kommentarer og informationer direkte via formularen på hjemmesiden. Det vil dog fortsat være nødvendigt at sende en mail hvis man har længere skrifter, lange mødereferater og store kursusprogrammer. Skal sendes til: Red. 8

9 DOS deadlines 2009 Bulletin 2009 Bulletin Deadline Deadline Udsendes No: Annoncer Tekst Uge: 1 Fredag Fredag ( ) 2 Fredag Fredag ( ) 3 Fredag Fredag ( ) 4 Fredag Fredag ( ) 5 Fredag Fredag ( ) 6 Fredag Fredag ( ) 1 Fredag Fredag ( ) Deadlines for abstracts til DOS møder 2009 Deadline Deadline Forårsmøde Årsmøde Abstracts 23. februar 17. august Forventet svar Uge 11 Uge 37 abstracts 9

10 DOS FONDEN Der indkaldes hermed motiverede ansøgninger til DOS Fonden s uddeling foråret DOS Fonden har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studieophold i udlandet eller andet der af bestyrelsen skønnes egnet hertil. Ansøgninger skal være modtaget inden den 15. marts 2009 Det skal pointeres at ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde før den planlagte aktivitet er afholdt og arbejdet skal være antaget på ansøgningstidspunktet. Der henvises endvidere til hjemmesiden med henblik på regler og vedtægter. Ansøgning ledsaget af budget og curriculum vitae indsendes til selskabets formand. Såfremt der ikke vedlægges detaljeret budget og curriculum vitae, eller hvis andre formkrav ikke er overholdt, vil ansøgningen ikke blive bedømt. Der kan forventes svar i uge 15. Bestyrelsen 10

11 EFORT Travelling Fellowship DOS støtter deltagelse for en fase 3 læge i det EFORT Travelling Fellowship, som afholdes i efteråret Hvis det har interesse skal man sende en motiveret ansøgning til formanden for DOS Bestyrelsen. Sted og deadline annonceres senere. Bestyrelsen 11

12 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Specialespecifikke kurser 2009 Kursus Tidspunkt Sted Delkursusleder(e) Endoprotese Uge 3 OUH Søren Overgaard Kirurgi Man-onsdag Børneortopædi Uge 6 Aalborg Søren Harving Man-onsdag Sygehus Rygkirurgi Uge 18 Århus Man-onsdag Sygehus Ebbe Stender Hansen Tumor og infek- Uge 20 Århus Johnny Keller tionskirurgi Man-torsdag Håndkirurgi Uge 22 Vejle Lis Barfred Tirs-Torsdag Sygehus Statistik og Uge 36 OUH Jens Lauritsen Forsknings- Man-onsdag metodologi Fod / Ankel Uge 39 OUH Johnny Frøkjær Kirurgi Man-tirsdag Traumatologi Uge 40 RH Henrik Grønborg Hele ugen Skulder / Uge 46 Annonceres Annonceres senere Albue Kirurgi Man-tirsdag senere Idrætstrauma- Uge 49 Århus Peter Faunø tologi Man-onsdag Sygehus Færdigheds- Uge Århus Kristian Høy kursus Hele ugen Sygehus 12

13 Hoveduddannelsesrepræsentant (Tidligere kursistrepræsentant) For en 2-årig periode skal der vælges ny Hoveduddannelsesrepræsentant til Uddannelsesudvalget under Dansk Ortopædisk Selskab, fra foråret 2009 til foråret Eneste krav er, at du på valgtidspunktet ikke har afsluttet din hoveduddannelse, og er medlem af DOS. Som medlem af Uddannelsesudvalget deltager du i udvalgets møder ca. hver anden måned. Du fungerer som referent, og kommer i fremtiden til at være ansvarlig for work-shoppen, som afholdes 2 gange om året til DOS møderne. Arbejdet er spændende og lærerigt, og tidsforbruget absolut overkommeligt, du lærer lidt om fagpolitik, møder en masse spændende mennesker indenfor dansk ortopædkirurgi. Hvis du er interesseret i at stille op, skal du meddele dette på ligesom du er velkommen til at rette henvendelse på samme adresse, hvis du har spørgsmål om udvalgsarbejdet. Skriv i din mail hvem du er, hvor du arbejder osv. samt lidt om hvorfor du netop er interesseret i at være med i uddannelsesudvalget, og i arbejdet med uddannelse i den ortopædkirurgiske verden Sidste frist for at melde sig er den 1. marts Såfremt der er flere interesserede, skal vi ud i kampvalg, hvilket vil være en anonym brevafstemning. De stemmeberettigede er alle under hoveduddannelsen. Michael Brix Afgående Hoveduddannelsesrepræsentant, DOS Uddannelsesudvalg 13

14 Evaluering af DOS workshop ved forårsmødet i Aalborg Workshoppen blev afholdt kl :15 den 7. maj i forbindelse med DOS mødet. Emnerne denne gang var artroskopi af knæled, og behandling af hoftenære frakturer. Der var forlods tilmeldt 38 deltagere, 4 havde meldt afbud, 4 udeblev uden afbud. Workshoppen har plads til 30 deltagere, som således var fyldt op Dr. Gert Kristensen Aalborg, forestod oplægget til artroskopierne og hjalp deltagerne kyndigt igennem en knæledsartroskopi, Gert lavede en fin konkurrence med at fange kerner i peberfrugter artroskopisk, der var marcipanbrød til vinderene. Der var en flot evaluering på 4,3 man kan få evaluering fra 1-5. Dr. Henrik Palm, Hvidovre og dr. Anders Troelsen, Århus/Aabenraa repræsenterede Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastikkirurgi (DHKS) og gav et flot komprimeret og præcist foredrag om hoftenære frakturer, efterfølgende var der stor iver ved standene for at udføre osteosyntese med kanylerede skruer og glideskruer. Evalueringen var på helt fantastiske 4,7 og der var også stor ros til de to herrers pædagogiske og professionelle gennemgang og hjælp ved standene. Flere ønskede mere tid til at arbejde med knoglerne i praksis. NMS, Smith & Nephew og Synthes var de 3 firmaer som medbragte masser af udstyr og kompetent personale, som hjalp flittigt under arbejdet ved standene. 14

15 Evaluering af DOS workshop ved Årsmødet 2008 Workshoppen blev afholdt kl :15 den 22. oktober i forbindelse med DOS mødet. Emnerne denne gang var artroskopi af knæled, og osteosyntese af ankelfrakturer. Der var forlods tilmeldt 35 deltagere, 4 havde meldt afbud, 7 udeblev uden afbud. Workshoppen har plads til 30 deltagere. Dr. Søren Kold fra traumesektoren i Aalborg dirigerede hurtigt et par af sektorens yngre interesserede medlemmer ind på workshoppen, og således endte det med 29 deltagere. Der er indkommet 29 evalueringer. Dr. Ole Dichmann fra Kolding forestod oplægget til artroskopierne og hjalp deltagerne kyndigt igennem en knæledsartroskopi, der var ros til Ole s rolige og pædagogiske optræden Der var en flot evaluering på 4,4, man kan få evaluering fra 1-5. Enkelte ønskede eksakte opgaver under workshoppen. Dr. Søren Kold og dr. Karsten Moss fra Aalborg, repræsenterede Dansk Traumatologisk Selskab, og gav et flot enkelt og præcist foredrag om ankelfrakturer, efterfølgende var der stor iver ved standene for at skrue frakturerne sammen. Evalueringen var på 4,6 og der var også stor ros til de to herrers pædagogiske og professionelle gennemgang og hjælp ved standene. Flere ønskede mere tid til at arbejde med knoglerne i praksis, og der var flere der ønskede flere stande at arbejde på. Alle 29 deltagere var meget aktive og interesserede yngre kolleger, og forhåbentlig kommende ortopædkirurger. NMS, Stryker og Synthes var de 3 firmaer som medbragte masser af udstyr og kompetent personale, som hjalp flittigt under arbejdet ved standene. 15

