AScon Business Services. - supplerer din virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AScon Business Services. - supplerer din virksomhed"

Transkript

1 AScon Business Services - supplerer din virksomhed

2 Webdesign og administration - er ikke venstrehåndsarbejde! Mange virksomheder har ikke størrelsen til at ansætte en særskilt medarbejder til opgaven. Nu kan disse opgaver lægges hos AScon Business Services. Det er både fleksibelt og økonomisk fordelagtigt. AScon Business Services supplerer din virksomhed Vi kender det alle. Det der med at udskyde en opgave, som er lidt besværlig, fordi den er uvant og derfor virker besværlig for os. AScon Business Services har specialiseret sig i at udføre disse opgaver ofte både billigere, bedre og mere fleksibelt, end virksomhedens egen organisation kan gøre det. Etablering af hjemmesider Din virksomheds hjemmeside rummer en del af disse opgaver. Nogle opgaver skal kun løses én eller ganske få gange i hjemmesidens levetid. Andre opgaver er af tilbagevendende karakter, fordi sidens indhold er dynamisk og derfor kræver jævnlige ændringer. AScon Business Services kan løse alle opgaver knyttet til din virksomheds hjemmeside. Domænenavnet vi hjælper med både at finde det rigtige og få det registreret rigtigt. Webhotellet er den udbyder, på hvis server din side ligger. Webhotellet er afgørende for, hvilke funktioner og services der tilbydes. AScon Business Services hjælper med at finde den bedste til din virksomhed. Designet er afgørende for førstehåndsindtrykket af din virksomheds, samt sidens brugervenlighed. AScon Business Services hjælper med sidens opbygning og layout. Indholdet skal være præcist, informativt og skrevet i et sprog, som din målgruppe kan forstå. AScon Business Services hjælper dig også her på alle punkter. Ajourføring er afgørende for, om din hjemmeside ses af din målgruppe. Rammeaftale for hjemmesidens vedligeholdelse En rammeaftale med AScon Business Services om drift og administration af din virksomheds hjemmeside sikrer, at den altid er aktuel og indbydende. 2

3 Det gode tilbud - er ikke kun et spørgsmål om pris! AScon Business Services har stor erfaring i kompleks tilbudsgivning på offentlige og private udbud. Tilbudsgivning At udarbejde et tilbud på en enkelt opgave til sine kunder er noget, som de fleste håndværkere og handlende gør med stor erfaring på daglig basis. At udarbejde et tilbud stort eller lille er dybest set en salgsopgave. Det handler om at formidle information på en måde, som modtageren kan forstå, også selv om modtageren ikke er ekspert på det pågældende område. Hvis opgaven derimod er af større omfang, så bliver opgaven staks mere kompleks, og mange virksomheder finder arbejdet med et sådant tilbud både besværligt og uvant. AScon Business Services hjælper med at udarbejde velstrukturerede tilbud, som medtager alle elementer på en måde, som gør det nemt for udbudsgiveren at læse og forstå tilbuddet. Tilbudskoordination / Bid Management I visse tilfælde bliver tilbudsgivning et projektarbejde, som kræver en fast styring, for at nå i mål indenfor en ofte stram tidsfrist fra udbyders side. I nogle brancher kalder man denne funktion tilbudskoordination, i andre hedder det Bid Management. AScon Business Services tilbyder på projektbasis Bid Management til både små og store virksomheder. Bid Management fra AScon Business Services omfatter teamdannelse, projektledelse samt redaktion og produktion af selve tilbuddet med tilhørende præsentationer. Kalkulationer foretages i simuleringsværktøjer, som gør det muligt i en forhandlingssituation hurtigt at kalkulere ændrede priser uden at miste rentabiliteten i tilbuddet. 3

