Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, 25. 29. april 2007"

Transkript

1 Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, april 2007 Byplanlægning byudvikling - branding Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Deltagerliste Referater fra møder Onsdag den 25. april Torsdag den 26. april Fredag den 27. april Lørdag den 28. april Budget og regnskab for studieturen Budget Regnskab Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

3 2. Deltagerliste Politikere: Nicolai Wammen Cemal Metin Margrethe Bogner Hans Halvorsen Kristian Würtz Bünyamin Simsek Niels Brammer Embedsmænd: Niels Vad Sørensen Hans Nikolaisen Per Jensen Christian Mølgaard Jan Beyer Schmidt-Sørensen Flemming Nielsen Jørn Sønderkjær Christensen Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

4 3. Referater fra møder 3.1. Onsdag den 25. april Introduktion til Barcelona v/ Handelskontoret i Barcelona. Eksportrådgiver Heidi Ravn og eksportstipendiat Narcis Margall gav en overordnet præsentation af økonomi- og erhvervsudvikling i Catalonien og Spanien. Handelskontoret i Barcelona er sammen med Handelsafdelingen ved Danmarks Ambassade i Madrid en del af Danmarks Eksportråd under Udenrigsministeriet. Oplægget tog udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som globaliseringen generelt giver offentlige myndigheder og private virksomheder. Samhandlen mellem Danmark og Spanien er stigende. Danmarks årlige vareeksport til Spanien er steget med i gennemsnit 10 % i årene 2000 til Stigningen i samhandlen med Rusland, Kina og Indien er dog større, og det er også i de lande, at stigningen i den reale vækst i BNP er størst. Mindstelønnen for ufaglærte i Spanien ligger på ca. 1/3 af den tilsvarende mindsteløn i Danmark. I Kina ligger mindstelønnen dog langt lavere. Det giver Danmark store udfordringer. Spanien består af 17 autonome regioner med en samlet befolkning på 45 millioner. 94 % er katolikker. De største byer er Madrid 3,1 mio., Barcelona 1,6 mio., Valencia 0,8 mio. og Sevilla med 0,7 mio. indbyggere. Der er 4 sprog spansk, catalansk, galicisk og baskisk. Den årlige BNP-vækst er 3,9 %, og arbejdsløsheden 8,5 %. Spanien er Danmarks 9. største eksportmarked, og den årlige vækst i eksporten er kraftigt stigende. Spanien har en af Europas højeste vækstrater. Der er en stor købekraft i landet, men med indbyrdes meget store forskelle fra landsdel til landsdel. Spanien er på grund af sin historie en god indgangsdør til Latinamerika, og det er måske en af grundene til, at der er 150 danske datterselskaber i Spanien. Spanien har de seneste år oplevet en eksplosiv udvikling. Efter borgerkrigen i 1936 var landet styret af Franco frem til 1975, og landet var meget lukket omkring sig selv. Med indførelse af demokratiet i 1975 blev landets forudsætninger ændret, og udviklingen af landet kunne begynde. Catalonien har en meget stærk økonomi. Regionen har oplevet en stor befolkningstilvækst, og er siden 1990 vokset fra 5 mio. til 7 mio. indbyggere. Omkring 16 % af Spaniens befolkning bor i Catalonien, men områdets økonomi målt i BNP udgør 20 %. Der er omkring 3000 udenlandske virksomheder i Catalonien. BNP pr. indbygger udgør kr. mod kr. i Spanien som helhed. Tallet for Danmark er kr. Barcelona er Cataloniens politiske hovedstad. Det er en af de byer i verden, som modtager flest besøgende/turister. Byen har meget nemt ved at markedsføre sig, blandt andet på grund af Gaudi, Dali og FC Barcelona. Byen har de tre hovedtrækplastre, nemlig kunst, kul- Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

5 tur og strand. Byen har forholdsvis lave priser sammenlignet med andre hovedstæder. Undersøgelser viser, at der opleves høj livskvalitet ved at bo i Barcelona. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

6 3.2. Torsdag den 26. april Præsentation af bydelen v/sekretariatet På mødet og rundturen i området fremgik det med al tydelighed, at Barcelona satser på og er godt på vej med et nyt videnbyområde. I et gammelt industriområde vokser i disse år en ny bydel frem, Når den står færdig i 2020 vil den rumme knap nye boliger og mere end m2 til videnintensive virksomheder, iværksættere og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Mere end 200 virksomheder og institutioner samt flere hoteller er allerede flyttet ind eller vil etablere sig i området. Desuden er der planlagt rekreative og kulturelle områder på m2. Endelig er det planlagt fra offentlig side at investere ca. 1,2 mia. i ny infrastruktur i form af veje, kloaker, affaldshåndtering, energiforsyning, IT-netværk mv. Det skønnes, at vil tilføre Barcelona over ny jobs. Bydelen skal være et videnintensivt og dynamisk centrum for nytænkning på tværs af sektorer og brancher. Projektet har oplagte paralleller til IT-byen Katrinebjerg og til dels til de bynære havnearealer. Det blev bl.a. understreget på mødet, at en velfungerende kommercielt tænkende tech trans -enhed i forbindelse med forskningsinstitutionerne er et afgørende element i tiltrækningen af nye virksomheder. For flere oplysninger: Virksomhedsbesøg: T-Systems i T-systems det tidligere tyske Telekom har placeret sit hovedsæde for Catalonien i Virksomheden etablerer og driver IT-infrastruktur - servere og netværksløsninger for virksomheder. Virksomheden beskæftiger ca medarbejdere i Spanien, heraf ca i Catalonien, og heraf ca i hovedkvarteret, som vi besøgte. Baggrunden for lokaliseringen i er primært den branchesammensætning, der karakteriserer området. Der er mange innovative IT-virksomheder, som opnår synergi om samarbejde inden for mange områder. Desuden er områdets IT-mæssige infrastruktur teknologisk avanceret, bl.a. med optisk fiber i gaderne samt trådløse netværk. Internationale IT-virksomheder har en stor rotation af medarbejdere, sådan at medarbejdere fra andre lande indstationeres i perioder på nogle måneder. Det har derfor en positiv virkning på internationale virksomheder i at der opføres et lejlighedskompleks med korttidslejemål til områdets virksomheder. Dette er et privat selskab en form for hotelvirksomhed. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

7 Byudvikling i Barcelona v/ Eva Serra, byarkitekt i Barcelona Regional Eva Serra er ansat i en halvoffentlig udviklingsenhed finansieret for 60 % vedkommende af byen og resten af diverse fonde m.v. Enheden har karakter af en tænketank og idéudviklingsenhed og har ikke implementerings- og driftsopgaver. Enheden har fokus på udvikling af arealerne omkring og i forbindelse med havnen. Eva Serra orienterede i forbindelse med en rundvisning (køretur) om de forskellige gennemførte og planlagte projekter. Bl.a. om udvikling af og omdannelsen af dele af havneområdet til et 7 km langt strandområde, bl.a. i forbindelse med de Olympiske lege. Desuden orienterede Eva Serra om planerne for et nyt transportcenter med adgang for højhastighedstog, og hvor biltrafik m.v. placeres i etager under banegård/skinner. Et andet af tænketankens udviklingsområder har været de socialt belastede boligkvarterer i de gamle industrikvarterer, hvor der arbejdes med at åbne områderne bl.a. i forhold til den nye Rambla. Desuden indplaceres der nye boligenheder (ca ) i området. Eva Serra oplyste endvidere, at der har været kritik af en del af de nye bygninger/højhuse for at være for lidt spanske/sydeuropæiske i stil og for meget amerikansk inspirerede. Delegationen fik herefter en rundvisning i Forum ved havnen. Forum er det største kongresog mødecenter i Europa. Eva Serra gennemgik i forbindelse med rundvisningen forskellige modeller og idéer for byudvikling bl.a. det nye Transportcenter - udviklingen af bykvarterer, hvor der bor mange indvandrere m.v. Endelig var der en omtale af de udfordringer og barriere, der er for udvikling, bl.a. at der mangler en regional enhed for koordinering og udvikling af hele Barcelona området. P.t. er det alene bystyret og regeringen for det catalanske område. For flere oplysninger: Barcelonas havn v/ Enric Benages, ansvarlig for Barcelona Havns internationale forhold Udvalget besøgte Barcelona Havn i havnens administrationsbygning, der ligger for enden af ramblaen ved indgangen til havneområdet. Syd for bygningen er der ca. 7 km kyststrækning med erhvervshavn og nord for bygningen er der ca. 7 km omdannet havneområde med strande, boliger m.v. Der er ca. 14 mio. besøgende på området om året, hvoraf 90 % lægger penge i området i forbindelse med besøg på havneområdet. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

8 Udvalget mødtes med repræsentanter for havnen foran den smukke gamle administrationsbygning, der fremtidigt planlægges anvendt til et museum, mens havneadministrationen flytter tættere på erhvervshavnen. Udvalget fik et oplæg ved havnens markedsdirektør Mr. Enric Benages, der fortalte, at Barcelona havn administrerer erhvervshavnen mens arealerne nord for havnebygningen administreres af andre myndigheder. Havnen har 2,2 km kaj. Der omsættes i 2006 årligt 2,4 mio. TEU, biler, der er 1,4 mio. besøgende cruisepassagerer og 1,2 mio. færgepassagerer (til Italien samt spanske øer i Middelhavet). Alle omsætningstal har vist stigninger i forhold til regnskab som blev udleveret til udvalget. Der er ca. 600 ansatte på havnen, og der skønnes at være arbejdspladser på havnen. Kapaciteten udnyttes fuldt ud. Da havnen ikke kan udvide mod nord, giver det sig selv, at udvidelsen sker mod syd og ud i Middelhavet (øst). Der er planer om udvidelse af to omgange frem mod Havnen forventer at kunne tage skibe, der stikker 20 meter, når den første udvidelse er færdig. P.t. kan havnene tage skibe med en sejldybde på 16 m. Barcelona havn er HUP forbindelse for hele Middelhavet. Den har udviklet sig til at have 40 % af al maritim handel i Spanien. Alle store infrastrukturfirmaer er repræsenteret i Barcelona. Nærheden mellem havn og lufthavn bevirker også, at området ifølge Mr. Benages er det største center af sin art i Middelhavsregionen. Havnen er dog væsentligt mindre end de nordeuropæiske havne (Rotterdam m.v.) Der er opstillet en række mål for udviklingen af havnen. Der forventes 4,5 mio. TEU inden år 2010 og 15 mio. TEU i Den tilknyttede infrastruktur skal udbygges. Vejnettet er udbygget, nu skal/ønskes også jernbanenettet udbygget. Der er indenfor et par år konkrete planer for et højhastighedstog til Barcelona ved en ny terminal, der modtager ca. 250 tog om dagen. Det har dog en begrænset betydning for havnen - bortset fra at det generelle jernbanenet udbygges. Barcelona havn er ifølge Mr. Benages i 2006 certificeret med et kvalitetsstyringssystem som en af de første havne i verden (EFQM model of excellence). Oplægget blev suppleret af en kort filmpræsentation af havnen. Der efter blev der stillet spørgsmål. Der blev spurgt til konkurrencen mellem havne i Nord- og Sydeuropa. Mr. Benages oplyste, at 70 % af Europas fragt går via havne i Nordeuropa. Der bor fleste mennesker i Nordeuropa og der er den kraftigste handel med Nordamerika herfra. 30 % af Europas fragt går via Middelhavet. Målet er at nå 40 % via Middelhavet idet samhandlen med Asien betyder stadig mere. Der blev endvidere spurgt til hvordan gods fragtes fra havnen. Det blev oplyst, at jernbanenettet er mangelfuldt udbygget, og at jernbanedriften ikke er nutidig. Aktuelt fragtes kun 5 % af al gods fra havnen via jernbane. Det er målet at nå 15 % i De resterende 95 % fragtes med lastbiler. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

9 Der blev spurgt til udlejning af arealer på havnen. Det blev oplyst, at der normalt laves lange lejeaftaler - op til 30 år, og at områder/funktioner som terminaldrift udbydes og tildeles de økonomisk mest effektive. Cruiseturisme er ikke et forretningsområde for havnen, men for turistorganisationerne. Efter præsentationen havde udvalget lejlighed til en 45. min rundvisning i erhvervshavnen, hvor de største terminaler (cruisefærgerne, fast henholdsvis flydende bulkterminaler, to bilterminaler med kapacitet på henholdsvis og biler samt containerterminaler) blev fremvist. Fremvisningen gav klart indtryk af en særdeles aktiv erhvervshavn svarende til den præsentation, udvalget havde fået. Borgmesteren afsluttede oplægget og rundvisningen med at takke for den venlige modtagelse og det interessante oplæg. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

10 3.3. Fredag den 27. april Møde med Barcelonas bystyre Barcelonas borgmester var desværre blevet forhindret i at deltage i mødet pga. uopsættelige sager. Derfor var det følgende 3 personer, der repræsenterede Barcelona ved mødet: Ms. Katy Carreras, Councillor for Institucionals Relations and Relations with the citizens and Mr. Pere Alcober, Councillor of Sports and Ms. Antònia Sabartés, Director of International Relations Department. Rådmand Ms. Katy Carreras bød delegationen fra Århus velkommen og fortalte overordnet om Barcelonas planer for byens udvikling. Rådmand Mr. Pere Alcober bød ligeledes Århus velkommen og fortalte om sportens betydning i en by, der har huset OL, og nu huser en af verdens bedst kendte fodboldklubber. Afslutningsvis inviterede Barcelonas politiske repræsentanter den århusianske delegation til sammen med byens borgmester at overvære åbningen af en stor andalusisk kulturfestival, hvor Barcelonas borgmester ville være vært samme aften. Borgmester Nicolai Wammen takkede for modtagelsen på rådhuset og kvitterede for invitationen til den andalusiske kulturfestival med at invitere de to værter og Barcelonas borgmester til at komme til Danmark og overvære åbningen af Århus Festuge den 1. september Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

11 Efterfølgende holdt borgmesteren en tale med afsæt i følgende manuskript: Dear Mr. Mayor, First of all I would like to thank you for this invitation for today s meeting. It is a great honour visiting you and your beautiful city. As Mayor of Aarhus I am happy that out two cities have created strong ties of friendship during the last few years. In Aarhus we have had the pleasure of welcoming the greatest club in the world, FC Barcelona, to our city. It has been an honour, and the citizens of Aarhus hope for a new visit for us, it is almost a tradition that FC Barcelona visits Aarhus in the summer time. And by the way, FC Barcelona usually wins the championship when they visit Aarhus in preparation for the season FC Barcelona has a well-known slogan: Més que un club More than a club. And in that way the club fits the city. Because Barcelona is indeed more than a city. Barcelona is a modern, cosmopolitan city, but has inherited many centuries of history. It has a valuable architectural and monumental heritage.the Barcelona we see around us now, the Barcelona we enjoy today, is a new Barcelona. It is a city of the future that still manages to keep with its traditions, with its face to the sea and its arms open to other cultures and peoples. It is a giving and receiving city, happy to share its riches. At the same time the Barcelona of the 21st century has not severed its ties with a proud history in which so many generations of cultural diversities have constructed an utterly unique city with a personality that is all its own. The Barcelona of the 21st century is a European capital of astonishing cultural energy and a passion for progress. It is a city which is moving forward into the future. There is no doubt: Barcelona serves as a role model for other cities. But despite this fact and in spite of the fact that Aarhus is situated a long way from Barcelona, our two cities have a lot in common. First of all, I would like to mention the project. Here two hundred hectares of industrial land is transformed into an innovative district offering modern spaces for the strategic concentration of intensive knowledge-based activities. This initiative is a project of urban refurbishment and a new model of providing a response to the challenges posed by the knowledge-based society. It is said that this project is the most important project of urban transformation of the city of Barcelona so far. To me, is a symbol of urban innovation, social innovation and economic innovation. In Aarhus, we are facing a similar development and challenge. We are also creating a new part of our city The Aarhus Docklands. There is no doubt that Århus is facing a fantastic opportunity. The conversion of the Århus docklands will create a completely new lively, highly diversified and attractive part of the city surrounded by water and connecting the city and the bay. On completion of the conversion project, floorage of approx. 700,000 m² will have been constructed. This makes it the biggest city development project by far in the modern history of Århus. The conversion of the Århus docklands will be a giant leap forward for Århus. It is my hope that the process may set new standards for city development. The Aarhus docklands will be transformed into a living, diversified and attractive part of the city which everybody can be Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

12 proud of. Everybody visiting this part of the city will be able to enjoy the view of and the closeness to the waterfront. High-quality buildings will be constructed where people can live, work and shop. Diversified housing is given a high priority, and 25 % of the housing put up for tender in the first tendering phase will be social housing. It is my hope that our two cities will be inspired by our respective projects for the benefit of the citizens in both Barcelona and Aarhus. When it comes to cultural activities, Barcelona is a fantastic city it is like an open-air museum. It has a valuable architectural and monumental heritage and countless museums and cultural and recreational activities. In my opinion, Aarhus is also a city which is enriched with splendid cultural activities. Aarhus has a rich cultural and theatrical life with numerous museums, sports activities and theatrical groups. Aarhus has often been described as town of music, and this year Aarhus wille enjoy a visit from George Michael, Metallica and The Police. Barcelona is like Aarhus a city of education. More than students give the city a great potential for growth and development. The educational sector in Aarhus plays a significant role for the overall business development and also for the city s cultural life. Due to the many students, Aarhus is characterised by being a young city. Knowledge companies are to an everincreasing extent becoming aware of the special opportunities that exist in Aarhus in the form of a well-qualified workforce and research establishments that can be found here. So, Barcelona and Aarhus are linked together in many ways. Our cities both have a proud and interesting history and the best is yet to come. It is my hope, Mr. Mayor, that Barcelona and Aarhus can continue the present close cooperation to the mutual benefit for the citizens in Barcelona and Aarhus. For flere oplysninger om bystyret: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

13 Præsentation af Barcelona Activa, udviklingskontor under bystyret, v/ direktør Mateu Hernàndez, samt Cristina Gil og Marc Sans (ansvarlige for institutionelt samarbejde) Barcelona Activa er et udviklingskontor under Barcelonas bystyre, som støtter iværksættere og virksomhedsudvikling samt tillige varetager diverse jobtræningsfunktioner. De har fokus på innovative iværksættere og anvender i den sammenhæng en checkliste til udvælgelse af netop innovative iværksættere. Deres basale generelle erhvervsservice er i høj grad baseret på portalløsninger, som potentielle iværksættere kan starte med at benytte. Herefter kan iværksætterne tilmelde sig en lang række forskellige kurser med deltagere og først derefter tilbydes der individuel vejledning. Denne struktur er meget spændende og inspirerende for fremtidens erhvervsservice i Århus Kommune. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

14 3.4. Lørdag den 28. april Branding af by gennem idræt - Camp Nou Udvalget fik en rundvisning på Camp Nou efter aftale med F.C. Barcelona. Camp Nou kan gæste ca siddende tilskuere og er det næststørste stadion i verden. Fodboldarenaen er indviet gradvist i og fremstår fortsat i en særdeles god stand. Der bliver hvert år solgt sæsonkort, og der er 4-5 års ventetid på at købe et sæsonkort. De resterende pladser sælges til udebaneholdet og et mindre antal sælges til turister. Ejere af et sæsonkort kan sælge deres plads via klubben og får selv 50 % af salgsindtægten. Der er planer om en udvidelse af den ene langside, så hele stadionet blive opbygget i 3 niveauer. Det kan skabe op mod ca ekstra pladser. Der er endvidere planer om at ombygge omklædningsfaciliteterne fordi der er for stor forskel på de faciliteter hjemmeholdet har på ca. 800 kvadratmeter til omklædning, møderum, massører etc. og udeholdets mere beskedne lokaler. Alligevel er Camp Nou tildelt 5 stjerner af 5 mulige i UEFAs kvalitetsprogram. Der er kun 4 stadions i Spanien, der har 5 stjerner - et af dem er i øvrigt det olympiske stadion i Barcelona. Udvalget så samtlige 3 niveauer, herunder banen, vip-siddepladser og pladserne på de øverste rækker der bl.a. anvendes af pressefolk. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

15 4. Budget og regnskab for studieturen 4.1. Budget Flybillet, overnatninger med morgenmad Forbrug under studieturen Besøgs- og mødeprogram Foredrag og taler Gaver Diæter til rejsedeltagere Uforudsete udgifter Forventet forbrug i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr Regnskab Flybilletter Hotel Tolk Foredrag Handelskontoret Diæter Gaver Buskørsel (Tirstrup og Barcelona) Forbrug under turen ,40 kr ,53 kr ,55 kr ,00 kr ,23 kr ,00 kr ,23 kr ,79 kr. Forbrug i alt: ,73 kr. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Tag med 2gether Consult International til Ruslands førende IT-park

Tag med 2gether Consult International til Ruslands førende IT-park Tag med 2gether Consult International til Ruslands førende IT-park Den økonomiske vækst i BRIK-landet Rusland er på et andet niveau, end på vores traditionelle eksportmarkeder. Det er NU man skal se UD

Læs mere