Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, 25. 29. april 2007"

Transkript

1 Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, april 2007 Byplanlægning byudvikling - branding Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Deltagerliste Referater fra møder Onsdag den 25. april Torsdag den 26. april Fredag den 27. april Lørdag den 28. april Budget og regnskab for studieturen Budget Regnskab Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

3 2. Deltagerliste Politikere: Nicolai Wammen Cemal Metin Margrethe Bogner Hans Halvorsen Kristian Würtz Bünyamin Simsek Niels Brammer Embedsmænd: Niels Vad Sørensen Hans Nikolaisen Per Jensen Christian Mølgaard Jan Beyer Schmidt-Sørensen Flemming Nielsen Jørn Sønderkjær Christensen Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

4 3. Referater fra møder 3.1. Onsdag den 25. april Introduktion til Barcelona v/ Handelskontoret i Barcelona. Eksportrådgiver Heidi Ravn og eksportstipendiat Narcis Margall gav en overordnet præsentation af økonomi- og erhvervsudvikling i Catalonien og Spanien. Handelskontoret i Barcelona er sammen med Handelsafdelingen ved Danmarks Ambassade i Madrid en del af Danmarks Eksportråd under Udenrigsministeriet. Oplægget tog udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som globaliseringen generelt giver offentlige myndigheder og private virksomheder. Samhandlen mellem Danmark og Spanien er stigende. Danmarks årlige vareeksport til Spanien er steget med i gennemsnit 10 % i årene 2000 til Stigningen i samhandlen med Rusland, Kina og Indien er dog større, og det er også i de lande, at stigningen i den reale vækst i BNP er størst. Mindstelønnen for ufaglærte i Spanien ligger på ca. 1/3 af den tilsvarende mindsteløn i Danmark. I Kina ligger mindstelønnen dog langt lavere. Det giver Danmark store udfordringer. Spanien består af 17 autonome regioner med en samlet befolkning på 45 millioner. 94 % er katolikker. De største byer er Madrid 3,1 mio., Barcelona 1,6 mio., Valencia 0,8 mio. og Sevilla med 0,7 mio. indbyggere. Der er 4 sprog spansk, catalansk, galicisk og baskisk. Den årlige BNP-vækst er 3,9 %, og arbejdsløsheden 8,5 %. Spanien er Danmarks 9. største eksportmarked, og den årlige vækst i eksporten er kraftigt stigende. Spanien har en af Europas højeste vækstrater. Der er en stor købekraft i landet, men med indbyrdes meget store forskelle fra landsdel til landsdel. Spanien er på grund af sin historie en god indgangsdør til Latinamerika, og det er måske en af grundene til, at der er 150 danske datterselskaber i Spanien. Spanien har de seneste år oplevet en eksplosiv udvikling. Efter borgerkrigen i 1936 var landet styret af Franco frem til 1975, og landet var meget lukket omkring sig selv. Med indførelse af demokratiet i 1975 blev landets forudsætninger ændret, og udviklingen af landet kunne begynde. Catalonien har en meget stærk økonomi. Regionen har oplevet en stor befolkningstilvækst, og er siden 1990 vokset fra 5 mio. til 7 mio. indbyggere. Omkring 16 % af Spaniens befolkning bor i Catalonien, men områdets økonomi målt i BNP udgør 20 %. Der er omkring 3000 udenlandske virksomheder i Catalonien. BNP pr. indbygger udgør kr. mod kr. i Spanien som helhed. Tallet for Danmark er kr. Barcelona er Cataloniens politiske hovedstad. Det er en af de byer i verden, som modtager flest besøgende/turister. Byen har meget nemt ved at markedsføre sig, blandt andet på grund af Gaudi, Dali og FC Barcelona. Byen har de tre hovedtrækplastre, nemlig kunst, kul- Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

5 tur og strand. Byen har forholdsvis lave priser sammenlignet med andre hovedstæder. Undersøgelser viser, at der opleves høj livskvalitet ved at bo i Barcelona. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

6 3.2. Torsdag den 26. april Præsentation af bydelen v/sekretariatet På mødet og rundturen i området fremgik det med al tydelighed, at Barcelona satser på og er godt på vej med et nyt videnbyområde. I et gammelt industriområde vokser i disse år en ny bydel frem, Når den står færdig i 2020 vil den rumme knap nye boliger og mere end m2 til videnintensive virksomheder, iværksættere og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Mere end 200 virksomheder og institutioner samt flere hoteller er allerede flyttet ind eller vil etablere sig i området. Desuden er der planlagt rekreative og kulturelle områder på m2. Endelig er det planlagt fra offentlig side at investere ca. 1,2 mia. i ny infrastruktur i form af veje, kloaker, affaldshåndtering, energiforsyning, IT-netværk mv. Det skønnes, at vil tilføre Barcelona over ny jobs. Bydelen skal være et videnintensivt og dynamisk centrum for nytænkning på tværs af sektorer og brancher. Projektet har oplagte paralleller til IT-byen Katrinebjerg og til dels til de bynære havnearealer. Det blev bl.a. understreget på mødet, at en velfungerende kommercielt tænkende tech trans -enhed i forbindelse med forskningsinstitutionerne er et afgørende element i tiltrækningen af nye virksomheder. For flere oplysninger: Virksomhedsbesøg: T-Systems i T-systems det tidligere tyske Telekom har placeret sit hovedsæde for Catalonien i Virksomheden etablerer og driver IT-infrastruktur - servere og netværksløsninger for virksomheder. Virksomheden beskæftiger ca medarbejdere i Spanien, heraf ca i Catalonien, og heraf ca i hovedkvarteret, som vi besøgte. Baggrunden for lokaliseringen i er primært den branchesammensætning, der karakteriserer området. Der er mange innovative IT-virksomheder, som opnår synergi om samarbejde inden for mange områder. Desuden er områdets IT-mæssige infrastruktur teknologisk avanceret, bl.a. med optisk fiber i gaderne samt trådløse netværk. Internationale IT-virksomheder har en stor rotation af medarbejdere, sådan at medarbejdere fra andre lande indstationeres i perioder på nogle måneder. Det har derfor en positiv virkning på internationale virksomheder i at der opføres et lejlighedskompleks med korttidslejemål til områdets virksomheder. Dette er et privat selskab en form for hotelvirksomhed. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

7 Byudvikling i Barcelona v/ Eva Serra, byarkitekt i Barcelona Regional Eva Serra er ansat i en halvoffentlig udviklingsenhed finansieret for 60 % vedkommende af byen og resten af diverse fonde m.v. Enheden har karakter af en tænketank og idéudviklingsenhed og har ikke implementerings- og driftsopgaver. Enheden har fokus på udvikling af arealerne omkring og i forbindelse med havnen. Eva Serra orienterede i forbindelse med en rundvisning (køretur) om de forskellige gennemførte og planlagte projekter. Bl.a. om udvikling af og omdannelsen af dele af havneområdet til et 7 km langt strandområde, bl.a. i forbindelse med de Olympiske lege. Desuden orienterede Eva Serra om planerne for et nyt transportcenter med adgang for højhastighedstog, og hvor biltrafik m.v. placeres i etager under banegård/skinner. Et andet af tænketankens udviklingsområder har været de socialt belastede boligkvarterer i de gamle industrikvarterer, hvor der arbejdes med at åbne områderne bl.a. i forhold til den nye Rambla. Desuden indplaceres der nye boligenheder (ca ) i området. Eva Serra oplyste endvidere, at der har været kritik af en del af de nye bygninger/højhuse for at være for lidt spanske/sydeuropæiske i stil og for meget amerikansk inspirerede. Delegationen fik herefter en rundvisning i Forum ved havnen. Forum er det største kongresog mødecenter i Europa. Eva Serra gennemgik i forbindelse med rundvisningen forskellige modeller og idéer for byudvikling bl.a. det nye Transportcenter - udviklingen af bykvarterer, hvor der bor mange indvandrere m.v. Endelig var der en omtale af de udfordringer og barriere, der er for udvikling, bl.a. at der mangler en regional enhed for koordinering og udvikling af hele Barcelona området. P.t. er det alene bystyret og regeringen for det catalanske område. For flere oplysninger: Barcelonas havn v/ Enric Benages, ansvarlig for Barcelona Havns internationale forhold Udvalget besøgte Barcelona Havn i havnens administrationsbygning, der ligger for enden af ramblaen ved indgangen til havneområdet. Syd for bygningen er der ca. 7 km kyststrækning med erhvervshavn og nord for bygningen er der ca. 7 km omdannet havneområde med strande, boliger m.v. Der er ca. 14 mio. besøgende på området om året, hvoraf 90 % lægger penge i området i forbindelse med besøg på havneområdet. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