16 Således var workshoppen en klar succes, fint fremmøde og flotte evalueringer. Der skal lyde en stor tak til firmaerne for deres velvillighed til at stille op med både udstyr og personale, tak til dr. Søren Kring, Aabenraa Sygehus, og dr. Per Wagner, Vejle Sygehus for hjælp som table instructors. Således satser vi til forårsmødet på at lave workshop igen, og vi vil bruge evalueringerne konstruktivt til at lave forbedringer. På Uddannelsesudvalgets vegne Michael Brix 16

17 Nordic Orthopaedic Federation Bjarne Møller-Madsen Secretary-General Apply for Göran Bauer s Grant! Göran Bauer s grant - the return of 1.000,000 DKK, approx DKK - is annually given to members of the Nordic Orthopaedic Federation. The purposes of the grant are to support study tours to orthopaedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific meetings. In both instances the work should be aiming at a publication in Acta Orthopaedica. The application should be ed to Deadline March 29, The application, in English, must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short CV. The grant application must be sent electronically, attached as a Word file, and it must not exceed characters (including spaces), preferably less, applications longer than characters WILL BE TRUNCATED AND THUS NOT SENT IN EXTENSO TO THE NOF BOARD. Please name the file X.doc, x=your name. The decision will be taken by the NOF board in June Bjarne Møller-Madsen 17

18 NYE MEDLEMMER TIL Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs UDDANNELSESUDVALG UU Opstilling til valg SØGES: Medlemmer af DIMS, med kreative ideer, interesse, lyst og ikke mindst nogen, der vil bruge tid på at arrangerer idrætsmedicinske kurser, symposier eller foredrag. Kurserne kan lægges i såvel ind som udland, hvis dette er relevant for emnet. Der er brug for såvel yngre læger som ældre kolleger. UU en lille gruppe på 7 medlemmer, samarbejdet er kreativt og hyggeligt. Ved interesse kontakt venligst Marianne Nygaard Wulff Med venlig hilsen Marianne Nygaard Wulff, læge, PhD Ortopædkirurgisk afdeling Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Hjemmeside: 18

19 FagforumforIdrætsfysiotrapi Fælles FFI, DIMS og SAKS symposium om Tennisalbue: Ethiology, diagnosis and treatment of lateral humerus epicondylitis Torsdag d. 29. januar kl. 13:15 16:00 DIMS & FFIs årskongres, SAS Radisson Odense Program: 13:15-14:15: Ethiolology, diagnosis and PT- treatment of the lateral humerus epicondylitis v. Dr. Ulrik Fredberg and Århus Stadionklinik 14:15-14:30: Pause 14:30-15:15: Treatment of the Tenniselbow with PRP injections v. Dr. Taco Goosen 15:15-16:00: Arthroscopic treatment of the tenniselbow: v. Dr. Jochem Schunck 19

20 Tilmelding + pris: Pris: 600 kr. Gratis adgang ved samtidig tilmelding til Årskongressen Tilmelding og indbetaling til: mrk: årskongres/tennisalbue På vegne af SAKS bestyrelse 20

21 Gigtforeningens forskningsseminar 2009 Tirsdag den 17. marts 2009 Herlev Hospital Gigtforeningen afholder sit årlige forskningsseminar d. 17. marts 2009, kl på Herlev Hospital. Årets tema er epidemiologisk gigtforskning, og seminaret vil byde på oplæg fra de førende nordiske forskere på området. Seminaret er tiltænkt alle interesserede fagfolk, og deltagelse er gratis. Man kan tilmelde sig seminaret ved at skrive en mail med navn, titel, arbejdsplads, telefon og mailadresse til: Alternativt kan man se mere om forskningsseminaret på vores hjemmeside eller man kan få tilsendt det fulde program for seminaret ved at ringe til Gigtforeningen på

22 Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi i samarbejde med Smith & Nephew Afholder: Avanceret kursus i Hofteartroskopi og Bruskkirurgi på UE Tid: mandag d. 20. april onsdag d. 22. april Sted: Royal College of Edinburgh, Edinburgh, UK Indhold: 2 1 /2 dag med blandet teori, undersøgelsesteknik og praktiske øvelser på frisk frosne kadavere. Hofte artroskopi - Anatomi, portaler, afprøvning af standard operationer, dissektion i regionen. Brusk kirurgi: Afprøvning af teknikker - steadmann, mosaik,/ OATS, ACI/ MACI, Truefit og Hemicap i knæ/ankel. Målgruppe: Speciallæger med erfaring i artroskopi. Der bliver to kursister pr. artroskopisk søjle. Undervisere: Bent Lund, Richard Villard (UK), Micael Haugegaard, James Calder (UK). Deltagerafgift: DKK, Dækker transport, hotel og kursus. Tilmelding: Foretages on-line på SAKS hjemmeside, Tilmelding gælder fra betalingsdato, og sidste frist er Tildeling af pladser foregår efter først til mølle princippet. Kursusledelse og yderligere information. Overlæge Torsten Warming, ort.kir.afd. M, Bispebjerg Hospital, 22

23 Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi Afholder: 11. Basiskursus i artroskopisk kirurgi Tid: Tirsdag d. 26. maj torsdag d. 28. maj Sted: Panum Instituttet, København. Indhold: 3 dage med teori, undersøgelsesteknik og praktiske øvelser på kadavere med artroskopi og dissektion. Der er afsat 3 dage med blandet teori og praktiske øvelser Målgruppe: Yngre læger som sigter på en speciallægeanerkendelse i ortopædkirurgi. Der kan maksimalt optages 2 kursister pr. artroskopisk søjle. Tildeling af pladser foregår efter princippet først til mølle. Undervisere: Danske speciallæger med stor erfaring i artroskopisk kirurgi. Deltagerafgift: For medlemmer af SAKS: kr. For ikke medlemmer af SAKS: kr. Tilmelding: Foretages on-line på SAKS hjemmeside, Tilmelding gælder fra betalingsdato, og sidste frist er 1. maj. Kursusledelse. Overlæge Torsten Warming For yderligere information kontakt: Torsten Warming, ort.kir.afd. M, Bispebjerg Hospital, 23

24 8th World Symposium on Congenital Malformations of the Hand and Upper Limb September 2009 Place: Bucerius Law School, Jungiusstrasse 6, DE Hamburg, Germany Main subjects: Congenital Forearm and Foot Malformations Seldom Syndroms and Genetics Ray Reconstruction and Prosthesis Vascular Malformation and Tumors Congress president: Mr. Rolf Habenicht, MD, Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Liliencronstrasse 130, DE Hamburg, Germany Website of the congress: Congress organisation: Intercongress GmbH, Düsseldorferstraße 101, Düsseldorf Germany, fon , fax Abstract deadline: 30 April 2009 Online-Registration: 24

25 German Congress of Orthopaedics and Trauma Surgery Combined meeting of the national Orthopaedic and Trauma Societies together with the Professional Orthopaedic Association October 21-24, 2009, Berlin Venue: Messe/ICC Berlin, Germany Homepage: Abstract deadline: January 15, Scientific chairmen: Professor Hans Zwipp, Dresden, professor Klaus-Peter Günther, Dresden, Dr. med. Siegfried Götte, Berlin Program, language: The scientific program will provide sessions in German as well as continuous joint sessions with affiliated European National and Specialty Societies in English. CME: 24 credit points are expected to be certified in Germany (6 per day). Congress and Exhibition Organiser: Intercongress GmbH Wilhelmstrasse 7, DE Wiesbaden, Germany. 25

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 OF THE GOLDEN PUMP PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 31-27. maj 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt En faglig svingom

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression På vej NR. 10 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 1. juni 2015 Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression Ny viden om

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

25 års jubilæum 1981-2006

25 års jubilæum 1981-2006 25 års jubilæum 1981-2006 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet

Læs mere

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj.

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128 SUNDMAIL Nr. 4 Maj. 2014 Indhold Forside 1 Bestyrelsen Datoer i 2014 2 Nye medlemmer 2 Ny Redaktør søges 3 Handicaphjælpere søges 3 Kajak SUP

Læs mere