IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen"

Transkript

1 Master in Management of Technology A alborg U niversitet Abstract IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Af Michael Abildgaard Pedersen Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Afdelingen for Medieproduktion og ledelse 4. semester-projekt ved MMT-programmet på Aalborg Universitet Rapporten er indleveret: 29. maj 2013 This master thesis concludes two years of study at Aalborg University in the Master s program Master in Management of Technology - Executive MBA (E-MBA MMT). This means that this report is the fourth and final report in connection to this MMT program and thereby the fourth and final report written in relation to the company in which I am employed. Since 1998 I have worked for The Danish School of Media and Journalism, where I am an Associate Professor and where I am responsible for the disciplines Print Media Production, Process Standardization and Quality Management. As mentioned my previous work at this Master s program have resulted in three other reports: "Analysis of the bachelor education in Media Production and Management - Viewed from a strategic and business process oriented perspective" First semester report 2011 (in Danish) "Construction of a Pyramid an analysis of current and alternative organizational structures for The Danish School of Media and Journalism" Second semester report 2012 (in Danish) "The Establishment and Implementation of a new Educational Quality Model - with a focus on measuring Educational Quality" Third semester report 2013 (in Danish) This fourth report is a natural continuation of the previous third report which was focused on defining Quality in education, examining the factors that has an impact on the students learning process and building a new evaluation and quality measurement model which was named EQE Model (The Educational Quality and Evaluation Model). This fourth and final report is concentrated on the implementation process of this new EQE Model. Special attention is drawn to the characteristics of the change project and to the management of the change process. Because the company The Danish School of Media and Journalism is an independent institution under public administration, these peculiarities of the Danish public sector is described and set in relation to the management theories that are often made for companies in the private sector. One of the main characteristics of the Danish public sector is that Top Management in many cases does not have their freedom to make their own decisions. Important decisions must be approved by the government and parliament and the prior decision-making process requires involvement of numerous user groups, committees and other groups of interest to ensure a democracy-seeking and consensusseeking process. That means that change projects evolves unpredictably as they are formed during the change process. This has also been the case for this change project. This change project (my EQE model) has been through several committees, management groups and other forums before it now has become a part of a catalog of future evaluation forms made by a new Evaluation Committee (of which I am a member) that has just been forwarded to top management for approval. Vejleder: Professor Frank Gertsen, Aalborg Universitet Censor: Jørgen A Nielsen Indleveret antal: 3 styk Rapporten består af 160 sider (1 hovedrapport på 78 sider og 82 siders bilag) Rapporten må ikke offentliggøres, udlånes eller gengives uden tilladelse fra Medie- & Journalisthøjskolen og forfatteren Aalborg Universitet, MMT-programmet, Fibigerstræde 10, DK-9220 Aalborg Ø Telefon: ,

2

3 QUALITY? IMPLEMENTERING AF EN NY EQE-MODEL Educational Quality and Evaluation Model - en analyse med fokus på forandringsprocessen af MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN CLASS OF 2013 MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY EXECUTIVE MBA

4 KOLOFON Implementering af en ny EQE Model (Educational Quality and Evaluation Model) en analyse af forandringsprocessen, beslutningsprocesserne og magt og modstandstyper Masterafhandling på studiet i Teknologiledelse ved Aalborg Universitet Master in Management of Technology Executive MBA Indleveret den 29. Maj 2013, forsvaret den 14. juni sider, fordelt på 78 siders hovedrapport + 82 siders bilag I alt ord eller anslag Michael Abildgaard Pedersen, Lektor ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole Emdrupvej København NV Teksten er sat med skrifterne Calibri og Aller Display Alle illustrationer er fremstillet af forfatteren i Microsoft Word Printet på Xerox Docu Color 560 LÆSEVEJLEDNING Da læsere af dette projekt må forventes at have forskellige præferencer og interesser, har jeg udarbejdet nedenstående læsevejledning. For topledelsen på Danmarks Medie og Journalisthøjskole Side Indledende problemfelt Side Forandringsprojektet Side De eksterne forandringer og krav og delvist Erkendelsen af behovet Side Opsummerende konklusion og perspektivering For undervisere på Danmarks Medie og Journalisthøjskole Side Indledende problemfelt Side Forandringsprojektet Side De eksterne forandringer og krav og delvist Erkendelsen af behovet Side Diagnosticering af nuværende og fremtidig tilstand Side Implementering af forandringsprojektet (af prototyperne) Side Opsummerende konklusion og perspektivering For interesserede i forandringsledelse Side Indledende problemfelt, Problemformulering, Metode og Undersøgelsesdesign og Afgrænsning Side Forandringsprojektet Side Forandringsprocessen Side Opsummerende konklusion og perspektivering SIDE 2

5 Executive Summary in English This master thesis concludes two years of study at Aalborg University in the Master s program Master in Management of Technology Executive MBA (E MBA MMT). This means that this report is the fourth and final report in connection to this MMT program and thereby the fourth and final report written in relation to the company in which I am employed. Since 1998 I have worked for The Danish School of Media and Journalism, where I am an Associate Professor and where I am responsible for the disciplines Print Media Production, Process Standardization and Quality Management. As mentioned my previous work at this Master s program have resulted in three other reports: "Analysis of the bachelor education in Media Production and Management Viewed from a strategic and business process oriented perspective" First semester report 2011 (in Danish) "Construction of a Pyramid an analysis of current and alternative organizational structures for The Danish School of Media and Journalism" Second semester report 2012 (in Danish) "The Establishment and Implementation of a new Educational Quality Model with a focus on measuring Educational Quality" Third semester report 2012 (in Danish) This fourth report is a natural continuation of the previous third report which was focused on defining Quality in education, examining the factors that has an impact on the students learning process and building a new evaluation and quality measurement model which was named EQE Model (The Educational Quality and Evaluation Model). This fourth and final report is concentrated on the implementation process of this new EQE Model. Special attention is drawn to the characteristics of the change project and to the management of the change process. Because the company The Danish School of Media and Journalism is an independent institution under public administration, these peculiarities of the Danish public sector is described and set in relation to the management theories that are often made for companies in the private sector. One of the main characteristics of the Danish public sector is that Top Management in many cases does not have their freedom to make their own decisions. Important decisions must be approved by the government and parliament and the prior decision making process requires involvement of numerous user groups, committees and other groups of interest to ensure a democracy seeking and consensus seeking process. That means that change projects evolves unpredictably as they are formed during the change process. This has also been the case for this change project. This change project (my EQE model) has been through several committees, management groups and other forums before it now has become a part of a catalog of future evaluation forms made by a new Evaluation Committee (of which I am a member) that has just been forwarded to top management for approval. MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN, JUNE 2013 SIDE 3

6 SIDE 4

7 FORORD OG RESUME Dette er den fjerde og sidste rapport i forbindelse med masterstudiet i teknologiledelse ved Aalborg Universitet (E MBA MMT) og dermed udgør denne rapport den afsluttende masterafhandling. Rapporten er en fortsættelse af den forgående tredje rapport, hvilket betyder at de to rapporter med fordel kan læses i en sammenhæng. Der gives dog i nærværende rapport et kort resume af tredje rapports resultater. Alle fire rapporter er skrevet med udgangspunkt i virksomheden Danmarks Medie og Journalisthøjskole som er en uddannelsesinstitution der udbyder professionsbacheloruddannelser, kurser og efter og videreuddannelser til mediebrancherne. Jeg har siden 1998 været ansat som lektor i denne organisation, hvor jeg har ansvaret for områderne; produktion af trykte medier, kvalitetsledelse og procesoptimering. Tredje rapport havde fokus på at definere begrebet Kvalitet i uddannelse og på at undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på de studerendes indlæringsproces og som følge deraf, havde et fokus på opbyggelsen af et nyt kvalitetsmålingssystem, til sikring af bedre studerende, bedre undervisning, bedre uddannelse og bedre efterfølgende stillinger i mediebrancherne. Fjerde rapport fokuserer på implementeringen af denne nye kvalitetsmålingsmodel, som igennem hele denne rapport kaldes for EQE Model (Educational Quality and Evaluation Model). Det er især selve forandringsprocessen der er i centrum og der fokuseres derfor på forandringsprojektets karakteristika og forandringsprojektets fortsatte udvikling undervejs i forandringsprocessen. Derfor behandles emner som beslutningsprocesser magt og modstandstyper, ligesom mine rammer, som uofficiel, ikke ledende forandringsagent diskuteres. Endelig diskuteres de særlige forhold som gør sig gældende i den offentlige sektor, idet Danmarks Medie og Journalisthøjskole netop er en selvejende institution under den offentlige forvaltning. Det viser sig, at netop dette faktum har stor indflydelse på forandringsprojekters udvikling og implementering, idet en forandringsproces i en sådan offentlig institution nødvendigvis må igennem ofte langstrakte udviklings og godkendelsesprocesser. Det skyldes blandt andet at topledelsen i offentlige institutioner reelt set ikke er herre i eget hus (Klausen 2010) og derfor må søge legitimitet i demokratisøgende og konsensussøgende beslutningsprocesser, hvor talrige udvalg og grupper skal involveres inden beslutningerne kan træffes. I nogle tilfælde skal disse beslutninger godkendes af regering og folketing. Igennem denne rapport følges mit EQE projekts vej igennem flere forskellige beslutningsarenaer, som hver især enten har behandlet og/eller påvirket EQE projektet. Det drejer sig især om; MPL afdelingen (medieproduktion og ledelse), som jer er tilknyttet og hvor jeg har gennemført EQEprototypetest Uddannelsesledergruppen som har diskuteret mit EQE projektets anvendelighed Evalueringsudvalget, som jeg er blevet medlem af og som netop har udarbejdet et katalog over nye evalueringsformer (som indeholder hovedparten min EQE model) der i skrivende stund ligger til godkendelse hos topledelsen og hos gruppen af Kvalitetsansvarlige Kvalitetsstyregruppen med Kvalitetslederen og Rektoratet (topledelsen), som netop har modtaget evalueringskataloget, som indeholder hovedparten af min EQE model, til evaluering og godkendelse Gruppen for Kvalitetsansvarlige, som jeg er medlem af og som netop har modtaget evalueringskataloget, som indeholder hovedparten af min EQE model, til evaluering og godkendelse SIDE 5

8 Da jeg i min ansættelse ikke har formel lederstatus, har mine primære magtmidler som forandringsagent igennem alle disse led, været at udøve Indirekte magt og Relationel magt (Christensen og Daugaard Jensen 2011). Sideløbende med EQE projektets vej igennem de forskellige beslutningsarenaer, har jeg foretaget flere prototypetest i afdelingen for medieproduktion og ledelse. Der er indsamlet data om i alt 233 MPL studerende fra de sidste fire MPL årgange, på individniveau, hvor de følges før, under og efter uddannelsen. Dette har giver brugbare data der kan anvendes i fremtidige diskussioner om de gode og dårlige studerende, om det er de rigtige vi optager, om hvilke job de får efter dimission og mange andre relevante diskussioner. Dette skal være med til at sikre et bedre optag af studerende, bedre undervisningsforløb, en bedre uddannelse og bedre stillinger til vores dimittender. Der er også foretaget prototypetest af den nye evalueringsform på MPL uddannelsen. Det viser sig at den nye evalueringsform giver et mere brugbart og konstruktivt bidrag til den videre forbedringsproces. Dette toårige uddannelsesforløb på Masteruddannelsen i teknologiledelse ved Aalborg Universitet har haft fokus på både teknologiledelse og på forandringsledelse. For mig personligt har det givet ny indsigt i spændende fagområder og en væsentlig bedre forståelse af den organisation jeg er ansat i. Selv om de forandringer jeg ind til nu har skabt på Danmarks Medie og Journalisthøjskole kan synes begrænsede, så er der skabt større forandringer i mig selv. En særlig tak til: Professor Frank Gertsen fra Aalborg Universitet, som har fungeret som konstruktiv vejleder på de to sidste MMT projekter. Afdelingsleder Jette Bruun, Center for industriel Produktion ved Aalborg Universitet, for tydelig struktur, godt humør og moralsk opbakning undervejs Prorektor Lars Poulsen og Uddannelsesleder Michael Bach Nielsen fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole, som har givet mig mulighed for at anvende noget af arbejdstiden på dette MMT studie og projektarbejde. Studiekoordinator Gitte Hansen fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole, for samarbejde og hjælp til at indhente data om de 233 MPL studerende fra de sidste fire MPL årgange Kollegaer i afdelingen for Medieproduktion og ledelse for at have ydet støtte og konstruktiv modstand når jeg har luftet ideer og delresultater. Min kone Laurence, for at have påtaget sig dobbeltarbejde i to år, når jeg hver måned har måttet være bortrejst i tre dage, i forbindelse med MMT studiet MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN, JUNI 2013 SIDE 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OPGAVEFORMULERING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING METODE og UNDERSØGELSESDESIGN AFGRÆNSNING FORANDRINGSPROJEKTET ÆNDRINGER OG JUSTERINGER AF FORANDRINGSPROJEKTET EFTER DEADLINE FORANDRINGSPROCESSEN De eksterne forandringer og krav Erkendelsen af behovet og begyndelsen på forandringsprocessen Erkendelse? Begyndelsen på forandringsprocessen Forandringsagenten mine rammer og mine muligheder Baggrunden for begyndelsen Rammer og muligheder som uofficiel forandringsagent uden lederstatus Diagnosticering af nuværende og fremtidig tilstand, samt visionsudvikling Visionsudvikling for det fremtidige evalueringssystem inkl. EQE modellen Planlægningen og forberedelsen af forandringsprojektet Sideløbende forandringsprojekter relateret til EQE projektet DELKONKLUSION vedrørende planlægningen og forberedelsen til implementering Implementering af forandringsprojektet (af prototyperne) A: PRE DMJX indgående kvalitet DE OPTAGNE B: DMJX indlæringsprocessen DE STUDERENDE De særdeles egnede dataanalyse af topkandidaterne De tvivlsomme dataanalyse af de måske egnede De frafaldne dataanalyse af de der falder fra Pilotprojekt vedrørende ny evalueringsmodel C: POST DMJX udgående kvalitet DIMITTENDERNE DELKONKLUSION på implementeringen af EQE prototyperne Fastholdelse af forandringen AFSLUTTENDE OPSUMMERING OG KONKLUSION Konklusion på afhandlingens problemformulering PERSPEKTIVERING Personlige fremtidsperspektiver LITTERATURLISTE BILAG Resultat af Evalueringsudvalgets spørgeskemaundersøgelse Resultat af Evalueringsudvalgets arbejde første udkast til nyt evalueringssystem Resultat af Evaluerings pilotprojektet på MPL uddannelsen Resultat af dataindsamlingsprocessen fra 3 4 MPL årgange Resultat af min sammenfatning til Kvalitetsgruppen vedr, ECTS, struktur LOGBOG / DAGBOG over vigtige tidspunkter og begivenheder Executive Summary af de tre forgående MMT rapporter Uddrag fra publikationen: "Kvalitet i undervisningen" PRESSEMEDDELELSE fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Tidligere værdigrundlag for de fusionerede organisationer Bekendtgørelse af lov om Medie og Journalisthøjskolen Vedtægt for Danmarks Medie og Journalisthøjskole Kvalitetsmodel for Danmarks Medie og Journalisthøjskole Erhvervspsykolog Ejnar Brylds 3 modstandstyper og Forandringskommunikation Internt stillingsopslag vedr. stillingen som ny Uddannelseschef Min ansøgning til stillingen som Uddannelseschef Internt PhD opslag Min ansøgning til det interne PhD stipendiat Curriculum Vitae for Michael Abildgaard Pedersen SIDE 7

10 SIDE 8

11 1 INDLEDNING Dette er fjerde og sidste semesteropgave, som er skrevet i forbindelse med masterstudiet i teknologiledelse (Executive MBA, MMT), ved Aalborg universitet. Dermed udgør denne rapport den afsluttende Masterafhandling. 1.1 OPGAVEFORMULERING Masterafhandlingen har følgende formelle opgaveformulering: Mål: Deltagerne skal i løbet af 4. semester blive i stand til at analysere fremtidige vilkår for virksomheden og dens produktion. Herudfra skal deltageren kunne udvikle fremadrettede innovative og helhedsbetonede koncepter for det valgte problemområde, foretage en kritisk vurdering heraf, samt planlægge og iværksætte en bredt forankret implementeringsproces. Indhold: Projektarbejdet sker med udgangspunkt i de kurser, der har været udbudt i løbet af semesteret med fokus på den valgte specialeretning og med inddragelse af kurser fra de foregående semestre. Den til 4. semester udarbejdede problemstilling skal indeholde en problemstilling / et område / en proces af strategisk betydning i relation til den valgte specialeretning. Deltagerens fokus skal være på at udvikle en innovativ helhedsløsning i henhold hertil, samt kritisk vurdere denne. Der lægges vægt på, at deltageren allerede under forløbet får iværksat en implementeringsproces med involvering af organisationen. I praksis betyder det, at denne rapport skal bygge videre på det arbejde der er udført i de tre forgående rapporter, dog primært på resultaterne fra den sidste semesteropgave. De tre forgående rapporter, havde følgende emneområder (i bilag 7.7, p. 117 bringes et resume af de tre rapporter): "Analyse af professionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse anskuet ud fra et strategisk og forretningsprocesorienteret perspektiv" (Abildgaard 2011) Pyramidekonstruktion en analyse af nuværende og alternative organisationsstrukturer for Danmarks Medie og Journalisthøjskole (Abildgaard 2012) Etablering og implementering af en uddannelseskvalitetsmodel med fokus på måling af uddannelseskvalitet (Abildgaard 2013) I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten på 3. semester Etablering og implementering af en uddannelseskvalitetsmodel med fokus på måling af uddannelseskvalitet (Abildgaard 2013), lå det i opgaveformuleringen til denne, at resultaterne skulle danne grundlag for det videre arbejde med rapporten på 4. semester. Resultaterne fra 3. semester var, at der blev fremstillet en ny kvalitetsmålingsmodel for Danmarks Medie og Journalisthøjskole, som blev navngivet: Uddannelseskvalitetsmodel med tilhørende dataindsamlings og evalueringsmodel I denne 4. semesterrapport, Masterafhandlingen, vil selve implementeringsprocessen af denne model, være i fokus. SIDE 9

12 SIDE 10

13 2 PROBLEMFELT Danmarks Medie og Journalisthøjskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, som har til opgave at udbyde tidssvarende professionsbacheloruddannelser inden for mediesektoren, samt efter og videreuddannelsestilbud til samme sektor. Danmarks Medie og Journalisthøjskole blev etableret den 1. januar 2008, som et resultat af en tvangsfusion imellem Journalisthøjskolen og Den Grafiske Højskole (Abildgaard 2011, 2012). Det er nu mere end 5 år siden og organisationen har endnu ikke helt fundet sine ben at stå på. Som det fremgik af rapporten Pyramidekonstruktion en analyse af nuværende og alternative organisationsstrukturer for Danmarks Medie og Journalisthøjskole (Abildgaard 2012), fremsendte direktionen 6 forskellige organisationsstrukturdiagrammer til de ansatte, inden for bare fire år. I skrivende stund er en syvende undervejs. Sideløbende med alt dette, skete der en tilsvarende udvikling i omverdenen. I slutningen af 2011 fik Danmark en ny regering og Undervisningsministeriet blev opdelt, således at Danmarks Medie og Journalisthøjskole nu var underlagt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, under Uddannelsesminister Morten Østergaard. Da Danmarks Medie og Journalisthøjskoles handlingsrum i høj grad er rammesat af den til enhver tid sidende regering og minister, betød regeringsskiftet og omstruktureringen, at der kom en del nye udmeldinger og retningslinjer fra det nye ministerium, som skulle implementeres på Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Et af de mere betydningsfulde udspil i forhold til Danmarks Medie og Journalisthøjskole var, at hele den samlede uddannelsesinstitution fra år skal institutionsakkrediteres (se bilag 7.9 p.123). Det betyder, at der blandt andet kommer en ekstern kontrol og godkendelsesproces, hvor der stilles helt nye krav og forventninger til organisationens fremgangsmåder. Tidligere var det hver enkelt uddannelse der blev selvstændigt akkrediteret, hvilket betød, at kvalitetssikringen reelt set foregik lokalt i hver enkelt uddannelsesafdeling, mere eller mindre uafhængigt at de øvrige uddannelsesafdelinger. Akkrediteringsfokus var rettet mod, at de enkelte uddannelser overholdt den pågældende bekendtgørelse for den pågældende uddannelse og at der var sammenhæng imellem uddannelsens bekendtgørelse, studieordning og de aktiviteter der rent faktisk foregik på uddannelsen. Men med de nye forventede krav om akkreditering af hele uddannelsesinstitutionen, bliver det fremover samtidig et krav, at uddannelsesinstitutionen har et velfungerende og relevant kvalitetssikringssystem, som sikre at alle uddannelserne bliver evalueret og kvalitetsmålt. Der skal blandt andet være politikker for måling af uddannelseskvalitet (herunder evalueringer) og det skal godtgøres, at målingerne og resultaterne rent faktisk anvendes konstruktivt til forbedring af uddannelserne. Samtidig skal der være en beviselig involvering af erhvervslivet i evalueringen, så der sikres at de enkelte uddannelser har relevans. Spørgsmålene er derfor, hvordan man definerer begreber som uddannelseskvalitet og uddannelsesrelevans og ikke mindst hvordan det kan måles og kvalitetssikres. Disse spørgsmål var centrale emner i den forgående rapport Etablering og implementering af en uddannelseskvalitetsmodel med fokus på måling af uddannelseskvalitet (Abildgaard 2013). SIDE 11

14 Her blev det slået fast, at man kun med rimelighed kan udtale sig om kvaliteten på en uddannelse, en studerende, et fag eller en underviser, hvis der ligger et validt, kvantitativt og kvalitativt datagrundlag, til grund for disse udtalelser. Det betyder i praksis, at der skal opstilles kvalitetsmål og foretages kvalitetsmålinger og igangsættes en systematisk dataindsamlingsproces. Det forgående arbejde resulterede som nævnt i fremsættelsen af en ny model til sikring af dette. En opbygning og implementering af et sådan kvalitetssikrings og kvalitetsmålingssystem, vil have strategisk relevans for Danmarks Medie og Journalisthøjskole, da de fremover vil have et validt datagrundlag der sikre et bedre optag af studerende, et mindre frafald på uddannelserne og dimittender som vil være bedre egnede til at indgå i de professioner og funktioner som mediebrancherne efterspørger. Samtidig vil systemet kunne tilfredsstille Danmarks Evalueringsinstitut når de fremover auditerer i forbindelse med den kommende institutionsakkreditering. Endelig vil kvalitetsmålingssystemet kunne stille data til rådighed til fx markedsføringen af uddannelserne. Når en uddannelsesinstitution som fx Zahles Gymnasieskole kan markedsføre sig med denne annonce, så virker det udelukkende troværdigt, hvis der kan føres bevis for de udtalelser der fremgår af annoncen. Annonceteksten indikere desuden, at Zahles Gymnasieskole følger deres dimittender 3 år efter de har forladt uddannelsesinstitutionen og at deres gymnasiale uddannelseskvalitet ligger på et tilstrækkeligt højt niveau til, at deres dimittender kan læse videre på en videregående uddannelse. Hvis Danmarks Medie og Journalisthøjskole vil kunne anvende lignende gode argumenter i markedsføringen eller i anden kommunikation vedrørende uddannelserne, er det nødvendigt at indsamle data systematisk, hvilket endnu ikke foregår. De eneste valide tal der i dag er til rådighed, er ansøgerantallet til de enkelte uddannelser. Men disse siger kun noget om interessen for uddannelserne, ikke om kvaliteten og relevansen. Når der i 2012 var 250 ansøgere til uddannelsen i medieproduktion og ledelse (hvor der optages 60), viser det en vis interesse. Men da der efter optagelsesprocessen reelt set kun viste sig at være 50 egnede til optagelse, så rejser dette en lang række spørgsmål. Hvis Danmarks Medie og Journalisthøjskole vil vide om det fx er de rigtige ansøgere der bliver optaget på uddannelserne, så må man kende deres forkundskaber og man må vide hvordan de klare sig igennem deres uddannelsesforløb på individniveau. Men lige så vigtigt er det, at finde ud af om de rent faktisk ender med at finde plads i de professioner og funktioner de uddannes til. SIDE 12

15 Derfor vil det være nødvendigt, at indsamle data om de studerende både før, under og efter uddannelsesforløbet. På den måde vil man kunne besvare et utal af spørgsmål. Fx: Har vi ret i vores antagelser om, at de studerende som har et godt eksamensgennemsnit fra deres adgangsgivende gymnasiale uddannelse og som også har både engelsk og matematik på A niveau, (som vi anbefaler på MPL uddannelsen), også er dem der bliver gode studerende på Danmarks Medie og Journalisthøjskole? Hvordan går det med de gode studerende? Er det dem der får de gode job og får de eventuelt disse job forholdsvist hurtigt? Omvendt kan der spørges om, hvorvidt de dimittender som rent faktisk får de gode jobs forholdsvist hurtigt, også er dem som vi opfatter som værende gode studerende undervejs i uddannelsesforløbet, eller om det også har været de uddannelsessøgende, som vi under optagelsesprocessen, har vurderet som værende særdeles egnede til at blive optaget? Vi ved det faktisk ikke i dag. det rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er den korrekte optagelsesprocedure vi anvender og om det er relevante krav vi stiller til optagelse? Vi ved det ikke i dag. Vi antager. Da man på MPL uddannelsen ved hver årgang har en frafaldsprocent på % er det lige så vigtigt at fokusere på de studerende som undervejs i studieforløbet enten falder fra eller ved hver eksamen klare sig forholdsvist dårligt. Forholder det sig sådan, at de ansøgere som vi i første omgang har vurderet som værende ikke egnede eller måske egnede til optagelse på Danmarks Medie og Journalistuddannelse men som vi alligevel har optaget også er dem der under studieforløbet klare sig under middel eller som ender med at gå ledige efter endt uddannelse alternativt ender med at få jobs som ikke nødvendigvis forudsætter at de har den uddannelse som vi har givet dem? Vi ved det ikke. Denne spørgerække kan i princippet fortsætte i det uendelige. Svarene kan kun findes, hvis man opbygger et nyt og systematisk kvalitetsmålingssystem, der inkluderer et kvantitativt og kvalitativt datagrundlag om alle de studerende, før under og efter uddannelsesforløbet. Først når dette er etableret og implementeret, vil man kunne udtale sig om de enkelte uddannelsers kvalitet og relevans. Den forgående rapport Etablering og implementering af en uddannelseskvalitetsmodel med fokus på måling af uddannelseskvalitet (Abildgaard 2013), fremsatte forslag til netop sådan en ny model. I rapporten blev det forsøgt, at tage højde for alle de problemstillinger der er rejst i dette problemfelt. Hensigten med implementeringen af denne nye model er altså, at finde svarene på alle disse spørgsmål og dermed kunne forbedre nuværende fremgangsmåder, så både uddannelserne, de studerende, dimittenderne og professionerne opnår et kvalitetsløft. Dette forventes at have en væsentlig strategisk betydning for hele Danmarks Medie og Journalisthøjskole. SIDE 13

16 Men da de forgående rapporter, ligesom denne, primært er et resultat af en enkeltpersons (mit) forholdsvist isolerede arbejde, kan der naturligvis rejses spørgsmål ved, om modellen kan finde udbredelse og accept i resten af organisationen, således at den rent faktisk kan implementeres og anvendes efter hensigten. Især når man tager i betragtning, at jeg som uofficiel, ikke ledende medarbejder er den der ønsker at drive forandrings og implementeringsprocessen. Derfor vil denne rapport primært fokusere på selve forandringsprocessen, herunder de typer af magt, modstand og beslutningsprocesser der opstår undervejs i implementeringsprocessen. 2.1 PROBLEMFORMULERING Hele dette problemfelt kan derfor opsummeres i en overordnet problemformulering for denne masterafhandling: Er det fremsatte forandringsprojekt: En ny uddannelseskvalitetsmodel med tilhørende dataindsamlings og evalueringsmodel applikerbar på Danmarks Medie og Journalisthøjskole og i givet fald, hvordan kan implementeringsprocessen så foregå mest optimalt? For med rimelighed at kunne besvare dette, har jeg fundet det hensigtsmæssigt at formulerer en række supplerende arbejdsspørgsmål: Hvilken type forandring, forandringsprojekt og forandringsproces er der tale om? Hvor langt er implementeringsprocessen på nuværende tidspunkt? Vil et pilotprojekt på MPL uddannelsen kunne danne inspiration for resten af organisationen? Giver en kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og dataanalyse af MPL studerende brugbare svar på spørgsmålene om de gode og dårlige studerende om kvaliteten og relevansen af uddannelsen? Hvilke muligheder har jeg som uofficiel forandringsagent uden lederstatus, for at kunne implementere dette forandringsprojekt, herunder hvilken form for magt kan jeg anvende, som forandringsagent? Hvilken form for modstand og støtte kan der forventes under implementeringen? Er der særlige forhold i en offentlig uddannelsesinstitution, der gør implementeringsprocessen særlig vanskelig? SIDE 14

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud?

Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud? Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud? En analyse af fortælling, legitimitet og ledelse i relation til jordemødres professionsudvikling Masterafhandling - januar 2008

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere