2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1"

Transkript

1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Mestre følgende færdigheder: Udvælge, tilrettelægge g anvende løsningsmdeller g metder. Deltage i udviklingen af samarbejdsfrmer m løsning af pgaver. Kunne frstå sin egen situatin i den rganisatriske helhed. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 1

2 Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 2

3 Fag: ADE (Anvendt dansk g engelsk) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Engelsk fagterminlgi ifølge den løbende plan fr engelsk i 1-4. Semester. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Argumentatinsteri, praktisk argumentatin. Kunne reflektere ver følgende: Layut af breve g andre relevante dkumenter. Gdt sprg (neutralt sprg vs. Værdiladet sprg, saglig argumentatin). Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Rapprtstudieteknik anvendt på et relevant byggefagligt emne i samarbejde med et eller flere andre fag. Gdt sprg (talesprg g skriftsprg, fagsprg). Grundlæggende engelsk ved møder (indkaldelse, deltagelse, referat). Grundlæggende engelsk i byggefaglig krrespndance (psætning, sprg g standarder). Grundlæggende brug af præsentatinsprgrammer. Mestre følgende færdigheder: Mundtlig præsentatinsteknik. Byggefaglig krrespndance. Mødeteknik (indkaldelse, deltagelse, ledelse). Referatteknik (psætning, sprg g standarder). Brug af tekstbehandling, internet g . Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Digital gruppemanual (beskrive standarder g prcedurer fr gruppens arbejde). Byggesagsdkumentatin. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Praksisnære g faglige prblemstillinger g løsninger til samarbejdspartnere g brugere på dansk g engelsk (mundtlig, skriftlig g digitalt) på et grundlæggende niveau. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 3

4 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Dkumentere dette via sin prtfli i henhld til semesterets tema. Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 4

5 Fag: AMF (Anvendt matematik g fysik) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 4 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Lastbegreb g typer af laster. Mmentbegrebet, ligevægtsbetingelser, tyngdepunkt, tværsnitsknstanter, Hkes Lv. Statisk bestemte bjælker. Fugttransmissin Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Anvendelse af partialkefficientmetden g lastkmbinatiner iht. EC Anvendelse af nedbøjningsfrmler g spændingsbetragtninger fr bjælker. Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Mmentsætningen. Reaktinsbestemmelse. Excel med graf. Mestre følgende færdigheder: Fugt-/kndensberegninger. Algebraisk ligningsløsning. Beregning af tyngdepunkt. Inertimment g mdstandsmment. Dimensinere simple bjælker fr mmentpåvirkning. Vektrregning g trignmetri, f.eks. anvendt på tagknstruktin dg kun med egen vægt g snelast. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Fugt/kndens i bygningsdele. Statisk bestemte bjælker. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Valg af relevant bjælkeprfil. Energirigtige valg i egne knstruktiner. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 5

6 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: U-værdi beregning. Dimensinering af simple bjælker. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 6

7 Fag: VDA (Virksmhedsdrift g administratin) Kernemråde: Virksmhed Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 4 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Samfundskultur. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Gruppekultur. Kunne reflektere ver følgende: Virksmhedskultur. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Driftsøknmi. Øknmistyring, årsregnskab. Omkstningsbegreber. Budgetter, investering. Mestre følgende færdigheder: Planlægningsværktøjer. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Styring g pfølgning af det planlagte, herunder referater. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 7

8 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Organisering af gruppe. Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Organisatrisk læring. Samarbejdsrelatiner, gruppe g hld Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 8

9 Fag: PMK (Prduktinsmetder, knstruktiner) Kernemråde: Prduktin Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Almindelige udførelsesmetder i byggeprcessen. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Almindelige knstruktiner. Statiske principper. Nrmalknstruktiner g knudepunkter. Bygningers energitab. Lufttæthed. Fugtfrhld. Brandfrhld. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Mestre følgende færdigheder: Tilrettelægge byggeprcessen. Indsamle g analysere infrmatin. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Aktiviteter i byggeprcessen g deres rækkefølge g sammehæng. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Traditinelle nrmalknstruktiner g knstruktinernes sammenbygning. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Begreberne råhus, bygningsdele, last g stabilitet. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 9

10 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Udføre dkumenteret analyse af byggefaglige relevante prblemstillinger med dertil hørende løsninger. Udføre intern dkumentatin i frm af skitser med tilhørende prcesdiagram g materialepåskrifter. Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

11 Fag: PMM (Prduktinsmetder, materialer) Kernemråde: Prduktin Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Plast, gips g isleringsmaterialer. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Systematisk valg af materialer g dkumentatin heraf. Beskrivelse af materialer i frbindelse med bygningsdelsbeskrivelse Kunne reflektere ver følgende: Begrebet bæredygtighed i prjekteringen i frbindelse med materialeudvælgelse. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Infrmatinssøgning i frbindelse med udvælgelse af materialer. Mestre følgende færdigheder: Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Sammenbygning af materialer i frbindelse med knudepunkter. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Overrdnet valg af materialer til nrmalknstruktiner. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Kunne begrunde valg af materialer. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

12 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at udvælge egnede materialer. Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Ovennævnte skal ske i frbindelse med materialeudvælgelse. Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

13 Fag: PMP (Prduktinsmetder, prcesser) Kernemråde: Prduktin Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Regneark. Indretning af byggeplads. Byggepladsydelser (kap. 4 g 5 i byggesagsbeskrivelsen). Plan fr sikkerhed g sundhed. Opstilling af relevante miljømål. Frslag til virkemidler. Vurdering af resultater. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Arkivering BIPS/IBB. Aktivitetssrtering g beregning af prduktinstider. Prduktinsmetder g prcesser. Den kritiske vej i tidsplanen. Nøgletal fr bligbyggeri. Prisregulering/prisindeks. Arbejdsbeskrivelser. EDB-priser/Sigma. Prduktinsmetder g prcesser (rækkehuse). Udbudskntrlplaner. Tilsynsplaner (rådgiver). Implementering af Lean Cnstructin i prjekt. Kunne reflektere ver følgende: Klassifikatin af bygningsdele efter gældende systemer. Udbudstidsplan. Tidsplan fr byggepladsprduktin (hvedtidsplan). Prcesdiagrammer. Detailtidsplan af byggepladsprduktin. Opfølgning af tidsplaner. Overslag i faserne, indhld g pbygning. Overslag på bygningsdelsniveau. BIPS beskrivelsessystem. Beskrivelser i faserne (inf til bygherre). Bygningsdelsbeskrivelser. Byggesagsbeskrivelse. DDB-kravlister g prjektweb. Klassifikatin efter gældende systemer. DDB bygherrekrav. Kvalitetssikring i faserne (PAR g FRI). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

14 Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Tidsplan fr prjektering (eget arbejde). Rammetidsplan (prjektering, udbud, licitatin, kntrakt g udførelse) Aktivitetsbegrebet. MS Prject. Mestre følgende færdigheder: Fasemdeller g infrmatinsniveauer. Organisatinsdiagrammer fr byggesag (kntraktbaseret). Entreprisefrm. Tekstbehandling. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

15 Fag: BIM (Bygnings Infrmatins Mdel) Kernemråde: Prjektering Varighed: 3 ugers kursus Status: Obligatrisk ECTS pint: 3 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Overførsel af data fra Krt & Matrikelstyrelsen (KMS) til Autdesk Revit Architecure (RAC). Opbygning af prisbøger i Sigma g hvrdan disse data verføres til RAC. Overførsel af BMF fra RAC til Sigma. Udveksling af data mellem frskellige BIM-værktøjer via IFC-frmatet. Udveksling af data mellem frskellige prgrammer g filfrmater til g fra RAC. Installatinsprgrammet Revit MEP (Mechanical Electrical and Plumbing). Knstruktinsprgrammet Revit Structure. Visualisering, planlægning, kntrl, simulering m.v. ved hjælp af Naviswrks. Brug af 2D tegnings- g 3D mdeldata (families) fra internettet. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Opbygning af en 3D BIM. Digital prjektering. Kunne reflektere ver følgende: Opbygning af parametrisk prgrammerede bjekter. Delte parametre (Shared Parameters) i BIM sammenhæng. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Opbygning af en 3D mdel ved hjælp af RAC. Kunne pbygge bygningsmdellen iht. Infrmatinsniveauerne 1, 2 g 3. Overføre tegninger fra AutCad (DWG-frmat) til RAC. Simpel brug af AutCad (Line, Explde, Cpy, Mve, Mirrr, Wblck). Micrsft Office Excel til behandling af data. Overføre data (bjektkder g bjektbeskrivelser) fra Sigma til RAC g mængder fra RAC til Sigma. Overføre data fra Sigma til Micrsft Prject. Mestre følgende færdigheder: Bygningsfaglige termer på engelsk g dansk. Opbygge en 3D digital bygningsmdel med egne definerede bygningsdelsbjekter. Opbygge en terrænmdel ud fra data fra KMS. Udtrække BMF. Kunne arbejde struktureret med Sectins, Drafting views, Calluts g legends. Visualisering af areal, rum g vlumen bjekter. Oprette egne View templates. Overføre Views til Sheets. Srtering af Views g Sheets efter fagdisciplin, View type, On sheet m.v. Opbygge simple parametriske bygningsdelsbjekter. Sammenlinke grund g bygningsmdel. Sammenlinke fagmdeller til fælles mdel. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

16 Arbejde med centralfil g definere Wrksets. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Udprintning af tegninger (Sheets) fra 3D BIM filen. Tegningslisteudtræk fra BIM-filen. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Opbygge en BIM-mdel med en mindre grad af egne parametrisk pbyggede bjekter g af denne kunne udtrække plan, snit, pstalter, bygningsudsnit g detaljer struktureret iht. Infrmatinsniveauerne 0, 1, 2 g 3 (DDB). Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Oprettelse af egne bjekter (families). Oprettelse af egne Sheets med relevante data g lg. Kunne prette g navngive 3D mdelfiler g tegninger ud fra BIPS F104, Dkumenthåndtering. Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

17 Fag: DP (Digital Prjektering) Kernemråde: Prjektering Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Det digitale byggeri. BIM Building Infrmatin Mdelling. 3D arbejdsmetder. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Digital dkumenthåndtering. Faseplanlægning iht. Infrmatinsniveauer. BIM management. Kunne reflektere ver følgende: Bygherrekrav (DDB). Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Autdesk Revit Architecture. Mestre følgende færdigheder: Opbygge digital grundmdel med infrmatinsbærende skelgrænser (prperty lines) g tpsurfaces ved imprt af filfrmater af frskellig type (csv, txt, xls). Opbygge digital bygningsmdel med egne definerede bygningsdelsbjekter. Opbygge parametriske bygningsdelsbjekter. Udtrække calluts af BIM-mdellen g viderebearbejde disse til 2D detaljer ved imprt af dwg, dxf detaljer. Linke grund g bygningsmdel. Arbejde med fagmdeller (entreprisesrtering) g sammenlinke disse til fælles mdel. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

18 Knstruktin g materialespecifikatiner ved hjælp af multicatagry tags g keynting. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Dkumentere dette via sin prtfli i henhld til semesterets tema. Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

19 Fag: KPA (Knstruktin g prjektering, arkitekt) Kernemråde: Prjektering Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 4 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Bæredygtigt byggeri. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Installatinsplanlægning, føringsveje. Kunne reflektere ver følgende: Tlerancer. Brandlvgivning g brandanalyse. Arkitektur, knstruktin g detaljer. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Rumlig afbildning, analgt g digitalt. Opmåle en eksisterende bygning eller dele heraf ved hjælp af digital ftregistrering. Registrere den pmålte bygningsanvendelse af byggematerialer, dets arkitektur samt bygningsknstruktin. Mestre følgende færdigheder: Prjekteringsmetdik, niveaupdelt prjektering. Tegningsstandarder. Mdulplanlægning g mdulprjektering. Vinduer g døre, ventilatin g redning. Myndighedsprjekt, betydning g indhld. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Bygningsdele, nrmalknstruktiner g detaljer. Kravfrmulering g egenskabsanalyse. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Målestksfrhld i frbindelse med prjektering. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

20 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Lvkrav g rumbehv. BR 08 inkl. SBI-anvisning nr Fremstille g anvende digital mdel fr husbygning. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Målsætning. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

21 Fag: KPI (Knstruktin g prjektering, installatiner) Kernemråde: Prjektering Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden: Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Indeklima (uddybende rientering i frbindelse med tæt/lav bebyggelse med fkus på det termiske indeklima). Tekniske anlæg (uddybende viden m frenklet dimensinering indenfr frsyning, frdeling g frbrug (brtledning), med fkus på afløbs-, brugsvands- g varmeanlæg. Bygningsfysik (beregning af bygningers energibehv med relevant sftware). Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Oprethldelse af et tilfredsstillende indeklima. Betydningen af tekniske anlægs planlægning, udførelse g funktin, herunder drift g vedligehldelse. Bygningsfysikkens indflydelse på valg af placering, islering g dimensin af de tekniske anlæg. Kunne reflektere ver følgende: Valg g prjektering af tekniske anlæg inden fr afløb, brugsvand g varme. Bygningers energibehv samt tiltag til pnåelse af bygningsreglementets krav til bygningers energifrbrug g indeklima. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Frenklede beregningsmetder fr tekniske anlæg. Digital prjektering af tekniske anlæg vha. relevant sftware. Beregning af bygningers energibehv vha. relevant sftware. Mestre følgende færdigheder: Frenklede beregningsmetder fr tekniske anlæg. Digital prjektering af tekniske anlæg vha. relevant sftware. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

22 Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Indeklimaprblemer (med hvedvægten på det termiske miljø) samt tiltag til pnåelse af bygningsreglementets krav til bygningers energifrbrug. Bygningsfysikkens indflydelse på indeklimaet; fugt, støj, miljø g sundhedsmæssige prbelmer ved valg af materialer; pladskrav til de tekniske anlæg; valg af tekniske installatiner (herunder materialevalg). Kunne vælge mellem løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Udvælge de installatinsanlæg, sm passer til bygningen g dens knstruktiner. Klimaskærmens pbygning under hensyntagen til bygningens energibehv. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsreglementets krav til bygningers energibehv. Udarbejdelse af udbudsmateriale inden fr afløbs- brugsvands- g varmeanlæg. Relevante dkumenter inden fr indeklima, tekniske installatiner g energifrhld p til udbud på frprjekt-niveau. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Prjektere g udvælge knstruktiner, så lvgivningens krav til bygningers energifrbrug pfyldes. Selvstændigt indgå i: Prjekteringsteams med ansvar fr udarbejdelse af dkumentatin inden fr bygningers energibehv g tekniske installatiner. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Prjektering af tekniske anlæg. Beregning af bygningers energibehv. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Digitale dataudtræk (skygger, mængder g transmissinsparametre) fra 3D BIM mdel i frbindelse med beregning af bygningers energibehv. Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

23 Fag: OAL (Opmåling g afsætning) Kernemråde: Registrering Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 3 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: GIS. Krdinatsystemer g krtprjektiner. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Opslag i g udtræk fra ffentlige registre (OIS, ) Opmåling af et simpelt terræn. Opmåling af en mindre bygnings indre. Udfærdige facadetegninger. Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Mestre følgende færdigheder: Udfærdige 3D tegninger ved hjælp af ft g dertil udviklede EDB-prgrammer (f.eks. ImageMdeler g Revit). Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Valg af ktesystem. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

24 Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Gennemført 1. semester. Prøvefrm/censr Ekstern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

25 Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i maskin og produktion

Studieordning for bacheloruddannelsen i maskin og produktion Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Industri og Global Forretningsudvikling Studieordning for bacheloruddannelsen i maskin og produktion Aalborg Universitet 2014 Campus Aalborg Forord

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt design Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2013 Udbydes i København Forord I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg

Læs mere