4 Præsentation handler om at fortælle det væsentlige. Ofte forfalder mange til at fordybe sig i faglige detaljer, når produkter eller løsningsmodeller skal præsenteres for kunderne. Ligeså ofte er disse detaljer kunden aldeles uvedkommende, og i værste fald tager de kundens opmærksomhed fra det, som har afgørende værdi for kunden. AScon Business Services ser dine produkter med kundens øjne og hjælper med det udgangspunkt din virksomhed med at udarbejde medietilrettet information, som når dine kunder. AScon Present - er formidling på alle niveauer Et logo er en koncentreret kode! En virksomheds eller institutions logo bør bære flest mulige informationer til betragteren, og der er mange parametre at spille på. Lad AScon Business Services knække logokoden for din virksomhed eller virksomhedens nye produkt. Forudsætningerne for succes Forudsætningerne for et succesfyldt on-line møde er imidlertid, at man forstår on-line mødets natur og muligheder. En visuel præsentation skal supplere ordene ikke bare gentage dem! Mange har deltaget i møder, hvor indlægsholderen supplerer sit foredrag med en visuel præsentation i form af f.eks. en Powerpoint præsentation. Næsten lige så mange har oplevet, at indlægsholderen stort set kun bruger sin visuelle præsentation som et manuskript for sig selv. De fleste finder en sådan ordrig præsentation både kedelig og søvndyssende, og indlægsholderen opnår det modsatte af, hvad der egentlig var hensigten med en præsentation formidling af information. AScon Business Services hjælper din virksomheds at lave præsentationer, som visuelt underbygger ordene i stedet for at gentage dem. AScon Business Services producerer præsentationer til et hvilket som helst formål og medie. On-line møder er utroligt ressourcebesparende! Fysiske møder koster rigtig mange ressourcer og er ofte ikke særligt effektive. Tænk lige efter. Her er nogle af omkostningerne: Tid til at pakke dine ting, transporttiden til mødestedet, selve transportomkostningen det hele x 2. Et on-line møde er kun ganske få klik væk og ofte langt mere effektivt end et fysisk møde. Bliv fortrolig med on-line møder. Det vigtigste er imidlertid at medarbejderne få den nødvendige introduktion til mødesystemets mange muligheder og derigennem tager systemet til sig. AScon Business Services tilrettelægger og gennemfører korte effektive kurser, som gør virksomhedens medarbejdere fortrolige med on-line mødesystemet. Kommer man i mål med det, er der rigtig mange ressourcer at spare på mødevirksomhed. Det rigtige system AScon Business Services hjælper med at vælge det on-line mødesystem, som passer til din virksomhed. Hvis et billede siger mere end 1000 ord, hvad siger levende billeder så? Videointroduktioner og instruktioner er en effektiv formidlingsform. De er som skabte for formidling på hjemmesider eller i on-line møder. AScon Business Services hjælper din virksomhed med at producere videoen. Idé, manuskript, storyboard, optagelser, redigering og publicering, hvor det måtte være relevant for - f.eks. på virksomhedens hjemmeside eller YouTube kanal. 4

5 Projektledelse er ressourcestyring. - Det er den korte version. Den lidt længere version er, at projektledelse handler om at få en opgave udført til et bestemt tidspunkt under anvendelse af en given ressourcemængde. Projektledelse er for mange virksomheder og institutioner en integreret del af hverdagen, men for andre er det måske en disciplin, som man kun har brug for i særlige tilfælde. AScon ProjectM - er ad hoc projektledelse for virksomheder og institutioner AScon Business Services har valgt at kalde vor service AScon ProjectM med stort M, fordi Management betyder ledelse, og ledelse er nøgleordet for ethvert projekt. Det gør projektledelsen Definerer projektet og dets afgrænsning præcist. Sikrer at de nødvendige informative og fysiske elementer tilflyder projektet på de rigtige tidspunkter. Sikrer at ressourcer til håndtering af information og fysiske leverancer er til rådighed på det rigtige tidspunkt. Vi kommer med ledelsen og værktøjet AScon Business Services tilbyder på ad hoc basis at lede projekter i din virksomhed eller institution. AScon Business Services anvender forskellige værktøjer i projektstyringen men primært applikationen SmartDraw, som arbejder problemfrit sammen med mange andre projektværktøjer såsom Gant og MS Project. Udarbejder og sikrer dokumentation af processer og organisation for masseproduktion. Identificerer og dokumenterer indbyrdes afhængighed imellem delprojekter og opgaver. Dokumenterer relationerne imellem en organisations eksisterende processer og de nye processer. Dokumenterer hvilke risici nye proces- og organisationselementer udgør for den eksisterende organisation. Informationsdeling er afgørende for projektets succes AScon Business Services sørger for, at projektdokumentationen kan læses af hele projektorganisationen, og etablerer selvstændige dokumentområder, som via nettet er tilgængelige for hele projektteamet. Hertil kommer gevinsten ved at kunne anvende AScon Business Services kompetencer fra tjenesterne AScon WEB og AScon Present til at holde alle inde i processen, samt at holde din virksomheds omkostninger til projektmøder på lavest mulige niveau. 5

6 Partnerskaber er når 1+1=3 Man har brug for en partner, hvis man ikke kan løfte en opgave alene. Under begrebet AScon Partner, har AScon Business Services erhvervet et eksklusivt nordisk agentur for det betydende polske IT-hus, Billennium, som råder over mere end 60, programmører, udviklere, testere og andre IT relaterede konsulenter. Derfor er er 1+1 > 60 hos AScon Business Services. AScon Partner - er det nødvendige samarbejde med de nødvendige partnere Samarbejdet med Billennium bygger på personlige forretningsmæssige relationer helt tilbage fra Billenniums etablering i Samarbejdet bygger derfor på gensidig tillid til hinandens kompetencer. Billennium har afdelinger i Warszawa og Lublin, og opererer især indenfor områderne internetportalopbygning, kundestyringsprogrammer, faktureringssystemer, workflow managemet og rekruttering af specialiserede IT konsulenter og udviklere. Billennium har lavet løsninger for kunder i alle erhvervssektorer. Her er en oversigt over nogle af referencekunderne: Billenniums medarbejdere opererer på engelsk, og AScon Business Services leverer det danske indhold. Billennium har sine kernekompetencer indenfor følgende teknologier: Java C# ASP.Net C++ PHP JBoss SQL Oracle. Tjenester til fast pris Billenniums konsulenter arbejder både on-site i hele Norden, men også på distancen, hvor de løser opgaverne fra deres domicil i Warszawa. Ved on-site løsninger omfatter konsulentprisen alle omkostninger inklusive logi og frirejser for konsulenten altså absolut ingen yderligere omkostninger end konsulentprisen. Dette samarbejde giver AScon Business Services mulighed for at kunne levere og supportere løsninger, som ligger langt ud over, hvad AScon Business Services ville kunne magte alene. Alle løsninger i samarbejde med Billennium tilbydes til faste priser. Helpdesk 365/24/7 Billenniums afdeling i Lublin leverer en af Billeniums betydeligste tjenester, nemlig en IT-helpdesk funktion på 24/7/365 basis. Denne tjeneste leveres på engelsk i forhold til kundespecifikke krav. 6

7 AScon Business Services supplerer AScon Business Services logo symboliserer, at vi tilbyder din virksomhed produkter og tjenester, som I enten ikke selv har kompetencerne til at udføre, eller som I ikke selv har volumen til at rumme i egen organisation. Kort sagt! AScon Business Services supplerer din virksomhed med det nødvendige, uden at du behøver at ansætte i egen organisation. AScon WEB rummer en række produkter og tjenester relateret til din virksomheds hjemmeside. Det er strukturering, design og etablering af hjemmesider. Når din side er lanceret holder AScon WEB dig fortsat i hånden. Vi hjælper dig i en rammeaftale med den praktiske opdatering af siden med nyt indhold og nye elementer og moduler. AScon BID hjælper din virksomhed til at producere overskuelige tilbud til dine kunder. Udformningen af større tilbud samt de kalkulationsopgaver, som sikrer dig rentabiliteten i dine tilbud, koordinerer vi på plads i tæt samarbejde med din virksomheds egen organisation. AScon BID sikrer at du i dit tilbud får alle de aspekter med, som er relevante for kunden. AScon Present er kort sagt en præsentation af din virksomhed. Det omfatter logodesign, tekstforfatning, produktion af informations- og præsentationsvideoer til forskellige medier. AScon Present tilrettelægger og gennemfører også workshops og kurser for din virksomheds ansatte eller kunder. AScon Present er informationsformidling for din virksomhed eller institution. AScon ProejctM hjælper din virksomhed eller institution med at gennemføre enkeltstående projekter, som I ikke har ressourcer til i jeres egen organisation. Det kunne være interne opgaver eller leverance af en ordre, hvor I skal samarbejde med andre organisationer. Vi sidder for bordenden og sikrer at tingene leveres rigtigt i den rigtige rækkefølge til tiden. 7

8 AScon Business Services - supplerer din virksomhed AScon Business Services Allégade Løgumkloster Tlf.: Mail: Web:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere