efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)"

Transkript

1 E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011

2 2 Kursuskatalog1halva r Vi har taget det bedste fra Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole og samlet det under et T. TRADIUM Indhold Velkommen til voksen efteruddannelse...side 3 Uddannelsesvilka r...side 4 Kursussekretærer og konsulenter... side 6 Kurser i 1. halvår 2011 Salg, sprog og FVU... side 7 IT-kurser...side 8 IT-Værksted...side 9 Turist og rejseliv... side 10 Det administrative arbejdsomra de...side 11 Øvrige kursus-/uddannelsestilbud... side 12 Personale-, og Organisationsudvikling... side 13 Ledelse... side 14 Økonomi og regnskab... side 15 Opkvalificeringsforløb...side IKV, FVU... side 18 Lean... side 19 Overfladebehandling, Service og rengøring...side 20 Bygningsmaler... side 21 El-kurser...side 22 Murer-kurser...side 23 Tømrerkurser...side 24 Landtransport...side 25 Pladebearbejdning og CNC...side 26 Svejsning...side 27 Lastbilmonteret kran, Truck...side 28 Lager og logistik...side 29 Samlet oversigt over fagomra der... side Tradium Erhverv

3 Velkommen 3 Velkommen til voksen efteruddannelse på Tradium Erhverv Her er et godt og helt unikt tilbud til dig, der søger at blive klogere, bedre, dygtigere. Dig der ønsker at styrke dine kompetencer - eller som ønsker bevis pa det, du allerede kan. Tradium Erhverv præsentere sine mange uddannelser i ét kursuskatalog. Det giver masser af fordele og ikke mindst, udgør det et samlet overblik over de mange forskellige muligheder, der er for ma lrettet efteruddannelse lokalt i vores omra de. Det er her, du kan finde lige netop de kurser og uddannelser, der ruster dig til udfordringerne pa arbejdsmarkedet, og det er her, du kan se, hvad der er af muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet. Vi udbyder efteruddannelse fra alle vores afdelinger: Minervavej 63, Vester Alle 26 og Blommevej 40 i Randers, Kirketoften 7 i Hobro og AMU Centervej 2 i Kolind. Vi dækker primært kommunerne Randers, Mariagerfjord, Favrskov, Nord- og Syddjurs, men er godkendt udbyder i hele Region Midtjylland. Basis i kataloget er AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, men der er ogsa mulighed for køb af andre forløb. AMU er et helt unikt dansk tilbud om kompetenceudvikling til fagog ufaglærte med henblik pa at sikre fastholdelse og udvikling pa arbejdsmarkedet, til gavn for sa vel medarbejdere og virksomheder som for hele samfundet. I disse tider, hvor finanskrisen har betydet lukning af rigtig mange arbejdspladser, er AMU og voksen- efteruddannelse ogsa et tilbud til ledige om opgradering til nye fagligheder: her kan du bruge systemet som hjælpemiddel til at lære nye jobfunktioner. Virksomhederne kan bruge voksenefteruddannelse til at sikre løbende fokus pa faglighed, ledelse og omstilling i medarbejderkompetencerne, der løbende er nødvendig for opretholdelse af konkurrenceevnen. Vores kursuskatalog indeholder en lang række a bne kurser, som er planlagt til gennemførelse i løbet af 1. halva r Finder du ikke lige, det du søger, er du altid velkommen til at søge ra d og vejledning hos vores uddannelsessekretærer. Ligeledes sta r vores konsulenter altid klar til at drøfte din virksomheds konkrete behov for særlig tilrettelæggelse og fleksibilitet. Langt de fleste efteruddannelser kan ogsa gennemføres forlagt i virksomheden, sa kontakt os og fa en dialog om lige netop det, der er brug for i jeres virksomhed. De nye VEU centre, der blev etableret 1. januar 2010 bliver medvirkende til yderligere koordination og sikring af uddannelsestilbud, pa tværs af Områdedirektør kommunegrænser, til medarbejdere og virksomheder Marie Nørgaard Laursen her kommer der fokus pa endnu mere efteruddannelse til endnu flere mennesker. Tradium er partner i VEU-Center MidtØst. Tradium Erhverv vil gerne være din samarbejdspartner uanset om du er enkeltperson eller virksomhed! Lad os sammen finde de rigtige løsninger om uddannelse og derved sikre alle medarbejdere de rette kompetencer til de rette opgaver. Vi glæder os til at være jeres foretrukne samarbejdspartner og ra dgiver pa jeres kompetence og uddannelsesbehov. Tradium Erhverv én indgang til uddannelse lokalt. Marie Nørgaard Laursen Omra dedirektør

4 4 Uddannelsesvilkår Uddannelsesvilkår for arbejdsmarkedsuddannelser på Tradium Erhverv AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser = AMU-kurser AMU udgør et bredt udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der besta r af arbejdsmarkeds-uddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelserne. Der findes uddannelser inden for mange forskellige omra der: handel, administration, kommunikation og ledelse samt det tekniske omra de: teknik, produktion, transport og logistik. Målgruppe AMU-ma lgruppen defineres som medarbejdere, der ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en erhvervsuddannelse. Deltagere med videregående uddannelse (beskæftigede) Deltagere med en viderega ende eller højere uddannelse, som er i beskæftigelse, kan deltage pa et AMU-kursus, men er ikke berettiget til at fa VEU-godtgørelse (se nedenfor). Formålet med AMU Forma let med AMU er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges pa arbejdsmarkedet. Her finder du adresserne på Tradium Erhvervs kursus- og efteruddannelsestilbud: AMU-centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind Blommevej 40, 8930 Randers NØ Kirketoften 7, 9500 Hobro Minervavej 63, 8960 Randers SØ Vester Allé 26, 8900 Randers C Hvad er AMU AMU er korterevarende kurser, der giver landsdækkende kompetencer og har til forma l at imødekomme fag- og ufaglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Uddannelser inden for AMU kan indga i uddannelsesstrukturer, der giver anerkendte kompetencer pa arbejdsmarkedet og kan give merit til grundlæggende, erhvervsrettede uddannelser. Undervisningstid & -sted Undervisningstider og konkret undervisningssted for vore kurser, oplyses ved tilmelding. Deltagerantal Ved minimum deltagerantal skal forsta s det antal kursister, der samlet skal være tilmeldt kurset/forløbet, for at dette kan gennemføres. Pa alle merkantile kurser skal der generelt være minimum 21 deltagere for at et kursus kan startes op. Ved kurser hvor andre regler gør sig gældende, sta r dette beskrevet ud for selve kurset. Hvem kan deltage? Alle voksne med behov for efteruddannelse kan deltage. Bemærk dog, at der gælder særlige betalingsvilka r i forhold til den uddannelsesmæssige baggrund. For virksomheder tilmelding Fra 1. januar 2011 skal virksomheder og selvstændige tilmelde alle deres medarbejdere pa AMU kurser via en ny portal hvor alle AMU kurser i hele landet er samlet. Vi ra dgiver gerne gratis i brugen af portalen, og pa tager os ogsa gerne opgaven for virksomheden mod en mindre tillægsydelse. Kontakt en af vores konsulenter eller kursussekretærer for yderligere information. Generel tilmelding (inkl. ledige) Du kan tilmelde dig via eller kontakte en af vores kursussekretærer. Er du ledig i 1. ledighedsperiode: kontakt kursussted Er du ledig i 2. ledighedsperiode: kontakt din jobkonsulent. Kursusbevis Der udstedes bevis, hvis kurset er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Alle kurser er kompetencegivende, og mange er meritgivende i forhold til erhvervsuddannelserne. AMU beviset bliver udstedet for besta et/gennemført uddannelse, ud fra en faglig og pædagogisk vurdering om tilfredsstillende resultatopna else. VEU-godtgørelse/lønrefusion Der kan udbetales VEU-godtgørelse ifølge de gældende regler, svarende til højeste dagpengesats 766,- kr. pr. dag. Din A-kasse eller dit Jobcenter kan give nærmere information. Arbejdsgiveren modtager VEU-godtgørelsen, hvis der udbetales løn i kursusperioden. Læs mere pa Deltagerbetaling Deltageren/virksomheden betaler før kursusstart en obligatorisk deltagerbetaling, der er afhængig af fag og kursustype og udgør hhv. 118,- eller 176,- pr. deltager pr. dag. Der tages forbehold for lovændringer, som kan betyde regulering af deltagerbetalingens størrelse. Kost og logi Ved afholdelse af internatkurser kan der efter gældende regler søges tilskud til kost og logi for deltagere i VEU-ma lgruppen. FVU i AMU Undersøgelser viser, at ca. 1 million danskere har vanskeligt ved at leve op til de krav, der stilles i hverdagen inden for dansk og matematik. Derfor fa r du i løbet af dit kursusforløb hos Tradium Erhverv tilbudt at fa tjekket dine læse- og regnefærdigheder, hvis du efterfølgende ønsker det, fa r du vejledning til at komme videre. Tradium Erhverv har et kursus, der matcher dine behov. Udeblivelses- og frameldelsegebyr Hvis du er i arbejde, koster det et gebyr at udeblive fra et kursus. Ved udeblivelse fra kursets 1. dag betales 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed pa mere end 37 lektioner betales 3.500,-. Ved framelding senere end 1 uge før kursets første dag betales 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner.

5 Uddannelsesvilkår 5 For kurser med en varighed pa mere end 37 lektioner betales 2.500,-. Arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift: Hvis arbejdsgiveren kan dokumentere at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald. Hvis arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden. Hvis uddannelsen aflyses pa uddannelsesstedets foranledning. Hvis arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses pa uddannelsesinstitutionens foranledning. Ledige er altid fritaget fra afgiften. Hvis du er ledig og bliver forhindret i at deltage i et kursus, skal skolen have besked hurtigst muligt. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere til et hold, kan kurset aflyses fra skolens side. Specialtilrettede kurser/forløb Kontakt vores konsulentteam for at høre nærmere om mulighederne for at tilrettelægge kursusforløb med udgangspunkt i netop din virksomheds ønsker og behov. Evaluering Alle AMU-kurser skal evalueres af deltagerne, og besvarelserne skal registreres i et fælles system, som er tilgængeligt for alle pa adressen Forma let er, at AMU-kurserne løbende skal kunne justeres og undervisningen og andre forhold vedr. kursusafholdelsen forbedres. Forbehold Gennemførelse af kurserne sker under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Der tages forbehold for lovændringer, samt trykfejl. Ændringer af katalogets kurser og datoer kan forekomme. Se derfor altid den nyeste version af vores kursuskatalog pa. AMU i sammenhæng med Akademiuddannelse Som en naturlig del af Arbejdsmarkedsuddannelser er sammenhængen til Merkonom-/ Akademiuddannelserne. Tradium Erhverv udbyder i tæt samarbejde med Erhvervsakademi Dania, Tradium Randers merkonomakademiuddannelse. Merkonomuddannelsen dækker et bredt spektrum af kompetencer, lige fra projektstyring og logistik over salg og markedsføring til kommunikation og ledelse. Der er altsa gode muligheder for at videreuddanne dig og dine medarbejdere til det nuværende job eller det næste karrierespring. Efter uddannelsen til Merkonom kan du vælge at videreuddanne dig med en akademiuddannelse. Det gør du ved at gennemføre et specialeforløb og afgangsprojekt. Yderligere information pa Masteruddannelse Diplomuddannelse Akademiuddannelse Korte viderega ende uddannelser (KVU) Viderega ende voksenuddannelse (VVU) Kompetenceuddannelse Gymnasial uddannelse AMU-uddannelse Erhvervsuddannels Grundudd. for voksne EUD-voksen Grunduddannelse Grundskolen Forberedende voksenundervisning UNG VEU-Center MidtØst VOKSEN VEU-Center MidtØst er en samling af alle udbydere af AMUuddannelser i kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skive og Viborg. Forma let er at vejlede og ra dgive personer og virksomheder med helt specielle udfordringer - i forbindelse med voksen- og efteruddannelse, der ikke kan løses lokalt. Du kan kontakte VEU-center MidtØst pa tlf og se mere pa

6 6 Tilmeld dig direkte Konsulenter Tradium Erhverv Charlotte Jensen mobil: Kasper Fritz Nissen mobil: Lars Rask Petersen mobil: Rikke Falck mobil: Maria Birk Barnung mobil: Niels Ove Pedersen mobil: Kursussekretærer Tradium Erhverv Jane Vinter tlf rengøring og service, it, brancheuafhængige kurser svejsning, ekstern transport, mc Bente Brændstrup tlf lager og truck Vibeke Nansen tlf IT, metal, overfladebehandling, epoxy, brancheuafhængige kurser Grete Andersen tlf traverskran, landtransport, lastbilmonteret kran D og E Susan Hvass tlf automation og installationsteknik, bygge & anlæg Janne Olesen tlf køreteknik, ADR (farligt gods), eu-efteruddannelse (bus og lastbil) Kompetencevurdering Med Individuel kompetencevurdering (IKV) i arbejdsmarkedsuddannelserne kan du få vurderet de realkompetencer, der svarer til alt det, du kunne have lært ved at gennemføre AMU-kurser. Forberedende Voksen Undervisning Med Forberedende Voksen Undervisning (FVU) har du mulighed for at forbedre og supplere dine grundlæggende færdigheder i dansk, IT og matematik - se hvornår vi i foråret har hold på side 7. Tora-Lise Vinther tlf: Bente Hørning tlf: Stine Andersen tlf: Birthe Vestergaard tlf: Hvis du ønsker en Individuel Kompetencevurdering eller få tjekket dine læse-, skriveog stavefærdigheder få tjekket dine matematik og regnefærdigheder - kan du henvende dig til en af kursussekretærerne. Læs mere om IKV og FVU på side 18

7 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 Salg Kursus Nr. Varighed Pris Dato Sted Salgsteknik Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage 236, /3 Randers Personligt salg Personligt salg kundernes behov og løsning 3 dage 354, /3 Randers+Hobro Salgsadministration Administration i salg 2 dage 236, /3 Randers Anv. af kundedatabase Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 dage 236, /3 Randers Konflikthåndtering Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 dag 118,- 25/3 Randers+Hobro Kursus Nr. Varighed Pris Dato Sted Engelsk Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage 880,- 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 Randers+Hobro Tysk Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage 880,- 24/2, 3/3, 10/3, 17,3, 24/3 Randers+Hobro Sprog Forberedende Voksen Undervisning FVU i AMU Beskrivelse Varighed Dato Sted FVU Få tjekket dine læse-, skrive- og stavefærdigheder få tjekket dine matematik og regnefærdigheder FVU (forberedende voksenundervisning) i AMU Undersøgelser viser, at mellem og 1 million danskere har vanskeligheder ved at leve op til de krav, der stilles i hverdagen inden for dansk og matematik. På Tradium Erhverv kan du få tjekket dine færdigheder, og få vejledning til at komme videre. 5 dage H1: 11+13/1, 18+20/ /1, 1+3/2 8+10/2 H2: 22+24/2, 1+3/3 8+10/3, 15+17/ /3 H3: 26+28/4, 3+5/ /5, 17+19/ /5 H4: 31/5-3/6, 7+9/ /6, 21-23/ /6 Randers+Hobro For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, , 7

8 8 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 IT-kurser IT-kurserne er brancheuafhængige og giver kursisten en større forsta else for it pa brugerniveau. Pa IT-kurserne kan du blive opkvalificeret inden for følgende omra der: tekstbehandling regneark præsentationsprogrammer databaser hjemmesidedesign billedbehandling Desktop Publishing og meget andet. Skolens PC ere kører med operativsystemet Windows XP/Vista og programmerne fra bl.a. Microsoft. Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Pris Dato Avanceret Regneark Anvendelse af store datamængder i regneark, anvendelse af pivottabeller samt design og automatisering af regneark Anvendelse af store datamængder i regneark Anvendelse af pivot-tabeller Design og automatisering af regneark DTP Anvendelse af Desktop Publishing Desktop Publishing opdatering for adm. funktion DeskTop Publishing i virksomheden 4 dage 704, /2 5 dage 764,- 28/2-4/3 Pivottabeller Anvendelse af pivot-tabeller 1 dag 176,- 9/2 Billedbehandling Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 2 dage 352, /1 Grundlæggende tekstbehandling Indskrivning og formatering af mindre tekster 3 dage 528, /1 Viderega ende tekstbehandling Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage 352, /1 & Kalender Online kommunikation til jobbrug 2 dage 352, /1 Grundlæggende regneark Anvendelse af regneark til talbehandling 3 dage 528,- 31/1-2/2 Viderega ende regneark Design og automatisering af regneark 2 dage 352,- 3-4/2 Projektstyring med Microsoft Project Projektstyring med IT-værktøj 2 dage 352,- 7-8/2 Alle kurserne forega r i Randers. For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, ,

9 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår IT-Værksted Kursus Nr. Varighed Dato Pris Pa vores a bne it-værksted bestemmer du selv, hvad du vil undervises i - og hvorna r!! Stor fleksibilitet og hensyn til individuelle forudsætninger og behov kan opfyldes pa it-værkstedet. Principperne for værkstedsundervisningen er anderledes end for den traditionelle klasseundervisning, og der stilles andre krav til dig. Til gengæld er det en undervisningsform, der imødekommer individuelle kursusbehov. Alle kursusfag er fastlagt af undervisningsministeriet og gennemføres under AMUordningen. Kontakt os med dine behov og ønsker! Individuelt Start: 10/1 118,- eller 176,- pr. dag. Eksempler pa IT-værkstedskurser: Indskrivning og formatering af mindre tekster dage 528,- Grafiske virkemidler til layout i tekst dage 352,- Fletning af dokumenter til masseproduktion dag 176,- Standardisering af virksomhedens dokumenter dag 176,- Effektiv anvendelse af tekstbehandling dag 176,- Anvendelse af regneark til talbehandling dage 528,- Anvendelse af pivottabeller dag 176,- Præsentation af tal i regneark dag 176,- Design og automatisering af regneark dage 352,- Oprettelse af database til jobbrug dage 352,- Databasevedligeholdelse til jobbrug ,5 dage 264,- Oprette brugerflader og udskrifter i database dage 352,- Anvendelse af præsentationprogrammer dage 236,- Desk Top Publishing i virksomheden dage 528,- Billedredigering dage 352,- Billedfremstilling dage 352,- Videoredigering dage 352,- Effektiv internetsøgning pa jobbet dage 352,- Online kommunikation til jobbrug dage 352,- Webkommunkation - tekster pa nettet dage 352,- Virksomhedens websider - Tekst og grafik dage 236,- Design af hjemmesider med CMS dage 352,- Jobrelateret brug af styresystemer pa PC dage 352,- IT Kurserne pa denne side afholdes ba de i Randers og Pederstrup pa adresserne: Vester Allé 26, Randers - Minervavej 63, Randers SØ og AMU-Centervej 2, Pederstrup.

10 10 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 Turist & rejseliv Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Pris Dato Sociale medier i markedsføring af oplevelsesprodukter. Markedsføring vha. nye medier fx facebook, Youtube og Twitter Lokal arrangementskalender Oplevelsesprodukter og forretningsstrategi - Sæt fokus pa det, der gør netop din virksomhed helt unik Samarbejde i netværk - Styrk din virksomhed og skab nye kontakter og netværk Eventudvikling skaber synlighed, handling og flere gæster - Aktivitets- og produktudvikling i praksis Kurset henvender sig til alle, som gerne vil i gang med at benytte de sociale medier i markedsføring af tematiserede oplevelsesprodukter Skal dine gæster blive en dag mere, skal alle vide, hvad der forega r hos dig du skal formidle det! Du fa r styr pa den lokale kommunikation, sa alle arrangementer formidles lokalt og til gæster fra nær og fjern Sæt fokus pa de gode fortællinger og brug dem i forretningsstrategien. Pa kurset fa r du redskaber og metoder til at sætte fokus pa det særpræg, der gør netop din virksomhed helt unik i mødet med kunden alt kan nemlig gøres til en oplevelse. Dette kursusforløb er et tilbud om vejledning og inspiration til netværksdeltagere, som gerne vil starte et netværk, men som mangler viden og metoder i etableringsfasen. Forløbet henvender sig især til virksomheder og enkeltpersoner i et geografisk omra de eller indenfor en branche, som ønsker at igangsætte og medvirke i netværk med det forma l at samarbejde om udvikling af oplevelses produkter. Du fa r udviklet eksisterende og nye events med hensyn til indhold og markedsføring, samtidig med at medarbejderne fa r nye kompetencer. Hele processen kan integreres i jeres daglige arbejde. Sammen beskriver vi de event du gerne vil have udviklet, de opgaver du gerne vil have løst og de funktioner i dagligdagen, du gerne vil have styrket Markedsføring af tematiserede oplevelsesprod E-service og online kommunikation Markedsføring af tematiserede oplevelsesprod Konceptanvendelse i salg og kundeservice Udvikling af oplevelsesprodukter Branding af lokale oplevelsesprodukter Udvikling af lokale/regionale brands Samarbejdsaftaler om oplevelsesprodukter Udvikling af oplevelsesprodukter Samarbejdsaftaler om oplevelsesprodukter Udvikling af lokale/regionale brands Kulturafstemt komm. i salg- og servicesituationer Alle kurserne forega r i Randers. For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, , 4 dage 472,- 4-5/4 26/ dage 354,- 1/4 12/4 28/4 7 dage 826,- 2-3/ /5 6-7/6 14/6 4 dage 472, / /6 7 dage 826, / /6 4-5/7 8/7

11 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår Det administrative arbejdsområde Kursus Nr. Varighed Pris Dato Sted Skriftlig kommunikation Skriftlig kommunikation virksomhedens breve 4 dage 472,- 4-7/4 Randers+Hobro Mundtlig kommunikation Ma lrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde 1 dag 176,- 8/4 Randers+Hobro Præsentationsteknik Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 dage 354, /4 Randers Lean Lean i administrative funktioner 1 dag 118,- 14/4 Randers Projektudvikling Projektudvikling og gennemførelse 2 dage 352,- 2-3/5 Randers Projektarbejde Projektorienteret arbejde 2 dage 352,- 4-5/5 Randers Planlægning og prioritering Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 2 dage 236,- 9-10/5 Randers Løn: Personalejura Personalejura i lønberegning 2 dage 236,- 4-5/4 Randers+Hobro Løn: Lønsedler Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 dage 236,- 6-7/4 Randers+Hobro Jobkonsulentuddannelsen Uddannelsen er bygget op af 5 moduler af hvert 2-3 dage, og tager afsæt i følgende temaer: Konsulentrollens dilemmaer og udfordringer Virksomhedstyper, marked og samfund Relationsskabende salg og netværkssamarbejde Medarbejderen som deltager i forandringsproc Kvalitet i offentlige serviceydelser Ma lrettet mundtlig kommunikation i adm. Arbejde Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere HR strategi i HR medarbejderens funktion Præsentationsteknik i administrative funktioner Alle kurserne forega r i Randers. For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, , 12 dage 1.590,- M1:9-10/2 M2:8-10/3 M3:5-7/4 M4:4-5/5 M5:8-9/6 En modulopbygget arbejdsmarkedsuddannelse ma lrettet job- og virksomhedskonsulenter ansat ved job-centre, a-kasser eller andre steder i beskæftigelsesindsatsen. Hør mere om uddannelsen hos vores konsulenter - se side 6.

12 12 Øvrige kursus-/uddannelsestilbud Samlet oversigt 12 Øvrige kursus-/uddannelsestilbud NLP BUSINESS PRACTITIONER & COACH Den kombinerede NLP business practitioner & coach uddannelse vil give dig en lang række personlige og faglige færdigheder, du kan bruge i dit arbejde med mennesker og i forretningsverdenen. Forløbet giver gode muligheder for refleksion og praktiske øvelser, sa du fa r teknikkerne helt ind under huden ligesom undervisningen er intens og bygger bl.a. pa, at du som deltager er aktiv og fa r brugt alle dine sanser. Der afsluttes med individuel certificering. Hvorfor kombinere NLP og Coaching? For at blive en dygtig coach, kræver det at du stiller det rigtige spørgsma l pa det rigtige tidspunkt. Det kræver evnen til at læse og handle rigtigt i forhold til situationen og det tager tid at opøve denne evne. Det er her NLP gør en væsentlig forskel: Med NLP får du forståelse for de processer, der forega r i og mellem mennesker. At kunne læse, forsta og gribe ind i disse processer er vigtige for at skabe resultater med coaching. VÆRDIBASERET SALG I B2B En af udfordringerne pa nutidens marked er, at sælge uden at ga ned i pris. Pa dette forløb lærer du, hvordan du kan forhandle uden det ga r udover prisen og samtidig skaber mersalg. Vi giver værktøjerne til en bedre salgsindsat via følgende redskaber: Du lærer hvordan man som salgskonsulent pa B2B laver værdibaseret salg. Du lærer hvordan man undga r kun at forhandle pa prisen. Du lærer hvordan man laver mersalg pa B2B markedet. Du lærer hvad relationsbaseret salg kan gøre for dig som salgskonsulent. Du lærer at anvende denne viden til at effektivisere og ma lrette din salgsindsats. PRIS: 4.000,- pr. deltager Minimum 4 deltagere for holdoprettelse OPSØGENDE SALG PÅ TELEFONEN Det er svært at ringe ud til nye kunder, men hvis man ved hvordan, sa er det ba de nemt og rigtig sjovt. Kurset er til dem der har svært ved tage telefonen og ringe ud til nye kunder, men som godt ved det er nødvendigt. Dette kursus er et to dages forløb med følgende indhold: Opsøgende salg til nye kunder er effektivt, hvis man ved hvordan man gør. Na r du har gennemga et dette kursus, har du lært hvordan man kommer igang med at opsøge nye kunder. Men ikke nok med det, du har ogsa lært hvordan du gør det sa det virker. Du fa r værktøjerne til at blive effektiv i din udringning. Du lærer hvordan og hvorna r man følger op pa tilbud. Du lærer at segmentere dine potentielle kunder. PRIS: 6.000,- pr. deltager Minimum 2 og maks. 4 deltagere pr. hold HVEM KAN DELTAGE: Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med mennesker, som leder, ra dgiver, konsulent, sælger, underviser, coach og for alle, der interesserer sig for at fa større gennemslagskraft og indsigt i kommunikation og blive en bedre kollega eller leder. PRIS: Uddannelsen koster DKK ,- pr. person. Prisen inkluderer internat, uddannelsesmateriale og certificering. Er I flere der ønsker at tilmelde jer uddannelsen samlet, er der mulighed for at opna grupperabat. Kontakt én af vore konsulenter herfor. Pa Tradium er vi certificeret i forskellige profilanalyseredskaber. Vi kan tilbyde dine medarbejdere en Belbintest, Thomas- Profikanalyse, eller en DISK-/DISC-profil. Ring og hør nærmere hos en af vores kursussekretærer se side 6. For yderligere information omkring forløbene, kontakt konsulent Kasper Nissen, ,

13 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår Personaleudvikling Kursus Etablering af selvstyrende grupper Håndtering af ensidigt gentaget arbejde Introduktion til førstehjælp på jobbet IT og produktionsstyring for medarbejdere Kommunikation i teams Kommunikation og konflikthåndtering - service Kommunikation og kulturforståelse Konflikthåndtering Kunde/leverandørforhold for operatører Kundeservice Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheden Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Teambuilding for selvstyrende grupper Videndeling og læring for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Nr Dato Varighed 09/01-26/06 2 dage 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 0,4 dag 09/01-26/06 5 dage 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 2 dage 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 1 dag 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 4 dage 09/01-26/06 5 dage 09/01-26/06 4 dage 09/01-26/06 2 dage 09/01-26/06 3 dage 09/01-26/06 2 dage Krav Pris 352,- 528,- 47.2,- 880,- 528,- 528,- 352,- 528,- 176,- 528,- 528,- 528,- 704,- 880,- 704,- 352,- 528,- 352,- ddannelsnene: lse Erhvervsu a e ra tø r- u d d med p o ri st u In d takt Sigma. Kon 3) LEAN og Six ( n se n ia rist h C 7) g 4 in 5 2 m Flem (29 26 irk Barnung B ia ar M r le el sninger. for flere oply Alle kurser i organisations- og personaleudvikling kan gennemføres efter behov i hele skolens dækningsområde. Tilmelding hos Bente Brændstrup, , For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, , Organisationsudvikling Kursus Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Nr Varighed 1 dag Pris 176 Dato 10/01 Krav Skal gennemføres i forbindelse med og Kunde &leverandørforhold for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Anvendelse af 5S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører dag 1 dag 2 dage 2 dage /01 20/01 07/02-08/02 09/02-10/02 Skal gennemføres i forbindelse med og Omstillingseffektivisering for operatører Systematisk problemløsning for operatører Kanban styring for operatører Six Sigma for operatører dage 2 dage 2 dage 4 x 2 dage /02-15/02 Skal gennemføres i forbindelse med /02+24/02 Skal gennemføres i forbindelse med /02+28/02 Skal gennemføres i forbindelse med Maj/juni 2011 Kontakt skolen Skal gennemføres i forbindelse med Alle kurser i organisations- og personaleudvikling kan gennemføres efter behov i hele skolens dækningsområde. Tilmelding hos Vibeke Nansen, For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, ,

14 14 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 Ledelse Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Pris Dato/Sted (M = modul) Grundlæggende Lederuddannelse Værdibaseret Ledelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Modul 1: Introduktion til Ledelse Modul 2: Ledelse og udvikling Modul 3: Situationsbestemt ledelse Modul 4: Kommunikation og konfliktha ndtering Modul 5: Forandringsledelse - Handlingsplan Modul 1: Værdier og kultur Modul 2: Ledelse af teams Modul 3: Ressourceoptimering Modul 4: Coaching Modul 5: Rekruttering og medarbejdersamtaler Modul 6: Konfliktha ndtering Modul 1: Projektstart Modul 2: Teamudvikling og ledelse Modul 3: Projektgennemførelse Modul 4: Projektafslutning og læring Økonomi for ledere Modul 1: Tolkning af a rsregnskab del 1 Modul 2: Tolkning af a rsregnskab del 2 Modul 3: Nøgletal og kalkulationer del 1 Modul 4: Nøgletal og kalkulationer del 2 Modul 5: Budget som ledelsesværktøj del 1 Modul 6: Budget som ledelsesværktøj del Medarbejderinvolvering i ledelse Mødeledelse Konfliktha ndtering som ledelsesværktøj Kommunikation som ledelsesværktøj Ledelse og samarbejde Værdibaserede arbejdspladser Ledelse af teams Lederens ressourceoptimering Coaching som ledelsesværktøj Lederens rekrutteringsværktøjer Gennemførelse af personalesamtaler Lederens projektplanlægning Projektledelse Ledelse af forandringsprocesser Tolkning af a rsregnskab som ledelsesværkt Nøgletal og kalk. som ledelsesværktøj Budget som ledelsesværktøj 13 dage (fordelt) 16 dage (fordelt) 9 dage (fordelt) 12 dage (fordelt) 2.288,- M1: Randers: 19-21/1 Hobro: 19-21/1 Pederstrup: 2-4/2 M2: Randers: 21-22/2 Hobro: 21-22/2 Pederstrup: 2-3/3 M3: Randers: 21-22/3 Hobro: 21-22/3 Pederstrup: 4-5/4 M4: Randers: 27-29/4 Hobro: 27-29/4 Pederstrup: 2-4/5 M5: Randers: 25-27/5 Hobro: 25-27/5 Pederstrup: 8 10/ ,- M1: Randers: 9-10/2 M2: Randers:13-15/4 M3: Randers: 14-15/6+24/6 M4: Randers: 22-24/8 M5: Randers: 3-5/10 M6: Randers:14-15/ ,- M1: Randers: 4-6/1 M2: Randers: 31/1-1/2 M3: Randers: 7-8/2 M4: Randers: 28/2-1/ ,- M1: Randers: 6-7/4 M2: Randers: 5-6/5 M3: Randers: 16-17/5 M4: Randers: 30-31/5 M5: Randers: 6-7/6 M6: Randers: 20-21/6 Lean - ledelse Lederens ressourceoptimering 3 dage 528,- Randers: 7-9/3 Situationsbestemt ledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2 dage 352,- Randers: 24-25/2 For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, ,

15 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 Økonomi & regnskab Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Pris Dato Regnskab 1 Resultat- og balancekonto, bilagsbehandling og efterfølgende kasserapport samt daglig registrering i et økonomisystem Placering af resultat- og balancekonto Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Daglig registrering i et økonomisystem 6 dage 708,- H1: 21-28/2 H2: 2-9/5 Regnskab 2 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift, periodisk beregning og registrering samt kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Anvendelse af periodisk beregning og registrering Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 6 dage 708,- H1: 1-8/3 H2: 10-17/5 Regnskab 3 Konteringsinstrukser, kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov. Likviditetsstyring Konteringsinstrukser 4 dage Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Likviditetsstyring 472,- H1: 9-14/3 H2: 18/5-24/5 Regnskab 4 Værdiansættelse samt opstilling og analyse af årsregnskabet Årsafslutning af bogholderiet Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet opstilling og analyse af årsregnskabet 7 dage 826,- H1: 15-23/3 H2: 25/5-6/6 Regnskab 5 Kreditor- og debitorstyring samt økonomisk styring af lageret Kreditorstyring, Debitorstyring Økonomisk styring af lageret 5 dage 590,- H1: 24-30/3 H2: 7-14/ Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage 880, /6 Regnskabsrelateret Engelsk Alle Hold 1 (H1) afholdes både i Randers og Hobro. Hold 2 (H2) afholdes kun i Randers. For yderligere oplysninger kontakt Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, , 15

16 16 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 Opkvalificeringsforløb Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Dato Mellemlederforløb med fokus på projektledelse, Lean og IT Et lederforløb der særligt henvender sig til kursister som har en faglig/teknisk uddannelsesbaggrund. Mellemlederforløbet kombineres i dette forløb med grundlæggende kendskab til opbygning og ledelse af projekter. Der gives desuden mulighed for at styrke dine it færdigheder, der hvor du ønsker det, og endelig får du et grundlæggende kendskab til Lean Medarbejderinvolvering i ledelse Mødeledelse Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Kommunikation som ledelsesværktøj Ledelse og samarbejde IKV Grundlæggende tekstbehandling Grundlæggende regneark Projektstyring med IT værktøj Lederens projektplanlægning Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Anvendelse af 5-S modellen for operatører 3o dage Web-medarbejder Intensivt og spændende kursus for dig der vil designe hjemmesider, fungere som webmaster eller opdatere firmaets hjemmeside. Du får mulighed for at tilrettelægge, udarbejde og redigere hjemmesider på flere forskellige måder. Desuden arbejder du med grafik, billeder, og tekst Anvendelse af hyperlinkteknik 20 dage Anv. af principper og værktøjer til webopbygning i virksomheden Det adm. arbejde ved planlægning og redigering af hjemmeside Praktisk web-opbygning og vedligeh. af hjemmesider Virksomheders websider - Tekst og grafik Design af hjemmesider med CMS Webkommunikation - tekster til nettet Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion E-teknologi og online opdatering H1: 28/2-25/3 H2: 2/5-30/5 Frontmedarbejder i oplevelsesindustrien Et opkvalificeringsforløb for dig, der ønsker at arbejde som blæksprutte i et af branchens mange virksomheder: Turistkontorer, Sommerlande, Museer, Attraktioner og mange andre Kundeservice i Rejsebranchen Rejsegeografi i kundebetjening Personligt salg i rejsebranchen Kulturafstemt komm. i salgs- og service situationer Udvikling af oplevelsesprodukter Markedsanalyse det globale marked Markedsføring af tematiserede oplevelsesprodukter Branding af lokale oplevelsesprodukter Planlæg. af salgsfremstød på det globale marked Rejsejura for frontpersonale 30 dage 21/2-1/4 Fleksibel frontmedarbejder Fleksibel frontmedarbejder er et opkvalificeringsforløb for dig, der ønsker at arbejde som blæksprutte i en reception, i kundeservice, i oplevelsesindustrien eller som frontmedarbejder i pengeinstitut/realkreditforening mv. Der er mulighed for efterfølgende FVU undervisning i dansk og matematik Personalejura i lønberegning Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Placering af resultat- og balancekonti Anvendelse af regneark til talbehandling Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside Virksomheders websider - Tekst og grafik Anvendelse af præsentationsprogrammer Tastaturbetjening til indskrivning af tekst Præsentationsteknik i administrative funktioner Kommunikation i teams Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde 30 dage (+evt. 5 individuelle dage H1: 3/1-11/2 H2: 7/3-15/4 H3: 2/5-16/6 21/2-1/4 Alle forløbene gennemføres i Randers. Gennemførelsen af kurserne for ledige sker ifølge aftale mellem Jobcenter og kursist. For yderligere oplysninger, kontakt kursussekretær Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, ,

17 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 Opkvalificeringsforløb Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Dato Klar til offentlig forvaltning Kurset henvender sig til dig der arbejder eller gerne vil arbejde i den offentlige forvaltning, og som ønsker at dygtiggøre dig inden for de administrative, juridiske og økonomiske fagområder, på et grundlæggende niveau Budget i offentlige organisationer Forvaltningsret Økonomistyring i offentlige organisationer Mål og resultatstyring i den offentlige sektor 9 dage 4-14/4 Nyt job ny karriere Et intensivt jobsøgningskursus for dig, som er Personlig udvikling til arbejde og uddannelse blevet ledig og gerne vil have inspiration til at se nye muligheder og karriereveje på jobmarkedet 5 dage H1: 7-11/3 H2: 23-27/5 Sprog og Service Et uddannelsesforløb for ledige med fokus på service og almen opkvalificering. Lær engelsk og tysk med en servicevinkel Lær at stå frem, kommunikere skriftligt og mundtligt med en servicevinkel Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd, Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Kulturafstemt komm. i salgs- og servicesituationer Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Indgående opkald i et kundekontaktcenter Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Anvendelse af præsentationsprogrammer Grafiske virkemidler til layout i tekst, 30 dage 21/2-1/4 Videre med økonomi Har du lyst til at komme videre med økonomi? Har du kendskab til almindelige bogføringsopgaver og ved du hvad debet og kredit er? Mangler du kendskab til budgettering, økonomisk styring, kalkulation, optimering, investering, lønberegning, projektledelse, projektarbejde samt præsentationsteknik så er dette et kursus for dig Daglig registrering i regnskab Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Årsafslutning af bogholderiet Økonomisk styring af lageret, Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Personalejura i lønberegning Projektorienteret arbejde Projektstyring med it Budget som ledelsesværktøj Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til statistikker Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Anvendelse af præsentationsprogrammer 30 dage 10/1-25/2 Detailhandel og lager Drømmer du om et job inden for detailhandel eller lager, så er dette et kursus for dig. Efter endt kursus har du mulighed for at søge arbejde inden for detailhandel eller lager og logistikområdet, f.eks. i varehuse, byggemarkeder, reservedelslagre, lagerhoteller eller kundeservicecentre Markedsføring og varesalg i butikken Reklamationshåndtering Kundeservice i detailhandelen Varebestilling og disponering i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Administrativ drift af varelager Økonomiske styring af lageret Lean i administrative funktioner Anvendelse af 5-S modellen for operatører Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer, Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Truck, gaffelstablerkort 30 dage H1: 28/23-25/3 H2: 26/4-9/6 Alle forløbene gennemføres i Randers. Gennemførelsen af kurserne for ledige sker ifølge aftale mellem Jobcenter og kursist. For yderligere oplysninger, kontakt kursussekretær Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, , 17

18 18 Individuel Kompetence Vurdering Individuel Kompetencevurdering (IKV) FÅ PAPIR PÅ DET, DU KAN! Du har nu mulighed for at fa vurderet dine realkompetencer - det du kan i forhold til et givet kompetencebehov (= en given Arbejdsmarkedsuddannelse). Det vil sige, at du kan fa papir pa kompetencer, som du har erhvervet i livets skole, og som er pa niveau med skolekompetencer. En vurdering af basale færdigheder som dansk og matematik kan indga som en del af IKV. Hvad er realkompetencer? Viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor de er erhvervet (uddannelsessystem, arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.) En vurdering af dine realkompetencer kan fx: give merit og danne baggrund for efterfølgende videreuddannelse være en genvej til at fa en erhvervsuddannelse og blive faglært en GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) styrke jobfastholdelse og jobmobilitet. For en virksomhed kan en IKV give et overblik over medarbejdernes kompetencer og dermed afsæt for en relevant og ma lrettet kompetenceudvikling. Pris En IKV er gratis, hvis du er kortuddannet. Varighed ½-5 dage. For yderligere oplysninger kontakt kursussekretær Tora-Lise Vinther, , eller Bente Hørning, , Forberedende Voksen Undervisning (FVU) TRADIUM ERHVERV TILBYDER FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING (FVU) FVU giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i dansk og i matematik. FVU giver dig mulighed for at forbedre og supplere dine grundlæggende færdigheder i dansk og i matematik med henblik pa videre uddannelse. Samtidig styrker undervisningen dine forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. FVU er fleksibelt tilrettelagt undervisning, og tager udgangspunkt i dine forudsætninger med faget. Undervisningen tilrettelægges individuelt og der er fa deltagere i undervisningen. Undervisningen er gratis for dig. Inden du kan starte i undervisningen skal vi vurdere dine færdigheder i dansk og matematik, og bagefter skal du have en samtale med en af vore undervisere. Du kan søge om at fa SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), mens du deltager i Forberedende VoksenUndervisning. SVU svarer til dagpengesatsen. Pr. 1. april 2011 nedsættes SVU-en til 80% af dagpengesatsen. Er du ledig er der ogsa mulighed for at deltage i FVU. For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Lars Rask Petersen, ,

19 Øvrige kursus-/uddannelsestilbud 19 Lean HVORFOR VÆLGE LEAN? Skab værdier for kunden, fjern spild og lav et godt flow. Det er de centrale indsatsomra der i Lean. Resultatet af en godt implementeret Lean strategi er, at man har en sund virksomhed, som til stadighed forandrer og forbedrer sig. Kendetegnene vil være bla: Glade og tilfredse kunder fordi man kender og opfylder deres behov. En virksomhed med styr pa flow, processer, procedurer, effektivitet og spild. Motiverede og engagerede medarbejdere, da mange af forslagene til forbedringer netop kommer fra medarbejderne. For at kunne udnytte de fordele som ligger i Lean værktøjerne, er det vigtigt, at ledelse og nøglemedarbejdere i virksomheden har et bredt kendskab til Lean. Vi tilbyder sa ledes Lean undervisning indenfor ba de produktion, administration og ledelse. LEAN: PRODUKTION Deltagerne vil typisk være hele virksomheden. Undervisningen forega r normalt med virksomhedens problemstillinger som cases. LEAN: ADMINISTRATION Deltagerne er typisk medarbejdere indenfor service og administration. Undervisningen forega r normalt med virksomhedens problemstillinger som cases. Det er typisk omra der som arbejdsgange og forretningsprocedurer, der effektiviseres via medarbejdernes forslag til forbedringer. LEAN: LEDELSE Det er vigtigt at ledelse og nøglemedarbejdere har et bredere kendskab til Lean værktøjer og at de forsta r at bruge dem. Kurset forega r pa en af vores afdelinger og det vil typisk være sammen med kursister fra andre virksomheder sa ledes at man ogsa kan udnytte erfaringsudveksling. LEAN I SAMARBEJDE MED TRADIUM ERHVERV Hvem er vi? Vi er en gruppe konsulenter og undervisere, som har stor erfaring med at implementere Lean i private og offentlige virksomheder, sa vel i ledelsen, som i produktion og i administration. Denne erfaring gør os unikke i forhold til at bidrage til udvikling af medarbejdere og ledere pa alle niveauer i virksomheden - i respekt for virksomhedens kultur, værdier og behov. Hvad kan vi? Vi sta r til ra dighed for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for jeres virksomhed. Vi tager udgangspunkt i sparring med virksomhedens ledelse om at sætte ma l for et forløb. Sammen planlægger vi processen med undervisning, implementering og løbende sparring og opfølgning. Tradium s ma l er, at ledelse og medarbejdere, igennem processen, opna r kompetencer til selv at fortsætte den løbende udvikling. For yderligere oplysninger kontakt Marie Birk Barnung, , eller Lars Rask Petersen, , Forløbene sammensættes af følgende AMU ma l: Produktion: Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean, 1 dag, 118, Anvendelse af 5S-modellen for operatører, 2 dage, 352, Omstillingseffektivisering for operatører, 2 dage, 352, Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører, 3 dage, 528, Kanban-styring, 2 dage, 352, Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører, 2 dage, 352,- Administration Lean i administrative funktioner, 1 dag, 118, Optimering ved 5S af den administrative funktion, 1 dag, 118, Lean-kortlægning af værdistrøm i administration, 2 dage, 352,- Ledelse Ledelsens ressourceoptimering, 3 dage, 528,-

20 20 Kursusudbud for Tradium Erhverv 1. halvår 2011 Overfladebehandling g. ebehandlin for overflad n e d in e ls e rvsuddann elsen hos 3-årig erhve Hør mere om uddann m.dk, tlf. 2 iu d a p o edersen, n Niels Ove P Krav Min. antal deltagere Dato 1/2-2/2 21/2 23/2 21/3 22/3 27/4 28/4 31/5 1/6 4/4 8/4 ingen 14 5 dage 590 2/5 6/ dage 5 dage dage 5 dage 5 dage 5 dage 5 dage 5 dage /5 6/5 4/4 8/4 6/6 10/6 9/5 13/5 9/5 13/5 9/5 13/5 9/5 13/5 9/5 13/5 23/5 27/5 Erfaring fra branchen en fordel ingen Kendskab til kemisk forbehandling en fordel Epoxycertifikat Erfaring med vådlakering Erfaring med vådlakering Erfaring med vådlakering Erfaring med vådlakering Epoxycertifikat Kursus Nr. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxyharpik ser og isocyanater Varighed Pris 2 dage 236 Vådlarkering for operatører dage Vådlarkering efter behandlingsspecifikationer Manuel pulverpåføring for operatører Kemisk forbehandling på industrianlæg Pulverpåføring efter behandlingsspecifikation Malingpåføring med airlessudstyr Malingpåføring med luftforstøvningsudstyr Malingpåføring med spraymixudstyr Malingpåføring med elektrostatisk spraymixudstyr Automatisk pulverpåføring for operatører Tilmelding til Vibeke Nansen, , - Alle kurserne gennemføres på Blommevej 40 Service og rengøring Kursus Rengøringsmidler og overflader Nr Varighed 3 dage Pris 352 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde dage 236 Rengøring med mikrofibre dag 118 Almen fødevarehygiejne Obligatorisk certifikat dage 352 Dato 7/2 9/2 4/4 6/4 6/6 8/6 10/2 11/2 7/4 8/4 9/6 10/6 21/2 14/3 24/1 26/1 28/3 30/3 9/5 11/5 Min. antal deltagere Alle kurserne holdes på TransportUddannelsesCenter Djursland, AMU-Centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse i praksis Værdibaseret ledelse i praksis Ny lederuddannelse - pilotprojekt Afholdes i Skanderborg og Odder af Tradium Erhverv i samarbejde med Odder Erhvervs & Udviklingsråd, Skanderborg Erhvervsudvikling og Business

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten?

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Så tilmeld dig uddannelsesordningen! Læs mere i brochuren: - Du kan øge dine muligheder for at komme i job - Du kan få uddannelsesydelse i op til 26 uger

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013 Beståelses 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 98 49 98 40013 Lønberegning og lønrapportering 95 20 100 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 -

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - Dørmand Dørmandsuddannelsen - grundlag for autor 95,8 40086

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS DE ÆLDRE BLIVER MERE OG MERE AKTIVE FITNESS FOR ÆLDRE VARIGHED: 3 dage STED: Vester Allé 26, 8900 Randers C Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld, men målrettet

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 15

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til

Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til 31-03-2014 40837 Sprøjtecertifikat, opflg. 557302 Kjærgård

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 91,7 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 93,7 40078

Læs mere