Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, 25. 29. april 2007"

Transkript

1 Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona, april 2007 Byplanlægning byudvikling - branding Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Deltagerliste Referater fra møder Onsdag den 25. april Torsdag den 26. april Fredag den 27. april Lørdag den 28. april Budget og regnskab for studieturen Budget Regnskab Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

3 2. Deltagerliste Politikere: Nicolai Wammen Cemal Metin Margrethe Bogner Hans Halvorsen Kristian Würtz Bünyamin Simsek Niels Brammer Embedsmænd: Niels Vad Sørensen Hans Nikolaisen Per Jensen Christian Mølgaard Jan Beyer Schmidt-Sørensen Flemming Nielsen Jørn Sønderkjær Christensen Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

4 3. Referater fra møder 3.1. Onsdag den 25. april Introduktion til Barcelona v/ Handelskontoret i Barcelona. Eksportrådgiver Heidi Ravn og eksportstipendiat Narcis Margall gav en overordnet præsentation af økonomi- og erhvervsudvikling i Catalonien og Spanien. Handelskontoret i Barcelona er sammen med Handelsafdelingen ved Danmarks Ambassade i Madrid en del af Danmarks Eksportråd under Udenrigsministeriet. Oplægget tog udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som globaliseringen generelt giver offentlige myndigheder og private virksomheder. Samhandlen mellem Danmark og Spanien er stigende. Danmarks årlige vareeksport til Spanien er steget med i gennemsnit 10 % i årene 2000 til Stigningen i samhandlen med Rusland, Kina og Indien er dog større, og det er også i de lande, at stigningen i den reale vækst i BNP er størst. Mindstelønnen for ufaglærte i Spanien ligger på ca. 1/3 af den tilsvarende mindsteløn i Danmark. I Kina ligger mindstelønnen dog langt lavere. Det giver Danmark store udfordringer. Spanien består af 17 autonome regioner med en samlet befolkning på 45 millioner. 94 % er katolikker. De største byer er Madrid 3,1 mio., Barcelona 1,6 mio., Valencia 0,8 mio. og Sevilla med 0,7 mio. indbyggere. Der er 4 sprog spansk, catalansk, galicisk og baskisk. Den årlige BNP-vækst er 3,9 %, og arbejdsløsheden 8,5 %. Spanien er Danmarks 9. største eksportmarked, og den årlige vækst i eksporten er kraftigt stigende. Spanien har en af Europas højeste vækstrater. Der er en stor købekraft i landet, men med indbyrdes meget store forskelle fra landsdel til landsdel. Spanien er på grund af sin historie en god indgangsdør til Latinamerika, og det er måske en af grundene til, at der er 150 danske datterselskaber i Spanien. Spanien har de seneste år oplevet en eksplosiv udvikling. Efter borgerkrigen i 1936 var landet styret af Franco frem til 1975, og landet var meget lukket omkring sig selv. Med indførelse af demokratiet i 1975 blev landets forudsætninger ændret, og udviklingen af landet kunne begynde. Catalonien har en meget stærk økonomi. Regionen har oplevet en stor befolkningstilvækst, og er siden 1990 vokset fra 5 mio. til 7 mio. indbyggere. Omkring 16 % af Spaniens befolkning bor i Catalonien, men områdets økonomi målt i BNP udgør 20 %. Der er omkring 3000 udenlandske virksomheder i Catalonien. BNP pr. indbygger udgør kr. mod kr. i Spanien som helhed. Tallet for Danmark er kr. Barcelona er Cataloniens politiske hovedstad. Det er en af de byer i verden, som modtager flest besøgende/turister. Byen har meget nemt ved at markedsføre sig, blandt andet på grund af Gaudi, Dali og FC Barcelona. Byen har de tre hovedtrækplastre, nemlig kunst, kul- Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

5 tur og strand. Byen har forholdsvis lave priser sammenlignet med andre hovedstæder. Undersøgelser viser, at der opleves høj livskvalitet ved at bo i Barcelona. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

6 3.2. Torsdag den 26. april Præsentation af bydelen v/sekretariatet På mødet og rundturen i området fremgik det med al tydelighed, at Barcelona satser på og er godt på vej med et nyt videnbyområde. I et gammelt industriområde vokser i disse år en ny bydel frem, Når den står færdig i 2020 vil den rumme knap nye boliger og mere end m2 til videnintensive virksomheder, iværksættere og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Mere end 200 virksomheder og institutioner samt flere hoteller er allerede flyttet ind eller vil etablere sig i området. Desuden er der planlagt rekreative og kulturelle områder på m2. Endelig er det planlagt fra offentlig side at investere ca. 1,2 mia. i ny infrastruktur i form af veje, kloaker, affaldshåndtering, energiforsyning, IT-netværk mv. Det skønnes, at vil tilføre Barcelona over ny jobs. Bydelen skal være et videnintensivt og dynamisk centrum for nytænkning på tværs af sektorer og brancher. Projektet har oplagte paralleller til IT-byen Katrinebjerg og til dels til de bynære havnearealer. Det blev bl.a. understreget på mødet, at en velfungerende kommercielt tænkende tech trans -enhed i forbindelse med forskningsinstitutionerne er et afgørende element i tiltrækningen af nye virksomheder. For flere oplysninger: Virksomhedsbesøg: T-Systems i T-systems det tidligere tyske Telekom har placeret sit hovedsæde for Catalonien i Virksomheden etablerer og driver IT-infrastruktur - servere og netværksløsninger for virksomheder. Virksomheden beskæftiger ca medarbejdere i Spanien, heraf ca i Catalonien, og heraf ca i hovedkvarteret, som vi besøgte. Baggrunden for lokaliseringen i er primært den branchesammensætning, der karakteriserer området. Der er mange innovative IT-virksomheder, som opnår synergi om samarbejde inden for mange områder. Desuden er områdets IT-mæssige infrastruktur teknologisk avanceret, bl.a. med optisk fiber i gaderne samt trådløse netværk. Internationale IT-virksomheder har en stor rotation af medarbejdere, sådan at medarbejdere fra andre lande indstationeres i perioder på nogle måneder. Det har derfor en positiv virkning på internationale virksomheder i at der opføres et lejlighedskompleks med korttidslejemål til områdets virksomheder. Dette er et privat selskab en form for hotelvirksomhed. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

7 Byudvikling i Barcelona v/ Eva Serra, byarkitekt i Barcelona Regional Eva Serra er ansat i en halvoffentlig udviklingsenhed finansieret for 60 % vedkommende af byen og resten af diverse fonde m.v. Enheden har karakter af en tænketank og idéudviklingsenhed og har ikke implementerings- og driftsopgaver. Enheden har fokus på udvikling af arealerne omkring og i forbindelse med havnen. Eva Serra orienterede i forbindelse med en rundvisning (køretur) om de forskellige gennemførte og planlagte projekter. Bl.a. om udvikling af og omdannelsen af dele af havneområdet til et 7 km langt strandområde, bl.a. i forbindelse med de Olympiske lege. Desuden orienterede Eva Serra om planerne for et nyt transportcenter med adgang for højhastighedstog, og hvor biltrafik m.v. placeres i etager under banegård/skinner. Et andet af tænketankens udviklingsområder har været de socialt belastede boligkvarterer i de gamle industrikvarterer, hvor der arbejdes med at åbne områderne bl.a. i forhold til den nye Rambla. Desuden indplaceres der nye boligenheder (ca ) i området. Eva Serra oplyste endvidere, at der har været kritik af en del af de nye bygninger/højhuse for at være for lidt spanske/sydeuropæiske i stil og for meget amerikansk inspirerede. Delegationen fik herefter en rundvisning i Forum ved havnen. Forum er det største kongresog mødecenter i Europa. Eva Serra gennemgik i forbindelse med rundvisningen forskellige modeller og idéer for byudvikling bl.a. det nye Transportcenter - udviklingen af bykvarterer, hvor der bor mange indvandrere m.v. Endelig var der en omtale af de udfordringer og barriere, der er for udvikling, bl.a. at der mangler en regional enhed for koordinering og udvikling af hele Barcelona området. P.t. er det alene bystyret og regeringen for det catalanske område. For flere oplysninger: Barcelonas havn v/ Enric Benages, ansvarlig for Barcelona Havns internationale forhold Udvalget besøgte Barcelona Havn i havnens administrationsbygning, der ligger for enden af ramblaen ved indgangen til havneområdet. Syd for bygningen er der ca. 7 km kyststrækning med erhvervshavn og nord for bygningen er der ca. 7 km omdannet havneområde med strande, boliger m.v. Der er ca. 14 mio. besøgende på området om året, hvoraf 90 % lægger penge i området i forbindelse med besøg på havneområdet. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

8 Udvalget mødtes med repræsentanter for havnen foran den smukke gamle administrationsbygning, der fremtidigt planlægges anvendt til et museum, mens havneadministrationen flytter tættere på erhvervshavnen. Udvalget fik et oplæg ved havnens markedsdirektør Mr. Enric Benages, der fortalte, at Barcelona havn administrerer erhvervshavnen mens arealerne nord for havnebygningen administreres af andre myndigheder. Havnen har 2,2 km kaj. Der omsættes i 2006 årligt 2,4 mio. TEU, biler, der er 1,4 mio. besøgende cruisepassagerer og 1,2 mio. færgepassagerer (til Italien samt spanske øer i Middelhavet). Alle omsætningstal har vist stigninger i forhold til regnskab som blev udleveret til udvalget. Der er ca. 600 ansatte på havnen, og der skønnes at være arbejdspladser på havnen. Kapaciteten udnyttes fuldt ud. Da havnen ikke kan udvide mod nord, giver det sig selv, at udvidelsen sker mod syd og ud i Middelhavet (øst). Der er planer om udvidelse af to omgange frem mod Havnen forventer at kunne tage skibe, der stikker 20 meter, når den første udvidelse er færdig. P.t. kan havnene tage skibe med en sejldybde på 16 m. Barcelona havn er HUP forbindelse for hele Middelhavet. Den har udviklet sig til at have 40 % af al maritim handel i Spanien. Alle store infrastrukturfirmaer er repræsenteret i Barcelona. Nærheden mellem havn og lufthavn bevirker også, at området ifølge Mr. Benages er det største center af sin art i Middelhavsregionen. Havnen er dog væsentligt mindre end de nordeuropæiske havne (Rotterdam m.v.) Der er opstillet en række mål for udviklingen af havnen. Der forventes 4,5 mio. TEU inden år 2010 og 15 mio. TEU i Den tilknyttede infrastruktur skal udbygges. Vejnettet er udbygget, nu skal/ønskes også jernbanenettet udbygget. Der er indenfor et par år konkrete planer for et højhastighedstog til Barcelona ved en ny terminal, der modtager ca. 250 tog om dagen. Det har dog en begrænset betydning for havnen - bortset fra at det generelle jernbanenet udbygges. Barcelona havn er ifølge Mr. Benages i 2006 certificeret med et kvalitetsstyringssystem som en af de første havne i verden (EFQM model of excellence). Oplægget blev suppleret af en kort filmpræsentation af havnen. Der efter blev der stillet spørgsmål. Der blev spurgt til konkurrencen mellem havne i Nord- og Sydeuropa. Mr. Benages oplyste, at 70 % af Europas fragt går via havne i Nordeuropa. Der bor fleste mennesker i Nordeuropa og der er den kraftigste handel med Nordamerika herfra. 30 % af Europas fragt går via Middelhavet. Målet er at nå 40 % via Middelhavet idet samhandlen med Asien betyder stadig mere. Der blev endvidere spurgt til hvordan gods fragtes fra havnen. Det blev oplyst, at jernbanenettet er mangelfuldt udbygget, og at jernbanedriften ikke er nutidig. Aktuelt fragtes kun 5 % af al gods fra havnen via jernbane. Det er målet at nå 15 % i De resterende 95 % fragtes med lastbiler. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

9 Der blev spurgt til udlejning af arealer på havnen. Det blev oplyst, at der normalt laves lange lejeaftaler - op til 30 år, og at områder/funktioner som terminaldrift udbydes og tildeles de økonomisk mest effektive. Cruiseturisme er ikke et forretningsområde for havnen, men for turistorganisationerne. Efter præsentationen havde udvalget lejlighed til en 45. min rundvisning i erhvervshavnen, hvor de største terminaler (cruisefærgerne, fast henholdsvis flydende bulkterminaler, to bilterminaler med kapacitet på henholdsvis og biler samt containerterminaler) blev fremvist. Fremvisningen gav klart indtryk af en særdeles aktiv erhvervshavn svarende til den præsentation, udvalget havde fået. Borgmesteren afsluttede oplægget og rundvisningen med at takke for den venlige modtagelse og det interessante oplæg. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

10 3.3. Fredag den 27. april Møde med Barcelonas bystyre Barcelonas borgmester var desværre blevet forhindret i at deltage i mødet pga. uopsættelige sager. Derfor var det følgende 3 personer, der repræsenterede Barcelona ved mødet: Ms. Katy Carreras, Councillor for Institucionals Relations and Relations with the citizens and Mr. Pere Alcober, Councillor of Sports and Ms. Antònia Sabartés, Director of International Relations Department. Rådmand Ms. Katy Carreras bød delegationen fra Århus velkommen og fortalte overordnet om Barcelonas planer for byens udvikling. Rådmand Mr. Pere Alcober bød ligeledes Århus velkommen og fortalte om sportens betydning i en by, der har huset OL, og nu huser en af verdens bedst kendte fodboldklubber. Afslutningsvis inviterede Barcelonas politiske repræsentanter den århusianske delegation til sammen med byens borgmester at overvære åbningen af en stor andalusisk kulturfestival, hvor Barcelonas borgmester ville være vært samme aften. Borgmester Nicolai Wammen takkede for modtagelsen på rådhuset og kvitterede for invitationen til den andalusiske kulturfestival med at invitere de to værter og Barcelonas borgmester til at komme til Danmark og overvære åbningen af Århus Festuge den 1. september Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

11 Efterfølgende holdt borgmesteren en tale med afsæt i følgende manuskript: Dear Mr. Mayor, First of all I would like to thank you for this invitation for today s meeting. It is a great honour visiting you and your beautiful city. As Mayor of Aarhus I am happy that out two cities have created strong ties of friendship during the last few years. In Aarhus we have had the pleasure of welcoming the greatest club in the world, FC Barcelona, to our city. It has been an honour, and the citizens of Aarhus hope for a new visit for us, it is almost a tradition that FC Barcelona visits Aarhus in the summer time. And by the way, FC Barcelona usually wins the championship when they visit Aarhus in preparation for the season FC Barcelona has a well-known slogan: Més que un club More than a club. And in that way the club fits the city. Because Barcelona is indeed more than a city. Barcelona is a modern, cosmopolitan city, but has inherited many centuries of history. It has a valuable architectural and monumental heritage.the Barcelona we see around us now, the Barcelona we enjoy today, is a new Barcelona. It is a city of the future that still manages to keep with its traditions, with its face to the sea and its arms open to other cultures and peoples. It is a giving and receiving city, happy to share its riches. At the same time the Barcelona of the 21st century has not severed its ties with a proud history in which so many generations of cultural diversities have constructed an utterly unique city with a personality that is all its own. The Barcelona of the 21st century is a European capital of astonishing cultural energy and a passion for progress. It is a city which is moving forward into the future. There is no doubt: Barcelona serves as a role model for other cities. But despite this fact and in spite of the fact that Aarhus is situated a long way from Barcelona, our two cities have a lot in common. First of all, I would like to mention the project. Here two hundred hectares of industrial land is transformed into an innovative district offering modern spaces for the strategic concentration of intensive knowledge-based activities. This initiative is a project of urban refurbishment and a new model of providing a response to the challenges posed by the knowledge-based society. It is said that this project is the most important project of urban transformation of the city of Barcelona so far. To me, is a symbol of urban innovation, social innovation and economic innovation. In Aarhus, we are facing a similar development and challenge. We are also creating a new part of our city The Aarhus Docklands. There is no doubt that Århus is facing a fantastic opportunity. The conversion of the Århus docklands will create a completely new lively, highly diversified and attractive part of the city surrounded by water and connecting the city and the bay. On completion of the conversion project, floorage of approx. 700,000 m² will have been constructed. This makes it the biggest city development project by far in the modern history of Århus. The conversion of the Århus docklands will be a giant leap forward for Århus. It is my hope that the process may set new standards for city development. The Aarhus docklands will be transformed into a living, diversified and attractive part of the city which everybody can be Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

12 proud of. Everybody visiting this part of the city will be able to enjoy the view of and the closeness to the waterfront. High-quality buildings will be constructed where people can live, work and shop. Diversified housing is given a high priority, and 25 % of the housing put up for tender in the first tendering phase will be social housing. It is my hope that our two cities will be inspired by our respective projects for the benefit of the citizens in both Barcelona and Aarhus. When it comes to cultural activities, Barcelona is a fantastic city it is like an open-air museum. It has a valuable architectural and monumental heritage and countless museums and cultural and recreational activities. In my opinion, Aarhus is also a city which is enriched with splendid cultural activities. Aarhus has a rich cultural and theatrical life with numerous museums, sports activities and theatrical groups. Aarhus has often been described as town of music, and this year Aarhus wille enjoy a visit from George Michael, Metallica and The Police. Barcelona is like Aarhus a city of education. More than students give the city a great potential for growth and development. The educational sector in Aarhus plays a significant role for the overall business development and also for the city s cultural life. Due to the many students, Aarhus is characterised by being a young city. Knowledge companies are to an everincreasing extent becoming aware of the special opportunities that exist in Aarhus in the form of a well-qualified workforce and research establishments that can be found here. So, Barcelona and Aarhus are linked together in many ways. Our cities both have a proud and interesting history and the best is yet to come. It is my hope, Mr. Mayor, that Barcelona and Aarhus can continue the present close cooperation to the mutual benefit for the citizens in Barcelona and Aarhus. For flere oplysninger om bystyret: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

13 Præsentation af Barcelona Activa, udviklingskontor under bystyret, v/ direktør Mateu Hernàndez, samt Cristina Gil og Marc Sans (ansvarlige for institutionelt samarbejde) Barcelona Activa er et udviklingskontor under Barcelonas bystyre, som støtter iværksættere og virksomhedsudvikling samt tillige varetager diverse jobtræningsfunktioner. De har fokus på innovative iværksættere og anvender i den sammenhæng en checkliste til udvælgelse af netop innovative iværksættere. Deres basale generelle erhvervsservice er i høj grad baseret på portalløsninger, som potentielle iværksættere kan starte med at benytte. Herefter kan iværksætterne tilmelde sig en lang række forskellige kurser med deltagere og først derefter tilbydes der individuel vejledning. Denne struktur er meget spændende og inspirerende for fremtidens erhvervsservice i Århus Kommune. For flere oplysninger: Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

14 3.4. Lørdag den 28. april Branding af by gennem idræt - Camp Nou Udvalget fik en rundvisning på Camp Nou efter aftale med F.C. Barcelona. Camp Nou kan gæste ca siddende tilskuere og er det næststørste stadion i verden. Fodboldarenaen er indviet gradvist i og fremstår fortsat i en særdeles god stand. Der bliver hvert år solgt sæsonkort, og der er 4-5 års ventetid på at købe et sæsonkort. De resterende pladser sælges til udebaneholdet og et mindre antal sælges til turister. Ejere af et sæsonkort kan sælge deres plads via klubben og får selv 50 % af salgsindtægten. Der er planer om en udvidelse af den ene langside, så hele stadionet blive opbygget i 3 niveauer. Det kan skabe op mod ca ekstra pladser. Der er endvidere planer om at ombygge omklædningsfaciliteterne fordi der er for stor forskel på de faciliteter hjemmeholdet har på ca. 800 kvadratmeter til omklædning, møderum, massører etc. og udeholdets mere beskedne lokaler. Alligevel er Camp Nou tildelt 5 stjerner af 5 mulige i UEFAs kvalitetsprogram. Der er kun 4 stadions i Spanien, der har 5 stjerner - et af dem er i øvrigt det olympiske stadion i Barcelona. Udvalget så samtlige 3 niveauer, herunder banen, vip-siddepladser og pladserne på de øverste rækker der bl.a. anvendes af pressefolk. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

15 4. Budget og regnskab for studieturen 4.1. Budget Flybillet, overnatninger med morgenmad Forbrug under studieturen Besøgs- og mødeprogram Foredrag og taler Gaver Diæter til rejsedeltagere Uforudsete udgifter Forventet forbrug i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr Regnskab Flybilletter Hotel Tolk Foredrag Handelskontoret Diæter Gaver Buskørsel (Tirstrup og Barcelona) Forbrug under turen ,40 kr ,53 kr ,55 kr ,00 kr ,23 kr ,00 kr ,23 kr ,79 kr. Forbrug i alt: ,73 kr. Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Barcelona

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT NORSK PLANMØTE 2010 COMPACT CITY OG BÆREKRAFT HVOR TETT VIL VI BO? JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE KØBENHAVN TÆTHED FYSISK TÆTHED EN FORUDSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015 Letbanen styrker byudviklingen v/bjarne Holm Markussen, direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Greater Copenhagen og den regionale

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Birgitte Hoffmann, Innovativ klimatilpasning med borgere - Internationale erfaringer

Birgitte Hoffmann, Innovativ klimatilpasning med borgere - Internationale erfaringer Birgitte Hoffmann, Innovativ klimatilpasning med borgere - Internationale erfaringer Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions [www.cdist.dk] Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Deltagerliste Søren Sten Andersen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Finn G Johansen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Hans Luunbjerg Kerteminde Kommune Rejsegruppe 1 Tim

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 Kulturudvalg KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 REJSETIDER, SE DETALJERET REJSEPLAN PÅ PROGRAM Udrejse: 30. maj 2016: Aalborg til Atatürk lufthavn Hjemkomst 3. Juni

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen Arm height (frame): 73 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 106 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 36 cm Total height (frame): 73 cm 114 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm 100 x 60 cm Arm height (frame):

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere