CURRICULUM VITAE Torben Abildgaard Pedersen. Fødselsår 1956 Stenløse Sogn, Stenløse-Fangel Kommune, Odense Herred, Odense Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE Torben Abildgaard Pedersen. Fødselsår 1956 Stenløse Sogn, Stenløse-Fangel Kommune, Odense Herred, Odense Amt"

Transkript

1 side 1 af 8 Personlige data Efternavn PEDERSEN Fornavne Torben Abildgaard Fødselsår 1956 Fødested Stenløse Sogn, Stenløse-Fangel Kommune, Odense Herred, Odense Amt Nationalitet Dansk statsborger Modersmål Dansk Civilstatus Gift med seniorforsker, civilingeniør (K), ph.d. Dorte Rasmussen siden 16. marts 1991, to børn: Daniel Abildgaard Rasmussen (f. 1991) og Mette (f. 1996) Kontaktoplysninger Mobiltelefon adresse Privatadresse Gedvad 10 C, DK-2800 Kongens Lyngby (Danmark) Privattelefon Uddannelsesoplysninger Institution Fra Til Grader og diplomer Danmarks Tekniske Universitet Licentiatus technices (Lic.techn.) = ph.d. Dissertation: Kontinuummekanisk og metallurgisk undersøgelse af abrasive procesmekanismer. Danmarks Tekniske Universitet Civilingeniør, maskinretningen, procesteknisk linjebetegnelse (kvotient 9,6) CBS, Handelshøjskolen i København HD-studiet (1. del) (Handelshøjskolens Diplomprøve) Dansk Standard og Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr Amtac Group on behalf of Medical Devices Agency Quality Management Institute Ltd. Mulernes Legatskole i Odense 1998 Certificate: Establishing Compliance With The Medical Device Directives (CE Marking) 1995 Certificate: Lead assessor in application of EN to audits of medical device manufacturers 1991 Certificate: Lead assessor ISO Studentereksamen, matematisk-fysisk linje (kvotient 10,8) Erhvervsmæssige ansættelser efter 1983 Fra til Virksomhed TAPFREE- FREE- LANCE ApS Dansk Standard Stilling Indehaver Civilingeniør Beskrivelse Selvstændig konsulent, underviser Eksamineret auditor Projektarbejde Etablering af ledelsessystemer for kunder Konsulent, underviser Etablering af ledelsessystemer for kunder Standardiseringsarbejde Udvikling af nye koncepter, certificerings- og akkrediteringsordnin-

2 side 2 af Dansk Standard Kvalitetschef Scanaudit et certificeringsorgan Certificeringschef Dansk Teknologisk Institut Kvalitetschef Dantest Afdelingschef Teknologistyrelsen Sagsbehandler ger mv. Etablering af bemyndigelse og akkreditering af Dansk Godkendelse af medicinsk udstyr Etablering og drift af DS certificeringsorgans DANAK-akkreditering nr (kvalitetsledelse), 6003 (miljøledelse), 7007, 7010 (udstedelse af licenser til produktcertificering af plastrør, betonelementer og armeringsstål) og RvA-akkreditering nr. 41 Etablering og drift af DS interne kvalitetsledelsessystem i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 og certificeret af SIS SAQ Certifiering AB, senere overført til Nemko AS Etablering af Scanaudit Ledende auditor Koordinator for instituttets laboratorieakkrediteringer Etablering af en række af instituttets bemyndigelser og akkrediteringer Udvikling af det interne kvalitetsledelsessystem Chef for tre forskellige afdelinger gennem tiden Ansvarlig for etablering og drift af DANAKlaboratorieakkrediteringerne 9, 162, 175, 205 og 206 og det nationale referencelaboratorium for kraft- og trykmålere Underskriftsberettiget vedr. akkreditering nr. 162 (kalibrering af masse af emner af fast materiale) Sekretariat for måleteknik (legal and fundamental metrologi) og bemyndigende organ i henhold til måletekniske direktiver Medlemskaber af og udpegninger til bestyrelser, udvalg, komitéer, råd, nævn mv Standardiseringsudvalget S-463 for hygiejne i daginstitutioner Standardiseringsudvalget for sundhedsledelse (DS 10001:2010) Fondsbestyrelsesformand for Hospicefonden Danmark Formand for CEN/BT TF 142 WG 2 Fortolkning af ISO 9001 i sundhedssektoren Medlem af standardiseringsudvalg CEN/BT TF 142 (pr CEN/TS 15224:2005) Guide to the use of EN ISO 9001 in the health sector 2003 Udpeget af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren som medlem af Den Almindelige Danske Lægeforenings nøgletermsudvalg i forbindelse med udvikling af Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for Sygehuse Udpeget af erhvervsminister Ole Stavad som dansk medlem af bestyrelsen for Nordtest (grundlagt 1973) under Nordisk Ministerråd Medlem af styregruppen for indførelse af infektionshygiejneledelsessystem i intensivafsnittet på Centralsygehuset i Nykøbing F Nøgletermsudvalget under S-216, som er ansvarlig for ISO 9000-standarders oversættelse (DSF/EN ISO 9000:2000) Standardiseringsudvalget S-354 for styring af hygiejne i sundhedssektoren (DS og DS serierne) Arbejdsgruppe A1 under S-354 (udvikling af DS 2450-serien) 1999 Hovedvejleder for overlæge Lisa Dalh Christensen i H:S Blodbanken i forbindelse med intern lederuddannelse

3 side 3 af Kommitteret for bestyrelsen i Eurolab Danmark Næstformand for Eurolab WG4: Competence of personnel Bestyrelsesmedlem i Børnehuset Emil Pipers Vej 21, 2800 Lyngby Repræsentant for Eurolab Danmark i Sektorkomitéen for Kalibrering under DANAK Stedfortræder for det danske styrelsesmedlem i Nordtest 1993 Delegeret i Eurolab WG3: Scope of accreditation Delegeret i Eurolab TC-QA National delegeret udpeget af Dansk Standard i CEN/CENELEC/TC Bestyrelsesmedlem i Eurolab Danmark Delegeret i Eurolab WG1: Basic documents Repræsentant for Eurolab Danmark i Det Rådgivende Akkrediteringsudvalg under DANAK Repræsentantskabsmedlem i Dansk Standard for Teknologisk Institut Medlem af eksamenskomitéen vedr. kursus for statsautoriserede vejere og målere Formand for ejerlejlighedsforeningen Lyngby Hovedgade Medlem af styregruppen i Nordforsk-samarbejdet om abrasionsforskning Kvalifikationer Fremmedsprog Læsning Tale Skrivning 1 = fremragende, 5 = ringe Engelsk Fransk Tysk Informationsteknologi Generelt Professionel i anvendelse af Microsoft Office-pakkens programmer Dokumenthåndtering Professionel i anvendelse af D4 InfoNet D4 Handbook, D4 Flow og D4 Request Nøglekompetencer Etablering og implementering af ledelsessystemer baseret på danske og internationale ledelsesstandarder og andre modeller i erhvervsvirksomheder, på sygehuse, på privathospitaler, i klinikker, på laboratorier og hos danske kommuner og offentlige styrelser Etablering og implementering samt ansøgning om godkendelse af kvalitetsledelsessystemer hos producenter og leverandører af medicinsk udstyr Generelle forhold i forbindelse med styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Standardisering (navnlig vedrørende rengøring, infektionshygiejne, sundhedsledelse og projektledelse) Udvikling af kravmodeller til brug for offentlige og private erhvervssektorer, herunder sundhedssektoren Rådgivning i forbindelse med akkreditering og certificering af ledelsessystemer Gennemførelse af interne audit og interne survey Kurser og auditoruddannelser af mange forskellige slags EU s direktiver efter den nye metode Udvikling af e-læringsprogrammer Legalmetrologi (specielt typeprøvning, førstegangsverifikation, periodisk verifikation og markedsovervågning af ikke automatiske vægte) Produktcertificering Gennemførte konsulentopgaver Fertilitetsklikken IVF. Drift af kvalitets- og hygiejneledelsessystem Scanvet A/S. Godkendelse af medicinsk udstyr, jf. gældende lov og bekendtgørelse herom Rigspolitiet, Kriminalteknisk Sektion. Udarbejdelse af større ledelsessystem i D4 InfoNet Københavns Lufthavne A/S. Konsulentassistance vedrørende større ledelsessystem i D4 Info-

4 side 4 af 8 Net orienteret mod ISO 9001 omhandlende bl.a. flyvepladsdrift, CNS (communication, navigation and surveillance) og security Kopenhagen Fur. Udarbejdelse af udredningsrapporten Tilsyn med danske pelsdyravlere Tandprotetikeren. D4 InfoNet-ledelsessystem for 21 klinikker i henhold til DS/EN ISO 9001: Ropox A/S. D4 InfoNet-ledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 9001:2008 og DS/EN 14001: Åreknudeklinikken. Landsdækkende kæde af variceoperationsklinikker. Etablering af ledelsessystem i D4 InfoNet efter den DDKM, 2. version. Projektet genoptaget Privathospitalet Møn. Etablering af ledelsessystem i D4 InfoNet efter den DDKM, 2. version Røder & Mortensens Eftf. ApS. Elinstallatørfirma og energirådgiver. D4 InfoNet-ledelsessystem i henhold til ISO 9001, ISO 14001, OHSAS og SKS-bestemmelserne Privathospitalerne Danmark, Skørping og Roskilde. Etablering af ledelsessystemer i D4 Info- Net. Alle hospitaler ført frem til erhvervelse af IKAS akkreditering efter DDKM, 1. version Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Konsulent i kvalitetsledelsesspørgsmål for ministeriets afbureaukratiseringsudvalg med undersøgelse af muligheder for forbedring og forenkling af lov nr. 506 af 6. juni 2006 og tilhørende bekendtgørelse om etablering af systemer i kommuners naturog miljøadministrationer Vejdirektoratet. Opstilling af kravspecifikation til dokumenthåndteringsprogram Vestre Viken HF Oslo. Assistance i forbindelse med opstilling af VV-modellen Privathospitalet Valdemar. Etablering af et ledelsessystem, der opfylder kravene i DDKM- SGH: Aleris Privathospitaler. Etablering af et ledelsessystem, der opfylder kravene i DDKM-SGH: Nørmark Privathospital. Etablering af et ledelsessystem, der opfylder kravene i DDKM- SGH: Grymer Privathospital Skejby. Etablering af et ledelsessystem, der opfylder kravene i DDKM- SGH: Skovhus Privathospital (psykiatri). Etablering af et ledelsessystem, der opfylder kravene i DDKM-SGH: Heeds A/S og Aluventa A/S. Kvalitetsledelse efter ISO 9001 og AS 9100 (aerospacetechnology) inden for udvikling og produktion af varmevekslerplader og kølesystemer til helikoptere Paul E. Danchell A/S. Etablering af kvalitetsledelsessystem i elektronikvirksomhed StorkKlinik. Etablering af kvalitetsledelsessystem jf. krav i Vævsloven 2009 Aalborg Kommune. Rådgivning og auditorkursus Kopenhagen Fur. Etablering af kvalitets- og arbejdsmiljøledelsessystem Polar Is Mejerigaarden A/S. Etablering af fødevaresikkerhedssystem efter kravene i ISO Danske kommuner. Har udviklet kvalitetsstyringssystemer primært i D4 InfoNet eller på anden måde ydet konsulentmæssig bistand for Ballerup, Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Fredensborg, Frederikssund, Hillerød, Holbæk, Sorø, Ringsted, Kalundborg, Odsherred, Faxe, Tønder, Aabenraa og Haderslev Kommuner Teknisk Afdeling, Aarhus Sygehus. Udvikling af et kvalitetsledelsessystem med henblik på akkreditering efter ISO 9001 og Den Danske Akkrediteringsmodel Akkrediteringsstandarder for Sygehuse Danbor Service A/S. Etablering af kvalitetsledelsessystem 2006 Privathospitalet Hamlet. Etablering af kvalitets- og arbejdsmiljøledelsessystem Hornsherredhus A/S. Etablering af kvalitetsledelsessystem (DS/EN ISO 9001) Diagnostisk Center, Kirurgisk Center og Service Centret i Sygehus Vestsjælland. Konsulent i forbindelse med udvikling og certificering af kvalitetsstyrings- og infektionshygiejnesystemer efter kravene i DS/EN ISO 9001:2000, DS 2450:2001 og DS/INF 139:2002 (Joint Commissions til-

5 side 5 af 8 lægskrav) i de 6 diagnostiske specialer: Radiologi, Klinisk Fysiologi, Klinisk Biokemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Patologi og Klinisk Immunologi Projektet udvidedes til Kirurgisk Center og Service Centret Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Leder af det konsulentteam, som bistod med udarbejdelse af udvikling af en kvalitetsstyringsordning for danske kommuner og de statslige miljøcentre. Tilvejebringelse af ordningen mundede ud i Folketingets vedtagelse af lov nr. 506 af 6. juni 2006 og den tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006 fra Miljøministeriet Dansk Fertilitets Selskab m.fl. Som grundlag for et antal danske fertilitetsklinikkers tilpasning til Vævsloven og Lægemiddelstyrelsens tilsyn udarbejdedes kvalitetsstyringssystemer i D4 InfoNet. Fertilitetsklinikker i Skive, Aalborg, Aarhus, Brædstrup, Ballerup, Holbæk, Herlev og København Erhvervs- og Boligstyrelsen. Analyse af barrierer for samhandel mellem Østersøregionens lande 2002 Dansk Design Center. Udvikling af et model-kvalitetsstyringssystem for designere baseret på DS/EN ISO 9001:2000 med henblik på at lette dokumentationsarbejdet for Danmarks ca designvirksomheder forud for eventuel certificering Tandlægeforeningen. Udvikling af et brancheorienteret kvalitetsstyrings- og infektionshygiejnesystem til gavn for Tandlægeforeningens medlemmer Intensivafsnittet i Anæstesiologisk Afdeling ved Centralsygehuset i Nykøbing Falster. Etablering af system forud for certificering i henhold til danske infektionshygiejnestandarder Ernest & Young og Rambøll Management. Udgivelse af DS/INF 2000:2000 med krav til en kvalitetsmærkeordning for hjemmesider på Internettet Erhvervs- og Boligstyrelsen. Vandt den udbudte opgave Udvikling og udarbejdelse af Kvalitetsstandard for Hjemmeservice som led i udvikling af erhvervsvilkårene for hjemmeservicebranchen. Opgaven indebar udvikling af en lang række modelprocedurer og formularer for branchen foruden standarderne Institut for Serviceudvikling. Udvikling af akkrediteringsordninger for ældreservice, børn og unge samt grønne områder Lyngby-Taarbæk Kommune. Konsulentopgave vedrørende projekt KUMULUS (KvalitetsUdvikling, MedarbejderUdvikling og LedelsesUdvikling) Gennemførte af uddannelsesprogrammer 2012 Naturstyrelsen. Uddannelse af interne auditorer Vestre Viken HF Oslo. 5-dages ledende auditor uddannelse inden for styring af infektionshygiejne Pallas Informatik. Auditoruddannelse (flere hold) Hvidovre Hospital. 5-dages ledende auditor uddannelse inden for styring af infektionshygiejne Region Sjælland. Intern surveyoruddannelse iht. DDKM-SGH: Miljøcenter Ribe. Auditoruddannelse i henhold til Kvalitetsstyringsloven Polar-Is Mejerigaarden A/S. Auditoruddannelse. Kvalitet og fødevaresikkerhed Lyngby-Taarbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Frederikssund Kommune, Egedal Kommune, Mariagerfjord Kommune. Auditoruddannelser i henhold til kvalitetsstyringsloven Næstved Kommune. Auditoruddannelse Kopenhagen Fur. Diverse auditoruddannelsesprogrammer Københavns Universitetshospital Herlev/Region Hovedstaden. Underviser på DS/EN ISO kursus (eksamensgivende) forud for akkreditering af hospitalets 5 diagnostiske specialer Vestegnens Miljøforum. Auditoruddannelse i henhold til Lov nr. 506 af 6. juni KL/COK, Den Kommunale Højskole. Hovedunderviser på Den Kommunale Højskoles auditoruddannelse, omtalte ordning. Tilsvarende uddannelsesforløb i kommunalt regi og i de statslige

6 side 6 af 8 miljøcentre er gennemført LOS, Landsforeningen af Botilbud, Opholdssteder og Skolebehandlingstilbud, CAKU, Akkreditering Danmark. Fast hovedunderviser på auditoruddannelsen og medlem Taskforce vedr. akkrediteringsudvikling DS Certificering A/S. Medarrangør af og indlægsholder på konferencen På vej mod akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel for ca. 300 deltagere i Fredericia Messecenter DS (Ledernes Konferencecenter, Odense) 5-dages ledende auditor uddannelse inden for styring af infektionshygiejne Rikshospitalet Universitetsklinikk HF Oslo. 5-dages ledende auditor uddannelse inden for styring af infektionshygiejne Sygehus Vestsjælland, Diagnostisk Center. 3-dages auditoruddannelse inden for arbejdsmiljøledelse Københavns Kommune og Københavns Amt, Sundhedsforvaltningerne. Udvikling af en auditoruddannelse som led i forberedelsen til akkreditering af plejehjem, plejecentre samt amtets sygehusenheder efter særlige akkrediteringsstandarder, der var udviklet i henholdsvis kommune og amt. Audit gennemførtes i den forbindelse i 3 københavnske plejecentre Sygehus Vestsjælland, Diagnostisk Center, Kirurgisk Center og Service Centret. Gennemførelse af diverse auditoruddannelser. DS/EN ISO 9001, DS Steff-Houlberg Slagterierne. Underviser og eksamensansvarlig vedr. Kursus for ledende auditorer i husdyrproduktionssektoren, Tune Landboskole Eurolab Danmark og DANREF. Ansvarlig, underviser og dirigent vedr. kurset Pålidelige måledata - sporbarhed og usikkerhedsberegning i praksis DIEU. Fast underviser på kurset Kvalitetsstyring af laboratorier Erfaringer vedr. etablering og administration af akkrediteringer administreret af DANAK og RvA: Godkendt som sagsverifikator ved Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr (DGM) systemgodkendelse Eksamineret og godkendt af DANAK som sagsverifikator og underskriftsberettiget vedr. udstedelse af kvalitetsstyringssystemcertifikater i relation til DS' DANAK-akkreditering nr Underskriftsberettiget vedr. kvalitetsstyringssystemcertifikater i relation til DS' RvA-akkreditering nr Koordinator vedr. sagsverifikation og udstedelse/tilbagetrækning af DS-certifikater og bilag til samme Sundhedsministeriets (Lægemiddelstyrelsens) bemyndigelse og DANAKs akkreditering nr og 7007 af Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr (DGM). Sundhedsministeriets bemyndigelse opnået pr. 1. november Notificering ved de britiske sundhedsmyndigheder (Medical Device Agency). Akkreditering opnået juni Gennemførelse af det praktiske arbejde med vedligeholdelse af dokumentationen vedr. DS' kvalitetsstyringssystemakkrediteringer nr og 41 hos hhv. DANAK og RvA Varetagelse af DS' generelle kvalitetsudviklingsprojekt med etablering af DS/EN ISO certificering af DS' standardiseringsaktiviteter m.v. (Certificering gennemført ved SIS SAQ Certifiering AB pr med positivt resultat) Etablering af miljøledelsessystemcertificeringsorgan ved DS Etablering af produktcertificeringsakkreditering nr vedr. DS licensudstedelse til virksomheder, som benytter DS bomærke til bevidnelse af produkters overensstemmelse med angivne standarders minimumskrav Koordinator vedr. alle Dansk Teknologisk Instituts laboratorieakkrediteringer. Forestod indførelse af kvalitetsstyringssystemer i overensstemmelse med DS/EN og medvirkede ved et større antal sammenlægninger af akkrediteringer. Medvirkede ved etablering af akkreditering for Scanaudit, Dansk Beton Certificering (DBC), Dansk Vindues Certificering (DVC), Dansk Træ Certificering

7 side 7 af 8 (DTC) Ansvarlig for det nationale referencelaboratorium for kraft og tryk og DANAK-akkreditering nr Underskriftsberettiget vedr. DANAK-akkreditering nr. 162: "Kalibrering af masse af emner af fast materiale" Ansvarlig for opbygning og drift af Dantests DANAK-akkrediteringer 162, 175, 205 og 206 Væsentlige auditopgaver 2013 Intern audit vedrørende DS/EN ISO/IEC 17025:2005 hos Rigspolitiet, Kriminalteknisk Sektion, Fingeraftrykslaboratoriet, KTS Øst og Syd Interne survey hos Privathospitalet Valdemar, Aleris Privathospitaler, Gildhøj Privathospital, Artros Privathospital, Privathospitalet Danmark, Privathospitalet Skørping og Nørmark Privathospital Egedal Kommune, interne audit, natur- og miljøadministration, inkl. vejområdet, byggesager, kommunale ejendomme mv Præevaluering af dokumentation og intern survey hos Artros Privathospital jf. kravene i DDKM 2010 Aluventa A/S. Varmevekslerproduktion. Intern audit Intern survey hos Privathospitalet Valdemar jf. kravene i DDKM 2010 Intern survey hos Aleris Privathospitaler jf. kravene i DDKM 2009 Copenhagen Fertility Centre og Herlev Fertilitetsklinik. Intern audit 2009 Intern audit af natur- og miljøadministration hos Tønder, Ballerup, Hillerød, Køge, Frederikssund, Fredensborg, Solrød, Halsnæs, Faxe og Svendborg Kommuner Intern audit hos Hornsherredhus A/S byggefirma, som leverer typehuse 2005 International lead auditor: Bedømmelse af Bulgarkontrola SA og CEE Ltd. i Sofia, Bulgarien i henhold til EU's legetøjsdirektiv 2005 DS-auditor i ResQ A/S, certificering jf. kravene i DS/EN ISO 9001: Interne audit, jf. kravene i DS/EN ISO 9001:2000 i designvirksomhederne Brahe, Mollerup Designlab og Inret Interne audit i Sygehus Vestsjællands Diagnostisk Center (specialerne Patologi, Radiologi, Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Fysiologi) efter kravene i DS/EN ISO 9001:2000, DS 2450:2001, DS/INF 139:2002 mfl., 470 medarbejdere DS-auditor: Esbjerg Kommune og Albertslund Kommune. Medvirkede som auditor ved ældreservicecertificering Certificering af Skodsborg Kurhotel & Spa A/S og Gigtsanatoriet i Skælskør jf. regelgrundlag for Nyt Dansk Kur-Koncept Amba 1996 DS-auditor: DS' DS/EN ISO 9002-certificering af Knud Larsen & Søn A/S, Glostrup Ledende auditor: Scanaudits certificeringer af Surtech A/S, UM Metal I/S, nyrup plast a/s og Rimatic A/S Specialist og auditor i forbindelse med certificering af infektionshygiejnesystem i henhold til DS 2450, DS og -3 i Anæstesiologisk Afdeling, Intensivafsnittet, Centralsygehuset i Nykøbing Falster Talrige interne kvalitetsaudit i Teknologisk Instituts laboratorier, Dansk Standard certificerings- og standardiseringsorganer og Dansk Godkendelse for Medicinsk Udstyr i hovedsagen efter kravene EN og ISO serierne Årlige interne audit hos IVF Fertilitetsklinikken Riberhus i Ballerup ApS v/ Peter Lundström Vævsloven, DS/EN ISO 9001:2008, DS 2450:2001 International projekterfaring uden for Norden Fra Til Land Program/funktion

8 side 8 af Malta CEN. Technical Assistance to Malta Standards Authority (MSA) concerning the establishment and capacity building of a new Maltese certification body 2003 Estland EVS Estonian Standardisation Centre/Lecturer Serbien- Montenegro EAR (European Administration for Reconstruction) Europe Aid Project. Strengthening quality management, capabilities and infrastructures in Serbia and Montenegro Standardization and capacity building of the Institute for Standardization Serbia and Montenegro (ISSM) in Belgrade/International key expert Polen Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Capacity building at the Polish Centre for Testing and Certification (PCBC) (establishment of a notified body for approval of medical devices and a scheme for certification of food safety systems)/team leader 2001 Egypten Industrial Modernisation Programme Chemical Administration/Conformity Assessment Consultant 1999 Tyrkiet TSE Turkish Standards Institution/Training on the EU Directive for Non-Automatic Weighing Machines Forfatter- og skribentvirksomhed mv. Artikler, kronikker o.l. Præsentationer gennemført ved mere end 40 danske, nordiske, europæiske og internationale konferencer, symposier mv. Ofte benyttet som skribent af artikler, kronikker o.l. om kvalitetsledelse og relaterede emner Monografier efter T. Abildgaard DS-Hæfte 12:2009, 4. udgave ISO 9001 og ISO 9004 i nye udgaver Fortolkninger og ændringer ISBN (trykt udgave) ISBN (elektronisk udgave) ISSN T. Abildgaard & S. Strøbæk DS/INF 139:2002 Komparativ analyse af sundhedssektorens systemstandarder DS/EN ISO 9001:2000 versus Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals (JCIA-SH:2000) Supplerende krav til virksomheder/organisationer, der vil opfylde JCIA's unikke sundhedsfaglige kravstandarder ud over DS/EN ISO 9001:2000 Udgivelsesprojektet var støttet af Direktør Ingeborg Roikjærs Fond T. Abildgaard DS-Hæfte 12:2000, 3. udgave ISO Fra til 2000-udgaven. Forhåndsvurdering af den kommende standardrevisions betydning for ISO 9001-, og 9003-certificerede virksomheder ISBN: ISSN

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Projektleder, lektor, ph.d., Jan Mainz, formand for DSKS og Terminologigruppen Kvalitetschef, MPH Vibeke Krøll, næstformand for DSKS og sekretær for

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring 015 Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværk. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig på

Læs mere

25 års jubilæum 1981-2006

25 års jubilæum 1981-2006 25 års jubilæum 1981-2006 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Notat Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Rammesætning af FFL-13 pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering (Frascati-manualen) Formål Notatet har til formål over for

Læs mere