8 Udvalget mødtes med repræsentanter for havnen foran den smukke gamle administrationsbygning, der fremtidigt planlægges anvendt til et museum, mens havneadministrationen flytter tættere på erhvervshavnen. Udvalget fik et oplæg ved havnens markedsdirektør Mr. Enric Benages, der fortalte, at Barcelona havn administrerer erhvervshavnen mens arealerne nord for havnebygningen administreres af andre myndigheder. Havnen har 2,2 km kaj. Der omsættes i 2006 årligt 2,4 mio. TEU, biler, der er 1,4 mio. besøgende cruisepassagerer og 1,2 mio. færgepassagerer (til Italien samt spanske øer i Middelhavet). Alle omsætningstal har vist stigninger i forhold til regnskab som blev udleveret til udvalget. Der er ca. 600 ansatte på havnen, og der skønnes at være arbejdspladser på havnen. Kapaciteten udnyttes fuldt ud. Da havnen ikke kan udvide mod nord, giver det sig selv, at udvidelsen sker mod syd og ud i Middelhavet (øst). Der er planer om udvidelse af to omgange frem mod Havnen forventer at kunne tage skibe, der stikker 20 meter, når den første udvidelse er færdig. P.t. kan havnene tage skibe med en sejldybde på 16 m. Barcelona havn er HUP forbindelse for hele Middelhavet. Den har udviklet sig til at have 40 % af al maritim handel i Spanien. Alle store infrastrukturfirmaer er repræsenteret i Barcelona. Nærheden mellem havn og lufthavn bevirker også, at området ifølge Mr. Benages er det største center af sin art i Middelhavsregionen. Havnen er dog væsentligt mindre end de nordeuropæiske havne (Rotterdam m.v.) Der er opstillet en række mål for udviklingen af havnen. Der forventes 4,5 mio. TEU inden år 2010 og 15 mio. TEU i Den tilknyttede infrastruktur skal udbygges. Vejnettet er udbygget, nu skal/ønskes også jernbanenettet udbygget. Der er indenfor et par år konkrete planer for et højhastighedstog til Barcelona ved en ny terminal, der modtager ca. 250 tog om dagen. Det har dog en begrænset betydning for havnen - bortset fra at det generelle jernbanenet udbygges. Barcelona havn er ifølge Mr. Benages i 2006 certificeret med et kvalitetsstyringssystem som en af de første havne i verden (EFQM model of excellence). Oplægget blev suppleret af en kort filmpræsentation af havnen. Der efter blev der stillet spørgsmål. Der blev spurgt til konkurrencen mellem havne i Nord- og Sydeuropa. Mr. Benages oplyste, at 70 % af Europas fragt går via havne i Nordeuropa. Der bor fleste mennesker i Nordeuropa og der er den kraftigste handel med Nordamerika herfra. 30 % af Europas fragt går via Middelhavet. Målet er at nå 40 % via Middelhavet idet samhandlen med Asien betyder stadig mere. Der blev endvidere spurgt til hvordan gods fragtes fra havnen. Det blev oplyst, at jernbanenettet er mangelfuldt udbygget, og at jernbanedriften ikke er nutidig. Aktuelt fragtes kun 5 % af al gods fra havnen via jernbane. Det er målet at nå 15 % i De resterende 95 % fragtes med lastbiler. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

9 Der blev spurgt til udlejning af arealer på havnen. Det blev oplyst, at der normalt laves lange lejeaftaler - op til 30 år, og at områder/funktioner som terminaldrift udbydes og tildeles de økonomisk mest effektive. Cruiseturisme er ikke et forretningsområde for havnen, men for turistorganisationerne. Efter præsentationen havde udvalget lejlighed til en 45. min rundvisning i erhvervshavnen, hvor de største terminaler (cruisefærgerne, fast henholdsvis flydende bulkterminaler, to bilterminaler med kapacitet på henholdsvis og biler samt containerterminaler) blev fremvist. Fremvisningen gav klart indtryk af en særdeles aktiv erhvervshavn svarende til den præsentation, udvalget havde fået. Borgmesteren afsluttede oplægget og rundvisningen med at takke for den venlige modtagelse og det interessante oplæg. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

10 3.3. Fredag den 27. april Møde med Barcelonas bystyre Barcelonas borgmester var desværre blevet forhindret i at deltage i mødet pga. uopsættelige sager. Derfor var det følgende 3 personer, der repræsenterede Barcelona ved mødet: Ms. Katy Carreras, Councillor for Institucionals Relations and Relations with the citizens and Mr. Pere Alcober, Councillor of Sports and Ms. Antònia Sabartés, Director of International Relations Department. Rådmand Ms. Katy Carreras bød delegationen fra Århus velkommen og fortalte overordnet om Barcelonas planer for byens udvikling. Rådmand Mr. Pere Alcober bød ligeledes Århus velkommen og fortalte om sportens betydning i en by, der har huset OL, og nu huser en af verdens bedst kendte fodboldklubber. Afslutningsvis inviterede Barcelonas politiske repræsentanter den århusianske delegation til sammen med byens borgmester at overvære åbningen af en stor andalusisk kulturfestival, hvor Barcelonas borgmester ville være vært samme aften. Borgmester Nicolai Wammen takkede for modtagelsen på rådhuset og kvitterede for invitationen til den andalusiske kulturfestival med at invitere de to værter og Barcelonas borgmester til at komme til Danmark og overvære åbningen af Århus Festuge den 1. september Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

11 Efterfølgende holdt borgmesteren en tale med afsæt i følgende manuskript: Dear Mr. Mayor, First of all I would like to thank you for this invitation for today s meeting. It is a great honour visiting you and your beautiful city. As Mayor of Aarhus I am happy that out two cities have created strong ties of friendship during the last few years. In Aarhus we have had the pleasure of welcoming the greatest club in the world, FC Barcelona, to our city. It has been an honour, and the citizens of Aarhus hope for a new visit for us, it is almost a tradition that FC Barcelona visits Aarhus in the summer time. And by the way, FC Barcelona usually wins the championship when they visit Aarhus in preparation for the season FC Barcelona has a well-known slogan: Més que un club More than a club. And in that way the club fits the city. Because Barcelona is indeed more than a city. Barcelona is a modern, cosmopolitan city, but has inherited many centuries of history. It has a valuable architectural and monumental heritage.the Barcelona we see around us now, the Barcelona we enjoy today, is a new Barcelona. It is a city of the future that still manages to keep with its traditions, with its face to the sea and its arms open to other cultures and peoples. It is a giving and receiving city, happy to share its riches. At the same time the Barcelona of the 21st century has not severed its ties with a proud history in which so many generations of cultural diversities have constructed an utterly unique city with a personality that is all its own. The Barcelona of the 21st century is a European capital of astonishing cultural energy and a passion for progress. It is a city which is moving forward into the future. There is no doubt: Barcelona serves as a role model for other cities. But despite this fact and in spite of the fact that Aarhus is situated a long way from Barcelona, our two cities have a lot in common. First of all, I would like to mention the project. Here two hundred hectares of industrial land is transformed into an innovative district offering modern spaces for the strategic concentration of intensive knowledge-based activities. This initiative is a project of urban refurbishment and a new model of providing a response to the challenges posed by the knowledge-based society. It is said that this project is the most important project of urban transformation of the city of Barcelona so far. To me, is a symbol of urban innovation, social innovation and economic innovation. In Aarhus, we are facing a similar development and challenge. We are also creating a new part of our city The Aarhus Docklands. There is no doubt that Århus is facing a fantastic opportunity. The conversion of the Århus docklands will create a completely new lively, highly diversified and attractive part of the city surrounded by water and connecting the city and the bay. On completion of the conversion project, floorage of approx. 700,000 m² will have been constructed. This makes it the biggest city development project by far in the modern history of Århus. The conversion of the Århus docklands will be a giant leap forward for Århus. It is my hope that the process may set new standards for city development. The Aarhus docklands will be transformed into a living, diversified and attractive part of the city which everybody can be Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

12 proud of. Everybody visiting this part of the city will be able to enjoy the view of and the closeness to the waterfront. High-quality buildings will be constructed where people can live, work and shop. Diversified housing is given a high priority, and 25 % of the housing put up for tender in the first tendering phase will be social housing. It is my hope that our two cities will be inspired by our respective projects for the benefit of the citizens in both Barcelona and Aarhus. When it comes to cultural activities, Barcelona is a fantastic city it is like an open-air museum. It has a valuable architectural and monumental heritage and countless museums and cultural and recreational activities. In my opinion, Aarhus is also a city which is enriched with splendid cultural activities. Aarhus has a rich cultural and theatrical life with numerous museums, sports activities and theatrical groups. Aarhus has often been described as town of music, and this year Aarhus wille enjoy a visit from George Michael, Metallica and The Police. Barcelona is like Aarhus a city of education. More than students give the city a great potential for growth and development. The educational sector in Aarhus plays a significant role for the overall business development and also for the city s cultural life. Due to the many students, Aarhus is characterised by being a young city. Knowledge companies are to an everincreasing extent becoming aware of the special opportunities that exist in Aarhus in the form of a well-qualified workforce and research establishments that can be found here. So, Barcelona and Aarhus are linked together in many ways. Our cities both have a proud and interesting history and the best is yet to come. It is my hope, Mr. Mayor, that Barcelona and Aarhus can continue the present close cooperation to the mutual benefit for the citizens in Barcelona and Aarhus. For flere oplysninger om bystyret: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

13 Præsentation af Barcelona Activa, udviklingskontor under bystyret, v/ direktør Mateu Hernàndez, samt Cristina Gil og Marc Sans (ansvarlige for institutionelt samarbejde) Barcelona Activa er et udviklingskontor under Barcelonas bystyre, som støtter iværksættere og virksomhedsudvikling samt tillige varetager diverse jobtræningsfunktioner. De har fokus på innovative iværksættere og anvender i den sammenhæng en checkliste til udvælgelse af netop innovative iværksættere. Deres basale generelle erhvervsservice er i høj grad baseret på portalløsninger, som potentielle iværksættere kan starte med at benytte. Herefter kan iværksætterne tilmelde sig en lang række forskellige kurser med deltagere og først derefter tilbydes der individuel vejledning. Denne struktur er meget spændende og inspirerende for fremtidens erhvervsservice i Århus Kommune. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

14 3.4. Lørdag den 28. april Branding af by gennem idræt - Camp Nou Udvalget fik en rundvisning på Camp Nou efter aftale med F.C. Barcelona. Camp Nou kan gæste ca siddende tilskuere og er det næststørste stadion i verden. Fodboldarenaen er indviet gradvist i og fremstår fortsat i en særdeles god stand. Der bliver hvert år solgt sæsonkort, og der er 4-5 års ventetid på at købe et sæsonkort. De resterende pladser sælges til udebaneholdet og et mindre antal sælges til turister. Ejere af et sæsonkort kan sælge deres plads via klubben og får selv 50 % af salgsindtægten. Der er planer om en udvidelse af den ene langside, så hele stadionet blive opbygget i 3 niveauer. Det kan skabe op mod ca ekstra pladser. Der er endvidere planer om at ombygge omklædningsfaciliteterne fordi der er for stor forskel på de faciliteter hjemmeholdet har på ca. 800 kvadratmeter til omklædning, møderum, massører etc. og udeholdets mere beskedne lokaler. Alligevel er Camp Nou tildelt 5 stjerner af 5 mulige i UEFAs kvalitetsprogram. Der er kun 4 stadions i Spanien, der har 5 stjerner - et af dem er i øvrigt det olympiske stadion i Barcelona. Udvalget så samtlige 3 niveauer, herunder banen, vip-siddepladser og pladserne på de øverste rækker der bl.a. anvendes af pressefolk. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

15 4. Budget og regnskab for studieturen 4.1. Budget Flybillet, overnatninger med morgenmad Forbrug under studieturen Besøgs- og mødeprogram Foredrag og taler Gaver Diæter til rejsedeltagere Uforudsete udgifter Forventet forbrug i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr Regnskab Flybilletter Hotel Tolk Foredrag Handelskontoret Diæter Gaver Buskørsel (Tirstrup og Barcelona) Forbrug under turen ,40 kr ,53 kr ,55 kr ,00 kr ,23 kr ,00 kr ,23 kr ,79 kr. Forbrug i alt: ,73 kr. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010 Indhold Introduktion og

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Århus Kommune Tænketanken for infrastruktur og byudvikling 2037 When a place gets boring, even the rich people leave (Jane Jacobs) Udarbejdet af Hausenberg

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK SOM METODE TIL AT SKABE BEDRE ARBEJDSMILJØ I KUNDECENTRE En rapport om AMICA-projektet Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv Tina Weller Nielsen, DTU Management Ole H.

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere