Bilag Bilag 1 Huskeliste til brug ved generaleftersyn samt liste over standardreparationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Bilag 1 Huskeliste til brug ved generaleftersyn samt liste over standardreparationer"

Transkript

1 Bilag Bilag 1 Huskeliste til brug ved generaleftersyn samt liste over standardreparationer DANBRO Generaleftersyn

2 Vejdirektoratet DANBRO 1. Bygværksidentifikation 2. Dato 3. Vejr, temperatur 4. Facadefoto (fototekst) 5. Betydende skader Foto, antal Tilstandskarakter Vedligeholdskarakter Påkrævet særeftersyn (A/B) Reparationsart (1/2) Reparationsomfang (1/2) Reparationsår (1/2) Reparationsudgift (1/2) Nævnes for Fløje Skråninger Endeunderstøtninger Mellemunderstøtninger Lejer Bærende overbygning Fugtisolering Kantbjælker Autoværn/rækværk Brobelægning Dilatationsfuger Afløbskonstruktioner Underført passage Andre elementer 6. Generel bemærkning Øvrige bemærkninger Foto, antal Tilstandskarakter Vedligeholdskarakter Påkrævet særeftersyn (A/B) Reparationsart (1/2) Reparationsomfang (1/2) Reparationsår (1/2) Reparationsudgift (1/2) Nævnes for hele bygværket 7. Foto af overført passage (fototekst) 8. Næste generaleftersynsår Bilag 1 til manual 3. Generaleftersyn

3 Bilag Bilag 2 Liste over udstyr til brug ved generaleftersyn DANBRO Generaleftersyn

4 Bilag 2 1 Udstyr til brug ved generaleftersyn Normalt udstyr Udstyret opdeles i to grupper: Mandskabs- og sikkerhedsudstyr: Udstyr, som eftersynsingeniøren altid skal være udstyret med: - Refleksvest - Kedeldragt - Gummistøvler - Arbejdshandsker - Vadedragt (waders). Obs! Må kun benyttes ved samtidig brug af redningsvest - Advarselslamper (gult blink) monteret på eftersynsbil Almindeligt eftersynsudstyr Det minimale udstyr, som eftersynsingeniøren vil få brug for ved generaleftersyn: - Diktafon - Kamera med databagstykke, mm zoom-linse og blitz - Kikkert, 10 x 50 - Kompas - Tommestok - Revneviddemåler (revneviddeskala på transparent plastik) - Lægtehammer (1,0 kg) - Skruetrækker - Et sæt dækselnøgler - Håndlygte (kraftig og slagfast) - Kridt (ikke blåkridt) Ekstra udstyr Udstyr, der i visse tilfælde er nødvendigt: Ekstra mandskabs- og sikkerhedsudstyr: - Advarselsskilte - Afspærringskegler - Livline - Beskyttelsesbriller - Beskyttelseshjelm Ekstra eftersynsudstyr: - Nivellerinstrument - Revnemikroskop - Vaterpas - Retskede - Bladsøger DANBRO Generaleftersyn

5 2 Bilag 2 - Konturmåler - Lod med snor - Stålmålebånd - Spejl - Værktøjstaske - Målebøger, skriveunderlag og blyant - Murersnor - Pejleline, fx. 10 m lang - Mejsel - Svensknøgle - Bidetang - Stålbørste - Svær kniv - Feltspade - Kost - Skovl - Økse - Vanddunk - Let stige - Svært reb - Båd med årer og fortøjning DANBRO Generaleftersyn

6 Bilag Bilag 3 Fotoinstruks for generaleftersyn DANBRO Generaleftersyn

7 Bilag 3 1 Fotoinstruks for generaleftersyn Optagelse af fotos er særligt egnet i tre tilfælde: 1. Et facadefoto af bygværket og et foto langs den overførte trafikåre vil give læseren et bedre indtryk end mange forklaringer. Sådanne fotos er også velegnede til at angive verdenshjørnerne. 2. Detailfotos kan erstatte lange beskrivelser af skader. 3. En serie fotos optaget med passende intervaller kan bekvemt beskrive udviklingen af en skade. I det følgende angives et par gode råd om fotografering med kamera og film. Behandling af digitale fotos er beskrevet i manualens kapitel 5. Kamera og film Der bør vælges et kamera til 35 mm film med en god, lysstærk optik og indbygget belysnings- og afstandsmåler. Der benyttes normalt en farvenegativ film, filmfølsomhed 200 ASA. Hvis der benyttes et kamera med automatisk indstilling for filmfølsomhed, skal filmen være DX-mærket. Idenfikation Billedfeltets indhold Ved optagelsen rapporteres konstruktionselement og eventuel skade, som fotoet viser. Detailfotos skal tydeligt vise det, man ønsker vist og ikke andet. Optag nyt foto for hvert emne. Vælg kameraplacering, synsvinkel og afstand, så motivet fylder hele fotofeltet, og så uvedkommende ting ikke kommer med. Revner kan eventuelt gøres tydeligere ved vanding, eller opkridtning. Detailfotos kan ofte med fordel suppleres med oversigtsfotos af konstruktionselementet for at give et helhedsindtryk. Størrelsesforhold Eksponering Ved motiver, som ikke i sig selv giver størrelsesforholdet, skal der placeres et objekt af kendt størrelse f.eks. en tommestok eller et af de øvrige håndredskaber, som normalt medbringes under eftersynet. Eksponeringen (blænde- og tidsindstilling) skal naturligvis være korrekt, svarende til det emne, man vil fotografere. Nogle kameraer har automatisk indstilling af eksponeringen af det totale fotofelt. Men hvis emnet er en detalje, som kun fylder en DANBRO Generaleftersyn

8 2 Bilag 3 mindre del af fotofeltet, og hvis detaljens lysintensitet afviger fra lysintensiteten i fotofeltet som helhed, bliver eksponeringen forkert. Det er da nødvendigt at korrigere manuelt. Typiske eksempler herpå er mørke detaljer under en bro med terrænet og himlen udenfor som baggrund, eller solbeskinnede betonflader med græs, jord, asfalt eller lignende i den øvrige del af fotofeltet. Andre kameraer måler lysintensiteten i den centrale del af fotofeltet, og man skal da blot sørge for, at det centrale område dækker detaljen. For lidt lys Makulering Referencer Fototekst Er der ikke tilstrækkeligt lys på motivet, kan især ved detailfotos anvendes blitz. Ofte vil man dog kunne opnå gode resultater ved eksponering på 1/15 eller 1/8 sekund, men kameraet må da holdes helt roligt. Man skal søge støtte på faste genstande, der ikke vibrerer, stoppe sin vejrtrækning efter en halv udånding og betjene udløseren med en rolig bevægelse. Skulle optagelserne mislykkes bør fotos og negativer makuleres og optagelserne evt. gøres om. Er man på optagelsestidspunktet i tvivl om, at resultatet bliver godt, bør man tage flere fotos med forskelligt fotofelt, eksponering etc. Opklæbning skal ske med en lim, der ikke beskadiger fotos. Negativerne opbevares i papirposer mærket med eftersynsmåned og år. Man får mest udbytte af et foto, hvis det ledsages af en - gerne kort - tekst. DANBRO Generaleftersyn

9 Bilag Bilag 4 udskrift af generaleftersynsrapport (uden fotos) DANBRO Generaleftersyn

10 Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af gangsti under frakørsel, vest Reg. nr Primær passage Side Km/m Bygværks-løbenr JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3 FRA 1 40/ Øvrige passager GANGSTI Passagebegrænsninger Frihøjder Broklasse Venstre Midt Højre Normal Bet. 1 Bet. 2 Bet Interessenter Bygværksbestyrer 0 VEJDIREKTORATET Bæreevneansvarlig 0 VEJDIREKTORATET Eftersynsansvarlig 0 VEJDIREKTORATET Projekterende 1062 KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Sagsansvarlig 0 VEJDIREKTORATET Administrativ enhed 15 KØBENHAVNS AMT Administrator sf særlige transporter 0 VEJDIREKTORATET Dataansvarlig 0 VEJDIREKTORATET Beliggenhed Amt KØBENHAVNS AMT Lokalområde (VD) Ø Kommune Gladsaxe Kommune Amtsdistrikt Politikreds... 5 Gla d s a xe Kommunedistrikt Tekniske data Bygværksart/funktion 1 Vejbærende bro Overbyg. længde 15,00 m Skæv skæring J Overbyg. bredde 10,60 m Antal fag 3 Broareal 159 m2 Største spændvidde 6,90 m Mindste lysvidde Mindste spændvidde 3,80 m Største lyshøjde Fugtisolering 1 1 Type I beskyttelsesbeton... Fugtisolering 2 99 Ikke relevant Bemærkninger til administrative og tekniske data Kronologi Dato Aktivitet By Fl Sk Eu Mu Le Bæ Is Kb Au Be Fu Af Up An 1967 By g g e t Ge n e ra le ft e rs y n Ge n e ra le ft e rs y n Ge n e ra le ft e rs y n Re p a ra t io n Kantbjælker. Autoværn: Omgalvanisering Ge n e ra le ft e rs y n S æ re ft e rs y n S ø jle r Re p a ra t io n Søjler: Overfladebehandling Ge n e ra le ft e rs y n Ge n e ra le ft e rs y n Vedligeholdsaftaler

11 Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af gangsti under frakørsel, vest Reg. nr Generaleftersyn Eftersynsdato Vejr Tørt Initialer CBH Temperatur 15 Næste generaleftersyn 2004 Ele me n t Re p a ra t io n s a rb e jd e Re p a ra t io n Til Ved Sær Fo- - Skadebeskrivelse kar kar eft Art Omf. År Pris tos 1 Hele bygværket Fløje (6 m2) Uønsket mos og algevækst på østfløje. 3 Skråninger (108 m2) Uønsket begroning i s krå n in g s b e klæ d n in g s s t e n. 4 Endeunderstøtninger (22 m2) Uønsket graffiti. 5 Mellemunderstøtninger (40 m2) Uønsket graffiti. 7 Bærende overbygning (159 m2) Enkelte synlige rusttærede armeringsjern. 8 Fugtisolering (181 m2) Kantbjælker (40 m) Uønsket mos og algevækst langs Ys af østlige kantbjælke (1). 10 Autoværn / rækværk (40 m) Galvanisering ældet med begyndende rustgennemslag, primært på bolte (1). 11 Brobelægning (159 m2) Lunkedannelse og langsgående revner ved østlig kantbjælke.

12 VD Danbro Udskrevet Element Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af gangsti under frakørsel, vest Reg. nr Element 1 Hele bygværket Tilstand 1 / + Motiv Østfacade. Skadebeskrivelse

13 VD Danbro Udskrevet Element Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af gangsti under frakørsel, vest Reg. nr Element 1 Hele bygværket Tilstand 1 / + Motiv Overførte passage set imod nord Skadebeskrivelse

14 VD Danbro Udskrevet Element Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af gangsti under frakørsel, vest Reg. nr Element 9 Kantbjælker Tilstand 1 / - Skadebeskrivelse Uønsket mos og algevækst langs Ys af østlige kantbjælke (1).

15 VD Danbro Udskrevet Element Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af gangsti under frakørsel, vest Reg. nr Element 10 Autoværn / rækværk Tilstand 1 / - Skadebeskrivelse Galvanisering ældet med begyndende rustgennemslag, primært på bolte (1).

16 Bilag Bilag 5 Eksempel, liste over næste generaleftersyn DANBRO Generaleftersyn

17 Generaleftersyn - Næste generaleftersyn Alle lokalområder - Veje Eftersyn til udførelse i år 2003 og tidligere Bygværksident. Bygværksbetegnelse Opf. Spænd- Reg.nr./Adm.enh. Strækningsbetegnelse Eft. Km/m vidde UF af regnvandsbasin / 45 6, / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af K-VEJ 61, Ørnegårdsvej over frakørsel / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3 ØVRIGE, VENSTR OF af K-VEJ 390, Vinagervej / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af gang- og cykelsti / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) UF af L-VEJ 504, Buddinge Hovedgade / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) UF af K-VEJ 2, Gladsaxe Møllevej / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) UF af gang- og cykelsti / 650 6, / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) UF af gangsti under tilkørsel, øst /0920 9, / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3 FRAKØRSLER V UF af vandledningstunnel / 810 1, / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) UF af gang- og cykelsti / 543 8, / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) UF af BANE, Valby-Frederikssund / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af L-VEJ 501, Roskildevej, nord / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af L-VEJ 501, Roskildevej, syd / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af gang- og cykelsti / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af gang- og cykelsti nr / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) UF af A-VANDL k, Fæstningskanalen / 730 1, / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) 2002

18 Generaleftersyn - Næste generaleftersyn Alle lokalområder - Veje Bygværker uden generaleftersyn Bygværksident. Bygværksbetegnelse Opf. Spænd- Reg.nr./Adm.enh. Strækningsbetegnelse år Km/m vidde OF af BANE, Hellerup-Hillerød / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af BANE, København-Roskilde / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3) OF af BANE, Køgebugtbanen / , / 15 JÆGERSBORG - KASTRUP (MOTORRING 3)

19 Bilag Bilag 6 Eksempel, reparationsarbejder og budget DANBRO Generaleftersyn

20 Generaleftersyn - Reparationsarbejder og budget Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Bygværker der skal repareres i 2002 Bygværksident. Bygværksbetegnelse Reg.nr. - Kmt Strækningsbetegnelse Pris element (kr) Akkumuleret Element og reparationsart Pris bygværk (kr) pris (kr) UF af L-VEJ 639, Ryvej, øst Kmt 155/ 61 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 10 Autoværn / rækværk A Udskiftning (uden forstærkning af kantbjælker) I alt for bygværket og akkumuleret OF af L-VEJ 511, Randersvej Kmt 160/ 410 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 10 Autoværn / rækværk D Omfo rzin kn in g I alt for bygværket og akkumuleret UF af K-VEJ 5000, Jeksen Dalvej Kmt 163/ 130 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 10 Autoværn / rækværk D Omfo rzin kn in g I alt for bygværket og akkumuleret

21 Generaleftersyn - Reparationsarbejder og budget Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Bygværker der skal repareres i 2004 Bygværksident. Bygværksbetegnelse Reg.nr. - Kmt Strækningsbetegnelse Pris element (kr) Akkumuleret Element og reparationsart Pris bygværk (kr) pris (kr) UF af A-VANDL 70, Skanderborg sø Kmt 151/ 300 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 15 Andre elementer Z Z reparation = V-TRÆSPUNS:. Spuns råd, bør udskiftes eller fjernes I alt for bygværket og akkumuleret UF af K-VEJ 3850, Gl Ryvej Kmt 164/ 730 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 8 Fugtisolering A Udskiftning (incl.brobelægning) Underført passage Z Utæt rabatbelægning. Z = Udskiftning I alt for bygværket og akkumuleret OF af K-VEJ 2391, Gl Viborgvej Kmt 177/0620 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 14 Underført passage Z Tæt belægning til brønde: Rabatter I alt for bygværket og akkumuleret

22 Generaleftersyn - Reparationsarbejder og budget Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Bygværker der skal repareres i 2005 Bygværksident. Bygværksbetegnelse Reg.nr. - Kmt Strækningsbetegnelse Pris element (kr) Akkumuleret Element og reparationsart Pris bygværk (kr) pris (kr) UF af L-VEJ 639, Ryvej, vest Kmt 155/ 61 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 8 Fugtisolering A Udskiftning (incl.brobelægning) Autoværn / rækværk D Omfo rzin kn in g I alt for bygværket og akkumuleret

23 Generaleftersyn - Reparationsarbejder og budget Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Bygværker der skal repareres i 2007 Bygværksident. Bygværksbetegnelse Reg.nr. - Kmt Strækningsbetegnelse Pris element (kr) Akkumuleret Element og reparationsart Pris bygværk (kr) pris (kr) OF af K-VEJ 160, Horstedvej Kmt 102/ 619 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 11 Brobelægning Z Mange dampbuler i rabatter, samt mange revner i fugeområder og med uønsket begroning. Reparation: Z - Udskiftning af belægning i rabat 12 Dilatationsfuger Z Revner i belægning ved broender, samt op til 2 cm sætninger ved begge broender. Reparation: Z - Etablering af stenfyldte fuger I alt for bygværket og akkumuleret

24 Generaleftersyn - Reparationsarbejder og budget Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Bygværker der skal repareres i 2008 Bygværksident. Bygværksbetegnelse Reg.nr. - Kmt Strækningsbetegnelse Pris element (kr) Akkumuleret Element og reparationsart Pris bygværk (kr) pris (kr) UF af L-VEJ 639, Ryvej, øst Kmt 155/ 61 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS 8 Fugtisolering A Udskiftning (incl.brobelægning) I alt for bygværket og akkumuleret

25 Generaleftersyn - Reparationsarbejder og budget Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Oversigt over reparationer Udgifter Udgifter År i året akkumuleret

26 Bilag Bilag 7 Eksempel, liste over reparationsudgifter DANBRO Generaleftersyn

27 Generaleftersyn - Reparationsudgifter Reparationsudgifter fra generaleftersyn År Lokalområde S Sum Bygværker

28 Bilag Bilag 8 Eksempel, liste over vedligeholdskarakterer DANBRO Generaleftersyn

29 Generaleftersyn - Vedligeholdskarakterer Procentvis fordeling af karakteren "-" i forhold til samtlige rapporterede karakterer Element Lokalområde By Fl Sk Eu Mu Le Bæ Is Kb Au Be Fu Af Up An N S Ø Hele landet

30 Bilag Bilag 9 Eksempler på specialrapporter: Teknisk prioritering Hovedtilstandsvurdering Eftersynsplanlægning DANBRO Generaleftersyn

31 Generaleftersyn - Teknisk prioritering Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Følgende elementer indgår 1 (By) Hele bygværket 7 (Bæ) Bærende overbygning 4 (Eu) Endeunderstøtninger 5 (Mu) Mellemunderstøtninger Kar.for elem. Pris Bygværksident. Bygværksbetegnelse Bygv./akk. Reg. nr. Strækningsbetegnelse By Bp Eu Mu kr UF af L-VEJ 639, Ryvej, vest MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 641, Låsbyvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 511, Randersvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 5547, Mossøvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af BANE, Århus-Randers MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 640, Vroldvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 160, Horstedvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 3850, Gl Ryvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 142, Ulvehavevej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 5000, Jeksen Dalvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af L-VEJ 639, Ryvej, øst MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af BANE, Skanderborg-Herning MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af gangsti MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 2874, Gl Randersvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af rampe fra M-VEJ 61, Århus Syd - 0 Bjertrup-Viby 5629 MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af BANE, Århus-Randers MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 8604, Tåningvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS fortsættes

32 Generaleftersyn - Teknisk prioritering Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Følgende elementer indgår 1 (By) Hele bygværket 7 (Bæ) Bærende overbygning 4 (Eu) Endeunderstøtninger 5 (Mu) Mellemunderstøtninger Kar.for elem. Pris Bygværksident. Bygværksbetegnelse Bygv./akk. Reg. nr. Strækningsbetegnelse By Bp Eu Mu kr UF af K-VEJ 6498, Risvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 7581, Sortholmvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 0688, Bjertrupvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af BANE, Fredericia-Lunderskov MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 174, Sønderdalen MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 147, Vindingvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 12, Nørremarksvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 3785, Horndrupvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af gangsti MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 1, Ribevej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 403, Tårupvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 1907, Torshøjvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 6873, Rådvedvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af gangsti MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af A-VANDL 70, Skanderborg sø MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 1614, Skibbyvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 5020, Lumdumhedevej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS fortsættes

33 Generaleftersyn - Teknisk prioritering Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Følgende elementer indgår 1 (By) Hele bygværket 7 (Bæ) Bærende overbygning 4 (Eu) Endeunderstøtninger 5 (Mu) Mellemunderstøtninger Kar.for elem. Pris Bygværksident. Bygværksbetegnelse Bygv./akk. Reg. nr. Strækningsbetegnelse By Bp Eu Mu kr UF af K-VANDL 8, Hatting Bæk MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 516, Horsensvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af A-VANDL 58, Lyngbygård Å MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 1029, Geding Byvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ, Grundet Ringvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af H-VEJ 341, Fredericiavej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 2, Lillerupvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 2, Vandmøllevej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 139, Ussingvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 140, Pebringsvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af A-VANDL 13, Store Hansted Å MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af A-VANDL 5, Bygholm Å MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af BANE, Århus-Ålborg MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 6, Herslevvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF AF K-VEJ 1059, Ormslevvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 2391, Gl Viborgvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 519, Korningvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS fortsættes

34 Generaleftersyn - Teknisk prioritering Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Følgende elementer indgår 1 (By) Hele bygværket 7 (Bæ) Bærende overbygning 4 (Eu) Endeunderstøtninger 5 (Mu) Mellemunderstøtninger Kar.for elem. Pris Bygværksident. Bygværksbetegnelse Bygv./akk. Reg. nr. Strækningsbetegnelse By Bp Eu Mu kr OF af L-VEJ 367, Silkeborgvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 542, Østbirkvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 382, Gl Ribevej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 338, Diagonalvejen KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 108, Gesagervej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af K-VEJ 1, Bredalvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 174, Madekærvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 4565, Kærgårdsvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af A-VANDL 51, Århus Å MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af L-VEJ 503, Skærbækvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 1042, Glamhøjvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 1255, Lyngbygårdsvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af Gang- og cykelsti, Lysholtvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 432, Bybækvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 6, Vestervej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 2a, Ellingvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VANDL 1, Ølsted Å MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS fortsættes

35 Generaleftersyn - Teknisk prioritering Alle lokalområder KOLDING-ÅRHUS Følgende elementer indgår 1 (By) Hele bygværket 7 (Bæ) Bærende overbygning 4 (Eu) Endeunderstøtninger 5 (Mu) Mellemunderstøtninger Kar.for elem. Pris Bygværksident. Bygværksbetegnelse Bygv./akk. Reg. nr. Strækningsbetegnelse By Bp Eu Mu kr UF af K-VEJ 2900, Grønhøjvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af gangsti, Nørrehåbsstien MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VANDL 25, Yderup Bæk MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af A-VANDL 51, Århus Å og gangsti MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af gang- og cykelsti MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 385, Follerupvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af gang- og cykelsti MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VEJ 170, Vellingvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS UF af K-VANDL 5, Gesager Å MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af H-VEJ 403, Silkeborgvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af L-VEJ 348, Viborgvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS OF af H-VEJ 407, Viborgvej MIDTJYSKE MOTORVEJ KOLDING-ÅRHUS

36 Generaleftersyn - Hovedtilstandsvurdering: Hovedtilstand Alle lokalområder KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) Hovedtilstandskarakter for seneste eftersyn - sorteret efter hovedindtryk. Bygværksident. Bygværksbetegnelse Hoved- Reg. nr. Strækningsbetegnelse Km/m tilstand OF af L-VEJ 502, Skælskørvej 8117 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 92/ OF af tilkørsel fra L-VEJ KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 43/ OF af K-VEJ 18, Højelsevej 9413 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 39/ UF af K-VANDL 2a, Bækkerenden 8085 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 99/ UF af K-VEJ 1, Tjærebyvej 8083 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 101/ OF af L-VEJ 501, Korsørvej 8090 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 97/ UF af BANE, Slagelse-Næstved under markvej 8142 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 91/ OF af L-VEJ 148, Nordre Ringvej 8703 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 60/ OF af K-VEJ 15, Kværkebyvej 8979 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 55/ OF af K-VEJ 72, Bøgedevej 8970 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 50/ OF af L-VEJ 503, Sorøvej 8276 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 86/ UF af rampe til L-VEJ 501, Tårnborgv og BANE,Roskilde-Kors 8009 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 106/ OF af markvej III 8096 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 99/ OF af K-VEJ 12, Brovej 8100 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 95/ OF af K-VEJ 8, Hemmeshøjvej 8103 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 96/ UF af L-VEJ 126, Sdr Ringgade 8120 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 91/ UF af BANE, Roskilde-Korsør 8271 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 87/ UF af K-VEJ 198, Bjæverskovvej 9395 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 45/ fortsættes

37 Generaleftersyn - Hovedtilstandsvurdering: Hovedtilstand Alle lokalområder KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) Hovedtilstandskarakter for seneste eftersyn - sorteret efter hovedindtryk. Bygværksident. Bygværksbetegnelse Hoved- Reg. nr. Strækningsbetegnelse Km/m tilstand UF af P-VEJ for teglværket 9396 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 46/ UF af K-VEJ 17, Salbyvej 9390 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 40/ UF af A-VANDL 6, Køge Å, nord 9391 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 42/ UF af A-VANDL 6, Køge Å, syd KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 42/ OF af K-VEJ 256, Halsskovvej 8007 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 107/ OF af K-VEJ 2, Mælkevej 8012 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 104/ UF af A-VANDL 25, Vårby Å 8087 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 95/ UF af vandledningstunnelen 8277 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 89/ OF af K-VEJ 4, Stationsvej 8086 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 98/ UF af BANE, Roskilde-Korsør, Humleorebroen 8951 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 52/ UF af K-VANDL 2a, Vigersdal Å 8953 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 54/ UF af P-VEJ, Rosengårdsvej 8954 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 54/ OF af L-VEJ 524, Vestre Ringvej 8969 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 48/ UF af K-VEJ 74, Regnemarksværket 9397 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 46/ OF af L-VEJ 504, Ejbyvej 9393 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 42/ OF af H-VEJ 102, Roskildevej 8730 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 58/ UF af K-VEJ 251, Kodakvej 8008 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 106/ UF af BANE, Slagelse-Næstved 8118 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 91/ fortsættes

38 Generaleftersyn - Hovedtilstandsvurdering: Hovedtilstand Alle lokalområder KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) Hovedtilstandskarakter for seneste eftersyn - sorteret efter hovedindtryk. Bygværksident. Bygværksbetegnelse Hoved- Reg. nr. Strækningsbetegnelse Km/m tilstand OF af K-VEJ 63, Skovvej 8290 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 89/ OF af K-VEJ 133, Brohusevej 8462 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 67/ UF af K-VANDL 4a, Frøsmose Å 8465 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 69/ UF af A-VANDL 22, Ringsted Å og P-VEJE 8705 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 62/ UF af K-VEJ 6, Egerupvej 8706 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 66/ OF af K-VEJ 9, Ørslevunderskovvej 8717 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 64/ UF af K-VEJ 312, Savværksvej 8952 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 53/ UF af K-VEJ 11, Haverupvej 8279 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 78/ UF af K-VEJ 280, Ottestrupvej 8280 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 85/ OF af K-VEJ 285, Ølsmosevej 8293 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 82/ OF af K-VEJ 6981, Rustkammervej 8479 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 76/ OF af L-VEJ 605, Bildsøvej 8084 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 100/ UF af markvej, Gårdagergårdvej 8088 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 93/ UF af K-VEJ 6, Fulbyvej 8467 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 74/ OF af K-VEJ 8, Bjernedevej 8476 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 71/ OF af H-VEJ 145, Holbækvej 8477 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 75/ OF af P-VEJ Idagårds Alle 8139 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 92/ OF af K-VEJ 190, Kongevejen 8274 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 91/ fortsættes

39 Generaleftersyn - Hovedtilstandsvurdering: Hovedtilstand Alle lokalområder KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) Hovedtilstandskarakter for seneste eftersyn - sorteret efter hovedindtryk. Bygværksident. Bygværksbetegnelse Hoved- Reg. nr. Strækningsbetegnelse Km/m tilstand UF af K-VEJ 269, Nykobbelvej 8272 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 87/ UF af markvej, Glohøjvej 8273 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 88/ UF af K-VANDL 1a, Skovse Å 8275 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 86/ UF af ledningstunnel 8950 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 49/ UF af vandledningstunnel 8984 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 47/ UF af K-VANDL 142, Slimminge Å 8949 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 49/ UF af gangsti, Krøjerup Overdrev 8281 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 79/ UF af gangsti, Overdrevsskoven 8287 KØGE-HALSSKOV(VESTMOTORVEJEN) 80/ 964 0

40 Generaleftersyn - Eftersynsplanlægning Alle lokalområder - Alle strækninger Korte bygværker er < 1.50 m, lange bygværker er >= 1.50 m Antal Antal Antal Antal Før Efter Kommune bygv. Korte Lange efts Korte Lange Korte Lange Korte Lange Korte Lange Korte Lange Korte Lange Korte Lange KØBENHAVNS AMT FREDERIKSBORG AMT ROSKILDE AMT VESTSJÆLLANDS AMT STORSTRØMS AMT Distrikt Ø i alt FYNS AMT SØNDERJYLLANDS AMT RIBE AMT VEJLE AMT Distrikt S i alt RINGKØBING AMT ÅRHUS AMT VIBORG AMT NORDJYLLANDS AMT Distrikt N i alt I alt

41 Bilag Bilag 10 Oversigt over menustrukturen i DANBRO s generaleftersynsmodul DANBRO Generaleftersyn

42 Generaleftersyn Modul Modulmenu Program Fane Underfane Generaleftersyn Inddatering, Opslag Generaleftersyn Eftersyn Almindelige Elementer - Oversigt bygværker Elementer - Detaljer Elementer - Spec. Fotos Funktioner Alle eftersyn Standardreparationer Oversigt Detaljer Funktioner Rapporter Generaleftersynsrapport Bundtvis udskrift Næste generaleftersyn Udmeldte særeftersyn Reparationsarbejder og budget Reparationsudgifter Vedligeholdskarakterer Standardreparationer Specialrapporter Teknisk prioritering HV: Tilstand efter alder HV: Hovedtilstand HV: Vedligeholdskarakt. HV: Rekvirerede særefts. Eftersynsplanlægning Generaleftersyn Inddatering, Opslag Generaleftersyn Bygværker Specielle Elementer Elementoversigt bygværker Detaljer Funktioner for budgetår Andre funktioner Fotos Rapporter Generaleftersynsrapport Økonomioversigt Skadeoversigt Næste eftersyn Særeftersynsoversigt Bilag 10 til manual 3, Generaleftersyn

43 10 års økonomioversigt Bilag 10 til manual 3, Generaleftersyn

44 Bilag Bilag 11 Vejreglen Eftersyn af Bygværker DANBRO Generaleftersyn

45 Bilag Den originale vejregel kan indsættes af den enkelte bruger DANBRO Generaleftersyn

46 Bilag Bilag 12 Udskriftseksempler, Specielle bygværker DANBRO Generaleftersyn

47 Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element nr. Navn / Skader / Reparationer TK SE Næst Ug e r Å r Initialer Hele bygværket PSH Bygherre Sagsadministration Faste rep Rådgiver PSH Generaleftersyn Fløje Skråninger 6 - Hul i trådnet mellem broer Hul i trådnet repareres Linie E (øst) 2 - Begroning Afrensning Endeunderstøtninger Linie A (vest) 2 - Affald på lejehylde Rengøring Indgangslem - Begyndende rust på karm Ingen Indgangslem 2 - Rust på karm Ingen Mellemunderstøtninger Rustudfældninger fra clampsjern Rustudfældninger fra indgangslemmenes karme Ingen Linie B 10 - fortsættes

48 Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element nr. Navn / Skader / Reparationer TK SE Næst Ug e r Å r Initialer Søjleskaft 1 - Lille rustafskalning ved adgangshul til søjletop Ingen Indgangslem 2 - Hængelås vanskelig at låse Bore større hul i lukkebeslagets pal (husk boremaskine ved næste eftersyn) Fuglegitter Søjleskaft 1 - Lille tynd afskalning ca. 70cm over vandlinie Lille afskalning på øverste 1/3 ved clampshul Ingen Søjleskaft 2 - Mellemfin lodret revne for neden udvendigt i SV hjørne Holdes under observation Lejer Linie A (vest) 2 - Skørt mangler Skørt monteres Linie E (øst) 2 - Skørt mangler Skørt monteres Broplade Syd 2 - Afskalning 20x20cm Tilstøbes fortsættes

49 Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element nr. Navn / Skader / Reparationer TK SE Næst Ug e r Å r Initialer Kasse 1 - Bindetrådsrust og indstøbte plasticstykker i kassebund Fine revner i udstøbninger over tværforspændingskabler i understøtningslinier Ingen Yderside nord 1 - Mindre område med mange luftblærer (mangelfuld vibrering) Ingen Underside 1 - Revne ved reparation Ingen Yderside syd 1 - Fine revner i reparation Ingen Underside - Dæklagsafskalning, l=12cm manglende dæklag Ingen Fugtisolering Kantbjælker Autoværn / rækværk Malingsafskalninger på enkelte elementer Ingen Sydlig 3 - Understopninger Repareres fortsættes

50 Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element nr. Navn / Skader / Reparationer TK SE Næst Ug e r Å r Initialer Brobelægning Slidt vognbaneafmærkning Etablering af nye striber Vestlige 1/3 3 - Belægningsknusninger ved dilatationsfuge, midterste spor Lokal belægningsudskiftning Dilatationsfuger Bolte i afdækningsplader over kantbjælker er rustnr, og pladerne sidder løse Boltene spændes Inddækning 3 - Partiel slip i bitumenfuger manglende bitumenfuge i langsomme spor Etablering af bitumenfuge i langsomme spor og partiel udskiftning i øvrige spor Inddækning 3 - Manglende bitumenfuge i langsomme spor og partiel slip i bitumenfuge i øvrige spor Etablering af bitumenfuge i langsomme spor og partiel udskiftning i øvrige spor Afløbskonstruktioner Underført passage Andre elementer 1 -

51 Generaleftersyn - Økonomioversigt, Reparationer UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element nr. Navn / Reparationer Hele bygværket Bygherre Rådgiver Skråninger 6 Hul i trådnet repareres Linie E (øst) Afrensning Endeunderstøtninger Linie A (vest) Rengøring Mellemunderstøtninger 10 Ingen Linie B Lejer Linie A (vest) Skørt monteres Linie E (øst) Skørt monteres Broplade Kasse Ingen Autoværn / rækværk 5 Ingen Sydlig Repareres Brobelægning 25 Etablering af nye striber Dilatationsfuger 21 Boltene spændes

52 Generaleftersyn - 10 års økonomioversigt UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element Art Navn / beskrivelse til udgift Reparations-, drifts- og eftersynsopgaver i alt Hele bygværket, alle aktiviteter i alt Total R Reparationer sum D Driftsopgaver sum E Eftersynsopgaver sum Driftsopgaver Hele bygværket, driftsopgaver i alt Total Bygherre sum Sagsadministration sum Rådgiver sum Generaleftersyn sum Reparationsopgaver Reparationsopgaver i alt Total Skråninger sum 6 R Hul i trådnet repareres R Linie E (øst) sum R Afrensning Endeunderstøtninger sum 1 R Linie A (vest) sum R Rengøring Indgangslem sum R Ingen Indgangslem sum R Ingen Mellemunderstøtninger sum 10 R Ingen Linie B sum Søjleskaft sum R Ingen fortsættes

53 Generaleftersyn - 10 års økonomioversigt UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element Art Navn / beskrivelse til udgift Indgangslem sum R Bore større hul i lukkebeslagets pal (husk boremaskine ved næste eftersyn) Fuglegitter sum 10 R Søjleskaft sum R Ingen Søjleskaft sum R Holdes under observation Lejer sum 2 R Linie A (vest) sum R Skørt monteres Linie E (øst) sum R Skørt monteres Broplade sum 1 R Syd sum R Tilstøbes Kasse sum R Ingen Yderside nord sum R Ingen Underside sum R Ingen Yderside syd sum R Ingen Underside sum R Ingen Autoværn / rækværk sum 5 R Ingen R Sydlig sum R Repareres fortsættes

54 Generaleftersyn - 10 års økonomioversigt UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Alle beløb er i 1000 kr Element Art Navn / beskrivelse til udgift Brobelægning sum 25 R Etablering af nye striber R Vestlige 1/3 sum R Lokal belægningsudskiftning Dilatationsfuger sum 21 R Boltene spændes R Inddækning sum R Etablering af bitumenfuge i langsomme spor og partiel udskiftning i øvrige spor Inddækning sum R Etablering af bitumenfuge i langsomme spor og partiel udskiftning i øvrige spor Eftersynsopgaver Eftersynsopgaver i alt Total

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv.

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv. Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Beskrivelse data Kodetabel Datakrav Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

Opretning af sætninger ved broen.

Opretning af sætninger ved broen. BILAG Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Røde Møllevej 776250-0 Knudstrupvej-Bidstrupvej Beskrivelse/vurdering af vejens tilstand: Ved eftersyn d. 6. juni 206 blev grusvejen

Læs mere

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Delingen 7670304-0 Strækning Tingvej-slut v/ nr. 6 Beskrivelse af vejanlægget Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Delingen d. 18. maj 2016 konstaterede

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT

HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT Stibroer v. Rungstedvej U.F. af kystbanen Udarbejdet af : Broconsult a/s Sankt Peders Stræde 4A Bredgade 11 4000 Roskilde 7400 Herning Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Broindeks april et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark

- et samarbejde om kommuneveje. Broindeks april et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark - et samarbejde om kommuneveje Broindeks april 2004 - et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet,

Læs mere

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Generaleftersynsdata Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Generaleftersynsdata

Læs mere

m2 50 time 250 time 800 time 800 time 60

m2 50 time 250 time 800 time 800 time 60 Vedligehold af almindelige bygværker - Entreprise HN-101 1 af 51 Reg. nr. 10348 0000014-0-085.00 Hovedpost Bredde: 16,8 m Længde: 32,5 m Areal: 546 m² OF af K-VEJ 494, Kongelysvej Entreprise HN-101.1 Kontrakt

Læs mere

Broindeks Oktober 2015

Broindeks Oktober 2015 Broindeks Oktober 2015 - et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark Indholdsfortegnelse Forord 5 Indledning 7 Definition af en bro 8 Eftersyn og tilstandskarakterer

Læs mere

Broindeks September 2012

Broindeks September 2012 Broindeks September - et overblik over broer, brotilstand og broreperationsbehov på kommunale veje i Danmark Indholdsfortegnelse Forord Indledning Definition af en bro Eftersyn og tilstandskarakterer -

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

Bygværker på statsvejnettet

Bygværker på statsvejnettet Bygværker på statsvejnettet Broregisteret- oversigt pr. december 2000 Rapport nr. 227 Vejdirektoratet Bygværker Niels Juels Gade 13 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Bygværker

Læs mere

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation.

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6.4 Vedligehold og reparation : Oversigt over overslag for reparationsarbejder Rapporter Dato: 24-1-19 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker Broforvaltning med DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker Bilag 2005-03-09 Bilag Bilag 1 Cirkulære om kommune- og amtskoder DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker 2003-03-21 Bilag Bilag 4 Paradigma

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt.

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner : Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris Vejdirektoratet - Samlet vedligeholdsudbud 2013 Broteknisk Vedligehold BTV-OD Side 1 af 6 Arbejde Navn Mængde Pr. år Enhed Antal Bygvær ker Enh.pris I alt Pris 53.02.02 Fejning, rengøring med skovl og

Læs mere

Løbende vedligeholdelse af kommunale broer

Løbende vedligeholdelse af kommunale broer SYNOPSIS - 2012 Løbende vedligeholdelse af kommunale broer Per Lauridsen Byggeingeniør fra Horsens Teknikum 1974 Rådgivende salgs- og kalkulationsingeniør i Kaj Bech a/s Holstebro, ansat i 1976 Kaj Bech

Læs mere

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter Vejdirektoratet Vej og broteknisk drift DANBRO+ Standardrapporter Rapporter Tillæg til Rapportspecifikation for opfyldes af Fase2 krav. Sag 4721017 J.nr. RBTSP010Rapporter_Fase_2_extra.doc Udarb. KIR Udg.

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Tilbud Region 1. Region Oplagstal Læsertal Nettoprisv. kvartside. Ved produktion af annonce pålægges et DTP-gebyr på kr. 135,-

Tilbud Region 1. Region Oplagstal Læsertal Nettoprisv. kvartside. Ved produktion af annonce pålægges et DTP-gebyr på kr. 135,- Tilbud Region 1 Region Oplagstal Læsertal 1-total 231.440 223.000 6.379 7.973 1-Roskilde 42.650 46.000 1.569 1.962 1-Køge 48.381 45.000 1.721 2.152 1-Øst 101.035 95.000 3.966 4.957 1-Nordvest 39.374 37.000

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

4. Vedligeholdelsestilstand

4. Vedligeholdelsestilstand 4. Vedligeholdelsestilstand Vejdirektoratet fik i 1999, med henblik på at styrke vedligeholdelsen af statsvejene, forøget sin bevilling til drift og vedligeholdelse med 100 mio. kr. Bevillingsforøgelsen

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Bilag 5.A Klorid - RTC

Bilag 5.A Klorid - RTC Bygværk 70-0-171 OF af H-vej 77, Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Bilag 5.A Klorid - RTC 1. Kloridmålinger Der er lavet i alt 21 kloridprofiler. Seks af profilerne er taget

Læs mere

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Datakrav Beskrivelse data Kodetabel Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE MARTS 01 Niels Juels Gade 13 10 København K vd@vd.dk EAN 579800089350 Postboks 9018 Telefon 7 3333 vejdirektoratet.dk SE 079018 Vejdirektoratet Aalborg Norddanmark Veje med spærretider

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 TILSTANDSRAPPORT Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.5 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 1.5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 3 3.1 Generelt 3 3.2 Input af

Læs mere

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.4 Statistikker : Årlige udgifter Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Årlige udgifter i Modul 4.4 Statistikker.

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 Broforvaltning med DANBRO 2.0 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 INDHOLD AKR HISTORIE AKR BROER, TIDLIGERE FORSØG BYGHERRER / RÅDGIVERE FORSØG VOSNÆSVEJ 13 betonsygdomme

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 6.4. Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.

Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 6.4. Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen. Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.4 Vedligehold og reparation Rapportnavn: Sikkerhedsstillelser og afhjælpningsperioder Dato: 2004-10-20 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog Danmarks Topografiske Kortværk Produktkatalog maj 2000 ndhold ntroduktion 2 4-cm kortserien, Danmark 1:25.000 4 2-cm kortserien, Danmark 1:50.000 6 1-cm kortserien, Danmark 1:100.000 8 Færdselskort, Danmark

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

Foreløbig udgave

Foreløbig udgave 2. REGISTRERING AF BYGVÆR- KER Foreløbig udgave 2011-04-13 Indhold 1. Indledning 1 1.1.1.1 Emne 1 1.1.1.2 Formål 1 2. Introduktion 2 2.1 Registrering 2 2.1.1.1 Formål 2 2.1.1.2 Data 2 3. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Mobil: 2612 0722 Telefon: 8227 2567 Lokal: 39 567 Fax: 8227 2025 E-mail: kvc@bane.dk Brogruppens

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 BROREPARATIONSARBEJDER 2012 MAJ 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 BROREPARATIONSARBEJDER 2012 MAJ 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 ROREPARATIONSAREJDER 2012 MAJ 2012 TILUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Tilbudsliste (TL) Entreprise VIW-14 roreparationsarbejdersarbejder 2012 Rev. 0 den 30. april 2012 TILUDSLISTE

Læs mere

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning)

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) Broer Kontakt Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) 7244 2483 pn@vd.dk Svend-Erik Breumsø (Frihøjdemålinger) 7244 2497 seb@vd.dk Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) 7244 3448 hn@vd.dk Arne H. Henriksen

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Rådhusgade 20 9670 Løgstør 51KK Aalborg Jyllandsgade 27 9000 Aalborg 52KK Hobro Adelgade 75 9500 Hobro 53KK Frederikshavn

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Check på Traktor med frontlæsser

Check på Traktor med frontlæsser Check på Traktor med frontlæsser 12 måneders eftersyn Checkliste Traktorer m. frontlæsser Denne checkliste kan anvendes ved kontrol og eftersyn af, om Traktorer med frontlæsser opfylder kravene til indretning

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne BYG-AV og BYG-BTV Entreprise BYG-BTV-VSTD og OD Arbejdsmiljø: Indledende

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

12 måneders eftersyn

12 måneders eftersyn Check på Tipvogne 12 måneders eftersyn Checkliste Tipvogne Denne checkliste kan anvendes ved kontrol og eftersyn af, om Tipvogne opfylder kravene til indretning og anvendelse. Det gælder både nye og brugte

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Hvidovre Kommune Besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

Læs mere

Gennemførte udvidelser

Gennemførte udvidelser Sideudvidelser af motorveje Finn Thøgersen Vejdirektoratet NVF Vejens konstruktion, Stavanger 2014 Gennemførte udvidelser Vej udvidelse længde åbning M14 Jægersborg - Gl. Holte 4 6 7 km 1997 M10 Motorring

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2. DANSK BETONFORENING DEN 3. OKTOBER 213 ERIK STOKLUND LARSEN UDDRAG FRA ET SÆREFTERSYN 1 Formål: at udføre en screening af mindre broer opført i perioden 196-1986 VD-undersøgelse

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Banedanmark Anlæg & Fornyelse

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Banedanmark Anlæg & Fornyelse J. nr.: 95-/F/BR/0253 Kontrakt nr.: FBR0253xxx CVR nr. Banedanmark: 18632276 CVR nr. Allerød Kommune: 60183112 Overenskomst om omisolering af tipvognspor ved Allerød Teglværk

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Spærretider 1. september 2016

Spærretider 1. september 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Mail Telefon 45 7244 3333 Dokument 15/156123 Side 1/17 Spærretider 1. september 2016 Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Telefon 45 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere